Katalog výrobků. Kanalizační program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog výrobků. Kanalizační program"

Transkript

1 Katalog výrobků Kanalizační program Aktualizace 2011

2 Vážení obchodní přátelé Kanalizační program Naše společnost působí na trhu České a Slovenské republiky jako přední dodavatel železo betonových prefabrikovaných konstrukcí hal, obchodních, občanských a bytových budov v oblasti pozemního stavitelství, a dále mostních prvků, svodidel a protihlukových stěn v oblasti dopravního stavitelství. Významnou část komponentů dodáváme z vlastních provozoven, které jsou výrobními zá kladnami, schopnými pokrýt požadavky našich zákazníků po celé České a Slovenské republice. V neposlední řadě je součástí našeho sortimentu také zpracování a ukládka betonářské výztuže, výroba a dodávka transportbetonu a prefabrikátů kanalizačního programu. Dle požadavků PVS a PVK jsme v roce 2010 nově zařadili do výrobního programu následující prvky: rektifikační prstýnky s otvorem DN 800, zákrytové desky s otvorem DN 800 a kapsovým stupadlem, skruž Q1 bez spodního zámku jako přechod mezi zděnou a prefabrikovanou šachtou. Výrobky pro kanalizační program bychom vám rádi detailně představili prostřed nictvím tohoto katalogu. Věříme, že naše společnost vám bude dobrým obchodním partnerem i vaší první volbou, která bude jistotou v kvalitě, seriózním jednání a vaší spokojenosti. Obsah Kanalizační program Jednotlivé skupiny prvků 06 Kanalizační šachty pro tloušťku stěny 120 mm 06 Spodní díl kanalizační šachty pro tloušťku stěny 120 mm 07 Kanalizační skruže pro tloušťku stěny 120 mm 08 Přechodové skruže a desky pro tloušťku stěny 120 mm 09 Kanalizační šachty pro tloušťku stěny 90 mm 10 Spodní díl kanalizační šachty pro tloušťku stěny 90 mm 11 Kanalizační skruže pro tloušťku stěny 90 mm 12 Přechodové skruže a desky pro tloušťku stěny 90 mm 13 Vyrovnávací prstence pro tloušťku stěny 90 a 120 mm 14 Poklopy třídy A 15, A Poklopy třídy B Poklopy třídy D Poklopy třídy D 400 z tvárné litiny 18 Zakázkový list 19 Příkopové, šoupátkové a hydrantové tvárnice 20 Spádiště tl. stěny 90 a 120 mm 21 Horská vpusť 22 Dešťová uliční vpusť 23 Betonářská výztuž 24 Ukázky některých realizací 25 Technologický postup montáže šachet a uličních vpustí závod Prefa

3 Kontakty a ostatní údaje Sídlo společnosti Skanska a.s. závod Prefa Líbalova 1/ Praha 4 - Chodov tel fax Obchodní zastoupení Praha tel fax Obchodní zastoupení Brno Bohunická Brno tel fax Provozovna Uhříněves Ul. Přátelství Praha 10 - Uhříněves tel fax Provozovna Tovačov Tovačov tel fax Provozovna Štětí Litoměřická Štětí tel fax Štětí Praha Uhříněves Tovačov Brno 03

4 Přehled dalších výrobků Kanalizační program Pozemní stavitelství průmyslové skelety vícepodlažní skelety základové patky a kalichy sloupy vazníky trámové stropy stěnové dílce nákladové můstky základové trámy a parapety průvlaky, nosníky, trámy, ztužidla vaznice filigránové stropy schodišťová ramena a podesty portály jiné prvky Katalog výrobků Pozemní stavby Dopravní a inženýrské stavby mostní nosníky rámové a obloukové konstrukce mostní římsové prefabrikáty svodidla základové kalichy sloupky reflexní, soklové a absorpční panely dělicí stěny silniční panely prefabrikáty pro odvodnění příkopové tvárnice prefabrikované nástupiště nástupištní hrany tramvajové panely zádlažbové panely krabicové díly opěrných zdí Katalog výrobků Dopravní a inženýrské stavby 0 4 závod Prefa

5 Technická specifikace, normy a jakosti Systém jakosti dle ČSN ISO Závod Prefa zavedl a úspěšně certifikoval ve všech svých výrobnách systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001, 14001, 18001, Kontrola jakosti a zkušebnictví Závod Prefa dodává všechny výrobky v souladu s firemními kontrolními a zkušebními plány kontroly jakosti. V jednotlivých etapách výrobního procesu jsou prováděny zkoušky podnikovou nebo akreditovanou zkušební laboratoří. Technické normy Vlastnosti výrobků jsou popsány podnikovými normami vycházejícími z norem českých a evropských (ČSN EN 206-1, ČSN EN 1917). Z TKP ŘSD a Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy. Materiál Beton pevnostní třídy C40/50 s vysokou odolností proti obrusu a agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XF4 dle ČSN EN 206-1, Z3. 05

