HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE V ČR PRO ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE V ČR PRO ROK 2006"

Transkript

1 HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE V ČR PRO ROK 2006 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 11 Výsledky 6 2 Systém 1 12 Povinnosti ABV 6 3 Bodování 2 13 Hřiště a areál 6 4 Přihlášky 2 14 Míče 6 15 Ubytování a strava 7 5 Licence 3 16 Vklad 7 6 MR 3 7 Žebříček 4 17 Řízení soutěží 7 8 Rozhodčí 4 18 Antidopingová kontrola 7 9 Reklama 5 19 Sazebník pokut 7 10 Povinnosti pořadatele 5 20 Webové stránky ABV 8 21 Informace 8 Článek 1 Účast 1. Na turnajích ABV mládeže v České republice v roce 2006 mohou startovat členové ČVS nebo zahraniční hráči. 2. Věkové kategorie: a) junioři a juniorky: narození a mladší; b) kadeti a kadetky: narození a mladší. 3. Na jednotlivých turnajích má právo přímé účasti prvních 15 dvojic aktuálního žebříčku + 3 divoké karty, DKS - uděluje ředitel STK, DKZ - DK pro zahraniční dvojici, uděluje ředitel STK, DKP - uděluje pořadatel. 4. V případě většího zájmu je nutno uspořádat den před prvním hracím dnem kvalifikaci. a) Kvalifikace se hraje systémem na jednu porážku zpravidla o 6 míst, zápasy o pořadí se nehrají. Posledních osm dohrává systémem na dvě porážky. b) Začátky kvalifikace budou stanoveny podle počtu přihlášených dvojic. c) Maximální počet startujících v kvalifikaci je 32 dvojic. V případě většího zájmu rozhoduje žebříčkové postavení, ředitel STK a pořadatel mají právo udělit každý dvě divoké karty pro kvalifikaci (DKK). Článek 2 Systém 1. Počet dvojic v turnaji: a) Český pohár mládeže se hraje ve dvou dnech systémem na dvě porážky pro 24 dvojic dohrávaným formou semifinále a finále. b) V případě, že se turnaje ČP zúčastní méně než 12 dvojic, odehraje se během jednoho dne, v případě, že se turnaje ČP zúčastní méně než 8 dvojic, nebude bodován. 2. Nasazení a) Pro nasazení do pavouka je rozhodující aktuální žebříčkové pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodne o nasazení los. Losování nasazení dvojic o stejném počtu bodů proběhne v 8,30 hodin před zahájením turnaje. b) Dvojice s technickými divokými kartami budou nasazeny jako 10, 11 a 12. Tyto dvojice budou losovat o pořadí v sobotu před zahájením turnaje. DK budou nasazeny přímo do hlavní soutěže dle žebříčkového postavení. 3. Zápasy: a) První zápasy turnaje jsou zahájeny v 9,00 hodin, dvojice nasazené na místě zahajují svá utkání nejdříve v 10,30 hodin. b) Během prvního dne turnaje se odehrají zápasy č. 1 až 36. c) Pořadí utkání bude vyvěšeno na informační tabuli. Následující zápas bude zahájen 6 minut po skončení předchozího utkání (3 minuty má pořadatel na úpravu hřiště a 3 minuty mají hráči na rozcvičení na Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 1

2 hřišti). Pokud se kompletní dvojice nedostaví do 5-ti minut od stanoveného začátku utkání na hřiště, bude utkání skrečováno. d) V případě mimořádně nepříznivého počasí mohou být zápasy přesunuty na druhý hrací den pouze se souhlasem hlavního rozhodčího e) Průběh turnaje nesmí být narušen doprovodnými akcemi. 4. Hrací dny jsou sobota a neděle. Kvalifikace se koná vždy den před začátkem turnaje. 5. Oficiální letní regionální soutěže se řídí samostatným hracím řádem. Tyto soutěže jsou plně v kompetenci pořadatelů delegovaných ABV ČVS (detaily viz. hrací řád regionálních soutěží). Článek 3 Bodování 1. Bodování na turnajích (uvedeny body pro vítěznou dvojici): Turnaj MR ČP body 1. místo místo místo místo místo místo místo místo místo místo místo ,5 35. místo a) Body získané na ostatních oficiálních turnajích se násobí následujícími koeficienty: 3 x bodové ohodnocení z MR mládeže (pouze ME a MS juniorů a juniorek (U-18, U-20, U-21) v případě, že oba hráči jsou z mládežnické kategorie) 2 x bodové ohodnocení z odpovídajícího turnaje Body získané na turnajích dospělých dospělých (pouze v případě, že oba hráči jsou z mládežnické kategorie) b) Pokud se hráč zúčastní více bodovaných akcí během jednoho týdne, do žebříčku mu bude započítán pouze bodově lepší výsledek. Článek 4 Přihlášky MR, ČP Junioři :Martin Šlambor Juniorky : Martin Šlambor 1. Uzávěrka přihlášek je vždy 5 dní před začátkem hlavní soutěže (obvykle v neděli do hod. v týdnu před turnajem). a) Akceptovány budou pouze přihlášky došlé em ve stanoveném termínu řídícímu soutěží na předepsaném formuláři. Řídící soutěže potvrdí písemně ( em) přijetí přihlášky a tento mail bude sloužit jako potvrzení dvojice o svém přihlášení. b) V přihlášce je dvojice povinna uvést: jména, úplné adresy, tel.čísla a číslo licence obou hráčů a u mládeže mladší 18 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce nebo trenér. Nejdůležitějším údajem nových přihlášek bude rodné číslo každého hráče/hráčky. Bez tohoto údaje nebude dvojice přijata do turnaje, jelikož nový Volejbalový informační systém nedokáže jednotlivce bez tohoto údaje identifikovat a zařadit jak na startovní listinu, tak ani do žebříčku. Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 2

