LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ"

Transkript

1 LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ UK PRAHA - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA NABÍDKOVÝ LIST 2009

2 Obsah 1. BRUSÍRNA LABORATOŘ PLAZMOVÉ SPEKTROMETRIE (LAPS) - ICP MS, ICP MS LA, ICP OES ICP MS ICP MS LA ICP OES Detekční limity CHEMICKÁ LABORATOŘ Analýzy pevných vzorků - hlavní složky Analýzy pevných vzorků - stopové složky Rozklady Analýzy vody LABORATOŘ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZY UHLÍKU A SÍRY (LEA) ANALÝZA CELKOVÉ RTUTI...11 POKYNY PRO ZADAVATELE - Při zadávání prací je nutná předběžná konzultace s pracovníky jednotlivých oddělení LGÚ, přičemž jsou dohodnuty požadované práce a termín dokončení prací. Nezbytnou podmínkou pro evidenci a provedení práce je vyplněný zadávací protokol. - Vzorky je třeba dodávat v dohodnuté formě a obalu, nejlépe se jménem (iniciálami), se seznamem na vstupním protokolu (označení, název, lokalita, požadavek), podepsaném vedoucím ústavu nebo řešitelem grantu. Výsledky se předávají formou protokolů společně se zbytky vzorků, výsledky jsou předány i elektronickou formou. Platby za provedené práce: Platby, které účtuje LGÚ zaměstnancům a studentům ústavů geol. sekce UKPřF za provedené práce, pokrývají výhradně náklady na nákup spotřebního materiálu, chemikálií a laboratorního skla, drobných náhradních dílů k přístrojům, jejich údržbu, opravy, atp.. Platby jsou hrazeny přes finanční účtárnu na základě faktury vystavené sekretářkou LGÚ. Tyto úhrady nekryjí režii LGÚ (energie, telefony, mzdy nebo odměny, atd.) a neodrážejí reálnou (komerční) cenu. Bez těchto příspěvků by nebylo možné provozovat náročné a drahé instrumentální vybavení LGÚ. Kontakty:

3 1. BRUSÍRNA čitelně popsané a čisté pokud možno oddělené v krabičkách na nosítkách brusírny zpracovávají vzorky hornin a dalších materiálů do průměru cca 7 cm nebo jedna hrana (z důvodu omezené velikosti diamantové pily) po dohodě možno i větší (v případě tenkých vzorků) zpracování objemnějších vzorků je třeba konzultovat s pracovníky brusíren Výbrus přikrytý (cca 2x3 cm) orientovaný přikrytý napouštěný přikrytý orientovaný, napouštěný přikrytý z nábrusového válečku ( 25 mm) Výbrus nepřikrytý orientovaný nepřikrytý napouštěný nepřikrytý orientovaný, napouštěný nepřikrytý z nábrusového válečku ( 25 mm) Výbrus leštěný leštěný orientovaný leštěný napouštěný leštěný napouštěný orientovaný leštěný výbrus z nábrusového válečku ( 25 mm) leštění zhotoveného výbrusu destička oboustranně leštěná Výbrusy velkoplošné Výbrus dvojnásobná velikost (podložní sklo 48x56 mm) Výbrus trojnásobná velikost (podložní sklo 48x84 mm) Nábrus leštěný ( 25 mm) Řezy samostatné do 7 cm Jiné speciální práce dle možností 1 ks 1 1 ks 160 Kč 1 ks 180 Kč 1 ks 200 Kč 1 ks 200 Kč 1 ks 110 Kč 1 ks 130 Kč 1 ks 150 Kč 1 ks 175 Kč 1 ks 175 Kč 1 ks 2 1 ks 260 Kč 1 ks 270 Kč 1 ks 290 Kč 1 ks 290 Kč 1 ks 120 Kč 1 ks 500 Kč 1 ks 500 Kč 1 ks 700 Kč 1 ks 220 Kč 1 ks 15 Kč 1 h 200 Kč Speciální zadaní - cena bude určena dohodou. Výbrusy a práce z rozpadavých materiálů se provádí pouze dle možností brusírny. 3

