Druhy grafických formátů a jejich komprese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhy grafických formátů a jejich komprese"

Transkript

1 Druhy grafických formátů a jejich komprese Praha 2014 Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z internetu 1

2 Provádění komprese obrazových dat dle standardu JPEG v sekvenčním režimu Obsah 1 Druhy grafických formátů 1.1 Bitmapový 1.2 Vektorový 2 Komprese grafických formátů 2.1 Bezeztrátová komprese 2.2 Ztrátová komprese 3 Základní grafické formáty 3.1 Rastrové JPEG TIFF RAW PNG GIF BMP WDP / HD Photo 3.2 Vektorové SVG 4 Externí odkazy Provádění komprese obrazových dat dle standardu JPEG v sekvenčním režimu 2

3 Bitmapový Obraz se skládá z jednotlivých [[pixel]]ů (bodů), z nichž každý má definovánu určitou [[barva barvu]]. Vektorový Obraz se skládá z jednotlivých objektů (např. obdélník, elipsa, křivka, hvězda ), z nichž každý má definovánu barvu a styl obrysu a výplně. Jednotlivé objekty jsou popsány parametry obrysu, obvykle koeficienty bézierových křivek 1. nebo 3. řádu. 3

4 Rastrové JPEG (Joint Photographic Experts Group) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázku ve fotorealistické kvalitě. TIFF (Tagged Image File Format) tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF umožňuje jako jeden z mála grafických formátů vícestránkové soubory a proto se často používá například pro ukládání přijatých faxù přijatých pomocí počítače a ISDN karty, či faxmodemové karty. raw nijak neupravená data ze snímače digitálního fotoaparátu Formát souboru raw není nikým definován a tak se soubory různých fotoaparátů (i od stejné firmy) mohou značně lišit. PNG (Portable Network Graphics) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF. GIF(Graphic Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. GIF používá bezeztrátovou kompresi a umožňuje také jednoduché animace. GIF má jedno velké omezení maximální počet současně použitých barev barevné palety je 256 (8 bitù) v jednom rámci. BMP výhodou tohoto formátu je jeho extrémní jednoduchost a dobrá dokumentovanost WDP je obrázkový kompresní algoritmus a souborový formát určený pro fotografie, vyvíjený společností Microsoft. Podporuje jak ztrátovou, tak bezztrátovou kompresi. V listopadu 2006 byl přejmenován na HD Photo. Vektorové SVG (škálovatelná vektorová grafika) je značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Formát SVG by se měl v budoucnu stát základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu. 4

5 Komprese grafických formátů Bezeztrátová komprese je jeden ze dvou základních přístupů ke kompresi dat. Jedná se o algoritmy, které dovolují přesnou zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat, na rozdíl od ztrátové komprese, kde to možné není. Bezeztrátová komprese se používá všude tam, kde je důležité, aby originální data a data po dekompresi komprimovaného souboru byla totožná např. komprese textů nebo komprese čehokoli, kde je nepřípustná i sebemenší ztráta kvality. Existuje mnoho různých formátů, které využívají bezeztrátové komprese. Například velmi populární ZIP, se kterým je možné pracovat téměř na jakékoli platformě. Dalším velmi oblíbeným formátem je RAR, tento formát je však komerční a neexistují svobodné nástroje pro vytváření archivů RAR. Komerční nástroje existují pro většinu platforem, například DOS, MS Windows, *BSD, GNU/Linux, Mac OS X. Mezi open source komunitami jsou oblíbeny formáty gzip a bzip2, jejichž algoritmy mají tu výhodu, že nejsou patentované. Dalším méně známým, ale velice schopným kompresním algoritmem je LZMA, který je užíván programem 7 Zip. 5

