PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY"

Transkript

1 PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY VYĚTLIVKY: KUP Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl. m. Prahy RHMP Rada hl. m. Prahy ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy doporučuje / souhlasí / schvaluje pořizování změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nedoporučuje / nesouhlasí / neschvaluje pořizování změny ÚP SÚ hl. m. Prahy číslo podnětu městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP datum VURM datum RHMP 81 MČ Praha Čakovice Čakovice výstavba logistického parku, čerpací stanice a sportovního areálu LR, S4, ÚSES, VV,, S4 105 MČ Praha Kunratice Kunratice 113 MČ Praha Kunratice Kunratice 122 MČ Praha Libuš Písnice 212 MČ Praha 11 Chodov stavba RD výstavba občanské vybavenosti, služeb, rekreační využití umístění plovoucí značky odstavná plocha pro terminál veřejné dopravy Opatov NL, NL/ C SMJ C E umístění plovoucí značky DH v SMJ E (výkres č. 4 Plán využití ploch); vložení plovoucí Hl. m. Praha značky DHM (výkres č. 5 Doprava) datum č. usn. ZHMP datum č. usn. 233 MČ Praha 8 Bohnice nezahušťování stávající zástavby Podhajská pole D, VV MČ Praha 8 Troja 235 MČ Praha 8 Troja 236 MČ Praha 8 Troja 237 MČ Praha 8 Troja 266 MČ Praha 8 Čimice 287 MČ Praha Libuš Libuš 342 MČ Praha Zbraslav Zbraslav nezahušťování stávající zástavby K Pazderkám a U polikliniky nezahušťování stávající zástavby K Pazderkám a Hnězdenská nezahušťování stávající zástavby Sosnovecká nezahušťování stávající zástavby Lodžská lepší využitelnost stávajícího objektu Správní archiv ÚMČ Praha 8 kombinace bydlení/obchod/služby/administrativa Z MČ Praha Troja Troja s užitkovou a okrasnou zahradou SO6, / MČ Praha Čakovice Čakovice vybudování minifarmy s obslužným správcovským domem a relaxační zónou s dětským hřištěm SO6 345 MČ Praha Zbraslav Zbraslav 346 MČ Praha Zbraslav Zbraslav 347 MČ Praha 13 Řeporyje provozování zahradnictví VV ZP, PZA D B

2 348 MČ Praha 8 Karlín, Libeň 349 MČ Praha 8 Čimice 350 MČ Praha Dubeč Dubeč 351 MČ Praha Královice Královice 352 MČ Praha 12 Modřany 353 MČ Praha 12 Modřany 354 MČ Praha Křeslice Křeslice 355 MČ Praha Křeslice Křeslice 356 MČ Praha 5 Košíře 357 MČ Praha Kunratice Kunratice 358 MČ Praha 18 Letňany 359 MČ Praha 5 Jinonice 360 MČ Praha Velká Chuchle Velká Chuchle přeskupení funkčních ploch revitalizace Rohanského ostrova Rohan City výstavba polyfunkčních objektů přeskupení funkčních ploch narovnání stávajícího využití s ÚP přestavba objektů za účelem bydlení užívání rekreačních objektů pro trvalý pobyt výstavba dvou bytových domů ; výstavba komplexu sportovišť umístění komunikace městského charakteru doplnění V vybudování areálu s pečovatelskou službou a domů s byty pro seniory ZP, G, OV G,, ZVO H,, SO3, H, G, ZP, TVV plovoucí značka, VV plovoucí značka C, NL, IZ ZP, LR, G, VV, ZP, H, ZVO G,, H, G, TVV plovoucí značka, VV plovoucí značka, OV LR,,, B, ZP, SO, NL, B, C, S4, VV plovoucí značka, VVpevná značka VN B B C ZP, SO3, G, popř., přerušeno S4 VV, V (VS školství) VV, V (VS školství), V (VZ zdravotnictví a sociální péče) 361 MČ Praha Koloděje Koloděje OP/NL,, PZA, NL 362 MČ Praha Koloděje Koloděje NL 363 MČ Praha Koloděje Koloděje TVV, ÚSES VOP, ÚSES 364 MČ Praha Koloděje Koloděje plocha sportu TVV, ÚSES, ÚSES 365 MČ Praha Koloděje Koloděje zrušení plovoucí značky (VV) 366 MČ Praha Koloděje Koloděje zrušení plovoucí značky A (ZP) A 367 MČ Praha Koloděje Koloděje OP, B 368 MČ Praha Koloděje Koloděje plochy sportu 369 MČ Praha Koloděje Koloděje B 370 MČ Praha Koloděje Koloděje ZP 371 MČ Praha Koloděje Koloděje zrušení pevné značky OV (VV pevná značka) OV 372 MČ Praha Koloděje Koloděje OV 373 MČ Praha Koloděje Koloděje 374 MČ Praha Koloděje Koloděje rozšíření ploch pro sport OP,, B 375 MČ Praha Koloděje Koloděje vypuštění kódu míry využití ploch B 376 MČ Praha Koloděje Koloděje vypuštění kódu míry využití ploch C 2590

