USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje"

Transkript

1 USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/94/1/2012 Program 94. schůze Rady Olomouckého kraje b e r e n a v ě d o m í upravený program 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Bod programu: 1. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/94/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje a) s termínem plnění do dle části A) důvodové zprávy b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy p r o d l u ž u j e termíny plnění svých usnesení dle důvodové zprávy v y p o u š t í z e s l e d o v á n í svá usnesení: a) UR/85/57/2012, body 2 a 3, ze dne , dle části A) důvodové zprávy b) UR/69/64/2011, bod 6, ze dne , dle části B) důvodové zprávy c) UR/87/26/2012, bod 5, ze dne , dle části B) důvodové zprávy Bod programu: 2. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/94/3/2012 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu:

2 UR/94/4/2012 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty v oblasti dopravy s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a městem Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 3.2. Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana UR/94/5/2012 Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - žákovské jízdné s c h v a l u j e text vzorového Dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - žákovské jízdné dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke smlouvám dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu: 3.3. Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana UR/94/6/2012 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě v roce 2012 mezi Olomouckým krajem a dopravcem České dráhy, a.s. r e v o k u j e své usnesení č. UR/86/3/2012 ze dne s c h v a l u j e text Dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje, v platném znění, s dopravcem České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t s dopravcem Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana 2

3 Bod programu: 3.4. Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana UR/94/7/2012 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty - kancelář hejtmana s c h v a l u j e uzavření smluv mezi Olomouckým krajem a příjemci dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 3.5. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/94/8/2012 Darovací smlouva Generální ředitelství cel s c h v a l u j e poskytnutí daru (nafukovací člun QUICKSILVER Heavy DUTY) České republice - Generálnímu ředitelství cel, IČ: dle důvodové zprávy s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Českou republikou - Generálním ředitelstvím cel, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvu dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.6. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/94/9/2012 Smlouva o půjčce městu Němčice nad Hanou s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o půjčce mezi Olomouckým krajem a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvu podle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu:

4 UR/94/10/2012 Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty v oblasti kultury 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a příjemci dle upravené důvodové zprávy a upravené Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 3.8. Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana UR/94/11/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Big bandu Žerotín Olomouc s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Big band Žerotín Olomouc, se sídlem Foersterova 1087/14, Olomouc, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: 3.9. Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana UR/94/12/2012 Smlouvy o poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje s c h v a l u j e poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje žadatelům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy s c h v a l u j e poskytnutí výjimky z pravidel Studijního stipendia Olomouckého kraje u žadatelů č. 6 a č. 12 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje a příjemci Stipendia dle bodu 2 a 3 usnesení a Přílohy č. 2 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 4 usnesení 4

5 O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana UR/94/13/2012 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času a školství 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí příspěvku dle upravené Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy mezi Olomouckým krajem a příjemci dle upravené důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana; Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana UR/94/14/2012 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty v oblasti sociální s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na významné projekty Olomouckého kraje dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy mezi Olomouckým krajem a a) Nadací Malý Noe, Jeremenkova 1142/42, Olomouc; IČ: ; DIČ: CZ b) Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, Partyzánská 7, Praha 7 Holešovice; IČ: ; DIČ: CZ c) Občanským sdružením Ryzáček, Vyšehorky 16, Líšnice; IČ: ; DIČ: CZ d) P centrem, Lafayettova 9, Olomouc; IČ: ; DIČ: CZ e) Sítí mateřských center o. s., Široká 15/124 Praha 1, Josefov; IČ: ; DIČ: CZ f) Sun Drive Communications s. r. o., Haraštova 370/22, Brno Tuřany; IČ: ; DIČ: CZ u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana 5

