ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY"

Transkript

1 DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu: /2008-O11 Č.j.: /08-DÚ/Le ÚP/2008/9004 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Lehovec Telefon: ; Ev.číslo R o z h o d n u t í Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle 11 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů úřední povolení k právnické osobě - provozovateli dráhy - právnické osobě České dráhy, a.s., právní formou akciová společnost, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČ k provozování kolejí celostátní dráhy ve vlastnictví Českých drah, a.s. Členové statutárního orgánu provozovatele dráhy jsou: - Ing. Petr Žaluda - Ing. Josef Bazala - Ing. Vladimír Filip Osobou odborně způsobilou je pan Ing. Josef Bazala. - Ing. Jiří Kolář, Ph.D. - Doc. Ing. Petr David, Ph.D. - Ing. Petr Moravec Vlastníkem kolejí celostátní dráhy je právnická osoba České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČ Do předmětné dráhy je zaústěna celostátní dráha v majetku České republiky, dále regionální dráhy v majetku České republiky nebo jiných vlastníků a železniční dráhy vlečky, kdy místa styku dráhy celostátní s těmito dráhami jsou definovány v příslušném rozhodnutí pro provozování dráhy. Celostátní dráha ve vlastnictví Českých drah, a.s. se dělí následovně: Mosty u Jablunkova st.hr. Bohumín Bohumín Manipulační koleje v ŽST Bohumín jsou zaústěny výhybkou č.214 v km 277 do dráhy celostátní Mosty u Jablunkova st.hr. - Bohumín v ŽST Bohumín a jsou ukončeny výhybkou č.201 v km 277,76, kterou ústí do manipulační koleje 203a ŽST Bohumín. Kolejiště je dále zaústěno výhybkou č. 212 do kostrana 1 k č.j.:3-2601/08-dú/le

2 Bohumín- THÚ lejiště ŽST Bohumín, výhybkou č. P1 do kolejiště vlěčky Rockwool a výhybkou č.d1 do kolejiště vlečky Gavren s. r. o - Bohumín - Skřečoň. Stavební délka dráhy 3560 m. Manipulační kolej č.25 a dopravní kolej č. 27 v areálu THÚ Bohumín jsou zaústěny výhybkou č.35 v km 275,78 do dráhy celostátní Mosty u Jablunkova st.hr. - Bohumín a je ukončena výhybkou č.308 v km 276,2, kterou je zaústěna do kolejiště ŽST Bohumín. Koleje jsou dále zaústěny výhybkami č. 29 a 30 do kolejiště ŽST Bohumín. Stavební délka dráhy je 418 m. Spojovací kolej č.95 v areálu THÚ Bohumín je zaústěna výhybkou č.330 do dráhy celostátní Mosty u Jablunkova st.hr. - Bohumín a je ukončena výhybkou č.401a, kterou je zaústěna do kolejiště ŽST Bohumín. Stavební délka dráhy je 104 m. Manipulační kolej č.349 v areálu THÚ Bohumín je zaústěna výhybkou č.313 v km 275,993 do dráhy celostátní Mosty u Jablunkova st.hr. - Bohumín a je ukončena výhybkou č.306 v km 276,57, kterou je zaústěna do kolejiště ŽST Bohumín. Dráhe je dále zaústěna výhybkou č.310 a 311 do kolejiště ŽST Bohumín. Stavební délka dráhy je 572 m. Ostrava hl.n. - Valašské Meziříčí Ostravabáňské Bohumín - Přerov Hranice na Moravě TSS Vrbice Studénka Ostrava hlavní Přerov - přednádraží Manipulační koleje č. 631 a 632 zaústěny výh.č.614 v km 0,881 v ŽST Ostrava báňské n. do dráhy celostátní Ostrava hl.n. - Valašské Meziříčí a jsou ukončeny zarážedlem v km 1,182. Stavební délka dráhy je 552 m. Technologická kolej TO č.608v je zaústěna výhybkou č.646 v km 1,829 v ŽST Ostrava-báňské n. do dráhy celostátní Ostrava hl. n. - Valašské Meziříčí a je ukončena zarážedlem v km 1,960. Stavební délka dráhy je 131 m. Technologické kolejiště areálu svařovny Hranice na Moravě je zaústěno výhybkou č. 45 v km 211,875 v ŽST Hranice na Moravě do dráhy celostátní Bohumín - Přerov a je ukončeno zarážedlem v km 212,649. Kolejiště je dále zaústěno výhybkou č. 43 a 44 do kolejiště ŽST Hranice na Moravě a výhybkami M10 a M12 do kolejiště MTH Olomouc. Stavební délka dráhy je 1819 m. Manipulační koleje č.29a, 29b v Hranice na Moravě začínají na konci výhybky č.16 v km 212,271, kterou jsou zaústěny do celostátní dráhy Bohumín-Přerov v ŽST Hranice na Moravě a končí na konci výhybky č.2a v km 212,732, kterou jsou zaústěny do kolejiště firmy Regena. Stavební délka dráhy je 722 m. Kolejiště areálu bývalé TSS Vrbice je zaústěno výhybkou č.mz1 v km 272,760 v ŽST Bohumín Vrbice do dráha celostátní Bohumín - Přerov a je ukončeno zarážedlem v km 272,965. Kolejiště je dále zaústěno výhybkami č. MZ2 a MZ3 do kolejiště ŽST Bohumín Vrbice. Stavební délka dráhy je 3822 m. ŽST Studénka manipulační koleje č.313,315,317 jsou zaústěny výhybkou č 121 v ŽST Studénka do dráhy celostátní Bohumín - Přerov a jsou ukončeny koncem koleje v km 245,45. Stavební délka dráhy je 95 m. Manipulační koleje č.1t,2t jsou napojeny výhybkou č 25 v km 268,112 v Žst Ostrava hl.n. na dráhu celostátní Bohumín - Přerov a jsou ukončeny zarážedlem v km 268,22. Stavební délka dráhy je 352 m. Manipulační koleje č.2nm je napojena výhybkou č.26 v km 268,312 v Žst Ostrava hl.n. na dráhu celostátní Bohumín - Přerov a je ukončena zarážedlem v km 268,58. Stavební délka dráhy je 268 m Kusé manipulační koleje 290a, 290b ŽST Přerov-pravé přednádraží jsou zaústěny do celostátní dráhy Bohumín-Přerov na konci výhybky č.206 v km 182,741 a jsou ukončeny budovou dílen RSM v km 182,460. Stavební délka dráhy je 302m. strana 2 k č.j.:3-2601/08-dú/le

