OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014"

Transkript

1 OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Obsah: 1) Termínová listina 2) Všeobecná ustanovení 3) Informace a pokyny 4) Rozpisy soutěží 5) Školení 6) Adresář Sportovně technické dokumenty plavání 2014 Zpracovala: Gabriela Soukupová Termín jednání (OSKPSČ) : Jablonec nad Nisou (oblastní přebory st. žactva) Litoměřice (podzimní přebory st. žactva) Str. 1

2 1) Termínová listina OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ ČECHY rok 2014 Leden MČR družstev 1. kolo Chomutov 25 Únor Litoměřický kalich Litoměřice Malá cena Prosen Louny Louny 25 Březen Kraulařský víceboj Louny Cena TJ Bižiturerie Jablonec Jablonec n. Nisou Velká cena Ústí nad Labem Duben Memoriál Jaroslava Jezbery Chomutov 25 Meziokresní přebor Litoměřice 25 Plavecké čtyřutkání Liberec oddílové závody KLSTe Krupka oddílové závody SlLi+BiJa Liberec 25 Květen Mezinárodní závody Ústí nad Labem Oblastní přebory 11-ti, 10-ti letého a ml. žactva Rumburk Oblastní přebory st. žactva a dorostu Jablonec n. Nisou Červen Letní pohár ČR desetiletých Plzeň Letní pohár ČR jedenáctiletých Domažlice Letní mistrovství ČR ml. žactva Chomutov Letní mistrovství ČR st. žactva Pardubice Letní mistrovství ČR dorostu Ústí n. Labem Červenec Lení MČR Praha Září Velká cena Chomutova Chomutov 25 Říjen Podzimní cena Litoměřice Litvínovský pohár 10. Ročník Litvínov Sdružený okresní přebor Roudnice nad Labem Listopad Boubelíkův Memoriál Roudnice nad Labem Luna pohár Louny Oblastní přebor ml. žactva Chomutov Oblastní přebor st. žactva Litoměřice 25 Prosinec Vánoční cena města Mostu Most Zimní pohár ČR 10 ti letého žactva Zimní pohár ČR 11- ti letého žactva Zimní mistrovství 12 ti letého žactva Trutnov Zimní mistrovství 13 ti letého žactva Prostějov Zimní mistrovství 14 ti letého žactva Kopřivnice Zimní MČR Plzeň 25 Str. 2

