T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T rauma. v existenciálně. Trauma. v existenciálně. analytick é. analytické. psychoterapii. psychoterapii"

Transkript

1 Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu pořádá 10. Den logoterapie a existenciální analýzy za účasti zahraničních přednášejících na téma T rauma v existenciálně analytick é psychoterapii Trauma v existenciálně analytické psychoterapii Praha října 2010 SLEA 1

2 Spolecnost pro logoterapii a existenciální analýzu SLEA Volutová 2523/ Praha 5 tel.: SLEA

3 Milé kolegyně a milí kolegové, Letošní 10. Den existenciální analýzy a logoterapie je jubilejní a v mnohém významný. Věnovali jsme mu tentokrát dny dva. Otevírá se prostor nejen pro vzdělávání, ale i pro společná setkání těch, kteří po deset let patří k účastníkům konferencí SLEA, všech absolventů i účastníků psychoterapeutických výcviků a všech přátel a příznivců existenciální analýzy. Jsme rádi, že na letošní konferenci zazní přednášky hlavních představitelů rakouské společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu ve Vídni (GLE). Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c. je zakladatelem existenciální analýzy jako psychoterapeutické metody, autorem Osobní existenciální analýzy, je přímým žákem V. E. Frankla, je zakládajícím členem rakouské GLE, předsedou Mezinárodní Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE International), viceprezidentem Mezinárodní společnosti pro psychoterapii (IFP). PhDr. Liselotte Tutsch je zakládající členkou rakouské GLE, klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka a supervizorka vzdělávání v existenciální analýze v Rakousku. PhDr. Janu Božukovou známe jako hlavní představitelku české Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu. Tentokrát vystupuje na konferenci i jako významná osobnost rakouské GLE, kde je taktéž členkou výcvikového týmu, lektorkou a supervizorkou vzdělávání. Před 15 lety přivezla vzdělávání v existenciální analýze z Rakouska do České republiky, otevřela první výcvikovou skupinu u nás a stala se hybnou silou existenciální analýzy od založení SLEA, po vedení dalších výcviků a vzdělávání. V letošním roce se stala čestnou předsedkyní SLEA. 10. Den logoterapie a existenciální analýzy je jubilejním a významným připomenutím si této historie. Tématem letošní konference je Trauma v existenciálně analytické psychoterapii. Téma, které často potkáváme v psychoterapeutické práci s pacienty. Trauma zasahuje hluboko do podstaty bytí člověka a život zásadně mění. Prožité trauma klade mnoho otázek a ukazuje, že nevystačíme se zjednodušujícími terapeutickými schématy. Vybízí k hledání odpovědí a k hlubšímu porozumění člověku v traumatu, reflexi jeho možností i porozumění složitosti terapeutického procesu. Během konference zazní různé pohledy a zkušenosti při práci s traumatem. Těšíme se, že letošní dva dny konference budou pro Vás obohacující a přínosné pro vzdělávání a pro každodenní práci s pacienty a těšíme se, že i v rámci společenského večera a neformálních příležitostí Vám přinese i milá osobní setkání s kolegyněmi a kolegy. Dana Krausová SLEA 3

4 PROGRAM PŘEDNÁŠKY ( h): Zraněný život Mgr. Martina Vondrová SOBOTA Registrace účastníků od 8.15 h Práce s traumatem v psychiatrické ordinaci MUDr. Dagmar Křížková Bouřlivě se slunečnými úseky Případ paní B.: Ego state disorder PhDr. Liselotte Tutsch PŘEDNÁŠKA ( h): Konfrontace s traumatem = setkání s hrůzou PhDr. Jana Božuková WORKSHOPY ( h): Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala psychoterapeutovi traumatem... PhDr. Romana Doležalová Nemoc a trauma aneb: Proč ta pomoc tolik bolela? Mgr. Helena Petrová Nevím, kam patřím MUDr. Irena Zvánovcová Proč si nechám ubližovat? MUDr. Kristína Černá Rozvod jako transgenerační trauma PhDr. Dana Davidová Ztratil jsem něco důležitého vyrovnávání se ztrátou Mgr. Jakub Hučín SPOLEČENSKÝ VEČER ( h): Koná se u příležitosti pořádání 10. dne logoterapie a existenciální analýzy jako příležitost neformálního setkání různých generací účastníků psychoterapeutických výcviků, přátel a příznivců existenciální analýzy (s občerstvením a hudbou) 4 SLEA

