Harmonogram aktivít publicity v roku 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonogram aktivít publicity v roku 2011"

Transkript

1 ITMS kód : cieľ Konvergencia , / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Návrh harmonogramu aktivít publicity národného Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Návrh aktivít publicity vychádza zo zmlúv o poskytnutí NFP č. OPV/17/2009 a č. OPV/18/2009, schváleného podrobného opisu a schváleného rozpočtu, kapitoly 1.6, položky pre obidva ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Navrhovaný harmonogram rešpektuje ciele a pozitívnu prezentáciu výsledkov, ako aj zabezpečenie informovanosti širokej odbornej a laickej verejnosti o národnom projekte. Zámerom je včas a presne informovanosť školy a školské zariadenia, odbornú školskú verejnosť, resp. vybrané cieľové skupiny o ponuke akreditovaných vzdelávacích programov, úspešných aktivitách a výsledkoch (plnenie merateľných ukazovateľov). Harmonogram aktivít publicity v roku 2011 Manažovanie aktivít publicity I. Tvorba a prerokovanie Podrobnej koncepcie MŠVVaŠ SR publicity na RO MŠVVaŠ SR, odbore masmediálnej politiky a jej schválenie GR I. Príprava nového rozpočtu pre publicitu + I Príprava podkladov na povinnú publicitu produktov (označovanie materiálu zakúpeného do ) Participácia na produktoch publicity s víťazmi VO, MŠVVaŠ SR, GR, projektový manažér oddelenie, manažér PR oddelenie, manažér PR, víťazi VO +I Vytvorenie tímu siedmich regionálnych manažérov publicity RP Manažér a PR

2 ITMS kód : cieľ Konvergencia , / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť I Spracovanie dizajnového návrhu na predmety, letáky, plagáty a označovacie materiály propagačné účely I Návrh distribúcie propagačných materiálov do regionálnych kancelárií a cieľovej skupine a vybraných aktivít Celý rok Vytváranie siete partnerských médií Celý rok Kontrola dodržiavania zásad publicity a informovanosti v regionálnych kanceláriách a na vzdelávacích podujatiach Štvrťročne Informovanie o aktivitách publicity na rokovaniach manažmentu Štvrťročne Príprava podkladov do monitorovacej správy Mesačne Poskytovanie aktuálnych MŠVVaŠSR, informácií o realizácii podľa požiadaviek médií a pokynov odboru masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 211/2000 o poskytovaní informácií Štvrťročne Analýza aktuálneho stavu realizácie v kontexte publicity Interná komunikácia R s manažérmi a koordinátormi aktivít o spracovaní podkladov pre publicitu Dokumentaristika RP regionálnych aktivít a grafik a manažéri centrálnych a regionálnych kancelárií GR, manažér monitoringu MŠVVaŠ SR

3 ITMS kód : cieľ Konvergencia , / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť I + Prezentácia katalógu nových akreditovaných vzdelávacích programov (len ponuka v rámci NP PKR) Publicita elektronickej verzie katalógu v školách a školských zariadeniach Aktualizovanie informácií o projekte na projektovom portáli, webe a MŠVVaŠ SR Printové médiá, manažér PR Mesačne + I Internet Tlačové správy pre TASR, SITA Vypracovanie návrhu spolupráce s Pedagogickými rozhľadmi a Učiteľskými novinami (pravidelná bezplatná rubrika o projekte) Dohody o spolupráci na prezentácii v pedagogických periodikách: Pedagogické rozhľady Naša škola, Pán učiteľ, Publicita v komerčných časopisoch Príspevky do regionálnych novín, MŠVVaŠ SR, manažér Aktualizovanie informácií o projekte na webovej stránke Aktualizovanie informácií o publicite na intranete, IKT oddelenie

4 ITMS kód : cieľ Konvergencia , / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Dohody o mediálnej spolupráci s internetovými portálmi Publicita na portáli, manažér portálu Analýza spokojnosti klientov so vzdelávacími aktivitami, manažér publicity, regionálni, koordinátori aktivít I + TV Mediálna prezentácia názorov pedagogických osobností o význame vzdelávania v projekte PKR Video reportáže a prezentácie z podujatí sprístupnené na webe Fotografie z aktivít na webe, Verejné obstarávanie (VO)-služba, VO-služba, Oddelenie IKT/GR I Spracovanie podkladov na verejné obstarávanie internetová a TV reklama Príprava scenára video reportáží z projektových aktivít Realizácia video reportáží v jednotlivých regiónoch SR Interview s účastníkmi aktivít Interview s manažmentom a koordinátormi aktivít Realizácia reklamnej kampane SR+BA RP, VO-služba, regionálni