3 377 MČ Praha Koloděje Koloděje vypuštění kódu míry využití ploch B 378 MČ Praha Koloděje Koloděje 379 MČ Praha Koloděje Koloděje 380 MČ Praha Koloděje Koloděje 381 MČ Praha Koloděje Koloděje 382 MČ Praha Koloděje Koloděje 383 MČ Praha Koloděje Koloděje 384 MČ Praha Koloděje Koloděje 385 MČ Praha Koloděje Koloděje 386 MČ Praha Koloděje Koloděje 387 MČ Praha Koloděje Koloděje 388 MČ Praha Koloděje Koloděje 389 MČ Praha Koloděje Koloděje 390 MČ Praha Koloděje Koloděje 391 MČ Praha Koloděje Koloděje 392 MČ Praha Zličín Zličín, Sobín 393 MČ Praha 6 Ruzyně 394 MČ Praha 3 Žižkov 395 MČ Praha Koloděje Koloděje OP/SO2 LR OP/SO2,, SO2 LR dotvoření územní rezervy pro SO2 OP/SO2 NL,,, PZA, OP/NL LR vytvoření parkových ploch NL, ZP vytvoření parkových ploch NL,, LR ZP OP, NL, LR OP, LR OP, LR LR NL LR vytvoření parkových ploch TVV ZP vytvoření parkových ploch B ZP vytvoření parkových ploch B ZP navrhovaná trasa přepojení pobočné ČOV Sobín na centrální stokovou výtlakové kanalizace síť Praha vytvoření pásu izolační zeleně oddělující rychlostní OP/VS C, OP/, IZ, VN, IZ komunikaci od záměru vybudování průmyslového VRÚ areálu potvrzení stávající zeleně v severním svahu navazujícím na park Parukářka, zrušení zastavitelnosti území a jeho přičlenění k ploše parku, ve zbylé části navýšení kódu míry využití území výstavba 2 RD 396 MČ Praha Řeporyje Řeporyje VV B 397 MČ Praha 13 Jinonice 398 MČ Praha Nebušice Nebušice 399 MČ Praha 8 Bohnice nízkopodlažní obytná zástavba 400 MČ Praha Benice Benice /SO3,4,5 401 MČ Praha 3 Žižkov 402 MČ Praha 15 Hostivař 403 MČ Praha 15 Hostivař 404 MČ Praha 15 Hostivař výstavba bytového domu výstavba skladových prostor G I, ZP Hl. m. Praha PZA NL, ZP OP,, LR 405 MČ Praha 15 Hostivař, popř. ZVO DZ, IZ B C VS /19 20/11 20/11

4 406 MČ Praha 11 Chodov D OV nástavba na polyfunkční objekt MČ Praha Dolní Počernice Dolní Počernice 408 MČ Praha Dolní Počernice Dolní Počernice bytová zástavba, popř. 409 MČ Praha 12 Kamýk, ZP, C 410 MČ Praha 12 Kamýk, SO3 vybudování sportovního zařízení 411 MČ Praha Řeporyje Řeporyje 412 MČ Praha Vinoř Vinoř 413 MČ Praha 16 Radotín 414 MČ Praha 6 Veleslavín 415 MČ Praha 8 Karlín 416 MČ Praha 10 Záběhlice 417 MČ Praha Kunratice Kunratice 418 MČ Praha Kunratice Kunratice 419 MČ Praha Kunratice Kunratice 420 MČ Praha Kunratice Kunratice 421 MČ Praha Kunratice Kunratice 422 MČ Praha Kunratice Kunratice zrušení kódu míry využití ploch projekt "Radotín centrum" výstavba RD (severovýchodní část), rozšíření ÚSES (jihozápadní část) náhrada za navrácení původního funkční využití před změnou Z 2001/00 zachování stávající zeleně OP/NL D,, LR DH /SO1, PZA, NL, SUP, VOP,, ÚSES 423 MČ Praha Kunratice Kunratice 424 MČ Praha Kunratice Kunratice 425 MČ Praha Kunratice Kunratice 426 MČ Praha Kunratice Kunratice 427 MČ Praha Kunratice Kunratice 428 MČ Praha Kunratice Kunratice 429 MČ Praha Kunratice Kunratice 430 MČ Praha Kunratice Kunratice 431 MČ Praha Kunratice Kunratice 432 MČ Praha Kunratice Kunratice 433 MČ Praha Kunratice Kunratice 434 MČ Praha 5 Radlice, Jinonice zcelení nemovité kulturní památky rozšíření sportovního zázemí neprokázaná potřeba rezerv pro vysoké školy posun zeleného pásu směrem na západ využití pro sportovní účely zrušení územní rezervy a zařazení do celoměstského systému zeleně oddělení areálu SAPA od obytné zástavby rozšíření stávajícího hřbitova znemožnění rozšíření stávajícího objektu zachování stávající zeleně stabilizace stávajícího využití pro sport a zeleň, zrušení části VRÚ potvrzení stávajícího využití území a) provozování stávající betonárny b) provozování stávajícího sběrného dvora D A C, popř., C OV LR SO3, OP/ZVS C, A, OP/ / B, / C, /VN C, bez územní rezervy, celoměstský ZP TVO VV, A, a), /ZVS, IZ,VRÚ b) a) VN nebo VS, IZ b) TVO, příp. VS /14

