Rýchly štart. NETGEAR Trek Cestovný smerovač a rozširovač dosahu N300. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rýchly štart. NETGEAR Trek Cestovný smerovač a rozširovač dosahu N300. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN."

Transkript

1 Rýchly štart NETGEAR Trek Cestovný smerovač a rozširovač dosahu N300 Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB

2 Začíname Ďakujeme vám, že ste si kúpili cestovný smerovač a rozširovač dosahu Trek N300 PR2000 od spoločnosti NETGEAR. Zariadenie Trek môžete pripojiť k internetu v režime pripojenia k prístupovému bodu, v režime rozširovača alebo v režime smerovača. Poznámka: Zároveň ho môžete používať v režime bridge alebo v režime prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní zariadenia Trek. Viac informácií o prístupe k používateľskému rozhraniu zariadenia Trek nájdete v časti Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia Trek na strane 17. Režim pripojenia k prístupovému bodu Režim rozširovača Režim smerovača 2

3 Zoznámte sa so zariadením NETGEAR Trek Pred inštaláciou zariadenia Trek sa najprv oboznámte s jeho indikátormi LED, tlačidlami a portom. Prepínač režimu internetu Prepnite prepínač Internet Mode (Režim internetu) do jednej z nasledujúcich polôh: Wired (Káblové pripojenie). Prepnutím do polohy Wired (Káblové pripojenie) zariadenie Trek pripojíte k internetu prostredníctvom kábla Ethernet. Zariadenie Trek prepnite do polohy Wired (Káblové pripojenie) napríklad v prípade, keď ho chcete používať v režime smerovača alebo v režime prístupového bodu. Power off (Vypnutý). Zariadenie Trek vypnete prepnutím prepínača do polohy Power off (Vypnutý). Pred zapojením zariadenia Trek do elektrickej zásuvky sa presvedčte, či sa prepínač nachádza v polohe Power off (Vypnutý). 3

4 Wireless (Bezdrôtové pripojenie). Ak chcete zariadenie Trek pripojiť k internetu pomocou pripojenia WiFi, prepínač prepnite do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie). Zariadenie Trek prepnite do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie) napríklad v prípade, keď ho chcete používať v režime pripojenia k prístupovému bodu, v režime rozširovača alebo v režime bridge. Pripájacie porty a tlačidlo vynulovania Tlačidlo Reset Port Internet/LAN Port siete Port USB (Vynulovanie) LAN Zariadenie Trek obsahuje nasledujúce pripájacie porty a tlačidlo vynulovania: Tlačidlo Reset (Vynulovanie). Ak chcete zariadenie Trek vynulovať na predvolené výrobné nastavenia, zasuňte spinku na papier do otvoru Reset (Vynulovanie) a podržte ju, kým indikátor LED Internetu nezačne blikať. Port Internet/LAN. Ak je režim internetu prepnutý do polohy Wired (Káblové pripojenie), tento port bude internetovým portom. Ak je režim internetu prepnutý na Wireless (Bezdrôtové pripojenie), tento port bude portom siete LAN. Port LAN. Port siete LAN pre akékoľvek zariadenie vybavené funkciou ethernetu. 4

5 Port USB. Port USB pre úložné zariadenie USB alebo tlačiareň USB. Ak je zariadenie Trek zapojené do elektrickej zásuvky, port USB môžete používať aj na nabíjanie iných zariadení. Indikátory LED Stav zariadenia Trek monitorujte pomocou nasledujúcich indikátorov LED: Indikátor LED Zelená. Zariadenie Trek je zapnuté. napájania Nesvieti. Zariadenie Trek je vypnuté. Indikátor LED pripojenia k internetu Indikátor LED siete WiFi Zelená. Zariadenie Trek je teraz pripojené k internetu. Blikajúce zelené svetlo. Došlo k jednej z nasledujúcich situácií: Tlačidlo Reset (Vynulovanie) bolo stlačené dlhšie ako päť sekúnd. Prebieha inovácia firmvéru. Bol prekročený limit šírky pásma. Nesvieti. Zariadenie Trek nie je pripojené k internetu. Zelená. Bezdrôtový vysielač je zapnutý. Nesvieti. Bezdrôtový vysielač je vypnutý. Indikátor LED rozhrania USB Zelená. Zariadenie USB je pripojené a pripravené. Nesvieti. Nie je pripojené žiadne zariadenie USB. 5