6 Bod programu: UR/94/15/2012 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty v oblasti zdravotnictví 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na významné projekty Olomouckého kraje a) mezi Olomouckým krajem a Arak o.p.s. Neředínská 623/23A, Olomouc, IČ: dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy b) mezi Olomouckým krajem a ZO 7-05 České speleologické společnosti, Olomouc, Jeremenkova 32, IČ: dle upravené Přílohy č. 2 důvodové zprávy c) mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem Vincenze Priessnitze, Priessnitzova 1345/49a, Jeseník, IČ: dle upravené Přílohy č. 3 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana UR/94/16/2012 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje významné projekty - Olomoucký klastr Inovací s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Olomouckým klastrem inovací, Jeremenkova 1142/42 Olomouc , IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana UR/94/17/2012 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje významné projekty - MAS Horní Pomoraví 6

7 o.p.s. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a MAS Horní Pomoraví o.p.s. se sídlem Hlavní 137, Hanušovice , IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana UR/94/18/2012 Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje významné projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a příjemci dle upravené důvodové zprávy a upravené Přílohy č. 1 až 7 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana UR/94/19/2012 Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, PSČ Prostějov, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Bod programu:

8 UR/94/20/2012 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce Nové Zámky poskytovatel sociálních služeb Přestavba kotelny 2. r o z h o d u j e o výběru dodavatele víceprací na zakázku Nové Zámky poskytovatel sociálních služeb Přestavba kotelny dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb Přestavba kotelny mezi Olomouckým krajem a společností TOMIreko, s.r.o., se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 4. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/94/21/2012 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 1 s o u h l a s í s rozpočtovou změnou v Příloze č. 2 u k l á d á předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e a) vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1 b) schválit rozpočtovou změnu v Přiloze č. 2 Bod programu: 4.1. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/22/2012 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í 8

9 a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje vzít na Bod programu: 4.2. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/23/2012 Rozpočet Olomouckého kraje plnění rozpočtu k b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k vzít na Bod programu: 4.3. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/24/2012 Rozpočet Olomouckého kraje závazné ukazatele příspěvkových organizací s c h v a l u j e zprávy změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle důvodové Bod programu: 4.4. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/25/2012 Rozpočet Olomouckého kraje vývoj daňových příjmů červenec

10 Bod programu: 4.5. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/26/2012 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Vincentinum poskytovateli sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizaci Olomouckého kraje s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, dvou praček Electrolux FLE 220 MP, inventární číslo 4/14 a inventární číslo 4/15 a pračky Electrolux FLE 360 MP, inventární číslo 4/13 předaného k hospodaření Vincentinum poskytovateli sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizaci, formou fyzické likvidace, ekologickou likvidaci praček zajistí příspěvková organizace, dle důvodové zprávy. Bod programu: 5. Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana UR/94/27/2012 Stanovisko Rady Olomouckého kraje k návrhu Jihomoravského kraje na vedení linek přejíždějící z území Jihomoravského kraje do Olomouckého kraje s o u h l a s í s objednáním výkonů na linkách veřejné linkové dopravy přecházející z Jihomoravského do Olomouckého kraje v souladu s body 2 a 3 důvodové zprávy s o u h l a s í s finančním vyrovnáním za výkony na linkách veřejné linkové dopravy realizované na území Olomouckého kraje prostřednictvím smlouvy mezi Jihomoravským a Olomouckým krajem u k l á d á předat informaci o souhlasném stanovisku Jihomoravskému kraji O: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství T: u k l á d á předložit k projednání Radě Olomouckého kraje smlouvu mezi Jihomoravským a Olomouckým krajem k finančnímu vyrovnání za výkony realizované na linkách veřejné linkové dopravy na území Olomouckého kraje přecházejících z Jihomoravského do Olomouckého kraje v souladu bodem 4 důvodové zprávy O: ředitel p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje T: prosinec 2012 Bod programu: 6. Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana 10