6 Algoritmy bezeztrátové komprese Jednotlivé algoritmy můžeme rozdělit podle typů dat, pro které jsou určeny. Existují čtyři základní typy dat, které algoritmy zpracovávají data textového charakteru, data obrazového charakteru, data zvukového charakteru a videa. V principu mohou existovat také univerzální algoritmy, které mohou zpracovávat jakýkoliv typ vstupních souborů. V praxi se ale neprosadily, neboť obvykle nejsou schopny docílit takového kompresního poměru (poměru velikosti dat před a po komprimaci) jako specializované algoritmy. Například zvukový soubor nebude příliš úspěšně komprimovatelný algoritmem určeným pro textové soubory a naopak. Většina bezeztrátových komprimačních programů nepoužívá jen jeden algoritmus, ale hned několik najednou. U některých komprimačních programů jsou data napřed transformována a až poté komprimována. Zmíněná transformace se používá za účelem dosažení lepších kompresních poměrů. 6

7 Transformace Tyto algoritmy ve skutečnosti nic nekomprimují, pouze modifikují data tak, aby se dala lépe zkomprimovat. Je také podmínkou, že ke každé transformaci musí existovat transformace inverzní, která bude schopna obnovit původní data. Burrows Wheelerova transformace (BWT) Move to front transformace (MTF I a MTF II) Weighted frequency count (WFC) Distance coding (DC) Inverse frequency coding (IF) 7

8 Provádění komprese obrazových dat dle standardu JPEG v sekvenčním režimu V předchozí části tohoto seriálu jsme se seznámili se základními charakteristikami standardu JPEG, pomocí kterého je možné provádět ztrátovou i bezeztrátovou kompresi rastrových obrazových dat, zejména plnobarevných (truecolor) fotografických materiálů, monochromatických rentgenových a ultrazvukových snímků, kopií naskenovaných dokumentů obsahujících obrázky apod. Viz. diskrétní kosinová transformace (DCT), Kvantizace DCT koeficientů apod. Ve standardu JPEG jsou definovány celkem čtyři režimy činnosti, které může kodér i dekodér podporovat (aplikace konkrétního režimu bývá nazývána kódování). Tyto režimy jsou sepsány a stručně charakterizovány v první tabulce: Režim Ztrátové kódování? Stručná charakteristika sekvenční ano nejméně náročné na paměť, nejpoužívanější progresivní bezeztrátový hierarchický ano ne ano predikční kódování, není příliš známé ani používané/pod porované, kompresní poměr 1:2 predikční kódování, není příliš známé ani používané/pod porované, kompresní poměr 1:2 mnoho rozlišení v jednom snímku, rychlé náhledy, podpora zobrazení, tisku, osvitu 8

9 V dnešní části nás bude zajímat pouze první režim činnosti, při kterém jsou obrazová data zpracovávána sekvenčně, konkrétně po blocích 8 8 a pixelů. Sekvenční zpracování přináší některé výhody. Jednoznačně přínosný je fakt, že se při kódování i dekódování využívá pouze minimum operační paměti, která může mít kapacitu v řádech několika desítek kilobytů. Jen díky tomu je možné konstruovat například digitální fotoaparáty vytvářející fotografie složené z několika milionů pixelů, i když kapacita operační paměti na čipech ve fotoaparátu je mnohdy několikanásobně menší (ve skutečnosti jsou ony miliony pixelů uváděných v letáčcích velmi zavádějící). Také při dekódování obrázku z formátu JPEG do nekomprimovaného rastru je sekvenční režim výhodný obrázek se například může při přenosu po síti či při načítání z pomalého paměťového média postupně zobrazovat v prohlížeči a i dekodér si vystačí pouze s malým množstvím paměti. Některé tiskárny s menším množstvím paměti také dokážou začít s tiskem obrázku ve formátu JPEG bez nutnosti ho celý načíst (provádí se současně tisk jedné části a dekódování a rasterizace části navazující). Takto sofistikovaných tiskáren však pravděpodobně bude ubývat na úkor win tiskáren, u kterých se rastrování provádí přímo v počítači a tiskárna obsahuje pouze relativně malý buffer. 9