5 NEDĚLE KRÁTKÉ PŘISPĚVKY ( h): Trauma nechtěného a odloženého dítěte z pohledu EA PhDr. Jolana Mižikarová Trauma v náboženské rovině Mgr. Jakub Hučín Trauma v těle PhDr. Martin Wagenknecht Ztráta vztahu jako trauma PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Zkušenost antisemitismu jako trauma PhDr. Dana Krausová PŘEDNÁŠKA a PANELOVÁ DISKUSE ( h): Poruchy osobnosti a traumageneze. Existenciální analýza poruch osobnosti způsobených traumatem Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c. Panelová diskuse A. Längle, L. Tutsch, J. Božuková, M. Vondrová, D. Křížková WORKSHOPY ( h): Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala psychoterapeutovi traumatem... PhDr. Romana Doležalová O zazděné panně Markétě PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Proč se zlé věci stávají dobrým lidem?! Mgr. Elena Strupková Trauma a moc PhDr. Jolana Mižikarová Trauma a rodinné násilí Mgr. Andrea Sakalová Ztratil jsem něco důležitého vyrovnávání se ztrátou Mgr. Jakub Hučín SLEA 5

6 ANOTACE Přednášky zahraničních hostů (GLE): Poruchy osobnosti a traumageneze Existencialni analyza poruch osobnosti zpusobenych traumatem Doc. MUDr. PhDr. Alfried Längle, Dr. h.c. Téma traumatizace má obzvlášť velkou existenciální relevanci. Těžká traumatizace je existenciálně viděna jako zkušenost hrůzy, způsobená konfrontací s propastností bytí (namísto konfrontace s nicotou, jak je tomu v případě strachu). Tomuto centrálnímu prožitku traumatizace bude věnována pozornost na dvou rovinách: na procesní rovině analýzou Já-struktury, na strukturální rovině dopadem traumat na čtyři základní dimenze existence. Pomůže to porozumění vzniku posttraumatické stresové poruchy na jedné straně, vysokému stupni komorbidity této poruchy na straně druhé, stejně jako i následkům traumat. Jako následky traumatu dominuje ochromení na procesní rovině a s ním spojený oslabený kontakt a interakce s existenciální strukturou. To vede k symptomům ztráty světa, vztahovému ochuzení, ztráty sebe a ztráty budoucnosti. Typické mechanismy zvládání zátěže (coping) doprovázejí toto prožívání, což je především reflex předstírání mrtvého brouka a aktivismus vycházejících z první základní motivace. Terapeuticky se nejdříve pracuje na existenciálních základních vztazích tak, aby se znovu obnovily funkce osoby. Model základních osobních motivací určuje specifické terapeutické kroky tak, aby se překonalo existenciální vykořenění a s nasazením nespecifických faktorů jako je dialog a setkání se mobilizovaly funkce osoby. Bouřlivě se slunečnými úseky Případ paní B.: Ego state disorder PhDr. Liselotte Tutsch Generalizovaná úzkostná porucha, porucha příjmu potravy, burn out, hraniční porucha osobnosti, komplexní posttraumatická stresová porucha, blíže nespecifikovaná disociativní porucha, disociativní porucha identity. Tak znějí diagnózy, které paní B. od roku 1993 doprovázejí. Paní B. je mnohonásobně a opakovaně traumatizovaná. Mnohotvárnost a střídání jednotlivých diagnóz dává tušit obtížnosti terapie. Přednáška proto není zpráva o vyléčení, ani to, co při spontánní asociaci najdeme v našich hlavách v rubrice vydařená terapie. Je to popis a reflexe cesty v boji proti opakující se dezintegraci osobnosti a navzdory tomu všemu se konajících kratších nebo delších period pěkného počasí. Přednášku uvedu teoretickým nástinem diagnostiky a porozumění následkům těžkého psychického traumatu. 6 SLEA