3 2) Všeobecná ustanovení Řízení soutěží Soutěže řídí OSKPSČ. Předpis: Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu, ustanovení tohoto rozpisu a dalších obecně závazných pravidel ČSPS. Přihlášky: Oddíly podávají přihlášky v elektronické podobě prostřednictvím online ČSPS. ( výjmečně *.txt, prihlas.xls viz czechswimming.cz) Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti dle Soutěžního řádu. Další ustanovení: Přihláška po termínu přihlášek bude přijata pod pokutou 100,- Kč za závodníka. Při chybě v přihlášce rozhoduje o zařazení do soutěže zpracovatel přihlášek. Uzávěrka přihlášek na oblastní přebory bude minimálně 10 dní před konáním přeborů. Přihláška na místě konání závodů není možná. Lékařské prohlídky: Za zdravotní stav závodníka zodpovídá vedoucí družstva/trenér. Hospodářské podmínky: Oddíly či kluby startují na vlastní náklady. Oblastní soutěžní komise hradí nájemné bazénu a povolený počet rozhodčích. Odměna rozhodčích činí pro rok 2014: VR, VČ PC, startér, hlasatel: 250,- Kč/půlden ostatní kvalifikovaní rozhodčí: 200,- Kč/půlden Výplatu rozhodčích zabezpečí Oblastní soutěžní komise pověřeným pracovníkem. Dle vyhlášky MF ČR odměna rozhodčích podléhá dani z příjmu. Zdanění odměny si zabezpečuje každý rozhodčí samostatně. Startovné: Startovné se vybírá ve výši: soutěž družstev 600,-Kč /1 družstvo, závody jednotlivců 10,-Kč / start žáka a 15,-Kč/ za start a dorostence. Placení startovného určí v daném kalendářním roce oblastní výbor dle výše dotace od ČSPS. Rozhodčí: Zajišťuje pořádající oddíl. Přihlášené plavecké oddíly (kluby) zajistí na vlastní náklady účast jednoho kvalifikovaného rozhodčího do sboru rozhodčích! Pokud tak neučiní, bude mu vyúčtována pokuta ve výši 300,- Kč, která bude uhrazena při platbě startovného OSKPSČ. Součástí přihlášky na oblastní přebory bude i informace pro pořadatele o počtu zajištěných rozhodčích přihlášených klubem. Zajištění bazénu: Pověřené oddíly se včas spojí se zástupcem Oblastní soutěžní komise před konáním soutěže, aby se domluvily na formě objednávky bazénu. Povinností pořádajícího oddílu je zajištění regulérnosti soutěže (dráhy, praporky, obrátková čísla, rozhlas, ) Startují: Přihlášení závodníci. V soutěžích dorostu a žactva je nutné dodržet max povolený počet startů. Štafety se nezapočítávají do počtu startu jednotlivců. Při překročení počtu startů v přihlášce se škrtá poslední start, případně starty. Odhlášky: Provádí se nejpozději 24 hodin před začátkem soutěže. Podmínky účasti: Vedoucí trenér či pověřený zástupce oddílu předloží před začátkem rozplavání ke kontrole registrační průkazy ČSPS s platnou registrační známkou všech přijatých závodníků, kromě řádně odhlášených. Pokud je přihláška provedena svazovým online, od kontroly registračních průkazů se upouští. V případě omluvy musí být uvedeno v omluvném listu: zkratka oddílu, příjmení, jméno, vypsány disciplíny, důvod omluvy, podpis vedoucího. Zahájení závodů: Závody jsou zahájeny nástupem rozhodčích. Ceny: Závodníci na 1., 2.a 3. místě obdrží medaili a diplom. V kategorii dorostu a dospělých diplom. Upozornění: Zpracovatel přihlášek nebude zasílat startovní listinu oddílům předem. Je však povinen informovat oddíly o případné změně časových údajů proti rozpisu a o nepřijetí závodníků. Startovní listinu stačí vyvěsit pro informaci na bazénu. Povinností mateřského oddílu je seznámit vedoucího družstva předem o přihlášených a přijatých závodnících a jejich startech. Startovné se vybírá po prezentaci hotově za všechny přijaté závodníky. Peníze vybírá pověřený zástupce Oblastní soutěžní komise, který je po soutěži řádně vyúčtuje společně se všemi náklady na soutěž. V případě, že oddíl startovné neuhradí, bude po závodech zcela vyřazen z výsledkové listiny. Str. 3

4 3) Informace a pokyny Zpracování přihlášek provádí zpravidla pořádající oddíl. Pořádající oddíl je povinen si včas vyzvednout diplomy a medaile, zajistit potřebný počet rozhodčích, napsání a rozmnožení výsledků a odeslání výsledků oddílům, které o ně dopředu požádaly a 1 x na sekretariát ČSPS. Oblastní komise uhradí maximální počet rozhodčích 6 drah 24 rozhodčích, 8 drah 28 rozhodčích. Rozhodčí navíc hradí pořadatel. Losování na dráhy se provádí dle pravidel ČSPS. Výše odměny pro oddíl pořádající oblastní přebory: 2.000,- Kč odměna 3.000,- Kč paušální cena za vícenáklady (papír, toner apod.) dále pořádající oddíl nehradí startovné za přijaté plavce svého klubu. zajištění stravy pro rozhodčí (viz. počty rozhodčích výše) ve výši 70,- Kč á 1 rozhodčího 4) Rozpisy soutěží MČR DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN KOLO Pořadatel: TJ Slavie Chomutov Místo: Chomutov, plavecká hala 25m Datum konání: Startují: Samostatná družstva mužů a žen, která se písemně do soutěže přihlásila. V každé disciplíně mohou za družstvo startovat max. dva závodníci, nejméně však jeden. Za každé družstvo startuje jedna štafeta. Počet závodníků v družstvu není omezen. Každý závodník smí startovat maximálně ve čtyřech disciplínách jednotlivců a v obou štafetách. Pořadí družstev bude stanoveno dle počtu získaných bodů (FINA aktuální STD pro daný rok ČSPS) Přihláška: online systém (výjmečně xls/txt), součástí přihlášky bude informace i o počtu zajištěných rozhodčích Technická ustanovení: závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání a ustanovení tohoto rozpisu. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu. Plave se přímo na čas dle přihlášených časů. Hospodářské podmínky: náklady na uspořádání budou rozpočteny dle počtu přihlášených družstev a je stanovena jednotná platba 600,- Kč za přihlášené družstvo, které zaplatí přihlášený plavecký oddíl. Sdružená krajská komise plavání severních Čech hradí nájem bazénu a rozhodčí. Informace: TJ Slavie Chomutov Disciplíny a závazný pořad I.půlden Zahájení 9:00 hod (rozplavání od 8:00 hod) II.půlden Zahájení odpolední části závodů bude hodinu a půl po skončení dopolední části s předpokladem zahájení závodů v 14:30 hod (rozplavání do 14:20 hod) m prsa ženy m volný způsob ženy m prsa muži m volný způsob muži m volný způsob ženy m prsa ženy m volný způsob muži m prsa muži m motýlek ženy m znak ženy m motýlek muži m znak muži m znak ženy m volný způsob ženy m znak muži m volný způsob muži m polohový závod ženy m motýlek ženy m polohový závod muži m motýlek muži m volný způsob ženy m polohový závod ženy m volný způsob muži m polohový závod muži x 100 m polohová štafeta ženy m volný způsob ženy x 100 m polohová štafeta muži m volný způsob muži x 100 m volný způsob ženy x 100 m volný způsob muži *********************************************************************************************************************************** Str. 4

