IPCorder KRR-8016/24/32/40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IPCorder KRR-8016/24/32/40"

Transkript

1 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte Uživatelský manuál, který je dostupný na Důležitá upozornění Zařízení, které jste zakoupili, pracuje pod napětím. Vlivem chybné manipulace může dojít k jeho poškození nebo zranění či úmrtí osoby, která se zařízením manipuluje. Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí. Zařízení není určeno pro venkovní použití. Nepoužívejte zařízení při silných vibracích. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Zabraňte styku s kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Chraňte zařízení před pádem. Nezakrývejte zařízení, při zakrytí hrozí jeho přehřátí a poškození. Je povoleno používat pouze příslušenství (pevné disky, kabely, atd.), které je k tomu určené. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. Výrobce neodpovídá za poškození výrobku, které vzniklo v důsledku neobvyklých nebo nepředvídatelných okolností a působení vyšší moci (vis major). Tento průvodce je určen pro IPCorder KRR-8016/8024/8032/8040. Jednotlivé typy se liší maximálním možným počtem současně připojených kamer: KRR-8016: až 16 kamer nebo videoserverů KRR-8024: až 24 kamer nebo videoserverů KRR-8032: až 32 kamer nebo videoserverů KRR-8040: až 40 kamer nebo videoserverů 1

2 1. Obsah balení V balení naleznete IPCorder, napájecí kabel, síťový kabel, průvodce instalací a licenční ujednání. 2. Jak nainstalovat IPCorder během několika minut IPCorder nainstalujte do devatenácti palcového datového rozvaděče (racku), pro montáž využijte volnou 2U pozici. Do IPCorderu KRR-8016/8024/8032/8040 lze vložit až osm 3,5 palcových disků typu SATA I, SATA II nebo SATA III (lze kombinovat), jednotlivé pozice jsou číslovány následovně: Pro instalaci pevných disků použijte následující postup: 1) Povolte pojistku rámečku a vysuňte jej. 2) Pevný disk přišroubujte k rámečku. 3) Zasuňte rámeček s pevným diskem zpět do IPCorderu a zajistěte pojistku. Připojte zařízení k počítačové síti (využijte síťový adaptér označený číslem 1). Připojte IPCorder ke zdroji elektrického proudu. 2

3 Po zapnutí se IPCorder pokusí získat IP adresu automaticky pomocí DHCP. V případě neúspěchu ji nastaví na hodnotu Pokud je IPCorder připojen ke stejné podsíti jako PC, ze kterého k němu přistupujete, měl by se pod Microsoft Windows objevit ve složce Místa v síti. Ke zjištění IP adresy IPCorderu je možné použít IPCorder Discover aplikaci pro vyhledání IPCorderu ve Vaší síti. Tuto aplikaci naleznete na webových stránkách výrobce Uživatelé operačního systému Windows mohou použít soubor IPCorderDiscover.exe, ostatní uživatelé soubor IPCorderDiscover.jar. Další možností je využít webovou službu na adrese Pro správnou funkci programu Discover je nutné mít nainstalovanou Javu SE 6 nebo novější (http://java.com/en/download). Po spuštění aplikace klikněte na tlačítko Discover/Find Devices a aplikace po chvíli (Discover in progress) sama vyhledá dostupná zařízení. Pokud by utilita nenalezla Váš IPCorder, zkuste vypnout firewall, případně antivirus. Pokud je IPCorder v servisním režimu (dříve označován jako nouzový režim), můžete mu v aplikaci pomocí tlačítka Device setup změnit síťové parametry. V případě, že aktuální IP adresa IPCorderu není ve stejném rozsahu sítě jako IP adresa Vašeho počítače, případně není mezi těmito sítěmi nastaveno směrování, je nutné nastavit adresu IPCorderu v rozsahu sítě Vašeho počítače. Pro snazší fyzickou lokalizaci IPCorderu je možné kliknout na tlačítko Locate na IPCorderu se rozbliká červená dioda se symbolem vykřičníku. Dvakrát klikněte na požadované zařízení. Ve výchozím internetovém prohlížeči se zobrazí rozhraní servisního režimu IPCorderu, ten je indikován rozsvícením červené diody. Na obrazovce Storage Configuration budete vyzváni k nastavení diskového pole. Po jeho úspěšném vytvoření restartujte systém do běžného režimu. Běžný režim je indikován rozsvícením modré diody. Bližší informace o nastavení naleznete v příslušném uživatelském manuálu. Po chvíli se objeví přihlašovací obrazovka. Výchozí uživatelský účet je admin, heslo admin. 3