5 435 MČ Praha Lipence Lipence 436 MČ Praha 5 Jinonice 438 MČ Praha 5 Hlubočepy vypuštění podílu VV a rozšíření k zastavění obytná zástavba přeskupení funkčních ploch 439 MČ Praha 5 Jinonice přesunutí pevné značky VV 440 MČ Praha 5 Smíchov obytná výstavba VV, SO1,3 SO1, VV, A,, B, H, ZP, OV D,,IZ, TVV pevná značka G (VV pevná značka), H, DU VV SO1, B, C, D, H,, OV F, D, TVV pevná značka, VVplovoucí značka G, H (VV plovoucí značka), DU (VV plovoucí značka) 441 MČ Praha Suchdol Sedlec OP/ A, OP/VV, VV 442 MČ Praha Zbraslav Zbraslav rozšíření funkční plochy (výstavba rodinných domů) NL, A, 443 MČ Praha Zbraslav Zbraslav NL, A, 444 MČ Praha 4 Hodkovičky SO3, 445 MČ Praha Šeberov Šeberov 446 MČ Praha Šeberov Šeberov 447 MČ Praha Kunratice Kunratice 448 MČ Praha Kunratice Kunratice 449 MČ Praha Kunratice Kunratice 450 MČ Praha 8 Troja 451 MČ Praha 8 Čimice 452 MČ Praha 6 Vokovice, Veleslavín 453 MČ Praha 6 Ruzyně 454 MČ Praha 6 Bubeneč 455 MČ Praha Libuš Písnice 456 MČ Praha 6 Sedlec 457 MČ Praha 6 Vokovice 458 MČ Praha Šeberov Šeberov 459 MČ Praha Šeberov Šeberov 460 MČ Praha Šeberov Šeberov 461 MČ Praha 19 Kbely 462 MČ Praha 19 Kbely 463 MČ Praha 19 Kbely výstavba doprovodných funkcí pro rekreaci, menší provozovny nebo obchodního objektu, obč. vybavení, sportovních ploch dopravní propojení ulic Evropská a Na Petřinách obytná zástavba adaptace stávajícího objektu na obytný dům bytová zástavba a staveb pro hospodářskou údržbu vodního díla Kovářský rybník zachování stávajícího areálu OP ZP OP, B (C) C A A (B) C C B (C) přerušeno S4 VV ZP IZ, A IZ, VRÚ PZA OV OV OV D B B OV B

6 464 MČ Praha 14 Kyje 465 MČ Praha 14 Černý Most, Hostavice, Kyje přeskupení funkčních ploch /OV B, C,, SO3, VV,, ZP, OV F, SO6 467 MČ Praha 4 Podolí vymístění autoservisu a doplnění ploch pro bydlení DGP, DGP plovoucí značka 468 MČ Praha 4 Podolí 469 MČ Praha 4 Podolí 474 MČ Praha 4 Michle 475 MČ Praha 4 Michle 476 MČ Praha 4 Michle 477 MČ Praha 4 Michle 480 MČ Praha 4 Braník 481 MČ Praha 4 Braník 482 MČ Praha 14 Hloubětín zajištění sportovně rekreačního využití nové přemostění Vltavy Dvorecký most narovnání stávajícího využití s ÚP nové tramvajové propojení rozšíření ÚSES rozšíření ÚSES sportovně rekreační využití území a výstavba bariérových objektů zachování zeleně SO1, SO3,, SO1, S4 + tramvajová trať OV DZ, IZ, VN,, tramvajová trať (DH) + komunikace S4 VN, ÚSES DZ, ÚSES, VOP, ZVO, SO1,3,, ZP, ÚSES,,, ÚSES OV ZP LR MČ Praha Libuš Libuš a vytvoření ploch zeleně F, OV B, DH, DU, ZP, V,, 484 MČ Praha Libuš Libuš 485 MČ Praha Dubeč Dubeč 486 MČ Praha Dubeč Dubeč 487 MČ Praha Dubeč Dubeč 488 MČ Praha Dubeč Dubeč 489 MČ Praha Dubeč Dubeč 490 MČ Praha Dubeč Dubeč 491 MČ Praha Dubeč Dubeč 492 MČ Praha Dubeč Dubeč výstavba nízkopodlažních rodinných domů využití na zahradu či park ZP, C LR B, LR, ÚSES A, VRÚ A A, VRÚ ZP B A, VOP, ÚSES B 493 MČ Praha Dubeč Dubeč přesunutí návrhové komunikace z důvodu nemožnosti provedení na již zastavěných pozemcích a její možné vedení přes pozemek parc. č. 929 DU, OP/DU, C (ZP), OP/VV, VRÚ DU, OP/DU, C (ZP), OP/VV, VRÚ 494 MČ Praha Vinoř Vinoř přesunutí V 102 DK 55 a doplnění ploch pro sport SO2, OP, S2 S2, S4,, V MČ Praha 5 Košíře výstavba polyfunkčního objektu VN I 496 MČ Praha 20 Horní Počernice realizace objektů pro výrobu, skladování a distribuci OP VS / MČ Praha 20 Horní Počernice OP/SO1,3, OP/ZP, realizace obytné zástavby, ploch veřejné vybavenosti OP/VV, OP/ A, OP/a ploch oddechu B, VV, SO1, /21

