Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 EXPLOZE 2007 ÚSZS SK, OS Benešov-Kutná Hora, Kačenga, Jirková, Maternová, Dizon, Kotek, Škoulouvá, Bláha MEKA Hradec Králové 20. a

2 Osnova Námět cvičení Cíle Provedení Nasazení sil Nasazení prostředků Časová osa Hodnocení Závěr

3 Námět cvičení I Únik a následná exploze zemního plynu v Základní škole ulice Březinská, Vlašim způsobená elektrickou jiskrou ve vypínači osvětlení chodby. Exploze vznikla vprostoru chodby a schodiště v prvním podlaží budovy na konci výuky, kdy žáci opouštějí prostory školy a jdou do šaten. Na chodbách se nacházelo 40 žáků, v dalším patře vučebnách 30 žáků, kteří byli bez zranění, ale bylo nutné je evakuovat. Dle příčiny mimořádné události jsme počítali scharakteristickými poraněními postižených osob: blast syndrom, crush syndrom, popáleniny, polytraumata, izolované poranění jednotlivých částí těla.

4 Námět cvičení II Vzhledem k místu MU (Vlašim) a sídla spádového ZZ (Benešov) jsme cvičení provedli ve dvou fázích časově v obráceném pořadí: 1. fáze na místě MU v Základní škole ulice Březinská ve Vlašimi IZS (HZS, Sbor dobrovolných hasičů-sdh, Policie České republiky-pčr, Městská policie-mp a ZZS)

5 Námět cvičení III 2. fáze v objektu Nemocnice Rudolfa a Stefanie (spádové ZZ) a ZZS Vynechali jsme transport z místa MU do spádového zdravotnického zařízení. Ke cvičení jsme použili síly a prostředky ZZS mimo službu

6 Cíle cvičení ZZS a spádové ZZ Ve 2. fázi, která předcházela, jsme prioritně chtěli nacvičit předávání a příjem raněných ve spádovém zdravotnickém zařízení (ZZ) a nově vypracovanou a schválenou metodiku Operační řízení u MU.

7 Cíle cvičení složek IZS V1. fázi, která následovala jsme plánovali procvičení součinnosti složek IZS na místě MU. Hlavním cílem ZZS bylo procvičení metodiky První posádka na místě MU a další činnost na obvazišti.

8 Provedení ZZS a spádového ZZ I Dne jsme na travnaté ploše (heliport) v objektu Nemocnice R+S shromáždili namaskované figuranty (studenty Střední zdravotnické školy)- stav po vyproštění. Pedagogický dozor aktivoval záchranný řetězec telefonátem na tísňovou linku 155.

9

10

11 Provedení ZZS a spádového ZZ II Po dojezdu první posádky na místo cvičící postupovali podle metodiky První posádka na místě MU.

12 Provedení ZZS a spádového ZZ III Postupně podle časového rozpisu na místo HN dojížděly sanitní vozy v časových intervalech blížícím se reálným dojezdům na reálné místo Základní škola Březinská Vlašim.

13 Provedení ZZS a spádového ZZ IV Prováděli jsme TRIAGE postižených, základní ošetření a přípravu ktransportu.

14 Provedení ZZS a spádového ZZ V Zdravotnické operační středisko (ZOS) Benešov postupovalo dle metodiky operační řízení při MU. Aktivovalo síly a prostředky potřebné klikvidaci MU, krizový štáb (KŠ) a následně TP oblastního střediska.

15 Provedení ZZS a spádového ZZ VI Transport proběhl sanitními vozy do Nemocnice R+S na předem domluvená příjmová místa dle traumaplánu ZZ. Předání se uskutečnilo snaší dokumentací třídící karty.

16 Provedení ZZS a spádového ZZ Následně byli fingovaní postižení vyšetřeni, byla doplněna dokumentace a poraněni pokračovali na další vyšetření vdoprovodu a sadekvátním zajištěním. VII

17 Provedení ZZS a spádového ZZ VIII Cvičení v ZZ bylo ukončeno předáním zraněných na určené pracoviště a stanovením diagnózy. Aktivaci traumaplánu pro ZZS ukončilo ZOS na pokyn předsedy KŠ vedoucího oblastního střediska ZZS.

18 Provedení cvičení IZS I Dne proběhl nácvik přímo vobjektu Základní školy ve Vlašimi. Na místo MU se po oznámení na tísňovou linku 112 dostavily jednotlivé složky IZS. Velitel zásahu vymezil nebezpečný prostor a koordinoval činnost.

19

20

21 Provedení cvičení IZS II První posádka ZZS postupovala podle metodiky (viz. 2.2.) Další síly a prostředky se postupně zapojovaly podle předem daného harmonogramu vytvořeného dle reálných dojezdových časů z výjezdových stanovišť.

22 Provedení cvičení IZS III Probíhalo třídění postižených, vyplňování třídících karet, ošetření a příprava ktransportu.

23 Provedení cvičení IZS IV Po odsunovém třídění jsme postižené transportovali na blízké náměstí. Provoz na odsunové trase řídili společně PČR a MP města Vlašim.

