GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD"

Transkript

1 GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD v02 eurosat

2 OBSAH Ovládání a nastavení Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu Ovládání výstupů Informace o stavu komunikačního modulu Odposlech interiéru vozidla (mikrofon) Test Informace o výpadku napájení Informace o poklesu napájecího napětí Signalizační LED Tísňové tlačítko Přepínač soukromá/služební jízda Identifikace řidiče DALLAS čip Bluetooth Tovární nastavení Základní technické charakteristiky Aplikace Kniha jízd..08 SMS příkazy přehled v02 eurosat

3 OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ Ovládání a nastavení komunikačního modulu se provádí zadáním SMS příkazů z mobilního telefonu a odesláním na telefonní číslo SIM karty umístěné v řídící jednotce komunikačního modulu PATRIOT IV. Při každém zadávání SMS příkazů je nutné zadat bezpečnostní kód <code>, který je z výroby nastaven na 1111 (např.ve tvaru #1111#). Po převzetí vozidla s instalovaným komunikačním modulem proveďte, dle níže uvedeného postupu, změnu továrně nastaveného bezpečnostního kódu (1111) na Váš nový osobní bezpečnostní kód. Pro tento kód zvolte čtyřmístnou kombinaci čísel, kterou si dobře zapamatujete nebo kterou již používáte pro jiné účely (např.platební karty apod.). 1/ Změna bezpečnostního kódu Pro změnu přístupového bezpečnostního kódu (továrně nastaveného na 1111) zadejte SMS příkaz ve tvaru : #<code>#code#<code1># (např. #1111#CODE#2222#) kde <code> je původní čtyřmístný bezpečnostní kód (továrně nastavený na1111) <code1> je nový čtyřmístný bezpečnostní kód DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : Váš nový čtyřmístný bezpečnostní kód si dobře zapamatujte!!!! 2/ Zadání telefonních čísel Pro správnou funkci komunikačního modulu je nutné zadat alespoň jedno telefonní číslo. Toto telefonní číslo je nezbytné pro oprávněnou hlasovou komunikaci s modulem a pro předání poplachové informace. Maximální počet pozic pro zadání telefonních čísel je 5. Pozice, které nebudou mít zadána telefonní čísla, budou ignorovány. Pro správnou funkci komunikačního modulu jak v ČR, tak v zahraničí, je nutné zadat telefonní čísla v mezinárodním formátu, např.: číslo země účastnické číslo Pro zadání telefonních čísel odešlete na telefonní číslo SIM karty umístěné v komunikačním modulu SMS zprávu ve tvaru: #<code>#<n>tel #<telcislo> #<a><b><c># (např. #1111#1TEL # #000#) <code> - čtyřmístný bezpečnostní kód <n> - pozice zadávaného telefonního čísla (1 5) <telcislo> - telefonní číslo v mezinárodním formátu (např ) <a> - jazyk pro zadávané tel.číslo (0 - čeština, 1 - angličtina, 2 francouzština, 3 němčina) <b> - způsob komunikace (0 SMS, 1 hlas, 2 SMS+hlas) <c> - druh doručovaných poplachů (0 všechny, 1 alarm, 2 napájení, 3 test, 4 emergency, 5 anténa GPS, 6 pokles napětí) Pokud nechcete měnit výrobní nastavení (označeno tučným písmem) doplňkových parametrů pro telefonní čísla, je možno zadat SMS zprávu ve zkráceném tvaru: #<code>#<n>tel #<telcislo> # (např. #1111#1TEL # #) Po provedení příkazu komunikační modul odešle potvrzující SMS s údaji o zadaných telefonních číslech na mobilní telefon, ze kterého byl příkaz odeslán, například ve tvaru : TEL1: :CZ,M0,A0 TEL2:Nezadano TEL3:Nezadano TEL4:Nezadano TEL5:Nezadano v02 eurosat

