SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY"

Transkript

1 SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Kontaktní snímače teploty Bezkontaktní snímače teploty

2 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt termočlánky odporové snímače termistory polovodičové snímače

3 TERMOČLÁNKY Termoelektrický jev (Seebeckův jev) 1821 německý fyzik Thomas Johann Seebeck přeměna teplotního gradientu přímo na elektrické napětí řádověµv na C studený konec kov 1 termoelektrický koeficient α 1 elektrické napětí teplota t 1 teplota t kov 2 termoelektrický koeficient α 2 2 zjednodušeně platí U = α 1 (t 1 -t 2 )-α 2 (t 1 -t 2 ) pro větší rozsah teplot závislost není lineární každé spojení dvou vodičů z různých materiálů vytvoří termočlánek výsledné napětí je úměrné nikoliv teplotě ale rozdílu teplot na koncích vodičů

4 TERMOČLÁNKY v praxi se používá několik osvědčených kombinací materiálů jednotlivé kombinace - typy se označují se písmeny každý typ je vhodný pro jiný rozsah teplot snaha o maximálně lineární průběh v daném rozsahu

5 TERMOČLÁNKY barevné značení

6 TERMOČLÁNKY parazitní termočlánek A-C kov A neznámá teplota okolí nesprávná zapojení!!!!!!!! kov B Připojovací vedení =kov C měření napětí parazitní termočlánek B-C místo měření teploty termočlánek A-B parazitní termočlánek A-C neznámá teplota okolí kov A kov B měření napětí uvnitř přístroje vodiče = kov C místo měření teploty termočlánek A-B parazitní termočlánek B-C

7 TERMOČLÁNKY kov A historie kov C kov B kov A měření napětí místo měření teploty termočlánek A-B termočlánek A-B na přesně definované teplotě voda + tající led 0 C shodný parazitní termočlánek A-C v každé větvi parazitní term. napětí se vzájemně odečte kov A kov B současnéřešení kompenzace studeného konce měření napětí místo měření teploty termočlánek A-B elektronický obvod měří teplotu v místě parazitních termočlánků upravuje napětí tak, aby eliminoval vliv parazitních trmočlánků kompenzátor buď pro konkrétní typ termočlánku univerzální programovatelný je třeba nastavit typ připojeného termočlánku

8 TERMOČLÁNKY mnoho různých provedení od holé dráty až po zapouzdřené sondy výběr typu dle rozsahu teplot lze dosáhnout i velmi miniaturních rozměrů snímače detaily např. na

9 TERMOČLÁNKY celé vedení i konektory musí být z materiálů termočlánku důležitý materiál izolace vodičů může ovlivnit použitelnost teplotní rozsah detaily např. na

10 TERMOČLÁNKY vždy je nutno řešit zapojení studeného konce dnes nejčastěji elektronický kompenzátor zároveň může být integrován i zesilovač, linearizace charakteristiky typ kompenzátoru musí odpovídat typu termočlánku detaily např. na

11 ODPOROVÉ SNÍMAČE využívají závislost odporu na teplotě R = R 0 (1 + α t) kde R 0 je odpor při 0 C α je teplotní součinitel t je rozdíl skutečné teploty od 0 C pro větší rozsahy teplot platí složitější nelineární závislost lze využít různých materiálů (nikl, měď) ale prakticky výhradně se používá platina dlouhodobá stabilnost, odolonost proti vlivům prostředí ovlivňujících odpor záleží na čistotě použité platiny jedny z nejpřesnějších snímačů teploty

12 ODPOROVÉ SNÍMAČE praktické provedení platinový drátek navinutý na keramické nebo skleněné tělísko typická používaná hodnota odporu při 0 C je 100Ω tyto snímače se běžně označují jako PT100 někdy i jiná hodnota odporu ( 50, 200, 500, 1000 a 2000Ω)

13 ODPOROVÉ SNÍMAČE mnoho různých typů provedení detaily např. na

14 ODPOROVÉ SNÍMAČE zapojení dvouvodičové třívodičové čtyřvodičové kompenzace odporu přívodního vedení detaily např. na PT 100 zesilovač různé provedeníčidel PT100 (2,3,4 vodiče) různé provedení odpovídajícívh zesilovačů záleží na požadované přesnosti

