ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU"

Transkript

1 ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU 1.1 Měření srdeční frekvence Měření klidové tepové frekvence, dechová arytmie Změny tepové frekvence po pracovním zatížení Průkaz šíření tepové vlny, pletyzmografie Měření krevního tlaku Sledování vlivu gravitace na krevní tlak Krevní tlak při pracovním zatížení Krevní tlak při zvýšeném nitrohrudním tlaku (Flackova zkouška) Chladový test (dle Hinnese a Browna) Sledování reaktivní hyperémie Rumpel-Leedova zkouška odolnosti krevních kapilár...8 Úvod : Toto cvičení má ukázat, jak velké množství informací o oběhovém systému lze získat pouze pomocí svých smyslů a jednoduchých nástrojů (fonendoskopu a tonometru), jestli že pozorně pozorujeme, pečlivě zjištěné údaje zaznamenáváme a správně interpretujeme. Úkolem je pochopit principy klasického neinvazivního vyšetřování kardiovaskulárního systému, které nebylo zatlačeno do pozadí ani moderními diagnostickými technikami. 1.1 Měření srdeční frekvence Kontrolní otázky: 1. V jakém rozmezí se pohybuje tepová frekvence člověka za klidu a při intenzivní svalové práci? 2. Co je to dechová arytmie? 3. Co je to vagový tonus, jaký je jeho vliv na srdce člověka? 4. Jak by se změnila srdeční činnost, kdybychom vyřadili všechny srdeční nervy? 5. Máli pacient slabý nebo stěží hmatný tep, čím to je způsobeno? Srdeční frekvenci zjišťujeme nejčastěji palpací pulsu na a. radialis, tzv. tepová frekvence. Palpujeme bříšky druhého až čtvrtého prstu na radiální části dolní třetiny volární strany předloktí. Srdeční frekvenci můžeme taktéž na dalších snadno dostupných tepnách, na a. carotis (dráždění karotických baroreceptorů a možná bradykardie!) a a. femoralis Měření klidové tepové frekvence, dechová arytmie Potřeby: Stopky nebo hodinky se sekundovou ručičkou, lehátko 1. V sedě se pokusná osoba uklidní 2. Palpací a. radialis v intervalech 5, 10, 20, 30 a 60 sekund zjistíme tepovou frekvenci. Porovnáme hodnoty TF na obou horních končetinách, a dpolníme o hodnoty tepu na a. carotis ex. 3. Nejprve si všimneme respirační arytmie při hlubokém a pomalém dýchání 4. Zrychlí-li pokusná osoba dýchání, dechová arytmie vymizí. Naopak, při zpomaleném dýchání (4 sekundy vdech, 5 sekund výdech) bývá respirační arytmie zřetelná. 1

