Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0839/RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/33 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0839/RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/33 OVVaK/RMOb/ Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí 0122/15 rady. OVVaK/RMOb/ Revokace části usnesení 0762/RMOb-Vit/1418/ /15 OVVaK/RMOb/ Nákup osobního vozidla Škoda Superb 0133/15 OVVaK/RMOb/ Smlouva o sdružených službách dodávky zemního 0132/15 plynu č _2016 FRaŠ/RMOb/01 Dodatek č. 1/2015 ke Směrnici č. 2/2015 pro 71/15 nakládání s finančními prostředky a postupy v účetnictví FRaŠ/RMOb/01 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 3/03/ /15 FRaŠ/RMOb/01 Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 69/ FRaŠ/RMOb/01 Finanční dary 75/15 FRaŠ/RMOb/01 Vyřazení nepotřebného majetku - stanovisko 74/15 likvidační komise č. 3/2015 FRaŠ/RMOb/01 Rozpočtové opatření 70/15 FRaŠ/RMOb/01 Odpis nedobytných pohledávek z nájmu pozemku 73/15 MOb Vítkovice Dodatek č. 2/2015 K Zásadám hospodaření s 0262/15 bytovým fondem Statutárního města Ostravy, 0256/ / / / / / /15 svěřeným městskému obvodu Vítkovice Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro bytové a nebytové domy č _2016. Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu odb. místa Nerudova 686/49 v Ostravě-Vítkovicích Uzavření dodatku č.2 ke kupní smlouvě č.0117/2011/ksdb - dodávka zařizovacích předmětů dle přílohy č.3 Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.pwm SZŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava - souhlas s opravami na rok 2016 Pronájem garáže v lokalitě U Cementárny (Bartel Daniel) Jeremenkova 16 - pronájem NP Strana 2

3 0858/RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/33 OVVaK/RMOb/0122/15 Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí rady. číslo: 0839/RMOb-Vit/1418/ /15 Zápis ze 7. jednání komise dopravy a služeb ze dne Návrh na odpis nedobytných pohledávek z nájmu 0248/15 bytu MOb Vítkovice MaFK/RMOb/0 Záměr prodat část pozemku parc. č. 610/1 (dle GP 308/15 parc. č. 610/3) v k. ú. Vítkovice MaFK/RMOb/0 Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby 309/15 Kanalizační přípojka pro administrativní budovu k. ú. Vítkovice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti MaFK/RMOb/0 Pronájem pozemku parc. č. 144/8 v k. ú. Vítkovice 290/15 (p. Nejedlý) MaFK/RMOb/0 Pronájem části pozemku parc. č. 348/2 v k. ú. 304/15 Vítkovice MaFK/RMOb/0 Ukončení NS výpovědí nájemce VAMOZ-servis 306/15 a.s. MaFK/RMOb/0 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú.vítkovice 303/15 (Ruská 36) MaFK/RMOb/0 Pověření správou nemovité věci 307/15 FRaŠ/RMOb/01 Rozpočtové opatření - sociální fond 77/15 OVVaK/RMOb/ Stanovení celkového počtu zaměstnanců SMO 0134/15 zařazených do ÚMOb Vítkovice a organizační struktury ÚMOb Vítkovice zprávu o kontrole plnění úkolů ze svých minulých schůzí. OVVaK/RMOb/0129/15 Revokace části usnesení 0762/RMOb-Vit/1418/31 číslo: 0840/RMOb-Vit/1418/33 1) revokuje část svého usnesení č. 0762/RMOb-Vit/1418/31 ze dne a to text v bodě 2. poskytnout pěněžitý dar za činnost v komisi RMOb nebo výboru ZMOb Vítkovice v roce 2015 členům komisí RMOb Vítkovice a členům výborů ZMOb Vítkovice, kteří nejsou členy ZMOb Vítkovice, takto : Jan Nedvídek XXXXXX Kč z důvodu dluhu vůči MOb Vítkovice. Jiřina Matějová, Strana 3