3 Ostrava Svinov - Krnov Opavazápad ŽST Skrochovice HUŽ Manipulační kolej č.8 je zaústěna výhybkou č.15 v km 112,058 v ŽST Opava západ na celostátní dráhu Ostrava Svinov - Krnov a je ukončena zarážedlem. Stavební délka dráhy je 102 m. Vlečka HUŽ je zaústěna výhybkou č. 6 v km 99,804 do dráhy celostátní Ostrava Svinov - Krnov v ŽST Skrochovice a je ukončena zarážedlem v km 99,988. Stavební délka dráhy je 264 m. Z koleje vlečky odbočuje výhybkou A1 v km 99,854 vlečka Svor Skrochovice. Horní Lideč st.hr. - Hranice na Moravě Valašské Meziříčí Přerov - Česká Třebová Třebovice v Čechách Česká Třebová Brodek u Př.-MO Technologické koleje DPOV č. 106 a 107 jsou zaústěny výhybkou č. 303 v km 24,491 v ŽST Valašské Meziříčí do dráhy celostátní Horní Lideč st.hr. - Hranice na Moravě a jsou ukončeny zarážedlem v km 24,381. Stavební délka dráhy je 176 m. Jedná se o kusou manipulační kolej č. 9 v Třebovice v Čechách, která je zaústěna do celostátní dráhy Přerov - Česká Třebová koncem výhybky č. 13 v km 6,037, kolej je ukončena zarážedlem. Stavební délka dráhy je 150 m. Jedná se o kusé manipulační koleje za výhybkami č. 823A, 823, 826, 826A, 826B v Česká Třebová, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Přerov - Česká Třebová začátkem výhybky č. 826 v km 243,878, koleje jsou ukončeny zarážedly. Dráha je dále zaústěna koncem výhybky č. 815 v km 243,743 do celostátní dráhy Přerov - Česká Třebová. Stavební délka dráhy je 1699 m. Jedná se o kusé manipulační koleje č. Z1, Z2, Z3 v Česká Třebová, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Přerov - Česká Třebová koncem výhybky č. Z1 v km 0,029, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební délka dráhy je 1062 m. Technologické kolejiště areálu bývalého MO Brodek u Přerova, napojeno výhybkou S1 v km 0,340 do celostátní dráhy Přerov - Česká Třebová a je ukončeno zarážedlem v km 1,023. Kolejiště je dále výhybkou M14 zaústěno do od výhybky M14 je kolej č.2, patřící Správě hmotných rezerv. Stavební délka dráhy je 3508 m. Krnov - Olomouc ŽST Krnov manipulační koleje č.36, 40 jsou napojeny výhybkou č. 42 v km Krnov 87,100 v ŽST Krnov na dráhu celostátní Krnov - Olomouc a jsou ukončeny výhybkou č. 35 v km 87,359. Stavební délka dráhy je 259 m. Senice na Hané - Červenka ŽST Litovel předměstí kolej č.5a začíná výhybkou č. 8 v km 2,210, kterou je ŽST Litovel zaústěna do dráhy celostátní Senice na Hané - Červenka v ŽST Litovel předměstí předměstí a je ukončena zarážedlem v km 2,065. Stavební délka dráhy je 145 kolej č.5a m. Přerov Břeclav Přerov TSS Hulín Spojovací kolej č.090 v ŽST Přerov je zaústěna výhybkou č. 69 v km 182,956 do dráhy celostátní Přerov - Břeclav v ŽST Přerov a je ukončena výhybkou č. 643 v km 183,17 do kolejiště ŽST Přerov. Stavební délka dráhy je 218 m. Kolejiště TSS, a.s. Hradec Králové v ŽST Hulín je zaústěno výhybkou č.46 v km 167,864 do dopravní koleje č.3 v ŽST Hulín na dráze celostátní Přerov - Břeclav, výhybkou č.34 v km 17,205 / = 168,046 / a výhybkou č.37 v km 17,253 / = 167,998 / do dopravních kolejí č. 7 a 9 v ŽST Hulín na dráze celostátní Valašské Meziříčí - Kojetín. strana 3 k č.j.:3-2601/08-dú/le

