DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou"

Transkript

1 Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, Svratka IČ: , DIČ: CZ tel.: , tel/fax: Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, Praha 0 tel/fax: , tel.: Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem naší firmy DELTA Svratka s.r.o. za Vaší důvěru, kterou jste projevil zakoupením našeho výrobku. Před započetím montáže si prosím přečtěte pečlivě následující návod. Před montáží si prosím připravte toto nářadí: Kladivo, křížový šroubovák nebo aku šroubovák, vrtačku, vrtáky do dřeva pro předvrtání - Ø 3,5, a 5 mm (všechny otvory pro vruty se musí předvrtat), nůžky na plech, metr, řezák a bitumenový tmel. (není součástí dodávky) Montáž provádějte minimálně ve dvou lidech. Pokud si s montáží výrobku nebudete vědět rady, obraťte se na svého prodejce. Použité obrázky v tomto montážním návodu se mohou v určitých detailech lišit podle aktuálně vyráběné série. Kusovník. Základové hranolky - zeleně impregnované 50 x 50 x ks 50 x 50 x ks 2. Přední panel s dveřmi 750 x 00 ks 3. Zadní panel 750 x 250 ks. Boční panel štítový 0 x ks 5. Pozednice 9 x 80 x ks 6. Střešní desky OSB 500 x 250 ks 500 x 860 ks 7. Krycí lišta spáry mezi předním panelem a střechou 9 x 50 x 750 ks 8. Deska zpevnění spoje OSB střešních desek 9 x 80 x 00 ks 9. Výztužná lišta podélné hrany střechy 9 x 50 x ks 0. Výztužná lišta štítová 9 x 50 x ks. Římsové prkno podélné 9 x 80 x ks 2. Římsové prkno štítové 9 x 80 x 60 2 ks 3. Krycí lišty - rohový spoj panelů 9 x 50 x 30 2 ks 9 x 50 x 2 ks. Výztužné desky zadní stěny 28 x 20 x ks Klempířské prvky. Plechová okapová lišta ZN 2 0 mm ks. Plechová návětrná lišta štítová ZN 600 mm 2 ks. Plechová návětrná lišta horní strany střechy ZN mm ks Krytina 8. Asfaltový šindel m 2 Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství) 9. vruty - 3,5x25 mm, x0 mm, x50 mm, 5x90 mm 20. lepenkový hřebík - 2,5x2 mm 2. hřebíky (pro klempířské práce) - 2,5x2 mm, 2,2x56 mm Ochrana a nátěry Každý výrobek se dodává v neošetřeném (přírodním) stavu. Pouze základový rám je opatřen impregnačním nátěrem. Z tohoto důvodu je nutné po skončení montáže výrobek neprodleně opatřit nátěrem - min. - x impregnační nátěr a 2x laz. lak na dřevo. Poté je třeba provádět další nátěry v dalších letech dle klimatických podmínek a opotřebení prvního nátěru. Skladování Pokud domeček nesmontujeme, je ho nutno skladovat v zastřešených a suchých prostorách se stálou vlhkostí vzduchu, mimo dosah vody. Z důvodu pronikání vlhkosti od země, není vhodné jednotlivé díly skladovat přímo na podlaze. Je nutné je uložit na trámky tak, aby byly min. 0 cm vzdáleny od země. Záruka a reklamace Výrobce přejímá záruku za jakost výrobku po dobu 2 let. Záruční doba začne běžet dnem zakoupení výrobku. Výrobce odstraní závady na díle, které vzniknou v záruční době bezplatně a to do 30 pracovních dnů po oznámení vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, od nahlášení vady do jejího odstranění. Reklamaci uplatňujte u svého prodejce nebo přímo u výrobce. Je třeba přesně specifikovat reklamovanou vadu výrobku a to nejlépe doložením fotografií. Záruku na výrobek lze uplatnit pouze tehdy, pokud budou důsledně dodrženy pokyny uvedene v tomto montážním návodu. Vysvětlivky k použitému značení v návodu: číslo - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např. 6 = střešní desky OSB - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík - odkazuje na zvětšený detail v obrázku

