OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže"

Transkript

1 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených ČSPS Zimní mistrovství ČR Letní mistrovství ČR Letní mistrovství ČR dorostu Zimní mistrovství ČR dorostu Letní mistrovství ČR staršího žactva Zimní mistrovství ČR staršího žactva Letní mistrovství ČR mladšího žactva Zimní mistrovství ČR mladšího žactva Pohár České republiky jedenáctiletého žactva Pohár České republiky desetiletého žactva Soutěž družstvev - Mistrovství ČR 2007 Pohár ČR 2007 Výkonnostní třídy plavání Výkonnostní třídy - 25 m Výkonnostní třídy - 50 m Rozdělovník pro zasílání dokumentů Výsledky ze závodů Krajské termínové listiny a rozpisy soutěží Překonání rekordu ČR a nejlepšího výkonu ČR žactva Adresář Výkonný výbor ČSPS Sekretariát ČSPS Sekce plavání ČSPS Časomíra Oblastní pracovníci STK str. 2 str. 4 str. 7 str. 8 str. 8 str. 8 str. 9 str. 11 str. 13 str. 16 str. 19 str. 21 str. 23 str. 25 str. 27 str. 29 str. 31 str. 31 str. 33 str. 33 str. 34 str. 34 str. 34 str. 35 str. 35 str. 36 str. 36 str

2 ÚVOD Vážení sportovní přátelé, na rozdíl od předchozího roku nedochází v organizaci soutěží pro rok 2007 k tolika závažným změnám. Zásadní kroky v plánu inovace českého plavání jsme již v roce 2006 učinili a tak v letech následujících budou zpravidla probíhat jen úpravy nové soutěžní struktury. První změnou oproti letům předchozím je skutečnost, že termínová listina, která je součástí STD zahrnuje pouze soutěže organizované Sekcí plavání ČSPS tzn. Mistrovství ČR, Mistrovství ČR dorostu, Mistrovství ČR žactva, Mistrovství ČR družstev, Český pohár, Poháry ČR žactva deseti a jedenáctiletých, Přebor sportovních tříd, Olympiádu dětí ČR a navíc termín Valné hromady Sekce plavání ČSPS. Ostatní soutěže organizované buď krajskými či oblastními sekcemi resp. komisemi plavání, nebo jednotlivými oddíly a kluby, budou uvedeny a pravidelně aktualizovány na webových stránkách ČSPS. Jedna z mála opravdu důležitých změn byla již avizována v loňských STD. Jde o způsob přihlášek na Mistrovské a Pohárové soutěže jednotlivců řízené ČSPS. Dva a půl roku jsme se učili pracovat s přihláškovým formátem ČSPS (txt). Od se na Mistrovství ČR, Mistrovství ČR dorostu, Mistrovství ČR staršího a mladšího žactva, kolo Českého poháru a na Pohár ČR jedenáctiletého a desetiletého žactva mohou plavecké oddíly/kluby (dále jen oddíly) přihlašovat pouze em a to v uvedeném formátu.txt, nebo na formuláři Prihlas.xls staženým z webové stránky ČSPS (příp. ze záložky dokumenty na Přihlášky zaslané poštou v papírové podobě a nebo em v jiném formátu, nebudou přijaty. Způsob přihlášek na ostatní závody organizované Krajskými (Oblastními) sekcemi či komisemi plavání, nebo jednotlivými oddíly, zůstává v pravomoci organizátora (pořadatele) soutěže. Pokud chce mít přihlašující oddíl jistotu, že přihláška byla doručena, musí si před odesláním u, zaškrtnout na horní liště v záložce "Nástroje", pokyn "Požadovat potvrzení o přečtení". Vzhledem k tomu, že byla ze Soutěžního řádu plavání vypuštěna povinnost umožnit, při požadováni přihlášky em i přihlášku v papírové podobě, mohou ve svých rozpisech požadovat elektronické přihlášky (pouze však ve formátech uznávaných ČSPS) jako jediné možné i všichni organizátoři a pořadatelé plaveckých závodů v ČR. Ve společných ustanoveních rozpisů soutěží, v článku C) Zvláštní ustanovení je na základě rozhodnutí Výboru sekce plavání vymezen pojem závodní půlden s tím, že toto vymezení by mělo být součástí Soutěžního řádu plavání, což bude předloženo k projednání na Valné hromadě K úpravám v programu disciplin dochází v Mistrovství ČR dorostu. Jde o rozdělení 50 m tratí do dvou závodních půldnů a v souvislosti s tím o změny v časovém programu ostatních disciplin. Změnou v Mistrovství ČR a Mistrovství ČR dorostu je zavedení pevného počtu náhradníků (4) pro semifinálové a finálové závody. Povinností dvou prvních náhradníků je dostavit se k prezentaci příslušného semifinále resp. finále, bez zvláštního vyzvání tedy současně se všemi plavci, kteří se do semifinále resp. finále kvalifikovali. Ve většině mistrovských a pohárových soutěží činí rozdíl mezi termínem přihlášek a samotnými závody dnů. Výjimku tvoří pouze Letní mistrovství ČR kde termín přihlášek je předsunut o 17 dní. Při této výjimce bylo přihlédnuto k požadavků řady oddílů - znát seznam přijatých plavců na Letní mistrovství ČR ještě před koncem školního roku proto, aby do závěrečné přípravy nebyli zbytečně zařazeni plavci, kteří se pak na soutěž nekvalifikovali. Dost zajímavé změny se týkají Mistrovství ČR družstev. Jde zejména o způsob přihlášek, kdy na první kolo se oddíly přihlašují pouze v kraji (oblasti) a po zveřejnění pořadí postupujících po 1. kole se tyto přihlásí do 2. a 3. kola soutěže, tedy do semifinále a finále. Pokud oddíl jehož družstvo se umístí do 16. místa, nebude mít zájem na postupu oznámí ve stanoveném termínu na Sekretariát ČSPS a k účasti ve 2. kole bude vyzván klub na dalším místě v pořadí 1. kola. Upřesněn je i způsob rozdělení družstev do obou územních semifinálových závodů. Rozpis soutěže umožňuje závodit družstvům v 1. kole i v jiném kraji (oblasti), než kam je územně příslušný. V tomto ustanovení jde o to umožnit postup do dalších kol i družstvům z krajů (oblastí), kde by v 1. kole nestartovala minimálně 3 družstva mužů resp. 3 družstva žen ze 3 různých oddílů. Protože však Sekce plavání není oprávněna nařídit krajským (oblastním) sekcím či komisím povinnost přijmout i družstva z jiného kraje (oblasti), měla by takovému startu předcházet dohoda mezi oddílem a krajem (oblastí). Z přihlášek resp. rozšířených soupisek družstva, kterými oddíly svá družstva do soutěže přihlašují, byla vypuštěna možnost výběru, zda družstvo chce startovat v celé soutěži, nebo pouze v 1. kole, neboť to řeší nový způsob přihlášek. Pokud však oddíl přihlásí své - 2 -