6 Kanalizační šachty pro tloušťku stěny 120 mm zámek Q1 Kanalizační program Šachta oblouková pro trouby DN kamenina, PVC a jiné materiály Kanalizační šachta je definována jako vertikální vodotěsná konstrukce s pracovní komorou použitá ke spojení potrubí, změně směru, resp. hladiny, k povolenému vstupu pro personál, resp. zařízení pro kontrolu a údržbu, a k umožnění přístupu vzduchu a větrání. Skládá se z těchto dílů: dna, skruží, přechodových skruží, vyrovnávacích prstenců, krycích desek a poklopu. 06 závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

7 Spodní díl kanalizační šachty pro tloušťku stěny 120 mm DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 Dno koncové Dno obloukové Kanalizační dno přímé Dno přímé Dno obloukové se dvěma vtoky Dno soutokové Použití Počet vtoků a jejich úhlů je dán požadavkem projektu a výrobními možnostmi. Dna jsou osazována vložkami dle použitého potrubí (kamenina, beton, PVC a další). Kyneta má úpravu dle požadavku projektu (betonová, betonová s nátěrem, PVC, čedič, kamenina, keramika). Při sklonu stoky vyšším než 5 % je nutná konzultace s výrobcem. označení dílce vnitřní průměr celková skladební výška pro tloušťka stěny orientační (mm) výška výrobku tl. stěny 120 (mm) (mm) hmotnost (kg) Koncové TZZ 1 Q / Přímé TZZ 2 Q / TZZ 2 Q / TZZ 2 Q / Obloukové TZZ 3 Q / TZZ 3 Q / TZZ 3 Q / Soutokové TZZ 4 Q / TZZ 4 Q / TZZ 4 Q / Dle individuálního projektu lze vyrobit čtvercový spodní díl kanalizační šachty TZZ 5 Q 1300/1300/800, případně jiné rozměry. Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 07

8 Kanalizační skruže pro tloušťku stěny 120 mm zámek Q1 Kanalizační program označení dílce vnitřní průměr skladební výška tloušťka stěny stupadlo hmotnost (mm) (mm) (mm) (typ) (kg) Skruže DN 1000 TBS Q /250/ žebříkové poplastované 242 TBS Q /500/ žebříkové poplastované 983 TBS Q /1 000/ žebříkové poplastované 966 TBS Q /350/120 SK kapsové 363 TBS Q /250/160 BSZ žebříkové poplastované 371 Skruže DN 800 TBS Q1 800/250/ žebříkové poplastované 200 TBS Q1 800/500/ žebříkové poplastované 400 TBS Q1 800/1 000/ žebříkové poplastované závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

9 Přechodové skruže a desky pro tloušťku stěny 120 mm zámek Q1 Přechodové skruže Přechodové desky označení dílce vnitřní průměr skladební výška tloušťka stěny stupadlo hmotnost (mm) (mm) (mm) (typ) (kg) Přechodové skruže TBR Q /625/ / kapsové + žebříkové 681 TBR Q1 800/625/ / kapsové + žebříkové 636 TBR Q /800/ / žebříkové poplastované 480 Přechodová deska TZK 5 Q / 800 (625) / (625) 265 žebříkové nebo kapsové 756 VDK Q /625/ / TZK Q /625/350 SK 625/ kapsové 605 TZK Q /800/350 SK 800/ kapsové 504 * Pro zakrytí monolitických čtvercových šachet (může být i v jiném rozměru). Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 09

10 Kanalizační šachty pro tloušťku stěny 90 mm zámek Q Kanalizační program Šachta oblouková pro trouby DN kamenina, PVC a jiné materiály Kanalizační šachta je definována jako vertikální vodotěsná konstrukce s pracovní komorou použitá ke spojení potrubí, změně směru, resp. hladiny, k povolenému vstupu pro personál, resp. zařízení pro kontrolu a údržbu, a k umožnění přístupu vzduchu a větrání. Skládá se z těchto dílů: dna, skruží, přechodových skruží, vyrovnávacích prstenců, krycích desek a poklopu. 10 závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

