DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou"

Transkript

1 Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: Obchodní oddělení: Kozinova /, 0 00 Praha 0 tel/fax: +0 0, tel.: Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem naší firmy DELTA Svratka s.r.o. za Vaší důvěru, kterou jste projevil zakoupením našeho výrobku. Před započetím montáže si prosím přečtěte pečlivě následující návod. Před montáží si prosím připravte toto nářadí: Kladivo, křížový šroubovák nebo aku šroubovák, vrtačku, vrtáky do dřeva pro předvrtání - Ø,, a mm (všechny otvory pro vruty se musí předvrtat), nůžky na plech, metr, řezák a bitumenový tmel. (není součástí dodávky) Montáž provádějte minimálně ve dvou lidech. Pokud si s montáží výrobku nebudete vědět rady, obraťte se na svého prodejce. Použité obrázky v tomto montážním návodu se mohou v určitých detailech lišit podle aktuálně vyráběné série. Kusovník. Základové hranolky - zeleně impregnované 0 x 0 x 0 ks 0 x 0 x 00 ks. Přední panel s dveřmi 0 x 0 ks. Zadní panel 0 x 0 ks. Boční panel 0 x 0 ks. Štíty 0 x 00 ks. Pozednice x 0 x 00 ks. Hřebenový nosník 0 x 0 x 00 ks. Deska OSB - střešní díl 0 x 00 ks. Výztužná lišta štítová x 0 x ks 0. Výztužná lišta podélná - okapová x 0 x ks. Římsové prkno okapové x 0 x 00 ks. Římsové prkno štítové x 0 x 0 ks. Krycí lišty - rohový spoj panelů x 0 x 0 ks. Výztužné desky x 0 x 0 ks Klempířské prvky. Plechová okapová lišta ZN mm ks. Plechová návětrná lišta štítová ZN 0 mm ks Krytina. Asfaltový šindel m Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství). vruty -,x mm, x0 mm, x0 mm, x0 mm. lepenkový hřebík -,x mm 0. hřebíky (pro klempířské práce) -,x mm,,x mm Ochrana a nátěry Každý výrobek se dodává v neošetřeném (přírodním) stavu. Pouze základový rám je opatřen impregnačním nátěrem. Z tohoto důvodu je nutné po skončení montáže výrobek neprodleně opatřit nátěrem - min. - x impregnační nátěr a x laz. lak na dřevo. Poté je třeba provádět další nátěry v dalších letech dle klimatických podmínek a opotřebení prvního nátěru. Skladování Pokud domeček nesmontujeme, je ho nutno skladovat v zastřešených a suchých prostorách se stálou vlhkostí vzduchu, mimo dosah vody. Z důvodu pronikání vlhkosti od země, není vhodné jednotlivé díly skladovat přímo na podlaze. Je nutné je uložit na trámky tak, aby byly min. 0 cm vzdáleny od země. Záruka a reklamace Výrobce přejímá záruku za jakost výrobku po dobu let. Záruční doba začne běžet dnem zakoupení výrobku. Výrobce odstraní závady na díle, které vzniknou v záruční době bezplatně a to do 0 pracovních dnů po oznámení vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, od nahlášení vady do jejího odstranění. Reklamaci uplatňujte u svého prodejce nebo přímo u výrobce. Je třeba přesně specifikovat reklamovanou vadu výrobku a to nejlépe doložením fotografií. Záruku na výrobek lze uplatnit pouze tehdy, pokud budou důsledně dodrženy pokyny uvedene v tomto montážním návodu. Vysvětlivky k použitému značení v návodu: číslo - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např. = Deska OSB - střešní díl - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík - odkazuje na zvětšený detail v obrázku