24 Provedení cvičení IZS V ZOS Benešov postupovalo podle metodiky Akce byla ukončena po dohodě vedoucího lékaře a velitele zásahu.

25 Nasazení sil cvičení ZZS a spádového ZZ posádky mimo službu v počtu 3x RLP 5x RZP ZOS operátorka ve službě. Reálné prostředky do 1 hodiny na místě MU 13x RLP, 5x LZS, 6x RZP ( 7x RLP vlastní posádky sdojezdem do 30 minut. Mimo oblast vrámci kraje 3x RLP, 3x RZP a mimo kraj 3x RLP, 3x RZP sdojezem do 1 hodiny, 5 posádek LZS sdoletem do 30 minut.)

26 Nasazení sil cvičení složek IZS Posádky mimo službu 1x RLP 4x RZP ZOS operátorka ve službě. Reálné prostředky do 1 hodiny na místě MU 9x RLP 4x LZS 3x RZP (7xRLP vlastní s dojezdem do 30 min, Mimo oblast vrámci kraje 1x RLP, 1x RZP a mimo kraj 2x RLP, 3x RZP sdojezem do 1 hodiny, 4 posádky LZS s doletem do 30 minut.)

27 Nasazení prostředků I U obou fázi jsme použili modul pro hromadné neštěstí (kontejnery)

28 Nasazení prostředků II modul pro podporu traumaplánu (vozík)

29 Časová osa I 9:08 ZOS BN přijímá na tísňovou linku 155 výzvu - výbuch plynu ZŠ Vlašim- 40zraněných dětí 9:09 ZOS BN výzva pro I.pos RLP ZBN 460 (pos. se ozývá až na 2 zavolání) 9:10 výjezd ZBN 460 9:10 ZOS BN volá na 112-ta přepojuje na HZS Benešov(jaký je smysl tohoto centrálního volání?) 9:11 místo ZBN posádka na místě 9:11 ZOS BN volá PČR BN 9:12 hlášení lékaře pos.zbn 460(velitel zdravot. zásahu-vzz z místa zásahu- asi 40 zraněných požadavek: 5xRLP,5xRZP,7xDZS,5xLZS aktivace traumaplánu II.st. 9:13 ZOS BN výzva pro RLP ZKH 457 9:14 výjezd ZKH 457 9:14 ZOS BN volá LZS Praha - letová + možnost pozemních sil 9:14 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 117(několikrát- však marně) 9:15 ZOS BN volá LZS Vysočina - letová 9:16 ZOS BN výzva pro RLP ZKH 455(ozývá se ZKH 456) 10:22 ZOS BN přijímá na státní linku 485 výzvu 10:23 ZOS BN výzva pro I.posádku RLP ZBN 460, 10:23 ZOS BN volá 112, HZS BN, PČR BN 10:24 výjezd ZBN : hlásí vznik MU 10:24 HZS BN hlásí vznik MU 10:25 ZOS BN volá LZS Praha-letová, volná 10:26 ZBN 460 hlásí místo 10:26 ZOS BN volá LZS Vysočina-letová, není volná, 1x RZP Počátky 10:26 lékař ZBN 460 hlásí z místa výbuch plynu, požaduje HZS, PČR 10:27 ZOS BN volá LZS Plzeň-letová,volnáletová,volná 10:28 ZOS BN volá LZS České Budějovice-letová, není volná 10:28 ZOS BN výzva pro pos.zbn :28 ZOS BN volá LZS Hradec Králové-letová, letová, volná 10:28 ZOS BN volá LZS Brno-letová, volná 10:30 ZOS BN výzva pro pos. ZBN :31 ZOS BN výzva pro pos. ZBN :32 ZOS BN volá DZS BN- 1x volná