4 2. LABORATOŘ PLAZMOVÉ SPEKTROMETRIE (LAPS) - ICP MS, ICP MS LA, ICP OES a požadavek na analýzy ICP (PDF nebo MS word) detailní požadavky na vzorky jsou popsány u jednotlivých metod a stanovení roztoky nesmí obsahovat mechnické nečistoty a sraženiny (ani po filtraci) před zadáním vzorků je třeba vždy konzultovat zadání, matrici, objemy atd. s pracovníky LAPS 2.1. ICP MS Platby zahrnují rozklad vzorku, úpravu a ředění před analýzou, není-li uvedeno jinak. Minimální počet vzorků je 5. Nevyžádané vzorky nevracíme. 1. Stopové prvky ve vodách Např.: Li, Be, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Ag, Cd, Sb, Cs, Ba, Tl, Pb, U, Th, po konzultaci s operátory možno případně i jiné prvky (např.i). Vody k analýze na ICP MS by měly být dodány v čistých nejlépe HDPE lahvičkách (alespoň 20ml), zfiltrované (0.45 µm) a okyseleny 1-2% HNO3 (suprapure). 1 vzorek (X prvků) 700 Kč 1 vzorek (1 prvek) 100 Kč 2. Stopové prvky v horninách - rozklad HF+HClO4/HNO3 (případně tavení s Na2B4O6) Be, Sc, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Cs, Ba, Y, Zr, Nb, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Pb, U, Th, po konzultaci s operátory možno případně i jiné prvky (např. Li ). Vzorky se dodávají namleté na analytickou jemnost (<63 µm) nejlépe v čistých lahvičkách v množství minimálně 0,5 gramu. 1 vzorek (X prvků) 990 Kč 1 vzorek (1 prvek) 150 Kč 3. Výluh lučavkou královskou (HCl+HNO3)/HCl, např. As v horninách Vzorky se dodávají namleté na analytickou jemnost (<63 µm) nejlépe v čistých lahvičkách v množství minimálně 2 gramy. 1 vzorek 150 Kč 4. Stanovení platinových kovů (Ru, Rh, Pd, Ir, Pt ) po extrakci do Ni-S* Možno též semikvantitativně Au * - Extrakce PGE do NiS se neprovádí v naší laboratoři, proto je nutná předběžná konzultace o zadání rozkladu. (Vzorky se dodávají namleté na analytickou jemnost (<63 µm), nejlépe v čistých lahvičkách v množství minimálně 10g) 1 vzorek (roztok) 750 Kč 5. Stanovení izotopových poměrů Pb (poměry 207 Pb/ 206 Pb a 208 Pb/ 206 Pb) V roztocích 2% (v/v) HNO3 a TDS < 1g/l. 1 vzorek (roztok) 500 Kč 1 vzorek ( + rozklad) 700 Kč 4

5 2.2. ICP MS LA Kvadrupolové ICP MS X Serie II je možno propojit s LA New Wave. Práce jsou často spojeny s experimentální činností a nemají rutinní servisní charakter. Podmínky měření je třeba konzultovat (kontakt na ICP OES 1. Levná charakterizace silikátů (IV)* SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, CaO, MgO, Na 2 O, K 2 O, MnO, TiO 2, P 2 O 5, ztráta žíháním, C tot., S tot. Včetně rozkladu tavením směsí Li tetra/metaboritanu 1 vzorek (13 uvedených složek) 500 Kč 1 vzorek (13 složek + Cr, Ba, Ni, Sc, Sr, Y, Zr) 600 Kč FeO (titračně, 1 vzorek včetne rozkladu) 150 Kč Li 2 O (včetně rozkladu) 90 Kč 2. Stopové prvky v horninách - rozklad HF+HClO 4 /HNO 3 (případně tavení) Výběr prvků dle obsahů ve vzorku a možností OES 1 vzorek (do 15 prvků) 400 Kč 1 vzorek (nad 15 prvků) 600 Kč 1 vzorek (1 prvek) 60 Kč 3. Výluhy Výběr prvků dle obsahů ve vzorku a možností OES 1 vzorek (do 15 prvků) 350 Kč 1 vzorek (nad 15 prvků) 550 Kč 1 vzorek (1 prvek) 60 Kč 4. Vody Výběr prvků dle obsahů ve vzorku a možností OES 1 vzorek (do 15 prvků) 350 Kč 1 vzorek (nad 15 prvků) 550 Kč 1 vzorek (1 prvek) 60 Kč * - jen velmi omezeně nahrazuje silikátovou analýzu na mokré cestě. Jedná se o levnou alternativní silikátovou analýzu provedenou nenormovanými postupy s větší chybou sumy než je u analýz na mokré cestě! 5

