Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje."

Transkript

1

2 OBSAH Obsah 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POPIS EXPANDÉRU CDE Obecný popis Příklady možných aplikací Kompatibilita s ostatními expandéry společnosti Conel Popis jednotlivých částí CDE Řídící mikropočítač Pevná hardwarová rozhraní Volitelná hardwarová rozhraní Protokoly na uživatelském rozhraní Technické parametry Napájení expandéru Uživatelská rozhraní (konektory) Zapojení konektorů PORT1 a PORT2 pro RS232 (také PORT3 až PORT6) Zapojení konektoru PORT3 až PORT6 pro RS485G Zapojení konektoru PORT3 až PORT6 pro MBUS Zapojení napájecího konektoru PWR Zapojení konektoru ETH Technické specifikace (PORT3 až PORT6) Indikace stavu modulu Měření signálů CDE Měření napájecích napětí Měření vnitřní teploty CDE Nastavení CDE Servisní kabel Standardní příslušenství Doplňující příslušenství Způsob montáže Mechanické a zástavbové rozměry a doporučení k montáži Značení výrobku Značení volitelných komunikačních rozhraní PORT3 až PORT Výrobní štítek Výrobní štítek volitelných komunikačních rozhraní PORT3-PORT NASAZENÍ ROZŠIŘUJÍCÍHO PORTU ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY VÝROBCE Program LITERATURA POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S ELEKTROODPADEM REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ LIST

3 OBSAH Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, kterým může dojít ve specifických případech. Informace, poznámka informace, které obsahují užitečné rady, nebo zajímavé poznámky. Conel s.r.o., Sokolská 71, Ústi nad Orlicí, Česká Republika Vydáno v ČR,

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Bezpečnostní pokyny Dodržujte, prosím, následující bezpečnostní pokyny: Expandér portů se musí používat v souladu s veškerými platnými mezinárodními a národními zákony nebo jakýmikoliv speciálními omezeními, upravujícími jeho používání v předepsaných aplikacích a prostředích. Používejte pouze originální příslušenství společnosti Conel. Tak zabráníte možnému poškození zdraví a přístrojů a zajistíte dodržování všech odpovídajících ustanovení. Neautorizované úpravy nebo používání neschváleného příslušenství mohou expandér poškodit a způsobit porušení platných předpisů. Používání neschválených úprav nebo příslušenství může vést ke zrušení platnosti záruky, což nemá vliv na vaše zákonná práva. Expandér portů nesmíte otevírat. Napětí na napájecím konektoru expandéru portů nesmí být překročeno. Nevystavujte expandér portů extrémním okolním podmínkám. Chraňte jej před prachem, vlhkostí a horkem. Doporučujeme, abyste si vytvořili vhodnou kopii nebo zálohu veškerých důležitých nastavení, která jsou uložena v paměti přístroje. 4

5 2. Popis expandéru CDE Obecný popis Expandér portů CDE 7 je zařízení pro přenos dat. Expandér portů je jedna ze součástí systému AGNES. Nad linkovou vrstvou je implementován protokol ARNEP. Na jeho základě moduly vytváří virtuální privátní datovou síť, ve které je možné přenášet data mezi uživatelskými zařízeními libovolnými protokoly. Zjednodušeně si lze modul CDE 7 představit jako konvertor protokolu mezi uživatelskými rozhraními včetně rozhraní Ethernet. Ve skutečnosti se jedná o podstatně komplikovanější zařízení, umožňující uživateli jednoduše komunikovat mezi svými systémy. Expandér portů CDE 7 je řízen 32-bitovým mikroprocesorem. Ten zajišťuje přenos dat na uživatelských rozhraních. Mikroprocesor také zajišťuje řadu diagnostických a servisních funkcí. Modul CDE 7 má v základním provedení 6 sériových rozhraní, z toho dvě rozhraní RS232 jsou pevná. Zbývající čtyři sériová rozhraní jsou volitelná (RS232, RS485, MBUS). Modul CDE 7 obsahuje navíc jedno rozhraní Ethernet. Pro každé sériové rozhraní je možné nezávisle zvolit parametry přenosu a komunikační protokol. Díky tomu je možné komunikovat s různými zařízeními, která používají odlišné komunikační protokoly na sériovém rozhraní Příklady možných aplikací směrovač v síti AGNES převodník komunikačních rozhraní rozšíření funkcí o další vstupy 2.3. Kompatibilita s ostatními expandéry společnosti Conel Z hlediska komunikace a datových přenosů je modul CDE 7 kompatibilní se starším modulem CDE6. To znamená, že je možné v jedné síti kombinovat oba typy modulů a jednoduše tak rozšířit např. stávající síť složenou z modulů CDE 6 o nové komunikační body pomocí modulů CDE 7. Modul CDE 7 navíc poskytuje některé funkce, které starší modul CDE6 nenabízel Popis jednotlivých částí CDE Řídící mikropočítač V expandéru je použit 32-bitový mikroprocesor Freescale Coldfire spolu s 128 Mbit paměti SDRAM, 64 Mbit paměti FLASH EEPROM a obvodem reálného času, se zálohovaným napájením, je základem řídící jednotky CDE 7. Programové vybavení je vystavěno nad operačním systémem reálného času, který zpracovává současně běžící úlohy. Tím je zajištěna paralelní obsluha všech vnějších rozhraní expandéru portů. K mikropočítači jsou připojena dvě pevná sériová rozhraní RS232, čtyři volitelná sériová rozhraní a rozhraní 10/100 Mbps Ethernet. V případě potřeby připojení zařízení s jiným rozhraním než je RS232 (např.: RS485) na dvě pevná rozhraní, je možné připojit k sériovému portu převodník úrovní, který vyhovuje konkrétní aplikaci. Mikropočítač dokáže takový externí převodník řídit. 5

