Proměny televizního světa za 18 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proměny televizního světa za 18 let"

Transkript

1 Proměny televizního světa za 18 let Podklady k 18. výročí peoplemetrového měření v ČR Červen

2 Čím jsme žili v roce 1997? Než se dostaneme k tématu měření sledovanosti, pojďme si připomenout pár vybraných událostí ve světě a v ČR k dotvoření atmosféry roku 1997, kdy bylo první peoplemetrové měření spuštěno. T. Blair premiérem V. Británie Svatba V. Havla s D. Veškrnovou Skandál M. Lewinské a B. Clintona Vyšel 1. díl H. Pottera Ničivé povodně - Morava Smrt princezny Diany V. Klaus podal demisi na funkci premiéra Premiéra filmu Titanic Na trhu se objevilo Tamagoči 2

3 Jak se začala psát historie elektronického televizního měření? 3

4 Na počátku bylo ATO Asociace televizních organizací (ATO) vznikla 1. března 1997 a první oficiální výsledky výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou peoplemetrů byly zveřejněny v červnu U zrodu asociace stáli ředitelé tří tehdejších televizních stanic: Ivo Mathé za Českou televizi Vladimír Železný za TV NOVA Miloš Petana za Premiéra TV Prvním jednatelem ATO v roce 1997 byl jmenován Ing. Miroslav Bátěk. 4

5 Sdružení komunikačních a mediálních organizací a Media Projekt Když půjdeme ale ještě o trochu dál do historie, zjistíme, že se Asociace televizních organizací oddělila od původního Sdružení komunikačních a mediálních organizací v ČR (SKMO) založeného o čtyři roky dříve, tedy v roce Od roku 1994 probíhal pod hlavičkou SKMO výzkum Media Projekt, který zjišťoval sledovanost televize, poslechovost rádií a čtenost periodického tisku. Mimoto existoval výzkum Střediska analýz programu a auditoria ČT (SAPA), který používala Česká televize spolu s mediálními agenturami a výzkum agentury DEMA (využívala jej Nova, Premiéra TV a mediální agentury). Čísla se od sebe v závislosti na použité metodě lišila. Trhu scházel výzkum tzv. jednotné měny, který by přinesl nezávislá data z jednoho zdroje a stal se tak směnným kurzem pro obchod s reklamním časem. Ukázalo se tak, že potřeba elektronického měření televizní sledovanosti se stále zvyšuje a tento druh výzkumu byl z Media Projektu nakonec vyčleněn. 5

6 Profil sledovanosti 4 stanic dle Media Projektu 1993, 1. kvartál (zdroj SKMO-AISA media / GfK Praha) Ukázka z Media Projektu z roku 1993 (zdroj AISA media) 6

7 ATO a první elektronické měření TV sledovanosti V květnu 1996 byla podepsána smlouva na první výzkum elektronického měření sledovanosti televize v ČR metodou peoplemetrů na pět let. Zadavatelem bylo SKMO, realizátorem Taylor Nelson AGB Media Facts před ukončením činnosti vlastněný TNS UK LIMITED. V březnu roku 1997 vznikla Asociace televizních organizací jako zájmové sdružení právnických osob, jejímž hlavním cílem bylo zavedení elektronického měření sledovanosti. ATO přebrala od SKMO všechny podklady pro peoplemetrový průzkum. O financování projektu se podělily ČT (50 %), TV Nova (37.5 %) a Premiéra (12.5 %). Průzkum sledovanosti televizí byl z Media Projektu vyřazen, zůstala mu oblast tiskových titulů a rádií. První 5-leté období peoplemetrového projektu bylo ukončeno v dubnu Měření sledovanosti však plynule přešlo na nového realizátora, který zvítězil v tendru vypsaném již o rok dříve. Stala se jím společnost MEDIARESEARCH, která peoplemetrový výzkum v ČR realizuje dodnes. Od června 2015 pod novým jménem Nielsen Admosphere. Realizátor peoplemetrového výzkumu uzavírá s ATO smlouvu na 5 let a ATO vypisuje před uplynutím této lhůty nová výběrová řízení. 7

8 Peoplemetrové pětiletky Data o sledovanosti v rámci mediálního výzkumu MEDIAPROJEKT (F2F metodika, dotazník) Paralelně dva deníčkové výzkumy, SAPA a DEMA Vznik Asociace televizních organizací I. Projekt elektronického měření sledovanosti televize v ČR Taylor Nelson AGB Media Facts Počet domácností v panelu: 660 II. Projekt elektronického měření sledovanosti televize v ČR MEDIARESEARCH Počet domácností v panelu: III. Projekt elektronického měření sledovanosti televize v ČR MEDIARESEARCH Počet domácností v panelu: IV. Projekt elektronického měření sledovanosti televize v ČR MEDIARESEARCH / Nielsen Admosphere Počet domácností v panelu:

9 Měření televizní sledovanosti - vývoj Přechod na elektronické měření v roce 1997 výzkum velice zpřesnil. Elektronická data z většiny potvrdila odhady mediálních expertů založené na zahraničních studiích o rozdílech mezi výsledky elektronických měření a výzkumů založených na deklarování informace od respondenta. Peoplemetry jsou neúprosné a neumožňují respondentovi stylizovat se do pozice kulturnějšího diváka, který se nikdy nepodívá na lehčí žánr či erotiku. Obecně se dá konstatovat, že díky peoplemetrům si polepšily méně sledované stanice a zvýšila se také sledovanost mimo hlavní vysílací čas, tzn. segmenty, které respondenti deníčkových výzkumů na bázi recallu opomíjejí nejvíce. V průběhu let byl postupně navýšen počet domácností v panelu z původních 660 na dnešních Stejně tak kvalita dodávaných dat se postupně zlepšovala. Od roku 2002 jsou data o sledovanosti reportovaná se sekundovou přesností a od roku 2007 jsou uživatelům dodávána každý den včetně nedělí. Od roku 2002 se součástí projektu stal výzkum životního stylu, spotřebního a mediálního chování LiveStyle Survey (LSS) na měřeném vzorku domácností a jednotlivců 15+, o 6 let později byl doplněn výzkumem životního stylu dětí ve věku 4-14 let (LSS děti). Stávající projekt započatý v roce 2013 přinesl trhu další rozšíření a vylepšení: měření živé i odložené sledovanosti TV vysílání v televizorech i na počítačích v domácnosti a online přístup k datům téměř v reálném čase. Těmito nadstandardními parametry se české měření sledovanosti zařadilo k nejvyspělejším nejen v Evropě, ale i ve světě. Osmnáct let trvání peoplemetrového projektu pod hlavičkou ATO se potvrdilo neotřesitelnou pozici jednotné měny televizního trhu. 9

10 a současnost + budoucnost Poslední rok probíhá intenzivní debata o měření sledovanosti TV vysílání na všech platformách. Za tímto účelem byla ze strany ATO založena i speciální Pracovní skupina pro měření videoobsahu, kam byli přizváni i významní internetoví hráči, zadavatelé reklamy a výzkumné agentury. Vyhodnocována byla mj. praxe a zkušenosti z některých západních zemí s podobným měřením. Na základě výstupů pracovní skupiny pak ATO zformulovala svoji koncepci měření videoobsahu a videoreklamy, která nastiňuje rozšířenou podobu měření pro období 2018 až Projekt by měl zahrnovat živou a odloženou sledovanost na televizorech, počítačích, mobilních telefonech i tabletech. A to nejen původního televizního obsahu, ale i čistě internetového audiovizuálního obsahu. Měřena by měla být sledovanost pořadů i zásah reklamních spotů. ATO se rozhodlo pro tzv. hybridní měření, kdy data z měřených panelů (např. peoplemetrový panel) budou doplněna tzv. census daty (data sbíraná přímo na straně šiřitelů obsahu, pokrývající veškerou proběhlou sledovanost). Cílem je vybudovat transparentní a věrohodný systém měření a reportování výsledků, za použití konzistentních ukazatelů napříč různými platformami. Česká televize již nyní má na denní bázi k dispozici census data o živé a odložené internetové sledovanosti svých pořadů. Mediální agentury a zadavatele reklamy logicky zajímá především multiplatformní (TV a online) zásah reklamních video kampaní. Ve hře je i doplnění projektu o tzv. Return Path Data, tedy census měření sledovanosti na televizorech, které by uvítaly menší kanály s ohledem na relativní statistickou chybu, které čelí ve stávajícím panelovém měření. 10

11 Jak šel čas s ATO založení ATO, jednatelem ATO jmenován Ing. Miroslav Bátěk, asistentka Daniela Keltová, tajemnice/analytik Hana Havlíčková zakládající členové: ČT, FTV Premiéra, ČNTS Nova první oficiální výsledky prvního výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v ČR metodou peoplemetrů převod smluv na 1. peoplemetrový projekt z SKMO na ATO jednatelem ATO pověřen JUDr. Vladimír Kroupa jednatelem ATO jmenován Mgr. Pavel Kloud 1999 ATO vystoupila ze SKMO 2000 jednatelkou ATO Mgr. Hana Svobodová, vstup TV3 do ATO 2001 ukončeno řádné členství ČNTS v ATO, ČNTS přidruženým členem do konce 1. peoplemetrového projektu převod práv a povinností z Prima Plus a.s.na FTV Premiéra spol. s r.o. vstup CET 21 do ATO, vstup AKA do ATO 2002 zánik členství TV3 v ATO 2004 změna názvu FTV Premiéra spol. s r.o. na FTV Prima spol. s r.o 2009 jednatelkou ATO jmenována Mgr. Lucie Pokorná Barrandov Televizní Studio a.s. přidruženým členem 2010 jednatelkou ATO jmenována Ing. Vlasta Roškotová 2012 vystoupení CET 21 z ATO spolupráce na základě obchodní smlouvy 2012 vstup Atmedia (řádné členství) 2013 vstup TV Óčko (řádné členství) 11

12 A jak za 18 let dospěl TV trh? 12

13 1997 Zdroj dat: ATO - Taylor Nelson AGB Media Facts Share (%), období , Dospělí 15+, 6:00 6:00 13

14 2014 SMÍCHOV 2% FANDA 2% Nova Cinema 5% Nova 23% TELKA 2% TV Barrandov 5% Stanice O 1% Atmedia 3% Ostatní stanice 8% Prima ZOOM 2% Prima love 2% ČT1 15% ČT2 4% ČT24 4% ČT sport 3% ČT :D 1% Prima COOL 3% Prima 14% ČT art 0% Share (%), období , Dospělí 15+, 6:00 6:00 Zdroj dat: ATO MEDIARESEARCH 14

