T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii"

Transkript

1 Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu pořádá 10. Den logoterapie a existenciální analýzy za účasti zahraničních přednášejících na téma T rauma v existenciálně analytick é psychoterapii Trauma v existenciálně analytické psychoterapii Praha října 2010 SLEA 1

2 Spolecnost pro logoterapii a existenciální analýzu SLEA Volutová 2523/ Praha 5 tel.: SLEA

3 Milé kolegyně a milí kolegové, Letošní 10. Den existenciální analýzy a logoterapie je jubilejní a v mnohém významný. Věnovali jsme mu tentokrát dny dva. Otevírá se prostor nejen pro vzdělávání, ale i pro společná setkání těch, kteří po deset let patří k účastníkům konferencí SLEA, všech absolventů i účastníků psychoterapeutických výcviků a všech přátel a příznivců existenciální analýzy. Jsme rádi, že na letošní konferenci zazní přednášky hlavních představitelů rakouské společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu ve Vídni (GLE). Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c. je zakladatelem existenciální analýzy jako psychoterapeutické metody, autorem Osobní existenciální analýzy, je přímým žákem V. E. Frankla, je zakládajícím členem rakouské GLE, předsedou Mezinárodní Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE International), viceprezidentem Mezinárodní společnosti pro psychoterapii (IFP). PhDr. Liselotte Tutsch je zakládající členkou rakouské GLE, klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka a supervizorka vzdělávání v existenciální analýze v Rakousku. PhDr. Janu Božukovou známe jako hlavní představitelku české Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu. Tentokrát vystupuje na konferenci i jako významná osobnost rakouské GLE, kde je taktéž členkou výcvikového týmu, lektorkou a supervizorkou vzdělávání. Před 15 lety přivezla vzdělávání v existenciální analýze z Rakouska do České republiky, otevřela první výcvikovou skupinu u nás a stala se hybnou silou existenciální analýzy od založení SLEA, po vedení dalších výcviků a vzdělávání. V letošním roce se stala čestnou předsedkyní SLEA. 10. Den logoterapie a existenciální analýzy je jubilejním a významným připomenutím si této historie. Tématem letošní konference je Trauma v existenciálně analytické psychoterapii. Téma, které často potkáváme v psychoterapeutické práci s pacienty. Trauma zasahuje hluboko do podstaty bytí člověka a život zásadně mění. Prožité trauma klade mnoho otázek a ukazuje, že nevystačíme se zjednodušujícími terapeutickými schématy. Vybízí k hledání odpovědí a k hlubšímu porozumění člověku v traumatu, reflexi jeho možností i porozumění složitosti terapeutického procesu. Během konference zazní různé pohledy a zkušenosti při práci s traumatem. Těšíme se, že letošní dva dny konference budou pro Vás obohacující a přínosné pro vzdělávání a pro každodenní práci s pacienty a těšíme se, že i v rámci společenského večera a neformálních příležitostí Vám přinese i milá osobní setkání s kolegyněmi a kolegy. Dana Krausová SLEA 3

4 PROGRAM PŘEDNÁŠKY ( h): Zraněný život Mgr. Martina Vondrová SOBOTA Registrace účastníků od 8.15 h Práce s traumatem v psychiatrické ordinaci MUDr. Dagmar Křížková Bouřlivě se slunečnými úseky Případ paní B.: Ego state disorder PhDr. Liselotte Tutsch PŘEDNÁŠKA ( h): Konfrontace s traumatem = setkání s hrůzou PhDr. Jana Božuková WORKSHOPY ( h): Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala psychoterapeutovi traumatem... PhDr. Romana Doležalová Nemoc a trauma aneb: Proč ta pomoc tolik bolela? Mgr. Helena Petrová Nevím, kam patřím MUDr. Irena Zvánovcová Proč si nechám ubližovat? MUDr. Kristína Černá Rozvod jako transgenerační trauma PhDr. Dana Davidová Ztratil jsem něco důležitého vyrovnávání se ztrátou Mgr. Jakub Hučín SPOLEČENSKÝ VEČER ( h): Koná se u příležitosti pořádání 10. dne logoterapie a existenciální analýzy jako příležitost neformálního setkání různých generací účastníků psychoterapeutických výcviků, přátel a příznivců existenciální analýzy (s občerstvením a hudbou) 4 SLEA

