Príloha č. 2. Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ. Operačný program Životné prostredie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príloha č. 2. Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ. Operačný program Životné prostredie"

Transkript

1 Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ Operačný program Životné prostredie

2 Úvod Informácie o Operačnom programe Životné prostredie musia byť široko odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám, vrátane detailných informácií o nenávratných finančných príspevkoch z OPŽP. Dôraz je pritom kladený na čo najširšiu publicitu informácií o finančných možnostiach ponúkaných spoločným financovaním EÚ a SR prostredníctvom OP ŽP. Podľa článku 8 vykonávacieho nariadenia je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o podpore zo ŠF a KF, ktorá mu bola poskytnutá, pričom opatrenia na informovanie verejnosti musia zahŕňať minimálne prvky uvedené v článku 9 vykonávacieho nariadenia. RO pre OPŽP rozšíril zadefinované minimálne povinné prvky uvedené v článku 9 vykonávacieho nariadenia o štandardy súvisiace s používaním vyhlásenia (sloganu) a loga OPŽP a tieto sú zadefinované v Manuáli pre informovanie a publicitu OPŽP, ktorého prílohou č. 2 je dokument Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ. Tento dokument má napomôcť prijímateľom pri príprave všetkých druhov tabúľ a pri realizovaní požiadaviek súvisiacich so zabezpečením požiadaviek informovania a publicity o poskytnutej pomoci z OPŽP.

3 2 400 Vizualizácia Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) Veľkosť veľkoplošnej reklamnej tabule je min x 1500 mm, a to v závislosti od výšky spolufinancovania z OPŽP a charakteru projektu, odporúčame však 5100 x 2400 mm. Náhľad návrhu vzoru vizualizácie veľkoplošnej reklamnej tabule pre projekt financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj: VZOR ILUSTRÁCIE TABULE rozmer 5100 x 2400 mm : mm Toto je len slepý podnadpis projektu Toto je len slepý text... Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Dátum začatia realizácie projektu: Celkové investičné náklady: Dátum ukončenia realizácie projektu: NFP (EÚ+ŠR): Ilustračná fotografia projektu Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Náhľad návrhu vzoru vizualizácie veľkoplošnej reklamnej tabule pre projekt financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie mm Toto je len slepý podnadpis projektu Toto je len slepý text... Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie. Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Dátum začatia realizácie projektu: Dátum ukončenia realizácie projektu: Celkové náklady: NFP (EÚ+ŠR): Ilustračná fotografia projektu Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

4 2 500 Náhľad návrhu vzoru vizualizácie informačného panelu pre projekt financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj: VZOR ILUSTRÁCIE TABULE rozmer 2500 x 1500 mm : mm Toto je len slepý podnadpis projektu Toto je len slepý text... Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Dátum začatia realizácie projektu: Dátum ukončenia realizácie projektu: Celkové náklady: NFP (EÚ+ŠR): Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Názov (logo) Názov (logo) Názov (logo) prijímateľa prijímateľa prijímateľa

5 300 Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) Náhľad návrhu vzoru vizualizácie ilustrácie informačnej tabule pre projekt financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj: Veľkosť: 200 mm x 300 mm Materiál: leštený kameň, sklo, bronz a pod. (inverzná varianta) 200 mm Štátny znak SR Prehlásenie zdôrazňujúce prínos podpory EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie Znak MŽP SR Logo OPŽP Vlajka (symbol) EÚ s odkazom na EÚ Odkaz na príslušný fond - záväzný text Toto je len slepý podnadpis projektu Toto je len slepý Názov projektu Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Stručná informácia o projekte Dátum začatia realizácie projektu: Dátum ukončenia realizácie projektu: Celkové náklady: NFP (EÚ+ŠR): Druh projektu: Investičný / Národný projekt podporený z OPŽP Začiatok a koniec realizácie projektu Výška poskytnutých finančných prostriedkov Druh projektu (investičný projekt / národný projekt) RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR Odkaz na Riadiaci orgán pre OPŽP