11 UR/94/28/2012 Řešení přeshraniční dopravy ve veřejné linkové dopravě mezi Olomouckým krajem a Pardubickým krajem Bod programu: 7. Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana UR/94/29/2012 Majetkoprávní záležitosti záměry Olomouckého kraje s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje: 2.1. odprodat část pozemku parc. č. 1713/2 trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8, do vlastnictví pana Františka Seidla za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem a za podmínky vybudování nového oplocení na hranici pozemků na náklady budoucího vlastníka. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od vybudování uvedeného oplocení. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2781/1 ost. pl. o výměře 43 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemek parc. č. 2781/25 ost. pl. o výměře 43 m2, část pozemku parc. č. 1610/4 ost. pl. o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemek parc. č. 1610/33 o výměře 14 m2, oba v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, část pozemku parc. č. 2334/13 ost. pl. o výměře 83 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemek parc. č. 2334/82 ost. pl. o výměře 83 m2 a část pozemku parc. č. 2363/3 ost. pl. o výměře 88 m2, dle geometrického plánu č /2012 pozemek parc. č. 2363/13 ost. pl. o výměře 88 m2, oba v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést budovu č.p. 12 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 56/1 (stavba na cizím pozemku) se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami, a budovu č.p. 38 obč. vyb. na pozemcích parc. č. st. 63/1, parc. č. st. 120, parc. č. st. 121, parc. č. st. 122, budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemcích parc. č. st. 123 a parc. č. st. 124 a pozemky parc. č. st. 63/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 439 m2, parc. č. st. 63/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 31 m2, parc. č. st. 120 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2, parc. č. st. 121 zast. pl. a nádvoří o výměře 11 m2, parc. č. st. 122 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, parc. č. st. 123 zast. pl. a nádvoří o výměře 163 m2, parc. č. st. 124 zast. pl. a nádvoří o výměře 4 m2, parc. č. 3/1 zahrada o výměře m2, parc. č. 3/2 ost. pl. o výměře 394 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a trvalými porosty, vše v k.ú. a obci Bílsko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Nových Zámků 11

12 poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bílsko, IČ: , za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemků parc. č ost. pl. o celkové výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 1030/2 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 1030/3 ost. pl. o výměře 139 m2, části pozemku parc. č. 998/1 ost. pl. o výměře 659 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne části pozemku parc. č. 998/1 díly d + f o výměře 659 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 203 ost. pl. o celkové výměře m2, část pozemku parc. č. 998/1 ost. pl. o výměře 504 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 998/1 díl e o výměře 504 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 204/3 ost. pl. o výměře 717 m2, část pozemku parc. č. 998/1 ost. pl. o výměře 60 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 998/1 díl l o výměře 60 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1041/1 ost. pl. o výměře m2, části pozemku parc. č. 998/1 ost. pl. o výměře 192 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 998/1 díly i + g o výměře 192 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1041/2 ost. pl. o výměře m2, části pozemků parc. č. 998/1 ost. pl. o výměře 443 m2 a parc. č ost. pl. o výměře 257 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 998/1 díly j + k + h o výměře 443 m2 a pozemek parc. č díl o o výměře 257 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1041/3 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. Hvozd u Konice, obec Hvozd, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hvozd, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 187/70 ost. pl. o výměře 272 m2 a parc. č. 223/37 ost. pl. o výměře 153 m2, částí pozemků parc. č. 203 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1041/1 ost. pl. o výměře 103 m2, parc. č. 1041/2 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 1041/3 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 1076/2 trvalý travní porost o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 203 díl b o výměře 5 m2, parc. č. 1041/1 díl q o výměře 103 m2, parc. č. 1041/2 díl v o výměře 38 m2, parc. č. 1041/3 díl x o výměře 6 m2 a parc. č. 1076/2 díl y o výměře 10 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 998/1 ost. pl. o výměře m2, část pozemku parc. č. 1041/1 ost. pl. o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1041/1 díl r o výměře 20 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1030/1 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. Hvozd u Konice, obec Hvozd, vše z vlastnictví obce Hvozd, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 515/1 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 515/32 ost. pl. o výměře 262 m2, parc. č. 515/33 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 515/34 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 515/35 ost. pl. o výměře 331 m2, parc. č. 515/36 ost. pl. o výměře 276 m2, parc. č. 515/37 ost. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 515/38 ost. pl. o výměře 195 m2, vše v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Slavětín, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 51/6 trvalý travní porost o výměře 94 m2 a parc. č. st. 63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne části pozemků parc. č. 51/6 díl a o výměře 94 m2 a parc. č. st. 63 díl b o výměře 47 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 515/39 ost. pl. o celkové výměře 141 m2, vše v k.ú. 12