30 Časová osa II 9:17 ZOS BN opět výzva pro ZKH 455 9:17 výjezd ZKH 455 9:17 ZOS BN volá LZS ČB - letová 9:18 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 197 9:18 výjezd ZKL 197 9:19 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 190 9:19 výjezd ZKL 190 9:19 ZOS BN volá ÚSZS SK Kladno-oznámení oznámení MU,aktivace TP oblasti 9:20 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 116 9:20 výjezd ZKL 116 9:21 ZOS BN opakuje výzvu pro ZKL 117 9:21 výjezd ZKL 117 9:22 ZOS BN výzva pro RZP ZKH 456 9:22 výjezd ZKH 456 9:23 ZOS BN volá ZOS PV výpomoc - 2xRLP,2xRZP, 1xR- W 9:24 ZOS BN volá ZOS Příbram výpomoc - 1xRLP, 1xRZP 9:24 ZOS BN rozesílá SMS přes systém GK: KŠ oblasti a kraje posádky BN,VL,VO posláno 80 SMS - 21odpovědí(8zúčastněných, 13nezúčastněných) 9:25 ZOS BN volá ZOS Tábor výpomoc - 1xRLP, 1xRZP 9:25 ZOS BN volá 1 operátorku do služby -dojezd 20min. 10:33 ZBN 420 místo 10:33 ZOS BN volá ZOS Praha Venkov-1xRLP,1xRZP 10:33 ZBN 460 lékař hlásí z místa-hasiči vyprošťují, odvětrávají, ZS čeká 10:34 ZOS BN hlásí událost ZOS Kladno 10:35 ZOS BN volá ZOS Tábor- 1x RLP, 1x RZP 10:35 ZBN 421 hlásí místo 10:35 ZOS BN výzva pro pos.zbn :38 ZBN 417 hlásí místo 10:48 ZOS BN volá ZBN 460 o informace z místa MU a hlásí dostupné prostředky 10:50 ZOS BN odesílá SMS 10:50 ZOS BN volá ARO BN- 3xventžilované lůžko 10:51 ZOS BN volá chir.amb.bn(počet možných ošetření,lůžek-jako vždy-konkrétní čísla neví) 10:53 ZOS BN volá dětské BN-7xlůžko 11:09 ZBN 460 hlásí 4x červené-domluva o umístění 11:15 ZBN 410 hlásí odjezd ARO BN 1x červená 11:17 ZBN 421 hlásí převoz červeného k vrtulníku 11:18 ZBN 410 hlásí předání, je posláno zpět na místo MU 11:19 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:21 ZBN 417 3x červení k vrtulníku 11:22 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:23 ZBN 460 lékař hlásí epi.zá.na místě MU-žádost o ostrý výjezd + žádá informace o volných lůžkách

31 Časová osa III 9:26 ZOS BN volá LZS Plzeň letová 9:27 ZOS BN volá DZS BN 2 volné vozy DZS vbn a 1 ve Vlašimi 9:28 ZOS BN hlásí vznik MU na: ARO BN, CH.A. BN 9:29 ZOS BN volá LZS HK - letová 9:31 VZZ - dotaz na LZS - odpověď ZOS BN - 5x letová(praha,jihlava,plzeň,čb,hk) 9:31 ZOS BN hlásí vznik MU na: dětské BN,inter.amb.BN 9:34 VZZ - dotaz na lékařské posádky-odpověď odpověď ZOS BN- 2x z oblasti,3xpv+pb,5xlzs 9:38 ZOS BN volá Ph.Vinohrady-popáleniny- volná lůžka-4xjip,5x stand. 9:40 ZOS BN volá Ph.Krč trauma děti - volná lůžka-2xjip, stand. 9:41 ZOS BN hlásí vznik MU na :ORL BN 9:42 ZOS BN volá ZOS Vysočina výpomoc - Pelhřimov 1xRLP,1xR-W,Pacov 1xRZP,Počátky 1xRZP 9:42 ZKH 455 hlásí místo MU 9:46 velitel zdravotnické dopravy - VZD - hlásí - ZKL 190-1x ak.břicho - chir.amb.bn (1) 11:23 ZBN 410 1x červený - ARO BN 11:23 ZBN 421 1x červený chir.bn 11:25 ZBN 410 po předání a zpět MU 11:26 ZBN 417 3xčervení -chir.bn, ARO BN, trauma Krč 11:26 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:29 ZBN 420 2x červení - chir.jip, chir.amb. 11:29 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:31 ZBN 420 po předání a zpět MU 11:35 ZBN 417 3x ORL,chir.BN 11:36 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:38 ZBN 420 2x žlutí-praha Krč 11:38 ZBN 410 3x žlutí chir., ORL BN 11:38 ZBN 421 2x chir.,orl Tábor 11:40 ZBN 417 3x žlutí Praha Krč 11:40 ZBN 410 po předání a zpět MU 11:40 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:40 ZBN 420 po předání a zpět MU 11:40 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:42 ZBN 460 hlásí poslední 4 žlutí - Praha Motol a Tábor, 15x zelení BN chir. 11:45 ZBN 410 1x žlutý Praha MOtol

32 Časová osa IV 9:47 ZOS BN avízo chir.amb.bn 9:53 VZD- ZKL 116 1x červený -ARO BN (2) 9:54 ZOS BN avízo ARO 9:56 VZZ dotaz na čas přistání LZS, ZOS BN Ph,Jh,Pl-přistává,ČB,HK- přist.za 5 min. 9:57 VZD ZKH 456 1x červený(vyhřezlé vnitřnosti) ARO BN (snad op.sál) (3) ZOS BN žádá o hlášení pořadových čísel postižených 9:58 ZOS BN avízo ARO 9:59 VZD ZKL 197 1x por.břicha ARO BN (4) 10:00 VZD hlásí návrat ZKL :01 VZZ opět dotaz na přistání LZS- /zbytek/ (zbytečná relace),zos- už přistávají 10:01 ZOS BN avízo ARO 10:02 VZD ZKL 117 1x por.hrudníku ARO BN (5) 10:03 ZOS BN avízo ARO (už 4 postižený- ARO se diví-domluveni domluveni 3) 11:45 ZBN 421 1x žlutý Praha Krč 11:46 ZBN 410 po předání a zpět MU 11:47 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:49 ZBN 460 hlásí nakládání posledních pacientů 11:50 ZBN 420 2x žlutí chir.tábor 11:51 ZBN 417 3x chir.bn 11:51 ZBN 460 hlásí únik některých dětí na autobus 11:51 ZBN 420 po předání zpět nazákladnu 11:51 ZBN 3x zelení - chir.bn 11:54 ZBN 410 po předání zpět na základnu 11:54 ZBN 460 lékař hlásí dokončení odsunu 11:54 ZBN 417 po předáíní zpět na základnu 11:56 ZOS BN hlásí všem posádkám konec odsunu raněných 12:00 ZOS BN volá konec cvičení - ZOS Kladno, cílovým nemocničním zařízením, okolním ZOS

