NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R *00 GPS Lokalizátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R-02-1207*00 GPS Lokalizátor"

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R *00 GPS Lokalizátor

2 OBSAH Obsah 2 Úvod 3 Montáž 4 Schéma zapojení 4 Upozornění 5 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Změna bezpečnostního kódu 6 2. Konfigurace SMS zprávy, kterou zařízení odešle při INPUT poplachu 6 3. Konfigurace SMS zprávy, kterou zařízení odešle při GPS poplachu 7 4. Konfigurace SMS zprávy odesílání na žádost o oznámení polohy 7 5. Konfigurace vstupů a výstupů (pouze pro montážníky) 7 6. Konfigurace telefonních čísel autorizovaných pro příjem poplachových SMS zpráv a pro ovládání režimu GPS zvýšená ochrana 8 7. Nastavení periody pro odesílání pozice při GPS poplachu 8 8. Nastavení potvrzování zpracovaných SMS příkazů 9 9. Zjištění konfigurace Reset obnovení výrobních nastavení 10 Funkce GPS lokalizátoru Ochrana GPS ochrana GPS režim zvýšené ochrany INPUT ochrana SMS žádost o oznámení polohy Ovládání relé pomocí SMS (mimo poplach) Požadavek na stav kreditu předplacené karty v lokalizátoru STAND BY režim 14 Pracovní režimy, spotřeba 15 Vyhledání pozice vozidla na internetu Vyhledání pozice vozidla na stránce MAPY.CZ Vyhledání pozice vozidla na stránce GOOGLE.COM 17 Najčastější problémy a jejich řešení 18 2

3 úvod Vážený zákazníku, vlastníte moderní systém GPS lokalizace. Tento systém Vám pomůže ochránit Vaše mobilní objekty (osobní automobil, nákladní automobil, motocykl, obytný přívěs, stavební stroj, motorový člun atd.) a v případě odcizení Vám zašle aktuální souřadnice pozice tohoto objektu na Váš mobilní telefon. Systém T GPS se skládá z jednotky GPS lokalizátoru a satelitní GPS antény. Jednotka GPS lokalizátoru je většinou umístěná na skrytém a těžko přístupném místě (např. ve vozidle pod palubní deskou). V jednotce GPS lokalizátoru je umístěná SIM karta mobilního GSM operátora (GPS lokalizátor disponuje vlastním telefonním číslem). Je možné použít paušální nebo předplacené SIM karty. Pokud se rozhodnete použít předplacenou SIM kartu, máte možnost prostřednictvím svého mobilního telefonu kontrolovat výšku zbývajícího kreditu. Dobíjení předplacené SIM karty je také možné realizovat z Vašeho mobilního telefonu nebo například z bankomatu (informujte se prosím o možnostech vzdáleného dobíjení předplacené SIM karty u svého mobilního GSM operátora). Celý systém s Vámi bude komunikovat prostřednictvím SMS zpráv, proto je nutné při volbě mobilního operátora (a konkrétního tarifu) věnovat zvýšenou pozornost cenám za SMS služby. Doporučujeme též na SIM kartě aktivovat službu Roaming pro možnost lokalizace objektu v zahraničí. GPS souřadnice objektu poslané z GPS lokalizátoru prostřednictvím SMS na Váš mobilní telefon je možné vložit do mapových podkladů na internetu nebo do GPS navigace a získat tak přesnou polohu objektu na mapě (mapy jsou na internetu přístupné zdarma a pokrývají většinu států v Evropě). Jednotka GPS lokalizátoru je připojená k 12V napájecímu zdroji (např. autobaterie). Doporučujeme jednotku připojit i na záložní akumulátor pro případ, že bude při odcizení Vašeho objektu hlavní zdroj napájení záměrně odpojený. GPS lokalizátor disponuje dalšími uživatelskými funkcemi, o kterých se podrobně dočtete v kapitole Funkce GPS lokalizátoru. Vlastnosti: 3 stupně zabezpečení: INPUT ochrana: GPS ochrana: GPSS ochrana: Zasílání poplachových SMS při narušení vozidla (při připojení autoalarmu) Zasílání poplachových SMS s GPS souřadnicemi při změně polohy vozidla (při vypnutém zapalování) Rozšíření GPS ochrany (tzv. režim zvýšené ochrany) Zasílání poplachových SMS s GPS souřadnicemi při změně polohy vozidla (i při zapnutém zapalování) Možnost předvolení až 3 telefonních čísel pro zasílání poplachových SMS Zasílání SMS o pozici a rychlosti vozidla po vyžádání Dálkové ovládání výstupu relé prostřednictvím SMS Editace textů poplachových a lokalizačních zpráv Ochrana SMS příkazů bezpečnostním kódem Jednoduchá instalace a konfigurace 3