13 Slavětín u Litovle, obec Slavětín, vše z vlastnictví obce Slavětín, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. u k l á d á zajistit zveřejnění záměru Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního T: u k l á d á informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního T: Bod programu: 9.1. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/30/2012 Majetkoprávní záležitosti věcná břemena s c h v a l u j e 2.1. uzavření dohody mezi Olomouckým krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2011/01232/OMP/OSB, uzavřené dne mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to z důvodu změny způsobu stanovení výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene. Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena současně s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 430/2 zahrada v k. ú. Skalička u Hranic, obec Skalička ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Domova Větrný mlýn Skalička, příspěvkové organizace, spočívajícího v právu umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v předmětném pozemku a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 ze dne , mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 958 ost. pl. v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, spočívajícího v právu užívání části předmětného pozemku za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby 13

14 a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, mezi JUDr. Richardem Belcredim jako budoucím povinným z věcného břemene, Telefónicou Czech Republic, a. s., IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník odešle výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budoucímu povinnému a budoucímu oprávněnému. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 929/6 ost. pl. v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, spočívajícího v právu užívání části předmětného pozemku za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, mezi společností ZEVAS s.r.o. jako budoucím povinným z věcného břemene, Telefónicou Czech Republic, a. s., IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník odešle výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budoucímu povinnému a budoucímu oprávněnému. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č. 978 ost. pl. a parc. č. 945 ost. pl., oba v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, spočívajícího v právu užívání částí pozemků za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi Telefónicou Czech Republic, a. s., IČ: , jako budoucím oprávněným a Olomouckým krajem jako budoucím povinným a stavebníkem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník odešle výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budoucímu povinnému a budoucímu oprávněnému. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH, a za podmínek dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 514 ost. pl. v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN a skříně SS100 na (v) předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním těchto zařízení, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 ze dne , mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: , jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši 770,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. 14

15 2.7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 382 v k. ú. a obci Jeseník, spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení sítě elektronických komunikací datových rozvodů a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Web4Soft Internet s.r.o., IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku od ukončení stavebních prací. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného k části pozemku parc. č. 968/2 v k. ú. a obci Jeseník, spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení sítě elektronických komunikací datových rozvodů a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Web4Soft Internet s.r.o., IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku od ukončení stavebních prací. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. n e v y h o v u j e ž á d o s t i manželů Andrey a Petra Dolákových o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 5374/1 zast. pl. a parc. č. 5375/2 zast. pl. v k.ú. a obci Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace, spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes části předmětných pozemků ve prospěch každého vlastníka budovy č.p ubytovací zařízení na pozemku parc. č zast. pl. v k.ú. a obci Prostějov, z důvodu možného narušení provozu a bezpečnosti v areálu. Bod programu: 9.2. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/31/2012 Majetkoprávní záležitosti odprodej nemovitého majetku u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/22/2012, bod 3. 2., ze dne ve věci odprodeje pozemku parc. č. 280/1 ost. pl. o výměře 860 m2 v k.ú. Žádlovice, obec 15