11 Spodní díl kanalizační šachty pro tloušťku stěny 90 mm DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 Dno soutokové Dno koncové Dno obloukové Kanalizační dno přímé Dno přímé Dno obloukové se dvěma vtoky Použití Počet vtoků a jejich úhlů je dán požadavkem projektu a výrobními možnostmi. Dna jsou osazována vložkami dle použitého potrubí (kamenina, beton, PVC a další). Kyneta má úpravu dle požadavku projektu (betonová, betonová s nátěrem, PVC, čedič, kamenina, keramika). Při sklonu stoky od 5 % je nutná konzultace s výrobcem. označení dílce vnitřní průměr celková skladební výška tloušťka stěny orientační (mm) výška výrobku pro tl. stěny 90 (mm) (mm) hmotnost (kg) Koncové TZZ 1 Q 1 000/ Přímé TZZ 2 Q 1 000/ TZZ 2 Q 1 000/ TZZ 2 Q 1 000/ Obloukové TZZ 3 Q 1 000/ TZZ 3 Q 1 000/ TZZ 3 Q 1 000/ Soutokové TZZ 4 Q 1 000/ TZZ 4 Q 1 000/ TZZ 4 Q 1 000/ Dle individuálního projektu lze vyrobit čtvercový spodní díl kanalizační šachty TZZ 5 Q 1300/1300/800. Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 11

12 Kanalizační skruže pro tloušťku stěny 90 mm zámek Q Kanalizační program označení dílce vnitřní průměr skladební výška tloušťka stěny stupadlo hmotnost (mm) (mm) (mm) (typ) (kg) Skruže DN 1000 TBS Q 1 000/600/ žebříkové poplastované 426 TBS Q 1 000/300/ žebříkové poplastované 214 TBS Q 1 000/300/90 SK kapsové 223 Skruže DN 800 TBS Q 800/600/ žebříkové poplastované 347 TBS Q 800/300/ žebříkové poplastované závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

13 Přechodové skruže a desky pro tloušťku stěny 90 mm zámek Q Přechodové skruže Přechodové desky označení dílce vnitřní průměr skladební výška tloušťka stěny stupadlo hmotnost (mm) (mm) (mm) (typ) (kg) Přechodové skruže TBR Q 1 000/625/ / kapsové + žebříkové poplast. 398 TBR Q 800/625/ / kapsové + žebříkové poplast. 364 TBR Q 1 000/800/ / žebříkové poplastované 193 Přechodová deska TZK Q 1 180/625/300 SK 625/ kapsové 439 TZK Q 1 300/625/ / TZK Q 1 180/625/ / TZK 5 Q 1 300/800 (625)/265* 800 (625) 235 žebříkové nebo kapsové 256 TZK Q1 1260/800/350 SK 800/ kapsové 504 Pro zakrytí monolitick * Deska tloušťky 100 mm při zatížení A15, ostatní desky jsou pro zatížení D400. Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 13

14 Vyrovnávací prstence pro tloušťku stěny 90 a 120 mm Kanalizační program Vyrovnávací prstenec pro úpravu sklonu Vyrovnávací prstenec označení dílce vnitřní skladební tloušťka stěny sklon hmotnost 90 mm / 120 mm průměr (mm) výška (mm) (mm) ( ) (kg) Pro sestavy v provedení dle ČSN EN 1917 tloušťku stěny 90 mm (ve značení Q). TBW Q 625/60/ TBW Q 625/80/ TBW Q 625/100/ Prstenec pro úpravu sklonu TBW Q 625/60 100/90/ Pro sestavy v provedení dle ČSN EN 1917 tloušťku stěny 120 mm (ve značení Q1). TBW Q1 625/60/ TBW Q1 625/80/ TBW Q1 625/100/ TBW Q1 625/120/ Prstenec pro úpravu sklonu TBW Q1 625/60 100/120/ Prstence s vnitřním průměrem 800 mm* TBW Q/Q1 800/100/ TBW Q/Q1 800/80/ TBW Q/Q1 800/60/ Prstenec pro přechod stěny z 90 na 120 mm** TBW Q/Q1 625/60/90 na 120** , 80, na , 53, 65 * Prstence DN 800 se používají na zákrytovou desku DN 800, jsou shodné pro sílu stěny 90/120 mm. ** Umožňuje osazení poklopu pro sílu stěny 120 mm ( dosedací plochy 785 mm) na sestavu se sílou stěny 90 mm. 14 závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

15 Poklopy třídy A 15, A 20 Použití Poklopy se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových či sadových plochách, zónách s pěším a cyklistickým provozem. U poklopů A2 je víko i rám ze šedé litiny s betonovou výplní odolnou proti posypovým solím a mrazu. TBN poklopy jsou betonové, armované na nosnost 15/20 kn. označení dílce třída skladební výška zatížení v kn hmotnost pozn. h 1/mm (kg) A1 (poklop s betonovou A poklop litinový výplní bez odvětrání) s betonovou výplní A2 (poklop litinový A poklop litinový bez odvětrání) TBN-1 (poklop bet. 78) A poklop betonový s odvětráváním TBN-2 (poklop bet. 78 A poklop betonový odlehčený) s odvětráváním Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 15