4 Montáž 1. Na SIM kartě určené pro GPS lokalizátor je potřebné zrušit ochranu PIN kódem, vymazat telefonní seznam a aktivovat službu CLIP (SIM kartu je potřebné pro tyto úkony vložit do mobilního telefonu). Poznámky: Aktivování služby CLIP je nevyhnutelné pouze v případě, že chcete ovládat režim zvýšené ochrany (GPSS) prozvoněním z autorizovaného čísla. Zařízení nebude uskutečňovat hlasová volání, bude pouze odesílat SMS zprávy. Z důvodu kompatibility doporučujeme používat pouze SIM karty českých mobilních operátorů. 2. Odšroubujte zadní kryt přístroje a vložte SIM kartu. 3. Připojte jednotlivé vodiče kabelového svazku podle schématu. Během připojování vodičů musí být konektor odpojený od jednotky. 4. K jednotce připojte GPS anténu a konektor kabelového svazku. 5. Zapněte a vypněte zapalování. Zařízení je nyní zapnuté. Počkejte cca 3 min. než proběhne kompletní inicializace. Následně na to je zařízení připravené přijímat konfigurační SMS příkazy. Poznámky: Pro základní funkčnost zařízení je nevyhnutelné připojit žlutý, červený a černý vodič. Připojení ostatních vodičů není nutné, avšak jsou potřebné pro využívání příslušných funkcí systému. GPS lokalizátor je možné připojit na záložní akumulátor. Nabíjení tohoto akumulátoru probíhá automaticky při spuštěném motoru. Výdrž akumulátoru se liší podle kapacity a provozního režimu. Při použití 1,2Ah akumulátoru je jeho výdrž v režimu GPS ochrany (energeticky nejnáročnější režim) minimálně 24 hodin. Doporučujeme použít akumulátor 12V/1,2Ah. schéma zapojení Oranžový Žlutý 2 x Černý Červeno-bílý Červený Modrý Hnědý Zelený Vstup externího alarmu Vstup - Zapalování Kostra (-) +12 V - záložní akumulátor +12 V Rozpínací kontakt relé (NC) Společný kontakt relé (COM) Spínací kontakt relé (NO) 4

5 UPOZORNĚNÍ - Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. - Zařízení je určené pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. - Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. - Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplívající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. - Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. - Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu. 5

6 KONFIGURACE GPS LOkalizátoRU Zařízení T GPS se konfiguruje pomocí SMS příkazů, které se posílají na tel. číslo SIM karty v přístroji. Tyto zprávy je možné posílat z jakéhokoli telefonního čísla a musí obsahovat 4-místný bezpečnostní kód (****), příkaz a parametr (nebo text). Poznámka: Příkazy a texty mohou být zadávané malými i velkými písmeny. Parametry musí být zadávané vždy velkými písmeny 1. Změna bezpečnostního kódu **** PIN xxxx yyyy xxxx = yyyy = nový bezpečnostní kód potvrzení nového bezpečnostního kódu Přednast. bezpečnostní kód: PIN Konfigurace SMS zprávy, kterou zařízení odešle při INPUT poplachu **** ITEXT xxxxx xxxxx = text SMS s hlášením o narušení vozidla (max. 52 znaků) Tato SMS zpráva se odešle při aktivaci vstupu externího alarmu na přednastavené telefonní číslo(a). Pokud zadáte na konci textu znak : (xxxxx:), bude SMS zpráva obsahovat i GPS data ITEXT Byl spusteny autoalarm Přednast. text: Alarm! Your car was attacked ITEXT Byl spusteny autoalarm. Pozice vozidla: 6