7 498 MČ Praha 18 Letňany Lesopark Letňany potvrzení stávajícího stavu a doplnění ploch pro účely lesoparku LR, NL,, IZ, SO3,4,5, S4, SO 499 MČ Praha Velká Chuchle, MČ Praha Zbraslav, MČ Praha 12 Velká Chuchle, Malá Chuchle, Lahovice, Modřany realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a zkapacitnění koryta toku pro provádění zvýšených vodních stavů, přeložka VTL plynovodu VOP,, IZ, SO1, SO2, DP pevná značka, ÚSES, VTL plynovod včetně OP, V VOP,, IZ, SO1, SO2, DP pevná značka, ÚSES, VTL plynovod včetně OP, změna V, vymezení nové V Hl. m. Praha / MČ Praha 4 Braník, Krč, Michle, Podolí tramvajová trať Budějovická Dvorce bez tramvajové tratě tramvajová trať, nová V 501 MČ Praha 15 Hostivař SO6 popř. PZA,, 502 MČ Praha 12 Modřany NL 503 MČ Praha 12 Modřany LR 504 MČ Praha 8 Troja 505 MČ Praha 8 Troja 506 MČ Praha Libuš Písnice 507 MČ Praha 6 Ruzyně 508 MČ Praha Zbraslav Zbraslav 509 MČ Praha 5 Hlubočepy 510 MČ Praha Čakovice Třeboradice 511 MČ Praha 5, MČ Praha Velká Chuchle Hlubočepy, Malá Chuchle 512 MČ Praha 12 Modřany 513 MČ Praha 9 Vysočany 514 MČ Praha 6 Bubeneč nízkopodlažní bytová zástavba výstavba garáží, parkoviště (popř. malé výrobní haly) výstavba rodinných domků změna funkčního využití území obytné území Třeboradice obytná zástavba rozvoj komplexu barrandovských ateliérů, objekt sociálních služeb, realizace městského parku OP/ B IZ, OP/ A, OP/ZP, B, OP/LR NL/ZKC, ZVO, VN,, NL/, IZ LR VV B B C nespecifikováno dle záměru (DGP, VN) C, ZP, LR ZKC, ZVO, VN,, IZ, Hl. m. Praha duplicitní s č /13

8 "(9) Stávající výšková hladina může být v tomto území překročena pouze drobnými výškovými dominantami, jejichž přípustnost posoudí stavební úřad v územním řízení." 515 SÚ hl. m. Prahy SÚ hl. m. Prahy Změna závazné textové části územního plánu "Doplnění závazné textové části územního plánu přílohy č. 1 OOP č. 6/2009, Oddíl 8 Míra využití území a prostorové uspořádání, odstavec (9)" Odůvodnění: Umožnění architektonických zásahů, které mají pozitivní celoměstský význam, objektivně posilují kvalitu města. Návrh znění: "9.a Podmíněně přípustné je umístění dominanty celoměstského významu, jejíž parametry objektivně zvyšují urbanistické hodnoty města, kterou lze posoudit individuálně podle podmínek zvláštní přípustnosti. 9.b Podmíněně přípustné je ve výjimečných případech, kdy navrhovaná stavba svými parametry objektivně zvyšuje urbanistické hodnoty města, takový návrh posuzovat individuálně podle podmínek zvláštní přípustnosti, a to i v případě, že se nachází uvnitř hranice území se zákazem umisťování výškových staveb, ale v její bezprostřední blízkosti." / MČ Praha 15 Hostivař 517 MČ Praha Kolovraty Kolovraty 518 MČ Praha Křeslice Křeslice 519 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry změna reflektuje stávající stav využití a sjednocuje území do jedné funkční plochy výstavba vila domu nebo několika RD změna funkčního využití území zástavba především RD B nepřijali usnesení C, LR, S4 OP, LR,, SO1,3,5, SO1,3,4,5, OV, ZP, MČ Praha 4 lokalita Nusle Nad Nuslemi, které stanovují charakter 521 MČ Praha 4 lokalita Hodkovičky, které stanovují charakter 522 MČ Praha 4 lokalita Zelený pruh Dobeška, které stanovují charakter 523 MČ Praha 4 lokalita Lhotka K Novému dvoru, které stanovují charakter 524 MČ Praha 4 lokalita Krčská stráň Habrovka, které stanovují charakter 525 MČ Praha 4 lokalita Podolí Ondřejov, které stanovují charakter 526 MČ Praha 4 lokalita Podolí Ve Svahu, které stanovují charakter 527 MČ Praha 4 lokalita Braník Ve Studeném, které stanovují charakter 528 MČ Praha 4 lokalita Krč U Kola, které stanovují charakter 529 MČ Praha 4 lokalita Krč Dolnokrčská, které stanovují charakter 530 MČ Praha 4 lokalita Krč Jalodvorská, které stanovují charakter