5 JARNÍ / PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR 11-TI LETÉHO, 10-TI LETÉHO A MLADŠÍHO ŽACTVA Všeobecná ustanovení Pořadatel: Technickým uspořádáním byl OSKSČ pověřen: jarní část: plavecký oddíl Rumburk podzimní část: TJ Slavie Chomutov Datum a místo konání: jarní část 17. Května 2014 Rumburk 25m podzimní část Chomutov 25m Termín přihlášek: 10 dní před konáním přeborů Adresa přihlášek: online systém (výjmečně xls/txt) dle určení pořadatele, součástí přihlášky bude informace i o počtu zajištěných rozhodčích. Přihláška na místě konání závodů není možná. Informace: V kategorii 9ti letých a mladších bude přijato max. 18 závodníků do disciplíny (bazén 6 drah), max. 16 závodníků (bazén 8 drah). Kategorie 11ti a 10ti letého žactva distance 50m, 100m a 200m 24 závodníků v kategorii, 400m (16 závodníků bazén 8 drah, 12 závodníků bazén 6 drah) a 800m max. 12 závodníků v kategorii. Další omezení mohou být provedena s ohledem na počet přihlášených. Vstup na bazén pouze v plavkách nebo sportovních úborech. Startovné: 10,- Kč za start za disciplínu jednotlivců Systém soutěže: Závody jsou soutěžemi jednotlivců a štafet. Všechny disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle přihlášených časů. V soutěži bude uplatněno Pravidlo jednoho (1) startu. Podmínka účasti v soutěži: Před rozplaváním předloží vedoucí plaveckých oddílů pracovníku STK ke kontrole: "Omluvný list" se všemi omluvenými závodníky pro příslušnou soutěž. Závodníkům a závodnicím, jejichž doklady nebudou předloženy ke kontrole nebo u kterých budou zjištěny závady, nebude povolen start v soutěži. Námitky: Podávají zástupci plaveckých oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčímu, s vkladem Kč 300,-/u družstev Kč 500,-/, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch OSKSČ. Odhlášky a omluvy: ve smyslu platného Soutěžního řádu VSPS. Odhlášky přihlášených závodníků do 48 hodin před zahájením prvního půldne soutěže. Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny nejdéle do 8,30 hodin 1. půldne soutěže, aby mohly být zapracovány změny do startovní listiny. Za pozdě předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým oddílům (klubů) uděleny pokuty v souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 50,- Kč za každý přihlášený start Pokuta za nenastoupení do závodu: V souladu s ustavením Soutěžního řádu plavání, článek 10. odst a a sazebníku pokut je stanovena pokuta za písemně neomluvené, nebo vrchním rozhodčím uznané neomluvené, nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč za jeden start. Upozornění: Vedoucí plaveckých oddílů o d p o v í d a j í za kázeň a pořádek svých závodníků na závodišti a v prostoru šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi a k vyhlašování vítězů. Závodník, který se nedostaví ke startu v jedné disciplíně, nesmí startovat v žádné další disciplíně v téže soutěži. (viz Soutěžní řád plavání čl ) Str. 5