7 3.Konfigurace SMS zprávy, kterou zařízení odešle při GPS poplachu **** GTEXT xxxxx xxxxx = text SMS s hlášením o narušení vozidla (max. 52 znaků) Tato SMS zpráva se odesílá při spuštění GPS poplachu na přednastavené telefonní číslo(a). Vždy obsahuje i GPS data. Přednast. text: Alarm! Position and speed of your car: 4321 GTEXT Poplach! Pozice a rychlost Vaseho vozidla: 4.Konfigurace SMS zprávy odesílané na žádost o oznámení polohy **** PTEXT xxxxx xxxxx = text SMS s hlášením o poloze vozidla (max. 52 znaků) Tato SMS zpráva se odesílá jako odpověď na žádost o poloze vozidla na telefonní číslo, ze kterého byla žádost přijatá. Vždy obsahuje i GPS data PTEXT Pozice a rychlost Vaseho vozidla Přednast. text: Position and speed of your car: 5.Konfigurace vstupů a výstupů (pouze pro montážníky) **** IO Ax Tyz A - T - Nastavení vstupu externího alarmu x = 0 Vstup reaguje na odpojení +12V x = 1 Vstup reaguje na připojení +12V Doba přepnutí výstupního relé y = 1-60 (po 0,5s, max. 30 vteřin) y = 0 Relé se neaktivuje z = I Přep. relé pouze při INPUT poplachu z = G Přep. relé pouze při GPS poplachu 4321 IO A0 T4G Parametr z je nepovinný. V případě, že je T zadané bez parametru z, tak bude relé reagovat na oba typy poplachu (INPUT aj GPS). Poznámka: Příkazy A a T mohou být zadávané spolu nebo jednotlivě. Výrobní nastavení: A1 T1 7

8 6. Konfigurace telefonních čísel autorizovaných pro příjem poplachových SMS zpráv a pro ovládání režimu GPS zvýšená ochrana **** PHONE +aaaaaaaaaaaax +bbbbbbbbbbbbx +ccccccccccccccx X = I X = G Na toto číslo budou zasílané pouze SMS zprávy při INPUT poplachu Na toto číslo budou zasílané pouze SMS zprávy při GPS poplachu Můžete zadat až 3 telefonní čísla. Parametr X není povinný. V případě, že je číslo zadané bez parametru X, budou na něj zasílané SMS zprávy s oběma typy poplachu (INPUT i GPS). Všechna zadaná čísla mohou ovládat režim GPSS (režim zvýšené ochrany) a prozvoněním deaktivovat poplach PHONE G Poznámka: Telefonní čísla musí být zadávaná v mezinárodním formátu. Např Nastavení periody pro odesílání pozice při GPS poplachu **** PERIOD Dxx nebo **** PERIOD Tyy D - T - Vzdálenost pro periodické odesílání SMS zprávy s pozicí vozidla xx = vzdálenost v km Čas pro periodické odesílání SMS zprávy s pozicí vozidla yy = čas v minutách 4321 PERIOD D04 Musí být zadaný vždy pouze jeden parametr. Po spuštění GPS poplachu se odešle první SMS zpráva ihned a další se odesílají po nastavené vzdálenosti nebo po nastaveném čase. Maximální počet odeslaných SMS zpráv při jednom poplachu je 10. Po odeslání 10-té SMS zprávy je poplach automaticky ukončený, nastavený režim ochrany je však nadále aktivní. Výrobní nastavení: T3 8

9 8. Nastavení potvrzování zpracovaných SMS příkazů **** CONFIRM x x = 0 x = 1 Potvrzování zpracovaných konfiguračních SMS zpráv vypnuté Potvrzování zpracovaných konfiguračních SMS zpráv zapnuté 4321 CONFIRM 0 V případě, že je potvrzování zapnuté, tak vždy po úspěšném zpracování SMS příkazu lokalizátor odešle potvrzovací SMS - příkaz OK na telefonní číslo, ze kterého byla SMS zpráva s příkazem odeslaná. Poznámka: Příkazy CONFIG a CREDIT nejsou potvrzované. Výrobní nastavení: 1 9. Zjištění konfigurace **** CONFIG Zařízení Vám odešle informační SMS zprávu s aktuální konfigurací CONFIG Příklad přijaté informační SMS: Autorizované číslo pro příjem SMS při INPUT a GPS poplachu Autorizované číslo pro příjem SMS při GPS poplachu Autorizované číslo pro příjem SMS při INPUT poplachu Konfigurace vstupů a výstupů (informace pro servis) Nastavení periody pro odesílání SMS při GPS poplachu Nastavení potvrzování zpracovaných SMS - 1 (zapnuté) Stav GPS ochrany - 0 (vypnutá) CONFIG: PHONE G I IO A1 T01 PERIOD T01 CONFIRM 1 GPS 0 GPSS 1 Stav GPSS ochrany - 1 (zapnutá) 9

