PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY"

Transkript

1 PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán Zastupitelstva hl. m. Prahy RHMP Rada hl. m. Prahy Zastupitelstvo hl. m. Prahy doporučuje / souhlasí / schvaluje nedoporučuje / nesouhlasí / neschvaluje číslo 819 MČ Praha 7 městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP VURM RHMP Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Výstavba administrativní budovy ČD - POD DRAHOU v ploše SV kód K pro plochu SV vymezenou výkresovou 826 MČ Praha 7 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1, 160/12-13, 189 Výstavba autobusového nádraží Praha - Holešovice a) DH b) SV a) SV s kódem I míry využití území s min.kz = 0,1 a se značkou pro funkci DH b) SV s plochou DH 840 MČ Praha 19 Kbely, 1938/1 Obytný soubor Kbely a) OB s kódem C b) OV 1 s kódem D c) OV 2 s kódem D d) SV s kódem D a) v severní části a kód E v jižní části plochy OB na pozemku parc. č. 1938/1, ve zbývající ploše zůstává b) kód E ve stávající ploše OV1 c) kód E ve stávající ploše OV 2 d) kód E pro část plochy SV na pozemku parc. č. 1938/1, ve zbývající ploše ponechat MČ Praha - Suchdol Suchdol, p.č. 2279/42, 2282/4 a 10, 2362/1 a 2; části 2282/1,2 a 8 Výstavba bytového komplexu rezidence Suchdol Vistas - RYBÁŘKA a) 1 b) 2, c) v ploše OV a) v rozšířené ploše OB 1 vymezené výkresovou b) ve zmenšené ploše OB 2 c) ponechat ve zmenšené ploše OV 870 MČ Praha 11 Chodov míra využití území kód E v ploše SMJ kód K v ploše SMJ 909 MČ Praha 5 Košíře p.č. 614/1,2a4; 615 až 618; 2049/3 a část 619 Výstavba obytného souboru - NA STÁRCE v ploše OB ve stávající ploše OB 925 MČ Praha 4 Braník míra využití území kó D v ploše OV kó G v ploše OV 933 MČ Praha 6 Ruzyně p.č. 1378/3, 1378/6 a 1378/8 a části p.č. 1378/1 a 1378/5, Výstavba polyfunkčního souboru CTR Evropská v ploše SV kód H v ploše SV vymezené výkresovou v ostatní ploše zůstává MČ Praha - Zbraslav Zbraslav p.č.2877/ MČ Praha 7 Nástavba Školícího střediska, restaurace a hotelu "Nad Kamínkou" v ploše SV Holešovice p.č a 1170 Výstavba bytového komplexu BAUINVEST pro plochu SV na pozemku p.č. 2877/21, kód K pro plochu OV na pozemcích p.č a 1170,

2 městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP VURM RHMP 944 MČ Praha 6 Břevnov míra využití území v ploše OV kód E v ploše OV 949 MČ Praha 7 Holešovice p.č. 506, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 513 až 517 a 518/1 Výstavba bytového domu U VODY a) kód E v ploše OB1 b) kód G v ploše OB2 954 MČ Praha 7 Holešovice p.č Výstavba polyfunkčního objektu - Holan Office Center kód H v ploše SV a) kód I pro plochu OB 1 zvětšenou o plochu pozemku p.č. 503 b) kód G ponechat V ploše OB 2 zmenšené o plochu pozemku p.č. 503 kód K pro plochu SV na pozemku p.č. 1015, kód H / MČ Praha 7 Holešovice p.č. 994, 995,1000/2 a 1001 Rekonstrukce a nástavba polyfunkčního objektu Dělnická 54, Praha 7 kód G v ploše SV speciální kód S s koeficienty míry využití podlažních ploch KPP = 6,3 a zeleně KZ = 0,18 pro plochu SV na pozemcích p.č. 994, 995, 1000/2 a 1001, v ostatní ploše ponechat kód G 956 MČ Praha 19 Kbely míra využití území v ploše OB kód E v ploše OB 968 MČ Praha 11 Chodov míra využití území a změna hranic uvnitř smíšených území kód E v ploše SMJ, kód F v ploše SMJ kód G v ploše SMJ, kód I v ploše SMJ, kód H v ploše SMJ 986 MČ Praha 11 Chodov p.č. 2117/342 Výstavba bytového komplexu - NA VÝHLEDU kód G pro plochu SV na pozemku p.č. 2117/342, 996 Praha 10 Strašnice 2769/8, 2769/17, 2769/36 Výstavba administrativní budovy v Úvalské ulici v ploše SV pro plochu SV na pozemcích p.č. 2769/8, 2769/17 a 2769/36 s koeficientem zeleně KZ=0,23, v ostatní ploše ponechat 1005 MČ Praha 7 Holešovice p.č. 718 Nástavba bytového domu, U průhonu 11, Praha 7 kód G v ploše OV 1012 MČ Praha MČ Praha 8 Vršovice soubor pozemků Výstavba polyfunkčních budov v areálu Autocentrum Dojáček v ploše SV Troja, 1098/4, 1098/30 Výstavba rodinného domu kód S s koeficientem podlažních ploch KPP = 4,8 a koeficientem zeleně KZ = 0 pro plochu OV na pozemku p.č. 718 a přilehlé části stávající komunikace, kód G kód H pro plochu SV vymezenou výkresovou pro plochu OB na pozemcích parc.č. 1098/4 a 1098/30,v ostatní ploše zůstává 1054 MČ Praha 7 Holešovice p.č. 1192/3 a 4 a část 1192/2 Výstavba polyfunkčních objektů - ARGENTINSKÁ, U TOPÍREN kód H v ploše SMJ kód I pro plochu SMJ na pozemcích p.č. 1192/2, 1192/3 a 1192/4, kód H 1060 MČ Praha - Přední Kopanina Přední Kopanina p.č. 358/15 (dělením z 358/1) Výstavba rodinného domu NOVÉ DOMY pro plochu OB na pozemku p.č. 358/15,