6 Nastavenie zariadenia Trek ¾ Postup nastavenia zariadenia Trek: 1. Poznačte si názov siete WiFi (SSID) zariadenia Trek a heslo k tejto sieti WiFi. SSID a heslo WiFi sú uvedené na nálepke v blízkosti prepínača Internet mode (Režim internetu). Pre ľahšiu orientáciu si môžete nastavenia siete WiFi z nálepky zapísať aj do nasledujúcich riadkov. SSID: Heslo k sieti WiFi: 2. Pripojte zariadenie Trek k zdroju napájania. Použite jednu z nasledujúcich možností: Sieťové pripojenie. Zariadenie Trek zapojte do elektrickej zásuvky. Pripojenie pomocou rozhrania micro USB. Pripojte kábel micro USB k zariadeniu Trek a k portu USB na inom zariadení. Sieťové pripojenie 6 Pripojenie pomocou rozhrania micro USB

7 USB Wired Power Off Internet via Wireles Reset USB LAN Internet/LAN 3. Ak chcete zmeniť orientáciu antény, otočte kryt zariadenia Trek v smere pohybu hodinových ručičiek. Anténa WiFi sa nachádza vo vnútri krytu. Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu umiestnite kryt počas používania zariadenia Trek do zvislej polohy. NETGEAR NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power NETGEAR Power Internet WiFi USB Power Internet WiFi USB 4. Pripojte zariadenie Trek k internetu. Použite jednu z nasledujúcich možností: Používanie zariadenia Trek v režime pripojenia k prístupovému bodu na strane 8 Používanie zariadenia Trek v režime rozširovača na strane 11 Používanie zariadenia Trek v režime smerovača na strane 14 7

8 Používanie zariadenia Trek v režime pripojenia k prístupovému bodu V tomto režime môžete zariadenie Trek použiť na pripojenie k verejnému prístupovému bodu. Brána firewall zariadenia Trek chráni vaše zariadenia pred známymi útokmi z prostredia DoS a skenmi portov z internetu. POZOR: Väčšina verejných bezdrôtových prístupových bodov nedisponuje žiadnym zabezpečením. Pokiaľ ste pripojení k verejnému prístupovému bodu, spoločnosť NETGEAR neodporúča posielať osobné údaje cez internet. Trek ¾ Postup používania zariadenia Trek v režime pripojenia k prístupovému bodu: 1. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane 6. 8

9 2. Prepínač Internet Mode (Režim internetu) nastavte do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie). 3. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane Spustite webový prehľadávač. 5. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 6. Po zobrazení obrazovky prihlásenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: a. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. 9

10 b. Vyberte možnosť Internet. Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 7. Zrušte označenie políčka Extend my current wireless router s range (Rozšíriť dosah súčasného bezdrôtového smerovača). 8. Vyberte prepínač vedľa siete WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť. 9. Zo zoznamu Security (Zabezpečenie) vyberte možnosť zabezpečenia danej siete WiFi. 10. Do poľa Password (Network Key) (Heslo (sieťový kľúč)) napíšte heslo siete WiFi. 11. V rámci nastavenia Internet IP Address (Internetová adresa IP) vyberte jeden z nasledujúcich prepínačov: Get Dynamically (Získať dynamicky). Poskytovateľ internetového pripojenia použije na priradenie adresy IP protokol DHCP. Váš poskytovateľ internetového pripojenia tieto adresy priraďuje automaticky. Use Static IP Address (Používať statickú adresu IP). Zadajte adresu IP, masku podsiete IP a adresu IP brány, ktorú vám priradil váš poskytovateľ internetového pripojenia. Táto brána je bránou poskytovateľa internetového pripojenia, ku ktorej sa zariadenie Trek pripája. 12. Aby ste tieto nastavenia mohli používať bez opätovného zadávania, začiarknite políčko To save a name for profile (Uložiť názov profilu) a do poľa nižšie zadajte názov profilu. Profil pomenujte tak, aby ste si nastavenia ľahšie zapamätali. Ak často navštevujete konkrétny hotel, môžete ako názov profilu použiť názov tohto hotela. 10