10 10. Reset obnovení výrobních nastavení **** RESET Změna všech parametrů (kromě bezpečnostního kódu) na výrobní nastavení. Po přijetí příkazu probíhá kompletní inicializace zařízení. Je nutné počkat 3 min., než bude zařízení znovu připravené na přijetí nových příkazů RESET Poznámka: Bezpečnostní kód se tímto příkazem nevymaže! Bezpečnostní kód je možné změnit na přednastavený kód (4321) pouze vymazáním telefonního zoznamu na SIM kartě, která je v umístěná v GPS lokalizátoru (SIM kartu je potřebné pro tento úkon vložit do mobilního telefonu). FUNKCE GPS lokalizátoru Funkce GPS lokalizátoru se ovládají pomocí SMS příkazů, které se posílají na tel. číslo SIM karty v přístroji. Tyto zprávy je možné posílat z jakéhokoli telefonního čísla a musí obsahovat 4-místný bezpečnostní kód (****), příkaz a parametr. Poznámka: Příkazy a texty mohou být zadávané malými i velkými písmeny. Parametry musí být zadávané vždy velkými písmeny V informačních SMS zprávách, které zasílá GPS lokalizátor, se zobrazuje světový čas GMT, který je přímou součástí GPS dat. Od některýchmobilních operátorů je možné získat místní časové rozdíly ke světovému času. V případě, že operátor tuto službu podporuje, zařízení časové rozdíly automaticky zahrne do informačních SMS zpráv (např.: 16:28:34GMT+2h). V opačném případě je zobrazovaný pouze čas GMT (např.: 16:28:34GMT) 1. Ochrana GPS lokalizátor je možné použít samostatně nebo ve spojení s autoalarmem. Pokud používáte lokalizátor samostatně, můžete využívat režimy GPS ochrana a GPS zvýšená ochrana (GPSS). Pokud připojíte lokalizátor k autoalarmu, můžete navíc využívat režim: INPUT ochrana. 10

11 1.1 GPS ochrana Zařízení vyhlásí GPS poplach pokud se změní při vypnutém zapalování pozice vozidla. Jde o ochranu vozidla proti odtáhnutí. Tento režim ochrany doporučujeme mít trvale zapnutý. Před jízdou není potřebné GPS ochranu vypínat. Pokud nastartujete vozidlo, GPS ochrana se po dobu jízdy automaticky přeruší Aktivace / deaktivace: **** GSTART Aktivace GPS ochrany **** GSTOP Deaktivace GPS ochrany Spuštění GPS poplachu: Poplach je aktivovaný při změně pozice vozidla při vypnutém zapalování Reakce na poplach Po celou dobu vyhlášení GPS poplachu jsou odesílané poplachové SMS s pozicí vozidla. Frekvence SMS je závislá na nastaveném čase nebo nastavení vzdálenosti (viz. konfigurační příkaz PERIOD). Celkově je zaslaných 10 SMS (10 period) a poplach je ukončený. V případě, že se vozidlo nadále pohybuje, je vyhlášený nový GPS poplach. GPS poplach je možné vypnout prozvoněním telefonního čísla GPS lokalizátoru z autorizovaného telefonního čísla (vypnutí je potvrzené okamžitým odmítnutím hovoru ze strany GPS lokalizátoru). GPS ochrana zůstává aktivní, pokud není ukončená příkazem GSTOP GSTART 4321 GSTOP Po celou dobu trvání GPS poplachu jsou odesílané SMS zprávy s textem GTEXT a pozicí vozidla na předvolené telefonní číslo(a). Příklad přijaté SMS při GPS poplachu: Nastavený text (změna je možná příkazem GTEXT) GPS souřadnice pozice objektu Rychlost objektu, datum Světový čas GMT Poplach! Pozice a rychlost Vaseho vozidla: 50d N 015d E 020km/h :08:23GMT +02:00h Časová korekce (viz. poznámka str. 9) 11