6 Technická ustanovení Program a časový pořad: I.půlden Zahájení závodů 9:00 hodin ( rozplavání 8:00 8:50 hodin) m znak žačky D,E,F m polohový závod žačky D,E, F m znak žáci D,E, F m polohový závod žáci D,E, F m prsa žačky D m volný způsob žačky D,E, F m prsa žáci D m volný způsob žáci D,E, F m prsa žačky E, F x 50 m volný způsob žačky D,E,F m prsa žáci E, F x 50 m polohová. štafeta žáci D,E,F m volný způsob žáčky D,E, F m volný způsob žačky D m volný způsob žáci D,E, F m motýlek žáčky D,E, F m motýlek žáci D,E,F II.půlden Zahájení 15,30 hodin (rozplavání 15,00 hodin) m volný způsob žáci D,E, F m motýlek žáci D,E,F m volný způsob žačky D,E, F m motýlek žačky D,E,F m prsa žáci D,E, F m polohový závod žáci D,E, F m prsa žačky D,E, F m polohový závod žačky D,E, F m znak žáci D m volný způsob žáci D,E, F m znak žačky D m volný způsob žačky D,E, F m znak žáci E, F x 50 m volný způsob žáci D,E, F m znak žačky E, F x 50 m polohová. štafeta žačky D,E, F m volný způsob žáci D Způsob kvalifikace: Kvalifikačními časy pro Krajský přebor žactva jsou výkony zaplavané na oficiálních závodech termínové listiny ČSPS od pro jarní i podzimní část. V disciplínách 200P, 200Z, 400VZ, 800VZ a 400PZ budou pouze pro jarní část akceptovány časy neuvedené ve statistice ČSPS. Za chybně uvedené takto nahlášené časy (s nadměrnou odchylkou) může být udělena plaveckému klubu (oddílu) peněžitá pokuta ve výši 200,- Kč á start. Kategorie: D - žáci a žačky ročník 2002 E - žáci a žačky ročník 2004 F žáci a žačky ročník 2005 a ml. Omezení startů: Závodníci a závodnice kategorie F smí na Krajském přeboru mladšího žactva startovat pouze ve 2 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom a půldni. Závodníci a závodnice kategorie D, E smí na Krajském přeboru žactva startovat pouze ve 3 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom a půldni. Ceny: Závodníci a závodnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili. *********************************************************************************************************************************** Str. 6

7 JARNÍ / PODZIMNÍ SDRUŽENÝ KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA A DOROSTU Všeobecná ustanovení Pořadatel: Technickým uspořádáním byl OSKSČ pověřen: jarní část: TJ Jablonec nad Nisou podzimní část: Litoměřice Datum a místo konání: jarní část: 24. a 25. května 2014 Jablonec nad Nisou 25m podzimní část: Litoměřice 25m Termín přihlášek: 10 dní před konáním přeborů Adresa přihlášek: online systém (výjmečně xls/txt) dle určení pořadatele, součástí přihlášky bude informace i o počtu zajištěných rozhodčích. Přihláška na místě konání závodů není možná. Informace: V kategorii mladších, starších žáků a dorostenců bude přijato max. 15 závodníků do disciplíny (bazén 6 drah), max. 20 závodníků (bazén 8 drah). Další omezení mohou být provedena s ohledem na počet přihlášených. Vstup na bazén pouze v plavkách nebo sportovních úborech. Startovné: 10,- Kč za start za disciplínu žáků a 15,- Kč za start za disciplínu jednotlivců dorostu Systém soutěže: Závody jsou soutěžemi jednotlivců a štafet. Všechny disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do rozplaveb jsou závodníci a závodnice nasazováni podle přihlášených časů. V soutěži bude uplatněno Pravidlo jednoho (1) startu Podmínka účasti: Před rozplaváním předloží vedoucí plaveckých oddílů pracovníku STK ke kontrole: "Omluvný list" se všemi omluvenými závodníky pro příslušnou soutěž. Závodníkům a závodnicím, jejichž doklady nebudou předloženy ke kontrole nebo u kterých budou zjištěny závady, nebude povolen start v soutěži. Námitky: Podávají zástupci plaveckých oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčímu, s vkladem Kč 300,-/u družstev Kč 500,-/, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch OSKSČ. Odhlášky a omluvy: ve smyslu platného Soutěžního řádu VSPS. Odhlášky přihlášených závodníků do 48 hodin před zahájením prvního půldne soutěže. Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny nejdéle do 8,30 hodin 1. půldne soutěže, aby mohly být zapracovány změny do startovní listiny. Za pozdě předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým oddílům (klubů) uděleny pokuty v souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 50,- Kč za každý přihlášený start. V souladu se ustavením Soutěžního řádu plavání, článek 10. odst a a sazebníku pokut je stanovena pokuta za písemné omluvené, nebo vrchním rozhodčím uznané neomluvené, nenastoupení ke startu ve výši 200,- Kč za jeden start. Upozornění: Vedoucí plaveckých oddílů o d p o v í d a j í za kázeň a pořádek svých závodníků na závodišti a v prostoru šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi a k vyhlašování vítězů. Závodník, který se nedostaví ke startu v jedné disciplíně, nesmí startovat v žádné další disciplíně v téže soutěži. (viz Soutěžní řád plavání čl ) Str. 7

