Superpočítání a gridové počítání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Superpočítání a gridové počítání"

Transkript

1 Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita, Kotlářská2,61137Brno,Českárepublika 3)Ústavvýpočetnítechniky,Masarykovauniverzita,Botanická68a, 60200Brno,Českárepublika Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

2 Obsah 1.Náročnévýpočtyaaplikace Výpočetníchemie,částicováfyzika,zpracovánídat 2.Gridovésystémyaprácevnich METACentrum,EGEE2 3.Softwareprořazeníasprávuúloh PBS,gLite/LCG ukázkaspouštěníjobů 4.SystémCHARON Koncepcesystému Použitínaklastruavgridu Správaaplikací Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

3 Náročnévýpočtyaaplikace Cojsounáročnévýpočty? relativnípojemvzhledemkprudkémuvývojvýpočetní techniky jednotkavýkonu FLOPS(FloatingPointOperationsPerSecond) jednotkadat BYTE dnešnípentium4,1gbram,2ghz výkonněkolikgflops donáročnýchvýpočtůřadímeaplikacevyžadující výkonvřádech>=tflopsvyšší prácesdatyvřádech>=gb aplikaceběžícínasuperpočítačíchneborozsálých výpočetníchsystémech(gridy) dobaběhunadomácímpcbytrvalatýdny,měsíce,roky,... Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

4 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Matematicko Fyzikálníaplikace: modelypředpovědipočasí(systémaladin) simulaceexperimentůzoblasičásticovéfyziky(hep) úlohyzoblastipružnosti pevnosti,termo elasticita(fem) simulaceprouděníkapalin(cfd) materiálovéinženýrsví,nanotechnologie simulacezemetřesení NP těžkéúlohy(tsp),optimalizačníúlohy úlohyzlineárníhoresp.matematickéhoprogramování lámáníšifer(des,enigma[m4project]) hledáníprvočísel(gimps),... Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

5 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Chemické biologickéaplikace: simulacechováníbiologickýchsystémů(molekulovádynamika) návrhyléčiv(studiuminterakceenzymxléčivo) molekulovédokováníakonformačníanalýzamolekul zkoumáníreakčníchmechanizmů(tranzitnístavy,odhady energetickýchrozdílůproreakčnícestu, výpočty'volnéenergie') proteinfolding simulacechováníorganismůvprostředí šířeníepidemiívprostředí Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

6 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Zpracovánídat: lékařsví(ct snímky,nmr,příznakovérozpoznávání) zpracovánírozsáhlýchstatistik analýzaarozpoznáváníobrazu HEP částicovéexperimenty(atlas,cms,alice,lhcb) tvorbaexpertníchsystémů(ai) Visualizacedat renderovánínáročnýchscén Ostatní simulacesociálníchaekonomickýchjevů...aspoustadalších... Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

7 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvolnéenergie hlavníúloha(dobaběhu~15h) generujemnohopodúloh(stovky) podúloha(dobaběhu~ 25h)(2CPU) získáme profil (graf) volné energie v intervalu (a,b) nadomácímpc(1cpu) byúlohatrvala~7měsíců (24hdenně) vmetacentru~za3dny mámevýsledky Reakční koordináta a b Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

8 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvibračníchmodůmolekuly výpočetmatice2.derivacíenergiepodlesouřadnic(tzv.hessian) 3*N*2nezávislýchvýpočtůgradientuenergie(Quant.Mech.) N ~ 100 atomů => 600 úloh 1 úloha ~ 1 hodina na domácím PC ( 25 dní ) v METACentru ~ 1hodina Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

9 Gridovésystémyaprácevnich Computercluster několikpočítačůspojenýchpomocísítě(lan) lzesnimipracovatodděleněnebosemůžounavenek(při vzdálenémpřipojení)jevitjakojedenpočítač uvnitřsítěselzesvobodněpohybovat (jednotlivépočítačesinavzájem věří ) lzepoměrnělevněpostavitzběžnědostupnýchpcasíťových komponent většinoustejnétypystrojů(homogenníclusterxheterogennícluster) Gridovýsystém rozsáhlýcodopočtuvýpočetníchstrojů,ukládacíchkapacit,... chápánspíšjakovýpočetnínástrojnežjakojedenpočítač spojeníněkolika clusterů,různéarchitektury,heterogennístroje velkýdůraznabezpečnost(dílčíclusterymohoubýtrůzněposvětě) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