4 Výše popsaným postupem lze zadat zbývající 4 telefonní čísla. Pokud chcete ověřit, zda jste správně zadali jednotlivá telefonní čísla, zadejte SMS příkaz ve tvaru : #<code>#tel # (např. #1111#TEL #) Po provedení příkazu komunikační modul odešle SMS s údaji o zadaných telefonních číslech na mobilní telefon, ze kterého byl příkaz odeslán, například ve tvaru : TEL1: :CZ,M0,A0 TEL2:Nezadano TEL3:Nezadano TEL4:Nezadano TEL5:Nezadano Vymazání telefonního čísla lze provést zadáním SMS příkazu ve tvaru : #<code>#<n>tel ## (např. #1111#1TEL ##) kde <n> je pozice zadaného telefonního čísla (1 5) Po provedení příkazu komunikační modul odešle potvrzující SMS s údaji o zadaných telefonních číslech (místo vymazaného telefonního čísla bude uvedeno nezadáno) na mobilní telefon, ze kterého byl příkaz odeslán, např.ve tvaru : TEL1:Nezadano TEL2:Nezadano TEL3:Nezadano TEL4:Nezadano TEL5:Nezadano 3/ Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu Tato funkce slouží k vypnutí předávání poplachových hlášení. Tuto funkci doporučujeme použít zejména při servisních opravách vozidla, havárii, při poruše modulu atd. Pro zapnutí předávání poplachových hlášení zadejte SMS příkaz ve tvaru : #<code>#patrioton Pro vypnutí předávání poplachových hlášení zadejte SMS příkaz ve tvaru : #<code>#patriotoff kde <code> je bezpečnostní kód a je továrně nastaven na Po provedení příkazu komunikační modul odešle potvrzující SMS s údajem o zapnutí (vypnutí)na mobilní telefon, ze kterého byl příkaz odeslán, ve tvaru : PATRIOT zapnut (vypnut) 4/ Ovládání výstupů Komunikační modul PATRIOT IV obsahuje 3 nezávislé výstupy, kterými lze dálkově (pomocí SMS) ovládat například sirénu, blokaci motoru, nezávislé topení, apod. Upozornění: Ověřte u Vaší montážní firmy jaké výstupy máte zapojeny. Všechny výstupy lze ovládat pomocí SMS příkazů odeslaných na telefonní číslo komunikačního modulu ve tvaru : a/ zapnutí #<code>#<n>on (např. #1111#1ON) kde <code> je bezpečnostní kód (továrně nastaven na 1111) <n> je číslo požadovaného výstupu Po provedení tohoto příkazu modul provede spojení příslušného výstupu. b/ vypnutí #<code>#<n>off (např. #1111#1OFF) kde <code> je bezpečnostní kód (továrně nastaven na 1111) <n> je číslo požadovaného výstupu Po provedení tohoto příkazu modul provede rozpojení příslušného výstupu. c/ krátké sepnutí #<code>#<n>imp (např. #1111#1IMP) kde <code> je bezpečnostní kód (továrně nastaven na 1111) <n> je číslo požadovaného výstupu Po provedení tohoto příkazu modul provede krátké sepnutí (2s) příslušného výstupu v02 eurosat