15 Televizní svět tehdy a teď Při pohledu na koláče sledovanosti z roku 1997 a stejného období roku 2014 (2.6. až ) je patrný výrazný rozdíl především v počtu televizních stanic, jejichž sledovanost byla/je reportována. V roce 1997 se reportovaly čtyři české televizní stanice (ČT1, ČT2, Nova, Prima) a sledovanost všech samostatně nereportovaných (vesměs zahraničních) stanic tvořila tehdy pouhá necelá 3 %. Zato dnes je samostatně reportováno kolem 40 televizních stanic a i tak zbývající televizní sledovanost představuje přes 8 % koláče. Rozdrobenost televizního koláče samozřejmě odráží rozdrobenost samotné televizní sledovanosti v České republice a ta je zase výsledkem daleko pestřejší nabídky stanic v současnosti než v roce Česká televize tehdy provozovala dva kanály (tak jako tomu bylo po většinu doby již od roku 1970) oproti dnešním 6 kanálům, televize Nova a Prima se tehdy rovnaly jejich hlavním kanálům, jež dnes doplňují 4 resp. 3 další tematické kanály. Digitalizace pozemního televizního vysílání umožnila také vznik či celoplošné rozšíření dalších stanic jako je Óčko (od roku 2002), TV Barrandov (2009) či Šlágr TV (2012). Reportovány jsou dnes i kabelové/satelitní stanice zastupované společností Atmedia. Fragmentace televizního trhu logicky způsobila pokles podílu na sledovanosti již tehdy existujících stanic. Výjimkou je stanice Prima, která dlouho neměla celoplošné pokrytí a i z jiných důvodů byla v roce 1997 zcela ve stínu konkurenční Novy. Dnes je poměr jejich sledovanosti mnohem vyrovnanější. Nově se dlouhá léta dařilo držet si vysoký podíl na sledovanosti, který si vydobyla již v počátcích své existence. Avšak v závěru období digitalizace, v letech , byla její dominance oslabena celoplošným rozšířením nových stanic jako TV Barrandov, Prima COOL, ČT24, ČT sport, ale nakonec i její první sesterské stanice Nova Cinema. U České televize došlo logicky k oslabení hlavního kanálu ČT1, avšak to bylo částečně vykompenzováno právě úspěchem nových kanálů ČT24 a ČT sport. Dnes je na českém televizním trhu doslova tlačenice a hráči se snaží zaplnit sebemenší skulinu. Největší díl sledovanosti z nových stanic představují filmové a seriálové kanály pro různé cílové skupiny (Nova Cinema, Prima COOL, Prima love), dále zpravodajská a sportovní stanice České televize, dokumentární Prima ZOOM, hudební stanice všech žánrů (Óčko, Retro, Šlágr atd.) a dětské stanice (ČT: D, částečně Smíchov a další). Po neúspěších stanic Public TV či Pětka zůstává jedinou novou českou plnoformátovou televizní stanicí TV Barrandov, která nedávno spustila svoji druhou stanici Kino Barrandov (filmy a seriály) a krátce poté i třetí Barrandov Plus (dětská + dokumentární). 15

16 Taylor Nelson AGB Media Facts peoplemetr Nielsen Admosphere 16

17 Pamatujete na hlasatelské vstupy před pořady? Takhle známe upoutávky na pořady dnes 17

18 1997 Jaké filmy vítězily ve sledovanosti? Filmový titul Stanice Datum Začátek Rating Old Shatterhand Nova : Nová kniha džunglí Nova : Bohové musí být šílení I. Nova : Volání divočiny Nova : Pravdivý příběh lady Diany Nova : Žhavé výstřely II. Nova : Slunce, seno a pár facek Nova : Pekařův císař Nova : Mr. Jones Nova : Philadelphia Nova : Zdroj dat: ATO - Taylor Nelson AGB Media Facts TOP 10 filmů, období 2.6. až

19 2014 A jaké vítězí dnes? Filmový titul Stanice Datum Začátek Rating Princezna a písař ČT : Babovřesky Nova : Láska na vlásku ČT : Kameňák 4 Nova : Dvanáct měsíčků ČT : Kdyby byly ryby ČT : Tři oříšky pro Popelku Prima : Peklo s princeznou ČT : Anděl Páně ČT : Pelíšky ČT : Zdroj dat: ATO MEDIARESEARCH TOP 10 filmů, období 2.6. až

20 V roce 1997 táhla k obrazovkám zahraniční produkce, dnes spíš ta domácí V roce 1997 táhla diváky hlavně zahraniční produkce. Filmy Old Shatterhand, Nová kniha džunglí nebo Bohové musí být šílení I. sledovalo přes 3.3 milionu diváků starších 15 let. V současnosti české publikum oceňuje domácí tvorbu, zejména pohádky vysílané o Vánocích, kdy k televizním obrazovkám zasedají celé rodiny. Nejsledovanějším filmovým titulem roku 2014 se tak stala štědrovečerní pohádka Princezna a písař, kterou sledovalo přes 2 miliony diváků 15+. Velkým lákadlem se ukázala být i česká komedie Zdeňka Trošky Babovřesky, ale i pohádka slovenské produkce Láska na vlásku Filmový titul Stanice Datum Začátek Rating Old Shatterhand Nova : Nová kniha džunglí Nova : Bohové musí být šílení I. Nova : Volání divočiny Nova : Pravdivý příběh lady Diany Nova : Žhavé výstřely II. Nova : Slunce, seno a pár facek Nova : Pekařův císař Nova : Mr. Jones Nova : Philadelphia Nova : Zdroj dat: ATO - Taylor Nelson AGB Media Facts Filmový titul Stanice Datum Začátek Rating Princezna a písař ČT : Babovřesky Nova : Láska na vlásku ČT : Kameňák 4 Nova : Dvanáct měsíčků ČT : Kdyby byly ryby ČT : Tři oříšky pro Popelku Prima : Peklo s princeznou ČT : Anděl Páně ČT : Pelíšky ČT : Zdroj dat: ATO - MEDIARESEARCH 20

