Dalekohled RP-100. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dalekohled RP-100. Návod k použití"

Transkript

1 Dalekohled RP-100 Návod k použití Obsah: 2 Obsah krabice 2 4 Obrázky 1-8/Popis obrázků 4-6 Sestavení teleskopu Sestavení stativu Připojení U-držáku Připojení dalekohledu do držáku Připojení hledáčku Připojení okuláru Vyrovnání hledáčku 5 Výpočet zvětšení 6 Porozumění hvězdného pohybu 6 Použití dalekohledu 7 Údržba dalekohledu Čištění Kolimace optiky Nastavení držáku šikmého zrcadla Nastavení primárního zrcadla Testování kolimace 9 Specifikace 10 Upozornění, Distributor

2 Blahopřejeme vám k získání teleskopu Carson RP-100 série Red Planet TM. Tento dalekohled charakterizují jednoduchá konstrukce a výkonná optika, jež jsou skvělé pro začínající astronomy, chystající se objevovat divy vesmíru a světa kolem nich. Prosím, čtěte tento návod pečlivě a ujistěte se, že jste svůj dalekohled správně sestavili a že jej patřičně používáte. Budete-li ho používat správně, dalekohled Red Planet TM vám poskytne léta vzrušujícího pozorování vesmíru a světa kolem vás. Povšimněte si, že tento dalekohled s Newtonovým zrcadlem byl zkonstruován jak pro astronomická, tak pozemská pozorování. Důležité! Nepoužívejte dalekohled pro přímé pozorování Slunce nebo jeho blízkého okolí! Může to způsobit okamžité a trvalé poškození oka! Každá krabice obsahuje: úplnou sestavu optického tubusu U držák odolný hliníkový stativ 8 mm Huygensův vysouvací okulár 20 mm Hyugensův vysouvací okulár vysouvací hledáček 10x30 mm Prosím, rozbalujte dalekohled pečlivě a ujistěte se, že krabice obsahuje všechny uvedené součásti. Obr. 1 Obr. 2 (polární osa, deklinační osa) 2

3 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 3

4 Popis obrázků Hledáček 10x30 mm 2. Zaostřování 3. Okulár 4. Knoflíky ostření 5. Sestava optického tubusu 6. U držák 7. Pojistný šroub vodorovného pohybu 8. Upevňovací šroub U-držáku 9. Jemná aretace výškového nastavení 10. Táhlo výškového nastavení 11. Úchytné desky 12. Nohy stativu 13. Křídlatý šroub úchytné desky 14. Hrubá aretace výškového nastavení 15. Křídlatý šroub zaostřování 16. Upevňovací šroub držáku hledáčku 17. Zaostřování hledáčku 18. Držák hledáčku 19. Upevňovací šrouby držáku hledáčku 20. Upínací kroužek stativu 21. Výztuha stativu 22. Otvory pro odložení okuláru 23. Hák stativu 24. Zámek nohy stativu uzavřen 25. Zámek nohy stativu otevřen 26. Šrouby pro vychýlení šikmého zrcadla 27. Držák šikmého zrcadla 28. Zajišťovací šrouby primárního zrcadla 29. Šrouby pro vychýlení primárního zrcadla Sestavení teleskopu Red Planet Sestavení stativu Hliníkový stativ je již částečně sestaven a snadno se připraví pro použití. Vyjměte stativ z krabice a roztáhněte jeho nohy. Zvolna stlačujte výztuhy stativu (obr. 6 21), dokud nebudou v nejnižší poloze. Otáčejte upínacím kroužkem (umístěným uprostřed výztuh stativu - obr. 6 20) ve směru hodinových ručiček, abyste zámek stativu otevřeli. Můžete pak vytáhnout nohy do požadované výšky tak, že odtlačíte páčku zámku každé nohy (obr. 6 25), vytáhnete nohu na požadovanou délku a pak zatlačíte páčku zámku směrem k noze a tím ho uzamknete (obr. 6 24). Opakováním postupu s každou nohou nastavíte požadovanou úroveň vůči zemi. Všimněte si, že ve výztuhách stativu jsou otvory (obr. 6 22). Jsou určeny pro odložení okuláru, pokud jej zrovna nepoužíváte. Připojení U držáku Vyjměte U-držák (obr. 1 6) z krabice. Umístěte spodek držáku do otvoru v horní části stativu a zajistěte upevňovacím šroubem (obr. 1 8). Pracujte pečlivě a ujistěte se, že je držák bezpečně připojen ke stativu. 4