5 Po provedení příkazu komunikační modul odešle potvrzující SMS na mobilní telefon, ze kterého byl příkaz odeslán, ve tvaru :Rele n Zapnuto (Vypnuto, Impuls) Upozornění : po zapnutí výstupu se výrazně zvýší odběr proudu komunikačního modulu. Blokace motoru pro ovládání blokace motoru je určen výhradně výstup č.3. Dle legislativy EU je blokování motoru možné jen pokud vozidlo není v pohybu. V praxi to znamená, že blokace motoru je aktivována až po vypnutí klíče zapalování a poté již vozidlo nelze opětovně nastartovat. Pro zapnutí blokace motoru (vozidlo nelze nastartovat) zadejte SMS příkaz ve tvaru : #<code>#3on (např. #1111#3ON) kde <code> je bezpečnostní kód (továrně nastaven na 1111). Pro vypnutí blokace motoru (vozidlo lze nastartovat) zadejte SMS příkaz ve tvaru : #<code>#3off (např. #1111#3OFF) kde <code> je bezpečnostní kód (továrně nastaven na 1111). 5/ Informace o stavu komunikačního modulu Pro zjištění stavu komunikačního modulu a poloze vozidla odešlete na telefonní číslo SIM karty umístěné v jednotce komunikačního modulu SMS ve tvaru : #<code>#status (např. #1111#STATUS) kde <code> je bezpečnostní kód a je továrně nastaven na 1111 Po provedení příkazu komunikační modul odešle SMS s informacemi o stavu a poloze vozidla na mobilní telefon, ze kterého byl příkaz odeslán, ve tvaru : Vozidlo v klidu (v pohybu) Alarm deaktivován (aktivován) Rele 1 ON Rele 2 OFF Rele 3 OFF GMT TIME: :16 N: E: SPEED:0 km/h Upozornění : pro zjištění stavu komunikačního modulu je nutné, aby bylo povoleno předávání poplachových hlášení (viz.kap.3). Informace o stavu vozidla Tato funkce testuje stav klíče zapalování ve vozidle. Jestliže je klíč zapalování v poloze ZAP, komunikační modul tento stav vyhodnotí v informaci o stavu komunikačního modulu jako Vozidlo v pohybu a pokud je klíč zapalování v poloze VYP, pak tento stav vyhodnotí v informaci o stavu komunikačního modulu jako Vozidlo v klidu. Informace o stavu autoalarmu Tato funkce testuje stav připojeného autoalarmu. V případě aktivovaného autoalarmu bude v informaci o stavu komunikačního modulu uvedeno Autoalarm aktivován, v případě deaktivovaného autoalarmu bude uvedeno Autoalarm deaktivován. Informace o poloze vozidla Tato funkce umožňuje zjistit aktuální polohu vozidla, ve kterém je nainstalován komunikační modul. 6/ Odposlech interiéru vozidla (mikrofon) Po vyvolání hlasového poplachového hlášení dojde současně s poplachovým hlášením Vozidlo narušeno na telefonní čísla zadaná dle kap.3 k automatickému zapnutí mikrofonu (odposlechu) ve vozidle. Zapnutí mikrofonu je signalizováno hlášením Odposlech zapnut v02 eurosat

6 K automatickému zapnutí mikrofonu (odposlechu) dojde i pokud zavoláte na telefonní číslo SIM karty umístěné v jednotce komunikačního modulu. Modul umožňuje hlasovou komunikaci pouze s telefonními čísly, která jsou v modulu zadána dle kap.2, ostatní telefonní čísla budou ignorována (nelze se jimi na modul dovolat). Zapnutí mikrofonu je signalizováno hlášením Odposlech zapnut. 7/ Test Test předávání poplachových SMS a hlasových hlášení modulu lze provést zasláním SMS příkazu na telefonní číslo SIM karty umístěné v kom. modulu ve tvaru : #<code>#test (např. #1111#TEST) kde <code> je bezpečnostní kód a je továrně nastaven na 1111 Po obdržení příkazu komunikační modul odešle SMS s potvrzením o zapnutí testu ve tvaru : Test zapnut. Poté se automaticky spustí poplachová sekvence. Tzn. jsou rozeslány, na telefonní čísla zadaná dle kap.3, SMS s textem a údajem o aktuální poloze vozidla ve tvaru: Kontrolni test GMT TIME: :16 N: E: SPEED:0 km/h a poté je předáno hlasové poplachové hlášení Kontrolní test a Odposlech zapnut na telefonní čísla zadaná dle kap.3. 8/ Informace o odpojení napájení Při odpojení napájení komunikační modulu předá poplachovou informaci na telefonní čísla zadaná dle kap.3 ve tvaru: Odpojeno napájení. Poznámka: pro správnou funkci hlášení o odpojení napájení je nutné, aby komunikační modul byl v zapnutém stavu (viz.kap.3). Upozornění: Komunikační modul je dodáván se záložním akumulátorem ve vybitém stavu. (po tuto dobu je omezena funkce záložního akumulátoru)!!! Nabíjení záložního akumulátoru se provádí pouze pokud je klíč ve spínací skříňce otočen do polohy ZAP (+15). Plného nabití je dosaženo cca za 150hod. Doporučujeme provést výměnu záložního akumulátoru vždy po 3 letech provozu. 9/ Informace o poklesu napájecího napětí Při poklesu napájecího napětí pod 10V na dobu delší něž 1 minuta komunikační modulu předá poplachovou informaci na telefonní čísla zadaná dle kap.3 ve tvaru: Pokles napětí. Funkce informuje uživatele o postupném vybíjení autobaterie (např. zapomenutá rozsvícená světla, apod.). 10/ Signalizační LED Slouží k ověření přítomnosti GSM signálu. LED nebliká pokud je vozidlo v pohybu (klíč zapalování v poloze ZAP) LED bliká pomalu přítomnost GSM signálu LED bliká velmi rychle nepřítomnost GSM signálu (modul ztratil schopnost komunikace) v02 eurosat