21 1997 Nejsledovanější pořad roku (období ) Miss desetiletí Miss desetiletí, vysílaná 12. října 1997 od 20:04 hodin na Nově, byla nejenom nejsledovanějším pořadem roku 1997, ale je v historii peoplemetrů zatím nejsledovanějším pořadem vůbec. Přitáhla k televizorům milionu diváků starších 15 let a Nova tak dosáhla diváckého podílu % milionu diváků 15+ Nova % Nova 80,27 % Zdroj dat: ATO - Taylor Nelson AGB Media Facts 21

22 2014 Nejsledovanější pořad roku (období ) Hokej ZOH: Česko - Slovensko Nejsledovanějším pořadem roku 2014 bylo hokejové utkání mezi Českem a Slovenskem na Zimních olympijských hrách v Sochi vysílané dne od 18:02 hodin na stanici ČT sport. Zápas sledovalo milionu diváků starších 15 let. Pořad si z diváckého koláče ukrojil % milionu diváků 15+ ČT sport 52,56% % Zdroj dat: ATO MEDIARESEARCH 22

23 Vzpomínáte si? :-) Život na zámku S politiky netančím Neváhej a toč Carusošou Videostop Áčko Eso Kolotoč Hospoda Rande 23

24 S koncem devadesátých let máme spojeno mnoho pořadů, které by bylo možné dnes už označit za retro. Některé z nich, jako seriál Život na zámku (rok výr. 1995), jehož díly k obrazovkám v průměru přilákaly bezmála 3 miliony diváků, nebo zábavní pořad S politiky netančím, vysílají s oblibou televizní stanice i dnes. Jiné, jako například seznamovací soutěž Rande, hudební pořad Eso nebo pořad o citlivých společenských tématech Tabu už zůstávají jen ve vzpomínkách. Divácky oblíbené byly i soutěžní pořady jako například Videostop, Kolotoč, Kufr nebo Riskuj! Na oblíbenost těchto pořadů navazuje dnes například Barrandov s vysíláním pořadu Barrandovský videostop nebo revival Kufru pod názvem Kurňa, co to je? České retro 1997, které zůstává v paměti dodnes Titul TV kanál Počet vysílání Rating Život na zámku ČT S politiky netančím ČT Neváhej a toč! ČT Hospoda II. Nova Videostop ČT Kolotoč Nova Kufr ČT Riskuj! Nova Rande Nova Peříčko Nova O poklad Anežky České ČT Tabu Nova Eso Nova Áčko Nova Carusošou Prima Pouze premiérové díly. U titulů vysílaných vícekrát je brána průměrná sledovanost. Zdroj dat: ATO - Taylor Nelson AGB Media Facts 24

25 A jaké pořady jsou tu s námi stále? Televizní noviny Branky Body Vteřiny Receptář Simpsonovi Objektiv Nikdo není dokonalý Komisař REX Volejte Novu AZ kvíz 25

26 Stálice, bez kterých by to nešlo Mezi pořady vysílanými v roce 1997 se najdou i stálice, které si své divácké obecenstvo nacházejí úspěšně dodnes. Zajímavostí je například televizní soutěž České televize AZ kvíz, jež v roce 1997 sledovalo průměrně 442 tisíc diváků 15+ a obdobně velké publikum si drží i v současnosti. Stejně tak je na tom magazín zahraničních zajímavostí Objektiv, jehož publikum dosahuje stabilně přes 640 tisíc diváků starších 15 let. I další vlastní tvorba si vede dobře. Stále oblíbený je Receptář prima nápadů TV Prima, dříve vysílaný Českou televizí pod názvem Receptář pro dům a zahradu nebo zábavní pořad Nikdo není dokonalý TV Prima, nyní v produkci TV Barrandov pod názvem Nikdo není perfektní. Sledovanost = Rating 000 v cílové skupině 15+, Období až Pořad TV kanály Průměrná sledovanost v r Období vysílání Průměrná sledovanost v r Televizní noviny Nova, TELKA Branky, body, vteřiny ČT1, ČT2, ČT sport, ČT Receptář prima nápadů (Receptář pro dům a zahradu) ČT1, Prima AZ kvíz ČT1, ČT2, ČT :D Nikdo není dokonalý (Nikdo není perfektní) Prima, Prima love, TV Barrandov , Simpsonovi ČT1, ČT2, Prima COOL Volejte Novu (Volejte řediteli) Nova Komisař Rex (Návrat komisaře Rexe) Nova, Nova Cinema, Prima, Prima love Objektiv ČT1, ČT2, ČT Zdroj dat: rok 1997: ATO - Taylor Nelson AGB Media Facts, rok 2015: ATO - MEDIARESEARCH 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

27 Jak je to s vybaveností domácností televizory? Nedílnou součástí peoplemetrového projektu je i takzvaný Kontinuální výzkum (při budování panelu zvaný jako Zaváděcí výzkum). Ten mapuje strukturu a chování televizní populace, vybavenost televizní technikou nebo například možnosti příjmu televizních stanic. Z porovnání let 1997 a 2014 je patrné, že vybavenost televizory v českých televizních domácnostech narostla. Oproti roku 1997 vzrostla vybavenost dvěma a více televizory o téměř 10 %. V současnosti tak má dva a více televizorů ve své domácnosti téměř 30 % televizních domácností. Mimo obýváky jsou oblíbenými místnostmi k umístění televizoru ložnice, dětské pokojíčky a kuchyně. Zdroj dat: rok 1997: Zaváděcí výzkum, ATO - Median s. r. o. a TN AGB Media Facts rok 2014: Kontinuální výzkum, ATO MEDIARESEARCH 27

