53. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "53. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s."

Transkript

1 Olomouc, 14. ledna 2014 Zápis z 53. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 14. ledna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Pošmurný, Čarkova Jednání zahájeno v 9:45 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl předseda František Winter a požádal přítomné o doplnění programu členská přihláška MAS Nad Prahou, přesun bodu o ELARD na konec jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (10 členů). 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/52: Výbor NS MAS schvaluje jako nové členy NS MAS ČR od následující MAS: MAS Šternbersko o.p.s.; Místní akční skupina Vinařská; MAS Blaník, o. s.; Místní akční skupina Lanškrounsko; MAS Polabí, o.p.s. a Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko. Usnesení 2/52: Výbor NS MAS souhlasí s podáním žádosti na podpůrný projekt v rámci Operačního programu Technická pomoc 3.2a, 3.2b - Podpora absorpční kapacity a pověřuje tajemnici zpracováním žádosti. Usnesení 3/52: Výbor NS MAS souhlasí s navýšením úvazku tajemnice NS MAS na 1.0 od 1. ledna Winter inicioval další bod jednání o základní výši mzdy v návaznosti na plný úvazek tajemnice. V diskuzi byla vznesena částka hrubé mzdy Kč s případným navýšením v návaznosti na projekty. Usnesení 1/53: Výbor NS MAS schvaluje základní mzdu tajemnice ve výši Kč s možností navýšení pohyblivé složky v návaznosti na projekty NS MAS. Usnesení 4/52: Výbor NS MAS schvaluje místo a termín konání Valné hromady. Současně také schvaluje minimální spoluúčast NS MAS na pořádání VH ve výši Kč. Organizací je pověřena KS NS MAS ČR Středočeského kraje a garantem je pověřena Posázaví o.p.s. Termín VH: 13. březen 2014 Místo konání VH: Hotel TÝNEC v Týnci nad Sázavou ( Doprovodná akce: 12. března 2014 seminář CLLD v novém plánovacím období 2014 Usnesení 5/52: Výbor NS MAS souhlasí, že NS MAS bude předsednickou zemí ELARD pro období Usnesení 6/52: Výbor NS MAS navrhuje z rozpočtu na rok 2014 vyčlenit minimálně EUR jako vklad na zahájení předsednictví ELARD za rok Návrh na VH bude podložen podklady a rozpočtem na dalším jednání Výboru, který vypracuje PS MS.

2 Strana 2/9 Usnesení 7/52: Výbor NS MAS pověřuje Petra Hienla svoláním PS Vzdělávání a pověřujeme ho odpovědným za její vedení. Usnesení 8/52: Výbor NS MAS souhlasí s podepsáním Dohody o poskytnutí dat s CRR pro rok Usnesení 9/52: Výbor NS MAS schvaluje záměr spolupráce s ČZU a pověřuje PS Vzdělávání navržením partnerské smlouvy o spolupráci s ČZU v únoru Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Úkol 2/52: V rámci krajů navrhnout aktivity krajských koordinátorů podpůrného projektu OP TP. Termín: leden 2014 Více viz další bod jednání, splněno Tajemnici Úkol 3/48: Získat podkladová data SRR a informace od AOPK. Termín: ihned Na AOPK nebyla zatím podána žádost o data. MMR zatím podkladová data ze SRR neposkytlo. Ostatním Úkol 3/49: Prověřit zapojení NS MAS do přípravy OP přeshraniční spolupráce. Termín: ihned Zodpovídá: Pošmurný Pokračuje, zatím bez informací Úkol 1/52: Prověřit formu podpory tvorby strategií ze strany MZe formou projektů spolupráce, a zda je plánována podpora pro 175 MAS. Termín: leden 2014 Zodpovídá: předseda a místopředsedové Podpora pravděpodobně jenom na 112 MAS, Winter a Florian budou dále jednat na MZe, zatím se čeká na novu vládu a je vedena komunikace o možnostech poskytnutí mezi MZe a EK Úkol 3/52: Zástupci v ŘV k přípravě OP navrhnou vlastní představy koeficientů pro rozpočítání alokací pro CLLD. Termín: leden 2014 Zodpovídá: zástupci v OP Pošmurný informoval, že jednání proběhlo byl vytvořen zatím orientační návrh vzorečků je, zjišťují se podkladová data, u IROP nejspíše jednoduše na počet obyvatel, návrhy budou doplněny o argumenty a komentáře před zveřejněním Úkol 4/52: Rozpracovat koncepci předsednictví ELARD do jednoho přehledného dokumentu priority tematické a organizační, personální zajištění, orientace na projektovou činnost, varianty rozpočtu, vyjasnění vztahu PS MS pod NS MAS a činností ELARD atd. Zodpovědný: PS MS Termín: leden 2014 Více další bod jednání, splněno Winter informoval ještě o úkolu z minulého jednání, zjištění postupu při jednání v rámci pohledávek v projektu Zelená úsporám. Návrh postupu právní kanceláře: po předání plné moci k zastupování NS MAS a Wintera jako předsedy bude zaslána SFŽP VÝZVA s upozorněním na plnění a na možné soudní výdaje. Poté se bude čekat na reakci SFŽP. Nejprve pokus o smír a teprve poté návrh na platební rozkaz. Odměna právní kanceláři bude zahrnuta až v rámci plnění (4 %).

