USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne"

Transkript

1 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne UZ/8/1/2013 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e upravený program 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne Bod programu: 1. UZ/8/2/2013 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni : a) s termínem plnění k dle části A) důvodové zprávy b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy Předložil: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 2. UZ/8/3/2013 Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období 1. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období Bod programu: 3. UZ/8/4/2013 Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje 2. s c h v a l u j e text Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, - 1 -

2 IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy O: PhDr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana Bod programu: 4.1. UZ/8/5/2013 Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR s c h v a l u j e smlouvu o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 mezi Olomouckým krajem a Krajem Vysočina, IČ: dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy Bod programu: 4.2. UZ/8/6/2013 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny 1. b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu b) rozpočtové změny v Příloze č s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn, týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do Bod programu: 5.1. UZ/8/7/2013 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny - DODATEK 1. b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu - 2 -

3 b) rozpočtové změny v Příloze č. 1 Bod programu: UZ/8/8/2013 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny - DODATEK č b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu b) rozpočtové změny v Příloze č. 1 Bod programu: UZ/8/9/2013 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy Bod programu: 5.2. UZ/8/10/2013 Rozpočet Olomouckého kraje plnění rozpočtu k b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k Bod programu: 5.3. UZ/8/11/2013 Rozpočet Olomouckého kraje žádost obce Bílá Voda 2. s c h v a l u j e prodloužení termínu splatnosti části bezúročné půjčky obci Bílá Voda ve výši Kč do dle důvodové zprávy - 3 -

4 3. s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o půjčce mezi Olomouckým krajem a obcí Bílá Voda, IČ: ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 4 ke smlouvě podle bodu 3 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 5.4. UZ/8/12/2013 Rozpočet Olomouckého kraje žádost města Němčice nad Hanou 2. s c h v a l u j e změnu termínu splatnosti první části bezúročné půjčky městu Němčice nad Hanou ve výši Kč do dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi Olomouckým krajem a městem Němčice nad Hanou, IČ: ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 1 ke smlouvě podle bodu 3 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 5.5. UZ/8/13/2013 Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2014 dle upravené Přílohy č. 1, b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu upravené Přílohy č. 1, c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3b, d) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2014 dle Přílohy č. 8, e) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a, f) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b, g) poskytnutí přímé podpory významných akcí dle Přílohy č. 5c, - 4 -

5 h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého v Olomouci, IČ: , Křížkovského 511/8, Olomouc ve výši ,- Kč, Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s., IČ: , Kosmonautů 1288/1, Olomouc ve výši ,- Kč a Vysoké škole logistiky, o.p.s., IČ: , Palackého 1381/25, Přerov ve výši ,- Kč i) na rok 2014 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 150,- Kč/1hod. (ustanovení 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů), 3. z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2014 (u provozních výdajů odborů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských programů v rozsahu ORJ, a seskupení položek, u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ, UZ a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek v rámci jednotlivých oblastí), které neovlivní celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním, b) k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých odvětví a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy, a to ve všech případech, c) ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje, a to ve všech případech, d) k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem, e) k zapojení zůstatků k na zvláštních bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních grantů, individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných z evropských fondů, k zapojení zůstatků k na zvláštních bankovních účtech určených pro financování z úvěru EIB a k zapojení zůstatků k z úvěrového rámce KB do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2014, f) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje, g) k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně, h) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje, - 5 -

6 i) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem 4. u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje T: průběžně 5. u k l á d á Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání, O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana T: u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014 O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje T: čtvrtletně Bod programu: 6. UZ/8/14/2013 Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2. v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í pohledávku Střední lesnické školy Hranice, Jurikova 588, příspěvkové organizace Olomouckého kraje ve výši ,- Kč, dle důvodové zprávy. Bod programu: 7. UZ/8/15/2013 Žádost města Mohelnice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rekonstrukci křižovatky a ulice Okružní v Mohelnici 2. n e s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč z rozpočtu Olomouckého kraje městu Mohelnice, U Brány č. 916/2, Mohelnice, IČ: na rekonstrukci křižovatky a ulice Okružní v Mohelnici, dle důvodové zprávy - 6 -

