PRODUKTOVÝ KATALOG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODUKTOVÝ KATALOG. www.bioclean.cz"

Transkript

1 PRODUKTOVÝ KATALOG Produkty BIOCLEAN nabízí integrované řešení problémů způsobených lidskou činnos jak v mnoha průmyslových odvětvích, tak i v domácnostech.

2 ČÍM SE ZABÝVÁME? Firma Bioclean vyrábí a distribuuje bakteriální a enzyma"cké přípravky určené pro řešení problémů v domácnostech, ins"tucích, obcích/městech a také jednotlivých odvětvích průmyslu. Problémy v domácnostech Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - biologická likvidace organických kalů v žumpách, sep"cích a odpadních jímkách, - nastavení správné činnos" domovních čis'ren odpadních vod, - čištění odpadního potrubí, - urychlení kompostovacího procesu, - neutralizace zápachů (z interiéru automobilů, z domácích zvířat, v odpadkových koších, v nádobách, na organický odpad, atd.), - likvidace skvrn organického původu (krev, moč, potraviny, atd.), - likvidace olejových skvrn z pevných povrchů (na*a, motorový olej a jiné mazací látky z betonu, zámkové dlažby atd.), - čištění zahradních jezírek (likvidace řas a organických usazenin, nastavení mikrobiologické rovnováhy vodních biotopů). Problémy ins!tucionálního charakteru Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - rozklad tuků v lapačích (jedná se o degradaci tuků na jednoduché organické látky), - čištění odpadního potrubí, - zajištění správné funkce hotelových, restauračních, jídelních čis'ren odpadních vod, - likvidace organických odpadů v odpadních nádržích, - neutralizace zápachu organického původu. Problémy obcí a měst Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - čis'rny odpadních vod (podpora biologických procesů, zlepšení vlastnos' ak"vačního kalu, atd.), - skládky odpadů - neutralizace zápachu z organických zbytků, urychlení jejich rozkladu, - městské/obecní kompostárny - urychlení zrání organického materiálu, snížení zápachu doprovázejícího rozklad organické hmoty, - vodní nádrže likvidace řas, snižování množství usazených kalů. 1.

3 ČÍM SE ZABÝVÁME? Problémy v průmyslu Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: Zemědělství Živočišná výroba: - neutralizace zápachu v odchovnách, - zlepšení zdravotních podmínek pro odchov (snížení amoniaku NH3), - zvýšení tekutos$ kejdy (snížení četnos$ ucpávání odtokových kanálů), - zajištění správné funkce průmyslových čis'ren odpadních vod, - urychlení procesu rozkladu v kafilériích (likvidace uhynulých zvířat), - likvidace problémů spojených s tuky (čištění odpadního potrubí, degradace tuku v lapačích). Kompostárny: - urychlení a zkvalitnění procesu kompostování. Vodní hospodářství - čištění vodních nádrží, - likvidace řas, - rozklad kalu na dně nádrží, - čištění vodních nádrží, - likvidace řas. Potravinářský průmysl Čis%rny odpadních vod: - řešení problémů s pře'žením ČOV, - stabilizace ak$vačního kalu, - podpora biologických procesů rozkladu organických odpadů, - lapače tuků. Chemický a farmaceu&cký průmysl Čištění odpadních vod: - biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemických a farmaceu$ckých závodů (výroba rozpouštědel, ocelářské závody, koželužny, výrobny polymerů, tex$lní výroba, výroba barev), - biologická oxidace sulfidů za účelem vzniku neškodného produktu bez zápachu (biofiltry/biologické čištění plynů, přečerpávací jímky, odpadní laguny, usazovací nádrže, zásobníky hustého kalu, atd.), - biodegradace aroma$ckých chemických sloučenin jako fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen (BTEX), anilin, atd., - biologické odstraňování organických látek v odpadních vodách z výroby papíru a celulózy, - biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozů. 2.