3 2. Pokud se dva turnaje stejné věkové kategorie uskuteční ve stejném termínu, tzn. že se některý z jejich hracích dnů kryjí (při překrytí se bere v úvahu i termín kvalifikace), potom se dvojice může přihlásit pouze na jeden z těchto turnajů. 3. Postoupí-li dvojice z kvalifikace do hlavního turnaje, musí se tohoto turnaje zúčastnit. 4. V případě postupu z kvalifikace a zranění se musí i přes omluvu hráč ke svému zápasu v hlavním turnaji dostavit, jinak dvojici budou uděleny pouze za kvalifikaci. 5. Účast a divoké karty: a) Pořadatel je povinen nahlásit svoji divokou kartu řídícímu soutěže v úterý do hod. (v týdnu před turnajem). b) Ředitel STK musí divoké karty udělit taktéž v úterý do hod. c) Řídící soutěže zašle řediteli turnaje do středy hod. startovní listinu hlavní soutěže i eventuální kvalifikace (se spojením na dvojice). 6. Přihlášky po termínu budou akceptovány pouze v případě, nebude-li naplněn počet přihlášených dvojic a to pouze do čtvrtka do hod.. a) Omluvy budou akceptovány pouze s lékařským potvrzením nebo s jiným úředním dokladem, jinak bude dvojice pokutována částkou 100,- Kč. b) Takto omluvená dvojice má nárok změnit zraněného hráče nejpozději do hod. den před začátkem kvalifikace (zpravidla ve čtvrtek) a změnu nahlásit řídícímu soutěže. c) Nedostavení se k turnaji bez omluvy bude pokutováno částkou 200,- Kč. d) Pokud se hráč po termínu odhlásí z kterékoliv turnaje, nesmí se ve stejném termínu účastnit akce jiné. e) Pokutovaným dvojicím není do zaplacení pokuty povolen start na turnajích. f) Pokuty uděluje STK. 7. Po skončení kvalifikace (pátek v hod.) se doplní počet dvojic do hlavní soutěže a dále se nasazení již nemění. Článek 5 Licence 1. Hráči a hráčky na turnajích ČP a MR mládeže musí mít vlastní platnou licenci ČVS. a) Cena licence pro tuto sezónu je 100 Kč do Poplatek za licence lze uhradit pouze složenkouabv, v hotovosti na sekretariátu ABV nebo u odpovídajícího pořadatele při prezentaci na turnaj. Licence zakoupená na sekretariátu po tomto datu nebo u pořadatele turnaje bude za zvýšenou cenu 150 Kč. b) Formulář pro získání licence spolu s přihláškou do soutěže a přehledem turnajů zašle do sekretariát ABV všem domácím majitelům licencí v r. 2005, kteří v roce 2006 splní věková kritéria z článku 1. c) Dále bude formulář pro získání licence uveřejněn ve zpravodaji ČVS a na internetových stránkách ČVS. 2. Licence ABV ČVS je také nutná při startu na turnajích v zahraničí. Článek 6 M-ČR 1. Na M-ČR startuje 14 nejlepších dvojic aktuálního žebříčkového pořadí + 1 dvojice na divokou kartu ABV a jedna dvojice na divokou kartu pořadatele. Dalších 8 dvojic postoupí z kvalifikačního turnaje vítězů okruhu regionálních turnajů. V případě neudělení divokých karet postupují další dvojice ze žebříčku. a) Všichni hráči musí být občany ČR a členy ČVS. b) Pokud se některá z dvojic kvalifikuje ze žebříčku i z regionálního turnaje, bude nasazena dle žebříčku ABV a uvolní místo mezi vítězi regionálních turnajů další dvojici, která se původně nekvalifikovala z finálového turnaje vítězů regionálních soutěží. c) Dvojice z regionálních turnajů musí nastoupit na M-ČR přesně v tom složení, v jakém odehrála finálový kvalifikační turnaj vítězů regionálních soutěží. V opačném případě uvolní místo pro další dvojici, která se původně nekvalifikovala z finálového turnaje vítězů regionálních soutěží. Systém M-ČR M-ČR se odehraje ve dvou dnech. Hracími dny bude sobota a neděle. Hrát se bude pavouk pro 24 dvojic systémem na dvě porážky. V sobotu se musí na M-ČR odehrát 36 utkání. Hraje se na 3 hřištích za účasti 5 rozhodčích. V neděli se dohrává posledních 10 utkání na 2 hřištích za účasti 3 rozhodčích. Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 3