5 Připojení dalekohledu do držáku Opatrně vyjměte sestavený optický tubus (obr. 1 5) z krabice. Jemně umístěte optický tubus mezi vidlice držáku se zaostřováním (obr. 1 2) umístěným vpředu. Zajeďte s knoflíky umístěnými po stranách optického tubusu do odpovídajících otvorů na vrchní části držáku. Otáčejte úchytnými deskami (obr. 3 11) na stranách dalekohledu, dokud není křídlatý šroub (obr. 3 13) vyrovnán s otvory ve vidlici držáku. Utažením šroubů připevněte dalekohled v držáku. Zasuňte táhlo výškového nastavení (obr. 3 10) do otvoru v hrubé aretaci výškového nastavení (obr. 3 14). Vyrovnejte konec táhla výškového nastavení s odpovídajícím otvorem se závitem v dalekohledu a připevněte přiloženým šroubem. Buďte opatrní, abyste ho příliš nepřitáhli. Připojení hledáčku Na předním konci optického tubusu jsou umístěny dva upevňovací šrouby držáku hledáčku (obr. 5 19) s matkami. Odstraňte matky a schovejte si je. Nasuňte držák hledáčku (obr. 5 18) a bezpečně připevněte šrouby k optickému tubusu. Přesvědčte se, že držák je orientován podle obr. 5. Zasuňte hledáček (obr. 1 1) do držáku tak, aby mířil dopředu. Připojení okulárů Vložte Huygensův 20mm okulár (obr. 4 3) do zaostřování (obr. 4 2) a utáhněte křídlatým šroubem zaostřování (obr. 4 15). Tím jste sestavili dalekohled Red Planet. Nyní musíte provést nezbytná nastavení, abyste mohli správně používat váš dalekohled. Vyrovnání hledáčku Hledáček 10x30 mm s malým zvětšením a velkým zorným polem poskytuje snadný a rychlý způsob, jak si spatřit objekt předtím, než pohlédnete do dalekohledu s velkým zvětšením. Aby pracoval správně, musí být nejprve hledáček srovnán do osy s dalekohledem. Toto srovnání do osy se nejlépe provádí za denního světla. Nejlépe srovnáte hledáček pomocí následujících kroků: Umístěte Huygensův 20mm okulár (obr. 1 3) do zaostření (obr. 1 2) dalekohledu. Povolte pojistný šroub vodorovného pohybu (obr. 1 7) a šroub hrubé aretace výškového nastavení (obr. 3 14). Zaměřte hlavní dalekohled na určitý objekt na zemi ve vzdálenosti asi 200 m či dále a umístěte tento objekt do středu zorného pole dalekohledu. Pečlivě utáhněte pojistný šroub vodorovného pohybu (obr. 1 7) a šroub hrubé aretace výškového nastavení (obr. 3 14), abyste udrželi objekt ve středu. Nyní se podívejte hledáčkem a povolte nebo utáhněte upevňovací šroub držáku hledáčku (obr. 5 16), dokud nitkový kříž není na středu stejného objektu. Zaostřete otáčením zaostřování hledáčku (obr. 5 17), dokud obraz v hledáčku není ostrý a jasný. Zkontrolujte srovnání do osy opakováním tohoto postupu v noci za pomoci jasné hvězdy nebo Měsíce. Proveďte nutné úpravy. Nyní je hledáček správně srovnán v ose, takže každý objekt, na který zaměříte hledáček, se objeví také ve středu zorného pole dalekohledu. Výpočet zvětšení Zvětšení dalekohledu závisí jak na ohniskové vzdálenosti dalekohledu, tak na ohniskové vzdálenosti použitého okuláru. Pro výpočet zvětšení existuje jednoduchý vzorec, který můžete kdykoli použít. Jednoduše vydělte ohniskovou vzdálenost dalekohledu ohniskovou vzdáleností okuláru. Použijete-li např. u vašeho dalekohledu RP-100 okulár s ohniskem 20mm, zvětšení bude: Zvětšení = 700mm / 20mm = 35x Použijete-li okulár s menší ohniskovou vzdáleností, vzroste zvětšení dalekohledu. Vždy je nejlepší začít s konfigurací s menším zvětšením. Větší zorné pole umožní snazší zaměření na vzdálené objekty. Když pak zaměříte objekt do středu zorného pole, můžete přejít na konfiguraci s větším zvětšením. 5