3 družstvo či družstva do 2. kola soutěže, podepisuje současně i závazek dokončit celou soutěž a podřídit se rozhodnutí vycházejících z rozpisu soutěže. Upřesněna je v rozpise soutěže možnost nahrazení družstva, které se umístilo na postupovém místě a o postup nemá zájem, družstvem z dalších nepostupových míst. Nově je ustanovena i možnost startu mimo soutěž na uvolněných drahách v soutěžních rozplavbách. V kontextu s principem skladby disciplin při mistrovských soutěžích (mužské i ženské složky vždy stejnou disciplinu), byly upraveny i programy disciplin v obou žákovských pohárech, přičemž jejich současná skladba umožňuje plavat soutěž pro oba ročníky současně na jednom bazéně. Menší změnu zaznamenal i Český pohár. Po Zimním mistrovství ČR je ze soutěže vyřazeno i Letní mistrovství ČR a 8 kol ČP je rozděleno tak, že v první polovině roku jsou čtyři závody na 50 m bazénu, a v druhé polovině roku čtyři závody na 25 m bazénu. Poslední úprava se týká postupu při vydávání tištěných výsledků po skončení soutěže. Vzhledem k tomu, že řada oddílů již nepožaduje výsledky v listinné podobě, má pořadatel možnost zjistit kdo z oddílů tyto výsledky nechce (písemně s podpisem vedoucího) a pak udělat a rozdat jen tolik kopií, kolik měl objednávek. Pokud však pořadatel nebude zjišťovat kdo kopii výsledkové listiny nepožaduje, zůstává v platnosti jeho povinnost předat tuto do 30 min. po skončení poslední discipliny příp. zaslat poštou do tří dnů, všem zúčastněným oddílům. Závěrem jen malá žádost - jestliže při čtení STD 2007 najdete nějaké chyby, či nesrovnalosti zavolejte prosím obratem na číslo a nebo pošlete zprávu em na adresu - 3 -

4 TERMÍNOVÁ LISTINA 2007 MISTROVSTVÍ ČR, POHÁR ČR, POHÁR ČR ŽACTVA Datum Soutěž Místo konání Kategorie Bazén Termín přihlášek Velká cena města - 1. kolo ČP 2007 Č. Budějovice do Mistrovství ČR družstev - 1. kolo kraje/oblasti Zimní mistrovství ČR Pardubice Mistrovství ČR družstev - semifinále Praha - Podolí Mistrovství ČR družstev - semifinále Zlín Mistrovství ČR družstev - finále Hradec Králové ČP kolo Ostrava Akademické mistrovství ČR Liberec ČP kolo Chomutov ČP kolo Praha - Podolí Letní pohár ČR desetiletých Č - Domažlice roč Letní pohár ČR desetiletých M - Prostějov roč Letní pohár ČR jedenáctiletých Č - Trutnov roč Letní pohár ČR jedenáctiletých M - Karviná roč Letní mistrovství ČR mladšího žactva Nový Jičín roč Letní mistrovství ČR staršího žactva Plzeň roč. 93, Letní olympiáda dětí ČR Ústí n. Labem roč Letní mistrovství ČR dorostu Zlín roč Letní mistrovství ČR Praha - Podolí ČP kolo Plzeň ČP kolo Kopřivnice ČP kolo Znojmo ČP kolo Brno - Lesná Zimní pohár ČR desetiletých Č - Sokolov roč Zimní pohár ČR desetiletých M - Vsetín roč Zimní pohár ČR jedenáctiletých Č - Kladno roč Zimní pohár ČR jedenáctiletých M - Nový Jičín roč Zimní mistrovství ČR mladšího žactva Litoměřice roč Zimní mistrovství ČR staršího žactva Trutnov roč Zimní mistrovství ČR staršího žactva Zlín roč Zimní mistrovství ČR dorostu Chomutov roč

5 A 2. Kvalifikační časy K přihlášce na Mistrovství ČR a Mistrovství ČR dorostu lze použít i časy dosažené na oficiálních závodech mimo ČR za předpokladu, že účastník soutěže zajistí, že bude zaslána kompletní kopie výsledků z těchto závodů v listinné podobě na Sekretariát ČSPS nejpozději do 15 ti dnů ode dne konání soutěže (poslední soutěžní den) a oddíl, který se těchto závodů zúčastnil zašle k celostátní evidenci výpis výsledků svých závodníků ve formátu TXT, nebo XLS (VYStoTXT) nejpozději do 15-ti dnů ode dne konání soutěže (poslední soutěžní den). V případě nedodržení těchto podmínek, nebudou časy dosažené na těchto závodech uznány jako kvalifikační. A 4. A 5. Pokuta za nenastoupení k závodu. V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání, článek 10. odst a 10.9 a Sazebníku pokut je stanovena pokuta za nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč za jeden start. A 6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ MISTROVSKÝCH A POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPS A ) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A 1. Přihláška A 1.1 K účasti na mistrovských a pohárových soutěžích jednotlivců přihlašují plavecké oddíly/kluby (dále jen oddíly) pouze své závodníky, tzn. závodníky registrované ČSPS v oddíle, který přihlášku zasílá. A 1.2 Přihlášky na mistrovské a pohárové soutěže ČR, s výjimkou Mistrovství ČR družstev, je možno zasílat pouze em a to ve formátu ČSPS (txt), nebo na excelovém formuláři ČSPS "Prihlas.xls". Přihlášky zaslané v jiném formátu, a nebo jiným způsobem, např. poštou v písemné podobě, nebudou přijaty. A 1.3 Pokud oddíly požadují potvrzení zaslané přihlášky, musí si před odesláním u s přihláškou zaškrtnout na horní liště v záložce "Nástroje" pokyn "Požadovat potvrzení o přečtení". A 1.4 Způsob zasílání přihlášek Mistrovství ČR družstev, je uveden v rozpise této soutěže A 1.5 Časy v přihláškách na M-ČR a M-ČR dorostu je nutno uvádět na setiny vteřiny (např. 1:02,47), naopak v v přihláškách na M-ČR žactva a Pohár ČR žactva je nutno uvádět časy pouze na desetiny vteřiny (např. 1:02,4). Pokud byl dosažen přihlašovaný čas, jako mezičas v individuálním závodě, a nebo na prvním úseku štafety, je nutno na tuto skutečnost upozornit v průvodním textu u. A 1.6 Přihlášky štafet podávají vedoucí oddílů na tiskopise "PŘIHLÁŠKA ŠTAFETY" při prezentaci s tím, že musí být vyplněny všechny údaje (číslo discipliny, název štafety, zkratka oddílu, odlišení štafet v případě přihlášky více přihlašovaných štafet do jedné discipliny např. A, B, C ap., přihlašovaný čas) s výjimkou sestavy. Sestavu mohou vedoucí oddílů doplnit příp. pozměnit nejpozději 30 min. před zahájením závodní části půldne závodů, ve kterém se příslušná disciplina plave. A 1.7 Štafety na mistrovské soutěži musí být sestaveny pouze z členů registrovaných v jednom oddíle. Společné štafety oddílů, nebo doplňování štafet závodníky registrovanými v jiném oddíle je nepřípustné a taková štafeta nebude do soutěže přijata, příp. z ní bude následně vyloučena. A 3. Odhláška A 3.1 Oddíl může, v souladu se Soutěžním řádem odhlásit závodníky z jednoho či více startů bez udání důvodu. Tato odhláška musí být odeslána em příp. písemně poštou tak, aby byla zpracovateli přihlášek doručena nejpozději 48 hodin před začátkem 1. půldne příslušné soutěže. A 3.2 Pokud není přihláška právoplatně odvolána podle odst. A 3.1 musí závodník startovat ve všech disciplinách do nichž byl přijat. A 3.3 Při nesplnění ustanovení v odst. A 3.1 a A 3.2 uhradí oddíl pořadateli soutěže, za závodníky kteří k soutěži nenastoupili, přestože byli přijati, náklady spojené s jejich účastí a v případě, že se soutěže nezúčastnil žádný další závodník tohoto oddílu i náklady spojené s účastí vedoucího. A 3.4 Odhlásit závazně objednaná ubytování a stravování musí oddíl nejpozději 48 hod. před začátkem 1.půldne soutěže (platí hodina začátku závodů nikoliv rozplavání). Pokud tak neučiní musí uhradit celou objednávku celou objednávku nejpozději při kontrole registračních průkazů. Omluva Při kontrole dokladů tzn., pokud není v rozpise soutěže uvedeno jinak, nejpozději však do 20,00 hod. dne předcházejícího, prvnímu dni soutěže musí oddíl zajistit omluvení všech závodníků, jejichž přihláška byla do soutěže přijata a oni se soutěže určitě nezúčastní, s výjimkou těch, kteří byli právoplatně odhlášeni dle odst. A 3.1 a to osobně, nebo telefonicky zástupci organizátora příp. pořadatele soutěže. Hospodářské podmínky U všech mistrovských soutěží ČR, hradí ČSPS náklady na technické uspořádání soutěže tzn. nájemné bazénu, a výlohy na rozhodčí a časoměrné zařízení. Ostatní finanční podmínky pro jednotlivé soutěže jsou upřesněny v rozpise soutěže