6 Mikropočítač umožňuje připojení uživatelských zařízení současně na všechna rozhraní. Porty jsou vyvedeny na konektory RJ45 označené PORT1 až PORT6 a ETH. Všechny signály uživatelských rozhraní jsou chráněny proti přepětí přicházejícímu po datovém kabelu. Na každé konfigurovatelné rozhraní lze připojit zařízení s jiným komunikačním protokolem. Mikropočítač může pracovat i jako konvertor protokolů mezi jednotlivými uživatelskými rozhraními. Široký rozsah funkcí modulu CDE 7 je možné nastavit přes kterékoliv rozhraní servisním programem [1]. Mikropočítač dále zajišťuje řadu funkcí, které slouží pro servisní, diagnostické a instalační účely. Do paměti mikropočítače jsou zaznamenávány statistiky přenosu dat, komunikace na jednotlivých sériových portech, výpadky napájení, velikost napětí na záložním napájecím zdroji, teplota uvnitř modulu CDE 7 a několik dalších důležitých informací. Nastavení modulu CDE 7 je uloženo v paměti FLASH EEPROM. Pro nastavení konfigurace modulů CDE 7 je vytvořen servisní program RADWIN [1] Pevná hardwarová rozhraní Na portech 1 a 2 (PORT1, PORT2) je pevně nastaveno rozhraní RS232. Mezi pevná hardwarová rozhraní patří také rozhraní Ethernet Volitelná hardwarová rozhraní PORT3 až PORT6 na zadním panelu modulu CDE 7 umožňuje přímé použití jiného hardwarového rozhraní než je standardní RS232. Toho je docíleno tím, že toto rozhraní je vytvořeno jako samostatný modul vestavěný dovnitř CDE 7. Je tak možno využít modul CDE 7 v provedení s RS485, ETHERNET, MBUS nebo s další RS Protokoly na uživatelském rozhraní Na sériovém uživatelském rozhraní jsou implementovány průmyslové protokoly: ARNEP AT modem Linka-LINE MODBUS MODBUS-TCP RDS92 CONEL TCP-Port Na ethernetovém rozhraní jsou implementovány následující protokoly: TCP port Linka TCP port Arnep TCP port RDS92 TCP port AT modem TCP port Modbus Agnep Net Modbus TCP-SL Podle požadavku zákazníka je možné implementovat nové protokoly, které dosud nemají podporu v expandéru portů. Na přání je možné modul CDE 7 naimplementovat vlastním uživatelským protokolem přímo zákazníkem. 6

7 2.5. Technické parametry CDE 7 Vyhovuje normám Teplotní rozsah Napájecí napětí Spotřeba Rozměry Hmotnost Upevnění Uživatelská rozhraní Elektrická bezpečnost EMC Funkce Skladování PORT1 až PORT2 PORT3 až PORT6 ETH ČSN EN :06 ed.2 ČSN ETSI EN V o C až +55 o C -40 o C až +85 o C +10 až +30 V stejnosměrných 3,5 W 103 x 42 x 139 mm 350 g DIN lišta 35 mm RS232 konektor RJ45 (300 b/s b/s) konektor RJ45 na těchto portech lze konfigurovat libovolné rozhraní pomocí rozšiřujících modulů viz. kapitola Ethernet 10/100 Mbps konektor RJ45 7

8 2.6. Napájení expandéru CDE 7 vyžaduje stejnosměrné napájení V. Spotřeba je 3,5 W. Pro správnou funkci je nutné, aby napájecí zdroj dokázal dodat špičkový proud 1,5 A Uživatelská rozhraní (konektory) Na zadním panelu CDE 7 jsou umístěny čtyři konektory RJ45 (PORT3 až PORT6), rozhraní na těchto portech lze konfigurovat viz výše. Na předním panelu CDE 7 jsou umístěny dva konektory RJ45 (PORT1 a PORT2), rozhraní RS232, a jeden konektor RJ45 (Ethernet). Konektor s označením PWR slouží k připojení napájecího adaptéru. 8

9 Zapojení konektorů PORT1 a PORT2 pro RS232 (také PORT3 až PORT6) Panelová zásuvka RJ45 (RS232 DCE Data Communication Equipment). Číslo pinu Označení signálu Popis 1 RTS Request To Send Vstup 2 CTS Clear To Send Výstup 3 DTR Data Terminal Ready Vstup 4 DSR Data Set Ready zapojen na +4 V přes odpor 330 Ohm Výstup 5 GND GROUND signálová zem 6 RXD Receive Data Výstup 7 CD Carrier Detect Výstup 8 TXD Transmit Data Vstup Příklad připojení měřidla k expandéru CDE 7: Směr toku dat Měřidlo Pin 1 RTS Pin 2 CTS Pin 3 DTR Pin 4 DSR Pin 5 GND Pin 6 RXD Pin 7 CD Pin 8 TXD Expander CDE 7 Příklad připojení expandéru CDE 7 k PC (možnost využít všechny porty s RS232): PWR Kabel KD-2 ETH PORT1 PORT2 Expander CDE 7 kabel KD2 je připojen do PC na sériový port (např. COM1) 9

10 Příklad připojení expandéru CDE 7 k zařízení s plnohodnotným rozhraním RS232 (možnost využít všechny porty s RS232): Kabel KD-2 PWR ETH PORT1 PORT2 Expander CDE 7 10

