Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů"

Transkript

1 OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU A JIŠTĚNÍ... 5 KATALOG STANDARDNÍCH VÝTAHŮ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ... 6

2 Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů Obecně : Projekce, instalace a provoz výtahů podléhá : - 22 zákona čl. 22/1997 Sb technické požadavky na výrobky - Nařízení vlády č. 14/1999 Sb - technické požadavky na výtahy (účinnost od ) - Nařízení vlády č. 169/1997 Sb.- technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (účinnost od ) - Nařízení vlády č. 170/1997 Sb - technické požadavky na strojní zařízení (účinnost od ) - normám ČSN EN 81-1 a 2 - bezpečnostní předpisy a ustanovení pro konstrukci a montáž nových lanových a hydraulických výtahů. Obecné požadavky na investora ( provozovatele ), stanovené nv 14/1997 Sb : - Zajištění oboustranné komunikace. Oboustranný interkom je standardní dodávkou výtahu. Ve výtahovém rozvaděči je připravena svorkovnice pro propojení interkomu na budovu ( popř. vyprošťovací službu ) - Osvětlení nástupišť, strojovny - min. 50lx. Vypínač osvětlení nástupišť umisťovat poblíž výtahových dveří. - Zajištění přívodu elektrické energie do strojovny výtahu 3/N/PE/ AC400/230V, 50 Hz - Prostředí z hlediska úrazu el. proudu dle ČSN prostředí normální - K zajištění správné funkce výtahu zajištění teploty +5 C až +40 C Obecné požadavky na šachtu : - Šachta slouží výlučně pro provoz výtahu. Každá šachta musí být uzavřena plnými stěnami, podlahou a stropem. - Šachta musí sloužit výlučně k provozu výtahu. Nesmí v ní být umístěna elektrická vedení nebo jiné díly, které nesouvisí s výtahem. - Musí být přiměřeně větrána ( t.j. 1% půdorysu šachty ). - Stěny, podlaha a strop šachty musí být provedeny z nehořlavých trvanlivých materiálů, které nepodporují tvoření prachu, musí mít dostatečnou tuhost a musí snášet zatížení bez trvalé deformace. Ve zvláštním případě kdy šachta nemusí zabránit šíření požáru k ochraně budovy, jsou přípustné vyjímky. Doporučení - šachta by neměla být umisťována nad prostory, které jsou přístupné lidem.

3 Obecné požadavky na strojovnu : Rozměry a přístupy do strojovny přesně určuje norma ČSN EN 81-1,2 Hydraulické výtahy : doporučuje se ( není podmínkou ) strojovnu umisťovat tak, aby přiléhala k šachtě. Možno umístit strojovnu v libovolném patře budovy max. do m od šachty. Požadavky na strojovnu hydraulického výtahu : - Natření prohlubně a podlahy strojovny olejivzdorným nátěrem, úroveň prahu strojovny bude vyvýšena o 50-0 mm ( v závislosti na velikosti strojovny ) - Vstup do strojovny je nehořlavými dveřmi min. 800 x mm. - Osvětlení strojovny 200 lx. Lanové výtahy : možné umístění strojovny: nad šachtu vedle šachty v libovolném podlaží lze navrhnout i výtah bez strojovny Požadavky na strojovnu lanového výtahu : - Natření podlahy strojovny protiprašným nátěrem) - Vstup do strojovny je nehořlavými dveřmi min. 800 x mm. - Osvětlení strojovny 200 lx. - Instalace montážního nosníku pro dopravu těžkých břemen Obecné požadavky na kotvení výtahu : Nosná stěna pro kotvení výtahu min. tloušťka 300mm Možné způsoby kotvení doplňuje katalogový list - Možné způsoby kotvení konzol

