OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených ČSPS Zimní mistrovství ČR Letní mistrovství ČR Zimní mistrovství ČR dorostu - 50 Letní mistrovství ČR dorostu Zimní mistrovství ČR dorostu - 25 Letní mistrovství ČR staršího žactva Zimní mistrovství ČR staršího žactva Mistrovství ČR mladšího žactva Pohár České republiky jedenáctiletého žactva Pohár České republiky desetiletého žactva Soutěž družstvev - Mistrovství ČR 2009 Pohár ČR 2009 Výkonnostní třídy plavání Výkonnostní třídy - 25 m Výkonnostní třídy - 50 m Rozdělovník pro zasílání dokumentů Výsledky ze závodů Krajské termínové listiny a rozpisy soutěží Překonání rekordu ČR a nejlepšího výkonu ČR žactva Adresář Výkonný výbor ČSPS Sekretariát ČSPS Sekce plavání ČSPS Časomíra Oblastní pracovníci STK str. 2 str. 4 str. 7 str. 8 str. 8 str. 8 str. 9 str. 11 str. 16 str. 13 str. 16 str. 19 str. 21 str. 23 str. 27 str. 29 str. 31 str. 31 str. 33 str. 33 str. 34 str. 34 str. 34 str. 35 str. 35 str. 36 str. 36 str. 37 2

3 ÚVOD Vážení příznivci plavání, dostávají se Vám do rukou sportovně -technické dokumenty na rok Tento rok bude pro české plavání významný, jelikož se ČSPS, po patnácti letech, stane pořadatelem juniorského ME. Věříme, že na tuto vrcholnou akci připravíte své reprezentanty. v soutěžích pro příští rok dochází k několika změnám. Největší změnou je skutečnost, že v roce 2009 se výjimečně uskuteční třikrát M-ČR dorostu (ZMČR 50, LMČR 50 a ZMČR 25). U dorosteneckých soutěží dochází ke kosmetickým změnám v programu a k disciplinám, které se neplavou na rozplavby a finále se přidává 400 m volný způsob a 400 m polohový závod. Vzhledem ke snižující se úrovni MČR a MČRD byly stanoveny minimální limity pro účast na těchto vrcholných tuzemských akcích. V následujícím roce již bude plně funkční On-line systém přihlášek na mistrovské soutěže. Český pohár bude mít opět 8 kol. Vážení kolegové přejeme Vám v roce 2009 hodně zdraví a mnoho sportovních úspěchů. Výbor sekce plavání 3

4 TERMÍNOVÁ LISTINA 2009 MISTROVSTVÍ ČR, POHÁR ČR, POHÁR ČR ŽACTVA Datum do do do Soutěž Místo konání Kategorie Bazén Termín přihl. Zimní mistrovství ČR dorostu Chomutov roč Zimní mistrovství ČR České BUdějovice Mistrovství ČR družstev - 1. kolo oblasti 25 Multiutkání juniorů Athény - GRE roč , Mistrovství ČR družstev - semifinále Praha, Zlín Mistrovství ČR družstev - finále Hradec Králové VC Českých Budějovic - 1. kolo ČP České Budějovice 50 Mezistátní trojutkání juniorů Debica - POL roč , VC Ostravy - 2. kolo ČP Ostrava 50 Letní krajské přebory žactva 25 PRAHA kolo ČP Praha - Podolí 50 Letní pohár ČR desetiletých Litoměřice roč Letní pohár ČR jedenáctiletých Domažlice roč Letní mistrovství ČR dorostu Ostrava roč Letní mistrovství ČR mladšího žactva Kopřivnice roč Letní mistrovství ČR staršího žactva Chomutov roč. 95, Letní olympiáda mládeže ČR Tábor roč , Letní mistrovství ČR - 4. kolo ČP Praha Mistrovství Evropy juniorů Praha roč , EYOF Tampere - FIN roč , Mistrovství světa Řím - ITA 50 Seminář Sekce plavání Valná hromada SP a konference ČSPS Plzeňské sprinty - 5. kolo ČP Plzeň - Slovany 25 VC Znojma - 6. kolo ČP Znojmo 25 VC Brna - 7. kolo ČP Brno - Lesná 25 Zimní krajské přebory žactva 25 Vánoční cena Zlína - 8. kolo ČP Zlín 25 Zimní pohár ČR desetiletých Beroun roč Zimní pohár ČR jedenáctiletých Tábor roč Mistrovství Evropy na 25 m bazéně Istanbul - TUR 25 Zimní mistrovství ČR mladšího žactva Prostějov roč Zimní mistrovství ČR staršího žactva Kladno roč Zimní mistrovství ČR staršího žactva Trutnov roč Zimní mistrovství ČR dorostu Plzeň roč