11 Zapojení konektoru PORT3 až PORT6 pro RS485G Panelová zásuvka RJ45. Číslo pinu Označení signálu Popis Směr 1 SGND Signálová a napájecí zem 2 SGND Signálová a napájecí zem 3 TxRx- RS485 B (-) Vstup/Výstup 4 TxRx+ RS485 A (+) Vstup/Výstup 5 TxRx- RS485 B (-) Vstup/Výstup 6 TxRx+ RS485 A (+) Vstup/Výstup 7 +12V EXT Externí napájení +12V 8 +12V EXT Externí napájení +12V POZOR! Externí napájení je pro modul PORT3 až PORT6-RS485G! Příklad připojení měřidla k expandéru CDE 7: Měřidlo DC + Pin 1 SGND Pin 2 SGND Pin 3 RS485 (-) Pin 4 RS485 (+) Pin 5 RS485 (-) Pin 6 RS485 (+) Pin 7 +12V EXT Pin 8 +12V EXT Expandér CDE 7 11

12 Zapojení konektoru PORT3 až PORT6 pro MBUS Panelová zásuvka RJ45. Číslo pinu Označení signálu Popis Směr 1 SGND Signálová a napájecí zem 2 SGND Signálová a napájecí zem 3 TxRx- MBUS B (-) Vstup/Výstup 4 TxRx+ MBUS A (+) Vstup/Výstup 5 TxRx- MBUS B (-) Vstup/Výstup 6 TxRx+ MBUS A (+) Vstup/Výstup 7 +12V EXT Externí napájení +12V 8 +12V EXT Externí napájení +12V POZOR! Externí napájení je pro převodník MBUS! Příklad připojení měřidla k expandéru CDE 7: Měřidlo DC + Pin 1 SGND Pin 2 SGND Pin 3 MBUS (-) Pin 4 MBUS (+) Pin 5 MBUS (-) Pin 6 MBUS (+) Pin 7 +12V EXT Pin 8 +12V EXT Expandér CDE 7 12

13 Zapojení napájecího konektoru PWR Panelová zásuvka RJ12. Číslo pinu Označení signálu Popis Směr 1 +UN Kladný pól stejnosměrného napájecího napětí (10 až 30 V) 2 NC Nezapojen 3 INAC Kontrola přítomnosti síťového napájení. Rozsah 0 38 V. Vstup 4 +UN Kladný pól stejnosměrného napájecího napětí (10 až 30 V) 5 GND Záporný pól stejnosměrného napájecího napětí 6 GND Záporný pól stejnosměrného napájecího napětí Pozn.: Svorky 1-4 (+UN) a 5-6 (GND) jsou v expandéru spojeny kvůli větší proudové zatížitelnosti. Na napájecím konektoru je možné využít signál INAC (NAP230) pro sledování přítomnosti střídavého napětí pro napájecí zdroj (může být funkční pouze v případě zálohování napájení akumulátorem). Pozor, na vstup INAC (NAP230) není možné přímo přivést napájecí napětí 230 V! Příklad zapojení: DC napájení + DC Pin 1 +UN Pin 2 NC Pin 3 INAC Pin 4 +UN Pin 5 GND Pin 6 GND Expandér CDE 7 13

14 DC napájení se záložní baterií se sledováním přítomnosti napájení + + DC Pin 1 +UN Pin 2 NC Pin 3 INAC Pin 4 +UN Pin 5 GND Pin 6 GND Expandér CDE 7 DC napájení se záložní baterií bez sledování přítomnosti napájení + + DC Pin 1 +UN Pin 2 NC Pin 3 INAC Pin 4 +UN Pin 5 GND Pin 6 GND Expandér CDE 7 14

15 Zapojení konektoru ETH Číslo pinu Panelová zásuvka RJ45. Označení signálu 1 TXD+ Transmit Data kladný pól 2 TXD- Transmit Data záporný pól 3 RXD+ Receive Data kladný pól 4 DNC DNC RXD- Recieve Data záporný pól 7 DNC DNC --- Popis POZOR! Port ETH není kompatibilní s POE (Power Over Ethernet)! 15

16 2.8. Technické specifikace (PORT3 až PORT6) pro výrobek Expansion port MBUS Název výrobku Expansion port MBUS Napájení Napájecí napětí 10,8.. 15,6 V Příkon max. 30 W Pracovní podmínky Pracovní teplota C Skladovací teplota C Splňuje normy Vyzařování EN 55022/B Kompatibilita ETS Bezpečnost EN Sběrnice M-Bus Max. zařízení (po 1,5mA) 30 (ČSN EN 1434) Max. pracovní odběr sběrnice 60 ma Detekce přetížení 100 ma Odolnost proti zkratu trvale Napětí sběrnice značka V Napětí sběrnice mezera V Max. délka kabelu (300Bd, 200nF/km) 1000 m pro výrobek Expansion port RS232 Název výrobku Expansion port RS232 Napájení Interní... Pracovní podmínky Pracovní teplota C Skladovací teplota C Splňuje normy Vyzařování EN 55022/B Kompatibilita ETS Bezpečnost EN Sběrnice RS232 Max. zatížení 15 ma (ČSN EN 1434) Max. přenos. rychlost bps Max. přepětí ±30 V Max. délka kabelu (300Bd, 200nF/km) 20 m 16

17 pro výrobek Expansion port RS485G Název výrobku Expansion port RS485G Napájení Napájecí napětí 10,8.. 15,6 V Příkon max. 30 W Spotřeba max. 250 ma Pracovní podmínky Pracovní teplota C Skladovací teplota C Splňuje normy Vyzařování EN 55022/B Kompatibilita ETS Bezpečnost EN Izolace EN Sběrnice RS485 Max. zařízení (po 1,5mA) 256 (ČSN EN 1434) Max. přenos. rychlost bps Detekce přetížení 250 ma Odolnost proti zkratu trvale Max. délka kabelu (300bd, 200nF/km) 1200 m Externí nebo interní napájení modulu PORT(3-6)-RS485G lze navolit zapojením jumperů J2 a J3 na tomto modulu. Pokud je vyžadováno externí napájení modulu, musí být jumperem J2 propojeny piny 2-3 a jumper J3 musí být rozpojen. Interní napájení se navolí propojením pinů 1-2 na jumperu J2 a propojením jumperu J3. Rozmístění jumperů je na obrázku níže (modul PORT-RS485G ze strany TOP). Jumper J3 Jumper J2 Modul PORT(3-6)-RS485G ze strany TOP 17