16 Loštice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338, do společného jmění manželů Šárky a Mgr. Ctirada Lolkových, a to z důvodu odstoupení zájemců od záměru odkoupit předmětnou nemovitost. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 4.1. odprodej pozemku parc. č. 280/1 ost. pl. o výměře 860 m2 v k.ú. Žádlovice, obec Loštice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338, do společného jmění manželů Ivy a Jana Konečných za kupní cenu ve výši , Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odprodej pozemku parc. č. 138/2 ost. pl. o výměře 581 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví sdružení NOVÉ JAVOŘÍČKO o.s., IČ: , za kupní cenu ve výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí pozemků parc. č. 1402/1 ost. pl. o výměře cca 150 m2 a parc. č. 1407/1 ost. pl. o výměře cca 300 m2, oba v k.ú. a obci Velké Kunětice, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR - Povodí Odry, s.p., IČ: , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek stanovených odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Kunětička, k.ú. Velké Kunětice, ř. km 0,000 2,200, kolaudována uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 2721/1 ost. pl. o výměře cca 60 m2 v k.ú. Petrovice u Skorošic, obec Skorošice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR - Povodí Odry, s.p., IČ: , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek stanovených odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Vojtovický potok PB5, Petrovice u Skorošic, km 2,840-4,744 kolaudována uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 1366/1 ost. pl. o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Supíkovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR - Povodí Odry, s.p., IČ: , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek stanovených odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Kunětička, k.ú. Supíkovice, ř. km 2,200-4,000 kolaudována. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e nevyhovět žádosti pana Jiřího Vinklera o odprodej pozemků parc. č. 15 ost. pl. o výměře m2 a parc. č. 27/2 ost. pl. o výměře 300 m2, oba v k.ú. Žádlovice, obec Loštice, oba z vlastnictví 16

17 Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338, z důvodu potřeby těchto pozemků pro činnost příspěvkové organizace. s o u h l a s í 6.1. minimální požadovanou cenu pro odprodej areálu rekreačního střediska, konkrétně budovy č.e. 16, Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemků parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře 436 m2, parc. č. 440/1 trvalý travní porost o výměře 1360 m2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost o výměře 576 m2, parc. č. 440/3 trvalý travní porost o výměře 126 m2, parc. č. 441 ost. pl. o výměře 487 m2 a parc. č ost. pl. o výměře 194 m2, stavby ČOV (stavba nezapsaná do katastru nemovitostí) na části pozemku parc. č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, a to ve výši ,- Kč, a současně schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování č. 2012/00047/OMP/DSM, uzavřené dne mezi společností PATRIOT reality, spol. s r.o. jako zprostředkovatelem a Olomouckým krajem jako zájemcem, jehož obsahem bude minimální požadovaná kupní cena ve výši ,- Kč, prodloužení doby trvání smlouvy na dobu určitou do a dohoda o změně výše provize na 3 % bez DPH z kupní ceny předmětných nemovitostí minimální požadovanou cenu pro odprodej areálu dílen bývalého učiliště v Kojetíně, a to konkrétně budovy č.p. 676, Kojetín I Město, obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st zast. pl., pozemků parc. č. st zast. pl. o výměře 1141 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 160 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 911 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 199 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 164 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 395 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 91 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 409 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 455 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 75 m2, parc. č. 848/2 ost. pl. o výměře 4340 m2 a parc. č. 848/3 ost. pl. o výměře 386 m2,vše v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami plynu, vody a kanalizace, zděným zásobníkem, přístřeškem na kola, studnou, kanalizační šachtou, stožárovou trafostanicí, komunikacemi, zpevněnými plochami, oplocením, vjezdovými vraty, trvalými porosty, včetně vnitřního vybavení, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, a to ve výši ,- Kč. Bod programu: 9.3. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/32/2012 Majetkoprávní záležitosti odkoupení nemovitého majetku 17

18 u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/17/2010, bod 4. 1., ze dne ve věci odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 64 o výměře 113 m2, dle geometrického plánu č /2006 ze dne pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 64 díly b + h o výměře 113 m2, v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví pana Jana Berky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny geometrického plánu. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 4.1. odkoupení částí pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 64 o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 1013/16 ost. pl. o výměře 111 m2, v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví pana Jana Berky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši , Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odkoupení pozemku parc. č. 2715/2 ost. pl. o výměře 289 m2 v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou z vlastnictví paní Olgy Benešové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. s o u h l a s í s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje k pozemku parc. č orná půda o výměře m2 v k.ú. a obci Tovačov, a to v souvislosti s odprodejem spoluvlastnických podílů paní Evy Jochcové (id. 1/3) a paní Marie Svozilové (id. 1/3) k předmětnému pozemku do vlastnictví společnosti Troubecká hospodářská a.s., IČ: Bod programu: 9.4. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/33/2012 Majetkoprávní záležitosti bezúplatné převody nemovitého majetku 18

