VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket"

Transkript

1 VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta Radek Hejna člen rady města Lubomír Stehlík člen rady města Jan Zapf, dipl. um. člen rady města Ing. Jiří Vávra tajemník městského úřadu Omluven: - Zapisovatel: Ing. Jiří Vávra Vyhotoven dne: 19. února Schválení programu 4. schůze rady města dne 18. února 2015 usnesením č. R61/4/2015 program 4. schůze rady města dne 18. února 2015 takto: Zahájení 1. Schválení programu 4. schůze rady města dne 18. února Kontrola usnesení 3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Loket do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence 4. Smlouva o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, stavba Parkovací místa v ul. Nádražní, Loket, silnice II/209, část p.p.č. 266/1, k.ú. Loket 5. Smlouva o nájmu, stavba Oprava povrchu místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket, část p.p.č. 982/19, k.ú. Loket 6. Výpověď dohody o užívání tělocvičny, ul. ČSA 238/22, Loket ze dne Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 638/2, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova dle vyrozumění sp. zn. V-7993/ Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 898/7, k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V- 6772/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 132/21, 132/22, 132/23, k.ú. Dvory u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7303/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 152/3, 249/2, 254/2, 392/3, 392/4, 610/2, 1055, 1056 v k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7584/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/15, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/20, 1002/21, 1002/22, 1002/23, 1002/25, 1002/26, 1002/27, 1002/28, 1002/54, 1002/64, 1002/66, 1002/69, 1002/72, 1002/76, 1002/77, 1002/80, 1004/7, 1004/10, vše k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V-7593/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 143/1, 143/4, 143/5, 143/7, 155/1, 155/2, 155/3,

2 Závěr 155/4, 155/5, 155/6, 570/2 a 605/6, k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7582/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 497/3, 518/2, 635/2, 658/2, 658/4, vše k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7801/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 695/48, 966/17, k.ú. Loket a pozemků p.č. 95/1, 161/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 574, 586, 587, vše k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-8021/ Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 483/5, k.ú. Doubí u Karlových Var dle vyrozumění sp. zn. V-11903/ Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, smrk na p.p.č. 48, k.ú. Údolí u Lokte 17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného, města Loket, p.p.č. 298, p.p.č. 299, p.p.č. 366 a pozemcích, které vzniknou oddělením z p.p.č. 264/3, k.ú. Loket 18. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného města Loket, p.p.č. 298, objekt č.p. 270 na p.p.č. 299 včetně parcely, objekt č.p. 355 na p.p.č. 366 včetně parcely, část p.p.č. 264/3, k.ú. Loket 19. Žádost o souhlas se stavbou Centra Knowledge Applied a vrtané studny na p.p.č. 995, s umístěním pěti parkovacích stání na p.p.č. 997/2, vše ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, p.p.č. 994/2, k.ú. Loket 20. Žádost o souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 715/14 a s napojením sjezdu z p.p.č. 715/14 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket 21. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 682/2, 682/4, 682/6, 682/7, 682/10, 682/12, 682/13, 3/2, 36/2, k.ú. Údolí u Lokte dle Z-14089/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Loket a Media, a.s. ve věci vydávání Loketských listů 23. Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 24. Revokace usnesení rady č. R8/1/2015 ze dne , zajištění vypracování dendrologického posudku na dřeviny celého parku, p.p.č. 59, k.ú. Loket 25. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 96,97 a 99 v Lokti na pozemku p.č. 101 (lékárna) 26. Žádost o dotaci z programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období , Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Název projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket, k.ú. Loket 27. Pokácení smrku na p.p.č. 59, k.ú. Loket 28. Objednání zpracování odborného dendrologického posudku dřevin v intravilánu města Loket 29. Různé 2. Kontrola usnesení 3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Loket do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence usnesením č. R64/4/2015 poskytnout žadateli Středisku výchovné péče, Karlovy Vary, neúčelový finanční dar ve výši 4000 Kč na projekt Pomoc znevýhodněným dětem/účast na int. pobytech + Zamyšlení nad volným časem základ pro změnu!. 4. Smlouva o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, stavba Parkovací místa v ul. Nádražní, Loket, silnice II/209, část p.p.č. 266/1, k.ú. Loket usnesením č. R62/4/2015 Strana 2 (celkem 9)