6 Porozumění hvězdného pohybu Abyste měli z dalekohledu co největší požitek, je třeba znát základy pohybu hvězd po obloze. V důsledku rotace Země vypadají hvězdné objekty, že se pohybují po obloze z východu na západ podobně jako Slunce. Tohoto pohybu si všimnete, protože při pozorování dalekohledem se bude objekt pomalu posouvat zorným polem. Abyste měli sledovaný objekt stále v zorném poli, musíte provádět stále úpravy zaměření dalekohledu. Používání dalekohledu Když jste sestavili dalekohled a srovnali ho do osy, jste konečně připraveni ho používat. Abyste zaměřili požadovaný objekt, povolte nejdříve pojistný šroub vodorovného pohybu (obr. 1 7) a hrubou aretaci výškového nastavení (obr. 3 14), což vám umožní otáčet dalekohledem kolem obou os. Podívejte se hledáčkem (obr. 1 1), zda vidíte objekt, který hledáte, a umístěte nitkový kříž na jeho střed. Možná budete muset hledáček zaostřit (obr. 5 17). Pak znovu pojistný šroub vodorovného pohybu a hrubou aretaci výškového nastavení utáhněte. Hrubé nastavení výšky lze provést povolením hrubé aretace výškového nastavení (obr. 3-14) a pootočením dalekohledu rukou. Jemné nastavení výšky lze provést otáčením jemné aretace výškového nastavení (obr. 3 9). Nejlepší je použít nejprve okulár s menším zvětšením (20mm Huygensův okulár). Ten umožní ve větším zorném poli lépe nalézt pozorovaný objekt. Když už máte objekt v zorném poli zaměřen, můžete vyměnit okuláry a přejít na větší zvětšení. Máte-li objekt v zorném poli zaměřen, otáčejte zaostřovacím knoflíkem (obr. 1 4)na zaostření okuláru (obr. 1 2), dokud obraz nebude jasný a ostrý. Povšimněte si, že obraz v hledáčku i dalekohledu je normální, zatímco u ostatních dalekohledů je převrácený. To umožňuje použít dalekohled pro pozemní i astronomická pozorování. Nejlepší je začít pozorováním pozemních cílů za bílého dne. Je to dobrý způsob, jak si procvičit pozorování dalekohledem. V noci je nejlepší začít pozorováním měsíce nebo jiných jasných nebeských těles, které lze snadno nalézt. Až získáte jistou praxi při práci s dalekohledem, můžete přejít na pozorování hůře vyhledatelných objektů. Budete-li pozorovat nebeský objekt, zjistíte, že se pomalu pohybuje napříč zorným polem (je to způsobeno rotací Země). Budete muset pomalu pohybovat dalekohledem ve vodorovném i svislém směru, abyste pozorovaný objekt udrželi ve středu zorného pole. Existuje mnoho podmínek, které ovlivní vaši schopnost zaostřit a pozorovat jasně nebeský objekt. Jasně osvícená prostranství (světelné znečištění) mohou ztížit sledování slabě svítícího objektu na obloze. Může také ztížit přizpůsobení vašich očí tmě. Měli byste se pokusit najít a využít temné místo a umožnit očím zvyknout si před pozorováním na tmu. Doporučuje se použít odstíněnou kapesní svítilnu pro prohlížení mapy a komponent dalekohledu, čímž si zachováte své noční vidění. Nejlepší pozorovací podmínky jsou, je-li obloha inkoustově černá. Zamlžená obloha, emise v ovzduší, mraky a vlhko také mohou ovlivnit jasnost pozorovaného obrazu. Díváte-li se dalekohledem, nedotýkejte se okuláru nebo tubusu dalekohledu. Vibrace vyvolané tímto dotykem mohou způsobit, že se pozorovaný objekt pohne v zorném poli. Musíte si být také jisti, že se povrch, na němž máte umístěný dalekohled, netřese nebo nepohybuje, protože i to může způsobit, že se pozorovaný objekt pohne v zorném poli. Nesestavujte dalekohled v místnosti a nenastavujte jej pozorováním otevřeným oknem. Rozdíl teplot vzduchu může způsobit rozmazaný obraz. Pozorování přes zavřené okno může mít za následek zkreslený obraz v důsledku různé hustoty okenního skla. Nepozorujte objekty, které jsou nízko nad horizontem. Objekty, které jsou výše na obloze, vypadají ostřejší. Náhlé změny teploty mohou způsobit, že se na optických součástech dalekohledu objeví kondenzát. Nejlépe je připravit dalekohled dopředu a potom počkat, až se dalekohled přizpůsobí okolní teplotě, než s ním začnete pozorování. 6

7 Údržba dalekohledu Čištění Pokud dalekohled nepoužíváte, vždy nasaďte kryty čoček a potahy proti prachu. To sníží na minimum množství prachu a úlomků, které se dostanou do dalekohledu. Čištění provádějte, jen je-li to absolutně nezbytné. Jestliže na optice ulpí prach, použijte jemný kartáček z velbloudí srsti nebo stlačený vzduch a jemně prach odstraňte. Jestliže se na optice dalekohledu srazí rosa nebo vlhkost zkondenzuje uvnitř dalekohledu, odstraňte veškeré příslušenství a umístěte dalekohled na suché, bezprašné místo a postavte jej směrem dolů. To vám pomůže zbavit se vlhkosti. Nedotýkejte se povrchu zrcadla. Nesnažte se rozebrat dalekohled, abyste ho vyčistili. (diagonal assembly - příčná sestava) (diagonal mirror - šikmé zrcadlo) (primary mirror - primární zrcadlo) (focused image - zaostřený obraz) Obr. 9 Obr. 10 (mirror clip - svěrka zrcadla) (diagonal mirror - šikmé zrcadlo) (primary mirror - primární zrcadlo) (reflection of your eye - odraz vašeho oka) 7

