OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Termínová listina soutěží řízených KP SKO ČSTV Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených KP SKO ČSTV Letní přebor Středočeského kraje 2013 Zimní přebor Středočeského kraje 2013 Přebor Středočeského kraje žactva 2013 Pohár Středočeského kraje žactva 2013 Krajská základní soutěž žactva 2013 Středočeský pohár nejmladšího žactva Mistrovství ČR družstev kolo Adresář Str. 3 Str. 4 Str. 5 Str. 6 Str. 6 Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20 Str. 22 2

3 ÚVOD Vážení sportovní přátelé, oproti loňskému roku dochází v organizaci krajských soutěží k několika dost důležitým změnám. Ještě než přistoupím k výčtu změn v soutěžích, chtěl bych upozornit na změnu názvu krajského sdružení, které od druhé poloviny roku 2012 nese název Středočeská krajská organizace ČSTV (SKO ČSTV). V souladu s usnesením Valné hromady Středočeské sekce plavání ze dne se jednak od zvyšuje výše odměn pro rozhodčí na 400,- resp. 300,- Kč za půlden, dále bude umožněna účast závodníků zařazených do SCM II Stř. kraje na jiných, než kvalifikačních závodech s podmínkou, že k přihlášce na Přebor Stř. kraje žactva budou použity, v příslušných disciplinách vynechaného kvalifikačního kola, pouze časy dosažené, na těchto závodech, a konečně zpracovatel přihlášek na Přebor Stř. kraje žactva může v případě horšího přijatého času ve starším ročníku, nahradit tento lepším nepřijatým časem z mladšího ročníku. Na základě úkolu z VH, zkrátit organizační změnou délku jednotlivých půldnů Krajských základních soutěží, provedla Komise plavání rozbor možností úprav Krajské základní soutěže a v její organizaci provedla následující změny: a) ruší se kategorie pro dorost a starší b) soutěž bude vypsána pouze pro kategorie žactva a to - 10-letí 11 a 12-letí 13 a 14-letí c) deseti a jedenáctiletí mohou startovat pouze v disciplinách, které jsou vypsány v Poháru Stř. kraje a Poháru ČR d) v každém kole soutěže budou vypsány všechny čtyři padesátimetrové tratě e) závod na 400 m volný způsob se může plavat po dvou na jedné dráze f) název soutěže se změní na Krajská základní soutěž žactva (KZSŽ) Poslední úpravy se týkají Středočeského poháru nejmladšího žactva, kde na základě návrhu pořadatelů jednotlivých kol rozhodla Komise plavání o zrušení kategorie desetiletých v těchto závodech a ponechání pouze kategorie devítiletých a mladších pro které je SPNŽ vypsán. Dále bylo rozhodnuto o tom, že soutěž bude probíhat v šesti místo dosavadních čtyř kol a dána pořadatelům jednotlivých kol dána možnost omezit počet startujících tak, aby délka jednotlivých půldnů nepřesáhla 4 hodiny. Nakonec bych chtěl ještě upozornit na to, že v důsledku konání 6. Letní olympiády dětí a mládeže ve Zlíně jsou prohozeny jak termíny Letních mistrovství ČR žactva a Letních pohárů ČR žactva, tak i termíny Přeboru a Poháru Stř. kraje, neboť LODM je vypsána pouze pro 3 ročníky 1999, 2000 a 2001 a tudíž se závodníků z Pohárů netýká. To je pro úvod STD na rok 2013 všechno a stejně tak jako v letech předchozích Vás žádám, pokud naleznete v STD KP SKO ČSTV nějaké nesrovnalosti či chyby, obratem je zašlete na mou ovou adresu: Děkuji předem. Slavomír Cirnfus 3

4 TERMÍNOVÁ LISTINA 2013 SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KP STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ ČSTV ÚNOR Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 16. Mistrovství ČR družstev - 1. kolo Kladno - KSPKl bez omezení BŘEZEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 23. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 1. kolo Příbram - PKPří 2004 a ml. DUBEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 13. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 2. kolo Nymburk - LoNy 2004 a ml. 20. Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - západ Kladno - KSPKl Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - východ Mladá Boleslav - AŠMB Letní přebor Prahy a Středočeského kraje Praha - Boh 2000 a starší KVĚTEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 4. Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - západ Beroun - LoBe Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - východ Neratovice - NePK Středočeský pohár nejmladšího žactva - 3. kolo Kutná Hora - SKPNy 2004 a ml Letní přebor Středočeského kraje žactva Kladno - KSPKl ČERVEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 1. Letní pohár Středočeského kraje žactva Příbram - PKPří 2002 a 2003 Datum Soutěž ŘÍJEN Místo - pořadatel 5. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 4. kolo Kolín - SOPKo 12. Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - západ Kralupy - POKr 12. Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - východ Nymburk - LoNy 26. Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - západ Příbram - PKPří 26. Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - východ Kutná Hora - SOPKo Kategorie 2004 a ml LISTOPAD Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje Kladno - KSPKl 2000 a starší 9. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 5. kolo Kralupy - POKr 2004 a ml. 16. Zimní pohár Středočeského kraje žactva Beroun - LoBe 2002 a Zimní přebor Středočeského kraje žactva Neratovice - NePK PROSINEC Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 21. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 6. kolo Kladno - KSPKl 2004 a ml. 4

