Ostrava_VSB_2705_2010; 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1"

Transkript

1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná diskuze, shoda a rozhodnutí o programu Aktéři: Evropská komise, parlament a rada, zástupci členských zemí, pracovní skupiny, jednotlivci Informační společnost ovlivnila zejména Iniciativa i2010: vliv na strukturu a obsah programů od základního výzkumu až po financování inovací, sociální začlenění, veřejné služby a kvalitu života Vznikají větší programy s jednotnými pravidly (zjednodušení pro účastníky) 2 Hlavní evropské zdroje financování pro vědu, výzkum a inovace Tři hlavní evropské zdroje pro vědu, výzkum a inovace FP7 ~ 50 miliard CIP ~ 3,6 miliard SF ~ 86 miliard (~ 50 pro RTD a Inovace) Celkem pro ~ 140 miliard Programy jsou nezávislé; synergie 3 4 Inovační cyklus a programy Průvodce zdroji financování Curiosity Driven Research FP7- Myšlenky Product Idea FP7-ICT-FET Solution Exploration - Research and development FP7- Spolupráce R&D (Product Driven Research + Pre-commercial Development) Prototyping Solution Design JTI, společné programy, PPP Original development of a pre-commercial volume of first products/services in the form of a test series Prototype CIP First Test Products Commercial development Commercial Development Strukturální fondy Commercialisation of products/services Commercial End Products 5 podpora rozhodování jak užít dostupné zdroje v několika jazycích, jaro 2010 plánovaná aktualizace vysvětlení synergie programů příklady kombinovaného užití o různé zdroje pro různé fáze vývoje technologie o SF předchází RP (vybudování infrastruktury a následně její využití pro výzkum) 6 Ostrava_VSB_2705_2010; 1

2 7. RÁMCOVÝ PROGRAM 7 8 HISTORIE Rámcové programy - hlavní nástroj financování společného EU výzkumu Téměř 30 let evropské spolupráce R&D Rostoucí rozpočet- ~ 6% evropských investic do civilního R&D výzkumu Implementace specifickými programy pracovní programy, periodické výzvy, nezávislá evaluace Mezinárodní dohody Rámcový program PRÁVNÍ RÁMEC EU TREATY Pravidla pro účast v projektech a pro šíření výsledků 9 Specifické programy Pracovní programy & Výzvy k podávání projektů Evropské regulace a pravidla, zejména FINANČNÍ REGULACE Kontrakty Průvodce 10 7.RP hlavní zásady definovány Pravidly účasti mezinárodní řešitelský tým více partnerů spolufinancování neziskovost definovány neuznatelné náklady zálohové financování refundace podle typu organizace a aktivit v projektu (50%, 75%, 100% nákladů): výzkum, demonstrace, řízení projektu, vzdělávání a šíření výsledků, stáže, ERC grant.. pravidla pro duševní vlastnictví smlouva s EK a smlouva mezi partnery kontrola (průběžně; max. 6 let po skončení projektu) 11 Nástroje implementace FUNDING SCHEME - typy projektů Projekty spolupráce (Collaborative Projects - CP - malé a velké, nebo názvy - STREP,IP, capability, demonstration ) projekty zaměřené na vytváření nových znalostí a technologií, špičkové týmy Koordinační a podpůrné akce (Coordinating and support actions - CSA - CA) Sítě excelence (Networks of excellence) dlouhodobé sdružení výzkumníků s cílem vytvořit Virtuální evropské výzkumné centrum Jiné specifické nástroje (Research for benefit SME, expert groups, infrastruktury, ) 12 Ostrava_VSB_2705_2010; 2