5 ITMS kód : cieľ Konvergencia , / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Prezentácia v magazínoch a publicistických reláciách Prezentácia v spravodajských reláciách TV Diskusné fórum v regionálnych TV Rozhlas, manažér, manažér, manažéri Tlačové konferencie Príprava podkladov na verejné obstarávanie na rozhlasovú kampaň Príprava scenára reklamy pre rozhlas Realizácia reklamnej kampane v rozhlase Prezentácia v magazínoch a publicistických reláciách Diskusné fórum v regionálnych rádiách SR, oddelenie GR Víťaz VO a koordinátori odborných aktivít a koordinátori odborných aktivít TK na MŠVVaŠ SR MŠVVaŠ SR, MŠVVaŠ SR 1x ročne Regionálne TK RP Workshop o projekte Konferencia Konferencia I. + Komplexná publicita, manažér konferencie

6 ITMS kód : cieľ Konvergencia , / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Propagačné materiály + I + VO, návrh dizajnu, distribúcia Víťaz VO, grafik Označenie Tlač a distribúcia označovacích materiálov publicity do regionálnych kancelárií Dodávateľ, oddelenie GR Zabezpečenie označenia predmetov logami podľa pokynov riadiaceho orgánu Bratislava PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD., manažérka publicity

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2009

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2009 Roční komunikační plán OP TP pro rok 9 Květen 9 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...7 4. DRUHY KOMUNIKACE...8 5. MEDIÁLNÍ PROSTŘEDKY...9

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ. nabídka produkčních a mediálních služeb

PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ. nabídka produkčních a mediálních služeb HOLD Production, s.r.o. Praha 8, Na Rokytce 1032 Liberec III, Mrštíkova 399/2a Tel.: 602 404 692, 724 135 671 PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ nabídka produkčních a mediálních služeb Ve spolupráci s

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW

ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW 25. října 2013 Parkhotel Plzeň GALAVEČER PLNÝ MÓDY A ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ CHOREOGRAFIE: PETR ČEJKA PŘEDSTAVENÍ SHOW Módní přehlídky luxusních značek v choreografii Petra

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vycházíkaždý pátek v Lidových novinách užvíce než15 let. Prostřednictvím významných novinářských osobnostía pozoruhodných

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ?

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ? Snímka 1 www.migration4media.net PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI Migration Awareness Programme Poeple in Need Fórum integrácie platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov 1. října 2013

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Druhy medializace a propagace Tištěná forma : Propagační materiály, plakáty, letáky, bannery Pravidelné okénko v radničním Chrudimském zpravodaji Evaluační dotazníky

Více

CENA 8.000. Cena zahrnuje:

CENA 8.000. Cena zahrnuje: CENA 8.000 Ohlášení inzerce o velikosti 1,5 x 1,5 m na 6 big board plakátech Ohlášení inzerce o velikosti 0,8 x 1 m na 14 billboard plakátech Zveřejnění logotypu o B1 200 kusů (postavení v EU a ČR) o Leták

Více

Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010

Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010 Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010 Základní informace k projektu Termín realizace a financování projektu

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Nedokonalá prázdnota: Uväznenie kvarkov a štruktúra vákua kvantovej chromodynamiky

Nedokonalá prázdnota: Uväznenie kvarkov a štruktúra vákua kvantovej chromodynamiky Nedokonalá prázdnota: Uväznenie kvarkov a štruktúra vákua kvantovej chromodynamiky Štefan Olejník Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov Fyzikálny ústav SAV Bratislava Dokonalá prázdnota takže se vlastně

Více

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce - nabí dka spolupra ce spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého

Více

Individuální projekty IGA na AF MENDELU z pohledu úspěšného řešitele

Individuální projekty IGA na AF MENDELU z pohledu úspěšného řešitele Individuální projekty IGA na AF MENDELU z pohledu úspěšného řešitele SEMINÁŘ A WORKSHOP Podávání a realizace projektů IGA na AF MENDELU, 1. 10. 2012 Projekt OP VK: Excelence doktorského studia na AF MENDELU

Více

L Rozhodnutí o udělení licence

L Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.c2, http:7avww.rrtv.cz Účastník řízení: STAR - MONT Pardubice, s.r.o.