4 Přerov-ZC Kolejiště Přerov-ZC je zaústěno výhybkou č. 43 v km 183,505 do dráhy celostátní Přerov - Břeclav v ŽST Přerov a je ukončeno zarážedlem v km 0,197. Kolejiště je dále zaústěno výhybkou č. 42 v km 183,540 do kolejiště ŽST Přerov. Stavební délka dráhy je 280 m. Veselí nad Moravou - Blažovice Bzenec Šatov st.hr. - Okříšky Znojmo Okříšky Brno hl.n. - Jihlava Zastávka u Brna Hrušovany nad Jev. kusá manipulační kolej č. 12b v Bzenec je zaústěna do celostátní dráhy výhybkou č. 17 v km 77,310 a je ukončena zarážedlem v km 77,388. Stavební délka dráhy je 78m. Kusá manipulační kolej č. 10 je zaústěna do celostátní dráhy Břeclav Znojmo výhybkou č. 18 v km 126,537 a je ukončena zarážedlem v km 126,596. Stavební délka dráhy je 59m. kusé manipulační koleje č. 18 a 20 v Okříšky jsou zaústěny do celostátní dráhy Šatov st.hr. - Okříšky výhybkou č. 20 v km 169,547 a jsou ukončeny zarážedly v km 169,466. Stavební délka dráhy je 132m. kusé manipulační koleje č. 101, 103 v Zastávka u Brna jsou zaústěny do celostátní dráhy Brno hl.n. - Jihlava výhybkou č. 101 v km 10,950 a jsou ukončeny zarážedly v km 11,060. Stavební délka dráhy je 110m. kusá manipulační kolej č. 10 je zaústěna do celostátní dráhy Břeclav Znojmo výhybkou č. 18 v km 159,310 a je ukončena zarážedlem v km 126,237. Stavební délka dráhy je 59m. Jihlava - Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Jihlava manipulační koleje č. us1, us2 v Havlíčkův Brod jsou zaústěny do celostátní dráhy Jihlava - H. Brod výhybkou č. U1 v km 223,627 a jsou ukončeny zarážedlem kol. č. us2 v km 223,822. Stavební délka dráhy je 391m. kusá manipulační kolej č. 19a v Jihlava je zaústěna do celostátní dráhy Jihlava Havlíčkův Brod výhybkou č. 32 a/b v km 199,040 a je ukončena zarážedlem v km 199,127. Stavební délka dráhy je 87m. odstavné kolejiště Pávov je zaústěno do celostátní dráhy Jihlava Havlíčkův Brod výhybkou č. 49 v km 199,650 a je ukončeno zarážedlem koleje č. 203b v km 201,965. Do koleje č. 201B je zaústěna vlečka Intrans výh. č. KT 1 v km 201,076. Stavební délka dráhy je 44447m. Manipulační kolejiště je zaústěno do celostátní dráhy Jihlava Havlíčkův Brod výhybkou č. 103 v km 198,569 a výh. č. 104 v km 198,594 v Jihlava a zaústěno do technologického kolejiště DKV Brno v Jihlava výh. č. 123 v km 198,953 do koleje 102a, výh. č. 124 v km 198,947 do koleje 104e, výh. č. 112 v km 198,858 do koleje č. 104d. Dále je zaústěna do kolejiště CZ Loko výhybkou č. 109 v km 198,832 do koleje č. 303 a výh. č. 108 v km 198,785 do koleje č. 301 v Jihlava. Stavební délka dráhy je 1070m. manipulační kolej č. 107 je zaústěna do celostátní dráhy Jihlava Havlíčkův Brod výhybkou č. 106 v km 198,640 a výhybkou č. 119 v km 198,924 do koleje č. 308 kolejiště CZ Loko v Jihlava. Stavební délka dráhy je 318m. Brno hl.n. - Česká Třebová kusé manipulační koleje č. 101, 102 v Letovice jsou zaústěny do celostátní dráhy Brno hl.n. - Česká Třebová výhybkou č. 105 v km 204,185 do Letovice kolejiště MZ a jsou ukončeny zarážedly v km 204,413. Stavební délka dráhy je 456 m. Jedná se o kusou manipulační kolej č. 9 v Svitavy, která je zaústěna do Svitavy celostátní dráhy Brno hl.n. - Česká Třebová koncem výhybky č. 16 v km 229,606, kolej je ukončena zarážedlem. Stavební déla dráhy je 89 m Česká Třebová - Praha Libeň strana 4 k č.j.:3-2601/08-dú/le