5 A 1. Přihláška A 1.1 K účasti na mistrovských a pohárových soutěžích jednotlivců přihlašují plavecké oddíly/kluby (dále jen oddíly) pouze své závodníky, tzn. závodníky registrované ČSPS v oddíle, který přihlášku zasílá. A 1.2 Přihlášky na mistrovské a pohárové soutěže ČR, s výjimkou Mistrovství ČR družstev, je možno zasílat pouze em a On-line systémem a to ve formátu ČSPS (txt), nebo na excelovém formuláři ČSPS "Prihlas.xls". Přihlášky zaslané v jiném formátu, a nebo jiným způsobem, např. poštou v písemné podobě, nebudou přijaty. A 1.3 Pokud oddíly požadují potvrzení zaslané přihlášky, musí si před odesláním u s přihláškou zaškrtnout na horní liště v záložce "Nástroje" pokyn "Požadovat potvrzení o přečtení". A 1.4 Způsob zasílání přihlášek Mistrovství ČR družstev, je uveden v rozpise této soutěže A 1.5 Časy v přihláškách na M-ČR a M-ČR dorostu je nutno uvádět na setiny vteřiny (např. 1:02,47), naopak v v přihláškách na M-ČR žactva a Pohár ČR žactva je nutno uvádět časy pouze na desetiny vteřiny (např. 1:02,4). Pokud byl dosažen přihlašovaný čas, jako mezičas v individuálním závodě, a nebo na prvním úseku štafety, je nutno na tuto skutečnost upozornit v průvodním textu u. A 1.6 Přihlášky štafet podávají vedoucí oddílů na tiskopise "PŘIHLÁŠKA ŠTAFETY" při prezentaci s tím, že musí být vyplněny všechny údaje (číslo discipliny, název štafety, zkratka oddílu, odlišení štafet v případě přihlášky více přihlašovaných štafet do jedné discipliny např. A, B, C ap., přihlašovaný čas) s výjimkou sestavy. Sestavu mohou vedoucí oddílů doplnit příp. pozměnit nejpozději 30 min. před zahájením závodní části půldne závodů, ve kterém se příslušná disciplina plave. A 1.7 Štafety na mistrovské soutěži musí být sestaveny pouze z členů registrovaných v jednom oddíle. Společné štafety oddílů, nebo doplňování štafet závodníky registrovanými v jiném oddíle je nepřípustné a taková štafeta nebude do soutěže přijata, příp. z ní bude následně vyloučena. A 2. A 3. A 3.1 A 3.2 A 3.3 A 3.4 A 4. A 5. A 6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ MISTROVSKÝCH A POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPS A ) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kvalifikační časy K přihlášce na Mistrovství ČR a Mistrovství ČR dorostu lze použít i časy dosažené na oficiálních závodech mimo ČR za předpokladu, že účastník soutěže zajistí, že bude zaslána kompletní kopie výsledků z těchto závodů v listinné podobě na Sekretariát ČSPS nejpozději do 15 ti dnů ode dne konání soutěže (poslední soutěžní den) a oddíl, který se těchto závodů zúčastnil zašle k celostátní evidenci výpis výsledků svých závodníků ve formátu TXT, nebo XLS (VYStoTXT) nejpozději do 15-ti dnů ode dne konání soutěže (poslední soutěžní den). V případě nedodržení těchto podmínek, nebudou časy dosažené na těchto závodech uznány jako kvalifikační. Odhláška Oddíl může, v souladu se Soutěžním řádem odhlásit závodníky z jednoho či více startů bez udání důvodu. Tato odhláška musí být odeslána em příp. písemně poštou tak, aby byla zpracovateli přihlášek doručena nejpozději 48 hodin před začátkem 1. půldne příslušné soutěže. Pokud není přihláška právoplatně odvolána podle odst. A 3.1 musí závodník startovat ve všech disciplinách do nichž byl přijat. Při nesplnění ustanovení v odst. A 3.1 a A 3.2 uhradí oddíl pořadateli soutěže, za závodníky kteří k soutěži nenastoupili, přestože byli přijati, náklady spojené s jejich účastí a v případě, že se soutěže nezúčastnil žádný další závodník tohoto oddílu i náklady spojené s účastí vedoucího. Odhlásit závazně objednaná ubytování a stravování musí oddíl nejpozději 48 hod. před začátkem 1. půldne soutěže (platí hodina začátku závodů nikoliv rozplavání). Pokud tak neučiní musí uhradit celou objednávku nejpozději při kontrole registračních průkazů. Omluva Při kontrole dokladů tzn., pokud není v rozpise soutěže uvedeno jinak, nejpozději však do 20,00 hod. dne předcházejícího, prvnímu dni soutěže musí oddíl zajistit omluvení všech závodníků, jejichž přihláška byla do soutěže přijata a oni se soutěže určitě nezúčastní, s výjimkou těch, kteří byli právoplatně odhlášeni dle odst. A 3.1 a to osobně, nebo telefonicky zástupci organizátora příp. pořadatele soutěže. Pokuta za nenastoupení k závodu. V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání, článek 10. odst a 10.9 a Sazebníku pokut je stanovena pokuta za nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč za jeden start. Hospodářské podmínky U všech mistrovských soutěží ČR, hradí ČSPS náklady na technické uspořádání soutěže tzn. nájemné bazénu, a výlohy na rozhodčí a časoměrné zařízení. Ostatní finanční podmínky pro jednotlivé soutěže jsou upřesněny v rozpise soutěže. 5

6 B 1. B 2. B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 3. C 1.1 C 1.2 C 1.3 C 1.4 C 1.5 B ) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Předpis Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení rozpisu příslušné soutěže. Systém soutěží Všechny mistrovské soutěže ČR jsou soutěží jednotlivců a štafet, s výjimkou Mistrovství ČR družstev. Na místa omluvených a odhlášených závodníků a závodnic v jednotlivých disciplinách, budou po prezentaci doplněni náhradníci a náhradnice uvedení ve Startovní listině resp. v Seznamu přijatých závodníků příslušné discipliny, a to v pořadí podle přihlášených časů. Tento start je pro náhradníka povinný. Stanovené počty rozplaveb jsou uvedeny v rozpise jednotlivých soutěží. Sekce plavání ČSPS si vyhrazuje právo provést změny v rozpise soutěže, pokud si to vyžádá mimořádná situace. Podmínky účasti Mistrovských soutěží ČR se mohou zúčastnit všichni závodníci a závodnice registrovaní v ČSPS, pokud předloží ke kontrole platný registrační průkaz a pokud splňují ustanovení článku 9. odst Soutěžního řádu plavání. Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá jejich trenér příp. jejich vedoucí na příslušné soutěži. C ) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Všechny plavecké soutěže se konají v závodních půldnech. V jednom kalendářním dnu se mohou uskutečnit maximálně dva půldny s podmínkou, že mezi jednotlivými půldny, tzn. mezi startem poslední disciplinou 1. půldne a startem první discipliny 2. půldne, bude přestávka minimálně 90 minut. Ukončení rozplavání je na všech mistrovských soutěžích ČSPS vždy 10 min. před stanoveným začátkem příslušného závodního půldne. Start mimo soutěž, na mistrovských soutěžích ČR jednotlivců, ve všech věkových kategoriích, není povolen. V mistrovství ČR družstev je povolen start mimo soutěž, pouze však na volných drahách soutěžních rozplaveb a pouze z řad závodníků uvedených na soupiskách jednotlivých startujících družstev. Není povoleno přídávání rozplaveb a pokud je počet zájemců o start mimo soutěž větší než počet volných drah v soutěžních rozplavbách, rozhodne v souladu s výše uvedeným omezením vrchní rozhodčí. Omezení počtu startů, pokud v rozpise soutěže není stanoveno jinak, se řídí ustanoveními Soutěžního řádu. D ) ODMĚNY ROZHODČÍM Na mistrovských soutěžích ČSPS přísluší rozhodčím následující odměny za výkon funkce: * Vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér, hlasatel a obsluha časomíry 200,- Kč / půlden * Ostatní rozhodčí 150,- Kč / půlden 6

