Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná."

Transkript

1 Ovládání Mapového portálu a plánovače tras: Veřejná část Ing. Pavel Sedlář

2 Obsah Úvod... 2 Ovládání aplikace... 2 Změna měřítka zobrazení mapy... 2 Zadání výřezu... 2 Posunutí mapového výřezu... 2 Vyhledávání objektů... 2 Zobrazení informací (bublina)... 3 Ikony pro ovládání mapového portálu... 4 Panel Nástroje... 5 Použití aplikace... 5 Práce s Volitelnými vrstvami... 5 Volitelná vrstva Trasy... 5 Volitelná vrstva Ostatní... 6 Stínovaný reliéf... 8 Volitelná vrstva Body zájmu... 8 Plánování trasy... 9 Přidání průjezdního bodu Okružní trasa Typ trasy a její obtížnost Itinerář trasy a jeho tisk Tisk mapy Vyhledat objekty u trasy Výškový profil a výpočet náročnosti trasy Vyhledání značené turistické nebo cyklo trasy názvem (číslem) Odeslat trasu em Export trasy Měření ploch, délek a zobrazování souřadnic Získání souřadnice z mapy Měření vzdáleností Měření ploch Nalezení souřadnice Výškový profil trasy zakreslené v mapě... 16

3 Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala orientační nebo leteckou mapu jako základní mapovou vrstvu aplikace. Nad touto mapou se mohou volitelně zobrazovat (zapnuto/vypnuto) další datové vrstvy (turistické trasy, cyklotrasy, naučné stezky a další body zájmu). Mapa jde zvětšovat / zmenšovat, posouvat, jde v ní vyhledávat a je možné v ní zobrazovat informace k turistickým bodům zájmu. V mapě jde plánovat trasu s nastavením různých parametrů. Ovládání aplikace Změna měřítka zobrazení mapy Ke změně měřítka (zvětšování / zmenšování) se používá nástroj v levé části obrazovky, který zobrazuje jednotlivé stupně zvětšení, kde na spodní straně (minus) je nejmenší zvětšení, na horní straně (plus) je největší zvětšení. Mezi těmito krajními polohami je ukazatel aktuálního zvětšení. Jeho posunutím myší dojde ke změně zobrazení. Změny měřítka zobrazení lze docílit i posunem kolečka na myši (posun o jednu polohu na kolečku odpovídá posunutí o jednu polohu na ukazateli). Zvětšovat měřítko v mapě je možné i dvojklikem myší ve vybrané oblasti. Zobrazení aktuálního měřítka mapy se děje při posouvání jezdce na nástroji kursorem myši. Zadání výřezu Pro zadání výběru území k zobrazení lze použít i tažení obdélníku myší spolu se stisknutým tlačítkem Ctrl. Výřez se zvětší na vybrané území. Posunutí mapového výřezu V libovolném místě mapy je možné chytit a táhnout mapu kurzor myši umístit na požadované místo, stisknout levé tlačítko myši a držet, při tom posunout kurzor na nové místo a pustit. Výřez lze posouvat i klikáním na šipky směrové růžice nad ukazatelem měřítka zvětšení. Kliknutím na ikonu zeměkoule uprostřed růžice se zobrazí výchozí výřez. Vyhledávání objektů Vyhledávání probíhá zadáním požadavku do pole Vyhledat v pravém horním rohu obrazovky. Vyhledávat jde v adresách, bodech zájmu a názvech turistických rozcestníků. Vyhledávání probíhá fulltextově a bez rozlišení malých a velkých písmen. Do vyhledaného objektu aplikace zapíchne špendlík. Pokud je vyhledáno více objektů (např. pokud zadáme pouze název ulice, jsou vyhledány všechny adresy na této ulici), zobrazí se v mapě ke každé adrese špendlík. Najetím myší na špendlík se změní jeho barva z modré na červenou a zobrazí se adresa daného špendlíku. Kliknutím na špendlík se zobrazí bublina s informacemi o objektu a s možností použít ho jako vstup do vyhledávání trasy. Jestliže je vyhledáno více objektů, zobrazí se jejich seznam v záložce Info. Najetím myší na položku seznamu se kolem hrotu špendlíku lokalizujícího daný objekt v mapě zobrazí červené