10 Gridovésystémyaprácevnich Společnéznakyvětšinyklastrů: cn4 operačnísystémytypuunix(unix,linux,freebsd,netbsd,...) sdílenísouborůvklustru(souborovésystémynfs,afs,...) systémsprávyaplikačníhosoftwaru(systémtzv.modulů) autentizačnísystémvrámciklastru(kerberos) aspoňjedencentrálníuzelpropřístupzvenčí(ssh,certifikáty,...) softwareprořazeníúlohdofronty(pbs+varianty,nqe,lsf,...) uživatelmáúčet,domovskýadresářpřímovsystému zcentrálníhouzluselzelogovatnajednotlivéstrojebezhesla cn5 cn6 cn0 Firewall cn1 cn2 cn3 internet Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

11 Gridovésystémyaprácevnich příkladhpc(high performancecluster): Distribuovanývýpočetnísystém SuperpočítačovécentrumBrnoMU (http://scb.ics.muni.cz/static) SuperpočítačovécentrumUK (http://supercomp.cuni.cz) SuperpočítačovécentrumZČU (http://zsc.zcu.cz) Techinfo: 218uzlů,463CPU SMPstroje(sharedmemory),klastry(1 2procesorovéPC) 1Gb/s(GE,GigabitEthernet)nebo2.5Gb/s(Myrinet) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

12 Gridovésystémyaprácevnich příkladhpc(high performancecluster): Programovéprostředky: distribuovanýsouborovýsystémafs autentizačnísystémkerberos(kinit,kauth,sshprotokol) systémsprávyaplikačníhosoftware(meta)moduly přístupnacentrálníuzelpomocíssh přístuppomocíhardwarovýchklíčů(tokenscertifikátem) Softwareprořazeníúloh(dávkovésystémy): PBSPro PortableBatchSystem,dávkovýsystémproPCklastr PBSPro Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

13 Gridovésystémyaprácevnich SpecifikaGridů: výpočetnízdrojenejsouspravoványcentrálně administrativnírozdělenígriduna virtuálníorganizace(vo) speciálníuzlyproukládánídat stroje,kterézajišťujíslužbypro prácisesoubory(storageelements) službypromonitorovánístavugridu službyproplánováníúloh(computingelements) vlastnívýpočetníkapacity(workernodes) kpropojenívoslouží grid middle ware otevřenéstandardy kpřihlášenídogridusloužíněkolikpočítačů(user Interface) autentizacepomocícertifikátů(silnéelektronickéšifrování) uživatelpatřídovo,nemápřímýpřístupkezdrojům,aleke službám Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

14 Gridovésystémyaprácevnich příkladgridu:enablinggridfore science(egee2) mezinárodníprojektevropskéunie(cesnetzačr VOCE) celoevropskágridováinfrastrukturaprovědeckou komunituiprůmysl(>30zemí,100organizací) pilotníaplikace: HEP(HighEnergyPhysics) zpracováníaanalýzadatzexperimentů částicovéfyziky(atlas,cms,alice,lhcb,...) výpočetně chemickésimulacebiologickýchsystémů biomedicínskégridy zpracováníbioinformatikýchalékařskýchdat Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

15 Gridovésystémyaprácevnich příkladgridu:enablinggridfore science(egee2) Techinfo: přes20000cpu(7x24h),5pb(5miliónůgb),1.5gb/s Programovéprostředky: grid middle ware:glite/lcg,edg,genius bezpečnost: GSI(GridSecurityInfrastructure) X.509certifikátyvydávanénárodnímicertifikačnímiautoritami(CA) monitorovánístavugridu:lcg2realtimemonitor databázovéslužby(mysql,oracle,...) webovéslužby Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

16 Gridovésystémyaprácevnich Ukázkatypicképrácenaklastru: 1)připojenízdomácíhostrojenacentrálníuzelklastru 2)přípravaúlohyaspouštěcíhoskriptu 3)odesláníúlohydofronty 4)monitorováníúlohy 5)obdrženívýsledků i)zastaveníresp.restartúlohy ii)přeplánováníúlohy,zrušenínaplánovanéúlohy iii)specifikacezdrojů,kdemáúlohaběžet iv)monitoringstavuklastru(volnéstroje,výpadkyklastru) víceuživatelůgenerujespoustuúloh,kapacitazdrojůomezená =>systémproplánování,řazeníasprávuúloh Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

17 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) úlohyseřadídotzv.front fronty: Jméno fronty Max. doba běhu Maximum úloh Maximum/Uživatel short normal long ncbr cpmd 2 hodiny 24 hodin 720 hodin 720 hodin 720 hodin strojůmlzepřiřadittzv.vlastnosti(využitívheterogenníchclusterech) Vlastnosti (meta): linux praha brno plzen iti Vlastnosti (ncbr): lcc ibp cpmd Vlastnosti (obecné): p3 xeon athlon Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