4 Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury OVVaK/RMOb/0133/15 Nákup osobního vozidla Škoda Superb číslo: 0841/RMOb-Vit/1418/33 zadat zakázku malého rozsahu a zakoupit osobní automobil Škoda Superb 2,0 TDI Ambition v předem stanovené a odsouhlasené konfiguraci u firmy Auto Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b, Ostrava, IČ: , DIČ: CZ za cenu Kč včetně DPH. V ceně je vozidlo dle původně požadované specifikace a sada zimních pneumatik na plechových discích. Nad rámec původních požadavků se vozidlo doplní o vyhřívané čelní sklo, cena po slevě Kč, celková cena vozidla je Kč, včetně DPH; Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy na nákup předmětného vozidla OVVaK/RMOb/0132/15 Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu č _2016 číslo: 0842/RMOb-Vit/1418/33 uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu č _2016 se společností Europe Easy Energy a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15893, IČO: s účinnosti od ; Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury starostu MOb Vítkovice k podpisu Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu č _2016 dle bodu 1. tohoto usnesení. FRaŠ/RMOb/0171/15 Dodatek č. 1/2015 ke Směrnici č. 2/2015 pro nakládání s finančními prostředky a postupy v účetnictví číslo: 0843/RMOb-Vit/1418/33 1) schvaluje Dodatek č. 1/2015 ke Směrnici č. 2/2015 pro nakládání s finančními prostředky a postupy v účetnictví. Bc. Milena Rozkošná, Strana 4

5 FRaŠ/RMOb/0172/15 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 3/03/2006 číslo: 0844/RMOb-Vit/1418/33 1) schvaluje 1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3/03/2006 uzavřené s příspěvkovou organizací MŠ Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, IČ: ; Bc. Milena Rozkošná, starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatku dle bodu 1. tohoto usnesení. FRaŠ/RMOb/0169/15 Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2016 číslo: 0845/RMOb-Vit/1418/33 1) schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2016 následovně: ZŠ Ostrava - Vítkovice, Šalounova 56 účetní odpis ve výši ,00 Kč; z toho ,00 Kč odvede do rozpočtu zřizovatele a ,00Kč převede do investičního fondu MŠ P. Velikého účetní odpis ve výši 0 Kč. Bc. Milena Rozkošná, FRaŠ/RMOb/0175/15 Finanční dary číslo: 0846/RMOb-Vit/1418/33 a) poskytnout finanční dar pro DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z.s., Nová 475/21, Ostrava-Zábřeh, IČ ve výši Kč; Bc. Milena Rozkošná, a) poskytnout finanční dar pro L.E.A.D. Parkour, z.s., Hliník 240/30, Bochoř, IČ ve výši Kč Kč; Bc. Milena Rozkošná, 4) schvaluje rozpočtové opatření: Strana 5

6 - zvýší se financování na pol ORJ 41 o 10 tis. Kč - zvýší se výdaje na 3419 pol ORJ 41 o 10 tis. Kč Bc. Milena Rozkošná, 5) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu darovacích smluv dle tohoto usnesení. FRaŠ/RMOb/0174/15 Vyřazení nepotřebného majetku - stanovisko likvidační komise č. 3/2015 číslo: 0847/RMOb-Vit/1418/33 stanovisko likvidační komise dle zápisu ze dne ; o odprodeji nepotřebného majetku za cenu: počítač Pentium Dual Core 2 bez monitoru, včetně software Windows XP a MS Office za 500 Kč/ks; Bc. Milena Rozkošná, 3) rozhodla o neupotřebitelnosti, vyřazení a likvidaci movitého majetku MOb Vítkovice dle zápisu z jednání likvidační komise ze dne ; Bc. Milena Rozkošná, 4) ukládá a) odborům KSDaB, OVVaK, SV a FRaŠ provést ekologickou likvidaci majetku, b) odboru FRaŠ provést odúčtování majetku z účetní evidence, c) odborům KSDaB, OVVaK, SV a FRaŠ provést vyřazení majetku z operativní evidence. Bc. Svatava Köhlerová, Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury Bc. Danuška Báliková, Vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Milena Rozkošná, Strana 6

