GroupWise. Novell STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA"

Transkript

1 Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání rychlých zpráv nezávisle na platformě. Součástí aplikace GroupWise je také správa úkolů, kontaktů, dokumentů a další nástroje pro zvýšení produktivity. Aplikaci GroupWise můžete používat na stolním počítači v kanceláři, na libovolném počítači připojeném k Internetu pomocí webového prohlížeče a také na bezdrátových zařízeních. Aplikaci GroupWise lze spustit v systémech NetWare, Linux*, Windows* a v jakékoliv kombinaci těchto operačních systémů. Uživatelé aplikace GroupWise mají přístup ke svým schránkám z počítačů se systémy Linux, Windows a Macintosh*; z webového prohlížeče kdekoliv, kde je dostupné připojení k Internetu; a dokonce i z bezdrátových zařízení. Příručka Quick Start obsahuje základní pokyny k instalaci aplikace pro začátečníky a stručný seznam úkolů pro zkušené uživatele instalující aplikaci GroupWise. Úplný přehled systémových požadavků a pokynů k instalaci naleznete v příručce GroupWise Installation (Instalace aplikace GroupWise).! Umístění dokumentace k aplikaci GroupWise na straně 2! Instalace základního systému aplikace GroupWise na straně 3! Přístup ke schránce aplikace GroupWise na straně 4! Připojení systému aplikace GroupWise k Internetu na straně 6! Přístup ke schránce aplikace GroupWise z webového prohlížeče nebo bezdrátového zařízení na straně 6! Komunikace s jinými uživateli aplikace GroupWise v reálném čase na straně 8! Monitorování systému aplikace GroupWise na straně 8! Klastrování systému aplikace GroupWise na straně 10! Aktualizace systému aplikace GroupWise pomocí aktualizací Support Pack na straně 10

2 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K APLIKACI GROUPWISE Následující dokumentace k aplikaci GroupWise je k dispozici na discích CD GroupWise 6.5: Dokumentace GroupWise - soubor Readme GroupWise Installation Guide (Instalační příručka aplikace GroupWise) Umístění \readmeus.txt \docs\us\groupwiseinstallationguide.pdf Následující dodatečná dokumentace aplikace GroupWise je k dispozici na webu pro dokumentaci k aplikaci GroupWise 6.5 ( Příručka Administration Guide (Příručka pro správce) Multi-System Administration Guide (Příručka pro správu skupiny systémů) Interoperability Guide(Příručka spolupráce) Troubleshooting Guides (Příručky řešení problémů) Gateway Guides (Příručky bran) Windows Client User Guide (Uživatelská příručka klienta systému Windows) WebAccess Client Users Guide (Uživatelská příručka klienta aplikace WebAccess) Cross-Platform ClientUser Guide (Uživatelská příručka klienta nezávislého na platformě) Obsah Vytvoření a správa domén, poštovních úřadů, uživatelů a všech ostatních skupin objektů aplikace GroupWise; konfigurace a optimalizace všech agentů aplikace GroupWise; strategie instalace pro klienta aplikace GroupWise Postupy připojování vlastního systému aplikace GroupWise k jiným takovým systémům; slučování systémů aplikace GroupWise Používání aplikace GroupWise spolu s dalšími produkty (včetně produktů společnosti Novell a produktů třetích stran) Chybové zprávy, strategie řešení problémů, schémata toku zpráv, schémata struktury adresářů Postupy připojení a přechodů z jiných systémů elektronické pošty (Microsoft* Exchange, Microsoft Mail a Lotus Notes*); spojení částí systému aplikace GroupWise pomocí modemů Úplné pokyny pro práci s klientem aplikace GroupWise pro systém Windows; příručku lze také otevřít v klientu systému Windows příkazem Nápověda > User Guide (Uživatelská příručka). Úplné pokyny pro práci s klientem aplikace GroupWise WebAccess; příručku lze také otevřít v klientu aplikace WebAccess příkazem Nápověda > User Guide (Uživatelská příručka) Úplné pokyny pro práci s klientem aplikace GroupWise nezávislým na platformě; příručku lze také otevřít v klientu nezávislém na platformě příkazem Nápověda > User Guide (Uživatelská příručka). 2