5 A 1. P ř i h l á š k y. A 1.1 A 1.2 A 1.3 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH KP SKO ČSTV A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Přihlášky na krajské základní přebornické a pohárové soutěže s výjimkou Středočeského poháru nejmladšího žactva, kde způsob přihlášek si určí v rozpise pořadatel soutěže,se provádějí zejména prostřednictvím Středočeského ONLAJN systému přihlášek umístěnému na výjimečně em ve formátu TXT na ovou adresu - Způsob přihlašování na 1. kolo Mistrovství ČR družstev je uveden v rozpise tohoto kola soutěže. Přihlášky štafet podávají vedoucí oddílů vždy před zahájením rozplavání na půlden závodů, kdy je příslušná štafeta na programu, a to na tiskopise "Přihláška štafety". A 2. O d h l á š k y. A 2.1 Oddíl může, v souladu se Soutěžním řádem, odhlásit závodníky z jednoho či více startů bez udání důvodu.tato odhláška musí být odeslána em, nebo oznámena telefonicky či SMS zprávou a to tak, aby ji zpracovatel přihlášek měl k dispozici nejpozději 24 hodin před začátkem 1. půldne příslušné soutěže. A 2.2 Pokud není přihláška právoplatně odvolána podle odst. A 2.1 musí závodník startovat ve všech disciplinách do nichž byl přijat, resp. z kterých nebyl omluven, v souladu se Soutěžním řádem čl. 11, odst a A 3. P o t v r z e n í s t a r t u j í c í c h - o m l u v y. A 3.1 Při krajských soutěžích (Přebor a Pohár Stř. kraje), kdy je omezen počet startujících, jsou oddíly jejichž závodníci byli do soutěže přijati povinny potvrdit startující závodníky a omluvit závodníky, kteří se soutěže určitě nezúčastní, a to nejpozději do 19,00 hod. dne předcházejícímu prvnímu dni soutěže osobně, em na adresu přihlášek, a nebo telefonicky na čísle A 3.2 Pokud závodník, který nebyl odhlášen v souladu s bodem A 2.1, příp. omluven v souladu s bodem A 3.1 nenastoupí k závodu, tzn., že nebude startovat v žádné z disciplin, do kterých byl přijat, je oddíl/klub povinnen uhradit pořadateli startovné a veškeré další náklady spojené s účastí závodníka na soutěž na soutěži. A 4. P o k u t a z a n e n a s t o u p e n í k z á v o d u. V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání, článek 11.odst a 11.10, a Sazebníkem pokut je stanovena na Přeboru Stř. kraje, Přeboru Stř. kraje žactva a Poháru Stř. kraje žactva, pokuta za písemně omluvené závodníky, na 100,- Kč za jeden start. A 5. H o s p o d á ř s k é p o d m í n k y. A 5.1 V Krajských základních soutěžích žactva startují oddíly/kluby na vlastní náklady (doprava) a hradí pořadateli podíl na nákladech spojených s pořádáním soutěže, tj. nájem bazénu a odměna rozhodčím tak, jak bylo stanoveno usnesením VH Sekce plavání SKO ČSTV dne , tzn. úměrně počtu startů. A 5.2 U Přeborů Středočeského kraje a Poháru Středočeského kraje žactva hradí Komise plavání SKO ČSTV pořadateli závodů, po odečtení příjmu z e startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury pořádající TJ nebo oddílu, zaslané na adresu hospodáře SP SKO ČSTV - Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská. A 6. Z v l á š t n í u s t a n o v e n í. Pro zajištění objektivity a větší kvality rozhodování, musí každý startující oddíl/klub zajistit na prvním kole Mistrovství ČR družstev, na Zimním přeboru Prahy a Středočeského kraje, na obou Přeborech a Pohárech Středočeského kraje žactva, minimálně jednoho svého rozhodčího. A 7. I n f o r m a c e. Slavomír Cirnfus, TJ LARS - KSP, tř. Sportovců 818, Kladno 4, tel

6 B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ B 1. B 2. B 3. P ř e d p i s. Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení uvedených v těchto Sportovně technických dokumentech. P o d m í n k y ú č a s t i. V jednotlivých kolech Krajské základní soutěže žactva mohou startovat všichni řádně přihlášení deseti až čtrnáctiletí žáci a žačky. Na Přeboru Středočeského kraje, Přeboru Středočeského kraje žactva a na Poháru Středočeského kraje žactva mohou startovat pouze závodníci přijatí v souladu s ustanoven s ustanovením rozpisu soutěže. V ý s l e d k y. Výsledky v evidenčním formátu ČSPS (.txt), je pořadatel povinnen zaslat em jednak na adresu dále všem zůčastněným oddílům na ové adresy uvedené v adresáři a pokud se závodů neúčastní KSP Kladno, tak i na adresu Pokud startující oddíl/klub, nejpozději v průběhu rozplavání na první půlden závodů oznámí pořadateli soutěže, že požaduje v ýsledky v listinné podobě je pořadatel soutěže povinen tyto zajistit do 30 min. po skončení závodů. Pokud pořadatel nedodrží časový limit 30 min., je povinen do 3 dnů po skončení závodů, zaslat výsledky na adresy oddílů, které o výsledky požádaly, a to na vlastní náklady. C) ODMĚNY ROZHODČÍM C 1. Na přebornických a pohárových soutěžích náleží rozhodčím následující odměny za výkon funkce : Vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér, hlasatel, obsluha časomíry 400,- Kč / půlden Ostatní rozhodčí 300,- Kč / půlden 6