7 FRaŠ/RMOb/0170/15 Rozpočtové opatření číslo: 0848/RMOb-Vit/1418/33 1) schvaluje rozpočtové opatření dle předložené důvodové zprávy. Bc. Milena Rozkošná, FRaŠ/RMOb/0173/15 Odpis nedobytných pohledávek z nájmu pozemku MOb Vítkovice číslo: 0849/RMOb-Vit/1418/33 skutečnosti uvedené v důvodové zprávě svědčící o nedobytnosti pohledávek městského obvodu Vítkovice; o odpisu nedobytných pohledávek městského obvodu Vítkovice v celkové výši 1.004,-Kč dlužníků XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX; Bc. Milena Rozkošná, 3) ukládá odboru FRaŠ provést změny v účetní evidenci dle bodu č. 2 tohoto usnesení. Bc. Milena Rozkošná, 0262/15 Dodatek č. 2/2015 K Zásadám hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice číslo: 0850/RMOb-Vit/1418/33 1) schvaluje Dodatek č. 2/2015 k Zásadám hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice dle přílohy č. 1 s účinností od Bc. Svatava Köhlerová, Strana 7

8 0256/15 Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro bytové a nebytové domy č _2016. číslo: 0851/RMOb-Vit/1418/33 uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu č _2016 pro odběrná místa v bytových a nebytových domech se společnosti Europe Easy Energy a.s., se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 15893, IČO: , DIČ: CZ , a to na dobu určitou od :00 hod do :00 hod; Bc. Svatava Köhlerová, starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení 0255/15 Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu odb. místa Nerudova 686/49 v Ostravě-Vítkovicích číslo: 0852/RMOb-Vit/1418/33 uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro odběrné místo Nerudova 686/49 v Ostravě-Vítkovicích se společností Europe Easy Energy a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha-Nusle, IČO: , DIČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15893, na dobu určitou od :00 hod. do :00 hod; Bc. Svatava Köhlerová, starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 0249/15 Uzavření dodatku č.2 ke kupní smlouvě č.0117/2011/ksdb - dodávka zařizovacích předmětů dle přílohy č.3 číslo: 0853/RMOb-Vit/1418/33 uzavřít dodatek č.2 ke kupní smlouvě č.0117/2011/ksdb s prodávajícím Jaroslavam Dordou - INPO trading, Nádražní 916/11, Karviná FRYŠTÁT, IČO: , DIČ: CZ , zaps. u KS v Ostravě, odd.a, vl ve věci úpravy cen dodávaného zboží dle přílohy č. 3; Bc. Svatava Köhlerová, Strana 8

9 starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č.0117/2011/ksdb dle bodu 1. tohoto usnesení 0251/15 Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.pwm číslo: 0854/RMOb-Vit/1418/33 uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.pwm , pro odběrná místa uvedená v příloze č. 2 této smlouvy, se společností ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava, PSČ Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58294, IČO: , DIČ: CZ ; Bc. Svatava Köhlerová, starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 0254/15 SZŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava - souhlas s opravami na rok 2016 číslo: 0855/RMOb-Vit/1418/33 1. oznámení podané dne , že nájemce - SZŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem na ul. Jeremenkova 2, zastoupena RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy, IČO: o provedení oprav v celkové výši ,75 Kč za rok informaci, že přečerpaná část nákladů ve výši ,00 Kč bude odečtena z plnění oprav v roce 2016; vydat nájemci souhlas s provedením plánovaných oprav a investic v roce 2016 ve výši Kč. Bc. Svatava Köhlerová, Strana 9

10 0253/15 Pronájem garáže v lokalitě U Cementárny (Bartel Daniel) číslo: 0856/RMOb-Vit/1418/33 žádost pana XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX podanou dne na pronájem garáže v lokalitě U Cementárny; uzavřít s panem XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem TXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX nájemní smlouvu na pronájem garáže v lokalitě U Cementárny, stojící na pozeku p. č. st. 3860, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. Nájemní smlouvu uzavřít od na dobu neurčitou, nájemné ve výši 330,60 Kč + aktuální sazba DPH; Bc. Svatava Köhlerová, 3) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení. 0252/15 Jeremenkova 16 - pronájem NP číslo: 0857/RMOb-Vit/1418/33 žádost paní Březinové Danuše, IČO: , podanou dne na pronájem nebytového prostoru v domě na ul. Jeremenkova 16; uzavřít s paní Březinovou Danuší, IČO: , bytem Polská 1523/14, Ostrava-Poruba, , nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru pro prodej galanterie a šicích potřeb, o rozloze 91,54 m 2, v domě na ul. Jeremenkova č.p. 846, stojící na pozemku parc. č. 720/2, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Nájemní smlouvu uzavřít od na dobu neurčitou s měsíčním nájemným 8903,00 Kč; Bc. Svatava Köhlerová, 3) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu smluv dle bodu č. 2 tohoto usnesení. Strana 10