2 1.1.2 Změny tepové frekvence po pracovním zatížení Provedení: 1. Po několika uklidnění v sedu změříme SF. 2. Vyšetřovaná osoba provede 60 hlubokých dřepů s frekvencí 1 dřep za sekundu. 3. Po skončení ihned změříme SF a pak každou minutu až do návratu ke klidovým hodnotám. Protokol: Změřená data zaneste do tabulky a doplňte závěrem. Vysvětlete změny SF, které regulační mechanizmy hrají úlohu při pracovním zatížení na SF Průkaz šíření tepové vlny, pletyzmografie Kontrolní otázky: 1. Na čem závisí průtok krve cévou? 2. Co je to vazomotorika, ve kterých typech cév se uplatňuje? 3. Jak je regulováno cévní napětí a vazomotorika? Vypuzení krve z levé komory do aorty se elastická stěna aorty rozepne a tato tlaková vlna se rozšíří aortou a jejími větvemi distálně a můžeme ji hmatat jako arteriální puls. Tepová vlna se šíří nezávisle na rychlosti proudění tepnami, je daleko rychlejší než vlastní rychlost proudění krve cévami. Rychlost šíření je asi 5 až 8 m*s -1. Změny, které tlaková vlna v tepenném řečišti vyvolává, můžeme pomocí velmi citlivého snímače zaznamenat. Pletysmografická křivka má svůj charakteristický tvar a velikost, které se vlivem nemocí může měnit. Princip registrace a tvar fyziologické pletysmografické křivky je na následujícím obrázku. Potřeby: Pletysmograf, nádoba s ledem, lehátko Provedení: 1. Vyšetřovaný se položí zády na lehátko. 2. Současně hmatáme tep na a. carotis com. a na a. tibialis post. Přesvědčíme se tak o tom, že na a. tibialis post., která je od srdce více vzdálená, dorazí tepová vlna později než na a. carotis communis. 3. A. tibialis posterior hmatáme na dolní končetině pod nebo za vnitřním kotníkem. Papaci usnadní dorzální flexe nohy, při které se tepna napne přes kostěný podklad. 4. Vyšetřovanému umístíme snímač na prst horní končetiny, prsty, zápěstí, předloktí jsou v klidu, relaxované na pevné podložce. Všímáme si tvaru a jednotlivých částí pletysmografické křivky, saturace O Zaznamenáme nativní pletyzmografickou křivku a zhodnotíme ji. 6. Potom horní končetinu po předloktí ponoříme na 3 min. do studené vody s ledovou tříští a po uplynutí třech minut znovu vyšetříme pomocí pletysmografu. 2

3 7. Stejně budeme postupovat s vodou teplou 40 C. Protokol: Zhodnotíme výsledek pokusu a zapíšeme si tvary křivky a její změny oproti křivce nativní. 1.2 Měření krevního tlaku Kontrolní otázky: 1. Vysvětlete princip měření krevního tlaku palpační metodou. 2. Vysvětlete princip auskultační metody. 3. Jaké faktory určují střední tlak v tepnách? 4. Které faktory určují krevní tlak? 5. Co je to periferní odpor? Název tlak krve, dále jen TK, zpravidla označujeme, a to ne zcela správně, tlak krve v tepnách, přesnějiv a. brachialis. Nejvyšší hodnotu, které je dosaženo zhruba uprostřed vypuzovací fáze komor, nazýváme systolický tlak, a nejnižší hodnotu, na kterou klesne během diastoly, označujeme jako diastolický tlak. Rozdílem mezi těmito tlaky je tlak pulsový neboli tlaková amplituda, tj. rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem, je normálně cca 50 torr. Střední tlak je průměrný tlak po dobu srdečního cyklu. Protože systola je kratší než diastola, je střední tlak lehce nižší než poloviční hodnota mezi systolickým a diastolickým tlakem: stanoven může být pouze integrací plochy pod tlakovou křivkou, avšak přibližně se rovná diastolickému tlaku plus jedné třetiny tlakové amplitudy. Měření krevního tlaku u člověka můžeme provádět metodou přímou i nepřímou. Přímá metoda se provádí zavedením katetru do tepny připojeného na manometr. Všeobecně se používá metod nepřímých, a to především metody auskultační, nebo někdy metody palpační, při nichž pomocí tonometru a fonendoskopu měříme tlak na a. brachialis. Pomůcky : tonometr, automatický tonometr, fonendoskop Vyšetřovaná osoba sedí nebo leží, obnaženou paži má volně opřenou o podložku. Paže nesmí být stlačena oděvem a svalstvo musí být uvolněno. Manžetu obtočíme kolem paže, přičemž jsme z ní předtím vytlačili vzduch, a to v polovině mezi loktem a ramenem, tak aby její střed ležel nad pažní tepnou. Zkontrolujeme zda je manžeta v úrovni srdce a těsně přiléhá k paži. Uzavřeme ventil balónku a nafoukneme manžetu. Současně palpujeme tep na a. radialis téže paže. Nedodržení tohoto postupu je nejčastější chybou při měření. Když tlak v manžetě převýší tlak v tepně, artérie je uzavřená, průtok krve ustává, stlačeným místem neprochází tepová vlna a tep na a. radialis je nehmatný. Jakmile přestaneme hmatat tep, zvýšíme tlak asi o 15 mmhg. Další postup je pak odlišný podle metody kterou zvolíme, a to metodou auskultační nebo palpační. 1. Palpační metoda : manžetu nafoukneme na hodnotu mmhg, pokud je ještě hmatný puls, zvýšíme tlak o dalších mmhg, prsty levé ruky necháme ne a. radialis, pravou rukou upouštíme vzduch z manžety, a pozorujeme rtuťový sloupec manometru. Jakmile tlak v manžetě klesne pod hodnotu systolického tlaku, začneme opět hmatat tep na a. radialis. V tomto okamžiku odečítáme hodnotu systolického tlaku. Zjištěné hodnoty jsou v průměru obvykle o 2 5 torrů nižší než hodnoty naměřené metodou auskultační. Diastolický tlak touto metodou určit nelze. 2. Auskultační metoda : přiložíme membránu fonendoskopu pod dolní okraj manžety na a. brachialis tak, aby se nedotýkal manžety. Přesný průběh arterie si zjistíme předem vyhmátnutím její pulsace, potom začneme pomalu snižovat tlak v manžetě. Manžetu nafoukneme na hodnotu mmhg, pokud je ještě hmatný puls, zvýšíme tlak o dalších mmhg. Po nafouknutí manžety na požadované hodnoty začneme vypouštět vzduch z manžety. Jakmile uslyšíme první šelest, odečteme na stupnici manometru systolický tlak. Při dalším poklesu tlaku v manžetě se šelesty prodlužují, zesilují se k maximu, zvuk je jasnější a úsečný, pak slábne, nejprve zvolna a pak vymizí, někdy při dalším snižování tlaku slabý splývavý šelest chvíli přetrvává, až na konec ustává. 3