2 Základy Před vlastní montáží dřevěné konstrukce je nutné zhotovit základy. Dřevěnou konstrukci je vhodné usadit na odizolovanou základovou konstrukci tak, aby se zábranilo vzlínání vody do dřevěných prvků domečku. Pod domeček bez přístřešku zhotovte dlažbu (obr.) nebo betonovou desku. (obr. ) Pro domeček s přístřeškem zvolte betonovou desku. (obr. ) V základu zhotovte prostup pro přívod el. proudu a trubky vodoinstalace. Doporučený půdorysný rozměr základu pro domeček je 0 x 00 mm. (obr. ) Doporučený půdorysný rozměr základu pro domeček s přístřeškem je 0 x 0 mm. (obr. ) Základová deska (obr. ) Odklon od roviny nesmí být větší než 0, cm na 00 cm (0,%). Povrch základové desky pod základovým rámem je třeba odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. - impregnovaný základový rám (součástí balení s výrobkem) - hydroizolace, např. IPA mm, železobetonová deska C /0 s KARI sítí 0x0x mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm - rostlý terén min. 0 mm půdorys základu domečku vnější obrys základového hranolu [] domečku prostup pro instalace Obrázek : Půdorysné uspořádání základu domečku pro bazénovou techniku obrys sloupku přístřešku vnější obrys základového hranolu [] domečku prostup pro instalace tepelné čerpadlo půdorys základu domečku Obrázek : Půdorysné uspořádání základu domečku s přístřeškem pro bazénovou techniku a tepelné čerpadlo Prostup pro instalace rozvodů bazénové vody lze umístit do kteréhokoliv místa na podlaze domečku tak, aby vzdálenost od bazénu byla co nejkratší. Zároveň je vždy nudné zachovat vzdálenost minimálně 0 mm od hrany domečku. Obrázek : Řez základem - betonová deska ) Montáž základového rámu Na připravenou plochu rozmístíme zeleně naimpregnované základové hranolky [], které v rozích spojíme pomocí vrutů x0 mm (obr. ). Vnější rozměr rámu bude po smontování 0 x 0 mm. 0x0x0 0 0x0x Obrázek : Smontovaný impregnovaný základový rám, použité vruty x0 mm ) Montáž stěn Na základový rám nejprve postavíme přední panel []. Přední panel uložíme na základový rám tak, aby vzdálenost mezi krajními svislými sloupky panelu a okrajem základového rámu byla stejná. (obr. ) Huněný štěrkový násyp a zámková nebo betonová dlažba (obr. ) Odklon od roviny nesmí být větší než 0, cm na 00 cm (0, %). Povrch dlažby pod základovým rámem je třeba odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. - impregnovaný základový rám (součástí balení s výrobkem) - hydroizolace, např. IPA - tl. min. 0 mm, zámková dlažba nebo betonové dlaždice - tl. 00 mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm - tl. 00 mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm - obrubník - rostlý terén min. 0 mm stěnový panel přisadíme k základovému rámu tak, aby palubky těsně přilehly k základovému rámu palubky stěnového panelu stejná vzdálenost i na druhé straně panelu základový rám Obrázek : Řez základem ze zámkové nebo betonové dlažby Obrázek : Přesné usazení předního panelu

3 K přednímu panelu přiložíme boční panel [] a oba panely vzájemně spojíme pomocí vrutů x0 mm. Přední panel přišroubujeme vruty x0 mm k základovému rámu. Stejným způsobem pak smontujeme druhý boční [] a zadní panel []. Zadní panel přišroubujeme vruty x0 mm k základovému rámu. Rozmístění vrutů je vyznačeno šipkami na obrázku č.. Do výřezů ve štítech vložíme a upevníme pomocí vrutů x0 mm hřebenový nosník []. Na boční panely přišroubujeme vruty x0 mm pozednice [] zároveň s horní hranou panelu. Hřebenový nosník i pozednice musí na obou stranách, jak vpředu tak vzadu, stejnoměrně přesahovat. (obr. ) B A stejná vzdálenost A B NEBO A B B Obrázek : Rozmístění vrutů, použité vruty x0 mm ) Osazení štítů, pozednic a hřebenového nosníku Na přední a zadní stěnu nasadíme a přišroubujeme štíty [] vruty x0 mm. Rozmístění vrutů je vyznačeno šipkami na obrázku č.. A B B A B A Obrázek : Usazení štítů a rozmístění vrutů, použité vruty x0 mm vruty umísti nad sebe, šroubovat přes pozednici do sloupku slouku panelu panelu Obrázek : Hřebenový nosník a "pozednice", použité vruty x0 a x0 mm