4 Článek 7 Žebříček 1. Do žebříčku budou započítány všechny výsledky dosažené na turnajích MR, Českého poháru, Zimní ligy a na turnajích MS a ME. 2. Sezónu 2006 zahájí hráči s 1/10 bodového zisku z předcházející sezóny. 3. Začátkem sezóny se rozumí a koncem Článek 8 Rozhodčí 1. Řízení soutěží: a) Soutěže mládeže řídí tři rozhodčí z listiny rozhodčích ABV, z nichž jeden je ve funkci hlavního rozhodčího. KR ABV musí tohoto hlavního rozhodčího vždy určit. b) Delegace rozhodčích provádí KR ABV a o těchto delegacích informuje řídícího soutěže prostřednictvím sekretariátu ABV na ČVS nejpozději do c) sekretariát ABV zajistí distribuci těchto delegací všem zúčastněným stranám (s výjimkou rozhodčích) nejpozději do Výše uvedený počet rozhodčích platí za předpokladu, že se hraje na dvou hřištích. V případě zvýšení počtu hřišť se počet rozhodčích navýší až o dva rozhodčí. O tomto musí pořadatel informovat KR ABV nejpozději 14 dnů před konáním soutěže resp. turnaje. 3. KR v rámci základních delegací určí případné 1 až 2 náhradní rozhodčí, kteří jsou povinni se na žádost hlavního rozhodčího nebo odpovědného člena KR dostavit neprodleně k řízení turnaje. Tato pohotovost platí pouze vždy do 10,00 hodin daného soutěžního dne. 4. Jestliže však není přítomen dostatečný počet delegovaných rozhodčích z listiny ABV budou některá utkání pouze dohlížena.o jejich počtu a výběru rozhodne hlavní rozhodčí. 5. Způsob řízení utkání: a) Všechna utkání jednotlivých turnajů soutěží ABV se řídí jedním rozhodčím. Pouze finálová utkání (za předpokladu, že se tyto hrají pouze na jednom hřišti) se řídí ve dvou rozhodčích. b) Rozhodčí budou řídit utkání v předepsaných jednotných úborech nebo případných sponzorských úborech. c) Všechna utkání budou rozhodčími zahájena 6 minut od skončení utkání předchozího (3 minuty na úpravu hřiště a 3 minuty na rozcvičení hráčů). Bezprostředně po závěrečném hvizdu předává přímo na hřišti rozhodčí řídící právě ukončené utkání hřiště rozhodčímu řídícímu utkání následující, který si již řídí dobu na úpravu hřiště a rozcvičení hráčů. 6. Práva a povinnosti hlavního rozhodčího: a) Provádí kontrolu regulárnosti a připravenosti jednotlivých hracích ploch a jejich vybavení v souladu s mezinárodními pravidly beachvolejbalu a tohoto hracího řádu minim. 60 minut před zahájením turnaje. Přeměří výšku sítí a tlak míčů. b) Organizuje a řídí činnost rozhodčích v průběhu turnaje c) Řídit utkání v souladu s mezinárodními pravidly BV a s ustanovením tohoto hracího řádu d) Rozhoduje o jednotlivých výkladech pravidel a případně seznamuje rozhodčí a hráče před zahájením turnaje o výkladu jednotlivých pravidel a rozhodování v případně posuzování čistoty úderů e) Řeší ve všechny námitky hráčů v průběhu utkání, které se vztahují k rozhodnutí rozhodčích. f) Navrhuje supervizorovi potrestání nebo vyloučení hráčů za opakované neoprávněné a nepodložené námitky a protesty v průběhu celého turnaje. g) Rozhoduje o vyloučení rozhodčího z řízení utkání v průběhu turnaje na základě opakovaných oprávněných námitek hráčů proti jeho rozhodnutí (rozhodnutí proti pravidlům) h) Rozhoduje o nezpůsobilosti hráče (-ů) ke hře (alkohol, drogy atd.) i) Rozhoduje o regulérnosti průběhu utkání ve vztahu na výrazné změny klimatických podmínek j) V případě praktických kvalifikačních zkoušek rozhodčích dohlíží nad rozhodováním kvalifikantů a operativně řeší všechny sporné situace nebo případné opodstatněné námitky hráčů k) V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího, zajistí dle výše uvedených podmínek přítomnost náhradního rozhodčího dle stanovené pohotovosti. l) V případě nepřítomnosti supervizora přebírá jeho práva a povinnosti. 7. Práva a povinnosti rozhodčích: a) Dostavit se na místo konání turnaje nejméně 30 minut před jeho zahájením. b) Nepřipustit ke hře hráče jejichž oblečení není v souladu s hracím řádem soutěží ABV. Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 4

