Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR"

Transkript

1 Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR , 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea Chalupová 1

2 MZV ČR: Program rozvojově-ekonomického partnerství (od r. 2013) Zaměření: dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z ČR i z partnerské zemí cíl: transfer českého know-how a technologií na nové trhy, zlepšování pracovních a životních podmínek v rozvojových zemích a zvyšování konkurenceschopnosti jejich ekonomik předkladatelé: firmy a další české subjekty s potenciálem rozvojové spolupráce finanční podpora ZRS ČR: 100 tis. Kč v přípravné fázi, 500 tis. Kč v realizační fázi teritoriální působnost: prioritní země ZRS ČR finanční objem prostředků ZRS ČR: mil. Kč, mil. Kč, mil. Kč 2

3 RAKOUSKO - program Business Partnerships Realizován státní rozvojovou agenturou ADA ve spolupráci s Rakouskou rozvojovou bankou - podpora bilaterální ZRS; od r cca 130 projektů, nyní běží 40 projektů Ucházet se mohou firmy z Rakouska, EU - tedy i z České republiky - a EFTA s inovativním přístupem, které mají v rozvojových zemích v úmyslu: vzdělávat místní zaměstnance, dodavatele či obchodní zástupce zlepšit spolupráci s místní vládou, veřejnými institucemi zajistit standardy místně vyráběného zboží mezinárodní certifikací; přispět k fair trade Firmám, které v zemích Afriky, Asie, Latinské Ameriky či JV Evropy plánují založit pobočku, vstoupit do joint venture v rozvojové zemi či obchodovat se zeměmi Jihu či Východu, může ADA poskytnout know-how, kontakty nebo grant Grant úhrada max. 50 % přímých projektových nákladů do výše 200 tis. EUR nebo max EUR na úhradu studie proveditelnosti; nejvýše tříletý projekt Win-Win: nižší riziko a vyšší příležitosti zisku pro firmy z EU/EFTA a zároveň zlepšení životních podmínek pro místní obyvatelstvo v partnerské rozvojové zemi 3

4 Rakousko: program Business Partnerships - 45% projektů v JV a V Evropě, 21% v Africe, 19% v Asii, 15% v Lat. Americe - Projekty v sektorech energetiky, vody a sanitace, zemědělství a školství ad. Příklady: Partnerství firmy Sto GmBH, ADA a Rakouské rozvojové banky (OeEB) v Makedonii: projekt: inovativní šetrná tepelná izolace domů ( ) státní kofinancování 47 % z celkové částky (103 tis. EUR) metodika k dispozici odborníkům v souladu se standardy EU Podpora využívání vodních zdrojů malopěstiteli v Ekvádoru za účelem kvalitnější kávové produkce a lepší oblastní organizační struktury Duální profesní tréning pro výrobce nářadí a zpracovatele plastů v Mexiku Vysoce kvalitní solární termální systémy pro egyptský hotelový průmysl 4

5 NĚMECKO příklad partnerství soukromého a veřejného sektoru (Public Private Partnership - PPP): Program developpp.de Firmy vždy spolupracují s 1 ze 3 veřejných realizátorů programů Ministerstva pro ekon. spolupráci a rozvoj (Německou investiční a rozvojovou společností DEG/ Něm. společností pro mez. rozvojovou spolupráci GIZ či rozvojovou organizací sequa ggmbh) Od r přes partnerství Celkový objem v letech : 749 mil % veřejné zdroje, 63 % soukromé zdroje Nejvíce projektů v Asii, Subsaharské Africe a Latinské Americe Ekonomické reformy, ochrana životní prostředí a zemědělství Firma si může zažádat o grant do výše , musí pokrýt 50 % nákladů, projekt max. tříletý Výzvy otevřeny pro všechny německé a evropské firmy (tedy i z ČR) 5

6 NĚMECKO - Příklad partnerství: UNILEVER, její dodavatel SYMRISE a GIZ - Navazuje na předchozí činnosti firmy v severním Madagaskaru (500 zemědělců zaškoleno k zemědělským technikám, standardům fair trade a certifikaci, marketingu) - Projekt vedl k 24% nárůstu příjmu vyškolených zemědělců - Nový PPP: ke zlepšit živobytí pěstitelů vanilky v jiné části země - Madagaskar zajišťuje až 80% světové sklizně vanilky, kterou Unilever používá pro své zmrzliny (Magnum, Carte D Or) - Partnerství se zaměřuje na 32 komunit a 44 škol ( ) - Částečně financován programem developpp.de - Unilever si takto zajišťuje budoucí dodávky - A zároveň podporuje zemědělce skrze střední školství a kurzy zemědělských technik, což vede ke zvyšování produkce, resp. vyšší ekonomické soběstačnosti zemědělců 6