18 2.9. Indikace stavu modulu Stav modulu je indikován třinácti diodami (LED). Z čehož pět kontrolek je umístěno na předním a zbývajících osm je na panelu zadním. Zelená dioda led slouží k indikaci stavu expandéru je označena písmenem P (Power). Ostatní LED indikují stavy jednotlivých rozhraní (příjem nebo vysílaní dat). Komunikace na rozhraní Ethernet je indikována dvěma diodami LED umístěnými na konektoru ETH. Barva Popis Význam ZELENÁ P Bliká 1 krát za sek... správná funkce Trvale svítí... chybná funkce Trvale zhasnuta... není stejnosměrné napájení, probíhá loading OS ČERVENÁ R1 Příjem dat na portu 1 ČERVENÁ T1 Vysílání dat na portu 1 ČERVENÁ R2 Příjem dat na portu 2 ČERVENÁ T2 Vysílání dat na portu 2 ČERVENÁ R3 Příjem dat na portu 3 ČERVENÁ T3 Vysílání dat na portu 3 ČERVENÁ R4 Příjem dat na portu 4 ČERVENÁ T4 Vysílání dat na portu 4 ČERVENÁ R5 Příjem dat na portu 5 ČERVENÁ T5 Vysílání dat na portu 5 ČERVENÁ R6 Příjem dat na portu 6 ČERVENÁ T6 Vysílání dat na portu 6 Rozhraní Ethernet LEVÁ Svítí... komunikace 100Mbit/s ZELENÁ PRAVÁ ZELENÁ Nesvítí... komunikace 10Mbit/s Svítí... správné připojení rozhraní Bliká... komunikace na rozhraní 18

19 2.10. Měření signálů CDE Měření napájecích napětí V CDE 7 jsou vyhodnocovány další tři signály. První je nazván NAP12 (DC SUPLY), je interní a měří napájecí napětí na napájecích svorkách CDE 7. Rozsah měření je 0 až 38 V. Hodnota napájecího napětí má vliv na funkci CDE 7. Pokud je měřená hodnota mimo povolený rozsah ja tato událost zaznamenána do statistik CDE 7. Druhý signál je také interní a měří stabilizované napájecí napětí 3.3V na CDE 7. Rozsah měření je 0 až 20 V. Hodnota tohoto napětí má vliv na funkci CDE 7. Pokud je měřená hodnota mimo povolený rozsah je tato událost zaznamenána do statistik CDE 7. Třetím signálem je NAP230 (AC SUPLY), který je vyveden na napájecí konektor (viz. popis napájecího konektoru). Rozsah měření je 0 až 38 V. Signál je chráněn proti přepětí ochranným prvkem, zablokuje napětí vyšší než 36 V. NAP230 je určen pro měření přítomnosti síťového napájecího napětí. Změna hodnoty je zaznamenávána do statistik CDE 7 jako výpadek a náběh napájecího napětí 230 V. Aktuální hodnoty všech napětí lze vyčítat konfiguračním programem. Pozor, na vstup není možné přímo přivést napájecí napětí 230 V! Název signálu Rozsah měření [V] Rozlišení [bit] NAP12 0 až V 0 až NAP230 (INAC) 0 až 38 blokování přepětí nad 36 V Měření vnitřní teploty CDE 7 Kvůli zajištění správné funkce je prováděno měření teploty uvnitř CDE 7. Pokud je měřená hodnota mimo povolený rozsah ja tato událost zaznamenána do statistik CDE 7. Aktuální hodnotu teploty lze vyčítat konfiguračním programem. Název signálu Rozsah měření [ o C] Rozlišení [bit] TEP -40 až Nastavení CDE 7 Pro nastavování modulu je určen konfigurační a servisní program RADWIN. Program je vytvořen pro platformu MS WINDOWS 95/98/ME/2000/XP. Pro propojení CDE 7 s PC je určen servisní kabel. Po připojení servisního kabelu (datový kabel KD-2 a servisní propojka SEPRO) na libovolné sériové uživatelské rozhraní RS232 a spuštění servisního programu na připojeném PC je možné provést nejen veškerá potřebná nastavení CDE 7, ale i servisní zásahy v datové síti. 19

20 Servisní kabel Kabel pro připojení CDE 7 k počítači, který má propojeny signály DSR a GND odporem 100 ohmů. Vytvoří se z běžného datového kabelu KD-2 doplněním o servisní propojku SEPRO. Je třeba, aby mezi CDE 7 a počítačem bylo propojeno všech osm signálů. Viz. popis konektoru RJ45. Servisní kabel Servisní propojka SEPRO na datový kabel Standardní příslušenství 1. Napájecí konektor RJ12 na kabel pro přívod napájecího napětí. 2. Tři konektory RJ45 určené pro vytvoření datových kabelů. 3. Prohlášení o shodě. 4. Reklamační řád. 5. Záruční list. 6. Manuál 20

21 2.13. Doplňující příslušenství 1. Napájecí adaptér 2. Rozšiřující moduly PORT (distanční sloupky jsou součástí dodávky) Expansion port RS232 Expansion port RS485G Expansion port MBUS Způsob montáže Montáž na DIN lištu 35 mm pomocí plastových úchytů DIN Plastové úchyty je možné stejným způsobem přišroubovat i z obou stran expandéru. 21