3 městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP VURM RHMP 1073 MČ Praha 6 Bubeneč míra využití území kód I v ploše SMJ kód S v ploše SMJ 1092 MČ Praha - Suchdol Sedlec č.p. 181/11 Výstavba polyfunkčního domu - Kamýcká v ploše SV 1105 MČ Praha - Lipence Lipence p.č. 962, 963/1-3 Přestavba stávající chaty na rodinný dům - ODDECHOVÁ pro plochu SV na pozemku p.č. 181/11, pro plochu OB na pozemcích p.č. 962, 963/1, 963/2 a 963/3, v ostatní ploše ponechat MČ Praha 22 Uhříněves míra využití území kód E v ploše SV kód G v ploše SV 1113 MČ Praha 8 Karlín míra využití území a změna hranic polyfunkčních území uvnitř smíšených území kód G v ploše SMJ, kód F v ploše SMJ kód I v ploše SMJ, kód H v ploše SMJ 1114 MČ Praha 6 Sedlec p.č. 144/2 Výstavba bytového domu - SEDLEC Nusle soubor pozemků totožný s U 1130 MČ Praha Výstavba obytného souboru Rezidence KAVČÍ HORY (vydaná úprava U 0699/2009 pozbyla platnosti) v ploše SV navýšený na kód G úpravou č. U 0589/2007 ve stávající ploše kód H ve stávající ploše SV - G (plocha úpravy U 0589/2007) 1135 MČ Praha 11 Háje Změna hranic polyfunkčních území uvnitř obytných území OB, v ploše OV OB, v ploše OV kód H pro plochu OV vymezenou výkresovou Podolí p.č. 115/1, 125, 2016/3; 115/2, MČ Praha 4 24, Obytný komplex Happy Way District II. - SINKULOVA v ploše OV 1168 MČ Praha MČ Praha 17 Smíchov p.č.1133 a 1134/1 Výstavba 2 polyfunkčních objektů NA NEKLANCE v ploše SV Řepy p.č. 167/1,167/2, 1339/10 a 1339/14 Výstavba 15 rodinných domů ŽALANSKÉHO v ploše SV 1178 MČ Praha - Satalice Satalice 641/126 Výstavba polyfunkčního administrativního objektu v ploše SV kód E pro plochu SV na pozemcích p.č a 1134/1, pro plochu SV na pozemcích p.č. 167/1, 167/2, 1339 /10 a 1339/14, v ostatní ploše ponechat pro plochu SV na pozemku parc. č. 641/126; / MČ Praha 10 Malešice 890/ MČ Praha MČ Praha MČ Praha - Lipence 1218 MČ Praha 6 Výstavba obytného souboru ECOCITY Malešice - 3.etapa v ploše OB Hodkovičky p.č. 942/4, 942/ 5 a část 942/6 Bytová zástavba HODKOVIČKY v ploše SV Chodov 251/159, 251/233 Výstavba administrativní budovy v ploše SV pro plochu OB na pozemku parc.č. 890/26, kód G v ploše SV na pozemcích p.č. 942/4, 942/5 a části 942/6, kód G ve stávající ploše SV Lipence par.č. 2235/1 a 2, 2235/9, 2236/1 a 2 Výstavba řadových rodinných domů v části plochy OB s max.568 m2 /KPP=0,63/ hrubých podlažních ploch, v ploše OB na pozemcích par.č. 2586/9 a 2586/19, Břevnov par.č. 2586/9 a 2586/19 Výstavba rodinného domu - FILIPÍNY WELSEROVÉ