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

STŘEDNÍ ČECHY ON-LINE (část Internet)

STŘEDNÍ ČECHY ON-LINE (část Internet) 1 1 2 STŘEDNÍ ČECHY ON-LINE (část Internet) Projekt realizovaný Středočeským krajem v rámci Společného Regionálního Operačního Programu Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

Kdo jsme? patříme k největším, nejznámějším a nejnavštěvovanějším svatebním portálům s průměrem 1000 návštěv denně

Kdo jsme? patříme k největším, nejznámějším a nejnavštěvovanějším svatebním portálům s průměrem 1000 návštěv denně Kdo jsme? Svatby.cz je svatební informační portál, který již 14 let nabízí nevěstám informace i obrazové inspirace, které pomáhají při svatebních přípravách. jsme nejstarší SVATEBNÍ PORTÁL v České republice

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Aktivity krajské destinační společnosti

Aktivity krajské destinační společnosti Aktivity krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Obchodní společnost zřízená Moravskoslezským krajem Zpracoval(a): David Karčmář Datum: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 14.5.2015

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Obsah: přehled realizovaných aktivit v R1/P1 dle činností ve schváleném projektu přehled realizovaných aktivit v R1/P2 dle činností ve schváleném projektu

Více

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Ivan Hanzlík, EEA ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2013 Praha 28.11.2013 Pojem Workflow Automatizovaný proces Abstrakce/popis pracovní činnosti,

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance.

Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance. Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance. 1. Identifikační údaje zadavatele: Česká republika - organizační

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Český rozhlas Plus Když chcete vědět víc

Český rozhlas Plus Když chcete vědět víc Český rozhlas Plus Když chcete vědět víc od 2. listopadu 2015 Český rozhlas Plus Jediná stanice mluveného slova Pro náročné publikum, které má zájem o hlubší informace, analýzy a publicistiku NE Radiožurnál

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

MeteoTV. televizní informační kanál o počasí

MeteoTV. televizní informační kanál o počasí MeteoTV televizní informační kanál o počasí Informace o počasí počasí jak ho neznáte jedna z nejvyhledávanějších informací vůbec potřebná pro veškeré oblasti lidského života práce, sport, doprava, zdraví,

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Globalistika Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420 731 505 363 E-mail: jaroslav.vencalek@osu.cz Študijný program:

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

foto Branislav Šimončík

foto Branislav Šimončík foto Branislav Šimončík CZECHOSLOVAK TOPMODEL 2015 Czechoslovak TopModel 2015 je soutěž agentury Czechoslovak Models. Jejím cílem je nalézt nové tváře pro modeling. S outěž vyvrcholí na podzim 2015 finálovým

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Závěrečná technická monitorovací zpráva

Závěrečná technická monitorovací zpráva Číslo projektu: Závěrečná technická monitorovací zpráva Program Iniciativy Společenství EQUAL Akce 3 1. Základní identifikační údaje: Název příjemce: Název projektu: Název rozvojového partnerství: Zahájení

Více

Marketing pro partnery muzea

Marketing pro partnery muzea Marketing pro partnery muzea Agrománie v praxi! www.zemedelske-muzeum.cz Kdo jsme? Nové moderní zážitkové muzeum pro celou rodinu! Poznání zde prochází všemi smysly. Zábava pro všechny věkové kategorie.

Více

eventová a reklamní agentura představení

eventová a reklamní agentura představení eventová a reklamní agentura představení Eventon je neformální sdružení profesionálu ve svých oborech. Hlavní výhoda spolupráce s námi je spojení zkušeností z oborů event managementu, komunikace, médií

Více

CRR ČR, pobočka Střední Morava PUBLICITA. Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010

CRR ČR, pobočka Střední Morava PUBLICITA. Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010 CRR ČR, pobočka Střední Morava OPPS SR-ČR 2007 2013 PUBLICITA Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010 Jeremenkova 40B. 779 00 Olomouc tel.: +420 587 337 701-9 e-mail: strednimorava@crr.cz www.crr.cz

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Oddíl 28 - Výroba strojů a zařízení j. n.

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Oddíl 28 - Výroba strojů a zařízení j. n. SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Oddíl 28 - Výroba strojů a zařízení j. n. 1 ZADÁNÍ PROJEKTU 9 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 9 1.2 PŘEDMĚT ČINNOSTI A VÝROBNÍ PROGRAM 9 1.2.1 Předmět činnosti 9 1.3 VÝROBNÍ PROGRAM

Více

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Zpracoval: Martin Ander a Tomáš Průša Předkládá: Tomáš Průša Smyslem Hlavní kanceláře SZ je zajišťovat

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více