18 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Příkazyprozákladníprácisúlohami: zasláníúlohydofronty(qsub) vymazáníještěnespuštěnéúlohyzfronty(qdel) informaceoběžícíchúlohách(qstat) standardní a Informaceouzlech(pbsnodes,xpbs) chybový výstup vpraxitovypadápřibližnětakto: odesláníúlohydofronty: test]$ qsub -r -e -q -v skirit.ics.muni.cz test]$ Identifikátor úlohy proměnné prostředí n -m abe -j oe -o test.out \ test.err -N "Test cislo 1" \ normal -l "node=1:brno:xeon" \ "BACKUPDIR" test fronta a vlastnosti vlastní skript Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

19 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) vlastnískript petrek]$ cat test #!/bin/bash #PBS -W #PBS -W # Inicializace modulu a pridani modulu g98:. /packages/run/modules-2.0/init/sh module add g98 # zmena pracovniho adresare cd /scratch/petrek # Spusteni ulohy: g98 xxx.com Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

20 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Informaceoúlohách petrek]$ qstat Job id Name User skirit-f tri_2fsm zeleny skirit-f tri_3fsm zeleny skirit-f tri_4fsm zeleny skirit-f opt1 jsebera skirit-f jedu sponer skirit-f a2:=24 hornak skirit-f 24t5p.run vrbka skirit-f S011 petrek skirit-f m2sr soliman skirit-f test petrek Time Use :49:00 188:01:0 99:39:18 107:21:3 621:11:3 531:31:2 1109:53: 05:22:49 28:24:05 0 S Q Q Q Q R R R C R Q Queue ----long long long long ncbr iti parallel cpmd cpmd normal režimyúlohy:q(naplánovaná)=>r(running)=>e(end)=>c(completed) smazánízfrontyvestavuq: petrek]$ qdel Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

21 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Monitoringúloh:xpbs Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

22 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) přehledvytíženístrojů: Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

23 Softwareprořazeníasprávuúloh Nevýhodypříméhopoužitídávkovýchsystémů: nutnáznalostfront,vlastností uživatelmusíznátpoměrnědostinformacíosystému kopírovánívstupníchdatnavýpočetníuzelastaženívýsledku musízajistitvášskript: ( paralelníúlohy speciálnívolbyvespouštěcímskriptuohledně architektury(shmem,p4,mpich gm) nastavenícestksoftware uživatelmusíopětznát,cojekde nainstalováno,jakouarchitekturupoužít =>různéskriptyprorůznéarchitektury: ( informaceoúlozesvázanésidentifikačním číslemjobu =>přivelkémmnožstvíúlohneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

24 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG Certifikáty:(beznichnelzenagriduexistovat) souborsinformacemiovašíidentitě;máomezenouplatnost,údaje šifrované příkazypropráciscert.: prodlouhodobějšíúlohy=>myproxycertifikát příkazyprooperacisesoubory: lcg cp,... příkazyproprácisúlohou: edg job submit,... příkazyproslužbusvoms(virtualorganizationmembershipservice): edg voms proxy info Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

25 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG prácenagridu: 1)připojenízdomácíhostrojenaUserInterface(gsissh) 2)Inicializacecertifikátů(myproxy init sc,myproxy get delegation) 3)Nahrátívstupníchdatnastorageelement(lcg cp) službavrátíidentifikátorsouborunase 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(edg job submit) službavrátíidentifikátorjobu 6)Sledovánístavuúlohy(edg job status) 7)Stáhnutívýsledkuzestorageelementu(lcg cr) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

26 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) # JDL Test.jdl Type = "Job"; JobType = "Normal"; Executable = "Test"; předává se s StdOutput = "Test.stdout"; spolu s úlohou StdError = "Test.stderr"; InputSandbox = {"in1.xml","in2.xml"}; OutputSandbox = {"out1.xml", out2.xml }; Environment = { "AMBERPATH=/var/amber", "BIGFILE1=guid:645c2af0-498e b349e" }; identifikátor Arguments = ""; souboru na SE RetryCount = 1; 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(edg job submit) $exportvoconfig=edg_wl_ui.conf $edg job submit config vo$voconfig ojidtest.jdl Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

27 Softwareprořazeníasprávuúloh NevýhodypříméhopoužitíAPIgridu: JDLjazyk Správaidentifikátoruprosoubor kopírovánívstupníchdatzsenavýpočetníuzel(wn)anahrátí výsledkůnasemusízajistitvášskript: ( speciálnívolbyvpopisovacímjdlskriptuohledněpar.architektury, délkyjobu software jetřebakopírovatsúlohounebopředávatinformace, odkudlzespouštět(neníznáméobecněnagridu) informaceoúlozesvázanésidentifikačnímčíslemjobu,místo souborůidentifikátorynase =>přivelkémmnožstvíúlohopětneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