3 smlouvu o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, pro realizaci stavby Parkovací místa v ul. Nádražní, Loket, silnice II/209, p.p.č. 266/1, k.ú. Loket; půjčitel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282; výpůjčitel: město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69 a starostu podpisem smlouvy. 5. Smlouva o nájmu, stavba Oprava povrchu místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket, část p.p.č. 982/19, k.ú. Loket usnesením č. R63/4/2015 smlouvu o nájmu, za účelem provedení stavby Oprava povrchu místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket, část p.p.č. 982/19, k.ú. Loket; pronajímatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106; nájemce: Město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69, celkové roční nájemné ve výši Kč (tj. 9,90 Kč/m 2 /rok), které bude na každé další roky valorizováno vždy k běžného roku podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem, první zvýšení nájmu o inflaci dojde s účinností od a starostu podpisem smlouvy. 6. Výpověď dohody o užívání tělocvičny, ul. ČSA 238/22, Loket ze dne usnesením č. R65/4/2015 výpověď z dohody o užívání tělocvičny, ul. ČSA 238/22, Loket ze dne , Střední průmyslové škole v Lokti k , za účelem uzavření nové nájemní smlouvy o užívání tělocvičny v objektu č.p. 238/22 v Lokti dle nového občanského zákoníku a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil dání výpovědi. 7. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 638/3, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova dle vyrozumění sp. zn. V-7993/ usnesením č. R66/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 638/3, lesní pozemek o výměře m 2, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a 8. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 898/7, k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V-6772/ usnesením č. R67/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 898/7, lesní pozemek o výměře 8811 m 2, k.ú. Loket a Strana 3 (celkem 9)

4 9. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 132/21, 132/22, 132/23, k.ú. Dvory u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7303/ usnesením č. R68/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 132/21, lesní pozemek o výměře m 2, 132/22, lesní pozemek o výměře m 2 a 132/23, lesní pozemek o výměře 3726 m 2, vše k.ú. Dvory u Lokte a 10. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 152/3, 249/2, 254/2, 392/3, 392/4, 610/2, 1055, 1056 v k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7584/ usnesením č. R69/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 152/3, lesní pozemek o výměře 6118 m 2, 249/2, lesní pozemek o výměře 84 m 2, 254/2, lesní pozemek o výměře 3337 m 2, 392/3, lesní pozemek o výměře 117 m 2, 392/4, lesní pozemek o výměře m 2, 610/2, lesní pozemek o výměře 1295 m 2, 1055, lesní pozemek o výměře m 2 a 1056, lesní pozemek o výměře m 2, vše k.ú. Nadlesí a 11. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/15, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/20, 1002/21, 1002/22, 1002/23, 1002/25, 1002/26, 1002/27, 1002/28, 1002/54, 1002/64, 1002/66, 1002/69, 1002/72, 1002/76, 1002/77, 1002/80, 1004/7, 1004/10, vše k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V-7593/ usnesením č. R70/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1002/3, zast. pl. a nádvoří o výměře 38 m 2 ; 1002/4, zast. pl. a nádvoří o výměře 37 m 2 ; 1002/5, zast. pl. a nádvoří o výměře 47 m 2 ; 1002/6, zast. pl. a nádvoří o výměře 42 m 2 ; 1002/7, zast. pl. a nádvoří o výměře 55 m 2 ; 1002/8, zast. pl. a nádvoří o výměře 36 m 2 ; 1002/9, zast. pl. a nádvoří o výměře 50 m 2 ; 1002/10, zast. pl. a nádvoří o výměře 50 m 2 ; 1002/11, zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m 2 ; 1002/12, zast. pl. a nádvoří o výměře 47 m 2, 1002/15, zast. pl. a nádvoří o výměře 30 m 2 ; 1002/16, zast. pl. a nádvoří o výměře 37 m 2 ; 1002/17, zast. pl. a nádvoří o výměře 38 m 2, 1002/18, zast. pl. a nádvoří o výměře 42 m 2 ; 1002/19, zast. pl. a nádvoří o výměře 45 m 2 ; 1002/20, zast. pl. a nádvoří o výměře 60 m 2 ; 1002/21, zast. pl. a nádvoří o výměře 46 m 2 ; 1002/22, zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m 2 ; 1002/23, zast. pl. a nádvoří o výměře 52 m 2 ; 1002/25, zast. pl. a nádvoří o výměře 37 m 2 ; 1002/26, zast. pl. a nádvoří o výměře 44 m 2 ; 1002/27, zast. pl. a nádvoří o výměře 54 m 2 ; 1002/28, lesní pozemek o výměře 24 m 2 ; 1002/54, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1002/64, lesní pozemek o výměře 203 m 2, 1002/66, lesní pozemek o výměře 673 m 2 ; 1002/69, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1002/72, lesní pozemek o výměře 4078 m 2 ; 1002/76, lesní pozemek o výměře 38 m 2 ; 1002/77, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1002/80, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1004/7, lesní pozemek o výměře 1413 m 2 ; 1004/10, lesní pozemek o výměře 52 m 2, vše k.ú. Loket a Strana 4 (celkem 9)