10 V sekvenčním režimu existuje celkem pět způsobů (resp. cest), kterými mohou být data zpracovávána. Způsoby zpracování se od sebe liší především bitovou hloubkou barevných vzorků na vstupu, způsobem výpočtu DCT spolu s kvantizací a konečně kódováním kvantizovaných vzorků. Na vstupu se mohou nacházet osmibitové či dvanáctibitové barvové vzorky (viz. < obrazovych dat pomocijpeg/>), výpočet DCT může být prováděn standardním (baseline) či rozšířeným (extended) algoritmem a kódování může být buď aritmetické či Huffmanovo. Všechny způsoby jsou přehledně zobrazeny na následujícím diagramu: 10

11 Obrázek 1: Pět způsobů zpracování dat při ztrátové kompresi V dalším textu se budeme zabývat především nejpoužívanějším způsobem komprese: použitím osmibitových barevných vzorků, výpočet DCT (diskrétní kosinové transformace) a kvantizace se provádí pomocí standardního algoritmu (baseline) a výsledek tohoto zpracování je zakódován Huffmanovým kódem. Norma JPEG předepisuje, že tento způsob zpracování obrazových dat musí podporovat jakýkoli kodér i dekodér, ostatní způsoby jsou pouze volitelné, což také většina aplikací a aplikačních knihoven pro práci s JPEGem dodržuje. Většina obrázků uložených v JFIF/JPEG je vytvořena právě tímto způsobem. 2. Posloupnost operací při základní ztrátové kompresi pomocí JPEG Při ztrátové kompresi obrazových dat pomocí standardu JPEG se vstupní rastrová data podrobují několika za sebou jdoucím operacím, jak je schematicky znázorněno na druhém obrázku: 11

12 Obrázek 2: Posloupnost operací při základní ztrátové kompresi pomocí JPEG 1. Nejprve je provedena transformace barev z barvových prostorů RGB, CMYK či dalších (například CCD čipy mají vlastní barvový prostor) do barvového prostoru YC b C r. Tato transformace je bezeztrátová, tj. nedochází při ní k žádné ztrátě informací o obrázku. 2. Dále může podle konfigurace kodéru docházet k podvzorkování barvonosných složek. V barvovém prostoru YC b C r nese složka Y informaci o světlosti pixelu a složky C b a C r informaci o barvě. Právě poslední dvě složky mohou být podvzorkovány, čímž dojde ke snížení objemu dat, ale i k určité (mnohdy zanedbatelné) ztrátě informace. 3. Další kroky jsou odděleně prováděny pro složku Y a pro barvonosné složky. Na bloky 8 8 hodnot je aplikována diskrétní kosinová transformace (DCT), která je už z principu bezeztrátová. Výsledkem DCT jsou bloky 8 8 hodnot, tentokrát ležící ve frekvenční rovině. 12

13 4. Bloky DCT o velikosti 8 8 hodnot jsou kvantovány pomocí vypočtených kvantizačních tabulek. Výsledkem je stav, kdy je mnoho hodnot v tomto bloku nulových, čehož se využívá v následujícím kroku zpracování. Právě při kvantizaci může docházet k největší ztrátě informace a tím i ke kýženému snížení bitové rychlosti (bitrate). 5. Kvantované DCT koeficienty jsou následně kódovány pomocí aritmetického či Huffmanova kódování. Aritmetické kódování je sice účinnější o cca 10%, je však mnohem výpočetně i aritmeticky náročnější. Proto se u většiny obrázků používá Huffmanovo kódování, které je sice méně účinné, ale může být prováděno i na málo výkonných čipech (například v mobilních telefonech či fotoaparátech). 6. Posledním krokem zpracování je uložení vytvořených dat do souboru typu JFIF/JPEG. V podstatě se jedná o obalení vzniklého datového toku vhodnou hlavičkou, přidání dalších doplňujících informací (včetně populárního EXIF či náhledového obrázku) a zakončení celého souboru patičkou. 3. Transformace barev do barvového prostoru YC b C r Prvním krokem, který se při komprimaci rastrových obrazových dat pomocí standardu JPEG provádí, je transformace barev ze zdrojového barvového prostoru (kterým může být například RGB, CMYK nebo barvový prostor CCD čipu umístěného v digitálním fotoaparátu) do barvového prostoru nazvaného poněkud záhadně YC b C r. Tento barvový prostor je odvozen z barvového prostoru YUV, který je použit například v některých normách televizního vysílání (konkrétně v normě PAL, zde popisovaný barvový model je použit v podceňované normě SECAM). Složka Y nese informaci o světlosti pixelů, složky C b a C r pak rozdílové hodnoty barev pixelů (rozdíl se počítá oproti složce Y). 13