5 Dlouhá Třebová Zámrsk Pardubice Záboří nad Labem Choceň Jedná se o kusé manipulační koleje č. 11, 11a, 11b v Dlouhá Třebová, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Česká Třebová - Praha Libeň koncem výhybky č. 7 v km 250,927, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební déla dráhy je 350 m Jedná se o kusé manipulační koleje č. 8, 10, 12 v Zámrsk, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Česká Třebová - Praha Libeň koncem výhybky č. 9 v km 279,380, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební déla dráhy je 847 m Jedná se o kusé manipulační koleje č. 338 a 340 v Pardubice, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Česká Třebová - Praha Libeň koncem výhybky č. 302 v km 306,054, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební déla dráhy je 564 m Jedná se o kusé manipulační koleje č. 101, 102, 103, 104 v Záboří nad Labem, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Česká Třebová - Praha Libeň koncem výhybky č. 12 v km 336,647, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební déla dráhy je 1054 m Jedná se o kusé manipulační koleje č. 13a a 15a v Choceň, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Česká Třebová - Praha Libeň koncem výhybky č. 32 v km 271,544, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební déla dráhy je 519 m ŽST Kolín koleje č.2a a 4a jsou zaústěny v ŽST Kolín výhybkou č. 97 v km Kolín 347,237 do dráhy celostátní Česká Třebová - Praha Libeň a jsou ukončeny zarážedlem v km 347,237. Stavební délka dráhy je 219 m. ŽST Pečky - kolej č. 11a je zaústěna v ŽST Pečky výhybkou č. 13 v km 363,008 Pečky do dráhy celostátní Česká Třebová - Praha Libeň a je ukončena zarážedlem v km 363,169. Stavební délka dráhy je 161 m. Kolín - Nymburk hl.n. Velký Osek Manipulační kolej č.3c v ŽST Velký Osek je zaústěna výhybkou č. 32 v km 307,396 do dráhy celostátní Kolín - Nymburk a je ukončena zarážedlem v km 307,536. Stavební délka dráhy je 140 m Manipulační kolej č.6b v ŽST Velký Osek je zaústěna výhybkou č. 114 do dráhy celostátní Kolín - Nymburk a je ukončena zarážedlem. Stavební délka dráhy je 650 m ŽST Velký Osek - kolej č.6a začíná výhybkou č 11 v km 0,789 v ŽST Velký Osek na dráze celostátní Kolín - Nymburk a je ukončena výhybkou S1 v km 0,346, kterou ústí do koleje 6y ŽST Velký Osek. Stavební délka dráhy je 443 m. Manipulační kolej č.16 v ŽST Velký Osek je zaústěna výhybkou č. 17 do dráhy celostátní Kolín - Nymburk v km 306,787 a je ukončena výhybkou č. 109 v km 307,120. Stavební délka dráhy je 333 m Ústí nad Labem Střekov Děčín hl. n. Děčín Děčín východ Technologické kolejiště RSM Ústí N/L / DKV Děčín / je zaústěno do celostátní dráhy Ústí nad Labem Střekov - Děčín výh. č.65 v km 457,162 a končí výh.č.13 v km 456,176. Technologické kolejiště RSM Ústí n.l./dkv Děčín/ je také zaústěno do celostátní dráhy Ústí nad Labem Střekov - Děčín výh.305. Stavební délka kolejiště je 2.485m. Technologické kolejiště RSM Ústí N/L /Děčín východ/ je zaústěno do celostátní dráhy Ústí nad Labem Střekov - Děčín výh. č.110 v km 3,545 a končí zarážedlem v km 4,00. Celková stavební délka je 1001m. Ústí nad Labem hl.nádr. - Most Teplice Choceň - Velký Osek Technologické kolejiště RSM Ústí n.l.v Tepicích v Č.je zaústěno do celostátní dráhy Ústí n.l. - Most výh.č.104 v km 17,17,850 a končí zarážedly kolejí v km 17,725.Stavební délka kolejiště je 84 m. strana 5 k č.j.:3-2601/08-dú/le

