Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 EXPLOZE 2007 ÚSZS SK, OS Benešov-Kutná Hora, Kačenga, Jirková, Maternová, Dizon, Kotek, Škoulouvá, Bláha MEKA Hradec Králové 20. a

2 Osnova Námět cvičení Cíle Provedení Nasazení sil Nasazení prostředků Časová osa Hodnocení Závěr

3 Námět cvičení I Únik a následná exploze zemního plynu v Základní škole ulice Březinská, Vlašim způsobená elektrickou jiskrou ve vypínači osvětlení chodby. Exploze vznikla vprostoru chodby a schodiště v prvním podlaží budovy na konci výuky, kdy žáci opouštějí prostory školy a jdou do šaten. Na chodbách se nacházelo 40 žáků, v dalším patře vučebnách 30 žáků, kteří byli bez zranění, ale bylo nutné je evakuovat. Dle příčiny mimořádné události jsme počítali scharakteristickými poraněními postižených osob: blast syndrom, crush syndrom, popáleniny, polytraumata, izolované poranění jednotlivých částí těla.

4 Námět cvičení II Vzhledem k místu MU (Vlašim) a sídla spádového ZZ (Benešov) jsme cvičení provedli ve dvou fázích časově v obráceném pořadí: 1. fáze na místě MU v Základní škole ulice Březinská ve Vlašimi IZS (HZS, Sbor dobrovolných hasičů-sdh, Policie České republiky-pčr, Městská policie-mp a ZZS)

5 Námět cvičení III 2. fáze v objektu Nemocnice Rudolfa a Stefanie (spádové ZZ) a ZZS Vynechali jsme transport z místa MU do spádového zdravotnického zařízení. Ke cvičení jsme použili síly a prostředky ZZS mimo službu

6 Cíle cvičení ZZS a spádové ZZ Ve 2. fázi, která předcházela, jsme prioritně chtěli nacvičit předávání a příjem raněných ve spádovém zdravotnickém zařízení (ZZ) a nově vypracovanou a schválenou metodiku Operační řízení u MU.

7 Cíle cvičení složek IZS V1. fázi, která následovala jsme plánovali procvičení součinnosti složek IZS na místě MU. Hlavním cílem ZZS bylo procvičení metodiky První posádka na místě MU a další činnost na obvazišti.

8 Provedení ZZS a spádového ZZ I Dne jsme na travnaté ploše (heliport) v objektu Nemocnice R+S shromáždili namaskované figuranty (studenty Střední zdravotnické školy)- stav po vyproštění. Pedagogický dozor aktivoval záchranný řetězec telefonátem na tísňovou linku 155.

9

10

11 Provedení ZZS a spádového ZZ II Po dojezdu první posádky na místo cvičící postupovali podle metodiky První posádka na místě MU.

12 Provedení ZZS a spádového ZZ III Postupně podle časového rozpisu na místo HN dojížděly sanitní vozy v časových intervalech blížícím se reálným dojezdům na reálné místo Základní škola Březinská Vlašim.

13 Provedení ZZS a spádového ZZ IV Prováděli jsme TRIAGE postižených, základní ošetření a přípravu ktransportu.

14 Provedení ZZS a spádového ZZ V Zdravotnické operační středisko (ZOS) Benešov postupovalo dle metodiky operační řízení při MU. Aktivovalo síly a prostředky potřebné klikvidaci MU, krizový štáb (KŠ) a následně TP oblastního střediska.

15 Provedení ZZS a spádového ZZ VI Transport proběhl sanitními vozy do Nemocnice R+S na předem domluvená příjmová místa dle traumaplánu ZZ. Předání se uskutečnilo snaší dokumentací třídící karty.

16 Provedení ZZS a spádového ZZ Následně byli fingovaní postižení vyšetřeni, byla doplněna dokumentace a poraněni pokračovali na další vyšetření vdoprovodu a sadekvátním zajištěním. VII

17 Provedení ZZS a spádového ZZ VIII Cvičení v ZZ bylo ukončeno předáním zraněných na určené pracoviště a stanovením diagnózy. Aktivaci traumaplánu pro ZZS ukončilo ZOS na pokyn předsedy KŠ vedoucího oblastního střediska ZZS.

18 Provedení cvičení IZS I Dne proběhl nácvik přímo vobjektu Základní školy ve Vlašimi. Na místo MU se po oznámení na tísňovou linku 112 dostavily jednotlivé složky IZS. Velitel zásahu vymezil nebezpečný prostor a koordinoval činnost.