16 Poklopy třídy B 125 Kanalizační program Použití Poklopy se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových či sadových plochách, zónách s pěším, cyklistickým a lehkým automobilovým provozem do přípustného zatížení. Víko i rám je ze šedé litiny s betonovou výplní odolnou proti posypovým solím a mrazu. označení dílce třída skladební výška zatížení v kn hmotnost pozn. h 1/mm (kg) B1 (poklop litinový s betonovou B víko litinové výplní bez odvětrání) s beton. výplní B2 (poklop litinový s betonovou B víko litinové výplní s odvětráním) s beton. výplní B3 (poklop litinový B víko litinové bez odvětrání ) 16 závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

17 Poklopy třídy D 400 Použití Poklopy se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných na veřejných i neveřejných a silničních komunikacích. Víko i rám je ze šedé litiny s betonovou výplní odolnou proti posypovým solím a mrazu. Do poklopu je zabudována tlumicí vložka T. označení dílce třída skladební výška zatížení v kn hmotnost pozn. h 1/mm (kg) D1 (poklop litinový D poklop litinový s beton. výplní s odvětráním) s beton. výplní D2 (poklop litinový D poklop litinový s beton. výplní bez odvětrání) s beton. výplní D3 (poklop litinový D poklop litinový s odvětráním) D4 (poklop litinový D poklop litinový zn. PRAHA s odvětráním) se znakem Prahy D5 (poklop litinový D poklop litinový bez odvětrání) Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 17

18 Poklopy třídy D 400 z tvárné litiny Kanalizační program Rexess Econ SN Viatop Econ 800 Pamrex 800 Použití Poklopy se používají pro zakrytí šachet umístěných na veřejných i neveřejných a silničních komunikacích. Víko i rám je z tvárné litiny. Jsou s tlumicí vložkou, mají možnost uzamykání. Provedení s ventilací nebo bez ventilace. označení dílce světlost vnější rozměr třída skladební výška zatížení v kn pozn. (mm) (mm) (mm) Rexess D tvárná litina Viatop D tvárná litina, možnost loga Prahy na víku Econ SN D 190/ tvárná litina, samonivelační poklop, možnost loga Prahy na víku Econ D tvárná litina, možnost plynové vzpěry Pamrex D tvárná litina, pro intenzivní Možnost ostatních volitelných poklopů. provoz 18 závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

19 Zakázkový list šachtových den Skanska a.s., závod Prefa, provoz Štětí, Litoměřická 723, Štětí, tel.: , fax: , Zakázkový list šachtová dna Odběratel: Číslo: Stavba: Jméno: Doprava: vlastní / dodavatel Razítko, podpis: Tel./fax: Mobil: Označení: Trouba (druh) DN Převýšení cm Trouba (druh) 180 Trouba (druh) Datum expedice: Výrobce trub (druh): Manipulační závěsy: DEHA 1,5 2,5 t Kyneta: beton / kamenina / plast / čedič / jiná Počet kusů: DN Převýšení (cm) Úhel DN Převýšení (cm) Úhel Nástupnice: beton / kamenina / plast / čedič / jiná Stupadla: ano / ne V půdorysu označte: vtoky a jejich úhly, druh a průměr trub, převýšení vtoků oproti výtoku (cm) Trouba (druh) DN Převýšení 0 cm Poznámky: síla stěny 90 mm zámek Q síla stěny 120 mm zámek Q1 Označení: Trouba (druh) DN Převýšení cm Trouba (druh) 180 Trouba (druh) Datum expedice: Výrobce trub (druh): Manipulační závěsy: DEHA 1,5 2,5 t Kyneta: beton / kamenina / plast / čedič / jiná Počet kusů: DN Převýšení (cm) Úhel DN Převýšení (cm) Úhel Nástupnice: beton / kamenina / plast / čedič / jiná Stupadla: ano / ne V půdorysu označte: vtoky a jejich úhly, druh a průměr trub, převýšení vtoků oproti výtoku (cm) Trouba (druh) DN Převýšení 0 cm Poznámky: síla stěny 90 mm zámek Q síla stěny 120 mm zámek Q1 Označení: Trouba (druh) DN Převýšení cm Trouba (druh) 180 Trouba (druh) Datum expedice: Výrobce trub (druh): Manipulační závěsy: DEHA 1,5 2,5 t Kyneta: beton / kamenina / plast / čedič / jiná Počet kusů: DN Převýšení (cm) Úhel DN Převýšení (cm) Úhel Nástupnice: beton / kamenina / plast / čedič / jiná Stupadla: ano / ne V půdorysu označte: vtoky a jejich úhly, druh a průměr trub, převýšení vtoků oproti výtoku (cm) Trouba (druh) DN Převýšení 0 cm Poznámky: síla stěny 90 mm zámek Q síla stěny 120 mm zámek Q1 Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 19