6 B 1. Předpis Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení rozpisu příslušné soutěže. B 2. B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 3. B ) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěží Všechny mistrovské soutěže ČR jsou soutěží jednotlivců a štafet, s výjimkou Mistrovství ČR družstev. Na místa omluvených a odhlášených závodníků a závodnic v jednotlivých disciplinách, budou po prezentaci doplněni náhradníci a náhradnice uvedení ve Startovní listině resp. v Seznamu přijatých závodníků příslušné discipliny, a to v pořadí podle přihlášených časů. Tento start je pro náhradníka povinný. Stanovené počty rozplaveb jsou uvedeny v rozpise jednotlivých soutěží Sekce plavání ČSPS si vyhrazuje právo provést změny v rozpise soutěže, pokud si to vyžádá mimořádná situace. Podmínky účasti Mistrovských soutěží ČR se mohou zúčastnit všichni závodníci a závodnice registrovaní v ČSPS, pokud předloží ke kontrole platný registrační průkaz a pokud splňují ustanovení článku 9. odst Soutěžního řádu plavání. Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá jejich trenér příp. jejich vedoucí na příslušné soutěži. C ) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ C 1.1 Termínem závodní půlden (dále jen půlden) se rozumí ta část závodů jejíž začátek byl buď v první polovině dne, tzn. do 11,59 hod. příslušného závodního dne, a nebo v druhé polovině dne tzn. po 12,00 hod. V jednom kalendářním dni se mohou uskutečnit maximálně 2 závodní půldny. Minimální přestávka mezi dvěma půldny je 60 min. C 1.2 Ukončení rozplavání je na všech mistrovských soutěžích ČSPS vždy 10 min. před stanoveným začátkem příslušného závodního půldne. C 1.3 Start mimo soutěž, na mistrovských soutěžích ČR jednotlivců, ve všech věkových kategoriích, není povolen. C 1.4 V mistrovství ČR družstev je povolen start mimo soutěž, pouze však na volných drahách soutěžních rozplaveb a pouze z řad závodníků uvedených na soupiskách jednotlivých startujících družstev. Není povoleno přídávání rozplaveb a pokud je počet zájemců o start mimo soutěž větší než počet volných drah v soutěžních rozplavbách, rozhodne v souladu s výše uvedeným omezením vrchní rozhodčí. C 1.5 Omezení počtu startů, pokud v rozpise soutěže není stanoveno jinak, se řídí ustanoveními Soutěžního řádu. D ) ODMĚNY ROZHODČÍM Na mistrovských soutěžích ČSPS přísluší rozhodčím následující odměny za výkon funkce: * Vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér, hlasatel 200,- Kč / půlden * Ostatní rozhodčí 150,- Kč / půlden - 6 -

7 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ROZPISY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPS ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2007 Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky na adresu: Seznam přijatých závodníků: Informace: Sportovní club plaveckého areálu Pardubice do úterý čtvrtek tel. tel./fax Pardubice B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Omezení: Náhradníci: Discipliny 50 m se plavou na rozplavby, semifinále a finále. Discipliny 100 m, 200 m a 400 m se plavou na rozplavby a finále A a B. Discipliny 800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Start pouze ve štafetách není povolen. Pro každé semifinále a finále budou na základě výsledků rozplaveb resp. semifinále určeni vždy čtyři náhradníci, jejichž povinností je dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy. Časový pořad disciplin: 1. půlden - pátek Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 2. půlden - pátek Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 1, 50 m volný způsob ženy 4 r. 201, 50 m volný způsob ženy F 2, 50 m volný způsob muži 4 r. 202, 50 m volný způsob muži F 3, 200 m prsa ženy 4 r. 203, 200 m prsa ženy F A+B 4, 200 m prsa muži 4 r. 204, 200 m prsa muži F A+B 5, 100 m znak ženy 4 r. 205, 100 m znak ženy F A+B 6, 100 m znak muži 4 r. 206, 100 m znak muži F A+B 7, 200 m motýlek ženy 4 r. 207, 200 m motýlek ženy F A+B 8, 200 m motýlek muži 4 r. 208, 200 m motýlek muži F A+B 9, 400 m volný způsob ženy 4 r. 209, 400 m volný způsob ženy F A+B 10, 400 m volný způsob muži 4 r. 210, 400 m volný způsob muži F A+B 101, 50 m volný způsob ženy SF 2 r. 11, 4x100 m volný způsob ženy 102, 50 m volný způsob muži SF 2 r. 12, 4x100 m volný způsob muži 3. půlden - sobota půlden - sobota Začátek závodů 9,30 hod. Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 13, 50 m znak ženy 4 r. 213, 50 m znak ženy F 14, 50 m znak muži 4 r. 214, 50 m znak muži F 15, 200 m volný způsob ženy 4 r. 215, 200 m volný způsob ženy F A+B 16, 200 m volný způsob muži 4 r. 216, 200 m volný způsob muži F A+B 17, 100 m prsa ženy 4 r. 217, 100 m prsa ženy F A+B 18, 100 m prsa muži 4 r. 218, 100 m prsa muži F A+B 19, 100 m motýlek ženy 4 r. 219, 100 m motýlek ženy F A+B 20, 100 m motýlek muži 4 r. 220, 100 m motýlek muži F A+B 21, 400 m polohový závod ženy 4 r. 221, 400 m polohový závod ženy F A+B 22, 400 m polohový závod muži 4 r. 222, 400 m polohový závod muži F A+B 113, 50 m znak ženy SF 2 r. 23, 4x200 m volný způsob ženy 114, 50 m znak muži SF 2 r. 24, 4x200 m volný způsob muži - 7 -