5 c) Řídit utkání v souladu s mezinárodními pravidly BV a s ustanovením tohoto hracího řádu. d) Předkládat námitky hlavnímu rozhodčímu. e) Dodržovat stanovené začátky jednotlivých utkání. f) Požadovat přítomnost hlavního rozhodčího při řešení námitek ze strany hráčů, ale i ze strany své ve vztahu na hráče nebo jiné skutečnosti, které nepříznivě ovlivňují průběh utkání. 8. Denní odměny rozhodčích: Turnaje mládeže Hlavní rozhodčí 800,- Ostatní rozhodčí 600,- Kvalifikace 100,-/hod Na turnajích MR a ČP hradí odměny rozhodčím ABV ČVS. 9. Cestovní náhrady: a) MR, ČP mládeže hlavní rozhodčí i ostatní rozhodčí - přináleží cestovní náhrady stravného a jízdného ve výši dle Směrnice ČVS hradí pořadatel. b) V případě dvoudenního turnaje je povinen pořadatel zajistit a uhradit (nikoliv vyplatit neubytovaným) rozhodčím ubytování. 10. Rozhodčí se může zúčastnit pouze akcí, na které je nominován KR ABV.Ostatních akcích v průběhu celého roku i mimo letní beachvolejbalovou sezónu se může zúčastnit pouze se souhlasem KR ABV. Článek 9 Reklama 1. Otázky reklamy jsou řešeny smlouvami ČVS s.r.o. - pořadatel. 2. Hráči jsou povinni už od prvního hracího dne používat stejné šortky i trička, jinak je rozhodčí nepřipustí ke hře. Stejnými šortkami a tričky se myslí ve smyslu barvy a stylu, reklama může být různá. a) Pokud budou připravena centrální sponzorská trička, jsou pro hráče povinná. b) Pokud pořadatel připraví dresy s lokálním sponzorem,jsou hráči povinni startovat v těchto dresech i první hrací den. c) O rozdělení dresu pro finále turnajů ČP se bude rozhodovat losem. d Rozhodčí budou řídit utkání v předepsaných jednotných úborech nebo případných sponzorských úborech,které budou tvarově,velikostně a stylově odpovídat funkci rozhodčího(polokošile s kapsičkou,šortky).rozhodčí jsou oprávněni odmítnout po dohodě s hlavním rozhodčím nebo ředitelem turnaje řídit utkání v úborech,snižujících jejich důstojnost 3. Český pohár 2006 ponese v názvu jméno Gala Cup. a) Tímto názvem musí být soutěž prezentována v masmédiích a na veřejnosti. Článek 10 Povinnosti pořadatele 1. Pořadatel je povinen vypracovat propozice k turnaji. a) Propozice musí mimo jiné obsahovat: datum a místo konání turnaje, začátek, kontaktní adresu a telefonní čísla na ředitele turnaje a pořadatele, adresy a telefonní čísla k zajištění ubytování a jméno ředitele turnaje. b) Propozice, zpracované elektronicky, je pořadatel povinen zaslat do řídícímu soutěží (Martin Šlambor). 2. Ředitel turnaje nemůže mít žádné další funkce nebo se účastnit jako hráč. a) Ředitel turnaje odpovídá za to, že v turnaji startují pouze přihlášené dvojice. Kontrolu licencí provede před zahájením turnaje dle startovní listiny, kterou zašle řídící soutěže řediteli turnaje nejpozději ve středu (před turnajem). 3. Pořadatel je povinen zajistit: a) V areálu musí být připravena místnost (stan) pro potřeby hráčů a rozhodčích. b) V areálu musí být k dispozici lékárnička a zdravotní služba. c) V areálu musí být k dispozici pásmo pro proměření hřišť a měřidlo výšky sítě. Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 5