3 Strana 3/9 Krist navrhl ještě jednou jednat se SFŽP mimo právní kancelář. Tento postup byl podpořen členy Výboru s návrhem, aby předseda zaslal dopis se smírčím jednáním a poté dle reakce dále předal věc advokátní kanceláři. Úkol 1/53: Odeslat dopis na SFZP s žádostí o proplacení vynaložených nákladů dle již dříve podaných vyúčtování a žádosti o platbu. Termín: ihned Zodpovědný: Winter 2. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy (Winter) Žádná jednání nebyla vedena. Po Vánocích kontaktoval pana Mariana Jurečku, kandidáta na ministra zemědělství s prosbou o jednání. O dalším postupu bude Výbor informován na dalším jednání. Zpráva viceprezidenta ELARD (Sršeň) Přes vánoce nebyla vedena jednání, k činnosti ELARD v dalším bodě jednání. Zpráva vyjednávacího týmu (Pošmurný) Jednání byla také minimální. Před Vánocemi byly rozeslány informace o schválení nařízení EK, původní články byly přečíslovány a byla zaznamenána změna názvu strategie MAS: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také SCLLD). Dne 20. prosince 2013 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová nařízení EU k politice soudržnosti Jsou zveřejněny kapitoly ke Komunitně vedenému místnímu rozvoji. V únoru budou známy další verze OP, které budou již po konzultaci se zástupci EK. Tyto konzultace vedeny koncem ledna. Jednání týkající se CLLD - bude vedeno 3 kolo k územní dimenzi v OP, jednání k IROP, tento týden doprava a ŽP, další týden podnikání (zde 3 jednání nebylo 2 kolo) jednání vedena ze strany MMR. Bylo vedeno jednání s IROP k implementaci v rámci CLLD. Probrány jednotlivé kroky co jsou pro MAS FICHE, výzvy, výběr atd. Na přikladu implementace v IROP bude znázorněno jak je možné CLLD využít a jak bude zapracováno - plán CLLLD ve zvláštní prioritní ose. Další jednání Přišla Kuthanová (celkem přítomno 11 členů Výboru) Ve všech OP se bude NS MAS snažit vyčlenit CLLD do samostatné OSY. Docílení požadovaných alokací v jednotlivých OP: Evropské strukturální a Současné Výchozí stav Současný stav v průběhu Co chceme investiční fondy (ESI plánovací období vyjednávání fondy) OP Doprava (ani nelze) OP Životní prostředí % = 2,14 mld. PRV 5 % = 4,5 mld. Kč 5 % = 3,45 mld. 5 % 166,97 mil. 5 % = 6 mld. (navýšení PRV přesunem z prvního pilíře o 10 %) OP Rybářství OP Podnikání a inovace pro % = 5,77 mld. konkurenceschopnost OP Vývoj, věda a ,62 mil. 7 % = 5,96 mld. vzdělávání Řešení absorpce a poradenství v rámci technické pomoci OP Zaměstnanost % 52,26 mil. 7 % = 3,46 mld.