3 7.rámcový program , ~54 miliard, strukturován do programů: Spolupráce: 32,4 mld. 10 oborových programů - podpora spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickou obcí; získání vedoucího postavení v klíčových technologických oblastech Myšlenky: ~7,5 mld. - základní výzkum ve všech oborech, multidisciplinární, malé týmy či jednotlivci, zkušení i nadaní mladí výzkumníci, řízeno vědci, implementační agentura Lidé: ~ 4,7 mld. - podpora mobility a rozvoje kariéry pro výzkumné pracovníky z Evropy i jiných zemí Kapacity: ~ 4,1 mld. - infrastruktury, výzkum pro SME, regiony znalostí, výzkumný potenciál, věda ve společnosti, koherentní vývoj politik, mezinárodní spolupráce JRC: ~ 1,8 mld. společné výzkumné centrum (7 institucí, 5zemí), přímé financování, podpora politik EU, účast v projektech Další aktivity a programy: Technologické platformy, JTI - společné technologické iniciativy (plán je 6), společné programy členských zemí, nová iniciativa PPP. Podmínky účasti minimálně 3 nezávislí účastníci ze 3 členských nebo asociovaných zemí (MS nebo AC) právnické i fyzické osoby podmínky mohou být upraveny pracovním nebo specifickým programem (počet a typ účastníků, jejich sídlo.) nové:jediný účastník složený ze členů, kteří splní podmínky minimální účasti specifické případy pro určité typy akcí EURATOM: ~ 2,8 mld. jaderný výzkum - štěpení a fúze jádra SPOLUPRÁCE 10 témat Výzkum pro potřebu evropské společnosti a průmyslu Implementace: projekty spolupráce, sítě excelence, koordinační a podpůrné akce) Technologické platformy Joint Technology Initiatives -JTI (článek 171) Společné programy (čl. 169) Koordinace výzkumných aktivit (ERANET) PPP - public private partnership - plán překonání krize, specifická mezioborová témata, blíže aplikacím Napříč tematickými prioritami: Koordinace výzkumných programů (ERANET, EUREKA, COST) Mezinárodní spolupráce se zeměmi mimo EU 15 SPOLUPRÁCE 10 témat Mil. Zdraví Potraviny, zemědělství a biotechnologie Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energie Životní prostředí, včetně klimatických změn Doprava, včetně letectví Sociální, ekonomické a humanitní vědy 610 Kosmický výzkum Bezpečnost ZDRAVÍ Zdraví občanů Biomedicínský průmysl Generické nástroje pro zdraví Epidemie Vývoj a validace nových terapií s důrazem na děti, stárnoucí populaci a ženy Udržitelné zdravotní systémy 17 Potraviny, zemědělství, biotechnologie Struktura programu - 3 oblasti: zemědělství, lesnictví a rybářství výzkum biologických základů produkce udržitelné produkční systémy, zdraví a ochrana rostlin a zvířat, výzkum na podporu politik potraviny a potravinářské technologie dopady výživy na zdraví, postoje a preference spotřebitelů, potravinářské technologie, důraz na bezpečnost potravin, interakce životního prostředí a potravinového řetězce biotechnologie nepotravinářské využití zemědělské produkce - zdroj biomasy (energetické účely i využití rostlin a ogranismů k produkci látek pro průmysl) 18 Ostrava_VSB_2705_2010; 3

4 ICT - Informační a komunikační technologie Výzkum pro potřeby společnosti i průmyslu Program strukturován do Challeges : od hledání nových cest až po aplikace ve vybraných oblastech technologická část řeší budoucnost internetu a komunikačních technologií, poznávací systémy, nové generace výpočetních systémů, robotů a součástkové základny aplikační část- udržitelné zdravotní systémy, individuální péče a zdravotní pro nezávislý živit nemocných a starších lidí, aplikace pro použití digitálního obsahu ve vzdělávání i zachování kulturního dědictví, inteligentní a bezpečná doprava, udržitelné životní prostředí a energetická účinnost. 19 Nanovědy, nové materiály a nové výrobní technologie Struktura programu: Vývoj nanotechnologií k přípravě produktů, dopady nanotechnologií na společnost, lidské zdraví a životní prostředí Materiálový výzkum - orientace na sofistikované multifunkční povrchy a materiály s požadovanými vlastnostmi (zejména nano-, bio- nebo hybridní materiály) Výrobní technologie - snížení zdrojové náročnosti 20 ENERGIE cílem jsou systémy méně závislé na fosilních palivech různé zdroje energie a udržitelná energetika vysoká účinnost systémů nové principy nové technologie pro obnovitelné zdroje (výroba elektřiny, tepla, chlazení, biopaliva ) snižování emisí CO 2, zachycování a uchování CO2 inteligentní rozvodné sítě energetické úspory a účinnost ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZMĚNY KLIMATU zlepšování znalostí o vzájemném působení klimatu, biosféry, ekosystémů a lidských činností nové technologie, nástroje a služby pro předvídání změn klimatu a ekosystémů (terestrických i oceánských) vliv životního prostředí na zdraví člověka sledování, prevence, zmírňování environmentálních tlaků a rizik včetně přizpůsobení monitorování a hodnocení udržitelnosti ŽP DOPRAVA SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY Doprava železniční, silniční, lodní i letecká omezení negativního vlivu dopravy na životní prostředí zlepšení efektivity dopravy osob a zboží návaznost různých druhů dopravy bezpečnost dopravy evropské dopravní sítě a systémy 23 Společenské otázky EU, politický dopad výsledků projektů, multidisciplinární přístup, analýzy a scénáře budoucího vývoje KOSMICKÝ VÝZKUM Aplikace využívající družicové systémy ve prospěch politik EU (GMES - Global Monitoring fo Environment and Security) Průzkum vesmíru ve spolupráci s ESA a národními kosmickými agenturami Vyšší bezpečnost 24 Ostrava_VSB_2705_2010; 4