8 5. půlden - neděle půlden - neděle Začátek závodů 9,30 hod. Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 25, 50 m motýlek ženy 4 r. 225, 50 m motýlek ženy F 26, 50 m motýlek muži 4 r. 226, 50 m motýlek muži F 27, 50 m prsa ženy 4 r. 227, 50 m prsa ženy F 28, 50 m prsa muži 4 r. 228, 50 m prsa muži F 29, 200 m polohový závod ženy 4 r. 229, 200 m polohový závod ženy F A+B 30, 200 m polohový závod muži 4 r. 230, 200 m polohový závod muži F A+B 31, 100 m volný způsob ženy 4 r. 231, 100 m volný způsob ženy F A+B 32, 100 m volný způsob muži 4 r. 232, 100 m volný způsob muži F A+B 33, 200 m znak ženy 4 r. 233, 200 m znak ženy F A+B 34, 200 m znak muži 4 r. 234, 200 m znak muži F A+B 125, 50 m motýlek ženy SF 2 r. 35, 800 m volný způsob ženy 1 r. 126, 50 m motýlek muži SF 2 r. 36, 1500 m volný způsob muži 1 r. 127, 50 m prsa ženy SF 2 r. 37, 4x100 m polohová štafeta ženy 128, 50 m prsa muži SF 2 r. 38, 4x100 m polohová štafeta muži 35, 800 m volný způsob ženy 2 r. 36, 1500 m volný způsob muži 2 r. Způsob kvalifikace: Kontrola registračních průkazů: Potvrzení účasti: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Nejlepšími výkony zaplavanými na závodech uvedených v Termínové listině ČSPS a Termínových listinách krajských resp. oblastních sekcí/komisí na rok 2006 a 2007, dále na závodech doplněných do Termínové listiny ČSPS 2006 a 2007, na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst.3.7) a v zahraničí při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD. a to na 50 m bazénu v době od do termínu přihlášek. Bude provedena ve čtvrtek od 16,00 do 20,00 hod. a v pátek od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek do 20,00 hod., a to buď osobně při kontrole ve čtvrtek, nebo tentýž den telefonicky: do 12,00 hod. na číslo od 12,00 hod. na číslo m krytý bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny získá titul "Mistr ČR v plavání pro rok 2007". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování pouze na 2 noci, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli ve výši 150,- Kč na osobu a noc. Nocleh ze čtvrtka ze čtvrtka na pátek, si hradí v plné výši oddíly sami. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ SI ODDÍLY ZAJISTÍ SAMI NABÍDKY, KTERÁ BUDE UVEDENA NA WEBOVÉ STRÁNCE POŘADATELE:

9 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2007 Pořadatel: Datum a místo konání: Universitní sportovní klub Praha Praha - Podolí Termín přihlášek: do úterý Přihlášky na adresu: Seznam přijatých závodníků: čtvrtek Informace: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ tel. tel./fax Systém soutěže: Omezení: Náhradníci: Discipliny 50 m se plavou na rozplavby, semifinále a finále. Discipliny 100 m, 200 m a 400 m se plavou na rozplavby a finále A a B. Discipliny 800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Start pouze ve štafetách není povolen. Pro každé semifinále a finále budou na základě výsledků rozplaveb resp. semifinále určeni vždy čtyři náhradníci, jejichž povinností je dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy. Časový pořad disciplin: 1. půlden - pátek Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 2. půlden - pátek Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 1, 50 m volný způsob ženy 4 r. 201, 50 m volný způsob ženy F 2, 50 m volný způsob muži 4 r. 202, 50 m volný způsob muži F 3, 200 m prsa ženy 4 r. 203, 200 m prsa ženy F A+B 4, 200 m prsa muži 4 r. 204, 200 m prsa muži F A+B 5, 100 m znak ženy 4 r. 205, 100 m znak ženy F A+B 6, 100 m znak muži 4 r. 206, 100 m znak muži F A+B 7, 200 m motýlek ženy 4 r. 207, 200 m motýlek ženy F A+B 8, 200 m motýlek muži 4 r. 208, 200 m motýlek muži F A+B 9, 400 m volný způsob ženy 4 r. 209, 400 m volný způsob ženy F A+B 10, 400 m volný způsob muži 4 r. 210, 400 m volný způsob muži F A+B 101, 50 m volný způsob ženy SF 2 r. 11, 4x100 m volný způsob ženy 102, 50 m volný způsob muži SF 2 r. 12, 4x100 m volný způsob muži 3. půlden - sobota Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 4. půlden - sobota Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 13, 50 m znak ženy 4 r. 213, 50 m znak ženy F 14, 50 m znak muži 4 r. 214, 50 m znak muži F 15, 200 m volný způsob ženy 4 r. 215, 200 m volný způsob ženy F A+B 16, 200 m volný způsob muži 4 r. 216, 200 m volný způsob muži F A+B 17, 100 m prsa ženy 4 r. 217, 100 m prsa ženy F A+B 18, 100 m prsa muži 4 r. 218, 100 m prsa muži F A+B 19, 100 m motýlek ženy 4 r. 219, 100 m motýlek ženy F A+B 20, 100 m motýlek muži 4 r. 220, 100 m motýlek muži F A+B 21, 400 m polohový závod ženy 4 r. 221, 400 m polohový závod ženy F A+B 22, 400 m polohový závod muži 4 r. 222, 400 m polohový závod muži F A+B 113, 50 m znak ženy SF 2 r. 23, 4x200 m volný způsob ženy 114, 50 m znak muži SF 2 r. 24, 4x200 m volný způsob muži - 9 -

10 5. půlden - neděle Začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 6. půlden - neděle Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 25, 50 m motýlek ženy 4 r. 225, 50 m motýlek ženy F 26, 50 m motýlek muži 4 r. 226, 50 m motýlek muži F 27, 50 m prsa ženy 4 r. 227, 50 m prsa ženy F 28, 50 m prsa muži 4 r. 228, 50 m prsa muži F 29, 200 m polohový závod ženy 4 r. 229, 200 m polohový závod ženy F A+B 30, 200 m polohový závod muži 4 r. 230, 200 m polohový závod muži F A+B 31, 100 m volný způsob ženy 4 r. 231, 100 m volný způsob ženy F A+B 32, 100 m volný způsob muži 4 r. 232, 100 m volný způsob muži F A+B 33, 200 m znak ženy 4 r. 233, 200 m znak ženy F A+B 34, 200 m znak muži 4 r. 234, 200 m znak muži F A+B 125, 50 m motýlek ženy SF 2 r. 35, 800 m volný způsob ženy 1 r. 126, 50 m motýlek muži SF 2 r. 36, 1500 m volný způsob muži 1 r. 127, 50 m prsa ženy SF 2 r. 37, 4x100 m polohová štafeta ženy 128, 50 m prsa muži SF 2 r. 38, 4x100 m polohová štafeta muži 35, 800 m volný způsob ženy 2 r. 36, 1500 m volný způsob muži 2 r. Způsob kvalifikace: Nejlepšími výkony zaplavanými na závodech uvedených v Termínové listině ČSPS a Termínových listinách krajských příp. oblastních sekcí resp. komisí na rok 2007, dále na závodech doplněných do Termínové listiny ČSPS na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 3.7), příp. dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD a to na 50 m bazénu v době od do termínu přihlášek. Kontrola registračních průkazů: Bude provedena ve čtvrtek od 16,00 do 20,00 hod. a v pátek od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. Potvrzení účasti: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek to 20,00 hod., a to buď osobně při kontrole ve čtvrtek, nebo tentýž den telefonicky: do 12,00 hod. na číslo od 12,00 hod. na číslo m otevřený bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny získá titul "Mistr ČR v plavání pro rok 2007". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování pouze na 2 noci, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Nocleh ze čtvrtka na pátek v případě zájmu pořadatel zajistí, ale oddíly se ubytují na vlastní náklady. Stravování ČSPS nehradí. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU POŘADATELE SOUTĚŽE: Jaroslava Passerová, Osvětová 615, Praha

