Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!"

Transkript

1 Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže je společnost INTERSNACK a.s., se sídlem Choustník 164, okres Tábor, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51 (dále jen pořadatel ). Organizátorem soutěže je společnost McCANN- ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2080 (dále jen organizátor ). 2. Termín a místo konání soutěže Soutěž probíhá na území České republiky od do včetně (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). Soutěž je pro účely vyhodnocení soutěže rozdělena do 4 samostatných soutěžních kol a to: 1. soutěžní kolo probíhá od :00:00 hod do :59:59 hod 2. soutěžní kolo probíhá od :00:00 hod do :59:59 hod 3. soutěžní kolo probíhá od :00:00 hod do :59:59 hod 4. soutěžní kolo probíhá od :00:00 hod do :59:59 hod (dále jen soutěžní kolo ). 3. Účastníci soutěže Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" či soutěžící ). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle 22, z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, nevzniká nárok na výhru. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 4. Soutěžní výrobek Pro účely této soutěže se soutěžním výrobkem rozumí produkt Bohemia Chips Pečené kuře 77 g nebo 150 g se speciálním soutěžním balením, které je opatřeno soutěžní samolepkou se specifickým unikátním kódem (dále jen soutěžní kód ), prodávaný v době konání soutěže na území České republiky (dále společně jen jako soutěžní výrobek ).

2 5. Princip a podmínky soutěže, odměna účastníků Účastník se do soutěže zapojí tak, že: 1. Se v době a místě konání soutěže zaregistruje (dále jen registrace ) na internetové stránce a to tak, že se připojí do zde umístěné soutěžní aplikace (dále jen soutěžní aplikace ): a) prostřednictvím Facebook loginu, čímž dává účastník svůj souhlas se sběrem následujících kontaktních údajů (které jsou součástí jeho Facebook profilu) a to svého jména a příjmení a kontaktního e- mailu a telefonního čísla. Zde bude účastník zároveň vyzván k potvrzení souhlasu s pravidly soutěže a zásadami ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly; nebo Tento způsob registrace může využít pouze soutěžící, který je uživatelem sociální sítě FACEBOOK, má po celou dobu trvání soutěže aktivní svůj FACEBOOK. Účastník musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na b) prostřednictvím registrace přes telefonní číslo. Na webových stránkách soutěže do zde umístěného formuláře soutěžící uvede své telefonní číslo, na které mu systém automaticky odešle SMS s vygenerovaným a unikátním PIN kódem, který nadále ve spojení s telefonním číslem slouží pro přihlášení do soutěžní aplikace. Systém technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem: Kubánské nám. 11, Praha 10, Vršovice, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Touto registrací si soutěžící vytvoří v soutěžní aplikaci svůj osobní účet (dále jen osobní účet ), který slouží pro další účast v soutěži a pro možnost nahrávání jednotlivých soutěžních unikátních kódů. Obratem po úspěšné registraci bude prostřednictvím svého osobního účtu soutěžící vyzván k doplnění kontaktní adresy, pro případnou možnost doručení výhry. 2. Zakoupí v době a místě konání soutěže soutěžní výrobek resp. bramborové lupínky Bohemia Chips Pečené kuře 77 g nebo 150 g označené soutěžní etiketou se samolepkou, obsahující unikátní soutěžní kód. Za tento nákup soutěžního výrobku obdrží soutěžící od prodejce účtenku za provedení soutěžního nákupu (dále jen soutěžní účtenka ). Tyto soutěžní účtenky bedlivě uchovávejte, pro účely vyhodnocení nároku na výhru a předání výhry! 3. Následně unikátní soutěžní kódy již může účastník nahrávat do soutěžní aplikace resp. do svého osobního účtu, který si v soutěžní aplikaci vytvořil. Soutěžní kódy jsou nahrávány pro účely vyhodnocení soutěže do příslušného soutěžního kola podle okamžiku, kdy byl soutěžní kód prostřednictvím nahrání do osobního účtu soutěžícího doručen do soutěže (není tedy relevantní,