5 BEZPEČNOST LIDÉ PEOPLE - Marie Curie Vytvoření technologického a znalostního potenciálu potřebného k zajištění bezpečnosti obyvatelstva před hrozbami terorismu, přírodních katastrof, a průmyslových nehod - respektování lidských práv a soukromí koordinace a strukturace bezpečnostního výzkumu bezpečnost občanů, kritických infrastruktur a služeb, ostraha a bezpečnost hranic, obnovení bezpečnosti a ochrany v případě krizí propojené bezpečnostní systémy etika, právo a ekonomika bezpečnosti 25 Podpora mobility a rozvoje kariéry výzkumníků, zvýšení zájmu o kariéru výzkumníka, zamezení odlivu vědců z EU, celoživotní vzdělávání,partnerství s průmyslem, trh práce Informace: Podmínky jsou dány výzvou, pracovním programem a průvodci Evropský portál mobility (projekt FP6): pracovní příležitosti pro výzkumníky, stipendia a granty, praktické informace k přestěhování do jiné země, národní portály mobility bezplatná inzerce výzkumníků zajímajících se o práci organizací job vacancies 26 LIDÉ PEOPLE - Marie Curie Podpora mobility a rozvoje kariéry výzkumníků 1. Školení začínajících výzkumných pracovníků 1.1 Školicí sítě 2. Celoživotní vzdělávání a profesní růst 2.1 Evropské stáže 2.2 Evropské reintegrační granty 2.3 Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů 3. Spolupráce akademické sféry s průmyslem 3.1 Společné projekty akademických organizací a průmyslových firem 4. Spolupráce se zeměmi mimo EU 4.1 Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky 4.2 Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí 4.3 Mezinárodní reintegrační granty 4.4 Mezinárodní výměnné stáže KAPACITY - CAPACITIES Zlepšování výzkumných a inovačních kapacit v Evropě a jejich efektivní využívání Struktura programu: výzkumné infrastruktury... výzkum ve prospěch SME (CRAFT, asociace) regiony znalostí (klastry universit, výzkumných center, firem a regionálních úřadů..) výzkumný potenciál konvergující regiony workshopy, konference na transfer znalostí, hodnocení úrovně výzkumu... věda a společnost koherentní vývoj politik 5. Specifické akce (např. noc vědců,...) aktivity mezinárodní spolupráce (koordinace) zařízení, vědecké sbírky, archivy, ICT, přírodní oblasti pro výzkum... podpora existujících infrastruktur (GEANT, GRID) i zakládání nových (zejména studie a koncepce, následně výstavba) vliv ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures: cordis.europa.eu/esfri, 25 infrastruktur ( deep see neutrino telescope,..for brain and wholw body imaging ); zástupci MS roadmap podpora: ERA-NET, NCP network, studie, konference, koordinační projekty Informace: KAPACITY infrastruktury 29 KAPACITY výzkum pro SME Posílení inovačních kapacit SME, využívání výsledků výzkumu Pro firmy bez vlastního výzkumu a asociace Podmínky pro rozdělení financí výzkum hrazen 100%, minimálně 60% financí pro RTD Výsledky patří SME Projekt 1-2 roky, 5-8 partnerů, 0,5-1,5M Specifické akce: EUROSTARS společná implementace národních programů pro SME článek 169 *http://www.eurostars-eureka.eu *http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm 30 Ostrava_VSB_2705_2010; 5