4 Požadavky na výtahy pro osoby se sníženou schopností pohybu Podmínky pro jejich zřizování definuje vyhláška 369 / 2001 Sb Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Požadavky na výtahy - kapitola 1.7 Výběr z požadavků na provedení stavby výtahu - volná nástupní plocha před výtahem 1500x1500mm - šířka nástupních dveří do výtahu min. 800x u výtahů mohou být použity pouze samočinné dveře - minimální rozměry kabiny nové výtahy v nových stavbách - 10x1400mm - minimální rozměry kabiny nové výtahy ve stávajících budovách - 00x10mm Požadavky na evakuační výtahy Podmínky pro jejich zřizování definuje ČSN : 2000, Požární bezpečnost staveb. Podrobnosti jsou v čl. 7.. Výtahové šachty, Strojovna výtahu, 8.6. Rampy, eskalátory, výtahy. Evakuační výtahy jsou součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C, nebo na tento prostor navazují. Evakuační výtah se musí zřídit o objektech : kde v podlažích umístěných výše než 45m je více než 50 osob majících více než tři užitná nadzemní podlaží, v nichž se trvale ( nebo pravidelně ) vyskytuje více než osob s omezenou schopností pohybu a orientace a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem, nebo případech určených dalšími požárními normami, např. ČSN Evakuační výtahy jsou součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C, nebo na tento prostor navazují Proto musí především : mít kabinu z nehořlavého materiálu velikosti min. 00 x 20 mm, nosnost min. 00kg umožňující dopravu osob ležících na lůžkách a nosítkách mít dodávku elektrické energie nejméně 45 min mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 min v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí kabiny do určené stanice, kde musí výtah zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání kabiny

5 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU A JIŠTĚNÍ Hodnoty platné pro kabel uložený v trubce ve stěně Při délce přívodu nad 40m hodnoty průřezu přívodu i jištění volit o stupeň vyšší! TRAKČNÍ VÝTAHY DVOUNÍ, napájení 400V/50Hz Výkon motoru Ustálený proud In Rozběhový proud (přímý start) Průřez přívodu Jištění přívodu (am) Jištění hlavního vypínače (am) [kw] [A] [A] Mm2 [A] [A] 2,2 5,0 14,5 5x 1,5 16,0,0 3 6,7 20,1 5x 1,5 16,0,0 4 8,5 25,5 5x 1,5 16,0,0 5,5 11,5 34,5 5x 2,5 25,0 16,0 7,5 15,5 46,5 5x 4 35,0 25,0 9,5 19,0 57,0 5x 4 35,0 25, ,0 59,4 5x 6 35,0 30, ,0 78,0 5x 40,0 35,0 18,5 36,0 68,4 5x 50,0 40,0 22,5 42,0 79,8 4x 16 63,0 50, ,0 99,2 4x 25 0,0 80, ,0 113,6 4x 35 0,0 80, ,0 145,6 4x ,0 0,0 HYDRAULICKÉ VÝTAHY, napájení 400V/50Hz Rozběhový Výkon motoru Ustálený proud In proud (start Y/D) Průřez přívodu Jištění přívodu (am) Jištění hlavního vypínače (am) [kw] [A] mm2 [A] [A] 2,2 5,1,2 5x 1,5 16,0,0 3 8,1 18,6 5x 1,5 16,0,0 4,5 11,5 20,7 5x 2,5 25,0 16,0 5,5 15,4 24,6 5x 2,5 35,0 25,0 7,5 19,0 30,4 5x 4 35,0 25,0 9,5 23,0 29,9 5x 4 40,0 35, ,0 34,8 5x 6 40,0 35, ,0 44,4 5x 63,0 50,0 18,5 44,0 52,8 4x 16 63,0 50,0 22,5 52,0 62,4 4x 16 80,0 63, ,0 68,0 4x 25 0,0 80, ,0 81,0 4x ,0 0, ,0 93,0 4x ,0 125, ,0 125,0 4x ,0 150,0

6 Obecné podklady pro konstrukci šachty

7 DVEŘNÍ OTVOR MAX OPERATOR 2220 KLEC VNĚ VE ZDIVU

8 NA OCELOVÉ SVORNÍKY DESKA PRO ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ KOTVENÍ VODÍTEK NA ZAZDĚNÉ PROFILY ZAZDĚNÝ PROFIL ZAZDĚNÝ PROFIL NA HMOŽDINY (KOTVENÍ POUZE DO BETONU NEBO PLNÉ CIHLY)

