DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou"

Transkript

1 Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: Obchodní oddělení: Kozinova /, 0 00 Praha 0 tel/fax: +0 0, tel.: Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem naší firmy DELTA Svratka s.r.o. za Vaší důvěru, kterou jste projevil zakoupením našeho výrobku. Před započetím montáže si prosím přečtěte pečlivě následující návod. Před montáží si prosím připravte toto nářadí: Kladivo, křížový šroubovák nebo aku šroubovák, vrtačku, vrtáky do dřeva pro předvrtání - Ø,, a mm (všechny otvory pro vruty se musí předvrtat), nůžky na plech, metr, řezák a bitumenový tmel. (není součástí dodávky) Montáž provádějte minimálně ve dvou lidech. Pokud si s montáží výrobku nebudete vědět rady, obraťte se na svého prodejce. Použité obrázky v tomto montážním návodu se mohou v určitých detailech lišit podle aktuálně vyráběné série. Kusovník. Základové hranolky - zeleně impregnované 0 x 0 x 0 ks 0 x 0 x 00 ks. Přední panel s dveřmi 0 x 0 ks. Zadní panel 0 x 0 ks. Boční panel 0 x 0 ks. Štíty 0 x 00 ks. Pozednice x 0 x 00 ks. Hřebenový nosník 0 x 0 x 00 ks. Deska OSB - střešní díl 0 x 00 ks. Výztužná lišta štítová x 0 x ks 0. Výztužná lišta podélná - okapová x 0 x ks. Římsové prkno okapové x 0 x 00 ks. Římsové prkno štítové x 0 x 0 ks. Krycí lišty - rohový spoj panelů x 0 x 0 ks. Výztužné desky x 0 x 0 ks Klempířské prvky. Plechová okapová lišta ZN mm ks. Plechová návětrná lišta štítová ZN 0 mm ks Krytina. Asfaltový šindel m Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství). vruty -,x mm, x0 mm, x0 mm, x0 mm. lepenkový hřebík -,x mm 0. hřebíky (pro klempířské práce) -,x mm,,x mm Ochrana a nátěry Každý výrobek se dodává v neošetřeném (přírodním) stavu. Pouze základový rám je opatřen impregnačním nátěrem. Z tohoto důvodu je nutné po skončení montáže výrobek neprodleně opatřit nátěrem - min. - x impregnační nátěr a x laz. lak na dřevo. Poté je třeba provádět další nátěry v dalších letech dle klimatických podmínek a opotřebení prvního nátěru. Skladování Pokud domeček nesmontujeme, je ho nutno skladovat v zastřešených a suchých prostorách se stálou vlhkostí vzduchu, mimo dosah vody. Z důvodu pronikání vlhkosti od země, není vhodné jednotlivé díly skladovat přímo na podlaze. Je nutné je uložit na trámky tak, aby byly min. 0 cm vzdáleny od země. Záruka a reklamace Výrobce přejímá záruku za jakost výrobku po dobu let. Záruční doba začne běžet dnem zakoupení výrobku. Výrobce odstraní závady na díle, které vzniknou v záruční době bezplatně a to do 0 pracovních dnů po oznámení vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, od nahlášení vady do jejího odstranění. Reklamaci uplatňujte u svého prodejce nebo přímo u výrobce. Je třeba přesně specifikovat reklamovanou vadu výrobku a to nejlépe doložením fotografií. Záruku na výrobek lze uplatnit pouze tehdy, pokud budou důsledně dodrženy pokyny uvedene v tomto montážním návodu. Vysvětlivky k použitému značení v návodu: číslo - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např. = Deska OSB - střešní díl - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík - odkazuje na zvětšený detail v obrázku