6 2.4. Detekční limity V tabulce jsou uvedeny orientační detekční limity metod ICP OES, ICP MS, ICP MS LA. Hodnoty jsou závislé především na typu rozkladu, typu matrice a možných interferencích, proto se hodnoty mohou i zásadně měnit. ls OES µg/l (ppb) ss* OES ls MS µg/l (ppb) ss** MS ss MS LA ls OES µg/l (ppb) ss* OES ls MS µg/l (ppb) ss** MS Ag ,0100 0,0500 Rh ,0050 0,00005*** Al , ,0000 Ru ,0100 0,005*** As ,0500 0,2500 2,000 S ss MS LA Au ,0100 0,0500 Sb ,0050 0,0100 0,075 B 4 2 Sc ,0050 0,0500 Ba 2 1 0,0100 0,0800 0,013 Se ,0000 5,0000 Be 1 0,5 0,0020 0,0150 1,400 Si Bi ,0050 0,0500 Sn ,0500 0,1000 Ca 1 0,5 50, ,0000 Sr 2 1 0,0006 0,0500 0,095 Cd 4 2 0,0100 0,0500 0,270 Ta ,0010 0,0060 0,049 Co ,0050 0,0100 0,095 Te ,0500 0,1000 Cr ,0200 0,0700 1,000 Th ,0070 0,0300 0,020 Cs 0,0010 0,0020 0,050 Ti ,0500 0,1000 Cu ,0150 0,2000 0,920 Tl ,0050 0,0100 Fe 5 2,5 20, ,0000 U ,0015 0,0050 0,010 Ga ,0100 0,0500 V 6 3 0,0100 0,0500 0,080 Ge ,0100 0,0500 W ,0500 0,1000 Hf ,0010 0,0130 0,095 Y 6 3 0,0020 0,0025 0,015 Hg ,0500 0,1000 Zn 2 1 0,0350 0,9500 0,480 In ,0050 0,0100 Zr ,0100 0,0700 0,180 Ir ,0050 0,00005*** K La ,0003 0,0030 0,010 Li 2 1 0,0550 0,1000 Ce ,0003 0,0050 0,025 Mg 1 0,5 0,5000 5,0000 1,600 Pr ,0006 0,0010 0,006 Mn 1 0,5 0,0100 0,0500 0,370 Nd ,0070 0,0050 0,030 Mo ,0100 0,0500 Sm ,0030 0,0050 0,030 Na Eu 3 1,5 0,0006 0,0020 0,009 Nb ,0020 0,0200 0,050 Gd ,0020 0,0030 0,030 Ni ,0500 0,1000 1,500 Tb ,0006 0,0005 0,009 P Dy ,0006 0,0020 0,030 Pb ,0300 0,0800 0,330 Ho ,0003 0,0006 0,006 Pd ,0100 0,0005*** Er ,0009 0,0010 0,015 Pt ,0100 0,0005*** Tm 5 2,5 0,0003 0,0006 0,008 Rb 0,0005 0,0150 0,410 Yb 2 1 0,0009 0,0020 0,025 Re ,0050 Lu 1 0,5 0,0003 0,0003 0,008 ls - roztoky (vody) ss - pevné vzorky (horniny) * - rozklad pro horniny OES - 0,2g/100ml ** - rozklad pro horniny MS - 0,2g/200ml *** - dokimastický rozklad 10g/10ml!!! kurzívou se většinou nestanovují z HF/HClO 4 0,2g/200ml 6