11 LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU 2007 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Plavecký klub Zlín Datum a místo konání: Termín přihlášek: do úterý Přihlášky na adresu: Seznam přijatých závodníků: čtvrtek Informace: tel. tel./fax Zlín B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Věkové kategorie: dorostenci a dorostenky mladší - dorostenci a dorostenky starší - Způsob kvalifikace: Časový pořad disciplin: 1. půlden - pátek Začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 13,30-14,20 hod. 1, 50 m motýlek dorostenky 5 r. 3, 50 m motýlek dorostenci 5 r. 5, 50 m znak dorostenky 5 r. 7, 50 m znak dorostenci 5 r. 9, 800 m volný způsob dorostenky r. 10, 1500 m volný způsob dorostenci r. 101, 50 m motýlek dor-ky mladší finále 102, 50 m motýlek dor-ky starší finále 103, 50 m motýlek dor-ci mladší finále 104, 50 m motýlek dor-ci starší finále 105, 50 m znak dor-ky mladší finále 106, 50 m znak dor-ky starší finále 107, 50 m znak dor-ci mladší finále 108, 50 m znak dor-ci starší finále 9, 800 m volný způsob dorostenky 3. r. 10, 1500 m volný způsob dorostenci 3. r. 11, 4x100 m volný způsob dorostenky 12, 4x100 m volný způsob dorostenci ročník narození 1991 a 1992 ročník narození 1989 a 1990 Omezení: Do každé discipliny na 50, 100, 200 a 400 m, bude přijato 40 závodníků, tj. 5 rozplaveb, po 16-ti závodnících z každé kategorie podle přihlášených časů a 8 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií. Pokud počet přihlášených v jedné kategorii nedosáhne 16-ti, budou do počtu 40-ti doplněni závodníci z z kategorie druhé. Závody na 800 m a 1500 m se řídí obdobným omezením, přijaty však budou pouze 3 rozplavby tj. 24 závodníků, po 10-ti z obou kategorií podle přihlášených časů a 4 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií. Start pouze ve štafetách není povolen. Náhradníci: Discipliny na 50 m, 100 m, 200 m a 400 m se plavou na rozplavby a finále. Discipliny 800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Rozplavby se plavou společně a finále odděleně pro mladší a starší dorost. Pro každé finále budou na základě výsledků rozplaveb určeni vždy čtyři náhradníci, jejichž povinností je dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy. Nejlepšími výkony zaplavanými na závodech uvedených v Termínové listině ČSPS a Termínových listinách krajských příp. oblastních sekcí resp. komisí na rok 2007, dále na závodech doplněných do Termínové listiny ČSPS na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 3.7), příp. dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD a to na 50 m bazénu v době od do termínu přihlášek

12 2. půlden - sobota půlden - sobota Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,30-16,20 hod. 13, 50 m prsa dorostenky 5 r. 113, 50 m prsa dor-ky mladší finále 15, 50 m prsa dorostenci 5 r. 114, 50 m prsa dor-ky starší finále 17, 50 m volný způsob dorostenky 5 r. 115, 50 m prsa dor-ci mladší finále 19, 50 m volný způsob dorostenci 5 r. 116, 50 m prsa dor-ci starší finále 21, 200 m motýlek dorostenky 5 r. 117, 50 m volný způsob dor-ky mladší finále 23, 200 m motýlek dorostenci 5 r. 118, 50 m volný způsob dor-ky starší finále 25, 100 m znak dorostenky 5 r. 119, 50 m volný způsob dor-ci mladší finále 27, 100 m znak dorostenci 5 r. 120, 50 m volný způsob dor-ci starší finále 29, 200 m prsa dorostenky 5 r. 121, 200 m motýlek dor-ky mladší finále 31, 200 m prsa dorostenci 5 r. 122, 200 m motýlek dor-ky starší finále 33, 200 m volný způsob dorostenky 5 r. 123, 200 m motýlek dor-ci mladší finále 35, 200 m volný způsob dorostenci 5 r. 124, 200 m motýlek dor-ci starší finále 37, 400 m polohový závod dorostenky 5 r. 125, 100 m znak dor-ky mladší finále 39, 400 m polohový závod dorostenci 5 r. 126, 100 m znak dor-ky starší finále 41, 4x200 m volný způsob dorostenky 127, 100 m znak dor-ci mladší finále 42, 4x200 m volný způsob dorostenci 128, 100 m znak dor-ci starší finále 129, 200 m prsa dor-ky mladší finále 130, 200 m prsa dor-ky starší finále 131, 200 m prsa dor-ci mladší finále 132, 200 m prsa dor-ci starší finále 133, 200 m volný způsob dor-ky mladší finále 134, 200 m volný způsob dor-ky starší finále 135, 200 m volný způsob dor-ci mladší finále 136, 200 m volný způsob dor-ci starší finále 137, 400 m polohový závod dor-ky mladší finále 138, 400 m polohový závod dor-ky starší finále 139, 400 m polohový závod dor-ci mladší finále 140, 400 m polohový závod dor-ci starší finále 4. půlden - neděle Začátek závodů 9,00 hod. 5. půlden - neděle Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 43, 100 m volný způsob dorostenci 5 r. 143, 100 m volný způsob dor-ci mladší finále 45, 100 m volný způsob dorostenky 5 r. 144, 100 m volný způsob dor-ci starší finále 47, 200 m znak dorostenci 5 r. 145, 100 m volný způsob dor-ky mladší finále 49, 200 m znak dorostenky 5 r. 146, 100 m volný způsob dor-ky starší finále 51, 100 m motýlek dorostenci 5 r. 147, 200 m znak dor-ci mladší finále 53, 100 m motýlek dorostenky 5 r. 148, 200 m znak dor-ci starší finále 55, 100 m prsa dorostenci 5 r. 149, 200 m znak dor-ky mladší finále 57, 100 m prsa dorostenky 5 r. 150, 200 m znak dor-ky starší finále 59, 200 m polohový závod dorostenci 5 r. 151, 100 m motýlek dor-ci mladší finále 61, 200 m polohový závod dorostenky 5 r. 152, 100 m motýlek dor-ci starší finále 63, 400 m volný způsob dorostenci 5 r. 153, 100 m motýlek dor-ky mladší finále 65, 400 m volný způsob dorostenky 5 r. 154, 100 m motýlek dor-ky starší finále 67, 4x100 m polohová štafeta dorostenci 155, 100 m prsa dor-ci mladší finále 68, 4x100 m polohová štafeta dorostenky 156, 100 m prsa dor-ci starší finále 157, 100 m prsa dor-ky mladší finále 158, 100 m prsa dor-ky starší finále 159, 200 m polohový závod dor-ci mladší finále 160, 200 m polohový závod dor-ci starší finále 161, 200 m polohový závod dor-ky mladší finále 162, 200 m polohový závod dor-ky starší finále 163, 400 m volný způsob dor-ci mladší finále 164, 400 m volný způsob dor-ci starší finále 165, 400 m volný způsob dor-ky mladší finále 166, 400 m volný způsob dor-ky starší finále

13 Kontrola registračních průkazů: Bude provedena v pátek od 10,00 do 13,00 hod. a v sobotu od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. Potvrzení účasti: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek do 20,00 hod. telefonicky na číslo m krytý bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny v jednotlivých kategoriích získá titul "Dorostenecký mistr ČR v plavání pro rok 2007". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování pouze na 1 noc a to ze soboty na neděli. Nocleh z pátka na sobotu, v případě zájmu pořadatel zajistí, ale oddíly se ubytují na vlastní náklady. Stravování ČSPS nehradí. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU POŘADATELE SOUTĚŽE: PaedDr. Petr Přikryl, Zborovská 4162, Zlín

