PressurePipe :48 Str. 1. Sanace tlakových a kanalizačních potrubí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PressurePipe 26.1.2007 16:48 Str. 1. Sanace tlakových a kanalizačních potrubí"

Transkript

1 PressurePipe :48 Str. 1 Sanace tlakových a kanalizačních potrubí

2 PressurePipe :48 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti rozprostírá od kompletního zasíťování území, výstavby technologických objektů, přes bezvýkopovou výstavbu trubních vedení až po sanace stávajících potrubí. Dnes jsme jedním z mála dodavatelů, poskytujících komplexní služby v našem oboru: Pokládka potrubí bez omezení dimenze, materiálu, tlakové řady Bezvýkopové sanace trubních rozvodů: monitoring, posouzení rozsahu škod, návrh a realizace sanace dle potřeb a požadavků zákazníka Mikrotuneláže do DN 2000 Výstavba technologických objektů v souvislosti s potrubím: ČOV, vodojemy, atd. Stavební objekty a zařízení: generální dodávka technologických celků od projektu stavby po zprovoznění Havarijní služby pro stávající zařízení a 24 hodinový opravárenský servis Know-how Společnost ZEPRIS je součástí mezinárodně fungující firemní skupiny PFEIFFER, poskytující kvalitní služby a výborné technické zázemí. V současné době má více než 700 zaměstnanců. Její pobočky a dceřiné společnosti se rozprostírají po celé Evropě a tvoří základnu silného propojení. Všude, kde uvidíte naše logo, se můžete spolehnout na kompletnost a vysokou odbornost našich služeb.

3 PressurePipe :48 Str. 3 Nepozorovaně......probíhají naše bezvýkopové sanace potrubí. Zatímco na povrchu nerušeně proudí uliční ruch a lidé si prohlížejí výkladní skříně, realizujeme několik metrů pod zemí sanace starých trubních vedení, aniž bychom narušili provoz. Hledáte efektivní metody? Obraťte se na nás! Rychle, efektivně, hospodárně! Ve srovnání s tradičními výkopovými technologiemi bezvýkopové sanace nevyžadují mnoho prostoru ani velké výkopy. Jsou rychlé, efektivní a hospodárné, šetrné k životnímu prostředí co víc si můžete přát? Jaké výhody mají pro vás bezvýkopové sanace? žádné nákladné odstraňování a obnova zpevněných povrchů minimální rušení silničního provozu, žádné dopravní zácpy, ani znečišťování životního prostředí minimální rozsah zemních prací žádné zásahy do kvality života obyvatel krátké nebo žádné přerušení dodávek příslušných médií

4 PressurePipe :49 Str. 4 Příprava Nejdůležitější je pro nás možnost věci od samého počátku řádně posoudit. Na základě důkladného předběžného průzkumu vám zaručujeme, že najdeme optimální a co nejhospodárnější řešení Vašich problémů. Odborný rozbor jako základ efektivní koncepce sanace Abychom mohli doporučit vhodnou metodu sanace, provádíme nejprve řádný průzkum, během kterého potrubí vyčistíme, provedeme kamerový průzkum a zatřídíme. Teprve po této náročné analýze zvolíme technologii a navrhneme optimální koncepci sanace.

5 PressurePipe :49 Str. 5 Pět kroků k vyšší bezpečnosti Při sanacích tlakových potrubí a kanalizací stavíme všechna naše rozhodnutí na důkladné přípravě, která zahrnuje: 1. Čištění propláchnutí kanalizace vyčištění tlakových potrubí škrabkou, ježkem a kartáčem čištění tlakové a vysokotlaké 2. Prohlídka TV kamerou v hlavních kanalizačních řadech od světlosti DN 40 až po průlezné kanály a/ kompletní digitalizace videozáznamu a zprávy b/ příprava dat pro katastr inženýrských sítí c/ znázornění dat v systémech ATV, ISY-BAU, SK atd. v kanalizačních přípojkách satelitní nebo vlečnou kamerou 3. Vytýčení potrubí 4. Rozbor stavu potrubí 5. Návrh a příprava realizace