28 Softwareprořazeníasprávuúloh Kdositohleobjednal? I.I.Rabi( ) Naštěstíexistujínádstavby nadpřímýmpoužitímdávkovýchsystémů systémcharon => (dalšímožnosti:unicore,geniusportál,...) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

29 SystémCHARON CojeCHARON? komplexnínadstavbanadávkovými/gridovýmisystémy, zajišťujícísjednocenýpřístupkvyužívánívýpočetníchzdrojů nástrojprosprávuaúdržbuaplikacívtěchtosystémech nástrojprosjednocenéodesíláníasledováníúloh PročCHARON? složitostdávkovýchagridovýchmiddle warepřesahuje uživatelskyúnostnoumez vtétooblasticharonnabízímaximálnízjednodušenípráce způsobprácenagridu,resp.naklastrechjeprouživatele jednotný(přenositelnostúloh) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

30 SystémCHARON koncepcesystému CEL uživatel Charon - systém správy úloh app1 app2 app3... Softwarový repositář systém module správa software dávkovýsystém/gridovýmiddleware správaaplikací spouštěníúlohprovíceprocesorů(paralelníúlohy)beznutnosti modifikacehlavníhoskriptuúlohy správaúloh Jednoduchéodesláníjobu,monitoringaobdrženívýsledků příkazovýřádek(commandlineinterface) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

31 SystémCharon použitínaklastru 1)připojenínacentrálníuzelklastru(SSH,Putty) ~]$ hostname joplin.chemi.muni.cz ~]$ ssh password: Last login: Wed Aug 23 14:30: from joplin.chemi.muni.cz *** Welcome to WOLF cluster *** =========================================================== You are logged on host : wolf.chemi.muni.cz Its architecture is : i Charon Extension Layer (CEL) is enabled. If you have any problem with this system you should contact authors. (More information at WWW portal.) *** ~]$ Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

32 SystémCharon použitínaklastru 2)vytvořeníadresářesúlohou(nakopírovánípřesSCP) ~]$ scp -r password: ****** job1.run 100% KB/s input1.pov 100% KB/s 00:00 00:00 3)vytvořeníspouštěcíhoskriptuproúlohu ~]$ cd GridComputing/01.simple/job1 job1]$ ls input1.pov job1.run* job1]$ cat job1.run #!/bin/bash # activate povray package module add povray # render scene povray -W800 -H600 input1.pov Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

33 SystémCharon použitínaklastru 4)odesláníúlohy ~]$ psubmit long job1.run Job name : job1.run Job title : job1.run (Job type: generic) Job directory : wolf.chemi.muni.cz:/home/test1/gridcomputing/01.simple/job1 Job project : -nonecluster name : WOLF (Driver: pbs) ======================================================== Alias : -nonequeue : long Profile : wolf NCPU : 1 Resources : nodes=1:ppn=1:node Sync mode : sync Start after : -not defined======================================================== Do you want to submit job with pbs driver (YES/NO)? > YES Job was successfully submitted to PBS queue system. Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

34 SystémCharon použitínaklastru 5)vzniklékontrolnísoubory job1]$ ls input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info 6)stavúlohy job1]$ pqstatl wolf.chemi.muni.cz: Job ID Username wol test1 Req'd Req'd Elap Queue Jobname SessID NDS TSK Memory Time S Time long job1.run :0 R 0:0 7)výslednésoubory job1]$ ls input1.png input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info job1.run.stdout Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

35 SystémCharon použitínaklastru 8)výsledek(input1.png) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

36 SystémCharon použitínaklastru ParalelníúlohyvsystémuCHARONnaklastru job1]$ cd ~/GridComputing/02.parallel/job1 job1]$ ls hello* job1.run* job1]$ cat job1.run #!/bin/bash module add mpichrun mpirun -np $CH_NCPU hello job1]$ psubmit long job1.run 4 job1]$ pinfo : NCPU : 4 Resources : nodes=4:ppn=1:node Properties : -nonesync mode : sync : Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

37 SystémCharon použitínagridu stejnépříkazyizpůsobpráce(přenositelnostúlohmeziklastryagridy) potřebacertifikátu 2příkazynavíc (inicializacegridovéhomodulu,inicializacecertifikátu) cd ~/GridComputing/04.gilda/job1 module add gilda-wolf voms-proxy-init --voms gilda voms-proxy-info --all psubmit gilda job_script pinfo psync úlohy:~/gridcomputing/04.gilda/job1 Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

38 SystémCharon správaaplikací Příkazy systému Modulů příkaz'module h' module [akce] [modul1 [modul2] ] hlavní příkaz systemu modulů akce: add (nahrátí), remove (odpojení) avail, list*, active, exported, versions, realizations disp, isactive * výchozí akce modconfig konfigurace systému modulů (visualizace, výchozí moduly,...) příklad: module realizations amber Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