4 městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP VURM RHMP 1219 MČ Praha 7 Holešovice 1173, 1174, 1177/1 Výstavba polyfunkčního domu - JATEČNÍ v ploše OV s požadavkem souvislé parkové plochy /ZP=400m2/ 1221 MČ Praha 4 Lhotka par.č. 840/14 Výstavba bytového domu SULICKÁ - NA PŘÍČCE kód I pro plochu OV na pozemcích p.č. 1173, 1174 a 1177/1, pro část plochy OB na pozemku par.č. 840/14, 1224 MČ Praha MČ Praha - Lipence Hlubočepy 1798/6, 1798/21, 1798/ , 1792/6, 1792/8-11, 1792/13, 1792/28-31, 1792/92-93, 1792/95, 1792/100 nová bytová výstavba - BARRANDOV a) pro plochu OV 1 b) pro plochu OV 2 Lipence par.č a 1198/1 Výstavba rodinného domu - ODDECHOVÁ a) v části plochy OV 1 b) ve stávající ploše OV 2 pro část plochy OB na pozemcích par.č a 1198/1, 1228 MČ Praha - Zbraslav Zbraslav par.č.3094/2 Výstavba 6 rodinných domů - ZÁVIST pro část plochy OB na pozemku par.č.3094/2, 1234 MČ Praha - Libuš Písnice 43-část 1236 MČ Praha - Kunratice 1238 MČ Praha MČ Praha MČ Praha - Zbraslav 1242 MČ Praha - Nebušice 1247 MČ Praha - Zličín 1248 MČ Praha 6 Kunratice 1124/2, 1128, 2352/3 a další Holešovice 1183/1, 1184-část Výstavba rodinného domu s bazénem a zahradním domkem v části plochy OB Obytný soubor rodinných domů a přístupová komunikace v ploše OB Realizace polyfunkčního objektu s převažující funkcí pro bydlení, doplněnou o komerční plochy a podzemní garáže kód E v ploše SV kód S v ploše SV Břevnov 3585/1 a další Výstavba rezidenčního bytového domu kód E v části plochy OB Zbraslav 2877/18, 2877/34 Přístavba víceúčelové haly v ploše SV v části plochy SV Nebušice 259/1-část, 259/5 Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu. v ploše SV v části plochy SV Třebonice 469/4, 427/2 Změna míry využití území kódy B a D v ploše SV kód K v části plochy SV Dejvice 4624, 4625/10-část, 4626/1, 4627, 4628, 4631/4, 4631/11 Výstavba nového rodinného domu v části plochy OB MČ Praha 12 Komořany 748/1, 750 Obytná zástavba v plochách OB Horní Počernice 3968/2, 3968/11-13,/17,/27,/28,/39, 3976/39, 3968/40, 1251 MČ Praha /41 pro plochu OB na pozemku p.č. 750, v ostatní ploše ponechat pro plochu OB na části pozemku p.č. 748/1, v ostatní ploše ponechat VGP park, IV. etapa, výstavba datového centra a areálu MALL v ploše ZVO kód E v ploše ZVO 1252 MČ Praha MČ Praha - Řeporyje 1255 MČ Praha - Suchdol 1256 MČ Praha 6 Karlín 670/2-4, 670/7-9 Stodůlky 152/19, 152/37 Suchdol 1138/1, 1138/2 Novostavba polyfunkční budovy Korybutova - Na Špitálsku kód H v ploše SV kód I pro plochu SV na pozemcích p.č. 670/2-4 a 670/7-9, v ostatní ploše ponechat kód H Výstavba hudebního pavilonu na pozemku u rodinného domu v části plochy OB Rozdělení stávajícího rodinného domu a pozemku na dvě samostatné části v ploše OV v části plochy OV Dejvice 2162/1, 2162/2 Garáž a zahradní domek v části plochy OB 1257 MČ Praha - Lipence Lipence 969, 970 Výstavba rodinného domu v části plochy OB