6 d) Na turnajích MR a ČP je pořadatel povinen zajistit úpravu hřiště před každým zápasem a na vyžádání rozhodčího. Na úpravu hřiště má vyhrazenu dobu o délce maximálně 3 minuty od skončení předchozího utkání. 4. Pořadatel odešle: a) neděle: do hodin vyplněné listiny ABV a sice výsledkovou listinu, seznam vybraných licencí a pořadí zápasů psané elektronicky em na ( junioři, juniorky) a dále na adresu b) do středy peníze vybrané za licence složenkou ABV, vyplněné přihlášky a kontrolní útržek (kopii) složenky k licencím doporučeně poštou na sekretariát ABV; c) nesplnění těchto náležitostí bude pokutováno dle sazebníku pokut HŘ; d) ve všech formulářích je pořadatel povinen uvádět vedle příjmení i křestní jména hráčů; e) pořadatel je povinen ohlásit výsledek turnaje pražské ČTK v den ukončení turnaje na čísla , 1 nebo nebo faxem , a Článek 11 Výsledky 1. Vyhlášení výsledků se musí zúčastnit první čtyři dvojice. Článek 12 Povinnosti ABV 1. Sekretariát ABV: a) vypracuje a bude průběžně aktualizovat seznam licencí; b) povede evidenci pokut; c) vypracuje jednotné formuláře ABV; d) zasílá ředitelům turnajů startovní listiny hlavní soutěže a eventuální kvalifikace (se spojením) ve středu do 14 hodin. 2. Hrací řád bude k dispozici na www stránce ABV, ve Zpravodaji ČVS a při turnajích vždy u ředitele turnaje. a) Do kompletní sadu formulářů zpřístupní na www stránce ABV a rozešle ředitelům turnajů. 3. Sekretariát ABV vyrozumí ČTK o termínech konání všech turnajů. 4. Zašle všem pořadatelům listinu rozhodčích do Článek 13 Hřiště a areál 1. Hřiště: a) minimální rozměr kurtu je 24 x 12 metrů volné hrací plochy; b) hřiště nesmí být od sebe vzdálena více než 300 metrů; c) hřiště musí být vybaveno ukazatelem; d) kůly musí být obaleny molitanem; e) čáry musí být široké 5 až 8 cm v barvě kontrastní k barvě písku. 2. Areál: a) areál musí být vybaven výsledkovou tabulí a informační tabulí pro hráče pro MR i Český pohár; b) pořadatel musí zajistit hlasatelskou službu, občerstvení a WC pro hráče a diváky. Článek 14 Míče 1. Oficiálním hracím míčem pro ČP a MR pro tuto sezónu je míč zn. GALA Beach Smash. a) K dispozici musí být stále dva míče na hřiště a tlakoměr (0,175-0,225 kg/m 2 ) u pořadatele. b) O způsobilosti míče pro hru rozhoduje rozhodčí, hráči nesmí do výběru míče zasahovat. Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 6