6 300 Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) Náhľad návrhu vzoru vizualizácie informačnej tabule pre projekt financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj: Veľkosť: min 200 mm x 300 mm Materiál: plast, samolepka pre vonkajšie použitie a pod. 200 mm Štátny znak SR Prehlásenie zdôrazňujúce prínos podpory EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie Znak MŽP SR Logo OPŽP Vlajka (symbol) EÚ s odkazom na EÚ Odkaz na fond - záväzný text Toto je len slepý podnadpis projektu Toto je len slepý Názov projektu Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Stručná informácia o projekte s dôrazom na jeho príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Stručná informácia o projekte Dátum začatia realizácie projektu: Začiatok a koniec realizácie projektu Výška poskytnutých finančných Dátum ukončenia realizácie projektu: prostriedkov Druh projektu (investičný / národný projekt) Celkové náklady: NFP (EÚ+ŠR): RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR Odkaz na Riadiaci orgán pre OPŽP

7 200 mm Informačná tabuľa (plagát) Náhľad návrhu vzoru vizualizácie informačnej tabule pre projekt financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj: Veľkosť: min 200 mm x 300 mm 300 mm Štátny znak SR Prehlásenie zdôrazňujúce prínos podpory EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie Znak MŽP SR Logo OPŽP Vlajka (symbol) EÚ s odkazom na EÚ Odkaz na fond - záväzný text Druh projektu (investičný / národný projekt / projekt TP) Názov projektu Druh projektu

8 Doporučená typografia Definícia typografie Základný druh písma: Základný druh písma pre zvýraznenie určitých slov a častí textu: Základný druh písma stlačený: Základný druh písma stlačený pre zvýraznenie určitých slov a častí textu: Doplnkové písmo tenké pre zvýraznenie slov a častí textu: Doplnkové písmo tučné pre zvýraznenie slov a častí textu: Doplnkové písmo stlačené: Myriad Pro Regular Myriad Pro Bold Myriad Pro Condensed Myriad Pro Condensed Arial Arial Bold Arial Narrow

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Úvod Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP ) musia byť odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám,

Více

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A PUBLICITU OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A PUBLICITU OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj MANUÁL PRE INFORMOVANIE A PUBLICITU OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ Všeobecné pravidlá informovania a publicity

Více

Manuál pre informovanie a publicitu Regionálneho operačného programu Schválil štatutárny zástupca Riadiaceho orgánu pre ROP:

Manuál pre informovanie a publicitu Regionálneho operačného programu Schválil štatutárny zástupca Riadiaceho orgánu pre ROP: Manuál pre informovanie a publicitu Regionálneho operačného programu 2007-2013 Schválil štatutárny zástupca Riadiaceho orgánu pre ROP: Ing. Igor Štefanov minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Všeobecné

Více

Velkoplošný informační panel

Velkoplošný informační panel 3 Velkoplošný informační panel Celkový náhled informačních panelů pro projekt financovaný z Fondu soudržnosti a pro projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj; velikost velkoplošného

Více

Design manuál. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Ochrana pred povodňami. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy

Design manuál. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Ochrana pred povodňami. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy Design manuál Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd Ochrana pred povodňami Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy Odpadové hospodárstvo Ochrana a regenerácia prírodného

Více

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP Ministerstvo hospodárstva SR Riadiaci orgán júl 2008 1. ÚVOD Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len manuál ) je dosiahnuť používanie jednotných štandardov

Více

I n v e s t í c i a d o V a š e j b u d ú c n o s t i

I n v e s t í c i a d o V a š e j b u d ú c n o s t i MANUÁL PRE I NFORMOVANIE A PUBLICITU O PŽP Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Verzia 3.0 Jún 2012 I n v e s t í c i a d o V a š e j b u d ú c n

Více

Obsah. Úvod. Názov spoločnosti. Logo. Kompozícia. Ochranná zóna. Tvar a proporcie. Farebnosť. Nepovolené aplikácie. Prídavný text.

Obsah. Úvod. Názov spoločnosti. Logo. Kompozícia. Ochranná zóna. Tvar a proporcie. Farebnosť. Nepovolené aplikácie. Prídavný text. DIZAJN MANUÁL 0 OBSAH 0 1 Obsah Úvod Názov spoločnosti 2 Logo Kompozícia Ochranná zóna Tvar a proporcie Farebnosť Nepovolené aplikácie Prídavný text 3 4 Slogan / Motto Typografia Primárny font Sekundárny

Více

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh.