5 1259 MČ Praha MČ Praha - Kunratice městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP VURM RHMP Ruzyně parc.č. 851/1; 851/24; Suterénní přístavba k rodinnému domu Kunratice 2354/44, 2354/45 ve stávající ploše OB Výstavba dvou rodinných domů a přístupové komunikace v části plochy OB 1268 MČ Praha - Ďáblice Ďáblice 1548/2 Umístění zahradního domku 1269 MČ Praha - Řeporyje Řeporyje 1553/8,9,10,11 a 218/2 Výstavba řadových rodinných domů v ploše OB na pozemku p.č. 1548/2, v ploše OB na pozemcích p.č. 1553/ 8, 9,10,11 a 218/2, v ostatní ploše ponechat MČ Praha - Troja Troja 1447/2, 1449/3 Zrušení kódu míry využití území plocha OB 1271 MČ Praha MČ Praha - Koloděje Krč 2297/1; 2297/7; 2297/8; 2297/9; 2297/10; 2297/11; 2297/12 Obytný soubor lokalita "U Společenské zahrady" v Praze 4 - Krči v ploše SV v ploše SV v ploše SV kód E v ploše SV Koloděje části pozemků 611/4, 611/6, 614/1-2, 615 Zrušení kódu míry využití území v ploše SV plocha SV / MČ Praha - Koloděje Koloděje části pozemků 611/1, 611/4-5, 613/1 Zrušení kódu míry využití území plocha OB 1274 MČ Praha - Koloděje Koloděje 611/2, 613/2-3, 613/5 a části pozemků 611/1, 613/1 Zrušení kódu míry využití území v ploše SV plocha SV 1275 MČ Praha 16 Radotín 503/1-3, 504, 517/1-4, , 520/1, 521, 2613, 2614/1-2, 340, 341, 342/1-2, 342/4-7, 343/1-3, 344 Zrušení kódu míry využití území v ploše SV plocha SV 1276 MČ Praha MČ Praha MČ Praha - Přední Kopanina 1280 MČ Praha - Dolní Chabry 1282 MČ Praha - Libuš Chodov 3479/2; 3479/3; 3479/4; 3480 Bytový areál Blažimská Karlín soubor pozemků Obchodní centum Invalidovna Kód B v ploše OB Kód D v ploše OB a) kód I b) kód H Kód F v ploše OB úprava bude upřesněna dle předložené studie Přední Kopanina 358/15 Stavba rodinného domu v části plochy OB Dolní Chabry 1372/214, 1372/215 Dostavba dvou řadových rodinných domů v části plochy OB Písnice 845/105, 845/107, 845/112, 845/113, 846/1, 846/15 Výstavba tří viladomů v části plochy OB MČ Praha - Troja 1289 MČ Praha 5 Troja 1480/1-4, 1479/1-4 Výstavba rodinných domů v části plochy OB v části plochy OB Smíchov 2843/3; 2844/5,6,7 Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků kód G v ploše SMJ kód S v části plochy SMJ 1300 MČ Praha 5 Smíchov 1295 Výstavba polyfunkčního domu v ploše SV kód S v části plochy SV 1303 MČ Praha 7 Holešovice 1179/2 Výstavba bytového objektu v ploše OV kód I v části plochy OV 1306 MČ Praha 16 Radotín 1862/16, 1862/37 Přístavba zimní zahrady v části plochy OB 1/2016 MČ Praha-Vinoř Vinoř 221/4, 221/5, 221/6, 222, 223, 224, 225, 226, 236 Ochrana historického jádra 2/2016 MČ Praha - Kunratice Kunratice 1509, 1510 Legalizace výstavby rodinného domu 3/2016 MČ Praha - Koloděje Koloděje 353/2, 353/3 Výstavba rodinného domu včetně bazénu a altánu 4/2016 MČ Praha - Klánovice Klánovice 801/8, 801/9, 801/10 Přístavba k rodinnému domu 5/2016 MČ Praha 16 Radotín 1993/5 Výstavba rodinného domu v ploše SV v ploše SV v ploše OB v ploše OB