7 Bod programu: 8. UZ/8/16/2013 Dohoda o vzájemném spolufinancování Studie řešení dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Pardubickým a Olomouckým krajem 2. s c h v a l u j e dohodu o vzájemném spolufinancování Studie řešení dopravní obslužnosti v "hraničních" oblastech mezi Pardubickým a Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t dohodu dle bodu 2 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 9. UZ/8/17/2013 Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku s c h v a l u j e Koncepci optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy Bod programu: 10. UZ/8/18/2013 Žádost Centra služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkové organizace, Praha, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení jízdních kol pro dovybavení dětských dopravních hřišť 2. s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení jízdních kol pro dovybavení dětských dopravních hřišť Centru služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkové organizaci, Praha, IČ: , ve výši Kč, dle důvodové zprávy Bod programu:

8 UZ/8/19/2013 Žádost Svazku obcí Povodí Loučka o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na dofinancování rekonstrukcí povrchů krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace 2. s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na dofinancování rekonstrukcí povrchů krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace v roce 2014 Svazku obcí Povodí Loučka IČ: , ve výši Kč, dle důvodové zprávy 3. u k l á d á navrhnout způsob finančního krytí příspěvku dle bodu 2 usnesení O: Rada Olomouckého kraje T: Bod programu: 12. UZ/8/20/2013 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2014 v Olomouckém kraji 2. s c h v a l u j e rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě dle bodu 2 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost území kraje dle bodu 5 důvodové zprávy Bod programu: 13. UZ/8/21/2013 Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2014 v Olomouckém kraji 2. s c h v a l u j e rozsah dopravní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost území Olomouckého kraje dle bodu 4 důvodové zprávy Bod programu:

9 UZ/8/22/2013 Majetkoprávní záležitosti odprodej nemovitého majetku 2. s c h v a l u j e 2.1. odprodej areálu školicího střediska, konkrétně budovy č.e. 1047, Mostkovice, rod. rekr. na pozemku parc. č. 454 zast. pl., pozemků parc. č. 454 zast. pl. o výměře 1151 m2, parc. č. 450/1 ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 456 ost. pl. o výměře 793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (skladem), studnou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mostkovice, IČ: , za kupní cenu ve výši ,- Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odprodej části pozemku parc. č. st. 417/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č zahrada o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov, do vlastnictví Ing. Viktora Vorla za kupní cenu ve výši 3 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odprodej budovy č.p. 153, Klášterní Hradisko, zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 360, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 38, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 41, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 358, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 359, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 361, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 362, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 363, pozemků parc. č. st. 38 zast. pl. o výměře 191 m2, parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 64 m2, parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 939 m2, parc. č. st. 359 zast. pl. o výměře 229 m2, parc. č. st. 360 zast. pl. o výměře 446 m2, parc. č. st. 361 zast. pl. o výměře 270 m2, parc. č. st. 362 zast. pl. o výměře 335 m2, parc. č. st. 363 zast. pl. o výměře 412 m2 a parc. č. 155 ost. pl. o výměře 640 m2, parc. č. 66/1 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 58/5 ost. pl. o výměře 113 m2 a parc. č. 129/5 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4, a dále budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 10/2 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 357 zast. pl., části pozemku parc. č. st. 10/2 zast. pl. o výměře 805 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. st. 10/2 zast. pl

10 o výměře 805 m2, pozemků parc. č. st. 357 zast. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 66/6 ost. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 497 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 129/8 ost. pl. o výměře 497 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, vše do vlastnictví společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČ: , za kupní cenu v celkové výši ,- Kč. S kupní smlouvou bude současně uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, spočívajícího v právu chůze a jízdy, a to ve prospěch společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČ: , za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod budovy č.p. 6, Klášterní Hradisko, bydlení na pozemku parc. č. st. 10/1 zast. pl., pozemku parc. č. st. 10/1 zast. pl. o výměře 914 m2 a části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře m2, a části pozemku st. 10/2 zast. pl. o výměře 54 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 182 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, do vlastnictví Obecně prospěšné společnosti pro památkovou ochranu Hradiska u Olomouce a za další rozvoj kulturního, uměleckého a duchovního života a humanitní zdravotní péče na něm, IČ: , za podmínek dle důvodové zprávy, a schvaluje bezúplatný převod projektové dokumentace k předmětné budově z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Obecně prospěšné společnosti pro památkovou ochranu Hradiska u Olomouce a za další rozvoj kulturního, uměleckého a duchovního života a humanitní zdravotní péče na něm, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Jindřicha Skácela o odkoupení areálu školicího střediska z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace, z důvodu převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví obce Mostkovice. 4. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření: 4.1. SCHOLY SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace dle bodu návrhu na usnesení, 4.2. Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov dle bodu návrhu na usnesení, 4.3. Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4 dle bodu návrhu na usnesení,