5 12. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 143/1, 143/4, 143/5, 143/7, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 570/2 a 605/6, k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7582/ usnesením č. R71/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 143/1, lesní pozemek o výměře 3282 m 2 ; 143/4, lesní pozemek o výměře 357 m 2 ; 143/5, lesní pozemek o výměře m 2 ; 143/7, lesní pozemek o výměře 826 m 2 ; 155/1, lesní pozemek o výměře 8872 m 2 ; 155/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 155/3, lesní pozemek o výměře 408 m 2 ; 155/4, lesní pozemek o výměře 1516 m 2 ; 155/5, lesní pozemek o výměře 435 m 2 ; 155/6, lesní pozemek o výměře 3345 m 2 ; 570/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 605/6, lesní pozemek o výměře 8052 m 2, vše k.ú. Údolí u Lokte a 13. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 497/3, 518/2, 635/2, 658/2, 658/4, vše k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7801/ usnesením č. R72/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 497/3, lesní pozemek o výměře 4638 m 2 ; 518/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 635/2, lesní pozemek o výměře 1518 m 2 ; 658/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 658/4, lesní pozemek o výměře m 2, vše k.ú. Nadlesí a 14. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 695/48, 966/17, k.ú. Loket a pozemků p.č. 95/1, 161/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 574, 586, 587, vše k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-8021/ usnesením č. R73/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 695/48, lesní pozemek o výměře 160 m 2 ; 966/17, lesní pozemek o výměře 402 m 2 v k.ú. Loket a pozemků p.č. 95/1, lesní pozemek o výměře 466 m 2 ; 161/2, ostatní plocha o výměře 114 m 2 ; 176, lesní pozemek o výměře 874 m 2 ; 177, ostatní plocha o výměře 5283 m 2 ; 178, ostatní plocha o výměře m 2 ; 179, lesní pozemek o výměře 2557 m 2 ; 180, ostatní plocha o výměře 3428 m 2 ; 181, lesní pozemek o výměře 4388 m 2 ; 183, lesní pozemek o výměře 6873 m 2 ; 574, lesní pozemek o výměře 108 m 2, 586, lesní pozemek o výměře 1482 m 2 ; 587, lesní pozemek o výměře 2144 m 2, vše k.ú. Údolí u Lokte a 15. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 483/5, k.ú. Doubí u Karlových Var dle vyrozumění sp. zn. V-11903/ usnesením č. R74/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku 483/5, ostatní plocha o výměře 6335 m 2, k.ú. Doubí u Karlových Var a Strana 5 (celkem 9)