11 13. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Zariadeniu Trek môže pripojenie k sieti WiFi trvať približne dve minúty. 14. Ak sa počítač alebo bezdrôtové zariadenie odpojí od zariadenia Trek, opätovne ho pripojte. Používanie zariadenia Trek v režime rozširovača Zariadenie Trek môžete používať v režime rozširovača na zosilnenie existujúceho bezdrôtového signálu a zvýšenie celkovej kvality signálu na dlhšie vzdialenosti. Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby ste sa zariadenie Trek používali v režime rozširovača vtedy, keď sa bezdrôtové zariadenie nachádza v nepokrytej oblasti, kde je pripojenie k vášmu pôvodnému bezdrôtovému smerovaču slabé alebo žiadne. Smerovač WiFi Trek ¾ Postup používania zariadenia Trek v režime rozširovača: 1. Zariadenie Trek umiestnite do miestnosti, v ktorej sa nachádza váš bezdrôtový smerovač. Poznámka: Blízkosť k bezdrôtovému smerovaču je potrebná len počas procesu počiatočného nastavovania. 11

12 2. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane Prepínač Internet Mode (Režim internetu) nastavte do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie). 4. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane Spustite webový prehľadávač. 6. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 7. Po zobrazení obrazovky prihlásenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 12

13 a. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. b. Vyberte možnosť Internet. Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 8. Začiarknite políčko Extend my current wireless router s range (Rozšíriť dosah súčasného bezdrôtového smerovača). 9. Vyberte prepínač vedľa siete WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť. 10. Zo zoznamu Security (Zabezpečenie) vyberte možnosť zabezpečenia danej siete WiFi. 11. Do poľa Password (Network Key) (Heslo (sieťový kľúč)) napíšte heslo siete WiFi. 12. Aby ste tieto nastavenia mohli používať bez opätovného zadávania, začiarknite políčko To save a name for profile (Uložiť názov profilu) a do poľa nižšie zadajte názov profilu. Profil pomenujte tak, aby ste si nastavenia ľahšie zapamätali. Ako názov profilu rozširovača môžete použiť napríklad Režim rozširovača. 13. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Zariadeniu Trek môže pripojenie k sieti WiFi trvať približne dve minúty. 14. Zariadenie Trek odpojte a presuňte ho bližšie k miestu so slabým bezdrôtovým signálom. Umiestnenie, ktoré vyberiete, musí byť v dosahu existujúcej siete vášho bezdrôtového smerovača. 13

14 15. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane Ak sa počítač alebo bezdrôtové zariadenie odpojí od zariadenia Trek, opätovne ho pripojte. Používanie zariadenia Trek v režime smerovača Zariadenie Trek môžete pripojiť k modemu DSL alebo ku káblovému modemu a používať ho ako smerovač. Trek Internet DSL alebo káblové pripojenie Modem Ethernetový kábel ¾ Postup používania zariadenia Trek v režime smerovača: 1. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane Modem DSL alebo káblový modem pripojte pomocou ethernetového kábla k portu Internet/LAN na zariadení Trek. 3. Prepínač Internet Mode (Režim internetu) nastavte do polohy Wired (Káblové pripojenie). 14

15 4. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane Spustite webový prehľadávač. 6. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa aplikácia NETGEAR genie. 7. Po zobrazení obrazovky prihlásenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: a. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. b. Vyberte položky ADVANCED (Rozšírené) > Setup Wizard (Sprievodca inštaláciou). Zobrazí sa obrazovka sprievodcu nastavením. 8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Aplikácia NETGEAR genie vás prevedie procesom pripojenia zariadenia Trek k internetu. 15