7 11/ Tísňové tlačítko Stisknutím tísňového tlačítka po dobu 1s (v případě nouze) dojde k přenosu poplachové informace: Stav nouze vozidla přednostně na páté telefonní číslo. Potom komunikační modul pokračuje v přenosu této poplachové informace na ostatní zadaná telefonní čísla - standardně od prvního telefonního čísla. 12/ Přepínač soukromá/služební jízda (pouze pro aplikaci Kniha jízd) Tento přepínač lze využít pouze pro aplikaci Kniha jízd za účelem rozlišení druhu jízdy soukromá/služební. Kontrolu funkčnosti přepínače lze provést následujícím způsobem: přepněte přepínač soukromá/služební jízda do polohy soukromá jízda (pozice s ) a po zapnutí klíče zapalování se signalizační LED rozsvítí na 30s. 13/ Identifikace řidiče DALLAS čip (pouze pro aplikaci Kniha jízd -není součástí sady) Pro využití funkce identifikace řidiče (určeno pouze pro aplikaci Kniha jízd) je nutné objednat sadu DALLAS, která se skládá z čtečky DALLAS a identifikačního čipu DALLAS. Pro ověření správné funkce přiložte čip do čtečky signalizační LED se rozsvítí na 6s identifikace je v pořádku. 14/ Bluetooth Komunikační modul PATRIOT IV je standardně vybaven jednotkou Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci s externím GPS navigačním zařízením. Pro spárování se zařízením (PDA, mob.telefon), které využíváte pro navigaci a které umožňuje bluetooth komunikaci, použijte párovací kód Tento kód je továrně nastaven v bluetooth jednotce komunikačního modulu PATRIOT IV a nelze jej měnit. Komunikační modul PATRIOT IV předává navigační GPS data v protokolu NMEA 0183 následující informační pakety: GLL,GSA,GSV,VTG,ZDA,RMC,GGA. Komunikační rychlost přenosu je 9600 bauds. Před zakoupením navigačního SW (pro PDA, mob.telefon) se u jeho dodavatele informujte, zda umožňuje využití některého z výše uvedených informačních paketů. 15/ Tovární nastavení Komunikační modul PATRIOT IV je dodáván v tomto továrním nastavení: bezpečnostní kód - <code> volba jazyka 0 - čeština nejsou zadána žádná telefonní čísla - TEL 1 5 :Nezadáno jazyk pro zadávané tel.číslo 0 čeština způsob komunikace 0 SMS druh doručovaných poplachů 0 všechny výstupy 1 3 vypnuty Relé 1 3 Vypnuto 16/ Základní technické charakteristiky : Rozsah napájecího napětí : 9 až 24V ss Odběr v klidovém stavu : 19 ma (střední hodnota) Rozsah pracovních teplot : -25 C až +55 C Pásmo : GSM Tri-band 900/1800/1900 MHz Rozměry (dxšxv) : 125 x 80 x 35mm Váha : 160g v02 eurosat