7 Článek 15 Ubytování a strava 1. Pořadatel je povinen zajistit a uhradit ubytování pro prvních 8 dvojic (při MR pro 8 dvojic) - nocleh mezi prvním a druhým hracím dnem. Ubytování je však možno řešit např. přespáváním v tělocvičně (nutno uvést předem do propozic turnaje). 2. Pořadatel je povinen zajistit a uhradit (nikoliv vyplatit neubytovaným) ubytování pro rozhodčí. Při MR zajistí pořadatel ubytování pro rozhodčí, ale náklady uhradí ABV ČVS. 3. Na všech turnajích musí být zajištěno po celou dobu celého turnaje pití v dostatečném množství. Článek 16 Vklad 1. Na turnajích ČP bude vybírán vklad 200 Kč na dvojici. Účastníci kvalifikace hradí 50% ze sazby. Kvalifikované dvojice musí po skončení kvalifikace doplatit zbývajících 50% vkladu. 2. Na MR vklad vybírán nebude. 3. Startovné (vklad) je dvojice povinna uhradit pořadateli nejpozději před zahájením svého prvního zápasu na turnaji. Článek 17 Řízení soutěží 1. Řízením soutěží v roce 2006 byli pověřeni: soutěže mužů a juniorů - Martin Šlambor soutěže žen a juniorek - Martin Šlambor 2. Členové sportovně-technické komise (STK): a) Dr. Roman Plch ředitel STK,mobil: , b) Martin Šlambor, fax : , mobil : , c) Robert Plaga, mobil: , 3. Ředitel STK řídí činnost STK, uděluje divoké karty a povoluje start zahraničním hráčům. V případě nepřítomnosti ředitele STK přebírá jeho pravomoci řídící soutěže. 4. Řídící soutěží zajišťuje: a) vypracování formulářů ABV b) vypracování výsledkových listin turnajů zveřejnění na webových stránkách v pondělí do hod. c) průběžné udržování žebříčků, zveřejnění na webových stránkách do pondělí hod. d) vypracuje seznam přihlášených dvojic a uveřejní jej na webových stránkách do pondělí 16,00 hodin e) vypracuje předběžné startovní listiny turnajů i kvalifikace - středa do hod. (kde budou vyznačeni hráči, kteří nemají licenci) f) startovní listinu kvalifikace se spojením na jednotlivé dvojice zašle faxem řediteli turnaje do středy hod. (změny v nasazení budou zveřejňovány průběžně) g) ve spolupráci s ředitelem STK uděluje pokuty a kontroluje jejich plnění Článek 18 Antidopingová kontrola 1. Hráči jsou povinni se podrobit antidopingové kontrole ve smyslu platných předpisů ČVS. 2. Článek 19 Sazebník pokut 1. Hráči (do zaplacení je dvojici zastavena činnost): a) neomluvená účast (za dvojici) - 200,- Kč b) pozdní omluva - po hod. pátek (i s lékařským potvrzením) - 100,- Kč 2. Promotéři: a) nezaslání propozic do (elektronicky) - 100,- Kč b) po urgenci po (elektronicky) - 250,- Kč c) nezaslání listin ABV č. 1 a č. 2 do neděle hod ,- Kč d) nezaslání vybrané částky (licence, pokuty) na sekretariát ABV - 250,- Kč e) vybírání vyššího vkladu, než stanovuje tento hrací řád ,- Kč Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 7

8 3. Placení pokut: částku je nutno zaslat složenkou ABV a potvrzení odfaxovat na sekretariát ABV. Článek 20 Webové stránky ABV 1. Kalendář turnajů, aktuální výsledkový servis, nasazení na turnaje a další informace budou hráčům a veřejnosti k dispozici na oficiálních webových stránkách ČVS ( v části beach. a) přihlášené dvojice do pondělí 16 hodin b) startovní listiny do středy 14 hodin; c) ostatní zprávy aktuálně. Článek 21 Informace 1. Veškeré informace o turnajích získáte u řídících soutěží Hrací řád schválila Rada ABV dne , včetně doplňků schválených VV ABV. Ing. Josef Beneš předseda ABV ČVS Hrací řád beachvolejbalových soutěží mládeže pro rok 2006 Strana 8

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS DOSPĚLÝCH PRO ROK 2007 Verze: (platí od ) Obsah

HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS DOSPĚLÝCH PRO ROK 2007 Verze: (platí od ) Obsah HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS DOSPĚLÝCH PRO ROK 2007 Verze: 2007-2 (platí od 18.5.2007) Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 12 Výsledky 11 2 Systém 2 13 Povinnosti ABV 11 3 Bodování 3 14

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS MLÁDEŽE PRO ROK 2010

HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS MLÁDEŽE PRO ROK 2010 HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČVS MLÁDEŽE PRO ROK 2010 Tento hrací řád platí pro beachvolejbalové turnaje Českého volejbalového svazu (ČVS) pořádané Asociací Beachvolejbalu (ABV) v České republice

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2018 2019 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 A. Všeobecná ustanovení: M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11 Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ sezóna 2010-11 1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 1B. SOUTĚŽE MASTERS 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ 2.SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2011 2012 modrý a červený volejbal hochů, dívek a smíšených družstev

Více

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019 Středočeský badmintonový svaz, z.s nám.17.listopadu 493/4, Benátky n/j 29471, IČ:01382551 ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2018-2019 Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2016 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2016 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...4 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU...4 1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...4

Více

NOČNÍ LIGA V BEACHVOLEJBALE 2014

NOČNÍ LIGA V BEACHVOLEJBALE 2014 NOČNÍ LIGA V BEACHVOLEJBALE 2014 13. ROČNÍK NOČNÍ LIGY!!! Termíny: vždy v pátek 23.5., 6.6., 27.6., 4.7., 18.7., 15.8.; finále 29.8.2014 Účast: Dvojice bez rozdílu pohlaví a věku. Zúčastnit se mohou také