4 Strana 4/9 výběr 50 MAS dle potřebnosti území + možnost být nositelem IN v IP 2.1, kde je alokováno 287,43 mil., z čehož by mohli MAS využít např. 30 %, tedy 86 mil. Integrovaný regionální OP 0 0 6,27 % 15 % = 18,97 mld. 305 mil. OP Technická pomoc Provozní a animační náklady 9,9 mld. Kolik v? 631,85 mil. Kolik v Kč? 4,5 mld. Kč 3,45 mld. Kč 15,8 mld. Kč 49,72 mld. Kč Poznámky k postupu vyjednávání: VVV připraveno 21 mil EUR na technickou pomoc na zvýšení absorpce (průměrně propočet cca 0,5 mil na rok a MAS - rozpočet na počet základních škol) ZAM v návrhu je zapojení k implementaci 50 MAS v opatření 2.3. / v opatření 2.1. možnost pro MAS být nositelem strategie, dalšími nositeli také město, NNO, svazek (jako žadatelé) Doposud není stanoveno, který OP bude mít garanci za provozní a animační náklady MAS rozhoduje se mezi OPTP a IROP. Pošmurný informoval o tom, co nás čeká: Schvalování strategií místního rozvoje formou verifikace ověření správnosti co do povinného obsahu a kvality co do logických návazností. Cílem je mít zpracovaných 175 kvalitních strategií. OPTP - vyhlášení 6. ledna 2014, na každou MAS 750 tis Kč na zpracování integrované strategie, uznatelné výdaje od , minimálně 50 % na mzdy, zbytek na nákup segmentů strategie (nelze hradit provozní náklady). Ve stejné výzvě bude připraveno 2,5 mil Kč pro NS MAS na poradenství při zpracovávání strategií. Spoluúčast ČR ve výši 15 % bude u projektů přidělována velmi sporadicky, o systému rozhodne Ministerstvo financí do konce června Spoluúčast státu bude stanovována dle typu příjemce. Je třeba počítat s variantou, že u projektů bude spoluúčast minimálně 15 %, a to i u režijních nákladů MAS. DoP - alokace pro CLLD (a ITI) musí být stanovena do 15. ledna 2014 do 20. ledna 2014 musí být Dohoda o partnerství předána do procesu SEA > alokace tedy budou definitivní. Sršeň za SMS informoval o jednání s MMR, o možnosti stanovení alokace CLLD v Dohodě o partnerství až v průběhu SEA, jednání regionálních partnerů další týden nemá vliv na SEA. V IROP se neočekává zvýšení částky teď, ale je možné po odzkoušení alokaci navýšit například v průběhu období. Dále jsou vedena jednání o Metodice k integrovaným strategiím jednání s MMR, do konce měsíce do meziresortního řízení a poté na vládu. Od tohoto se také odvíjí následný materiál a příloha Metodiky - Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období (dříve známo jak Metodika tvorby KVSMR). Materiál nebude schvalován ve vládě, byl zaslán regionálním partnerům, nikdo se k tomuto na jednání nevyjadřoval také z časových důvodů. Poslední verze bude MAS zaslána do konce měsíce. Navrhované částky alokací jsou v rámci ESF a PRV bez režií, to by hradil jenom jeden fond a to EFRR. Charouzek vznesl dotaz na projekty spolupráce v budoucím období. Pošmurný reagoval, že v ESF v PO3 budou obecně projekty spolupráce, vedena diskuze v režijní části na projekty spolupráce. Florian doplnil, že v PRV je kapitola obecně na spolupráci i obcí a zemědělců nebo producentů. Sršeň doplnil, že v rámci EK se chystá kuchařka na projekty spolupráce.