33 Časová osa V 10:05 VZD ZKL 190 1x kontuze krční páteře chir.amb.bn (6) 10:05 ZOS BN avizo chir.amb. 10:06 VZD hlásí návrat na místo ZKL 116,ZKH :08 VZD ZKH 455 3x lehčí zranění chir.amb.bn (7,8,9) 10:09 ZKH 455 se hlásí 3x l.zr. chir.amb.bn (7,8,9) 10:10 ZOS BN avízo chir.amb. 10:11 VZD ZKH 456 1x trauma dětské BN (10) 10:12 ZOS BN avízo dětské 10:13 VZD hlásí návrat na místo ZKL 190, ZKL 197, ZKL :15 VZD ZKL 116 1x kontuze hrudníku chir.amb.bn (11) 10:16 ZOS BN avízo chir.amb. 10:16 VZZ hlásí zhoršení stavu 1 postiženého-žádá žádá RLP převoz trauma Praha (12) 10:17 ZOS BN volá VZD o informaci o volné RLP pos. na místě zásahu 10:18 ZOS BN volá ZKH 455 výzva na místo MU převoz trauma Praha 10:19 VZZ hlásí na ZOS BN že pos. ZKH 457 přebírá postiženého-trauma trauma Praha (12) 10:21 VZD ZKL 117 1x ot.fr.hk,fr.kotníku chir.amb.bn (13) 10:22 ZOS BN avízo chir.amb.bn 10:23 VZD ZKL 190 1x fr.dk, kontuze steh.svalu chir.amb.bn (14) 10:24 VZD hlásí návrat ZKH 456

34 Časová osa VI 10:25 ZOS BN avízo chir.amb. 10:26 VZD ZKL 197 1x fr.zápěstí,tržná rána čela chir.amb.bn (15) 10:26 ZKH 455 hlásí 3x kontuze,bolesti hlavy chir.amb.bn (16,17,18) 10:27 ZOS BN avízo chir.amb. 10:28 VZD ZKH 457 žádost na ZOS na umístění trauma Praha (12) 10:29 ZOS BN zajišťuje dětské trauma Ph.Krč-avízo 10:30 VZD ZKL 116 1x kontuze hrudníku,dk chir.amb.bn (19) 10:30 ZOS BN upozorňuje VZD na třídění postižených dle START barev 10:32 ZOS BN avízo chir.amb.bn 10:32 VZD hlásí návrat na místo ZKL :35 VZD ZKH 456 2xkontuze 1xŽ,1xZ chir.amb.bn (20,21) 10:36 ZOS BN avízo chir.amb. 10:37 VZD ZKL 117 1x fr.pánve, krčku DK Ž chir.amb.bn (22) 10:38 ZOS BN avízo chir.amb. 10:39 VZD ZKL 197 1x fr.dk,hk Ž chir.amb.bn (23) 10:40 ZOS BN avízo chir.amb. 10:41 VZD ZKL 190 4x tržné rány, fr. 4xZ chir.amb.bn (24,25,26,27) 10:42 ZOS BN avízo chir.amb. 10:44 VZD ZKH 455 2x tržné rány,kontuze 2xZ chir.amb.bn (28,29) 10:45 ZOS BN avízo chir.amb. 10:46 VZD ZKL 116 4x fr.,kontuze 4xZ chir.amb.bn (30,31,32,33) poslední postižení zmísta zásahu 10:47 ZOS BN avízo chir.amb. 10:48 ZOS BN dotaz na VZZ zkš kraje-počet zbylých postižených VZZ hlásí konec odsunu zraněných ZOS BN dotaz na VZZ počet postižených odsunutých LZS VZZ hlásí 5 odsunutých LZS (předpokládám 5xČ), (34,35,36,37,38) 10:49 VZZ hlásí ukončení zásahu na místě MU návrat na základnu 10:50 ZKH 455 hlásí ukončení předání pacientů a čeká na další pokyn ZOS BN oznamuje ukončení zásahu na místě MU, ZKH 455 zpět na základnu 10:52 ZOS BN hlásí ZOS Kladno a ARO BN ukončení zásahu na místě 12:00 po dohodě s KŠ oblasti ukončení aktivace TP oblasti

35 Hodnocení Zhodnotit můžeme celé cvičení dohromady. Úkoly, které jsme si určili jsme dostatečně procvičili. Samozřejmě se vyskytli chyby, ale nejsou nijak zásadní(práce sdokumentací, činnost na obvazišti) Vypracované metodiky První posádka na místě MU a Operační řízení u MU jsou plně funkční. Zásadnější mezery vidíme spíše vpřípravě cvičení a ještě více ve společném vyhodnocení jak jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, tak podrobné zhodnocení akce jako celku dle předem vytýčených cílů.