9 HYDRAULICKÉ VÝTAHY Pro dopravu osob, osob a nákládů

10 STROJOVNA VÝTAHŮ PROSTUP 150x150, 0 mm NAD PODLAHOU STROJOVNY PRO INSTALACI HYDRAULICKÉHO POTRUBÍ A EL. INSTALACI ŠACHTY MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ STROJOVNY VĚTRÁNÍ STROJOVNY VĚTRACÍ MŘÍŽ 150x150 mm RV CHARAKTERISTIKA JIŠTĚNÍ,,C" VR HYDRAULICKÝ AGREGÁT SVĚTLÁ VÝŠKA STROJOVNY MIN.20 mm. PODLAHA NATŘENÁ OLEJIVZDORNÝM NÁTĚREM R2/2,R3/2 R1 MONTÁŽNÍ NOSNÍK POD STROPEM ŠACHTY R2/2,R3/2 MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ STROJOVNY ŽEBŘÍK DO PROHLUBNĚ

11 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM KABINA NEPRŮCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ Q=320 kg Q=320 kg OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU OH 320 OH ,4 max.20 0,63 max ,5 9,5 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 800 N Fy = 1300 N R4 = N R2 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY OH

12 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM KABINA NEPRŮCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ Q=400 kg Q=400 kg OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU OH 400 OH ,4 max.20 0,63 max ,5-9,5 9,5-12 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 00 N Fy = 1500 N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N tel. 069/ , OH

13 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM KABINA NEPRŮCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ Q=400kg Q=400kg OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU OH 400 OH ,4 max.20 0,63 max ,5-9,5 9,5-12 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 00 N Fy = 1500 N R4 = N R2 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY OH

14 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM ŘEZ ŠACHTOU KABINA NEPRŮCHOZÍ KABINA PRŮCHOZÍ Q=480 kg Q=480 kg OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU OH 480 OH ,4 max.20 0,63 max ,5-9,5 9,5-12 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 1200 N Fy = 2300 N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N OH

15 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM ŘEZ ŠACHTOU KABINA NEPRŮCHOZÍ KABINA PRŮCHOZÍ Q = 630 kg Q = 630 kg OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU OH 630 OH ,4 max.20 0,63 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 1800 N Fy = 2700 N R4 = N R2 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY OH

16 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM ŘEZ ŠACHTOU KABINA NEPRŮCHOZÍ KABINA PRŮCHOZÍ OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU Q = 800 kg Q = 800 kg (400) (190) OH 800 OH ,4 max.20 0,63 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ OH 800 R2 = N 06

17 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM KABINA NEPRŮCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ Q = 00 kg OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU Q = 00 kg DVEŘE ŠACHTA 1600 OH 00 OH ,4 max.20 0,63 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 =0 000 N OH 00 07

18 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM KABINA NEPRŮCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ Q = 1250 kg Q = 1250 kg OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU OH 1250 OH ,4 max.20 0,63 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 =1 000 N OH

19 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU KABINA NEPRŮCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ Q = 1600 kg Q = 1600 kg OH 1600 OH ,4 max.20 0,63 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N R2 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY OH

20 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM OSY MONTÁŽNÍCH NOSNÍKŮ ŘEZ ŠACHTOU Q = 2000kg LAPAČE OLEJE OH 2000 OH ,4 max.20 0,3 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 =0 000 N OH 2000

21 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM OSY MONTÁŽNÍCH NOSNÍKŮ ŘEZ ŠACHTOU Q = 2500kg LAPAČE OLEJE OH 2500 OH ,3 33 0,4 max.20 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 =0 000 N OH

22 ŘEZ A - A POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 UMÍSTĚNÝ POD STROPEM OSY MONTÁŽNÍCH NOSNÍKŮ ŘEZ ŠACHTOU Ok Q = kg LAPAČE OLEJE -1,2 OH 3000 OH ,3 max.20 0,5 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = N Fy = 000 N R4 = N POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 =2 000 N OH

23 HYDRAULICKÉ VÝTAHY Pro dopravu automobilů

24 ŘEZ ŠACHTOU ŠACHTA 3550 DV. OTVOR 5060 KLEC VNĚ 4960 KLEC UVNITŘ OSA PÍSTU M.V Ok 1 Q = 2500kg Ok OSA PÍSTU POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR PODLAHY DO VÝŠKY 0mm DOPORUČENÝ TYP : HAGMANS EP-V-H POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VĚTRÁNÍ V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY - 1% PLOCHY ŠACHTY UMÍSTĚNÍ LIBOVOLNĚ KLEC VNĚ PEVNÝ ŽEBŘÍK VÝŠKY MIN 3 m STOP AH ,4 max OBLOŽENÍ SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N F = N x F = N y DV. OTVOR SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N Fx SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R3 = N Fy T125x82x16 AH

