OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Termínová listina soutěží řízených KP SKO ČSTV Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených KP SKO ČSTV Letní přebor Středočeského kraje 2013 Zimní přebor Středočeského kraje 2013 Přebor Středočeského kraje žactva 2013 Pohár Středočeského kraje žactva 2013 Krajská základní soutěž žactva 2013 Středočeský pohár nejmladšího žactva Mistrovství ČR družstev kolo Adresář Str. 3 Str. 4 Str. 5 Str. 6 Str. 6 Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20 Str. 22 2

3 ÚVOD Vážení sportovní přátelé, oproti loňskému roku dochází v organizaci krajských soutěží k několika dost důležitým změnám. Ještě než přistoupím k výčtu změn v soutěžích, chtěl bych upozornit na změnu názvu krajského sdružení, které od druhé poloviny roku 2012 nese název Středočeská krajská organizace ČSTV (SKO ČSTV). V souladu s usnesením Valné hromady Středočeské sekce plavání ze dne se jednak od zvyšuje výše odměn pro rozhodčí na 400,- resp. 300,- Kč za půlden, dále bude umožněna účast závodníků zařazených do SCM II Stř. kraje na jiných, než kvalifikačních závodech s podmínkou, že k přihlášce na Přebor Stř. kraje žactva budou použity, v příslušných disciplinách vynechaného kvalifikačního kola, pouze časy dosažené, na těchto závodech, a konečně zpracovatel přihlášek na Přebor Stř. kraje žactva může v případě horšího přijatého času ve starším ročníku, nahradit tento lepším nepřijatým časem z mladšího ročníku. Na základě úkolu z VH, zkrátit organizační změnou délku jednotlivých půldnů Krajských základních soutěží, provedla Komise plavání rozbor možností úprav Krajské základní soutěže a v její organizaci provedla následující změny: a) ruší se kategorie pro dorost a starší b) soutěž bude vypsána pouze pro kategorie žactva a to - 10-letí 11 a 12-letí 13 a 14-letí c) deseti a jedenáctiletí mohou startovat pouze v disciplinách, které jsou vypsány v Poháru Stř. kraje a Poháru ČR d) v každém kole soutěže budou vypsány všechny čtyři padesátimetrové tratě e) závod na 400 m volný způsob se může plavat po dvou na jedné dráze f) název soutěže se změní na Krajská základní soutěž žactva (KZSŽ) Poslední úpravy se týkají Středočeského poháru nejmladšího žactva, kde na základě návrhu pořadatelů jednotlivých kol rozhodla Komise plavání o zrušení kategorie desetiletých v těchto závodech a ponechání pouze kategorie devítiletých a mladších pro které je SPNŽ vypsán. Dále bylo rozhodnuto o tom, že soutěž bude probíhat v šesti místo dosavadních čtyř kol a dána pořadatelům jednotlivých kol dána možnost omezit počet startujících tak, aby délka jednotlivých půldnů nepřesáhla 4 hodiny. Nakonec bych chtěl ještě upozornit na to, že v důsledku konání 6. Letní olympiády dětí a mládeže ve Zlíně jsou prohozeny jak termíny Letních mistrovství ČR žactva a Letních pohárů ČR žactva, tak i termíny Přeboru a Poháru Stř. kraje, neboť LODM je vypsána pouze pro 3 ročníky 1999, 2000 a 2001 a tudíž se závodníků z Pohárů netýká. To je pro úvod STD na rok 2013 všechno a stejně tak jako v letech předchozích Vás žádám, pokud naleznete v STD KP SKO ČSTV nějaké nesrovnalosti či chyby, obratem je zašlete na mou ovou adresu: Děkuji předem. Slavomír Cirnfus 3

4 TERMÍNOVÁ LISTINA 2013 SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KP STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ ČSTV ÚNOR Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 16. Mistrovství ČR družstev - 1. kolo Kladno - KSPKl bez omezení BŘEZEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 23. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 1. kolo Příbram - PKPří 2004 a ml. DUBEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 13. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 2. kolo Nymburk - LoNy 2004 a ml. 20. Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - západ Kladno - KSPKl Krajská základní soutěž žactva 1. kolo - východ Mladá Boleslav - AŠMB Letní přebor Prahy a Středočeského kraje Praha - Boh 2000 a starší KVĚTEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 4. Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - západ Beroun - LoBe Krajská základní soutěž žactva 2. kolo - východ Neratovice - NePK Středočeský pohár nejmladšího žactva - 3. kolo Kutná Hora - SKPNy 2004 a ml Letní přebor Středočeského kraje žactva Kladno - KSPKl ČERVEN Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 1. Letní pohár Středočeského kraje žactva Příbram - PKPří 2002 a 2003 Datum Soutěž ŘÍJEN Místo - pořadatel 5. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 4. kolo Kolín - SOPKo 12. Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - západ Kralupy - POKr 12. Krajská základní soutěž žactva 3. kolo - východ Nymburk - LoNy 26. Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - západ Příbram - PKPří 26. Krajská základní soutěž žactva 4. kolo - východ Kutná Hora - SOPKo Kategorie 2004 a ml LISTOPAD Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje Kladno - KSPKl 2000 a starší 9. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 5. kolo Kralupy - POKr 2004 a ml. 16. Zimní pohár Středočeského kraje žactva Beroun - LoBe 2002 a Zimní přebor Středočeského kraje žactva Neratovice - NePK PROSINEC Datum Soutěž Místo - pořadatel Kategorie 21. Středočeský pohár nejmladšího žactva - 6. kolo Kladno - KSPKl 2004 a ml. 4