2 Základy Před vlastní montáží dřevěné konstrukce je nutné zhotovit základy. Dřevěnou konstrukci je vhodné usadit na odizolovanou základovou konstrukci tak, aby se zábranilo vzlínání vody do dřevěných prvků domečku. Minimální půdorysný rozměr základu pro domeček je 0 x 0 mm. (obr. ) Základová patka (obr. ) Pro sloupek přístřešku zhotovte betonovou patku a osaďte ji pevnou nebo stavitelnou kotvou pro sloupek 0x0 mm. Základ je vhodné umístit do nezámrzné hloubky. sloupek přístřešku (součástí balení s výrobkem) půdorys základu domečku 0 0 pevná nebo stavitelná kotva pro sloupek 0/0 betonový základ C /0 hutněná vrstva štěrku /, mm rostlý terén základová patka pro sloupek přístřešku (pokud se montuje) Obrázek : Základová patka ) Montáž základového rámu Na připravenou plochu rozmístíme zeleně naimpregnované základové hranolky [], které v rozích spojíme pomocí vrutů x0 mm (obr. ). Vnější rozměr rámu bude po smontování 0 x 0 mm. Obrázek : Půdorysné uspořádání základu domečku pro bazénovou techniku včetně přístřešku Huněný štěrkový násyp a zámková nebo betonová dlažba (obr. ) Odklon od roviny nesmí být větší než 0, cm na 00 cm (0, %). Povrch dlažby pod základovým rámem je třeba odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. - impregnovaný základový rám (součástí balení s výrobkem) - hydroizolace, např. IPA - tl. min. 0 mm, zámková dlažba nebo betonové dlaždice - tl. 00 mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm - tl. 00 mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm - obrubník - rostlý terén Obrázek : Řez základem ze zámkové nebo betonové dlažby min. 0 mm 0x0x0 0x0x Obrázek : Smontovaný impregnovaný základový rám, použité vruty x0 mm ) Montáž stěn Na základový rám nejprve postavíme přední panel []. Přední panel uložíme na základový rám tak, aby vzdálenost mezi krajními svislými sloupky panelu a okrajem základového rámu byla stejná. (obr. ) Základová deska (obr. ) Odklon od roviny nesmí být větší než 0, cm na 00 cm (0,%). Povrch základové desky pod základovým rámem je třeba odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. stěnový panel přisadíme k základovému rámu tak, aby palubky těsně přilehly k základovému rámu - impregnovaný základový rám (součástí balení s výrobkem) - hydroizolace, např. IPA mm, železobetonová deska C /0 s KARI sítí 0x0x mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm - rostlý terén min. 0 mm palubky stěnového panelu stejná vzdálenost i na druhé straně panelu základový rám Obrázek : Řez základem - betonová deska Obrázek : Přesné usazení předního panelu

3 K přednímu panelu přiložíme boční panel [] a oba panely vzájemně spojíme pomocí vrutů x0 mm. Přední panel přišroubujeme vruty x0 mm k základovému rámu. Stejným způsobem pak smontujeme druhý boční [] a zadní panel []. Zadní panel přišroubujeme vruty x0 mm k základovému rámu. Rozmístění vrutů je vyznačeno šipkami na obrázku č.. Do výřezů ve štítech vložíme a upevníme pomocí vrutů x0 mm hřebenový nosník []. Na boční panely přišroubujeme vruty x0 mm pozednice [] zároveň s horní hranou panelu. Hřebenový nosník i pozednice musí na obou stranách, jak vpředu tak vzadu, stejnoměrně přesahovat. (obr. ) B A stejná vzdálenost A B NEBO A B B Obrázek : Rozmístění vrutů, použité vruty x0 mm ) Osazení štítů, pozednic a hřebenového nosníku Na přední a zadní stěnu nasadíme a přišroubujeme štíty [] vruty x0 mm. Rozmístění vrutů je vyznačeno šipkami na obrázku č.. A B B A B A Obrázek : Usazení štítů a rozmístění vrutů, použité vruty x0 mm vruty umísti nad sebe, šroubovat přes pozednici do sloupku slouku panelu panelu Obrázek : Hřebenový nosník a "pozednice", použité vruty x0 a x0 mm