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh. Logotyp A LOGOTYP Slovenská Pošta A1.1 Logotyp Vyobrazený vzor logotypu je ZÁKLADNÝM VARIANTOM. Treba prednostne používať tento variant pred alternatívnymi verziami uvedenými ďalej v dizajn manuáli. Logotyp

Více

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR PRÍLOHA Č. 19 KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA

Více

Podklady na vypracovanie cenovej ponuky

Podklady na vypracovanie cenovej ponuky PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Podklady na vypracovanie cenovej ponuky Príloha č. 1 k výzve č. 4398/2015/OINF 1. Podrobný opis predmetu zákazky: Zákazka na dodanie služieb a

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 V Bratislave 31.07.2014 ÚŠFVO 1925 /2014 Vec Zadanie zákazky Zabezpečenie dodávateľa na výrobu

Více

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Rastislav Horvát CEO ISA Business Breakfast Žilina 9. jún 2015 FÁZY PROJEKTOVÉHO CYKLU 1. Predprípravná 2.

Více

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU V zmysle Prílohy č. 5 k MP CKO č. 16 Manuál pre informovanie a komunikáciu, zo dňa 18.05.2016 MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre operačný program Výskum a inovácie Ministerstvo školstva, vedy, výskum

Více

Monitorovacia správa z postupu realizácie mikroprojektu. I. Informačná časť *

Monitorovacia správa z postupu realizácie mikroprojektu. I. Informačná časť * rogram cezhraničnej spolupráce oľsko Slovenská republika 2007-2013 Monitorovacia správa z postupu realizácie mikroprojektu Číslo správy Dátum prijatia správy Inštitúcia prijímajúca správu Správa za obdobie

Více

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie. vyhlasuje V Ý Z V U

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie. vyhlasuje V Ý Z V U Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Definícia a filozofia logotypu. Symbolika:

Definícia a filozofia logotypu. Symbolika: City Design Manual Obsah 1 Definícia a filozofia logotypu Farebné variácie logotypu Minimálne veľkosti a konvencie umiestnenia logotypu Variácie logotypu Aliancia logotypu s erbom Typografia Logá mestských

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 5. 4. / 10. 5. 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Více

Logo manuál. v. 03. Základné pravidlá použitia značky Nadácia otvorenej spoločnosti a EEA grants

Logo manuál. v. 03. Základné pravidlá použitia značky Nadácia otvorenej spoločnosti a EEA grants Logo manuál v. 03 Základné pravidlá použitia značky Nadácia otvorenej spoločnosti a EEA grants Obsah 1.0 Základná kompoícia lôg 1.1 Základná kompoícia lôg inverzná verzia 2.0 Ochranná zóna 2.1 Doporučená

Více

objav manuál pre publicitu zazi spoznaj spoznaj spoznaj

objav manuál pre publicitu zazi spoznaj spoznaj spoznaj manuál pre publicitu obsah Všeobecné usmernenia 3 Podujatia finančne podporené z programu Terra Incognita 4 Definícia loga Terra Incognita 4 Úrovne používania vizuálu Terra Incognita 8 Variant A /top podujatia/

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení í Evropské

Více

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Informačný seminár Príručka pre žiadateľov o NFP na realizáciu projektov a Príjemcov oprávnenosť výdavkov delenie na priame (aktivity) a nepriame

Více

Základné prvky loga OPCHS

Základné prvky loga OPCHS Logo manuál Základné prvky loga OPCHS 1 Základné prvky 1. 1. Logotyp OPCHS 1. 1. 1. Základné prevedenie loga Základný tvar značky je tvorený trojfarebným obdĺžnikom so zaoblenými rohmi, do ktorého je

Více

Používateľská príručka portálu

Používateľská príručka portálu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Používateľská príručka portálu Elektronizácia služieb Ministerstva

Více

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným Branislav Zacharides, riaditeľ Programovacie obdobie 2007 2013 - Dopytovo orientované projekty na báze partnerského vzťahu ŽSK, MSK, SW,

Více

Dizajn manuál Operačný program výskum a inovácie

Dizajn manuál Operačný program výskum a inovácie Dizajn manuál Operačný program výskum a inovácie Návrh loga pre Operačný program Výskum a inovácie je založený na kruhovom grafe. Graf je vo vede často využívaný na zaznamenávanie zistených údajov. Vďaka