4 V okamžiku náhlého vymizení nebo náhlého ztlumení šelestů odečítáme tlak diastolický. Tyto šelesty, tak zvaný Korotkovův fenomén, vznikají při turbulentním proudění v částečně stlačené tepně, při laminárním proudění šelesty nevznikají. K získání spolehlivých hodnot TK auskultační metodou je zapotřebí : Aby manžeta byla v úrovni srdce (jinak by naměřené hodnoty byly ovlivněné gravitací) Při nafukování manžety vždy současně hmatat puls na a. radialis. Neobtěžuje pak vyšetřovaného nafukováním manžety na zbytečně vysokou hodnotu tlaku, při které bychom bez orientačního zjištění systolického TK museli měření začínat. Příliš nafouknutá manžeta je navíc nepříjemná a může také reflexně hodnotu TK zvýšit. Měření tlaku po chvíli zopakovat, pokud první naměřená hodnota byla vyšší, než je normální hodnota (vyšší tlak může být vyvolán rozrušením vyšetřovaného). Manžetu tonometru nenecháváme dlouho nafouknutou (déletrvající stlačení paže je nepříjemné a může reflexně vést k zvýšení TK). Změříme navzájem u několika osob TK palpačně a potom auskultačně. U stejných osob provedeme měření poloautomatickým tonometrem. Protokol: Naměřené hodnoty zaneseme do tabulky a porovnáme s doporučenými fyziologickými hodnotami. Hodnoty změřené přístrojem porovnáme s vlastním měřením, vyhodnotíme a spočítáme odchylku mezi jednotlivými měřeními Sledování vlivu gravitace na krevní tlak Kontrolní otázky: 1. Vysvětlete pojem hydrostatický tlak. 2. Proč je TK pod úrovní srdce vyšší než nad jeho úrovní? 3. Vysvětlete princip metody určení TK nad úrovní srdce. 4. Jak lze měřit centrální venosní tlak? 4