20 Příkopové, šoupátkové a hydrantové tvárnice Kanalizační program r SKA TZZ 3 Šoupátková tvárnice Hydrantová tvárnice H H L B B T SKA TZZ 4 H SKA TZZ 5 H L r H H B B T L B B T Použití Příkopové tvárnice se například používají pro liniové odvodnění srážkových vod z komunikací nebo v zářezech u mostních konstrukcí. Šoupátková tvárnice slouží jako ochrana uzávěru vodovodního řadu, hydrantová tvárnice je ochranou při napojení vodovodního řadu k hydrantu. označení dílce délka (mm) šířka (mm) výška (mm) tloušťka (mm) hmot. (kg) SKA TZZ SKA TZZ SKA TZZ /80 79 Hydrantová tvárnice Šoupátková tvárnice závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

21 Spádiště tl. stěny 90 a 120 mm Spádiště na kanalizaci je objekt, ve kterém dochází ke změně výškového vedení kanalizace a zároveň může dojít ke změně trasy kanalizace. Dno spádiště a nárazová stěna je obložena odolným materiálem (čedič, kamenina, keramika, sklolaminát, PVC). Spádiště je objekt, který není nikdy zcela stejný, a proto je nutno prefabrikované spadiště vyrábět na zakázku pro konkrétní případ. Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 21

22 Horská vpusť Kanalizační program Podélný řez Součástí dodávky horské vpusti je dvojitá litinová mříž a litinový rám nebo plastová vtoková mříž Rovasco B 125 a litinový rám. Rektifikační rám Odpadní potrubí průměr a umístění se provádí dle požadavku projektu. Možnost osazení hrdla pro napojení konkrétního typu potrubí. Horská vpusť Manipulační úchyty DEHA Použití Pro odvedení povrchových vod z volného prostranství do odvodňovacího nebo kanalizačního systému se vyrábí horské vpusti s prostorem pro sedimenty. označení dílce délka šířka výška vnitřní rozměry tloušťka stěny hmotnost (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) Horská vpusť x Rektifik. prstenec x Rektifik. prstenec x Rektifik. prstenec x Dvojitá litinová mříž s rámem Plastová mříž s lit. rámem závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

23 Dešťová uliční vpusť Sestava (příklad) Použití Pro odvedení povrchových vod do kanalizační sítě se vyrábí dešťové uliční vpusti. Uliční vpusť se skládá z těchto dílů: dna, skruží, krycí desky, rámu v provedení beton /litina a litinové nebo plastové mříže. Ve spodní časti je vpusť napojena potrubím na kanalizační řad. Pro napojení potrubí je v provedení dílu TBV Q 600/400/T zabudována vložka pro PVC nebo CKG. označení dílce skladební výška vnitřní průměr tloušťka stěny hmotnost pozn. (mm) (mm) (mm) (kg) TBV Q 600/ ,5 21 krycí deska TBV Q 600/ ,5 29 krycí deska TBV Q 600/ ,5 37 krycí deska TBV Q 500/200/5-1a pro rekonstr. stávajících vpustí TBV Q 500/300/ skruž horní TBV Q 500/200/ skruž horní TBV Q 500/300/ skruž středová TBV Q 500/200/ skruž středová TBV Q 600/400/T dno, výtok DN 200 s vložkou a těsněním TBV Q 600/400/B dno, výtok DN 200 bez těsnění Lapač nečistot 250, ocelový pozinkovaný Mříž s rámem x DIN Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 23

24 Betonářská výztuž Kanalizační program Použití Podle požadavků vyrobíme různé tvary třmínků a dodáme armovací ocel včetně možnosti ukládky pro monolitické stavby. Trubky z tenkého plechu s drápkovým šroubovým švem typu SANDRIK jsou určené pro tvorbu kanálků pro dodatečné předpínání nosníků. Trubky s kabely jsou ukládány před betonáží. Jakost armovací oceli všechny druhy. Průměr oceli pro tvarování třmínků bez omezení. Průměr armovací oceli bez omezení. Vnitřní průměry trubek SANDRIK 34, 42, 65, 80, 90 (mm). 24 závod Prefa Zajistíme dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí. Dodáme podle požadavků armovací ocel včetně uložení do monolitických konstrukcí. Dodáme transportní beton z našich provozoven.

25 Fotogalerie Katalogy, ceník, montážní předpis, technicko-kvalitativní podmínky výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě naleznete na 25