6 Borohrádek Jedná se o bývalý areál TSS tvořený manipulačními kolejemi č. 101, 108, 203, 101a, 102, 102a, 102b, 103a, 104, 104a, 105a, 106, 106a, 106b, 107a, 108, 108a, 108b, 108c, 110a, 112a, 114a, 201, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 309 v Borohrádek, který je zaústěn do celostátní dráhy Choceň - Velký Osek na konci výhybky č.8 v km 16,286, koleje jsou ukončeny zarážedly. Dráha je zaústěna do vlečky Serafin Campestrini s.r.o.na konci výhybky č. 1MA v km 0,083 a vlečky ČR, Správy státních hmotných rezerv výhybkou č. U2 v km 0,314. Stavební délka dráhy je 7929 m. Týniště nad Orlicí - Meziměstí st.hr. Meziměstí Jedná se o kusé manipulační koleje č. 3b, 3c, 3d a 3e (areál bývalého VD) v Meziměstí, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Týniště nad Orlicí - Meziměstí st. hr. na konci výhybky č.5 v km 91,036, ukončeny jsou zarážedly. Stavební délka dráhy je 638 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Ostroměř Přelouč - Prachovice Heřmanův Městec Jedná se o kusé manipulační koleje č. 9b a 7b v Ostroměř, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Chlumec nad Cidlinou - Trutnov na konci výhybky č. 16 v km 48,793, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební délka dráhy je 249 m. kusé manipulační koleje č. 7a, 9a, 11a, 13 v Ostroměř jsou zaústěny do celostátní dráhy Chlumec nad Cidlinou - Trutnov na konci výhybk č. 8 v km 49,314, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební délka dráhy je 844 m. Jedná se o kusé manipulační koleje č. 6 a 8 v Heřmanův Městec, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Přelouč - Prachovice koncem výhybky č. 2 v km 13,688, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební déla dráhy je 172 m Praha Holeš.-Stromovka - Děčín hl.n. Děčín Lovosice Technologické kolejiště RSM Ústí n.l. (DKV Děčín západ) je zaústěno do celostátní dráhy Praha Holešovice Stromovka - Děčín hl.n. výh. č.339 v km 0,845 a končí točnou a zarážedlem. Dráha je zaústěna výh.č.402 do celostátní dráhy Praha Holešovice Stromovka - Děčín hl.n.. Stavební délka kolejiště je m. Technologické kolejiště RSM Ústí n.l. (DKV Lovosice) je zaústěno do celostátní dráhy Praha Holešovice Stromovka - Děčín hl.n. výhybkou č.405 v km 405,81 a je ukončeno zarážedlem v rotundě DKV.Stavební délka kolejí je 915 m. Technologické kolejiště RSM Ústí n.l. I je zaústěno do celostátní dráhy výhybkou č.123 v km 493,491 a je ukončeno zarážedlem v km 493,865.Stavební délka kolejí je 638 m. Technologické kolejiště RSM Ústí n.l. II je zaústěno do celostátní dráhy výhybkou č.142 v km 493,155 a je ukončeno zarážedlem v km 493,155.Stavební délka kolejí je 562 m. Kralupy nad Vltavou - Most Zlonice Manipulační koleje RSM V ŽST Zlonice jsou zaústěny výhybkou č. 10 v km 64,527 do ŽST Zlonice na dráze celostátní Kralupy nad Vltavou - Most a jsou ukončeny zarážedly ve výtopně. Stavební délka kolejí je 100 m. Praha Vysočany - Turnov Turnov Technologické kolejiště ČD,a.s. v Turnov je zaústěno do celostátní dráhy Praha Vysočany - Turnov výhybkou č.50 v km 103,738 a je ukončeno zarážedlem koleje č.107a v km 103,127. Stavební délka dráhy je m Manipulační kolej 11a v Turnov je zaústěna do celostátní dráhy Praha Vysočany - Turnov výhybkou č.52 v km 103,733 a je ukončena zarážedlem koleje č.11a v km 103,475. Stavební délka dráhy je 258 m. strana 6 k č.j.:3-2601/08-dú/le