5 Strana 5/9 Zprávy členů řídících orgánů (platforem) OP Poslední návrhy OP na webu NS MA ČR včetně DoP Pošmurný (IROP) Jednání již na úrovni možné implementace. Viz text výše. Winter (OP VVV) Postoj stále stejný řešení absorpce a poradenství v rámci technické pomoci OP VVV. Krist (OP ŽP) - vypořádání připomínek, rozpočet OP ŽP by se měl navýšit. Zatím stále názor, že na tak malou částku CLLD je zahrnutí do OP velice pracné. Na krajinu mají MAS zkušenost OSA 4, je vedena diskuze. Díky nařízení o fondu soudržnosti CLLD nelze jinak. Plán zakomponovat do kotlíkových dotací jako animátor v rámci technické pomoci vedena diskuze. Sršeň doplnil, že v rámci ŽP bude diskuze nad OP, je stejná implementační struktura jako dnes. Ondráčková (OP PIK) Jednání nebyla, setkání s generální sekretářkou Kopicovou bez možnosti větší diskuze. PS pod GS bude pracovat i v roce Dále je plánována v lednu pracovní skupina Služby na venkově společně se SPOV a COOP. Sršeň doplnil, že jsou vedena jednání společně se SMS ČR v rámci tohoto OP a i dalších jednání na úrovni ministerstev k diskuzi. Všude se čeká na novou vládu. Florian (PRV) Navýšení alokace v PRV čeká na nové vedení ministerstva. Dvořáková (OP ZAM) Alokace viz tabulka výše. Doprava Bez dalších informací. 3. Organizační záležitosti NS MAS v roce aktivity v rámci projektu OPTP - doplnění týmu NS MAS Špiková představila návrh projektu. Dva směry aktivit organizace školení pro MAS v rámci tvorby SCLLD (celorepublikové a v regionech) a tvorba metodik a společných manuálů pro SCCLD a její implementaci. Aktivity tvořeny v převážné míře v rámci mezd (80%), služby budou využity na expertní posudky či analýzy (20%). Služby budou v limitech do 500 tis. Kč tak aby spadaly do I. kategorie veřejných zakázek. Krajští zástupci se postupně vyjádřili, zda by uvítali koordinátory z krajů, převážná část se vyjádřila, že by takovouto pomoc s projekty MAS využili. Náplně práce budou definovány do podání projektu a dány na vědomí členům Výboru co nejdříve. Úkol 2/53: Definovat náplně práce zaměstnanců zapojených do projektu OPTP. Termín: ihned Zodpovědný: Tajemnice V rámci jednání byly diskutovány aktivity projektu a byla odsouhlasena základní náplň projektu - pomoc při zpracování SCLLD; tvorba implementační struktury SCLLD a akčních plánů; celorepublikový vstupní seminář; školení metodiky tvorby SCLLD a budování kapacit MAS (květen/červen); tvorba manuálu SCLLD a implementace;

6 Strana 6/9 Usnesení 2/53: Výbor NS MAS schvaluje základní rámec předloženého podpůrného projektu OPTP. 4. Podklady pro jednání Valné hromady Na jednání byly předloženy základní návrhy podkladů pro VH. Návratka na VH bude zaslána členům do konce měsíce ubytování bude zajišťovat Posázaví o.p.s. Členské příspěvky dle Wintra v roce 2014 budou navrženy jenom řádné členské příspěvky - navrhl, že pokud je zajištěno financování MAS v rámci jejich činnosti jak PRV Osvojováním, tak z OPTP a MZe měl by být v návrhu jednotný členský příspěvek, podpořil Pošmurný a Florian s definováním jeho výše na Kč. Ostatní členové tento návrh podpořili. Usnesení 3/53: Výbor NS MAS schvaluje návrh členského příspěvku pro rok 2014 v jednotné výši Kč. Dary na vyjednávání v rámci diskuze bylo navrženo, že bude zveřejněna informace o příspěvcích MAS na vyjednávání za rok Plnění rozpočtu na další jednání předloženo čerpání. Momentálně se finalizují podklady pro účetní závěrku a auditora. Návrh rozpočtu na rok 2014 základní návrh bude předložen tajemnicí, zástupci PS doplní návrhy za PS. Odešel Charouzek (členů výboru je 10) Plnění plánu práce zástupci PS definují plnění dle jejich oblastí Návrh plánu práce zástupci PS definují plán práce pro další období Vyjednávací tým Pošmurný předloží celkovou zprávu z vyjednávání, bude doplněno o čerpání darů Hosté navrženi byli hosté z MZe, MMR, SZIF, kraje a města Účetní závěrka a Audit bude předloženo před jednáním v podkladech Kontrolní komise bude předložena zpráva o činnosti Špiková informovala, že v rámci CSV byl schválen návrh spilečných akcí. Čarková informovala o akci LeaderFEST, které se účastnila v Chorvatsku. Krist informoval, že jednání na LeaderFEST v Polsku moc nepostupují a mohla by se pro letošek podpořit akce v Chorvatsku. MAS budou dále informovány. Stanovy PS zaslala návrh bohužel před jednáním Výboru (technické nedopatření). Návrh byl hned po obdržení rozeslán zástupcům v krajích, kteří ho mají připomínkovat do 14 dní každý svoje připomínky do 3.2. Úkol 3/53: Krajští zástupci budou připomínkovat zaslaný návrh Stanov do konce ledna. Termín: do 3.2. Zodpovědný: zástupci v krajích Výroční zpráva o činnosti základní informace budou zpracovány tajemnicí, jednotlivé kapitoly zašlou vedoucí PS, krajské sítě, ELARD, Vyjednávání Úkol 4/53: V rámci Výroční zprávy budou zaslány kapitoly činnost pracovních skupin, vyjednávání, ELARD, krajské sítě. Termín: do 7.2. Zodpovědný: jednotlivý garanti Program jednání v rámci jednání byl upraven program jednání a návrh byl odsouhlasen viz příloha č. 1