11 0250/15 Zápis ze 7. jednání komise dopravy a služeb ze dne číslo: 0858/RMOb-Vit/1418/33 zápis ze 7. jednání komise dopravy a služeb ze dne ; 2) ukládá odboru KSDaB zajistit umístění zpomalovacích prahů na pozemní komunikaci v lokalitě ul. Přerušená a zadat zpracování studie, která by řešila jednostranné parkování na ulici Mírová. Bc. Svatava Köhlerová, 0248/15 Návrh na odpis nedobytných pohledávek z nájmu bytu MOb Vítkovice číslo: 0859/RMOb-Vit/1418/33 skutečnosti uvedené v důvodové zprávě svědčící o nedobytnosti pohledávek městského obvodu Vítkovice; o odpisu nedobytných pohledávek MOb Vítkovice ve výši 7.268,- Kč, nákladů řízení ve výši 1.800,- Kč a poplatků a úroků z prodlení ve výši ,- Kč; Bc. Svatava Köhlerová, 3) ukládá odboru FRaŠ provést změny v účetní evidenci dle bodu 2. tohoto usnesení. Bc. Milena Rozkošná, MaFK/RMOb/0308/15 Záměr prodat část pozemku parc. č. 610/1 (dle GP parc. č. 610/3) v k. ú. Vítkovice číslo: 0860/RMOb-Vit/1418/33 1) doporučuje Zastupitelstvu MOb Vítkovice rozhodnout o záměru prodat nemovitou věc - část pozemku parc. č. 610/1, zahrada, oddělenou geometrickým plánem č /2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 610/3, zahrada, o výměře 31 m 2 (u bytového domu č.p Erbenova 64), k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, za účelem vytvoření funkčně souvisejícího celku v nemovitými věcmi v soukromém vlastnictví. Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly Strana 11

12 MaFK/RMOb/0309/15 Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby Kanalizační přípojka pro administrativní budovu k. ú. Vítkovice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: 0861/RMOb-Vit/1418/33 1) souhlasí se vstupem na část pozemku 1215, ostatní plocha, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, za účelem umístění kanalizační přípojky s napojením na stávající kanalizační přípojku (keramika DN 150) přes novou revizní šachtici, stavby označené názvem Kanalizační přípojka pro administrativní budovu k. ú. Vítkovice, a to včetně umístění a realizace stavby, dle přiložené situace, s podmínkami: uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle bodu 2) tohoto usnesení; dotčené chodníky, kterou jsou vydlážděny zámkovou dlažbou, budou předlážděny v celé jejich šířce; po dokončení stavby budou veškeré povrchy komunikací dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a zástupce odboru KSDaB bude přizván k jejich převzetí; Souhlas vydává pro investora stavby společnost REAL BUSINESS CONTACT s.r.o., IČO: , se sídlem Brno - Husovice, Soběšická 12/194, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Tento souhlas nenahrazuje vyjádření příslušných orgánů státní správy; Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností REAL BUSINESS CONTACT s.r.o., IČO: , se sídlem Brno - Husovice, Soběšická 12/194, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka investorem a budoucím vlastníkem níže uvedené stavby - budoucím oprávněným ze služebnosti; za účelem sjednání závazku uzavřít v budoucnu smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, k části pozemku parc. č. 1215, ostatní plocha, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO MOb Vítkovice budoucího povinného ze služebnosti - jíž se zřídí oprávněnému právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem vést, provozovat a udržovat na služebném pozemku, uvedeném shora, kanalizační přípojku, stavbu označenou názvem Kanalizační přípojka pro administrativní budovu k. ú. Vítkovice, v rozsahu, který je pro účely této smlouvy zobrazen v situačním snímku. Po dokončení stavby bude věcné břemeno jasně a srozumitelně vyznačeno v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene - služebnosti. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovené dle Metodického postupu k oceňování věcných břemen (služebností) vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 5/2014, schváleným Radou MOb Vítkovice US č. 3337/RMOb-Vit/1014/111, dne ; Ing. Robert Šimek, Strana 12