2 Základy Před vlastní montáží dřevěné konstrukce je nutné zhotovit základy. Dřevěnou konstrukci je vhodné usadit na odizolovanou základovou konstrukci tak, aby se zábranilo vzlínání vody do dřevěných prvků domečku. Minimální půdorysný rozměr základu pro domeček je 20 x 0 mm. (obr. ) půdorys základu domečku základová patka pro sloupek přístřešku (pokud se montuje) 0 Základová patka (obr. ) Pro sloupek přístřešku zhotovte betonovou patku a osaďte ji pevnou nebo stavitelnou kotvou pro sloupek 70x70 mm. Základ je vhodné umístit do nezámrzné hloubky. sloupek přístřešku (součástí balení s výrobkem) pevná nebo stavitelná kotva pro sloupek 70/70 betonový základ C /20 hutněná vrstva štěrku 32/6, mm Obrázek : Základová patka rostlý terén ) Montáž základového rámu Na připravenou plochu rozmístíme zeleně naimpregnované základové hranolky [], které v rozích spojíme pomocí vrutů 5x90 mm (obr. 5). Vnější rozměr rámu bude po smontování 20 x 0 mm. Obrázek : Půdorysné uspořádání základu domečku pro bazénovou techniku včetně přístřešku Huněný štěrkový násyp a zámková nebo betonová dlažba (obr. 2) Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 00 cm (0,5 %). Povrch dlažby pod základovým rámem je třeba odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. - impregnovaný základový rám (součástí balení s výrobkem) - hydroizolace, např. IPA - tl. min. 50 mm, zámková dlažba nebo betonové dlaždice - tl. 00 mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm - tl. 00 mm, hutněný štěrkový násyp, frakce 32 mm - obrubník - rostlý terén Obrázek 2: Řez základem ze zámkové nebo betonové dlažby min. 50 mm 50x50x20 50x50x Obrázek 5: Smontovaný impregnovaný základový rám, použité vruty 5x90 mm 2) Montáž stěn Na základový rám nejprve postavíme přední panel [2]. Přední panel uložíme na základový rám tak, aby vzdálenost mezi krajními svislými sloupky panelu a okrajem základového rámu byla stejná. (obr. 6) Základová deska (obr. 3) Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 00 cm (0,5%). Povrch základové desky pod základovým rámem je třeba odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. stěnový panel přisadíme k základovému rámu tak, aby palubky těsně přilehly k základovému rámu - impregnovaný základový rám (součástí balení s výrobkem) - hydroizolace, např. IPA mm, železobetonová deska C /20 s KARI sítí 0x0x mm, hutněný štěrkový násyp, frakce mm mm, hutněný štěrkový násyp, frakce 32 mm - rostlý terén min. 50 mm 2 palubky stěnového panelu stejná vzdálenost i na druhé straně panelu základový rám Obrázek 3: Řez základem - betonová deska Obrázek 6: Přesné usazení předního panelu 2

3 K přednímu panelu [2] přiložíme boční panel [] a oba panely vzájemně spojíme pomocí vrutů x50 mm. Přední panel přišroubujeme vruty x50 mm k základovému rámu. Stejným způsobem pak smontujeme druhý boční [] a zadní panel [3]. Zadní panel přišroubujeme vruty x50 mm k základovému rámu. Rozmístění vrutů je vyznačeno šipkami na obrázku č Pomocí desky zpevnění spoje [8] k sobě spojíme střešní desky [6] a to pomocí vrutů 3,5 x 25 mm. Vruty šroubujeme přes OSB desku do spojovací desky, ne obráceně. (obr. 9) A okapní hrana budoucí střechy A Obrázek 9: Spojení střešních desek, použité vruty 3,5 x 25 mm Smontovanou střešní desku položíme na stěny domku tak, aby přesahy přes stěny byly stejnoměrné. Desku pak přišroubujeme do pozednic, do předního a zadního panelu vruty x0 mm. (obr. 0) 3 B do horního rámu panelu do pozednice C do pozednice 8 C 3 3 B stejná vzdálenost Obrázek 0: Usazení střešního panelu, použité vruty x 0 mm Obrázek 7: Rozmístění vrutů, použité vruty x50 mm 3) Střecha Na boční panely vruty x0 mm přišroubujeme zároveň s horní hranou panelu pozednice [5] tak, aby na obou stranách, jak vpředu tak vzadu stejnoměrně přesahovaly. Vruty se šroubují přes pozednici do sloupků panelu. (obr. 8) B Na štítové hrany střechy střešní desky odspodu přiložíme výztužné štítové lišty [0] a vruty 3,5 x 25 mm přišroubujeme přes OSB desku do lišt. Konce těchto lišt budou odsazeny 52 mm od hrany střechy. Do vzniklých krajních mezer se vsunují lišty přístřešku, pokud se montuje. (obr. ) stejná vzdálenost od nároží A A 5 B Obrázek 8: Usazení štítů a rozmístění vrutů, použité vruty x50 mm Obrázek : Výztužné štítové lišty, použité vruty 3,5 x 25 mm POKRAČOVÁNÍ OBRÁZKU NA STRANĚ 3