3 INSTALACE ZÁKLADNÍHO SYSTÉMU APLIKACE GROUPWISE Základní systém aplikace GroupWise se skládá z domény, poštovního úřadu, knihovny dokumentů a uživatelů. Agent poštovního úřadu (POA) přenáší zprávy mezi schránkami uživatelů v jednotlivých poštovních úřadech. Agent přenosu zpráv (MTA) směruje zprávy mezi poštovními úřady a doménami v úplném systému aplikace GroupWise. Systémové požadavky aplikace GroupWise! Libovolný z následujících operačních systémů serveru: " NetWare 4.2, NetWare 5.1, NetWare 6.x s poslední aktualizací Support Pack pro tuto verzi NetWare " SUSE Standard Server 8, SUSE Enterprise Server 8, Red Hat* Enterprise Linux 3 ES, Red Hat Enterprise Linux 3 AS " Windows NT* Server nebo Windows 2000 Server a poslední aktualizace Service Pack pro tuto verzi Windows! NDS nebo edirectory TM (libovolná verze na libovolné platformě, pokud však chcete v aplikaci GroupWise používat protokol LDAP, je požadován systém edirectory verze 8.5 nebo vyšší.)! ConsoleOne " Linux, verze nebo vyšší a The X Window System*, verze X11R6 " Windows verze nebo vyšší Instalace základního systému aplikace GroupWise 1 Spusťte Poradce při instalaci aplikace GroupWise: Na pracovní stanici se systémem Windows (nebo na serveru se systémem Windows, který vyhovuje požadavkům agenta, pokud instalujte agenty v systému Windows) spusťte program setup.exe v kořenové složce disku CD GroupWise 6.5 Administrator. nebo Na serveru se systémem Linux, který vyhovuje požadavkům agenta, spusťte program install v kořenovém adresáři disku CD GroupWise 6.5 for Linux Administrator. 2 V Poradci při instalaci klepněte na položku Create or Update a GroupWise System (Vytvořit nebo aktualizovat systém GroupWise). 3 Podle zobrazených pokynů Poradce při instalaci rozšiřte schéma systému edirectory pro objekty aplikace GroupWise, nainstalujte moduly snap-in aplikace GroupWise Administrator pro program ConsoleOne a vytvořte adresář pro distribuci softwaru aplikace GroupWise. 4 Podle zobrazených pokynů Poradce při instalaci vytvořte první doménu a poštovní úřad, přidejte uživatele a nainstalujte agenty MTA a POA pro novou doménu a poštovní úřad. Poradce při instalaci může v systémech NetWare a Windows spustit agenty okamžitě. 3

4 Další informace naleznete v příručce GroupWise Installation Guide (Instalační příručka aplikace GroupWise) a také v částech Domains (Domény), Post Offices (Poštovní úřady), Message Transfer Agent (Agent přenosu zpráv) a Post Office Agent (Agent poštovního úřadu) příručky GroupWise Administration (Správa aplikace GroupWise). PŘÍSTUP KE SCHRÁNCE APLIKACE GROUPWISE Každý uživatel aplikace GroupWise má schránku v poštovním úřadu. V podnikovém prostředí mohou uživatelé s pracovními stanicemi se systémem Windows přistupovat ke svým schránkám a odesílat a přijímat poštu pomocí klienta aplikace GroupWise pro systém Windows. Uživatelé s pracovními stanicemi se systémem Linux nebo Macintosh mohou spouštět klienta aplikace GroupWise nezávislého na platformě. Požadavky na pracovní stanici klienta aplikace GroupWise pro systém Windows! Libovolná z následujících verzí systému Windows: " systém Windows 98: procesor Pentium* 133 nebo vyšší a alespoň 48 MB paměti RAM, " systém Windows NT: procesor Pentium 133 nebo vyšší a alespoň 64 MB paměti RAM, " systém Windows 2000: procesor Pentium 200 nebo vyšší a alespoň 128 MB paměti RAM, " systém Windows XP: procesor Pentium 300 nebo vyšší a alespoň 128 MB paměti RAM.! 60 MB volného místa na disku k instalaci klienta systému Windows. Instalace klienta aplikace GroupWise pro systém Windows 1 Na pracovní stanici se systémem Windows vložte do jednotky disk CD GroupWise 6.5 Client. Systém zpravidla automaticky spustí instalační program klienta. Pokud se nespustí, spusťte soubor Setup.exe v kořenovém adresáři disku CD. 2 Podle zobrazených pokynů nainstalujte software klienta pro systém Windows na pracovní stanici. Instalační program může klienta aplikace GroupWise pro systém Windows spustit ihned. Při instalaci softwaru klienta pro systém Windows v rámci celého systému pravděpodobně nebudete každému uživateli předávat disk CD. Různé způsoby instalace softwaru klienta (včetně možnosti použití softwaru Novell ZENworks for Desktops) naleznete v příručce GroupWise Administration (Správa aplikace GroupWise). 4