6 městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP VURM RHMP 6/2016 MČ Praha - Klánovice Klánovice 1356, 1357 Nástavba rodinného domu 7/2016 MČ Praha 5 Hlubočepy 1792/66 Výstavba rodinného domu v ploše OB 8/2016 MČ Praha - Koloděje Koloděje 713, 714, 715, 716, 717/1 9/2016 MČ Praha - Zličín Zličín 247/2 Výstavba rodinných domů 12/2016 MČ Praha - Klánovice Klánovice 1069/4 Nástavba rodinného domu Výstavba polyfunkční komerční budovy, rozšíření plochy SV-D (sjednocení kódu míry využití území na pozemcích žadatele) v ploše SV v ploše SV 13/2016 MČ Praha 7 Holešovice 1169, 1170, 1171, 1172/1, 1172/2, , 1177/1, 1177/2, 1178, 1179/1-3, 1180, 1181/1-3, 1181/5, 2306, 2319, 2320, 2321/1 Výstavba blokové struktury kód S v ploše OV kód G v ploše OV v ploše OV kód H v ploše OV 14/2016 MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 179/1, 179/4, 736/1, 736/2, 736/3, 743/1, 744/7, 1263/24, 1263/26, 1263/30, 1263/222, 1263/340, 1263/518, 1263/519, 1263/733, 1263/734, 1263/737, 1263/ Snížení míry vužití území v ploše SV v ploše SV 15/2016 MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 1263/19, 1263/24, 1263/25, 1263/513, 1263/709, 1263/710, 1263/733, 1263/735, 1263/736, 1263/737, 1312/1, 1312/2 Snížení míry vužití území v ploše ZVO v ploše ZVO 16/2016 MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 744/173 Snížení míry vužití území v ploše OB v ploše SV v ploše SV 17/2016 MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 744/6, 744/78, 744/79, 744/160, 744/171, 744/205, 744/206, 744/ území u Donáta - severní část Snížení míry vužití území v ploše OB 18/2016 MČ Praha - Kunratice Kunratice 1508 Výstavba rodinného domu v ploše OB 19/2016 MČ Praha 13 20/2016 MČ Praha - Dolní Chabry 21/2016 MČ Praha - Újezd 22/2016 MČ Praha - Křeslice 23/2016 MČ Praha - Čakovice Stodůlky 2311/8, 2311/9, 2311/29, 2311/31, 2311/50, 2311/51 Dolní Chabry 1372/105 Újezd u Průhonic 606/11 Křeslice 272/19, 272/321 Miškovice 320/35, 320/225 Odstranění kódu míry využití území - stavební rozvoj stávajícího autosalonu invelt - s.r.o. v ploše SV plocha SV bez kódu Výstavba zimní zahrady v ploše OB Výstavba 2 rodinných domů Výstavba druhého malého rodinného domu Zastřešení venkovní terasy řadového rodinného domu kód E v ploše OB 24/2016 MČ Praha 6 Břevnov 2877/1 Výstavba bytového domu v ploše SV kód E v ploše SV 25/2016 MČ Praha - Újezd 26/2016 MČ Praha - Klánovice Újezd u Průhonic 676/123 Klánovice 1584/19, 1584/47 Výstavba rodinného domu Výstavba rodinného domu v ploše OV v ploše OV 27/2016 MČ Praha - Lipence Lipence 1006, 1007 Výstavba rodinného domu, případně C v ploše OB 28/2016 MČ Praha 6 Dejvice 2327/1 Výstavba rodinného domu

7 29/2016 MČ Praha - Klánovice 30/2016 MČ Praha - Křeslice 31/2016 MČ Praha 21 městská část katastrální území předmět změny z na žadatel KUP VURM RHMP Klánovice 1605/9, 1605/18 Křeslice 272/183, 272/297 Újezd nad Lesy 4312/91 Využití podkroví jako obytné části RD Rozdělení zahrady a výstavba nového RD Výstavba rodinného domu 32/2016 MČ Praha 3 Žižkov 1924/1, 1924/2, , 4371 mezi ulicemi Koněvova - Roháčova - Budovcova - Ostromečská Nová bloková zástavba kód I v ploše SV kód S v ploše SV 33/2016 MČ Praha - Suchdol 35/2016 MČ Praha - Šeberov Suchdol 1174/1 při ul.májová Šeberov 531/128, 531/178 Výstavba viladomu v ploše OV v ploše OV Přístavba verandy (6 m2) k rodinnému domu

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-948 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12.

Více

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNíHO MĚSTA PRAHY USNESENí Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/4 ze dne 17.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní

Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní číslo podnětu MČ katastr předmět změny z na žadatel 655 MČ Praha - Kunratice Kunratice - výstavba RD ZMK OB Hana Šabotičová 656 MČ Praha 4 Krč omezení zástavby

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Praha

Více

22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 12.

Více

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Praha 1 Malá Strana 752 2 Praha 1 Malá Strana 753 2 Praha

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 22.10. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 23.10. 2015) Pravidelný

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

1a) 2/2013 116 ze dne 17. 9. 2013 a v 135 ze dne 14. 11. 2013 m. Prahy Z uveden h KPP v. OCP, OPP). Praha 19 Kbely 1938/1 U 840 u parc. Skanska a.s. 79989 m2 OCP) Suchdol Suchdol U 857 30003 m2 Suchdol

Více

19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 12.