14 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Termín přihlášek: do úterý Přihlášky na adresu: Informace: tel tel./fax B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Věkové kategorie: dorostenci a dorostenky mladší - dorostenci a dorostenky starší - Způsob kvalifikace: Časový pořad disciplin: 1. půlden - pátek Začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 13,30-14,20 hod. 1, 50 m motýlek dorostenky 5 r. 3, 50 m motýlek dorostenci 5 r. 5, 50 m znak dorostenky 5 r. 7, 50 m znak dorostenci 5 r. 9, 100 m polohový závod dorostenky 5 r. 11, 100 m polohový závod dorostenci 5 r. 13, 800 m volný způsob dorostenky r. 14, 1500 m volný způsob dorostenci r. 101, 50 m motýlek dor-ky mladší finále 102, 50 m motýlek dor-ky starší finále 103, 50 m motýlek dor-ci mladší finále 104, 50 m motýlek dor-ci starší finále 105, 50 m znak dor-ky mladší finále 106, 50 m znak dor-ky starší finále 107, 50 m znak dor-ci mladší finále 108, 50 m znak dor-ci starší finále 109, 100 m polohový závod dor-ky mladší finále 110, 100 m polohový závod dor-ky starší finále 111, 100 m polohový závod dor-ci mladší finále 112, 100 m polohový závod dor-ci starší finále 13, 800 m volný způsob dorostenky 3. r. 14, 1500 m volný způsob dorostenci 3. r. Chomutov ročník narození 1991 a 1992 ročník narození 1989 a 1990 Omezení: Do každé discipliny na 50, 100, 200 a 400 m, bude přijato 40 závodníků, tj. 5 rozplaveb, po 16-ti závodnících z každé kategorie podle přihlášených časů a 8 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií. Pokud počet přihlášených v jedné kategorii nedosáhne 16-ti, budou do počtu 40-ti doplněni závodníci z z kategorie druhé. Závody na 800 m a 1500 m se řídí obdobným omezením, přijaty však budou pouze 3 rozplavby tj. 24 závodníků, po 10-ti z obou kategorií podle přihlášených časů a 4 podle přihlášených časů bez rozdílu kategorií. Start pouze ve štafetách není povolen. Náhradníci: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU 2007 Slavia Chomutov Datum a místo konání: Seznam přijatých závodníků: čtvrtek Discipliny na 50 m, 100 m, 200 m a 400 m se plavou na rozplavby a finále. Discipliny 800 m a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na čas. Rozplavby se plavou společně a finále odděleně pro mladší a starší dorost. Pro každé finále budou na základě výsledků rozplaveb určeni vždy čtyři náhradníci, jejichž povinností je dostavit se k prezentaci příslušné discipliny bez zvláštní výzvy. Nejlepšími výkony zaplavanými na závodech uvedených v Termínové listině ČSPS a Termínových listinách krajských příp. oblastních sekcí resp. komisí na rok 2007, dále na závodech doplněných do Termínové listiny ČSPS na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže (viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 3.7), příp. dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD v době od do termínu přihlášek

15 2. půlden - sobota půlden - sobota Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,30-16,20 hod. 15, 50 m prsa dorostenky 5 r. 115, 50 m prsa dor-ky mladší finále 17, 50 m prsa dorostenci 5 r. 116, 50 m prsa dor-ky starší finále 19, 50 m volný způsob dorostenky 5 r. 117, 50 m prsa dor-ci mladší finále 21, 50 m volný způsob dorostenci 5 r. 118, 50 m prsa dor-ci starší finále 23, 200 m motýlek dorostenky 5 r. 119, 50 m volný způsob dor-ky mladší finále 25, 200 m motýlek dorostenci 5 r. 120, 50 m volný způsob dor-ky starší finále 27, 100 m znak dorostenky 5 r. 121, 50 m volný způsob dor-ci mladší finále 29, 100 m znak dorostenci 5 r. 122, 50 m volný způsob dor-ci starší finále 31, 200 m prsa dorostenky 5 r. 123, 200 m motýlek dor-ky mladší finále 33, 200 m prsa dorostenci 5 r. 124, 200 m motýlek dor-ky starší finále 35, 200 m volný způsob dorostenky 5 r. 125, 200 m motýlek dor-ci mladší finále 37, 200 m volný způsob dorostenci 5 r. 126, 200 m motýlek dor-ci starší finále 39, 400 m polohový závod dorostenky 5 r. 127, 100 m znak dor-ky mladší finále 41, 400 m polohový závod dorostenci 5 r. 128, 100 m znak dor-ky starší finále 43, 4x200 m volný způsob dorostenky 129, 100 m znak dor-ci mladší finále 44, 4x200 m volný způsob dorostenci 130, 100 m znak dor-ci starší finále 131, 200 m prsa dor-ky mladší finále 132, 200 m prsa dor-ky starší finále 133, 200 m prsa dor-ci mladší finále 134, 200 m prsa dor-ci starší finále 135, 200 m volný způsob dor-ky mladší finále 136, 200 m volný způsob dor-ky starší finále 137, 200 m volný způsob dor-ci mladší finále 138, 200 m volný způsob dor-ci starší finále 139, 400 m polohový závod dor-ky mladší finále 140, 400 m polohový závod dor-ky starší finále 141, 400 m polohový závod dor-ci mladší finále 142, 400 m polohový závod dor-ci starší finále 45, 4x100 m volný způsob dorostenky 46, 4x100 m volný způsob dorostenci 4. půlden - neděle půlden - neděle Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 47, 100 m volný způsob dorostenci 5 r. 147, 100 m volný způsob dor-ci mladší finále 49, 100 m volný způsob dorostenky 5 r. 148, 100 m volný způsob dor-ci starší finále 51, 200 m znak dorostenci 5 r. 149, 100 m volný způsob dor-ky mladší finále 53, 200 m znak dorostenky 5 r. 150, 100 m volný způsob dor-ky starší finále 55, 100 m motýlek dorostenci 5 r. 151, 200 m znak dor-ci mladší finále 57, 100 m motýlek dorostenky 5 r. 152, 200 m znak dor-ci starší finále 59, 100 m prsa dorostenci 5 r. 153, 200 m znak dor-ky mladší finále 61, 100 m prsa dorostenky 5 r. 154, 200 m znak dor-ky starší finále 63, 200 m polohový závod dorostenci 5 r. 155, 100 m motýlek dor-ci mladší finále 65, 200 m polohový závod dorostenky 5 r. 156, 100 m motýlek dor-ci starší finále 67, 400 m volný způsob dorostenci 5 r. 157, 100 m motýlek dor-ky mladší finále 69, 400 m volný způsob dorostenky 5 r. 158, 100 m motýlek dor-ky starší finále 71, 4x100 m polohová štafeta dorostenci 159, 100 m prsa dor-ci mladší finále 72, 4x100 m polohová štafeta dorostenky 160, 100 m prsa dor-ci starší finále 161, 100 m prsa dor-ky mladší finále 162, 100 m prsa dor-ky starší finále 163, 200 m polohový závod dor-ci mladší finále 164, 200 m polohový závod dor-ci starší finále 165, 200 m polohový závod dor-ky mladší finále 166, 200 m polohový závod dor-ky starší finále 167, 400 m volný způsob dor-ci mladší finále 168, 400 m volný způsob dor-ci starší finále 169, 400 m volný způsob dor-ky mladší finále 170, 400 m volný způsob dor-ky starší finále

