Vyškov začíná spolupracovat s francouzským městem Cognac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyškov začíná spolupracovat s francouzským městem Cognac"

Transkript

1 Vydává město Vyškov / ZDARMA 10 / říjen 2016 Slavnostní zahájení školního roku - str. 4 ZpívejFest rozdával radost str. 5 Den otevřených dveří Nemocnice Vyškov str. 5 Hejtman Hašek ocenil rekonstrukci školy str. 8 Vyškov začíná spolupracovat s francouzským městem Cognac Když se řekne koňak, téměř každý si představí pálenku. Drahou a luxusní. Ale koňak, resp. Cognac je mnohem více. Jde také o malebné městečko ve Francii nedaleko Bordeaux. A jeho obyvatelé už dobře vědí o našem Vyškovu. Obě města spolu totiž navázala spolupráci. Starosta Vyškova Karel Goldemund a 1. místostarosta Břetislav Usnul se začátkem září vydali do Cognacu na jednání a především k podpisu partnerské dohody. A jak vlastně ke vzniku myšlenky o spolupráci došlo? V Cognacu se objevuje poměrně výrazná česká a slovenská stopa. Toto město je spojeno s působením našich legionářů v době 1. světové války. Představitelé a obyvatelé Cognacu si tohoto velmi považují a měli zájem o kontakt se slovenským i českým městem. V loňském roce došlo díky velvyslanci SR ve Francii k navázání spolupráce s Michalovcemi. Právě toto slovenské město je naším dlouholetým partnerem. Cesta k českému Vyškovu pak byla otevřená. My si zájmu Cognacu velmi ceníme. Vždyť na tomto místě působili Češi a Slováci, kteří bojovali za svobodu a lepší život pro nás všechny. A významnou měrou přispěli ke vzniku Československa, řekl starosta Karel Goldemund. Starosta Cognacu Michel Gourinchas a vyškovský starosta Karel Goldemund dohodu podepsali u příležitosti oslav 1000letého výročí tohoto francouzského města. Jde o velmi malebné místo s působivou atmosférou a přátelskými obyvateli, kteří jsou na svoji historii a kulturu pyšní. Otevřelo se nám několik možností spolupráce, a ačkoliv jsme teprve na začátku, pevně věřím, že se ji podaří uvést v život a bude probíhat velmi aktivně, a to i přes vzdálenost a jazykovou bariéru, dodal starosta Goldemund. Partnerství je možné rozvíjet v několika oblastech, např. v oblasti kultury, umění, vzdělávání, sportu, cestovního ruchu i třeba v podnikatelské sféře a mnoha dalších. Řadu styčných bodů jsme již objevili. V první fázi bychom rádi zprostředkovali a podpořili vzájemné kontakty uměleckých těles a sportovních klubů, jejichž aktivity máme společné. Také reciproční pobyty žáků a studentů, které napomohou poznávání našich kultur a jazyků, budou před mětem konkrétních jednání. A postupně budou přicházet další aktivity, řekl místostarosta Břetislav Usnul a doplnil: Určitě doporučuji Vyškovanům návštěvu Cognacu a okolí, toto místo má co nabídnout. Pokud do této oblasti při svých toulkách Francií zamíříte, jistě nebudete litovat. Cognac se do povědomí lidí celého světa zapsal proslulým alkoholickým nápojem. Již více než 100 let se může pálené víno pyšnit názvem koňak pouze v případě, že pochází z této oblasti. A můžete si být jistí jeho vysokou kvalitou, musí splňovat velmi přísná kritéria. Do historie tohoto destilátu a procesu výroby můžete nahlédnout prostřednictvím místních muzeí, exkurzí i ochutnávek. Ale Cognac není jen koňak, vinice, sklepy a dubové sudy, je to město s bohatou historií a kulturou. Dnes je Cognac správním městem departmentu Poitiou Charentes a má stejně jako Vyškov cca obyvatel. Kamenné domy mají typickou patinu, křivolaké uličky jsou poklidné. Městečko nad řekou Charente zdobí zámek Chateau de Cognac, nadchnou Vás udržované zahrady. Nádherná místa najdeme i v nejbližším okolí, řada zámků, klášterů a dalších unikátních památek, daleko to není ani ke známé pevnosti Boyard či do známého přístavního města La Rochelle. V Cognacu se během roku pořádá mnoho významných a velkolepých kulturních akcí, kterými žije celé město. Už od začátku jsme do partnerství s Cognacem šli s tím, že nechceme, aby tyto vazby byly pouze na formální úrovni. Jednání, která s představiteli francouzského města proběhla, ukázala, že i oni stojí o živou a aktivní spolupráci, což nás velmi těší, a uděláme vše, co bude v našich silách, aby prospěch z těchto vztahů mělo široké spektrum Vyškovanů, uzavřel Břetislav Usnul. Dana Ryšánková Pozvánka na oslavy Připomeňte si spolu s námi Den vzniku samostatného Československa, který připadá na pátek 28. října Představitelé města Vyškova položí květiny k památníku Tomáše Garrigua Masaryka na Nádražní ulici u bývalého OkÚ ve Vyškově ve čtvrtek 27. října 2016 v hod. Jste srdečně zváni!

2 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 2 INFORMACE OBČANŮM Zprávy z jednání Rady města Vyškova Zprávy z 38. a 39. schůze Rady města Vyškova, konaných dne 22. srpna 2016 a 5. září RM Vyškova schválila: odpis pohledávek z titulu pokut s příslušenstvím ve správě odboru dopravy v celkové výši Kč vzhledem k tomu, že jejich vymáhání je spojeno se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi, tj. dlužníkův majetek fakticky nelze postihnout stanoveným procesním postupem. vypsání zadávacího řízení na výběr firmy, která zpracuje pro město Vyškov nový Generel dopravy města Vyškova. odpis pohledávek z titulu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v celkové výši Kč, vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že by předpokládané náklady vymáhání přesáhly jejich výtěžek. nabytí peněžitého daru ve výši Kč pro ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o., od dárce společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha na financování obědů pro 11 žáků ze sociálně slabých rodin na období od do nabytí peněžitého daru na úhradu nákladů spojených s organizací akcí uspořádaných k 30. výročí otevření ZŠ Vyškov, Tyršova 4, p. o., ve výši Kč od dárce SHARP CENTRUM Olomouc, s. r. o., do vlastnictví školy. podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu v ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o., která se týká zvýšení kapacity školní družiny z 210 na 240 žáků s účinností od záměr zapojení MŠ Sochorova, Vyškov, p. o., do projektu financovaného z cizích zdrojů v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. záměr zapojení ZŠ Vyškov, Tyršova 4, p. o., do projektů financovaných z cizích zdrojů v rámci výzvy Infrastruktura základních škol a výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. investiční záměr na akci Rekonstrukce kotelny předložený MŠ Jarní, Vyškov, p. o. aktualizované znění investičního záměru na akci Rekonstrukce školního krytého bazénu na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o., a firmou CANDELA, s. r. o., Brno, na akci Rekonstrukce školního krytého bazénu na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o., kterým se zvyšuje původní cena díla dle smlouvy o dílo ve výši Kč vč. DPH o částku Kč vč. DPH na novou cenu Kč vč. DPH. přijetí dotace z rozpočtu JmK pro město Vyškov v dotačním programu Individuální dotace z rozpočtu JmK 2016 ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Asistent pro volný čas dětí a mládeže. nabytí věcných darů pro ZŠ Vyškov, Tyršova 4, p. o., v celkové výši ,04 Kč od dárce Spolek rodičů a přátel Základní školy Vyškov, Tyršova 4 do vlastnictví školy. záměr pronájmu bytu 1+1, č. b. 108, o podlahové ploše 27,71 m 2, v domě na ulici Albrechtova 587/16 formou výběrového řízení. poskytnutí bytu na základě výběrového řízení a uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. b. 313, o podlahové ploše 27,71 m 2, v domě na ulici Albrechtova 587/16 na dobu určitou od do , za čisté nájemné ve výši 61 Kč/m 2 /měsíc a za podmínky složení jistoty ve výši šestinásobku měsíčního nájemného na účet města Vyškova, a to před podpisem nájemní smlouvy. poskytnutí obecního bytu v obtížné sociální a bytové situaci a uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. b. 306, o podlahové ploše 27,71 m 2, v domě na ulici Albrechtova 587/16 na dobu určitou od do poskytnutí obecního bytu v obtížné sociální a bytové situaci a uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1, č. b. 48, o podlahové ploše 49,12 m 2, v domě na ulici Puškinova 490/2 na dobu určitou od do poskytnutí bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. b. 401, o podlahové ploše 28,15 m 2, v domě zvláštního určení na ulici Polní 308/5 na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 56 Kč/m 2 /měsíc s poskytnutím 10% slevy, tj. za 50,40 Kč/m 2 /měsíc pro rok 2016 a dále za podmínky vrácení bytu 1+1, č. b. 212, v domě na ulici Albrechtova 587. uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1, č. b. 11 v domě na ulici Pivovarská 105/4 na dobu určitou do ukončení nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. b. A 5 v domě na ulici A. B. Svojsíka 727/5 dohodou a poskytnutí bytu 1+1, č. b. A 5, v domě na ulici A. B. Svojsíka 727/5 a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. povolení podnájmu k bytu 2+kk, č. b. B 12, v domě na ulici Hybešova 763/117 na dobu určitou do povolení podnájmu bytu k bytu 2+kk, č. b. F 9, v domě na ulici Hybešova 761/113 na dobu určitou do uzavření Dodatku č. 2 Nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Vyškov a Michalem Doubkem, Bohdalice Pavlovice, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, jehož předmětem je rozšíření prostor pronájmu o velikosti 50 m 2 nacházejících se v objektu ve Vyškově, Masarykovo náměstí č. p. 108, č. o. 1, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku parc. č. 1245, v k. ú. Vyškov, výše nájemného Kč/rok bez DPH, služby budou hrazeny paušálem ve výši Kč/rok bez DPH, účel nájmu - provozování cukrárny a kavárny, nájemce umožní městu Vyškov, v případě potřeby, uvolnit prostory za nájemné ve výši 150 Kč/den bez DPH. Pronájem je na dobu určitou od do uzavření Dohody o skončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. 220/92 uzavřené dne mezi městem Vyškov a Ing. Jiřím Šmídem, Vyškov, na pronájem pozemku p. č. 1795, ostatní plocha, v k. ú. Vyškov o výměře 45 m 2 k investiční záměr Oprava Masarykova náměstí. snížení poplatků ve výši 20 % za ubytování hráčů MFK Vyškov v ubytovně ve sportovním areálu na ulici Mlýnská 737/10 za období červenec listopad jako nejvýhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava osvětlení - aquapark se společností HXK ELEKTRIK, s. r. o., Tučapy za cenu Kč včetně DPH s termínem realizace do vypsání poptávkového řízení na zhotovitele stavby Regenerace úpravy sídliště Palánek parkoviště. vypsání poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace stavby Oprava Masarykova náměstí. jako nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Smetanovo nábřeží propojení obou ulic se společností DOBEŠ STAVBY, s. r. o, Drysice za cenu ,60 Kč vč. DPH s termínem dokončení do nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Chodník ve Lhotě 1. etapa se společností RM-CZ, s. r. o., Vyškov za cenu Kč vč. DPH s termínem dokončení do jako nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby Objekt radnice - oprava střešní krytiny, III. etapa s uchazečem Horníček Richard, Vyškov za cenu ,57 Kč včetně DPH s termínem dokončení do jako nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby Regenerace panelového sídliště Vyškov, Dukelská II. etapa s uchazečem WAGNER stavební, spol. s r. o., Vyškov za cenu Kč včetně DPH s lhůtou výstavby do a záruční dobou 60 měsíců za předpokladu obdržení dotace z MMR ČR na rok vypsání poptávkového řízení na zhotovitele stavby Víceúčelové sportovní hřiště Vyškov, sídliště Víta Nejedlého. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení věcného břemene k pozemku města Vyškova v k. ú. Vyškov p. č. 2992/1 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení věcného břemene k pozemku města Vyškova v k. ú. Vyškov vedenému ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr p. č. 1039/2 původní k. ú. Nosálovice ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 528/1, 543/15 k. ú. Lhota ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. dočasné zvýšení počtu zaměstnanců města Vyškova zařazených do MěÚ o 1 zaměstnance na odboru správním a vnitřních věcí (úklid), a to od po dobu pracovní neschopnosti. pravidla pro poskytování příspěvku na úpravu zevnějšku oddávajícím členům ZM Vyškova pro rok jako nejvhodnější nabídku na zajištění výroby reprezentační publikace o dějinách Vyškova nabídku od firmy Tiskárna Helbich, a. s., Brno za cenu Kč včetně DPH za 1500 výtisků. investiční záměr na akci Rekonstrukce kotelny a restaurace Besední dům předložený MKS Vyškov. vypsání nového poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace stavby Prostor za zámkem. jako nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Víceúčelové sportovní hřiště Vyškov, sídliště Víta Nejedlého se společností JM Demicarr, s. r. o., Slavkov za cenu Kč vč. DPH s termínem dokončení do smlouvu o spolupráci při výstavbě plynárenského zařízení v rámci akce RWE Reko MS Vyškov Masarykovo náměstí a Smlouvu o úhradě výdajů s RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jejímž předmětem je, že RWE uhradí městu Vyškovu náhradu výdajů spojených s obnovou chodníků v celkové výši Kč. uzavření smlouvy o dílo na akci Zastávkový přístřešek na ul. V Brňanech ve Vyškově s firmou mmcité 1, a. s., Bílovice za cenu ,75 Kč včetně DPH, s termínem realizace do vypsání poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace stavby Oprava Masarykova náměstí. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1260/87, p. č. 1260/93, p. č. 1260/95, p. č. 3991/17 v k. ú. Dědice ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Vyškova p. č. 1286/1 v k. ú. Rychtářov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Vyškova p. č. 3576/6, p. č. 3576/21, p. č. 3732/4 v k. ú. Vyškov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Vyškova p. č. 1271/10, p. č. 3938/1 v k. ú. Dědice ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví města Vyškova p. č v k. ú. Vyškov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Vyškova p. č. 262/6 v k. ú. Vyškov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Vyškova p. č. 2119/35 v k. ú. Vyškov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Vyškova p. č. 3628, p. č. 3629/1, p. č. 3629/6, p. č. 3629/7 v k. ú. Vyškov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví města Vyškova p. č. 595/2 v k. ú. Vyškov ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s zahraniční pracovní cestu starosty K. Goldemunda a 1. místostarosty B. Usnula do Cognacu (Francie) ve dnech uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. b. 7, v domě na ulici Albrechtova 587/16 na dobu určitou do ; k bytu 2+1, č. b. 10, v domě na ulici Pivovarská 361/2 na dobu určitou do a k bytu 2+1, č. b. 8, v domě na ulici Puškinova 632/24 na dobu určitou do