7 Konfrontace s traumatem = setkání s hrůzou PhDr. Jana Božuková Je dobré o tom mluvit tento postoj je považován v terapii pacientů s traumatickými zážitky za všeobecně platný a zodpovídá představě mnoha pacientu i terapeutů, že něco, co bolelo, je třeba ještě jednou prožít, aby bylo možné vyléčení. Tento postoj má v terapii často své opodstatnění zároveň ale v sobě skrývá nebezpečí, že nedostatečně připravené a jištěné odkrývání traumatických událostí může u pacientů vyvolat retraumatizaci a zhoršení jejich stavu. Ve své přednášce se zaměřím na to, jaké podmínky jsou ke konfrontační práci s traumatem nezbytné potřebné, jak je nutné na tuto fázi terapie pacienta připravit a jaké metodické kroky pro konfrontaci s traumatem zvolit, aby při znovudotýkání se traumatických události nedošlo k vyvolání destabilizace a následně krizi. České přednášky (SLEA) Zraněný život Mgr. Martina Vondrová Přednáška se zaměří na traumata spojená se začátkem života a také na traumata svázaná s těmi, kteří se nikdy nenarodili. Interrupce, porodní a poporodní komplikace, úmrtí malého dítěte to vše zanechává trvalé jizvy, jejichž integrace vyžaduje doprovázení a péči. Protože tyto situace bývají okolím přirozeně vnímány, jako něco co přináší život, co je potřeba jen vydržet a před čím se v zásadě nelze chránit, zůstává žena, či muž se svým zraněním sám, znejistěný a s hlubokým pocitem viny. Tato vina může v průběhu času nabývat na podobě sebedestruktivních mechanismů, postihujících všechny složky našeho života. Tato oblast traumatizace se dotýká svým specifickým způsobem zranění ve vztahu k tělu. Práce s tělem, bude také obsahem přednášky. Práce s traumatem v psychiatrické ordinaci MUDr. Dagmar Křížková Prožité trauma a neschopnost se s ním vyrovnat je častým důvodem, proč lidé vyhledají pomoc psychiatra. Psychiatr se tak v příbězích svých pacientů denně setkává s tragickými či násilnými událostmi a jejich dopadem na ty, kdo je prožili, jeho psychoterapeutické možnosti jsou však limitovány množstvím pacientů, které má v pravidelné péči. Ve své přednášce se pokusím o reflexi svých dosavadních zkušeností s uplatněním logoterapie a existenciální analýzy při práci s traumatem v podmínkách psychiatrické ambulantní praxe. Položím si také otázku, jak každodenní konfrontace s traumaty prožívanými mými pacienty ovlivňuje moje prožívání a postoje. SLEA 7