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

0Podněty na CVZ V - 6. část _ doporučené k neschválení

0Podněty na CVZ V - 6. část _ doporučené k neschválení 0Podněty na CVZ V - 6. část _ doporučené k neschválení číslo podnětu MČ katastr předmět změny z na žadatel závěr KUP 517 MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 519 MČ Praha - Dolní 520 MČ Praha 4 521 MČ Praha

Více

Změny 05 - podněty IV

Změny 05 - podněty IV Změny 05 - podněty IV č. MČ katastr předmět změny změna z změna na žadatel tramvajová trať v ulici Na Florenci doplnění tramvajové - vymezení tramvajové trati v ulici Na Florenci 270 MČ Praha 1 Nové Město

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 20. 6. 2013 od 16,00 hod. (schváleno v Zastupitelstvu hl.m. Prahy dne 20. 6. 2013) ústně

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1299 ze dne 10.6.2014 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy na pokrytí požadavků v oblasti

Více

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-14/2010-101 / Kudrlová Kateřina/ 284042039

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 33964/ENV/14 Ing. Soukupová/l.2321 14. 5. 2014 Věc: Posuzování

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

P R O G R A M. 31. jednání Rady HMP, které se koná dne 15.9.2015. od 8.00 hod.

P R O G R A M. 31. jednání Rady HMP, které se koná dne 15.9.2015. od 8.00 hod. P R O G R A M 31. jednání Rady HMP, které se koná dne 15.9.2015 od 8.00 hod. K odsouhlasení - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 8. 9. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti

Více

K O S T E L S V. H A Š T A L A SIGNATURA ČASOVÝ ROZSAH DRUH KNIHY TYP ULOŽENÍ

K O S T E L S V. H A Š T A L A SIGNATURA ČASOVÝ ROZSAH DRUH KNIHY TYP ULOŽENÍ SEZNAM NOVĚ PŘEDANÝCH CÍRKEVNÍCH A CIVILNÍCH MATRIK STARÉ MĚSTO K O S T E L S V. H A Š T A L A HŠ O14 1910-1928 oddaní KNIHA HŠ Z10 1897-1936 zemřelí KNIHA K O S T E L S V. H A V L A HV i1 1839-1880 index

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-4/2009-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 21.6.2007 (odsouhlaseno Radou HMP dne 12.6.2007) 1. 162 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00 pořadové kategorie číslo MČ popis veřejně prospěšné stavby číslo 1 DK 12 Praha 12 - Pražský (Silniční) okruh Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy 1 DK 36 Lochkov - Pražský (Silniční) okruh Slivenec -

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

Bytová výstavba na území hl. m. Prahy

Bytová výstavba na území hl. m. Prahy Bytová výstavba na území hl. m. Prahy V současné době je již po období výkyvů v devadesátých letech minulého století úbytek bytového fondu v podstatě stabilizován. Pro období přibližně do roku 2015 se

Více

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013 Z-2125 32/1 7.11.2013 Revitalizace Karlova náměstí - schválení rozpočtového opatření pro Dopravní podnik hl.m. Prahy Z-2169 32/2 7.11.2013 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institut plánování

Více

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy 3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k 31.12. z celku RU 01 1 106 311,1 1 052 195,3

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 3. 11. 2011 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 4. 11.

Více

Základní škola Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic nám.jiřího z Lobkovic 22 13000 Praha 3 63831406 1 22 22

Základní škola Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic nám.jiřího z Lobkovic 22 13000 Praha 3 63831406 1 22 22 Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Období testování 2. října až 31. října 2006 Testovaná skupina 6. třídy Datum zpracování Zpracoval Název školy Adresa PSČ Městská část IČO Počet tříd Počet

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1 ALMANACH obce.info Magistrát hlavního města Prahy Obecní úřad tel.: 236 00 11 11 primator: Mariánské náměstí 2 fax: 236 00 70 88 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. PSČ 110 01 mobil: Počet obyvatel: 1 276

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) Zpracoval Mgr. Michal Němec

Více

Dodatek Č. 1. v tomto znění:

Dodatek Č. 1. v tomto znění: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací, ze dne 15. 8. 2012 uzavřené podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Více

Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání

Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání číslo podnětu městská část katastr předmět změny z na žadatel závěr KUP závěr VURM 482 MČ Praha 14 Hloubětín 494 Vinoř Vinoř 506 Libuš Písnice 561 MČ Praha