Více

ROČNÝ KOMUNIKAČNÝ PLÁN

ROČNÝ KOMUNIKAČNÝ PLÁN ROČNÝ KOMUNIKAČNÝ PLÁN pre operačný program Výskum a inovácie na rok 216 Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vypracoval: Schválil: OBSAH Úvod...1 1 Analýza východiskovej situácie

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

základný dizajnmanuál pre logotyp Tento manuál a logotyp sú chránené ochrannou značkou a nesmú byť kopírované alebo šírené iným spôsobom.

základný dizajnmanuál pre logotyp Tento manuál a logotyp sú chránené ochrannou značkou a nesmú byť kopírované alebo šírené iným spôsobom. 2013 základný dizajnmanuál pre logotyp Tento manuál a logotyp sú chránené ochrannou značkou a nesmú byť kopírované alebo šírené iným spôsobom. Obsah: Základný logotyp Alternatívny logotyp so sloganom Farebnosť

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení

Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení Seminár NIP Malá Lučivná 24.3. 25.3.2010 Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení autor: Ing. Peter Galo TSÚ Piešťany, š.p. Prekrývanie smerníc

Více

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE Vyhodnotenie činnosti odboru technickej normalizácie za prvý polrok 2017 Ing. Viera Huková november 2017 Organizačné usporiadanie odboru technickej normalizácie Oddelenie technickej

Více

Logomanuál - Index. 8-11 ČESKÉREALITY.cz 12-15 REALITYEURO.CZ 16-18 REALITNÍSERVERY.CZ 19-21 HOTELYPENZIONY.CZ 22-24 UBYTOVACÍSERVERY.

Logomanuál - Index. 8-11 ČESKÉREALITY.cz 12-15 REALITYEURO.CZ 16-18 REALITNÍSERVERY.CZ 19-21 HOTELYPENZIONY.CZ 22-24 UBYTOVACÍSERVERY. ČESKÝINTERNET.cz provozovatel internetových portálů Logomanuál - Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 STRANA ČESKÝINTERNET.CZ 2-7 ČESKÉSTAVBY.CZ 8-11 ČESKÉREALITY.cz 12-15 REALITYEURO.CZ 16-18 REALITNÍSERVERY.CZ

Více

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR INFORMOVANIE spoločnosťou Bonfiglioli Slovakia s.r.o. - prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov a sídlo prijímateľa: Spoločnosť:

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY ČISTOTA VODY KVALITA OVZDUŠÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADU OCHRANA PŘÍRODY ENERGETICKÉ ÚSPORY wwww.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OBSAH ÚVOD...2 PUBLICITA A PROPAGACE...3 SYMBOL EVROPSKÉ UNIE...4

Více

Ďalšie smerovanie OP VaI

Ďalšie smerovanie OP VaI Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016 07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava Implementačná stratégia a možnosti

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/151/2013 Uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov:

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: Praha 21. jún 2011 Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: dotácie na odstránenie tzv. systémových

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.

VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 22711 - VST Vestník č. 226/2015-16.11.2015 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky:

Více

Harmonogram aktivít publicity v roku 2011

Harmonogram aktivít publicity v roku 2011 ITMS kód : cieľ Konvergencia 26120130002, / ITMS kód : Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 26140230002 Návrh harmonogramu aktivít publicity národného Profesijný a kariérový rast pedagogických

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů OP

Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů OP 2017 osa oblast Plán financování - (v tis. Kč) toho podpora toho vlastní Ne PO 2 IP 2.3 SC 1 263,16 200,00 50,00 13,16 0,00 0,00 PO1 IP 7c SC 1.2 1052,63 800,00 200,00 52,63 0,00 0,00 PO2 IP 10 SC 2.4

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP Pravidla pro publicitu v rámci OPPP 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO :

Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO : DODATOK Č. 2 / DZ221201201220102 (ĎALEJ LEN DODATOK ) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z2212012012201 (ĎALEJ LEN ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP ) UZAVRETÝ MEDZI: 1. ZMLUVNÉ STRANY

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Metodický pokyn platobnej jednotky k odvodom výnosov z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu

Metodický pokyn platobnej jednotky k odvodom výnosov z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Platobná jednotka pre Operačný program životné prostredie Metodický pokyn platobnej jednotky k odvodom výnosov z prostriedkov poskytnutých zo štátneho

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca Obec Veľký Slavkov patrí zaiste medzi jednu zo vstupných brán Vysokých Tatier. Leží iba necelé štyri