25 ŘEZ ŠACHTOU 50 Q = 30 kg ŠACHTA UŽITEČNÁ PLOCHA KLECE 2,860m x 5,470m DLE ČSN EN kg/m2 ZAZDĚNÝ OCELOVÝ PROFIL L130x90x KLEC 5500 KLEC / M.V φ500 POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR PODLAHY DO VÝŠKY 0mm DOPORUČENÝ TYP : HAGMANS EP-V-H POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VĚTRÁNÍ V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY - 1% PLOCHY ŠACHTY UMÍSTĚNÍ LIBOVOLNĚ AH ,2 max ,5 AH ,3 max STOP SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N ŠACHTA 4400 SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ F = N x F = N y R2 = 000 N Fx SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R3 = N Fy T125x82x16 AH 30 14

26 ŘEZ ŠACHTOU Q = 3200 kg PLOCHA KLECE m 2 R2/4 R3/2 R4/4 R1/2 R1/2 POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR PODLAHY DO VÝŠKY 0mm DOPORUČENÝ TYP : HAGMANS EP-V-H POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VĚTRÁNÍ V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY - 1% PLOCHY ŠACHTY UMÍSTĚNÍ LIBOVOLNĚ R2/4 R3/2 R4/4 KOTVENÍ KOTEV VODÍTEK POMOCÍ OC. HMOŽDIN 3x HA - M16/20 AH ,2 max SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N F = N x F = N y R2 = 000 N Fx SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R3 = N Fy T125x82x16 AH

27 HYDRAULICKÉ ZDVIŽE Pro soukromé rodinné domy

28 HYDRAULICKÉ ACÍ PLOŠINY PRO RODINNÉ DOMY ŘEZ A-A VÝŠKOVÁ SITUACE : DHV 250/0,1-0,15 STROJOVNA ADLA PRAC. PROSTOR 600x700mm ROZVADĚČ UMÍSTIT NAD HYDR. AGREGÁT VR

29 ŘEZ ŠACHTOU DVEŘNÍ OTVOR 20 Q=250kg KLEC VNĚ 2130 KLEC UVNITŘ 2000 DU RAM x FOTOBUÒKA DH 250 DH ,12 0,18 max.4 max ,5 2,2 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 2300 N Fy = 40 N R4 = N SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N DH

30 ŘEZ ŠACHTOU M 1 : DVEŘNÍ OTVOR M 1 : ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm ( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT ) - STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ 20 Q = 250kg KLEC VNĚ 2030 KLEC UVNITŘ 2000 DU RAM 2125 V KONSTRUKCI x FOTOBUÒKA REER - MR 220 LZE POUŽÍT I DVEŘE 800/2000 DH 250 DH ,12 0,18 max.4 max ,5 2,2 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 2300 N Fy = 40 N R4 = N SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N DH

31 ŘEZ ŠACHTOU M 1 : DVEŘNÍ OTVOR M 1 : ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm ( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT ) - STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ 20 Q = 250kg KLEC VNĚ 2030 KLEC UVNITŘ 2000 DU RAM 2125 V KONSTRUKCI x FOTOBUÒKA REER - MR 220 LZE POUŽÍT I DVEŘE 700/2000 DH 250 DH ,12 0,18 max.4 max ,5 2,2 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 2300 N Fy = 40 N R4 = N SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N DH V2

32 ŘEZ ŠACHTOU M 1 : RV DVEŘNÍ OTVOR M 1 : ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm ( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT ) - STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ 20 Q = 250kg KLEC VNĚ 2030 KLEC UVNITŘ 2000 DU RAM 2125 V KONSTRUKCI x FOTOBUÒKA REER - MR 220 DH 250 DH ,12 0,18 max.4 max ,5 2,2 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 2300 N Fy = 40 N R4 = N SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N DH

33 ŘEZ ŠACHTOU M 1 : RV DVEŘNÍ OTVOR M 1 : ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm ( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT ) - STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ 20 Q = 250kg KLEC VNĚ 2030 KLEC UVNITŘ 2000 DU RAM 2125 V KONSTRUKCI x FOTOBUÒKA REER - MR 220 DH 250 DH ,12 0,18 max.4 max ,5 2,2 SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ R1 = N Fx = 2300 N Fy = 40 N R4 = N SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ R2 = N DH