19

20

21 Provedení cvičení IZS II První posádka ZZS postupovala podle metodiky (viz. 2.2.) Další síly a prostředky se postupně zapojovaly podle předem daného harmonogramu vytvořeného dle reálných dojezdových časů z výjezdových stanovišť.

22 Provedení cvičení IZS III Probíhalo třídění postižených, vyplňování třídících karet, ošetření a příprava ktransportu.

23 Provedení cvičení IZS IV Po odsunovém třídění jsme postižené transportovali na blízké náměstí. Provoz na odsunové trase řídili společně PČR a MP města Vlašim.

24 Provedení cvičení IZS V ZOS Benešov postupovalo podle metodiky Akce byla ukončena po dohodě vedoucího lékaře a velitele zásahu.

25 Nasazení sil cvičení ZZS a spádového ZZ posádky mimo službu v počtu 3x RLP 5x RZP ZOS operátorka ve službě. Reálné prostředky do 1 hodiny na místě MU 13x RLP, 5x LZS, 6x RZP ( 7x RLP vlastní posádky sdojezdem do 30 minut. Mimo oblast vrámci kraje 3x RLP, 3x RZP a mimo kraj 3x RLP, 3x RZP sdojezem do 1 hodiny, 5 posádek LZS sdoletem do 30 minut.)

26 Nasazení sil cvičení složek IZS Posádky mimo službu 1x RLP 4x RZP ZOS operátorka ve službě. Reálné prostředky do 1 hodiny na místě MU 9x RLP 4x LZS 3x RZP (7xRLP vlastní s dojezdem do 30 min, Mimo oblast vrámci kraje 1x RLP, 1x RZP a mimo kraj 2x RLP, 3x RZP sdojezem do 1 hodiny, 4 posádky LZS s doletem do 30 minut.)

27 Nasazení prostředků I U obou fázi jsme použili modul pro hromadné neštěstí (kontejnery)

28 Nasazení prostředků II modul pro podporu traumaplánu (vozík)

29 Časová osa I 9:08 ZOS BN přijímá na tísňovou linku 155 výzvu - výbuch plynu ZŠ Vlašim- 40zraněných dětí 9:09 ZOS BN výzva pro I.pos RLP ZBN 460 (pos. se ozývá až na 2 zavolání) 9:10 výjezd ZBN 460 9:10 ZOS BN volá na 112-ta přepojuje na HZS Benešov(jaký je smysl tohoto centrálního volání?) 9:11 místo ZBN posádka na místě 9:11 ZOS BN volá PČR BN 9:12 hlášení lékaře pos.zbn 460(velitel zdravot. zásahu-vzz z místa zásahu- asi 40 zraněných požadavek: 5xRLP,5xRZP,7xDZS,5xLZS aktivace traumaplánu II.st. 9:13 ZOS BN výzva pro RLP ZKH 457 9:14 výjezd ZKH 457 9:14 ZOS BN volá LZS Praha - letová + možnost pozemních sil 9:14 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 117(několikrát- však marně) 9:15 ZOS BN volá LZS Vysočina - letová 9:16 ZOS BN výzva pro RLP ZKH 455(ozývá se ZKH 456) 10:22 ZOS BN přijímá na státní linku 485 výzvu 10:23 ZOS BN výzva pro I.posádku RLP ZBN 460, 10:23 ZOS BN volá 112, HZS BN, PČR BN 10:24 výjezd ZBN : hlásí vznik MU 10:24 HZS BN hlásí vznik MU 10:25 ZOS BN volá LZS Praha-letová, volná 10:26 ZBN 460 hlásí místo 10:26 ZOS BN volá LZS Vysočina-letová, není volná, 1x RZP Počátky 10:26 lékař ZBN 460 hlásí z místa výbuch plynu, požaduje HZS, PČR 10:27 ZOS BN volá LZS Plzeň-letová,volnáletová,volná 10:28 ZOS BN volá LZS České Budějovice-letová, není volná 10:28 ZOS BN výzva pro pos.zbn :28 ZOS BN volá LZS Hradec Králové-letová, letová, volná 10:28 ZOS BN volá LZS Brno-letová, volná 10:30 ZOS BN výzva pro pos. ZBN :31 ZOS BN výzva pro pos. ZBN :32 ZOS BN volá DZS BN- 1x volná