7 Byšice Kusá manipulační kolej č. 2a v ŽST Byšice je zaústěna výhybkou č. 4a v km 42,747 do dráhy celostátní Praha Vysočany - Turnov a je ukončena zarážedlem v km 42,649. Stavební délka dráhy je 98 m. Česká Lípa hl.n. - Liberec Česká Lípa hl.n. Jedná se o kusé manipulační koleje areálu bývalých Provozních dílen DKV v Česká Lípa hl.n., které jsou zaústěny do celostátní dráhy Česká Lípa hl.n. - Liberec koncem výhybky č. 32 v km 0,025, koleje jsou ukončeny zarážedly. Stavební déla dráhy je 1052 m Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. Dobrovice Jičín - Nymburk město Kopidlno Horní Cerekev - Tábor Tábor ŽST Dobrovice - manipulační kolej č. 4 je zaústěna výhybkou č. 7 v km 21,247 v ŽST Dobrovice na dráze celostátní Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n. a je ukončena zarážedlem v km 21,347. Stavební délka dráhy je 100 m. Jedná se kusé manipulační koleje č. 7, 9, 11 (bývalý areál TSS) v Kopidlno, zaústěné do celostátní dráhy Jičín - Nymburk město výhybkou č. 9 v km 25,500, ukončeny jsou zarážedly. Stavební délka dráhy je 325 m. Opravna vozů Tábor je zaústěna do celostátní dráhy Horní Cerekev - Tábor výhybkou č. 301 v km 68,903. Stavební délka kolejí je m. České Budějovice - Benešov u Prahy žst Benešov Areál bývalého depa je zaústěný do koleje 301 v km 134,665 do ŽST Benešov u Prahy na dráze celostátní České Budějovice - Benešov u Prahy a je ukončen zarážedlem v km 134,742. Stavební délka dráhy je 232 m. Plzeň hl.n. - Železná Ruda - Alžbětín Žst. Klatovy Kusá manipulační kolej č. 7 v ŽST Klatovy začíná výhybkou č.111 v km 48,726, kterou je zaústěna do celostátní dráhy Plzeň hl.n. - Železná Ruda- Alžbětín v ŽST Klatovy a je ukončena zarážedlem v km 48,991. Stavební délka dráhy je 265 m. Kusá manipulační kolej č. 7a v ŽST. Klatovy začíná výhybkou č.10 v km 48,996, kterou je zaústěna do celostátní dráhy Plzeň hl.n. - Železná Ruda- Alžbětín v ŽST Klatovy a je ukončena zarážedlem v km 49,090. Stavební délka dráhy je 94 m. Manipulační koleje č. 30 a 90 v ŽST Klatovy začínají výhybkou č.306 v km 48,691, kterou jsou zaústěny do celostátní dráhy Plzeň hl.n. - Železná Ruda- Alžbětín v ŽST Klatovy a jsou ukončeny výhybkou č. 104 v km 49,225, kterou jsou zaústěny do kolejiště ŽST Klatovy. Koleje jsou dále napojeny výhybkami č.301, 302, 303, 304 a 305, které jsou v majetku SŽDC, na kusé koleje SŽDC. Stavební délka dráhy je 1558 Plzeň hl.n. - Žatec západ Petrohrad Kolejiště Petrohrad je zaústěno do celostátní dráhy Plzeň - hl.n. - Žatec výhybkou č.4 v km 162,754 a je ukončeno zarážedlem koleje 104, 104a, 102, 101 v km 163,160.Stavební délka kolejiště je 879m Hradec Králové hl.n. - Jaroměř Jaroměř Jedná se o manipulační koleje č. 111, 113, 115a, 115b, 9, 10, 11 a paprsky 1-8 (SLČ) v Jaroměř, které jsou zaústěny do celostátní dráhy Hradec Králové - Jaroměř na konci výhybky č. 17 v km 39,581 a na konci výhybky č. 105 v km 39,320, koleje jsou ukončeny zarážedly. Součástí areálu je točna. Stavební délka dráhy je 1028 m. Úřední povolení platí na dobu neurčitou. strana 7 k č.j.:3-2601/08-dú/le