5 A 1. P ř i h l á š k y. A 1.1 A 1.2 A 1.3 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ROZPISŮ SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH KP SKO ČSTV A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Přihlášky na krajské základní přebornické a pohárové soutěže s výjimkou Středočeského poháru nejmladšího žactva, kde způsob přihlášek si určí v rozpise pořadatel soutěže,se provádějí zejména prostřednictvím Středočeského ONLAJN systému přihlášek umístěnému na výjimečně em ve formátu TXT na ovou adresu - Způsob přihlašování na 1. kolo Mistrovství ČR družstev je uveden v rozpise tohoto kola soutěže. Přihlášky štafet podávají vedoucí oddílů vždy před zahájením rozplavání na půlden závodů, kdy je příslušná štafeta na programu, a to na tiskopise "Přihláška štafety". A 2. O d h l á š k y. A 2.1 Oddíl může, v souladu se Soutěžním řádem, odhlásit závodníky z jednoho či více startů bez udání důvodu.tato odhláška musí být odeslána em, nebo oznámena telefonicky či SMS zprávou a to tak, aby ji zpracovatel přihlášek měl k dispozici nejpozději 24 hodin před začátkem 1. půldne příslušné soutěže. A 2.2 Pokud není přihláška právoplatně odvolána podle odst. A 2.1 musí závodník startovat ve všech disciplinách do nichž byl přijat, resp. z kterých nebyl omluven, v souladu se Soutěžním řádem čl. 11, odst a A 3. P o t v r z e n í s t a r t u j í c í c h - o m l u v y. A 3.1 Při krajských soutěžích (Přebor a Pohár Stř. kraje), kdy je omezen počet startujících, jsou oddíly jejichž závodníci byli do soutěže přijati povinny potvrdit startující závodníky a omluvit závodníky, kteří se soutěže určitě nezúčastní, a to nejpozději do 19,00 hod. dne předcházejícímu prvnímu dni soutěže osobně, em na adresu přihlášek, a nebo telefonicky na čísle A 3.2 Pokud závodník, který nebyl odhlášen v souladu s bodem A 2.1, příp. omluven v souladu s bodem A 3.1 nenastoupí k závodu, tzn., že nebude startovat v žádné z disciplin, do kterých byl přijat, je oddíl/klub povinnen uhradit pořadateli startovné a veškeré další náklady spojené s účastí závodníka na soutěž na soutěži. A 4. P o k u t a z a n e n a s t o u p e n í k z á v o d u. V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání, článek 11.odst a 11.10, a Sazebníkem pokut je stanovena na Přeboru Stř. kraje, Přeboru Stř. kraje žactva a Poháru Stř. kraje žactva, pokuta za písemně omluvené závodníky, na 100,- Kč za jeden start. A 5. H o s p o d á ř s k é p o d m í n k y. A 5.1 V Krajských základních soutěžích žactva startují oddíly/kluby na vlastní náklady (doprava) a hradí pořadateli podíl na nákladech spojených s pořádáním soutěže, tj. nájem bazénu a odměna rozhodčím tak, jak bylo stanoveno usnesením VH Sekce plavání SKO ČSTV dne , tzn. úměrně počtu startů. A 5.2 U Přeborů Středočeského kraje a Poháru Středočeského kraje žactva hradí Komise plavání SKO ČSTV pořadateli závodů, po odečtení příjmu z e startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury pořádající TJ nebo oddílu, zaslané na adresu hospodáře SP SKO ČSTV - Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská. A 6. Z v l á š t n í u s t a n o v e n í. Pro zajištění objektivity a větší kvality rozhodování, musí každý startující oddíl/klub zajistit na prvním kole Mistrovství ČR družstev, na Zimním přeboru Prahy a Středočeského kraje, na obou Přeborech a Pohárech Středočeského kraje žactva, minimálně jednoho svého rozhodčího. A 7. I n f o r m a c e. Slavomír Cirnfus, TJ LARS - KSP, tř. Sportovců 818, Kladno 4, tel

6 B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ B 1. B 2. B 3. P ř e d p i s. Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení uvedených v těchto Sportovně technických dokumentech. P o d m í n k y ú č a s t i. V jednotlivých kolech Krajské základní soutěže žactva mohou startovat všichni řádně přihlášení deseti až čtrnáctiletí žáci a žačky. Na Přeboru Středočeského kraje, Přeboru Středočeského kraje žactva a na Poháru Středočeského kraje žactva mohou startovat pouze závodníci přijatí v souladu s ustanoven s ustanovením rozpisu soutěže. V ý s l e d k y. Výsledky v evidenčním formátu ČSPS (.txt), je pořadatel povinnen zaslat em jednak na adresu dále všem zůčastněným oddílům na ové adresy uvedené v adresáři a pokud se závodů neúčastní KSP Kladno, tak i na adresu Pokud startující oddíl/klub, nejpozději v průběhu rozplavání na první půlden závodů oznámí pořadateli soutěže, že požaduje v ýsledky v listinné podobě je pořadatel soutěže povinen tyto zajistit do 30 min. po skončení závodů. Pokud pořadatel nedodrží časový limit 30 min., je povinen do 3 dnů po skončení závodů, zaslat výsledky na adresy oddílů, které o výsledky požádaly, a to na vlastní náklady. C) ODMĚNY ROZHODČÍM C 1. Na přebornických a pohárových soutěžích náleží rozhodčím následující odměny za výkon funkce : Vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, startér, hlasatel, obsluha časomíry 400,- Kč / půlden Ostatní rozhodčí 300,- Kč / půlden 6