8 Kolimace optiky Vnitřní optika dalekohledu již byla kolimována čili srovnána do osy při výrobě. Nicméně hrubé zacházení s dalekohledem může způsobit, že optika přestane být kolimována, což se projeví špatným optickým výkonem. Prohlédněte si proto obrázek č. 9, abyste lépe porozuměli vnitřnímu uspořádání dalekohledu. Pro stanovení, zda dalekohled potřebuje kolimaci, proveďte následující kroky. Odstraňte okulár (obr. 1 3) ze zaostřování (obr. 1 2) a otáčejte knoflíkem zaostřování (obr. 1 4), dokud není trubice zasunuta co nejvíce dovnitř. Zamiřte dalekohled na rovné pozadí a potom se podívejte skrz prázdné zaostřování. Měli byste vidět sadu soustředných kruhů (obr. 10). Vnější kruh je odrazem primárního zrcadla (se třemi svěrkami). Vnitřní kruh je příčné zrcadlo, které by mělo být přesně ve středu primárního zrcadla. V příčném zrcadla byste měli vidět odraz vlastního oka. Nastavení příčného držáku Je-li dalekohled správně kolimován, měli byste vidět primární zrcadlo (obr. 10) a tři svorníky na jeho obvodu. Není-li zrcadlo správně centrováno (obr. 11), budete muset nastavit šikmé zrcadlo (obr. 9), abyste to napravili. Povolte šrouby pro vychýlení šikmého zrcadla (obr. 7 26) tak, že můžete pohybovat držákem šikmého zrcadla (obr. 7 27) rukou. Vychylujte držák šikmého zrcadla, dokud není celé primární zrcadlo viditelné a potom pečlivě utáhněte šrouby držáku. Bude-li to nutné, opět je jemně povolte a proveďte jemné doladění. Obr. 11 (diagonal mirror needs adjustment - šikmé zrcadlo potřebuje nastavit) (primary mirror needs adjustment - primární zrcadlo potřebuje nastavit) (both mirrors properly collimated - obě zrcadla jsou správně kolimována) Nastavení primárního zrcadla Je-li dalekohled správně kolimován, měli byste vidět šikmé zrcadlo (obr. 10) přesně ve středu primárního zrcadla. Vidíte-li šikmé zrcadlo mimo střed (obr. 11), budete muset nastavit primární zrcadlo (obr. 9) umístěné na nižším konci tubusu dalekohledu. Abyste to mohli provést, musíte nejprve povolit zajišťovací šrouby primárního zrcadla (obr. 8 28). To jsou ty šrouby, které jsou ve stejné rovině jako povrch dalekohledu. Potom střídavě povolujte a utahujte šrouby pro vychýlení primárního zrcadla (obr. 8 29), dokud není šikmé zrcadlo umístěno ve středu primárního zrcadla. Šrouby pro vychýlení primárního zrcadla snadno poznáte, neboť vyčnívají nad povrch dalekohledu. Po dokončení nastavení znovu utáhněte zajišťovací šrouby primárního zrcadla. 8

9 Testování kolimace nočním pozorováním Pro otestování přesnosti kolimace nasaďte na dalekohled 20mm okulár a zaostřete na středně jasnou hvězdu. Když je hvězda ve středu zorného pole, pomalu otáčejte knoflíkem ostření (obr. 1 4), dokud není hvězda rozostřená. Je-li dalekohled správně kolimován, mělo by se jevit jako sada soustředných kroužků kolem černého středu (obr. 12 C) Jestliže kroužky nejsou soustředné a černý bod není ve středu (obr. 12 A), budete muset nastavit primární zrcadlo. Povolte zajišťovací šrouby primárního zrcadla (obr. 8 28) a použijte vodorovného a výškového nastavení, abyste posunuli kroužky na okraj zorného pole dalekohledu (obr. 12 B). Potom otáčejte šrouby pro vychýlení primárního zrcadla (obr. 8 29), dokud se černý bod nepřemístí do středu obrazu se soustřednými kroužky kolem něj (obr. 12 C). Je-li opět ve středu, utáhněte zajišťovací šrouby primárního zrcadla. Obr. 12 Specifikace Konstrukce optiky Newtonovo zrcadlo Apertura 76mm Ohnisková délka 700mm Poměr ohnisek 9,21 Hledáček 10 x 30mm Okulár1 20mm Huygensův vysouvací Zvětšení1 35x Okulár2 8mm Huygensův vysouvací Zvětšení2 87,5x Držák U-držák Váha 3,6 kg 9

10 Upozornění Nikdy nepoužívejte dalekohled nebo hledáček k přímému pozorování Slunce nebo jeho blízkého okolí. Pozorování Slunce může způsobit okamžité a trvalé poškození oka. Dohlížejte na děti, jestliže používají dalekohled Nikdy nenechávejte dalekohled bez dozoru. Nezkušení dospělí nebo děti nemusí znát, jak jej správně používat. Nezaměřujte dalekohledem na Slunce, ani když se jím nedíváte. Může to způsobit vnitřní poškození dalekohledu. Zacházejte s dalekohledem opatrně. Hrubé zacházení může mít za důsledek, že optické součásti přestanou být kolimovány. 10

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 06 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 06 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 06 55 Vydejte se do fascinujícího světa astronomie a prozkoumejte hloubky nekonečného vesmíru. Tento dalekohled je ideální pro začátečníky, má kompletní vybavení a bohaté příslušenství.

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití CZ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

EXPLORASCOPE 60AZ, 70AZ, 80AZ, 114AZ

EXPLORASCOPE 60AZ, 70AZ, 80AZ, 114AZ ŘADA TELESKOPŮ EXPLORASCOPE EXPLORASCOPE 60AZ, 70AZ, 80AZ, 114AZ Objednací číslo CELESTRON: #22100, 22101, 22102, 22103 Objednací číslo HAMA: 28215900, 28215910, 28215920, xxxx NÁVOD K POUŽITÍ EXPLORASCOPE

Více

DÖRR SATURN 45. Návod k obsluze. Zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží 114 / 900 mm

DÖRR SATURN 45. Návod k obsluze. Zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží 114 / 900 mm DÖRR Návod k obsluze SATURN 45 Zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží 114 / 900 mm Popis částí 2 1. objektiv 1.a krytka objektivu 2. uchycení sekundárního zrcadla 3. hledáček 3.a seřizovací