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

Gymnázium Písnická 760 14200 Praha 4 60444916 1 31 1 31 11

Gymnázium Písnická 760 14200 Praha 4 60444916 1 31 1 31 11 Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Období testování 1. - 12. 10. 2007 Testovaná skupina žáci 6. tříd Datum zpracování 30.10.2007 Zpracoval Jakub Černý řihlášené třídy a žáci Zpracované třídy

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 29. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 23.6.2005 (odsouhlaseno Radou HMP dne 14.6.2005) 1. Složení slibu Františka Adámka nového člena ZHMP za

Více

Pražský sborník historický (PSH) I XXXIX (1964 2011)

Pražský sborník historický (PSH) I XXXIX (1964 2011) Pražský sborník historický (PSH) I XXXIX (1964 2011) Přehled archeologických výzkumů v Kronice část II.: vně Pražské městské památkové rezervace 1965: In: kolektiv, Kronika. PSH 2, 124 174. 1966: In: Z.

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY 2009. hlavní m sto Praha

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY 2009. hlavní m sto Praha ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. RAHY 2009 hlavní m sto raha Odůvodnění návrhu Zásad územního rozvoje kraje hl. m. raha Obsah: Úvod str. 1 1. Vymezení řešeného území str. 2 2. Základní

Více

Úpravy projednávané dle Metodického pokynu V usnesení rozší eného senátu Nejvyššího správního soudu v Brn.j. 1 Aos 2/2013 116 ze dne 17. 9. 2013 a v rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brn.j. 1 Aos 2/2013

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Český statistický úřad (ČSÚ): www.czso.cz Publikace: Statistická ročenka ČR

Více

KARTY (1. 8. 10. 2012)

KARTY (1. 8. 10. 2012) KARTY (1. 8. 10. 2012) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PV.7 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA EU.23 strana 5 ANO ANO NE NE KARTA EU.16 strana 5 VELMI DOBRÁ DOBRÁ ŠPATNÁ VELMI

Více

P R O G R A M 27. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 8. 2014

P R O G R A M 27. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 8. 2014 P R O G R A M 27. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 8. 2014 K odsouhlasení - zápis z 26. jednání Rady HMP ze dne 29. 7. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 12.00

Více

Seznam usnesení 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 18.9.2008

Seznam usnesení 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 18.9.2008 944 1 18.9.2008 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2008 969 2 18.9.2008 k návrhu na úpravu rozpočtu a přidělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353

Více

Schválená usnesení 30. Rady HMP ze dne 8.9.2015

Schválená usnesení 30. Rady HMP ze dne 8.9.2015 R-18852 2117 8.9.2015 k návrhu na vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 2016 R-18324 2118 8.9.2015 k návrhu na zvýšení limitu prostředků na platy Městské policie

Více

NÁVRH H L A V N Í H O MĚSTA PRAHY. Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008

NÁVRH H L A V N Í H O MĚSTA PRAHY. Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008 Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008 Upravené znění na základě projednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H L A V N

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011) ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011) Mgr. Michal Němec říjen 2011 Územní analýza aktuálních developerských projektů zaměřených

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

Slunečné terasy. Katalog bytů. Prosluněné bydlení s výhledem do Dalejského údolí. Kvalitní byty nejnižší ceny

Slunečné terasy. Katalog bytů. Prosluněné bydlení s výhledem do Dalejského údolí. Kvalitní byty nejnižší ceny Bytový areál Praha 5 Řeporyje Slunečné terasy Prosluněné bydlení s výhledem do Dalejského údolí Katalog bytů Kvalitní byty nejnižší ceny bytové domy A + B + C + D Smíchovská Slunečné B A C VYSVĚTLIVKY

Více

ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice

ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 57 členů Zastupitelstva

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD červen

Více

Nejprodávanější projekt historie. Nové Měcholupy VI. Praha 15 Horní Měcholupy. Kvalitní byty nejnižší ceny. Katalog bytů

Nejprodávanější projekt historie. Nové Měcholupy VI. Praha 15 Horní Měcholupy. Kvalitní byty nejnižší ceny. Katalog bytů Nové Měcholupy VI Praha 15 Horní Měcholupy Nejprodávanější projekt historie Kvalitní byty nejnižší ceny Katalog bytů Golfové hřiště 2.. NP 1 bytový areál 8 NOVÉ MĚCHOLUPY VI 1 Hornoměcholupská metro Háje

Více

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Aktuální převody soutěží Divize muži Divize ženy Soutěž 1 Sparta Praha B 1 TJ Slovan Bohnice C 5.třída muži 2 TJ Sokol Michle Praha B 2 TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2013 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2012 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

Podniková norma PREdi ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podniková norma PREdi ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Zpracoval: Pavel Siegl S 22 300 Provozní analýzy, Josef Krejčí S 24 200 Příprava staveb Schválil: Vydal: 14. 9. 2015 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 21 000 Správa sítě Strana: 1/29 1. 10. 2015 Rozhodnutím

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 14. 9. 2006 od 9.00 hodin (odsouhlaseno Radou HMP dne 5. 9. 2006) 1. 610 Ke schválení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 35/2010-163 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

P R O G R A M 37. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 9. 2013 od 12.00 hod.