12 1.2 GPS režim zvýšené ochrany Tento režim je totožný s režimem GPS ochrany, avšak nezohledňuje stav zapalování, tzn. poplach je vyhlášený VŽDY při změně polohy vozidla. Deaktivace režimu zvýšené ochrany musí být uskutečněná před každou jízdou. Aktivace / deaktivace: Prozvoněním zařízení z autorizovaného tel. čísla Aktivace Deaktivace - GPS lokalizátor 2x zazvoní, potom hovor odmítne. - Hovor je ihned odmítnutý Spuštění GPS poplachu: Poplach je aktivovaný VŽDY při změně pozice vozidla. Reakce na poplach Po celou dobu vyhlášení GPS poplachu jsou odesílané poplachové SMS s pozicí vozidla. Frekvence SMS je závislá na nastaveném čase nebo nastavené vzdálenosti (viz. konfigurační příkaz PERIOD). Celkově je zaslaných 10 SMS (10 period) a poplach je ukončený. V případě, že se vozidlo nadále pohybuje, je vyhlášený nový GPS poplach. GPS poplach je možné vypnout prozvoněním telefonního čísla GPS lokalizátoru z autorizovaného telefonního čísla (vypnutí je potvrzené okamžitým odmítnutím hovoru ze strany GPS lokalizátoru). Současně deaktivujete režim GPS zvýšené ochrany. Po celou dobu trvání GPS poplachu jsou odesílané SMS zprávy s textem GTEXT a pozicí vozidla na předvolené telefonní číslo(a) INPUT ochrana Pro využívání režimu INPUT ochrany je nevyhnutelné mít nainstalovaný externí autoalarm a připojený na vstupní kontakt GPS lokalizátoru. INPUT ochrana pošle SMS zprávu na autorizované telefonní číslo v případě že na vstupním kontaktu GPS lokalizátoru je splněná podmínka pro aktivaci INPUT poplachu (konfigurační príkaz IO). Aktivace INPUT ochrana je permanentně aktivní (za předpokladu, že byla správně uskutečněná instalace a připojení autoalarmu). Deaktivace INPUT ochranu je možné deaktivovat odpojením autoalarmu od vstupního kontaktu GPS lokalizátoru. 12

13 Spuštění INPUT poplachu: Poplach je aktivovaný při spuštění autoalarmu. Pokud už byl vyhlášený GPS poplach, INPUT poplach se nespustí (ochrana proti zacyklení v případě oboustranné komunikace s autoalarmem). Reakce na poplach Po vyhlášení INPUT poplachu je odeslaná jedna poplachová SMS s informací o narušení vozidla. Součástí této zprávy může být i informace o pozici vozidla a o čase (viz. konfigurační příkaz ITEXT). Příklad přijaté SMS při INPUT poplachu: Byl spusteny autoalarm 2. SMS žádost o oznámení polohy **** POSITION Na příkaz POSITION systém odpoví jednou informační SMS, která obsahuje GPS data. Tento příkaz funguje úplně nezávisle na stavu jednotlivých ochran a na stavu vyhlášených poplachů POSITION Příklad přijaté SMS po vyžádání polohy: Nastavený text (změna je možná příkazem PTEXT) GPS souřadnice pozice objektu Rychlost objektu, datum Světový čas GMT Pozice a rychlost Vaseho vozidla: 49d N 17d E 020km/h :08:23GMT +02:00h Časová korekce (viz. poznámka str. 9) 13

14 3. Ovládání relé pomocí SMS (mimo poplach) **** SWITCH xx xx = Doba přepnutí výstupního relé (po 0,5s, max. 30 vteřin) Parametr x není povinný. Příkaz bez parametru x přepne relé na dobu přednastavenou v konfiguraci příkazem IO SWITCH 40 Příkazem SWITCH je možné přepínat relé v GPS lokalizátoru a tím na dálku zapínat nebo vypínat na určitou dobu zařízení (např. sirénu) 4. Požadavek na stav kreditu předplacené karty v lokalizátoru **** CREDIT xxxxx xxxxx = volané číslo pro zjištění stavu kreditu. Liší se podle operátora (např.: *22#). Systém Vám přepošle zprávu od operátora s informací o stavu kreditu. Funguje pouze při předplacených službách CREDIT *22# 5. STAND BY režim **** OFF V tomto režimu je lokalizátor vypnutý a jeho spotřeba je 0mA. Režim STAND BY se doporučuje pro dlouhodobé odstavení automobilu. V režimu STAND BY lokalizátor nereaguje na SMS příkazy ani prozvonění. Z tohoto režimu je možné zařízení probudit zapnutím zapalování nebo signálem na externím vstupu autoalarmu (spuštění autoalarmu). Díky tomu zůstává aktivní ochrana, která byla nastavená před přechodem do STAND BY režimu OFF Poznámky: 14 GPS lokalizátor je možné přepnout do STAND BY režimu pouze v případě, že úroveň na vstupu externího alarmu je 0. Pokud nemáte připojený GPS lokalizátor k zapalování nebo nemáte připojený autoalarm, v žádném případě nepoužívejte příkaz OFF. Po přepnutí do STAND BY režimu nebudete mít možnost GPS lokalizátor opět aktivovat.