7 3. CHEMICKÁ LABORATOŘ pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost (nedrhne mezi prsty) suché (sušené při laboratorní teplotě) srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi) optimální hmotnost vzorku pro silikátovou analýzu je cca 15g (po dohodě možno i méně, 3-5g). Množství vzorku je závislé na typu požadované analýzy a je vhodné konzultovat ho s pracovníky laboratoře nejvhodnějším obalem jsou lahvičky jako absolutně nevhodný obal pro vzorky jsou mikroténové sáčky! Elektrostatické náboje vznikající při použití znemožňují přesné vážení vzorku 3.1. Analýzy pevných vzorků - hlavní složky Základní silikátová analýza I SiO 2,TiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, FeO, MnO, MgO, CaO, SrO, Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, P 2 O 5, H 2 O -, CO 2, S tot, H 2 O +. Zjednodušená silikátová analýza II SiO 2, TiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na 2 O, K 2 O, P 2 O 5, H 2 O -, H 2 O +, CO 2 Zjednodušená silikátová analýza III SiO 2, TiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na 2 O, K 2 O, P 2 O 5, H 2 O -, ztráta žíháním Levná charakterizace silikátů IV (str. 5) Karbonátová analýza (MgO, CaO, FeO, MnO, CO 2 ) s nerospustným zbytkem Jednotlivá či doplňující stanovení Titrace Al 2 O 3 Titrace Fe 2 O 3 tot. Titrace MgO Titrace CaO Fotometrie P 2 O 5 FotometrieTiO 2 SiO 2 (vážkově) FeO (stanovení titračně) S tot. (vážkově, dle Eschka) SO 3 (síranová síra, vážkově) H 2 O - (stanovení vlhkosti) H 2 O + Stanovení nerozpustného zbytku Ztráta žíháním (suma těkavých složek H 2 O +, CO 2, C, S, F, Cl) 1710 Kč 1190 Kč 1120 Kč 500 Kč 430 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 50 Kč 55 Kč 55 Kč 280 Kč 150 Kč 320 Kč 200 Kč 20 Kč 80 Kč 100 Kč 100 Kč 7

8 3.2. Analýzy pevných vzorků - stopové složky Metody ICP (str. 4 a 5) Metoda FAAS (plamenová AAS) pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost suché (sušené při laboratorní teplotě) srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi) optimální hmotnost vzorku je cca 3-5g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku je závislé na typu požadované analýzy a je vhodné konzultovat s pracovníky laboratoře minimální množství vzorku nejvhodnějším obalem jsou lahvičky Stanovení vyžaduje zvláštní rozklad, jehož cenu je nutné přičíst k ceně analýzy. Většinou si zadavatel vybírá buď totální rozklad, nebo výluh. Záleží na druhu materiálu a požadované analýze. Dále jsou možná speciální stanovení, podle vybavení laboratoře (vyžaduje dohodu s pracovníky chemické laboratoře). Laboratoře geologických ústavů disponují plamenovým absorpčním spektrofotometrem fy VARIAN (typ 280 FS). Možnosti stanovení jednotlivých prvků jsou podmíněny typem matrice a minimální koncentrací prvku ve vzorku. Navážka vzorku a typ rozkladu se volí dle druhu materiálu a účelu analýzy. Horniny nebo jiné pevné materiály vyžadující rozklad mají orientačně tyto meze detekce: Ag 0.4 K 0.6 As 6.0 Li 0.4 Al 6.0 Mg 0.1 Ba 8.0 Mn 0.4 Be 0.2 Na 0.4 Ca 0.2 Ni 2.0 Cd 0.3 Pb 2.0 Co 1.0 Rb 2.0 Cr 1.2 Sr 0.4 Cs 0.8 Ti 12 Cu 0.6 Zn 0.2 Fe 1.2 V