8 Provozování vlečky bude zahájeno dne 1. října 2008 v 0:00 hod, ne však dříve než po získání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle 23a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za kterých může provozovatel dráhu provozovat: 1. Provozovatel dráhy nepřipustí na vlečce provozování drážní dopravy osobám bez platné licence ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci řízení ( 27 odst. 1 správního řádu) 1. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ , 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s., Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická ul. č. 86/1942, PSČ Ing. František Smola, Žamberk, Nádražní 539, PSČ CZ Logistics, s.r.o., Česká Třebová, Bezručovo nám. 580, PSČ Odůvodnění: Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení 54 odst. 1 a 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne žádost na provozování celostátní dráhy v majetku žadatele. Žádost byla doložena náležitostmi ve smyslu 15 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Drážní úřad vyrozuměl účastníky řízení o zahájení správního řízení Oznámením č.j.: a/08-DÚ/Le ze dne a zároveň je vyzval ke sdělení svých stanovisek Usnesením č.j.: b/08-DÚ/Le z téhož dne. Účastník řázení SŽDC, s.o. ve svém stanovisku vznesl připomínku týkající se popisu dráhy. Drážní úřad vzal tuto připomínku na vědomí a zapracoval ji do rozhodnutí. Drážní úřad obdržel ve dnech a doplnění svého podání.ostatní účastníci řízení v jeho průběhu nevznesli žádné námitky nebo připomínky k vydání úředního povolení. Správní poplatek ve výši ,- Kč byl zaplacen převodním příkazem na základě výzvy. Protože Drážní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání úředního povolení k provozování dráhy, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Drážní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V Praze dne strana 8 k č.j.:3-2601/08-dú/le

9 Kodym úřadu Ing. Pavel ředitel Drážního Rozdělovník: Do vlastních rukou: 1. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s., Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická ul. č. 86/1942, PSČ Pan Ing. František Smola, Žamberk, Nádražní 539, PSČ 56401, 5. CZ Logistics, s.r.o., Bezručovo nám. 580, Česká Třebová. Na vědomí www. du-praha.cz strana 9 k č.j.:3-2601/08-dú/le

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito Seznam dopravců provozujících drážní dopravu na vlečkách ČD, a.s. Stav ke dni: 19. 11. 2015 ČD, a.s. může provozovat drážní dopravu na všech svých vlečkách. RSM Hradec Králové Solnice ŠKODA AUTO Solnice

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 15. prosince 2013 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil Všeobecně : Příloha je zpracována podle směrnice SŽDC č. 69, čl. 16.2, při

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD. Wilsonova 300/8, Praha 2 Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

DRÁŽNÍ ÚŘAD. Wilsonova 300/8, Praha 2 Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu: 35

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Pardubice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu JŘ 2008 / 2009 KCOD Pardubice Platí od 14.12.2008 České dráhy, a.s.

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání!

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání! Ampz73 WRm Provozní jednotka: Praha Oběh celkem: Ampz73 WRm GŘ Praha Domovská stanice: Praha hl.n. Číslo oběhu: VO 53000 Platí do: 9.XII.2006 Košice ZSSK Žilina ZSSK Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 3/2015 20. února 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl N: Železniční nákladní přeprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 3325 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 4 1 4 3813 Sp

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 ( -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice, IDSOK Hoštejn - Přerov 3703 3325 3705

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

NÁDRAŽÍ. Regionální sítě Variapostery RAIL REKLAM REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI VÍME, KOHO OSLOVUJETE.