8 Technická ustanovení Program a časový pořad: I.půlden Zahájení 9:00 hod (rozplavání 8:00 8:50 hod) m volný způsob žáci A,B,C m polohový závod žáci A,B,C m volný způsob žačky A,B,C m polohový závod žačky A,B,C m prsa žáci A,B,C m volný způsob žáci A,B,C m prsa žačky A,B,C x 50 m volný způsob žačky A,B,C m motýlek žáci A,B,C x 50 m polohová. štafeta žáci A,B,C m motýlek žačky A,B,C m volný způsob žačky A,B,C II.půlden Zahájení 15,30 hodin (rozplavání 15,00 hodin) m volný způsob žáčky A,B, C, G m volný způsob žačky A,B,C, G m volný způsob žáci A,B,C,G x 50 m volný způsob žáci A,B,C, G m polohový závod žačky A,B,C,G x 50 m polohová štafeta žačky A,B,C,G m polohový závod žáci A,B,C,G m volný způsob žáci A,B,C,G m znak žačky A,B,C,G m znak žáci A,B,C,G III.půlden Zahájení 9:00 hod (rozplavání 8:00 8:50 hod) m znak žačky A,B,C,G m prsa žáci A,B,C,G m znak žáci A,B,C,G m volný způsob žačky A,B,C,G m motýlek žačky A,B,C,G m volný způsob žáci A,B.C,G m motýlek žáci A,B,C,G m polohový závod žačky A,B,C,G m prsa žačky A,B,C,G m polohový závod žáci A,B,C,G Způsob kvalifikace: Kvalifikačními časy pro Sdružený krajský přebor žactva a dorostu jsou výkony zaplavané na oficiálních závodech termínové listiny ČSPS od pro jarní i podzimní, ze kterých byly zaslané výsledky pracovníku STK. V disciplínách 200M, 200P, 200Z, 400VZ, 800VZ, 1500VZ a 400PZ budou pouze pro jarní část akceptovány časy neuvedené ve statistice ČSPS. Za chybně uvedené takto nahlášené časy (s nadměrnou odchylkou) může být udělena plaveckému klubu (oddílu) peněžitá pokuta ve výši 200,- Kč á start. Kategorie: A-žáci a žačky ročník 2000 B -žáci a žačky ročník 2001 C -žáci a žačky ročník 2002 G - dorost Omezení startů: Závodníci a závodnice kategorie A, B, C smí na Krajském přeboru žactva startovat pouze ve 3 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom a půldni. Ceny: Závodníci a závodnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom a medaili. V kategorii dorostu a dospělých obdrží diplom. *********************************************************************************************************************************** Str. 8

9 5) Školení Oblastní soutěžní komise uspořádá v roce x školení trenérů a 1x rozhodčích III. třídy. Seminář trenérů sdružených v ČSPS proběhne na podzim Více informací podá metodik svazu pan Tippmann 6) Adresář Petr Thiel (ChÚ) předseda OSKSČ Gabriela Soukupová (PKLtv) člen OSKSČ Ota Kunt (SPKLi) člen OSKSČ Jaroslava Nyčová (TJSLi) revizní komisař Jiří Vachulka (PKMo) předseda komise rozhodčích - Stránky Oblastní soutěžní komise: Datum: Petr Thiel předseda OSKSČ Str. 9

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery 1) Termínová listina Krajského svazu ČSPS Ústecký kraj pro rok 2019 Leden 26.01.2019 MČR družstev 1. kolo Chomutov 25m Únor Litoměřický kalich Litoměřice 25m Březen 31.03.2019 Krajský přebor v dlouhých

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2018 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ pořádá dne 30. září 2017 XXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice Hlavní závod: 100

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 27. 12. 2017 A: termínová listina: Leden 20. Krajské kolo

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2011 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje Termínová listina 2015

Více

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí.