7 ROZPISY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KP SKS ČSTV A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ LETNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky - Stř. kraj: Seznam přijatých závodníků: Hospodářské podmínky: Startovné: Bohemians Praha 26. a Praha - Podolí do středy Středočeský ONLAJN systém pátek Oddíly startují na vlastní náklady. Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného či neomluveného neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Informace: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Jan Srb - tel Systém soutěže: Způsob kvalifikace: Omezení: Časový pořad disciplin: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, jako finále. Nejlepšími výkony zaplavanými v roce 2012 a v roce 2013 do termínu přihlášek, na oficiálních závodech uvedených v termínové listině ČSPS. Do soutěže budou přijati pouze závodníci ročníku 2000 a starší. Každý závodník smí v jednom závodním půldnu startovat maximálně ve 3 disciplinách. Start mimo soutěž není povolen. Pořadatel omezí počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4 hod. V disciplinách 800 a 1500 VZ bude do programu zařazena vždy pouze jedna rozplavba s tím, že plavat mohou 2 závodníci na dráze. 1. půlden - pátek půlden - sobota začátek závodů 15,45 hod. Rozplavání 15,00-15,40 hod. začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,15-8,55 hod m volný způsob ženy m znak ženy m volný způsob muži m znak muži m prsa ženy m volný způsob ženy m prsa muži m volný způsob muži m znak ženy m prsa ženy m znak muži m prsa muži m volný způsob ženy m motýlek ženy m volný způsob muži m motýlek muži m motýlek ženy m volný způsob ženy m motýlek muži m volný způsob muži m polohový závod ženy m polohový závod muži 7

8 3. půlden - sobota začátek závodů 14,15 hod. Rozplavání 13,30-14,10 hod m motýlek ženy m motýlek muži m polohový závod ženy m polohový závod muži m volný způsob ženy m volný způsob muži m prsa ženy m prsa muži m znak ženy m znak muži m volný způsob ženy m volný způsob muži Vyhodnocení: Závodníci Prahy a Středočeského kraje poplavou jednotlivé discipliny společně. Vyhodnocení bude provedeno odděleně. Ceny: Závodníci, kteří se umístí v hodnocení Středočeského kraje na místě obdrží medaili a diplom. Potvrzení účasti: Závodiště: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek do 12,00 hod. na tel. čísle m krytý bazén, 8 drah, automatické časoměrné zařízení. 8

9 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Přihlášky - Praha: Přihlášky - Stř. kraj: Středočeský ONLAJN systém Seznam přijatých závodníků: pátek Hospodářské podmínky: Startovné: Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného případně neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Informace: Slavomír Cirnfus - tel B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ ZIMNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE Klub sportovního plavání Kladno Datum a místo konání: Plavecký bazén Aquaparku Kladno Termín přihlášek: do středy Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Systém soutěže: Způsob kvalifikace: Omezení: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, jako finále. Nejlepšími výkony zaplavanými v roce 2013 na závodech uvedených v termínové listině ČSPS. Do soutěže budou přijati pouze závodníci ročníku 2000 a starší. Každý závodník smí v jednom závodním půldnu startovat maximálně ve 3 disciplinách. Start mimo soutěž není povolen. Pořadatel omezí počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4 hod. V disciplinách 800 a 1500 VZ bude do programu zařazena vždy pouze jedna rozplavba s tím, že plavat mohou 2 závodníci na dráze. Časový pořad disciplin: 1. půlden - pátek půlden - sobota začátek závodů 16,00 hod. začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod m volný způsob ženy m znak ženy m volný způsob muži m znak muži m prsa ženy m volný způsob ženy m prsa muži m volný způsob muži m znak ženy m prsa ženy m znak muži m prsa muži m volný způsob ženy m motýlek ženy m volný způsob muži m motýlek muži m motýlek ženy m polohový závod ženy m motýlek muži m polohový závod muži m polohový závod ženy m volný způsob ženy m polohový závod muži m volný způsob muži 9

10 3. půlden - sobota začátek závodů 15,00 hod. Rozplavání 14,00-14,50 hod m motýlek ženy m motýlek muži m polohový závod ženy m polohový závod muži m volný způsob ženy m volný způsob muži m prsa ženy m prsa muži m znak ženy m znak muži m volný způsob ženy m volný způsob muži Vyhodnocení: Závodníci Prahy a Středočeského kraje poplavou jednotlivé discipliny společně. Vyhodnocení bude provedeno odděleně. Ceny Závodníci, kteří se umístí v hodnocení Středočeského kraje na místě obdrží medaili a diplom. Potvrzení účasti: Závodiště: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek do 12,00 hod. na tel. čísle m krytý bazén, 6 drah, poloautomatické časoměrné zařízení. Nabídka ubytování: Ubytovna SAMK Kladno cena 195 Kč/osoba tel , Penzion u Zlatého selátka tel Penzion Iris tel , Penzion Tonička tel , Penzion LM tel , Penzion 68 tel. Penzion Ponte tel Penzion Linda (Velká Dobrá) tel , Hotel La Park tel , cena 1000 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 1400 Kč/dvoulůžkový pokoj Hotel Astra (Tuchlovice - Srby) cena 1490 Kč/dvoulůžkový pokoj tel Upozornění: Ceny za ubytování jsou z konce roku cena 430 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 310 Kč/osoba cena 1208 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 660 Kč/dvoulůžkový pokoj cena ,- Kč/osoba/noc cena od 290 Kč/osoba 10