7 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2009 Pořadatel: Datum a místo konání: TJ KIN České BUdějovice , České Budějovice Termín přihlášek: do pondělí Přihlášky na adresu: On line systém na www ČSPS, nebo Seznam přijatých závodníků: Informace: čtvrtek tel. tel./fax B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Discipliny 50 m se plavou na rozplavby, semifinále a finále. Discipliny 100 m, 200 m a 400 m se plavou na rozplavby a finále A a B. Discipliny 800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Časový pořad disciplin: 1. půlden - pátek Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 2. půlden - pátek Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F m prsa ženy 4 r m prsa ženy F m prsa muži 4 r m prsa muži F m znak ženy 4 r m znak ženy F A+B m znak muži 4 r m znak muži F A+B m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F A+B m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F A+B m motýlek ženy 4 r m motýlek ženy F A+B m motýlek muži 4 r m motýlek muži F A+B m polohový závod ženy 4 r m polohový závod ženy F A+B m polohový závod muži 4 r m polohový závod muži F A+B m volný způsob ženy SF 2 r x200 m volný způsob ženy m volný způsob muži SF 2 r x200 m volný způsob muži m prsa ženy SF 2 r m prsa muži SF 2 r. 3. půlden - sobota Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 4. půlden - sobota Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m znak ženy 4 r m znak ženy F m znak muži 4 r m znak muži F m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F A+B m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F A+B m prsa ženy 4 r m prsa ženy F A+B m prsa muži 4 r m prsa muži F A+B m motýlek ženy 4 r m motýlek ženy F A+B m motýlek muži 4 r m motýlek muži F A+B m znak ženy SF 2 r m volný způsob ženy 3 r m znak muži SF 2 r m volný způsob muži 3 r m volný způsob ženy 2 r x100 m volný způsob ženy m volný způsob muži 2 r x100 m volný způsob muži 7

8 5. půlden - neděle Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 6. půlden - neděle Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m motýlek ženy 4 r m motýlek ženy F m motýlek muži 4 r m motýlek muži F m polohový závod ženy 4 r m polohový závod ženy F A+B m polohový závod muži 4 r m polohový závod muži F A+B m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F A+B m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F A+B m prsa ženy 4 r m prsa ženy F A+B m prsa muži 4 r m prsa muži F A+B m znak ženy 4 r m znak ženy F A+B m znak muži 4 r m znak muži F A+B m motýlek ženy SF 2 r m volný způsob ženy 1 r m motýlek muži SF 2 r m volný způsob muži 1 r m volný způsob ženy 2 r x100 m polohová štafeta ženy m volný způsob muži 2 r x100 m polohová štafeta muži Způsob kvalifikace: Kvalifikační limity: Nejlepšími výkony, které splňují kvalifikační limity a byly zaplavany v době od do termínu přihlášek na závodech na 25 m a 50 m bazénech uvedených v Termínové listině ČSPS, Termínových listinách krajských/oblastních sekcí/komisí a na závodech doplněných do Termínových listin ČSPS 2008 a 2009, na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst.3.7) a časy dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných pořadatelem závodů v předepsaném formátu (TXT). M-ČR (500 b. FINA ) - 25 m bazén 50 VZ 100 VZ 200 VZ 400 VZ 800 VZ 1500 VZ muži 0:26,82 0:58,97 2:10,16 4:36,19 9:38,64 18:19,53 ženy 0:30,48 1:06,54 2:24,96 5:04,08 10:25,74 20:05,78 50 Z 100 Z 200 Z 50 P 100 P 200 P muži 0:29,90 1:04,45 2:21,08 0:33,66 1:13,35 2:39,10 ženy 0:34,33 1:13,45 2:37,40 0:38,15 1:22,47 2:56,85 50 M 100 M 200 M 200 PZ 400 PZ muži 0:28,92 1:03,69 2:21,72 2:25,20 5:08,51 ženy 0:32,76 1:12,02 2:38,26 2:42,33 5:41,98 Omezení: Náhradníci: Potvrzení účasti: Do každé discipliny na 50, 100, 200 a 400 m, bude přijato 32 závodníků, tzn. 4 rozplavby, na 800 a 1500 m bude přijato 24 závodníků tzn. 3 rozplavby, ze závodníků, kteří splnili kvalifikační limit. V případě, že se kvalifikuje, na základě shodného času na posledním kvalifikačním tj. 32. resp. 24. místě, více závodníků, bude do losování příslušné discipliny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření presentace a odhlášek kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v rozplavbách budou nasazeni další náhradníci v příslušné disciplině. Pokud by po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp. dráhy zůstanou volné. Start pouze ve štafetách není povolen. Pro každé semifinále a finále budou na základě výsledků rozplaveb resp. semifinále určeni vždy čtyři náhradníci. Povinnost dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy, platí bez výjimky jen pro první dva náhradníky. V případě většího počtu odhlášek budou třetí resp. čtvrtý náhradník k prezentaci příslušné discpliny vyzváni. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek do 20,00 hod., a to buď osobně při kontrole ve čtvrtek, nebo tentýž den telefonicky: do 12,00 hod. na číslo od 12,00 hod. na číslo

9 Kontrola registračních průkazů: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Bude provedena ve čtvrtek od 16,00 do 20,00 hod. a v pátek od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. 50 m krytý bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny získá titul "Mistr ČR v plavání pro rok 2009". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev (na 10 závodníků 1 vedoucí) ubytování pouze na 2 noci, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Nocleh ze čtvrtka na pátek, v případě zájmu, pořadatel zajistí, ale oddíly se ubytujína vlastní náklady. Stravování ČSPS nehradí. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU POŘADATELE SOUTĚŽE: 9