34 LANOVÉ VÝTAHY Strojovna nad šachtou

35 ŘEZ ŠACHTOU STROJOVNA OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU VSTUP DO STROJOVNY PLOPEM ROZMĚRŮ 600x1200 Q = 400kg 600X700 VR RV OR OR VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK S BEZP. SNÍMAČEM STOP + ZÁSUVKA OL 400 OL ,6 max.27 1,0 max.27 3,3 4,41 SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = 600 N Fy = 550 N R4 = N R2 = N R3 = N OL

36 ŘEZ ŠACHTOU STROJOVNA OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU PLOP ROZMĚRŮ 600x1200 Q = 400kg RV 600X700 VR OR VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK S BEZP. SNÍMAČEM STOP + ZÁSUVKA OL 400 OL ,6 max.27 1,0 max.27 3,3 4,41 SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = 600 N Fy = 550 N R4 = N R2 = N R3 = N OL

37 STROJOVNA VĚTRÁNÍ STROJOVNY OTVORY 80 x 80 PRO OMEZOVAČ I ØEZ ŠACHTOU KABINA NEPRŮCHOZÍ OTVORY 150x150 PRO VEDENÍ LAN VR OTVOR 150x150 PRO ELEKTROINSTALACI ØEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ MONTÁŽNÍ PLOP 900x1200 RV OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU 500 kg OL 480 OL ,63 max.27 1,0 max ,9 SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = 2 0 N Fy = N R4 = N R2 = N R3 = N OL

38 STROJOVNA VĚTRÁNÍ STROJOVNY OTVORY 80 x 80 PRO OMEZOVAČ I ØEZ ŠACHTOU KABINA NEPRÙCHOZÍ OTVORY 150x150 PRO VEDENÍ LAN Q = 630 kg VR OR Q = 630 kg OR OTVOR 150x150 PRO ELEKTROINSTALACI MONTÁŽNÍ PLOP 900x1200 RV PEVNÝ ŽEBŘÍK PEVNÝ ŽEBŘÍK STOP OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU 500 kg STOP ØEZ ŠACHTOU KABINA PRÙCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU 1650 x 1800 Q = 630 kg OR OL 630 OL ,63 max.27 1,0 max.27 4,9 6.6 SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY R1 = N Fx = N Fy = N -1,0,1,2,3,4 SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY R4 = N R2 = N PEVNÝ ŽEBŘÍK STOP SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R3 = N OL

39 ØEZ ŠACHTOU NEPRÙCHOZÍ STROJOVNA 500x600 Q = 800kg 600x700 VR RV ØEZ ŠACHTOU PRÙCHOZÍ MONTÁŽNÍ PLOP 900x1200 Q = 800kg OL 800 OL ,6 max.27 1,0 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N R2 = N SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R3 = N OL

40 STROJOVNA VĚTRÁNÍ STROJOVNY ŘEZ ŠACHTOU KABINA NEPRŮCHOZÍ OTVORY 80 x 80 PRO OMEZOVAČ I VR OTVOR 150x150 PRO ELEKTROINSTALACI MONTÁŽNÍ PLOP 900x1200 RV ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU 500 kg OL 00 OL ,63 max.27 1,0 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N R2 = N SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R3 = N OL 00 26

41 STROJOVNA VĚTRÁNÍ STROJOVNY ŘEZ ŠACHTOU KABINA NEPRŮCHOZÍ ŘEZ ŠACHTOU KABINA PRŮCHOZÍ OTVORY 80 x 80 PRO OMEZOVAČ I VR OTVOR 150x150 PRO ELEKTROINSTALACI MONTÁŽNÍ PLOP 00x1200 RV OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU 500 kg OL 1250 OL ,63 max.27 0,4 max.27 9 SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N R2 = N SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE OL1250 R3 = N 27

42 ŘEZ ŠACHTOU STROJOVNA MONTÁŽNÍ NOSNÍK 1130 MEZI LANY 1460 OR U 220 R3 30 R2 Q = 1600 kg KLEC 1400 M.V OR KLEC VR MONTÁŽNÍ PLOP OL 1600 OL ,6 max.27 0,4 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = N Fy = 2 0 N R4 = N R2 = N R3 = N OL