4 kolečko, které zvýrazňuje výběr. V seznamu jsou řazeny nejdříve objekty ze seznamu Bodů zájmu, pak z turistických rozcestníků a na konec ze seznamu adres. Adresy Do vyhledávacího pole je možné zadat adresu v kraji Vysočina (ulice a číslo popisné nebo orientační). Aplikace vyhledá příslušnou adresu a vyhledanou adresu vycentruje na střed obrazovky. V seznamu vyhledaných objektů má každá adresa na začátku řádku zápis [ADR]. Body zájmu Body zájmu zobrazují turistické a jiné objekty na Vysočině. Do vyhledávání jde zadat např. zámek a aplikace vyhledá všechny Zámky v projektu. K tomu je ale třeba mít zapnutou vrstvu Hrady a zámky v seznamu Body zájmu. Bez toho bude prohledávat pouze adresy a turistické rozcestníky. Turistické rozcestníky Aplikace vyhledává v seznamu rozcestníků. V seznamu vyhledaných objektů má každý rozcestník na začátku řádku zápis [TUR]. Zobrazení informací (bublina) Každý objekt zobrazený v mapě umožňuje zobrazit základní informaci najetím myši na objekt. Kliknutím na objekt se zobrazí bublina s informací o daném objektu a odkazy. Pokud jsou k objektu připojené externí informace, vede odkaz na tyto servery. Další odkazy umožňují použít vyhledaný objekt pro vstup do plánování trasy.

5 Ikony pro ovládání mapového portálu Aplikaci lze ovládat i ikonami, které jsou umístěné vpravo nahoře v hlavním okně. Ikona, jejíž funkcionalita je aplikací používána, se zobrazuje žlutě, ostatní jsou světlé. Ukončit funkčnost dané ikony jde kliknutím na jinou ikonu. Najetím myší na ikonu se zobrazí stručný popis její funkce ( hint - nápověda) - pohyb v mapě - zrušení výběru zruší výběr všech vybraných objektů (špendlíky v mapě) - předchozí výřez - následující výřez - nastavit start trasy - nastavit průjezdní bod trasy - nastavit cíl trasy - zadání trasy pro výpočet výškového profilu - měření souřadnic - měření délek - měření ploch - najít souřadnici - tisk - spuštění nápovědy k aplikaci

6 Panel Nástroje Vpravo od mapového okna se nachází panel Nástroje. Tento panel obsahuje záložky Vrstvy, Info a Plánování trasy. V záložce Vrstvy jsou další sekce Základní vrstvy a Volitelné vrstvy. V Základních vrstvách může být vybrána vždy jen jedna vrstva (kreslí se jako podklad). Výběr se provede kliknutím na, která se tím změní na. V mapě se vykreslí zvolený mapový podklad orientační mapa nebo letecká mapa. Ve Volitelných vrstvách může být vybrána libovolná kombinace dat. Výběr se provede kliknutím na. Vybraná Vrstva se v seznamu zobrazuje. Pokud v danou chvíli není panel Nástroje pro práci potřebný, je možné ho skrýt tlačítkem v pravém horním rohu. Skrytý panel je možné opět zobrazit tlačítkem. Skrytím panelu se zvětší plocha pro zobrazení mapy. Některé vrstvy jsou přístupné až od určitého měřítka. Pokud není vrstva přístupná, vykresluje se šedě a nejde vybrat. Použití aplikace Uživatel si může ze Základních vrstev vybrat datovou vrstvu z nabídky Orientační mapa nebo Letecká mapa. K vybrané vrstvě jsou pak přiřazeny Volitelné vrstvy, které se kreslí na podklad Základních vrstev. Seznam vybraných objektů se vytváří jen nad aktuálně zobrazovanými vrstvami. Práce s Volitelnými vrstvami Z volitelných vrstev jsou nabídce skupiny dat Trasy, Ostatní a Body zájmu. Volitelné vrstvy se dají libovolně zapínat a navzájem kombinovat podle potřeby. Můžete si je zobrazovat nad mapou orientační nebo leteckou. Volitelná vrstva Trasy V aplikaci si můžete nad mapou orientační nebo leteckou zobrazit Turistické trasy, Cyklotrasy, Hipostezky nebo Běžecké trasy. Vybrané trasy se vykreslí až po přiblížení v mapě na měřítko 1: (v dalším textu již jako 1M) a většího. U Cyklotras se od měřítka 1: (200k) vykresluje i číslo trasy.

7 Volitelná vrstva Ostatní Z volitelných vrstev Ostatní jsou v nabídce Naučné stezky a doporučené výlety Výlety autem, na kole a pěšky a také výlety pro děti. Najetím myší například na vybranou trasu Naučné stezky se ve žluté popisce zobrazí její název. Kliknutím na trasu se zobrazí bublina Naučné trasy se základním popisem (okres, správce, délka trasy, náročnost, zaměření atp.)