10 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2009 Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky na adresu: Seznam přijatých závodníků: Informace: Universitní sportovní klub Praha Praha - Podolí do pondělí čtvrtek tel. tel./fax On line systém na www ČSPS, nebo B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Časový pořad disciplin: Discipliny 50 m se plavou na rozplavby, semifinále a finále. Discipliny 100 m, 200 m a 400 m se plavou na rozplavby a finále A a B. Discipliny 800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. 1. půlden - pátek Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 2. půlden - pátek Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F m prsa ženy 4 r m prsa ženy F m prsa muži 4 r m prsa muži F m znak ženy 4 r m znak ženy F A+B m znak muži 4 r m znak muži F A+B m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F A+B m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F A+B m motýlek ženy 4 r m motýlek ženy F A+B m motýlek muži 4 r m motýlek muži F A+B m polohový závod ženy 4 r m polohový závod ženy F A+B m polohový závod muži 4 r m polohový závod muži F A+B m volný způsob ženy SF 2 r x200 m volný způsob ženy m volný způsob muži SF 2 r x200 m volný způsob muži m prsa ženy SF 2 r m prsa muži SF 2 r. 3. půlden - sobota Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 4. půlden - sobota Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m znak ženy 4 r m znak ženy F m znak muži 4 r m znak muži F m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F A+B m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F A+B m prsa ženy 4 r m prsa ženy F A+B m prsa muži 4 r m prsa muži F A+B m motýlek ženy 4 r m motýlek ženy F A+B m motýlek muži 4 r m motýlek muži F A+B m znak ženy SF 2 r m volný způsob ženy 3 r m znak muži SF 2 r m volný způsob muži 3 r m volný způsob ženy 2 r x100 m volný způsob ženy m volný způsob muži 2 r x100 m volný způsob muži 10

11 5. půlden - neděle Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 6. půlden - neděle Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m motýlek ženy 4 r m motýlek ženy F m motýlek muži 4 r m motýlek muži F m polohový závod ženy 4 r m polohový závod ženy F A+B m polohový závod muži 4 r m polohový závod muži F A+B m volný způsob ženy 4 r m volný způsob ženy F A+B m volný způsob muži 4 r m volný způsob muži F A+B m prsa ženy 4 r m prsa ženy F A+B m prsa muži 4 r m prsa muži F A+B m znak ženy 4 r m znak ženy F A+B m znak muži 4 r m znak muži F A+B m motýlek ženy SF 2 r m volný způsob ženy 1 r m motýlek muži SF 2 r m volný způsob muži 1 r m volný způsob ženy 2 r x100 m polohová štafeta ženy m volný způsob muži 2 r x100 m polohová štafeta muži Způsob kvalifikace: Kvalifikační limity: Nejlepšími výkony, které splňují kvalifikační limity a byly v době od do termínu přihlášek na závodech na 50 m bazénech uvedených Termínové listině ČSPS, Termínových listinách krajských/oblastních sekcí/komisí a na závodech do doplněných do Termínové listiny ČSPS 2009, na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže ( viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 3.7) a v zahraničí při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných pořadatelem závodů v předepsaném formátu (TXT). M-ČR (500 b. FINA ) - 50 m bazén 50 VZ 100 VZ 200 VZ 400 VZ 800 VZ 1500 VZ muži 0:27,57 1:00,87 2:13,52 4:42,69 9:50,48 18:40,29 ženy 0:31,01 1:08,07 2:27,85 5:09,59 10:32,48 20:15,14 50 Z 100 Z 200 Z 50 P 100 P 200 P muži 0:31,68 1:07,97 2:27,06 0:34,67 1:15,82 2:44,14 ženy 0:39,91 1:15,98 2:41,82 0:39,14 1:24,46 3:01,30 50 M 100 M 200 M 200 PZ 400 PZ muži 0:29,66 1:05,19 2:25,11 2:29,66 5:17,83 ženy 0:33,05 1:12,65 2:39,57 2:45,65 5:47,62 Omezení: Náhradníci: Potvrzení účasti: Kontrola registračních průkazů: Do každé discipliny na 50, 100, 200 a 400 m, bude přijato 32 závodníků, tzn. 4 rozplavby, na 800 a 1500 m bude přijato 24 závodníků tzn. 3 rozplavby, ze závodníků, kteří splnili kvalifikační limit. V případě, že se kvalifikuje, na základě shodného času na posledním kvalifikačním tj. 32. resp. 24. místě, více závodníků, bude do losování příslušné discipliny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření presentace a odhlášek kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v rozplavbách budou nasazeni další náhradníci v příslušné disciplině. Pokud by po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp. dráhy zůstanou volné. Start pouze ve štafetách není povolen. Pro každé semifinále a finále budou na základě výsledků rozplaveb resp. semifinále určeni vždy čtyři náhradníci. Povinnost dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy, platí bez výjimky jen pro první dva náhradníky. V případě většího počtu odhlášek budou třetí resp. čtvrtý náhradník k prezentaci příslušné discpliny vyzváni. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek do 20,00 hod., a to buď osobně při kontrole ve čtvrtek, nebo tentýž den telefonicky: do 12,00 hod. na číslo od 12,00 hod. na číslo Bude provedena ve čtvrtek od 16,00 do 20,00 hod. a v pátek od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. 11

12 Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: 50 m krytý bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny získá titul "Mistr ČR v plavání pro rok 2009". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování pouze na 2 noci, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Nocleh ze čtvrtka na pátek v případě zájmu pořadatel zajistí, ale oddíly se ubytují na vlastní náklady. Stravování ČSPS nehradí. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU ČSPS: 12

