PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC /2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC /2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1"

Transkript

1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná hystereze Připojovací rozměry podle DIN 0 / ISO 0 / CETOP RP-H Popis konstrukce a funkce Proporcionální rozváděč PRM7 se skládá z litinového tělesa, speciálního válcového šoupátka, dvou středicích pružin s opěrnými podložkami, jednoho nebo dvou proporcionálních elektromagnetů, snímače polohy, popřípadě i skříňky elektroniky s digitální elektronikou. Měřicí systém snímače polohy se skládá z diferenciálního transformátoru s jádrem a z vyhodnocovací elektroniky v hybridním provedení. V provedení bez integrované elektroniky je elektrické připojení elektromagnetů realizováno konektorovou nástrčkou EN výstup snímače polohy konektorovou nástrčkou GWF. Konektory nejsou součástí dodávky, a proto je nutné je samostatně přiobjednat. V provedení s integrovanou elektronikou je proporcionální rozváděč vybaven skříňkou elektroniky, která je upevněna na libovolném elektromagnetu společně se snímačem polohy, jehož výstup je s ní přímo propojen kabelem. V provedení rozváděče se dvěma elektromagnety, je protilehlý elektromagnet propojen se skříňkou elektroniky kabelem zakončeným konektorovou nástrčkou EN , Připojení napájecího napětí, řídicího signálu, kontrolního výstupu snímače polohy šoupátka (je-li přítomen) a výstupního napětí +0V DC je provedeno pomocí sedmipólového konektoru M. Připojení externí zpětné vazby je provedeno pomocí pětipólového konektoru Mx, kde je kromě vstupu z externí zpětné vazby také k dispozici napájecí napětí +V pro externí snímač. Cívky mohou být včetně skříňky elektroniky pootočeny kolem podélné osy o ± 90. Digitální elektronika umožňuje řídit proporcionální ventil na základě údajů získaných ze dvou okruhů zpětných vazeb. Proporcionální rozvaděč lze využít následujícími čtyřmi způsoby:. Řízený ventil bez zpětné vazby - E0.. Pouze interní zpětná vazba na základě signálu ze snímače polohy šoupátka - E0S0.. Pouze externí zpětná vazba (tlakový snímač, snímač polohy apod.) - E0. Interní a externí zpětná vazba - E0S0. Výstupní proud do cívek elektromagnetů je řízen pomocí PWM. Elektronika je vybavena interní proudovou zpětnou vazbou, výstupní proud může být v případě potřeby modulován signálem dynamického mazání. Jednotlivé funkční parametry jsou nastavovány softwarově pomocí počítače připojeného k proporcionálnímu rozváděči přes sériové rozhraní RS. Kabel je nutné objednat dle objednacílho čísla viz. strana. Správná funkce digitální elektroniky je indikována zelenou LED diodou. Nesprávnou funkci (poruchu) indikuje červená LED dioda. Tovární konfigurace ventilu závisí na jeho provedení. Konfigurace s externí zpětnou vazbou je nutno konzultovat s výrobcem. V základní povrchové úpravě je těleso rozváděče fosfátováno, povrch ovládacích elektromagnetů a snímače polohy je zinkován.

2 HC 56 Typový klíč PRM7-0 / - Proporcionální rozváděč bez označení V Těsnění NBR FPM (Viton) Jmenovitá světlost Provedení Symboly Z5 Z S0 se snímačem polohy s napě ovým výstupem S0 se snímačem polohy s proudovým výstupem E0 E0S0 E0 E0S0 proporcionální rozváděč bez zpětné vazby prop. rozváděč s polohovou zpětnou vazbou prop. rozváděč s externí zpětnou vazbou prop. rozváděč s polohovou a externí zpětnou vazbou Y5 Y Z Jmenovité napájecí napětí magnetů **napájecí napětí V DC q q A B = * Z napájecí napětí V DC **nelze dodat v provedení S0 Y q q A B = * Y Jmenovitý průtok při p = 0 bar 0 průtok 0 dm.min - průtok dm.min - * provedení pro válce s jednostrannou pístnicí s poměrem ploch pístu : Konektory nejsou součástí dodávky, možno objednat samostatně, dle objednacího čísla viz str 0