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov

Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov VZOR Začatie a ukončenie projektu (od do) Dokumentácia Spolu verejné Program 1: Riadenie a podporná infraštruktúra Podprogram 1.2 Partnerstvá a informovanosť

Více

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015 FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV November 2015 Činnosť RFKP v PO 2007 2013 Ťažiskové oblasti: Administratívna kontrola dokumentácie z VO po podpise ŽoNFP Administratívna kontrola ŽOP 100 % Nezrovnalosti

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Príloha č. 1 Dizajn manuál loga OP KŽP

Príloha č. 1 Dizajn manuál loga OP KŽP Príloha č. 1 Dizajn manuál loga OP KŽP Podstata operačného programu a jeho cieľ Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) má za cieľ podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov,

Více

PUBLICITA malých projektů

PUBLICITA malých projektů PUBLICITA malých projektů Publicita na úrovni malého projektu se řídí Nařízením EK č. 1303/2013. U všech malých projektů spolufinancovaných z FMP je třeba uvádět spoluúčast EU, symboly Programu, v němž

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou

Více

Úvod. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy,

Úvod. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, Publicita projektu Úvod Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, tato informační brožura, která se Vám dostala do rukou, je stručným návodem jak postupovat při zahajování a ukončování projektů z hlediska

Více

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ Prijímateľ Sídlo prijímateľa Názov projektu Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více

Návrh uznesenia. A. schvaľuje

Návrh uznesenia. A. schvaľuje kód uznesenia : 11.2. 6.1.7. Návrh uznesenia Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu A. schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006 a Nařízení Komise č. 846/2009 je příjemce

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno:

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: VZOR OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM Ohlásenie za rok/štvrťrok x: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: Adresa Ulica: Obec: Štatutárny

Více

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Evidencia a ohlasovanie odpadov Vzdelávanie, informácie, konzultácie Návod na použitie 1 . Návod na použitie 2. vydanie, január 2017 Autori: Ing. Elena Bodíková, PhD. Ing. Alexander Jančárik Autor fotografie: Vydal: Ing. Alexander Jančárik

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM Dizajn manuál Logo UCM Logo univerzity UCM je navrhnuté jednotne pre všetky súčasti UCM. Jeho používanie je záväzné pre všetkých (fakulty, inštitúty, katedry, ako aj iné súčasti univerzity). Iné varianty

Více

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund 16 PRÍSLUŠENSTVO 594 siegmund 16 Vozík na náradie / Panel na náradie 596 Modulárna stena na náradie / Ochranná stena 598 Strana Kefka / Držiak horáku 600 Imbusový kľúč / Uzemnenie 602 Prepravný držiak

Více

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK 09.11.2016 Mojmírovce Nástroj 2 LEADER NSK vyhlásené výzvy v roku 2016 Výzva NSK/LEADER2/2016-Op123(jún júl 2016): Opatrenie 1. Obnova obcí

Více

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga Grafický manuál Obsah 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu 1.1. Varianty loga - barevné 1.2. Varianty loga - černobílé 2. Barevnost logotypu 3. Typografie 4. Použítí značky 4.1. Stavba logotypu

Více

Evidencia hrobov. Inštalácia programu

Evidencia hrobov. Inštalácia programu Inštalácia programu copyright (c) 2012 KEO s.r.o. Ing. Tibor Čáky Aktualizované dňa 23.02.2012 Obsah Na úvod... 3 Charakteristika inštalovaného programu... 3 Základné podmienky pre úspešnú inštaláciu...

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika únor 2017 Harmonogram Integrovaných územních investic (ITI) v rámci a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo

Více

PPP D4/R7 Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze

PPP D4/R7 Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze 16. Február 2016 Obsah 1. Metodický postup a vstupné predpoklady 4 Aktualizácia hodnoty za peniaze 4 Predpoklady finančných modelov 5 Výdavky

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Program Školské mlieko

Program Školské mlieko Program Školské mlieko Legislatíva, postupy, aktuálny stav Réka Ácsová e-mail: reka.acsova@land.gov.sk Ministerstvo pôdohospodárstva tel. č.: 02/59 266 544 a rozvoja vidieka SR Odbor živočíšnej výroby

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006

Více

Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve

Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve Príloha č. Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve I. pečiatka kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve: a)

Více