13 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: do pondělí Přihlášky na adresu: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU m TJ Slavie Chomutov Seznam přijatých závodníků: čtvrtek Informace: tel tel./fax B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ On line systém na www ČSPS, nebo Systém soutěže: Discipliny na 50 m, 100 m a 200 m se plavou na rozplavby a finále. Discipliny 400 m, 800 m, 1500 m a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Rozplavby se plavou společně a finále odděleně pro mladší a starší dorost. Věkové kategorie: dorostenci a dorostenky mladší - dorostenci a dorostenky starší - Omezení: ročník narození 1993 a 1994 ročník narození 1991 a 1992 Do každé discipliny na 50, 100, 200, 400 m, bude přijato 40 závodníků, tzn. 5 rozplaveb po 16-ti závodnících z každé kategorie podle přihlášených časů a 8 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií, kteří splnili kvalifikační limit. Pokud počet přihlášených nedosáhne v jedné z kategorií 16-ti, budou do počtu 40-ti doplněni závodníci z kategorie druhé. Závody na 800 a 1500 m se řídí obdobným omezením, přijaty však budou pouze 3 rozplavby tzn. 24 závodníků, po 10-ti z obou kategorií podle přihlášených časů a 4 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií. V případě, že se kvalifikuje, na základě shodného času na posledním kvalifikačním tj. 40. resp. 24. místě, více závodníků, bude do losování příslušné discipliny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření presentace a odhlášek, kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v rozplavbách budou nasazeni další náhradníci v příslušné disciplině. Pokud by po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp. dráhy zůstanou volné. Start pouze ve štafetách není povolen. Způsob kvalifikace: Nejlepšími výkony, které splňují kvalifikační limity a byly zaplavany v době od do termínu přihlášek na závodech na 25 m a 50 m bazénech uvedených v Termínové listině ČSPS, Termínových listinách krajských/oblastních sekcí/komisí a na závodech doplněných do Termínových listin ČSPS 2008 a 2009, na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst.3.7) a časy dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných pořadatelem závodů v předepsaném formátu (TXT). Časový pořad disciplin: Rozplavání 13,30-14,20 hod. 1. půlden - pátek Začátek závodů 14,30 hod m volný způsob dorostenky 5 r m prsa dor-ky starší finále m volný způsob dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m prsa dorostenci 5 r m volný způsob dorostenky 3. r m znak dorostenky 5 r m volný způsob dorostenci 3. r m znak dorostenci 5 r m znak dor-ky mladší finále m motýlek dorostenky 5 r m znak dor-ky starší finále m motýlek dorostenci 5 r m znak dor-ci mladší finále m volný způsob dorostenky r m znak dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci r m motýlek dor-ky mladší finále m volný způsob dor-ky mladší finále m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dor-ky starší finále m motýlek dor-ci mladší finále m volný způsob dor-ci mladší finále m motýlek dor-ci starší finále m volný způsob dor-ci starší finále 19. 4x100 m polohová štafeta dorostenky m prsa dor-ky mladší finále 20. 4x100 m polohová štafeta dorostenci 13

14 2. půlden - sobota půlden - sobota Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,30-16,20 hod m polohový závod dorostenky r m polohový závod dorostenky 5. r m polohový závod dorostenci r m polohový závod dorostenci 5. r m volný způsob dorostenky 5 r m volný způsob dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenci 5 r m volný způsob dor-ky starší finále m prsa dorostenci 5 r m volný způsob dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m volný způsob dor-ci starší finále m znak dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m znak dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m motýlek dorostenky 5 r m prsa dor-ky mladší finále m motýlek dorostenci 5 r m prsa dor-ky starší finále m volný způsob dorostenky r m znak dor-ci mladší finále m volný způsob dorostenci r m znak dor-ci starší finále m znak dor-ky mladší finále m znak dor-ky starší finále m motýlek dor-ci mladší finále m motýlek dor-ci starší finále m motýlek dor-ky mladší finále m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dorostenky 5. r m volný způsob dorostenci 5. r x200 m volný způsob dorostenky 42. 4x200 m volný způsob dorostenci 4. půlden - neděle Začátek závodů 9,00 hod. 5. půlden - neděle Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m prsa dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m znak dorostenci 5 r m prsa dor-ky mladší finále m znak dorostenky 5 r m prsa dor-ky starší finále m motýlek dorostenci 5 r m znak dor-ci mladší finále m motýlek dorostenky 5 r m znak dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci 5 r m znak dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenky 5 r m znak dor-ky starší finále m polohový závod dorostenci 5 r m motýlek dor-ci mladší finále m polohový závod dorostenky 5 r m motýlek dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci r m motýlek dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenky r m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dor-ci mladší finále m volný způsob dor-ci starší finále m volný způsob dor-ky mladší finále m volný způsob dor-ky starší finále m polohový závod dor-ci mladší finále m polohový závod dor-ci starší finále m polohový závod dor-ky mladší finále m polohový závod dor-ky starší finále m volný způsob dorostenci 3. r m volný způsob dorostenky 3. r x100 m volný způsob dorostenci finále 66. 4x100 m volný způsob dorostenky finále Kvalifikační limity: M-ČR (450 b. FINA ) - 25 m bazén 50 VZ 100 VZ 200 VZ 400 VZ 800 VZ 1500 VZ dor-ci 0:27,77 1:01,08 2:14,82 4:46,07 9:59,35 18:58,87 dor-ky 0:31,57 1:08,92 2:30,15 5:14,96 10:48,13 20:48,41 50 Z 100 Z 200 Z 50 P 100 P 200 P dor-ci 0:30,97 1:06,76 2:26,13 0:34,86 1:15,97 2:44,79 dor-ky 0:35,56 1:16,08 2:43,03 0:39,51 1:25,42 3:03,17 50 M 100 M 200 M 200 PZ 400 PZ dor-ci 0:29,95 1:05,97 2:26,79 2:30,39 5:19,55 dor-ky 0:33,94 1:14,60 2:43,92 2:48,14 5:54,21 14

15 Náhradníci: Kontrola registračních průkazů: Potvrzení účasti: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Pro každé finále budou na základě výsledků rozplaveb určeni vždy čtyři náhradníci. Povinnost dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy, platí bez výjimky jen pro první dva náhradníky. V případě většího počtu odhlášek bude třetí resp. čtvrtý náhradník k prezentaci příslušné discpliny vyzván. Bude provedena v pátek od 10,00 do 13,00 hod. a v sobotu od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek do 20,00 hod. telefonicky na číslo m krytý bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny v jednotlivých kategoriích získá titul "Dorostenecký mistr ČR v plavání pro rok 2009". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom. ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování pouze na 1 noc a to ze soboty na neděli. Nocleh z pátka na sobotu, v případě zájmu pořadatel zajistí, ale oddíly se ubytují na vlastní náklady. Stravování ČSPS nehradí. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU POŘADATELE SOUTĚŽE: 15