4 A Přišroubujeme římsová prkna podélná [] (obr. ) a římsová prkna štítová [2] (obr. ) vruty x0 mm. (Pokud je součástí dodávky přístřešek, levé římsové prkno štítové [2] nemontujeme - bude použito u přístřešku.) A 52 mm do výztužné lišty 0 do pozednice 0 52 mm do výztužné lišty B B Obrázek : Výztužné štítové lišty, použité vruty 3,5 x 25 mm POKRAČOVÁNÍ OBRÁZKU ZE STRANY do pozednice Na spáru mezi předním panelem a střechou přišroubujeme krycí lištu [7] vruty x0 mm. (obr.2) Obrázek : Římsové prkno podélné, použité vruty x 0 mm A do výztužné lišty B bez přesahu A 2 cca 20 mm Obrázek : Římsové prkno štítové, použité vruty x 0 mm Spoje panelů na rozích domku překryjeme z boční strany krycími lištami [3] a vruty x 0 mm přišroubujeme. (obr. ) A 9 2 Obrázek 2: Krycí lišta spáry mezi předním panelem a střechou, použité vruty x 0 mm Pod spodní a horní hranu střechy přišroubujeme podélné výztužné lišty [9] vruty 3,5x25 mm. Vruty šroubujeme přes OSB desku do lišty, ne obráceně. (obr.3) B lištu zarovnat s okrajem OSB desky šroubovat přes palubku do sloupku panelu A B 9 3 B 9 lištu zarovnat s okrajem OSB desky Obrázek 3: Výztužná lišta podélné hrany střechy, použité vruty 3,5 x 25 mm Obrázek : Krycí lišty, použité vruty x 0 mm Na zadní stranu domku z vnitřní strany přišroubujeme podle potřeby výztužné desky [] pro montáž techniky. (např. tepelné čerpadlo)

5 Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou a přístřeškem na tepelné čerpadlo DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, Svratka IČ: , DIČ: CZ tel.: , tel/fax: Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, Praha 0 tel/fax: , tel.: Kusovník 22. Deska OSB - střešní díl 000 x 500 ks 23. Krokev 28 x 00 x 500 ks 2. Sloupky 70 x 70 x 30 ks 70 x 70 x 300 ks 25. Výztužná lišta podélné hrany střechy 9 x 50 x 05 2 ks 26. Výztužná lišta štítové hrany střechy 9 x 50 x 500 ks 27. Výztužná lišta štítové napojovací hrany střechy 9 x 50 x 00 ks 28. Výztuž pod krokev 9 x 80 x 00 ks 29. Římsové prkno podélné 9 x 80 x ks 30. Římsové prkno štítové 9 x 80 x ks Použijeme římsové prkno štítové, které je součástí dodávky domečku. 3. Spojovací deska napojení střechy 9 x 00 x 500 ks Klempířské prvky 32. Plechová okapová lišta ZN 00 mm ks 33. Plechová návětrná lišta štítová ZN 600 mm 0 ks Použijeme návětrnou lištu štítovou, která je součástí dodávky domečku. 3. Plechová návětrná lišta horní strany střechy ZN 00 mm ks Krytina 35. Asfaltový šindel 2 m 2 Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství) 36. vruty - 3,5x25 mm, x0 mm,x60 mm 37. lepenkový hřebík - 2,5x2 mm 38. hřebíky (pro klempířské práce) - 2,5x2 mm, 2,2x56 mm Vysvětlivky k použitému značení v návodu: číslo - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např. 22 = Deska OSB - střešní díl - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík - odkazuje na zvětšený detail v obrázku 5