5 Požadavky na pracovní stanici klienta aplikace GroupWise nezávislého na platformě! Libovolný z následujících operačních systémů osobního počítače: " SUSE LINUX Desktop, SUSE LINUX 8.2 nebo SUSE LINUX 9 Professional a KDE Desktop nebo GNOME Desktop " Red Hat 9 nebo Red Hat Enterprise 3 WS a GNOME Desktop " Macintosh OS 10.3 (Panther) " Libovolná verze systému Windows uvedená v dokumentu Požadavky na pracovní stanici klienta aplikace GroupWise pro systém Windows na straně 4! 40 MB volného místa na disku k instalaci klienta nezávislého na platformě Instalace klienta aplikace GroupWise nezávislého na platformě v systému Linux 1 Na pracovní stanici se systémem Linux, která splňuje požadavky klienta nezávislého na platformě, vložte do jednotky disk CD GroupWise 6.5 Linux Client. Systém zpravidla automaticky spustí instalační program klienta. Pokud se nespustí, spusťte program install vkořenovém adresáři disku CD. 2 Podle zobrazených pokynů nainstalujte software klienta nezávislého na platformě na pracovní stanici se systémem Linux. Instalační program může klienta nezávislého na platformě spustit ihned. Instalace klienta aplikace GroupWise nezávislého na platformě v systému Macintosh 1 Na pracovní stanici se systémem Macintosh vyhledejte soubor GroupWise.sit na disku CD GroupWise 6.5 for Linux Client. 2 Poklepáním na soubor GroupWise.sit nainstalujte software klienta nezávislého na platformě na pracovní stanici se systémem Macintosh. Instalační proces přidá na plochu ikonu klienta aplikace GroupWise nezávislého na platformě. 3 Spusťte klienta aplikace GroupWise nezávislého na platformě poklepáním na tuto ikonu. Při instalaci softwaru klienta nezávislého na platformě v rámci celého systému pravděpodobně nebudete každému uživateli předávat disk CD. Různé způsoby instalace softwaru klienta (včetně možnosti použití softwaru Ximian Red Carpet TM ) naleznete v příručce GroupWise Administration Guide (Správa aplikace GroupWise) v části Client (Klient). 5

6 PŘIPOJENÍ SYSTÉMU APLIKACE GROUPWISE K INTERNETU Internetový agent aplikace GroupWise přidává do systému aplikace GroupWise služby pro práci s internetovou poštou. Internetový agent umožňuje uživatelům aplikace GroupWise odesílat zprávy příjemcům nacházejícím se kdekoli v Internetu. Uživatelé se mohou ke svým schránkám aplikace GroupWise připojovat pomocí standardních poštovních klientů, kteří využívají protokoly POP3 a IMAP, aniž by museli používat klienta aplikace GroupWise. Uživatelé aplikace GroupWise si také mohou pomocí klienta GroupWise pro systém Windows objednávat příspěvky z diskusních serverů v Internetu. Systémové požadavky internetového agenta aplikace GroupWise! Libovolný operační systém serveru uvedený v dokumentu Systémové požadavky aplikace GroupWise na straně 3! Připojení k Internetu včetně překladu adres DNS prostřednictvím poskytovatele ISP nebo vlastního řešení Instalace internetového agenta aplikace GroupWise 1 Spusťte Poradce při instalaci aplikace GroupWise. Pokyny naleznete v dokumentu Instalace základního systému aplikace GroupWise na straně 3. 2 Klepněte na příkaz Instalovat produkty > GroupWise Internet Agent > Instalovat program GroupWise Internet Agent. 3 Podle zobrazených pokynů nainstalujte internetového agenta do místního serveru se systémem Windows, Linux nebo NetWare. V systémech NetWare a Windows může Poradce při instalaci spustit internetového agenta okamžitě. Další informace naleznete v příručce GroupWise Installation (Instalační příručka aplikace GroupWise) a také v příručce GroupWise Administration (Správa aplikace GroupWise) v části Internet Agent. PŘÍSTUP KE SCHRÁNCE APLIKACE GROUPWISE Z WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE NEBO BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ Aplikace GroupWise WebAccess umožňuje uživatelům aplikace GroupWise přistupovat ke schránkám GroupWise prostřednictvím webových prohlížečů, mobilních telefonů s podporou protokolu WAP, zařízení se systémy Palm OS* a Windows CE. Agent programu WebAccess získává informace ze schránek aplikace GroupWise prostřednictvím komunikace s ostatními agenty aplikace GroupWise. Program WebAccess umožňuje díky integraci do webového prohlížeče zobrazovat informace ze schránky GroupWise pomocí webového prohlížeče nebo bezdrátového zařízení. 6