16 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: do pondělí Přihlášky na adresu: Seznam přijatých závodníků: čtvrtek Informace: tel tel./fax B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Discipliny na 50 m, 100 m a 200 m se plavou na rozplavby a finále. Discipliny 400 m, 800 m, 1500 m a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Rozplavby se plavou společně a finále odděleně pro mladší a starší dorost. Věkové kategorie: dorostenci a dorostenky mladší - dorostenci a dorostenky starší - Omezení: Způsob kvalifikace: Časový pořad disciplin: Rozplavání 13,30-14,20 hod. LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU 2009 KPS Ostrava On line systém na www ČSPS, nebo ročník narození 1993 a 1994 ročník narození 1991 a 1992 Do každé discipliny na 50, 100, 200, 400 m, bude přijato 40 závodníků, tzn. 5 rozplaveb po 16-ti závodnících z každé kategorie podle přihlášených časů a 8 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií, kteří splnili kvalifikační limit. Pokud počet přihlášených nedosáhne v jedné z kategorií 16-ti, budou do počtu 40-ti doplněni závodníci z kategorie druhé. Závody na 800 a 1500 m se řídí obdobným omezením, přijaty však budou pouze 3 rozplavby tzn. 24 závodníků, po 10-ti z obou kategorií podle přihlášených časů a 4 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií. V případě, že se kvalifikuje, na základě shodného času na posledním kvalifikačním tj. 40. resp. 24. místě, více závodníků, bude do losování příslušné discipliny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření presentace a odhlášek, kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v rozplavbách budou nasazeni další náhradníci v příslušné disciplině. Pokud by po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp. dráhy zůstanou volné. Start pouze ve štafetách není povolen. Nejlepšími výkony, které splňují kvalifikační limity a byly zaplavany v době od do termínu přihlášek na závodech na 50 m bazénech uvedených v Termínové listině ČSPS, Termínových listinách krajských/oblastních sekcí/komisí a na závodech doplněných do Termínové listiny ČSPS 2009, na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst.3.7) a časy dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných pořadatelem závodů v předepsaném formátu (TXT). 1. půlden - pátek Začátek závodů 14,30 hod m volný způsob dorostenky 5 r m prsa dor-ky starší finále m volný způsob dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m prsa dorostenci 5 r m volný způsob dorostenky 3. r m znak dorostenky 5 r m volný způsob dorostenci 3. r m znak dorostenci 5 r m znak dor-ky mladší finále m motýlek dorostenky 5 r m znak dor-ky starší finále m motýlek dorostenci 5 r m znak dor-ci mladší finále m volný způsob dorostenky r m znak dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci r m motýlek dor-ky mladší finále m volný způsob dor-ky mladší finále m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dor-ky starší finále m motýlek dor-ci mladší finále m volný způsob dor-ci mladší finále m motýlek dor-ci starší finále m volný způsob dor-ci starší finále 19. 4x100 m polohová štafeta dorostenky m prsa dor-ky mladší finále 20. 4x100 m polohová štafeta dorostenci 16

17 2. půlden - sobota půlden - sobota Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod m polohový závod dorostenky r m polohový závod dorostenky 5. r m polohový závod dorostenci r m polohový závod dorostenci 5. r m volný způsob dorostenky 5 r m volný způsob dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenci 5 r m volný způsob dor-ky starší finále m prsa dorostenci 5 r m volný způsob dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m volný způsob dor-ci starší finále m znak dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m znak dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m motýlek dorostenky 5 r m prsa dor-ky mladší finále m motýlek dorostenci 5 r m prsa dor-ky starší finále m volný způsob dorostenky r m znak dor-ci mladší finále m volný způsob dorostenci r m znak dor-ci starší finále m znak dor-ky mladší finále m znak dor-ky starší finále m motýlek dor-ci mladší finále m motýlek dor-ci starší finále m motýlek dor-ky mladší finále m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dorostenky 5. r m volný způsob dorostenci 5. r x200 m volný způsob dorostenky 42. 4x200 m volný způsob dorostenci 4. půlden - neděle půlden - neděle Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,30-16,20 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m prsa dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m znak dorostenci 5 r m prsa dor-ky mladší finále m znak dorostenky 5 r m prsa dor-ky starší finále m motýlek dorostenci 5 r m znak dor-ci mladší finále m motýlek dorostenky 5 r m znak dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci 5 r m znak dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenky 5 r m znak dor-ky starší finále m polohový závod dorostenci 5 r m motýlek dor-ci mladší finále m polohový závod dorostenky 5 r m motýlek dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci r m motýlek dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenky r m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dor-ci mladší finále m volný způsob dor-ci starší finále m volný způsob dor-ky mladší finále m volný způsob dor-ky starší finále m polohový závod dor-ci mladší finále m polohový závod dor-ci starší finále m polohový závod dor-ky mladší finále m polohový závod dor-ky starší finále m volný způsob dorostenci 3. r m volný způsob dorostenky 3. r x100 m volný způsob dorostenci finále 66. 4x100 m volný způsob dorostenky finále Kvalifikační limity: M-ČR (450 b. FINA ) - 50 m bazén 50 VZ 100 VZ 200 VZ 400 VZ 800 VZ 1500 VZ dor-ci 0:28,56 1:03,05 2:18,29 4:56,07 10:11,61 19:20,37 dor-ky 0:32,12 1:10,50 2:33,14 5:20,66 10:55,12 20:58,62 50 Z 100 Z 200 Z 50 P 100 P 200 P dor-ci 0:32,81 1:10,40 2:32,33 0:35,91 1:18,53 2:50,02 dor-ky 0:37,20 1:18,70 2:47,61 0:40,54 1:27,49 3:07,78 50 M 100 M 200 M 200 PZ 400 PZ dor-ci 0:30,73 1:07,53 2:30,30 2:35,02 5:29,20 dor-ky 0:34,24 1:15,25 2:45,28 2:51,51 6:00,06 17