4 ) Střecha (obr. 0) a nároží Osadíme a přišroubujeme vruty x0 mm střešní OSB desky []. (obr. ) Otvory pro vruty si do OSB desek raději předvrtáme. Na okapovou hranu opět ze spodní strany přišroubujeme vruty,x mm podélné výztužné lišty [0]. Lišty jsou osazeny mm od rohu střechy. (obr. ) Vruty šroubujeme přes OSB desku do lišty, ne obráceně. Do vzniklých krajních mezer se potom zasunují lišty přístřešku, pokud se montuje. B A 0 0 B A odsadit o mm Obrázek 0: Dokončení střechy - rozmístění prvků hranu výztužné lišty zarovnáme s okrajem OSB desky řadu vrutů kotvit do pozednice řadu vrutů kotvit do štítového panelu řadu vrutů kotvit do hřebenového nosníku Obrázek : Montáž podélných výztužných lišt, použité vruty,x mm Přišroubujeme římsová okapová [] a římsová štítová [] prkna vruty x0 mm (obr. ) (Pokud je součástí dodávky přistřešek, levé okapní prkno nemontujeme - bude použito u přístřešku.) kotvit do výztužné lišty kotvit do výztužné lišty řadu vrutů kotvit do štítového panelu řadu vrutů kotvit do pozednice kotvit do pozednice Obrázek : Montáž římsových prken, použité vruty x0 mm Obrázek : Osazení OSB střechy, použité vruty x0 mm Na přední a zadní štítové straně střechy přišroubujeme vruty,x mm ze spodní strany mezi hřebenový nosník a pozednici výztužné štítové lišty []. Vruty šroubujeme přes OSB desku do lišty, ne obráceně. (obr. ) Otvory pro vruty si do OSB desek raději předvrtáme. Spoje panelů na rozích domku překryjeme z boční strany krycími lištami [] a přišroubujeme vruty x0 mm. (obr. ) šroubovat přes palubku do sloupku panelu hranu výztužné lišty zarovnáme s okrajem OSB desky Obrázek : Výztužné štítové lišty, použité vruty,x mm Obrázek : Montáž krycích lišt, použité vruty x0 mm Na zadní stěnu domku z vnitřní strany přišroubujeme dle potřeby výztužné desky [] vruty x0 mm, pro případné zavěšení techniky (např. tepelné čerpadlo). Výztužné desky kotvíme do sloupků zadního panelu.

5 Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou a přístřeškem na tepelné čerpadlo DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: Obchodní oddělení: Kozinova /, 0 00 Praha 0 tel/fax: +0 0, tel.: Kusovník - přístřešek k domku pro bazénovou techniku se sedlovou střechou. Deska OSB - střešní díl 0 x 00 ks. Krokev - pozednice x 00 x 00 ks. Sloupky 0 x 0 x 0 ks. Výztužná lišta okapové hrany střechy x 0 x 00 ks. Výztužná lišta štítové hrany střechy x 0 x 0 ks. Výztužná lišta napojovací hrany střechy x 0 x 00 ks. Výztuž pod pozednici x 0 x 00 ks. Římsové prkno okapové x 0 x 00 0 ks Použijeme římsové prkno okapové, které je součástí dodávky domečku.. Římsové prkno štítové x 0 x 0 ks 0. Spojovací deska napojení střechy x 00 x 00 ks Klempířské prvky. Plechová okapová lišta ZN mm 0 ks Použijeme plechovou okapovou lištu, která je součástí dodávky domečku.. Plechová návětrná lišta štítová ZN 0 mm ks Krytina. Asfaltový šindel m Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství). vruty -,x mm, x0 mm,x0 mm. lepenkový hřebík -,x mm. hřebíky (pro klempířské práce) -,x mm,,x mm Vysvětlivky k použitému značení v návodu: číslo - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např. = Deska OSB - střešní díl - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík - odkazuje na zvětšený detail v obrázku