7 ROZPISY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KP SKS ČSTV A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ LETNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky - Stř. kraj: Seznam přijatých závodníků: Hospodářské podmínky: Startovné: Bohemians Praha 26. a Praha - Podolí do středy Středočeský ONLAJN systém pátek Oddíly startují na vlastní náklady. Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného či neomluveného neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Informace: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Jan Srb - tel Systém soutěže: Způsob kvalifikace: Omezení: Časový pořad disciplin: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, jako finále. Nejlepšími výkony zaplavanými v roce 2012 a v roce 2013 do termínu přihlášek, na oficiálních závodech uvedených v termínové listině ČSPS. Do soutěže budou přijati pouze závodníci ročníku 2000 a starší. Každý závodník smí v jednom závodním půldnu startovat maximálně ve 3 disciplinách. Start mimo soutěž není povolen. Pořadatel omezí počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4 hod. V disciplinách 800 a 1500 VZ bude do programu zařazena vždy pouze jedna rozplavba s tím, že plavat mohou 2 závodníci na dráze. 1. půlden - pátek půlden - sobota začátek závodů 15,45 hod. Rozplavání 15,00-15,40 hod. začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,15-8,55 hod m volný způsob ženy m znak ženy m volný způsob muži m znak muži m prsa ženy m volný způsob ženy m prsa muži m volný způsob muži m znak ženy m prsa ženy m znak muži m prsa muži m volný způsob ženy m motýlek ženy m volný způsob muži m motýlek muži m motýlek ženy m volný způsob ženy m motýlek muži m volný způsob muži m polohový závod ženy m polohový závod muži 7

8 3. půlden - sobota začátek závodů 14,15 hod. Rozplavání 13,30-14,10 hod m motýlek ženy m motýlek muži m polohový závod ženy m polohový závod muži m volný způsob ženy m volný způsob muži m prsa ženy m prsa muži m znak ženy m znak muži m volný způsob ženy m volný způsob muži Vyhodnocení: Závodníci Prahy a Středočeského kraje poplavou jednotlivé discipliny společně. Vyhodnocení bude provedeno odděleně. Ceny: Závodníci, kteří se umístí v hodnocení Středočeského kraje na místě obdrží medaili a diplom. Potvrzení účasti: Závodiště: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek do 12,00 hod. na tel. čísle m krytý bazén, 8 drah, automatické časoměrné zařízení. 8

9 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Přihlášky - Praha: Přihlášky - Stř. kraj: Středočeský ONLAJN systém Seznam přijatých závodníků: pátek Hospodářské podmínky: Startovné: Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného případně neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Informace: Slavomír Cirnfus - tel B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ ZIMNÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE Klub sportovního plavání Kladno Datum a místo konání: Plavecký bazén Aquaparku Kladno Termín přihlášek: do středy Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Systém soutěže: Způsob kvalifikace: Omezení: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, jako finále. Nejlepšími výkony zaplavanými v roce 2013 na závodech uvedených v termínové listině ČSPS. Do soutěže budou přijati pouze závodníci ročníku 2000 a starší. Každý závodník smí v jednom závodním půldnu startovat maximálně ve 3 disciplinách. Start mimo soutěž není povolen. Pořadatel omezí počet rozplaveb tak, aby jednotlivé závodní půldny nepřesáhly 4 hod. V disciplinách 800 a 1500 VZ bude do programu zařazena vždy pouze jedna rozplavba s tím, že plavat mohou 2 závodníci na dráze. Časový pořad disciplin: 1. půlden - pátek půlden - sobota začátek závodů 16,00 hod. začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod m volný způsob ženy m znak ženy m volný způsob muži m znak muži m prsa ženy m volný způsob ženy m prsa muži m volný způsob muži m znak ženy m prsa ženy m znak muži m prsa muži m volný způsob ženy m motýlek ženy m volný způsob muži m motýlek muži m motýlek ženy m polohový závod ženy m motýlek muži m polohový závod muži m polohový závod ženy m volný způsob ženy m polohový závod muži m volný způsob muži 9

10 3. půlden - sobota začátek závodů 15,00 hod. Rozplavání 14,00-14,50 hod m motýlek ženy m motýlek muži m polohový závod ženy m polohový závod muži m volný způsob ženy m volný způsob muži m prsa ženy m prsa muži m znak ženy m znak muži m volný způsob ženy m volný způsob muži Vyhodnocení: Závodníci Prahy a Středočeského kraje poplavou jednotlivé discipliny společně. Vyhodnocení bude provedeno odděleně. Ceny Závodníci, kteří se umístí v hodnocení Středočeského kraje na místě obdrží medaili a diplom. Potvrzení účasti: Závodiště: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek do 12,00 hod. na tel. čísle m krytý bazén, 6 drah, poloautomatické časoměrné zařízení. Nabídka ubytování: Ubytovna SAMK Kladno cena 195 Kč/osoba tel , Penzion u Zlatého selátka tel Penzion Iris tel , Penzion Tonička tel , Penzion LM tel , Penzion 68 tel. Penzion Ponte tel Penzion Linda (Velká Dobrá) tel , Hotel La Park tel , cena 1000 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 1400 Kč/dvoulůžkový pokoj Hotel Astra (Tuchlovice - Srby) cena 1490 Kč/dvoulůžkový pokoj tel Upozornění: Ceny za ubytování jsou z konce roku cena 430 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 310 Kč/osoba cena 1208 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 660 Kč/dvoulůžkový pokoj cena ,- Kč/osoba/noc cena od 290 Kč/osoba 10