39 SystémCharon správaaplikací systémmodulů příkaz'module h' aplikacejsouřazenydohierarchickéstruktury jméno_programu:verze:architektura:paralelní_mod realizace systémautomatickydoplňujemožnosti(tabulator) nastavenívýchozírealizace(defaultrealization) amber amber:8.1:auto:auto amber:8.1:ipn3:single abinit-mp * abinit-mp: abinit-mp: :i686:node + abinit-mp: :i686:p4 amber * amber:9.0 + amber:9.0:noarch:none + amber:9.0:pn3:single * amber:8.1 + amber:8.1:noarch:none + amber:8.1:pn3:single okonkrétnírealizaciserozhodujeaž kdyžjeúlohaspušťěnánavýpočetním uzlu systémsesnažívybratoptimální realizaci,pakpostupujehierarchicky Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

40 SystémCharon správaaplikací dvamodely úložištěaplikací ModelI:METACentrum,vetšinaklastrů vklastru(resp.gridu)existujesdílenýdiskspolečnývšemvýpočetnímuzlům CE UI Legenda: UI - přístupový počítač CE - výpočetní element SE - úložiš tě dat WN - výpočetní uzel app - aplikace CE WN WN... WN WN... app1 app2 app3 app4 app5... ModelII:EGEE2GRID sdílenýdiskneexistuje,aplikacesekopírujíjednouzačaszespolečnéhose UI app1 app2... CE CE app3 app7... WN WN app2 app1... WN WN SE Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

41 Poděkování LuděkMatyska(CESNET,ICS) JaroslavKoča(NCBR) Evropskákomise EGEEII(číslokontraktuRI ) EGEE(číslokontraktuIST ) MŠMT(MSM ) GAČR(204/03/H016) Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

42 Prostorprodotazy Superpočítáníagridovépočítání,Strukturaafunkcebiomolekul Letníškola,NCBR,Brno,3 8září,2006

Superpočítání a gridové počítání

Superpočítání a gridové počítání Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 petrek@chemi.muni.cz,kulhanek@chemi.muni.cz,kmunicek@ics.muni.cz 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita,

Více

Distribuované výpočty a GRID: prostředky a. Martin Petř ek, Petr Kulhánek Jan Kmuníč ek

Distribuované výpočty a GRID: prostředky a. Martin Petř ek, Petr Kulhánek Jan Kmuníč ek Distribuované výpočty a GRID: prostředky a zkušenosti Martin Petř ek, Petr Kulhánek Jan Kmuníč ek Obsah 1. Distribuované výpočty výpočetní chemie 2. Gridové systémy a software pro řazení úloh METACentrum

Více

Charon Extension Layer (CEL)

Charon Extension Layer (CEL) Charon Extension Layer (CEL) Jan Kmuníček CESNET www.eu-egee.org Obsah Úvod CEL Infrastruktura Správa aplikací Systém Module Gridové aplikace Správa výpočetních úloh Systém Charon Podpora více typů Gridů/clusterů

Více

SCB Superpočítačové centrum Brno

SCB Superpočítačové centrum Brno METACentrum Český národní gridovýprojekt SCB Superpočítačové centrum Brno Jan Kmuníček Ústav výpočetní techniky MU & CESNET scb.ics.muni.cz Náplň činnosti Struktura a služby Personální obsazení Bonus Projekty

Více

C2115 Praktický úvod do superpočítání

C2115 Praktický úvod do superpočítání C2115 Praktický úvod do superpočítání XI. lekce Petr Kulhánek, Tomáš Bouchal kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137

Více

Obsah. Motivace gridu Projekty distrib. počítání. OGSA, OGSI, Globus Toolkit EGEE Grid Metacentrum

Obsah. Motivace gridu Projekty distrib. počítání. OGSA, OGSI, Globus Toolkit EGEE Grid Metacentrum Výpočetní č gridy, 2008 Zrůzných materiálů sestavil L. Pešička Obsah Motivace gridu Projekty distrib. počítání Architektura gridových služeb OGSA, OGSI, Globus Toolkit EGEE Grid Metacentrum t Motivace

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru Martin Kuba CESNET 31.5.2010 1 O superpočítání MetaCentrum jsou spojená výpočetní a superpočítačová centra MU, UK, ZČU, PřF JU, FEKT VUT místo superpočítačů

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Martin Kuba CESNET 12.11.2009 Seminář gridového počítání, Brno 1 Plánovací systém zdroje procesory (počet, typ) stroje s určitými vlastnostmi (síť,os, město,...) paměť