28 Způsoby příjmu televizního signálu V roce 1997 přijímala většina televizních domácností televizní vysílání pozemním analogovým vysíláním, 14.5 % pak měla k dispozici vysílání satelitní a bezmála 17 % kabelové. Mezi roky 2005 a 2011 proběhl přechod pozemního (terestriálního) vysílání z analogového na digitální (neboli DVB-T), který divákům umožnil přijímat nové televizní programy. Pro diváky technologická změna znamenala nutnost pořízení televizoru umožňujícího právě příjem DVB-T vysílání nebo takzvaného set-top-boxu pro převod signálu. Podle aktuálních ročních výsledků z Kontinuálního výzkumu přijímá 57 % televizních domácností signál pomocí DVB-T, téměř 30 % přes satelit, 23.3 % využívá kabelové nebo IPTV operátory. Způsob příjmu televizního vysílání Pozemní analogové 89.0 % --- Pozemní digitální % Satelitní 14.5 % 28.7 % Kabelové nebo IPTV 16.8 % 23.3 % Zdroj dat: rok 1997: Zaváděcí výzkum, ATO - Median s.r.o. a TN AGB Media Facts rok 2014: Kontinuální výzkum, ATO MEDIARESEARCH 28

29 Peoplemetrovému měření přejeme k 18-tinám vše nejlepší a šťastný vstup do dospělosti! Pavla Chlebounová PR Specialista Nielsen Admosphere, a.s. Českobratrská 2778/ Praha 3 29

Tisková zpráva. ATO MEDIARESEARCH, Praha, 24. 9. 2014. Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání

Tisková zpráva. ATO MEDIARESEARCH, Praha, 24. 9. 2014. Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání Co zásadního se dělo v průběhu procesu přechodu na pozemní digitální vysílání (DVB-T) z pohledu vybavení domácností televizní technikou a

Více

Postavení tradiční televize v ČR

Postavení tradiční televize v ČR Postavení tradiční televize v ČR Asociace televizních organizací Konference EAO, Praha, 9. června 2016 Vlasta Roškotová Co je ATO? Stručné představení Asociace televizních organizací (ATO) je zájmové sdružení

Více

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky DOBA TEMATICKÁ V PRAXI WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky ZNÁTE SPOLEČNOST ATMEDIA? Portfolio stanic Významné změny Již 7 let čeříme vody českého TV trhu! Na českém trhu od roku 2008, o rok později již

Více

Mýty a fakta měření TV a on-line. Tomáš Bičík IAC, 9. dubna 2015

Mýty a fakta měření TV a on-line. Tomáš Bičík IAC, 9. dubna 2015 Mýty a fakta měření TV a on-line Tomáš Bičík IAC, 9. dubna 2015 Úvod 2 Crossmediální měření - fakta a mýty Fakta Ani dokonalá single source mediální data zásadně nezmění mediálněreklamní trh. Crossmediální

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

Olympijské hry a second screening

Olympijské hry a second screening Olympijské hry a second screening Crossmediální studie ZOH 2014 Datové zdroje projektu Projekt měření televizní sledovanosti (PEM) - ATO Měření návštěvnosti internetu a online videa Pilot mobilního měření

Více

Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová

Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová 2012 MEDIARESEARCH, a.s. Změna mediálního prostředí Digitalizace Mediální vybavenost domácností Internet 2 ATS (hodiny) Růst sledovanosti neceloplošných

Více

O b e c n á p r e z e n t a c e

O b e c n á p r e z e n t a c e O b e c n á p r e z e n t a c e ÚVODNÍ PŘEHLED Profil televize Distribuční kanály signálu TV Óčko Pokrytí digitálním signálem a jeho vývoj Výběr pořadů Přehled reklamních možností Ceník TV Óčko 2012 Proč

Více

18. září 2015. andel s hotel Prague

18. září 2015. andel s hotel Prague 18. září 2015 andel s hotel Prague Crossmediální měření... všichni o tom mluví a nikdo neví, co to znamená FLEMA konference, 18. září 2015 O čem to bude 3 USA Digital Program Ratings 3 zdroje dat: 1. Census

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Leden Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Leden Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH Měsíční zpráva o sledovanosti televize Leden 2013 Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH Obsah OBSAH 1. Vývoj ATS 2. Přehled ATS po dnech 3. Share 4. Hlavní stanice a skupiny 5. TOP 50 nejsledovanějších titulů 6. Odložené

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, prosinec 2012 Obsah OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex 5. TOP 10 vybraných

Více

Úvodem: nová data. Setkání s novináři 27.5.2010

Úvodem: nová data. Setkání s novináři 27.5.2010 Úvodem: nová data Setkání s novináři 27.5.2010 ATO Asociace televizních organizací Salmovská11, 120 00 Praha 2 telefon: +420 222 543 001, +420 222 543 002 fax: +420 222 543 003 ato@ato.cz www.ato.cz 1

Více

MINDSHARE TV REPORT PROSINEC 2015 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE

MINDSHARE TV REPORT PROSINEC 2015 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE Čas strávený u TV poslední den roku 1.12.21-31.12.21 MINDSHARE TV REPORT 21 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE Prosinec je každoročně obdobím, ve kterém vládne Česká televize a letos tomu nebylo jinak.