11 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky: Seznam přijatých závodníků: Ubytování a stravování: Hospodářské podmínky: Startovné: Informace: Letní Zimní Letní do středy Zimní do středy on-line systém KP SKO, nebo Ubytování na Letní přebor si zajišťují oddíly/kluby samostatně podle nabídky na ubytování uvedené na konci tohoto rozpisu. Na Zimní přebor, přebor ubytování na a stravování v rozsahu sobota oběd a oběd, večeře, a neděle snídaně, zajistí pořadatel na základě závazné objednávky zaslané na ovou adresu - Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného či neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Slavomír Cirnfus - tel Klub sportovního plavání Kladno Neratovický plavecký klub Letní Plavecký bazén Aquaparku Kladno Zimní Plavecký bazén Neratovice Letní v pátek Zimní v pátek B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. V disciplinách na 50 m, 100 m a 200 m se poplave maximálně 5 rozplaveb, tj. 30 závodníků, po deseti z každého ročníku, v disciplinách na 400 m se maximálně poplavou 4 rozplavby tj. 24 závodníků, po osmi z každého ročníku a v disciplinác disciplinách 800 a 1500 m se poplavou maximálně 3 rozplavby, tj. 18 závodníků, po šesti z každého ročníku. Pokud některý ročník neobsadí plný počet míst, bude příslušný počet rozplaveb doplněn z náhradníků. V případech, kdy přijatý závodník staršího ročníku má horší přihlášený čas, než nepřijatý závodník mladšího ročníku, bude tímto nahrazen. Štafety se plavou v jedné kategorii, společně pro všechny ročníky. Kategorie: Omezení startů: Způsob kvalifikace: žáci a žačky ročník narození 1999 žáci a žačky ročník narození 2000 žáci a žačky ročník narození Závodníci a závodnice mohou na Přeboru Středočeského kraje žactva startovat v každém soutěžním půldnu maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě. Kvalifikací pro Letní přebor Stř. kraje žactva je 1. a 2., pro Zimní přebor Stř. kraje žactva 3. a 4. kolo Krajské základní soutěže žactva. 11

12 Časový pořad disciplin: Závodníci se na Přebor Stř. kraje žactva mohou přihlašovat pouze s časy dosaženými na příslušné kvalifikační soutěži. V případě, že se plavec kvalifikačního závodu nezúčastnil, nebo byl v dané disciplině diskvalifikován, může být přihlášen časem z jiných závodů uvedených v Termínové liistině ČSPS Důvodem neúčasti na kvalifikačním závodě je nemoc doložená lékařským potvrzením, povinná školní akce doložená potvrzením školy, nebo reprezentační povinnosti. Výjimku tvoří závodníci zařazení do SCM II. Středočeský kraj, kteří se v době konání kvalifikační soutěže mohou zúčastnit jiných závodů, pro pro přihlášku na Letní či Zimní přebor Stř. kraje žactva však mohou použít pouze čas dosažený v příslušné disciplině na těchto závodech. Discipliny 800 a 1500 m volný způsob nejsou v Krajské základní soutěži žactva povinně kvalifikační a pro přihlášku na Přebor Stř. kraje žactva lze použít časy dosažené na jiných závodech, včetně oddílových. 1. půlden - sobota resp začátek závodů 9,30 hod. 2. půlden - sobota resp začátek závodů 16,00 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. Rozplavání 15,00-15,50 hod m volný způsob žáci 5 r m volný způsob žačky 5 r m volný způsob žačky 5 r m volný způsob žáci 5 r m prsa žáci 5 r m polohový závod žačky 5 r m prsa žačky 5 r m polohový závod žáci 5 r m motýlek žáci 5 r m znak žačky 5 r m motýlek žačky 5 r m znak žáci 5 r m polohový závod žáci 5 r m volný způsob žačky 4 r m polohový závod žačky 5 r x50 m volný způsob žáci m volný způsob žáci 4 r x50 m volný způsob žačky 10. 4x50 m polohová štafeta žačky m volný způsob žáci 3 r x50 m polohová štafeta žáci m volný způsob žačky 3 r. 3. půlden - neděle resp začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod m znak žačky 5 r m znak žáci 5 r m motýlek žačky 5 r m motýlek žáci 5 r m prsa žačky 5 r m prsa žáci 5 r m volný způsob žačky 5 r m volný způsob žáci 5 r m polohový závod žačky 4 r m polohový závod žáci 4 r. Hodnocení: Ceny: V disciplinách jednotlivců se hodnotí jednotlivé ročníky samostatně. Štafety se hodnotí, tak jak se plavou tzn. společně bez rozdílu věku. V každém ročníku závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na místě obdrží medaili a diplom. Závodníci ze štafet, které se umístí na místě obdrží diplom. 12

13 Potvrzení účasti: Závodiště: Nabídka ubytování: Upozornění: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek , resp do 19,00 hod. na tel. čísle , příp em na adrese 25 m krytý bazén, 6 drah. Ubytovna SAMK Kladno tel , Penzion u Zlatého selátka tel Penzion Iris tel , Penzion Tonička tel , Penzion LM tel , Penzion 68 tel. Penzion Ponte tel Penzion Linda (Velká Dobrá) tel , Hotel La Park tel , cena 195 Kč/osoba cena 430 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 310 Kč/osoba cena 1208 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 660 Kč/dvoulůžkový pokoj cena ,- Kč/osoba/noc cena 1000 Kč/dvoulůžkový pokoj cena 1400 Kč/dvoulůžkový pokoj Hotel Astra (Tuchlovice - Srby) cena 1490 Kč/dvoulůžkový pokoj tel Ceny za ubytování jsou z konce roku cena od 290 Kč/osoba 13