36 datum námět -autor (ZZS, HZS, SDH, PČR, MP, AČR) ZZS zúčastněné složky vlastní jiné ÚSZS LZS okres mimo okres pozemní ve službě Z+H Z+H Z+H mimo službu 2/6 3/5 1/4 ve službě mimo službu HZS + + SDH + + PČR + + MP + + AČR jiné součinnost IZS + + operační řízení + činnost 1.posádka cíle činnost na místě TRIAGE obvaziště spotřeba materiálu přesnost rychlost START lékařské + odsun-směrovánísměrování předávání v ZZ +

37 součinnost IZS příprava (hod) poučení cvičící poučení figuranti 1 1 0,5 součinnost se ZZ 2 VLZ červený práce na místě TRIAGE plánovaní/vytříděný žlutý zelený černý nezraněný vyhodnocení ZOS materiál spotřeba směrování časová osa krystaloidy koloidy opiáty (fent/suf/mo/rap)ml IZS analget. Jiné na místě po zpracování dat

38 Závěry dopracovat chybějící metodiky vrámci naší organizace. Vrámci IZS chceme spolupracovat při tvorbě typových plánu konkrétních činností a samozřejmě při přípravě dalších cvičení dotahovat cvičení společné vyhodnocení Procvičovat už metodiky vydané Vyhodnocovat ostré MU vzhledem k platným postupům

39 Děkuji za pozornost

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Metodiky postupů a logistika při mimořádné události a jejich uplatnění v praxi

Metodiky postupů a logistika při mimořádné události a jejich uplatnění v praxi Metodiky postupů a logistika při mimořádné události a jejich uplatnění v praxi Jana Šeblová, Leoš Klik, Jose Dizon, Pavol Kačenga, Čestmír Kalík, Věra Zemanová, Michal Bláha, Viktor Rybáček Územní středisko

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S OSOB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY V ROCE MUDr. Jaroslav Valášek Ing. Jaroslav Slezák

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S OSOB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY V ROCE MUDr. Jaroslav Valášek Ing. Jaroslav Slezák MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S HROMADNÝM POSTIŽENÍM OSOB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY V ROCE 2013 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Ředitel MUDr. Schwarz MUDr. Jaroslav Valášek Ing. Jaroslav Slezák UDÁLOST: Datum:

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

PODZIM ROZBOR CVIČENÍ NÁMĚT CVIČENÍ CVIČENÍ SLOŽEK IZS stanice metra Náměstí republiky. MUDr.Valášek Ryba DiS. Ing.

PODZIM ROZBOR CVIČENÍ NÁMĚT CVIČENÍ CVIČENÍ SLOŽEK IZS stanice metra Náměstí republiky. MUDr.Valášek Ryba DiS. Ing. ROZBOR CVIČENÍ CVIČENÍ SLOŽEK IZS PODZIM 2005 22. 23. 9. stanice metra Náměstí republiky MUDr.Valášek Ryba DiS. Ing. Hokovská Foto: Leoš Kučera NÁMĚT CVIČENÍ 1:00 VÝBUCH V METRU BAŤŮŽKOVÁ BOMBA (TRHAVINA

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Hromadné postižení zdravínehoda

Hromadné postižení zdravínehoda Hromadné postižení zdravínehoda autobusu Rokycany 8.4.2013 MUDr.Dvořák Bronislav Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje CLZS Armády ČR Plzeň-Líně vznik události dne 8.dubna 2013 v 6.38 min, teplota

Více

NÁCVIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI LETADLO 2014. Vícenice u Náměště nad Oslavou 4.6.2014

NÁCVIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI LETADLO 2014. Vícenice u Náměště nad Oslavou 4.6.2014 NÁCVIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI LETADLO 2014 Vícenice u Náměště nad Oslavou 4.6.2014 Námět cvičení Pád vojenského vrtulníku do obytné civilní zóny Při pádu dojde k poranění velkého počtu osob ( 5 mrtvých,10

Více

Metodika činnosti první posádky na místě mimořádné události (výstupy z nácviků mimořádných událostí)

Metodika činnosti první posádky na místě mimořádné události (výstupy z nácviků mimořádných událostí) Metodika činnosti první posádky na místě mimořádné události (výstupy z nácviků mimořádných událostí) Hradec Králové, Medicína katastrof 14. 15.11. 2006 Jana Šeblová, Jose Dizon, Pavol Kačenga, Leoš Klik

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

CVIČENÍ DÁLNICE Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JmK MEKA Brno

CVIČENÍ DÁLNICE Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JmK MEKA Brno CVIČENÍ DÁLNICE 2016 Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JmK MEKA 16. 2. 2017 Brno Charakteristika cvičení Krajské prověřovací cvičení složek IZS s tématem: Činnost složek IZS