4 ) Střecha (obr. 0) a nároží Osadíme a přišroubujeme vruty x0 mm střešní OSB desky []. (obr. ) Otvory pro vruty si do OSB desek raději předvrtáme. Na okapovou hranu opět ze spodní strany přišroubujeme vruty,x mm podélné výztužné lišty [0]. Lišty jsou osazeny mm od rohu střechy. (obr. ) Vruty šroubujeme přes OSB desku do lišty, ne obráceně. Do vzniklých krajních mezer se potom zasunují lišty přístřešku, pokud se montuje. B A 0 0 B A odsadit o mm Obrázek 0: Dokončení střechy - rozmístění prvků hranu výztužné lišty zarovnáme s okrajem OSB desky řadu vrutů kotvit do pozednice řadu vrutů kotvit do štítového panelu řadu vrutů kotvit do hřebenového nosníku Obrázek : Montáž podélných výztužných lišt, použité vruty,x mm Přišroubujeme římsová okapová [] a římsová štítová [] prkna vruty x0 mm (obr. ) (Pokud je součástí dodávky přistřešek, levé okapní prkno nemontujeme - bude použito u přístřešku.) kotvit do výztužné lišty kotvit do výztužné lišty řadu vrutů kotvit do štítového panelu řadu vrutů kotvit do pozednice kotvit do pozednice Obrázek : Montáž římsových prken, použité vruty x0 mm Obrázek : Osazení OSB střechy, použité vruty x0 mm Na přední a zadní štítové straně střechy přišroubujeme vruty,x mm ze spodní strany mezi hřebenový nosník a pozednici výztužné štítové lišty []. Vruty šroubujeme přes OSB desku do lišty, ne obráceně. (obr. ) Otvory pro vruty si do OSB desek raději předvrtáme. Spoje panelů na rozích domku překryjeme z boční strany krycími lištami [] a přišroubujeme vruty x0 mm. (obr. ) šroubovat přes palubku do sloupku panelu hranu výztužné lišty zarovnáme s okrajem OSB desky Obrázek : Výztužné štítové lišty, použité vruty,x mm Obrázek : Montáž krycích lišt, použité vruty x0 mm Na zadní stěnu domku z vnitřní strany přišroubujeme dle potřeby výztužné desky [] vruty x0 mm, pro případné zavěšení techniky (např. tepelné čerpadlo). Výztužné desky kotvíme do sloupků zadního panelu.

5 Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou a přístřeškem na tepelné čerpadlo DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: Obchodní oddělení: Kozinova /, 0 00 Praha 0 tel/fax: +0 0, tel.: Kusovník - přístřešek k domku pro bazénovou techniku se sedlovou střechou. Deska OSB - střešní díl 0 x 00 ks. Krokev - pozednice x 00 x 00 ks. Sloupky 0 x 0 x 0 ks. Výztužná lišta okapové hrany střechy x 0 x 00 ks. Výztužná lišta štítové hrany střechy x 0 x 0 ks. Výztužná lišta napojovací hrany střechy x 0 x 00 ks. Výztuž pod pozednici x 0 x 00 ks. Římsové prkno okapové x 0 x 00 0 ks Použijeme římsové prkno okapové, které je součástí dodávky domečku.. Římsové prkno štítové x 0 x 0 ks 0. Spojovací deska napojení střechy x 00 x 00 ks Klempířské prvky. Plechová okapová lišta ZN mm 0 ks Použijeme plechovou okapovou lištu, která je součástí dodávky domečku.. Plechová návětrná lišta štítová ZN 0 mm ks Krytina. Asfaltový šindel m Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství). vruty -,x mm, x0 mm,x0 mm. lepenkový hřebík -,x mm. hřebíky (pro klempířské práce) -,x mm,,x mm Vysvětlivky k použitému značení v návodu: číslo - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např. = Deska OSB - střešní díl - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík - odkazuje na zvětšený detail v obrázku

6 ) Kompletace střechy přístřešku Na hranu delší strany (délka 00 mm) OSB desky [] přišroubujeme výztužnou lištu [] okapové hrany střechy. Na kratší strany přišroubujeme výztužné lišty štítové [], jejichž konce budou přesahovat přes okraj OSB desky. Na druhou delší hranu OSB desky přiděláme výztužnou lištu []. 0 mm od okapové hrany přišroubujeme výztuž pod pozednici []. (obr. ) ) Usazení střešního dílce přístřešku k domečku Před montáží přístřešku k domečku musíme odstranit ze střechy chatky římsové prkno okapové pokud bylo namontováno. (obr. ) Toto prkno později použijeme pro dokončení střechy přístřešku. římsové prkno okapové Obrázek : Demontáž římsového okapového prkna prvky zarovnáme s hranou OSB desky Na výztužnou okapovou lištu chatky našroubujeme vruty x0 mm odspodu spojovací desku napojení střechy [0] tak, že polovina její šířky tzn. 0 mm přesahuje ven pod střechu přístřešku. (obr. 0) 00 Obrázek : Sestavení střešního panelu - rozmístění dílů U montáže všech těchto dílů postupujeme tak, že vruty,x mm šroubujeme přes OSB desku do dřeva. (obr. ) 0 0 polovina šířky prkna=0 mm Obrázek 0: Montáž spojovací desky napojení střechy, použité vruty x0 mm Přesahující konce výztužných štítových lišt přístřeškového střešního dílu vsuneme do otvorů v okapu střechy chatky a zajistíme pomocí vrutů,x mm. Střechu přístřešku srovnáme tak, aby střecha chatky a střecha přístřešku tvořily jednu rovinu. (obr. ) Střešní díl před instalací sloupků s pozednicí provizorně podepřete. Obrázek : Rozmístění vrutů na střešním panelu, použité vruty,x mm ) Kompletace sloupků s pozednicí přístřešku Do připravených výřezů na sloupcích [] vložíme pozednici [] a sešroubujeme je vruty x0 mm. Sloupky šroubujeme 0 mm od kraje pozednice. (obr. ) 0 kotvit přes OSB desku do spojovací desky napojení střechy Obrázek : Přisazení střešního dílu ke stávající střeše domečku, použité vruty,x mm Pod výztuž střechy přístřešku [] vsuneme připravené sloupky s pozednicí (obr. ), sloupky případně zakrátíme. 0 Obrázek : Montáž sloupků a pozednice, použité vruty x0 mm Patu sloupku podle výšky ocelové kotvy patky (není součástí balení s výrobkem) zkrátíme a sloupek připevníme ke k patce kotvě. Obrázek : Umístění smontovaných sloupků s pozednicí pod střešní díl