7 Strana 7/9 Usnesení 4/53: Výbor NS MAS schvaluje navržený program jednání Valné hromady v roce Dále byly diskutovány možnosti návrhu vyloučení členů organizace v návaznosti na neplacení členských příspěvků nebo dalších povinností dle Stanov například nepracovat dlouhodobě a prokazatelně metodou LEADER nebo dodržovat Stanovy. Usnesení 5/53: Výbor NS MAS informuje členské MAS, které nezaplatily členské příspěvky, že budou upomenuty k uhrazení členských příspěvků. Pokud nebudou i přesto uhrazeny, budou informováni členové MAS a obce v území MAS o nedodržování Stanov NS MAS. pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 V závěru bodu Kuthanová projevila zájem KS Královéhradeckého kraje pořádat Valnou hromadu v roce 2015 v Náchodě. Winter informoval, že by rád požádal o pořádání VH v Olomouckém kraji v návaznosti na ukončení předsednického postu pro volební období Kuthanová tímto svůj návrh stáhla. 5. Zprávy z pracovních skupin PS Mezinárodní spolupráce Plán PS byl jednán i v návaznosti ELARD, tak aby byla zachována PS pro aktivity NS MAS. Bude vložen návrh LeaderFESTu v Chorvatsku, na další jednání předložen plán činnosti. Na dalším jednání budou přizváni vedoucí PS v Praze. PS LEADER Jednání v rámci PS MZe ke standardům, mělo se uzavřít, ale byl doplněn o dokument orgánů MAS kompetence, tak aby nebylo v rozporu dosavadní praxí. Definováno dle nařízení kompetence orgánům přímá vazba na nařízení. Základní informace o standardizaci ve Zpravodaji venkova. 6. Různé Dopis předsedům koaličních stran Společnosti pro trvale udržitelný život (STUZ) Krist informoval o možnosti připojit se k dopisu STUZ. Dopis byl přednesen a členové Výboru se k němu připojili. Usnesení 6/53: Výbor NS MAS se připojuje k dopisu předsedům koaličních stran Společnosti pro trvale udržitelný život. Úprava dokumentu stylisticky, finální verzi k nahlédnutí Členská přihláška MAS NAD Prahou Špiková informovala o zaslané přihlášce se všemi náležitostmi. Pošmurný jako krajský zástupce přijetí doporučil. Usnesení 7/53: Výbor NS MAS přijímá za nového člena NS MAS místní akční skupinu MAS Nad Prahou o.p.s. 7. Koncepce činnost NS MAS v rámci ELARD Sršeň představil koncepci, která byla zaslána před jednání Výboru (viz. Příloha č.2) - změna sídla do Českého domu přes paní Reimovou ušetření v rámci sdílení kanceláří,