3 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 3 INFORMACE OBČANŮM doplnění seznamu a pořadí oprav chodníků v roce 2016: Morávkova od rohu nám. Svobody přes most až po ulici Závodí za cenu ve výši Kč, Morávkova od garáže na p. č nahoru až za dům č. 213/6 za cenu ve výši Kč, dlažba pro opravy chodníků prováděné ve spolupráci s RWE za cenu ve výši Kč. zadávací dokumentaci veřejné zakázky výzvu Sdružené služby dodávek elektrické energie pro Správu majetku města Vyškova, p. o., na rok Investiční záměr Optická síť předložený ZOO PARKEM Vyškov. jako nejvhodnější nabídku a uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu s firmou Stanislav Krčma, Lysovice 47, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH s termínem dodání nejpozději do jako nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy na zhotovitele projektové dokumentace stavby Oprava Masarykova náměstí s firmou Atelier 99, s. r. o, Královo Pole, Brno, za cenu Kč vč. DPH s termínem vyhotovení projektové dokumentace do RM Vyškova neschválila: poskytnutí bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. b. 104, o podlahové ploše 28,15 m 2, v domě zvláštního určení na ulici Polní 308/5 na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 56 Kč/m 2 /měsíc s poskytnutím 10% slevy, tj. za 50,40 Kč/m 2 /měsíc pro rok RM Vyškova vzala na vědomí: odpis pohledávek z titulu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč, u kterých uplynula prekluzivní lhůta. zadávací řízení prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění na další práce vzniklé v souvislosti s realizací akce Rekonstrukce školního krytého bazénu na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. zprávu o stavu pohledávek z pronájmu bytového fondu a jejich vymáhání k nepodání nabídky na zhotovitele projektové dokumentace stavby Prostor za zámkem, schválené RM Vyškova na 34. schůzi usnesením č ze dne a schválené RM Vyškova na 36. schůzi usnesením č ze dne Kompletní soubor usnesení RM a zápisy ze zasedání ZM jsou k nahlédnutí na sekretariátu starosty na MěÚ. Usnesení ZM najdete na -woj- Svoz bioodpadu a směsného komunálního odpadu Svoz biologicky rozložitelného odpadu probíhá v roce 2016 v liché týdny a svoz směsného komunálního odpadu (nádoby o objemu 110/120 l) v sudé týdny! Sběrné nádoby musí být v den vývozu přistaveny nejpozději v 6 hod. ráno. Plán svozu biologicky rozložitelného odpadu ve Vyškově: 41. týden - tj. od do , 43. týden - tj. od do ; v pátek proběhne svoz beze změn. Plán svozu směsného komunálního odpadu ve Vyškově (nádoby o objemu 110/120 l): 40. týden - tj. od do , 42. týden - tj. od do V případě dotazů se obracejte na MěÚ, odbor životního prostředí, nebo na RESPONO, a. s. Děkujeme, že odděleně třídíte bioodpad, a tím umožňujete jeho smysluplné využití. Vyhlášení termínu provedení ochranné deratizace Odbor životního prostředí MěÚ Vyškov vyhlašuje na základě ustanovení čl. 3 vyhlášky města Vyškova č. 3/2003, O POD- MÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍ VELKOPLOŠNÉ SPE- CIÁLNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE NA ÚZEMÍ MĚSTA VYŠKOVA, termín provádění ochranné deratizace. Deratizace bude provedena za podmínek uvedených ve vyhlášce v termínu od do Informaci o provedené deratizaci oznámí písemně povinná osoba kompetentnímu orgánu - OŽP MěÚ Vyškov, nejpozději do Zároveň žádáme všechny subjekty o postoupení tohoto oznámení svým provozovnám na území města Vyškov. Výše uvedená vyhláška je k dispozici na webových stránkách města Vyškova nebo v tištěné formě na MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí, Ing. František Vrbacký, dv. 112, tel Jiří Kutálek, vedoucí odboru ŽP MěÚ Vyškov Možnosti čerpání podpory z NZÚ pro rodinné a bytové domy Zajímají Vás úspory energie a chcete dotaci na investice do Vašeho bydlení? Poradíme Vám na semináři, který se koná od 15 hod. v Besedním domě ve Vyškově. Seminář je bezplatný a nemusíte se na něj předem přihlašovat. Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Vyškov zve zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných i bytových domech na seminář. Dozvíte se aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR Vám kromě obecných informací poskytnou i individuální konzultace a poradenství. Dozvíte se aktuální informace o podpoře energetických úspor v bytových domech z programu IROP a informace o podpoře z programu na snížení emisí z lokálního vytápění domácností, tzv. kotlíkových dotací. Výzva pro zájemce o prodej na Vánočních trzích Stejně jako v minulých letech, tak i letos bude Vyškov pořádat Vánoční trhy. Ty se uskuteční v termínu Všichni zájemci o prodej se musí registrovat na u případně na telefonu /312/313. Přihlášky posílejte do Následně proběhne výběr prodejců, se kterými budeme na Vánoční trhy počítat. Ztráty a nálezy Vážení občané, v TIC Vyškov přibyly v září 2016 do evidence tyto předměty: batoh s oblečením, 4x klíče, batoh, průkazka ZP, jízdní kolo, dioptrické brýle, mobilní telefon a piercing. Pokud některé z věcí postrádáte, můžete kontaktovat Turistické informační centrum Vyškov, Masarykovo nám. 1, tel /312/313, Přehled výstav v TIC Vyškov ZŠ Nádražní 5, Vyškov - Poznej s námi tady a teď ZŠ Nádražní, Otevřený svět II Orientální tance Vyškov Věra Hečková Celoživotní dílo 3. část

4 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 4 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ Slavnostní začátek nového školního roku za účasti zástupců radnice Začal nový školní rok. Děti se více či méně těšily. Zvláště pro prvňáčky se otevřel nový svět poznání, ale také povinností. Nástup dítěte do první třídy základní školy přináší zásadní změny nejen do jeho života, ale klade zvýšené nároky také na rodiče. Ti potřebují především velkou trpělivost a dostatek času na to, aby mohli svým dětem pootevřít dveře k poznávání a pravidelným povinnostem. První den školy je pro dítě významným okamžikem, určitě je rádo, když ho může sdílet s rodiči. Aby se novým školáčkům v šesti vyškovských ZŠ lépe a snáze začínalo, jako každoročně je přišli povzbudit představitelé města. Prvňáčky na ZŠ Purkyňova navštívil místostarosta Karel Jurka a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Petra Lakomá. Děti ve čtyřech prvních třídách přivítal ředitel školy Luděk Höfer a poté i hosté z radnice. Místostarosta Karel Jurka prvňáčkům popřál na trase za vzděláváním mnoho úspěchů, hodně nových poznatků a veselých zážitků. První školní den je velká událost v životě každého člověka, a i když se z paměti vytratí pracně získané vědomosti nebo jména některých spolužáků, vzpomínka na první den přetrvává v paměti dlouhá léta i po ukončení školní docházky. Rodičům pak přeji zejména pevné nervy, řekl Jurka. Také vedoucí školství Petra Lakomá povzbudila malé školáčky, kteří poprvé zasedli do lavic. Místostarosta Karel Jurka při této příležitosti ještě zdůraznil: Jsem rád, že již brzy vám bude opět sloužit školní krytý bazén, který se nám podařilo zrekonstruovat díky dotaci JmK ve výši 4 mil. Kč; město včetně zdrojů školy pak dokrylo zbývající 4,7 mil. Kč. Bazén postavený současně se školou v r byl již v nevyhovujícím stavu, byly položeny nové obklady a dlažba včetně podlahového topení a vzduchotechniky. Jsme sportovní škola s velkým sportovním zázemím. Proto si velmi vážíme dotace z kraje i města, bazén vždy využívali naši žáci, zájem však o něj projevily mateřské i plavecké školy, doplnil ředitel ZŠ Purkyňova Luděk Höfer. Návštěva z města nezapomněla ani na děti ve dvou prvních třídách na ZŠ Letní pole. Spolu s ředitelem Jiřím Sochorem jim všichni tak zpříjemnili první den nástupu do školy. Posléze hosté zavítali na ZŠ Nádražní 5, kde s vedením školy v čele s ředitelem Pavlem Pospíšilem podpořili nové žáčky ve třech prvních třídách. O slavnostní atmosféru na začátku školního roku se dětem postaral tentokrát v zastoupení starosty Karla Goldemunda a prvního místostarosty Břetislava Usnula, kteří odjeli do partnerského města Cognac, tajemník MěÚ Ivo Klenk. Ten přišel na ZŠ Tyršova v doprovodu se Zlatou Markovou a Karlem Müllerem z odboru školství, kultury a sportu. Spolu s ředitelem školy Zdeňkem Pitelou pozdravili prvňáčky ve třech třídách 1. ročníku a popřáli jim úspěšné vykročení ke školnímu vzdělávání. Rovněž tak přijeli za žáčky jedné třídy na ZŠ Na Vyhlídce, kde jako obvykle probíhá slavnostní nástup celé školy na hřišti, nyní nově opraveném. Na ZŠ Morávkova představila návštěvě z města ředitelka Jana Plášilová děti, které poprvé v letošním školním roce usedly do školních lavic, ve dvou třídách. Jak sdělila Petra Lakomá, letos ve Vyškově nastoupilo do 1. ročníku ZŠ celkem 284 dětí. Základní školy se mohou také pochlubit pěkným prostředím, neboť většina z nich během prázdnin prošla nezbytnými opravami. Kromě výše uvedených akcí se jedná např. o opravy krovu a střechy budovy a stěn v učebnách na ZŠ Nádražní, o již zmíněné hřiště na ZŠ Na Vyhlídce a také hřiště na ZŠ Letní pole. Bylo rovněž zrekonstruováno sociální zařízení na ZŠ Tyršova a zásadní proměnou prošla i tělocvična na ZŠ Morávkova. Jitka Wohlgemuthová Hejtman s náměstky přijeli na zahájení školního roku na SOŠ a SOU Sochorova Ve čtvrtek proběhlo na SOŠ a SOU Sochorova ve Vyškově netradiční slavnostní zahájení nového školního roku. Na této krajem zřizované škole bylo současně otevřeno nové víceúčelové hřiště, jehož rekonstrukci za 2,6 mil. Kč financoval JmK. Akce se zúčastnil hejtman Michal Hašek se svými náměstky Romanem Hanákem a Romanem Celým a radním Petrem Šelepou. Přítomen byl zástupce OHK Vyškov Antonín Holubář, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Vyškov Jaroslava Šmejkalová, personální ředitelka společnosti HESTEGO, a. s., Eva Vavrouchová a další. Hosty a žáky 1. ročníků společně s jejich rodiči přivítal v aule nové dílenské víceúčelové haly ředitel školy Petr Hájek. Již v minulosti jsme investovali do rozvoje Střední odborné školy a středního odborného učiliště ve Vyškově. Více než 30 mil. Kč putovalo na výstavbu nových výukových hal a do moderního přístrojového vybavení. Nyní se zde podařilo během července a srpna zbudovat nové hřiště. Tato škola otevírá letos 11 oborů a má více než 370 studentů. Přeji jim, aby do budoucna vždy ocenili a věřili, že udělali dobrý krok, že šli na technickou školu, protože řemeslo má zlaté dno. Platí také úsloví o zlatých českých ručičkách. Jak jsem byl informován zástupci zdejších firem, absolventi školy rozhodně nepatří mezi ty, kdo chodí na úřad práce, naopak je o ně velký zájem zejména ze strany strojírenských firem, řekl hejtman Michal Hašek. Podle něj je škola vlajkovou lodí technického a učňovského školství na Vyškovsku, je dobře materiálně i technicky vybavená s kvalifikovaným pedagogickým sborem, jejíž absolventi mají vysoké procento uplatnění na trhu práce. Jsem rád, že se zahájení školního roku zúčastnili rodiče a zástupci významných firem z Vyškovska, OHK i ÚP, který se zdejšími absolventy žádnou práci nemá, dodal hejtman. Úspěch v novém školním roce popřáli studentům i další přítomní představitelé kraje, kteří vyzvedli potřebnost odborného školství. Jaroslava Šmejkalová, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ve Vyškově, ujistila žáky a jejich rodiče, že si vybrali správnou školu, resp. správné obory vzdělávání, kdy absolventi těchto stavebních a strojírenských oborů nemají po ukončení studia problémy najít si zaměstnání. Ve stejném duchu hovořil k přítomným i zástupce OHK Vyškov Antonín Holubář, stejně jako zástupce strojírenské firmy fischer Vyškov. Poté hejtman Michal Hašek s náměstkem Romanem Celým a ředitelem Petrem Hájkem přestřihli pásku u víceúčelového hřiště s umělým povrchem v hodnotě Kč. Slavnostním výkopem tak hřiště otevřeli a svým podpisem na míči stvrdili celý akt. Školní hřiště je určené pro míčové hry, jako jsou malá kopaná, volejbal, nohejbal, tenis a basketbal. Součástí oploceného sportoviště je také sektor pro vrh koulí a doskočiště pro skok do dálky. Nejen výstavbou hřiště se snažíme našim žákům zpříjemnit studium a pobyt ve škole. Nadále obnovujeme učebny a rekonstruujeme společné prostory. Přes prázdniny jsme stihli zrekonstruovat školní jídelnu - výdejnu. Náklady na tuto rekonstrukci částečně pokryly finance z JmK, zbytek byl financován z provozního rozpočtu školy. Došlo také na dlouho odkládanou rekonstrukci šaten pro žáky studijních oborů. Od letošního školního roku má každý žák svou vlastní skříňku, která mu byla zapůjčena na celou dobu studia. Navíc jsou šatny monitorovány kamerovým systémem, abychom eliminovali rizika krádeží. Na této rekonstrukci v celkové hodnotě Kč se opět podílel JmK, dodal ředitel školy. -woj-