14 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum a místo konání: Letní Plavecký bazén Aquaparku Příbram Zimní Tipsport Laguna Beroun Termín přihlášek: Letní do středy Zimní do středy Přihlášky: Startovné: Systém soutěže: Časový pořad disciplin: Rozplavání 8,30-9,20 hod. on-line systém KP SKO, nebo Seznam přijatých závodníků: Letní v pátek Zimní v pátek Hospodářské podmínky: Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého přijatého a dle bodů A 2.1 a A 3.1 Společných ustanovení těchto STD, neodhlášeného či neomluveného závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start. Informace: Slavomír Cirnfus - tel B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ POHÁR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Plavecký klub Příbram Zimní Lokomotiva Beroun - plavecký oddíl Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně oddílu pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do každé discipliny budou přijaty 2 rozplavby tj. 12 závodníků. Zpracovatel přihlášek si vyhrazuje právo rozšířit počet rozplaveb a to na základě kvality přihlášených časů. V závodech bude i při rozplavbách desetiletých použito pravidlo jednoho startu. 1. půlden - sobota resp začátek závodů 9,30 hod m znak žačky 02 2 r m motýlek žačky 03 2 r m znak žáci 02 2 r m motýlek žáci 03 2 r m znak žačky 03 2 r m polohový závod žačky 02 2 r m znak žáci 03 2 r m polohový závod žáci 02 2 r m prsa žačky 02 2 r m polohový závod žačky 03 2 r m prsa žáci 02 2 r m polohový závod žáci 03 2 r m prsa žačky 03 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m prsa žáci 03 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m volný způsob žačky 03 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m volný způsob žáci 03 2 r m volný způsob žačky 03 2 r x50 m polohová štafeta žačky m volný způsob žáci 03 2 r x50 m polohová štafeta žáci m motýlek žačky 02 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m motýlek žáci 02 2 r. 14

15 Rozplavání 14,00-14,50 hod. 2. půlden - sobota resp začátek závodů 15,00 hod m volný způsob žáci 02 2 r m polohový závod žáci 03 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m polohový závod žačky 03 2 r m volný způsob žáci 03 2 r m motýlek žáci 02 2 r m volný způsob žačky 03 2 r m motýlek žačky 02 2 r m prsa žáci 02 2 r m motýlek žáci 03 2 r m prsa žačky 02 2 r m motýlek žačky 03 2 r m prsa žáci 03 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m prsa žačky 03 2 r m volný způsob žačky 02 2 r m znak žáci 02 2 r m volný způsob žáci 03 2 r m znak žačky 02 2 r m volný způsob žačky 03 2 r m znak žáci 03 2 r x50 m volný způsob žáci m znak žačky 03 2 r x50 m volný způsob žačky m polohový závodžáci 02 2 r m volný způsob žáci 02 2 r m polohový závodžačky 02 2 r. Kategorie Žáci a žačky ročník narození 2002, žáci a žačky ročník narození 2003 Způsob kvalifikace: Omezení startů: Potvrzení účasti: Kvalifikací pro Letní pohár Stř. kraje žactva je 1. a 2., pro Zimní pohár Stř. kraje žactva 3. a 4. kolo Krajské základní soutěže žactva. Závodníci se na Poháry Stř. kraje mohou přihlašovat pouze s časy z příslušné kvalifikační soutěže. V případě, že se závodník kvalifikačního závodu nezúčastnil, nebo byl v dané disciplině diskvalifikován může být přihlášen přihlášen časem dosaženým na jiných závodech uvedených v Termínové listině ČSPS Důvodem neúčasti na kvalifikačním závodě, k závodě, je nemoc doložená lékařským potvrzením, nebo povinná školní akce, doložená potvrzením školy. Disciplina 800 m volný způsob není v Krajské základní soutěži žactva povinně kvalifikační a pro přihlášku na Pohár Stř. kraje žactva lze použít časy dosažené na jiných závodech, včetně oddílových. Závodníci a závodnice mohou na Poháru Středočeského kraje žactva startovat v každém soutěžním půldnu maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě. Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků nejpozději v pátek resp do 19,00 hod. na tel. čísle , příp. em na adrese 15