18 Náhradníci: Kontrola registračních průkazů: Potvrzení účasti: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Pro každé finále budou na základě výsledků rozplaveb určeni vždy čtyři náhradníci. Povinnost dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy, platí bez výjimky jen pro první dva náhradníky. V případě většího počtu odhlášek bude třetí resp. čtvrtý náhradník k prezentaci příslušné discpliny vyzván. Bude provedena v pátek od 10,00 do 13,00 hod. a v sobotu od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek do 20,00 hod. telefonicky na číslo m krytý bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny v jednotlivých kategoriích získá titul "Dorostenecký mistr ČR v plavání pro rok 2009". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom. ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování pouze na 1 noc a to ze soboty na neděli. Nocleh z pátka na sobotu, v případě zájmu pořadatel zajistí, ale oddíly se ubytují na vlastní náklady. Stravování ČSPS nehradí. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU POŘADATELE SOUTĚŽE: cz 18

19 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Termín přihlášek: do pondělí Přihlášky na adresu: Seznam přijatých závodníků: čtvrtek Informace: tel tel./fax B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Discipliny na 50 m, 100 m a 200 m se plavou na rozplavby a finále. Discipliny 400 m, 800 m, 1500 m a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Rozplavby se plavou společně a finále odděleně pro mladší a starší dorost. Věkové kategorie: dorostenci a dorostenky mladší - dorostenci a dorostenky starší - Omezení: Časový pořad disciplin: Rozplavání 13,30-14,20 hod. ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU m PK Slava VŠ Plzeň Datum a místo konání: On line systém na www ČSPS, nebo 1. půlden - pátek Začátek závodů 14,30 hod. ročník narození 1993 a 1994 ročník narození 1991 a 1992 Do každé discipliny na 50, 100, 200, 400 m, bude přijato 40 závodníků, tzn. 5 rozplaveb po 16-ti závodnících z každé kategorie podle přihlášených časů a 8 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií, kteří splnili kvalifikační limit. Pokud počet přihlášených nedosáhne v jedné z kategorií 16-ti, budou do počtu 40-ti doplněni závodníci z kategorie druhé. Závody na 800 a 1500 m se řídí obdobným omezením, přijaty však budou pouze 3 rozplavby tzn. 24 závodníků, po 10-ti z obou kategorií podle přihlášených časů a 4 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií. V případě, že se kvalifikuje, na základě shodného času na posledním kvalifikačním tj. 40. resp. 24. místě, více závodníků, bude do losování příslušné discipliny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření presentace a odhlášek, kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v rozplavbách budou nasazeni další náhradníci v příslušné disciplině. Pokud by po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp. dráhy zůstanou volné. Start pouze ve štafetách není povolen. Způsob kvalifikace: Nejlepšími výkony, které splňují kvalifikační limity a byly zaplavany v době od do termínu přihlášek na závodech na 25 m a 50 m bazénech uvedených v Termínové listině ČSPS, Termínových listinách krajských/oblastních sekcí/komisí a na závodech doplněných do Termínové listiny ČSPS 2009, na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 3.7) a časy dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. Výkony musí být zaznamenány v centrální evidenci výkonů ČSPS na základě výsledků zaslaných pořadatelem závodů v předepsaném formátu (TXT) m volný způsob dorostenky 5 r m prsa dor-ky starší finále m volný způsob dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m prsa dorostenci 5 r m volný způsob dorostenky 3. r m znak dorostenky 5 r m volný způsob dorostenci 3. r m znak dorostenci 5 r m znak dor-ky mladší finále m motýlek dorostenky 5 r m znak dor-ky starší finále m motýlek dorostenci 5 r m znak dor-ci mladší finále m volný způsob dorostenky r m znak dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci r m motýlek dor-ky mladší finále m volný způsob dor-ky mladší finále m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dor-ky starší finále m motýlek dor-ci mladší finále m volný způsob dor-ci mladší finále m motýlek dor-ci starší finále m volný způsob dor-ci starší finále 19. 4x100 m polohová štafeta dorostenky m prsa dor-ky mladší finále 20. 4x100 m polohová štafeta dorostenci 19

20 2. půlden - sobota půlden - sobota Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod m polohový závod dorostenky r m polohový závod dorostenky 5. r m polohový závod dorostenci r m polohový závod dorostenci 5. r m volný způsob dorostenky 5 r m volný způsob dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenci 5 r m volný způsob dor-ky starší finále m prsa dorostenci 5 r m volný způsob dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m volný způsob dor-ci starší finále m znak dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m znak dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m motýlek dorostenky 5 r m prsa dor-ky mladší finále m motýlek dorostenci 5 r m prsa dor-ky starší finále m volný způsob dorostenky r m znak dor-ci mladší finále m volný způsob dorostenci r m znak dor-ci starší finále m polohový závod dorostenci 5 r m znak dor-ky mladší finále m polohový závod dorostenky 5 r m znak dor-ky starší finále m motýlek dor-ci mladší finále m motýlek dor-ci starší finále m motýlek dor-ky mladší finále m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dorostenky 5. r m volný způsob dorostenci 5. r m polohový závod dor-ci mladší finále m polohový závod dor-ci starší finále m polohový závod dor-ky mladší finále m polohový závod dor-ky starší finále 45. 4x200 m volný způsob dorostenky 46. 4x200 m volný způsob dorostenci Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,30-16,20 hod. 4. půlden - neděle půlden - neděle Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m prsa dorostenci 5 r m prsa dor-ci mladší finále m prsa dorostenky 5 r m prsa dor-ci starší finále m znak dorostenci 5 r m prsa dor-ky mladší finále m znak dorostenky 5 r m prsa dor-ky starší finále m motýlek dorostenci 5 r m znak dor-ci mladší finále m motýlek dorostenky 5 r m znak dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci 5 r m znak dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenky 5 r m znak dor-ky starší finále m polohový závod dorostenci 5 r m motýlek dor-ci mladší finále m polohový závod dorostenky 5 r m motýlek dor-ci starší finále m volný způsob dorostenci r m motýlek dor-ky mladší finále m volný způsob dorostenky r m motýlek dor-ky starší finále m volný způsob dor-ci mladší finále m volný způsob dor-ci starší finále m volný způsob dor-ky mladší finále m volný způsob dor-ky starší finále m polohový závod dor-ci mladší finále m polohový závod dor-ci starší finále m polohový závod dor-ky mladší finále m polohový závod dor-ky starší finále m volný způsob dorostenci 3. r m volný způsob dorostenky 3. r x100 m volný způsob dorostenci finále 70. 4x100 m volný způsob dorostenky finále Náhradníci: Pro každé finále budou na základě výsledků rozplaveb určeni vždy čtyři náhradníci. Povinnost dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy, platí bez výjimky jen pro první dva náhradníky. V případě většího počtu odhlášek bude třetí resp. čtvrtý náhradník k prezentaci příslušné discpliny vyzván. 20

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2011 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2015 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2017 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2017 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2016 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2019 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2019 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2018 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ubytování a stravování: PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Klub sportovního plavání Kladno Zimní AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl Datum a místo konání: Letní 9.