14 Obrázek 3: Blok transformace barev do barvového prostoru YC b C r Jedná se o barvový prostor navržený především pro přenos videosignálu nabízející kompatibilitu s černobílou televizí a plné využití šířky pásma televizního kanálu, proto se s ním NEsetkáme například v grafických editorech ty jsou zaměřeny především na koncové uživatele, a proto jim nabízí buď intuitivně použitelné barvové prostory (zejména HSV a HLS) nebo barvové prostory odpovídající technologii zobrazení a tisku (RGB, CIE xy, CMYK). Pro přepočet barev pixelů z barvového prostoru RGB do barvového prostoru YC b C r je možné použít následující trojici vzorců. Ty se v literatuře většinou zapisují pomocí násobení transformační matice vektorem RGB, tato matematická operace se však v HTML formátu špatně zapisuje, proto jsem zvolil programový zápis. Předpokladem je, že všechny barvové složky (R, G, B, Y, C b, C r ) jsou uloženy jako celá čísla v rozsahu , tj. jako byty: Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B Cb = 0,1687 R 0,3313 G + 0,5 B Cr = 0,5 R 0,4187 G 0,0813 B

15 Zpětný přepočet (ten provádí dekodér umístěný například v prohlížečce obrázků) se provede pomocí vzorců: R = Y (Cr 128) G = Y (Cb 128) (Cr 128) B = Y (Cb 128) Některá literatura uvádí odlišné vzorce, ty ovšem platí pro normu YC b C r (konkrétně CCIR 601), ve které má signál Y rozsah <0, 1> a signály C b a C r rozsah 0.5, 0,5> (to je ovšem z hlediska zpracování na počítači nevýhodné). V následující části tohoto seriálu si ukážeme jednoduchý demonstrační příklad, který bude provádět přepočet obrázků z barvového prostoru RGB právě do prostoru YC b C r. 4. Redukce (podvzorkování) barvonosných složek Dalším krokem, který zpracovává rastrová data, je redukce neboli podvzorkování barvonosných složek. Idea podvzorkování je následující: lidské oko obsahuje několik typů senzorů reagujících na dopadající světlo. Některé senzory snímají (a následně přenáší do mozku) informace o světlosti, další senzory jsou citlivé na různé barevné odstíny. Vzhledem k tomu, že senzorů, které snímají informace o světlosti, je více, může lidské oko rozpoznat jas objektů s větší přesností ( rozlišením ) než barvu objektů. Právě tento poznatek je využit při podvzorkování barvonosných složek. Zdaleka se nejedná pouze o vlastnost JPEGu, velmi podobně (a někdy i mnohem drastičtěji) se podvzorkování provádí například při kódování digitální televize. 15