5 Vlivem gravitace je krevní tlak měřený nad úrovní srdce snížený a krevní tlak měřený pod úrovní srdce zvýšený oproti tlaku krve měřenému v úrovni srdce o hydrostatický tlak sloupce krve, jehož výška je rovná vertikální vzdálenosti místa, ve kterém měříme, od úrovně srdce. Při specifické hmotnosti krve 1,055 a specifické hmotnosti rtuti 13,6 každý cm sloupce krve působí tlakem rovným tlaku 0,77 mm vysokého sloupce rtuti. Na každý cm vertikální vzdálenosti nad úrovní srdce se tedy krevní tlak snižuje a pod úrovní srdce zvyšuje o 0,77 mmhg oproti tlaku měřenému v úrovni srdce. Vyšetřovanému změříme krevní tlak, nejprve když je manžeta tonometru v úrovni srdce, a pak na vzpažené paži, když je končetina jiným studentem přidržována ve vzpažení (svalstvo končetiny, na které vyšetřujeme TK, musí být vždy relaxované). Pak změříme vertikální vzdálenost středu manžety při obou polohách. Na základě změřené vertikální vzdálenosti místa měření krevního tlaku ve vzpažení od úrovně srdce a změřeného tlaku v úrovni srdce vypočítáme očekávaný tlak ve vzpažení. Protokol: Změřené hodnoty porovnáme s hodnotami očekávanými a zapíšeme do tabulky a zhodnotíme Krevní tlak při pracovním zatížení Provedení: 4. Po několika minutách klidového sezení změříme vyšetřovanému krevní tlak. 5. Manžetu necháme navinutou na paži a odpojíme ji od tonometru. 6. Vyšetřovaná osoba provede 60 hlubokých dřepů s frekvencí 1 dřep za sekundu. 7. Po skončení ihned napojíme tonometr a změříme TK každou minutu až do návratu ke klidovým hodnotám. Protokol: Naměřené hodnoty zaneseme do tabulky a vyneseme do grafu Krevní tlak při zvýšeném nitrohrudním tlaku (Flackova zkouška) Při zvýšení nitro hrudního tlaku (Valsalvův pokus) dochází ke stlačení orgánů v hrudníku, a tím i k ztíženému návratu žilní krve do srdce. Organismus reaguje na tuto situaci tachykardií, která je tím větší, čím menší je jeho tělesná zdatnost. Provedení: Po změření klidové tepové frekvence vyzveme vyšetřovaného, aby silou výdechu udržoval rtuťový sloupec manometru (hadička manometru je spojena s pevným náustkem) ve výši 40 mm co nejdéle (50 až 60 s). Během celé této doby vyšetřující měří tepovou frekvenci v pětisekundových intervalech. Zároveň měříme systolický krevní tlak. A to: 1. před testem 2. ihned po zvýšení nitrohrudního tlaku 3. ke konci 20 sekundového zvýšení nitrohrudního tlaku 4. ihned po obnovení dýchání 5. za 30 sekund 6. za 60 sekund Z naměřených údajů zhotovíme křivku a hodnotíme ji následovně: 1. Velmi výkonný oběhový systém. V žádném pětisekundovém úseku počet tepů nepřesáhl číslo 7 (typický nález u sportovců, trénovaných na vytrvalost). 2. Průměrně výkonný oběh. Počet tepů v pětisekundovém intervalu nevystoupí nad 9 (tělesně zdatní, ale netrénovaní jedinci). 3. Nedostatečnost kardiovaskulární Počet tepů v pětisekundovém intervalu je vyšší než 9 (lidé unavení nebo nemocní). 4. Naprostá nedostatečnost oběhu. Krátkodobý vzestup nad 10 vystřídaný rychlým poklesem tepové frekvence. 5