6 ) Kompletace střechy přístřešku Na hranu delší strany (délka 00 mm) OSB desky [] přišroubujeme výztužnou lištu [] okapové hrany střechy. Na kratší strany přišroubujeme výztužné lišty štítové [], jejichž konce budou přesahovat přes okraj OSB desky. Na druhou delší hranu OSB desky přiděláme výztužnou lištu []. 0 mm od okapové hrany přišroubujeme výztuž pod pozednici []. (obr. ) ) Usazení střešního dílce přístřešku k domečku Před montáží přístřešku k domečku musíme odstranit ze střechy chatky římsové prkno okapové pokud bylo namontováno. (obr. ) Toto prkno později použijeme pro dokončení střechy přístřešku. římsové prkno okapové Obrázek : Demontáž římsového okapového prkna prvky zarovnáme s hranou OSB desky Na výztužnou okapovou lištu chatky našroubujeme vruty x0 mm odspodu spojovací desku napojení střechy [0] tak, že polovina její šířky tzn. 0 mm přesahuje ven pod střechu přístřešku. (obr. 0) 00 Obrázek : Sestavení střešního panelu - rozmístění dílů U montáže všech těchto dílů postupujeme tak, že vruty,x mm šroubujeme přes OSB desku do dřeva. (obr. ) 0 0 polovina šířky prkna=0 mm Obrázek 0: Montáž spojovací desky napojení střechy, použité vruty x0 mm Přesahující konce výztužných štítových lišt přístřeškového střešního dílu vsuneme do otvorů v okapu střechy chatky a zajistíme pomocí vrutů,x mm. Střechu přístřešku srovnáme tak, aby střecha chatky a střecha přístřešku tvořily jednu rovinu. (obr. ) Střešní díl před instalací sloupků s pozednicí provizorně podepřete. Obrázek : Rozmístění vrutů na střešním panelu, použité vruty,x mm ) Kompletace sloupků s pozednicí přístřešku Do připravených výřezů na sloupcích [] vložíme pozednici [] a sešroubujeme je vruty x0 mm. Sloupky šroubujeme 0 mm od kraje pozednice. (obr. ) 0 kotvit přes OSB desku do spojovací desky napojení střechy Obrázek : Přisazení střešního dílu ke stávající střeše domečku, použité vruty,x mm Pod výztuž střechy přístřešku [] vsuneme připravené sloupky s pozednicí (obr. ), sloupky případně zakrátíme. 0 Obrázek : Montáž sloupků a pozednice, použité vruty x0 mm Patu sloupku podle výšky ocelové kotvy patky (není součástí balení s výrobkem) zkrátíme a sloupek připevníme ke k patce kotvě. Obrázek : Umístění smontovaných sloupků s pozednicí pod střešní díl

7 Ukotvenou konstrukci (sloupky s pozednicí) k základu (viz. základy str. ) prošroubujeme vruty x0 mm přes OSB desku k pozednici. (obr. ) kotvit přes OSB desku do pozednice Obrázek : Spojení střešního dílu s pozednicí, použité vruty x0 mm Obrázek : Rozmístění vrutů, použité vruty x0 mm Přišroubujeme římsové prkno okapové [] a obě prkna římsová štítová [] do výztužných lišt vruty x0 mm. (obr.:, ) Poznámky: Obrázek : Rozmístění prvků - štítové a okapové prkno