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK

Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK Mašek J., Žabka L., Klicperová Z. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Příprava traumatologického plánu (TP) od 1. 1. 2004

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Příprava součinnosti IZS pro mimořádné události z pohledu ZZS

Příprava součinnosti IZS pro mimořádné události z pohledu ZZS Příprava součinnosti IZS pro mimořádné události z pohledu ZZS VI. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Brno, 3.2.2011, hotel Holiday Inn MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. MUDr. Rudolf Zvolánek

Více

Netradičně tradiční cvičení složek IZS

Netradičně tradiční cvičení složek IZS Medicína katastrof Brno 16.2.2017 Netradičně tradiční cvičení složek IZS Petr Hubáček, Jarmila Kohoutová Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Fakultní nemocnice Olomouc Dáváme šanci životu AUTOBUS

Více

Traumatologický plán FN Motol, a reakce na hromadné neštěstí

Traumatologický plán FN Motol, a reakce na hromadné neštěstí Traumatologický plán FN Motol, a reakce na hromadné neštěstí II. Mezioborový kongres Spolupráce IZS při MU a katastrofách Prezentace 1. března 2018 Brno PaedDr. Josef Pokorný Stupně TP pro reakci na MU

Více

Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O

Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O 12. Ročník konference Medicína katastrof 26. a 27. listopadu 2015 Universita Hradec Králové MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Zdravotnická záchranná služba JmK,

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních

Více

Prověřovací cvičení složek IZS Železniční nehoda v tunelu Ejpovice. Ing. Denisa Ch. Ralbovská MUDr. Jana Vidunová, MBA Ing.

Prověřovací cvičení složek IZS Železniční nehoda v tunelu Ejpovice. Ing. Denisa Ch. Ralbovská MUDr. Jana Vidunová, MBA Ing. Prověřovací cvičení složek IZS Železniční nehoda v tunelu Ejpovice Ing. Denisa Ch. Ralbovská MUDr. Jana Vidunová, MBA Ing. Jan Kordík Úvod Námět cvičení co nás překvapilo Specifika zásahu Činnost ZZS Průběh

Více

BIG BOSS Simulace v medicíně katastrof

BIG BOSS Simulace v medicíně katastrof BIG BOSS Simulace v medicíně katastrof R O MAN R E MES SILVIA T R NOVSKA D E NISA O SINOVA Kongres SSUMaMK, Vyhne 2017 Možnosti vzdělávání v oblasti medicíny katastrof Teoretická příprava (odborná literatura,

Více

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Počet výjezdových stanovišť a posádek v roce 2010 19 výjezdových

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

z pohledu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy

z pohledu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Traumatologické plánování z pohledu Zdravotnické záchranné služby Bc. Lukáš Tajčman útvar krizového managementu Mimořádné události v hl. m. Praze Rok 2008 Zasahovalo: 21.10. Požár obytného domu (6 osob)

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP Doporučený postup ZZS při řešení HPZ Správné vyhodnocení tísňové výzvy a vyslání

Více

Hromadné neštěstí a informace - co my s tím?

Hromadné neštěstí a informace - co my s tím? www.fnplzen.cz 14. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF Téma konference: ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE Hromadné neštěstí a informace - co my s tím? Hradec Králové 2017 Miloslav Beneš Oddělení

Více

Evakuace ZOS. zpátky do doby papírové. Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Mgr. Bc. Miroslav Tejkl

Evakuace ZOS. zpátky do doby papírové. Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Mgr. Bc. Miroslav Tejkl Evakuace ZOS Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy zpátky do doby papírové Autor: Mgr. Bc. Miroslav Tejkl Cvičení ZZS HMP v roce 2018 Taktická cvičení složek IZS (součinnostní) Najetí nákladního vozu

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Hromadné postižení zdraví. nehoda autobusu

Hromadné postižení zdraví. nehoda autobusu Hromadné postižení zdraví nehoda autobusu Rokycany 8.4.2013 MUDr.Dvořák Bronislav, Bc. Zina Vetchá CLZS Armády ČR Plzeň-Líně HN NEHODA AUTOBUSU POPIS UDÁLOSTI SPRÁVNÝ POSTUP ZZS DLE MK REÁLNÁ SITUACE TRIAGE

Více

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP 2008 13. 15.2.2008 Pavel Urbánek ZZS JMK, p.o. purb@seznam.cz Příjem tísňové výzvy Nejen rozsah nehody Přesné určení místa

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení

Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. prosinec

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

Letecká záchranná služba po roce 2020?