19 u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemky parc. č 1552/5 ost. pl. o výměře 357 m2, parc. č. 1552/6 ost. pl. o výměře 57 m2, parc. č. 1552/7 ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 1552/8 ost. pl. o výměře 167 m2, parc. č. 1552/9 ost. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 1552/10 ost. pl. o výměře 693 m2, parc. č. 1552/11 ost. pl. o výměře 474 m2, parc. č. 1636/9 ost. pl. o výměře 897 m2, parc. č. 1636/10 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 1636/11 ost. pl. o výměře 39 m2, vše v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Javorník, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod pozemní komunikace nyní vyřazené silnice III/31539 Hrabová příjezdná v délce 0,772 km od křižovatky se silnicí II/315 (uzlový bod 1443A053) km 0,000 po konec silnice III/31539 (uzlový bod 1443A090) km 0,772, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména se 4 mostními objekty ev. č , ev. č , ev. č a ev. č , včetně pozemků parc. č ost. pl. o výměře m2, parc. č ost. pl. o výměře 706 m2, parc. č ost. pl. o výměře 766 m2, parc. č ost. pl. o výměře 218 m2 a parc. č ost. pl. o výměře 752 m2, vše k.ú. Hrabová u Dubicka, obec Hrabová, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Hrabová, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod pozemní komunikace, nyní vyřazené silnice III/04725 v délce 1,040 km od křižovatky se silnicí I/47 (uzlový bod 2511A018) km 0,000 po konec silnice III/04725 (uzlový bod 2513A111) km 1,040 v k.ú. Slavíč, obec Hranice, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 115/1 ost. pl. o celkové výměře 118 m2 a parc. č. 115/19 ost. pl. o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemek parc. č. 115/1 díl a o výměře 41 m2 a pozemek parc. č. 115/19 díl b o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 115/30 ost. pl. o celkové výměře 46 m2, pozemky parc. č. 115/28 ost. pl. o výměře 23 m2 a parc. č. 115/29 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 536/3 ost. pl. o výměře 17 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne pozemek parc. č. 536/7 o výměře 17 m2, v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 19

20 Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice, IČ: Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod části pozemku parc. č ost. pl. o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemek parc. č. 1437/4 ost. pl. o výměře 111 m2, v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1229/16 ost. pl. o výměře 47 m2, parc. č. 1232/9 ost. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 1231/5 ost. pl. o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemky parc. č. 1229/24 ost. pl. o výměře 47 m2 a parc. č. 1232/14 ost. pl. o výměře 45 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1619/1 ost. pl. o výměře 869 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 1619/3 ost. pl. o výměře 869 m2, v k.ú. a obci Hraničné Petrovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hraničné Petrovice, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Bod programu: 9.5. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/34/2012 Majetkoprávní záležitosti bezúplatná nabytí nemovitého majetku u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/29/2010, bod 3. 5., ze dne ve věci bezúplatného nabytí části pozemku v k.ú. a obci Moravský Beroun, z vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu požadavku dárce na doplnění podmínek převodu. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 4.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1779/1 ost. pl. o výměře 55 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1779/1 díl b o výměře 55 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1782/1 ost. pl. o celkové výměře m2, v k.ú. a obci Moravský Beroun, z vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do 20

21 hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 136/2 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 136/3 ost. pl. o výměře 377 m2, parc. č. 136/13 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 138/3 ost. pl. o výměře m2 a části pozemku parc. č. 136/5 ost. pl. o výměře cca m2, vše v k.ú. Javoříčko, obec Luká, vše z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Bod programu: 9.6. RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/94/35/2012 Majetkoprávní záležitosti vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2334/19 ost. pl. o výměře 24 m2, dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 2334/79 ost. pl. o výměře 24 m2, v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2334/3 ost. pl. o výměře 132 m2 a parc. č. 2334/22 ost. pl. o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemky parc. č. 2334/78 ost. pl. o výměře 132 m2 a parc. č. 2334/80 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví města Hranice, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 32/1 ost. pl. o celkové výměře m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 32/1 díl t o výměře 175 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 14 ost. pl. o celkové výměře m2, pozemek parc. č. 32/1 díl v o výměře 76 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 30 ost. pl. o výměře 143 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl 21