8 Kliknutím na odkaz Podrobné informace se otevře do nového okna příloha dané naučné stezky, kde jsou detailní informace, zajímavosti a fotografie. Podobným způsobem se zobrazí informace o doporučených Výletech detail trasy, podrobné informace a případně odkaz na webové stránky. Aplikace rovněž nabízí výběr volitelné vrstvy zaměřené na děti, jednak svou náročností, a také zaměřením. o Výlety pro děti kolo/pěšky vykreslí se nabízený okruh nebo trasa o Výlety pro děti auto/pěšky jsou znázorněný bodově. Kliknutím na bod se do nového okna zobrazí informace o plánovaném výletu a zajímavostech určené pro děti v této oblasti.

9 Stínovaný reliéf Speciální vrstvou ve skupině dat Ostatní je Stínovaný reliéf. Jeho zapnutím se do podkladové vrstvy orientační mapy nebo leteckého snímku přidá digitální model terénu a mapa získá plastičnost. Toho lze využít pro představu o náročnosti plánované trasy a výletu. Stejný pohled na mapu se zapnutou vrstvou cyklotras a stínovaného reliéfu vypadá následovně: Volitelná vrstva Body zájmu Vrstva Body zájmu (někdy také POI - point of interest) nabízí zobrazení libovolných zájmových bodů z mapového portálu a z turistického portálu (nemocnice, divadla, hrady a zámky, koupaliště aj.) Zájmové body se vykreslí v aplikaci ikonami. Při kliknutí na bod se zobrazí podrobnější informace o vybraném objektu.

10 Plánování trasy V aplikaci můžete si kromě naplánovaných výletů plánovat trasy i sami. V záložce Plánovaní trasy si můžete zadat výchozí a cílový bod několika způsoby: o Začátek nebo konec trasy lze zadat jako Trasy odtud nebo Trasy sem z bubliny ikony zobrazeného bodu zájmu o Můžete zadat název začátku a konce trasy, případně přidat průjezdní bod (místo, kudy chcete, aby trasa vedla). Pokud je v nabídce více míst stejného jména, aplikace Vám dá na výběr.

11 o Další možností je vybrat trasu pomocí ikon v liště zelený špendlík - start, červený - cíl a modrý - průjezdní bod, slouží k nastavení dalších bodů, kudy má trasa pocházet. Přidání průjezdního bodu Kromě začátku a konce trasy může mít trasa i průjezdní body. Tím se přesněji definuje požadavek na průběh trasy. Průjezdní body se zadávají pomocí funkce Přidat průjezdní bod (viz předchozí obrázek) nebo umístěním modrého špendlíku do mapy. Trasa se vypočte v posloupnosti, jak byly průjezdní body zadávány. Okružní trasa Pokud se při zadávání trasy nezadá Cíl, ale místo toho klikne na Nastavit cíl jako start, aplikace převezme Start trasy a vypočte okružní trasu. K tomu je ale nutné, aby trasa měla alespoň dva Průjezdní body, jinak to vyhledá cestu tam a zpět po stejné trase. Typ trasy a její obtížnost Je možné zadat různé typy vyhledávané trasy auto, kolo, kolo-cyklostezky, pěšky, pěšky po turistických trasách, na koni nebo na běžkách. U cyklotras je možné zadat také obtížnost. Itinerář trasy a jeho tisk Pro jeho výpočet je třeba zatrhnout Generovat itinerář - získáte podrobný popis trasy, kde odbočit, popis trasy, její číslo, délku trasy apod. Itinerář má vždy pojmenovaný začátek a konec trasy. Pohybem myší nad itinerářem se zobrazují v mapě jednotlivé úseky trasy. Itinerář jde vytisknout pomocí funkce Další Tisk itineráře. Ukázka tisku itineráře