Letecká záchranná služba po roce 2020? Letecká záchranná služba po roce 2020? Eva Smržová, Sekce LZS SUMMK ČLS JEP Přednemocniční neodkladná péče v ČR (2017) 14 krajů = 14 ZOS 584 výjezdových skupin 10 vrtulníků LZS 1 094 808 výjezdů 5670 akcí

Více

TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS. MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS. MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Struktura Traumatologické plány, typy, požadavky TP ZZS začlenění,

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace TŘÍDÍCÍ KARTA PRO LÉKAŘSKÉ TŘÍDĚNÍ PŘI HROMADNÉM POSTIŽENÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP TŘÍDÍCÍ KARTA jednotná třídící = důležitý

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

DN autobusu , Horoměřická

DN autobusu , Horoměřická Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy DN autobusu 12. 1. 2018, Horoměřická Zpracoval: por. Mgr. Jan Havrda Datum zpracování: 20. 2. 2018 Kontakt: Datum aktualizace: 27. 2. 2018 jan.havrda@hzspraha.cz

Více

Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století. Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP

Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století. Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP Přednemocniční neodkladná péče v ČR ve 21. století Legislativní ukotvení (zákony

Více

CVIČENÍ SLOŽEK IZS JMK K OVĚŘENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Hradec Králové,

CVIČENÍ SLOŽEK IZS JMK K OVĚŘENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Hradec Králové, TRAUMA 2009 CVIČENÍ SLOŽEK IZS JMK K OVĚŘENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Hradec Králové, 27. 11. 2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín: 20. srpna 2009 Cvičí: - všechny základní složky IZS JMK + ústavní

Více

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 BRK-03-2011-05P Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 03/2011 dne 17. 02. 2011 zpracoval: L. Hanuška předkládá: D. Ryba Popis

Více

Optimalizace postupů a prostředků zdravotnické záchranné služby pro MU s HPO

Optimalizace postupů a prostředků zdravotnické záchranné služby pro MU s HPO Optimalizace postupů a prostředků zdravotnické záchranné služby pro MU s HPO Ing. Michal Veselý, Ph.D. vesely17@email.cz 15. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE 29. - 30. listopadu

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ. ročníku konference MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE 27. - 28. listopadu 24 Aula Univerzity Hradec Králové Pavel Urbánek Jan Urbánek ZZS JmK, p.o.

Více

Taktické cvičení složek IZS

Taktické cvičení složek IZS Taktické cvičení složek IZS Nácvik činností odřadu třídenní nasazení v terénu Místo: Bývalý vojenský prostor Ralsko Termín: 15.-17.09.2017 Zpracoval: Bc. Pavel Štyndl, DiS. Vedoucí pracoviště krizové připravenosti

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Příprava ZZS a ZZ na HPZ/O

Příprava ZZS a ZZ na HPZ/O Příprava ZZS a ZZ na HPZ/O XI. kongresu s mezinárodní účastí Medicína katastrof Brno 2016 3. února 2016 hotel Continental, Brno MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Ing. Antonín Koukal ZZS JmK, p.o. Odbor krizového

Více

Hromadné postižení zdraví

Hromadné postižení zdraví Spolupráce jednotek IZS při DN Tunel - mimořádná událost, více zraněných Hromadné postižení zdraví MUDr. Zvolánek Rudolf MUDr. Mezulianík René ZZS Jmk, p.o. Dopravní úrazy 2015, Brno 4.6.2015 Smysluplnost

Více

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK K ŘEŠENÍ HPO/ HPZ MEDICÍNA KATASTROF BRNO 5. února 2015 MUDr.Bc. Dana Hlaváčková vedoucí pracoviště krizové připravenosti (PKP)

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

Výbuch granátu. J.Koutecký, Dis.

Výbuch granátu. J.Koutecký, Dis. Výbuch granátu J.Koutecký, Dis. Volání na 155 Dne 22.9.2012 v 19:54 zdravotnickým operačním střediskem převzata událost Výjezd časová posloupnost 19:55 přijímáme výzvu 19:56 opouštíme základnu s informacemi

Více

V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové

V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Je urgentní příjem přínosem zdravotnickému zařízení a zdravotnické záchranné službě? Petr Hubáček Mimořádná

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/16 (08/2018) Stručný přehled

Více

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Autor: Otomar Kušička Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Definice: Vícečetná poranění orgánových systému, tělních oblastí a dutin, která buď jednotlivě nebo v kombinaci ohrožují

Více

Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.

Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o. Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o. Krizová připravenost MU KS při HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon

Více

INTERAKTIVNÍ SIMULÁTOR MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A HN

INTERAKTIVNÍ SIMULÁTOR MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A HN MEDICÍNA KATASTROF, 25. 26. listopadu 2010, Hradec Králové INTERAKTIVNÍ SIMULÁTOR MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A HN Mgr. Lukáš Tajčman, Mgr. Ján Hirjak MUDr. Zdeněk Schwarz ředitel ZZS HMP - ÚSZS Počítačová aplikace

Více

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji 1 Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji Ing. Nikola Konopásková Odbor zdravotnictví, Krajský úřad Středočeského kraje, 2015 2 Středočeský kraj 11 015 km 2

Více

Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr.

Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr. Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr. Michal Kříž nově: 2010 - VÝZVA oblastní systém vzdělávání NLZP a lékařů

Více

PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS

PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS Požár lesa 2015 Řídící cvičení: mjr. Bc. Martin Škulina Velitel zásahu: nprap. Ing. Michal Paleček Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS Jihočeského kraje V Táboře

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

ZZS a nemocnice - komunikace a organizace příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví. MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové, 14. 15.11.