8 17/ Aplikace Kniha jízd Komunikační modul PATRIOT IV lze kromě funkcí zabezpečení (přenos poplachových a doplňkových informací) využít i pro záznam dat o pohybu vozidla elektronickou knihu jízd. Je možno použít dva druhy přenosu dat : a/ GPRS přenos dat Jednotka Patriot IV je ON-LINE připojena pomocí GPRS na server, tzv. Úložiště dat provozované společností F&B Company. Data o jízdě a poloze vozidla jsou přenášena ON-LINE na server, kde jsou ukládána do databáze. V případě výpadků spojení jsou data uložena v paměti jednotky 1Mb (cca km) a po úspěšném automatickém znovu navázání spojení jsou přenesena na server. V jednotce Patriot IV je SIM karta s tarifem podporujícím GPRS přenos. Uživatel je svou klientskou aplikací (SW Kniha jízd) prostřednictvím sítě Internet připojen k serveru Úložiště dat zabezpečeným spojením. Klientský SW automaticky přenáší (synchronizuje) data do databáze uživatele, kde jsou zpracována a využita pro sestavení Knihy jízd a zobrazení ON-LINE polohy. Jako klientská aplikace je využit SW Kniha jízd od verze 4.9c doplněná o internetové komunikační rozhraní. b/ CSD přenos dat (GSM modem) Při jízdě (pohybu) vozidla, ve kterém je komunikační modul instalován, se automaticky ukládají údaje o poloze vozidla z jednotky GPS do interní paměti modulu 1Mb (cca km). Tato data lze pomocí CSD (GSM modemu) přenést do PC (viz. následující schéma) a dále s nimi pracovat pomocí softwaru KNIHA JÍZD. Informace o pohybu vozidla jsou pak zobrazeny v digitální mapě a jednotlivé jízdy vozidla jsou přehledně uloženy v knize jízd v02 eurosat

9 Klientský SW Kniha jízd pracuje s SQL databází a je dodáván ve verzi jednouživatelské i ve verzi síťové. Pomocí SW Kniha jízd je možno analyzovat jednotlivé jízdy a provoz vozidel (max.rychlost, ujetou vzdálenost, čas jízdy, ), rozlišovat soukromou a služební jízdu, zobrazit on-line polohu vozidel na mapě. Propojením se systémem platebních karet CCS lze sledovat a analyzovat spotřebu pohonných hmot. Pomocí dodatečně instalovaného Dallas čipu lze identifikovat řidiče. Součástí základní verze SW Kniha jízd jsou mapové podklady České republiky 1 : Je možno dokoupit mapové podklady CZ s rozlišením do ulic případně mapy Evropy. Údaje ze SW Kniha jízd lze exportovat v datové formě a lze je dále zpracovat v účetních a daňových systémech. Pro provoz systému s využitím GPRS jsou na uživatele kladeny následující požadavky: - nainstalovaný klientský SW Kniha jízd s mapovými podklady - připojení k síti Internet - instalovaná jednotka Patriot IV ve vozidle - v jednotce Patriot IV vložena SIM karta s podporou GPRS ( konzultujte s Vaším operátorem) - odeslat vyplněný aktivační formulář na Zákaznickou linku fax v případě požadavku na ON-LINE lokalizaci v zahraničí je nutné instalovat Modem Pro provoz systému s využitím CSD data jsou na uživatele kladeny následující požadavky: - nainstalovaný klientský SW Kniha jízd s mapovými podklady - instalovaná jednotka Patriot IV ve vozidle - v jednotce Patriot IV vložena SIM karta s aktivovanými datovými službami CSD - instalován Modem SIEMENS MC35i, MC39i, ES 75, MC45 nebo SONY-ERICSSON GC85,GC89. - v modemu vložena SIM karta s aktivovanými datovými službami CSD v02 eurosat