6 1.3 Chladový test (dle Hinnese a Browna) Teplota těla je regulována vnitřně zpětnovazebným mechanizmem, ve kterém hrají důležitou roli termoregulační centra v hypotalamu. Pro jeho funkci je třeba získat informace z teplotních receptorů, zaznamenávajících výkyvy tělesné teploty. Chladové i tepelné receptory se nalézají jednak v hypotalamu, jednak v kůži, kde chladové receptory jsou početnější a rovnoměrněji rozložené. Periferní detekce je soustředěna především.na detekci chladu. Při působení chladu se organizmus snaží zvýšit produkci tepla a snížit tepelné ztráty tak, aby nedošlo k podchlazení event. smrti z prochladnutí. Zvýšení tvorby tepla může být zajištěno zvýšeným svalovým napětím, svalovým třesem, chemickou termoregulací, termoregulačním chováním a zvýšeným příjmem potravy (včetně zvýšené chuti k jídlu při pobytu v chladném prostředí). Snížení tepelných ztrát umožňuje vazokonstrikce především v kůži a podkoží spolu s vhodným oděvem a zaujmutím polohy těla s co nejmenším výdejem tepla do okolí (schoulení do klubíčka). Vazokonstrikce je spojena se zvýšenou aktivitou sympatiku (sympatikotonická vazomotorická reakce). Jejím důsledkem je vzestup krevního tlaku. Principem chladového testu je měření změn systolického a diastolického krevního tlaku na neponořené horní končetině, zatímco předloktí druhé končetiny je ponořeno do ledové vody. Protože se předpokládá, že následná vazomotorická odpověď probíhá obdobně na obou horních končetinách, měříme tlak krve na končetině neponořené. Současně hodnoty krevního tlaku porovnáváme se změnami srdeční frekvence. Fyziologicky dochází po ponoření předloktí ke krátkodobému vzestupu systolického tlaku asi o torrů. Tlak diastolický se zvýší jen nepatrně, nebo může dojít i k jeho mírnému poklesu. Po 2 až 3 minutách po vynoření předloktí z ledové vody se krevní tlak vrátí k výchozí hodnotě. Při vegetativní dystonii stoupne systolický tlak více než o 25 torrů, přičemž návrat k výchozí hodnotě se zpožďuje. U pacientů s vysokým krevním tlakem nebo s porušenou funkcí ledvin stoupá systolický krevní tlak o více než 50 torrů a doba jeho návratu k výchozí hodnotě je prodloužena (5 a více minut). Při zvýšené funkci štítné žlázy je též značný vzestup systolického tlaku krve (až o 60 torrů) jako projev zvýšené sympatikotonické odpovědi organizmu. Při hypertonické reakci se jen mírně zvyšuje systolický TK spolu s diastolickým TK a dochází k nárůstu SF i o více jak 100 tepů.min-l. Všechny klidové hodnoty sledovaných parametrů (syst. TK, diast. TK a SF) začínají v grafu označením O (nula). Jejich změny, tedy o kolik se parametr zvýšil nebo snížil, jsou graficky znázorněny. Do grafu nejsou tak nanášeny celé naměřené hodnoty, ale pouze změny těchto parametrů vzhledem k jejich výchozím hodnotám Pomůcky Rtuťový tonometr, fonendoskop, nádoba na vodu s ledem pro ponoření předloktí, teploměr, ručník, stopky Provedení Před vyšetřením přiložíme testované osobě Sporttester ke stanovení srdeční frekvence (SF). Necháme osobu sedět v klidu 3 minuty a poté jí změříme klidový (výchozí) krevní tlak (K) rtuťovým tonometrem na levé paži a současně zapíšeme klidovou SF. Manžeta tonometru zůstane přiložená na paži po celou dobu provádění chladového testu. Do nádoby nalijeme studenou vodu a přidáme ledovou tříšť v takovém množství, aby teploměr ponořený do vody ukazoval teplotu zhruba 4 C. Vyšetřovaná osoba ponoří celé předloktí pravé ruky na dobu jedné minuty do ledové vody. Poté ruku vyndá a položí ji na ručník, přičemž sledujeme čas od vynoření předloktí. Měření krevního tlaku a odečet SF na osciloskopu provádíme po vynoření předloktí v 1., 2. a 3. minutě, eventuálně až do návratu hodnot krevního tlaku k výchozím (zapisujeme do kolonky A). Od výchozí kontrolní hodnoty sledovaného parametru (K) vždy odečteme hodnotu právě naměřenou (A), čímž získáme změnu daného parametru (B) v čase. Z vypočítaných změn každého parametru (B) sestavíme graf (jednu barvu použijeme pro znázornění změn systolického TK, jinou barvu pro znázornění změn diastolického TK a další barvu pro znázornění změn SF) a porovnáme průběhy křivek na grafu se standardními křivkami pro normotonickou reakci, hypertonickou reakci, hypotonickou reakci a dystonickou reakci. 6