26 Fotogalerie Kanalizační program 26 závod Prefa

27 27

28 Technologický postup montáže šachet a uličních vpustí Kanalizační program 1. Všeobecně Revizní a kontrolní šachty jsou stavební objekty umístěné na odpadní kanalizaci nebo odpadním potrubí uloženém v zemi. Slouží především k revizi stokové sítě, opravám, zavzdušňování a odvzdušňo - vání, kontrole a čištění, případně k instalaci zařízení na čerpání odpadních dešťových a splaškových vod, k jejich svedení, jakož i ke změnám směru, sklonu nebo průřezu potrubí. Revizní šachty splňují požadavky dané ČSN EN Jsou vodotěsné vůči vnitřnímu a vnějšímu tlaku vody, odolné vůči otěru, trvanlivé a hospodárné. Uliční vpusť je stavební objekt sloužící k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných ploch do stokové sítě. Betonové dílce jsou vhodné pro zpevněné plochy se zaručenou pevností betonu 40 MPa. 2. Doprava Prefabrikované dílce šachet a dílce uličních vpustí se ukládají na dopravní prostředek tak, aby byly pečlivě zajištěny proti horizontálnímu posunu. V případě uložení více vrstev výrobků na sebe nesmí dojít k po - škození, zejména v oblasti profilu spoje. 4. Manipulace S prefabrikovanými dílci šachet a dílci uličních vpustí se smí manipulovat pouze pomocí tříramenných samosvorných kleští. Šachtová dna jsou opatřena závěsy DEHA a manipulace s nimi se provádí pomocí DEHA-závěsů zavěšených na jeřábových hácích. Je nepřípustné šachetní dílce zavěšovat, zvedat a manipulovat s nimi za lanový úvaz protažený jednotlivým prvkem nebo stupadlem či vtokovými a výtokovými otvory. 5. Montáž dílců 5.1 Všeobecná ustanovení před montáží Před montáží jednotlivých komponentů musí být každý dílec pečlivě prohlédnut a veškeré poškozené nebo jinak nekvalitní kusy musí být vyřazeny. Drobné nerovnosti a prohlubně na povrchu nemají vliv na užitnou hodnotu šachtových dílců (malé dutiny, výstupky na povrchu nebo nepravidelně probíhající pavučinové trhlinky). 5.2 Montáž dílců kanalizačních šachet Příjemce přezkoumá před složením každou dodávku co do počtu a typu dílců, jestli souhlasí s objednávkou. Kontroluje se jakost (stav), zda nejsou poškozeny do - pravou, především v oblasti spoje dříky. Řádný stav potvrdí oprávněný zástupce odběratele na dodacím listu jménem hůlkovým písmem a následnou parafou. 3. Skladování Pokud se prefabrikované dílce šachet a dílce uličních vpustí skladují ve více vrstvách výrobků, musí být jed - notlivé dílce podloženy proklady tak, aby nemohlo dojít k poškození profilů spojů dílců. V jiném případě firma Skanska a.s. nepřejímá následnou garanci za vodotěsnost kontrolních a revizních šachet. Obr. 1. Spoj pro tloušťku stěny 120 mm označení Q1 Obr. 2. Spoj pro tloušťku stěny 90 mm označení Q 28 závod Prefa