22 2.15. Mechanické a zástavbové rozměry a doporučení k montáži Pro většinu aplikací s modemem zabudovaným v rozvaděči je možné rozlišovat dva druhy prostředí: neveřejné a průmyslové prostředí nn s velkým rušením, veřejné místa nn bez velkého rušení. Pro obě tato prostředí je možné montovat modemy do rozvaděče, následně se nemusí provést žádné zkoušky odolnosti nebo emisí v souvislosti s EMC podle ČSN EN : ZMĚNA A1. Pro dodržení normy ČSN EN : ZMĚNA A1 je nutné dodržet následující montáž modemu do rozvaděče: jednotlivé kabely doporučujeme svázat do jednoho svazku podle obrázku níže, pro takto vedené kabely platí tato omezení: délka svazku (kombinace napájecích a datových kabelů) může být maximálně 1,5 m, pokud by délka datových kabelů přesáhla 1,5 m nebo v případě, že kabely vedou mimo rozvaděč, doporučujeme použít vhodné přepěťové ochrany (bleskojistky), s datovými kabely se nesmí vést kabely síťového napětí ~ 230 V/50 Hz, vodiče k signálům musí být provedeny kroucenými páry. 22

23 před jednotlivými konektory musí být zachován prostor pro manipulaci s kabely při případném zapojování a odpojování jednotlivých kabelů, pro správnou funkci modemu doporučujeme používat v rozvaděči uzemňovací svorkovnici pro uzemnění napájecího zdroje modemu, datových kabelů a antény, 23

24 zapojení modemu je na následujícím obrázku. 24

25 2.16. Značení výrobku Obchodní označení Typové označení Standardní komunikační rozhraní CDE 7 CDE-7 2 x RS 232, 1 x Ethernet Doplňující příslušenství RS232, RS485, MBUS Napájení +10 až +30 V DC Značení volitelných komunikačních rozhraní PORT3 až PORT6 Obchodní označení Expansion port RS232 Expansion port RS485 Expansion port MBUS Typové označení Napájení XC-232 Interní z modulu CDE 7 Ostatní XC-485 Interní z modulu CDE 7 Napájení RS-485 lze navolit v případě potřeby na externí napájení 10,8-15,6 V XC-MBUS Externí 10,8.. 15,6 V Výrobní štítek Výrobní štítek volitelných komunikačních rozhraní PORT3-PORT6 25

26 NASAZENÍ ROZŠIŘUJÍCÍHO PORTU 3. Nasazení rozšiřujícího portu Pozor! Rozšiřující port se připojuje při vypnutém expandéru CDE 7. Po odšroubování čtyř vrutů (pozice 11) na předním čele (pozice 5) a vytažení základní desky expandéru B-CDE-7 (pozice 7) se rozšiřující porty PORT3 - PORT6 (pozice 8) připojí do základní desky expandéru B-CDE-7 (pozice 7) z obou stran. Každý rozšiřující port se připevní k základní desce expandéru pomocí 3 kusů distančních sloupků (pozice 10). Po nasazení portů, nasunutí základní desky a nasazení předního čela se opět sešroubuje krabička pomocí vrutů (pozice 11). Seznam a popis dílů Díl Popis Počet 1 Horní díl krabičky CDE Spodní díl krabičky CDE Boční profil CDE Boční profil CDE Přední čelo CDE Zadní čelo CDE Základní deska B-CDE Rozšiřující porty (RS232, RS485 a nebo MBUS) až 4 9 Knoflíková baterie CR Distanční sloupek pro připevnění rozšiřujícího portu k základní desce až Vrut pro kompletaci krabičky 8 12 Oboustranná lepící páska 2 26

27 27 NASAZENÍ ROZŠIŘUJÍCÍHO PORTU

28 ODKAZY A LITERATURA 4. Odkazy na související produkty výrobce Související a odkazované produkty a materiály lze najít na stránkách výrobce, firmy Conel: Program RADWIN program RADWIN představuje softwarové vybavení pro vytváření, instalaci a správu datových GPRS sítí systému AGNES. 5. Literatura [1] Conel s.r.o.: RADWIN Program pro správu AGNES, Pokyny pro zacházení s elektroodpadem Tento produkt nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP (Ministerstvo životního prostředí) nebo u firmy, kde jste produkt zakoupili. 28

29 REKLAMAČNÍ ŘÁD 7. Reklamační řád Vážený zákazníku Výrobek, který jste si zakoupil, prošel testy výrobce a před prodejem byly jeho funkce znovu prověřeny technikem naší společnosti. Kdyby však i přes výše uvedená opatření došlo u tohoto výrobku během záruční doby k poruše, pro kterou nemůže být řádně užíván, žádáme Vás, abyste při uplatňování reklamace respektovali Reklamační řád. Pro usnadnění případného reklamačního řízení se při přebírání výrobku ujistěte, že prodejce, u kterého výrobek kupujete, řádně vyplnil příslušné části záručního listu včetně data prodeje, razítka a podpisu. Tento reklamační řád se vztahuje na zakoupené výrobky. Tento reklamační řád se nevztahuje na poskytnuté služby. Záruční doby výrobků Na zakoupený přístroj, zdroj, anténu, datový kabel a případné příslušenství je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Den prodeje je zároveň dnem převzetí výrobku zákazníkem. Uplatnění reklamace Reklamaci je nutno uplatnit u prodejce, u kterého byl příslušný předmět reklamace zakoupen. Zákazník při reklamaci předloží řádně vyplněná záruční list a kompletní předmět reklamace. Předmět reklamace by měl být předložen ve stavu odpovídajícímu stavu při prodeji. Upozornění! Prodejce neručí za zachování individuálních nastavení, čí údajů uložených v předmětu reklamace. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu předmětu reklamace se jedná, popřípadě, jak se projevuje a dále jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Vyřízení reklamace Prodejce v závislosti na okolnostech zajistí bezplatné odstranění vady, případně předmět reklamace vymění za nový výrobek, popř. reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Okamžikem uplatnění reklamace zákazníkem a převzetím předmětu reklamace prodejcem se běh záruční doby přerušuje. Běh záruční doby pokračuje ode dne převzetí opraveného předmětu reklamace nebo vyměněného bezvadného výrobku zákazníkem, nebo nepřevezme-li jej, dnem, kdy byl zákazník povinen opravený předmět reklamace nebo vyměněný výrobek převzít. Pokud v případě uplatnění záruční vady prodejce vadný předmět reklamace vymění za nový výrobek (včetně výměny IMEI), původní předmět reklamace tímto přechází do vlastnictví prodejce a nový výrobek přechází do vlastnictví kupujícího. Od převzetí nového výrobku začíná běžet nová záruční doba. V případech, kdy prodejce vyřídí po dohodě se zákazníkem reklamaci výměnou předmětu reklamace za bezvadný výrobek, nová záruka na výrobek skončí. 1. Uplynutím 12 měsíců ode dne převzetí vyměněného výrobku zákazníkem. 2. Dnem, kdy by byla bývala uplynula záruční doba na původní výrobek (předmět reklamace), kdyby nedošlo k jeho výměně, a to dnem, který nastane později. 29