11 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky: Seznam přijatých závodníků: Ubytování a stravování: Hospodářské podmínky: Startovné: Informace: Letní Zimní Letní do středy Zimní do středy on-line systém KP SKO, nebo Ubytování na Letní přebor si zajišťují oddíly/kluby samostatně podle nabídky na ubytování uvedené na konci tohoto rozpisu. Na Zimní přebor, přebor ubytování na a stravování v rozsahu sobota oběd a oběd, večeře, a neděle snídaně, zajistí pořadatel na základě závazné objednávky zaslané na ovou adresu - Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného či neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Slavomír Cirnfus - tel Klub sportovního plavání Kladno Neratovický plavecký klub Letní Plavecký bazén Aquaparku Kladno Zimní Plavecký bazén Neratovice Letní v pátek Zimní v pátek B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. V disciplinách na 50 m, 100 m a 200 m se poplave maximálně 5 rozplaveb, tj. 30 závodníků, po deseti z každého ročníku, v disciplinách na 400 m se maximálně poplavou 4 rozplavby tj. 24 závodníků, po osmi z každého ročníku a v disciplinác disciplinách 800 a 1500 m se poplavou maximálně 3 rozplavby, tj. 18 závodníků, po šesti z každého ročníku. Pokud některý ročník neobsadí plný počet míst, bude příslušný počet rozplaveb doplněn z náhradníků. V případech, kdy přijatý závodník staršího ročníku má horší přihlášený čas, než nepřijatý závodník mladšího ročníku, bude tímto nahrazen. Štafety se plavou v jedné kategorii, společně pro všechny ročníky. Kategorie: Omezení startů: Způsob kvalifikace: žáci a žačky ročník narození 1999 žáci a žačky ročník narození 2000 žáci a žačky ročník narození Závodníci a závodnice mohou na Přeboru Středočeského kraje žactva startovat v každém soutěžním půldnu maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě. Kvalifikací pro Letní přebor Stř. kraje žactva je 1. a 2., pro Zimní přebor Stř. kraje žactva 3. a 4. kolo Krajské základní soutěže žactva. 11

12 Časový pořad disciplin: Závodníci se na Přebor Stř. kraje žactva mohou přihlašovat pouze s časy dosaženými na příslušné kvalifikační soutěži. V případě, že se plavec kvalifikačního závodu nezúčastnil, nebo byl v dané disciplině diskvalifikován, může být přihlášen časem z jiných závodů uvedených v Termínové liistině ČSPS Důvodem neúčasti na kvalifikačním závodě je nemoc doložená lékařským potvrzením, povinná školní akce doložená potvrzením školy, nebo reprezentační povinnosti. Výjimku tvoří závodníci zařazení do SCM II. Středočeský kraj, kteří se v době konání kvalifikační soutěže mohou zúčastnit jiných závodů, pro pro přihlášku na Letní či Zimní přebor Stř. kraje žactva však mohou použít pouze čas dosažený v příslušné disciplině na těchto závodech. Discipliny 800 a 1500 m volný způsob nejsou v Krajské základní soutěži žactva povinně kvalifikační a pro přihlášku na Přebor Stř. kraje žactva lze použít časy dosažené na jiných závodech, včetně oddílových. 1. půlden - sobota resp začátek závodů 9,30 hod. 2. půlden - sobota resp začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m volný způsob žáci 5 r m volný způsob žačky 5 r m volný způsob žačky 5 r m volný způsob žáci 5 r m prsa žáci 5 r m polohový závod žačky 5 r m prsa žačky 5 r m polohový závod žáci 5 r m motýlek žáci 5 r m znak žačky 5 r m motýlek žačky 5 r m znak žáci 5 r m polohový závod žáci 5 r m volný způsob žačky 4 r m polohový závod žačky 5 r x50 m volný způsob žáci m volný způsob žáci 4 r x50 m volný způsob žačky 10. 4x50 m polohová štafeta žačky m volný způsob žáci 3 r x50 m polohová štafeta žáci m volný způsob žačky 3 r. 3. půlden - neděle resp začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod m znak žačky 5 r m znak žáci 5 r m motýlek žačky 5 r m motýlek žáci 5 r m prsa žačky 5 r m prsa žáci 5 r m volný způsob žačky 5 r m volný způsob žáci 5 r m polohový závod žačky 4 r m polohový závod žáci 4 r. Hodnocení: Ceny: V disciplinách jednotlivců se hodnotí jednotlivé ročníky samostatně. Štafety se hodnotí, tak jak se plavou tzn. společně bez rozdílu věku. V každém ročníku závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na místě obdrží medaili a diplom. Závodníci ze štafet, které se umístí na místě obdrží diplom. 12

13 Potvrzení účasti: Závodiště: Nabídka ubytování: Upozornění: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek , resp do 19,00 hod. na tel. čísle , příp em na adrese 25 m krytý bazén, 6 drah. Ubytovna SAMK Kladno tel , Penzion u Zlatého selátka tel Penzion Iris tel , Penzion Tonička tel , Penzion LM tel , Penzion 68 tel. Penzion Ponte tel Penzion Linda (Velká Dobrá) tel , Hotel La Park tel , cena 195 Kč/osoba cena 430 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 310 Kč/osoba cena 1208 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 660 Kč/dvoulůžkový pokoj cena ,- Kč/osoba/noc cena 1000 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 1400 Kč/dvoulůžkový pokoj Hotel Astra (Tuchlovice - Srby) cena 1490 Kč/dvoulůžkový pokoj tel Ceny za ubytování jsou z konce roku cena od 290 Kč/osoba 13

14 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum a místo konání: Letní Plavecký bazén Aquaparku Příbram Zimní Tipsport Laguna Beroun Termín přihlášek: Letní do středy Zimní do středy Přihlášky: Startovné: Systém soutěže: Časový pořad disciplin: Rozplavání 8,30-9,20 hod. on-line systém KP SKO, nebo Seznam přijatých závodníků: Letní v pátek Zimní v pátek Hospodářské podmínky: Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného či neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Informace: Slavomír Cirnfus - tel B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ POHÁR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Plavecký klub Příbram Zimní Lokomotiva Beroun - plavecký oddíl Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do každé discipliny budou přijaty 2 rozplavby tj. 12 závodníků. Zpracovatel přihlášek si vyhrazuje právo rozšířit počet rozplaveb a to na základě kvality přihlášených časů. V závodech bude i při rozplavbách desetiletých použito pravidlo jednoho startu. 1. půlden - sobota resp začátek závodů 9,30 hod m znak žačky 02 2 r m motýlek žačky 03 2 r m znak žáci 02 2 r m motýlek žáci 03 2 r m znak žačky 03 2 r m polohový závod žačky 02 2 r m znak žáci 03 2 r m polohový závod žáci 02 2 r m prsa žačky 02 2 r m polohový závod žačky 03 2 r m prsa žáci 02 2 r m polohový závod žáci 03 2 r m prsa žačky 03 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m prsa žáci 03 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m volný způsob žačky 03 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m volný způsob žáci 03 2 r m volný způsob žačky 03 2 r x50 m polohová štafeta žačky m volný způsob žáci 03 2 r x50 m polohová štafeta žáci m motýlek žačky 02 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m motýlek žáci 02 2 r. 14