4 NAŠE VÝROBKY BIOSEPTIK - bakterie do žump, sep ků a ČOV Biosep!k je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů do sep!ků, žump a ČOV, které ekologicky rozkládají organické látky.odstraňuje nepříjemný zápach. Vytváří a udržuje přírodní proces rozkladu. Po pravidelném používání se v sep!ku, žumpě či ČOV neusazuje tuhý odpad a obsah jímky nezapáchá! Výhody používaní: - odstraňuje nepříjemný zápach, - úspora nákladů nák na vyvážení a čištění jímky, - šetrnost k životnímu prostředí. Balení: g - 1 kg - 15 kg BIOLINE - čis č odpadů Bioline je sm směsí ekologicky nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, e které ekologicky rozkládají veškerý organický odpad usazený v potrubích a sifonech (usazeniny z mýdla, tuků z kuchyně, vlasy, vousy vousy, apod.). Vhodný do všech typů odpadů jak v domácnos!, tak i v rest restauracích a jiných provozech. Pravidelným používáním zajis+te bezproblémový průtok bez nepříjemného čištění a zápachu. bezproblém Výhody pou oužívání: používání: - neobsahu neobsahuje huje kyseliny kyselin či louhy a tudíž nepoškozuje potrubí, - při pravid idelném používání po pravidelném působí preven!vně, Balení: g - odstraňuje je nepříjemný nepříje zápach, - 1 kg - netoxický, ý, šetrný k životnímu prostředí kg BIODRY - bakter bakterie do suchých WC Biodry je směsí nezáv nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a rozkládají organické látky v suchých toaletách. enzymů, které ekologicky ekolog Účinně redukuje obsah obsa tuhého odpadu a odstraňuje nepříjemný zápach. Výhody používání: - odstranění nepříjemného nepříje zápachu, - snížení pevného podílu, po tudíž jednodušší čištění, - jednoduchá a rychlá rychl pomoc pro chataře a chalupáře. Balení: g - 1 kg - 15 kg 3.

5 NAŠE VÝROBKY BIOKOMPOST - urychlovač kompostů BIOKOMPO Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které kter ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost rychlo zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Tak Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříje nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický biolo odpad. Výhody použí používání: - urychluje přírodní př proces rozkladu kompostovaného materiálu, - zabraňuje vz vzniku plísně v kompostu, Balení: g - odtraňuje zápach zá spojený s kompostavacím - 1 kg procesem kg BIOLAKE - čis!č jezíre jezírek Biolake je sm směsí nezávadných, nezávadnýc nepatogenních, užitečných bakterií a enzymů, které slouží k ak&vaci ak&va přírodního procesu rozkladu organických nečistot ve vodních biotopech. biotopec Bakterie obsažené v přípravku odebírají živiny řasám a 'm udržují vo vodu průzračně čistou. Neškodí rybám ani jiným vodním živočichům! Výhody používání: - zabraňuje tvorbě nežádoucích nežádoucí řas, - nastavuje biologickou biologickou rovnováhu, rovn - neškodí vodní fauně faun uně ani flóře. fló Balení: g - 1 kg - 15 kg OILCLEAN - likvidátor likvvidátor olejových skvrn Ekologicky šetrný prostředek, pro rostředek, pracující na bázi bakterií a enzymů, určený k odstraněníí olejových olejovýc skvrn z betonu, zámkové dlažby a ani nevyběluje materiály. různých povrchů. Přípravek Pří řípravek nepoškozuje n Přípravek je netoxický. netoxic ický Balení: ml -1l -5l - 25 l 4.

6 NAŠE VÝROBKY ODOURCLEAN - likvidátor zápachu ODOURCLE Odourclean je ekologicky šetrný přípravek, pracující na bázi bakterií a enzymů, určený k odstranění nepříjemných pachů z organických nečistot. Přípravek je vhodný pro neutralizaci zápachu z interiéru automobilů (sedačky, pota potahy automobilů, kufr automobilu ), z potravin (čištění lednic a mrazá mrazáků), domácích mazlíčků (moč a jiné exkrementy z koberců, pevný pevných povrchů i kočičích toalet), odpadkových košů, nádob na organický odpad. o Balení: ml -1l -5l - 25 l ENZYCLEAN N - likvidátor skvrn EnzyClean je ekologicky ekol ek šetrný prostředek, pracující na bázi bakterií a enzymů, urče určený čený k odstranění skvrn organického původu (potraviny, káva, víno, moč i jiné exkrementy). Zabraňuje vzniku nepříjemných zápachů, nevyběluje nevyběl a nepoškozuje tex&lie. Balení: ml GREASECLEAN - rozklad tuků GREASECLEA G GreaseClean je sm směsí mikroorganismů, které byly speciálně vybrány pro jejich schopnost účinně degradovat tuky. Přípravek také napomáhá při rozkladu jiných organických odpadů. Tyto bakterie produkují řadu enzymů, které rozkládají tuky, škroby, bílkoviny a rostlinná vlákna (celulóza). Směs také obsahuje malé množství volných enzymů, které zahájí proces rozkladu ještě než bakterie začnou vyrábět vlastní enzymy. Balení: - 1 l -5l - 25 l 5.