4 Po prvním přihlášení se zobrazí Průvodce nastavením, který Vám pomůže se základním nastavením IPCorderu. Zvýšenou pozornost věnujte nastavení hesla a systémového času. Dále nechte IPCorder vyhledat kamery ve Vaší síti a nastavte pro ně nahrávací režimy. Všechny tyto akce lze uskutečnit z menu Nastavení. Bližší informace o nastavení naleznete v příslušném uživatelském manuálu. Pro zajištění zvýšené spolehlivosti je IPCorder KRR-8016/8024/8032/8040 připraven na montáž dodatečného napájecího zdroje (není součástí dodávky). Pro montáž dodatečného zdroje použijte následující postup: 1) Vypněte IPCorder a odpojte ho od zdroje elektrického proudu. 2) Sejměte vrchní kryt 3) Odšroubujte a vyjměte záslepku dodatečného napájecího zdroje. 4) Zasuňte dodatečný napájecí zdroj. 5) Připojte napájecí kabely k oběma napájecím zdrojům. Poznámka: dojde-li k odpojení jednoho z napájecích kabelů nebo k poruše jednoho napájecího zdroje, je tato událost signalizována přerušovaným zvukem. Aktivní zvukovou signalizaci lze deaktivovat stiskem zeleného tlačítka na zadní straně modulu napájecích zdrojů. Pro řešení problému zkontrolujte napájecí kabel, případně vyměňte napájecí zdroj. Pro optimální využití všech funkcí IPCorderu aktualizujte firmware na poslední verzi. On-line upgrade Vašeho IPCorderu je přístupný na kde také naleznete bližší informace o nejnovějších verzích firmware. 4

5 Redundantní síťové připojení IPCorder KRR-8016/8024/8032/8040 podporuje záložní připojení k počítačové síti (Backup Network Interface). Jedná se o službu, která při současném zapojení obou síťových adaptérů IPCorderu zajistí ochranu před výpadkem jedné síťové trasy. Lze tak předejít výpadku IPCorderu při nechtěném odpojení síťového kabelu nebo selhání switche. Pro nastavení této služby použijte následující postup: 1) Zapojte druhý síťový kabel do IPCorderu (využijte síťový adaptér označený číslem 2) a do dalšího zařízení switche. 2) Ve webovém rozhraní IPCorderu přejděte do nastavení sítě: Pokud je aktivní servisní režim - přejděte na obrazovku Network a v případě potřeby upravte základní nastavení sítě. Pokud je aktivní normální režim - v horní části okna prohlížeče přejděte na obrazovku Nastavení, z menu zvolte Nastavení Síť a v případě potřeby upravte základní nastavení sítě. 3) V sekci Backup Network Interface aktivujte volbu Enable second network interface as backup. 4) Vyberte metodu detekce výpadku spojení Failure detection: Volba Link (cable connected) slouží k detekci odpojeného síťového kabelu, v případě odpojení kabelu ze síťového adaptéru číslo 1 se automaticky aktivuje spojení přes síťový adaptér číslo 2 a naopak. Volba Network (ping address from the list) slouží k ověření, zda je na aktivním síťovém adaptéru IPCorderu detekován provoz. V případě, že detekován není, IPCorder automaticky aktivuje spojení přes záložní síťový adaptér. Do textového pole IP address list uveďte alespoň jednu IP adresu nezávislého serveru. 5) Do pole Check Interval uveďte interval kontroly spojení, výchozí hodnota je 100 ms, platí pro obě metody detekce výpadku. 6) Nastavení potvrďte tlačítkem Použít (případně tlačítky Apply Changes a Restart pokud je aktivní servisní režim). Poznámka: záložní připojení k počítačové síti je aktivní pouze v normálním režimu. Pokud využíváte k přidělení IP adresy DHCP server, je možné, že po potvrzení nastavení IPCorder získá jinou IP adresu. 5