3 Základní parametry rozváděče Jmenovitá světlost mm 0 Maximální provozní tlak ve vývodech P, A, B bar 50 Maximální provozní tlak ve vývodu T bar 0 Tlaková kapalina Minerální olej výkonových tříd HL, HLP dle DIN 55 Rozsah provozní teploty kapaliny (NBR / Viton) C / Teplota okolí max. C +50 Rozsah provozní viskozity mm s Předepsaný stupeň čistoty kapaliny Třída /8/5 podle ČSN ISO 06 (006) Jmenovitý průtok při p = 0bar dm min - 0 / Hystereze - otevřená smyčka % < 6 Hystereze - uzavřená polohová smyčka % < 0,5 Hmotnost - PRM7-0 - PRM7-0 Montážní poloha Stupeň elektrického krytí dle ČSN EN 59 Parametry snímače polohy - napě ový výstup kg. 5.9 libovolná Provozní tlak bar max. 50, statický Elektrické připojení konektorová nástrčka GWF Hirschmann * - napájecí napětí Zapojení svorek - výstupní signál - zem - nevyužit Stupeň elektrického krytí podle ČSN EN 59 IP65 Měřená dráha mm 8 Provozní napětí V DC Odchylka od linearity % < Výstupní napětí V Využitý rozsah výstupního signálu: Poloha 0 magnet (zdvih,8 mm) magnety (zdvih,8 mm) V IP Max. proud zátěže ma Zvlnění výstupního signálu - při proudu zátěže 0 - při proudu zátěže ma Přídavná chyba výstupního signálu při: Změna teploty v mezích C mv p-p < 0 < 5 V mezích C Změna zátěže z 0 na ma 0.% Změna vstupního napětí z 9,6 V na, V z, V na 0 V typický <0.% / 0K max. 0.5% / 0K max. 0.5% / 0K % < 0. < 0.5 Dlouhodobý posuv nuly (drift) (0 dní) % < 0.5 Mezní frekvence pokles amplitudy o db frekvence 90 * Platí pouze pro provedení S0 a S0. Hz > 0 > 0 HC 56

4 HC 56 Parametry snímače polohy - proudový výstup Linearita % Provozní tlak bar max. 50, statický Elektrické připojení Konektorová nástrčka GWF Hirschmann * - napájecí napětí Zapojení svorek - výstupní signál - zem - nevyužit Stupeň elektrického krytí podle ČSN EN 59 IP65 Napájecí napětí V DC Odebíraný proud ma 5 Výstupní signály ma... 0 Využitý rozsah výstupního signálu: Poloha 0 magnet (zdvih,8 mm) magnety (zdvih,8 mm) Přídavná chyba výstupního signálu: - při změně teploty od C - při změně odporu zátěže o 50% - při změně vstupního napětí v rozsahu napájecího napětí ma % / 0K 0.% 0.05% Odpor zátěže 500 Zvlnění výstupního signálu ma ef. 0.0 Mezní frekvence při poklesu amplitudy o db Hz 800 * Platí pouze pro provedení S0 a S0. EMC Základní parametry cívky Provedení cívky V DC DC Limitní proud A.9. Odpor při 0 C.7.9 Parametry elektroniky Napájecí napětí s ochranou proti přepólování V VDC (zbytkové zvlnění 0%) Vstup: požadovaná hodnota, řídicí signál Vstup: signál ze snimače polohy šoupátka Vstup: signál externí zpětné vazby Rozlišení A/D převodníků Odolnost proti rušení : 005 Odolnost proti vyzařování ±0V, V, ±0mA,...0mA, 0...0mA,mA 8mA 0...5V 0...0V,...0mA, 0...0mA Výstup: elektromagnety koncové stupně s pulzně šířkovou modulací max..5a Frekvence PWM khz 8 Perioda cyklu regulátoru s 70 bit 550 : 998 Třída A Nastavení parametrů Příslušenství Sériový port RS (nulový modem), 9 00 Baud, 8 datových bitů, stopbit, parita žádná Speciální software PRM7Conf. Objednací číslo Obsah 0900 Kabel k propojení s PC délka m, CD-ROM se softwarem a manuálem Kabel k propojení s PC délka 5m, CD-ROM se softwarem a manuálem 500 Kabel k propojení s PC délka m 5500 Kabel k propojení s PC délka 5m