5 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 5 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ Premiér Sobotka a hejtman Hašek zahájili stavbu ORL a neurologie V úterý se uskutečnil Den otevřených dveří vyškovské nemocnice, která letos slaví 65. výročí. Při této příležitosti byla zahájena rekonstrukce budovy ORL a neurologie. Akce se uskutečnila poklepáním základního kamene za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky, hejtmana JmK Michala Haška, místopředsedy Senátu PČR Ivo Bárka, ředitelky nemocnice Věry Seidlové a prim. neurologie Naděždy Fišerové. Premiér Sobotka poděkoval pracovníkům nemocnice za kvalitní práci, za to, že nemocnice zůstala plnohodnotnou nemocnicí okresního typu. Popřál minimálně dalších 65 let pro lidi, kteří její pomoc potřebují. Předseda vlády vyjádřil také radost nad tím, že je možné k jubileu dát nemocnici dárek nikoliv symbolický. Jedná se o investiční akci v celkové výši 135 mil. Kč, na kterou nemocnice dlouho čekala a při které se stát spolu s JmK podělily o investiční náklady na polovinu, sdělil premiér. Vedle investic do oprav, rekonstrukcí, dostaveb a nového přístrojového vybavení tvoříte nemocnici především vy - lékaři, zdravotní sestry a ostatní zaměstnanci. Podle vás si lidé vytvoří na nemocnici názor, ne podle vyměněných oken nebo nových přístrojů. Zasadíme se o to, aby byl zájem o práci ve veřejných nemocnicích a aby tato práce byla také společensky ohodnocena, řekl hejtman Hašek, který zaměstnancům nemocnic poděkoval za dosavadní práci. Zároveň oznámil, že JmK zahájil jednání se zdravotními pojišťovnami o nových dlouhodobých smlouvách. Jsou to právě zdravotní pojišťovny, které reálně určují síť zdravotní péče nasmlouváním akutní, případně následné lůžkové péče. Věřím, že od budou mít naše nemocnice, včetně vyškovské, novou pětiletou smlouvu, která komplexně zajistí smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a také úhradu péče, která tu bude poskytována, uvedl Michal Hašek, který ocenil skutečnost, že krajské nemocnice na jižní Moravě nehospodaří v tzv. červených číslech a vedle jejich základní role, kterou je ochraňovat lidské životy a zdraví, se chovají také maximálně efektivně. Současně hejtman poděkoval ředitelce nemocnice Věře Seidlové za vedení a označil vyškovskou nemocnici za páteřní nemocnici kraje. -woj- ZpívejFest opět rozdával radost nejen Vyškovanům Vyškov se může právem pyšnit, že se znovu stal dějištěm mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů ZpívejFest, který patří k největším svého druhu na Moravě. Od neděle 11. do pátku se městem rozezněly hlasy mladých zpěváků v rámci již 9. ročníku ZpívejFestu. Návštěvníkům se představilo 6 pěveckých souborů ze 4 evropských zemí. Vstup na všechny koncerty byl zdarma. Záštitu nad nesoutěžním festivalem převzal náměstek hejtmana JmK Roman Celý a pořadatelem bylo MKS Vyškov. Festival podpořilo město Vyškov, JmK a partneři z řad soukromých společností. ZpívejFest zahájil v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie vokální soubor Gentlemen Singers, přestože původně se koncertu měl ujmout Český chlapecký sbor. Chlapci si na zkouškách před tímto vystoupením mezi sebou předali virózu, na poslední chvíli se nám omluvili a nabídli nám náhradu. I přes tuto změnu posluchači odcházeli z kostela s nepopsatelným kulturním zážitkem, doplnila Tereza Schýbalová, produkční festivalu. V následujícím týdnu další místa rozezpívalo 5 pěveckých sborů z ČR i zahraničí. Pondělní večer patřil hostitelskému dětskému pěveckému sboru Motýlek, který pro letošek jako jediný vystoupil v raně barokním Hřbitovním kostele Panny Marie. Ze zahraničí přijel Sbor Lessingova gymnázia z partnerského Döbelnu v Německu, slovinský Dívčí sbor Gymnázia Celje Center, z Maďarska dokonce 2 sbory Dívčí sbor Aurin z Kecskemétu a Pěvecký sbor Gymnázia Kodálye ze Székesfehérváru. Sbor z partnerského Döbelnu zavítal na ZpívejFest už potřetí, stejně jako maďarský Aurin, který vyškovští posluchači již dobře znají a jehož i letos ocenili nadšeným potleskem ve stoje, řekl Stanislav Kolařík, organizační ředitel festivalu. Veřejnost tak potěšilo celkem 11 vystoupení. Působivými koncertními sály pro večerní sborová vystoupení se i letos staly sakrální památky kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel Nejsvětější Trojice v Dědicích a chrám sv. Benedikta v Pustiměři, kde si návštěvníci vyslechli především duchovní repertoár. Dopolední koncerty navštěvovali nejen žáci a studenti vyškovských škol, ale i široká veřejnost. V sále Sokolského domu je potěšily skladby regionální, lidové i populární. Závěrečné společné finále jako tradičně zaznělo pod širým nebem na Masarykově náměstí. Vzhledem k dalším povinnostem dvou sborů, kvůli kterým musely odjet z Vyškova už během posledního dne, jsme tentokrát na finále slyšeli sbory tři Motýlek, německý sbor a maďarský Aurin. Kromě sólového vystoupení každého souboru jsme zazpívali společně s Aurinem jednu skladbu rozestavěni okolo náměstí, na závěr zhruba 140 dětských hlasů rozneslo náměstím tóny Cohenova Hallelujah, uvedl Aleš Musil, umělecký ředitel ZpívejFestu a sbormistr vyškovského Motýlku. Za spolupráci děkujeme i farnostem Vyškov, Dědice a Pustiměř, které umožnily uskutečnit festivalové koncerty v krásných prostorách místních kostelů a chrámů, dodal ředitel MKS Vyškov Luboš Kadlec. Rád bych jménem organizátorů poděkoval především posluchačům, kteří koncerty navštěvovali. Plné koncertní sály a jejich nadšený potlesk to je důvod, proč ZpívejFest ve Vyškově pořádáme. Jsme velmi rádi, že se festival stále těší velké oblibě z řad široké veřejnosti, a věřím, že nám Vyškované zachovají přízeň i do budoucna, poděkoval Stanislav Kolařík. Fotogalerie všech koncertů na Mobilní aplikace InCity V rámci dotace, kterou získalo TIC od JmK, byla na konci září spuštěna mobilní aplikace z dílny společnosti Intelis. Tato aplikace slouží nejen turistům, ale i Vyškovanům. Ovládání je velmi jednoduché a uživatelsky přívětivé. Při zapnutí aplikace vyberete ze seznamu město, o které se zajímáte (nejedná se tedy jen o Vyškov). Následný přehledný seznam Vás dále navede tam, kam potřebujete. Mj. zde naleznete akce, které město připravuje, aktuality a informace MěÚ, tipy z cestovního ruchu, informace o dopravní situaci a další. Přes aplikaci lze jednoduše platit parkování. V budoucnu počítáme s jejím dalším vývojem, např. možnost rezervace vstupenek na představení MKS. Aplikace InCity funguje na všech 3 nejpoužívanějších platformách, tj. na Androidu, ios i na Windows phone. Zcela ZDARMA můžete stahovat v obchodech svých operačních systémů. V současné době se některé informace stále doplňují. Vše by mělo být hotovo nejpozději 20. října.

6 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 6 INFORMACE OBČANŮM Trojnásobné vyškovské oslavy přilákaly tisícovky návštěvníků Ve Vyškově se od pátku do neděle slavilo ve velkém. Lidé všech generací mnohdy ani nevěděli, kam mají jít dříve. Letos je potěšily nejen bohaté kulturní zážitky, které jim poskytly Dny památek, ale čekala na ně i akční podívaná. Lákala je tři významná výročí let od první písemné zmínky o Vyškovu, 80 let vyškovské posádky a 20 let Vojenské akademie Vyškov. Město i vojáci uspořádali velkolepé oslavy, atraktivní byla především rozsáhlá armádní akce v sobotu 10. září. Tentýž den byl zájemcům o létání i rodinám s dětmi, kteří se rádi podívají na báječné muže a ženy na létajících strojích, určený i Den otevřených dveří na vyškovském letišti. Tradiční oslavy Dnů památek Dnů evropského dědictví zahájili představitelé města v čele se starostou Karlem Goldemundem, místostarosty Břetislavem Usnulem a Karlem Jurkou a tajemníkem MěÚ Ivo Klenkem v pátek odpoledne na pódiu Masarykova náměstí. Zástupci radnice s představiteli posádky se poté zúčastnili slavnostní bohoslužby v kostele Nanebevzatí Panny Marie. Na zaplněném náměstí vystoupil diváky oblíbený Vojenský umělecký soubor Ondráš s programem U vás o nás a po něm milovníky historie zaujaly bitky šermířů z Armetu. Příznivce hudebních skupin potěšil koncert dvou vyškovských kapel Cock-Tail a Holter a pomyslnou třešničkou na dortu byl večerní koncert skupiny Lake Malawi. Jako každoročně se lidé zdarma podívali do otevřených vyškovských památek města i muzea. Prohlídky oživilo vystoupení žáků ZUŠ v historickém sklepení a obřadní síni radnice, synagoze, v kostele Nanebevzetí Panny Marie i zámecké zahradě a hřbitovní kapli. Krásné počasí umožnilo návštěvníkům i nezapomenutelný výhled z věže vyškovské radnice. Na sobotu připravili vojáci spolu s městem a Vojensko-historickým sdružením Stříbrná atraktivní program o mnoha chodech na Masarykově náměstí a ve Smetanových sadech. Součástí byl slavnostní nástup příslušníků VeV-VA včetně vyznamenání těch nejlepších. Sportovní fanoušci ocenili autogramiádu olympioniků ASC Dukla, v čele s bronzovým medailistou ve čtyřkajaku na olympijských hrách v Riu Janem Štěrbou. Kolem sobotního poledne měli lidé příležitost ochutnat pravý vojenský guláš připravený polní kuchyní. Vyškov však nepatřil jen památkám a vojákům. Na letišti v rámci Dne otevřených dveří bylo v sobotu velmi rušno a živo. Proběhla zde letecká show, zájemci se seznámili i s možnostmi leteckého výcviku v Aeroklubu Vyškov. Potěšila je řada leteckých ukázek a měli možnost využít vyhlídkového letu na různých typech letadel. Jitka Wohlgemuthová Záměr poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb na rok 2017 Město Vyškov vyhlašuje Záměr poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb na rok Záměr byl schválen Radou města Vyškova dne , usnesením č Dotace jsou poskytovány podle Zásad pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb, schválených Zastupitelstvem města Vyškova dne , usnesením č. V.ZM/ Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb jsou zveřejněny na webových stránkách města Účel dotace: dotace je určena na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s místními a regionálními potřebami a na jejichž poskytování má město zájem. Lhůta pro podání žádosti: Žádost na předepsaném formuláři včetně příloh musí být podána nejpozději v poslední den lhůty. Místem pro podání žádosti o poskytnutí dotace je MěÚ Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, Vyškov. Je možné také předání k doručení poštovní doporučenou zásilkou, přičemž rozhodující je den uvedený na podacím razítku pošty. Při osobním podání žádosti bude žadateli doručení potvrzeno razítkem na dalším písemném vyhotovení žádosti. Prostřednictvím u lze podávat žádosti na adresu pouze za podmínky opatření žádosti uznávaným elektronickým podpisem. Žádosti lze podávat také prostřednictvím datové schránky. Žádosti není možné podávat faxem. Pro každý druh registrované sociální služby je nutno podat samostatnou žádost. Objem finančních prostředků: v závislosti na schváleném rozpočtu. Administrátor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Kontaktní osoba: Petra Kolečkářová, tel.: , Jana Martínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Obyvatelé sídliště Víta Nejedlého se mohou těšit na opravené hřiště Je jediným sportovně rekreačním prvkem na sídlišti Víta Nejedlého. Bylo však vybudováno zřejmě před více než 40 lety a jeho stav rozhodně není vyhovující. Proto se město Vyškov rozhodlo do něj investovat a vytvořit kvalitní sportovní plochu pro malé i velké. Řeč je o stávajícím asfaltovém hřišti. Asfalt je popraskaný a místy vydutý, oplocení zrezivělé, částečně zborcené a prorostlé náletovou zelení. Osvětlení na silničních sloupech již není funkční a přístupový chodník není vidět. Současný stav hřiště nesplňuje ani základní požadavky na sportovní vybavení. Větší opravu si plocha bezpochyby zaslouží. Věřím, že ji obyvatelé sídliště uvítají, a hřiště, které nyní svému účelu nedokáže sloužit, budou po našich zásazích hojně využívat, uvedl 1. místostarosta Břetislav Usnul. Obyvatelé celého sídliště jsou dnes odkázáni jen na školní hřiště ZŠ, které velmi dobře funguje v určitých termínech v rámci programu Asistent pro volný čas dětí a mládeže, to ale nemůže uspokojit poptávku po sportovních aktivitách všech zájemců. K opravě asfaltového hřiště v sídlišti chce radnice přistoupit ještě letos. V plánu má výměnu povrchu a oplocení, opravu přístupového chodníku a doplnění mobiliáře a zeleně. Hřiště chce rozdělit. Jedna polovina bude vybavena umělým povrchem vhodným pro nohejbal, volejbal, soft tenis, badminton či minikopanou, druhá bude mít pevný povrch s vybavením pro streetball a umožní i další aktivity, jako např. jízdu malých dětí na kole či další míčové hry. Mezi oběma částmi budou k dispozici lavičky a stolky pro odpočinek a uložení sportovního vybavení. Zhotovitelem bude firma JM Demicarr ze Slavkova u Brna, která stavbu víceúčelového sportovního hřiště provede na základě výsledku výběrového řízení za částku cca 1,8 mil. Kč. I když rozpočet města Vyškova na rok 2016 s úpravou tohoto hřiště nepočítal, potřebnou částku město použije z prostředků, které byly určeny na výstavbu hřiště na ulici Joklova, která se z důvodu průběhu odvolacího řízení odsouvá na pozdější dobu. Peníze na toto hřiště se dostanou do rozpočtu pro příští rok. -ryš-