16 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ ŽACTVA Pořadatel: Datum a místo konání: Termín přihlášek: Přihlášky: Hospodářské podmínky Informace: 1. kolo západ Klub sportovního plavání Kladno východ Auto Škoda Mladá Boleslav 2. kolo západ Lokomotiva Beroun - plavecký oddíl východ Neratovický plavecký klub 3. kolo západ Plavecký oddíl Kralupy východ Lokomotiva Nymburk - plavecký oddíl 4. kolo západ Plavecký klub Příbram východ Sportovní oddíl plavání Kolín 1. kolo Plavecký bazén Aquaparku Kladno Plavecký bazén Mladá Boleslav 2. kolo Tipsport Laguna Beroun Plavecký bazén Neratovice 3. kolo Plavecký bazén Kralupy Plavecký bazén Nymburk 4. kolo Plavecký bazén Aquaparku Příbram Plavecký bazén Kutná Hora 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo pátek pátek pátek pátek ONLAJN systém KP SKO, příp. Oddíly startují na vlastní náklady a hradí podíl na nákladech spojených s pořádáním soutěže, tj. nájemné za pronájem bazénu plus odměny rozhodčím, a to úměrně počtu startů všech závodníků oddílu, na základě faktury zaslané, nebo předložené pořadatelem příslušného kola. západ Slavomír Cirnfus tel východ Ing. Miloslav Lhotka tel nebo B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Startují: Kategorie: Omezení startů: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. Jednotlivé discipliny se plavou společně pro všechny tři kategorie a závodníci budou do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených časů. Všichni řádně přihlášení žáci a žačky ročníků Žáci a žačky ročník narození 2003 žáci a žačky ročník narození 2002 a 2001 žáci a žačky ročník narození 2000 a 1999 Závodníci a závodnice mohou startovat maximálně ve třech disciplinách za soutěžní půlden. Pro závodníky ročníku 2003 nejsou vypsány discipliny 1., m znak, 11., m motýlek, m volný způsob, 30., m polohový závod, 32., m prsa a m volný způsob. Pro závodníky očníku 2002 nejsou vypsány discipliny 11., m motýlek a 30., m polohový závod. 16

17 Časový pořad disciplin: 1. a 3. kolo 1. půlden - začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 14,00-14,25 hod m znak žáci m motýlek m znak žačky m motýlek m volný způsob žáci m prsa m volný způsob žačky m prsa m prsa žáci m volný způsob m prsa žačky m volný způsob m motýlek žáci m znak m motýlek žačky m znak m volný způsob žáci m polohový závod m volný způsob žačky m polohový závod m volný způsob žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci Časový pořad disciplin: 2. a 4. kolo 1. půlden - začátek závodů 9,00 hod. 2. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 8,00-8,50 hod. Rozplavání 14,00-14,25 hod m volný způsob žačky m prsa m volný způsob žáci m prsa m znak žačky m motýlek m znak žáci m motýlek m motýlek žačky m znak m motýlek žáci m znak m prsa žačky m volný způsob m prsa žáci m volný způsob m polohový závod žačky m polohový závod m polohový závod žáci m polohový závod m volný způsob žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky žáci žačky Výjimka: Hodnocení: Ceny: Discipliny 800 a 1500 m nejsou pro přihlášku na Přebor a Pohár Stř. kraje žactva povinně kvalifikační a nemusí se v jednotlivých kolech plavat. Do výsledků jednotlivých kol soutěže bude každá kategorie hodnocena samostatně. Závodníci, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na místě obdrží diplom. 17

18 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Závod a pořadatel: Datum a místo konání: Termín a adresa přihlášek: Hospodářské podmínky: Startovné: Upozornění: Informace: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Časový pořad disciplin: STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Cena města Příbrami, Plavecký klub Příbram Malá cena Nymburka, Lokomotiva Nymburk Malá cena Nymburka, SKP Nymburk Podzimní cena Kolína, Sportovní oddíl plavání Kolín Malá cena Kralup, Plavecký oddíl Kralupy Malá vánoční cena, Klub sportovního plavání Kladno 1. kolo Krytý bazén Aquaparku Příbram 2. kolo Krytý bazén Nymburk 3. kolo Krytý bazén Aquaparku Kolín 4. kolo Krytý bazén Aquaparku Kolín 5. kolo Krytý bazén Kralupy 6. kolo Krytý bazén Aquaparku Kladno Bude uveden v rozpisech jednotlivých kol vydaných pořadatelem Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV přispěje pořadateli závodů, pokrytím rozdílu mezi náklady na nájem, odměnou rozhodčím a startovným, maximálně však do výše 5 000,- Kč, a to na základě faktury, zaslané na adresu hospodáře KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí oddíly pořadateli soutěže, za každého startujícího závodníka startovné ve výši 35,- Kč za start. Na jednotlivá kola Středočeského poháru nejmladšího žactva vydají pořadatelé samostatný rozpis soutěže, kde musí uvést termín, adresu a a způsob podávání přihlášek, příp. další doplnění či upřesnění tohoto rozpisu. Pořadatelé jednotlivých kol mohou omezit počet startujících tak, aby celková doba trvání jednotlivých závodních půldnů nepřesáhla 4 hod. 4 hod. Slavomír Cirnfus tel Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. na čas. V závodech bude použito pravidlo dvou startů. Závodníci budou do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených časů. 1., 3. a 5. kolo Sobota , a II. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 14,00-14,20 hod m znak žáci m motýlek žáci m znak žačky m motýlek žačky m polohový závod žáci m znak žáci m polohový závod žačky m znak žačky m prsa žáci m volný způsob žáci m prsa žačky m volný způsob žačky m volný způsob žáci m prsa žáci m volný způsob žačky m prsa žačky 9. 4x50 m polohová štafeta žáci 19. 4x50 m volný způsob žáci 10. 4x50 m polohová štafeta žačky 20. 4x50 m volný způsob žačky 18

