4. Martin WEIS, Mariánské květy, v nakladatelství Sursum Tišnov vydal Milan Badal, 2003, v edici Studie TF JU svazek 28, 175 s., ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Martin WEIS, Mariánské květy, v nakladatelství Sursum Tišnov vydal Milan Badal, 2003, v edici Studie TF JU svazek 28, 175 s., ISBN 80-7323-046-1."

Transkript

1 Výběr z publikací Monografie: 1. Martin WEIS, Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého, nakladatelství Panevropa Praha, 1999, 82 s. + fotografické přílohy, ISBN Martin WEIS, Jihočeské AVE. Duchovní průvodce po poutních místech českobudějovického biskupství, nakladatelství Arista Praha, 2001, 150 s., ISBN Martin WEIS, Mariánské zrcadlo, nakladatelství Katolický týdeník s.r.o. Praha, 2002, v edici Studie TF JU svazek 22, 219 s., ISBN Martin WEIS, Mariánské květy, v nakladatelství Sursum Tišnov vydal Milan Badal, 2003, v edici Studie TF JU svazek 28, 175 s., ISBN Martin WEIS, Historie Učitelka života? Několik sond do dějin České země I. XIV. století, nakl. Sursum Tišnov, 2004, v edici Studie TF JU svazek 29, 242 s., ISBN Martin WEIS, Výuka náboženství v letech jako ukazatel vztahu státu a katolické církve se zřetelem na českobudějovickou diecézi. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2007, 114 s., ISBN Martin WEIS, NOBLESSE OBLIGE VORNEHME HERKUNFT VERPFLICHTET. Eine Sonde in das religiös-karitative Werk von ausgewählten Gestalten europäischer Königshäuser. Fürth/Bayern: Flacius Verlag, 2008, 98 s., ISBN Martin WEIS Rudolf Svoboda a kol., Kříž pod rudou hvězdou. Edice STŘEDOEVROPSKÉ DĚJINY. České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2009, 264 s., ISBN Martin WEIS, Svědectví dokumentů: Katolická církev v archivních materiálech jihočeských archivů let Edice STŘEDOEVROPSKÉ DĚJINY. České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2009, 336 s., ISBN Martin WEIS, Meč ve službách kříže: Svatá země cílem kruciát, Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2012, 180 s., ISBN

2 11. Martin WEIS, Meč ve službách kříže: Proti pohanům a kacířům, Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 162 s.,. ISBN Martin WEIS, Svaté královny: fides caritas martyrium. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 199 s., ISBN Výběr z publikací - léta Recenzované studie a kapitoly v monografiích publikované v ČR: 1. Studie v databázi WOS / SCOPUS Martin WEIS, Ty ještě věříš, soudruhu? Studia theologica ST34 XI:1 (jaro 2009), s Tato studie je i jedním z výstupů autorem řešeného grantu GAČR č. 409/07/0475 za rok Studie v databázi WOS / SCOPUS: Martin WEIS, Přesvědčovací akce svlékni hábit ve světle archivních materiálů. Studia theologica ST37 XI:3 (podzim 2009), s Tato studie je i jedním z výstupů autorem řešeného grantu GAČR č. 409/07/0475 za rok Martin WEIS, Táborský vikariát ve světle archivních dokumentů let Táborský archiv: Sborník Státního okresního archivu v Táboře 14 (2009), s Tato studie je i jedním z výstupů autorem řešeného grantu GAČR č. 409/07/0475 za rok Studie v databázi WOS / SCOPUS: Martin WEIS, Nebezpečný svatý Jan Nepomuk Neumann. Studia theologica ST40 XII:2 (léto 2010), s Martin WEIS, Katolická církev a Československá církev (husitská) ve světle archivních materiálů jihočeského regionu. Theologická revue, 2010, roč. 82, č. 3-4, recenzovaný vědecký časopis HTF UK Praha, ISSN s Studie v databázi WOS/ SCOPUS: Martin WEIS, Katolická církev ve světle Věstníku katolického duchovenstva. Studia theologica ST43 XIII:1 (jaro 2011), s Studie v databázi WOS/ SCOPUS: Martin WEIS, Okres na jihu. Sonda do práce okresních církevních tajemníků ve světle archivních dokumentů jihočeského regionu. Studia theologica ST45 XIII:3 (podzim 2011), s