6 ) Kompletace střechy přístřešku Na hranu delší strany OSB střešní desky (0 cm) přišroubujeme výztužnou lištu štítové hrany střechy [26]. Na kratší strany OSB střešní desky přišroubujeme výztužné lišty podélné [25], jejichž konce budou přesahovat přes okraj OSB desky. Na druhou delší hranu OSB desky namontujeme výztužnou lištu pro napojení střechy [27]. cm od štítové hrany přišroubujeme výztuž pod krokev [28]. U montáže všech těchto dílů postupujeme tak, že vruty 3,5 x 25 mm šroubujeme přes OSB desku do dřeva. (obr. ) Na výztužnou štítovou lištu chatky našroubujeme vruty x0 mm odspodu spojovací desku napojení střechy [3] tak, že polovina její šířky, tzn. 50 mm, přesahuje ven z pod střechy domku. (obr. 20) polovina šířky prkna=50 mm Obrázek 20: Montáž spojovací desky napojení střechy, použité vruty x0 mm 0 cm 25 cm Přesahující konce výztužných podélných lišt přístřeškového střešního dílu vsuneme do otvorů v boku střechy chatky a zajistíme pomocí vrutů 3,5 x 25 mm. Střechu přístřešku srovnáme tak, aby střecha domečku a střecha přístřešku tvořily jednu rovinu. (obr. 2) Střešní díl před instalací sloupků s krokví provizorně podepřete. kotvit přes OSB desku do spojovací desky napojení střechy Obrázek : Rozmístění vrutů na střešním panelu, použité vruty 3,5x25 mm 5) Kompletace sloupků s krokví přístřešku Do připravených výřezů na sloupcích [2] vložíme krokev [23] a sešroubujeme je vruty x60 mm. Sloupky šroubujeme 0 mm od kraje pozednice. (obr. 8) cm B Pod výztuž střechy přístřešku [28] vsuneme připravené sloupky s krokví (obr. 22), sloupky případně zakrátíme A 2 A 2 2 Obrázek 2: Přisazení střešního dílu ke stávající střeše domečku, použité vruty 3,5x25 mm cm 23 2 Patu sloupku podle výšky ocelové kotvy (není součástí balení s výrobkem) zkrátíme a sloupek připevníme ke kotvě. B Obrázek 8: Montáž sloupků a krokve, použité vruty x60 mm 6) Usazení střešního dílce přístřešku k domečku Před montáží přístřešku k domečku musíme odstranit ze střechy chatky římsové prkno štítové pokud bylo namontováno. (obr. 9) Toto prkno později použijeme pro dokončení střechy přístřešku římsové prkno štítové 2 Obrázek 9: Demontáž římsového štítového prkna Obrázek 22: Umístění smontovaných sloupků s pozednicí pod střešní díl 6

7 Přikotvíme konstrukci (sloupky s krokví) k betonovému základu. (viz. základy str. 2) Potom pomocí vrutů x60 mm připevníme střechu ke krokvi. (obr. 23) kotvit přes OSB desku do krokve Obrázek 25: Rozmístění vrutů, použité vruty x0 mm Poznámky: Obrázek 23: Spojení střešního dílu s pozednicí, použité vruty x60 mm Přišroubujeme římsová prkna podélná [29] a nakonec prkno římsové štítové [30] do výztužných lišt vruty x0 mm. (obr.: 2, 25) Obrázek 2: Rozmístění prvků - podélné a štítové prkno 7