7 PŘIVÝDĚLEK

8 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 8 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ Hejtman Hašek ocenil rekonstrukci části budovy školy Ve středu 14. září 2016 byly ve Vyškově na ulici Komenského slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory v budově Gymnázia a Střední oborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov. Akce se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu se svými náměstky Romanem Hanákem a Romanem Celým a také s místopředsedou Senátu PČR Ivo Bárkem. Ředitel školy Václav Klement přivítal rovněž ředitelku Nemocnice Vyškov, p. o., Věru Seidlovou a její náměstkyni Jitku Moravovou, dále ředitele SOŠ a SOU Sochorova Petra Hájka, vedoucí odboru školství kultury a sportu Petru Lakomou a další hosty. Ve Vyškově jsem dnes otevřel devět nových učeben a další zázemí Gymnázia a Střední zdravotnické a ekonomické školy, které vznikly po optimalizaci vyškovských středních škol. Kraj investoval více než 25 milionů Kč do budoucnosti středního zdravotnického vzdělávání pro Vyškovsko, dodal hejtman Hašek. Nyní tak mají k dispozici studenti, pedagogové a zaměstnanci této školy nové prostory. Stavební úpravy, které přišly na 27,5 mil. Kč, umožnily přestěhování všech osmi tříd střední odborné školy zdravotnické z dosavadních prostor ve Vyškově Dědicích do komplexu na Komenského ulici. V nově zrekonstruované části budovy vzniklo devět nových učeben pro studenty zdravotnických oborů a tři nové kabinety vše s patřičným zázemím. Díky rekonstrukci školních tříd bylo možné opustit již téměř prázdnou budovu zdravotnické školy v Dědicích, kterou bychom chtěli využít k přestavbě na komunitní bydlení, doplnil náměstek Roman Celý. Vyškovská střední škola, kterou navštěvuje okolo 800 žáků, v současné době využívá spojený soubor budov na Komenského ulici, tzn. gymnázia a střední odborné školy ekonomické. Budovy jsou propojeny vnitřními schodišti ve všech třech podlažích, což řešila první etapa rekonstrukce. -woj- Druhý ročník letní školy angličtiny na gymnáziu Předposlední týden v srpnu proběhl na vyškovském gymnáziu druhý ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. Celkem 43 účastníků kurzu všech věkových kategorií strávilo 5 dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života, ale i opakováním základů gramatiky odlehčenou formou. To vše výhradně v anglickém Na kole kolem Vyškova jazyce. Kurz byl zorganizován pod hlavičkou Centra dalšího vzdělávání při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v ČR. Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné jazykové bariéry, ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy. Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok v srpnu proběhne třetí, doufáme, že stejně úspěšný ročník. Petra Nedomová, Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace 13. srpna se uskutečnil již třetí cyklovýlet pořádaný Turistickým informačním centrem a sdružením ProCyklo Vyškov. Trasa opět začínala na Masarykově náměstí s cílem v Kojetíně. Profil trati byl vhodný i pro rodiče s dětmi. I díky volbě správné trasy se k odjezdu dostavilo 19 účastníků všech věkových skupin. Začátek výletu nebyl ideální, ještě před odjezdem jsme píchli. Rychlá oprava a hurá do Kojetína! Pro nás již typicky, ranní počasí nebylo nijak oslnivé. Netrvalo ale dlouho a Oskárek vykoukl. Během cesty jsme probrali spoustu různých témat od školy přes práci, záliby a dovolené navázali nová přátelství a kontakty. U Mořic jsme se zastavili u naučné stezky Mokroš, která tedy díky suchu moc mokře nevypadala. Ale to nevadí, bylo tam krásně. Do Kojetína jsme dorazili kolem jedné hodiny odpolední, poseděli v hospůdce a pomalu se začali domlouvat, jak zpátky. Skupinka těch zdatnějších se vydala dál do Kroměříže, druhá skupinka jela vlakem a třetí se vydala domů po vlastní ose. V letošní sezoně nás čeká ještě jeden, poslední výlet. Ten se uskuteční v první polovině října. Výlet povede směrem k Bučovicím a bude vhodný spíše pro horská kola. Pěkné počasí je objednané. Více informací naleznete na webu města Vyškova v sekci Turistického informačního centra a na plakátech. Budeme se těšit na viděnou. David Vágner Město chce zvýšit bezpečnost na přechodech pro chodce Bezpečnost v dopravě je jedním ze zásadních témat. A týká-li se dětí, jeho závažnost ještě vzrůstá. Automobilů na silnicích přibývá, provoz houstne, situace ve městech i mimo ně se postupem času mění. Město Vyškov se této problematice systematicky věnuje. Spolu s Komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě - BESIP, policií, SÚS JmK a dalšími orgány a institucemi neustále sledujeme stav a situaci v celém městě i v jeho místních částech. Průběžně vyhodnocujeme riziková místa a hledáme možnosti, jak jejich bezpečnost zvýšit. Mezi taková místa v současnosti patří přechody pro chodce u ZŠ Tyršova a Letní pole a na Brněnské ulici. Všechno jsou to frekventované úseky, kde se pohybuje velký počet chodců, a projíždí tudy značné množství automobilů, uvedl starosta Karel Goldemund. Největší problémy u škol jsou bezesporu v ranních hodinách, kdy přichází děti do škol, řada rodičů navíc děti vozí automobily ke školním areálům a vznikají zde komplikované situace. Na Brněnské ulici je hustý provoz na průtahu a chodci mají problém bezpečně komunikaci přejít. Máme v plánu realizovat několik opatření. U přechodu před ZŠ Letní pole bychom rádi vystavěli zpomalovací práh. Přechod pro chodce u ZŠ Tyršova osadíme semafory a světelnou signalizaci bychom chtěli zavést i na přechodu na Brněnské ulici u bývalé Primy, přiblížil starosta. Město nyní prověřuje možnosti technických řešení a v případě, že vše dobře dopadne, realizaci uvedených opatření zahrne do rozpočtu na r K uskutečnění bezpečnostních úprav by mohlo dojít ve 2. polovině příštího roku. -ryš-

9 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 9 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ 9. ročník setkání podnikatelů v hotelu Allvet Okresní hospodářská komora Vyškov spolu s partnery městem Vyškovem, Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy, pod patronací Jihomoravského kraje uspořádala 25. srpna 2016 již 9. ročník této tradiční akce. Mezi podnikatele přišli náměstci hejtmana JmK Roman Hanák a Roman Celý, krajský radní Václav Božek, ředitel ÚP krajské pobočky Brno Josef Bürger, předseda KHK jižní Moravy Michal Štefl, tajemník MěÚ Vyškov Ivo Klenk, starostové, místostarostové a představitelé státní správy regionu. Mezi významnými hosty byly i účastnice soutěže o titul Podnikatelka roku, jejíž 3. ročník byl na tomto setkání vyhodnocen, a tím byla oceněna práce žen podnikatelek. Jak řekl Antonín Holubář z OHK Vyškov, komora realizuje řadu aktivit pro podnikatelské subjekty a zástupce státní správy a samosprávy. Jednou z nich je tato tradiční akce určená podnikatelům i politikům, ale také dětem, pro které jsme připravili na závěr prázdnin zábavné soutěže i poučení. Jsme rádi, že naše pozvání přijala řada zástupců firem a institucí, jejich partnerů včetně dětí, uvedl Holubář. Součástí celé akce bylo vyhlášení výsledků soutěže O podnikatelku roku 2016 okresu Vyškov. Soutěž vyhlásila města Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov a také se na ní finančně podílela. Celkem bylo hodnoceno 19 žen podnikatelek ve 2 kategoriích, a to 3 ženy z Bučovicka, 6 ze Slavkovska a 10 podnikatelek bylo z Vyškovska. V kategorii fyzických osob bez zaměstnanců zvítězila Iveta Rumlerová z Vyškova za tvorbu webových stránek a webdesign, na 2. místě se umístila Hana Čechová - prodej chovatelských potřeb Hanachov Vyškov a jako třetí byla vyhodnocena Iveta Hladíkováz Bučovic, která se věnuje úpravě psů a prodeji chovatelských potřeb. V kategorii se zaměstnanci se stala vítězkou Zdeňka Eywo Janská za výrobu zákusků, čokolády a provoz cukrárny ve Vyškově, na 2. místě byla Jitka Bílková z cukrářství a pekařství v Křenovicích a na 3. místě skončila Gabriela Braunerová - Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna, upřesnil Antonín Holubář. Dětský den v Dědicích si užily nejen děti Zábavné odpoledne nejen pro děti, ale i pro rodiče se konalo v úterý 30. srpna 2016 na náměstí Svobody v Dědicích. Akci uspořádal Osadní výbor Dědice v čele s jeho předsedou Jiřím Wasserburgerem. Na již druhý ročník dorazilo takové množství účastníků, že se málem na náměstí nevešli. Dětský den v Dědicích totiž proběhl ve fantastické atmosféře. Na jednotlivých stanovištích vládla pohoda, soutěživost a radost. V krásném letním odpoledni děti soutěžily na jednotlivých stanovištích a za splnění všech provedených disciplín obdržely sladké občerstvení a pěkný diplom, ale mohly se také do sytosti vyřádit neomezenou dobu na skákacím hradě. Děti zaujala i technika hasičů, státní policie i městské policie přímo za účasti jejího velitele Petra Sedláčka, soutěžily ve střelbě ze vzduchovky pod dozorem vojenských instruktorů. Předváděly, zda dokážou zápasit v judu se zkušenou judistkou Ivanou Králíkovou, vystály velkou frontu na malování na obličej. I když bylo odpoledne zaměřeno především na děti a zábavu jim určenou, na své si však přišli i rodiče. Zejména maminky, které si zde mohly vyzkoušet líčení od zkušených kosmetiček z Mary Kay. Večerním posezením na lavičkách na náměstí a především opékáním špekáčků u dvou táboráků byl Dětský den v Dědicích zakončen. Letošní loučení dětí s prázdninami mělo opět velký úspěch, byl to den výjimečný a opět o něco lepší než v loňském roce. To, co předvedl náš tým lidí, je úžasné, zajistil doslova rodinnou atmosféru. Velký dík patří našemu věrnému Sokolu Dědice a excelentní Pohádkové babičky v MŠ Havlíčkova Jak dále doplnil, vedle pracovních témat a užitečných kontaktů nechyběla na podnikatelském setkání ani dobrá nálada. Přispěl k ní rovněž kulturní program se skvělým vystoupením krojovaného souboru dětí a dospělých Pantlék z Němčic a k dobré pohodě hrála cimbálová muzika Kalečník z Rousínova. OHK myslí i na nejmenší obyvatele regionu, kterým jsme přichystali rozloučení s prázdninami. Akce byla určena zdarma pro všechny děti. Dětského odpoledne se zúčastnilo na 260 dětí a více jak 120 dospělých jako doprovod. Zejména se jim líbil připravený program Majáku SVČ Vyškov, soutěže Respona, a. s., ukázky Policie ČR, kynologové z Nezamyslic, atrakce, balonky, zmrzlina a občerstvení. Největším tahákem byly volné vstupenky do Dinoparku Vyškov. Tradičním se také stal tenisový turnaj o pohár předsedy KHK jižní Moravy, o který je mezi sportovci z okolí zájem. To vše se mohlo uskutečnit jen díky podpoře měst, obcí a přízně podnikatelských subjektů. Podrobnosti naleznete na webových stránkách sdělil na závěr Antonín Holubář z OHK Vyškov. OHK Vyškov pořádá toto pravidelné setkání již od roku 2008 za podpory JmK, města Vyškova a firem a organizací vyškovského regionu. Jitka Wohlgemuthová Ivaně Králíkové. Poděkování patří také Městské policii Vyškov, PČR Vyškov a zejména Alici Musilové, SPP Vyškov, firmě Trasig Vyškov, REMAX a DJ Radimu Blažkovi z rádia JIH, který odvedl opravdu profesionální práci. Už teď se těšíme na třetí ročník, řekl za pořadatele předseda Osadního výboru Dědice Jiří Wasserburger. -woj- Děti z Mateřské školy Havlíčkova ve Vyškově prožívaly v minulém školním roce velmi příjemné chvíle při pohádkách. Nebyly to pohádky filmové, televizní, ale pohádky čtené paní učitelkou. To je samozřejmé po celý rok, ale zpestřením se staly pohádkové pondělky s babičkou. Pravidelně přicházely babičky potěšit vděčné malé posluchače při odpoledním odpočinku. Laskavým slovem zavedly děti do světa kouzel, pohody, dobroty a lásky. Vytvořil se tak krásný generační vztah, který chceme v tomto školním roce ještě více upevnit. Projekt Pohádkové babičky probíhal ve spolupráci se spolkem Diogenes. Děkujeme a již nyní se všichni těšíme na opětovná setkání a další spolupráci. Hana Šrotířová, učitelka