15 Rozplavání 14,00-14,50 hod. 2. půlden - sobota resp začátek závodů 15,00 hod m volný způsob žáci 02 2 r m polohový závod žáci 03 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m polohový závod žačky 03 2 r m volný způsob žáci 03 2 r m motýlek žáci 02 2 r m volný způsob žačky 03 2 r m motýlek žačky 02 2 r m prsa žáci 02 2 r m motýlek žáci 03 2 r m prsa žačky 02 2 r m motýlek žačky 03 2 r m prsa žáci 03 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m prsa žačky 03 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m znak žáci 02 2 r m volný způsob žáci 03 2 r m znak žačky 02 2 r m volný způsob žačky 03 2 r m znak žáci 03 2 r x50 m volný způsob žáci m znak žačky 03 2 r x50 m volný způsob žačky m polohový závodžáci 02 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m polohový závodžačky 02 2 r. Kategorie Žáci a žačky ročník narození 2002, žáci a žačky ročník narození 2003 Způsob kvalifikace: Omezení startů: Potvrzení účasti: Kvalifikací pro Letní pohár Stř. kraje žactva je 1. a 2., pro Zimní pohár Stř. kraje žactva 3. a 4. kolo Krajské základní soutěže žactva. Závodníci se na Poháry Stř. kraje mohou přihlašovat pouze s časy z příslušné kvalifikační soutěže. V případě, že se závodník kvalifikačního závodu nezúčastnil, nebo byl v dané disciplině diskvalifikován může být přihlášen přihlášen časem dosaženým na jiných závodech uvedených v Termínové listině ČSPS Důvodem neúčasti na kvalifikačním závodě, k závodě, je nemoc doložená lékařským potvrzením, nebo povinná školní akce, doložená potvrzením školy. Disciplina 800 m volný způsob není v Krajské základní soutěži žactva povinně kvalifikační a pro přihlášku na Pohár Stř. kraje žactva lze použít časy dosažené na jiných závodech, včetně oddílových. Závodníci a závodnice mohou na Poháru Středočeského kraje žactva startovat v každém soutěžním půldnu maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek resp do 19,00 hod. na tel. čísle , příp. em na adrese 15

16 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ ŽACTVA Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky: Hospodářské podmínky Informace: 1. kolo západ Klub sportovního plavání Kladno východ Auto Škoda Mladá Boleslav 2. kolo západ Lokomotiva Beroun - plavecký oddíl východ Neratovický plavecký klub 3. kolo západ Plavecký oddíl Kralupy východ Lokomotiva Nymburk - plavecký oddíl 4. kolo západ Plavecký klub Příbram východ Sportovní oddíl plavání Kolín 1. kolo Plavecký bazén Aquaparku Kladno Plavecký bazén Mladá Boleslav 2. kolo Tipsport Laguna Beroun Plavecký bazén Neratovice 3. kolo Plavecký bazén Kralupy Plavecký bazén Nymburk 4. kolo Plavecký bazén Aquaparku Příbram Plavecký bazén Kutná Hora 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo pátek pátek pátek pátek ONLAJN systém KP SKO, příp. Oddíly startují na vlastní náklady a hradí podíl na nákladech spojených s pořádáním soutěže, tj. nájemné za pronájem bazénu plus odměny rozhodčím, a to úměrně počtu startů všech závodníků oddílu, na základě faktury zaslané, nebo předložené pořadatelem příslušného kola. západ Slavomír Cirnfus tel východ Ing. Miloslav Lhotka tel nebo B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Startují: Kategorie: Omezení startů: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. Jednotlivé discipliny se plavou společně pro všechny tři kategorie a závodníci budou do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených časů. Všichni řádně přihlášení žáci a žačky ročníků Žáci a žačky ročník narození 2003 žáci a žačky ročník narození 2002 a 2001 žáci a žačky ročník narození 2000 a 1999 Závodníci a závodnice mohou startovat maximálně ve třech disciplinách za soutěžní půlden. Pro závodníky ročníku 2003 nejsou vypsány discipliny 1., m znak, 11., m motýlek, m volný způsob, 30., m polohový závod, 32., m prsa a m volný způsob. Pro závodníky očníku 2002 nejsou vypsány discipliny 11., m motýlek a 30., m polohový závod. 16

17 Časový pořad disciplin: 1. a 3. kolo 1. půlden - začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 14,00-14,25 hod m znak žáci m motýlek m znak žačky m motýlek m volný způsob žáci m prsa m volný způsob žačky m prsa m prsa žáci m volný způsob m prsa žačky m volný způsob m motýlek žáci m znak m motýlek žačky m znak m volný způsob žáci m polohový závod m volný způsob žačky m polohový závod m volný způsob žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci Časový pořad disciplin: 2. a 4. kolo 1. půlden - začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 14,00-14,25 hod m volný způsob žačky m prsa m volný způsob žáci m prsa m znak žačky m motýlek m znak žáci m motýlek m motýlek žačky m znak m motýlek žáci m znak m prsa žačky m volný způsob m prsa žáci m volný způsob m polohový závod žačky m polohový závod m polohový závod žáci m polohový závod m volný způsob žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky Výjimka: Hodnocení: Ceny: Discipliny 800 a 1500 m nejsou pro přihlášku na Přebor a Pohár Stř. kraje žactva povinně kvalifikační a nemusí se v jednotlivých kolech plavat. Do výsledků jednotlivých kol soutěže bude každá kategorie hodnocena samostatně. Závodníci, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na místě obdrží diplom. 17