12 Podle zvoleného typu trasy (pěší, cyklo, auto) jsou volené i popisy do itineráře (stejný úsek cesty je v itineráři různě označen) Tisk mapy Pro tisk mapy se použije ikona. Ten spouští dialog pro zadání dalších nastavení tisku. V případě implicitního nastavení se do nového okna vygeneruje obrázek s mapou a zapnutými vrstvami, vyhledanou trasou i ikonami přesně tak, jak je zobrazena v mapovém portále (včetně zachování rozměrů zobrazované plochy mapy a poměrů stran). Ten se vytiskne standardními nástroji webového prohlížeče. V případě volby Stáhnout jako soubor se vygeneruje soubor ve zvoleném formátu. Při volbě GeoTIFF vznikne souřadnicově umístěný soubor. Vyhledat objekty u trasy. Ve volitelných vrstvách (Body zájmu) se vyhledává ze zapnutých vrstev (pokud chci vyhledávat zámky podél trasy, musí být zapnutá vrstva Hrady a zámky). Zadejte vzdálenost (v metrech) kolem trasy, kde má aplikace vyhledávat. Příklad v aplikaci je zadaná trasa pro kolo - cyklotrasy. Ve volitelné vrstvě Body zájmu jsou zapnuty Hrady a zámky. Vzdálenost vyhledávání bodů kolem trasy je 500 m. Aplikace vyhledá všechny příslušné body a zobrazí je v záložce Info. krok 1. krok 2. krok 3. Výběr vrstvy(ev) pro Nastavení vzdálenosti Zobrazení výsledků Vyhledávání od vyhledané trasy hledání Pro identifikaci objektu najeďte na objekt myší. Bod se zvýrazní v mapě červenou barvou. Při kliknutí na bod se zobrazí podrobné informace. Vybrané objekty můžete odstranit z výběru tlačítkem dole Vymazat nebo kliknutím na ikonu.

13 Otevírací doba zájmových objektů Při vyhledávání objektů podél trasy jde zohlednit otevírací dobu. V dialogu Vyhledat objektu u trasy se zadává pomocí tlačítka Další. V kalendáři se nastaví čas a datum. Aplikace vyhledá všechny objekty, které vyhovují dané podmínce a dále všechny objekty, u kterých není otevírací doba uvedena. Průhlednost trasy slouží k tomu, že můžete posuvníkem zesvětlit vyznačenou trasu (např. pokud se třeba chcete podívat, po jaké vede turistické trase, nebo cyklostezce). Výškový profil a výpočet náročnosti trasy Jeho výpočet se spouští ikonou v levém dolním rohu slouží k zobrazení výškového profilu náročnosti trasy. Graf zobrazuje parametry trasy jako je délka trasy, stoupání, obtížnost, vhodnost pro děti či silniční kola, povrch trasy apod. Najetím myši do grafu se na křivce grafu zobrazí červený bod v pravém dolním rohu grafu je pak zobrazena jeho nadmořská výška a vzdálenost od začátku trasy. V mapě se také zobrazuje bod na trase. Pohybem myší nad grafem se hodnoty průběžně přepočítávají.

14 Informace o trase Vyhledaná trasa může vést po různých značených cyklotrasách. Další informace o těchto trasách naleznete při použití funkce Další Další informace o trase v pravém dolním rohu mapového portálu. Zde se zobrazují informace o jednotlivých číslovaných cyklotrasách, ze kterých je vyhledaná trasa složena. U každé trasy se může zobrazovat informace o jejím čísle, názvu, průběhu, obtížnosti, způsobu značení, typech komunikací, po kterých cyklotrasa probíhá a jejich povrchu, vhodnosti pro druh kola. Ze tlačítka Další.. je pak přístupná ještě i jiná funkcionalita, např. Vyhledání turistické trasy, Vyhledání cyklistické trasy, Odeslání trasy em a Tisk itineráře. Vyhledání značené turistické nebo cyklo trasy názvem (číslem) Pokud znáte číslo nebo název turistické nebo cyklo trasy, můžete si ji vyhledat pomocí funkce Další Vyhledat.

15 Pokud je třeba vyhledanou trasu přenést jinému uživateli nebo do jiného zařízení, je možné využít funkce Odeslat trasu em nebo Export. Odeslat trasu em funkce vygeneruje URL adresu a spustí aplikaci pro její zaslání koncovému uživateli. Export trasy do GPX nebo KML - slouží k vyexportování dat do těchto formátů pro použití například v přístrojích GPS nebo jiných programech (např. Google Earth apod.). Měření ploch, délek a zobrazování souřadnic Pomocí příslušných ikon je možné měřit délku nebo plochu, zjišťovat souřadnici bodů, zjišťovat zobrazení známé souřadnice na mapě apod. Použijí se k tomu tyto ikony. Získání souřadnice z mapy Zobrazuje souřadnice kursoru myši na mapě ve třech souřadných systémech S-JTSK a WGS 84 jsou systémy používané v geodezii, GPS je pak používána v turistice. Kliknutím do mapy se na dané místo zapíchne špendlík, jeho souřadnice se vypíše do tabulky.