6 KAPACITY další aktivity KAPACITY další aktivity Regiony znalostí: podpora rozvoje výzkumu v regionech (i přes hranice) vznik výzkumných klastrů regionální autorita+výzkum+sme+banky+... analýza a plány výzkumu v regionu, spolupráce, integrace výzkumu do ekonomiky... Výzkumný potenciál rozvoj a využití výzkumného potenciálu v méně rozvinutých (konvergenčních) regionech nadnárodní dvoustranné výměny výzkumníků podpora center excelence získání zkušených pracovníků rozvoj vybavenosti pro výzkum setkání a konference přenosu znalostí 31 Věda ve společnosti zlepšení integrace vědy a techniky do společnosti; základem je akční plán věda a společnost (2001), FP6; cílem je harmonizace rozvoje vědy a společnosti, posílení veřejné debaty o vědě, technologiích a politikách výzkumu; zapojení mediálních odborníků pro zlepšení komunikace mezi vědci a veřejností Koherentní vývoj politik dobrovolná koordinace národních a regionálních politik výzkumu; monitorování a analýzy ERAWATCH); vývoj ukazatelů, Aktivity mezinárodní spolupráce posílení spolupráce s dalšími zeměmi na základě vzájemných dohod; průřezová aktivita v FP7 32 MYŠLENKY - IDEAS Nová část rámcového programu: financování základního výzkumu ve všech vědních oborech, podpora multidisciplinarity granty poskytovány malým vynikajícím týmům, případně jednotlivcům, nevyžaduje mezinárodní partnerství program řízený vědci European Research Council (22 vědců, předseda biolog z Řecka (Prof. Kafatos), jeden ze členů je Prof.Dr.P.Exner, DrSc.,ÚJF AV ČR). Rada určuje strategii, obsah programu, řídí a kontroluje implementaci. implementační agentura (administrace, organizace) panely odborných hodnotitelů (8 vědy o neživé přírodě, MYŠLENKY - IDEAS Program je upravován podle reakce výzkumníků a zkušeností granty pro začínající výzkumníky PhD méně než 10 let před uzávěrkou výzvy granty pro zkušené výzkumníky Rozhoduje zejména: vědecký potenciál navrhovatele publikace, kreativita, mezinárodní reputace, manažerské schopnosti kvalita projektu důležitost problému, netradiční přístup, metody a pracovní postupy, přínos pro ES organizační zajištění hostitelská instituce, uskutečnitelnost realizace, spolupracovníci, reálný rozpočet 7 vědy o živé přírodě, 5 společenské a humanitní vědy) KOORDINACE NEKOMUNITÁRNÍCH VÝZKUMNÝCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY ERA - NET podpora spolupráce a koordinace výzkumných programů na národní či regionální úrovni implementační nástroj programu Spolupráce (Cooperation) + dalších projektů s přidanou evropskou hodnotou účastníci: min. 3 účastníci, organizace zodpovědné za financování (ministerstva, grantové agentury,..), nikoliv vědecké organizace či vědci samotní ERA NET + spojení zdrojů účastníků za účelem podání společných výzev = finanční příspěvek od EK min. 5 účastníků z různých členských zemí rozpočet min. 5 miliónů ČLÁNEK 169 spolupráce většího rozsahu mezi členskými státy sdílejícími společné potřeby/zájmy předem stanovená kritéria účasti 35 sdružení průmyslových podniků, výzkumných a finančních institucí, národních orgánů veřejné správy, spotřebitelů podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významných technologických oblastech cílem je mobilizace soukromých a veřejných zdrojů strategický dokument (SRA) definujícího vědecko-výzkumné priority a časový harmonogram aktuálně existuje více než 30 evropských TP 36 Ostrava_VSB_2705_2010; 6