7 1.4 Sledování reaktivní hyperémie Jestliže je průtok krve nějakou tkání po určitou dobu zastaven, trpí tkáň nedostatkem kyslíku a živin a do krve se z ní uvolní vazodilatační látky a prekapilární sfinktery se rozšiřují a počet nových kapilár se zvyšuje. Po obnovení průtoku krve po nějakou dobu zvýšen a cévy zůstávají rozšířeny, pokud se koncentrace těchto vazodilatačních látek nesníží. Tento jev, který se nazývá reaktivní hyperémie, je možno dobře pozorovat na kůži. Srovnáváme nejprve barvu kůže na obou rukou vyšetřované osoby, která sedí a má ruce položeny před sebou na stole. Potom upevníme na levou paži manžetu manometru. Vyšetřovaný zdvihne paži nad hlavu a vší silou zatne pěst. Tím se sníží obsah krve v paži. Pak rychle nafoukneme manžetu na hodnotu na 170 mmhg a průtok se tak distálně od manžety zastaví. Vyšetřovaný položí zpátky ruku na stůl. Znovu srovnáme barvu kůže na obou rukou. Ponecháme manžetu minutu nafouknutou, pak ji 7

8 vypustíme a sledujeme změny barvy kůže na levé ruce. Pozorujeme za jak dlouho vymizí rozdíl v zabarvení kůže na obou rukou. 1.5 Rumpel-Leedova zkouška odolnosti krevních kapilár Rumpel-Leedův test stejně jako kapilaroskopie nehtového lůžka patří k vyšetřovacím metodám, které umožňují posoudit stav mikrocirkulace a odhalit její případné strukturální změny doprovázející některá onemocnění. Potřeby Rtuťový tonometr, fonendoskop, lupa. Princip a postup Nafouknutím manžety tonometru stlačíme měkké tkáně paže tak, aby došlo k venostáze. Pokud je rezistence kapilár z nějakých příčin snížena, dochází v místě zaškrcení paže a distálněji od něho k poškození kapilár a objeví se drobná krvácení do kůže - petechie. Manžetu tonometru upevníme na paži a nahustíme ji na tlak vyšší než je tlak diastolický. Po pěti minutách manžetu z paže sejmeme. Za několik minut po odstranění manžety při dobrém osvětlení prohlédneme pečlivě lupou pokožku v loketní jamce a spočítáme petechie. U zdravého člověka by množství petechií na ploše 16 cm 2 nemělo přesáhnout číslo 10. 8

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Krevní tlak (TK) je variabilní veličina, jejíž hodnota závisí na podnětech z vnitřního i vnějšího prostředí. Jedná se o veličinu, která nás z hlediska

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku.