5 Mezní výkon měřeno při = mm s - HC 56 Platí pro provedení E0 Jmenovitý průtok 0 dm min - Průtok Q [dm min - ] Volumenstrom Q [ L/min ] P A / B T nebo P B / A T Eingangsdruck po [ bar] Vstupní tlak p o [bar] Jmenovitý průtok dm min - 00 P A / B T nebo P B / A T Průtok Q [dm min - ] Volumenstrom Q [ L/min ] Eingangsdruck po [ bar] Vstupní tlak p o [bar] Proud cívky: = 0% = % = 80% = 00% Průtokové charakteristiky měřeno při vstupním tlaku p = 0 bar, = mm s - Platí pro provedení E0 Průtok Q [%] Řídicí signál [%] 5

6 HC 56 Průtoková charakteristika měřeno při = mm s - Platí pro provedení E0S0 Q = 0 dm.min - při p =0bar n p =tlakový spád na ventilu (vstupní tlak p V snížený o p spotřebiče a o tlak v odpadu p T p n tlakový spád při jmenovitém průtoku Q n p n = 0 bar p = 50 bar p = bar p = 0 bar 80 0 P A / B T nebo P B / A T Průtok Q [dm.min - ] Řídicí signál [%] 00 Platí pro provedení E0S0 Q n = dm.min - při p =0 bar Q n p n = 0 bar p = 50 bar p = bar p = 0 bar 80 P A / B T nebo P B / A T Průtok Q [dm.min - ] Řídicí signál [%] 00 6

7 Frekvenční charakteristika uzavřená polohová zpětná vazba, provedení E0S0 HC 56 Amplituda [db] Signál 5% Signál 90% Zapojení konektorů 0 Frekvence [Hz] Fáze [ ] K K K K- typ M PIN Parametry Hodnoty * Napájecí napětí.... 8V DC * Zem (výkonová) 0V Řidící signál dle nastavení Zem (signálová) 0V 5 Výstup referenčního napětí +0V DC/max.0mA 6 Kontrolní signál ze snimače polohy šoupátka 0...5V 7 * Ochranný zemnící vodič (PE) --- * Doporučený min.průřez vodiče 0.75mm K - typ Mx (zástrčka) PIN Parametry Hodnoty TxD dle standardu RxD RS Zem (signálová) 0V Nevyužit 5 K - typ Mx (zásuvka) PIN Parametry Hodnoty Napájecí napětí (výstup).... 8V DC/max.00mA Signál externí zpětné vazby dle nastavení Zem 0V Nevyužit 5 Nevyužit K - Konektor Mx ( PIN) pro programování elektroniky K - Hlavní vstupní konektor M (7PIN) Kabelová průchodka 8...mm a b K - Konektor Mx (5PIN) Signál externí zpětné vazby platí pro konfigurace E0 a E0S0 7

8 HC 56 Tovární konfigurace ventilu Veličina magnet Provedení E0 E0S0 E0 E0S0 magnety magnet magnety magnet magnety magnet magnety Řídicí signál V ± 0 V V ± 0 V V ± 0 V 0...0V ± 0 V Signál z externí zpětné vazby V Výstup snímače polohy šoupátka V V Rozměrový náčrt rozměry v mm 0, 0... S0 0, 0... S A T T B P HR 5 a b (87.7) (85) Elektromagnet a Elektromagnet b Nouzové ruční ovládání Typový štítek 5 průchozí otvory pro upevnění rozváděče 6 Upevňovací matice elektromagnetu 7 Snímač polohy šoupátka 8 Napájecí konektor elektromagnetu 9 Těsnicí kroužky. x.68 (5 ks), jsou součástí dodávky 0 Konektor snímače polohy Zátka pro ventily v provední s jedním magnetem, 6HR, provedení Z5,Z Požadovaná jakost povrchu protikusu 8