8 ) Klempířské prvky (obr. ) Nejprve přibijeme každou okapovou lištu [] po celé délce hřebíky,x mm. Okapová lišta musí přesahovat cca 0-0 mm přes okraj střechy. (obr. ) zasunout pod lištu Upravené lišty u hřebenu Obrázek : Zarovnání styčných hran a případně i délky lišt POKRAČOVÁNÍ OBRÁZKU Pokud je součástí dodávky přístřešek, použijeme tento okapní plech k ukončení střechy přístřešku. Sesazené lišty u hřebenu lištu přibít v místě pozednice Obrázek : Rozmístění prvků - návětrné štítové a okapové lišty lišty přibít v místě pozednice jedním hřebíkem hrana střechy 0-0 mm Obrázek : Rozmístění hřebíků, použité hřebíky, x mm Obrázek : Rozmístění hřebíků, použité hřebíky, x mm Pokud je součástí dodávky přístřešek, přibijeme okapovou lištu na hranu střechy přístřešku stejně jako u domečku (obr. ), pokud jsme tak již neučinili dříve. Podle potřeby zarovnámé délku plechových návětrný lišt přístřešku [] stejně jako u domečku (obr., B) a na tupo přiložíme k návětrné liště domečku. Lišty přibijeme hřebíky, x mm pouze z pohledové - čelní strany střechy. (obr. 0) lištu přibít v místě pozednice Potom si upravíme pomocí nůžek na plech styčné hrany návětrných lišt [] v hřebenu střechy, případně i délku (obr. ) a přibijeme je hřebíky, x mm pouze z pohledové - čelní strany střechy. (obr. ) A Obrázek 0: Rozmístění hřebíků, použité hřebíky, x mm B ) Asfaltová šindel - pokládka Pokládku asfaltové šindele zahajujeme u okapní hrany tzv. startovací řadou. Nejprve naneseme bitumenový tmel na okapovou a štítovou lištu v místě pokládky startovací řady. (obr. ) štítová lišta uložená uložené na střeše B nanesený bitumenový tmel na ploše lišty A zarovnání dle potřeby Obrázek : Zarovnání styčných hran a případně i délky lišt okapní lišta uložená na střeše Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), použití bitumenového tmelu

9 Startovací řadu položíme tak, že asfaltovou šindel otočíme o 0 a uložíme na střechu. Dbáme na to, aby hrana šindele byla rovnoběžně s plechovou okapovou lištou 0 mm od jejího okraje. Kotvíme pomocí lepenkových hřebíků,x mm 0 mm od kraje šindele. (obr. ) ŘEZ Druhou a následně každou sudou řadu odsadíme od štítové lišty o, cm. (obr. ) ŘEZ, cm startovací řada hřebík,x 0 hřebík 0 mm 0 0 mm bitumenový tmel ŘEZ okapová lišta otočená o 0 startovací řada šindele štítová lišta odříznutí přebytečné šindele, cm +ŘEZ Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění druhé - sudé řady, použité hřebíky,x mm hrana okapové lišty odříznutí přebytečné šindele Na plechovou štítovou lištu naneseme bitumenový tmel a zbylé místo doplníme odřízlou částí šindele (šířka, cm) získanou z odřezků z ukončení předchozí řady. (obr. ) Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění startovcí řady, použité hřebíky,x mm Po založení startovací řady přistoupíme k pokládce první řady šindele. Pás přiložíme na startovací řadu tak, aby ji zakryl. Kotvíme pomocí lepenkových hřebíků,x mm nad termobody ve vzdálenosti cm. (obr. ), cm cm termobod odříznutí přebytečné šindele Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění první řady, použité hřebíky,x mm Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění druhé - sudé řady, použité hřebíky,x mm