9 531 MČ Praha 4 lokalita Michle Podle Kačerova, které stanovují charakter 532 MČ Praha 4 lokalita Lhotka Nad Koupadly, které stanovují charakter 533 MČ Praha 4 lokalita Podolí, Braník Jeremenkova, které stanovují charakter 534 MČ Praha 4 lokalita Starý Spořilov Záběhlice, které stanovují charakter 535 MČ Praha 4 lokalita Braník Branická stráň, které stanovují charakter 536 MČ Praha 4 lokalita Podolí Lopatecká, které stanovují charakter 537 MČ Praha 4 lokalita Jeremenkova II Nad kolonií a U družstva Práce, které stanovují charakter 538 MČ Praha 4 sídliště Novodvorská, které stanovují charakter 539 MČ Praha 4 sídliště Pankrác I+II, které stanovují charakter 540 MČ Praha 4 sídliště Krč, které stanovují charakter 541 MČ Praha 4 sídliště Zelená liška, které stanovují charakter 542 MČ Praha 4 sídliště Spořilov, které stanovují charakter 543 MČ Praha 4 lokalita Družstevní ochoz, které stanovují charakter 544 MČ Praha 4 lokalita centrální Nusle, které stanovují charakter 545 MČ Praha Čakovice Čakovice, Třeboradice vytvoření komunikace propojující ulice Schoellerova a Za Tratí (dle konceptu ÚPn); přetnutí území a LR, LR, DZ S1, V MČ Praha Čakovice Třeboradice vytvoření nové komunikace kolmé na ul. Za tratí (propojení ul. Za tratí s obytnými soubory); přetnutí území, LR,, IZ, OP/LR, LR,, IZ, OP/LR, DZ S1, V 547 MČ Praha Čakovice Třeboradice vytvoření nové silnice pro napojení obytného území V Pačátkách s ul. Schoellerovou (od ul. Na Zlaté přetnutí Mratínského potoka vedení silnice podél obytného území napojení na ul. Schoellerovu),, VOP, OP/LR, OP/ S MČ Praha Čakovice Třeboradice, Čakovice rozšíření území LR kolem areálu Teplárny až na hranice katastru směrem západním a k budoucímu Pražskému okruhu směrem severním izolační bariéra proti úletům z Ďáblické skládky TVO,, OP, TVO/, OP/ LR

10 549 MČ Praha 3 Žižkov 550 MČ Praha 13 Jinonice 551 MČ Praha 10 Michle 552 MČ Praha 10 Michle VN výstavba objektů s max. 8 NP změna funkčního využití LR stavba RD, zrušení VRÚ (zrušení ZVO F, ZVO D, DU, IZ stavební uzávěry), zrušení VRÚ (zrušení IZ, DZ stavební uzávěry) 553 MČ Praha 9 Vysočany 554 MČ Praha Benice Benice 555 MČ Praha 12 Modřany 556 MČ Praha Vinoř Vinoř 557 MČ Praha Čakovice Čakovice 558 MČ Praha 12 Modřany 559 MČ Praha Satalice Satalice 560 MČ Praha Dolní Počernice Dolní Počernice zástavba RD bydlení + posun hranice biokoridoru stavba RD bytové domy lokalita Za Luhem K Zámku SO1,3, VOP OP/ D SO1,3,, B, B OV A D B, /11 20/14 20/14 20/ MČ Praha 22 Uhříněves a míry využití území obytná zástavba LR, A,, D/E MČ Praha 12 Komořany a míry využití území obytná zástavba NL/ A, / A, NL/TVV, A C 564 MČ Praha Satalice Satalice 565 MČ Praha Slivenec Slivenec 567 MČ Praha Troja Troja 568 MČ Praha Zbraslav Zbraslav 569 MČ Praha 14 Kyje 570 MČ Praha Benice Benice 571 MČ Praha Libuš Písnice 572 MČ Praha Libuš Písnice 573 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry 574 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry 575 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry využití 1/3 pozemku pro bydlení a realizaci objektu sociálních služeb realizace rodinného domu výstavba 3 bytových objektů využití pozemku pro sport obytný areál vesnické nízkopodlažní zástavby vybudování rekreačních sportovišť obytná zástavba, zrušení vymezení celoměstského systému zeleně bydlení obytná zástavba, zrušení vymezení celoměstského systému zeleně bydlení rozšíření plochy SO2 do nově vymezeného biokoridoru, zrušení vymezení celoměstského systému zeleně, OV B /OV B, LR OP SO5,, NL, celoměstský, celoměstský OP/LR, LR, ÚSES, celoměstský systém zeleně, (případně ) D OV B D A E OV C SO / MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry rozšíření plochy LR od nově vymezeného biokoridoru OP/LR, celoměstský LR, celoměstský systém zeleně 577 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry nové vymezení biokoridoru včetně části za komunikací OP/LR, LR,, ÚSES, celoměstský systém zeleně LR, ÚSES, celoměstský