29 Montáž dílců tl. stěny 120 mm ozn. Q1 spoj hrdlový Dno kanalizační šachty se usadí na dno výkopo - vé rýhy, která musí být provedena dle projektové dokumentace. Šachtové dílce jsou vyráběny s hrdlem a dříkem, pro použití těsnicích prostředků. Na dů - kladně očištěný dřík spodního dílce se nasadí pr yžový těsnicí kroužek, který je dodávaný výrobcem. Prove - de se kontrola a pečlivé očištění spoje. Dále se pomo - cí samosvorných kleští (např. Schacht - Fixu) osadí horní dílec (skruž). Pomocí kluzného prostředku je nutné namazání hrdla usazovaného dílce. Horní dí - lec se musí vystředit se spodním dílcem a poté se oba sesadí, tak aby stupadla zabudovaná v dílcích byla ve svislici nad sebou. Vodotěsnost spojů šachty zajišťuje pryžové těsnění dle ČSN EN 1917, síla stěny 120 mm, zámek Q1. Vlastnosti pryžového těsnění určuje ČSN EN Pro dokonalé sesazení jednotlivých dílců šachty je nutné použít schváleného, případně dodávaného neředěného kluzného prostředku (maz - lavé mýdlo), který se nanáší v silné vrstvě na hrdlo jednotlivých dílců šachty, nikoliv na těsnění usazené na dříku spodního dílce. Použití neschválených typů kluzných prostředků, např. vazelíny apod., může zapříčinit potíže při spojování, případně netěsnost. Tento typ spoje je rozebíratelný. Provedení spoje je zobrazeno na obr Montáž dílců tl. stěny 90 mm ozn. Q spoj pero drážka (modifikovaný polymer živičné směsi) Dno kanalizační šachty se usadí na dno výkopové rýhy, která musí být provedena dle projektové dokumentace. Šachtové dílce jsou vyráběny s perem a drážkou, které tvoří zámek spoje. Před započetím montáže se musí pracovní povrchy spoje očistit a odmastit. Na spojovací místo spodního dílce se na vnitřní stranu vrchního ozubu rovnoměrně rozprostře pásek modifikovaného polymeru živičné směsi Butylrubber mm nebo Elastrostrip mm. Na něj se centricky nasadí hor ní dílec (skruž). Po zatížení horního dílce (cca 1 minutu) je možno sestavu zatížit vodou. Tento spoj je nerozebíratelný. Provedení spoje je zobrazeno na obr Montáž dílců tl. stěny 90 i 120 mm spoj mezi šachtovými dílci (cementový vodotěsný tmel) Dno kanalizační šachty se usadí na dno výkopo - vé rýhy, která musí být provedena dle projektové dokumentace. Šachtové dílce jsou vyráběny s perem a drážkou, které tvoří zámek spoje. Před započetím montáže se musí pracovní povrchy spoje očistit a odmastit, navlhčit dostatečně vodou, případně penetračním nátěrem. Na spojovací místo spodního dílce se rovnoměrně nanese spojovací hmota takové konzistence, aby došlo po dosednutí horního dílce k jejímu vytlačení z každého místa spoje. Horní dílec se musí vystředit se spodním dílcem a poté se oba dílce sesadí. Vytlačená hmota se odstraní ze spoje a ten se poté zahladí. Jako hydroizolační cementový tmel lze doporučit materiál IZOETRIN, hmoty firem Redrock Construction s.r.o. nebo Hermes s.r.o. Spoj cementovým tmelem nesplňuje požadavek EN 1917 na trvalou pružnost spoje Montáž dílců tl. stěny 90 i 120 mm spoj mezi šachtovými dílci (polymerový tmel TEC 7) Dno kanalizační šachty se usadí na dno výkopo - vé rýhy, která musí být provedena dle projektové dokumentace. Šachtové dílce jsou vyráběny s perem a drážkou, které tvoří zámek spoje. Před započetím montáže se musí pracovní povrchy spoje očistit a odmastit, navlhčit dostatečně vodou, případně penetračním nátěrem. Na spojovací místo spodního dílce se rovnoměrně nanese spojovací hmota z do - dané kartuše tak, aby došlo po dosednutí horního dílce k rovnoměrnému rozprostření hmoty po celé ploše spoje. Horní dílec se musí vystředit se spod - ním dílcem a poté se oba dílce sesadí. Tento spoj je nerozebíratelný. 29

30 Technologický postup montáže šachet a uličních vpustí Kanalizační program Poznámka: Pěnový spoj stavebních dílců se pro jejich spojování nedoporučuje, protože nezabezpečuje dokonalou vodotěsnost a požadavek na trvalou pružnost spoje, tudíž nesplňuje požadavky ČSN EN Montáž dílců uličních vpustí Dno uliční vpusti se usadí na dno výkopové rýhy, kte - rá musí být provedena dle projektové dokumentace. Spojované části dna a jednotlivých dílců uliční vpusti se musí upravit dle druhu použitého spojovacího ma - teriálu dle nebo 5.2.4, případně U tmelů na bázi cementu je nutné důkladné nasáknutí be to - nu u spojů vodou, případně penetračním nátěrem. Na spojovací místo spodního dílce se rovnoměrně nanese hydroizolační sanační malta, například IZOETRIN, a to takové konzistence, aby došlo po dosednutí horního dílce k jejímu vytlačení z každého místa spoje. Horní dílec se musí vystředit se spodním dílcem a poté se oba dílce sesadí. Vytlačená hmota se odstraní ze spoje a ten se poté zahladí. Pokud se použije výše uvedený doporučený materiál, není nutno po zatvrdnutí použít hydrofobní nátěr. 6. Zkoušení vodotěsnosti kanalizačních šachet 6.1 Zkouška vodotěsnosti na provozovně Vodotěsnost kanalizačních šachet a potrubí je jedním z nejdůležitějších požadavků pro ochranu podzemních vod a půdy. Kanalizační šachetní dílce se považují za nepropustné, jestliže při zkoušce vodotěsnosti dle přílohy C ČSN EN 1917 vyhoví po dobu 15 min. hydrostatickému tlaku: 30 kpa (0,3 bar nebo 3 m vodního sloupce) pro šachtu, dřík a zákrytové dílce kontrolní šachty; 40 kpa (0,4 bar nebo 4 m vodního sloupce) pro šachtové dno kontrolní šachty; 50 kpa (0,5 bar nebo 5 m vodního sloupce) pro šachtová dna, skruže, kruhové dříky a zákrytové stavební dílce. Při zkoušce nesmí vykazovat jednotlivý svislý dílec nebo spojení netěsnost nebo žádné jiné viditelné nedostatky, nezávisle na tom, zda jsou zabudována stupadla. Vlhkost, která přilne na povrchu, není považována za netěsnost. Svislé stavební dílce s návrhovou tloušťkou větší než 125 mm se nemusí podrobovat žádné hydrostatické zkoušce. 6.2 Zkouška vodotěsnosti na stavbě Zkouška vodotěsnosti malých objektů na kanalizač - ních stokách se provádí podle ČSN Zkouška vodotěsnosti stok a přípojek. Tento postup vychází z požadavků ČSN EN 1610 Provádění stok a kanali - začních přípojek a jejich zkoušení. Při zkouškách se vodotěsnost zkouší na sestavených šachetních dílech ještě před provedením obsypu. Přitom je nutno zabezpečit, aby nedošlo vlivem tlaku k poškození dílců nebo jejich destrukci a u šachet k nadzvednutí přechodové desky a následnému pádu dílců uložených na přechodové desce. Poznámka: Zkoušku vodotěsnosti sestavených šachtových dílů je nutné provádět vždy v neobsypa - ném stavu, aby následnou kontrolou bylo možno identifikovat případné místo netěsnosti a provést jeho opravu. Po provedení zásypu a zabudování šachty do ko - munikace již není možno zodpovědně určit, kudy dochází k průniku vody, proto v této fázi stavby vý - robce šachetních dílů nemůže reagovat na případné reklamace. 7. Bezpečnost práce a hygiena Bezpečnost a ochrana zdraví na provozovně se řídí vyhláškami a směrnicemi vyplývajícími ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 30 závod Prefa