13 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 3) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0290/15 Pronájem pozemku parc. č. 144/8 v k. ú. Vítkovice (p. Nejedlý) číslo: 0862/RMOb-Vit/1418/33 a. pronajmout pozemek parc. č. 144/8, zast. pl. a nádvoří, o výměře 27,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, panu XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok; Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0304/15 Pronájem části pozemku parc. č. 348/2 v k. ú. Vítkovice číslo: 0863/RMOb-Vit/1418/33 a. pronajmout část pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 56,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku katastrální mapy část č. 25, paní XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX. b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou, vždy k 1. říjnu kalendářního roku, nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok; Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0306/15 Ukončení NS výpovědí nájemce VAMOZ-servis a.s. číslo: 0864/RMOb-Vit/1418/33 ukončení nájemní smlouvy č ze dne , včetně dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č o nájmu pozemku ze dne , na pronájem části pozemku Strana 13

14 parc. č. 1200, ostatní plocha, o výměře 2,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, uzavřené s nájemcem společností VAMOZ-servis, a.s., IČO: , se sídlem Obránců míru 523/30, Ostrava-Vítkovice, vedenou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2256, a to výpovědí nájemce k ; o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1200, ostatní plocha, o výměře 2,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku katastrální mapy (příloha č. 2); Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 3) ukládá odboru majetkovému a finanční kontroly a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury tento záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. MaFK/RMOb/0303/15 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú.vítkovice (Ruská 36) číslo: 0865/RMOb-Vit/1418/33 o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1011/11, zahrada, o výměře 775 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 2) ukládá odboru majetkovému a finanční kontroly a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury tento záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. MaFK/RMOb/0307/15 Pověření správou nemovité věci číslo: 0866/RMOb-Vit/1418/33 1) pověřuje odbor komunálních služeb, dopravy a bytový správou nemovité věci - budovy bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. st. 3899, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. Bc. Svatava Köhlerová, Strana 14

15 FRaŠ/RMOb/0177/15 Rozpočtové opatření - sociální fond číslo: 0867/RMOb-Vit/1418/33 1) schvaluje rozpočtové opatření na navýšení přídělu do sociálního fondu - záloha na příští období sníží se výdaje 3322 pol ORJ 19 o 21 tis. Kč zvýší se výdaje 6330 pol ORJ 41 o 21 tis. Kč Bc. Milena Rozkošná, OVVaK/RMOb/0134/15 Stanovení celkového počtu zaměstnanců SMO zařazených do ÚMOb Vítkovice a organizační struktury ÚMOb Vítkovice číslo: 0868/RMOb-Vit/1418/33 1) stanoví a/ s účinností od celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města Ostravy v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Vítkovice na 71, b/ s účinností od celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města Ostravy v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Vítkovice na dohodu o činnosti na 6, snížený o jednoho zaměstnance na odboru financí, rozpočtu a školství a zvýšený o jednoho zaměstnance na odboru organizačním, vnitřních věcí a kultury; 2) ukládá tajemnici ÚMOb Vítkovice zajistit úkony související s uvedenou změnou dle předloženého návrhu. Strana 15

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 čís. 0097/RMOb-Ple/1418/7-0107/RMOb-Ple/1418/7 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne:

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255)

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) USNESENÍ č. 233/19-13 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 I. kat. v přízemí domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 53. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 8. 2012 09:00 (usn. č. 2572/53 - usn. č. 2667/53) Mgr. Karel Sibinský Bc.

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města. 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014 čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/10 Přehled usnesení rady města dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 359/24/15 381/24/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 359/24/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 24. schůze

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 91. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 1. 2014 09:00 (usn. č. 4591/91 - usn. č. 4615/91) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schvaluje Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02 svým usnesením č. /ZMOb1014/22/14

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více