11 578 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry LR, celoměstský systém OP/LR změna trasy lokálního biokoridoru zeleně 579 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry zrušení vymezené vodní plochy a změna na bydlení, VOP, ÚSES C posun biocentra 580 MČ Praha Troja Troja, zrušení vymezeného SO6, celoměstský celoměstského systému zeleně soulad se skutečným stavem 581 MČ Praha Troja Troja, zrušení vymezeného, celoměstský celoměstského systému zeleně MČ Praha 13 Třebonice, Stodůlky přesunutí plochy školství OV D, OV F,, VV VV,, SMJ H MČ Praha 9 Střížkov E, VV,, ZP F MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry 585 MČ Praha Štěrboholy Štěrboholy, zrušení vymezeného celoměstského systému zeleně stabilizace VRÚ v souladu s ÚS, celoměstský TEP/LR, TEP/, velké rozvojové území (VRÚ) DU duplicitní s č. 20 upřesnění dle zpracované urbanistické studie (zadání Z 2142/00) /12 20/12 20/ MČ Praha Štěrboholy Štěrboholy rozšíření parkovacích ploch areálu autocentra LR, E, IZ MČ Praha Štěrboholy Štěrboholy / C, OP/ C, OP/ B, velké rozvojové území (VRÚ) B 588 MČ Praha 13 Stodůlky, zrušení vymezeného celoměstského systému zeleně přizpůsobení nynějšímu stavu LR, celoměstský systém zeleně, ÚSES 589 MČ Praha 11 Chodov IZ, VN F, popř.vv 590 MČ Praha Suchdol Suchdol bydlení a služby C, OV C 591 MČ Praha Suchdol Suchdol vypuštění plovoucí značky ZP parky A, ZP A 592 MČ Praha 6, MČ Praha Suchdol Dejvice, Sedlec, Suchdol změna vedení tramvajové tratě Podbaba Suchdol dle varianty č. 3 podkladové studie DH,, B, VN,, ZP, IZ, TV, S4, DZ,OP/NL, OP/ B, NL/ B, NL/ZP, NL/ B, OP/, celoměstský, ÚSES změna ploch s rozdílným způsobem využití dle zpracované podkladové studie, vymezení plochy pro umístění veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření duplicitní s č MČ Praha Suchdol Suchdol přeložení vedení povrchových linek VVN (omezujících výstavbu např. RD) do podzemního kabelového vedení do společného koridoru s vysokotlakým potrubím TVE TVE 595 MČ Praha Suchdol Suchdol 596 MČ Praha Suchdol Suchdol 597 MČ Praha 5 Smíchov 598 MČ Praha 11 Háje 599 MČ Praha 11 Chodov 600 MČ Praha 11 Háje vymezení nové plochy zeleně uzavření zastavěného území domy a chatky v zahrádkářské kolonii v souladu s reálným využitím budovy Ženských domovů sportovní areál pro rekreačně relaxační účely výstavba výstavba OP,, IZ , NL OV, SMJ I, VRÚ SO1,3 SO3 SO1,3,, LR,, celoměstský systém zeleně, příp. OV nebo VV, příp. OV

12 607 Praha 11 Chodov výstavba Domova pro seniory VN/VV VV 622 MČ Praha Troja Troja vypuštění kódu míry využití území A 649 MČ Praha Běchovice Běchovice 730 MČ Praha Lochkov Lochkov 781 MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 814 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry 816 MČ Praha 2 Vinohrady 824 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry 828 MČ Praha Kunratice Kunratice 837 MČ Praha 22 Uhříněves 838 MČ Praha 22 Uhříněves 840 MČ Praha 17 Řepy 841 MČ Praha Klánovice Klánovice 856 MČ Praha Vinoř Vinoř 857 MČ Praha Dolní Chabry Dolní Chabry 858 MČ Praha 5 Jinonice parkoviště Na Korunce uvedení do souladu se skutečným stavem transformovna Lochkov stavební parcela změna funkčního využítí ploch výstavba několika RD přičlenění ke stávajícímu areálu výstavba prodejny motocyklů využití v souladu s novou funkcí výstavba polyfunkčních objektů změna polohy komunikačniho propojení Klánovické spojky výstavba rodinného domu nebo občanská vybavenost (bydlení pro seniory) reflektování stávajícího stavu i budoucího záměru využití pro vojenský objekt OP/ZP DGP OP VV, ZP, VOP A, C, SO4 /ZVO OP/ B, OP/ B, OV A, A VS, TVE OV ZVO E IZ, S4 OV B ZVS, DU,, OP/, VVA, vyjmutí území z OP/ZVS, D, OP/ A, VRÚ, posun Radlické S4, VRÚ radiály (S4) mimo areál nepřijali usnesení bude řešeno úpravou ÚP nepřijali usnesení/ponechán o na rozhodnutí VURM přerušeno přerušeno přerušeno přerušeno přerušeno přerušeno /12

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část.

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část. Z 2989/10 Praha - Čakovice Čakovice změna funkčního využití ploch; ÚSES - logistického parku, čerpací stanice pohonných hmot a sportovního areálu Z 2990/00 Praha - Kunratice Kunratice změna funkčního využití

Více

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY VYĚTLIVKY: KUP Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva

Více

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY VYĚTLIVKY: KUP Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva

Více

Změny 05 - podněty V - doporučené ke schválení

Změny 05 - podněty V - doporučené ke schválení Změny 05 - podněty V - doporučené ke schválení č. MČ katastr předmět změny změna z změna na žadatel závěr KUP 287 MČ Praha - Libuš Libuš 342 MČ Praha - Zbraslav Zbraslav 343 MČ Praha - Troja Troja 345

Více

0Podněty na CVZ V - 6. část _ doporučené k neschválení

0Podněty na CVZ V - 6. část _ doporučené k neschválení 0Podněty na CVZ V - 6. část _ doporučené k neschválení číslo podnětu MČ katastr předmět změny z na žadatel závěr KUP 517 MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 519 MČ Praha - Dolní 520 MČ Praha 4 521 MČ Praha