5 NEDĚLE KRÁTKÉ PŘISPĚVKY ( h): Trauma nechtěného a odloženého dítěte z pohledu EA PhDr. Jolana Mižikarová Trauma v náboženské rovině Mgr. Jakub Hučín Trauma v těle PhDr. Martin Wagenknecht Ztráta vztahu jako trauma PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Zkušenost antisemitismu jako trauma PhDr. Dana Krausová PŘEDNÁŠKA a PANELOVÁ DISKUSE ( h): Poruchy osobnosti a traumageneze. Existenciální analýza poruch osobnosti způsobených traumatem Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c. Panelová diskuse A. Längle, L. Tutsch, J. Božuková, M. Vondrová, D. Křížková WORKSHOPY ( h): Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala psychoterapeutovi traumatem... PhDr. Romana Doležalová O zazděné panně Markétě PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Proč se zlé věci stávají dobrým lidem?! Mgr. Elena Strupková Trauma a moc PhDr. Jolana Mižikarová Trauma a rodinné násilí Mgr. Andrea Sakalová Ztratil jsem něco důležitého vyrovnávání se ztrátou Mgr. Jakub Hučín SLEA 5

6 ANOTACE Přednášky zahraničních hostů (GLE): Poruchy osobnosti a traumageneze Existencialni analyza poruch osobnosti zpusobenych traumatem Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c. Téma traumatizace má obzvlášť velkou existenciální relevanci. Těžká traumatizace je existenciálně viděna jako zkušenost hrůzy, způsobená konfrontací s propastností bytí (namísto konfrontace s nicotou, jak je tomu v případě strachu). Tomuto centrálnímu prožitku traumatizace bude věnována pozornost na dvou rovinách: na procesní rovině analýzou Já-struktury, na strukturální rovině dopadem traumat na čtyři základní dimenze existence. Pomůže to porozumění vzniku posttraumatické stresové poruchy na jedné straně, vysokému stupni komorbidity této poruchy na straně druhé, stejně jako i následkům traumat. Jako následky traumatu dominuje ochromení na procesní rovině a s ním spojený oslabený kontakt a interakce s existenciální strukturou. To vede k symptomům ztráty světa, vztahovému ochuzení, ztráty sebe a ztráty budoucnosti. Typické mechanismy zvládání zátěže (coping) doprovázejí toto prožívání, což je především reflex předstírání mrtvého brouka a aktivismus vycházejících z první základní motivace. Terapeuticky se nejdříve pracuje na existenciálních základních vztazích tak, aby se znovu obnovily funkce osoby. Model základních osobních motivací určuje specifické terapeutické kroky tak, aby se překonalo existenciální vykořenění a s nasazením nespecifických faktorů jako je dialog a setkání se mobilizovaly funkce osoby. Bouřlivě se slunečnými úseky Případ paní B.: Ego state disorder PhDr. Liselotte Tutsch Generalizovaná úzkostná porucha, porucha příjmu potravy, burn out, hraniční porucha osobnosti, komplexní posttraumatická stresová porucha, blíže nespecifikovaná disociativní porucha, disociativní porucha identity. Tak znějí diagnózy, které paní B. od roku 1993 doprovázejí. Paní B. je mnohonásobně a opakovaně traumatizovaná. Mnohotvárnost a střídání jednotlivých diagnóz dává tušit obtížnosti terapie. Přednáška proto není zpráva o vyléčení, ani to, co při spontánní asociaci najdeme v našich hlavách v rubrice vydařená terapie. Je to popis a reflexe cesty v boji proti opakující se dezintegraci osobnosti a navzdory tomu všemu se konajících kratších nebo delších period pěkného počasí. Přednášku uvedu teoretickým nástinem diagnostiky a porozumění následkům těžkého psychického traumatu. 6 SLEA