Více

DÖRR. Návod k obsluze. Katadioptrický zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží EQ3-2 a EQ5 (Doerr Atlas 2000, Orion 200, Sirius 150)

DÖRR. Návod k obsluze. Katadioptrický zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží EQ3-2 a EQ5 (Doerr Atlas 2000, Orion 200, Sirius 150) DÖRR Návod k obsluze Katadioptrický zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží EQ3-2 a EQ5 (Doerr Atlas 2000, Orion 200, Sirius 150) A. krytka objektivu A. krytka objektivu B. okulárový

Více

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití Pokyny k použití a zpracování, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 1668 Jazyky / Languages: cs BERNER_59151.pdf 2013-02-14 Předmluva Děkujeme Vám za koupi nivelačního přístroje BBN 24.Abyste mohli

Více

DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením)

DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením) - 1 - NÁVOD K OBSLUZE DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením) Obj.č.: 670 232 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho

Více

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X berlan Návod k obsluze Nivelační přístroj BNG32X Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku je

Více

Pozorovací soutěž noční pozorování. Pokyny. 1. Jsou zadány 2 otázky, každá za 25 bodů. Na jejich vyřešení máte 80 minut, ze kterých máte:

Pozorovací soutěž noční pozorování. Pokyny. 1. Jsou zadány 2 otázky, každá za 25 bodů. Na jejich vyřešení máte 80 minut, ze kterých máte: Pozorovací soutěž noční pozorování Pokyny 1. Jsou zadány 2 otázky, každá za 25 bodů. Na jejich vyřešení máte 80 minut, ze kterých máte: (a) 25 minut na přečtení otázek a přípravu na pozorování, (b) 30

Více

Millikanův přístroj. Návod k obsluze

Millikanův přístroj. Návod k obsluze Millikanův přístroj 559 412 Návod k obsluze Kladská 1082 500 03 Hradec Králové 3 tel: 495 220 229 495 220 394 fax: 495 220 154 GSM brána: 602 123 096 E-mail: info@helago-cz.cz http://www.helago-cz.cz Obsah

Více

Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího

Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího 2 Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění. 3 x2 x1 x2 x3 x1 x3 x2 x2 4 Sestavení nosiče jízdního

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice MODEL UŽIVATELSKÝ MANUÁL MAGNETIC Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice K sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly OBSAH BALENÍ

Více

Levenhuk SkyMatic Dalekohledy

Levenhuk SkyMatic Dalekohledy Levenhuk SkyMatic Dalekohledy Montáž 1. Montáž stativu Vyjměte stativ z balení. Roztáhněte nohy stativu od sebe, rozšířte je do požadované výšky a zajistěte je na místě s LCP šrouby (obrázek 1). Neutahujte

Více

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 RUNNER 20/24 patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek, pro měření vzdáleností a pro

Více

Hama spol. s r.o. CELESTRON. Návod k použití. Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106

Hama spol. s r.o. CELESTRON. Návod k použití. Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106 CELESTRON Návod k použití Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106 Úvod Gratulujeme Vám k zakoupení mikroskopu Celestron. Váš nový mikroskop je přesný

Více

STEREOSKOPICKÝ MIKROSKOP SMZ645 / SMZ660 NÁVOD K POUŽITÍ

STEREOSKOPICKÝ MIKROSKOP SMZ645 / SMZ660 NÁVOD K POUŽITÍ STEREOSKOPICKÝ MIKROSKOP SMZ645 / SMZ660 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek firmy Nikon. Tento návod k použití je napsán pro uživatele stereoskopických mikroskopů značky Nikon.

Více

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ určeno pro studenty ČZU v Praze Mikroskop Nikon Eclipse E200 Světelný mikroskop značky Nikon (Eclipse E200) používaný v botanické cvičebně zvětšuje při

Více

Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu značky Levenhuk!

Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu značky Levenhuk! Návod k použití Teleskopy: Levenhuk Skyline PRO 90 MAK Levenhuk Skyline PRO 105 MAK Levenhuk Skyline PRO 127 MAK Levenhuk Skyline PRO 130 EQ Levenhuk Skyline PRO 150 EQ Blahopřejeme! Blahopřejeme vám k

Více

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a

Více

24X AUTOMATIC LEVEL KIT

24X AUTOMATIC LEVEL KIT 24X UTOMTIC LEVEL KIT BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHNDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJ Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD N POUŽÍVNIE EN F D I EF EN PI D E EN P F DI E

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití CZ HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

Bezpečnostní upozornění. Funkční popis. Zobrazené komponenty. Určující použití. 90 Česky

Bezpečnostní upozornění. Funkční popis. Zobrazené komponenty. Určující použití. 90 Česky OJ_UCH-1239-1.book Page 9 Monday, May 31, 21 8:48 M 9 Česky cs ezpečnostní upozornění Veškeré pokyny je třeba číst a dbát jich. TYTO POKYNY DOŘE USCHOVEJTE. Měřící přístroj nechte opravit kvalifikovaným

Více

Návod k použití. Teleskopy: Levenhuk Skyline 120х1000 EQ. Levenhuk Skyline 130х900 EQ Levenhuk Skyline 70х900 EQ