10 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 10 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ Vyškováci opět ve Wyszkówě foto Ivan Staněk Již 13 let trvá partnerství polských a českých skautů každoročně se vydávají z Wyszkówa do Vyškova či opačným směrem. K prvnímu setkání došlo o Vánocích roku 2002, když polští harceři (někteří z nich byli současně i novináři z Noweho Wyszkowiaka) nejdříve navštívili redakci Vyškovského zpravodaje, potom i Vyškovských novin a posléze vyhledali skautskou klubovnu, kde zrovna probíhala vánoční besídka oldskautského klubu. Téměř okamžitě se ukázalo pravdivým rčení, že skaut všude bratra má. Pozvání do Wyszkówa bylo s povděkem přijato a následující prázdniny se vydalo 12 Vyškováků 50 km severovýchodně za Varšavou, aby zde poprvé navštívili stejnojmenné město, ležící Obraz Car Alexandr ve Vyškově však nikoli na Hané, nýbrž na Bugu. Rovněž je okresním městem a žije v něm obyvatel. Podobností mezi městy bychom mohli najít více, leč obdobné zájmy obou odrostlých skautských klubu (polský se jmenuje Rdzewiejace Niezbędniki něco jako nepostradatelní, byť poněkud narezlí) všechny přivedlo k putování a poznávání pokaždé jiné oblasti Polska či Česka. Obě strany se shodly na tom, že díky těmto vzájemným střetáváním prozkoumají svou vlast mnohem více, neboť je vede snaha ukázat těm druhým Vyškovákům něco nového, neokoukaného. Snad více byla překvapená česká skupina zjištěním, kolik krásných míst i měst lze u našich severních sousedů objevit. A všude se setkávali s nebývalou srdečností a přátelským přijetím, takže se nelze divit tomu, že partnerství se stalo pro obě strany naprosto nezbytným. A aby nezačalo rezivět, rozšířili jej i o návštěvy mladých skautů nejprve na tzv. podzimních rajdech (jakýchsi putovních závodech) a později i na letních táborech. O letošním napsala Kristina Osolsobě do oddílové kroniky: Polští skauti (Związek Harcerstwa Polskiego) z wyszkowské skupiny (Hufiece) nás opět pozvali na společný tábor u Mazurských jezer, a tak jsme strávili první 2 týdny v červenci u jezera Sasek Wielki, ležícího asi 200 km severně od Wyszkówa. Tábora se zúčastnilo 15 skautů a skautek z lulečského oddílu Severní hvězda. Poznávali jsme polskou přírodu, jezdili na deblkajacích po jezeře a hlavně trávili hodně času s polskými harcery při různých hrách a závodech. Také jsme společně zpívali naše i polské písničky. Klub oldskautů navštívil pro Čechy méně známou oblast Kujawy historický region středověkého polského knížectví v němž se nachází nádherné rozlehlé Głuszyňské jezero. Na jeho břehu strávili nádherný týden, navštívili Koperníkovu Toruň (památka UNESCO) a pro Poláky všeobecné známou Kruszwicu, historické město se středověkým hradem s legendární Myší věží a románskou trojlodní bazilikou s pěticí apsid z poloviny 12. stol. Program se ani tentokrát neobešel bez plavby na lodích a cykloturistiky. Úžasná je i jazyková blízkost politické vtipy není třeba překládat, dokonce ani složitě komentovat, jak jsme museli činit třeba rakouským skautům. Vždyť historické reálie posledního půlstoletí máme téměř totožné. Po nové polské dálnici cesta rychle ubíhala..., a tak už nyní začínáme přemýšlet, kam zavedeme své polské přátele v příštím roce. -All- Píše se rok Vyškov byl od obsazen Francouzi. Tehdy ve Vyškově navštívil své generály Napoleon. O 4 dny později se do města snažilo proniknout na kozáků. Neúspěšně. Následně došlo k jezdecké šarvátce, v níž byli Francouzi poraženi rusko-rakouskými jednotkami. Rakouský císař František a ruský car Alexandr se na vyškovském zámku sešli k poradě. Tuto kapitolu z vyškovské historie zachycuje i Lev Nikolajevič Tolstoj na několika stranách 1. dílu románu Vojna a mír. Ale to není jediné umělecké zpracování. Tím dalším je obraz Car Alexandr ve Vyškově po vyhnání Francouzů ve čtvrtek Obraz je uložen v Archivu Státní knihovny v Moskvě. Zůstává však otázkou, kdy byl obraz namalován a kdo je jeho autorem. Obraz zmiňuje profesor Dušan Uhlíř, autor knihy Slunce nad Slavkovem. Právě z nejstaršího vydání této knihy získává fotografii obrazu Alois Kleveta a publikuje ji na titulní stránce knížečky O bitvě tří císařů u Slavkova roku 1805, kterou u příležitosti 200. výročí bitvy vydává Muzejní spolek Vyškov. V souvislosti s výstavami k tomuto výročí nechal Alois Kleveta vytvořit podle knižní reprodukce obraz, který namaloval výtvarník Milan Modlitba. Návštěvníci mohli tento vyškovský exponát vidět i na nedávných výstavách. V současnosti je uložen v budově gymnázia. V souvislosti s připravovanou výstavou a konferencí o caru Alexandrovi I. projevila Ermitáž v Petrohradě zájem o podklady vedoucí k nalezení originálu obrazu Car Alexandr ve Vyškově. Za tímto účelem byla oslovena Jana Kolčářová jako organizátorka vzpomínkových akcí Vyškov v roce 1805 a autorka článků a přednášek s tematikou odrazu napoleonských válek v umění. Avšak hledání obrazů, u nichž není znám ani autor, ani rok vzniku, je v rozsáhlých archivech záležitosti takřka detektivní. Jana Kolčářová Mladí umělci vystavovali ve Hřbitovním kostele Ve čtvrtek 8. září 2016 se ve Hřbitovním kostele ve Vyškově uskutečnila vernisáž výstavy tvorby Barbory Kachlíkové a jejího finského přítele Anssiho Uusnäkki. Po delší pauze, kdy kostel procházel různými opravami v něm, mohl slavnostní akci opět zahájit ředitel MKS Luboš Kadlec. Čerstvá absolventka Fakulty výtvarných umění v Brně Barbora Kachlíková spolu s Anssim Uusnäkkim, čerstvým absolventem Fakulty výtvarných umění v Lahti ve Finsku, vytvořila pro prostor Hřbitovního kostela ve Vyškově sérii děl přímo pracujících s daným prostorem, tzv. site-specific díla. To jsou taková díla, kdy umělec vytvoří výstavu bezprostředně pro určitý prostor. Barbora některé své malby stvořila v Německu, kde se inspirovala německou architekturou. Anssi k jejím kresbám ztvárnil sochy, podnět k nim mu daly antické předlohy. Na vernisáži byla také možnost zhlédnout katalog k výstavě, který pro oba umělce vyrobil produktový designér Jan Lidmila. Jak zdůraznila Bára, tuto výstavu věnovali Vyškovanům. -woj-

11 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 11 INFORMACE OBČANŮM Všechny ocelové sloupy veřejného osvětlení zkontrolovány Rozhovor s Michalem Koutníkem, ředitelem společnosti a prokuristou VYTEZY, s. r. o. Dokončili jste kontroly sloupů, jak to bude s výměnami sloupů v dalších letech? Na podzim jsme úspěšně završili pětiletý cyklus kontroly pevnosti ocelových sloupů. Všechny ocelové sloupy byly v průběhu uplynulých 5 let zkontrolovány a ty, které nesplnily stanovené parametry garantující bezpečnost, byly vyměněny, případně znovu založeny opraveny základy sloupu. Do budoucna bude každý ocelový sloup jednou za 5 let zkontrolován. Tímto režimem šetříme významné finanční prostředky za plošnou výměnu sloupů měněných pouze na základě prošlé definované životnosti. Uspořené finance využíváme na výměnu starých, energeticky náročných svítidel za moderní svítidla osazená regulací. Již jste zmínil výměny svítidel, čeká nás nějaká razantnější obnova? Bohužel ne. Na plošnou výměnu svítidel nemáme dostatek finančních prostředků. Přitom pozitivní efekt instalace úsporných svítidel a regulace je zřejmý. Bohužel na přelomu tisíciletí vznikl v soustavě veřejného osvětlení obrovský deficit v průběžné obnově a modernizaci, který se nám ze standardního rozpočtu nedaří dohnat. Vraťme se ještě k ocelovým sloupům. Obyvatelé Vyškova vidí, jak přibývá natřených sloupů, všimli si i nového označování sloupů nálepkami. Proč jste zvolili tuto formu? Nátěry sloupů navazují na provedenou kontrolu. Protože ověřený sloup má platný protokol na 5 let, je to dostatečně dlouhá doba na to, aby mělo smysl tento sloup natřít. Bohužel s ohledem na množství finančních prostředků na opravy nemůžeme natřít všechny sloupy mající platné ověření, a trochu tak za kontrolami klopýtáme, přesto už máme natřeno více než tisícovku sloupů. Na natřené nebo pozinkované sloupy lepíme nálepku s číslem sloupu a číslem bezplatné zelené telefonní linky, na kterou mohou občané nahlásit závadu svítidla. Jednoznačně preferujeme tuto zelenou linku Pro rychlou opravu závady je nezbytné sdělit číslo sloupu, proto jsme číselné označení sloupu de facto zdvojili. Jednou je číslo na samostatném štítku na sloupu, případně nalepeno černými číslicemi na sloupu nebo svítidle, a podruhé je uvedeno na této nálepce. Dále je vhodné sdělit charakter závady nesvítí, bliká. To minimalizuje čas nutný k identifikaci závady. Letos probíhá kompletní úprava ulice Hřbitovní a Cukrovarská, kde dojde i k výstavbě nového VO. Jaké větší modernizace veřejného osvětlení nás čekají v příštích letech? Dlouhodobě máme rozpracovanou oblast Svatopluka Čecha, II. oboje, 9. května, kde modernizaci VO koordinujeme s postupem prací společnosti RWE a E.ON, a pokud jde o ulici Nádražní, tu čeká v blízké budoucnosti komplexní rekonstrukce, v rámci které proběhne i modernizace VO. Další akce jsou spíše lokálního charakteru, doplňování svítidel v oblastech, kde je osvětlení nedostatečné, dobudování chybějících části soustav zejména v místech, kde je vzdušné vedení, a nahrazování různých historicky vzniklých provizorií. Konkrétní plány na rok 2017 se aktuálně připravují a v tomto okamžiku ještě není definitivní seznam akcí, které budeme v roce 2017 realizovat. Jedinými jistotami jsou kontroly pevnosti sloupů a výměny svítidel. Na konci léta se v Otrokovicích vyšplhal trolejbus na sloup. Stávají se i ve Vyškově podobné kuriozity? Naštěstí se žádný autobus o něco podobného nepokusil, ale osobní automobily jsou na sloupech, či spíše ve sloupech každý měsíc. Většina těchto případů se odehrává v noci, takže není k dispozici atraktivní fotodokumentace. Pokud jde o šplhání, tak to je obvyklý sport některých siláků při návratu domů Smetanovými sady, často doplněný o speciální disciplínu v lomcování se sloupy. Je až neuvěřitelné, jaké množství sloupů musíme v této lokalitě opravovat. A to nemluvím o rozvaděčích, na kterých si možná ti samí borci zkouší různé kopací techniky. A u již dříve zmíněných nálepek na sloupech se zase jiní odborníci pokouší testovat jejich pevnost přilepení na sloup. Snad každá druhá má odlepený rožek po pokusu o stržení a to nemluvím o poničených nápisech na poptávkových semaforech pro chodce, různých obchodních a předvolebních nálepkách a různých nápisech na sloupech veřejného osvětlení. Skoro se nechce věřit, jak to všechno bez povšimnutí veřejnosti zvládnou. Za rozhovor poděkovala Jitka Wohlgemuthová. Informace k provozu bioplynové stanice Bioplynová stanice spol. REBIOS, která se nachází na severním okraji města Vyškova při výjezdu směrem na Pustiměř, je v provozu již třetím rokem. Slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů neboli bioodpadů (zbytků ovoce a zeleniny, pečiva a trávy), vedlejších živočišných produktů (odpadů z jídelen, vývařoven a restaurací) a dalších surovin (prošlých potravin ze supermarketů, olejů z odlučovačů tuků, výpalků z pálenic apod.) pocházejících z Vyškova a okolí. Ze vstupních organických látek vzniká v zařízení formou fermentace bioplyn a digestát, sloužící jako hnojivo. Bioplyn je dále spalován a využíván k výrobě elektrické a tepelné energie. Provoz bioplynové stanice se striktně řídí schváleným provozním řádem. Jedním z jeho důležitých bodů je eliminovat zápach. Vzhledem k povaze vstupních surovin je veškerý vzduch z prostoru příjmové haly odtahován do tzv. biofiltru. To je technické zařízení sloužící k odfiltrování veškerého vzniklého zápachu z prostoru bioplynové stanice. Účinnost biofiltru však není v současné době z technologického hlediska plně dostačující. Tento fakt prokázalo i nedávné měření pachu vycházejícího přímo z biofiltru, v jehož blízkosti byly detekovány mírně zvýšené koncentrace pachových látek. Je však nutné dodat, že v současné době neexistují v legislativě limity na znečištění ovzduší zápachem. Spol. REBIOS si je vědoma, že vnímání pachů je velmi subjektivní záležitost. Proto i nadále intenzivně pracuje na zlepšení procesu rozkladu organických látek tak, aby byl zápach minimální a neobtěžoval obyvatele bydlící v nejbližším okolí. Společnost dlouhodobě řeší zlepšení funkčnosti biofiltru a zpracování odpadů například tím, že bylo zprovozněno spodní automatické zavlažování, byla doplněna štěpka a do procesu rozkladu organických látek se začal přidávat speciální přípravek. Nicméně provedená dílčí opatření neměla dosud požadovaný efekt. V současné době proběhl na základě zpracovaných znaleckých posudků výběr dodavatelů na opravu technologie bioplynové stanice, jejíž součástí je i oprava biofiltru. Po splnění kvalifikačních kritérií byly vybrány tři renomované firmy k přípravě zadávací dokumentace, ze kterých bude dle cenové nabídky vybrána jedna. Biofiltr by měl být připravený k bezproblémovému provozu v průběhu příštího roku. V těchto dnech probíhá vývoz digestátu ze skladovací nádrže. Digestát, což je stabilizovaný substrát, jehož aplikace jako hnojiva na pole je předem schválena rozborem v akreditované laboratoři, je odvážen cisternami za hranice města Vyškova, a to do vzdálenosti minimálně 5 kilometrů. Po aplikaci na půdu je digestát do 24 hodin zaorán. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte přímo na bioplynovou stanici. Kontakty naleznete na webových stránkách