30 REKLAMAČNÍ ŘÁD 3. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada výrobku není prodejcem v rámci vyřizování reklamace zjištěna, nebo jde o vadu výrobku, na níž se nevztahuje záruka dle článku 4. tohoto Reklamačního řádu. 4. Pokud reklamovaná vada nebude zjištěna a zákazníkovi bude předvedena funkčnost předmět reklamace, je zákazník povinen uhradit prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s odborným posouzením reklamované vady. 5. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada výrobku, na kterou se nevztahuje záruka (mimozáruční oprava), uvědomí prodejce o této skutečnosti zákazníka a zákazník prodejci oznámí, zda si přeje odstranění této vady za cenu, kterou mu prodejce sdělí. O přesných podmínkách mimozáruční opravy bude sepsán zápis, který zákazník i prodejce svými podpisy stvrdí. Pokud zákazník nežádá odstranění vady mimozáruční opravou za prodejcem sdělených podmínek, bude mu přístroj vrácen po té co uhradí prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s odborným posouzením reklamované vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé 1. Mechanickým poškozením (např. pádem apod.). 2. Použitím nevhodných, popř. pro daný výrobek nedoporučovaných, zdrojů a jiného příslušenství. 3. Ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím. 4. Instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé. 5. Neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou nebo jiným než výrobcem schváleným servisem. 6. Poškozením v důsledku přírodních živlů (povodeň, požár apod.) či v důsledku jiných lokálních jevů (bouřka, přepětí v síti apod.). 7. Skladováním mimo rozsah teplot. 8. Provozováním v chemicky agresivním prostředí. Ostatní podmínky reklamace Za vadu nelze považovat skutečnost, že předmět reklamace neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků. Pro posouzení, zda se jedná o vadu, jsou rozhodující parametry výrobku uvedené v technické dokumentaci výrobku. Záruka zaniká v případě jakéhokoli pozměňování předmětu reklamace nebo je-li poškozeno nebo jinak nečitelným výrobní číslo předmětu reklamace. 30

31 ZÁRUČNÍ LIST 8. Záruční list Typ přístroje Výrobní číslo Záruční doba (v měsících) Prodejce Datum prodeje Razítko prodejce 31

32 ZÁRUČNÍ LIST Datum přijetí reklamace prodejcem Číslo reklamačního protokolu Datum přijetí přístroje do servisu Datum ukončení opravy servisem Číslo opravenky servisu Záruční oprava ANO - NE ANO - NE ANO - NE ANO - NE ANO - NE Nové výrobní číslo přístroje (IMEI) Poznámky Razítko servisu 32

Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Volitelný port RS485/RS422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Volitelný port RS485/RS422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Volitelný port RS485/RS422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

OBSAH. Volitelný port ETH UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port ETH UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port ETH UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

OBSAH. Volitelný port MBUSD UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port MBUSD UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port MBUSD UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

CFU 100 Převodník Ethernet - RS232

CFU 100 Převodník Ethernet - RS232 CFU 100 Převodník Ethernet - RS232 CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz 2005 Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

Volitelný port SDH UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Volitelný port SDH UŽIVATELSKÝ MANUÁL Volitelný port SDH UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

CGU 03 MC39i komunikační modem GSM-GPRS

CGU 03 MC39i komunikační modem GSM-GPRS CGU 03 MC39i komunikační modem GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz CGU 03 MC39i komunikační

Více

CGK-5x UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CGK-5x UŽIVATELSKÝ MANUÁL CGK-5x UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, kterým může dojít

Více

Pru myslový EDGE router. ER75i v2

Pru myslový EDGE router. ER75i v2 Pru myslový EDGE router ER75i v2 5. PROVEDENÍ ROUTERU 5. Provedení routeru 5.1 Verze routeru ER75i v2b SL Kovová ER75i v2f Plastová ER75i v2f SL Kovová ETH PORT2 Plastová PORT1 ER75i v2b USB Krabic ka

Více

Pr umyslový HSPA+ router UR5i v2 Libratum

Pr umyslový HSPA+ router UR5i v2 Libratum Prumyslový HSPA+ router UR5i v2 Libratum 5. Provedení routeru 5.1 Verze routerů Router UR5i v2 Libratum je dodáván v níže uvedených variantách. Všechny varianty lze dodat v plastové nebo kovové krabičce

Více

Radiový modem CDX 800 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Radiový modem CDX 800 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Radiový modem CDX 800 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Systém řízení ISO 9001:2009 OBSAH Obsah 1.Bezpečnostní pokyny...4 2.Popis rádiového modemu CDX 800...5 2.1.Obecný popis... 5 2.2.Příklady možných aplikací...5 2.3.Kompatibilita

Více

R095, R096 Převodník M-bus / RS232

R095, R096 Převodník M-bus / RS232 R095, R096 Převodník M-bus / RS232 Shrnutí R095 a R096 jsou mikroprocesorové převodníky rozhraní M-Bus pro odečty měřičů energií na rozhraní RS232. Převodníky mají automatické přepínání rychlostí, vzájemné

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Převodník RS232 RS485

Převodník RS232 RS485 R012 Převodník RS232 RS485 Shrnutí R012 je multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje. Přístroj je vybaven mikrokontrolérem,

Více

Modul se montuje naklapnutím na standardní DIN lištu. Příklady zapojení: viz domat Aplikační a projekční příručka.