6 3. LED signalizace, funkce tlačítek a akustická signalizace Čelní panel IPCorderu KRR-8016/8024/8032/8040 obsahuje 5 signalizačních LED diod: Diody Network ( Dioda Storage ( Význam Power ( ) (2x) nachází se u konektorů sítě, indikují aktivitu jednotlivých síťových adaptérů. ) svítí pokud je úložiště v pořádku, bliká při degradovaném poli, rychle bliká při selhání úložiště. ) a Info ( ) diod popisuje následující tabulka: Stav Power LED Info LED - svítí Aktivní normální režim svítí - Nalezení discoverem svítí bliká Start/Vypínání IPCorderu bliká - Tovární nastavení svítí rychle bliká Aktivní servisní režim Rámečky disků jsou vybaveny třemi LED diodami: Modrá dioda svítí pokud je disk připojen. Červená dioda bliká při selhání disku, bliká kombinovaně se zelenou diodou při sestavování nebo synchronizaci diskového pole, svítí pokud není disk součástí diskového pole. Zelená dioda indikuje aktivitu disku. 6

7 Popis funkce tlačítek Tlačítko Power ( ): Krátký stisk vyvolá softwarové vypnutí. Stisk po dobu 15 sekund vyvolá vynucené vypnutí (odpovídá odpojení od zdroje elektrického proudu). Tlačítko Reset ( ) na čelní straně IPCorderu: Krátký stisk v normálním režimu vyvolá přechod do servisního režimu. Krátký stisk v servisním režimu vyvolá přechod do normálního režimu. Při startu se stisknutým tlačítkem IPCorder obnoví tovární nastavení. Tlačítko Mute ( ): Krátký stisk dočasně deaktivuje akustickou signalizaci. Akustická signalizace se aktivuje pokud: Je překročena kritická teplota 60 C. Dojde k selhání úložiště. 4.Systémové požadavky Klientský počítač by měl splňovat tyto minimální požadavky: Operační systém: Microsoft Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7, 8 (32 i 64 bit verze); Mac OS X 10.5 (jen Intel x86), 10.6, 10.7, 10.8 a 10.9; Linux 2.6 či novější (doporučena JAVA spol. ORACLE). Internetový prohlížeč: Mozilla Firefox 10 ESR, 14 a novější (doporučeno); Internet Explorer 8, 9, 10 nebo 11 (pouze 32-bitová verze); Chrome 21 a novější; Safari 5 (pouze na Mac OS X). Povolený JavaScript a cookies (zkontrolujte nastavení Vašeho internetového prohlížeče). Verze Java Oracle v. 6 či novější (vždy jen 32bit verze), doporučujeme Oracle JAVA 7 zdarma k dispozici ke stažení na internetových stránkách Hardwarová konfigurace: závisí na typu a počtu sledovaných kamer, jako minimum je doporučen 2 GHz procesor a 1 GB RAM. IPCorder umožňuje uživateli stahovat celá videa a obrázky z videí uložených na pevném disku. Obrázky jsou ve standardním formátu JPEG a lze je zobrazit v každém běžném prohlížeči obrázků. K přehrání videa je potřebné mít nainstalovaný FFDShow kodek nebo jiný podobný filtr. Nejjednodušší cestou je přehrávat videa ve VLC playeru, který už všechny potřebné filtry obsahuje. Ten je k dispozici zdarma ke stažení na Samotný FFDShow kodek lze stáhnout například z adresy 7

8 5. Podpora V případě problémů s IPCorderem se prosím obraťte na obchodníka, který Vám zařízení prodal, případně přímo na technickou podporu výrobce, společnost KOUKAAM a.s., na adrese Před tím než tak učiníte prosím zkontrolujte, zda je IPCorder vybaven nejnovější verzí firmware (Váš problém je v nové verzi možná vyřešen). Doporučujeme také navštívit stránku Časté dotazy na v sekci Podpora. Věříme, že s naším produktem budete spokojeni. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se funkčnosti IPCorderu, nás prosím kontaktujte. Tým KOUKAAM KOUKAAM a.s. Türkova 2319/5b Praha 4 Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv technické nebo typografické chyby a vyhrazuje si právo na provedení jakýchkoliv změn v produktu nebo v tomto uživatelském manuálu bez předchozího upozornění. Tyto změny budou oznámeny prostřednictvím webových stránek výrobce Výrobce neposkytuje záruky jakéhokoliv druhu s ohledem na informace obsažené v tomto uživatelském manuálu, ani na případné odvozené záruky prodejnosti produktu, či jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Výrobce neposkytuje zejména záruky za vady způsobené nesprávným použitím produktu, nerespektováním pokynů a doporučení uvedených v uživatelském manuálu a vady způsobené neodbornou činností třetích osob mimo autorizovaný záruční servis výrobce. Květen KOUKAAM a.s. Všechna práva vyhrazena. 8