6 16. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, smrk na p.p.č. 48, k.ú. Údolí u Lokte usnesením č. R75/4/2015 společnosti MONTPROJEKT, a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, kácení smrku, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 119 cm, p.p.č. 48, k.ú. Údolí u Lokte, na vlastní náklady a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a požádal Městský úřad Loket, odbor výstavby, orgán ochrany přírody, T. G. Masaryka 1/69, Loket, o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les. 17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného, města Loket, p.p.č. 298, p.p.č. 299, p.p.č. 366 a pozemcích, které vzniknou oddělením z p.p.č. 264/3, k.ú. Loket usnesením č. R76/4/2015 Správě železniční dopravní cesty, s.o., Praha, Dlážděná 1003/7, jako budoucímu oprávněnému, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (Č.j.: 1843/2014-OŘ ÚNL/KVR) na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného, města Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket, p.p.č. 298, p.p.č. 299, p.p.č. 366 a pozemcích, které vzniknou oddělením z p.p.č. 264/3, k.ú. Loket, zapsaných v KN na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Sokolov, bezúplatnou, na zajištění práva hospodaření vedení dopravně technické infrastruktury zabezpečovací zařízení a vzdušné vedení NN, k.ú. Loket a starostu podpisem smlouvy. 18. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného města Loket, p.p.č. 298, objekt č.p. 270 na p.p.č. 299 včetně parcely, objekt č.p. 355 na p.p.č. 366 včetně parcely, část p.p.č. 264/3, k.ú. Loket usnesením č. R77/4/2015 Správě železniční dopravní cesty, s.o., Praha, Dlážděná 1003/7, jako budoucímu oprávněnému ze služebnosti inženýrské sítě, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (Č.j.: S/E/813/100/2013/TÚDC) na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného ze služebnosti inženýrské sítě, města Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket, p.p.č. 298, objekt č.p. 270 na p.p.č. 299 včetně parcely, objekt č.p. 355 na p.p.č. 366 včetně parcely, část p.p.č. 264/3, k.ú. Loket, bezúplatnou, na zajištění práva zřídit a provozovat na dotčeném pozemku komunikační vedení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č /2014 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Sokolov dne , č. 170/14 a starostu podpisem smlouvy. 19. Žádost o souhlas se stavbou Centra Knowledge Applied a vrtané studny na p.p.č. 995, s umístěním pěti parkovacích stání na p.p.č. 997/2, vše ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, p.p.č. 994/2, k.ú. Loket usnesením č. R78/4/2015 Strana 6 (celkem 9)

7 společnosti ZC projekty s.r.o., Ledce 264, stavbu vrtané studny a stavbu Centra Knowledge Applied na p.p.č. 995, umístění pěti parkovacích míst na p.p.č. 997/2, ve vzdálenosti do 50 m od lesního p.p.č. 997/2, k.ú. Loket, investor stavby: občanské sdružení Knowledge Applied, Loket, Rooseveltova 510 a to za splnění podmínky pro udělení souhlasu se stavbou do 50 m od okraje lesa vydané Loketskými městskými lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, dne a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením. 20. Žádost o souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 715/14 a s napojením sjezdu z p.p.č. 715/14 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket usnesením č. R79/4/2015 umístění stavby, rodinného domu ES Plzeň - typ Blanka 4 na p.p.č. 715/14 a s napojením sjezdu z p.p.č. 715/14 na místní komunikaci III. třídy č. 100 c, p.p.č. 715/75, vše v k.ú. Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením. 21. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 682/2, 682/4, 682/6, 682/7, 682/10, 682/12, 682/13, 3/2, 36/2, k.ú. Údolí u Lokte dle Z-14089/2013 usnesením č. R80/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. p.č. 682/2, lesní pozemek o výměře 5002 m 2 ; 682/4, lesní pozemek o výměře m 2 ; 682/6, lesní pozemek o výměře 195 m 2 ; 682/7, lesní pozemek o výměře 126 m 2 ; 682/10, lesní pozemek o výměře 3649 m 2 ; 682/12, lesní pozemek o výměře 6574 m 2 ; 682/13, lesní pozemek o výměře 7149 m 2 ; 3/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 36/2, lesní pozemek o výměře 8453 m 2, vše k.ú. Údolí u Lokte a 22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Loket a Media, a.s. ve věci vydávání Loketských listů. usnesením č. R81/4/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Městem Loket a Media, a.s. ve věci vydávání Loketských listů a starostu podpisem tohoto dodatku. 23. Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR usnesením č. R82/4/2015 smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem Loket a starostu města podpisem této smlouvy. Strana 7 (celkem 9)