8 7) Klempířské prvky před pokládkou asfaltové šindele Všechny klempířské prvky, kromě návětrné lišty horní hrany střechy instalujeme před pokládkou asfaltové šindele. Všechny návětrné lišty jsou dodávány s větším přesahem a je možno je podle potřeby upravit nůžkami na plech. Před samotným přichycením lišt k dřevěnému lemu střechy je potřeba se rozhodnout jak bude provedeno ukončení nároží střechy. V tomto montážním návodu uvádíme dva možné způsoby řešení, které se od sebe liší v obtížnosti provedení a výsledným vzhledem. Bude popsáno dále v textu. lišta zarovnána s prknem štítovým mm hrana střechy,32 nároží střechy Obrázek 27: Plechová okapová lišta, použité hřebíky 2,5 x2 mm POKRAČOVÁNÍ OBRÁZKU Vybereme si možnost ukončení nároží střechy klempířskými prvky podle obrázku 28. Místo označené v textu jako nároží střechy je zobrazeno na obrázku 26. Varianta "na pokos", 3, 33 Domeček, 3 Varianta "na tupo" Domeček s přístřeškem zde zasunout, 33 9, 35 3 Obrázek 26: Klempířské prvky, obecné pokyny Nejprve přibijeme okapovou lištu [] po celé délce hřebíky 2,5x2 mm. Okapová lišta musí přesahovat cca mm přes okraj střechy. Pokud je součástí domečku přístřešek, okapovou lištu přístřešku [32] zasuneme cca 0 cm do okapové lišty domečku [] tak, aby tvořili jeden celek, který při přiložení na střechu bude zarovnán zároveň s prkem štítovým. Poté přibijeme okapové lišty po celé délce hřebíky 2,5x2 mm. (obr.: 26, 27) zasunout do okapové lišty domečku cca 0 cm nároží střechy Obrázek 28: Ukončení nároží střechy - budoucí provedení a) varianta "na pokos" Toto ukončení nároží střechy je řemeslně náročnější, ale vzhledově estetičtější. Konec u nároží střechy návětrné lišty štítové [, 33] a lišty horní hrany střechy [, 3] musí byt zastřižen nůžkami na plech pod úhlem 5. (obr. 29) U dodávky domečku bez přístřešku upravujeme lišty štítové [] u horního nároží střechy. Lištu horní hrany střechy [] upravujeme na obou koncích. U dodávky domečku s přístřeškem upravujeme lišty štítové [,33] u horního nároží střechy. Obě lišty horní hrany střechy [, 3] upravujeme pouze na jednom konci. (obr. 30), 3 5, Domeček s přístřeškem Obrázek 27: Plechová okapová lišta, použité hřebíky 2,5 x2 mm Obrázek 29: Úprava lišt "na pokos" 8

9 b) varianta "na tupo" U tohoto ukončení upravujeme pouze návětrnou lištu horní hrany střechy [, 3] podle obrázku 3. neupravujeme, 3 cca 30 mm, 33 zde upravíme Domeček Domeček s přístřeškem Obrázek 3: Úprava lišt "na tupo" 3 neupravujeme U dodávky domečku bez přístřešku upravujeme lištu horní hrany střechy [] na obou koncích. U dodávky domečku s přístřeškem upravujeme obě lišty horní hrany střechy [, 3] pouze na jednom konci. (obr. 32) zde upravíme Obrázek 30: Klempířské prvky, úprava v nároží Potom lišty zkusmo sesadíme. Lišty v celé své délce musí dosednout na římsové prkno štítové a prkno podélné. Upravené konce obou lišt musí k sobě přiléhat. (obr. 3) neupravujeme upravený konec lišt přiléhá k sobě,3 zde upravíme Domeček Domeček s přístřeškem 33 32,33 3 neupravujeme prkno štítové prkno podélné Obrázek 30: Klempířské prvky, úprava v nároží Lištu horní hrany střechy [, 3] odstraníme (montujeme ji až po pokládce asfaltové šindedle), ponecháme pouze lišty štítové [,33], které přitlučeme. Rozmístění hřebíků bude posáno dále v textu. zde upravíme Obrázek 32: Klempířské prvky, úprava v nároží 9

10

11 Druhou a následně každou sudou řadu odsadíme od štítové lišty o 2,5 cm. (obr. 38) Pokračujeme třetí řadou která je založena stejně jako první. (obr. 0) Nezapomeneme také podlepit bitumenovým tmelem v ploše štítové návětrné lišty. 2,5 cm odříznutí přebytečné šindele 2,5 cm Obrázek 38: Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění druhé - sudé řady, použité hřebíky 2,5x2 mm Na plechovou štítovou lištu naneseme bitumenový tmel a zbylé místo doplníme odřízlou částí šindele (šířka 2,5 cm) získanou z odřezků z ukončení předchozí řady. (obr. 39) Obrázek 0: Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění třetí řady, použité hřebíky 2,5x2 mm Následuje sudá řada atd. Při kladení šindele na štítovou návětrnou lištu podlepujeme šindel v ploše lišty bitumenovým tmelem. U hřebenu přebytečnou šindel odřízneme a každý obdelník šindele přitlučeme dvěma hřebíky. (obr. ) hřeben střechy 2,5 cm hřeben střechy odříznutí přebytečné šindele Obrázek 39: Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění druhé - sudé řady, použité hřebíky 2,5x2 mm Obrázek : Půdorysný pohled na střechu (se shora), umístění poslední řady u hřebenu, použité hřebíky 2,5x2 mm