7 Ukotvenou konstrukci (sloupky s pozednicí) k základu (viz. základy str. ) prošroubujeme vruty x0 mm přes OSB desku k pozednici. (obr. ) kotvit přes OSB desku do pozednice Obrázek : Spojení střešního dílu s pozednicí, použité vruty x0 mm Přišroubujeme římsové prkno okapové [] a obě prkna římsová štítová [] do výztužných lišt vruty x0 mm. (obr.:, ) Obrázek : Rozmístění vrutů, použité vruty x0 mm Poznámky: Obrázek : Rozmístění prvků - štítové a okapové prkno

8 ) Klempířské prvky (obr. ) Nejprve přibijeme každou okapovou lištu [] po celé délce hřebíky,x mm. Okapová lišta musí přesahovat cca 0-0 mm přes okraj střechy. (obr. ) zasunout pod lištu Upravené lišty u hřebenu Obrázek : Zarovnání styčných hran a případně i délky lišt POKRAČOVÁNÍ OBRÁZKU Pokud je součástí dodávky přístřešek, použijeme tento okapní plech k ukončení střechy přístřešku. Sesazené lišty u hřebenu lištu přibít v místě pozednice Obrázek : Rozmístění prvků - návětrné štítové a okapové lišty lišty přibít v místě pozednice jedním hřebíkem hrana střechy 0-0 mm Obrázek : Rozmístění hřebíků, použité hřebíky, x mm Obrázek : Rozmístění hřebíků, použité hřebíky, x mm Pokud je součástí dodávky přístřešek, přibijeme okapovou lištu na hranu střechy přístřešku stejně jako u domečku (obr. ), pokud jsme tak již neučinili dříve. Podle potřeby zarovnámé délku plechových návětrný lišt přístřešku [] stejně jako u domečku (obr., B) a na tupo přiložíme k návětrné liště domečku. Lišty přibijeme hřebíky, x mm pouze z pohledové - čelní strany střechy. (obr. 0) lištu přibít v místě pozednice Potom si upravíme pomocí nůžek na plech styčné hrany návětrných lišt [] v hřebenu střechy, případně i délku (obr. ) a přibijeme je hřebíky, x mm pouze z pohledové - čelní strany střechy. (obr. ) A Obrázek 0: Rozmístění hřebíků, použité hřebíky, x mm B ) Asfaltová šindel - pokládka Pokládku asfaltové šindele zahajujeme u okapní hrany tzv. startovací řadou. Nejprve naneseme bitumenový tmel na okapovou a štítovou lištu v místě pokládky startovací řady. (obr. ) štítová lišta uložená uložené na střeše B nanesený bitumenový tmel na ploše lišty A zarovnání dle potřeby Obrázek : Zarovnání styčných hran a případně i délky lišt okapní lišta uložená na střeše Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), použití bitumenového tmelu