43 ŘEZ ŠACHTOU STROJOVNA Q = 2000 kg ZÁVĚS S BEZP. SPÍNAČEM OR φ650 R3 OR NATÁČECÍ ZÁVĚS R2 VR MONTÁŽNÍ PLOP OL 2000 OL ,6 max.27 0,4 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N R2 = N R3 = N OL

44 LANOVÉ VÝTAHY Strojovna naboku / za šachtou

45 ŘEZ ŠACHTOU KAPSY PRO ZAZDĚNÍ NOSNÍKŮ 300/300 MIN OD HORNÍHO PATRA 8000 N NIKA PRO STROJ 930x N 0,1,2,3 RV OLB ,6 max.27 5,5 NOUZOVÝ PŘÍSTUP KE STROJI PRO RUČNÍ VYPROŠTĚNÍ SÍLA NA KONSTRUKCI KOTVENÍ STROJE SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = 900 N Fy = 1 400N R4 = N R2 = N R3 = N OLB

46 ŘEZ ŠACHTOU STROJOVNA OSY OTVORŮ 150x150, HL R1/2 ŠACHTA 2000 KLEC OSY OTVORŮ 150x150, HL Q = 630 kg M.V Ok OR 750 osa vodítek 2000 osa vodítek Q = 630 kg OR 4 ROŠT + STROJ ZAPLECHOVÁNO MONTÁŽNÍ NOSNÍK VE STROJOVNĚ 1600 x 1800 Ok DVEŘE 800/2000 DV. OTVOR 80 x 2230 ŠACHTA 1600 SITUACE NOSNÍKŮ V ŠACHTĚ OLB OLB ,63 max.27 1,0 max.27 4,5-5,5 4,5-5,5 OR SÍLA NA KONSTRUKCI STROJE SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N R2 = N R3 = N OLB

47 HORNÍ PROSTOR KLADEK ŘEZ ŠACHTOU F2 = 4500N F3 = N Q = 00kg VR F1 = 500N F4 = N OLB ,6 max ,5 OLB ,0 max SÍLA OD ZATÍŽENÍ STROJE SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU. SÍLA POD VODÍTKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY SÍLA POD VODÍTKY PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍKY R1 = N Fx = 2750N / 10 N Fy = 1600N / 650N R2 = N R3 = N R4 = N OLB 00

48 OTORY POD STROPEM ŠACHTY STROJOVNA REZ ŠACHTOU Q = 1250kg Q = 1250kg OR OR OLB 1250 OLB ,63 max.27 1,0 max SMĚR SILOVÝCH ÚČINKŮ NA VODÍTKO Fy Fx SÍLA NA ROŠT STROJE - KOTVENÍ STROJE SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU. SÍLA POD VODÍTKY VYV. ZÁVAŽÍ SÍLA POD NÁRAZNÍKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY SÍLA POD NÁRAZNÍKEM PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍK SÍLY PŮSOBÍCÍ NA ZÁVĚS LAN KOTVENÝ K BOČNÍ STĚNĚ R1 = N Fx = 3490 N / 1395 N Fy = 2125 N / 9 N R2 = N R3 = N R4 = N R5 = N R9 = N OLB V 1 33

49 REZ ŠACHTOU OTORY POD STROPEM ŠACHTY STROJOVNA Q = 1250kg RV VR Q = 1250kg Ok OLB 1250 OLB ,63 max.27 1,0 max SMĚR SILOVÝCH ÚČINKŮ NA VODÍTKO Fy Fx SÍLA NA ROŠT STROJE - KOTVENÍ STROJE SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU. SÍLA POD VODÍTKY VYV. ZÁVAŽÍ SÍLA POD NÁRAZNÍKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY SÍLA POD NÁRAZNÍKEM PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍK SÍLY POD HORNÍMI NOSNÍKY - NA ZDIVO ŠACHTY [ MAXIMÁLNÍ ] R7 = N SÍLY PŮSOBÍCÍ NA ZÁVĚS LAN KOTVENÝ K BOČNÍ STĚNĚ R1 = N Fx = 3490 N / 1395 N Fy = 2125 N / 9 N R2 = N R3 = N R4 = N R5 = N R6 = N R8 = N R9 = N OLB V 2 34