8 24. Revokace usnesení rady č. R8/1/2015 ze dne , zajištění vypracování dendrologického posudku na dřeviny celého parku, p.p.č. 59, k.ú. Loket usnesením č. R83/4/2015 revokaci usnesení č. R8/1/2015 ze dne , zajištění vypracování dendrologického posudku na dřeviny celého parku, p.p.č. 59, k.ú. Loket. 25. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 96,97 a 99 v Lokti na pozemku p.č. 101 (lékárna) usnesením č. R84/4/2015 záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 93,09 m 2 v domě č.p. 96, 97 a 99 v Lokti, na pozemku p.č. 101, za účelem provozování lékárny a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu. 26. Žádost o dotaci z programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období , Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Název projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket, k.ú. Loket usnesením č. R85/4/2015 podání žádosti o dotaci z programu: Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období , Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, Název projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket, celkové výdaje projektu: Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit - zajištění spolufinancování projektu Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu tj. ve výši Kč, - zajištění předfinancování projektu Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket ve výši 100% celkových výdajů projektu, tj. ve výši Kč a starostovi města zabezpečit veškeré úkony spojené s výše uvedeným usnesením. 27. Pokácení smrku na p.p.č. 59, k.ú. Loket usnesením č. R86/4/2015 pokácení smrku na p.p.č. 59, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 175 cm, k.ú. Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil pokácení dřeviny. 28. Objednání zpracování odborného dendrologického posudku dřevin v intravilánu města Loket usnesením č. R87/4/2015 zadání objednávky na zpracování odborného dendrologického posudku dřevin v intravilánu města Strana 8 (celkem 9)

9 Loket a vedoucímu odboru výstavby, životní prostředí, aby zajistil objednání odborného dendrologického posudku. 29. Různé V Lokti dne Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček místostarosta Strana 9 (celkem 9)

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556 VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 19. listopadu 2015 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti USNESENÍ ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 25. září 2014 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod.

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod. U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne 23. 11. 2016 v kanceláři starostky města od 15.00 hod. Usnesení č. 408/2016: RM bere na vědomí Zprávu o poskytování služeb

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. března 2016 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne 15.1.2015 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Žádost

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 54. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne

Město Horažďovice. Usnesení z 54. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne Město Usnesení z 54. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 14.01.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodi

Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodi Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 2. 11. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 18. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 12.08.2015 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 21. zasedání Rady města, konaného dne 26. 08. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne a U S N E S E N Í z 32. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. února 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin

Více

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 161130 ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne 30.11.2016 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 17,15 hod. Přítomni dle prezenční listiny: 4 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. 1.

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 27.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0052/ZM4/2013 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 16. 11. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis z 107. zasedání rady města

Zápis z 107. zasedání rady města Zápis z 107. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 22.03.2017 od 15.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Komisní prodej - grafická alba Tisk č. 1 Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/25/2015 Schválení programu 25. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne 19. 9. 2016 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/40/2016-RM Rada města schvaluje program 40. zasedání s navrženým doplněním

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 16.schůze rady města konané dne 8.února 2012 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 16/12/382 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 15. schůze rady města

Více