Návod k použití. Teleskopy: Levenhuk Skyline 120х1000 EQ. Levenhuk Skyline 130х900 EQ Levenhuk Skyline 70х900 EQ Návod k použití Teleskopy: Levenhuk Skyline 120х1000 EQ Levenhuk Skyline 130х900 EQ Levenhuk Skyline 90х900 EQ Levenhuk Skyline 70х900 EQ Blahopřejeme! Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu

Více

Návod k použití. Čočkové teleskopy (refraktory): Levenhuk Skyline 70х700 AZ. Levenhuk Skyline 80х400 AZ. Levenhuk Skyline 102х1000 AZ

Návod k použití. Čočkové teleskopy (refraktory): Levenhuk Skyline 70х700 AZ. Levenhuk Skyline 80х400 AZ. Levenhuk Skyline 102х1000 AZ Návod k použití Čočkové teleskopy (refraktory): Levenhuk Skyline 80х400 AZ Levenhuk Skyline 76х700 AZ Levenhuk Skyline 70х700 AZ Levenhuk Skyline 102х1000 AZ Blahopřejeme! Blahopřejeme vám k nákupu vysoce

Více

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL 1-77-238/241 AL32 FATMAX A A KITL32 32X UTOMTI LEVEL 32X UTOMTI LEVEL 5 SL SI UL 1-77-238/241 L32 FTMX 5 6 7 Fig. 1 3 2 1 8 9 11 12 13 10 4 Fig. 2 98 L32 FTMX SOUČÁSTI (obr. 1) 1 Základní deska 2 Vodorovný kruh 3 Referenční značka

Více

(1) SAL500F80. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 500mm F8 Refl ex Sony Corporation

(1) SAL500F80. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 500mm F8 Refl ex Sony Corporation 2-685-148-11(1) SAL500F80 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 500mm F8 Refl ex 2008 Sony Corporation 500mm F8 Reflex je lehký, kompaktní super teleobjektiv, který je vybaven zrcadlovým optickým

Více

Výstraha: Příručka je určena pro stereoskopické mikroskopy s transfokátorem SZ4045TR, SZ6045TR asz1145tr. Doporučujeme Vám si příručku důkladně

Výstraha: Příručka je určena pro stereoskopické mikroskopy s transfokátorem SZ4045TR, SZ6045TR asz1145tr. Doporučujeme Vám si příručku důkladně Výstraha: Příručka je určena pro stereoskopické mikroskopy s transfokátorem SZ4045TR, SZ6045TR asz1145tr. Doporučujeme Vám si příručku důkladně prostudovat, abyste dokázali plně využít schopností přístroje.

Více

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3]

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3] Stránka 1 ze 6 Difrakce na šroubovici (Celkový počet bodů: 10) Úvod Rentgenový difrakční obrázek DNA (obr. 1) pořízený v laboratoři Rosalindy Franklinové, známý jako Fotka 51 se stal základem pro objev

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: 67 04 27 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluze.

Více

Hvězdářský teleskop Visomar Junior 60/700. Obj. č.: 86 07 85. Popis a ovládací prvky. Vážený zákazníku,

Hvězdářský teleskop Visomar Junior 60/700. Obj. č.: 86 07 85. Popis a ovládací prvky. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hvězdářský teleskop Visomar Junior 60/700 Obj. č.: 86 07 85 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup hvězdářského teleskopu Visomar Junior 60/700. Tento návod k obsluze

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY GRE BEZPEČNOSTNÍ

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY GRE BEZPEČNOSTNÍ Aktualizováno 12.4.2014 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY GRE BEZPEČNOSTNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod, abyste jej

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

RAUVOLET metallic-line Montážní návod

RAUVOLET metallic-line Montážní návod RAUVOLET metallic-line Montážní návod 1 Popis systému: 3 5 2 1 Standardní roletový set RAUVOLET obsahuje veškeré komponenty potřebné k výrobě roletové skříňky. Při použití standardního korpusu lze snadno

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Měření. Uživatelská příručka

Měření. Uživatelská příručka Měření Uživatelská příručka Příslušenství pro úlohy měření Objektivový mikrometr (1) pro kalibrování Rastry s různým dělením (2) v mm a v palcích Síťový rastr (3) Rastr s nitkovým křížem Délky Počítání

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

Fast Fiber Connect. Optické konektory pro rychlou instalaci

Fast Fiber Connect. Optické konektory pro rychlou instalaci Fast Fiber Connect Optické konektory pro rychlou instalaci Uživatelský návod KONF-SC-A KONF-SC-B KONF-TOOLSET SC konektor pro kabely bez krimpování SC konektor pro kabely s izolací 2-3mm Instalační přípravek

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečnou obsluhu Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly nejrychlejší způsob

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

4. Osa Z. 4. Osa Z. Návod na sestavení osy Z. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 16

4. Osa Z. 4. Osa Z. Návod na sestavení osy Z. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 16 4. Osa Z Návod na sestavení osy Z. Written By: Dozuki System 2016 manual.prusa3d.com Page 1 of 16 Step 1 Potřebné nářadí 13/17mm stranové klíče 3.6mm plochý šroubovák Malé kombinované kleště 2.5 and 1.5mm