8 Krátká sdělení: Trauma v náboženské rovině Mgr. Jakub Hučín Věřící člověk si při setkání s traumatem klade otázku, proč ho toto trauma potkalo, zda to byla boží vůle, zda Bůh nemohl neštěstí zabránit, či zda se jedná o boží trest za některý jeho skutek. Trauma tak ovlivňuje jeho náboženské prožívání i jeho náboženský vztah k Bohu. Ztráta vztahu jako trauma PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Příspěvek se teoreticky zabývá dynamikou rozvoje traumatu po ztrátě významného vztahu. Téma bude podrobněji prezentováno formou kazuistiky na tématicky navazujícím workshopu. Zkušenost antisemitismu jako trauma PhDr. Dana Krausová Zážitek odmítnutí a znehodnocení vrstevníky na pozadí lidské rasy zasahuje hluboce do vnímání sebe sama a hledání vlastní identity. Zpochybňuje právo na existenci, dává do otázky, zda je dobře tady být a znemožňuje přijetí vlastní jinakosti. V konečném důsledku vede k uzavírání se do vlastního bezpečného světa bez lidí. Sdělení přiblíží některá témata psychoterapeutické práce s traumatem při zkušenostech antisemitismu. Trauma v těle PhDr. Martin Wagenknecht Přednáška přiblíží některé aspekty práce s pacienty, u kterých se objektem traumatizující události stalo jejich vlastní tělo (sexuální zneužití, násilí, těžký úraz). Zaměří se na možnosti oslovení traumatizované tělesnosti a její opětovné integrace do pacientova života. Trauma nechtěného a odloženého dítěte z pohledu EA PhDr. Jolana Mižikarová Během vývoje každého lidského jedince působí na jeho osobnost řada vlivů, které ovlivňují jeho prožívání a způsob chování i vztahy s okolím. Co však udělá informace s jedincem v jeho vývoji, když zjistí, že se sice narodil, ale pro své rodiče nebyl chtěný, že se o něj rodiče nemohli, nebo nechtěli postarat, že vyrůstal v jiném prostředí, než je jeho rodina. Jak se vyrovnat s touto skutečností a žít poté plným životem? Během své přednášky bych se chtěla zamyslet nad některými psychickými problémy, které si takovýto jedinec nese do svého života. 8 SLEA

9 Workshopy: Ztratil jsem něco důležitého vyrovnávání se ztrátou Mgr. Jakub Hučín Do života člověka patří hodnoty to, co náš život naplňuje (druzí lidé, vztahy, zaměstnání, koníčky, zdraví...). Do života patří i to, že některé tyto hodnoty ztrácíme. A někdy se na ztrátu ani nestačíme připravit. V sebezkušenostním workshopu se budeme na základě svých vlastních příběhů dívat, co člověk v takové situaci prožívá a jak se se ztrátou vyrovnává. Proč si nechám ubližovat? MUDr. Kristína Černá Ve workshopu představím zkušenosti s psychoterapeutickou prací s traumatizovanými osobami v podmínkách centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Její součástí je práce s posttraumatickými příznaky a pochopení postoje oběti a jeho změna. Workshop bude probíhat seminární formou, k dotvoření obrazu terapeutické práce poslouží střípky z kazuistik klientů centra. Trauma a rodinné násilí Mgr. Andrea Sakalová Kazuistický seminář se bude věnovat traumatickému stresu v rodinném násilí, jeho významu, zpracování a důsledkům v životním příběhu paní J. Součástí bude diskuze nad tématem. Proč se zlé věci stávají dobrým lidem?! Mgr. Elena Strupková Sebezkušenostní seminář, ve kterém se zaměříme na některé palčivé otázky, které si kladou klienti i terapeuti při práci s traumatem. Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala psychoterapeutovi traumatem PhDr. Romana Doležalová V interaktivním workshopu se účastníci společně podívají na úskalí a zátěžové aspekty práce s traumatizovaným klientem; představeny budou možnosti zvládání takovéto zátěže z pohledu logoterapie a existenciální analýzy Rozvod jako transgenerační trauma PhDr. Dana Davidová Workshop zprostředkuje z pohledu existenciální analýzy kasuistickou formou, jak rozvod s následnou absencí matky traumaticky zasáhne do života dvou generací. Společně se podíváme na odlišné možnosti práce se zdánlivě identickým traumatem. Jak odlišně je trauma emočně zaangažovanými jedinci vnímáno, následně interpretováno, jak je v jejich životech nakonec dále žito. SLEA 9