7 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE B N možné. Obvykle se k nastartování komunálních systémů používá kal dovez ený z jiných zařízení. Existuje však mnoho nevýhod spojených s touto variantou nastartování biologického procesu (zdraví, bezpečnost, složení, náklady na přepravu). V těchto případech jsou však mnohdy přenášeny problémy z původních zařízení na zařízení nová. - šokové obnovení procesu biologického rozkladu, Bioclean využívá sílu přírodních biotechnologií k rychlému nastavení biomasy tak, aby byla schopna rozkládat organické složky materiál na CO2 a H2O. Co je to BCL WWTP? BCL WWTP je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v komunálních odpadních vodách. Velké množs tví kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produko vat širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž jsou vynikající Typy systémů, u kterých může být přípravek BCL WWTP užitečný: - provzdušňované laguny, sekvenční dávkovací reaktorů, oxidační příkopy, rotační biologické nosiče, Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře systému. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuál ně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL WWTP byly všechny izolovány z pří ovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. - Balení: 1 kg, 15 kg 6.

8 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL FARM zemědělské chovy Častým problémem odchoven zemědělských zvířat (skot, prasata, slepice, atd.) je výskyt vysokého množství amoniaku, který způsobuje řadu po&ží (zdravotní problémy zvířectva, zpomalení rychlos' výkrmu, vysoký výskyt hmyzu, obtěžování okolí zápachem, a další). Nejdůležitějším důsledkem pro chovatele zemědělských zvířat je však snižování zisku spojené s výše uvedenými po&žemi. Řešení těchto problémů a mnoha dalších se nachází v mikrobiálním přípravku BCL Farm. Co je BCL Farm? BCL Farm je směsí užitečných bakterií a enzymů, speciálně formulovaných k ošetření zvířecích fekálií a moči. Tento přípravek redukuje stupeň amoniaku, čímž se docílí produkce zdravějších zvířat a především rychlejší výkrmnos'. Přípravek BCL Farm zajišťuje rozklad zvířecích odpadů s omezením hnilobných procesů, čímž se také sníží frekvence obnovy hluboké podestýlky. Aplikací tohoto produktu se zvyšuje tekutost kejdy a nedochází tak k ucpávání odtokových kanálů. Kde se přípravek BCL Farm využívá? - chov skotu, - chov prasat, - chov koní, - chov drůbeže. Výhody používání BCL Farm: - snižuje obsah čpavku, - snižuje nechutenství zvířat a zrychluje tak výkrm, - odstraňuje respirační po&že zvířat spojené s výskytem čpavku, - zajišťuje bezproblémovou průchodnost odtokových žlabů, - zlepšuje pracovní podmínky, - přípravek je nezávadný a může být zvířaty požit, - výrazně urychluje rozklad hnoje, - zvyšuje tekutost kejdy. Dávkování: Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL Farm byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě gene'cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 1 kg, 15 kg 7.

9 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BIOKOMPOST urychlovač zrání kompostu Biokompost urychlovač zrání kompostu Kompostování je přirozená biochemická přeměna, při které vzniká z organických látek za přístupu vzduchu (aerobních podmínek) a vlivu živých organismů stabilní organický produkt hnojivý substrát. Výsledkem tohoto procesu je přeměna nestabilních přírodních surovin na stabilní hnojivo, tento proces doprovází snížení objemu, hmotnos%, obsahu vody, za zvýšené teploty. Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený proces, který zabezpečuje op%mální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji a produk%vněji pro% polním podmínkám. Jednou z technologií je využi* mikrobiálního přípravku BCL Biokompost. Co je to BCL Biokompost? BCL Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Efek%vita přípravku se projevuje prudkým nástupem termofilní báze kompostování. Tento preparát podporuje vhodnými mikroorganismy a enzymy především hydrolýzní bázi rozkladu a umožňuje rychlou objemovou redukci travní fytomasy. Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický odpad. Příklady využi" BCL Biokompost: - domácí kompostování (v rodinných zahradách), - komunitní kompostování (na sídliš*ch, u škol, v zahrádkářských koloniích), - centrální kompostování (průmyslové kompostování). Návod k použi": Přípravek se dodává naočkován na obilném nosiči, takže je důležité, aby byly před použi*m bakterie rehydratovány. Toho je dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře promíchejte a nechte stát po dobu cca. 0,5 hodiny před aplikací. Následně se roztok nanese na zakládku kompostu. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Přípravek neobsahuje žádné agresivní chemické látky - funguje na základě přírodních principů rozkladu, takže žádným způsobem nepoškozuje životní prostředí. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg 8.