50 REZ ŠACHTOU M 1 : 25 OTVORY POD STROPEM 0,1,2 Ok STROJOVNA SMĚR SILOVÝCH ÚČINKŮ NA VODÍTKO Fy Fx VR OLB 1600 OLB ,63 max.27 1,0 max RV SÍLA NA HORNÍ NOSNÍK PŘEVÁDĚCÍCH KLADEK R1 = N SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ Fx = 3770 N / 20 N Fy = 2920 N / 1220 N 0 Ok SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU. SÍLA POD VODÍTKY VYV. ZÁVAŽÍ R2 = N R3 = 500 N SÍLA POD NÁRAZNÍKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY R4 = N SÍLA POD NÁRAZNÍKEM PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍK R5 = N SÍLY POD HORNÍMI NOSNÍKY - NA ZDIVO ŠACHTY - MAXIMÁLNÍ R6 = N OLB

51 LANOVÉ VÝTAHY Výtahy se strojovnou v šachtě Výtahy bez strojoven

52 LANOVÉ VÝTAHY Úpravy stávajících výtah možné varianty

53 ŘEZ ŠACHTOU DVEŘNÍ OTVOR STROJOVNA OL 250 OL ,63 max.27 1,0 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = 400 N Fy = 300 N R4 = N R2 = N R3 = N OL

54 ŘEZ ŠACHTOU DVEŘNÍ OTVOR STROJOVNA OL 250 OL ,63 max.27 1,0 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = 400 N Fy = 300 N R4 = N R2 = N R3 = N OL

55 DVEŘNÍ OTVOR STROJOVNA ŘEZ ŠACHTOU OL 320 OL ,63 max.27 1,0 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = 400 N Fy = 400 N R4 = N R2 = N R3 = N OL

56 ŘEZ ŠACHTOU M 1 : 20 DVEŘNÍ OTVOR M 1 : STROJOVNA M 1 : 20 OL 500 OL ,63 max.27 1,0 max SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE R1 = N Fx = N Fy = N R4 = N R2 = N R3 = N OL

TOV 320. TOV 320 kg. I.C.C.LIFTs.r.o. I.C.C.LIFT s.r.o. Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008

TOV 320. TOV 320 kg. I.C.C.LIFTs.r.o. I.C.C.LIFT s.r.o. Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008 I.C.C.LIFTs.r.o I.C.C.LIFT s.r.o. Tř.5.května 616,34901 Stříbro IČO : 29075254 DIČ : CZ 29075254 Firma zapsána Krajským soudem v Plzni oddíl C,Vložka číslo 23421 Tel.:+420 722 194 974,e-mail : icclift@email.cz,

Více

VARIANTA VÝTAHU TOV 400/1 MAXIM PLUS

VARIANTA VÝTAHU TOV 400/1 MAXIM PLUS Vážení zákazníci, předkládám Vám nabídku na modernizaci výtahu TOV 250/8 stanic. Námi navrhovaná modernizace je řešena kompletní dodávkou moderního výtahu, který je výrobkem největšího českého výrobce

Více

OMEZOVAČE RYCHLOSTI - OR DO STROJOVNY LBD 200, LBD300 str.1 - OR DO STROJOVNY VEGA, VEGA PLUS str.2 - NAPÍNACÍ ZÁVAŽÍ TEN 200, TEN 300 str.

OMEZOVAČE RYCHLOSTI - OR DO STROJOVNY LBD 200, LBD300 str.1 - OR DO STROJOVNY VEGA, VEGA PLUS str.2 - NAPÍNACÍ ZÁVAŽÍ TEN 200, TEN 300 str. OMEZOVAČE RYCHLOSTI - OR DO STROJOVNY LBD 200, LBD300 str.1 - OR DO STROJOVNY VEGA, VEGA PLUS str.2 - NAPÍNACÍ ZÁVAŽÍ TEN 200, TEN 300 str.4 - OR NA KABINU STAR, STAR PLUS str.5 - NAPÍNÁNÍ LANKA PRO STAR

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA MŽP ČR MODERNIZACE (VÝMĚNA) VÝTAHŮ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE 45 ZVZ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA MŽP ČR MODERNIZACE (VÝMĚNA) VÝTAHŮ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE 45 ZVZ Příloha č. 1 zadávací dokumentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 Praha 10, 100 10 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA MŽP ČR MODERNIZACE (VÝMĚNA) VÝTAHŮ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