10 SMS PŘÍKAZY - PŘEHLED PŘÍKAZ FUNKCE ODPOVĚĎ #<code>#code#<code1># Změna bezp.kódu Kód je xxxx. #<code>#<n>tel #<telcislo> #<a><b><c># #<code>#tel # #<code>#<n>tel ## #<code>#patrioton #<code>#patriotoff #<code>#<n>on #<code>#<n>off #<code>#<n>imp #<code>#status #<code>#test Zadání tel.čísel Ověření zadání tel.čísel Vymazání tel.čísla Zapnutí a vypnutí přenosu poplachu Ovládání výstupů Informace o stavu kom.modulu Test TEL1: :CZ,M0,A0 TEL2:Nezadano TEL3:Nezadano TEL4:Nezadano TEL5:Nezadano TEL1: :CZ,M0,A0 TEL2:Nezadano TEL3:Nezadano TEL4:Nezadano TEL5:Nezadano TEL1:Nezadano TEL2:Nezadano TEL3:Nezadano TEL4:Nezadano TEL5:Nezadano PATRIOT zapnut (vypnut) Rele n Zapnuto (Vypnuto, Impuls) Vozidlo v klidu (v pohybu) Alarm deaktivován (aktivován) Rele 1 ON Rele 2 OFF Rele 3 OFF GMT TIME: :16 N: E: SPEED:0 km/h Kontrolni test GMT TIME: :16 N: E: SPEED:0 km/h v02 eurosat

11 v02 eurosat

12 v02 eurosat

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS AUTOALARM ATHOS pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS je novou generací zabezpečení vozidel, které v sobě spojuje řadu moderních technologií.

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor LA GPS Lokalizátor Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž u 3 Konfigurace u 4 1. Konfigurace vstupů a výstupů u (pouze pro montážníky) 5 2. Zadání telefonních čísel autorizovaných pro poplachová SMS 5 a ovládání

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R-02-1207*00 GPS Lokalizátor

www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R-02-1207*00 GPS Lokalizátor www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R-02-1207*00 GPS Lokalizátor OBSAH Obsah 2 Úvod 3 Montáž 4 Schéma zapojení 4 Upozornění 5 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Změna bezpečnostního kódu 6 2. Konfigurace

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor Obsah Obsah 3 Úvod 4 Montáž GPS lokalizátoru do vozidla 4 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Konfigurace přepnutí relé při vyhlášení alarmu 6 2. Zadání autorizovaných

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ YELLOW: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA 2.1.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10 Instalační návod Ver. 02_cz OBSAH 1 POPIS... 3 1.1 ÚVODEM...3 1.2 POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ...3 2 ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD (EKJ)...4 2.1 FUNKCE ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD...4 2.1.1 Automatická kniha jízd...4

Více

Instalační návod. Ver. 02_cz

Instalační návod. Ver. 02_cz Instalační návod Ver. 02_cz 24.10.2013 OBSAH 1 POPIS... 3 1.1 ÚVODEM... 3 1.2 POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ... 3 2 ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD (EKJ)... 4 2.1 FUNKCE ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD... 4 2.1.1 Automatická

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

DEFEND Locator Fleet NÁVOD NA POUŽITÍ

DEFEND Locator Fleet NÁVOD NA POUŽITÍ DEFEND Locator Fleet NÁVOD NA POUŽITÍ Rev. 1/2011 Obsah: Popis zařízení Defend Locator... 2 Hlavní funkce verze Fleet:... 3 Volitelné funkce výrobku... 3 Správa dat... 3 Zjištění polohy vozu pomocí SMS

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémně citlivý (externí antény GPS i GSM) Možnost kompletního monitoringu provozu vozu Velmi kvalitní mapový

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2221 (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. ZÁKLADNÍ PYNY 1.1 Přednastavené komunikační prostředky 2. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM CONNEX: ZÁKAZNICKÁ

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

GL300 Uživatelský a programovací návod

GL300 Uživatelský a programovací návod GL300 Uživatelský a programovací návod www.auto-gps.eu www.eurosat.cz GL300 rev. 1.0 1 www.eurosat.cz revize 1.0-10.7.2013 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

GPS lokátor EXCLUSIVE

GPS lokátor EXCLUSIVE GPS lokátor EXCLUSIVE Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi kvalitní přenosný lokátor Možnost připojení na externí baterii s výdrží až 40 dní Velmi kvalitní mapový podklad s možností změny nastavení

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více