9 3.3. Rozklady Pro techniky AAS, ICP OES a ICP MS. Sintrace s Na 2 CO 3 Tavení směsí lithných meta/tetraboritanů Rozklad směsí kyselin s HF Rozklad směsí kyselin bez HF Výluh kyselinami 80 Kč 100 Kč 60 Kč 50 Kč 3.4. Analýzy vody - především skupinová stanovení kationtů (AAS) a aniontů (HPLC) kationty roztoky je třeba fixovat kyselinami (2-5% HNO 3, HCl), podle požadovaných stanovení a podle běžného doporučení. Okyselování vzorků je lépe konzultovat přímo v laboratoři vzorky je vhodné předávat v PVC nebo PE láhvích o objemu cca 500 ml (po dohodě možno i méně) anionty vzorky musí být ze zřejmých důvodů bez fixace vzorky je vhodné předávat v PVC nebo PE láhvích o objemu cca 500 ml (po dohodě možno i méně) pro HPLC: minimální množství vzorku cca 4 ml, vždy je však výhodnější dodat alespoň 50 ml - pro případ, že by se analýza musela opakovat vzorky musí být filtrovány přes membránový filtr o velikosti pórů 0,45 µm vzorek nesmí být nijak stabilizován, a proto je vhodné dodat jej k analýze co nejdříve v případě nutnosti skladovaní doporučujeme skladovat v chladničce současně se vzorkem je vhodné vždy dodat slepý vzorek, který byl připraven z deionizované vody stejnou manipulací, jaká byla prováděna se vzorkem (zejména se jedná o filtraci, kde může dojít k nezanedbatelné kontaminaci vzorku) maximální vodivost vzorku - cca 600 µs Anorganická analýza vody Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, NH 4 +, NO 3 -, SO 4 2-, Cl -, HCO 3 -, PO 4 3-, ph, vodivost, alkalita, acidita, filtrace, celková tvrdost Stanovení skupiny aniontů HPLC Stanovení NO - 3 (spektrofot.) Stanovení SO 2-4 (gravimet.) Stanovení Cl - (titr.) Stanovení HCO - 3 (titr.) Stanovení PO 3-4 (spektrofot.) Stanovení ph 650 Kč 90 Kč 60 Kč 20 Kč 9

10 Stanovení vodivosti Filtrace přes membránový filtr Stanovení alkality vody Stanovení acidity Stanovení teploty Stanovení odparku Stanovení n prvků FAAS 10 Kč 10 Kč n x 20 Kč Orientační meze detekce stanovení prvků metodou AAS v roztoku (vodách): mg/l mg/l Ag K As Li Al Mg Ba Mn Be Na Ca Ni Cd Pb Co Rb Cr Ti 0.12 Cs Sr Cu Zn Fe V

11 4. LABORATOŘ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZY UHLÍKU A SÍRY (LEA) pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost suché (sušené při laboratorní teplotě) srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi) optimální hmotnost vzorku je cca 5 g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku je závislé na typu požadované analýzy a je vhodné konzultovat s pracovníky laboratoře minimální množství vzorku nejvhodnějším obalem jsou lahvičky Metody elementární analýzy nemají ustalené zkratky pro jejich označení. Je možno užít označení RF-CIR (Resistance furnace with carbon infrared detector) a RF-SIR (Resistance furnace with sulfur infrared detector). Orientační meze detekce jsou v tabulce (uvedena horní hranice limitu, nižší limity lze případně dosáhnout úpravou podmínek měření). (%) Stanovení C tot. (nebo jako CO 2 ) + S tot. (nebo jako SO 3 ) (TS+TC) 1 Stanovení anorgan. C inorg., (nebo jako CO 2, TIC) (po reakci s H 3 PO 4 ) Stanovení C tot. (TC) (nebo jako CO 2 ) 120 Kč 0.01 Stanovení S tot. (TS) (nebo jako SO 3 ) 120 Kč Stanovení C org. (TOC) rozdílem (TC - TIC) - pro půdy 260 Kč ANALÝZA CELKOVÉ RTUTI Pevné vzorky: pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost suché (sušené při laboratorní teplotě) srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi) optimální hmotnost vzorku je cca 3 g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku je závislé na typu požadované analýzy a je vhodné konzultovat s pracovníky laboratoře minimální množství vzorku nejvhodnějším obalem jsou lahvičky Roztoky: vzorky musí být ve skleněných obalech množství, stabilizaci a skladování vzorku konzultujte s pracovníky laboratoře Stanovení celkové Hg v pevném vzorku 60 Kč 3 µg/kg (ppb) Stanovení celkové Hg v roztoku 50 Kč 0,1 µg/l (ppb) 11