31 8. Odpovědnost za vady Skanska a.s. neodpovídá za vady zboží, které byly způsobené neodborným nakládáním se zbožím po jeho převzetí kupujícím, neodbornou činností při zabudování, která by byla v rozporu s těmito techno - logickými předpisy. 9. Související dokumentace ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. ČSN EN 206-1, Z3 Beton. Část I: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátko - betonu a železobetonu. ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přes - nosti, část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců. ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Kon - strukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti. ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. ČSN EN Elastomerní těsnění Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady Část 1: Pryž. 31

32 Skanska a.s. divize Betonové konstrukce závod Prefa Sídlo spoleènosti Líbalova 1/ Praha 4 Chodov tel fax Obchodní zastoupení Praha tel fax mobil Obchodní zastoupení Brno Bohunická Brno tel fax mobil Provozovna Uhøínìves ul. Pøátelství Praha 10 Uhøínìves tel fax Provozovna Tovaèov Tovaèov tel fax Provozovna Štìtí Litomìøická Štìtí tel fax Projekce ul. Pøátelství Praha 10 Uhøínìves tel mobil

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE INFOLINKA: 800 260 003 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz 1. obsah 1. Obsah... 2 2. Profil

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_13 Název materiálu: Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam a

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

SPORTFIX. Možnosti použití

SPORTFIX. Možnosti použití Požadavek Řešení Možnosti použití Na sportovních plochách musí být povrchové vody rychle a spolehlivě odvedeny. Použité odvodňovací žlaby musí odpovídat normám DIN 18035, EN 1433 a zároveň odpovídat požadavkům

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

TP 10/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY

TP 10/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY TP 10/15 1. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y

Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y Železobetonové prefabrikáty BETONBAU se díky svým vlastnostem velmi dobře uplatňují jako záchytné a havarijní jímky určené pro transformovny vn/vn, vvn/vn

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Katalog výrobků. Pozemní stavby

Katalog výrobků. Pozemní stavby Katalog výrobků Pozemní Vážení obchodní přátelé Pozemní Naše společnost působí natrhu České a Slovenské republiky jako přední dodavatel železo betonových prefabrikovaných konstrukcí hal, obchodních, občanských

Více

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná.

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. KANALIZAČNÍ STOKY Ing. D. Hánková Zpracováno pro projekt CTU0513011(2005) 1 SOUSTAVY A SYSTÉMY STOK Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. 1.1 Jednotná

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 p. Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Společnost

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

TP 09/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ TVÁRNICE

TP 09/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ TVÁRNICE TP 09/15 4. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ TVÁRNICE Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na všech

Více

Pozemní stavby KATALOG VÝROBKŮ. Váš partner pro betonové konstrukce

Pozemní stavby KATALOG VÝROBKŮ. Váš partner pro betonové konstrukce Pozemní stavby KATALOG VÝROBKŮ Váš partner pro betonové konstrukce Vážení obchodní přátelé Naše společnost působí na trhu České a Slovenské republiky jako přední dodavatel železobetonových prefabrikovaných

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o 2013 Ocelové poklopy Poklopy MITECH s. r. o Šachtové ocelové poklopy typ A1 Typ Vnitřní rozměr Hmotnost ( kg) Cena černý lak Cena žár. zink. A1200200 200x200 2 518,- Kč 628,- Kč A1300300 300x300 4,5 660,-

Více

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008 Podlahové vpusti 2013 KVALITA Společnost ALCAPLAST má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a je certifikována společností Det Norske Veritas. Vyráběné výrobky jsou navrhovány dle platných norem,

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více