11 4.4. Vlastivědného muzea v Olomouci dle bodů a návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/23/2013 Majetkoprávní záležitosti odprodej nemovitého majetku - DODATEK 2. s c h v a l u j e odprodej pozemku parc. č. 6767/35 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47, do společného jmění manželů Jarmily a Oldřicha Šrámkových za kupní cenu ve výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47, dle bodu 2. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/24/2013 Majetkoprávní záležitosti odkoupení nemovitého majetku 2. r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/26/24/2012, bod 4.10., ze dne , ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 14/2 ost. pl. o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 14/5 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Hoštejn ze společného jmění manželů Rufije a Jana Suchých do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 323,- Kč z důvodu nezájmu vlastníků prodat předmětný pozemek

12 3. s c h v a l u j e 3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 201/2 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2, parc. č. 214 trvalý travní porost o výměře cca 41 m2, parc. č. 225/3 trvalý travní porost o výměře cca 5 m2, parc. č. 229 trvalý travní porost o výměře cca 521 m2 a parc. č. 269/5 ost. pl. o výměře cca 32 m2, vše v k.ú. Přemyslov, obec Loučná nad Desnou mezi společností Desná a. s. jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Kupní cena pozemků bude sjednána ve výši odpovídající ceně obvyklé (tržní) pozemků, stanovené znaleckým posudkem, zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně ve výši 40,- Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600 9,070 kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou předmětnou stavbou zastavěny. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odkoupení pozemků pod stavbou II/435 Dub Tovačov, stavební úpravy (sloučena z původních staveb II/435 Charváty hranice okr. OL/PR a II/435 MÚK Tovačov, úsek 9 a 10a) za kupní cenu ve výši 100, - Kč/m2, vše z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnických práv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. 4. s c h v a l u j e 4.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/8) k části pozemku parc. č. 339/1 orná půda o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi MUDr. Alenou Adamíkovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, 4.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 339/1 orná půda o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi Ilonou Bláhovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, 4.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 339/1 orná půda o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi Vlastou Cygalovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, 4.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 339/1 orná půda o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi Jitkou Hebelkovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, 4.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/8) k části pozemku parc. č. 339/1 orná půda o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi Ing. Milanou Kratochvílovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

13 4.6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 226/11 orná půda o výměře cca 195 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi manžely Jitkou a Ladislavem Oklešťkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, 4.7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 226/5 orná půda o výměře cca 115 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi Ladislavem Oklešťkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Silnice II/433 Výšovice průtah silnice kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 300,- Kč/m2 za podmínky dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí smluv bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu. 5. s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/25/2013 Majetkoprávní záležitosti odkoupení nemovitého majetku - DODATEK 2. r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/22/2013, bod č , ze dne ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 688 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, parc. č. 689 zahrada o výměře 470 m2, parc. č. 690 orná půda o výměře 611 m2, parc. č. 691/2 zahrada o výměře 4 m2, parc. č. 691/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, budovy č.p. 5, Bukovice, rodinný dům na pozemku parc. č. 688 a budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. 691/3, dřevěné vedlejší stavby, zděné vedlejší stavby a skleníku z ocelových profilů se zasklením a základy, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník mezi manžely Mgr. Markétou Diasovou a Tomášem Diasem jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny smluvních podmínek

14 3. s c h v a l u j e 3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 688 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, parc. č. 689 zahrada o výměře 470 m2, parc. č. 690 orná půda o výměře 611 m2, parc. č. 691/2 zahrada o výměře 4 m2, parc. č. 691/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, budovy č.p. 5, Bukovice, rodinný dům na pozemku parc. č. 688 a budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. 691/3, dřevěné vedlejší stavby, zděné vedlejší stavby a skleníku z ocelových profilů se zasklením a základy, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník mezi manžely Mgr. Markétou Diasovou a Tomášem Diasem jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena před zahájením fyzické realizace stavby, nejpozději do 9 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavbu, za podmínek dle důvodové zprávy. Kupní cena předmětných nemovitostí bude sjednána ve výši ,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy vč. daně z převodu nemovitostí a správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje, resp. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace provést výše jmenovanou stavbu odkoupení pozemku parc. č. 580/5 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel z podílového spoluvlastnictví paní Karly Ryšavé (id. 1/2) a pana Břetislava Střídy (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odkoupení části pozemku parc. č. 580/7 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 580/17 ost. pl. o výměře m2, v k.ú. Unčovice, obec Litovel, z podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Vaňka (id. 1/2) a pana Mojmíra Vaňka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů a návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. Bod programu:

15 UZ/8/26/2013 Majetkoprávní záležitosti bezúplatné převody nemovitého majetku 2. s c h v a l u j e 2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 440 ost. pl. o výměře m2, části pozemku parc. č. 441 ost. pl. o výměře m2 a části pozemku parc. č. 442 ost. pl. o výměře 331 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemky parc. č. 440/2 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 440/3 ost. pl. o výměře 787 m2, parc. č. 441/2 ost. pl. o výměře 237 m2, parc. č. 441/3 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 441/4 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 441/5 ost. pl. o výměře 16 m2, parc. č. 441/6 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 441/7 ost. pl. o výměře 262 m2, parc. č. 441/8 ost. pl. o výměře 209 m2, parc. č. 441/9 ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 441/10 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 441/11 ost. pl. o výměře 235 m2, parc. č. 441/12 ost. pl. o výměře 109 m2, parc. č. 442/2 ost. pl. o výměře 160 m2 a parc. č. 442/3 ost. pl. o výměře 171 m2, vše v k.ú. a obci Víceměřice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Víceměřice, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1458/5 ost. pl. o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 1458/43 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec Písečná, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Písečná, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1443/2 ost. pl. o výměře cca 25 m2, části pozemku parc. č. 1444/1 ost. pl. o výměře cca 280 m2, oba v k.ú. a obci Petrov nad Desnou a části pozemku parc. č. 1892/2 ost. pl. o výměře cca 300 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Petrov nad Desnou, IČ: , jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Petrov nad Desnou-základní škola-přechod, chodníky, parkoviště kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod ochranného ostrůvku na části pozemku parc. č. 801/1 ostatní plocha o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemek parc. č. 801/9 o výměře 15 m2, a část pozemku parc. č. 801/1 ostatní plocha o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemek parc. č. 801/9 o výměře 15 m2,

16 vše v k. ú. a obci Velký Týnec z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření dohody mezi Olomouckým krajem a městem Lipník nad Bečvou, IČ: , o oprávnění města Lipník nad Bečvou uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor v budově č.p. 68, jiná stavba, Lipník nad Bečvou I Město, na pozemku parc. č. st. 86 zast. pl. v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou s Charitou Hranice, IČ: , bez užití smluvní sankce dle darovací smlouvy ze dne s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů a návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/27/2013 Majetkoprávní záležitosti bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK 2. s c h v a l u j e 2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 138/1 ost. pl. o výměře 171 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 138/1 ost. pl. o výměře 171 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Luká, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod budovy č.p. 676, Kojetín I Město, obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., pozemků parc. č. st zast. pl. o výměře 1141 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 160 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 911 m2, parc. č. st zast. pl

17 o výměře 199 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 164 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 395 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 91 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 409 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 455 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 75 m2, parc. č. 848/2 ost. pl. o výměře 4340 m2 a parc. č. 848/3 ost. pl. o výměře 386 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami plynu, vody a kanalizace, zděným zásobníkem, přístřeškem na kola, studnou, kanalizační šachtou, stožárovou trafostanicí, komunikacemi, zpevněnými plochami, oplocením, vjezdovými vraty, trvalými porosty, včetně vnitřního vybavení, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, do vlastnictví města Kojetína, IČ: Nabyvatel se zaváže, že předmětné nemovitosti nebude využívat za účelem podnikatelské činnosti. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Jana Dvořáčka o odkoupení budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl. (vrátnice), budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st (garáže dílny), pozemků parc. č. st zast. pl. o výměře 455 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 75 m2, částí pozemků parc. č. 848/2 ost. pl. o výměře cca 220 m2 a parc. č. 848/3 ost. pl. o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, a nevyhovět žádosti pana Jiřího Valacha o odkoupení budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl. (objekt skladu), pozemku parc. č. st zast. pl. o výměře 395 m2 a části pozemku parc. č. 848/2 ost. pl. o výměře cca 200 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, z důvodu převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví města Kojetína. 4. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření: 4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu návrhu na usnesení, 4.2. Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, dle bodu návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/28/2013 Majetkoprávní záležitosti bezúplatná nabytí nemovitého majetku