16 Měření vzdáleností Zobrazuje celkovou délku linie a délku posledního úseku linie. Dále zobrazuje souřadnice lomových bodů linie. Měření ploch Zobrazuje výměru a obvod měřené plochy a souřadnice lomových bodů obvodové linie. Nalezení souřadnice Pokud je třeba vyhledat místo na mapě se známou souřadnicí, je možné tuto souřadnici zadat (opět v jednom ze tří použitých souřadných systémů). Po zadání souřadnice dojde k vycentrování obrazovky na danou souřadnici (v měřítku mapy, které bylo doposud použito). Na danou souřadnici se zapíchne špendlík. Pokud se na něj klikne, jde ho využít jako vstup do plánovače tras.

17 Výškový profil trasy zakreslené v mapě Pokud se nakreslí trasa zadáním několika bodů do mapy tímto nástrojem, pak aplikace vytvoří graf výškového profilu proložením spojnic těchto bodů nad digitálním modelem terénu.

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Mohelnice: katastrální mapa Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Přehled honiteb České republiky 1. Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Nápověda Hlavní strana Menu aplikace Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Vyhledávání hrobů Vyhledávání dle zemřelého na náhrobku Vyhledávání dle hrobu Zrušené hrobové místo Nové hrobové místo

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP)

Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP) Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP) Tento materiál si klade za cíl stručně a jednoduše seznámit potenciální uživatele s mapovou aplikací určenou pro připomínkování územního plánu. Činí

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Rychlá navigace Prolínání vrstev mapová aplikace Historické mapy Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Historické mapy Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Prolínání vrstev Obsah mapové aplikace:

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT Mapového serveru Hasičského záchranného sboru ČR 1 Obsah Základní ovládací prvky... 4 Vyhledávání... 10 Adres... 10 JPO... 12 Kilometráž vodních toků... 13 Kilometráž železnic...

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

Uživatelská příručka internetové aplikace

Uživatelská příručka internetové aplikace CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL., FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE ÚVODEM Mapový aplikační server MapSquare (MS) umožňuje online přístup do informačního systému ČÚZK, uživatel tak může prohlížet katastrální mapy, hledat vlastníky

Více

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

PODROBNÝ NÁVOD K OVLÁDÁNÍ MAPOVÝCH APLIKACÍ MĚSTA

PODROBNÝ NÁVOD K OVLÁDÁNÍ MAPOVÝCH APLIKACÍ MĚSTA PODROBNÝ NÁVOD K OVLÁDÁNÍ MAPOVÝCH APLIKACÍ MĚSTA 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZLOŽENÍ MAPOVÉ APLIKACE (PŘI ROZLIŠENÍ 1920X1200 PX)... 3 3. NÁSTROJE MAPOVÉ APLIKACE... 4 3.1 Pop-up okna...4 3.2 Záložky...4

Více

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Zajímá vás v obci konkrétní pozemek, potřebujete zjistit, čí je a jak je veliký? Potřebujete zjistit, kudy vede vodovodní řad, kanalizační potrubí či

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ verze 1.2 CENIA, česká informační agentura životního prostředí úsek vnitřních služeb oddělení ISPOP a IRZ červen 2012 Obsah

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka...

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka... MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Hromadný výběr parcel OBSAH... 1 OBSAH... 1 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka... 2 2

Více

si.shimano.com Uživatelský návod

si.shimano.com Uživatelský návod (Czech) si.shimano.com Uživatelský návod verze 1.4.1 OBSAH Pokyny k používání... 3 Informace o webu... 3 Používání jednotlivých obrazovek... 4 Hlavní obrazovka... 4 Navigace... 4 Navigační nabídka... 4

Více

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Jak na GEOCACHING se SmartMaps?

Jak na GEOCACHING se SmartMaps? Jak na GEOCACHING se SmartMaps? SmartMaps Navigator SmartMaps Locator verze 3 pro Pocket PC / Windows Mobile / Win CE 2003-2008 PLANstudio spol. s r. o. Pokud byste si rádi vyzkoušeli fenomén poslední

Více

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a. Strana 1 z 9

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a.   Strana 1 z 9 Nový design ESO9 E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 z 9 Úvod... 3 Popis změn... 4 Horní lišta... 4 Strom činností... 5 Prostřední rám... 7 Horní lišta...