16 Obrázek 4: Blok redukce (podvzorkování) barvonosných složek Podvzorkování pracuje následujícím způsobem: složka Y, která nese informaci o světlosti jednotlivých pixelů, není podvzorkována, protože světlost lidské oko rozpoznává ve větším rozlišení. Naproti tomu barvonosné složky C b a C r mohou být podvzorkovány, a to tak, že se jejich hodnota vypočítá jako průměr buď ze dvou sousedních pixelů na řádku, nebo ze čtyř pixelů tvořících čtverec 2 2 pixely. Při výpočtu průměru ze dvou sousedních pixelů dochází ke zmenšení objemu dat (pro tyto dva pixely) ze 6 bytů na 4 byty, tj. na cca 66%. Větší úspory objemu se dosáhne při použití čtyř pixelů tvořících informaci o barvě, kde se původních 12 bytů sníží na 6 bytů, tj. na 50%. Je důležité si uvědomit, že se zde jedná o ztrátový převod, protože už nemáme informace o barvách všech pixelů samostatně, ale pouze sousedů v blocích buď 2 1 pixel nebo 2 2 pixely. 16

17 5. Dopředná diskrétní kosinová transformace Následujícím krokem definovaným v normě JPEG je provedení diskrétní kosinové transformace (DCT Discrete Cosinus Transformation). DCT se provádí odděleně pro jednotlivé barvové složky barvového modelu YC b C r. Pro každou barvovou složku je nejprve provedeno rozdělení celého obrázku na pravidelné bloky o velikosti 8 8 hodnot. Rozdělování se provádí postupně, tj. není zapotřebí, aby byl celý obrázek uložen v operační paměti (to je výhodné zejména při implementaci JPEGu na specializovaných čipech). Pokud šířka či výška obrázku není dělitelná osmi (popř. šestnácti v případě barvonosných složek nesmíme zapomenout na podvzorkování barev), jsou zbylé hodnoty, které se v obrázku nenacházejí, dopočítány tak, aby se co nejvíce snížil podíl energie ve vyšších frekvencích (viz následující odstavec). 17

18 6. Kvantování DCT koeficientů pomocí kvantizačních tabulek Ústřední částí ztrátové komprimace JPEG je kvantování koeficientů vypočtených pomocí diskrétní kosinové transformace. V předchozí kapitole jsme si řekli, že výsledkem DCT jsou bloky o velikosti 8 8 hodnot. DCT je jednoznačná transformace v tom smyslu, že se žádná informace při jejím provedení neztrácí. Daný blok o velikosti 8 8 hodnot se převádí na jiný blok o téže velikosti 8 8 hodnot, tyto hodnoty se ovšem nenacházejí v časové doméně jako pixely v komprimovaném obrázku, ale v doméně frekvenční. První vypočtený koeficient představuje stejnosměrnou složku (DC), tj. ve skutečnosti průměrnou hodnotu celého vstupního bloku. V dalších transformovaných koeficientech jsou uloženy amplitudy střídavých kosinových složek (AC) různých celočíselných frekvencí. Jak si ukážeme na vzorcích v následující části tohoto seriálu, je diskrétní kosinová transformace obdobou rychlé Fourierovy transformace (FFT), ovšem s tím rozdílem, že jsou vypočteny pouze kosinové složky, které mají jeden význačný rys: kosinus je sudá funkce, tj. při transformaci barevných přechodů (typických pro mnoho obrázků) nedochází po zpětné transformaci k zákmitům jako v případě FFT. Zákmity by se projevily nežádoucími dvojitými hranami (duchy) na ukládaných obrázcích. Plynulý barevný přechod je možné považovat za 2D variantu jednorozměrného signálu tvořícího pilovitý průběh. 6. Kvantování DCT koeficientů pomocí kvantizačních tabulek Ústřední částí ztrátové komprimace JPEG je kvantování koeficientů vypočtených pomocí diskrétní kosinové transformace. V předchozí kapitole jsme si řekli, že výsledkem DCT jsou bloky o velikosti 8 8 hodnot. 18

19 U typických obrázků se největší hodnoty nachází v koeficientech reprezentujících stejnosměrnou složku a také amplitudy kosinových průběhů malých frekvencí. Vyšší frekvence se v obrázcích samozřejmě také vyskytují (například na hranách nebo u textu), tyto části obrázku jsou však nejvíce postiženy ztrátovou komprimací a dochází k jejich mnohdy na první pohled viditelnému rozmazání. Tato ztráta je způsobena právě kvantováním koeficientů. Každý blok 8 8 hodnot je celočíselně vydělen hodnotami uloženými v takzvaných kvantizačních tabulkách (jedná se o dělení typu položka po položce ). Obrázek 6: Blok kvantování DCT koeficientů pomocí kvantizačních tabulek 19