8 Strana 8/9 - návrh na stážistu hrazeného ze zdrojů NS MAS, který by pracoval v rámci české komunity, Tajemník ELARD by se rád na čas vrátil do své země a pracoval by tak na dálku - vyčísleny cestovní náklady prezidenta, tajemníka a rezerva (pro další aktivní členy) - projekt ACoRD také pro našeho stážistu na podzim, možné zvýšení jeho ohodnocení v průběhu - příjmy v návrhu jenom rok 2014, do dalšího období by bylo toto otevřeno (již je také aktivní PS, která toto bude také řešit společně s případnými dalšími projekty zvýšení příspěvků) - v návrhu asistent pro ELARD financován z projektů, který by tvořil podklady pro projekt o strategiích (ne aby to byl úplný absolvent, ale měl nějaké zkušenosti) První jednání ELARD v roce 2014 otevření členských příspěvků a možnosti projektu s DG Agri, navýšení počtu MAS v rámci jednotlivých zemích a tím také členských příspěvků. Bude doporučeno statut pozorovatele dále neudělovat. Návrhy se diskutují již s viceprezidenty. PS MS by měla pracovat stále i jinak jak pro ELARD, ale zároveň by to měla být týmová opora pro prezidenta. První do diskuze se zapojila Čarková, která informovala také o jednání s pí Reimovou v rámci jiných projektů, upozornila, že je nutné v rámci spolupráce mít prioritu ELARD a NS MAS. Dále vznesla dotaz k rozpočtu a nákladům. Sršeň upřesnil, že Koordinátor bude mít 3500 EUR také na jeho cesty, 90 % činnosti může dělat externě agendu v Bruselu by dělal on z domova, jednání v Bruselu individuálně a minimálně. Dále byla vedena ještě diskuze nad systémem hrazení cest prezidenta, které by byly hrazeny z příspěvku NS MAS přímo v režii ELARD. Ve finále se Výboru shodl, že s navrženým systémem fungování se Výbor ztotožňuje nebylo námitek v rámci členů Výboru. Winter vznesl dotaz na překládání pozvánek na jednání ELARD a poté předkládání zpráv Výboru z jednání ELARD. Sršeň reagoval, že překlady by byly právě v rámci činnosti toho pracovního místa stážisty. Usnesení 8/53: Výbor NS MAS souhlasí s návrhem aktivit v ELARD a jejich strukturou včetně našeho příspěvku formou stážisty. Cílem je samo-financovatelný ELARD jako důležitá podpůrná organizace MAS a CLLD v celé Evropě. 8. Různé Komunikace pro rozvoj venkova Čarková informovala, že byla pozvána na seminář Komunikace pro rozvoj venkova ze strany ENRD, který se bude konat v Bruselu. Může to být inspirace pro další MAS nebo PS PR. Spolupořádání semináře RV NNO Krist informoval, že v rámci našeho působení v RV NNO jsme byli požádání o spolupořádání s Nadací PARTNERSTVÍ semináře v Brně ne téma Jak se mohou neziskové organizace zapojit do Komunitně vedeného místního rozvoje nové možnosti v programech evropských fondů v období Termín akce v Brně Naše zapojení by bylo také v rámci finanční ho podílu na občerstvení v hodnotě cca Kč (dle počtu účastníků) Usnesení 9/53: Výbor NS MAS schvaluje spoluúčast na pořádání semináře RVNNO ve výši Kč.

9 Strana 9/9 Národní konference VENKOV 2015 Florian informoval, že konference bude pořádána v termínu v Plzeňském kraji v Konstantinových lázní. Akci pořádá SPOV ČR a organizací bude pověřen pravděpodobně SPOV Plzeňského kraje společně s MAS v kraji. Florian požádal o oficiální pověření ze strany NS MAS v rámci návrhu programu akce. Usnesení 10/53: Výbor NS MAS nominuje Jana Floriana do organizačního výboru Národní konference VENKOV 2014 za NS MAS. Oslovení bank V návaznosti na předkládané projekty byl předseda v závěru jednání pověřen kontaktovat banky s možnostmi poskytnutí úvěru na předfinancování projektů. Úkol 5/53: Kontaktovat banky s žádostí o navržení podmínek možného úvěru NS MAS na předfinancování projektů. Termín: 2/2014 Zodpovědný: předseda Jednání ukončeno v 14:10 Další jednání Výboru bude v Praze. Ověřil dne: Anna Čarkova Václav Pošmurný Zapsala: Olga Špiková

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014 Praha, 3. března 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Hamplová, Kučera, Šulák, Hienl Ověřovatel zápisu: Florian, Kuthanová Jednání zahájeno v 15:35. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení Výboru