15 Pracovní režimy, spotřeba 1. Úsporný režim V tomto režimu je zařízení zapnuté a reaguje na všechny SMS příkazy a prozvonění. Lokalizátor: SMS modul: GPS modul: zapnutý zapnutý vypnutý Spotřeba: 20mA Doporučená pracovní doba bez jízdy: max. 6 týdnů 2. Režim GPS ochrany, zvýšené ochrany nebo poplach V těchto režimech je minimálně jedna GPS ochrana aktivní. Zařízení reaguje na všechny SMS příkazy a prozvonění. Lokalizátor: SMS modul: GPS modul: zapnutý zapnutý zapnutý Spotřeba: 50mA Doporučená pracovní doba bez jízdy: max. 14 dní 3. Režim STAND BY V tomto režimu je zařízení vypnuté. Nereaguje na SMS příkazy ani prozvonění. Z tohoto stavu je možné zařízení spustit buď zapnutím zapalování nebo signálem na externím vstupu (spuštěním externího alarmu). Díky tomu zůstává aktivní ochrana, která byla nastavená před přechodem do STAND BY režimu, s omezením ochrany proti odtáhnutí (bez spuštění alarmu nebo nastartování). Lokalizátor: SMS modul: GPS modul: vypnutý vypnutý vypnutý Spotřeba: 0mA Doporučená pracovní doba bez jízdy: neomezená (dlouhodobé odstavení vozidla). 15

16 VYhledání pozice vozidla na internetu Pokud chcete zobrazit polohu Vašeho vozidla na mapě, máte několik možností. Můžete využít např. GPS navigační přístroj, který Vám polohu Vašeho vozidla po zadání souřadnic zobrazí a taktéž Vás k vozidlu může dovést. Další jednoduchou možností je vyhledávat přesnou pozici vozidla v mapových podkladech, které jsou zdarma přístupné na internetu. Na vyhledávání můžete využít množství serverů nabízejících mapové služby. Uvádíme dva příklady: MAPY.CZ a GOOGLE.COM 1. Vyhledání pozice vozidla na stránce MAPY.CZ 1. Zadejte do Vašeho internetového vyhledávače adresu: mapy.seznam.cz (bez www) 2. Do řádku Najdi na mapách zadejte souřadnice pozice, které jste obdrželi na Váš mobilní telefon. Například: 49d N, 17d E. 3. Zmáčkněte tlačítko Vyhledat a počkejte na zobrazení pozice Vašeho automobilu. Pozice a rychlost Vaseho vozidla: 49d N 17d E 020km/h :08:23GMT +02:00h 16

17 2. Vyhledání pozice vozidla na stránce GOOGLE.COM 1. Zadejte do Vašeho internetového vyhledávače adresu: maps.google.com (bez www) 2. Do řádku Vyhledat na mapě zadejte souřadnice pozice, které jste obdrželi na Váš mobilní telefon. Pozor, v tomto mapovém systému je nutné nahradit v souřadnicích znaky d za znaky (příklad: 49d N 17d E nahraďte souřadnicemi N E). 3. Zmáčkněte tlačítko Hledat mapy a počkejte na zobrazení pozice Vašeho automobilu. Pozice a rychlost Vaseho vozidla: 49d N 17d E 020km/h :08:23GMT +02:00h 17