7 VÝVOJ: EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY klíčové skupiny (stakeholders) se dohodnou, formálně vytvoří platformu, stanoví její strukturu a vedení definice strategické výzkumné agendy (SRA) založené na průzkumu potřeb dané oblasti, stanovující priority a časový harmonogram jejich výzkumu; součástí je i rozpočet, finanční aspekty, komunikační strategie implementace SRA (možnost využít veřejnou finanční podporu v podobě nástrojů rámcového programu VaV) SPOLEČNÁ VIZE PRO STRATEGICKOU OBLAST DEFINICE STRATEGICKÉ VÝZKUMNÉ AGENDY (SRA) VLIV A PŘÍNOS: EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY průmyslová politika podpora účasti soukromého sektoru, malých a středních podniků => impulsy pro nové technologie udržitelný rozvoj posílení zásad EU v oblasti udržitelného rozvoje společenské přínosy identifikace problematických sociálních a ekonomických témat => jejich odstraňování regionální dopad tvorba sítí infrastruktur, využití regionálních prvků pro získání specifických znalostí pro vstup na lokální trhy s novými technologiemi mobilizace finančních zdrojů kombinace veřejných a IMPLEMENTACE soukromých zdrojů STRATEGICKÉ VÝZKUMNÉ ovlivňování témat rámcových programů AGENDY (SRA) SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY - JTI partnerství veřejného a soukromého sektoru pro efektivnější uskutečňování strategických výzkumných agend mobilizace evropských, národních a soukromých zdrojů cíle: zajištění promyšleného provádění evropského úsilí ve strategických technologických oblastech do budoucna vytváření nových znalostí, inovací a převodu výsledků výzkumu do strategických technologií koncentrace úsilí na klíčové projekty shromažďování požadavků uživatelů týkajících se investic do výzkumu a vývoje vedoucích k operačním a tržním řešením kapitál je tvořen příspěvky od členů (EU prostředky ze 7.RP, soukromý i akademický sektor, EIB,...využití RSFF= Risk Sharing Finance Facility). Členské země musí předem oznámit své finanční závazky 39 JTI Vzniká omezený počet iniciativ na základě splnění předem stanovených kritérií (přidaná evropská hodnota, jasně definovaný cíl, přispění k plnění širších politických cílů, předem daný finanční závazek, ) okruhy identifikovány na základě práce technologických platforem aktuálně 6 JTI, další připravovány (8.RP) vodík a palivové články (H&FC JTI) aeronautika a letectví (Clean Sky JTI) zabudované elektronické systémy (ARTEMIS JTI) nanoelektronika (ENIAC JTI) inovativní léčiva (IMI JTI) globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (GMES JTI) 40 JTI - informace Další iniciativy a uskupení Platformy: JTI: https://www.hfpeurope.org/hfp/jti https://www.artemis-ju.eu/ ; čl společné podniky, právní subjektivita-joint Undertaking GALILEO - satelitní navigace - od SESAR - Management letového provozu - od ITER - Experimentální termonukleární reaktor - od JTI - v FP7 zatím 6 čl společné programy (výzkumné iniciativy) EUROSTARS - věda a výzkum pro MSP AAL - podpora nezávislého života (ambient assisted living) EMRP - European metrology research programme Užíván i název Joint Undertaking (JU) 41 BONUS - - výzkum Baltického moře 42 Ostrava_VSB_2705_2010; 7

8 JRC Joint Research Centre Přímé financování z FP7, účast v projektech, spolupráce Joint Research Centre(JRC): 1. Institute for Reference Materials and Measurements, Geel- Belgie 2. Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe-Německo 3. Institute for Energy, Petten-Holandsko 4. Institute for Environment and Sustainability, Ispra-Itálie 5. Institute for the Protection and the Security of the Citizen, Ispra-Itálie 6. Institute for Health and Consumer Protection, Ispra-Itálie 7. The Institute for Prospective Technological Studies, 7.RP ZDROJ INFORMACÍ CORDIS: COmmunity Research and Development Information Service SERVER EK: rch/eu_research/index_en.htm Sevilla-Španělsko Děkuji za pozornost Dotazy? 45 Ostrava_VSB_2705_2010; 8

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI 1 ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů březen 2006 uveřejněno na www.strukturalni-fondy.cz

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) Základní poslání MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) rozvoj nových znalostí a zlepšení dovedností osob zabývajících se výzkumem a inovacemi zajištění excelentního a inovativního výzkumu profesionálně

Více