7 Konfrontace s traumatem = setkání s hrůzou PhDr. Jana Božuková Je dobré o tom mluvit tento postoj je považován v terapii pacientů s traumatickými zážitky za všeobecně platný a zodpovídá představě mnoha pacientu i terapeutů, že něco, co bolelo, je třeba ještě jednou prožít, aby bylo možné vyléčení. Tento postoj má v terapii často své opodstatnění zároveň ale v sobě skrývá nebezpečí, že nedostatečně připravené a jištěné odkrývání traumatických událostí může u pacientů vyvolat retraumatizaci a zhoršení jejich stavu. Ve své přednášce se zaměřím na to, jaké podmínky jsou ke konfrontační práci s traumatem nezbytné potřebné, jak je nutné na tuto fázi terapie pacienta připravit a jaké metodické kroky pro konfrontaci s traumatem zvolit, aby při znovudotýkání se traumatických události nedošlo k vyvolání destabilizace a následně krizi. České přednášky (SLEA) Zraněný život Mgr. Martina Vondrová Přednáška se zaměří na traumata spojená se začátkem života a také na traumata svázaná s těmi, kteří se nikdy nenarodili. Interrupce, porodní a poporodní komplikace, úmrtí malého dítěte to vše zanechává trvalé jizvy, jejichž integrace vyžaduje doprovázení a péči. Protože tyto situace bývají okolím přirozeně vnímány, jako něco co přináší život, co je potřeba jen vydržet a před čím se v zásadě nelze chránit, zůstává žena, či muž se svým zraněním sám, znejistěný a s hlubokým pocitem viny. Tato vina může v průběhu času nabývat na podobě sebedestruktivních mechanismů, postihujících všechny složky našeho života. Tato oblast traumatizace se dotýká svým specifickým způsobem zranění ve vztahu k tělu. Práce s tělem, bude také obsahem přednášky. Práce s traumatem v psychiatrické ordinaci MUDr. Dagmar Křížková Prožité trauma a neschopnost se s ním vyrovnat je častým důvodem, proč lidé vyhledají pomoc psychiatra. Psychiatr se tak v příbězích svých pacientů denně setkává s tragickými či násilnými událostmi a jejich dopadem na ty, kdo je prožili, jeho psychoterapeutické možnosti jsou však limitovány množstvím pacientů, které má v pravidelné péči. Ve své přednášce se pokusím o reflexi svých dosavadních zkušeností s uplatněním logoterapie a existenciální analýzy při práci s traumatem v podmínkách psychiatrické ambulantní praxe. Položím si také otázku, jak každodenní konfrontace s traumaty prožívanými mými pacienty ovlivňuje moje prožívání a postoje. SLEA 7

8 Krátká sdělení: Trauma v náboženské rovině Mgr. Jakub Hučín Věřící člověk si při setkání s traumatem klade otázku, proč ho toto trauma potkalo, zda to byla boží vůle, zda Bůh nemohl neštěstí zabránit, či zda se jedná o boží trest za některý jeho skutek. Trauma tak ovlivňuje jeho náboženské prožívání i jeho náboženský vztah k Bohu. Ztráta vztahu jako trauma PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Příspěvek se teoreticky zabývá dynamikou rozvoje traumatu po ztrátě významného vztahu. Téma bude podrobněji prezentováno formou kazuistiky na tématicky navazujícím workshopu. Zkušenost antisemitismu jako trauma PhDr. Dana Krausová Zážitek odmítnutí a znehodnocení vrstevníky na pozadí lidské rasy zasahuje hluboce do vnímání sebe sama a hledání vlastní identity. Zpochybňuje právo na existenci, dává do otázky, zda je dobře tady být a znemožňuje přijetí vlastní jinakosti. V konečném důsledku vede k uzavírání se do vlastního bezpečného světa bez lidí. Sdělení přiblíží některá témata psychoterapeutické práce s traumatem při zkušenostech antisemitismu. Trauma v těle PhDr. Martin Wagenknecht Přednáška přiblíží některé aspekty práce s pacienty, u kterých se objektem traumatizující události stalo jejich vlastní tělo (sexuální zneužití, násilí, těžký úraz). Zaměří se na možnosti oslovení traumatizované tělesnosti a její opětovné integrace do pacientova života. Trauma nechtěného a odloženého dítěte z pohledu EA PhDr. Jolana Mižikarová Během vývoje každého lidského jedince působí na jeho osobnost řada vlivů, které ovlivňují jeho prožívání a způsob chování i vztahy s okolím. Co však udělá informace s jedincem v jeho vývoji, když zjistí, že se sice narodil, ale pro své rodiče nebyl chtěný, že se o něj rodiče nemohli, nebo nechtěli postarat, že vyrůstal v jiném prostředí, než je jeho rodina. Jak se vyrovnat s touto skutečností a žít poté plným životem? Během své přednášky bych se chtěla zamyslet nad některými psychickými problémy, které si takovýto jedinec nese do svého života. 8 SLEA