7 Systémové požadavky programu GroupWise WebAccess! Libovolný operační systém serveru uvedený v dokumentu Systémové požadavky aplikace GroupWise na straně 3! Podporované webové servery: " NetWare 4.2/5.1 (s poslední aktualizací Support Pack): NetWare Enterprise Web Server " NetWare 6.x: Netscape* Enterprise Web Server; Apache Web Server " NetWare 6.5 (s poslední aktualizací GroupWise 6.5 Support Pack verze 1 nebo vyšší): Apache 2 " Linux: Apache 2 " Windows NT (s poslední aktualizací Service Pack): Microsoft Internet Information Server 4.0; Netscape Enterprise Server* 3.6 nebo vyšší " Windows 2000: Microsoft Internet Information Server 5 nebo vyšší " UNIX* Solaris*: Apache Web Server nebo vyšší! Libovolný z následujících webových prohlížečů: " Linux: Mozilla verze 1.4 nebo vyšší a srovnatelné prohlížeče založené na prohlížeči Mozilla; Konqueror verze nebo vyšší a srovnatelné prohlížeče založené na prohlížeči Konqueror " Windows: Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšší; Netscape Navigator* 4.0 nebo vyšší " Macintosh: Safari* verze 1.0 nebo vyšší; Microsoft Internet Explorer 4.5 nebo vyšší; Netscape Navigator 4.51 nebo vyšší " UNIX: Netscape 4.0 nebo vyšší; Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšší! Libovolné z následujících bezdrátových zařízení: " Libovolné bezdrátové zařízení podporující protokol WAP (Wireless Access Protocol) a vybavené mikroprohlížečem používajícím jazyk HDML (Handheld Device Markup Language) 3.0 nebo vyšší, případně WML (Wireless Markup Language) 1.1 nebo vyšší " Zařízení Palm OS s libovolnou verzí systému Palm OS podporující aplikace WCA (Web Clipping Applications) " Zařízení Windows CE s libovolnou verzí systému Windows CE 7

8 Instalace programu GroupWise WebAccess 1 Spusťte Poradce při instalaci aplikace GroupWise. Pokyny naleznete v dokumentu Instalace základního systému aplikace GroupWise na straně 3. 2 V Poradci při instalaci klepněte na příkaz Instalovat produkty > GroupWise WebAccess > Instalovat program GroupWise WebAccess. 3 Podle zobrazených pokynů nainstalujte agenta programu WebAccess do místního severu se systémem Windows, Linux nebo NetWare a nainstalujte program WebAccess na vybraný webový server. V systémech NetWare a Windows může Poradce při instalaci spustit agenta programu WebAccess a webový server okamžitě. 4 Chcete-li zobrazit přihlašovací stránku klienta programu WebAccess ve webovém prohlížeči nebo na bezdrátovém zařízení, použijte následující adresu URL: Systémy NetWare a Windows: Linux: kde web_server je adresa IP nebo název hostitele DNS webového serveru. Další informace naleznete v příručce GroupWise Installation Guide (Instalační příručka aplikace GroupWise) a také v příručce GroupWise Administration Guide (Příručka pro správu aplikace GroupWise) v části WebAccess. KOMUNIKACE S JINÝMI UŽIVATELI APLIKACE GROUPWISE V REÁLNÉM ČASE Novell GroupWise Messenger je řešení bezpečného přenosu rychlých zpráv v podnicích nezávislé na platformě. Podporuje rychlé zprávy, sledování přítomnosti a archivování konverzací uživatelů aplikace GroupWise. Program Messenger lze spustit v systému NetWare, Linux a Windows. Základní pokyny naleznete v příručce Messenger Quick Start (Rychlé spuštění aplikace Messenger). Další informace naleznete v příručkách Messenger Installation Guide (Instalační příručka aplikace Messenger) a Messenger Administration Guide (Příručka pro správu aplikace Messenger). MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU APLIKACE GROUPWISE GroupWise Monitor je nástroj pro monitorování a správu umožňující vám a ostatním správcům aplikace GroupWise sledovat agenty aplikace GroupWise a programu Messenger a brány aplikace GroupWise z libovolného místa, kde je k dispozici připojení k Internetu a webový prohlížeč nebo bezdrátové zařízení. Správu klienta lze provádět také z webového prohlížeče nebo bezdrátového zařízení. 8