Více

Změny 05 - podněty V - doporučené k neschválení

Změny 05 - podněty V - doporučené k neschválení Změny 05 - podněty V - doporučené k neschválení č. MČ katastr předmět změny změna z změna na žadatel závěr KUP 344 MČ Praha - Čakovice Čakovice 347 MČ Praha 13 Řeporyje - vybudování minifarmy s obslužným

Více

Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní

Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní číslo podnětu MČ katastr předmět změny z na žadatel 655 MČ Praha - Kunratice Kunratice - výstavba RD ZMK OB Hana Šabotičová 656 MČ Praha 4 Krč omezení zástavby

Více

ZADÁNÍ ZMĚN VLNY 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚN VLNY 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚN VLNY 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení změn

Více

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-948 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

Příloha č.1a k Výroku

Příloha č.1a k Výroku Příloha č.1a k Výroku změna MČ katastr stav návrh po Z-1000 1190/ 06 Praha 5 Smíchov veřejné vybavení /VV/ 301 Kolovraty Kolovraty sloužící oddechu /SO3,5/ sportu /SP/ 956 Lysolaje Lysolaje zahrádky a

Více

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Obsah Obsah...3 1. Zemědělský půdní fond...5 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES)...6 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně

Více

Podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Podněty na změny ÚP SÚ závěry projednání číslo podnětu městská část katastr předmět změny z na žadatel hodnocení pořizovatele odůvodnění závěr KUP závěr VURM 670 Řeporyje Třebonice změna funkčního využití

Více

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán

Více

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP C e n í k P R A H A a o k o l í BĚŽNÉ doručení c e n y j s o u u v e d e n y b e z D P H (vyzvednutí podle aktuální situace, doručení do 2-3 hodin od objednání, není garantováno) MALÁ ZÁSILKA AUTO PICK-UP

Více

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy PŘÍRUČKA PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče (AKTUALIZACE 2016) MAGISTRÁT

Více

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12.

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2869 Praha 21 Újezd nad Lesy 1399/1, 1405, 1399, 1401, 1399/30, 1402/1, 1403, 1399/11, 1399/15 2884 Praha

Více

Příloha č. 2 k zápisu z 12. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 1/1 Návrh změny Z-1424/07 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy Číslo změny Městská část Lokalita Předmět

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 2017

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání

Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání číslo podnětu městská část katastr předmět změny z na žadatel závěr KUP závěr VURM 482 MČ Praha 14 Hloubětín 494 Vinoř Vinoř 506 Libuš Písnice 561 MČ Praha

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 2in ze dne 15.12.2016 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNíHO MĚSTA PRAHY USNESENí Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/4 ze dne 17.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02 Příloha 6 k usnesení Zastupitelstva HMP ze dne PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MČ celkem 1 2 3 v Kč Praha 1 Praha 2 Praha 3 4 760 385,54 0,00 0,00 2 192 825,02 183 277,34 3 522 257,31 2 127 781,02 1 054

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2841 Praha 6 Liboc, Ruzyně 1807/1, 1837/63 a další, k.ú. Ruzyně, 468/1,2 a další, k.ú. Liboc; lokalita

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2345 Praha - Újezd Lokalita Předmět změny Funkční využití Výměry změnou navrh. ploch v m 2 Újezd u Průhonic

Více

Změny 05 - podněty IV

Změny 05 - podněty IV Změny 05 - podněty IV č. MČ katastr předmět změny změna z změna na žadatel tramvajová trať v ulici Na Florenci doplnění tramvajové - vymezení tramvajové trati v ulici Na Florenci 270 MČ Praha 1 Nové Město

Více

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Praha 1 Malá Strana 752 2 Praha 1 Malá Strana 753 2 Praha

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/67 ze dne 28. 4. 2016 ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00 pořadové kategorie číslo MČ popis veřejně prospěšné stavby číslo 1 DK 12 Praha 12 - Pražský (Silniční) okruh Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy 1 DK 36 Lochkov - Pražský (Silniční) okruh Slivenec -

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Praha

Více

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4719 21/28 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Z-4734 21/29 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 20. 6. 2013 od 16,00 hod. (schváleno v Zastupitelstvu hl.m. Prahy dne 20. 6. 2013) ústně

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 12.

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 15.12. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice,

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-14/2010-101 / Kudrlová Kateřina/ 284042039

Více

REINŽENÝRING PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ

REINŽENÝRING PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ REINŽENÝRING PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ JAKO KLÍČ K REALIZACI NÁROČNÝCH CÍLŮ ROZVOJE SPOLEČNOSTI PO VSTUPU ZAHRANIČNÍCH INVESTORŮ Ing. Luboš Pavlas předseda představenstva a generální ředitel V Praze dne

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 12.