9 Workshopy: Ztratil jsem něco důležitého vyrovnávání se ztrátou Mgr. Jakub Hučín Do života člověka patří hodnoty to, co náš život naplňuje (druzí lidé, vztahy, zaměstnání, koníčky, zdraví...). Do života patří i to, že některé tyto hodnoty ztrácíme. A někdy se na ztrátu ani nestačíme připravit. V sebezkušenostním workshopu se budeme na základě svých vlastních příběhů dívat, co člověk v takové situaci prožívá a jak se se ztrátou vyrovnává. Proč si nechám ubližovat? MUDr. Kristína Černá Ve workshopu představím zkušenosti s psychoterapeutickou prací s traumatizovanými osobami v podmínkách centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Její součástí je práce s posttraumatickými příznaky a pochopení postoje oběti a jeho změna. Workshop bude probíhat seminární formou, k dotvoření obrazu terapeutické práce poslouží střípky z kazuistik klientů centra. Trauma a rodinné násilí Mgr. Andrea Sakalová Kazuistický seminář se bude věnovat traumatickému stresu v rodinném násilí, jeho významu, zpracování a důsledkům v životním příběhu paní J. Součástí bude diskuze nad tématem. Proč se zlé věci stávají dobrým lidem?! Mgr. Elena Strupková Sebezkušenostní seminář, ve kterém se zaměříme na některé palčivé otázky, které si kladou klienti i terapeuti při práci s traumatem. Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala psychoterapeutovi traumatem PhDr. Romana Doležalová V interaktivním workshopu se účastníci společně podívají na úskalí a zátěžové aspekty práce s traumatizovaným klientem; představeny budou možnosti zvládání takovéto zátěže z pohledu logoterapie a existenciální analýzy Rozvod jako transgenerační trauma PhDr. Dana Davidová Workshop zprostředkuje z pohledu existenciální analýzy kasuistickou formou, jak rozvod s následnou absencí matky traumaticky zasáhne do života dvou generací. Společně se podíváme na odlišné možnosti práce se zdánlivě identickým traumatem. Jak odlišně je trauma emočně zaangažovanými jedinci vnímáno, následně interpretováno, jak je v jejich životech nakonec dále žito. SLEA 9

10 Nemoc a trauma Aneb Proč ta pomoc tolik bolela? Mgr. Helena Petrová Do nemocnic přicházíme s důvěrou, s očekáváním pomoci s naším onemocněním. Obvykle máme trochu strach, ale jsme připraveni plnit očekávání lékařů, jsme připraveni spolupracovat, jsme odhodláni bojovat. Zaskočí nás ale míra bolesti a nepohodlí, kterou jsme byli nuceni v rámci úspěšné léčby podstoupit, a pak se začínáme ptát: Proč to tak strašně bolelo? Mělo to vůbec smysl vydržet? A tohle je tedy to vítězství? Seminář nabídne kasuistickou formou pohled na prožívání pacientů s vážným somatickým onemocněním v průběhu a po ukončení jejich léčby. Nevím, kam patřím MUDr. Irena Zvánovcová Obsahem workshopu je kasuistika muže, který prožil své dětství a dospívání v emigraci. Dlouhodobě hledal a nenacházel odpovědi na otázky: Kde jsem doma? Kam patřím? Kdo jsem? Propadal úzkostem a depresím, které potlačoval alkoholem. Ve svém sdělení přibližuji, jak tento muž během terapeutického procesu dospívá k plně prožitým odpovědím na své otázky, osvobozuje se od alkoholu a deprese, na své další životní cestě se začíná cítit spokojeněji, radostněji a smysluplněji. O zazděné panně Markétě PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Workshop bude uveden příběhem ženy, která se po smrti matky uzavřela před světem ve svém domě. Na tomto příběhu budou ukázána specifika práce existenciální analýzy a logoterapie s klienty traumatizovanými ztrátou blízkého vztahu. Trauma a moc PhDr. Jolana Mižikarová Být mocný je úžasná věc, moc rozhodovat, řídit druhé lidi a dokázat jim velet. Ale je to tak opravdu vždy? Nabízím seminář, v němž si prostřednictvím vlastních zážitků sami vyzkoušíte pocity moci a možnost diskuse nad tímto tématem. 10 SLEA