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí. TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost sobota 14. 4. 2012 Praha Podolí Všeobecná ustanovení: Pořadatel: Datum konání: sobota 14. 4. 2011 Místo konání: Přihlášky:

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje TERMÍNOVÁ LISTINA 2016

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

V PLAVÁNÍ

V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 22.-24.4.2016 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ubytování a stravování: PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Klub sportovního plavání Kladno Zimní AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl Datum a místo konání: Letní 9.

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2015 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 Hlavním partnerem závodů : MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 11.5. - 13.5.2018 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2017 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2017 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2019 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2016 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016.

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Zúčastní se : Řízení soutěže : KoBř, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kopř, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a AQUA KLUB Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 1.6.- 3.6. 2018 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Jihomoravský svaz plaveckých sportů Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Sportovně technické dokumenty 2015 Adresář klubů Jihomoravského kraje Obsah OSPHo Oddíl sportovního plavání Hodonín

Více

a/ Všeobecná ustanovení:

a/ Všeobecná ustanovení: T J S L Á V I E C H O M U T O V p l a v e c k ý o d d í l v e s p o l u p r á c i s e S t a t u t á r n í m m ě s t e m C h o m u t o v p o ř á d á X X X V. R O Č N Í K V E L K É C E N Y C H O M U T O

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Sportovně technické dokumenty 2010 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

XXX I. R O Č N Í K J E Z B E R Y

XXX I. R O Č N Í K J E Z B E R Y T J S L Á V I E C H O M U T O V p l a v e c k ý o d d í l v e s p o l u p r á c i s e s t a t u t á r n í m m ě s t e m C h o m u t o v p o ř á d á XXX I. R O Č N Í K M E M O R I Á L U J A R O S L A V

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 27.5.- 29.5. 2016 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Mojmír Axman předseda OSK SMaS TERMÍNOVÁ LISTINA 2016 Datum Místo konání Kategorie p ihlášky Bazén ÚNOR 2016 6.-7.2.

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha /Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272 733 326, e-mail:

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2011 Základní ustanovení ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2014 22. 3. 23. 3. 2014 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJII 2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni 2. 1. 2019 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK Rokycany 2. Datum a místo:

Více

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2016 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2016 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 28.9.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 28.9.2014 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22 OBSAH Úvod Termínová listina soutěží řízených KP SKO ČSTV Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených KP SKO ČSTV Letní přebor Středočeského

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2013 23. 3. 24. 3. 2013 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VI. ROČNÍKU VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2013 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj

Více

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ

4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ 4. SOUTEŽNÍ ŘÁD DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ Ve znění doplňků schválených Valnou hromadou oddílů sekce DZP dne 3. 9. 2016 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2018 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožury, b) pořadatelem

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni 2.1. 2018 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověření VV PlKKSu uspořádá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2005 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2005 Leden 5. Veřejné závody žactva Praha-Stromovka 11. Veřejné závody dospělých, jun. a dorostu Praha-Stromovka

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2015 21. 3. 22. 3. 2015 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Senioři 60+ Místo konání: Přerov Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak Přerov 2. Termíny

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Svaz potápěčů České republiky Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Liberec 18.11. - 19.11. 2017 Technické provedení: Datum konání: 18.11. - 19.11. 2017 Místo konání: Plavecký

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

R O Z P I S. soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019

R O Z P I S. soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019 R O Z P I S soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019 ZÁKLADNÍ PŘEDPIS Soutěž TeamGym Junior vychází z mezinárodních pravidel soutěže TeamGym, kterou pořádá Evropská gymnastická unie (UEG). Z těchto

Více

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS ROZPIS Mistrovství Plzeňska 2009 v kuželkách mužů jednotlivců v disciplíně 120 HS Ve Stříbře, 14.12.2008 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření výkonného výboru MěKS Plzeň bylo uspořádání MP svěřeno

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 26.5-28.5 2017 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2009 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2009 Základní ustanovení 2 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Dorostenci Místo konání: České Velenice Datum: 28. 29. dubna 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Lokomotiva České Velenice

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A V R Š O V I C E 101 00 Praha 10, Vršovické náměstí 2/111 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské a České gymnastické federace SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015 CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015 Praha, září 2014 Strana 1 Přehled akcí Listopad 2014 15. I. kolo Poháru ČR 2014-15 - Štětí Tech.pořadatel: KVS Štětí Přihlášky do 10.11.2014 29. XVIII.Veřejný halový

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více