18 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Závod a pořadatel: Datum a místo konání: Termín a adresa přihlášek: Hospodářské podmínky: Startovné: Upozornění: Informace: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Časový pořad disciplin: STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Cena města Příbrami, Plavecký klub Příbram Malá cena Nymburka, Lokomotiva Nymburk Malá cena Nymburka, SKP Nymburk Podzimní cena Kolína, Sportovní oddíl plavání Kolín Malá cena Kralup, Plavecký oddíl Kralupy Malá vánoční cena, Klub sportovního plavání Kladno 1. kolo Krytý bazén Aquaparku Příbram 2. kolo Krytý bazén Nymburk 3. kolo Krytý bazén Aquaparku Kolín 4. kolo Krytý bazén Aquaparku Kolín 5. kolo Krytý bazén Kralupy 6. kolo Krytý bazén Aquaparku Kladno Bude uveden v rozpisech jednotlivých kol vydaných pořadatelem Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV přispěje pořadateli závodů, pokrytím rozdílu mezi náklady na nájem, odměnou rozhodčím a startovným, maximálně však do výše 5 000,- Kč, a to na základě faktury, zaslané na adresu hospodáře KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého startujícího závodníka startovné ve výši 35,- Kč za start. Na jednotlivá kola Středočeského poháru nejmladšího žactva vydají pořadatelé samostatný rozpis soutěže, kde musí uvést termín, adresu a a způsob podávání přihlášek, příp. další doplnění či upřesnění tohoto rozpisu. Pořadatelé jednotlivých kol mohou omezit počet startujících tak, aby celková doba trvání jednotlivých závodních půldnů nepřesáhla 4 hod. 4 hod. Slavomír Cirnfus tel Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. na čas. V závodech bude použito pravidlo dvou startů. Závodníci budou do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených časů. 1., 3. a 5. kolo Sobota , a II. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 14,00-14,20 hod m znak žáci m motýlek žáci m znak žačky m motýlek žačky m polohový závod žáci m znak žáci m polohový závod žačky m znak žačky m prsa žáci m volný způsob žáci m prsa žačky m volný způsob žačky m volný způsob žáci m prsa žáci m volný způsob žačky m prsa žačky 9. 4x50 m polohová štafeta žáci 19. 4x50 m volný způsob žáci 10. 4x50 m polohová štafeta žačky 20. 4x50 m volný způsob žačky 18

19 I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 2., 4. a 6. kolo Sobota , a II. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 14,00-14,20 hod m znak žačky m polohový závod žačky m znak žáci m polohový závod žáci m motýlek žačky m znak žačky m motýlek žáci m znak žáci m prsa žačky m volný způsob žačky m prsa žáci m volný způsob žáci m volný způsob žačky m prsa žačky m volný způsob žáci m prsa žáci 29. 4x50 m polohová štafeta žáci 39. 4x50 m volný způsob žačky 30. 4x50 m polohová štafeta žačky 40. 4x50 m volný způsob žáci Startují: Omezení startů: Bodování: Celkové hodnocení: Ceny: Závodiště: Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar a mladší. Závodníci a závodnice mohou v každém soutěžním půldnu startovat maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě. Do soutěže o Pohár Středočeského kraje se boduje v každém kole a v každé disciplině jednotlivců umístění na místě a v soutěži štafet umístění na místě: jednotlivci štafety 1. místo 20 bodů 1. místo 30 bodů 2. místo 17 bodů 2. místo 25 bodů 3. místo 15 bodů 3. místo 20 bodů 4. místo 12 bodů 4. místo 16 bodů 5. místo 11 bodů 5. místo 12 bodů 6. místo 10 bodů 6. místo 9 bodů 7. místo 9 bodů 7. místo 7 bodů 8. místo 8 bodů 8. místo 5 bodů 9. místo 7 bodů 10. místo 6 bodů 11. místo 5 bodů 12. místo 4 body 13. místo 3 body 14. místo 2 body 15. místo 1 bod Vítězem Stř. poháru nejmladšího žactva se stává oddíl/klub, který v součtu všech šesti kol získá, za umístění svých závodníků a štafet, největší počet bodů, přičemž není podmínkou, že se musí zúčastnit všech kol. Závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na místě a závodníci ze štafet, které se umístí na místě, obdrží diplom, příp. medaili či věcnou cenu věnovanou pořadatelem soutěže. 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah 25 m krytý bazén, 5 drah 25 m krytý bazén, 5 drah 25 m krytý bazén, 5 drah 25 m krytý bazén, 6 drah 25 m krytý bazén, 6 drah 9. místo 3 body 10. místo 1 bod 19