20 Kvantizační tabulky jsou vytvořeny tak, aby obsahovaly nízké hodnoty u stejnosměrné složky i koeficientů amplitud nízkých frekvencí a naopak vysoké hodnoty u koeficientů amplitud vysokých frekvencí. Výsledkem dělení je nový blok 8 8 hodnot, který většinou obsahuje u vysokých frekvencí nulové hodnoty (nezapomeňme, že se používá celočíselné dělení, právě zde dochází k největší ztrátě informace). Ve vytvoření nulových hodnot spočívá význam DCT a kvantování: sady nulových hodnot jsou velmi dobře kódovatelné pomocí Huffmanova i aritmetického kódování. Blok se navíc prochází metodou cik cak (zig zag), takže se nulové hodnoty nachází za sebou, což dále zefektivňuje kódovací rutiny a nabízí použití slovníkových metod. Na správné volbě kvantizačních tabulek závisí jak komprimační poměr, tak i kvalita výsledného obrázku. 7. Kódování kvantovaných DCT koeficientů (aritmetické a Huffmanovo kódování) Z předchozího bloku (kvantování DCT koeficientů) přichází datový tok, který obsahuje mnoho nulových hodnot. Tento datový tok je podroben buď aritmetickému nebo Huffmanovu kódování. Huffmanovo kódování, které musí podporovat každý kodér i dekodér JPEGu, spočívá ve výstavbě slovníku často se opakujících číselných posloupností a zápisu těchto posloupností pomocí kratších kódů. Naopak, méně často se opakující posloupnosti mohou být zapsány pomocí delších kódů. V navazujících částech se tímto kódováním budeme zabývat podrobněji. Místo Huffmanova kódování je možné použít i kódování aritmetické, které v průměru vytváří soubory, jež jsou o cca 10% menší. Aritmetické kódování, ve kterém jsou posloupnosti považovány za binárně zapsaná čísla menší než 1 roztříděná do intervalů (která je možné po úpravách zaokrouhlovat), je časově náročnější a také bylo zatíženo několika patenty a patrně z těchto důvodu se příliš často nepoužívá. I aritmetickým kódováním se budeme podrobněji zabývat v navazujících částech tohoto seriálu. 20

21 8. Uložení zakódovaných dat do souboru typu JFIF Posledním krokem je uložení zakódovaných dat do souboru typu JFIF. Tento krok již není v normě JPEG popsán, neboť se jedná o proces závislý na použitém systému. JPEG je totiž možné vkládat do mnoha diametrálně odlišných souborových formátů, například PostScriptu, PDF, TIFFu, MJPEG (některé soubory s koncovkou MOV vytvářené digitálními fotoaparáty) apod. Pravděpodobně nejpopulárnější jsou však soubory ve formátu JFIF, které obsahují rastrová data komprimovaná pomocí metody JPEG. Obrázek 7: Blok kódování kvantovaných DCT koeficientů pomocí aritmetického nebo Huffmanova kódování 21

22 Aby byla situace o něco málo zamotanější, mají tyto soubory většinou koncovku.jpeg resp..jpg a nikoli.jfif. JFIF obaluje zkomprimovaná rastrová data informační hlavičkou, koncovkou souboru, náhledovým obrázkem (nemusí být vždy přítomen) a dalšími rozšiřujícími bloky, například dnes populárním blokem EXIF. Opět se jedná o téma, kterým se budeme blíže zabývat v některé navazující části. Obrázek 8: Blok ukládání zakódovaných dat do souborů typu JFIF 22