3 v který den v době konání soutěže byl soutěžní nákup uskutečněn, ale kdy se soutěžící rozhodne konkrétní soutěžní kód registrovat). 4. V každém soutěžním kole vyhrává 75 nejrychlejších účastníků, kteří splnili zcela pravidla této soutěže a jako první až sedmdesátý pátý v pořadí nasbírají v příslušném soutěžním kole 10 unikátních kódů ze soutěžních samolepek soutěžních výrobků, designový pekáč (viz níže). 5. Soutěž je v každém soutěžním kole vyhodnocována samostatně. Do soutěže je možné se tak zapojit opakovaně, a to jak v rámci celé soutěže, tak i v rámci konkrétního soutěžního kola, vždy však s nově zakoupeným soutěžním výrobkem, resp. novým soutěžním kódem. 6. Soutěžní kódy nahrané soutěžícím v rámci soutěžního kola, nevyčerpané v příslušném soutěžním kole se přesouvají do dalšího soutěžního kola dle následujícího vzorce: do následujícího soutěžního kola se převede polovina soutěžních kódu soutěžícího z předchozího soutěžního kola. V případě lichého počtu soutěžních kódů se převede polovina soutěžních kódů zaokrouhlená směrem nahoru. Tedy například: v prvním soutěžním kole soutěžící nahrál 3 soutěžní kódy - do druhého soutěžního kola se s ohledem na výše uvedené pravidlo přenesou 2 soutěžní kódy. 7. V soutěži je možné vyhrát pouze jednou. V případě opakovaného vzniku nároku soutěžícího na výhru, je soutěžící vyřazen ze soutěže a k jeho účasti se již nepřihlíží. 6. Soutěžní podmínky: a) Soutěžící se může soutěže účastnit výhradně prostřednictvím jednoho osobního účtu, tedy soutěže se nemůže zúčastnit jako jedna osoba pod více osobními účty. b) V případě důvodného podezření o mnohosti účasti jedné osoby prostřednictvím více osobních účtů, budou všechny registrace takového soutěžícího bez uvedení důvodu a stanovení náhrady ze soutěže vyloučeny. c) Každý jednotlivý soutěžní kód z obalu soutěžního výrobku lze do soutěže nahrát pouze jednou, poté je zneplatněn a nelze jej dále použít. V případě, že se soutěžící či více soutěžících pokusí do soutěže nahrát jeden (totožný) soutěžní kód, je platné pouze první nahrání, další pokusy o nahrání již nebudou reflektovány. d) Soutěž je vyhodnocována každé soutěžní kolo samostatně. Nevyčerpané soutěžní kódy nahrané soutěžícím na jeho osobní účet v jednom soutěžním kole se převádí do dalšího soutěžního kola, maximálně v jedné polovině (případně zaokrouhlené nahoru viz výše). Osobní účet soutěžícího však zůstává po celou dobu trvání soutěže v platnosti. e) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy uvedenou všechny požadované registrační údaje. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. f) Organizátor a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4 g) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. 5. Výherce, výhra v soutěži a předání výher V příslušném soutěžním kole se výhercem stává 75 nejrychlejších účastníků soutěže, kteří zcela splní pravidla této soutěže a v příslušném soutěžním kole nasbírají a nahrají do svého osobního účtu v rámci soutěžní aplikace 10 unikáních soutěžních kódů jako 1 až 75 v pořadí, tedy 75 nejrychlejších účastníků soutěže, kteří v daném soutěžním kole nahrají do soutěže 10 unikátních kódů se soutěžních samolepek - vyhrává 1 ze 300 originál pekáčků BergHOFF Geminis - Oválná kameninová mísa na pečení s pokličkou v červeném provedení. V každý soutěžní kole se tak hraje o 75 originálních pekáčků, s tím, že výherce určený na základě těchto pravidel získává jeden kus výhry. V případě, kdy soutěžící nahrají poslední desátý unikátní kód ve stejném čase a nebude tak možné určit přesné pořadí, získává lepší pořadí ten soutěžící, který se do soutěže zapojil dříve tedy rozhodující jsou v takovém případě datum a čas registrace do soutěže. V případě, že by se ani dle tohoto kritéria nepodařilo jednoznačně určit všechny výherce ve sporných případech, vyhrazuje si organizátor právo určit konečné výherce položením doplňujících vědomostních otázek dle vlastního výběru. O výhře bude výherce obeznámen po skončení příslušného soutěžního kola zveřejněním v soutěžní aplikaci, s čímž soutěžící svou účastí v soutěži vyslovuje svůj souhlas. Nejpozději do konce května 2015 bude výherci zaslán informační e- mail s informacemi o výhře a způsobu jejího doručení (případně i s výzvou o doplnění doručovací adresy na území České republiky) a to prostřednictvím e- mailové adresy, kterou uvedli v soutěžním formuláři v rámci soutěžní aplikace. Výhra (resp. pokyny k uplatnění výhry) bude výherci zaslána na adresu, kterou uvedl v rámci registrace v soutěžní aplikaci (a to pouze na území České Republiky). Organizátor ani pořadatel nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné výherce úspěšně kontaktovat na základě jím uvedených kontaktů, a to zejména pro nesprávnost, neúplnost nebo nečitelnost uvedeného kontaktního údaje či nebude možné výhru řádně doručit. V případě, že se výherce nepodaří opakovaně kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích a výherce nekontaktuje organizátora ve lhůtě 5 pracovních dnů, zaniká nárok výherce na získání výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá k následnému použití, k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele. Za účastníka se považuje osoba, jež se zaregistrováním do soutěžní aplikace a vytvořením osobního účtu zařadila do soutěže. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu účastníka při předávání výhry tak, že vyzve účastníka k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným účastníkem, který je uveden v přihlašovacím registračním formuláři soutěže. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá na výhru nárok, výhra se nepředá. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair- play.