Více

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ pořádá dne 30. září 2017 XXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice Hlavní závod: 100

Více

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí.

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí. TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost sobota 14. 4. 2012 Praha Podolí Všeobecná ustanovení: Pořadatel: Datum konání: sobota 14. 4. 2011 Místo konání: Přihlášky:

Více

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery 1) Termínová listina Krajského svazu ČSPS Ústecký kraj pro rok 2019 Leden 26.01.2019 MČR družstev 1. kolo Chomutov 25m Únor Litoměřický kalich Litoměřice 25m Březen 31.03.2019 Krajský přebor v dlouhých

Více

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014 OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Obsah: 1) Termínová listina 2) Všeobecná ustanovení 3) Informace a pokyny 4) Rozpisy soutěží 5) Školení 6) Adresář Sportovně technické dokumenty

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Jihomoravský svaz plaveckých sportů Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Sportovně technické dokumenty 2015 Adresář klubů Jihomoravského kraje Obsah OSPHo Oddíl sportovního plavání Hodonín

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje Termínová listina 2015

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje TERMÍNOVÁ LISTINA 2016

Více

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

V PLAVÁNÍ

V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 22.-24.4.2016 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 28.9.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 28.9.2014 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2019

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2019 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2019 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Sportovně technické dokumenty 2010 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 11.5. - 13.5.2018 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 1.4.2019 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 1.4.2019 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 Hlavním partnerem závodů : MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22 OBSAH Úvod Termínová listina soutěží řízených KP SKO ČSTV Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených KP SKO ČSTV Letní přebor Středočeského

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 31. 12. 2018 A: termínová listina: Leden 19. Krajské kolo

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016.

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Zúčastní se : Řízení soutěže : KoBř, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kopř, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr,

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 27. 12. 2017 A: termínová listina: Leden 20. Krajské kolo

Více

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník KL U B P LA V EC KÉ Š K O LY mezinárodní plavecké závody C E N A BRNÌNSKÉHO DRAKA poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna 2 5. roèník 6. dubna 2019 Mìstský plavecký

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Mojmír Axman předseda OSK SMaS TERMÍNOVÁ LISTINA 2016 Datum Místo konání Kategorie p ihlášky Bazén ÚNOR 2016 6.-7.2.

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a AQUA KLUB Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 1.6.- 3.6. 2018 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2016 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2016 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2014 22. 3. 23. 3. 2014 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJII 2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ 4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ Ve znění doplňků schválených Valnou hromadou oddílů sekce DZP dne 3. 9. 2016 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Svaz potápěčů České republiky Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Liberec 18.11. - 19.11. 2017 Technické provedení: Datum konání: 18.11. - 19.11. 2017 Místo konání: Plavecký

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ.

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ. LETNÍ MČR STARŠÍHO ŽACTVA (2000 a 1999) INFORMACE 1. Pořadatel Plavecký oddíl TJ KOH-I-NOOR 2. Místo závodu Krytý plavecký stadión, Sokolský ostrov 4 GPS 48 58 27,82 N; 14 28 8,98 E 3. Datum konání a časový

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2013 23. 3. 24. 3. 2013 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VI. ROČNÍKU VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2013 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2

SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2 SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK 2017 Obsah Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2 Sestavy, koeficienty obtížnosti přípravných skoků 3 Termínová listina, společná ustanovení

Více

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace 2014-10-22

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace 2014-10-22 Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava Aktualizace 2014-10-22 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Klub plaveckých sportů Ostrava

Více

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2015 21. 3. 22. 3. 2015 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání

TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání VELKÁ CENA MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC V PLAVÁNÍ 38. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ I. kolo Pořadatel: Organizer: Místo: TJ Koh-i-noor České Budějovice oddíl plaveckých sportů Plavecký

Více

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 27.5.- 29.5. 2016 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava Aktualizace 2015-10-22 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Klub plaveckých sportů Ostrava

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

II. Všeobecná ustanovení mistrovství

II. Všeobecná ustanovení mistrovství Příloha č. 1 k RŘ ÚPVSP č. 5/2018 II. Všeobecná ustanovení mistrovství Čl. 1 Organizace mistrovství (1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají a) Ředitelství služby cizinecké policie, b) Útvar policejního

Více

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A V R Š O V I C E 101 00 Praha 10, Vršovické náměstí 2/111 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské a České gymnastické federace SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.cz R O Z P I S P ř e b o r u Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců VS

Více

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2009-2010 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Istanbul a ME (50m)

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 31.5 2.6 2019 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Třebíč 1. - 2. 12. 2017 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: ZŠ a MŠ Třebíč,

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2009 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2009 Základní ustanovení 2 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři / Senioři 60+ Žirovnice Datum: 27. ledna 2018 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota

Více

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK Slavia Praha pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Neděle 26. června 2016 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Technický ředitel Hlavní rozhodčí Ing. Josef Šrámek

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A,

Více

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb uvádí pořádané z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců Sobota 30. 5. 2015 / Brno / Městský plavecký stadion Lužánky

Více

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK Svaz potápěčů České republiky LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín Proposice soutěže MODRÝ MÍTINK Otevřený mezinárodní závod víceboj BI-FINS a závod v plavání s ploutvemi Krytý bazén Nový Jičín

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO OBSAH: Termínová listina 2010... 1 Mistrovství republiky družstev... 4 Meziokresní

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2018 2019 Aktualizace 01. 07. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více