6 PressurePipe :49 Str. 6 Příprava Sanační práce jsou komplexní. Proto posuzujeme možné metody jejich realizace z mnoha hledisek: životního prostředí, nákladů a pracnosti. K volbě optimální metody analyzujeme tyto vlivy: podmínky silničního provozu využití stávajících kanalizačních šachet pro sanaci rozměry a umístění potřebných montážních jam možnosti převedení a zadržení vody ovalita a oblouky v potrubí stav stávajícího potrubí Opatření 1. Vyčištění (pod tlakem až 1000 barů) a monitoring TV kamerou pro zjištění stávajícího stavu potrubí 2. Stanovení koncepce sanace 3. Vyfrézování všech potrubí od DN 150 k odstranění usazenin, přesahů hrdel, prorostlých kořenů, atd. 4. Při průniku spodní vody utěsnění potrubí před vlastní sanací 5. Kalibrace stávajícího potrubí ke zjištění stávajícího stavu a ověření průchodnosti jeho profilu pro zamýšlenou sanaci: opticko-elektronické kalibrace mechanická kalibrace 6. Veškeré potřebné zemní práce a propoje se stávajícím potrubím 7. Opatření pro snížení hladiny podzemní vody

7 PressurePipe :49 Str. 7 Oprava Příprava vložky K vlastním opravám používáme Zatažení jádra obaleného vložkou 1. Robota ke stěrkování a injektáži spar a trhlin ve všech potrubích od DN 150 k sanaci vyústění přípojek a k injektáži epoxydovou pryskyřicí potrubí od DN Injektáž k utěsnění spar a trhlin 3. Vložkování Přitlačení vložky na stěnu potrubí pro bezvýkopové opravy lokálních poškození části potrubí světlosti DN 100 až DN 800

8 PressurePipe :49 Str. 8 Sanace tlakových potrubí Pro sanaci tlakových potrubí máme výběr z celé řady metod. Spolu s Vámi z nich vybereme vhodné řešení. Sanace metodou Subline Sanace metodou Rolldown Sanace hlavních řadů sanace hrdel výstelka cementovou maltou nebo epoxydovou pryskyřicí sanace s těsným přilnutím vložky ke starému potrubí Close-Fit: - Swagelining - Compact Pipe - Rolldown - Subline sanace se vznikajícím volným mezikružím mezi vložkou a starým potrubím metodou Slipline zatahování potrubí ze všech komerčně dostupných materiálů obnova potrubí se zvětšením nebo zachováním světlosti metodou Berstlining bezvýkopová výměna potrubí naší metodou Pilot Pipe Vložka z PEHD přilne těsně ke starému potrubí Sanace domovních přípojek Sanaci domovních přípojek provádíme metodou Neofit.

9 PressurePipe :49 Str. 9 Metody Víte, kolik je možností sanace tlakových potrubí? Podívejme se na výběr několika metod sanace tlakových potrubí. Swagelining Sanace vodovodního potrubí světlosti DN 300 v Asii metodou Compact Pipe. Berstlining Rolldown Metoda Compact Pipe při sanaci tlakových potrubí svými minimálními nároky na prostor je optimální pro sanace potrubí v intravilánu svou kvalitou a životností odpovídá sanované potrubí novému potrubí Subline

10 PressurePipe :49 Str. 10 Každá stavba má své individuální nároky: materiál a stav starého potrubí, poloha v intravilánu nebo v chráněném území, požadavky na nové potrubí. Všechny tyto faktory musí vzít koncepce sanace v úvahu. Proto jsou naše metody tak rozmanité, abychom mohli uspokojit všechny Vaše požadavky. Swagelining univerzální metoda nová PE trubka (vložka) sanované potrubí tažná hlava koncová šachta vrátek vstupní šachta stlačení Při metodě Swagelining se do sanovaného potrubí navijákem zatahuje vložka z PE, jejíž profil je zmenšen stlačením. Po protažení se uvolní naviják a vložka přilne na stěnu sanovaného potrubí, čímž vytvoří těsnou vložku Close-Fit po celé délce potrubí. Metoda neklade žádné požadavky na statiku sanovaného potrubí. Metoda je: hospodárná využívá standardní PE materiál rychlá až do 1000 m na jedno zatažení šetrná k životnímu prostředí malé nároky na zařízení staveniště šetří energii přetváří vložku bez použití tepla.

11 PressurePipe :49 Str. 11 Berstlining flexibilní řešení Metoda Berstlining využívá původní trasu potrubí velmi hospodárně. Staré potrubí se roztlačí nebo rozdrtí a současně se zatáhne nové potrubí. Metodu lze použít velmi pružně pro sanace potrubí jakéhokoliv tlaku a s jakýmkoliv poškozením. metoda má velmi nízké stavební náklady průměr potrubí lze zvětšit denně lze položit až 150 m potrubí