NÁDRAŽÍ. Regionální sítě Variapostery RAIL REKLAM REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI VÍME, KOHO OSLOVUJETE. Regionální sítě RAIL REKLAM REKLAMA NA CH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI přehled a ceník VÍME, KOHO OSLOVUJETE. Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 3703 3811 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 3813 Sp 1638 R 881

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Telefonní seznam účastníků sítě GSM-R CZ

Telefonní seznam účastníků sítě GSM-R CZ Telefonní seznam účastníků sítě GSM-R CZ Koncové terminály a mobilní terminály dopraven GSM-R GSM-R ŽSTS Dopravna Funkce Zkrácená volba *) Funkční číslo koncového terminálu Účastnické číslo mobilního terminálu

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 24667/2016-SŽDC-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

OPATŘENÍ PRO VLAKY DÁLKOVOU DOPRAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011

OPATŘENÍ PRO VLAKY DÁLKOVOU DOPRAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011 OPATŘÍ PO VLAKY DÁLKOVOU DOPAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011 Druh EC 70 Wiener Neustadt 12:04 Praha hl.n. 17:19 vlak odřeknut v celé trase EC 71 Praha hl.n. 4:39 Wiener Neustadt 9:55 vlak odřeknut v celé trase

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku

Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku Ústav dopravních systémů ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, 110 00 PRAHA

Více

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDs RIC 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: Brno Oběh celkem: 2x A RIC 2x BDs RIC 6x B RIC 4x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: Číslo oběhu: EWP 3218 Platí do: 9.XII.2006 Bohumín 2. 5:15

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová

010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová VYDIS Chvaletice - Moravany, IDS IREDO Týnec nad Labem - Česká Třebová km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 879 553 477 1 553 5041 5023 8651 4 4 5061 Ex 143

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb

Příprava technologických staveb. Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb Příprava technologických staveb Ing. Zbyněk Zunt Odbor přípravy staveb České Budějovice 10.-12.11.2015 Příprava staveb CO? JAK? KDY? ZA KOLIK? 2 Příprava 2011-2015 3 Specifika technologických staveb Většinou

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004s522* CRDUX004S522 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0251/12-13/To V Olomouci dne 13. září 2012 Č. j.: DUCR-48747/12/To Telefon: +420

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

SR 71 Účinnost od 1.1.2011

SR 71 Účinnost od 1.1.2011 102004 8 CÚ - OBCHOD 102004 400085 8 CÚ - Obchod 102004 400085 012 1024000801 47 8 Odbor kolejových vozidel 102004 400085 013 4024000801 47 8 Odbor provozu osobní dopravy 102004 400085 016 8024000801 47

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Národní implementační plán ERTMS. Národní příloha

Národní implementační plán ERTMS. Národní příloha Národní implementační plán ERTMS Praha, 11/14 Praha, 14 Obsah 1 Úvod...3 2 Stavby traťové části ERTMS/GSM-R...4 3 Stavby traťové části ERTMS/ETCS L2...5 4 Vybavování vozidel palubními částmi ERTMS/ETCS...6

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník setřídění podle stanic Bakov nad Jizerou Hradec Králové hl.n. Bečov nad Teplou Ing. Vrtěl Hranice na Moravě Bečváry Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Hulín Benešov u Prahy Bc. Pechková Cheb Beroun

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015

Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015 Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015 Ing. Bohuslav Navrátil Železniční dopravní cesta 2016 18. dubna 2016 Obsah Úvod Postup přípravy Ekonomika Realizace, jednotlivé akce Věcný rozsah akcí

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008 ve znění změn č. 1 až 6

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008 ve znění změn č. 1 až 6 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008 ve znění změn

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 8650 2 2 5020 RJ 1020 VYDIS Moravany - Chvaletice, IDS IREDO Česká Třebová - Týnec nad Labem R 898 9310 5000 444

Více

PLÁN VLAKOTVORBY. Obsah: Odbor technologie a organizace dopravy. a určení směrových kolejí vlakotvorných stanic. Platí od 14.

PLÁN VLAKOTVORBY. Obsah: Odbor technologie a organizace dopravy. a určení směrových kolejí vlakotvorných stanic. Platí od 14. 1 Obsah: Úvod. 2 Odbor technologie a organizace dopravy Vysvětlení značek a zkratek. 3 Seznam směrových bodů a pohraničních přechodových stanic. 4 PLÁN VLAKOTVORBY a určení směrových kolejí vlakotvorných

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

*crdux002bko6* R O Z H O D N U T Í DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY. rozhodl

*crdux002bko6* R O Z H O D N U T Í DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY. rozhodl *crdux002bko6* CRDUX002BKO6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: 46933/10-OŘ V Praze dne: 15.11.2010 Sp. zn.: OU-JOU0030/10 Telefon: +420 602 686 792 Č. j.: DUCR-57387/10/Le

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více