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku. 1 1. Krevní tlak. Během srdeční revoluce se mění tlak v tepnách. Komory se stahují, aby vypudily krev do tepenného systému a potom relaxují, přičemž se plní krví před tím než mohou znovu krev vypumpovat.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

Fyziologické funkce (vitální funkce)

Fyziologické funkce (vitální funkce) Fyziologické funkce (vitální funkce) Klíčové pojmy fyziologické funkce tělesná teplota krevní tlak pulz dech 1.1 Tělesná teplota Tělesná teplota je vedlejším produktem metabolizmu (sacharidy, tuky, bílkoviny

Více

4. Potápěcí reflex (odpověď).

4. Potápěcí reflex (odpověď). 1 4. Potápěcí reflex (odpověď). Některé organismy vykazují specifické fyziologické změny ponoří-li se do vody. Tento soubor odpovědí je často označován jako potápěcí reflex nebo potápěcí odpověď. Tyto

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Úloha 3. Monitorování krevního systému aplikace.

Úloha 3. Monitorování krevního systému aplikace. Úloha 3. Monitorování krevního systému aplikace. Požadované znalosti: Měření tlaku krve; Ergometrie; dopplerovské měření rychlosti toku krve, AB index; 1. Měření krevního tlaku nepřímou metodou Měření

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Měření krevního tlaku a pulsu

Měření krevního tlaku a pulsu BIOLOGIE Měření krevního tlaku a pulsu Pohyb je významným faktorem, který zásadně ovlivňuje celkový stav organismu. Krevní tlak je pro každého jednotlivce důležitý, pomáhá rozvádět okysličenou krev krevním

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3)

Pro každého žáka: Pracovní list pro žáky I (Příloha č. 1) Pracovní list pro žáky III (Příloha č. 3) 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a jeho svět / Zdravověda Klíčové pojmy: Stavba a funkce srdce, srdeční ozvy, puls, tlak krve, tělesná zdatnost. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: Poznej

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku Vybrané kapitoly z ambulantní praxe D17 Měření krevního tlaku doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno Měření krevního tlaku je jedním z nejčastěji prováděných výkonů

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno Měření krevního tlaku (kazuální krevní tlak) je jedním z nejčastěji prováděných výkonů v ordinaci lékaře.

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 1: Principy a aplikace tonometrů (měřičů krevního tlaku) Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Bc.

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011 ODPOR TERMISTORU Pomůcky: voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, teplotní čidlo STS-BTA, LabQuest, zdroj napětí, termistor, reostat, horká voda, led (resp. ledová tříšť), svíčka, sirky, program LoggerPro

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE HRV = variabilita srdeční frekvence Červeně vymezené rozhraní uprostřed v grafu znázorňuje standardní kolísání tepové frekvence členitější a širší

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Disertační práce Únor, 2012 Ing. Vratislav Fabián České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky NEINVAZIVNÍ

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku 242 Měření krevního tlaku doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno Měření krevního tlaku je jedním z nejčastěji prováděných výkonů v ordinaci lékaře, je označován

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Stav kardiovaskulárního systému a jeho schopnost reakce na normovanou zátěž ve vztahu k BMI u dětí ve věku 7 15 let v regionu Olomouc

Stav kardiovaskulárního systému a jeho schopnost reakce na normovanou zátěž ve vztahu k BMI u dětí ve věku 7 15 let v regionu Olomouc Stav kardiovaskulárního systému a jeho schopnost reakce na normovanou zátěž ve vztahu k BMI u dětí ve věku 7 15 let v regionu Olomouc Michaela Hřivnová, Marcela Eštočáková Katedra antropologie a zdravovědy

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Jak srdce a cévy fungují

Jak srdce a cévy fungují Podstata Srdeční infarkt a periferní cévní onemocnění (zúžení tepen s porušením prokrvení tepnou zásobovaných tkání) nepředstavují osudové příhody. Lze jim předcházet cílenými preventivními opatřeními.

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 1. Jaký je poměr KPR u dospělého člověka pro laickou veřejnost? 1) poměr nádechů ke počtu stlačení hrudníku je 2:30 2) ani jedna z uvedených odpovědí není

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753

Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753 Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali toto automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku. Před použitím tohoto produktu si prosím

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část:

Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část: Název: Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část: Použijte konstrukci robota popsanou v rvs_i_29. Naprogramujte robota tak, aby rozhodl, které z kapalných

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více