244 000 projekční standard - výtahy

244 000 projekční standard - výtahy Projekční standard výtahy Vydání: 2 Datum: 1.3.2013 Číslo: 2.05/P4-244000-2013-01 244 000 projekční standard - výtahy Přehled změn Str. č. Změna č. Datum Předmět Vypracoval Uvolnil Schválil 1-9 01 28.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

LIFTMONT 8000 FX. Modernizace výtahů pro bytové a komerční budovy LIFTMONT CZ

LIFTMONT 8000 FX. Modernizace výtahů pro bytové a komerční budovy LIFTMONT CZ Modernizace výtahů pro bytové a komerční budovy LIFTMONT 8000 FX Flexibilní inovační řešení, které se přizpůsobí v každém detailu Vašim požadavkům. LIFTMONT CZ Za každých okolností usnadníme Váš život.

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

CENOVÁ NABÍDKA č. 075/14

CENOVÁ NABÍDKA č. 075/14 Příloha č. 2 CENOVÁ NABÍDKA č. 075/14 KVALITA PROVĚŘENÁ VÍCE NEŽ DVACETILETOU TRADICÍ Objednatel Domov u Biřičky K Biřičce 1240 Hradec Králové Akce Rekonstrukce velkého výtahu budovy Ypsilony Domova U

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet 28.2.2013 Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet DENNÍ VZHLED REKLAMNÍHO NÁPISU 900 DÁLKOVÉ OZNAČENÍ STANICE SAMOSTANÝMI PÍSMENY (DLE FIREMNÍHO MANUÁLU A.S., ČÁST A1 VNĚJŠÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM)

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K NABÍDKY ^fhmjl Vyřizuje: Milan Stávek tel.: 519 311 365, mobil 731 428 267 e-mail: milan.stavek@breclav.eu fax: 519 311 353 Datum: 20.5.2015 ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K NABÍDKY V souladu s ustanovením

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog KONSTRUKČNÍ PRVKY ANTÉNNÍ STOJAN AS1 Anténní stojan AS1 Konstrukční výška 2 100 mm Užitná výška 1 200 mm Průměr trubky Ø 89 / 4 mm Rozměry podstavce 1 300 x 1 300

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Výtahy Nákladní výtahy. Autovýtahy GPL 25, GPL 40, GPL 40F, GPL 80F VL 30, VL 35. No.1 ve svètè: více než 650.000 výtahu s technologií GMV

Výtahy Nákladní výtahy. Autovýtahy GPL 25, GPL 40, GPL 40F, GPL 80F VL 30, VL 35. No.1 ve svètè: více než 650.000 výtahu s technologií GMV Výtahy Nákladní výtahy GPL 25, GPL 40, GPL 40F, GPL 80F Autovýtahy VL 30, VL 35 No.1 ve svètè: více než 650.000 výtahu s technologií GMV Přednosti SPOLEHLIVOST Kabina z odolných a trvanlivých materiálů.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. )

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Ve spolupráci s ČENES připravil Ing. Karel Dvořáček Požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. - o technických

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Nabídka č.: 157015/NL na kompletní dodávku a montáž lanového bezstrojovnového výtahu včetně dodávky a montáže výtahové šachty

Nabídka č.: 157015/NL na kompletní dodávku a montáž lanového bezstrojovnového výtahu včetně dodávky a montáže výtahové šachty VÝTAHY VMC s.r.o. Sídlo: Kaznějovská 55 109 00, Praha 10 Provozovna: Českobrodská 72 190 00 Praha 9 IČ: 26711761 DIČ: CZ26711761 Tel.: 800 801800, 777 922 602 Fax: 274 870 839 E-mail: info@vytahy-vmc.cz

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

DK 5 Elektromechanik pro výtahy

DK 5 Elektromechanik pro výtahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Kolektiv autorů DK 5 Elektromechanik pro výtahy Vzdělávání ve výtahovém průmyslu Tvorba vzdělávacích modulů

Více

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Montážní údaje: stav 01.04.2015 Použité zkratky ABP = uzamykatelný podlahový profil DHV = ztráta výšky průjezdu ET = hloubka instalace ET AW = hloubka instalace

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku Karlovy Vary, 15.5.2013 Ing. Jiří Janich Obsah prezentace I. Představení společnosti Beta Control s.r.o. II. Systém Bezpečný dům III. Reference

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více