10 Pokračujeme třetí řadou která je založena stejně jako první. (obr. ) Nezepomeneme také podlepit bitumenovým tmelem v ploše štítové návětrné lišty. Plochu pod "hřebenáči" na obouch střešních rovinách podlepíme bitumenovým tmelem a hřebenáče přitlučeme dvěma hřebíky na každě střešní ploše. "Hřebenáče" položíme v celé délce hřebenu. (obr. ) nanesený bitumenový tmel u hřebene střechy na obou střešních rovinách Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění třetí řady, použité hřebíky,x mm Následuje sudá řada atd. Při kladení šindele na štítovou návětrnou lištu podlepujeme šindel v ploše lišty bitumenovým tmelem. U hřebenu přebytečnou šindel odřízneme a každý obdelník šindele přitlučeme dvěma hřebíky. (obr. ) "hřebenáč" přitlučeme na jedné střešní rovině, přehneme přes hřeben a přitlučeme na druhé střešní rovině hřeben střechy Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), postup položení hřebenáčů, použité hřebíky,x mm Poslední "hřebenáč" zakrátíme podle potřeby a přitlučeme. (obr. 0) hřeben střechy odříznutí přebytečné šindele Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění poslední řady u hřebenu, použité hřebíky,x mm Po pokládce šindele i na druhé střešní rovině můžeme přistoupit k položení hřebene. Nejprve si však musíme zhotovit hřebenové desky - "hřebenáče" z odřezků pásů šindele, které nám zbyly z pokládky střešních rovin. (obr. ) 0 mm podle potřeby zkrátit Obrázek 0: Půdorysný pohled na střechu (se shora), postup položení hřebenáčů, použité hřebíky,x mm Poznámky: mm mm Obrázek. Výroba "hřebenáčů" 0

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 592 02 Svratka IČ: 0 50 6, DIČ: CZ 0 50 6 tel.: +20 566 662 2, tel/fax: +20 566 662 55 e-mail: info@deltasvratka.cz

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 592 02 Svratka IČ: 0 50 6, DIČ: CZ 0 50 6 tel.: +20 566 662 2, tel/fax: +20 566 662 55 e-mail: info@deltasvratka.cz

Více

Krytina 15. V 13 lepenka cca 4 m 2

Krytina 15. V 13 lepenka cca 4 m 2 Montážní návod pro domky DBTP a Žibřid DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0 6, DIČ: CZ 0 0 6 tel.: +0 66 66, tel/fax: +0 66 66 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/ Obchodní

Více

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!! TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!!!! AKCE: sleva % na vše!!! TYP/NÁZEV VÝROBKU vnitřní rozměr v cm šíře x hloub. rozměr okna (stav. otvor) počet ks

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

Krytina 15. V 13 lepenka cca 5 m 2

Krytina 15. V 13 lepenka cca 5 m 2 Montážní návod pro domky DBTS a Kvído DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/ Obchodní oddělení:

Více

ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD

ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD 01/2011 1. PODKLAD. Na dřevěné bednění namontovat okapové a okrajové plechy. Rovnoběžně s okapem přibít podkladový pás FEL X MULTI (variantně REL X SC, R 60 SR

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen MONIER GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Montážní návod střešních systémů GERARD

Montážní návod střešních systémů GERARD Montážní návod střešních systémů GERARD Obsah OBSAH... 2 KAPITOLA 1 - ÚVOD... 3 KAPITOLA 2 - POUŽITÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU GERARD... 3 KAPITOLA 3 - KONSTRUKCE KROVU... 3 KAPITOLA 4 - LAŤOVÁNÍ... 4 KAPITOLA

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

Montážní návod. ,,Domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289

Montážní návod. ,,Domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Montážní návod,,domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Důležité informace a upozornění Vážený zákazníku, zakoupil jste si

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

Obsah - Sítě proti hmyzu

Obsah - Sítě proti hmyzu TECHNICKÝ MANUÁL SÍTĚ PROTI HMYZU Obsah - Sítě proti hmyzu Síť proti hmyzu C1 3 Základní specifikace produktu 4 Vyměření 5 Montáž 5 Síť proti hmyzu C2 6 Základní specifikace produktu 7 Vyměření 8 Montáž

Více

Integrace kolektorů TS

Integrace kolektorů TS Integrace kolektorů TS do šikmé střechy Návod na montáž /3 OBSAH. Použití...3... 2. Popis...3 3. Montáž.....7 A. Postup montáže dvouřadé integrace...7. Odkrytí potřebné plochy střešní krytiny...7 2. Určení

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...6 2.1 Popis...6 2.2 Navrhování...6 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...8 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3.