30 Časová osa II 9:17 ZOS BN opět výzva pro ZKH 455 9:17 výjezd ZKH 455 9:17 ZOS BN volá LZS ČB - letová 9:18 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 197 9:18 výjezd ZKL 197 9:19 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 190 9:19 výjezd ZKL 190 9:19 ZOS BN volá ÚSZS SK Kladno-oznámení oznámení MU,aktivace TP oblasti 9:20 ZOS BN výzva pro RZP ZKL 116 9:20 výjezd ZKL 116 9:21 ZOS BN opakuje výzvu pro ZKL 117 9:21 výjezd ZKL 117 9:22 ZOS BN výzva pro RZP ZKH 456 9:22 výjezd ZKH 456 9:23 ZOS BN volá ZOS PV výpomoc - 2xRLP,2xRZP, 1xR- W 9:24 ZOS BN volá ZOS Příbram výpomoc - 1xRLP, 1xRZP 9:24 ZOS BN rozesílá SMS přes systém GK: KŠ oblasti a kraje posádky BN,VL,VO posláno 80 SMS - 21odpovědí(8zúčastněných, 13nezúčastněných) 9:25 ZOS BN volá ZOS Tábor výpomoc - 1xRLP, 1xRZP 9:25 ZOS BN volá 1 operátorku do služby -dojezd 20min. 10:33 ZBN 420 místo 10:33 ZOS BN volá ZOS Praha Venkov-1xRLP,1xRZP 10:33 ZBN 460 lékař hlásí z místa-hasiči vyprošťují, odvětrávají, ZS čeká 10:34 ZOS BN hlásí událost ZOS Kladno 10:35 ZOS BN volá ZOS Tábor- 1x RLP, 1x RZP 10:35 ZBN 421 hlásí místo 10:35 ZOS BN výzva pro pos.zbn :38 ZBN 417 hlásí místo 10:48 ZOS BN volá ZBN 460 o informace z místa MU a hlásí dostupné prostředky 10:50 ZOS BN odesílá SMS 10:50 ZOS BN volá ARO BN- 3xventžilované lůžko 10:51 ZOS BN volá chir.amb.bn(počet možných ošetření,lůžek-jako vždy-konkrétní čísla neví) 10:53 ZOS BN volá dětské BN-7xlůžko 11:09 ZBN 460 hlásí 4x červené-domluva o umístění 11:15 ZBN 410 hlásí odjezd ARO BN 1x červená 11:17 ZBN 421 hlásí převoz červeného k vrtulníku 11:18 ZBN 410 hlásí předání, je posláno zpět na místo MU 11:19 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:21 ZBN 417 3x červení k vrtulníku 11:22 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:23 ZBN 460 lékař hlásí epi.zá.na místě MU-žádost o ostrý výjezd + žádá informace o volných lůžkách

31 Časová osa III 9:26 ZOS BN volá LZS Plzeň letová 9:27 ZOS BN volá DZS BN 2 volné vozy DZS vbn a 1 ve Vlašimi 9:28 ZOS BN hlásí vznik MU na: ARO BN, CH.A. BN 9:29 ZOS BN volá LZS HK - letová 9:31 VZZ - dotaz na LZS - odpověď ZOS BN - 5x letová(praha,jihlava,plzeň,čb,hk) 9:31 ZOS BN hlásí vznik MU na: dětské BN,inter.amb.BN 9:34 VZZ - dotaz na lékařské posádky-odpověď odpověď ZOS BN- 2x z oblasti,3xpv+pb,5xlzs 9:38 ZOS BN volá Ph.Vinohrady-popáleniny- volná lůžka-4xjip,5x stand. 9:40 ZOS BN volá Ph.Krč trauma děti - volná lůžka-2xjip, stand. 9:41 ZOS BN hlásí vznik MU na :ORL BN 9:42 ZOS BN volá ZOS Vysočina výpomoc - Pelhřimov 1xRLP,1xR-W,Pacov 1xRZP,Počátky 1xRZP 9:42 ZKH 455 hlásí místo MU 9:46 velitel zdravotnické dopravy - VZD - hlásí - ZKL 190-1x ak.břicho - chir.amb.bn (1) 11:23 ZBN 410 1x červený - ARO BN 11:23 ZBN 421 1x červený chir.bn 11:25 ZBN 410 po předání a zpět MU 11:26 ZBN 417 3xčervení -chir.bn, ARO BN, trauma Krč 11:26 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:29 ZBN 420 2x červení - chir.jip, chir.amb. 11:29 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:31 ZBN 420 po předání a zpět MU 11:35 ZBN 417 3x ORL,chir.BN 11:36 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:38 ZBN 420 2x žlutí-praha Krč 11:38 ZBN 410 3x žlutí chir., ORL BN 11:38 ZBN 421 2x chir.,orl Tábor 11:40 ZBN 417 3x žlutí Praha Krč 11:40 ZBN 410 po předání a zpět MU 11:40 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:40 ZBN 420 po předání a zpět MU 11:40 ZBN 417 po předání a zpět MU 11:42 ZBN 460 hlásí poslední 4 žlutí - Praha Motol a Tábor, 15x zelení BN chir. 11:45 ZBN 410 1x žlutý Praha MOtol