Více

Širokoúhlý konverzní objektiv

Širokoúhlý konverzní objektiv 4-129-087-01 (1) Širokoúhlý konverzní objektiv Návod k obsluze VCL-HGE07A 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-148-707-01(1) Nastavení kamery Při použití kteréhokoliv z níže uvedených modelů

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

2-685-154-11(1) SAL16F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye. 2008 Sony Corporation

2-685-154-11(1) SAL16F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye. 2008 Sony Corporation 2-685-154-11(1) SAL16F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye 2008 Sony Corporation 16mm F2.8 Fisheye je objektiv - rybí oko s širokým úhlem záběru. Můžete si užívat unikátních

Více

Návod k používání puškohledů a optických zaměřovačů BARSKA OPTICS

Návod k používání puškohledů a optických zaměřovačů BARSKA OPTICS Návod k používání puškohledů a optických zaměřovačů BARSKA OPTICS Strana 1 (celkem 6) Zaostření POZOR! PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ SLUNCE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ POŠKOZENÍ ZRAKU. NEDÍVEJTE SE NIKDY NECHRÁNĚNÝM ZRAKEM

Více

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040 Návod k instalaci a montáži Otočný držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970040 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnné upevnění 2 2 Upínací rameno

Více

SV615 Pojistný ventil - náhradní díly

SV615 Pojistný ventil - náhradní díly IM-P316-04 CH Vydání 3 SV615 Pojistný ventil - náhradní díly Návod k montáži a údržbě Upozornění Přestavení otevíracího tlaku nebo údržbu pojistných ventilů může provádět pouze výrobce nebo jím autorizovaná

Více

Typy světelných mikroskopů

Typy světelných mikroskopů Typy světelných mikroskopů Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček délka 1,2 m 17. stol. Typy světelných mikroskopů Jednočočkový mikroskop 17. stol. Typy světelných mikroskopů Italský

Více

ROZSTŘIKOVAČ SATURN IV

ROZSTŘIKOVAČ SATURN IV ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN IV pro automatické zavlažovací systémy Modely: 96079 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely mají Prohlášení

Více

Agri-Fab. Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) UŽITKOVÉ VOZÍKY 190-368B

Agri-Fab. Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) UŽITKOVÉ VOZÍKY 190-368B Agri-Fab NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) 190-368B UŽITKOVÉ VOZÍKY (VIZ TECHNICKÉ ÚDAJE NA STRANĚ 7) UPOZORNĚNÍ: Pozorně

Více

Zapněte mikroskop (1.12, 1a.4), vložte sklíčko krycím sklem nahoru a zařaďte 10x objektiv.

Zapněte mikroskop (1.12, 1a.4), vložte sklíčko krycím sklem nahoru a zařaďte 10x objektiv. 1 1. Okuláry s nastavením dioptrií 2. Nastavení vzdálenosti očí 3. Místo pro vložení objektivové prismy 4. Objektivový revolver 5. Stolek s držákem vzorků 6. Kondenzor 7. Aperturní clona 8. Centrovací

Více

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN III pro automatické zavlažovací systémy Modely: 55169 94214, 94215 www.agf-zavlahy.com 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod:

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod: Redukční ventil Micro Matic Premium Návod: Před použitím čtěte pozorně! Používání: K tomu aby jste použili plyn z plynové lahve musíte zredukovat vysoký tlak v lahvi (až okolo 230barů) na doporučený pracovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz Montáž Provoz Údržba Náhradní díly FORMULÁŘ Č. 48321 (Rev.

Více

WRAITH TM DVS-14T Taktický digitální monokulární noktovizor

WRAITH TM DVS-14T Taktický digitální monokulární noktovizor UŽIVATELSKÝ MANUÁL WRAITH TM DVS-14T Taktický digitální monokulární noktovizor Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení,

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Návod pro sestavení ST-SV1. Stojan pro klávesy

Návod pro sestavení ST-SV1. Stojan pro klávesy Návod pro sestavení ST-SV1 Stojan pro klávesy Upozornění před manipulací Než začnete pracovat se stojanem, mějte na paměti následující: Chcete-li sestavit stojan, je nezbytná přítomnost dvou osob. Vypadnutí

Více

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ: Stejně jako na jiných pojízdných výrobcích i jízda na dětském odrážedle může být riskantní činnost, při které se

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253 NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ: - před montáží skleníku si pečlivě přečtete tento návod - ujistěte se, že součástí balení jsou všechny díly, uvedené v tomto návodu - roztřiďte

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

L " STOP. 254cm. 176lbs 80kg. AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England. Česky. Leták č.

L  STOP. 254cm. 176lbs 80kg. AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England. Česky. Leták č. L8500 STOP Česky Leták č. 464179 rev 00 ež začnete s instalací, přečtěte si všechny pokyny. udete-li mít jakékoli dotazy k tomuto výrobku nebo problémům s instalací, kontaktujte asistenční linku zákaznické

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

Pracovní části. Upínací pouzdro Upínací zařízení Polohovací kolík Fixační páčka Oblouk Brusná hlava Brusný kámen Otáčecí deska Tlačítko start/stop

Pracovní části. Upínací pouzdro Upínací zařízení Polohovací kolík Fixační páčka Oblouk Brusná hlava Brusný kámen Otáčecí deska Tlačítko start/stop Periostar 3000 1 Pracovní části 2 Upínací pouzdro Upínací zařízení Polohovací kolík Fixační páčka Oblouk Brusná hlava Brusný kámen Otáčecí deska Tlačítko start/stop Důležité komponenty 3 Dřík Pracovní