16 Kontrola registračních průkazů: Bude provedena v pátek od 10,00 do 13,00 hod. a v sobotu od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. Potvrzení účasti: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději ve čtvrtek do 20,00 hod. telefonicky telefonicky na číslo m krytý bazén (1/2 50 m bazénu), 8 drah, elektronické časoměrné zařízení Vítěz každé discipliny v jednotlivých kategoriích získá titul "Dorostenecký mistr ČR v plavání pro rok 2007". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom ČSPS hradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování pouze na 1 noc a to ze soboty na neděli. Nocleh z pátka na sobotu, v případě zájmu pořadatel zajistí, ale oddíly se ubytují na vlastní náklady. Stravování ČSPS nehradí. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU POŘADATELE SOUTĚŽE: Vlastimil Čermák, Hutnická 5304, Chomutov

17 LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍHO ŽACTVA 2007 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky na adresu: Seznam přijatých závodníků: Informace: Slavia VŠ Plzeň do úterý čtvrtek tel. tel./fax Plzeň - Slovany B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Startují: Omezení startů: Časový pořad disciplin: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Jednotlivci se plavou odděleně pro oba ročníky, štafety jsou pro oba ročníky společné. 1. půlden - sobota půlden - sobota Začátek závodů 9,00 hod. Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Žáci a žačky ročník narození v roce 1993 a Závodníci a závodnice smí na Mistrovství ČR žactva startovat pouze v šesti disciplinách jednotlivců a ve štafetách, maximálně však ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. V disciplinách na 50 m, 100 m a 200 m bude zařazeno maximálně 24 závodníků v každém ročníku. V disciplinách na 400 m, 800 m a 1500 m bude startovat maximálně 18 závodníků v každém ročníku. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 1, 200 m volný způsob žáci 94 3 r. 19, 50 m volný způsob žačky 94 3 r. 2, 200 m volný způsob žáci 93 3 r. 20, 50 m volný způsob žačky 93 3 r. 3, 200 m volný způsob žačky 94 3 r. 21, 50 m volný způsob žáci 94 3 r. 4, 200 m volný způsob žačky 93 3 r. 22, 50 m volný způsob žáci 93 3 r. 5, 100 m prsa žáci 94 3 r. 23, 200 m polohový závod žačky 94 3 r. 6, 100 m prsa žáci 93 3 r. 24, 200 m polohový závod žačky 93 3 r. 7, 100 m prsa žačky 94 3 r. 25, 200 m polohový závod žáci 94 3 r. 8, 100 m prsa žačky 93 3 r. 26, 200 m polohový závod žáci 93 3 r. 9, 200 m motýlek žáci 94 3 r. 27, 100 m znak žačky 94 3 r. 10, 200 m motýlek žáci 93 3 r. 28, 100 m znak žačky 93 3 r. 11, 200 m motýlek žačky 94 3 r. 29, 100 m znak žáci 94 3 r. 12, 200 m motýlek žačky 93 3 r. 30, 100 m znak žáci 93 3 r. 13, 400 m volný způsob žáci 94 2 r. 31, 400 m volný způsob žačky 94 2 r. 14, 400 m volný způsob žáci 93 2 r. 32, 400 m volný způsob žačky 93 2 r. 15, 4x50 m volný způsob žačky 33, 4x50 m volný způsob žáci 16, 4x50 m polohová štafeta žáci 34, 4x50 m polohová štafeta žačky 17, 800 m volný způsob žačky 94 2 r. 35, 1500 m volný způsob žáci 94 2 r. 18, 800 m volný způsob žačky 93 2 r. 36, 1500 m volný způsob žáci 93 2 r

18 3. půlden - neděle Začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. 37, 200 m znak žačky 94 3 r. 38, 200 m znak žačky 93 3 r. 39, 200 m znak žáci 94 3 r. 40, 200 m znak žáci 93 3 r. 41, 100 m motýlek žačky 94 3 r. 42, 100 m motýlek žačky 93 3 r. 43, 100 m motýlek žáci 94 3 r. 44, 100 m motýlek žáci 93 3 r. 45, 200 m prsa žačky 94 3 r. 46, 200 m prsa žačky 93 3 r. 47, 200 m prsa žáci 94 3 r. 48, 200 m prsa žáci 93 3 r. 49, 100 m volný způsob žačky 94 3 r. 50, 100 m volný způsob žačky 93 3 r. 51, 100 m volný způsob žáci 94 3 r. 52, 100 m volný způsob žáci 93 3 r. 53, 400 m polohový závod žačky 94 2 r. 54, 400 m polohový závod žačky 93 2 r. 55, 400 m polohový závod žáci 94 2 r. 56, 400 m polohový závod žáci 93 2 r. Způsob kvalifikace: Start ve štafetách: Kontrola registračních průkazů: Potvrzení účasti: Závodiště: Ceny: Hospodářské podmínky: Upozornění: Kvalifikací pro Letní mistrovství ČR staršího žactva jsou pouze Letní krajské (oblastní) přebory žactva. Závodníci a závodnice se mohou na Mistrovství ČR žactva přihlašovat pouze na discipliny v nichž startovali na kvalifikaci a pouze s časy dosaženými v této kvalifikační soutěži. V případě, že se závodník kvalifikačního závodů nezúčastnil, je nutno uvést na přihlášku čas dosažený na závodech uvedených v Termínové listině ČSPS, Termínových listinách krajských příp. oblastních sekcí resp. komisí na rok 2007, závodů doplněných do Termínové listiny ČSPS 2007 na základě splnění ohlašovací povinnosti pořadatelem soutěže ( viz. Soutěžní řád plavání čl. 3, odst. 3.7), příp. dosaženými v zahraničí, při dodržení článku A.2 Společných ustanovení těchto STD, od do termínu přihlášek. Důvodem, kdy lze v přihlášce použít časy z jiných závodů než kvalifikačních je, nemoc doložená lékařským potvrzením, nebo škola v přírodě doložená potvrzením školy, příp. reprezentační povinnosti. V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá při kontrole registračních průkazů, společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou startovat pouze ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontrole. Bude provedena v pátek od 17,00 do 20,00 hod. a v sobotu od 7,30 do 8,00 hod. na plaveckém bazéně. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději v pátek do 20,00 hod., a to buď osobně při kontrole v pátek, nebo tentýž den telefonicky: na číslo m krytý bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení. Vítěz každé discipliny získá titul "Mistr ČR v plavání 13-ti resp. 14-ti letého žactva pro rok 2007". Závodníci, kteří se umístí na místě obdrží medaile a diplom. ČSPS nehradí přijatým závodníkům a vedoucím družstev ubytování, ani stravování. ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZASÍLAJÍ ODDÍLY DO NA ADRESU POŘADATELE SOUTĚŽE: Magda Vernerová, Nám. generála Píky 42, Plzeň