Více

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019 SOUTĚŽE 2019 HRACÍ DNY A HODINY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KNS Soutěž KP a KS družstev mužů KP družstev mládeže ( dorost, žáci ) Sobota 9:00-15:00 -- Neděle --** 09:00 Státní svátky 9:00 15.00 ( 18.kol ) --** 09:00

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST

Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST 2018-2019 1. Pořadatel BTM: Jihomoravský svaz stolního tenisu 2. Pořadatelé jednotlivých turnajů: Z řad oddílů stolního tenisu JmSST na základě přihlášek

Více

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23.

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ORGANIZÁTOR: POŘADATEL: MÍSTO KONÁNÍ: 36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ZÁŘÍ 2007 ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ZÁTOPKOVA

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Strahov HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS PRO ROK 2014 Dokument: HR-2014 Schváleno: Radou ABV dne 16. května 2014 Schváleno: Správní

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje 1. Řídící orgán: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže ve stolním tenise 2018-2019 Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise mládeže

Více

S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S

S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ SVAZ V PROSTĚJOVĚ S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S OKRESNÍCH PŘEBORŮ MUŽŮ A ŽEN 2012/2013 ROZPIS OKRESNÍCH PŘEBORŮ MUŽŮ A ŽEN Soutěžní období 2012/2013 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600 Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 70 Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú. 1716905504/0600 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2015/2016

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené Výkonným výborem (dále

Více

c) body jsou přiznány za získané umístění v hracím plánu, skreč má pro postup hráče na hracím plánu hodnotu vítězství.

c) body jsou přiznány za získané umístění v hracím plánu, skreč má pro postup hráče na hracím plánu hodnotu vítězství. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SENIORSKÉHO TENISU Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení seniorských tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí

Více

Zimní Střešovická tour 2012-13 v beachvolejbale

Zimní Střešovická tour 2012-13 v beachvolejbale Zimní Střešovická tour 2012-13 v beachvolejbale Zimní série open beachvolejbalových turnajů v působišti klubu Prague Beach Team v praţských Střešovicích. Tato zimní beachvolejbalová soutěţ je určena pro

Více

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz 1. Pořadatel Grand Prix: Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) 2. Termíny turnajů: Budou uvedeny v termínové listině PSST na webových

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Aktualizace 20.1.2017 OBSAH: ADRESÁŘ ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU JČBAS :... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 4 KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013

Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013 Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013 Popis soutěže více kurtů, více zápasů pro každého! Jedinečná soutěž na 7 krytých kurtech formou nafukovací haly, která nemá v celé Evropě obdoby. Soutěž obsahuje tři

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Dorostenci Místo konání: České Velenice Datum: 28. 29. dubna 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Lokomotiva České Velenice

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS 202 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost od: 8..202 Rozpis Poháru žen ČNS 202 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŢE... 3.3 NADŘÍZENÉ A

Více

Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku

Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku 2017-2018 Subkomise ženského futsalu Komise futsalu Fotbalové asociace České republiky vyhlašuje dvanáctý

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A ŠKOLITELŮ V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 08/2011 změna 01/2013 Název směrnice: Školení a jmenování trenérů,

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2016/2017 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa pro

Více

Rozpis soutěže. 1. Charakteristika soutěže: 1.1 Otevřená mistrovská soutěž jednotlivců a družstev. Soutěží se v jednodenních Turnajích.

Rozpis soutěže. 1. Charakteristika soutěže: 1.1 Otevřená mistrovská soutěž jednotlivců a družstev. Soutěží se v jednodenních Turnajích. A. Soutěž : 1. Charakteristika soutěže: 1.1 Otevřená mistrovská soutěž jednotlivců a družstev. Soutěží se v jednodenních Turnajích. 2. Formát soutěže: 2.1 Soutěž tvoří pět Turnajů ve městech: Děčín (19.5.),

Více

PROPOZICE 5.REGIONÁLNÍHO KOLA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ

PROPOZICE 5.REGIONÁLNÍHO KOLA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ PROPOZICE 5.REGIONÁLNÍHO KOLA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ Pořadatel - TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu Termín 14. - 15.4.2018 Zahájení 14.4. - společným nástupem v 9:00 hodin - první utkání v 9:30 hodin - 15.4.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Senioři 60+ Místo konání: Přerov Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak Přerov 2. Termíny