20 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Datum a místo konání: MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV - 1. kolo Klub sportovního plavání Kladno Termín přihlášek: do středy Přihlášky: Hospodářské podmínky: Startovné: Informace: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Plavecký bazén Aquaparku Kladno Přihláška do 1. kola Mistrovství ČR družstev se podává na tiskopise "Přihláška do soutěže družstev", který oddíly/kluby zašlou na adresu: Slavomír Cirnfus, TJ LARS - KSP, tř. Sportovců 818, Kladno 4, nebo Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně družstev pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí startující oddíly/kluby pořadateli soutěže, za každé do soutěže přijaté družstvo, startovné ve výši 1 000,- Kč Slavomír Cirnfus tel Systém soutěže: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. 1. kolo soutěže je kvalifikací pro semifinále Mistrovství ČR družstev 2013 a může v něm startovat libovolný počet družstev. Postup do semifinále soutěže se řídí ustanoveními rozpisu soutěže ve STD ČSPS Časový pořad disciplin: 1. půlden - sobota půlden - sobota začátek závodů 9,30 hod. začátek závodů 15,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. Rozplavání 14,30-15,20 hod m prsa ženy m volný způsob ženy m prsa muži m volný způsob muži m volný způsob ženy m prsa ženy m volný způsob muži m prsa muži m motýlek ženy m znak ženy m motýlek muži m znak muži m znak ženy m volný způsob ženy m znak muži m volný způsob muži m polohový závod ženy m motýlek ženy m polohový závod muži m motýlek muži m volný způsob ženy m polohový závod ženy m volný způsob muži m polohový závod muži 13. 4x100 m polohová štafeta ženy m volný způsob ženy 14. 4x100 m polohová štafeta muži m volný způsob muži 29. 4x100 m volný způsob ženy 30. 4x100 m volný způsob muži 20

21 Startují: Omezení startů: Bodování: Závodiště: Samostatná družstva mužů a žen. V každé disciplině jednotlivců mohou startovat za družstvo dva závodníci, nejméně však jeden. Za každé družstvo startuje pouze jedna štafeta. Nedodržení minimálního počtu startujících v disciplinách jednotlivců i štafet znamená vyřazení celého družstva ze soutěže. Závodníci a závodnice mohou v Mistrovství ČR družstev startovat ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, a to v souladu s omezením počtu startů pro kategorie v jednotlivých soutěžních půldnech, dle Soutěžního řádu plavání. V celé soutěži se bodují jednotlivé výkony dle bodovacích tabulek FINA Štafety se bodují podle disciplín jednotlivců tzn. 4x100 m polohová štafeta podle 400 m polohový závod a štafeta 4x100 m volný způsob podle 400 m volný způsob. Krytý bazén 25 m, 6 drah 21

22 ADRESÁŘ SEKRETARIÁT ČSPS Český svaz plaveckých sportů http: //plavani.cstv.cz Zátopkova 100/2 - POB 40 tel.: fax: Praha 6 pro volání z mobilních telefonů lze použít číslo CENTRÁLNÍ EVIDENCE Jan Bažil byt: mobil: Zátopkova 100/2 - POB 40 zam: fax: Praha 6 AŠMB TJ Autoškoda Mladá Boleslav www. 101 Jana Šoutová Horní Stakory byt: zam: mobil: fax: Kosmonosy KSPKl Klub sportovního plavání Kladno Slavomír Cirnfus TJ LARS - KSP byt: zam: mobil: fax: tř. Sportovců Kladno 4 POKr TJ Kralupy o.s. 103 Jan Šára Čechova Kralupy nad Vltavou STŘEDNÍ ČECHY www. byt: mobil: zam: fax: LoBe 104 LoNy 105 NePK 107 PKPř 108 TJ Lokomotiva Beroun o.s. Simona Pokorná byt: mobil: Vojanova 431 zam: fax: Beroun 3 TJ Lokomotiva Nymburk Ivana Řeháková byt: mobil: Dlabačova 2208 zam: fax: Nymburk Neratovický plavecký klub www. Ing. František Veselý byt: mobil: října 1142/2 zam: fax: Neratovice Plavecký klub Příbram www. Jaroslav Mašek byt: mobil: Dlouhá ul. 105 zam: fax: Příbram III 22

23 SpHoř TJ Spartak Hořovice www. 109 Pavel Procházka nábř. Hynka Šlosara Hořovice byt: zam: mobil: fax: SOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín Ing. Miloslav Lhotka Ph.D. byt: mobil: Bezručova 866 zam: fax: Kolín II SpKH TJ Sparta Kutná Hora www. 111 Zdeněk Götz Rejskovo náměstí 64 byt: zam: mobil: fax: Kutná Hora PKČá Plavecký klub PANDORA Čáslav MUDr. Jiří Baláš byt: mobil: Pražská Časlav zam: fax: SKPNy Sportovní klub policie Nymburk 114 Ivana Davídková Za kinem Sadská KPSRa Klub plaveckých sportů Rakovník 116 Michal Beránek KPSRa Husovo nám Rakovník http: //skp-plavani.webnode.cz byt: mobil: zam: fax: byt: mobil: zam: fax: 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ubytování a stravování: PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Klub sportovního plavání Kladno Zimní AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl Datum a místo konání: Letní 9.

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2011 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2018 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2015 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2017 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2017 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí.

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí. TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost sobota 14. 4. 2012 Praha Podolí Všeobecná ustanovení: Pořadatel: Datum konání: sobota 14. 4. 2011 Místo konání: Přihlášky:

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Jihomoravský svaz plaveckých sportů Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Sportovně technické dokumenty 2015 Adresář klubů Jihomoravského kraje Obsah OSPHo Oddíl sportovního plavání Hodonín

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2016 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2019 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ pořádá dne 30. září 2017 XXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice Hlavní závod: 100

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Sportovně technické dokumenty 2010 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 31. 12. 2018 A: termínová listina: Leden 19. Krajské kolo

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 27. 12. 2017 A: termínová listina: Leden 20. Krajské kolo

Více

V PLAVÁNÍ

V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 22.-24.4.2016 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery 1) Termínová listina Krajského svazu ČSPS Ústecký kraj pro rok 2019 Leden 26.01.2019 MČR družstev 1. kolo Chomutov 25m Únor Litoměřický kalich Litoměřice 25m Březen 31.03.2019 Krajský přebor v dlouhých

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 Hlavním partnerem závodů : MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 11.5. - 13.5.2018 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014 OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Obsah: 1) Termínová listina 2) Všeobecná ustanovení 3) Informace a pokyny 4) Rozpisy soutěží 5) Školení 6) Adresář Sportovně technické dokumenty

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a AQUA KLUB Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 1.6.- 3.6. 2018 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje Termínová listina 2015

Více

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník KL U B P LA V EC KÉ Š K O LY mezinárodní plavecké závody C E N A BRNÌNSKÉHO DRAKA poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna 2 5. roèník 6. dubna 2019 Mìstský plavecký

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016.