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

ČESKÝ NÁVOD PRO STOLNÍ FOTBÁLEK - D00082

ČESKÝ NÁVOD PRO STOLNÍ FOTBÁLEK - D00082 ČESKÝ NÁVOD PRO STOLNÍ FOTBÁLEK - D00082 Děkujeme, že jste si u nás zakoupili stolní skládací fotbálek. Doufáme, že splní Vaše očekávání a zažijete při hrách spoustu zábavy. Aby fotbálek sloužil tak jak

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice CZ Stropní/nástěnný držák reproduktoru Solight 1MR1 pokyny k instalaci POZOR Před instalací si přečtěte instalační pokyny. Tento držák reproduktoru je určen pouze k zavěšení malých reproduktorů, které

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou.

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou. Měření rychlosti světla Abstrakt Rychlost světla je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejzajímavějších přírodních konstant. Nezáleží na tom, jestli světlo přichází ze vzdálené hvězdy nebo z laseru v

Více

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy 2. Úkoly Seznámení se základními prvky a stavbou teleskopických dalekohledů. A) Změřte ohniskovou vzdálenost předložených objektivů

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU CZ ÚVOD 1 MONTÁŽ RÁMU 3 INSTALACE JEDNOTKY 4 UCHYCENÍ KOLA 5 ODEPNUTÍ KOLA 7 UPOZORNĚNÍ 8 DOPORUČENÍ 8 MONTÁŽ JEDNOTKY 12 Děkujeme, že jste si vybrali trenažér Novo Mag Force.

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem 2. Optika II Popis stavebnice: jedná se o žákovskou verzi předcházející stavebnice, umístěné v lehce přenosném dřevěném kufříku. Experimenty, které jsou uspořádány v příručce, jsou určeny především pro

Více

Biologické mikroskopy Levenhuk 320\D320L

Biologické mikroskopy Levenhuk 320\D320L Návod k použití Biologické mikroskopy Levenhuk 320\D320L Radost zaostřit Biologické mikroskopy Levenhuk 320\D320L Okulár Monokulární hlava Otočná hlavice Rameno Čočky objektivu Držák preparátů Pracovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e

Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e 1 odpadní zásuvka 2 bezpečnostní uzávěr 3 nastavení hloubky děrování 4 páka pro vazbu 5 kovový hřeben 6 kontrolka napájení 7 On/Off přepínač 8 tlačítko děrování

Více

Automatický přihnojovací systém

Automatický přihnojovací systém Automatický přihnojovací systém Instalace a návod k použití Pozor!!! Nevhodnou instalací můžete způsobit znečištění vody nebo zdravotní problémy. Nepřipojujte přihnojovací zařízení na hadici nebo zavlažovače,

Více

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 50A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 50A najde uplatnění zejména v elektrických

Více

(1) IFX8. Držák na řídítka. Návod k obsluze Sony Corporation Vytištěno v České republice VCT-HM1

(1) IFX8. Držák na řídítka. Návod k obsluze Sony Corporation Vytištěno v České republice VCT-HM1 4-443-654-13(1) IFX8 Držák na řídítka CZ Návod k obsluze 2012 Sony Corporation Vytištěno v České republice VCT-HM1 Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU Výrobcem tohoto produktu je

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

ExoMount Tablet (S) Návod k použítí

ExoMount Tablet (S) Návod k použítí ExoMount Tablet (S) Návod k použítí Obsah Příslušenství Vlastnosti a výhody Instalacce Doporučené používání Výhradní dovozce 1 2 3 5 7 Zákaz kopírování tohoto pruduktu je garantován zákonem a v případě

Více

Provozní příručka. Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg

Provozní příručka. Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg Provozní příručka Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVOZ PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Obsah návodu k použití

Obsah návodu k použití PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ - MODEL 3239W NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. Popis částí přístroje... 3 2. Technologie čištění... 4 3. Technické specifikace... 4 4. Bezpečnostní upozornění... 4 5. Jak vyměnit

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

(1) SAL Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku DT mm F Sony Corporation

(1) SAL Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku DT mm F Sony Corporation 3-219-252-02(1) SAL16105 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku DT 16-105mm F3.5-5.6 2008 Sony Corporation 1 2 3 6 5 4 1 (1) (2) 2 2 CZ 3 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony s bajonetem (modely

Více

SAL85F14Z/135F18 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku

SAL85F14Z/135F18 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 2-685-145-03(1) SAL85F14Z/135F18 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Planar T 85mm F1.4 ZA Sonnar T 135mm F1.8 ZA 2008 Sony Corporation 1 2 3 7 4 6 5 1 (1) (2) 2 2 CZ 3 CZ Tento návod k obsluze

Více

Ace Flyer Teeter -Totter (model )

Ace Flyer Teeter -Totter (model ) Ace Flyer Teeter -Totter (model 151110) překlad návodu na montáž Tento návod má 32 stránek PRODUKT URČENÝ PRO SOUKROMÉ (DOMÁCÍ) POUŽITÍ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU 1 Bezpečnostní upozornění Pokud nebudete

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více