9 Startovací řadu položíme tak, že asfaltovou šindel otočíme o 0 a uložíme na střechu. Dbáme na to, aby hrana šindele byla rovnoběžně s plechovou okapovou lištou 0 mm od jejího okraje. Kotvíme pomocí lepenkových hřebíků,x mm 0 mm od kraje šindele. (obr. ) ŘEZ Druhou a následně každou sudou řadu odsadíme od štítové lišty o, cm. (obr. ) ŘEZ, cm startovací řada hřebík,x 0 hřebík 0 mm 0 0 mm bitumenový tmel ŘEZ okapová lišta otočená o 0 startovací řada šindele štítová lišta odříznutí přebytečné šindele, cm +ŘEZ Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění druhé - sudé řady, použité hřebíky,x mm hrana okapové lišty odříznutí přebytečné šindele Na plechovou štítovou lištu naneseme bitumenový tmel a zbylé místo doplníme odřízlou částí šindele (šířka, cm) získanou z odřezků z ukončení předchozí řady. (obr. ) Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění startovcí řady, použité hřebíky,x mm Po založení startovací řady přistoupíme k pokládce první řady šindele. Pás přiložíme na startovací řadu tak, aby ji zakryl. Kotvíme pomocí lepenkových hřebíků,x mm nad termobody ve vzdálenosti cm. (obr. ), cm cm termobod odříznutí přebytečné šindele Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění první řady, použité hřebíky,x mm Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění druhé - sudé řady, použité hřebíky,x mm

10 Pokračujeme třetí řadou která je založena stejně jako první. (obr. ) Nezepomeneme také podlepit bitumenovým tmelem v ploše štítové návětrné lišty. Plochu pod "hřebenáči" na obouch střešních rovinách podlepíme bitumenovým tmelem a hřebenáče přitlučeme dvěma hřebíky na každě střešní ploše. "Hřebenáče" položíme v celé délce hřebenu. (obr. ) nanesený bitumenový tmel u hřebene střechy na obou střešních rovinách Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění třetí řady, použité hřebíky,x mm Následuje sudá řada atd. Při kladení šindele na štítovou návětrnou lištu podlepujeme šindel v ploše lišty bitumenovým tmelem. U hřebenu přebytečnou šindel odřízneme a každý obdelník šindele přitlučeme dvěma hřebíky. (obr. ) "hřebenáč" přitlučeme na jedné střešní rovině, přehneme přes hřeben a přitlučeme na druhé střešní rovině hřeben střechy Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), postup položení hřebenáčů, použité hřebíky,x mm Poslední "hřebenáč" zakrátíme podle potřeby a přitlučeme. (obr. 0) hřeben střechy odříznutí přebytečné šindele Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění poslední řady u hřebenu, použité hřebíky,x mm Po pokládce šindele i na druhé střešní rovině můžeme přistoupit k položení hřebene. Nejprve si však musíme zhotovit hřebenové desky - "hřebenáče" z odřezků pásů šindele, které nám zbyly z pokládky střešních rovin. (obr. ) 0 mm podle potřeby zkrátit Obrázek 0: Půdorysný pohled na střechu (se shora), postup položení hřebenáčů, použité hřebíky,x mm Poznámky: mm mm Obrázek. Výroba "hřebenáčů" 0

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Zahradní chatky. Altánky. Přístřešky na auta HOLZPRODUKT JANUŠ. www.drevene vyrobky.cz

Zahradní chatky. Altánky. Přístřešky na auta HOLZPRODUKT JANUŠ. www.drevene vyrobky.cz Zahradní chatky Altánky Přístřešky na auta HOLZPRODUKT JANUŠ www.drevene vyrobky.cz Vysvětlivky k piktogramům v katalogu Nabídka 2013 Vnější rozměry stěn chatky/altánku Šířka stěny Plocha vnitřního prostoru

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

!!! AKCE: sleva 10 % na vše!!!

!!! AKCE: sleva 10 % na vše!!! TUZEMSKÉ CENY - platnost od 10. 5. 2010!!! DOPRAVA VÝROBKŮ JE ZDARMA PO CELÉ ČR!!!!!! AKCE: sleva 10 % na vše!!! TYP/NÁZEV VÝROBKU vnitřní rozměr v cm šíře x hloubka rozměr okna (stav. otvor) počet ks

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Montážní návod Šikmá střecha

Montážní návod Šikmá střecha Montážní návod Šikmá střecha www.sunizer.cz Důležité upozornění: Tubus světlovodu obsahuje zalakované technické stříbro. Při montáži je třeba se vyhnout kontaktu se superreflexním povrchem, ani jej mechanicky

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

!!! AKCE: sleva % na vše!!!