10 Nemoc a trauma Aneb Proč ta pomoc tolik bolela? Mgr. Helena Petrová Do nemocnic přicházíme s důvěrou, s očekáváním pomoci s naším onemocněním. Obvykle máme trochu strach, ale jsme připraveni plnit očekávání lékařů, jsme připraveni spolupracovat, jsme odhodláni bojovat. Zaskočí nás ale míra bolesti a nepohodlí, kterou jsme byli nuceni v rámci úspěšné léčby podstoupit, a pak se začínáme ptát: Proč to tak strašně bolelo? Mělo to vůbec smysl vydržet? A tohle je tedy to vítězství? Seminář nabídne kasuistickou formou pohled na prožívání pacientů s vážným somatickým onemocněním v průběhu a po ukončení jejich léčby. Nevím, kam patřím MUDr. Irena Zvánovcová Obsahem workshopu je kasuistika muže, který prožil své dětství a dospívání v emigraci. Dlouhodobě hledal a nenacházel odpovědi na otázky: Kde jsem doma? Kam patřím? Kdo jsem? Propadal úzkostem a depresím, které potlačoval alkoholem. Ve svém sdělení přibližuji, jak tento muž během terapeutického procesu dospívá k plně prožitým odpovědím na své otázky, osvobozuje se od alkoholu a deprese, na své další životní cestě se začíná cítit spokojeněji, radostněji a smysluplněji. O zazděné panně Markétě PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. Workshop bude uveden příběhem ženy, která se po smrti matky uzavřela před světem ve svém domě. Na tomto příběhu budou ukázána specifika práce existenciální analýzy a logoterapie s klienty traumatizovanými ztrátou blízkého vztahu. Trauma a moc PhDr. Jolana Mižikarová Být mocný je úžasná věc, moc rozhodovat, řídit druhé lidi a dokázat jim velet. Ale je to tak opravdu vždy? Nabízím seminář, v němž si prostřednictvím vlastních zážitků sami vyzkoušíte pocity moci a možnost diskuse nad tímto tématem. 10 SLEA

11 PŘIHLÁŠKA Trauma v existenciálně analytické psychoterapii Konference Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu se koná října 2010 v reprezentačních konferenčních prostorách Autoklubu ČR Opletalova 29, Praha 1 Tímto dokladem se přihlašuji na konferenci SLEA Trauma v existenciálně analytické psychoterapii. (Prosím, vyplňte hůlkovým písmem a zaškrtněte do čtverečku pro vás platné údaje.) Pan Paní Titul: Příjmení: Jméno: Instituce/Firma: Adresa: Telefon: ko, Vstupné na konferenci zahrnuje: přednášky a workshopy podle programu, tlumočení němčina čeština, občerstvení při přestávkách a obědy Vstupné na společenský večer zahrnuje: večeři formou studeného bufetu, volnou konzumaci pití (neal- pivo, víno), hudbu k tanci a poslechu pokračování přihlášky na další straně SLEA 11

12 Vstupné na oba dny plné vstupné člen SLEA* student* platba do ,- Kč 1700,- Kč platba do ,- Kč 2100,- Kč platba po ,- Kč 2400,- Kč Jednodenní vstupné 1600,- Kč 1400,- Kč Společenský večer 500,- Kč 450,- Kč Uveďte celkový počet vstupenek které na společenský večer objednáváte *Nárok na slevu je nutné prokázat zaškrtněte pro vás platné Uveďte, prosím, celkový poplatek Vámi objednávaného programu (konferenční poplatek + společenský večer): ,- Kč Konferenční poplatek zaplaťte na účet /2010. Jako variabilní symbol uveďte 6ti místné číslo, které zvolíte Vy (např. první půlku rodného čísla). Zvolené číslo napište zde: (variabilní symbol) abychom podle něj mohli identifikovat vaší platbu. Přihláška platí až po zaplacení konferenčního poplatku! Přihlášku odstřihněte od informační brožury, vložte do obálky a vyplaceně odešlete na adresu české Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu: SLEA Volutová 2523/39, Praha 5, ČR (Tel.: , fax: , Datum Podpis Podmínky odhlášení účasti Při odhlášení do je účtován poplatek 10 % ze zaplacené částky od je účtován poplatek 50 % ze zaplacené částky 12 SLEA