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 11. února 2014 Zápis z 54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. února 2014 Místo Praha (budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 1. patro, číslo místnosti 1126) Přítomni: dle

Více

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 17.3.2016 členské příspěvky: 1 067 000,00 Kč 1 727 809,00 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč - 170 členů (stav k VH) dary na vyjednávání/ konzultace: 10 000,00 Kč 38 000,00 Kč dary 2

Více

Žlutice,

Žlutice, Žlutice, 14. 3. 2013 Příjmy: plán plnění poznámka: Členské příspěvky: 1 013 000 Kč 1 039 000,00 Kč Registrační poplatek Země živitelka: 127 300,00 Kč Ostatní aktivity společně s dalšími partnery: Analýza

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

52. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

52. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 18. prosince 2013 Zápis z 52. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 18. prosince 2013 Místo Pension a restaurace Blatenský dvůr, Mikulovice, Blato 76, 530 02 Pardubice Přítomni: dle prezenční

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Olomouc, 8. dubna 2014 Zápis z 56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 8. dubna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Valné hromady NS MAS ČR, o.s.

Valné hromady NS MAS ČR, o.s. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Týnec nad Sázavou, 13. 3. 2014 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR, o.s. Termín 13. března 2014 Místo Týnec nad Sázavou (Hotel TÝNEC, Klusáčkova 2,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151 ZÁPIS ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s., konaného dne 24. 3. 2015 od 14. hodin v prostorách CETT, Náměšť nad Oslavou Zapisovatel: administrativní pracovník Kateřina Horčičková Ověřovatel: Vladimír

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo Program jednání 1. Zahájení, schválení programu a schválení hostů

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání. pro: 8 proti: 2 zdržel: 0 schváleno

Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání. pro: 8 proti: 2 zdržel: 0 schváleno České Budějovice, 3. 9. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Florian Jednání zahájeno v 14:15 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing.

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD Příloha s názvem Podrobný popis aktivit v rámci REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY VÝSTUPU, slouží jako detailní popis aktivit a stavu realizace projektu OPTP s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod.

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod. Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově dne 23.3. 2016 v 9.00 hod. Program: 1. volba zapisovatele 2. úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 3. Výroční

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ SMS ČR JČK Novosedly nad Nežárkou, 11. 7. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační

Více

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 5. Národní stálá konference 5. 6. října 2016 Kongresové centrum Poděbrady (nám. T. G. Masaryka 433; 290 01 Poděbrady III) Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 13:00 13:30 Registrace

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV Program rozvoje venkova České republiky CLLD v PRV 1 Harmonogram přípravy PRV PRV předložen EK nejpozději do 17. 7. 2014 (Dohoda o partnerství byla předložena 17. 4. 2014) Nejpozději do 30. 6. 2014 musí

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

ZÁPIS z I. zasedání Valné hromady MAS Vladař

ZÁPIS z I. zasedání Valné hromady MAS Vladař ZÁPIS z I. zasedání Valné hromady MAS Vladař Termín konání: 04. 11. 2015 Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Podbořany, Mírová 615, Podbořany Čas konání: 15:15 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na základě dohody ústředních orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy a zastřešujících organizací relevantních územních partnerů je v

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 21. 1. 2013 v 15 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada Pavel Omluveni: Tollinger Jindřich,

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 7. 12. 2015. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), MěKIS (Marcela

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Finální fáze vyjednávání programového období 2014-2020 a programů Řídicí orgány vyjednávají

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

8. Národní stálá konference. 14. prosince Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1

8. Národní stálá konference. 14. prosince Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1 8. Národní stálá konference 14. prosince 2017 Akademie veřejného investování (AVI), Pařížská 4, Praha 1 9:00 9:30 Registrace Program 9:30 12:30 Jednání jednotlivých komor NSK podrobný program dále 12:30

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Konference. 24. října Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Konference. 24. října Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR Konference 24. října 2014 Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR 2 Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků

Více

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 11. prosince 2014 ve 14 30 hodin Penzion MAVL Přeštěnice Přítomni: Pavel Souhrada, Ing. Miroslav Maksa, Pavel Hroch, Miroslav Zíka,

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Michaela Kudynová 21. 1. 2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1) Úvod 2) Informace o vývoji schvalování OP 3) Aktuality k OPVVV 4) Komentáře a doporučení

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více