9 Systémové požadavky programu GroupWise Monitor! Libovolný operační systém serveru uvedený v dokumentu Systémové požadavky aplikace GroupWise na straně 3 Agent programu Monitor však není dostupný v systému NetWare.! Libovolný webový server uvedený v dokumentu Systémové požadavky programu GroupWise WebAccess na straně 7! Libovolný webový prohlížeč uvedený v dokumentu Systémové požadavky programu GroupWise WebAccess na straně 7! Libovolné bezdrátové zařízení uvedené v dokumentu Systémové požadavky programu GroupWise WebAccess na straně 7 Instalace programu GroupWise Monitor 1 Spusťte Poradce při instalaci aplikace GroupWise. Pokyny naleznete v dokumentu Instalace základního systému aplikace GroupWise na straně 3. 2 V Poradci při instalaci klepněte na příkaz Instalovat produkty > GroupWise Monitor > Instalovat program GroupWise Monitor. 3 Podle zobrazených pokynů Poradce při instalaci nainstalujte agenta programu Monitor do místního serveru se systémem Windows nebo Linux a program WebAccess na vybraný webový server. V systému Windows může Poradce při instalaci spustit agenta programu Monitor a webový server okamžitě. 4 Chcete-li zobrazit webovou konzolu programu Monitor ve webovém prohlížeči nebo na bezdrátovém zařízení, použijte následující adresu URL: Systémy NetWare a Windows: Linux: kde web_server je adresa IP nebo název hostitele DNS webového serveru. Další informace naleznete v příručce GroupWise Installation Guide (Instalační příručka aplikace GroupWise) a také v příručce GroupWise Administration Guide (Příručka pro správu aplikace GroupWise) v části Monitor. 9