!!! AKCE: sleva % na vše!!! TUZEMSKÉ CENY - platnost od 21. 11. 2011!!! DOPRAVA VÝROBKŮ JE ZDARMA PO CELÉ ČR!!!!!! AKCE: sleva % na vše!!! TYP/NÁZEV VÝROBKU vnitřní rozměr v cm šíře x hloubka rozměr okna (stav. otvor) počet ks rozměr

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005)

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005) MANUÁL INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ALUZIE IDK A IDK S RONDO LIŠTOU Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 1 (6/2005) 1. ÚČEL POUŽITÍ Tento typ je dnes nejpoužívanější

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Vnější obkladové profily montážní pokyny

Vnější obkladové profily montážní pokyny Vnější obkladové profily montážní pokyny Obecně: Předpoklady pro funkční a dlouhodobé vnější obložení: použijte obkladové palubky s dostatečnou tloušťkou, doporučovaná tloušťka je 19 mm vnější obkladové

Více

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 8. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 8. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!! TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 8. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!!!! AKCE: sleva % na vše!!! TYP/NÁZEV VÝROBKU vnitřní rozměr v cm šíře hloub. rozměr okna (stav. otvor) počet ks rozměr

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

!!! AKCE: sleva % na vše!!!

!!! AKCE: sleva % na vše!!! TUZEMSKÉ CENY - platnost od 21. 11. 2011!!! DOPRAVA VÝROBKŮ JE ZDARMA PO CELÉ ČR!!!!!! AKCE: sleva % na vše!!! TYP/NÁZEV VÝROBKU vnitřní rozměr v cm šíře x hloubka rozměr okna (stav. otvor) počet ks rozměr

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

BORGA Elegant - montážní návod

BORGA Elegant - montážní návod BORGA Elegant - montážní návod BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko tel.: 547 222 999 e-mail: info@borga.cz IČ: 26243521, DIČ: CZ26243521 fax: 547 211 431 www.borga.cz BORGA Elegant - montážní

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Všeobecné podmínky Tento technický popis upravuje požadavky na stavební připravenost staveniště pro vnitřní dřevěné dveře(dále jen

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO SKLADOVÉHO KONTEJNERU

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO SKLADOVÉHO KONTEJNERU NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO SKLADOVÉHO KONTEJNERU Kontejnery Palát Vladislav Palát tel.: +420 724 306 026 email: vpalat@vpalat.cz http://www.vpalat.cz adr.: Zahradní 1003, Valašské Meziříčí IČ:

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 13 NÁVRHŮ A REALIZACÍ NED a PD s PŘIHLÉDNUTÍM KE KONSTRUKČNÍM DETAILŮM ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTECH: autor projektu: Ing.arch.Josef Smola spolupráce

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Sklolaminátové vlnovky

Sklolaminátové vlnovky VL 94/35 Sklolaminátové vlnovky 1. 3582 vrut 5x70-6HR 2. 2808 montážní sada VL 94/35 2574 podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35 2555 těsnění V11 0547 distanční podložka - VL 94/38 1. 0972 TEX 4,8x70-6HR 0972

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Návod na montáž. www.lanitgarden.cz. Pokud si při montáži nebudete vědět rady volejte náš HOT LINE Po Pá.. 8 16hod mob 739 661 428

Návod na montáž. www.lanitgarden.cz. Pokud si při montáži nebudete vědět rady volejte náš HOT LINE Po Pá.. 8 16hod mob 739 661 428 Návod na montáž www.lanitgarden.cz Pokud si při montáži nebudete vědět rady volejte náš HOT LINE Po Pá.. 8 16hod mob 739 661 428 verze 11.3.2010 1 NÁVOD NA MONTÁŽ Po vybalení dílů na tento domek, může

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Zahradní domky a chaty. Dřevěné altány. Sauny Domky na nářadí

Zahradní domky a chaty. Dřevěné altány. Sauny Domky na nářadí Zahradní domky a chaty Dřevěné altány Sauny Domky na nářadí Rekreační chaty, zahradní domky, domky na nářadí, altány, sauny Toužíte po vlastních čtyřech stěnách nebo po rekreační chatě v přírodě? Splňte

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Průvodce montáží zahradních teras

Průvodce montáží zahradních teras Průvodce montáží zahradních teras Tipy, rady a návody pro montáž www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

Trapézové plechy Montážní návod

Trapézové plechy Montážní návod www.balex.eu Trapézové plechy Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň - Slovany

Více

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod www.balex.eu Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více