Více

TV Nova digitalizaci podporuje. Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku

TV Nova digitalizaci podporuje. Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku TV Nova digitalizaci podporuje Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku TV Nova má licenci, stát chce digitalizaci TV Nova má platnou licenci k televiznímu vysílání do února 2017

Více

Televize a internet platformy budoucnosti. Milan Fridrich ředitel programu ČT

Televize a internet platformy budoucnosti. Milan Fridrich ředitel programu ČT Televize a internet platformy budoucnosti Milan Fridrich ředitel programu ČT Televize nebo Internet? O co jde? XX. století: Médium šíří poselství... XXI. století: Médium šíří strukturu myšlení, životní

Více

MINDSHARE TV REPORT ÚNOR 2016 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE

MINDSHARE TV REPORT ÚNOR 2016 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE 6: 6:4 7:3 8:1 9: 9:4 1:3 11:1 12: 12:4 13:3 14:1 1: 1:4 16:3 17:1 18: 18:4 19:3 2:1 21: 21:4 22:3 23:1 : :4 1:3 2:1 3: 3:4 4:3 :1 Rating 1.2.216-29.2.216 MINDSHARE TV REPORT 216 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, září 2012 Obsah Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

Jsme připraveni na digitalizaci

Jsme připraveni na digitalizaci Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod na digitální televizní vysílání jsou splněny. 30. 4. 2009 se vypíná vysílač Praha Žižkov Podmínky dané

Více

VOLEBNÍ SERVIS České televize

VOLEBNÍ SERVIS České televize VOLEBNÍ SERVIS České televize PRO PŘEDČASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Pět týdnů před předčasnými sněmovními volbami 2013 přineslo na obrazovky České televize dosud nejširší

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

BUDOUCNOST TELEVIZE Kde bude TV za 5 let?

BUDOUCNOST TELEVIZE Kde bude TV za 5 let? BUDOUCNOST TELEVIZE Kde bude TV za 5 let? Praha, 22/8/2013 Role televize pro diváka Role televize pro reklamní zadavatele Kde bude televize za 5 let? 2 38,9 % lidí si nedokáže představit život bez televize

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

OBSAH Top ČT CELKEM Top ČT Ceremoniály, české medaile. České medaile - grafy podílu na publiku ...6

OBSAH Top ČT CELKEM Top ČT Ceremoniály, české medaile. České medaile - grafy podílu na publiku ...6 OBSAH Shrnutí...1 Top ČT CELKEM Top Ceremoniály, české medaile České medaile - grafy podílu na publiku České medaile - grafy podílu na publiku...2...4...5...6...7 Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH ZOH v Sochi

Více

Tisková konference

Tisková konference Tisková konference 26. 10. 2009 Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod na digitální televizní vysílání jsou splněny. 31. 10. 2009 se vypíná

Více

Měření sledovanosti obrazovek připojených k internetu Tomáš Bičík

Měření sledovanosti obrazovek připojených k internetu Tomáš Bičík Měření sledovanosti obrazovek připojených k internetu Tomáš Bičík INNOVATION DAY, 7. října 2015 Za 5 let Za 15 let Za 5 let Za 15 let Za 5 let Za 15 let 1 2 3 4 5 2,66 3,41 3,62 4,25 3,94 4,27 Co je podle

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

Mistrovství světa v ledním hokeji na obrazovkách České televize

Mistrovství světa v ledním hokeji na obrazovkách České televize Mistrovství světa v ledním hokeji na obrazovkách České televize Ve dnech od 1. do 17. května 2015 se konalo v hlavním městě České republiky Praze a také v Ostravě 79. Mistrovství světa v ledním hokeji.

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

Tisková konference Ústí nad Labem

Tisková konference Ústí nad Labem Tisková konference Ústí nad Labem 24. 8. 2010 Pod záštitou Jany Vaňhové, hejtmanky Ústeckého kraje Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod

Více

Trendy, výzvy a vize. Petr Horák

Trendy, výzvy a vize. Petr Horák Trendy, výzvy a vize Petr Horák Současnost Sledovanost TV mírně roste ATS 4+ 1.1.-3.11.2012 je 3:16:39; ATS 4+ 1.1.-3.11.2013 je 3:22:17 Zdroj: ATO - Mediaresearch Přibližně 51 % domácností má jako hlavní

Více

Události jsou rok po změně druhou nejvyhledávanější zpravodajskou relací v zemi

Události jsou rok po změně druhou nejvyhledávanější zpravodajskou relací v zemi Události jsou rok po změně druhou nejvyhledávanější zpravodajskou relací v zemi 29. 03. 2013 Hlavní zpravodajská relace Události se stala v prvním čtvrtletí 2013 druhou nejsledovanější televizní zpravodajskou

Více

Mistrovství světa v ledním hokeji na obrazovkách České televize

Mistrovství světa v ledním hokeji na obrazovkách České televize Mistrovství světa v ledním hokeji na obrazovkách České televize Ve dnech od 9. do 26. května 2014 se konalo v hlavním městě Běloruska Minsku 78. Mistrovství světa v ledním hokeji. Česká televize nabídla

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace Kinosvět pro radost z vědění Obecná prezentace Kinosvět a přece se točí... neplacený 24 hodinový TV program zaměřený na dokumenty více jak 600 hodin premiér ročně pořady jsou rozděleny do jednotlivých