12 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 12 INFORMACE OBČANŮM Informace odboru správního a vnitřních věcí k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích ČR vyhlásil prezident republiky 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, a to v pátek 7. října 2016 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 8. října 2016 od 8 hod. do 14 hod. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR. V JmK bude voleno 65 členů zastupitelstva a voliči mohou vybírat z 21 volebních stran. Vzory hlasovacích lístků jsou zveřejněny na webových stránkách JmK pod odkazem Volby. Český statistický úřad zveřejnil informace k volbám na serveru volby.cz. Základní informace pro voliče do zastupitelstev krajů Právo volit do zastupitelstva kraje má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, výkon základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu. Seznamy voličů Každý občan si může zkontrolovat do 5. října 2016 do 16 hod., tedy do uzavření seznamu voličů, na MěÚ Vyškov, odbor správní a vnitřních věcí, ohlašovna od 8 hod., a to v pondělí a ve středu do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek do 14 hod. a v pátek do 13 hod., zda je zapsán v seznamu voličů. Je třeba předložit občanský průkaz, nebo cestovní pas. Po uzavření seznamu voličů není možné provádět v seznamech dodatečné změny. Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady. Nejzazší možností, kdy lze předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelskými úřady v zahraničí, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky netvoří úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Každý volič obdrží sadu 21 hlasovacích lístků formátu A4. Hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 4. října. Lístky budou dodány do řádně označených poštovních schránek v místě trvalého bydliště. Z důvodu zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků všem oprávněným voličům vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili a také aby umožnili přístup ke schránkám. Za dodání hlasovacích lístků voličům se považuje jejich neformální předání členům rodiny voliče, předání prostřednictvím sousedů, vložení do domovní schránky apod. Upozorňujeme, že doručovací obálky jsou ve formátu A4. Hlasovací lístky budou dodány v modrých obálkách. V případě, že volič hlasovací lístky neobdrží /např. z důvodu neoznačené schránky, bydlí jinde, než je hlášen, apod./, může si hlasovací lístky vyzvednout buď přímo ve volební místnosti ve dnech konání voleb, nebo kdykoliv v provozní době MěÚ Vyškov na jeho podatelně. Občanům, kteří mají přidělenou úřední adresu Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, oznamujeme, že jsou zapsáni ve výpisu ze seznamu voličů pro volební okrsek č. 1, volební místnost KKD, Nádražní 4, Vyškov. Hlasovací lístky si mohou vyzvednout na podatelně městského úřadu, nebo je obdrží přímo ve volební místnosti. Průkazy totožnosti Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem, nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. V souvislosti s výkonem volebního práva mohou úřady s rozšířenou působností ve zkrácené lhůtě vydat občanský průkaz bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti 1 měsíc. Mimořádně budou úřední hodiny rozšířeny ve dny voleb v pátek do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. Pro občany bude zajištěn přístup do budovy městského úřadu z ulice Radniční. Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Hlasování na voličský průkaz Voliči, kteří budou v době konání voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení nebo jen mimo místo trvalého pobytu, mohou žádat o vydání voličského průkazu. Lhůta pro podání písemné žádosti o vydání voličského průkazu končí 30. září 2016 v 16 hod. Konec lhůty pro osobní podání žádosti o voličský průkaz je 5. října 2016 do 16 hod. Hlasování mimo volební místnost - přenosná volební schránka. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Ve dnech voleb mohou požádat přímo ve volební místnosti o návštěvu členů okrskové volební komise příbuzní nebo např. sousedé, také je možné požádat o návštěvu členů okrskové volební komise telefonicky. Požádat o zajištění hlasování pomocí přenosné volební schránky je možno na ohlašovně Městského úřadu Vyškov, odbor správní a vnitřních věcí, Masarykovo náměstí 1, dveře č. 138, p. Ing. Kateřina Horáčková, tel , nebo p. Jitka Mindeková, dveře č. 334, tel , Požadavek je také možné zaslat em nebo můžete žádat o vyslání členů okrskové volební komise telefonicky. Telefonní seznam do volebních okrsků bude zveřejněný na webových stránkách města Vyškov pod ikonou volby. Na MěÚ ve Vyškově volby zajišťují: JUDr. Olga Pitelová, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, tel , Ing. Zdeněk Kratochvíl, tel , Jitka Mindeková, tel , Jiřina Szklorzová, tel , Informace a stanoviska ve věcech voleb je možné najít na internetových stránkách Ministerstva vnitra a Krajského úřadu JmK. MěÚ Vyškov zveřejňuje informace na svých internetových stánkách pod odkazem volby říjen 2016.

13 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 13 SPORT Sportovní akce ve Vyškově v říjnu 2016 FOTBAL Vyškov U17 Fastav Zlín Vyškov U16 Fastav Zlín MFK Vyškov U19 1. FC Slovácko Vyškov U17 SK Sigma Olomouc Vyškov U16 SK Sigma Olomouc MFK Vyškov A FC Hlučín MFK Vyškov B Velká nad Veličkou MFK Vyškov U19 1. FC Viktorie Přerov Vyškov U17 1. HFK Olomouc Vyškov U16 1. HFK Olomouc MFK Vyškov A SK Uničov MFK Vyškov B Břeclav B MFK Vyškov U19 SK HS Kroměříž (vše fotbalové hřiště Za parkem) FUTSAL SK Amor Lazor Vyškov B San Marino Dolní Loučky SK Amor Lazor Vyškov B FC Toka Brno (sportovní hala ZŠ Purkyňova) KUŽELKY KK Vyškov B muži KK Sokol Litenčice KK Vyškov B ženy TJ Sokol Vracov KK Vyškov C muži TJ Sokol Šanov C TJ Sokol Vážany SK Baník Ratíškovice B TJ Slovan Ivanovice KK Brno Židenice C TJ Slovan Ivanovice TJ Sokol Brno IV D KK Vyškov A ženy KC Zlín KK Vyškov A muži KK Blansko KK Vyškov D muži TJ Sokol Mistřín C KK Vyškov dorost TJ Sokol Brno Husovice B KK Vyškov B muži SK Kuželky Dubňany C KK Vyškov B ženy TJ Sokol Luhačovice KK Vyškov C muži KC Hodonín B TJ Sokol Vážany TJ Lokomotiva Valtice B TJ Slovan Ivanovice KK MS Brno G (kuželkárna KK Vyškov) RUGBY JIMI RC Vyškov U16 RC Slavia Praha JIMI RC Vyškov U18 RC Slavia Praha JIMI RC Vyškov muži A RC Mountfield Říčany JIMI RC Vyškov U14 RC Zlín JIMI RC Vyškov muži B RC Bystrc Brno JIMI RC Vyškov U16 RC Sparta Praha JIMI RC Vyškov U18 RC Sparta Praha JIMI RC Vyškov muži A RC Slavia Praha JIMI RC Vyškov muži B RC Havířov (vše areál rugby) VOLEJBAL Turnaj krajského přeboru žákyň (hala ZŠ Nádražní 5) Volejbal Vyškov A muži VK Pegas Znojmo Přímětice Volejbal Vyškov A muži VK Pegas Znojmo Přímětice (hala Za parkem) Volejbal Vyškov A kadetky Minerva Boskovice Volejbal Vyškov A kadetky Minerva Boskovice (hala ZŠ Nádražní 5) Volejbal Vyškov B ženy Minerva Boskovice Volejbal Vyškov B ženy Minerva Boskovice (antukové kurty Za parkem) Volejbal Vyškov juniorky VK Pegas Znojmo Přímětice Volejbal Vyškov B juniorky VK Pegas Znojmo Přímětice Volejbal Vyškov A ženy Duhovka Břeclav Volejbal Vyškov A ženy Duhovka Břeclav (vše hala ZŠ Nádražní 5) Volejbal Vyškov A muži Lokomotiva Ingstav Brno Volejbal Vyškov A muži Lokomotiva Ingstav Brno (hala Za parkem) Volejbal Vyškov B kadetky VKKP Brno B Volejbal Vyškov A kadetky Lokomotiva Břeclav Volejbal Vyškov B kadetky VKKP Brno B Volejbal Vyškov A kadetky Lokomotiva Břeclav Turnaj krajského přeboru žákyň (vše hala ZŠ Nádražní 5) Volejbal Vyškov B ženy Slovan Ivančice Volejbal Vyškov B ženy Slovan Ivančice (antukové kurty Za parkem) Volejbal Vyškov juniorky Junior Brno Volejbal Vyškov A kadetky DDM Hippo Kuřim Volejbal Vyškov juniorky Junior Brno Volejbal Vyškov A kadetky DDM Hippo Kuřim (hala ZŠ Nádražní 5) Upozorňujeme sportovní oddíly a kluby, které chtějí prezentovat své akce ve Vyškovském zpravodaji, že mohou poskytnout informace na: nebo mobil Orel co se událo v září 2016 Měsíc září byl pro vyškovskou jednotu Orel velmi hektický. Hned první sobotu 3. září 2016 se konal Memoriál Ing. J. Hrbotického - turnaj smíšených volejbalových družstev. Následovala akce Night Trail Run noční běh. Tomuto běhu předcházel Rodinný charitativní běh pro Davida, jehož výtěžek ze startovného bude věnován chlapci s nemocí motýlích křídel. Pro charitativní účely se vybralo Kč. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům blahopřejeme. Na Evropských atletických hrách mládeže v Brně ve dnech září dosáhl velkého úspěchu člen Orlíku Vašek Hanulík. Získal bronzovou medaili v běhu na 60 m a hodu míčkem a byl nejlepším českým účastníkem. Nejdůležitější akcí však bylo otevření orelského hřiště po prázdninové generální rekonstrukci v sobotu 10. září. Byla položena nová tartanová dráha, opraven povrch hřiště, vybudováno minihřiště pro volejbal, nové doskočiště a petangová dráha. Nově zrekonstruovaný areál přivítal vzácné hosty a sportovce. Slavnost zahájil starosta vyškovského Orla Jaromír Zbořil, který celou akci zrealizoval. Jako čestní hosté přišli náměstek hejtmana JmK Roman Celý, který akci zaštítil a jehož zásluhou se podařilo opravu díky dotacím z kraje ve výši 5 mil. Kč uskutečnit, starosta Karel Goldemund a místostarosta Břetislav Usnul, spolu s nimi zástupci zahraničních měst. A nelze opomenout Božetěcha Kostelku, zasloužilého orla, syna prvního náčelníka vyškovské orelské jednoty. Po slavnostním přestřižení pásky následoval tradiční atletický pětiboj - Sportovní odznak Bedřicha Kostelky. Na start se postavilo 108 orlíků z devíti jednot, kteří udivovali skvělými výkony trenéry i rodiče. Všichni byli oceněni sladkou odměnou a těm nejlepším byly předány poháry a odznaky podle výsledků. Pavel Procházka