18 2. s c h v a l u j e 2.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. 771/2 ost. pl. o výměře 42 m2 a parc. č. 1892/24 ost. pl. o výměře 61 m2, oba v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 710 trvalý travní porost o výměře 908 m2, parc. č. 712 ost. pl. o výměře 222 m2, parc. č. 713/1 trvalý travní porost o výměře m2, parc. č. 713/2 ost. pl. o výměře m2, části pozemku parc. č. 709/1 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 709/1 ost. pl. o výměře m2, částí pozemků parc. č. 74 ost. pl. o výměře 55 m2 a parc. č. 670/1 ost. pl. o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 74 díl a o výměře 55 m2 a parc. č. 670/1 díl b o výměře 13 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 74/2 ost. pl. o výměře 68 m2, vše v k.ú. Zborov na Moravě, obec Zborov z vlastnictví obce Zborov, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 649/6 ost. pl. o výměře 145 m2 a parc. č. 639/4 ost. pl. o výměře 155 m2, vše v k.ú. Újezd u Mohelnice, obec Mohelnice z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 79 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 89 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 91/1 ost. pl. o celkové výměře m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemky parc. č. 79/3 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 89/2 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 91/17 ost. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 91/18 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše z vlastnictví města Loštice, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatné nabytí pozemku parc. č ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Bílý Potok, obec Javorník z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucích darovacích smlouvách č. OMP/BD/752/2007/AŠ a č. OMP/BD/751/2007/AŠ ze dne ,

19 uzavřených mezi Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako budoucím dárcem, jejichž obsahem bude úprava rozsahu převáděného majetku dle důvodové zprávy. 3. s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/29/2013 Majetkoprávní záležitosti bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK 2. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 5460/10 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 5501/6 ost. pl. o výměře 143 m2 a parc. č. 191/4 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 5457/22 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 5460/14 ost. pl. o výměře 76 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemky parc. č. 5460/10 díl s o výměře m2 a parc. č. 5501/6 díly t + u o celkové výměře 143 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 5460/10 ost. pl. o výměře m2, a pozemky parc. č. 191/5 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 5457/46 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 5460/15 ost. pl. o výměře 76 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, z vlastnictví města Zábřehu, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 2. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/30/2013 Majetkoprávní záležitosti vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

20 2. s c h v a l u j e 2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře m2 a části pozemku parc. č. 629/2 ost. pl. o výměře 125 m2, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemky parc. č. 629/3 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 629/4 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 629/5 ost. pl. o výměře 125 m2, vše v k.ú. a obci Cholina z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Cholina, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 626/3 ost. pl. o výměře 279 m2, parc. č. 626/4 ost. pl. o výměře 142 m2 a parc. č. 626/15 ost. pl. o výměře 220 m2, vše v k.ú. a obci Cholina z vlastnictví obce Cholina, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2225/1 ostatní plocha o výměře cca 421 m2 a parc. č. 2225/21 ostatní plocha o výměře cca 85 m2, oba v k.ú. a obci Velká Bystřice, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Velká Bystřice, IČ: , jako budoucím obdarovaným za podmínky, že současně bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 233/7 ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice mezi městem Velká Bystřice, IČ: , jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části předmětného pozemku. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba III/44317 Velká Bystřice okružní křižovatka kolaudována, vše za podmínky, že části pozemků, určené k převodu z vlastnictví Olomouckého kraje, se po realizaci jmenované stavby budou nacházet mimo těleso krajské silnice a že pozemek určený k nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje bude po realizaci jmenované stavby zastavěn krajskou silnicí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodu návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 4. s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodu návrhu na

21 usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/31/2013 Majetkoprávní záležitosti vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK 2. r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/26/2013, bod 2. 9., ze dne ve věci vzájemných bezúplatných převodů pozemků v k.ú. a obci Přerov mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Přerov z důvodu zúžení předmětu nabytí. 3. s c h v a l u j e 3.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 6767/1 ost. pl. o výměře 835 m2 v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: , za podmínky že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4717/23 ost. pl. o výměře 309 m2 a parc. č. 4717/31 ost. pl. o výměře 83 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemků parc. č. 446/17 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 446/36 ost. pl. o výměře 59 m2, parc. č. 446/57 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 446/72 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 446/73 ost. pl. o výměře 550 m2, parc. č. 446/74 ost. pl. o výměře m2 a spoluvlastnický podíl (id. 1/4) k pozemku parc. č. 446/53 ost. pl. o výměře 41 m2, vše v k.ú. a obci Ústín, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Ústín, IČ: , jako budoucím obdarovaným za podmínky, že současně bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 446/6 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 446/7 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 446/9 ost. pl. o výměře 104 m2, parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 446/68 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 446/69 ost. pl. o výměře 42 m2, vše v k.ú. a obci Ústín mezi obcí Ústín, IČ: , jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí předmětných nemovitostí