Více

televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace

televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace Regionální televize CZ s.r.o. Navrátilova 666/7 110 00 Praha 1 Tel.: +420 777 644 118 e-mail: info@ www. O televizi jsme jedinou celoplošnou

Více

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace Kinosvět pro radost z vědění Obecná prezentace Kinosvět a přece se točí... neplacený 24 hodinový TV program zaměřený na dokumenty více jak 600 hodin premiér ročně pořady jsou rozděleny do jednotlivých

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014 12. března 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

MINDSHARE TV REPORT KVĚTEN 2015 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE

MINDSHARE TV REPORT KVĚTEN 2015 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE 1..21-31..21 MINDSHARE TV REPORT 21 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE Květnovou televizní událostí měsíce se jednoduše nemohlo stát nic jiného než MS v hokeji. ČT sport se díky němu v květnu dostala

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU. Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek

JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU. Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek Stručný popis MEDIA PROJEKTU Možné výstupy Vztah odhadu čtenosti a prodaného nákladu Jak do větší hloubky Nadstavbové výzkumy Jak dál s

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

2009: Apple iphone 3Gs

2009: Apple iphone 3Gs MEDIA VČERA, V DNES A ZÍTRAZ VÝZKUM - TRENDY ČERVEN 2010 2010 Jsou výzkumy v médim dií důležité? A Step Ahead MEDIARESEARCH, a.s. 2 něco málo m z historie měřm ěření 1876 Graham Bell 2009: Apple iphone

Více

Disney Channel. Absolutní špička v zábavě pro děti a rodiny

Disney Channel. Absolutní špička v zábavě pro děti a rodiny Disney Channel Absolutní špička v zábavě pro děti a rodiny Dítě velmi specifický divák děti jsou velmi pozorní televizní diváci ve sledování nejsou setrvační a velmi pečlivě si vybírají své programy děti

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

ČTYŘI V TOM 2 ČT Čtyři v tom 2

ČTYŘI V TOM 2 ČT Čtyři v tom 2 Čtyři v tom 2 Rok po startu první řady seriálu Čtyři v tom uvedla Česká televize další řadu dokumentárního seriálu o nastávajících maminkách Čtyři v tom 2. Od 23. února do 30. března 2014 měli diváci každou

Více

Obchodní politika 2014. PRAHA, říjen 2013

Obchodní politika 2014. PRAHA, říjen 2013 Obchodní politika 2014 PRAHA, říjen 2013 Portfolio stanic Významné změny Atmedia na trhu od roku 2008 20% zadavatelů spolupracuje s Atmedia Atmedia disponuje denními daty o sledovanosti z TV metrů Atmedia

Více

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet!

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet! Óčko Hudbu česky vidět, slyšet! Co je Óčko? zahájení vysílání v roce 2002 výrazná grafika, moderní a svěží styl kompletní redesign stanice mimořádná míra interaktivity ve vysílání facebook stránky Óčka

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

MŇAM TV. Život je fajn.

MŇAM TV. Život je fajn. MŇAM TV Život je fajn. Co je MŇAM TV? televizní stanice zaměřená výhradně na životní styl zahájila své vysílání v únoru 2015 svým divákům přináší pořady z vlastní i zahraniční produkce od léta 2015 své

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Minimax. Kouzelné pohádky pro děti i rodiče

Minimax. Kouzelné pohádky pro děti i rodiče Minimax Kouzelné pohádky pro děti i rodiče Dítě velmi specifický divák děti jsou velmi pozorní televizní diváci ve sledování nejsou setrvační a velmi pečlivě si vybírají své programy děti mají specifický

Více

MINDSHARE TV REPORT KVĚTEN 2016 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE

MINDSHARE TV REPORT KVĚTEN 2016 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE Share CS + (celý ) v % 1..216-31..216 MINDSHARE TV REPORT 216 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE MINDSHARE POINT OF VIEW Ačkoliv byl květen, jako již tradičně, poznamenán mistrovstvím světa v ledním

Více

MINDSHARE TV REPORT SRPEN 2015 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE

MINDSHARE TV REPORT SRPEN 2015 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE 1.8.21-3.8.21 MINDSHARE TV REPORT 21 MĚSÍČNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE I druhý prázdninový měsíc si pozici jedničky na trhu udržela skupina ČT celkem, která ve srovnání s červencem sice oslabila o půl

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Budoucí revoluce v multimediálním světě

Budoucí revoluce v multimediálním světě Budoucí revoluce v multimediálním světě Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy TV CON 2014 16. dubna 2014 Agenda Potenciál OTT služeb Jak k OTT přistupují televizní a internetové společnosti

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch ŠAMPIONÁTY KRÁLOVNY SPORTU A TELEVIZNÍ DIVÁCI Ve dnech 23. až 31. srpna 2003 se v Paříži konalo mistrovství světa v lehké atletice. Česká televize je přiblížila prostřednictvím přímých přenosů v rozsahu

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ROCK TV KOMERČNÍ NABÍDKA JEDINÁ CELOPLOŠNÁ ROCKOVÁ TELEVIZE U NÁS

ROCK TV KOMERČNÍ NABÍDKA JEDINÁ CELOPLOŠNÁ ROCKOVÁ TELEVIZE U NÁS KOMERČNÍ NABÍDKA JEDINÁ CELOPLOŠNÁ OVÁ TELEVIZE U NÁS PROČ BÝT U TOHO? ŠOUBYZNYS DĚSÍ VÁS TO SLOVO? MÁTE K TOMU ODPOR? PŘESTO VŠICHNI CHCEME BÝT U TOHO, TOUŽÍME ZAŽÍT SLÁVU, MÍT MOC A PENÍZE. JE TO ODPUDIVÉ,

Více

Mediální výzkum: rozumná investice?