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování Produkční úlohy ALICE na farmě Goliáš Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007 1 Produkce ALICE V rámci Physics Data Challenge 2006 (PDC 06), masívního testu výpočetního modelu projektu ALICE v distribuovaném

Více

Národní centrum pro výzkum biomolekul & MetaCentrum

Národní centrum pro výzkum biomolekul & MetaCentrum Masarykova Univerzita Národní centrum pro výzkum biomolekul Národní centrum pro výzkum biomolekul & Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova Univerzita Přírodovědecká

Více

aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky

aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky Martin Kuba aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky SCB MU Brno NCBR + Loschmitovy laboratoře, PřF MU Brno Biofyzikální ústav AV ČR, Brno KIV+KMA/ITI+KKY, FAV ZČU Plzeň Univerzita

Více

apt-get install freeradius

apt-get install freeradius users apt-get install freeradius apt-get update apt-get build-dep freeradius apt-get install libssl-dev /usr/src/freeradius mkdir /usr/src/freeradius && cd /usr/src/freeradius apt-get source freeradius

Více

Novinky z vývoje v MetaCentru

Novinky z vývoje v MetaCentru Novinky z vývoje v MetaCentru Miroslav Ruda miroslav.ruda@cesnet.cz CESNET Brno, 2011 Novinky z vývoje MetaCentra otázky a odpovědi, čím více otázek, tím lépe přechod na plánovací systém Torque úpravy

Více

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Přechod na SQL server Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Vytvoření databáze. Konverze databáze z MS-Access na SQL Server. Konverzní předpis pro pozdější použití. Definice schématu

Více

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Views Máme tři pohledy: gallery_photos, all_galeries, admin_gallery Buď je můžete vytvořit podle návodu níže, nebo importovat z přiložených txt souborů

Více

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ

SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ TITAN / HOPPER / NOTEBOOK TITAN HOPPER NOTEBOOK Počet CPU jader 299 008 153 216 2 Operační paměť [GB] 598 016 217 000 8 Počet GPU (CUDA) jader 50 233 344 0 8

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru.

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru. Výpočetní cluster vytvořený pomocí Debian Squeeze Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Přednáška pro ORS2011 Co je to výpočetní cluster Definice Výpočetní cluster Skupina

Více

Aktuální stav. Martin Kuba CESNET a ÚVT MU

Aktuální stav. Martin Kuba CESNET a ÚVT MU Aktuální stav Martin Kuba CESNET a ÚVT MU sdružuje výpočetní prostředky Superpočítačové Centrum Brno, MU, Brno Univerzita Karlova, Praha Západočeská Univerzita, Plzeň NCBR + Loschmitovy laboratoře, PřF

Více

Project EGEE-II / VOCE

Project EGEE-II / VOCE Project EGEE-II / VOCE Jan Kmuníček CESNET www.eu-egee.org Obsah Celosvětová gridová infrastruktura Koncept virtuální organizace VOCE infrastruktura a její vlastnosti Aktuální stav VOCE Závěrečné poznámky

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix ControlLogix Automat ControlLogix je výrobkem firmy Rockwell Automation. Více informací ohledně tohoto produktu můžete najít na stránkách výrobce www.rockwellautomation.com.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

METACentrum Český národní gridovýprojekt. Projekt METACentrum. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. meta.cesnet.cz

METACentrum Český národní gridovýprojekt. Projekt METACentrum. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. meta.cesnet.cz METACentrum Český národní gridovýprojekt Projekt METACentrum Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum organizace technické zázemí aplikační vybavení poskytované služby podpora

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

Úvod, jednoduché příkazy

Úvod, jednoduché příkazy A7B38UOS Úvod do operačních systémů cvičení LS 2012/13 1. Cvičení Úvod, jednoduché příkazy Přednášející Cvičící Kdo je kdo v UOS doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. Ing. Jan Koller, Ph.D. Ing. Radek Havlíček,

Více

EU EGEE Presentace projektu

EU EGEE Presentace projektu EU EGEE Presentace projektu Ludek Matyska Masarykova univerzita CESNET, z.s.p.o. www.eu-egee.org Všeobecné informace Enabling Grids for E-sciencE EGEE Enabling Grids for E-sciencE (in Europe) Dvouletý

Více

Uživatelský modul. Modem Bonding

Uživatelský modul. Modem Bonding Uživatelský modul Modem Bonding APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné

Více

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition)

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition) Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition) Aktivujte si službu U:fonův internet nebo U:fonův telefon

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita v Brně Superpočítačové

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Připojení k bezdrátové síti eduroam na VFU Brno s mobilním telefonem se systémem Android