10 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL BIOSEPTIK Sep"ky jsou široce používány v oblastech, kde není kanalizační systém. Odpadní voda z rodinných domů nebo skupiny domů teče do sep"ku, kde se pevné látky oddělují od kapaliny. Většina pevných látek se usadí na dně. Lehčí pevné látky, jako jsou například tuky, plavou na povrchu a tvoří problémovou vrstvu. Rozklad organických odpadů v sep"cích je přírodní anaerobní biologický proces. Vzhledem k tomu, že veškerá ak"vita v sep"cích je založena na tomto procesu, dochází díky využívání různých chemických prostředků (detergenty, bělidla, dezinfekční látky apod.) ke snižování efek"vity přírodního procesu. Je proto zapotřebí tento proces rozkladu pravidelně podporovat. Problémy způsobené špatnou činnos# sep$ků: - přeplnění jímky, - nepříjemný zápach, - nákladný vývoz kalu. Běžným řešením těchto problémů je vývoz obsahu jímky do čis'rny odpadních vod. Tento způsob řešení je však velmi nákladný a mnohdy i vlivem ob'žné dostupnos" špatně proveditelný. Přípravek BCL Biosep"k je ideálním řešením. BCL Biosep"k využívá sílu přírodních biotechnologií k řešení problémů špatně fungujících sep"ků. Produkt pracuje v harmonii s přírodním biologickým procesem a rychle obnovuje op"mální výkon sep"ků a kalových jímek. Výhody používání BCL Biosep$k: - odstranění zápachu, - prevence špatné činnos" sep"ků, - snížení frekvence vývozu kalu, - efek"vní degradace veškerých organických odpadů v jímce, - snížení nákladů na provoz jímky. Co je BCL Biosep$k: BCL Biosep"k je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v sep"cích a odpadních jímkách. Velké množství kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produkovat širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Jedná se o kmeny fakulta"vní, jsou tedy schopny pracovat jak v aerobních, tak v anaerobních podmínkách. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž je zajištěn bezproblémový chod sep"ků a jiných kalových jímek. Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu procesu kul"vace je zajištěna čistota a kvalita produktu. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL Biosep"k byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě gene"cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg 9.