32 Časová osa IV 9:47 ZOS BN avízo chir.amb.bn 9:53 VZD- ZKL 116 1x červený -ARO BN (2) 9:54 ZOS BN avízo ARO 9:56 VZZ dotaz na čas přistání LZS, ZOS BN Ph,Jh,Pl-přistává,ČB,HK- přist.za 5 min. 9:57 VZD ZKH 456 1x červený(vyhřezlé vnitřnosti) ARO BN (snad op.sál) (3) ZOS BN žádá o hlášení pořadových čísel postižených 9:58 ZOS BN avízo ARO 9:59 VZD ZKL 197 1x por.břicha ARO BN (4) 10:00 VZD hlásí návrat ZKL :01 VZZ opět dotaz na přistání LZS- /zbytek/ (zbytečná relace),zos- už přistávají 10:01 ZOS BN avízo ARO 10:02 VZD ZKL 117 1x por.hrudníku ARO BN (5) 10:03 ZOS BN avízo ARO (už 4 postižený- ARO se diví-domluveni domluveni 3) 11:45 ZBN 421 1x žlutý Praha Krč 11:46 ZBN 410 po předání a zpět MU 11:47 ZBN 421 po předání a zpět MU 11:49 ZBN 460 hlásí nakládání posledních pacientů 11:50 ZBN 420 2x žlutí chir.tábor 11:51 ZBN 417 3x chir.bn 11:51 ZBN 460 hlásí únik některých dětí na autobus 11:51 ZBN 420 po předání zpět nazákladnu 11:51 ZBN 3x zelení - chir.bn 11:54 ZBN 410 po předání zpět na základnu 11:54 ZBN 460 lékař hlásí dokončení odsunu 11:54 ZBN 417 po předáíní zpět na základnu 11:56 ZOS BN hlásí všem posádkám konec odsunu raněných 12:00 ZOS BN volá konec cvičení - ZOS Kladno, cílovým nemocničním zařízením, okolním ZOS

33 Časová osa V 10:05 VZD ZKL 190 1x kontuze krční páteře chir.amb.bn (6) 10:05 ZOS BN avizo chir.amb. 10:06 VZD hlásí návrat na místo ZKL 116,ZKH :08 VZD ZKH 455 3x lehčí zranění chir.amb.bn (7,8,9) 10:09 ZKH 455 se hlásí 3x l.zr. chir.amb.bn (7,8,9) 10:10 ZOS BN avízo chir.amb. 10:11 VZD ZKH 456 1x trauma dětské BN (10) 10:12 ZOS BN avízo dětské 10:13 VZD hlásí návrat na místo ZKL 190, ZKL 197, ZKL :15 VZD ZKL 116 1x kontuze hrudníku chir.amb.bn (11) 10:16 ZOS BN avízo chir.amb. 10:16 VZZ hlásí zhoršení stavu 1 postiženého-žádá žádá RLP převoz trauma Praha (12) 10:17 ZOS BN volá VZD o informaci o volné RLP pos. na místě zásahu 10:18 ZOS BN volá ZKH 455 výzva na místo MU převoz trauma Praha 10:19 VZZ hlásí na ZOS BN že pos. ZKH 457 přebírá postiženého-trauma trauma Praha (12) 10:21 VZD ZKL 117 1x ot.fr.hk,fr.kotníku chir.amb.bn (13) 10:22 ZOS BN avízo chir.amb.bn 10:23 VZD ZKL 190 1x fr.dk, kontuze steh.svalu chir.amb.bn (14) 10:24 VZD hlásí návrat ZKH 456