11 PŘIHLÁŠKA Trauma v existenciálně analytické psychoterapii Konference Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu se koná října 2010 v reprezentačních konferenčních prostorách Autoklubu ČR Opletalova 29, Praha 1 Tímto dokladem se přihlašuji na konferenci SLEA Trauma v existenciálně analytické psychoterapii. (Prosím, vyplňte hůlkovým písmem a zaškrtněte do čtverečku pro vás platné údaje.) Pan Paní Titul: Příjmení: Jméno: Instituce/Firma: Adresa: Telefon: ko, Vstupné na konferenci zahrnuje: přednášky a workshopy podle programu, tlumočení němčina čeština, občerstvení při přestávkách a obědy Vstupné na společenský večer zahrnuje: večeři formou studeného bufetu, volnou konzumaci pití (neal- pivo, víno), hudbu k tanci a poslechu pokračování přihlášky na další straně SLEA 11

12 Vstupné na oba dny plné vstupné člen SLEA* student* platba do ,- Kč 1700,- Kč platba do ,- Kč 2100,- Kč platba po ,- Kč 2400,- Kč Jednodenní vstupné 1600,- Kč 1400,- Kč Společenský večer 500,- Kč 450,- Kč Uveďte celkový počet vstupenek které na společenský večer objednáváte *Nárok na slevu je nutné prokázat zaškrtněte pro vás platné Uveďte, prosím, celkový poplatek Vámi objednávaného programu (konferenční poplatek + společenský večer): ,- Kč Konferenční poplatek zaplaťte na účet /2010. Jako variabilní symbol uveďte 6ti místné číslo, které zvolíte Vy (např. první půlku rodného čísla). Zvolené číslo napište zde: (variabilní symbol) abychom podle něj mohli identifikovat vaší platbu. Přihláška platí až po zaplacení konferenčního poplatku! Přihlášku odstřihněte od informační brožury, vložte do obálky a vyplaceně odešlete na adresu české Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu: SLEA Volutová 2523/39, Praha 5, ČR (Tel.: , fax: , Datum Podpis Podmínky odhlášení účasti Při odhlášení do je účtován poplatek 10 % ze zaplacené částky od je účtován poplatek 50 % ze zaplacené částky 12 SLEA

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

magazín pro skutečný život Dan Millman

magazín pro skutečný život Dan Millman magazín pro skutečný život BRIAN TRACY SANDRA EPSTEIN MARIAN JELÍNEK PETR KADLEC JAN MŰHLFEIT DAVID DEIDA DAGMAR HAVLOVÁ IVO TOMAN ELVÍRA CHADIMOVÁ PETR KOUKAL VÁCLAV MERTIN 4 Dan Millman Trauma nemusí

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Sociální práce s umírajícími

Sociální práce s umírajícími POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Metodika Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Autorka: Mgr. Monika Semerádová tým pracovníků Centra náhradní rodinné péče verze k 23.10. 2012 OBSAH 1.

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy

Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy Výzkumná zpráva Jako doma, o. s. Praha 2013 Rad Hetmánková O Jako doma Obsah Jako doma je občanské sdružení, které se zabývá problematikou ženského bezdomovectví a posilováním

Více

Komunikace a vztah s duševně nemocným pacientem

Komunikace a vztah s duševně nemocným pacientem 2 Komunikace a vztah s duševně nemocným pacientem Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné Mgr. Barbora Wenigová (1971) je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza : interpretativní fenomenologická analýza Diplomová práce Bc. Veronika Pořízková Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Brno 2015 ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost žen, které

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší

Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA METOD SOCIÁLNÍ PRÁCE Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Michal Raška Vedoucí práce: Mgr. Tomáš

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více