11 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL BIOGAS - bioplynové stanice BCL Biogas využívá sílu přírodních biotechnologií pro řešení problémů při přeměně organických materiálů na jednoduché organické kyseliny a to mimořádně účinným způsobem. BCL Biogas využívá pouze nezávadné, přírodní mikroorganismy. BCL Biogas je bio-enzyma&cký přípravek, který obsahuje speciální směs přírodních mikroorganismů (fakulta&vní anaerobní mikroorganismy, kvasinky, houby) a enzymů (lipáza, amyláza, celuláza a proteáza), které mají schopnost přeměnit širokou škálu organických materiálů na jednoduché organické kyseliny. Zpracovávaný organický materiál jako jsou proteiny, uhlohydráty a tuky po rozkladu představují krmný základ pro další fázi procesu anaerobní digesce. Enzymy obsažené v přípravku urychlují proces digesce, než začnou být ak&vní mikroorganismy. Fakulta&vní kmeny obsažené v BCL Biogas rostou rela&vně rychlým tempem tak, aby se v biologické populaci staly dominantními. Široké spektrum kmenů bylo speciálně vybráno pro svou schopnost produkovat celou řadu enzymů potřebných pro degradaci organických látek. Bakteriální kmeny pracují v souladu se stávající biomasou a zvyšují její celkovou účinnost tak, aby výkon zařízení byl nastaven co nejrychleji (produkce metanu a kvalita zpracování odpadu). Typy systémů, ve kterých je BCL BIOGAS využíván: - anaerobní vyhnívací nádrže, - anaerobní vodní nádrže, - fakulta&vní vodní nádrže, - anaerobní stabilizace kalu, - městské skládky. Mikrobiální kmeny jsou jednotlivě šlechtěny jako čisté kultury, stabilizovány na obilném základu a následně smíchány na výrobu finálního výrobku. V průběhu celého procesu se provádí rozsáhlé kontroly, aby byla zajištěna čistota a kvalita výrobku. Návod k použi": Produkt je dodáván na obilném nosiči, je proto nutné, aby byly bakterie před použi*m re-hydratovány. Toho docílíme přidáním požadovaného množství produktu do vlažné vody (cca 30 C) ve vhodné nádobě. Přidáme 1 díl produktu na 10 dílů vody, dobře promícháme a necháme ak&vovat po dobu 1 hodiny před aplikací. Připravený produkt aplikujeme do vstupního místa vyhnívací nádrže. Jelikož je každá aplikace individuální, je nutné dávkování konzultovat. Bezpečnost produktu: Mikroorganismy obsažené v produktu BCL Biogas jsou všechny izolovány z životního prostředí. Tyto mikroorganismy nebyly žádným způsobem gene&cky upravovány. Tyto kmeny mikroorganismů byly klasifikovány jako neškodné jak pro člověka, tak i pro zvířata a rostliny. Přípravek byl podroben nezávislému testování k potvrzení, že neobsahuje bakterie Salmonely ani jiné kontaminanty. 10.

12 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL GREASECLEAN - degradace tuků V kuchyňských provozech a potravinářských výrobnách představují největší problémy tuky. Mezi tyto problémy patří především nepříjemnos% s ucpáváním odpadního potrubí, tvorbou zápachu a značné výdaje na mimořádnou údržbu. Běžné metody zahrnují využi' služeb specializovaných firem, nákladný vývoz nebo využi' nebezpečných chemických látek pro rozpuštění tuků, které však mohou představovat problém pro mnoho úřadů. Co je to GreaseClean? GreaseClean je směsí mikroorganismů, které byly speciálně vybrány pro jejich schopnost účinně degradovat tuky. Přípravek také napomáhá při rozkladu jiných organických odpadů. Tyto bakterie produkují řadu enzymů, které rozkládají tuky, škroby, bílkoviny a rostlinná vlákna (celulóza). Směs také obsahuje malé množství volných enzymů, které zahájí proces rozkladu ještě než bakterie začnou vyrábět vlastní enzymy. Klíčem k rozložení tuku a dalších látek, které nejsou rozpustné ve vodě, je produkce biologických povrchově ak%vních látek nebo biosurfaktantů. Biosurfaktanty pomáhají emulgovat tuk, takže může být degradován efek%vněji. Bakterie v přípravku GreaseClean byly vybrány pro svou schopnost produkovat biosurfaktanty. Výhody používání přípravku GreaseClean: - snížení frekvence vývozů lapače/odlučovače tuků, - zajištění volně průchozího odpadního potrubí, - eliminace nepříjemných pachů, - zvýšení úrovně hygieny díky snížení výskytu hmyzu, - v oblas% nahromaděného tuku, - biologická odbouratelnost přípravku, - snížení provozních nákladů. Návod k použi": GreaseClean je tekutý výrobek, který je speciálně navržen tak, aby jej bylo možné dávkovat automa%cky. Ideální doba pro dávkování je 1,5 až 2 hodiny po uzavření kuchyně tak, aby bakterie měly možnost rozkládat tuk za výhodnějších podmínek. Během provozních hodin v kuchyni není vhodné přípravek používat z důvodů vysokých teplot, vysokého ph, sanitačních a detergentních přípravků používaných při uklízení kuchyně. Proto je nezbytné, aby byla biologická populace udržována pravidelným dávkováním přípravku GreaseClean až po ukončení denního provozu. GreaseClean je dodáván jako koncentrovaný produkt, který je možno podle potřeby ředit. Dávkování závisí na vy'žení daného provozu. Přípravek je možné aplikovat přímo do sběrné nádrže či přes odpadní výlevky. Dávkujte GreaseClean dle velikos% sběrné nádrže a za'žení provozu po konzultaci s dodavatelem. Při aplikaci zamezte styku s pracovními plochami určenými pro přípravu či úpravu potravin. Specifikace výrobku: Barva: zelená Vůně: citron Počet bakterií: 1,0 x 108 c.f.u. / ml Hustota: 0,97 g / ml Záruční doba: 12 měsíců. Bezpečnost výrobku: Mikrobiální kmeny obsažené v přípravku GreaseClean jsou přirozeně se vyskytující. Nebyly gene%cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Výrobek GreaseClean byl schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. 11.