Připojení k bezdrátové síti eduroam na VFU Brno s mobilním telefonem se systémem Android Připojení k bezdrátové síti eduroam na VFU Brno s mobilním telefonem se systémem Android Úvod VFU Brno je členem projektu eduroam umožňující bezdrátové připojení zaměstnanců a studentů vysokých škol a

Více

Návod ke cvičení předmětu BPGA SLC 500

Návod ke cvičení předmětu BPGA SLC 500 Návod ke cvičení předmětu BPGA SLC 500 SLC 500 Automat SLC 500 je výrobkem firmy Allen-Bradley, dneska již Rockwell Automation. Více informací ohledně tohoto produktu můžete najít na stránkách výrobce

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí II. David Antoš Oddělení datových úložišť

Datová úložiště v MetaCentru a okolí II. David Antoš Oddělení datových úložišť Datová úložiště v MetaCentru a okolí II David Antoš Oddělení datových úložišť Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Úvod do Operačních Systémů

Úvod do Operačních Systémů Úvod do Operačních Systémů 1. cvičení Úvod, práce v grafickém prostředí, jednoduché příkazy. 1 Obsah Organizace cvičení Seznámení s učebnou Přihlašování a odhlašování Práce v grafickém prostředí Příkazová

Více

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Dokument revidován: 1.3 (Pondělí 19. července 12:58:25 GMT 2004) Vztahuje se na: MikroTik RouterOS V2.9 NetInstall Popis NetInstall je program, který vám umožní

Více

ZOS CV1 Základy operačních systémů

ZOS CV1 Základy operačních systémů ZOS CV1 Základy operačních systémů Kontaktní informace Ing. Ladislav Pešička UL401 (pozor, ne UK410) pesicka@kiv.zcu.cz Úřední hodiny Út t 9:30 aža 10:30 St 9:30 aža 10:30 Web Stránky předmp edmětu budou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

The installation documentation will help guide you through the process of installing these prerequisites and setting up VuFind.

The installation documentation will help guide you through the process of installing these prerequisites and setting up VuFind. Instalace Vufind na notebooku s Win7 The installation documentation will help guide you through the process of installing these prerequisites and setting up VuFind. Hlavní body instalace: 1. Vyčistěte

Více

Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware)

Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware) Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware) Napřed bych rád upozornil na skutečnost, že záleží na tom, zda máte SalixOS s KDE nebo Xfce GUI. U KDE stačí doinstalovat

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

Úvod do Unixu. man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp. pwd: vypíše cestu k aktuální pozici

Úvod do Unixu. man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp. pwd: vypíše cestu k aktuální pozici Základní příkazy Úvod do Unixu man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp vypíše nápovědu o příkazu cp, manuálová stránka se ukončí stisknutím klávesy

Více

Čipové karty Lekařská informatika

Čipové karty Lekařská informatika Čipové karty Lekařská informatika Následující kód je jednoduchou aplikací pro čipové karty, která po překladu vytváří prostor na kartě, nad kterým jsou prováděny jednotlivé operace a do kterého jsou ukládány

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

BEZPEČNOST SLUŽEB NA INTERNETU

BEZPEČNOST SLUŽEB NA INTERNETU BEZPEČNOST SLUŽEB NA INTERNETU ANEB JAK SE SCHOVAT JAKUB JELEN @JakujeCZ LinuxDays, Praha, 2016 AGENDA Služby na Internetu Veřejné x neveřejné Útoky na Internetu Náhodné x cílené Ochrana služeb Aktivní

Více

Skripty - úvod. Linux - skripty 2

Skripty - úvod. Linux - skripty 2 Linux - skripty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Avaya IP Office 7.0 - Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Konfigurace Avaya IP Office Všechny změny v sekci pro IP Office jsou prováděny přes IP Office Manager. Postup je rozdělen do následujících sekcí:

Více

1. Maple - verze. 2. Maple - prostredi. Document Mode vs. Worksheet Mode

1. Maple - verze. 2. Maple - prostredi. Document Mode vs. Worksheet Mode 1. Maple - verze - Maple 18: Standard Worksheet (.mw) - Classic Worksheet Maple 18 (.mws) - starsi pocitace, mene pameti - Command-line Maple 18 - komplexni vypocty - a jine (kalkulacka, vlastni aplikace

Více

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o.

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o. Gridy v České republice Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o. Ludek.Matyska@muni.cz Co jsou Gridy Gridy jsou rozsáhlé distribuované systémy, tvořené výpočetními, datovými a informačními

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům

SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům OpenAlt.cz 2. 11. 2014 Osnova prezentace 1 Proč máme rádi UNIX (GNU/Linux) 2 3 Proč máme rádi UNIX (GNU/Linux) program dělá jednu věc a dělá ji

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Hunk: analýza surových dat do 60 minut

Hunk: analýza surových dat do 60 minut Hunk: analýza surových dat do 60 minut Kamil Brzak, SCSR Project Manager at Trask solutions a.s. 1 Obsah 0. 20. minuta: Nastavení prostředí... 3 20. 40. minuta: Konfigurace Hunk s využitím UI... 3 20.