16 Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi Ak chcete svoj počítač alebo bezdrôtové zariadenie (napr. inteligentný telefón alebo hernú konzolu) pripojiť k sieti WiFi zariadenia Trek, použite na to názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi uvedené na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Poznámka: Na pripojenie zariadení k vášmu zariadeniu Trek môžete použiť aj WPS. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní zariadenia Trek. Viac informácií o prístupe k používateľskému rozhraniu zariadenia Trek nájdete v časti Zobrazenie Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia Trek na strane 17. ¾ Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi: 1. Spustite softvérový program, ktorý spravuje bezdrôtové pripojenia, v počítači alebo bezdrôtovom zariadení, ktoré chcete pripojiť k zariadeniu Trek. Tento pomocný program vyhľadá všetky bezdrôtové siete vo vašej oblasti. 2. Vyhľadajte a vyberte SSID siete zariadenia Trek. SSID sa nachádza na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). 16

17 3. Zadajte heslo k sieti WiFi zariadenia Trek (alebo vaše vlastné heslo, ak ste ho zmenili) a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). Heslo k sieti WiFi sa nachádza na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). 4. Na pripojenie ďalších počítačov alebo bezdrôtových zariadení zopakujte kroky 1 až 3. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia Trek Po použití aplikácie genie na nastavenie zariadenia Trek sa môžete prihlásiť do systému zariadenia Trek a zobraziť alebo zmeniť jeho nastavenia. ¾ Prihlásenie do systému zariadenia Trek: 1. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane

18 2. Spustite webový prehľadávač. 3. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka prihlásenia. 4. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. 18

19 19

20 Technická podpora Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti NETGEAR. Po inštalácii zariadenia vyhľadajte štítok so sériovým číslom, pomocou ktorého zaregistrujte svoj produkt na lokalite Pred tým, ako budete môcť využívať telefonickú podporu spoločnosti NETGEAR, musíte svoj výrobok zaregistrovať. Spoločnosť NETGEAR odporúča zaregistrovať váš výrobok prostredníctvom webovej stránky spoločnosti NETGEAR. Aktualizácie produktov a webovú podporu nájdete na lokalite Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby ste využívali len oficiálne podporné zdroje spoločnosti NETGEAR. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní tohto výrobku. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách. Informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. NETGEAR, Inc. Všetky práva vyhradené. Súlad Aktuálne znenie vyhlásenia o súlade s normami EÚ nájdete na lokalite Informácie o súlade s normami nájdete na lokalite: Pred pripojením k zdroju elektrickej energie si prečítajte dokument o súlade s normami. August 2014 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

Stručný přehled. Nighthawk X4 Bezdrátový router AC2350 Smart Model R7500. Obsah balení. Videoprůvodce instalací

Stručný přehled. Nighthawk X4 Bezdrátový router AC2350 Smart Model R7500. Obsah balení. Videoprůvodce instalací Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+ Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a použijte jej při registraci výrobku na adrese NETGEAR.com/register.

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

WELL WRC7000N WiFi Router

WELL WRC7000N WiFi Router WELL WRC7000N WiFi Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC7000N byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání.

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání. WELL DA-300N_V2 ADSL2/2 + Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ADSL Routeru WELL DA-300N_V2 byl zcela jistě dobrou volbou a věříme,

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem CZ R004M+P009TM X 4 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

P-2301/2R-P1C P-2301RL-P1C. Uživatelská příručka. VoIP brána / telefonní adaptér ATA. VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA

P-2301/2R-P1C P-2301RL-P1C. Uživatelská příručka. VoIP brána / telefonní adaptér ATA. VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA P-2301/2R-P1C VoIP brána / telefonní adaptér ATA P-2301RL-P1C VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA Uživatelská příručka Verze 3.60 3/2007 1. vydání Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě. Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť. Osobní audio systém. Prenosný audio systém SRS-X7

Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě. Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť. Osobní audio systém. Prenosný audio systém SRS-X7 Osobní audio systém Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě CZ Prenosný audio systém Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Obsah : 0 Úvodní obrazovka strana 2 1 Základní nastavení strana 2 1.1 Nastavení hesla strana 3 1.2 Časové pásmo strana 4 1.3 Nastavení připojení internetu

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS2194 INTERNET NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA METEOROLOGICZNA WEATHER STATION Děkujeme, že jste zakoupili

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více