Modul se montuje naklapnutím na standardní DIN lištu. Příklady zapojení: viz domat Aplikační a projekční příručka. RCIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní modul vstupů a výstupů RCIO je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul se skladbou vstupů a výstupů optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul

Více

GPRS modem CGU 04i UŽIVATELSKÝ MANUÁL

GPRS modem CGU 04i UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPRS modem CGU 04i UŽIVATELSKÝ MANUÁL Systém řízení ISO 9001:2009 OBSAH Obsah 1. Bezpečnostní pokyny... 4 2. Popis komunikačního modemu CGU 04i... 5 2.1 Obecný popis... 5 2.2 Příklady možných aplikací...

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B Uživatelský manuál Bezpečnostní upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození zařízení

Více

Selec4. Čtyřnásobný přepínač RS232. Přepínání řídicími signály RS232 nebo externími vstupy. 25. listopadu 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.

Selec4. Čtyřnásobný přepínač RS232. Přepínání řídicími signály RS232 nebo externími vstupy. 25. listopadu 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v. Čtyřnásobný přepínač RS232 Přepínání řídicími signály RS232 nebo externími vstupy 25. listopadu 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v. 10044 Selec4 Katalogový list Vytvořen: 31.10.2007 Poslední aktualizace:

Více

OBSAH. Volitelný port CNT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port CNT UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port CNT UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Telemetrické systémy

Telemetrické systémy PLC automat CPA420 CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz OBSAH Obsah...2 Základní charakteristika...3 Mechanické

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

CGK 45 GSM-klíč. CONEL s.r.o. Sokolská Ústí nad Orlicí

CGK 45 GSM-klíč. CONEL s.r.o. Sokolská Ústí nad Orlicí CGK 45 GSM-klíč CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah CGK 45 GSM klíč Obsah 1. Bezpečnostní pokyny

Více

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí R560 Modul univerzálních analogových vstupů Shrnutí Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka).

Více

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů Komunikační procesor Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů 23. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0012.06.01 Katalogový list Vytvořen:

Více

CDL 800, CDL 400 rádiové modemy pro pásmo 869 a 448 MHz

CDL 800, CDL 400 rádiové modemy pro pásmo 869 a 448 MHz CDL 800, CDL 400 rádiové modemy pro pásmo 869 a 448 MHz CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A. Uživatelský manuál

Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A. Uživatelský manuál Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A Uživatelský manuál ELOE06AZK002 1.0 Úvod... 3 1.1 Použití převodníku... 3 2.0 Principy činnosti... 3 3.0 Instalace... 4 3.1 Připojení převodníku

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

CGU 04 FM komunikační modul GSM-GPRS

CGU 04 FM komunikační modul GSM-GPRS CGU 04 FM komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Pr umyslový LTE Router LR77 v2

Pr umyslový LTE Router LR77 v2 Pru myslový LTE Router LR77 v2 5. Provedení routeru 5.1 Verze routerů Router LR77 v2 je dodáván v níže uvedených variantách. Všechny varianty lze dodat v plastové nebo kovové krabičce dle přání zákazníka.

Více

Asynchronní převodník RS 232/422 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E0CE. Uživatelský manuál

Asynchronní převodník RS 232/422 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E0CE. Uživatelský manuál Asynchronní převodník RS 232/422 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E0CE Uživatelský manuál Bezpečnostní upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození zařízení způsobené nesprávným používáním nebo

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5

Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5 Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5 Návod k používání a záruční list Výrobce: Ohradníky s.r.o., www.ohradniky.cz Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup zdroje pro elektrický ohradník. Zdroje

Více

Cellular Engine XT55 SEA Board verze 1. Uživatelský návod. Verze 1.04

Cellular Engine XT55 SEA Board verze 1. Uživatelský návod. Verze 1.04 EA Cellular Engine XT55 SEA Board verze 1 Uživatelský návod Verze 1.04 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. XT55 SEA Board verze 1, Uživatelský návod, verze 1.04 Datum

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

DM-GSM2 Modem pro síť GSM

DM-GSM2 Modem pro síť GSM Modem pro síť GSM Návod na obsluhu Verze 1.00 dm-gsm2_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto

Více

Rádiový datový modem CDA 70

Rádiový datový modem CDA 70 Rádiový datový modem CDA 70 CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Rádiový datový modem CDM70 Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití multiplexoru...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3

Více

Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje.

Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Systém řízení ISO 9001:2009 OBSAH Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 4 2. Popis rádiového modemu CDA70 5 2.1. Obecný popis 5 2.2. Příklady možných aplikací 5 2.3. Provozování rádiového datového modemu CDA70

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZ2426MAX www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

PK Design. Modul USB2xxR-MLW20 v1.0. Uživatelský manuál. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (05.04.