12 PressurePipe :50 Str. 12 Sanace kanalizačních potrubí Naše znalosti, technologie a zkušenosti nám umožňují realizovat každý Váš projekt spolehlivě, včas a efektivně. Ať plánujete cokoliv, z naší rozsáhlé palety možností vždy nalezneme efektivní řešení Vašeho problému. Sanace vložkou ze skelného laminátu 1. Po zatažení 2. Roztažení stlačeným vzduchem 3. Vytvrzování parou Sanace hlavních kanalizačních řadů Sanace domovní přípojky vložkou Sanace domovních přípojek pomocí přípojkové vložky vplavováním lokální sanace sanace hrdel krátkými vložkami (Short-liner), manžetami nebo zatřením sanace potrubí vložkami ze skelných laminátů s tkaninou nebo netkanou textilií, tvrzených teplem nebo světlem sanace s mezikružím - Slipline sanace potrubí těsnou vložkou z PE metodou Swagelining Rolldown Compact pipe obnova potrubí metodou Berstlining s ponecháním nebo zvětšením profilu sanace krátkými segmenty potrubí zatažením krátkých vložek z PE a následnou injektáží mezikruží mezi vložkou a původním potrubím sanace zednickým způsobem

13 PressurePipe :50 Str. 13 Od odpadu až po kompletní kanalizační systém vám jako generální dodavatel provedeme realizaci celého i toho nejkomplikovanějšího projektu. Vše z jedné ruky! Částečný obklad Omítnutí cementovou maltou Sanace průlezných kanálů stěrkování dílčí nebo úplný obklad sanace vložkou Sanace konstrukcí a šachet stěrkování injektáž (bodová, spar a trhlin) obklad

14 PressurePipe :50 Str. 14 Metoda Compact Pipe Při použití metody Compact Pipe se k sanaci potrubí využívá stávajících šachet a nejsou tedy zapotřebí žádné další výkopy. Ideální pro intravilán malé nároky na čas a náklady lze sanovat potrubí světlosti DN 100 DN 500 kvalitou a životností odpovídá sanované potrubí novému lze použít i pro sanaci staticky již neúnosných potrubí v důsledku nepatrných prostorových nároků lze použít i v intravilánu.

15 PressurePipe :50 Str. 15 Metody GFK-Liner Slipline Minimalizujte náklady, čas a zásahy do silničního provozu. Využijte výhod služeb firmy, která Vám nenabízí jen jednu metodu, ale zná a ovládá všechny sanační technologie a může je vzájemně srovnávat. Short-Liner Jako jeden z nejzkušenějších podniků v oboru vám na základě svých znalostí a zkušeností navrhneme nejvýhodnější koncepci sanace pro váš problém. Compact Pipe

16 PressurePipe :48 Str. 16 Na našich zkušenostech můžete stavět! Rozsáhlé spektrum technologií, pokládky a sanací potrubí řadí společnost ZEPRIS k předním firmám nejen na našem trhu. V oboru zásobování vodou, plynem, teplem, ale i odkanalizování vám nabízíme kompletní služby: projektování, koordinaci, technologii a dodávku. Naše dlouholeté odborné zkušenosti, spolehlivá a kvalitní práce jsou základem spokojenosti našich zákazníků. Naše technická a kvalitativní odbornost je potvrzená následujícími oprávněními, licencemi a certifikáty: Oprávnění pro opravu a montáž plynových zařízení Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem Licence pro bezvýkopové sanace trubních vedení Licence pro bezvýkopové technologie WAVIN Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Certifikát environmentálního systému dle ČSN EN ISO Certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS ZEPRIS s.r.o. Do Koutů Praha 4 Tel.: Fax:

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah.

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. Modernizace Málo prostoru? Ne pro S6200 Nové generace. Vyvinutý tak, aby se přizpůsobil Malé prostory vyžadují kreativitu a variabilitu.

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Voda v domě a na chatě

Voda v domě a na chatě JAN ŠÁLEK a kolektiv Intesio Systém pro hospodaření s dešťovou vodou 154 Ucelený systém nákládání s dešťovou vodou Technická a projektová asistence Optimalizace investičních a provozních nákladů Voda v

Více

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Beton Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich znalostí, jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a rozsáhlých zkouškách.

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010

INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 Armatury z pohledu legislativy Nový redukční ventil HAWIDO HAWLE při rozsáhlé rekonstrukci v Dobříši Jak to vidí laik Laik, jak tak sleduje vývoj ve světě i v České republice,

Více

Inovační čištění odpadních vod

Inovační čištění odpadních vod ENGINEERED TO WORK PRO VYŠŠÍ ÚČINNOST A NIŽŠÍ NÁKLADY Inovační čištění odpadních vod Stroje a systémy pro čerpací a rozmělňovací techniku Industry Waste water Biogas Railway Agriculture Technika odpadních

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice tel.: 383 322 020, fax: 383 324 587; e-mail: info@tsst.cz;

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více