10 KLASTROVÁNÍ SYSTÉMU APLIKACE GROUPWISE Software Novell Cluster Services TM díky svým funkcím odolnosti vůči poruchám, podpoře zotavování z chyb a rozdělování zátěže zajišťuje vysokou dostupnost a možnost správy kritických síťových prostředků. Klastrování poštovních úřadů zaručuje uživatelům aplikace GroupWise neustálou dostupnost schránek z klienta GroupWise pro systém Windows. Klastrování agentů programu WebAccess zaručuje uživatelům aplikace GroupWise neustálou dostupnost schránek z webových prohlížečů a zařízení do dlaně. Klastrování internetových agentů zaručuje uživatelům aplikace GroupWise možnost neustálého odesílání pošty prostřednictvím Internetu. 1 Software Novell Cluster Services instalujte podle pokynů dodávaných s tímto produktem. 2 Při instalaci jednotlivých agentů aplikace GroupWise (agenta poštovního úřadu, agenta přenosu zpráv, internetového agenta a agenta programu WebAccess) na klastrovaný svazek vyberte možnost Configure GroupWise Agents for Clustering (Konfigurovat agenty aplikace GroupWise pro klastrování), která zajistí správnou konfiguraci souboru spuštění agenta. 3 Po instalaci jednotlivých agentů aplikace GroupWise vždy použijte program ConsoleOne ke konfiguraci klastrovaného objektu Volume Resource pro načítání a rušení načtení agenta při událostech souvisejících s odolností vůči poruchám a zotavením z chyb. Další informace naleznete v příručce GroupWise Interoperability Guide (Příručka spolupráce aplikace GroupWise) v části Novell Cluster Services. AKTUALIZACE SYSTÉMU APLIKACE GROUPWISE POMOCÍ AKTUALIZACÍ SUPPORT PACK Aktualizace softwaru GroupWise jsou dodávány v podobě aktualizací Novell Consolidated Support Pack. 1 Při instalaci aktualizací GroupWise Support Pack postupujte podle návodu v přiložených souborech Readme. Dodržujte přitom také následující důležité pokyny: " Vždy nejprve aktualizujte primární doménu. " Při aktualizaci jakékoli domény vždy nejprve spusťte agenta MTA (před spuštěním agentů POA), aby databáze domény byla zcela aktualizována. " Aktualizované agenty POA pro poštovní úřady v aktualizované doméně vždy spouštějte až po aktualizaci domény a spuštění agenta MTA. Další informace naleznete v oddílu Update (Aktualizace) příručky GroupWise Installation Guide (Instalační příručka aplikace GroupWise). Copyright Novell, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo rozšiřována bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Novell, ConsoleOne, GroupWise, NDS, NetWare, Ximian a ZENworks jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. SUSE je registrovaná ochranná známka společnosti SUSE LINUX AG, dceřiné společnosti společnosti Novell. edirectory, Novell Cluster Services a Red Carpet jsou ochranné známky společnosti Novell, Inc. Všechny ochranné známky jiných společností jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Symbol ochranné známky (, TM atd.) označuje ochrannou známku společnosti Novell; hvězdička (*) označuje ochrannou známku jiné společnosti. 10

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise Desktop 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.com www.kamstrup.com Obsah 1 Úvod...1 1.1 CDAPI a PcNet III...1

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr je podporována v následujících verzích operačního systému Windows:

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr je podporována v následujících verzích operačního systému Windows: Soubor Readme aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr Duben 2015 1 Základní informace o produktu Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr vám umožňuje provést synchronizaci vašich souborů systému

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100

Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100 Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100 Opravy Příručky pro instalaci síťového operačního systému Strana 2 Použití disku CD-ROM Startup Tabulka nazvaná

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Poznámky k vydání. pro Kerio Connect 7.0.0 Release Candidate 1

Poznámky k vydání. pro Kerio Connect 7.0.0 Release Candidate 1 Poznámky k vydání pro Kerio Connect 7.0.0 Release Candidate 1 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum: 19. ledna 2010 Funkčnost této verze končí 14. dubna 2010. 1 Víc než jen e-mail. Představujeme

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

OpenOffice.org 1.1 CZ

OpenOffice.org 1.1 CZ OpenOffice.org 1.1 CZ Průvodce instalací Červenec 2003, Revize B Upozornění Public Documentation License Obsah tohoto dokumentu je předmětem Public Documentation License Verze 1.0 ( Licence ); tento dokument

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

RangePlus Wireless Network USB Adapter

RangePlus Wireless Network USB Adapter INSTALAČNÍ PRŮVODCE RangePlus Wireless Network USB Adapter Model: WUSB100 Obsah balení RangePlus Wireless Network USB Adaptér Instalační CD-ROM Uživatelský manuál na CD-ROM Rychlý Instalační Průvodce USB

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Návod pro Windows XP. Příprava

Návod pro Windows XP. Příprava Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI LOKÁLNÍHO SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Novell: Pracovní stanice

Novell: Pracovní stanice Novell: Pracovní stanice Prezentace pro ISSS 2006 Aleš Kučera ředitel, Novell-Praha akucera@novell.cz 3. bžezna 2006 Novell: Pracovní stanice: Obsah Úvod > Pracovní stanice Očekávání uživatele. Co musí

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Časté dotazy (FAQ) uživatelů k systému GroupWise

Časté dotazy (FAQ) uživatelů k systému GroupWise www.novell.com/documentation Časté dotazy (FAQ) uživatelů k systému GroupWise GroupWise 2014 Únor 2014 Právní upozornění Společnost Novell, Inc. neposkytuje žádné záruky vztahující se k obsahu nebo používání

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více