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3. Pánský salón Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál Zkonstruování simulátoru běhu v lese. Buben pro běh lesem. Fotoroleta. Agregát vydávající vůni. Podstavec. Podstavec Stěnový prvek (překližka,

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Zastřešení AZURO pro kruhové bazény

Zastřešení AZURO pro kruhové bazény Zastřešení AZURO pro kruhové bazény model 2013 Montážní a provozní návod 3BPZ0141 / 3BPZ0143 verze 1, leden 2013 Všeobecně Pro společnost Mountfield a.s. vyrábí Garsys s.r.o., Průmyslová zóna u dolu František,

Více

PRIMA kurník. Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 PORGovské slepice

PRIMA kurník. Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 PORGovské slepice PRIMA kurník Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 ovské slepice o na stavbu je použito celkem 18 ks europalet (1,2 x 0,8 x 0,144 m) o dutiny v europaletách budou vyplněny

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu Lepší dřevo pro Vaši terasu Návod k montáži a pokyny pro údržbu Open-Air sezóna začíná! Gratulujeme! S podlahovými profily biwood jste získali vysoce kvalitní výrobek z inovativního materiálu WPC. Teď

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI POKYNY K INSTALACI OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI 1. Pečlivě si prostudujte pokyny k přípravě výrobku a podkladové vrstvy, záruku a další prohlášení před zahájením instalace. 2. Povrch, na který budete

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

DETAILY POSI-JOIST OBSAH ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2

DETAILY POSI-JOIST OBSAH ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2 DETAILY POSI-JOIST OBSAH DETAILY ULOŽENÍ Strana ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2 ZTUŽIDLA OTVORY STĚNY ULOŽENÍ DOLNÍHO PASU NA DŘEVĚNÝ RÁM (S PŘERUŠOVANÝMI VZPĚRAMI) 3 ULOŽENÍ DOLNÍHO PASU NA DŘEVĚNÝ RÁM

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ILISIN 11/2014 1. Informace o výrobcích Použití a popis Tyto sprchové

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

Kovový zahradní domek GRAND III. Návod k sestavení

Kovový zahradní domek GRAND III. Návod k sestavení Kovový zahradní domek GRAND III 3015mm(D) X 3000mm(Š) X 2075mm(V) Dříve než začnete: Návod k sestavení Počítejte s tím, že doba nutná k sestavení domku se může pohybovat od 3-10h v závislosti na zručnosti,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

L 200 Morava. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu.

L 200 Morava. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu. L 200 Morava Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu. Historie L-200 Vývoj letounu L-200, který se měl stát novým aerotaxíkem, začal roku 1955 v Kunovicích. Výsledkem konstrukční kanceláře byl

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ 7 ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. D.R.E. Sp. z o.o. GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4 82-300 ELBLAG Tel. +48 55

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Falcovaná krytina ELEGANT Montážní návod

Falcovaná krytina ELEGANT Montážní návod www.balex.eu Falcovaná krytina ELEGANT Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Základní informace o výrobku Plzeň Zahradní 173/2 (areál

Více

Návod k montáži. Přední strana: 1,52 m. Výška: 1,95 m

Návod k montáži. Přední strana: 1,52 m. Výška: 1,95 m Návod k montáži Přední strana: 1,52 m Bok: 1,52 m Výška: 1,95 m PŘÍPRAVA TERÉNU - TERÉN PRO KŮLNU MUSÍ BÝT ROVNÝ. DOPORUČUJEME, ABY KŮLNA BYLA POSTAVENA NA BETONOVOU DESKU A VHODNĚ ZAKOTVENA. (VIZ STRANA

Více

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod ed p istoupením k montáži prosím zkontrolujte obsah balení pokud jde o množství a kvalitu sou ástek. ed p istoupením k montáži vrat je nutné se podrobn seznámit s níže uvedeným

Více

VISIMPEX a.s. - TERAFIX Seifertova 33, 750 02 Přerov, Česká republika +420 581 808 155 www.terafix.cz info@terafix.cz