ZZS a nemocnice - komunikace a organizace příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví. MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové, 14. 15.11. MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové, 14. 15.11.2006 ZZS a nemocnice - komunikace a organizace příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví MUDr. P.Urbánek, ČLSJEP spol. UM a MK, sekce MEKA Zdravotnická

Více

Cvičení Biohazardtýmu ZZS JMK Bulovka 2017 (aneb jak přestěhovat pacienta s podezřením na VNN přes půl republiky do hlavního města)

Cvičení Biohazardtýmu ZZS JMK Bulovka 2017 (aneb jak přestěhovat pacienta s podezřením na VNN přes půl republiky do hlavního města) Cvičení Biohazardtýmu ZZS JMK Bulovka 2017 (aneb jak přestěhovat pacienta s podezřením na VNN přes půl republiky do hlavního města) MUDr. Jasna Kubalová, MUDr. René Mezulianík Zdravotnická záchranná služba

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

SANITKA 2015 Medicína katastrof Brno,

SANITKA 2015 Medicína katastrof Brno, SANITKA 2015 Bc. Vladimír Husárek, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. René Mezulianík Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Medicína katastrof Brno, 3.2.2016 SANITKA 2015 Sdílíme prostor společné

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová MUDr. Robin Šín MUDr. Roman Sviták Systém ZZS v České republice zákonná úprava:

Více

Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí

Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí STČ

Více

se zaměř Královehradeck lovehradeckého ho kraje

se zaměř Královehradeck lovehradeckého ho kraje Mimořádn dná událost se zaměř ěřením m na úlohu operačního střediska a vedoucího lékal kaře e zásahuz Jiří Mašek, Libor Seneta Zdravotnická záchranná služba Královehradeck lovehradeckého ho kraje Mimořádn

Více

Zkušenosti z posledních útoků s hromadným postižením zdraví - aktivní střelec

Zkušenosti z posledních útoků s hromadným postižením zdraví - aktivní střelec Zkušenosti z posledních útoků s hromadným postižením zdraví - aktivní střelec ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně XIV. Kongres Medicína katastrof, Hradec

Více

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA Medicína katastrof, Hradec Králové 29. -30.11. 2012 Havárie autobusu Chorvatsko 23.6. Sobota 04:00h MEDEVAC 1 Chorvatsko 24.6. (neděle) 1. výzva od

Více

Kritický přístup k hodnocení cvičení IZS (Hradec Králové 2006) Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Kritický přístup k hodnocení cvičení IZS (Hradec Králové 2006) Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Kritický přístup k hodnocení cvičení IZS (Hradec Králové 2006) Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zadání cvičení Technologický výbuch trafostanice Souběžná autonehoda osobního automobilu a nákladní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Evakuace nemocnice- je někdo skutečně připraven?

Evakuace nemocnice- je někdo skutečně připraven? Evakuace nemocnice- je někdo skutečně připraven? VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013 hotel Holiday Inn, 7. a 8.února 2013 Pavel Urbánek Renata Valentová Antonín Koukal FN Brno

Více

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března 2008 Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda Podrobně prezentována v odborném časopise PO, IZS a ochrany obyvatelstva 112 č.6/2008 v článku Hromadná

Více

Rallye Rejvíz Nebojsa Den. Brave man. Legendu posádka obdrží s instrukcemi. Časový limit pro splnění úkolu: max. 12 min

Rallye Rejvíz Nebojsa Den. Brave man. Legendu posádka obdrží s instrukcemi. Časový limit pro splnění úkolu: max. 12 min Nebojsa rave man Muž, asi 25 let, pád z kola v lese, masivně krvácí z krku a hrudníku, při vědomí, více volající žena neví. Vyšetřit a ošetřit postiženého. Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat

Více

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Lukáš Tajčman, DiS. Útvar krizového managementu Současný stav Návěsový modul HN Tahač Mercedes Actross návěsovým přívěsem pořízen: květen 2006 Kyslíkový

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Vzdělávací modul Mimořádná událost s využitím software XVR pro zaměstnance ZZS KV

Vzdělávací modul Mimořádná událost s využitím software XVR pro zaměstnance ZZS KV Vzdělávací modul Mimořádná událost s využitím software XVR pro zaměstnance ZZS KV Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV jedna z forem vzdělávání zaměstnanců ZZSKV zařazeno do organizační struktury ZZS

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO

Více

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Ing. Jakub Vachek ZZS Středočeského kraje, p. o. Pracoviště krizové připravenosti Vančurova 1544, Kladno email.: jakub.vachek@zachranka.cz SMĚRNICE MZ ČR

Více

Urgentní příjem a mimořádné události. Simona Bauerová, Jana Flajšingrová

Urgentní příjem a mimořádné události. Simona Bauerová, Jana Flajšingrová Urgentní příjem a mimořádné události Simona Bauerová, Jana Flajšingrová Mimořádná událost Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život,

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více