12 9) Dokončení střechy Nyní můžeme přiložit na hřeben střechy návětrnou lištu horní hrany střechy [] a přibít ji hřebíky 2,5 x 56 mm pouze z pohledové - čelní strany střechy. (obr. 2) Pokud je součástí dodávky i přístřešek obě lišty k sobě přisadíme na tupo a přibijem je hřebíky 2,5 x 56 mm pouze z pohledové - čelní strany střechy. (obr. 3) 3 lišty sesadit na tupo, popřídě podle potřeby zakrátit Obrázek 2: Návětrná lišta horní hrany střechy, použité hřebíky 2,5x56 mm Obrázek 3: Návětrná lišta horní hrany střechy, použité hřebíky 2,5x56 mm Poznámky: 2

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 592 02 Svratka IČ: 0 50 6, DIČ: CZ 0 50 6 tel.: +20 566 662 2, tel/fax: +20 566 662 55 e-mail: info@deltasvratka.cz

Více

Krytina 15. V 13 lepenka cca 4 m 2

Krytina 15. V 13 lepenka cca 4 m 2 Montážní návod pro domky DBTP a Žibřid DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0 6, DIČ: CZ 0 0 6 tel.: +0 66 66, tel/fax: +0 66 66 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/ Obchodní

Více

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!! TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!!!! AKCE: sleva % na vše!!! TYP/NÁZEV VÝROBKU vnitřní rozměr v cm šíře x hloub. rozměr okna (stav. otvor) počet ks

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Montážní návod střešních systémů GERARD

Montážní návod střešních systémů GERARD Montážní návod střešních systémů GERARD Obsah OBSAH... 2 KAPITOLA 1 - ÚVOD... 3 KAPITOLA 2 - POUŽITÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU GERARD... 3 KAPITOLA 3 - KONSTRUKCE KROVU... 3 KAPITOLA 4 - LAŤOVÁNÍ... 4 KAPITOLA

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

Krytina 15. V 13 lepenka cca 5 m 2

Krytina 15. V 13 lepenka cca 5 m 2 Montážní návod pro domky DBTS a Kvído DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/ Obchodní oddělení:

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

VISIMPEX a.s. - TERAFIX Seifertova 33, 750 02 Přerov, Česká republika +420 581 808 155 www.terafix.cz info@terafix.cz

VISIMPEX a.s. - TERAFIX Seifertova 33, 750 02 Přerov, Česká republika +420 581 808 155 www.terafix.cz info@terafix.cz VISIMPEX a.s. - TERAFIX Seifertova 33, 750 02 Přerov, Česká republika +420 581 808 155 www.terafix.cz info@terafix.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU TERAFIX 1. Nářadí a nástroje Pro rychlou a bezpečnou

Více

ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD

ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD 01/2011 1. PODKLAD. Na dřevěné bednění namontovat okapové a okrajové plechy. Rovnoběžně s okapem přibít podkladový pás FEL X MULTI (variantně REL X SC, R 60 SR

Více

Kovový zahradní domek GRAND III. Návod k sestavení

Kovový zahradní domek GRAND III. Návod k sestavení Kovový zahradní domek GRAND III 3015mm(D) X 3000mm(Š) X 2075mm(V) Dříve než začnete: Návod k sestavení Počítejte s tím, že doba nutná k sestavení domku se může pohybovat od 3-10h v závislosti na zručnosti,

Více

Montážní návod. ,,Domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289

Montážní návod. ,,Domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Montážní návod,,domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Důležité informace a upozornění Vážený zákazníku, zakoupil jste si

Více

Návod k montáži. Přední strana: 1,52 m. Výška: 1,95 m

Návod k montáži. Přední strana: 1,52 m. Výška: 1,95 m Návod k montáži Přední strana: 1,52 m Bok: 1,52 m Výška: 1,95 m PŘÍPRAVA TERÉNU - TERÉN PRO KŮLNU MUSÍ BÝT ROVNÝ. DOPORUČUJEME, ABY KŮLNA BYLA POSTAVENA NA BETONOVOU DESKU A VHODNĚ ZAKOTVENA. (VIZ STRANA