19 ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍHO ŽACTVA 2007 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Adresa na zasílání přihlášek: Seznam přijatých závodníků: Informace: 14-letí 13-letí 14-letí 13-letí do úterý 14-letí 13-letí čtvrtek tel. tel./fax PK Zlín Lokomotiva Trutnov Zlín Trutnov , B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Startují: Omezení startů: Časový pořad disciplin: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Žáci a žačky ročník narození v roce Žáci a žačky ročník narození v roce Závodníci a závodnice smí na Mistrovství ČR žactva startovat pouze v šesti disciplinách jednotlivců a ve štafetách, maximálně však ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. V disciplinách na 50 m, 100 m a 200 m bude zařazeno maximálně 24 závodníků v každém ročníku. V disciplinách na 400 m, 800 m a 1500 m bude startovat maximálně 18 (na 8 dráhovém bazénu 24 závodníků) v každém ročníku. 1. půlden - sobota Začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - sobota Začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. 1, 200 m volný způsob žáci 4(3) r. 13, 50 m volný způsob žačky 4 r. 2, 200 m volný způsob žačky 4(3) r. 14, 50 m volný způsob žáci 4 r. 3, 100 m prsa žáci 4(3) r. 15, 200 m polohový závod žačky 4 r. 4, 100 m prsa žačky 4(3) r. 16, 200 m polohový závod žáci 4 r. 5, 200 m motýlek žáci 4(3) r. 17, 100 m znak žačky 4 r. 6, 200 m motýlek žačky 4(3) r. 18, 100 m znak žáci 4 r. 7, 100 m polohový závod žáci 4(3) r. 19, 400 m volný způsob žačky 3 r. 8, 100 m polohový závod žačky 4(3) r. 20, 4x50 m volný způsob žáci 9, 400 m volný způsob žáci 3 r. 21, 4x50 m polohová štafeta žačky 10, 4x50 m volný způsob žačky 22, 1500 m volný způsob žáci 3 r. 11, 4x50 m polohová štafeta žáci 12, 800 m volný způsob žačky 3 r. 3. půlden - neděle Začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. 23, 200 m znak žačky 4(3) r. 24, 200 m znak žáci 4(3) r. 25, 100 m motýlek žačky 4(3) r. 26, 100 m motýlek žáci 4(3) r. 27, 200 m prsa žačky 4(3) r. 28, 200 m prsa žáci 4(3) r. 29, 100 m volný způsob žačky 4(3) r. 30, 100 m volný způsob žáci 4(3) r. 31, 400 m polohový závod žačky 3 r. 32, 400 m polohový závod žáci 3 r

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2011 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2015 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2017 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2017 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2016 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2019 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2019 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2018 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ubytování a stravování: PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Klub sportovního plavání Kladno Zimní AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl Datum a místo konání: Letní 9.

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ pořádá dne 30. září 2017 XXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice Hlavní závod: 100

Více

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery 1) Termínová listina Krajského svazu ČSPS Ústecký kraj pro rok 2019 Leden 26.01.2019 MČR družstev 1. kolo Chomutov 25m Únor Litoměřický kalich Litoměřice 25m Březen 31.03.2019 Krajský přebor v dlouhých

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014 OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Obsah: 1) Termínová listina 2) Všeobecná ustanovení 3) Informace a pokyny 4) Rozpisy soutěží 5) Školení 6) Adresář Sportovně technické dokumenty

Více

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí.

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí. TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost sobota 14. 4. 2012 Praha Podolí Všeobecná ustanovení: Pořadatel: Datum konání: sobota 14. 4. 2011 Místo konání: Přihlášky:

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje Termínová listina 2015

Více

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Jihomoravský svaz plaveckých sportů Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Sportovně technické dokumenty 2015 Adresář klubů Jihomoravského kraje Obsah OSPHo Oddíl sportovního plavání Hodonín

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Sportovně technické dokumenty 2010 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje TERMÍNOVÁ LISTINA 2016

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 28.9.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 28.9.2014 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

V PLAVÁNÍ

V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 22.-24.4.2016 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 11.5. - 13.5.2018 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 1.4.2019 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 1.4.2019 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 Hlavním partnerem závodů : MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2019

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2019 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2019 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016.

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Zúčastní se : Řízení soutěže : KoBř, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kopř, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr,

Více

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22 OBSAH Úvod Termínová listina soutěží řízených KP SKO ČSTV Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených KP SKO ČSTV Letní přebor Středočeského

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 27. 12. 2017 A: termínová listina: Leden 20. Krajské kolo

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 31. 12. 2018 A: termínová listina: Leden 19. Krajské kolo

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a AQUA KLUB Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 1.6.- 3.6. 2018 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník KL U B P LA V EC KÉ Š K O LY mezinárodní plavecké závody C E N A BRNÌNSKÉHO DRAKA poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna 2 5. roèník 6. dubna 2019 Mìstský plavecký

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Mojmír Axman předseda OSK SMaS TERMÍNOVÁ LISTINA 2016 Datum Místo konání Kategorie p ihlášky Bazén ÚNOR 2016 6.-7.2.

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Svaz potápěčů České republiky Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Liberec 18.11. - 19.11. 2017 Technické provedení: Datum konání: 18.11. - 19.11. 2017 Místo konání: Plavecký

Více

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ 4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ Ve znění doplňků schválených Valnou hromadou oddílů sekce DZP dne 3. 9. 2016 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží

Více

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 27.5.- 29.5. 2016 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2009 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2009 Základní ustanovení 2 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2016 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2016 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2011 Základní ustanovení ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2

SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2 SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK 2017 Obsah Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2 Sestavy, koeficienty obtížnosti přípravných skoků 3 Termínová listina, společná ustanovení

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.cz R O Z P I S P ř e b o r u Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců VS

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 31.5 2.6 2019 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2005 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2005 Leden 5. Veřejné závody žactva Praha-Stromovka 11. Veřejné závody dospělých, jun. a dorostu Praha-Stromovka

Více

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A V R Š O V I C E 101 00 Praha 10, Vršovické náměstí 2/111 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské a České gymnastické federace SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v

Více

Přebor Prahy juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Přebor Prahy juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze Přebor Prahy juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha Datum 25.5.2018-26.5.2018 Místo Praha - Eden Vedoucí činovníci Technický delegát

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2014 22. 3. 23. 3. 2014 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJII 2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2018 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožury, b) pořadatelem

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 30. listopadu 2018 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A,

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2013 23. 3. 24. 3. 2013 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VI. ROČNÍKU VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2013 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ.

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ. LETNÍ MČR STARŠÍHO ŽACTVA (2000 a 1999) INFORMACE 1. Pořadatel Plavecký oddíl TJ KOH-I-NOOR 2. Místo závodu Krytý plavecký stadión, Sokolský ostrov 4 GPS 48 58 27,82 N; 14 28 8,98 E 3. Datum konání a časový

Více

II. Všeobecná ustanovení mistrovství

II. Všeobecná ustanovení mistrovství Příloha č. 1 k RŘ ÚPVSP č. 5/2018 II. Všeobecná ustanovení mistrovství Čl. 1 Organizace mistrovství (1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají a) Ředitelství služby cizinecké policie, b) Útvar policejního

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Třebíč 1. - 2. 12. 2017 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: ZŠ a MŠ Třebíč,

Více

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK Slavia Praha pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Neděle 26. června 2016 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Technický ředitel Hlavní rozhodčí Ing. Josef Šrámek

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 26.5-28.5 2017 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

KRAJSKÝ SVAZ ČESKÉHO SVAZU PLAVECKÝCH SPORTŮ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ R O Z P I S Y MEZIOKRESNÍCH A KRAJSKÝCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU 2017

KRAJSKÝ SVAZ ČESKÉHO SVAZU PLAVECKÝCH SPORTŮ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ R O Z P I S Y MEZIOKRESNÍCH A KRAJSKÝCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU 2017 R O Z P I S Y MEZIOKRESNÍCH A KRAJSKÝCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU 2017 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Zúčastní se : Řízení soutěže : KoBř, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kopř, SlHa,

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Aktualizace 20.1.2017 OBSAH: ADRESÁŘ ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU JČBAS :... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 4 KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

ORIÁLU MUDR. města. Pod. k, Ph.D.

ORIÁLU MUDR. města. Pod. k, Ph.D. SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECK KÝCH SPORTŮ POŘÁDÁP : VELKOU CENU MĚSTA OLOM MOUCE XLIV. ROČNÍK MEMO ORIÁLU MUDR. JANA OPLETALAA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce

Více