VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu?"

Transkript

1 VÝDAJE EU Uvádíme mýty na pravou míru Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu? Evropská komise

2 Stručně Tvrzení na titulní straně nemají nic společného s realitou. Nejdříve stručně uvedeme na pravou míru nejrozšířenější mýty o účetnictví a výdajích EU a potom vám poskytneme podrobnější informace. Auditoři říkají, že výdaje EU jsou plné podvodů Nejsou. Auditoři obvykle neodhalují podvody, ale nacházejí chyby, k nimž došlo v různých fázích finančního procesu, zejména na úrovni konečného příjemce. Pro ilustraci můžeme uvést, že v roce 2007 auditoři* zkontrolovali stovky transakcí, ale nezávislý úřad EU pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil vyšetřování jen u dvou z nich. Peníze EU by posloužily lépe, kdyby se o nich rozhodovalo na státní úrovni Celostátní nebo regionální orgány členských států ve skutečnosti rozhodují o 80 % výdajové stránky rozpočtu EU. Právě tyto orgány vybírají příjemce a dohlížejí na to, aby se přidělené peníze utratily správným způsobem. Dopad Diagnóza Účetnictví EU je úplně chaotické Není. Auditoři dospěli k celkovému závěru, že účetnictví EU je spolehlivé. Z mých daní se platí chyby v jiných zemích Každou zjištěnou chybu nebo nedostatek musí příslušný projekt nebo stát napravit. Řešení Řešení Auditoři říkají, že se ztrácejí miliardy Neříkají. Auditoři (na základě zkontrolovaného vzorku) uvádějí, u jakého procenta plateb mohlo dojít v některých oblastech k chybám. Neznamená to, že by tvrdili, že se určitá částka ztratila nebo vyplýtvala. Je možné, že ivpří padech, ve kterých došlo k chybám, byly projekty úspěšně dokončeny a příslušní příjemci nebo orgány neoprávněně získané peníze vrátili. Dopad * Tedy Evropský účetní dvůr, který každý rok vydává zprávu o účetnictví a výdajích EU.

3 Diagnóza Nepleťte si chyby s podvody. Auditoři zjistili, že se ve výdajích vyskytuje příliš mnoho chyb, kterých se většinou dopustili koneční uživatelé prostředků EU. Platební systém EU: spravedlivý, ale riskantní Na rozdíl od výdajů na státní úrovni mají výdaje EU podobu úhrad žádostí o platbu, které předkládají jednotlivci a organizace. Tento systém má své výhody, protože se díky němu peníze dostávají přímo na místní projekty, ale přináší i určitá rizika: je jasné, že u milionů žádostí, které přicházejí každý rok, se vyskytnou i chyby. Typické chyby nedostatečné podklady; úhrada nákladů, které ve skutečnosti nebyly vynaloženy; nebyly splněny podmínky úhrady (programy EU podrobně stanoví, kdo může obdržet úhradu, jaké činnosti a nákupy lze proplatit, za jaké období atd.; jestliže některá podmínka není splněna nebo je špatně použita, např. během zadávacího řízení, má se za to, že je platba nezpůsobilá); nadhodnocené žádosti o platbu. Proto existuje kontrolní systém, který by měl těmto chybám předcházet nebo je napravovat. Typy chyb v případě strukturálních fondů (vzorek z roku 2007)* Pravidla, která je třeba dodržovat Některé složité projekty získávají od EU vysoké finanční příspěvky, a proto musejí dodržet řadu pravidel. Například u projektu stavby mostu je nutné: úspěšně projít vyhodnocením vlivu na životní prostředí; úspěšně projít vyhodnocením efektivity nákladů a potenciálu ziskovosti; dodržet pravidla v oblasti státní podpory; dodržet pravidla způsobilosti; splnit limity měr spolufinancování; dodržet pravidla pro zadávání veřejných zakázek; dodržet pravidla, která se týkají zveřejňování; předkládat bezchybné žádosti o platby; být uskutečněn v řádném období; uchovávat podklady až po dobu 12 let atd. chybějí některé doklady nebo byly proplaceny výdaje, které ve skutečnosti nebyly vynaloženy žádost o platbu byla nadhodnocena nebyly dodrženy podmínky pro úhradu víc než jeden typ chyb bez chyb nebo schybami, které nemají žádný finanční dopad *Na základě vzorku 180 úhrad,které zkontroloval Účetní dvůr (viz výroční zpráva za rozpočtový rok 2007). Cílem těchto pravidel je zabránit podvodům nebo špatnému řízení a zajistit hospodárné a užitečné využití finančních prostředků. Jejich vedlejším účinkem je však velká složitost, která zvyšuje pravděpodobnost chyb. Evropský účetní dvůr v roce 2007 odhadl, že minimálně 11 % celkové částky vyplacené na strukturální operace (tedypeněz určenýchpro regionyeuana zvýšení zaměstnanosti) nemělo být proplaceno, protože mohlobýt ovlivněno chybami.