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ UK PRAHA - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA NABÍDKOVÝ LIST Externí- 2016 Obsah 1. BRUSÍRNA... 3 2. LABORATOŘ PLAZMOVÉ SPEKTROMETRIE (LAPS) - ICP MS, ICP MS LA, ICP OES... 4 2.1. ICP

Více

Laboratoře České geologické služby. Ceník základních služeb

Laboratoře České geologické služby. Ceník základních služeb Laboratoře České geologické služby Ceník základních služeb 2014 Laboratoře České geologické služby Ceník základních služeb Základní ceny platné od 1. 9. 2014 do vydání nového ceníku K uvedeným cenám je

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. vedoucí útvaru geochemie a laboratoří: RNDr. Jan Pašava, CSc.

K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. vedoucí útvaru geochemie a laboratoří: RNDr. Jan Pašava, CSc. CENÍK Platný od 1. 4. 2015 Laboratoře České geologické služby K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. vedoucí útvaru geochemie a laboratoří: RNDr. Jan Pašava, CSc. Laboratoře

Více

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 elektronové dělo elektronové dělo je zařízení, které produkuje elektrony uspořádané do svazku (paprsku) elektrony opustí svůj zdroj katodu- po dodání určité množství

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

REFERENČNÍ MATERIÁLY

REFERENČNÍ MATERIÁLY I. REFEREČÍ MATERIÁLY, CERTIFIKOVAÉ Českým metrologickým institutem : C, S, v ocelích a litinách OCELI s certifikovanými obsahy C, S, resp. balení 250 g * Sada nízkolegovaných ocelí CRM CZ 2003 A 8 A CERTIFIKOVAÉ

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň Činnost NRL RO ÚKZÚZ Plzeň Rozbor hnojiv Organická komposty, průmyslové komposty, vermikomposty,

Více

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

Ultrastopová laboratoř České geologické služby Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele. Pokyny pro účastníky PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody OZNAČENÍ: MATRICE: PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody Pilotní projekt Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

ISO Guide 34 ISO ISO 9001

ISO Guide 34 ISO ISO 9001 ISO Guide 34 ISO 17025 ISO 9001 OBSAH OBSAH OBSAH 2 O NÁS 4 SYSTÉMY KVALITY 5 REFERENČNÍ MATERIÁLY DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA 6 DOKUMENTACE 7 TECHNICKÁ PODPORA 9 VODNÉ CERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ Ing. Lenka Fremrová 1 Technická normalizace v oblasti charakterizace odpadů se v posledních letech zaměřuje na přejímání evropských norem, které byly zpracovány v Evropském

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor Nový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ Ruční rentgenový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ je nejnovější model od Thermo Fisher Scientific. Navazuje na úspěšný model NITON XL3t GOLDD. Díky špičkovým technologiím

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010 List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jan Šafář,CSc. Mgr. Jiří Čmelík,Ph.D. Ing. Michaela Krejčová Vedoucí zkušební laboratoře Vedoucí

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: X, X, m X n, ternární: m B k X n,... Title page symetrie prostorové grupy