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Zúčastní se : Řízení soutěže : KoBř, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kopř, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr,

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO-4.kolo PODZIMNÍ CENA KOLÍNA - V.ročník

STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO-4.kolo PODZIMNÍ CENA KOLÍNA - V.ročník STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO-4.kolo PODZIMNÍ CENA KOLÍNA - V.ročník A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STŘEDOČESKÝ POHÁR PRO NEJMLADŠÍ ŽACTVO NENÍ URČEN POUZE PRO ODDÍLY STŘEDOČESKÉHO KRAJE Tento rozpis

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje TERMÍNOVÁ LISTINA 2016

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 28.9.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 28.9.2014 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 27.5.- 29.5. 2016 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Svaz potápěčů České republiky Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Liberec 18.11. - 19.11. 2017 Technické provedení: Datum konání: 18.11. - 19.11. 2017 Místo konání: Plavecký

Více

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2016 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2016 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Mojmír Axman předseda OSK SMaS TERMÍNOVÁ LISTINA 2016 Datum Místo konání Kategorie p ihlášky Bazén ÚNOR 2016 6.-7.2.

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ.

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ. LETNÍ MČR STARŠÍHO ŽACTVA (2000 a 1999) INFORMACE 1. Pořadatel Plavecký oddíl TJ KOH-I-NOOR 2. Místo závodu Krytý plavecký stadión, Sokolský ostrov 4 GPS 48 58 27,82 N; 14 28 8,98 E 3. Datum konání a časový

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 31.5 2.6 2019 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 26.5-28.5 2017 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha /Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272 733 326, e-mail:

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2014 22. 3. 23. 3. 2014 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJII 2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání

TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání VELKÁ CENA MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC V PLAVÁNÍ 38. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ I. kolo Pořadatel: Organizer: Místo: TJ Koh-i-noor České Budějovice oddíl plaveckých sportů Plavecký

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2013 23. 3. 24. 3. 2013 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VI. ROČNÍKU VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2013 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ 2011 přebor ČR kategorie B a C Místo konání: Plavecký stadion České Budějovice Datum konání: 25. 6. - 26. 6. 2011

Více

XXX I. R O Č N Í K J E Z B E R Y

XXX I. R O Č N Í K J E Z B E R Y T J S L Á V I E C H O M U T O V p l a v e c k ý o d d í l v e s p o l u p r á c i s e s t a t u t á r n í m m ě s t e m C h o m u t o v p o ř á d á XXX I. R O Č N Í K M E M O R I Á L U J A R O S L A V

Více

SVS-Schwimmen Trophy 2018

SVS-Schwimmen Trophy 2018 SVS-Schwimmen Trophy 2018 Termín závodů: 24.-25. listopadu 2018 Místo konaní: Hallenbad Schwechat Plankenwehrstraße 13, 2320 Schwechat 25 m; 5 drah; Omega- elektronické měření času Teplota vody 27 C Pořadatel:

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK Svaz potápěčů České republiky LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín Proposice soutěže MODRÝ MÍTINK Otevřený mezinárodní závod víceboj BI-FINS a závod v plavání s ploutvemi Krytý bazén Nový Jičín

Více

a/ Všeobecná ustanovení:

a/ Všeobecná ustanovení: T J S L Á V I E C H O M U T O V p l a v e c k ý o d d í l v e s p o l u p r á c i s e S t a t u t á r n í m m ě s t e m C h o m u t o v p o ř á d á X X X V. R O Č N Í K V E L K É C E N Y C H O M U T O

Více

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb uvádí pořádané z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců Sobota 30. 5. 2015 / Brno / Městský plavecký stadion Lužánky

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství Příloha č. 1 k R V OV č. 4/2014 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Výkonný ředitel mistrovství Zástupce

Více

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava Aktualizace 2015-10-22 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Klub plaveckých sportů Ostrava

Více

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2015 21. 3. 22. 3. 2015 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015 CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015 Praha, září 2014 Strana 1 Přehled akcí Listopad 2014 15. I. kolo Poháru ČR 2014-15 - Štětí Tech.pořadatel: KVS Štětí Přihlášky do 10.11.2014 29. XVIII.Veřejný halový

Více

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ 4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ Ve znění doplňků schválených Valnou hromadou oddílů sekce DZP dne 3. 9. 2016 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace 2014-10-22

Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Aktualizace 2014-10-22 Klub plaveckých sportů Ostrava a Český svaz plaveckých sportů pořádají ve spolupráci se statutárním městem Ostrava Aktualizace 2014-10-22 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Klub plaveckých sportů Ostrava

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2018 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožury, b) pořadatelem

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

26. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA V PLAVÁNÍ 750 let města Pod osobní záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce

26. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA V PLAVÁNÍ 750 let města Pod osobní záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce 26. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA V PLAVÁNÍ 750 let města Pod osobní záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl plavání 2. Místo závodu Krytý

Více

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

27. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA Pod osobní záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce a majitele FM Servis Trutnov Petra Folce

27. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA Pod osobní záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce a majitele FM Servis Trutnov Petra Folce 27. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA Pod osobní záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce a majitele FM Servis Trutnov Petra Folce I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s.

Více