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

Zastřešení AZURO pro kruhové bazény

Zastřešení AZURO pro kruhové bazény Zastřešení AZURO pro kruhové bazény model 2013 Montážní a provozní návod 3BPZ0141 / 3BPZ0143 verze 1, leden 2013 Všeobecně Pro společnost Mountfield a.s. vyrábí Garsys s.r.o., Průmyslová zóna u dolu František,

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen MONIER GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac

Více

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G název zakázky: č. ev. IS VZ US: 60065031 název zadavatele: Česká školní inspekce sídlo Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 IČ: 00638994 právní forma: organizační složka státu Seznam dotazů a odpovědí zpracovaný

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu Lepší dřevo pro Vaši terasu Návod k montáži a pokyny pro údržbu Open-Air sezóna začíná! Gratulujeme! S podlahovými profily biwood jste získali vysoce kvalitní výrobek z inovativního materiálu WPC. Teď

Více

PRIMA kurník. Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 PORGovské slepice

PRIMA kurník. Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 PORGovské slepice PRIMA kurník Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 ovské slepice o na stavbu je použito celkem 18 ks europalet (1,2 x 0,8 x 0,144 m) o dutiny v europaletách budou vyplněny

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

Instrukce k montáži zastřešení

Instrukce k montáži zastřešení CZ. Montáži ZaStřešení GoLD.100930 Instrukce k montáži zastřešení Centrály GOLD 04-80 1 Všeobecné informace Centrály GOLD jsou přizbůsobeny pro vnější montáž. V těchto případech jsou vybaveny zastřešením,

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod ed p istoupením k montáži prosím zkontrolujte obsah balení pokud jde o množství a kvalitu sou ástek. ed p istoupením k montáži vrat je nutné se podrobn seznámit s níže uvedeným

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Obsah - Sítě proti hmyzu

Obsah - Sítě proti hmyzu TECHNICKÝ MANUÁL SÍTĚ PROTI HMYZU Obsah - Sítě proti hmyzu Síť proti hmyzu C1 3 Základní specifikace produktu 4 Vyměření 5 Montáž 5 Síť proti hmyzu C2 6 Základní specifikace produktu 7 Vyměření 8 Montáž

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/

Více

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006)

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006) MANUÁL HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 6 ( 1/2006) 1. ÚČEL POUŽITÍ Žaluzie představuje další krok ve vývoji řetízkově ovládaných

Více

ESET - topná fólie technická dokumentace

ESET - topná fólie technická dokumentace ESET - topná fólie technická dokumentace použití sada s topnou fólií pro velkoplošné vytápění plovoucích lamino a dřevěných podlah technické údaje a výrobní program typ objednací číslo výkon (W) délka

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI POKYNY K INSTALACI OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI 1. Pečlivě si prostudujte pokyny k přípravě výrobku a podkladové vrstvy, záruku a další prohlášení před zahájením instalace. 2. Povrch, na který budete

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.7.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více

Integrace kolektorů TS

Integrace kolektorů TS Integrace kolektorů TS do šikmé střechy Návod na montáž /3 OBSAH. Použití...3... 2. Popis...3 3. Montáž.....7 A. Postup montáže dvouřadé integrace...7. Odkrytí potřebné plochy střešní krytiny...7 2. Určení

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

Technické podmínky Technické podmínky pro zadávání, výrobu, dodávky a přejímání desek plošných spojů SCHVALOVACÍ LIST

Technické podmínky Technické podmínky pro zadávání, výrobu, dodávky a přejímání desek plošných spojů SCHVALOVACÍ LIST 1/18 SCHVALOVACÍ LIST Návrh schvalují odpovědní zástupci odběratelů Firma nebo instituce Jméno Podpis a razítko Poznámka Vypracoval: Petr Salfický Schválil: Ing.Václav Vondra Platnost od: 1.1.2010 Podpis:

Více

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody FOUKANÁ IZOLACE Montážní návody Obsah 1. Vodorovný dutý strop objemové foukání 2. Vodorovný nepochozí strop pod střechou volné foukání 3. Vodorovný pochozí strop pod střechou - Volné foukání a záklop -

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Adresa Stavba Místo stavby Charakter stavby : Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. : T. G. Masaryka 7/33a, Svitavy BYTOVÝ DŮM Milady Horákové 494/52, Svitavy : RESOCIALIZAČNÍ BYTY : St. pl. 454/1,

Více

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3.