7 NĚMECKO: další příklady projektů developpp.de Tréning pro podporu mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních textilních podniků v Indii Integrace sběračů odpadu v neformální ekonomice do hodnotového řetězce ve 4 státech Latinské Ameriky Tréning v oblasti průzkumu trhu ve čtyřech státech Subsaharské Afriky 7

8 ŠVÉDSKO - program Challenge Funds Rozvojová agentura SIDA = finanční mechanismus k alokaci dárcovských finančních prostředků - soutěž podnikatelských subjektů (především SMEs) o kreativní mechanismy řešení problémů v rozvojových zemích (finanční služby pro nemajetné, pomoc osobám se specifickými zdravotními problémy apod.) - kofinancování ze strany vybraných uchazečů Nástroj Inovace proti chudobě - grant do výše max. 50 % podnikatelským subjektům s inovativními výrobky, službami, systémy či business modely, které slouží a vytvářejí prospěch pro chudé obyvatelstvo v rozvojových zemích - příklady projektů: nové druhy nabíječek baterií; podpora obnovitelné energie na venkově; poradenství k bezpečnosti pitné vody a zemědělství Nástroj Africa Enterprise Challenge Fund - podporuje zvyšování příjmů na venkově skrze rozvoj trhů pro výrobky a služby, které uspokojují potřeby venkovských obyvatel; sekce zaměřená na agrobusiness 8

9 ŠVÉDSKO příklady partnerství firem a SIDA: VOLVO GROUP program odborného školství v Africe: Společně s rozvojovými agenturami SIDA a USAID Memorandum of Understanding k založení škol v 10 afrických zemích v letech Reaguje na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců Investuje 35 mil. SEK Navazuje na pilotní program v Etiopii (partnerství se SIDA, UNIDO a Selam Technical and Vocational College) Volvo zde poskytlo vybavení, školící materiály, školení učitelů, školní osnovy a zajistilo učňovské příležitosti Školením místních sil firma přispívá k trvale udržitelnému růstu Zároveň se rozšiřuje trh a budují se sítě distributorů a mechaniků, kteří budou v budoucnu prodávat/ opravovat výrobky Volvo Group v těchto zemích 9

10 ŠVÉDSKO - Rozvojová agentura SIDA koordinuje: Síť: Swedish Leadership for Sustainable Development (od roku 2013) - síť 20 největších švédských firem a aktérů (Ericsson, H&M Hennes & Mauritz, IKEA, Oriflame Cosmetics, Stockholm International Water Institute, Unilever, Volvo Group) - cílem je snižování chudoby skrze specifické projekty a modely (zejména PPPs) - společná deklarace, v níž se aktéři zavazují k naplňování 4 cílů: ke tvorbě pracovních míst v dobrých podmínkách; snižování korupce a neetického chování; snižování negativních environmentálních dopadů a integrace trvale udržitelného rozvoje do business modelů a činností Aktuální projekty: - iniciativa zaměřená na tvorbu pracovních míst v Africe - projekt textilního průmyslu zaměřený na zdokonalené využívání vody a chemikálií při výrobě 10

11 NIZOZEMSKO: The Dutch Good Growth Fund Nový nástroj od Umožní nizozemským i místním firmám využívat exportní a investiční pobídky pro podnikatelské činnosti v rozvojových zemích poskytuje nizozemským SMEs finance na rozvojově relevantní místní investice a vývoz podporuje tvorbu pracovních míst, zvyšování výrobních kapacit místního průmyslu, transfer know-how a rozvoj SMEs na trhu zaměřuje se na mladé podnikatele, podnikatelky a firmy v křehkých zemích nizozemské SMEs a jejich poskytovatelé financí mohou získat záruky od státu až do výše 15 mil. EUR na ochranu platebních rizik spojených s vývozem nákupčí, kteří nemohou ve svých nízko- a středně-příjmových zemích získat bankovní půjčku na exportní transakci, se mohou ucházet až o 2 mil. EUR vztahuje se na 66 zemí v Africe, Latinské Americe a Východní Evropy 11

12 Užitečné odkazy: MZV ČR Program rozvojově-ekonomického partnerství: ogram_rozvojove_ekonomickeho_2.html Rakousko - ADA Business Partnerships: Německo - GIZ developpp.de: Švédsko SIDA Challenge Funds: Funds/ Nizozemsko The Dutch Good Growth Fund: Děkuji za pozornost 12