13 DALŠÍ MOŽNOSTI APLIKACÍ Mlékárny BCL Biologické GREASECLEAN odbourávání tuků, - degradace bílkovin, laktózy tuků a dalších organických materiálů v odpadních vodách mlékárenské výroby (hlavním problémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy). Rostlinné tuky a oleje Biologická degradace tuků a olejů rostlinného původu (hlavním probémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy). Jatka a zpracování masa Vysoký obsah bílkovin a jiných organických materiálů jako třeba krev, svalovina, tuk atd. (problémy se spotřebou kyslíku při velkém obsahu krve v odpadní vodě) Přečerpávací jímky Biologické odbourávání tuků a olejů v přečerpávacích jímkách (problémy s ucpáváním čerpadel, zápach, tvorba škodlivých plynů, poruchy plovákových spínačů, nutnost zvýšené údržby přečerpávacích jímek. Zpracování ovoce a zeleniny (vinařství, pivovarnictví, výroba ovocných džusů) Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů jako např. škrob, celulosu, hemicelulosu, cukry, proteiny atd. (problémy s odpady při konzervování, mražení, produkce vína, produkce cukru, pivovarnictví, fermentace). Výroba papíru a celulózy Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů jako např. celulosa, hemicelulosa, lignin, škroby atd. (řešení problémů čis%ren odpadních vod v tomto odvětví). Chemický a farmaceu#cký průmysl Biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemickéhoa farmaceu'ckého průmyslu (např. odstraňování alifa'ckých a aroma'ckých látek, odstranění toxicity nitrifikací). Rafinérie Biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozech (mezi problémové sloučeniny vyskytující se v odpadních vodách tohoto odvětví patří sloučeniny alifa'cké, aroma'cké, asfalteny a další). Tenzidy (povrchově ak#vní látky) Biologická degradace nadměrných povrchově ak'vních látek v odpadních vodách (v odpadních vodách způsobují velké problémy zejména svou velkou pěnivos% při provzdušňování čis%ren odpadních vod). 12.

14 DALŠÍ MOŽNOSTI APLIKACÍ Sulfidy Zápach BCL Biologická GREASECLEAN oxidace sulfidů - za degradace vzniku neškodného tukůkoncového produktu bez zápachu (rozklad sulfidů a likvidace zápachu) Fenoly/Aroma"cké chemikálie Biodegradace aroma#ckých chemikálií jako jsou fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen, anilin, apod. (problémy s chemikáliemi farmaceu#ckými, polymery, rozpouštědla, koželužny, agrochemikálie, barvy, petrochemikálie, konzervace dřeva, tex&lie). Odstranění amoniaku Biologické odstranění amoniaku pomocí autotropních nitrifikačních bakterií. Bioremedace Biologická degradace uhlovodíkových sloučených z kontaminované půdy (olejové, na*ové či jiné znečištění půdy či vody) 13.

15 KONTAKTY KONTAKTY BIOCLEAN Valcířská 457 Frýdek - Místek tel.: tel.:

16 KONTAKTY

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia. Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.cz, www.boltonczechia.cz Profesionální řada WC NET Aktivátor

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Exkurze do Rakouska - 27.10.2009

Exkurze do Rakouska - 27.10.2009 Exkurze do Rakouska - 27.10.2009 Informace o cestě, denní program Plán cesty: Výjezd z Jičína v 6:00, dále následují zastávky, kde nabereme účastníky exkurze, kteří nejsou z Jičína pravděpodobné zastávky:

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

EVERSTAR s.r.o. Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089 e mail: everstar@everstar.