Více

VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME

VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKACE VOZIDLA Aplikace Nissan EPC využívající systém Microcat Live vám nabízí špičkový systém prodeje náhradních dílů. Chcete-li začít, podívejte

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Google Earth Časová dotace: 4 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Naučit se pracovat s volně dostupným programem Google Earth v hodinách ICT i v hodinách geografie a využívat

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR 4.12.2018 1. Základní prohlížecí funkce mapy Webová aplikace Stav pokrytí NGA v ČR umožňuje uživatelům přístup k datům souběžně ve

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR 24.1.2019 1. Režimy prohlížení dat prostřednictvím aplikace Webová aplikace Stav pokrytí NGA v ČR umožňuje uživatelům přístup k datům

Více

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ Vzdělávání v egon centru UH Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00094 Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ egon centrum Uherské Hradiště Školitel: Martin Hudec e-mail: martin.hudec@mesto-uh.cz Zpracoval:

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL SPS

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL SPS Uživatelská dokumentace Datum: 22. 10. 2018 Verze: 1.0 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL SPS Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Povodňové značky Povodí Vltavy s.p.

Povodňové značky Povodí Vltavy s.p. Spuštění aplikace Spuštění aplikace na DVD se provede velmi jednoduše. Není potřeba nic instalovat, pouze se z ROOT adresáře spustí program START.EXE. Tento program spustí z DVD mapový projekt a úvodní

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Manuál pro Zákaznický servis CCS

Manuál pro Zákaznický servis CCS Manuál pro Zákaznický servis CCS 1 Obsah: 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 3 2. VÝBĚR Z MENU (DOMŮ) 4 - VYHLEDÁVÁNÍ 5 3. KONTAKTY 6 4. OBJEDNÁVKA KARET 7 5. DOSUD NEVYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY KARET 8 6. DOSUD NEVYŘÍZENÉ

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKOVAT VOZIDLO. Obrazovka Identifi kovat vozidlo je první obrazovka, kterou uvidíte při přihlášení k systému Microcat.

PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKOVAT VOZIDLO. Obrazovka Identifi kovat vozidlo je první obrazovka, kterou uvidíte při přihlášení k systému Microcat. PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME Microcat je ultimativní systém prodeje náhradních dílů. Chcete-li začít, podívejte se na hlavní obrazovky. Hledání vozidla Panel Hledání vozidla umožňuje vyhledávat vozidlo podle čísla

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Mendelova univerzita v Brně Softwarové inženýrství 2 Uživatelská dokumentace Bioadresáře Zpracoval: Bc. Martin Ventruba, Bc. Stratos Zerdaloglu 15. leden 2010 1 ÚVOD DO BIOADRESÁŘE 2 1 Úvod do bioadresáře

Více

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR 3.10.2019 1. Režimy prohlížení dat prostřednictvím aplikace Webová aplikace Stav pokrytí NGA v ČR umožňuje uživatelům přístup k datům

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC Ideální mapový software pro správu vlastních objektů a databází, pro optimalizaci naplánovaných cest a pro tvorbu mapových výřezů pro tisk a www. Software

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti Přihlášení na portál zakázky zakazky.technickamapa.cz/portal/ ŽIVOTNÍ CYKLUS aktualizační zakázka (zakázka

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Správa bodů. Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby: z hlavního menu: z panelu funkcí:

Správa bodů. Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby: z hlavního menu: z panelu funkcí: 1/31 Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby: z hlavního menu: z panelu funkcí: Last update: 2018/06/14 11:27 cz:manual:user_guide:points:management

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

WEBOVÁ PUBLIKACE VIDEOPASPORTU

WEBOVÁ PUBLIKACE VIDEOPASPORTU WEBOVÁ PUBLIKACE VIDEOPASPORTU Uživatelská dokumentace Verze: 1.2 Datum: 9. 4. 2009 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor Silniční databanka Mojmírovců 5 709 00 Ostrava Mar. Hory Zpracoval:

Více

OTAVA studie odtokových poměrů Povodí Vltavy s.p.

OTAVA studie odtokových poměrů Povodí Vltavy s.p. Spuštění aplikace Spuštění aplikace na DVD se provede velmi jednoduše. Není potřeba nic instalovat, pouze se z ROOT adresáře spustí program START.EXE. Tento program spustí z DVD mapový projekt a úvodní

Více

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 Pragoprojekt a.s. 2014 1 Program RP-56 Program RP-56... 2 Funkce programu a zásady použité při jejich řešení... 2 56-1. Zadávací okno

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI na webových stránkách školy zsceladna.cz klikněte na ikonu Klasifikace Bakaláři. Zadání přístupových údajů zadejte přihlašovací

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více