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

ROZPIS POHÁROVÉ SOUTĚŽE V CYKLOKROSU TOI TOI CUP 2018

ROZPIS POHÁROVÉ SOUTĚŽE V CYKLOKROSU TOI TOI CUP 2018 ROZPIS POHÁROVÉ SOUTĚŽE V CYKLOKROSU TOI TOI CUP 2018 1. TOI TOI CUP 2018 TOI TOI CUP pro sezónu 2018 je dlouhodobá soutěž UCI a ČSC v cyklokrosu, do které jsou zařazeny tyto závody: DATUM MÍSTO NÁZEV

Více

HRACÍ ŘÁD ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE ABV ČVS PRO OBDOBÍ 2018 / 2019

HRACÍ ŘÁD ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE ABV ČVS PRO OBDOBÍ 2018 / 2019 HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE ABV ČVS PRO OBDOBÍ 2018 / 2019 Hrací řád beachvolejbalových soutěží ABV ČVS pro období 2018 / 2019 Strana 1 OBSAH Článek 1 - VŠEOBECNĚ... 3 Článek

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1.1 Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) mužů. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Český pohár dospělých. 42. ročník

Český pohár dospělých. 42. ročník V Praze dne 6. 6. 2015 Český pohár dospělých 42. ročník P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2018 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2018 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2018 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

P R O P O Z I C E V O L E J B A L

P R O P O Z I C E V O L E J B A L KR AŠSK ČR Kraje Praha,p.s. P R O P O Z I C E KVALIFIKACE sk.a NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE KATEGORIE VI.B ročníky 2000-2003,DÍVKY, CHLAPCI V O L E J B A L ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Vítězná družstva krajských kol

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, sekretář Gřes Martin, Hlavní třída 853/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 724 434 262 (veškerou

Více

Propozice turnaje. Základní ustanovení:

Propozice turnaje. Základní ustanovení: JK RANGIFER s.r.o. & TCC SPORTOVNÍ SLUŽBY s.r.o. 9. dubna 2017 Propozice turnaje Pořadatel JK RANGIFER s.r.o. & TCC SPORTOVNÍ SLUŽBY s.r.o. Datum konání neděle 09. 04. 2017 Místo konání Zimní stadion Kooperativa-aréna

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 30. listopadu 2018 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

Česká asociace stolního tenisu. Turnaje mládeže kategorie A* (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání

Česká asociace stolního tenisu. Turnaje mládeže kategorie A* (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání Česká asociace stolního tenisu Turnaje mládeže kategorie A* 2018 2019 (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání KM ČAST určuje pro turnaje kategorie A* mladšího žactva,

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U11:

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U11: Propozice - Ondrášovka Cup 2016-17 v kategorii U11: 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS www.ondrasovkafotbal.cz A. Všeobecná ustanovení 2. Hlavní koordinátoři turnajů: Roman Vonášek - sekretář mládeže

Více

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2018/2019 XXVI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2018/2019 XXVI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2018/2019 XXVI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1.1 Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2018/2019 Český pohár (dále jen ČP) mužů. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa

Více

Celoroční Střešovická tour 2011-12 v beachvolejbale

Celoroční Střešovická tour 2011-12 v beachvolejbale Celoroční Střešovická tour 2011-12 v beachvolejbale Celoroční série open beachvolejbalových turnajů v působišti klubu Prague Beach Team v praţských Střešovicích je určena pro muţské, ţenské a smíšené dvojice.

Více

VI. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM. kategorie U14 ročník 2005 a mladší březen 2019 Zimní stadión Chrudim

VI. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM. kategorie U14 ročník 2005 a mladší březen 2019 Zimní stadión Chrudim VI. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2019 kategorie U14 ročník 2005 a mladší 29.-31.březen 2019 Zimní stadión Chrudim Termín: 29. - 31. 3. 2019 (pátek - neděle)

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13:

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13: Propozice - Ondrášovka Cup 2016-17 v kategorii U13: 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS www.ondrasovkafotbal.cz A. Všeobecná ustanovení 2. Hlavní koordinátoři turnajů: Roman Vonášek - sekretář mládeže

Více

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín)

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín) HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 PROPOZICE Házená A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Zlínský krajský svaz házené Termín konání: 24. - 27. června 2013 Místo konání: sportoviště

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA. okresní finále. 20. říjen 2011

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA. okresní finále. 20. říjen 2011 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA okresní finále 20. říjen 2011 Klub přátel Josefa Masopusta OR AŠSK Jičín SPŠ a VOŠ Jičín A/ Všeobecná ustanovení

Více