4 Dopad Chyba nutně neznamená, že se peníze vyplýtvaly nebo že už snimi v rozpočtu EU nelze počítat. Úloha vlád Členské státy odpovídají za prevenci a kontrolu chyb uvětšiny výdajů EU: rozhodují přibližně o 80 % rozpočtu EU. Pokud se jim nepodaří chybám zabránit, zasáhne Evropská komise a pozastaví platby nebo uloží opravy (viz další strana). Konečnou odpovědnost za to, jak byl vynaložen rozpočet EU, nese Evropská komise. Finanční dopad chyb lze napravit Jestliže je chyba zřejmá z dokladů, které jsou přiloženy k žádosti, je možné ji opravit okamžitě, ještě před provedením platby. Chyby mohou být odhaleny i později, například při pravidelných kontrolách nebo nezávislých auditech. Projekty EU probíhají několik let aopravy se většinou promítnou do konečných plateb. Evropská komise může provést další opravy při konečném hodnocení projektů nebo při uzavírání programů na základě svých vlastních zjištění nebo zjištění Účetního dvora. Projekty mohou být úspěšné, i když se v nich vyskytly chyby Kdo má na starosti prevenci chyb (podíl na celkových výdajích EU) Chyby nemusejí nutně zpochybnit konečný výsledek. Například při závěrečných kontrolách projektu v Guatemale byly zjištěny chyby ve čtyřech zadávacích řízeních na dodávky zdravotnického materiálu a na stavbu zdravotních středisek. Celkové hodnocení programu však bylo pozitivní: prostředky byly vynaloženy efektivně a přinesly prospěch asi příjemců. Ze 65 objektivně ověřitelných ukazatelů (jednalo se například o počet nově vybavených zdravotních středisek, procento domácností připojených kvodovodu spitnou vodou atd.) bylo splněno 61: míra úspěšnosti tedy činila 94 %! členské státy Evropská komise mezinárodní organizace a státy, které nejsou členy EU Nová zdravotní střediska: otevření nového střediska v Guatemale

5 Řešení Evropská komise se skutečně snaží snížit počet chyb ve výdajích EU. Přečtěte si, jaká opatření přijala na zlepšení finančního řízení. Kontroly Při prevenci chyb hraje zásadní úlohu nezávislá kontrola výdajů EU. Organizace, které žádají o grant, mohou být vyzvány, aby předložily externí audit svého účetnictví a finanční situace. Kromě toho je možné požádat nezávislé auditory, aby ověřili, zda je žádost o platbu správná a řádně doložená. Státní orgány a orgány EU objednávají audity celých programů. Evropský účetní dvůr každý rok kontroluje účetní závěrky EU, její příjmy avýdaje. Vlády členských států (prostřednictvím rozpočtového výboru Rady) a Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu kontrolují využívání prostředků EU. Parlament poté hlasuje otom, zda Evropské komisi udělí absolutorium za účetní závěrky aprovádění rozpočtu. Zpětné získávání vyplacených částek Cílem kontrolního systému EU je najít chyby a získat zpět neoprávněně vyplacené částky. V ideálním případě se takové prostředky získávají zpět od příjemců, kteří se dopustili chyby, nebo z příslušného projektu. Pokud to není možné nebo pokud je obtížné vypočítat přesnou částku, může Evropská komise uplatnit paušální opravu u členského státu,jehož kontrolní systém byl neefektivní. Jednodušší pravidla Vkvětnu 2007 začalo platit nové finanční nařízení (hlavní finanční předpis EU) a jeho zjednodušená prováděcí pravidla, která usnadnila hlavně postupy pro příjemce nízkých částek. Zjednodušila se také pravidla konkrétních programů. Začalo se více používat paušální financování, čímž se odstranily složité výpočty, v nichž se častěji chybovalo. Více informací naleznete na adrese: Transparentnost Až do nedávna byla pouze Evropská komise povinna zveřejňovat jména příjemců finančních prostředků, které přímo spravuje. U finančních prostředků spravovaných státními aregionálními orgány (např.dotace zemědělcům a strukturální fondy tedy 80 % rozpočtu EU) taková povinnost neexistovala. To vše se změnilo! Všechny členské státy musejí zveřejnit jména příjemců finančních prostředků EU: od roku 2008 tato povinnost existuje pro strukturální fondy a granty na rozvoj venkova; od roku 2009 pro zemědělské dotace. Více informací naleznete na adrese: Vrácené částky Celkem v roce milionů EUR Celkem v roce 2008* milionů EUR 72 mil. EUR Moderní účetnictví V roce 2005 Evropská komise přešla na akruální účetnictví (účetní systém podobný systému soukromých společností) a zařadila se mezi nejvýznamnější orgány veřejného sektoru, které přistoupily k tomuto kroku. *Odhad. 259 mil. EUR 1618 mil. EUR 396 mil. EUR 854 mil. EUR 1277 mil. EUR zemědělství strukturální fondy ostatní Účetní závěrku každého orgánu EU, která se stává součástí konsolidované účetní závěrky EU, podepisuje příslušný účetní daného orgánu a vedoucí účetní Evropské komise podepisuje účetní závěrku EU jako celek. Více informací naleznete na adrese:

6 Podrobnější informace o rozpočtu EU: Podrobnější informace o auditu a opatřeních proti podvodům (internetové stránky Siima Kallase, místopředsedy Evropské komise): Podrobnější informace o možnostech financování z rozpočtu EU: KV CS-C Vytištěno na papířebělenémbez použití chloru Informace pro média podává: Valérie Rampi Tisková mluvčí pro správu, audit a opatření proti podvodům tel nebo zastoupení EU ve vaší zemi: Své reakce můžete zasílat na adresu: Evropská komise

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod 4.3.2006 C 54/13 POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) (Text s významem pro EHP) 1. Úvod 1. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více