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 21. 9. 2012 UZ/26/1/2012 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání s c h v a l u j e předložený

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 6. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/6/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 5. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/14/1/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Drahotuše, obec

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 6. 12. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2010 Návrh na změnu postupů při přijímání záměrů Olomouckého

Více

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 10. 1. 2012 UR/81/1/2012 Program 81. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 3. 3. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/12/1/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Kostelec

Více

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 6. 11. 2012 UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 18. 8. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/16/1/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 3. 9. 2009 UR/20/1/2009 Program 20. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 1.3.2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/11/1/2010 a) Odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice

Více

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 11. 2011 UR/76/1/2011 Program 76. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 76. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 9. 5. 2013 UR/13/1/2013 Program 13. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2013 UZ/8/1/2013 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 11. 2011 UR/75/1/2011 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 75. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2012 UR/83/1/2012 Program 83. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 3. 2010 UZ/12/1/2010 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e program

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemků parc. č. 1710/1 ost. pl. o výměře cca 1 280 m2 a parc. č. 1918 ost. pl. o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. a obci Horní Studénky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého

Více

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 6. 2014 UZ/11/1/2014 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29. 3. 2007 UR/58/1/2007 Program 58. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29.

Více

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 3. 2008 UR/79/1/2008 Program 79. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13.

Více

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 2. 12. 2010 UR/53/1/2010 Program 53. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 53. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 4. 2012 UR/88/1/2012 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 88. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2013 UR/28/1/2013 Program 28. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 28. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 6. 2011 UR/67/1/2011 Program 67. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 9. 2011 UZ/21/1/2011 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemku parc. č. 1107 ost. pl. o výměře 88 m2, dle geometrického plánu č. 290-617/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemek parc. č. 1107/2 ost. pl. o výměře 52 m2 a část pozemku parc. č. 1107 díl b o výměře

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 5. 2005 UR/14/1/2005 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 11. 2013 UR/26/1/2013 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009 UR/18/1/2009 Program 18. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2016 UZ/2/1/2016 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 7. 2006 UR/41/1/2006 Program 41. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 2. 2008 UZ/21/1/2008 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2009 UZ/9/1/2009 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 12. 2004 UZ/2/1/2004 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 11. 2013 UR/25/1/2013 Program 25. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 25. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 2. 2013 UR/6/1/2013 Program 6. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2012 UR/96/1/2012 Program 96. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 96. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2013 UR/14/1/2013 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 18. 2. 2010 UR/32/1/2010 Program 32. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 32. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 11. 2010 UR/51/1/2010 Program 51. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 9. 2013 UR/21/1/2013 Program 21. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 21. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 5. 2012 UR/90/1/2012 Program 90. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 90. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 8. 2015 UR/75/1/2015 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 16. 6. 2005 UR/17/1/2005 Program 17. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 5. 2008 UR/85/1/2008 Program 85. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009 UR/8/1/2009 Program 8. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 3. 2005 UR/10/1/2005 Program 10. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 5. 2010 UR/39/1/2010 Program 39. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 39. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 9. 2015 UR/77/1/2015 Program 77. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 77. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 4. 2013 UR/12/1/2013 Program 12. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 12. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 1. 2006 UR/29/1/2006 Program 29. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2014 UR/56/1/2014 Program 56. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 56. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 10. 2004 UR/88/1/2004 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 8. 2014 UR/46/1/2014 Program 46. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 46. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 6. 2006 UR/37/1/2006 Program 37. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/5252/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne 11. 03.2015

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 12. 2004 UR/2/1/2004 Program 2. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 6. 2015 UR/69/1/2015 Program 69. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více