15 ODPOROVÉ SNÍMAČE široká nabídka zesilovačů možná linearizace charakteristiky detaily např. na eventuelně lze použít jakýkoliv obvod schopný vyhodnotit změnu odporu (můstek) potřeba minimalizovat proud snímačem možná chyba ohřátím snímače protékajícím proudem

16 TERMISTORY vyrobeny práškovou technologií ze směsi oxidů kovů změna odporu s teplotou může být kladná (pozistor) i záporná (negastor) velmi nelineární závislost omezený teplotní rozsah cca -50 C až 150 C velice příznivá cena R teplota

17 Experimentální metody přednáška TERMISTORY různá praktická provedení detaily např. na zapojení: obdobné jako u PT100 vyhodnocení změny odporu (můstek) nutno počítat s nelinearitou speciální (jednoúčelové) přístroje - linearizace

18 POLOVODIČOVÉ SNÍMAČE Experimentální metody přednáška 10 využívají teplotní závislosti voltampérové charakteristiky P-N přechodu lehce nelineární průběh z hlediska zapojení se jeví jako teplotně závislý odpor omezený teplotní rozsah cca -50 C až 150 C velmi příznivá cena

19 POLOVODIČOVÉ SNÍMAČE Experimentální metody přednáška 10 praktické provedení součástka využívá spíše jako měřicíčidlo jednoúčelových přístrojů lze i zabudovat do sondy

20 10.2. BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímá se bezdotykově infračervené vyzařování měřeného objektu princip měření bodové snímače plošné snímače -termokamery

21 PRINCIP BEZKONTAKTNÍHO SNÍMAČE TEPLOTY měří infračervené záření vyzářené sledovaným objektem důležitá kriteria zorný úhel (velikost sledovaného objektu a vzdálenost) emisivita povrchu sledovaného objektu vliv okolního prostředí (odražené záření jiných zdrojů, pohltivost atmosféry) emisivita = poměr vyzářené energie konkrétního povrchu při dané teplotě k energii vyzářené ideálněčerným tělesem při shodné teplotě čím lesklejší objekt, tím nižší emisivita obtížné (nemožné) měření touto metodou

22 BODOVÉ BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY měří povrchovou teplotu v jednom bodě běžný rozsah od cca 20 C až do 1600 C běžná odezva v řádech desítek milisekund (specielní provedení i jednotky ms) lze použít pro pevné i kapalné látky vzdálenost čidla od povrchu a průměr měřeného bodu: pevně dané nastavitelné pomocí optiky praktické provedení čidla pro pevné zabudování většinou integrovaná elektronika, standardní výstup 0-10V nebo 4-20mA ruční přístroje často s laserovým zaměřovačem pro snadné určení měřeného místa display pro zobrazení hodnoty, možnost uložení dat, přenosu do PC,

23 BODOVÉ BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY detaily např. na

24 PLOŠNÉ SNÍMAČE TEPLOTY -TERMOKAMERY měří povrchovou teplotu v ploše běžný rozsah od cca -20 C až do 1000 C snímková frekvence stovky Hz široká škála rozlišení (320x240, 640x480 bodů, ) přenos dat do PC pomocí USB, software pro vizualizaci a zpracování vzdálenost čidla od povrchu a rozměr měřené plochy: většinou nastavitelné pomocí optiky praktické provedení kamera pro pevné zabudování + PC pro vizualizaci ruční přístroje integrovaný display pro zobrazení možnost uložení dat, přenosu do PC,

25 PLOŠNÉ SNÍMAČE TEPLOTY -TERMOKAMERY kamera pro pevné zabudování + PC pro vizualizaci detaily např. na

26 PLOŠNÉ SNÍMAČE TEPLOTY -TERMOKAMERY přenosný ruční přístroj detekce provozních stavů měření úniků tepla

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD)

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) ING. LEOŠ KOUPÝ MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) KONTROLA STAVU SPD PŘI REVIZI LPS DLE ČSN EN 62305-4 1 ÚVOD Během posledních několika let můžeme sledovat tak rychlý rozvoj elektroniky, jaký během předchozích

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více