3 8. Studie v databázi WOS: Martin WEIS, Karel Statečný v letech Studia theologica ST48 XIV:2 (léto 2012), s Martin WEIS, Josef Hlouch pastýř, který se modlil a trpěl: Nástin obrazu velikána duchovního a náboženského života jihočeského regionu. In: Kolektiv autorů, Josef Hlouch, devátý biskup českobudějovický v obrazech a dokumentech, České Budějovice: ČR Státní oblastní archiv v Třeboni, 2012, s. 6-9, ISBN Martin WEIS, Zásahy státní moci proti českobudějovickému biskup Hlouchovi, in: Revue církevního práva 56, roč. XIX., č.3/2013, s , ISSN Studie v databázi WOS / SCOPUS: Martin WEIS, Biskup Josef Hlouch známý i neznámý. Studia theologica 15, č. 3, 2013, s ISSN Martin WEIS, Ohlasy měnové reformy 1953 ve světle archivních materiálů jihočeské KSČ, Theologická revue / Theological Review 4/2014, s , ISSN Martin WEIS, Křesťanství a církve v ideologii Komunistické strany Československa ve světle archivních materiálů jihočeského regionu, in: Církev a společnost: Karlovi Skalickému k 80. narozeninám, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích teologická fakulta, 2014, s , ISBN Recenzované studie a kapitoly v monografiích publikované mimo ČR: 1. Martin WEIS, Hundert Jahre seit der Geburt des Engels von Dachau. Historia Ecclesiastica. - Zeitschrift für die Geschichte der Kirchen und der Religionen in Mitteleuropa, roč. II, 2011, č. 1., ISSN , s Martin WEIS, Das Jahr 1950 im Licht des Mitteilungsblattes VKD, herausgegeben von dem Staastamt für kirchliche Angelegenheiten in Prag. Theologos. Theological revue, roč. XIII. (2011), č. 1., ISSN , s Martin WEIS, Zeugnis des Märtyrers im Spiegel der Archivdokumente. Theologos Theological revue, roč. XIV. (2012), č. 1., s , ISSN Martin WEIS, Realisierung der Abschlüsse des II. Vatikanischen Konzils durch Josef Hlouch, Bischof von Budweis. Notitiae historiae ecclesiasticae. Scientific peerreviewed journal, roč. 1, (2012), č.1., s ISSN Martin WEIS, Propojení Kalvárie s kultem P. Marie Loretánské na poutním místě v Římově. In: Štefan Lenčiš Tomáš Filip (eds.) Putovanie za duchovnom po gotickej

4 ceste: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú 7. novembra 2012 pripravila Katedra histórie a biblických vied Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ruţomberku v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Košice: Košický samosprávny kraj a Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2012, s , ISBN Martin WEIS, Svědectví Socrata Scholastica o Hypatii Alexandrijské versus film Agora. In: Cyril Hišem (ed) DEJINY CIRKVI V STAROVEKU : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie uskutočnej dňa 5. novembra 2012 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012, s , ISBN Martin WEIS, Jaroslav Kadlec: ein Historiker, der seine Heimat und Kirche liebte. In: HLK Neue Folge, ročník 29, 2012, č. 108, Flacius Verlag Fürth/Bayern, ISSN , s Martin WEIS, Praktiken des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei, Dike kai nomos. Quaderni di cultura giuridico-politica, n.5/2013, p Falco editore, Roma, ISSN Martin WEIS, Hofschule von Karl dem Großen. Eine Sonde in die Geschichte der mittelalterlichen Pädagogik und Ausbildung. Theologos. Theological Revue, roč. 15, č. 2/2013, s ISSN Martin WEIS, Skizze der katholischen Armee und Marineseelsorge in Ösrerreich- Ungarn. Notitiae historiae ecclesiasticae. Scientific peer-reviewed journal, roč. 2, 2013, č.1., s ISSN Martin WEIS, Mlčela žena ve středověku? Sonda do problematiky středověké vzdělanosti a pedagogiky na příkladu Hildegardy z Bingenu. In: Cyril Hišem (ed) DEJINY CIRKVI V STREDOVEKU : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie uskutočnej dňa 13. novembra 2013 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, s , ISBN Martin WEIS, Trojanisches Pferd in der Kirche. Das Streben des kommunistischen regimes in der Tschechoslowakei nach der Zerrüttung der Katholischen Kirche., Dike kai nomos. Quaderni di cultura giuridico-politica, n.6/2014, p Falco editore, Roma, ISSN

5 13. Martin WEIS, Českobudějovický biskup Josef Antonín Hůlka a první světová válka, in: Dejiny církvi v novoveku, Košice 2014, s , ISBN Martin WEIS, Kázat a učit, in: Cirkev v dějinách kresťanstva na Slovensku, Prešov 2014, s , ISBN D. Výukové CD 1. Martin WEIS, Církev a válka: 15 dílů vzdělávacího cyklu (CD), České Budějovice: Rádio Proglas, Martin WEIS, Církev a věda: 12 dílů vzdělávacího cyklu (CD), České Budějovice: Rádio Proglas, Martin WEIS, Církevní dějiny v zrcadle času II ( ): 14 dílů vzdělávacího cyklu (CD), České Budějovice Rádio Proglas, 2014.