EVERSTAR s.r.o. Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089 e mail: everstar@everstar. EVERSTAR s.r.o. Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Czech Republic tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089 e mail: everstar@everstar.cz www.everstar.cz KATALOG DŮM, BYT, ZAHRADA, AUTO A KOLO SPECIALISTA

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Výrobní zařízení HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Základní schéma bioplynové stanice na tekutou kejdu je na obr. 1., foto na obr. 2. Surová kejda je čerpána z vyrovnávací nádrže (1),

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Seminář Okresní agrární Blansko Ing. Marcela Pokorná a Institutu pro regionální spolupráci Téma: Alternativní zdroje energie 17.3.2011

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Produkt při požití není nebezpečný Není nebezpečné, není třeba vyhledat lékařskou pomoc

Produkt při požití není nebezpečný Není nebezpečné, není třeba vyhledat lékařskou pomoc Bezpečnostní list dle vyhl. Č. 27/1999 Sb. výrobek: bakterie do kompostů a domác Oxygenator 1. Identifikace Název výrobku: Oxygenator- bakterie do kompostů a domácích ČOV Enzymatický přípravek Chemické

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

BIOODPAD. Váš rádce pro přirozené a rychlé domácí kompostování

BIOODPAD. Váš rádce pro přirozené a rychlé domácí kompostování BIOODPAD Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo nám v dnešní době přijde už jako běžná věc. Nemalá část odpadů odvážených na skládky je však tvořena biologicky rozložitelnými odpady.

Více

PÉČE O RYBNÍČEK PROSTŘEDKY PRO PÉČI O RYBNÍČEK RYBNÍČKOVÉ NÁŘADÍ RYBNÍČKOVÝ VYSAVAČ ROZMRAZOVACÍ PROSTŘEDKY

PÉČE O RYBNÍČEK PROSTŘEDKY PRO PÉČI O RYBNÍČEK RYBNÍČKOVÉ NÁŘADÍ RYBNÍČKOVÝ VYSAVAČ ROZMRAZOVACÍ PROSTŘEDKY PÉČE O RYBNÍČEK PROSTŘEDKY PRO PÉČI O RYBNÍČEK RYBNÍČKOVÉ NÁŘADÍ RYBNÍČKOVÝ VYSAVAČ ROZMRAZOVACÍ PROSTŘEDKY Optimální regulace a prevence Prostředky pro péči o rybníček Čirá rybníčková voda snadno a bezpečně

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová

Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová Cíle subprojektu v roce 2009 Vytvořit aktuální databázi technologií zpracování odpadů dále jen databáze

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Y_52_INOACE_CSC2_19_4B PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Anotace: Tento pracovní list umožní žákům seznámit se s tříděním organismů podle způsobu získávání

Více

Sortiment čisticích a mycích prostředků. Lesk a hygiena v kuchyni

Sortiment čisticích a mycích prostředků. Lesk a hygiena v kuchyni Sortiment čisticích a mycích prostředků Lesk a hygiena v kuchyni 2 Sortiment čisticích a hygienických prostředků Chcete-li mít zářivě čisté nádobí, nestačí vám jen myčka. Již více než šest desítek let

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

prací prostředek pro dětské prádlo

prací prostředek pro dětské prádlo prací prostředek pro dětské prádlo 2,4 kg 4,5 kg 15 kg BATOLE Kvalitní prací prášek českého výrobce, určený převážně na prádlo přicházející do styku s dětskou pokožkou, která je nejvíce vystavena rizikům

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY Mgr. Marie Czinnerová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály,

Více

Nabídka na systém denního čištění interiérů. TASKI exact systém

Nabídka na systém denního čištění interiérů. TASKI exact systém Nabídka na systém denního čištění interiérů TASKI exact systém Cílem této nabídky je detailně představit doporučený systém na denní čištění interiérů a měla by vytvořit základ pro další diskusi. Jako hlavní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

Výhradní dovozce kuchyňského vybavení

Výhradní dovozce kuchyňského vybavení Drtiče kuchyňského odpadu Více než uklizená kuchyň... Velmi tichý chod Drtící systém bez nožů Dlouhé záruční lhůty Montáže, služby zákazníkům K montáži 1 rok záruka navíc Výhradní dovozce kuchyňského vybavení

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více