Více

Dávkový rendering prostřednictvím sítě

Dávkový rendering prostřednictvím sítě O S T R AV S K Á U N I V E R Z I TA P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á FA K U LT A K A T E D R A I N F O R M A T I K Y A P O Č Í T A Č Ů Dávkový rendering prostřednictvím sítě Manuál k programu NetRend Kaplan

Více

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Systémové požadavky Typičtí uživatelé a pracovní postup Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product Design

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Výběr informačních prostředků a technologií

Výběr informačních prostředků a technologií Výběr informačních prostředků a technologií Sun Grid Engine (SGE) Brno, 29. března 2006-1 - Grid Rozložení databází a výpočtů na různé počítače je už po desetiletí zcela běžné, v posledních letech se realizuje

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Úvod unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Operační systém UNIX Přednášky Jan Zajic, zajic@fel.cvut.cz, K226 Web service.felk.cvut.cz/courses Cíl předmětu pokročilý uživatel začínající administrátor

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál Nastavení DCOM Uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Nastavení DCOM pro počítač Hostitel... 3 Operační systém Windows XP... 3 Nastavení vlastností DCOM na Windows XP... 3 Rozšířená nastavení DCOM na Windows

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská Embedded SQL v C/C++ úvod Administrace Oracle Kateřina Opočenská Motivace potřeba začlenit komunikaci s databází do aplikace v nějakém vyšším programovacím jazyce řešení (na Oracle): a) OCI (Oracle Call

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EMBARCADERO DATASNAP. OBSAH Úvod... 2 DataSnap a DBExpress... 2 Serverová část... 2 VCL Klient... 6 Nasazení... 7

EMBARCADERO DATASNAP. OBSAH Úvod... 2 DataSnap a DBExpress... 2 Serverová část... 2 VCL Klient... 6 Nasazení... 7 EMBARCADERO DATASNAP OBSAH Úvod... 2 DataSnap a DBExpress... 2 Serverová část... 2 VCL Klient... 6 Nasazení... 7 ÚVOD DataSnap je jednou z nejdůležitějších technologií obsažených v nástrojích Delphi a

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2 Ing. Milan Oulehla Úvod Informace o technikách, které používají tvůrci mobilního malware: Bezpečnostní chyby se mění v čase Vytvoření vlastních zdrojových

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

PrestaShop DPD GeoPost modul

PrestaShop DPD GeoPost modul PrestaShop DPD GeoPost modul Obsah 1 Instalace... 3 2 Nastavení... 5 3 Použití...10 3.1 Objednání svozu...10 3.2 Seznam zásilek...11 3.3 Pravidla výpočtu ceny...15 Strana 2 / 15 1 Instalace Upozornění:

Více

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan.

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan. Příkaz finger Komunikace s okolními počítačič č Příkaz finger vám umožní získat informace o ostatních uživatelích vašeho systému nebo o uživatelích sítě Internet. Jméno příkazu nepochybně vzniklo jako

Více

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org POWERSHELL Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org Obsah přednášky Úvod Základní komponenty DSC Demo Úvod Desired State Configuration? S DSC se nestaráte o konfiguraci

Více

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Následující kroky popisují instalaci SQL serveru 2005 Express. Důležitá nastavení jsou popsána u jednotlivých obrázků. Jednotlivé kroky

Více

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita (rebok@ics.muni.cz) Ostrava, 5. 4. 2012 PRACE a IT4Innovations Workshop Cestovní mapa národních

Více

Uživatelský modul. wm-bus Concentrator

Uživatelský modul. wm-bus Concentrator Uživatelský modul wm-bus Concentrator APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění

Více

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO List č.: 1/8 MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO - najednou lze vyčíst maximálně 20 wordů (tj. 40byte) název adresa typ popis poznámka modul LSB 1 LSB R identifikace modulu spodní byte modul má identifikaci

Více

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby MetaCentrum. Aktuální stav anové služby Jan Kmuníček CESNET meta.cesnet.cz Obsah Infrastruktura Služby výpočetní servis úložné kapacity síťová spojení prostředí pro spolupráci Aplikace Projekty Další vývoj

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad Struktura pamětí a procesů v DB Oracle Radek Strnad radek.strnad@gmail.com 1 Základní rozdělení paměti Software codes area Chráněná část spustitelného kódu samotné DB. System global area (SGA) Sdílená

Více

Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. Hlas Robert Elbl 6.3.2013 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. 2 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více