34 Časová osa VI 10:25 ZOS BN avízo chir.amb. 10:26 VZD ZKL 197 1x fr.zápěstí,tržná rána čela chir.amb.bn (15) 10:26 ZKH 455 hlásí 3x kontuze,bolesti hlavy chir.amb.bn (16,17,18) 10:27 ZOS BN avízo chir.amb. 10:28 VZD ZKH 457 žádost na ZOS na umístění trauma Praha (12) 10:29 ZOS BN zajišťuje dětské trauma Ph.Krč-avízo 10:30 VZD ZKL 116 1x kontuze hrudníku,dk chir.amb.bn (19) 10:30 ZOS BN upozorňuje VZD na třídění postižených dle START barev 10:32 ZOS BN avízo chir.amb.bn 10:32 VZD hlásí návrat na místo ZKL :35 VZD ZKH 456 2xkontuze 1xŽ,1xZ chir.amb.bn (20,21) 10:36 ZOS BN avízo chir.amb. 10:37 VZD ZKL 117 1x fr.pánve, krčku DK Ž chir.amb.bn (22) 10:38 ZOS BN avízo chir.amb. 10:39 VZD ZKL 197 1x fr.dk,hk Ž chir.amb.bn (23) 10:40 ZOS BN avízo chir.amb. 10:41 VZD ZKL 190 4x tržné rány, fr. 4xZ chir.amb.bn (24,25,26,27) 10:42 ZOS BN avízo chir.amb. 10:44 VZD ZKH 455 2x tržné rány,kontuze 2xZ chir.amb.bn (28,29) 10:45 ZOS BN avízo chir.amb. 10:46 VZD ZKL 116 4x fr.,kontuze 4xZ chir.amb.bn (30,31,32,33) poslední postižení zmísta zásahu 10:47 ZOS BN avízo chir.amb. 10:48 ZOS BN dotaz na VZZ zkš kraje-počet zbylých postižených VZZ hlásí konec odsunu zraněných ZOS BN dotaz na VZZ počet postižených odsunutých LZS VZZ hlásí 5 odsunutých LZS (předpokládám 5xČ), (34,35,36,37,38) 10:49 VZZ hlásí ukončení zásahu na místě MU návrat na základnu 10:50 ZKH 455 hlásí ukončení předání pacientů a čeká na další pokyn ZOS BN oznamuje ukončení zásahu na místě MU, ZKH 455 zpět na základnu 10:52 ZOS BN hlásí ZOS Kladno a ARO BN ukončení zásahu na místě 12:00 po dohodě s KŠ oblasti ukončení aktivace TP oblasti

35 Hodnocení Zhodnotit můžeme celé cvičení dohromady. Úkoly, které jsme si určili jsme dostatečně procvičili. Samozřejmě se vyskytli chyby, ale nejsou nijak zásadní(práce sdokumentací, činnost na obvazišti) Vypracované metodiky První posádka na místě MU a Operační řízení u MU jsou plně funkční. Zásadnější mezery vidíme spíše vpřípravě cvičení a ještě více ve společném vyhodnocení jak jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, tak podrobné zhodnocení akce jako celku dle předem vytýčených cílů.

36 datum námět -autor (ZZS, HZS, SDH, PČR, MP, AČR) ZZS zúčastněné složky vlastní jiné ÚSZS LZS okres mimo okres pozemní ve službě Z+H Z+H Z+H mimo službu 2/6 3/5 1/4 ve službě mimo službu HZS + + SDH + + PČR + + MP + + AČR jiné součinnost IZS + + operační řízení + činnost 1.posádka cíle činnost na místě TRIAGE obvaziště spotřeba materiálu přesnost rychlost START lékařské + odsun-směrovánísměrování předávání v ZZ +

37 součinnost IZS příprava (hod) poučení cvičící poučení figuranti 1 1 0,5 součinnost se ZZ 2 VLZ červený práce na místě TRIAGE plánovaní/vytříděný žlutý zelený černý nezraněný vyhodnocení ZOS materiál spotřeba směrování časová osa krystaloidy koloidy opiáty (fent/suf/mo/rap)ml IZS analget. Jiné na místě po zpracování dat

38 Závěry dopracovat chybějící metodiky vrámci naší organizace. Vrámci IZS chceme spolupracovat při tvorbě typových plánu konkrétních činností a samozřejmě při přípravě dalších cvičení dotahovat cvičení společné vyhodnocení Procvičovat už metodiky vydané Vyhodnocovat ostré MU vzhledem k platným postupům

39 Děkuji za pozornost