Více

Základní dodací podmínky. Dodací a platební podmínky

Základní dodací podmínky. Dodací a platební podmínky SLUŽBY LABORATOŘE Základní dodací podmínky Placené služby poskytuje MemBrain s.r.o. na základě písemné objednávky nebo uzavřené smlouvy o dílo. Ceny placených služeb jsou stanoveny dohodou jako ceny smluvní

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Stanovení koliformních bakterií Escherichia coli metodou membránové 2 Stanovení kultivovatelných

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU Cílem práce je stanovit koncentraci síranů v neznámém vzorku postupem A, B a C a porovnat jednotlivé metody mezi sebou. Protokol musí osahovat veškeré výpočty

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ Č. j.: Vyřizuje Praha dne 422/ENV/15 Ing. Bodzáš 21. 1. 2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo ), orgán státní správy příslušný podle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 201/2012

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov

Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov Tel. Fax 00420 481 323969 e-mail: panoch.ed@iol.cz, www.elektrochemicke-detektory.cz Standardní ceník pro rok 2011 Iontově selektivní

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech 1. Úvod:... 1 2. Podstata zkoušky... 2 2.1 Potřeby a pomůcky:... 2 2.1.1 Nářadí:... 2 2.1.2 Laboratorní

Více

Základní stavební částice

Základní stavební částice Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES 30074. Analýza extraktu podle Mehlicha 3 Strana ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES Účel a rozsah Postup je určen především pro stanovení obsahu základních živin vápníku, hořčíku, draslíku,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ 2012 2013 KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ Vážení obchodní přátelé, Severočeské doly a.s. člen skupiny ČEZ Vám předkládají pro rok 2012 2013 nabídku tříděného a prachového uhlí,

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KADMIA A OLOVA METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KADMIA A OLOVA METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KADMIA A OLOVA METODOU FAAS 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení Cd a Pb v krmivech a minerálních premixech. Stanovení je určeno

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Kovy a metody jejich výroby

Kovy a metody jejich výroby Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 8. TŘÍDA PERIODICKÝ ZÁKON FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PRVKŮ JSOU PERIODICKOU

Více

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv Petr Kvapil, AQUATEST a.s. Lenka Lacinová, Technická univerzita v Liberci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 1. ph elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem 22111 ph kombinovaná HC 233 1.680,- pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka

Více

Protokol o zkoušce. Datum vystavení : Laboratoř

Protokol o zkoušce. Datum vystavení : Laboratoř Protokol o zkoušce Identifikace vzorku PR1358263001 Zakázka PR1358263 Datum vystavení Laboratoř Kontakt Ing. Zuzana Kárová Kontakt Zákaznický servis Adresa Velká hradební 3118/48 Adresa Na Harfě 336/9,

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1027 Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1027 Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2 List 1 z 11 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Chemická laboratoř Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností

Více

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý Cínovec - odkaliště 1 Nerostné suroviny provázejí téměř každou lidskou činnost od počátku existence lidstva. Samotné

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř vzorkování 2. Laboratoř měření emisí 3. Laboratoř pracovního a životního prostředí 4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A.

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Dolomitické vápno a stabilizace popílků Dolomitické vápno a stabilizace popílků Ing. Tomáš Táborský, VÚ maltovin Praha Úvod do problematiky Elektrárny a teplárny v českých zemích používají ke stabilizaci svých vedlejších energetických produktů

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.

Více

Bohumín IČO: DIČ: CZ

Bohumín  IČO: DIČ: CZ poskytovatel progamů zkoušení způsobilosti SPL služby pro laboratoře č. 7006 1. máje 432, 735 31 Bohumín, akreditovaný ČIA, tel/fax:+420 596 014 627, dle ČSN EN ISO/IEC 17043 info@spl-bohumin.cz www.spl-bohumin.cz

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Turbo naprašovačka Q150T ES kompaktní TEM / SEM naprašovačka kovů nebo uhlíku Nabídka pro: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. ŘEŽ, Poptávka: e-mail 23.5.2014 Nabídka č. AZ/14/QT/21 24. května 2014

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více