P R O G R A M 37. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 9. 2013 od 12.00 hod. P R O G R A M 37. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 9. 2013 od 12.00 hod. Jednání Rady HMP bude přerušeno v době 13.00 15.00 hod. K odsouhlasení - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 3. 9. 2013 BOD

Více

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1 Kontaktní Název Email Telefon Ulice ČP Město PSČ osoba Počet ks časopisu Počet ks CD Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 842/39 Praha 3 Žižkov 130 00 35 1 Rada seniorů ČR nám.w.churchilla 2 Praha

Více

P O Ř A D U J E D N Á N Í

P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.11.2005 od 9.00 hodin (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.11.2005) 1. 039 Konečný návrh rozpočtu vlastního

Více

Seznam pořizovaných změn ÚP SÚ hl.m.prahy:

Seznam pořizovaných změn ÚP SÚ hl.m.prahy: Zápis z 1. schůze komise výstavby a územního rozvoje konané dne 04.03.2015 Úkolem komise bylo projednat změny územního plánu, zaslané k vyjádření náměstkem primátorky hl.m.prahy pro oblast územního rozvoje

Více

VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ

VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY VOLEBNÍCH OBVODŮ ČESKÉ REPUBLIKY Volební, demografické a ekonomické charakteristiky volebních obvodů ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA... 4 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Více

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 Aktualizováno usnesením Rady hl. m. Prahy č.

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 Aktualizováno usnesením Rady hl. m. Prahy č. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 Aktualizováno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2460 ze dne 9. 9. 2014 I. ÚVOD Česká republika se usnesením vlády

Více

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-1357 k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

Námitky zástupce veřejnosti ke konceptu Územního plánu hlavního města Prahy

Námitky zástupce veřejnosti ke konceptu Územního plánu hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu)

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) 1. Charakteristika studentské výzkumné práce 1. 1. Oblast zájmu a výzkumu Hlavní město

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 17.12.2009 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.12.2009) 1. 098 Konečný návrh rozpočtu

Více

Zápis z jednání č. 04/2014

Zápis z jednání č. 04/2014 KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zápis z jednání č. 04/2014 Konaného dne: 12. května 2014 od 16,00 hodin do 19,20 hodin Přítomni: MUDr.V.Gebouský, Ing.R.Pekárek,CSc., Ing. M. Kousalíková, JUDr. S. Stupčuk, Ing.arch.P.Malina,

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Z-2681. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne:

Z-2681. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: MHMPXOZLQ8PW Materiál k projednání Z-2681 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn V (2. část) ÚP SÚ hl.m. Prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2.

Více

Vybrané informační zdroje k tématům kapitoly A

Vybrané informační zdroje k tématům kapitoly A Vybrané informační zdroje k tématům kapitoly A Základní charakteristika Hlavní město Praha Portál hlavního města Prahy Magistrát hl. m. Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy www.praha.eu http://magistrat.praha.eu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 34 konané dne 9. 1. 2012 USN RM 012/2011 028/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 34 konané dne 9. 1. 2012 USN RM 012/2011 028/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 34 konané dne 9. 1. 2012 012/2011 028/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Kopecká, Bc. Blanka Klimešová

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Výroková část změny: A. základní údaje

Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 1383 / 06 A. základní údaje Číslo změny: Z 1383 / 06 Městská část: Katastrální území: Parcelní číslo: Praha Čakovice, Praha Ďáblice, Praha Březiněves, Praha Vinoř, Praha Satalice,

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S.

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 26.5. 2016 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 27.5. 2016) Pravidelný bod v pevném

Více

P R O G R A M. 24. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 6. 2015. BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00 9.

P R O G R A M. 24. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 6. 2015. BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00 9. P R O G R A M 24. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 6. 2015 K odsouhlasení - zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne 16. 6. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Materiál k projednání Z-691. k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m.prahy

Materiál k projednání Z-691. k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m.prahy zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.4.2012 Materiál k projednání Z-691 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m.prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 28.5. 2009 (odsouhlaseno Radou HMP dne 26.5.2009) původní pořadová čísla tisků

Více