VISIMPEX a.s. - TERAFIX Seifertova 33, 750 02 Přerov, Česká republika +420 581 808 155 www.terafix.cz info@terafix.cz VISIMPEX a.s. - TERAFIX Seifertova 33, 750 02 Přerov, Česká republika +420 581 808 155 www.terafix.cz info@terafix.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU TERAFIX 1. Nářadí a nástroje Pro rychlou a bezpečnou

Více

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G název zakázky: č. ev. IS VZ US: 60065031 název zadavatele: Česká školní inspekce sídlo Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 IČ: 00638994 právní forma: organizační složka státu Seznam dotazů a odpovědí zpracovaný

Více

ESET - topná fólie technická dokumentace

ESET - topná fólie technická dokumentace ESET - topná fólie technická dokumentace použití sada s topnou fólií pro velkoplošné vytápění plovoucích lamino a dřevěných podlah technické údaje a výrobní program typ objednací číslo výkon (W) délka

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Adresa Stavba Místo stavby Charakter stavby : Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. : T. G. Masaryka 7/33a, Svitavy BYTOVÝ DŮM Milady Horákové 494/52, Svitavy : RESOCIALIZAČNÍ BYTY : St. pl. 454/1,

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Pracovní postupy a doporučené skladby pro pokládku zvukově izolačních desek Wolf do konstrukcí podlah. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Podlahy

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody FOUKANÁ IZOLACE Montážní návody Obsah 1. Vodorovný dutý strop objemové foukání 2. Vodorovný nepochozí strop pod střechou volné foukání 3. Vodorovný pochozí strop pod střechou - Volné foukání a záklop -

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze HM9-3UF QUICK CHANGE UF SYSTÉM PRO FILTRACI VODY Prvotřídní systém čištění pitné vody pro zdravý životní styl. Návod k instalaci a obsluze r u- i Poznámka: Před použitím a instalací výrobku si, prosím,

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD K272V.cz Firewin systémy 07/2016 K272V.cz Vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD Vzduchotechnické potrubí Požární odolnost Tloušťka desek Vermiboard Světlý průřez Hmotnost desky Hmotnost potrubí

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING

Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING Páskovač je určen pro páskování těžších plochých předmětů nebo pro paletizaci. Základní technické údaje Hmotnost 3.75 (kg) Rozměry (DxVxŠ) 380x280x110

Více

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma AluGrid Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip Podpěra modulů dolní Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí pásmo Kleště AluGrid Nůž (pro podkladovou gumu) Šroubovák s nástavcem

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů TMP-160 V1 Strana 1 (celkem 6) Označení dokumentu: TMP 160 Verze č.: 1 Platí od: 1.12.2004 Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 2 1.1. Účel a rozsah platnosti...

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO FILLY-HW 3 / 4-1 1 / 4 Uschovejte pro budoucí použití Účel použití : Ochranný filtr

Více

PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY. Řešení do detailu

PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY. Řešení do detailu PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY Řešení do detailu ATYPICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY - Po konzultaci a dohodě lze vyrábět libovolné konstrukční prefabrikované prvky jako například PROPUSTKY, MOSTKY, LÁVKY,

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

OBSAH. Čistění zbraně 6 Sada ND / příslušenství 7 TECHNICKÁ DATA 8 SEZNAM OBRÁZKŮ 8

OBSAH. Čistění zbraně 6 Sada ND / příslušenství 7 TECHNICKÁ DATA 8 SEZNAM OBRÁZKŮ 8 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 NÁZVOSLOVÍ A POPIS 3 Pouzdro úplné 4 Předpažbí úplné 4 Hlavně úplné 4 Výměnné hlavně 4 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 5 Použití brokových nábojů ráže 12x76 s náplní ocelových broků 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.1 Dělící hlava TA 125 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM Dělící hlava 1 Rozsah aplikací Dělící hlava TA 125 se používá jako

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM Univerzální lepidlo Kamnářské materiály speciální penetrace SILCACON Kamnářská perlinka Biologicky odbouratelná rohož SILCAWOOL 105 Stavebně izolační desky SILCA 250

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více