Trauma v existenciálně analytické terapii

Trauma v existenciálně analytické terapii Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu pořádá 10. Dny logoterapie a existenciální analýzy za účasti zahraničních přednášejících na téma Trauma v existenciálně analytické terapii 16. 17. října

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015 Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Hlavní partner partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: doc. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: doc. MUDr. Ján

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK 2017 NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015,

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Gestalt Academy. školní rok 2016

Gestalt Academy. školní rok 2016 Gestalt Academy školní rok 2016 Organizační informace Místo: není-li uvedeno jinak pak Centrum Alivio, Praze 6, Badeniho 1, nedaleko metra Hradčanská zvonek skupinová místnost. Čas: od 9 17 (6 8 výukových

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK Č. NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. 1. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK 2017 Č. NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. 1. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK 2017 Č. NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. 1. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK Č. NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. 1. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pacienti s duáln lní diagnózou v ordinaci pro návykovn vykové nemoci MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. leden 2005 říjen 2006 323 klientů / 142 v systematické léčbě z nich

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Základy komplexního psychosomatického přístupu VII.

Základy komplexního psychosomatického přístupu VII. Pozvánka na komorní odbornou konferenci Základy komplexního psychosomatického přístupu VII. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Přednášející: MUDR. BARBORA BRANNÁ, MGR. KLÁRA

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek ČSPAP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov, IČO 49626990, www.cspap.cz zve své kandidáty

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

"Rodina pohledem dítěte"

Rodina pohledem dítěte "Rodina pohledem dítěte" 1 STŘEDA 19.5.2010 9.00 10.30 11.00 12.30 14.00 15.30 16.00 17.30 19.30 21.00 AULA ZAHÁJENÍ KONFERENCE PhDr. B. LÁNYOVÁ Mám rád mámu a tátu, ale Prof. PhDr. S. KRATOCHVÍL, CSc.

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

zení Prostor pro odkrývání traumat?

zení Prostor pro odkrývání traumat? Drogové služby ve vězenv zení Prostor pro odkrývání traumat? Adéla Lichková, DiS. Mgr. Petra Jílková Semiramis o.s. Obsah Centrum drogových služeb ve vězení, Semiramis o.s. (popis projektu, cílová skupina,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

rané trauma početí, těhotenství a porod jako traumatizující zkušenosti www.franz-ruppert.de 12.06.2014 Prof. Dr. Franz Ruppert 1 seřazení početí těhotenství porod proces vzniku vazby po porodu rané trauma

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Psychiatrická léčebna Šternberk Od historie k současnosti Sigmund FREUD 1900 Carl R.ROGERS 1942 Josef WOLPE a Hans EYSENCK 1958

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY STOMATOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Oblastní stomatologická komora České Budějovice ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ VZNIKU STOMATOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Více

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene GBR horizontální a vertikální augmentace Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr.Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 6. 7.11. 2015 V Praze dne, 2. července 2015 GBR horizontální a vertikální augmentace Vážená

Více

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Program konference Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Místo konání: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 Nové Město Středisko křesťanské

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vzdělávací program SLEA byl již schválen (akreditován) Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP.

Vzdělávací program SLEA byl již schválen (akreditován) Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP. Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. (SLEA, o.s.) Člen Mezinárodní společnosti pro existenciálně-analytickou psychoterapii (ISEAP) Adresa: Praha 6, Badeniho 1, Hradčany Tel.: 245 008

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Kurzy. Školení. Semináře

Kurzy. Školení. Semináře Kurzy Školení Semináře CO Byty a společenství vlastníků v novém občanském zákoníku KDY Úterý 22.10.2013 16:00 18:30 hod. KDE Plzeň, U Prazdroje 6 konferenční sál hotelu Angelo Workshop Program semináře

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR 2009 Více než zamotaný jazyk (More than a tangled tongue ) Téma konference: Neurologické aspekty koktavosti pod záštitou náměstkyně ministryně školství Mgr. Kláry

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více