Více

Seznam usnesení 30. Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne

Seznam usnesení 30. Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne Z-1786 A 30/1 20.6.2013 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 784 ze dne 16. 5. 2013 primátorem hl. m. Prahy Z-1659 30/2 20.6.2013 ke Zprávě o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření za rok

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25.11. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-4/2009-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

Seznam pořizovaných změn ÚP SÚ hl.m.prahy:

Seznam pořizovaných změn ÚP SÚ hl.m.prahy: Zápis z 1. schůze komise výstavby a územního rozvoje konané dne 04.03.2015 Úkolem komise bylo projednat změny územního plánu, zaslané k vyjádření náměstkem primátorky hl.m.prahy pro oblast územního rozvoje

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/52 ze dne 3.6.2010 k návrhům zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.prahy Zastupitelstvo

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 24.11. a 25.11. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 551 23,68 40 652,00 Požár bez účasti JPO 8 0,34 0,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 176 7,56 0,00

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY 2009. hlavní m sto Praha

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY 2009. hlavní m sto Praha ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. RAHY 2009 hlavní m sto raha Odůvodnění návrhu Zásad územního rozvoje kraje hl. m. raha Obsah: Úvod str. 1 1. Vymezení řešeného území str. 2 2. Základní

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/27 ze dne 15.9.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 2.část Zastupitelstvo

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.11. a 25.11. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

NÁVRH H L A V N Í H O MĚSTA PRAHY. Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008

NÁVRH H L A V N Í H O MĚSTA PRAHY. Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008 Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008 Upravené znění na základě projednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H L A V N

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 22.10. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 23.10. 2015) Pravidelný

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 533 26,53 29 215,00 Požár bez účasti JPO 9 0,45 500,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 188 9,36 0,00

Více

A.3 POPIS VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH AKTUALIZACE PRVKUK HL.M. PRAHY

A.3 POPIS VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH AKTUALIZACE PRVKUK HL.M. PRAHY Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/133 ze dne 2. 11. 2017 A.3 POPIS VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH AKTUALIZACE HL.M. PRAHY STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Program rozvoje vodovodů

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 479 22,79 110 693,00 Požár bez účasti JPO 15 0,71 2 030,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 230 10,94

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 28.4. a 29.4. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky a

Více

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl.

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl. Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne.vydat podle 44 odst.

Více

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 13,00 5,00 40,00 434 648,00 115 900,00 18 150,00 25 800,00 48 550,00 28 450,00 25 750,00

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

Aktuální součtová tabulka Období od : do:

Aktuální součtová tabulka Období od : do: Aktuální součtová tabulka Období od : 1.4.2012 do: 30.6.2012 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 706 31,31 85 860,10 Požár bez účasti JPO 16 0,71 20,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 15.9. 2016 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 16.9. 2016)

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 25. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30.3. 2017 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

Více

Podniková norma PREdi ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podniková norma PREdi ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Zpracoval: Pavel Siegl S 22 300 Provozní analýzy, Josef Krejčí S 24 200 Příprava staveb Schválil: Vydal: 14. 9. 2015 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 21 000 Správa sítě Strana: 1/29 1. 10. 2015 Rozhodnutím

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-8/2011-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

Seznam usnesení 14. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 14. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4153 14/1 25.2.2016 k Integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-2020 Z-4147 14/2 25.2.2016 k návrhu na formalizaci vztahů a Pekingu

Více

Výroková část změny: A. základní údaje

Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 1383 / 06 A. základní údaje Číslo změny: Z 1383 / 06 Městská část: Katastrální území: Parcelní číslo: Praha Čakovice, Praha Ďáblice, Praha Březiněves, Praha Vinoř, Praha Satalice,

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 33964/ENV/14 Ing. Soukupová/l.2321 14. 5. 2014 Věc: Posuzování

Více

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy 3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k 31.12. z celku RU 01 1 106 311,1 1 052 195,3

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 33. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 12.12. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 13.12. 2013) (schváleno v Radě

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

8. Koncepce ekonomické infrastruktury

8. Koncepce ekonomické infrastruktury 8. Koncepce ekonomické infrastruktury Rozsah a funkční uspořádání zastavitelných a přestavbových území navrhované v územním plánu proporčně odpovídá tržním podmínkám a trendům i demografickému vývoji.

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Dodatek Č. 1. v tomto znění:

Dodatek Č. 1. v tomto znění: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací, ze dne 15. 8. 2012 uzavřené podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 21.6.2007 (odsouhlaseno Radou HMP dne 12.6.2007) 1. 162 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 14. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25.2. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky a

Více

Příloha 1 NAVRŽENÁ NOVÁ SÍŤ PÁTEŘNÍCH A HLAVNÍCH CYKLOTRAS (CYKLOGENEREL) Generel 2010

Příloha 1 NAVRŽENÁ NOVÁ SÍŤ PÁTEŘNÍCH A HLAVNÍCH CYKLOTRAS (CYKLOGENEREL) Generel 2010 Příloha 1 NAVRŽENÁ NOVÁ SÍŤ PÁTEŘNÍCH A HLAVNÍCH CYKLOTRAS (CYKLOGENEREL) 2010 Generel 2010 Generel 2003 Cyklogenerel 2010 detail centrum Cyklogenerel 2003 detail centrum GENEREL 2010 popis základní sítě

Více

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková 11 Doručeno 15 09 2016 MCP11/16/049982 listy 4 druh cd pfflohy 1 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 3. 11. 2011 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 4. 11.

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne 29. 5. 2014 Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2014 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 28.4. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 28.5. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 29.5. 2015) Pravidelný

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/29 ze dne 15.9.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) Zpracoval Mgr. Michal Němec

Více