PK Design. Modul USB2xxR-MLW20 v1.0. Uživatelský manuál. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (05.04. Modul USB2xxR-MLW20 v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (05.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083)

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083) Vývojový kit pro Lantronix XPort 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0272.02.00 (06083) XPortKit Katalogový list Vytvořen: 15.5.2006 Poslední aktualizace: 17.2 2011 08:35 Počet stran: 12 2011 Adresa:

Více

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím Převodník RS232 na RS485 nebo RS422 Průmyslové provedení s krytím. UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.1.2005 Poslední aktualizace: 5.5 2008 12:30 Počet stran: 16 2008 Strana 2 UC485P OBSAH Základní informace...

Více

CGU 03 komunikační modem GSM-GPRS

CGU 03 komunikační modem GSM-GPRS CGU 03 komunikační modem GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 UNIVERZÁLNÍ SERIOVY GSM MODEM GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 GSM modem TC35 je zařízení na bázi modulu Siemens TC35 pro bezdrátový přenos dat po sítích GSM mobilních telefonů. Je

Více

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007

Více

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o. EC Motor IO Modul EC200 EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize 2010-07-27 PMControl s.r.o. 1. Popis IO modulu EC200 IO modul EC200 je rozšiřující interface pro motory s vestavěnou elektronikou řady PMC

Více

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100 EXT* SPT* BSU* I EXT -výstup PoE + 12VDC-1A I SPT - výstup 12VDC-0,5A I BSU - zálohované zdroje I Provozní teplota od 40 C OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ POE-EXT-1212-BOX** 4-100-110 PoE+ POE-SPT-05-1212-BOX

Více

Kompaktní I/O modul RMIO. Shrnutí

Kompaktní I/O modul RMIO. Shrnutí RMIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Univerzální kompaktní modul vstupů a výstupů RMIO je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul se skladbou vstupů a výstupů optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Převodník sériových rozhraní RS-232 / 20mA ELO E00Q. Uživatelský manuál

Převodník sériových rozhraní RS-232 / 20mA ELO E00Q. Uživatelský manuál Převodník sériových rozhraní RS-232 / 20mA ELO E00Q Uživatelský manuál 1.0 Úvod 3 1.1 Použití 3 2.0 Principy činnosti 3 3.0 Instalace 3 3.1 Připojení rozhraní RS-232 3 3.2 Připojení proudových smyček 4

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ Ethernet Switch CQpoint CQ-C105 Uživatelská příručka CZ Obsah 1 Informace... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Ethernetové funkce... Chyba! Záložka není

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS prosince 2009 w w w. p a p o u c h. c o m

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS prosince 2009 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 4. prosince 2009 w w w. p a p o u c h. c o m TX20RS Katalogový list Vytvořen: 3.12.2009 Poslední aktualizace: 4.12 2009 12:10 Počet

Více

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Měřič reziduální kapacity HomeGuard HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard je zařízení primárně určené k regulaci dobíjecího proudu nabíjecí stanice pro elektromobily. Měřič je určen pro přímé zapojení

Více

Technická dokumentace PŘEVODNÍK RS485/USB. typ KONV

Technická dokumentace PŘEVODNÍK RS485/USB. typ KONV PŘEVODNÍK RS485/USB typ www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147. Uživatelský manuál

Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147. Uživatelský manuál Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147 Uživatelský manuál Bezpečnostní upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození zařízení způsobené nesprávným používáním nebo umístěním

Více

I/O rozhraní CIO. CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí. Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.

I/O rozhraní CIO. CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí. Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel. I/O rozhraní CIO CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. CIO analogové vstupy a binární výstupy

Více

8AI12 Expanzní modul Návod k obsluze V1.01

8AI12 Expanzní modul Návod k obsluze V1.01 8AI12 Expanzní modul Návod k obsluze V1.01 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické údaje 2.1. Elektrické parametry 4 2.2. Rozměry 4 3. Vstupy/výstupy 3.1. Analogové vstupy 5 3.2. Rozhraní I2C 5 3.3. Napájení 5 4.

Více

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, ULM,

Více

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35. PŘEVODNÍK TEPLOTY typ Tepl2178_50C_10V ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o.

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o. ET340 NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: 8021626 ENIKA CZ, s.r.o. Obsah 1 Vlastnosti... 3 1.1 Elektrické parametry... 3 1.2 Parametry prostředí... 3 1.3 Parametry výstupu... 3 1.4 LED indikace...

Více

FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232

FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232 FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232 Uživatelská příručka DA-70163 I. Shrnutí Se zavedením pokročilé izolační technologie dokáže fotoelektrický izolátor sériového rozhraní RS-232, nazývaný

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC. Uživatelský návod

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC. Uživatelský návod Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC Uživatelský návod Elektronické

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 5 POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 5 POUŽITÍ PŘÍSTROJE... VideoSWITCH Údaje uvedené v tomto návodu na obsluhu se vztahují na zařízení VideoSWITCH v.1.1. Obsah: TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 5 POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 7 Technické

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace WWW.4IOTECH.COM 2018 4IOTECH s.r.o. Stránka 1 z 12 Technický popis 4IOT-SEN-01 je zařízení vyvinuté společností 4IOTECH s.r.o. speciálně do průmyslového prostředí.

Více

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN 9 771 DESIGO PX-OPEN Systémový řadič PXE-CRS Systémový řadič PXE-CRS se používá pro integraci cizích zařízení a systémů do řídicího systému DESIGO. Funkce Integrace cizích přístrojů a systémů, vybavených

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h.

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovač 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS485 24. srpna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 12.4.2016 Poslední aktualizace: 14.4.2016

Více

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2

Klávesnice EKB2. Instalační manuál. Verze 1.2 Klávesnice EKB2 Instalační manuál Verze 1.2 Klávesnice EKB2 byla vyvinuta jako příslušenství bezpečnostního zařízení ESIM264. Základní funkce klávesnice EKB2: Plné zapnutí a vypnutí bezpečnostního zařízení

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního

Více