5 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v soutěži, resp. registrací v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži, resp. registrací v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů a dat v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti INTERSNACK a.s., se sídlem Choustník 164, okres Tábor, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen Společnost), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do vyjádření nesouhlasu s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese Společnosti požadovat ukončení zpracování osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Požadavek na ukončení zpracování osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s 77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 7. Další ustanovení a) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. b) Do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel resp. konečný spotřebitel soutěžních výrobků. Tedy do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel, jenž zakoupil výrobky pro svou a rodinnou spotřebu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří zakoupili výrobky za účelem podnikání, dalšího prodeje, či účastníci, kteří výrobky zakoupili za jiným účelem než pro svou a rodinnou spotřebu. c) Pořadatel je oprávněn konečným způsobem rozhodnout ve všech otázkách týkající se soutěže. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím. d) Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyžádat si od všech soutěžících všechny soutěžní účtenky za nákup soutěžních výrobků, a to zejména od výherců v soutěži a od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Pokud soutěžící řádně nepředloží originál (ověřenou kopii) těchto soutěžních účtenek ve stanovené lhůtě, bude ze soutěže vyloučen a na jeho účast nebude přihlíženo. Soutěžní účtenky doporučujeme zasílat prostřednictvím doporučené pošty. e) Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání soutěžních kódů ze strany soutěžících či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakékoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair- play.

6 f) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně formou dodatku a zveřejněno na soutěžních stránkách. g) V případě, že se výherci nepodaří výhru opakovaně předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry a na jeho místo nastupuje další soutěžící v pořadí příslušného soutěžního kola. Tento postup bude opakován maximálně 3krát, poté soutěžící ztrácí nárok na příslušnou výhru, a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže. h) Výhry, které se nepodařilo v soutěži přidělit konkrétnímu účastníku, propadají ve prospěch pořadatele. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanoveno. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Odpovědnost za případné vady výhry se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen. i) Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou; výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch pořadatele. j) Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. k) Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. l) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. m) Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www. bohemiachips.cz/pecenekure. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. n) Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude- li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. o) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění podmínek ze strany soutěžícího leží důkazní povinnost na soutěžícím. p) Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Účastník se zavazuje uvádět v přihlašovacím - registračním formuláři soutěže pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. q) Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher Českou poštou nebo jiným distribuční firmou, např. PPL.

7 r) Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK), či jinak odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. s) Pořadatel ani organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel ani organizátor dále neručí za doručení zprávy (e- mailu), kterým bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. t) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK. u) Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na V Praze

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada. Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: RNDr.

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více