Kompresní algoritmy grafiky. Jan Janoušek F11125

Kompresní algoritmy grafiky. Jan Janoušek F11125 Kompresní algoritmy grafiky Jan Janoušek F11125 K čemu je komprese dobrá? Pokud je třeba skladovat datově náročné soubory. Např. pro záznam obrazu, hudby a hlavně videa je třeba skladovat překvapivě mnoho

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové

Více

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese dat Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese videa Velký objem přenášených dat Typický televizní signál - běžná evropská norma pracuje

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Rastrový obraz, grafické formáty

Rastrový obraz, grafické formáty Rastrový obraz, grafické formáty 1995-2010 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ RasterFormats Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 35 Snímání

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu

BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu BPCE_C9 Model komunikačního systému v Matlabu Cílem cvičení je vyzkoušet si sestavit skripty v Matlabu pro model jednoduchého komunikačního systému pro přenos obrázků. Úloha A. Sestavte model komunikačního

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Komprese videa Praha 2010 Účel komprese Snížení zátěže přenosového média Zmenšení objemu dat pro uložení Metody komprese obrazu Redundance Irelevance Redundantní složka část informace, po jejíž odstranění

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

Datové formáty videa a jejich využití. Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia

Datové formáty videa a jejich využití. Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia Datové formáty videa a jejich využití Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia 8.12.2016 Obsah Vlastnosti videa Kontejnery Kodeky Vlastnosti videa Snímková frekvence Datový tok Prokládání

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Co je počítačová grafika

Co je počítačová grafika Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Komprimace, archivace dat Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí komprimaci, archivaci

Více

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Digitální grafika Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Grafika v počítači Matematický popis (přímka, křivka) Rastrový popis (síť, rastr)

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1

Více

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika Multimediální systémy 03 Počítačová 2d grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Rastrová počítačová grafika Metody komprese obrazu Rastrové formáty Vektorová grafika Křivky

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa KOMPRIMACE aneb Aby to zabralo méně místa Komprimace nebo také komprese je jednoduše řečeno sbalení či spakování dat na mnohem menší velikost. Ve skutečnosti se jedná o vypuštění nadbytečné informace takovým

Více

VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA

VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA 18.12.2017 OBSAH VLASTNOSTI VIDEA Snímková frekvence Rozlišení Prokládání Poměr stran Komprese Datový tok ANALOGOVÉ FORMÁTY KONTEJNERY

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace

Více

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty)

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Grafické editory Grafické editory jsou určeny k tvorbě a editaci grafiky neboli obrázků. 2 základní druhy grafických

Více

12 Metody snižování barevného prostoru

12 Metody snižování barevného prostoru 12 Metody snižování barevného prostoru Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro snižování barevného rozsahu pro rastrové obrázky. Postupně zde jsou vysvětleny důvody k použití těchto algoritmů

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

Rastrové grafické formáty. Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007

Rastrové grafické formáty. Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007 Rastrové grafické formáty Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007 Grafické formáty Velké množství Mnoho různých požadavků na uložená data neobrazová data Nativní formáty Například: PSP (Photoshop), XFC (Gimp)

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO. pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince)

DIGITÁLNÍ VIDEO. pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince) DIGITÁLNÍ VIDEO pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince) Petr Lobaz, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obrazová data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obrazová data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Obrazová data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova Zdroje obrazové informace Digitální obraz Obrazové formáty DICOM Zdroje

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

Informační systémy ve zdravotnictví

Informační systémy ve zdravotnictví Informační systémy ve zdravotnictví ZS 2008/2009 Zoltán Szabó Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz č.dv.: 504, 5.p Dnešní přednáška Kódování, komprese 2 1 Komprese dat Cíl komprese: redukovat

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Téma: Barevné modely, formáty souborů

Téma: Barevné modely, formáty souborů Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely

Více

Formáty obrazu. David Bařina. 22. března David Bařina Formáty obrazu 22. března / 49

Formáty obrazu. David Bařina. 22. března David Bařina Formáty obrazu 22. března / 49 Formáty obrazu David Bařina 22. března 2013 David Bařina Formáty obrazu 22. března 2013 1 / 49 Obsah 1 Pojmy 2 Nekomprimované formáty 3 Bezeztrátové formáty 4 Ztrátové formáty David Bařina Formáty obrazu

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První

Více

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Pavel Roubal 2009 Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pavel Roubal 2009 1. Výukový

Více

Grafické formáty. Grafické formáty. Komprese rastrového obrazu. Proč je tolik formátů pro uložení obrázků?