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3. Pánský salón Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál Zkonstruování simulátoru běhu v lese. Buben pro běh lesem. Fotoroleta. Agregát vydávající vůni. Podstavec. Podstavec Stěnový prvek (překližka,

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Pracovní postupy a doporučené skladby pro pokládku zvukově izolačních desek Wolf do konstrukcí podlah. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Podlahy

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC) VÝBĚR ZE TŘECH VERZÍ 8,16 A 24 PATER POHODLNÉ OVLÁDNÍ POMOCÍ DALLAS ČIPŮ MOŽNOST PŘIPOJIT AŽ 200 UŽIVATELŮ EDITACE KLÍČŮ POMOCÍ PC ZATÍŽITELNOST VÝSTUPNÍCH KONTAKTŮ 1A VPS1 ver 1.1 Univerzální přístupový

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...6 2.1 Popis...6 2.2 Navrhování...6 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...8 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

10 Ostatní aplikace desek CETRIS. 10.5 Záhonový obrubník CETRIS. www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-hobby-zahonovy-obrubnik/

10 Ostatní aplikace desek CETRIS. 10.5 Záhonový obrubník CETRIS. www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-hobby-zahonovy-obrubnik/ www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-hobby-zahonovy-obrubnik/ 10.5 Záhonový obrubník CETRIS Záhonový obrubník CETRIS HOBBY je deska pravo úhlého formátu o rozměru 1 28 mm vzniká dělením desky CETRIS. Horní

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků.

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků. OPERATIVNÍ DOKUMENTACE PĚTI MOSTKŮ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ V KROMĚŘÍŽI NPÚ ÚOP V KROMĚŘÍÍŽII RADIIM VRLA ZÁŘÍÍ- PROSIINEC 2011 1 2 Obsah: Úvod Archivní rešerše Popis stávajícího stavu mostků č.1 5 Stavební

Více

DETAILY POSI-JOIST OBSAH ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2

DETAILY POSI-JOIST OBSAH ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2 DETAILY POSI-JOIST OBSAH DETAILY ULOŽENÍ Strana ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2 ZTUŽIDLA OTVORY STĚNY ULOŽENÍ DOLNÍHO PASU NA DŘEVĚNÝ RÁM (S PŘERUŠOVANÝMI VZPĚRAMI) 3 ULOŽENÍ DOLNÍHO PASU NA DŘEVĚNÝ RÁM

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164

BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164 BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164 ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM PŘÍLOHA č. 1 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

POKLÁDKA "Snadno a Rychle"

POKLÁDKA Snadno a Rychle .d. 07 07.0 Cembrit CZ, a.s., POKLÁDKA "Snadno a Rychle" Maloplošná st ešní krytina - Anglický a Dánský obdélník Sklon st echy - Klimatická oblast Tabulka p esah krytiny p esah krytiny A () / rozte latí

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KATALOGOVÝ LIST ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KM 0059/05a Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm Vydání: 8/07 PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE Strana: 1 Stran: 7 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného

Více

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ 7 ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. D.R.E. Sp. z o.o. GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4 82-300 ELBLAG Tel. +48 55

Více

Konečnou cenovou nabídku, včetně konečných slev získáte u obchodních partnerů společnosti TONDACH,

Konečnou cenovou nabídku, včetně konečných slev získáte u obchodních partnerů společnosti TONDACH, Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral pálenou střešní krytinu TONDACH. Na základě Vámi zaslaných podkladů jsme pro Vás připravili detailní rozpis materiálu na dodávku střešní krytiny dle Vámi

Více

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Sborník obsahuje položky truhlářských prací na stavebních objektech

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú Oldřišov Datum: leden 2013 č. zakázky: I/2013 k.ú Oldřišov Stránka 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Objednatel: Zodpovědný projektant:

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY. Řešení do detailu

PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY. Řešení do detailu PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY Řešení do detailu ATYPICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY - Po konzultaci a dohodě lze vyrábět libovolné konstrukční prefabrikované prvky jako například PROPUSTKY, MOSTKY, LÁVKY,

Více