19 I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. 2., 4. a 6. kolo Sobota , a II. půlden - začátek závodů 14,30 hod. Rozplavání 14,00-14,20 hod m znak žačky m polohový závod žačky m znak žáci m polohový závod žáci m motýlek žačky m znak žačky m motýlek žáci m znak žáci m prsa žačky m volný způsob žačky m prsa žáci m volný způsob žáci m volný způsob žačky m prsa žačky m volný způsob žáci m prsa žáci 29. 4x50 m polohová štafeta žáci 39. 4x50 m volný způsob žačky 30. 4x50 m polohová štafeta žačky 40. 4x50 m volný způsob žáci Startují: Omezení startů: Bodování: Celkové hodnocení: Ceny: Závodiště: Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar a mladší. Závodníci a závodnice mohou v každém soutěžním půldnu startovat maximálně ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě. Do soutěže o Pohár Středočeského kraje se boduje v každém kole a v každé disciplině jednotlivců umístění na místě a v soutěži štafet umístění na místě: jednotlivci štafety 1. místo 20 bodů 1. místo 30 bodů 2. místo 17 bodů 2. místo 25 bodů 3. místo 15 bodů 3. místo 20 bodů 4. místo 12 bodů 4. místo 16 bodů 5. místo 11 bodů 5. místo 12 bodů 6. místo 10 bodů 6. místo 9 bodů 7. místo 9 bodů 7. místo 7 bodů 8. místo 8 bodů 8. místo 5 bodů 9. místo 7 bodů 10. místo 6 bodů 11. místo 5 bodů 12. místo 4 body 13. místo 3 body 14. místo 2 body 15. místo 1 bod Vítězem Stř. poháru nejmladšího žactva se stává oddíl/klub, který v součtu všech šesti kol získá, za umístění svých závodníků a štafet, největší počet bodů, přičemž není podmínkou, že se musí zúčastnit všech kol. Závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na místě a závodníci ze štafet, které se umístí na místě, obdrží diplom, příp. medaili či věcnou cenu věnovanou pořadatelem soutěže. 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah 25 m krytý bazén, 5 drah 25 m krytý bazén, 5 drah 25 m krytý bazén, 5 drah 25 m krytý bazén, 6 drah 25 m krytý bazén, 6 drah 9. místo 3 body 10. místo 1 bod 19

20 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Datum a místo konání: MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV - 1. kolo Klub sportovního plavání Kladno Termín přihlášek: do středy Přihlášky: Hospodářské podmínky: Startovné: Informace: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Plavecký bazén Aquaparku Kladno Přihláška do 1. kola Mistrovství ČR družstev se podává na tiskopise "Přihláška do soutěže družstev", který oddíly/kluby zašlou na adresu: Slavomír Cirnfus, TJ LARS - KSP, tř. Sportovců 818, Kladno 4, nebo Oddíly startují na vlastní náklady, Komise plavání SKO ČSTV hradí pořadateli závodů, po odečtení příjmu ze startovného (včetně družstev pořadatele), náklady za nájem bazénu a rozhodčí, a to na základě základě faktury zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČSTV: Ivana Davídková, Za kinem 1041, Sadská Nejpozději před zahájením druhého soutěžního půldne uhradí startující oddíly/kluby pořadateli soutěže, za každé do soutěže přijaté družstvo, startovné ve výši 1 000,- Kč Slavomír Cirnfus tel Systém soutěže: Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. 1. kolo soutěže je kvalifikací pro semifinále Mistrovství ČR družstev 2013 a může v něm startovat libovolný počet družstev. Postup do semifinále soutěže se řídí ustanoveními rozpisu soutěže ve STD ČSPS Časový pořad disciplin: 1. půlden - sobota půlden - sobota začátek závodů 9,30 hod. začátek závodů 15,30 hod. Rozplavání 8,30-9,20 hod. Rozplavání 14,30-15,20 hod m prsa ženy m volný způsob ženy m prsa muži m volný způsob muži m volný způsob ženy m prsa ženy m volný způsob muži m prsa muži m motýlek ženy m znak ženy m motýlek muži m znak muži m znak ženy m volný způsob ženy m znak muži m volný způsob muži m polohový závod ženy m motýlek ženy m polohový závod muži m motýlek muži m volný způsob ženy m polohový závod ženy m volný způsob muži m polohový závod muži 13. 4x100 m polohová štafeta ženy m volný způsob ženy 14. 4x100 m polohová štafeta muži m volný způsob muži 29. 4x100 m volný způsob ženy 30. 4x100 m volný způsob muži 20

21 Startují: Omezení startů: Bodování: Závodiště: Samostatná družstva mužů a žen. V každé disciplině jednotlivců mohou startovat za družstvo dva závodníci, nejméně však jeden. Za každé družstvo startuje pouze jedna štafeta. Nedodržení minimálního počtu startujících v disciplinách jednotlivců i štafet znamená vyřazení celého družstva ze soutěže. Závodníci a závodnice mohou v Mistrovství ČR družstev startovat ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, a to v souladu s omezením počtu startů pro kategorie v jednotlivých soutěžních půldnech, dle Soutěžního řádu plavání. V celé soutěži se bodují jednotlivé výkony dle bodovacích tabulek FINA Štafety se bodují podle disciplín jednotlivců tzn. 4x100 m polohová štafeta podle 400 m polohový závod a štafeta 4x100 m volný způsob podle 400 m volný způsob. Krytý bazén 25 m, 6 drah 21