14 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 14 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ Světový den první pomoci ve Vyškově OS ČČK Vyškov, Komise pro dopravu a bezpečnost v dopravě BESIP Vyškov a JmK uspořádal v pátek na Masarykově náměstí ve Vyškově mezinárodní motivačně-propagační akci Světový den první pomoci. Letošní téma bylo zaměřeno na První pomoc pro děti a první pomoc dětmi. Tradičními spoluorganizátory byly složky IZS, územní pracoviště Vyškov, ZZS a HZS, Policie ČR, Městská policie Vyškov, Zdravotní pojišťovna MV ČR a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci a má za cíl upozornit, že dovednost poskytnout první pomoc může již v prvních minutách rozhodnout o životě a smrti člověka. Naučit se základní dovednosti první pomoci není přitom vůbec složité, bez ohledu na věk, vzdělání či povolání každého z nás. ČČK vloni naučil první pomoc osob. Tradičně se věnuje i výuce první pomoci dětí a mládeže, např. u příležitosti letošního Světového dne představil publikaci Děti v dopravě. Mobilní aplikaci První pomoc si lze zdarma stáhnout do svého mobilu. V kurzech první pomoci, které pořádá každý OS ČČK, můžete získat znalosti a dovednosti k poskytování první pomoci. Snahou této mezinárodní akce je prezentace a provedení ukázek a prostředků v poskytování první pomoci a technické pomoci pro děti, mládež a veřejnost. Prohlídka technického vybavení vozů IZS a ochota všech osádek záchranářů, hasičů a policistů byla velmi vstřícná a návštěvníky pozitivně vnímána. Osádka vozidel HZS připravila novou atrakci, která nadchla hlavně malé návštěvníky, možnost zásahu vodou do terče. Dr. Pavel Buček, vedoucí lékař vyškovské ZZS, nejdříve ověřil dovednosti studentek a záhy pro přítomné předvedl resuscitaci s vybavením vozidla ZZS. Zejména dospělí si nechali změřit krevní tlak a glykémii. Děti a mládež si vyzkoušely dovednosti v nepřímé srdeční masáži a dýchání z úst do úst na 3 resuscitačních loutkách. Trpělivě je zasvěcovaly Chovatelské trhy ve Vyškově členky ČČK a studentky zdravotnické školy. Libor Křivánek ve stánku Zdravotní pojišťovny MV seznamoval návštěvníky s výhodami pojišťovny a rozdával propagační předměty. Náš OS ČČK nabízel letáky o činnosti a publikace o první pomoci (Kartu první pomoci, Magazín mladého zdravotníka, Omalovánky první pomoci a První pomoc není věda). Velké uznání si zaslouží děti a učitelky MŠ Palánek a MŠ Havlíčkova, které si vyzkoušely masáž srdce, a také učitelé ZŠ Nádražní 5, kteří hodiny tělocviku pojali pro žáky jako praktickou výuku a provádění kardio-pulmonální resuscitace. Děkujeme všem návštěvníkům a celému realizačnímu týmu za úspěšný průběh Světového dne první pomoci ve Vyškově, uvedla Danuše Adamcová, ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov. Jitka Wohlgemuthová ZO ČSCH Vyškov Vás zve na TRHY chovatelů, které se konají v chovatelském areálu vedle vlakového nádraží ve Vyškově. Trhy exotického ptactva, králíků, zakrslých králíčků, morčat, holubů a drůbeže se uskuteční v neděli 30. října 2016 od 7 hod. do 11 hod. Chovatelé, ale i návštěvníci si mohou na trzích zakoupit nejrůznější zboží. Budou se zde prodávat chovatelské potřeby, kroužky pro exoty, budky, přenosky, králíkárny, dřevěné výrobky, zahradnické potřeby, rovněž i zelenina, kuřice různého stáří a barev, včelařské produkty, domácí uzeniny, sýry a jiné včetně násad na ruční nářadí. Můžete si donést i vlastní ruční nářadí a prodejce Vám ho nasadí zdarma na zakoupenou násadu. Takže i ten nejnáročnější chovatel si zde může nakoupit, co potřebuje doma pro svůj chov. Jako již tradičně zde bude zajištěn rovněž výkup exotického ptactva a králičích kůží. Srdečně Vás zvou pořadatelé, občerstvení budete mít samozřejmě k dispozici. Další chovatelské trhy proběhnou až v příštím roce, tj. 29. ledna Bližší informace podá Zdeněk Lejsek - tel.: woj- Hvězdárna Vyškov informuje Jasných říjnových nocí bývá málo, využijme tedy těch pár večerů a potěšme se pohledem na zbytek letních souhvězdí a dominující podzimní. Nad severozápadním obzorem spatříme Orla a Lyru, poměrně vysoko je ještě Labuť s jasnou hvězdou Denebem. Mléčná dráha se klene od východu na západ. Na jihu září Pegas a na východě už vykukují zimní souhvězdí Býk a Vozka. Zvečera nízko nad jihozápadním obzorem uvidíme 3 planety: Venuši, Mars a Saturn. Ve II. polovině na východě vyjde Jupiter. Měsíc bude v novu , v první čtvrti , v úplňku , v poslední čtvrti a v novu opět Meteorický roj Orionidy můžeme sledovat v průběhu celého měsíce, maximum mají V úterý od 18 hod.bude mít premiéru program pro děti Večer s pokusy II., který volně navazuje na úspěšné Pokusy I. Prosím, telefonicky se přihlaste. V úterý od 18 hod. se sejdeme na Večeru pro rodiny s dětmi. Čekají nás astronomické pohádky a budeme se s Ufounkem toulat po sluneční soustavě. I na tento program se prosím telefonicky přihlaste. Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká Vás program o našem vesmírném okolí se spoustou úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů. Hvězdárna je otevřena v říjnu každé úterý a pátek od 19 do 21 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte na a na tel.: Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek a klub pro mladé astronomy, přihlášky přijímáme. S dětmi mohou chodit i rodiče. Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

15 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 15 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ Studenti vyškovského gymnázia poznávají kamenolom Vernisáž výstavy studentů vyškovského gymnázia Cesta za poznáním lomu se uskutečnila v aule gymnázia. Její součástí bylo také vystoupení skupiny Maggots. Skupina studentů se v letošním roce pod vedením vyučující Jitky Hrežové zapojila do mezinárodní soutěže Quarry Life Award, která má za cíl podporovat mládež ve studiu přírody. Ve svém projektu Stezka za poznáním lomu se studenti zaměřili na kamenolom v Opatovicích. Quarry Life Award je soutěž na podporu biodiverzity a vzdělávání o biodiverzitě v lomech, pískovnách a štěrkovnách. Již třetí ročník této soutěže pořádá skupina HeidelbergCement, v České republice soutěž zaštiťují společnosti Českomoravský štěrk, a. s., a Českomoravský cement, a. s. Soutěž nabízí jedinečnou příležitost podpořit ekologickou a vzdělávací hodnotu těžebních míst, která představují atraktivní prostředí pro výjimečnou flóru a faunu. Vyškovští gymnazisté se na jaře se svým projektem dostali mezi pět nejlepších návrhů v národním kole soutěže, a proto měli v období od dubna do září 2016 příležitost svůj projekt realizovat. Vzhledem k tomu, že lom v Opatovicích je stále aktivní, bylo třeba přizpůsobit plánované aktivity této situaci. Proto se mladí Vyškované zaměřili na rozšíření povědomí o lomu Opatovice, a to ve formě naučných tabulí a uspořádání fotografické výstavy o lomu. Studenti vytvořili podrobný on-line herbář a sami byli překvapení, kolik různých druhů rostlin je možné v lomu a jeho okolí nalézt. Ve spolupráci s těžaři se studentům podařilo vybudovat nad lomem vyhlídku s posezením. U vyhlídky nainstalovali dvě informační tabule, jednu o lomu a jeho těžbě, druhou s informacemi o projektu a výsledcích výzkumu. Součástí vyhlídky je také hmyzí domeček, ve kterém je možné zblízka sledovat různé druhy hmyzu. Závěrečnou zprávu projektu musí studenti předložit do konce září Národní porota soutěže poté vybere vítěze - studenti však mají šanci na umístění také na mezinárodní úrovni. Vítězové soutěže se budou moci radovat nejen z finanční odměny, ale především z dobře odvedené práce a reálného výsledku. Projekt v soutěži Quarry Life Award tak může být prvním, ale určitě ne posledním příkladem netradiční spolupráce mezi gymnazisty a těžaři. -woj-

16 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 16 ZE ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ PIAFA má nové auto pro denní svozovou službu Pravidelně od roku 2003 usedá řidič s asistentkou každé ráno do mikrobusu speciálně upraveného pro přepravu osob se zdravotním postižením. Auto se pohybuje po různých cestách a místech mezi Ivanovicemi, Vyškovem a Rousínovem i Slavkovem a sváží děti do speciálních škol a dalších zařízení ve Vyškově i dospělé klienty do sociálně terapeutické dílny nebo na rehabilitaci a volnočasové aktivity do Sdružení PIAFA. PIAFA získala první svozové vozidlo s podporou Nadace ROS z fondu Pomozte dětem! Auto nebylo nové a spolehlivě jezdilo pouze do roku Nadace Charty 77 - Konto Bariéry ve spolupráci se společností Globus ČR poskytla v roce 2008 auto zn. FIAT Ducato zcela nové. V současné době Český červený kříž má již auto naježděno přes 290 tis. km a potřebuje řadu oprav. Slouží v PIAFĚ také pro přepravu pomůcek a terapeutů i koní a také krmiva a steliva pro koně na hipoterapii (s přepravníkem na koně). A tak má také již svou hlavní životnost za sebou a pro spolehlivost svozové služby bylo potřebné zajistit auto nové. Opět pomohlo Konto Bariéry se společností Globus ČR a PIAFA získala nový Ford Tourneo. Globus letos slaví 20. narozeniny, a tak také naděloval. Neziskovým organizacím bylo předáno 28. srpna v Praze 22 nových mikrobusů za účasti patronky projektu Lucie Bílé. A ředitelka Sdružení PIAFA byla při tom, jelikož jedno z aut zamířilo i do Vyškova. Bude však nutné jej dovybavit prvky pro přepravu vozíčkářů. Tato úprava stojí cca 75 tis. Kč a město Vyškov ji podpoří formou dotace ze svého rozpočtu v částce 60 tis. Kč. Zbylou částku i náklady na potahy sedadel a zimní pneumatiky uhradí ještě Konto Bariéry. Naše poděkování patří nejen společnosti Globus ČR, ale zejména úžasně milé a pracovité ženě, ředitelce Nadace Charty 77, paní Boženě Jirků a také vedení města Vyškova. Milé setkání s Lucií Bílou bylo i ve znamení předání dárků z terapeutické dílny Sdružení PIAFA. ČČK, Oblastní spolek - Lípová 2, Vyškov Vás zve v rámci cyklu besed pro veřejnost na přátelské setkání Léčivé byliny (řepík lékařský, echinacea) podzimní vazba, které se koná v úterý ve hod. Lektor: Dana Galková, odbornice v zahradnictví a aranžérství. Ve středu od 14 do 17 hod. se v Humanitárním skladu ČČK Vyškov, Sídl. Osvobození (bývalá kotelna směrem ulice Gorkého) koná pravidelná humanitární sbírka ošacení a textilu, lůžkovin, hraček atd. Ve dnech pořádáme rekondiční pobyt pro seniory v hotelu Vltava v Luhačovicích. OS ČČK Vyškov za podpory BESIP MěÚ Vyškov a JmK a ve spolupráci se SVČ MAJÁK pořádají pro děti, mládež a rodiče s dětmi i veřejnost Dětský den na Dětském dopravním hřišti Vyškov v sobotu od 13 do 16 hod. Program: jízda na kole, poskytnutí první pomoci, oživování na resuscitačních figurínách, obvazování raněného, test z dopravních značek a test z první pomoci. Účastnický poplatek 30 Kč na dítě. Sladkosti a reklamní dárky pro soutěžící jsou připraveny. Při nepříznivém počasí se akce nekoná. Srdečně zvou pořadatelé. V pondělí zahajujeme kurz Zdravotník zotavovacích akcí pod lektorským vedením Dr. Blanky Chaloupkové a Dr. Ladislava Kleisla. Ve čtvrtek pořádáme pro seniory zdravotnickou přednášku Dr. Blanky Chaloupkové Prevence nakažlivých onemocnění (žloutenka). Danuše Adamcová, ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov, tel.: , ADRA VYŠKOV INFORMUJE Zdravím všechny příznivce dobrovolnictví. Konečně je tady ta chvíle, kdy i ADRA ve Vyškově rozjíždí dobrovolnické programy. Každý (nad 15 let), kdo by se chtěl takto zapojit a zpříjemnit někomu potřebnému chvíle samoty, se může přihlásit. Tímto chceme všechny pozvat také na výstavu o dobrovolnictví Vivat volunteer aneb Život dobrovolníka, kterou pořádá KKD a která proběhne od do konce října. Bude zde možnost získat podrobnější představu a informace, kdo to vlastně dobrovolník je. Zároveň s ADROU se do tohoto projektu zapojí i další neziskové organizace působící na Vyškovsku, které dobrovolníky zapojují. Vyvrcholením pak bude prezentace za účasti těchto organizací i dobrovolníků, která je ZOO PARK Vyškov Vás zve plánovaná začátkem listopadu (7. 11.). Monika Lauterbachová, koordinátorka a vedoucí Charitativního obchůdku ADRA Vyškov, tel.: , Sobota od hod. Den zvířat ukončení letní sezony kulturní vystoupení, soutěže a hry pro děti tematicky zaměřené na zvířata. Křtění mláďat. Sférické kino. Ve spolupráci s žáky ZŠ Nádražní 5 (ZOO action team). Vzpomínky na zookoutek výstava fotografií ze stejnojmenné soutěže. Přijďte se podívat na nejkrásnější fotografie, které jste nám poslali ze svých rodinných archivů, a ohlédnout se za 50letou historií zooparku, kterou v r založil Zdeněk Sokolíček. Výstava je přístupná do Dia okénko Zveme na besedu s lékařkou Martinou Wenzlovou na téma Diabetici a ledviny, která se koná v pondělí ve 14 hod. ve společenské místnosti Domu pečovatelské služby na Tyršově ulici. Můžete již nyní zaplatit členský příspěvek na rok 2017 ve výši 100 Kč. Před besedou si mohou zájemci nechat změřit tlak krve a glykémii. Vlastimil Kudlička