9 Rozměrový náčrt rozměry v mm HC 56 0, 0... E0 - bez konektoru externí zpětné vazby 0, 0... E0 0 7 max.7 max HR a 0 b Elektromagnet a (.5) Elektromagnet b Nouzové ruční ovládání (9) Typový štítek 5 průchozí otvory pro upevnění rozváděče 6 Upevňovací matice elektromagnetu 7 Konektor Mx pro připojení externí zpětné vazby 8 Hlavní napájecí konektor M 9 Těsnicí kroužky. x.68 (5 ks), jsou součástí dodávky 0 Krytka konektoru Mx pro programování Plastová krabička s integrovanou elektronikou Zátka pro ventily v provední s jedním magnetem, 6HR, provedení Z5,Z HR E0S0 - bez konektoru Mx externí zpětné vazby 0... E0S a b (85) Elektromagnet a Elektromagnet b Nouzové ruční ovládání Typový štítek 5 průchozí otvory pro upevnění rozváděče 6 Upevňovací matice elektromagnetu 7 Konektor Mx pro připojení externí zpětné vazby 8 Hlavní napájecí konektor M 9 Těsnicí kroužky. x.68 (5 ks), jsou součástí dodávky 0 Krytka konektoru Mx pro programování Plastová krabička s integrovanou elektronikou Snímač polohy 9

10 HC 56 Náhradní díly Cívka elektromagnetu. Matice + těsnicí kroužek.. Konektorová nástrčka EN Konektorová nástrčka M.. Konektorová nástrčka Mx.. Konektorová nástrčka GWF.5. Krytka konektoru Mx. Sada těsnění 5. Těsnící kroužek 6. Upevňovací šrouby. 6.. Cívka elektromagnetu Typové označení cívky elektromagnetu 0 Obalovou fólii lze recyklovat. Přepravní desku lze vrátit výrobci. Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu práva. Objednací číslo Upevňovací matice elektromagnetu + těsnicí kroužek Provedení Těsnicí kroužek Objednací číslo Standardní matice 0 x Konektorová nástrčka EN Typové označení Druh Maximální napětí na vstupu Konektorová nástrčka A šedá Konektorová nástrčka B černá Objednací číslo K5 bez usměrňovače- M6x,5 (otvor průchodky -6 mm) 0 V DC Konektorová nástrčka M - 7pólový (zásuvka) Objednací číslo Konektorová nástrčka Mx - 5pólový (zástrčka), pouze pro provedení ventilu E0, E0S0 Objednací číslo Konektorová nástrčka GWF Objednací číslo Krytka konektoru Mx Objednací číslo Sada těsnění Provedení Rozměr, počet Square ring O-kroužek Objednací číslo Standard - NBR70, x,68 (5 ks),8 x,6 ( ks) 00 Viton, x,68 (5 ks),7 x,6 ( ks) O-kroužek Standard - NBR70 x ( ks) Upevňovací šrouby - sada Rozměr, počet Utahovací moment Objednací číslo M6 x 0 ČSN 0.7 ( ks) Nm Upozornění! ARGO-HYTOS s.r.o. CZ Vrchlabí tel.: Změny vyhrazeny!

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE silné v pohybu přesné při odměřování 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5 / -103 -V- novinka -V- novinka Převodník hodnot DADE Válce dle norem

Více

Ventilové terminály typ 23 VTUB-12

Ventilové terminály typ 23 VTUB-12 technické údaje Inovace Variabilita Bezpečnost Snadná montáž cenově výhodné rozhraní I-Port pro uzel sítě (CTEU) režim IO-Link pro přímé připojení k nadřazenému zařízení master IO-Link nízké náklady na

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční robustní, modulární ventilový terminál dvě velikosti ventilů na jednom ventilovém terminálu průtok až 1250 l/min vertikální výstavba na úrovni ventilů multifunkční elektrické periférie, volitelné robustní

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

fotovoltaické systémy

fotovoltaické systémy kompetence zavazuje. fotovoltaické systémy energie průmysl budovy zařízení data kabely osvětlení FOTOvoltaikA W obsah w obecně... strana 3 w sety pro fotovoltaiku... strana 9 w volba setu... strana 10

Více

1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11

1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11 1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11 1.1. Základní charakteristika SAIO-11 je periferní modul s připojením na sběrnici RS485 s 1 pozicemi pro analogové vstupy/výstupy (obr. 1). konektor RS485 systémové

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více