22 Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterými budou stavba Cyklostezka C1, C2 západ Ústín Vojnice a stavba Cyklostezka C4 východ Ústín Topolany kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 dle bodu návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 5. s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 dle bodu návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. Bod programu: UZ/8/32/2013 Majetkoprávní záležitosti svěření nemovitého majetku 2. s c h v a l u j e svěření: 2.1. pozemku parc. č. 388/7 ost. pl. o výměře 14 m2 v k.ú. Týneček, obec Olomouc do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to s účinností od stavby trafostanice na části pozemku parc. č. 1990/10, dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. st o výměře 9 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk, ve vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Domova důchodců Šumperk, příspěvkové organizaci, IČ: , a to s účinností od Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v roce Bod programu: UZ/8/33/2013 Majetkoprávní záležitosti svěření nemovitého majetku - DODATEK

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 6. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/6/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 21. 9. 2012 UZ/26/1/2012 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání s c h v a l u j e předložený

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 3. 3. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/12/1/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Kostelec

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2016 UZ/2/1/2016 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 6. 12. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2010 Návrh na změnu postupů při přijímání záměrů Olomouckého

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 12. 2004 UZ/2/1/2004 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 11. 2013 UR/26/1/2013 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 6. 2014 UZ/11/1/2014 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 5. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/14/1/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Drahotuše, obec

Více

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 18. 8. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/16/1/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 9. 2011 UZ/21/1/2011 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2013 UR/28/1/2013 Program 28. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 28. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 10. 1. 2012 UR/81/1/2012 Program 81. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 3. 2010 UZ/12/1/2010 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e program

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2009 UZ/9/1/2009 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemků parc. č. 1710/1 ost. pl. o výměře cca 1 280 m2 a parc. č. 1918 ost. pl. o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. a obci Horní Studénky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého

Více

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29. 3. 2007 UR/58/1/2007 Program 58. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29.

Více

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 1.3.2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/11/1/2010 a) Odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 2. 2008 UZ/21/1/2008 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 25. 7. 2012 UR/94/1/2012 Program 94. schůze Rady Olomouckého kraje b e r e n a v ě d o m í upravený program 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 11. 2011 UR/76/1/2011 Program 76. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 76. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 6. 11. 2012 UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 3. 9. 2009 UR/20/1/2009 Program 20. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemku parc. č. 1107 ost. pl. o výměře 88 m2, dle geometrického plánu č. 290-617/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemek parc. č. 1107/2 ost. pl. o výměře 52 m2 a část pozemku parc. č. 1107 díl b o výměře

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 9. 5. 2013 UR/13/1/2013 Program 13. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 3. 2005 UR/10/1/2005 Program 10. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 5. 2005 UR/14/1/2005 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 11. 2011 UR/75/1/2011 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 75. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 3. 2008 UR/79/1/2008 Program 79. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 11. 2013 UR/25/1/2013 Program 25. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 25. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

USNESENÍ. 1 Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce Zastupitelstvo města Olomouce. 2 Změna v Radě města Olomouce

USNESENÍ. 1 Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce Zastupitelstvo města Olomouce. 2 Změna v Radě města Olomouce USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 1. 3. 2014 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 12. 2004 UR/2/1/2004 Program 2. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 4. 2012 UR/88/1/2012 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 88. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 1. 2006 UR/29/1/2006 Program 29. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 16. 6. 2005 UR/17/1/2005 Program 17. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 6. 2011 UR/67/1/2011 Program 67. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 2. 12. 2010 UR/53/1/2010 Program 53. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 53. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2012 UR/83/1/2012 Program 83. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Hlasování. Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro

Hlasování. Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 29.4.2016 10:02:55 01.Zahajeni, volba komisi, schvaleni programu PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Zdržel se Ivana Dvořáková ČSSD 4 Zdržel se TOP09aSTAN 10 Zdržel se TOP09aSTAN 14

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2013 UR/14/1/2013 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 5. 2008 UR/85/1/2008 Program 85. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/5252/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne 11. 03.2015

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009 UR/18/1/2009 Program 18. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 7. 2006 UR/41/1/2006 Program 41. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 10. 2004 UR/88/1/2004 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27.

Více

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám.

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. ZM města KRNOVA SS 28/14/Ko U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. Hrdinů v Krnově č. usn. 846/28 899/28 Obdrží:

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 4. 2013 UR/12/1/2013 Program 12. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 12. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 9. 2013 UR/21/1/2013 Program 21. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 21. schůze Rady Olomouckého kraje

Více