22 ADRESÁŘ SEKRETARIÁT ČSPS Český svaz plaveckých sportů http: //plavani.cstv.cz Zátopkova 100/2 - POB 40 tel.: fax: Praha 6 pro volání z mobilních telefonů lze použít číslo CENTRÁLNÍ EVIDENCE Jan Bažil byt: mobil: Zátopkova 100/2 - POB 40 zam: fax: Praha 6 AŠMB TJ Autoškoda Mladá Boleslav www. 101 Jana Šoutová Horní Stakory byt: zam: mobil: fax: Kosmonosy KSPKl Klub sportovního plavání Kladno 102 Slavomír Cirnfus TJ LARS - KSP byt: zam: mobil: fax: tř. Sportovců Kladno 4 POKr TJ Kralupy o.s. 103 Jan Šára Čechova Kralupy nad Vltavou STŘEDNÍ ČECHY www. byt: mobil: zam: fax: LoBe 104 LoNy 105 NePK 107 PKPř 108 TJ Lokomotiva Beroun o.s. Simona Pokorná byt: mobil: Vojanova 431 zam: fax: Beroun 3 TJ Lokomotiva Nymburk Ivana Řeháková byt: mobil: Dlabačova 2208 zam: fax: Nymburk Neratovický plavecký klub www. Ing. František Veselý byt: mobil: října 1142/2 zam: fax: Neratovice Plavecký klub Příbram www. Jaroslav Mašek byt: mobil: Dlouhá ul. 105 zam: fax: Příbram III 22

23 SpHoř TJ Spartak Hořovice www. 109 Pavel Procházka nábř. Hynka Šlosara Hořovice byt: zam: mobil: fax: SOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín 110 Ing. Miloslav Lhotka Ph.D. byt: mobil: Bezručova 866 zam: fax: Kolín II SpKH TJ Sparta Kutná Hora www. 111 Zdeněk Götz Rejskovo náměstí 64 byt: zam: mobil: fax: Kutná Hora PKČá Plavecký klub PANDORA Čáslav 112 MUDr. Jiří Baláš byt: mobil: Pražská Časlav zam: fax: SKPNy Sportovní klub policie Nymburk 114 Ivana Davídková Za kinem Sadská KPSRa Klub plaveckých sportů Rakovník 116 Michal Beránek KPSRa Husovo nám Rakovník http: //skp-plavani.webnode.cz byt: mobil: zam: fax: byt: mobil: zam: fax: 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

JUBILEJNÍ 25. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA MĚSTA DRAKA V PLAVÁNÍ I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JUBILEJNÍ 25. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA MĚSTA DRAKA V PLAVÁNÍ I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ JUBILEJNÍ 25. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA MĚSTA DRAKA V PLAVÁNÍ I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl plavání 2. Místo závodu Krytý plavecký bazén Trutnov 3. Datum konání a časový

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a za podpory Paralympijského týmu Pardubického

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

26. 27. 4. 2014 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

26. 27. 4. 2014 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 26. 27. 4. 2014 Curlingová hala

Více

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské 3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky Tělovýchovná jednota SPASTIC SPORT PRAHA o. s. ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá Mistrovství České republiky V LUKOSTŘELBĚ v areálu SK START PRAHA

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

R O Z P I S. Společná ustanovení

R O Z P I S. Společná ustanovení R O Z P I S 3. a 4. závodu Českého poháru štafet 2012, 3. a 4. závodu České ligy klubů 2012, 2. závod Hanáckého žebříčku štafet a oblastní mistrovství HO štafet pro kategorie D18, D21, H18, H21 (sobota),

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU platné pro ČKS Platnost od 1. 9. 2015 1 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Vrcholným

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD034 TJ JK Klatovy- Luby Luby 36, 339 01 Klatovy 620 D1 56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 Tel./fax.: 2 35 32 33 32 info@ddmp6.cz www.ddmp6.cz DDM hl. m. Prahy Stadion mládeže, Na Kotlářce, Praha 6 ve spolupráci

Více

4. ročník série parkurových závodů

4. ročník série parkurových závodů 4. ročník série parkurových závodů LAMBORGHINI PRAHA PARKUR CUP 27. března 2011, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pořádá OZP CUP v BOCCIE

Více

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009 Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12.

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 POŘADATEL: SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ: TJ Tatran Sedlčany - oddíl kanoistiky DATUM KONÁNÍ: 7.

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá ROZPIS 58. ROČNÍKU BĚHU 17. LISTOPADU a 48. ROČNÍKU AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2011 a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, Wilsonova 405, příspěvková organizace a zřizovatel Jihočeský kraj VYHLAŠUJÍ CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělávání 41 55 H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Federation of International Sports, Aerobics and Fitness - FISAF

Federation of International Sports, Aerobics and Fitness - FISAF AQUILA AEROBIC & FITNESS BASIC CUP 2011 Pohárová soutěţ pro závodníky, kteří se na prvním nominační závodě v Kladně 25.-27. 3. 2011 neumístili na 1. - 6. místě ve všech věkových kategoriích, v případě

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Sobota 10. května 2014 Nově zrekonstruovaný špičkový

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 1.Základní údaje: 1.1. Pořadatel: ČJF, Soutěže podkovy o.p.s., JK Loštice, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1.2. Technické zajištění:

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

TJ zdravotně postižených Nola za podpory Města Bílina a za spoluúčasti Atletického klubu Bílina pořádají PODZIMNÍ ATLETIKA SPASTIC HANDICAP Stadión atletického klubu Bílina neděle 23. září 2012 I. ZÁKLADNÍ

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz Vás srdečně zve na 2. ročník závodu ve společných skladbách v moderní gymnastice Vážení příznivci

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 822B1 INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci KMK drezura - kvalifikační kolo 1. Základní údaje: Pořadatel: JK Ptýrov MB0288 Datum konání: 22.-24.8.2014 Místo

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Ligy curlingu vozíčkářů IV. ročník PRAHA 2013/2014 Curlingová

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více