18 NeJčastější problémy a jejich řešení PROBLÉM Zařízení se nezapne Zařízení se nepřihlásí do sítě GSM - červená LED kontrolka bliká v intervalu 1x za vteřinu Zařízení nereaguje na SMS příkazy Zařízení reaguje na SMS příkazy, ale nereaguje na prozvonění z autorizovaného tel. čísla Zařízení nespouští GPS poplach Zapomněli jste bezpečnostní kód lokalizátoru ŘEŠENÍ Zkontrolujte připojení napájecích vodičů a vodiče vstup zapalování a zapněte zapalování. Zkontrolujte pojistku zařízení. Zkontrolujte správnost vložení SIM karty. Ověřte dostupnost GSM signálu operátora. Ověřte, zda má SIM karta vložená do zařízení vypnutou ochranu PIN kódem. Po úspěšném přihlášení musí červená LED kontrolka blikat v intervalu 1x za 3 vteřiny. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a přihlášené do sítě GSM. Přihlášení do sítě GSM ověřte prozvoněním zařízení. U nové SIM karty ověřte, zda na ní byl vymazný telefonní seznam. Ujistěte se, že příkazy zadáváte ve správném formátu s platným bezpečnostním kódem. Před posláním prvního příkazu po zapnutí je nutné počkat, než proběhne kompletní inicializace zařízení (může trvat až 3 min.) a před posláním dalšího SMS příkazu je vždy nutné počkat, než bude zpracovaný předešlý SMS příkaz. Zkontrolujte platnost zadaného autorizovaného telefonního čísla včetně mezinárodní předvoľby příkazem CONFIG. Ověřte, zda je na SIM kartě vložené v lokalizátoru aktivovaná služba CLIP (identifikace volajícího). Zkontrolujte správné připojení a umístění GPS antény. Zkontrolujte správnost zadaných telefonních čísel pro zasílání poplachových SMS zpráv. Vytáhněte ze zařízení SIM kartu a pomocí jiného zařízení (mobilního telefonu) kompletně vymažte telefonní seznam. Po opětovném vložení SIM do lokalizátoru bude zařízení ve výchozím nastavení a přednastavený bezpečnostní kód bude

19 poznámky uživatele 19

20 poznámky uživatele 20

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor LA GPS Lokalizátor Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž u 3 Konfigurace u 4 1. Konfigurace vstupů a výstupů u (pouze pro montážníky) 5 2. Zadání telefonních čísel autorizovaných pro poplachová SMS 5 a ovládání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor Obsah Obsah 3 Úvod 4 Montáž GPS lokalizátoru do vozidla 4 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Konfigurace přepnutí relé při vyhlášení alarmu 6 2. Zadání autorizovaných

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Lukáš Kouba Vyšší odborná škola a Střední škola

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje:

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje: 1. Popis produktu GPS tracker GT104 slouží ke kontrole pohybu osob, automobilů, zvířat apod. Umožňuje zasílání zpráv s přesnou polohou díky zabudovanému GPS čipu a odesílat informace přes GPRS díky možností

Více

Určen pro osobní a nákladní automobily, lodě, jachty, zemědělské stroje, jednorázové stroje apod. GPS lokátor SEVT300L

Určen pro osobní a nákladní automobily, lodě, jachty, zemědělské stroje, jednorázové stroje apod. GPS lokátor SEVT300L GPS lokátor SEVT300L Určen pro osobní a nákladní automobily, lodě, jachty, zemědělské stroje, jednorázové stroje apod. Základní popis SEVT300L je GSM/GPS/GPRS speciálně navržený lokátor pro monitorování

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Jednotka CU-08 TRACER

Jednotka CU-08 TRACER 1. Popis jednotky Jednotka CU-08 je zařízení, které pomocí GPS přijímače zjišťuje polohu automobilu, motocyklu nebo nákladu. Tuto polohu lze kdykoliv zjistit pomocí jednorázového SMS povelu, nebo může

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem?

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem? M U L T I F U N K Č N Í B E Z P E Č N O S T N Í S Y S T É M Finex REAL pro osobní i nákladní automobily a nemovitosti v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS AUTOALARM ATHOS pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS je novou generací zabezpečení vozidel, které v sobě spojuje řadu moderních technologií.

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémně citlivý (externí antény GPS i GSM) Možnost kompletního monitoringu provozu vozu Velmi kvalitní mapový

Více

GPS lokátor do auta. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu:

GPS lokátor do auta. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: GPS lokátor do auta Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi přesné zobrazení lokace Díky stálému napojení na baterii velmi rychlý start a zahájení monitoringu Množství užitečných funkcí s ovládáním

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více