Grafické formáty. Grafické formáty. Komprese rastrového obrazu. Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Grafické formáty poznámky k 5 přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 00 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter obrazu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4 Vít Lédl vit.ledl@tul.cz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch Webové stránky 13. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 04. 11. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Komprese obrazu Michal Bujalka, Ondrej Kováč Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2 1 Obsah Úvod... 3 Přehled literatury...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004 Grafické formáty poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter

Více

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Plán prezentace N A C O S E M Ů Ž E T E T Ě Š I T??? Úvodní

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Srovnání programů pro editaci 2D grafiky

Srovnání programů pro editaci 2D grafiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Bakalářská práce Srovnání programů pro editaci 2D grafiky Michal Holanec Vedoucí práce: Mgr. Jiří Danihelka

Více

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování

Více

Digitální audio zde se vysvětluje princip digitalizace zvukového záznamu, způsoby komprese uložení ztrátové a bezztrátové, obvyklé formáty atd.

Digitální audio zde se vysvětluje princip digitalizace zvukového záznamu, způsoby komprese uložení ztrátové a bezztrátové, obvyklé formáty atd. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 33 Téma: DIGITÁLNÍ OBSAH A DIGITALIZACE Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y: 2ME Datum

Více

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika (PG)? Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia

Více

Reprezentace bodu, zobrazení

Reprezentace bodu, zobrazení Reprezentace bodu, zobrazení Ing. Jan Buriánek VOŠ a SŠSE P9 Jan.Burianek@gmail.com Obsah Témata Základní dělení grafických elementů Rastrový vs. vektorový obraz Rozlišení Interpolace Aliasing, moiré Zdroje

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Katedra informatiky a geoinformatiky

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Katedra informatiky a geoinformatiky UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Katedra informatiky a geoinformatiky Seminární práce z předmětu Dálkový průzkum Země na téma: JPEG 2000 V Mostě 27.2. 2006

Více

Rastrový obraz Barevný prostor a paleta Zmenšení barevného prostoru Základní rastrové formáty

Rastrový obraz Barevný prostor a paleta Zmenšení barevného prostoru Základní rastrové formáty Přednáška Rastrový obraz Barevný prostor a paleta Zmenšení barevného prostoru Základní rastrové formáty etody zmenšení barevného prostoru. Cíl: snížení počtu barev etody: rozptylování, půltónování, prahování,

Více

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Cvičení 1 Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-nevyužívejte

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

1 Komprese obrazových signálů

1 Komprese obrazových signálů 1 Komprese obrazových signálů Proč je potřeba data komprimovat? Odpověď je jednoduchá, zmenšení objemu dat a tím úspora potřebné paměti pro jejich uchování nebo kapacity přenosového kanálu. V případě obrazového

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

STRUKTURA RASTROVÝCH DAT

STRUKTURA RASTROVÝCH DAT STRUKTURA RASTROVÝCH DAT dva typy rastrové vrstvy v GIS 1) Digitální obraz TV, počítač, mobil - obrazovka obraz z bodů mapa - mřížka s barevnými plochami 2) Rastrová data data pro analýzu a) binární -

Více

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Digitální magnetický záznam obrazového signálu Digitální magnetický záznam obrazového signálu Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál úvod a specifikace. Komprese obrazu

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 13 Moderní kompresní formáty pro přenosné digitální audio Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Princip

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka. Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení 2 Cíle předmětu

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více