Mediální výzkum: rozumná investice? Mediální výzkum: rozumná investice? 1 Mediální výzkum má více uživatelů zadavatelé reklamy 2 Stav mediálního výzkumu zkoumaný na výzkumnících 3 Tři témata Role a účel Silné stránky a slabiny Budoucnost

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Jak internet mění přístup ke zpravodajství

Jak internet mění přístup ke zpravodajství Jak internet mění přístup ke zpravodajství MEDIARESEARCH/ Nielsen Admosphere Jsme významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýzy

Více

Oblíbená československá lidová televize

Oblíbená československá lidová televize Oblíbená československá lidová televize Co je Šlágr TV? Stanice stanice plná lidových písní, cimbálovky a českého country hudba, která chytne za srdce všechny příznivce tradičních veselek přibližuje lidovky

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY obchodní nabídka

XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY obchodní nabídka XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 7. 2. 23. 2. 2014 obchodní nabídka 1 Sochi 2014 Základní informace XXII. zimní olympijské hry se budou konat v ruském Soči. Největší zimní sportovní svátek světa začíná v pátek

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN INNOVATION DAY Budoucnost televize Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 Pozemní vysílání je populární a dále roste PODÍL JEDNOTLIVÝCH TV PLATFOREM 2007-2013 Zdroj: ATO 2013 (všechny TV

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Čekání na nová média

Čekání na nová média Čekání na nová média Co manažeři/marketéři/odborníci deklarují a co říkají reálná čísla Co říkají manažeři? Konzervativní marketing s velkým očekáváním (2007) dlouhodobě klesá sledovanost televize změna

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace ho vysílání Zpráva z výzkumu Sak, Saková, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červen 008 Obsah S S S S S T T T S S T. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním m vysílání.

Více

MUSIC BOX. moře hudby

MUSIC BOX. moře hudby MUSIC BOX moře hudby Interaktivní hudební stanice Proud kvalitní hudby diváci si vybírají hlasováním Nekódovaný signál najde si diváky všude Dynamická zábava střídaní žánrů a pořadů Non Stop vysílaní sevře

Více

1. crossmediální video produkt

1. crossmediální video produkt 1. crossmediální video produkt a jak se mu vede Petr Miláček Petr Jelínek ANO: Videoreklama Šířeji cílená reklama Zásah napříč platformami Oslovující i mladé a nadějné + Model + case NE: Nezavádíme nové

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

Vybrané výsledky Kontinuálního výzkumu PEM

Vybrané výsledky Kontinuálního výzkumu PEM Vybrané výsledky Kontinuálního výzkumu PEM Workshop ATO 11.6.2015 Věděli jste, že...?... 9 domácností ze 100 má televizor připojený k Internetu Základ: TV domácnosti 2 Věděli jste, že...?... tablet naleznete

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2014 12. června 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Strategie rozvoje zemského televizního vysílání

Strategie rozvoje zemského televizního vysílání Strategie rozvoje zemského televizního vysílání Martin Gebauer Generální ředitel a místopředseda představenstva Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 3. prosince 2015 Vynucenou změnu

Více

...se představuje! O nás

...se představuje! O nás ...se představuje! O nás CzechRegio TV spol s r.o. Radlická 1/19, Praha - Vila Nový Smíchov IČ: 015 44 926 Nové mediální zastupitelství (s hlubokými kořeny ) NA TRHU OD DUBNA 2013 VLASTNÍCI I ZAMĚSTNANCI

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Dílčí zpráva květen červenec 2010 Televizní kampaň. Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. Panevropská televizní kampaň. Květen červenec 2010

Dílčí zpráva květen červenec 2010 Televizní kampaň. Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. Panevropská televizní kampaň. Květen červenec 2010 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Panevropská televizní kampaň Květen červenec 2010 Využité TV stanice - CNN, Sky News a Eurosport Nejvhodnější TV stanice z hlediska zásahu a afinity vůči cílové

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2013 14. března 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

CS Film. To nejlepší z českého a slovenského filmu

CS Film. To nejlepší z českého a slovenského filmu CS Film To nejlepší z českého a slovenského filmu Co je CS Film? jediná stanice zaměřená pouze na českou a slovenskou filmovou tvorbu zahájení vysílání v roce 2005 premiérou filmu Chocking Hazard postupně

Více

MINDSHARE TV REPORT 4. TÝDEN 2015 TÝDENNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE

MINDSHARE TV REPORT 4. TÝDEN 2015 TÝDENNÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: : 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: 1: 2: 3: 4: : 6: Tis. diváků v CS -17 Afinita 18+ 19.1.2-2.1.2 MINDSHARE TV REPORT 4. 2 NÍ TV REPORT AGENTURY MINDSHARE MINDSHARE POINT OF

Více

Zaručená zábava pro děti a celou rodinu!

Zaručená zábava pro děti a celou rodinu! Zaručená zábava pro děti a celou rodinu! V TV-MĚŘENÍ OD ÚNORA 2014 JEDEN Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH DĚTSKÝCH BRANDŮ NA SVĚTĚ!!! STANDARDNÍ PRODEJ REKLAMY V PRŮBĚHU 1. POLOLETÍ 2014 Dítě velmi specifický divák děti

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více