17 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 17 Městské kulturní středisko Vyškov KULTURA SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT KPH. Houslový virtuóz Václav Hudeček, Martin Hroch. V 19 hod INBAR FRIDMAN QUARTET. Inbar Fridman - kytary, Marek Novotný - piano, Petr Dvorský - kontrabas, Jiří Slavíček bicí. V ČR se Inbar představí v kvartetu obsazeném na české poměry velmi luxusními hudebníky: pianistou Markem Novotným, basistou Petrem Dvorským a bubeníkem Jiřím Slavíčkem. V 19 hod JOSEF FOUSEK: Smích je živá voda. Koncert českého písničkáře, textaře, spisovatele, básníka a fotografa Pepy Fouska. V 19 hod TANEČNÍ ODPOLEDNE. K tanci a poslechu hraje skupina ANIMO BAND Nezamyslice. Občerstvení zajišťuje restaurace Besední dům. Od 14 hod KDO SE BOJÍ POSTELE? Komedie z pera Patricia Villabolose. Hrají Kristýna Podzimková a Braňo Polák. V 19 hod O PALEČKOVI. Divadélko MRAK Havlíčkův Brod. Sokolský dům ve 14 hod VELKÁ VÝMĚNNÁ SCHŮZKA SBĚRATELŮ. Od 8 hod THE BACKWARDS. Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky The Backwards Tour V 19 hod KONCERT VYŠKOVSKÉHO BIG BANDU. Koncert u příležitosti výročí vzniku samostatného čs. státu. Vstup zdarma. V 18 hod DUŠIČKOVÝ KONCERT. W. A. Mozart: Requiem. Účinkují Pěvecký sbor Antonína Tučapského (Vyškov), Pěvecký sbor Svatopluk (Uherské Hradiště) a Slovácký komorní orchestr. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v hod. Vyhlášení Ceny Jana Hona 2016 Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 12. ročník Ceny Jana Hona nesoucí jméno významného vyškovského rodáka, JUDr. Jana Hona, předválečného starosty města. Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou Nálada podzemí osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu města Vyškova. Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Podrobná pravidla a formulář k nominaci jsou k dispozici na Vyplněný formulář je nutno doručit na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, Vyškov a současně v elektronické podobě na ovou adresu Uzávěrka příjmu nominací je v pondělí 17. října Martina Wagnerová, ředitelka nadace CENTRUM ULITA VYŠKOV Stalo se již tradicí, že se klášterní sklepení pod vyškovským hřbitovem na Dny památek a kulturního dědictví proměňuje v netradiční výstavní prostory. Letos tomu tak bylo již popáté. Letošní výstava fotografií nesla název Nálada podzemí. Kurátor výstavy Jiří Lelek představil fotografie Ladislava Madlenaka, Jany Kolčářové, Jitky Wohlgemuthové, Heleny Lelekové, Josefa Kolčáře a Oldřicha Bartoška, jež zachycují atmosféru zdejších klášterních sklepů a také připomínají výstavy v přecházejících letech. Vernisáž proběhla v pátek v 17 hod. V úvodu Jiří Lelek za město Vyškov a Jana Kolčářová za Gymnázium a SOŠZE Vyškov slavnostně předali ceny studentkám gymnázia autorkám návštěvníky nejlépe hodnocených vítězných fotografií loňské výstavy Památníky 1. a 2. světové války. Vernisáže se opět zúčastnil i slovenský fotograf Ladislav Madlenak ze Žiliny. Po celou sobotu a neděli již tradičně provázeli sklepením členové gymnaziálního projektu Oživlá historie. Jana Kolčářová PRAVIDELNÉ KURZY PRO DĚTI Dopolední kroužky pro nejmenší (2-6 let): PO, ST ( ), jejichž součástí je Angličtinka, Muzikohraní, Ekohraní. Kroužky patří do projektu Pohádky a příběhy, ve kterém se propojuje tematická výuka s prvky tradičního i alternativního vzdělávání. Výtvarné techniky (klasické i netradiční): PO ( ), lektor Ivana Rumpelová. Keramikohraní: ÚT, , lektor Martina Buchtová. Odpolední jazykové kroužky: Francouzský + Anglický (čas podle domluvy), 45 min. PRAVIDELNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ Jóga a zdravotní cvičení: PO ( ), PÁ ( ). Jóga a zdravotní cvičení pro seniory: pátek ( ), lektor Bára Nechvátalová. Rodinné konstelace: ÚT ( ), lektor Honza Buřival (2x měsíčně). Výtvarné techniky (k sebepoznání a sebevyjádření): PO, ST ( ), lektor Ivana Rumpelová. Cesta k vlastní tvorbě ve fotografii: ST ( ), lektor fotograf Jiří Foltýn. Keramická tvorba: ČT ( ), lektor Bob Jakeš. DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLKY, ŠKOLY - výběr data podle domluvy, 90 min. PROJEKT POHÁDKY A PŘÍBĚHY: vyprávění příběhů a tvoření s prvky muziko a arteterapie. PROJEKT ŘEMESLA PRO RADOST: tvoření v duchu tradice řemeslného zpracování hlíny, vlny. PROJEKT TŘÍDA PLNÁ KAMARÁDŮ: SEBEPOZNÁVACÍ A STMELOVACÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. NAŠE AKCE ( ) Mediace - Ekologie vztahů: Vztah rodič - dítě v dětství a v dospělosti, lektoruje mediátor, bývalý kastelán a přírodní stavitel Marek Vlček ( ) Podzimní léčivé stromy a byliny: čaje, oleje, masti, vína, lektor autorka knihy Bylinky pro děti a maminky, bylinkářka, výtvarnice M. D. Staňková ( ) Setkání s muzikoterapeutkou Soňou Štoudkovou/Petrou Hrnčířovou: pro rodiny s dětmi. 26. a ( ) Podzimní prázdniny v Ulitě - 2denní program pro děti od 6 let ( ) Ženský kruh: tematicky zaměřená setkání pro ženy každého věku + hosté. Informace a přihlášky: tel.:

18 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 18 Knihovna Karla Dvořáčka KULTURA v Retrománie: Návštěvní den. Audiovizuální vzpomínka na Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna. Účinkují D. Ševčík a Z. Adlerová v Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku. První lekce trénování paměti v novém školním roce Velký knižní bazar před knihovnou. Přijďte si levně nakoupit darované nebo vyřazené, ale stále čtivé knihy v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory. První lekce trénování paměti pro seniory v novém školním roce v Den otevřených dveří. Komentovaná prohlídka (i) neveřejných prostor naší knihovny v Pojďme si zazpívat se členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního doprovodu Jana Holzera v Baskervillská bestie. Představení prostějovského divadla POINT u příležitosti oslav 120. výročí otevření první městské knihovny ve Vyškově. Koná se v Besedním domě, ul. Jana Šoupala 137/4, Vyškov. Symbolické vstupné 12 Kč Den zdraví s ALME. Tým střediska alternativních metod, založeného A. Kubáčkovou. Osobní konzultace na objednávky v Tři osobnosti z vyškovského náměstí. O Františku Obzinovi ( ), Miroslavě Dorazilové ( ) a Daliboru Kusákovi ( ) přednáší dr. Alois Kleveta v Dana Šimková: Útěk do Mombasy. Křest knihy regionální autorky, jejíž děj volně navazuje na autorčinu prvotinu Uvězněni v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory. Další lekce trénování paměti v Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku. Další lekce trénování paměti v Literární čaj o páté s četníkem Michalem Dlouhým. Beseda s autorem námětu seriálu Četnické humoresky a spisovatelem Michalem Dlouhým. Pořádá Klub přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč. Dětské oddělení Braňte knihu. Přijď se naučit obalit knihu. Příspěvek na materiál 5 Kč Retrománie. Výroba dekorací ze starých knih v Hrátky s Večerníčkem. Zábavný podvečer pro děti od 2 do 6 let a jejich doprovod v Kutikulín. Klub ručních prací pro šikulky od 8 do 110 let. Přijďte si vyzkoušet techniku makramé. Příspěvek 10 Kč na materiál. Podzimní prázdniny v knihovně Středa Otevírací doba dětského oddělení od 9 do 18 hod. V 10 hod. Úžasné příběhy Davida Walliamse. Čtvrtek Otevírací doba dětského oddělení od 13 do 18 hod. V 15 hod. Úžasné příběhy Davida Walliamse. T-klub: Každou středu v Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku Retrománie. Přijďte si zahrát retro deskové hry Večery pod lampou aneb Co četly naše babičky. Čtení ukázek z dívčích románů minulých i současných Výroba knižních záložek. Materiál zdarma. S sebou jen šikovné ruce a dobrou náladu. Výstavy: Vzory a linie. Výstava výtvarných prací žáků MŠ, ZŠ a SŠ, Sídliště Osvobození 55, Vyškov v prostorách knihovny září Den charity aneb Pomáháme i pomáhajícím. Výstava o činnosti Charity Vyškov Vivat volunteer aneb Život dobrovolníka. Výstava z činnosti vyškovských organizací zabývajících se dobrovolnictvím. Změna programu vyhrazena. Sledujte nás na a Muzeum Vyškovska Muzeum Vyškovska Vás zve - do do sálu v 1. patře na výstavu Zbraně pro boj, sport i lov. Výstava představuje chladné i palné zbraně z období od pozdního středověku do II. světové války. Součástí výstavy je rovněž soubor střeleckých terčů a střelnice pro děti. - do do Zámecké komory na výstavu Vyřeš zločin! STOPA. Interaktivní výstava je věnovaná vědeckým metodám kriminalistiky od 9 do 17 hod. na 8. prodejní burzu minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin v 17 hod. na Slavnostní otevření expozice Příroda Vyškovska v 17 hod. na přednášku První Keltové ve Vyškovské bráně. Přednáší Martin Golec z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. - od do do Galerie Orion na výstavu Příběhy Vlasty Švejdové. Vernisáž výstavy se koná v 17 hod. Autorka kresleného humoru, ilustrátorka desítek dětských knih i učebnic, ale také tvůrkyně 7 kreslených filmů se představí ukázkou svojí tvorby v 17 hod. do výstavního sálu v 1. patře na přednášku Romana Gronského: Zbraně 1. světové války. Přednáška znalce historických zbraní a spoluautora katalogu k výstavě Zbraně pro boj, sport i lov. Tématem budou zbraně z období 1. světové války. - od do do velkého výstavního sálu na výstavu Ten dělá to a ten zas tohle, která je určená nejen dětem a mládeži, o tradičních řemeslech a profesích. Součástí budou malé dílny, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet některá z řemesel. Podrobné informace o výstavách a dalších akcích naleznete na MAJÁK SVČ VYŠKOV Kejkle pro všechny zvědavé a hravé začátečníky i lehce pokročilé. Několik hodin posilování mozkových hemisfér, těla a rovnováhy různými formami žonglování, srandy a smíchu, hod Keramický kurz s Magdou první schůzka z 5 pátečních setkání pro začátečníky i pokročilé (dospělí), hod Hurá na Malinou potáborová wejkendofka pro táborníky, vedoucí, instruktory, kuchařky a zdravotníky ze IV. turnusu tábora LÉTO NA MALINÉ Vyškovská světýlka akce je ZRUŠENA z technických důvodů - oprava dopravní komunikace na trase průvodu. Příští rok světýlka opět budou!

19 Vyškovský zpravodaj 10/2016 str. 19 KULTURA MKS Vyškov - Kino Sokolský dům VYŠKOVSKÝ ZPRAVODAJ - Měsíčník pro Vyškov, Opatovice, Lhotu, Rychtářov, Hamiltony a Pařezovice Číslo 10/2016 Vychází Vydává: Město Vyškov, Masarykovo nám. 1, Vyškov, IČ: Registrační číslo: MK ČR E Redaktorka: Jitka Wohlgemuthová, tel.: , Adresa redakce: Městský úřad Vyškov, Masarykovo nám. 1, Vyškov Redakční rada: Ing. Karel Goldemund (předseda), RNDr. Petr Hájek, Mgr. Jiří Wasserburger, Ing. Radek Peloušek, Mgr. Jana Kolčářová, Marcela Jašíčková, Ivo Chomoucký, Mgr. Stanislav Kolařík Jazykové korektury: Mgr. Renáta Holubová Grafická úprava a tisk: Tiskárna Helbich, a. s. Uzávěrka: 20. dne v měsíci, příjem inzerce do 15. dne v měsíci Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností Náklad: výtisků Příjem inzerce: Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1, Vyškov, tel.: (310, 312), fax: , Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho úpravami a odpovídá za faktickou bezvadnost.

20

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více