PRODUKTOVÝ KATALOG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODUKTOVÝ KATALOG. www.bioclean.cz"

Transkript

1 PRODUKTOVÝ KATALOG Produkty BIOCLEAN nabízí integrované řešení problémů způsobených lidskou činnos jak v mnoha průmyslových odvětvích, tak i v domácnostech.

2 ČÍM SE ZABÝVÁME? Firma Bioclean vyrábí a distribuuje bakteriální a enzyma"cké přípravky určené pro řešení problémů v domácnostech, ins"tucích, obcích/městech a také jednotlivých odvětvích průmyslu. Problémy v domácnostech Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - biologická likvidace organických kalů v žumpách, sep"cích a odpadních jímkách, - nastavení správné činnos" domovních čis'ren odpadních vod, - čištění odpadního potrubí, - urychlení kompostovacího procesu, - neutralizace zápachů (z interiéru automobilů, z domácích zvířat, v odpadkových koších, v nádobách, na organický odpad, atd.), - likvidace skvrn organického původu (krev, moč, potraviny, atd.), - likvidace olejových skvrn z pevných povrchů (na*a, motorový olej a jiné mazací látky z betonu, zámkové dlažby atd.), - čištění zahradních jezírek (likvidace řas a organických usazenin, nastavení mikrobiologické rovnováhy vodních biotopů). Problémy ins!tucionálního charakteru Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - rozklad tuků v lapačích (jedná se o degradaci tuků na jednoduché organické látky), - čištění odpadního potrubí, - zajištění správné funkce hotelových, restauračních, jídelních čis'ren odpadních vod, - likvidace organických odpadů v odpadních nádržích, - neutralizace zápachu organického původu. Problémy obcí a měst Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - čis'rny odpadních vod (podpora biologických procesů, zlepšení vlastnos' ak"vačního kalu, atd.), - skládky odpadů - neutralizace zápachu z organických zbytků, urychlení jejich rozkladu, - městské/obecní kompostárny - urychlení zrání organického materiálu, snížení zápachu doprovázejícího rozklad organické hmoty, - vodní nádrže likvidace řas, snižování množství usazených kalů. 1.

3 ČÍM SE ZABÝVÁME? Problémy v průmyslu Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: Zemědělství Živočišná výroba: - neutralizace zápachu v odchovnách, - zlepšení zdravotních podmínek pro odchov (snížení amoniaku NH3), - zvýšení tekutos$ kejdy (snížení četnos$ ucpávání odtokových kanálů), - zajištění správné funkce průmyslových čis'ren odpadních vod, - urychlení procesu rozkladu v kafilériích (likvidace uhynulých zvířat), - likvidace problémů spojených s tuky (čištění odpadního potrubí, degradace tuku v lapačích). Kompostárny: - urychlení a zkvalitnění procesu kompostování. Vodní hospodářství - čištění vodních nádrží, - likvidace řas, - rozklad kalu na dně nádrží, - čištění vodních nádrží, - likvidace řas. Potravinářský průmysl Čis%rny odpadních vod: - řešení problémů s pře'žením ČOV, - stabilizace ak$vačního kalu, - podpora biologických procesů rozkladu organických odpadů, - lapače tuků. Chemický a farmaceu&cký průmysl Čištění odpadních vod: - biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemických a farmaceu$ckých závodů (výroba rozpouštědel, ocelářské závody, koželužny, výrobny polymerů, tex$lní výroba, výroba barev), - biologická oxidace sulfidů za účelem vzniku neškodného produktu bez zápachu (biofiltry/biologické čištění plynů, přečerpávací jímky, odpadní laguny, usazovací nádrže, zásobníky hustého kalu, atd.), - biodegradace aroma$ckých chemických sloučenin jako fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen (BTEX), anilin, atd., - biologické odstraňování organických látek v odpadních vodách z výroby papíru a celulózy, - biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozů. 2.

4 NAŠE VÝROBKY BIOSEPTIK - bakterie do žump, sep ků a ČOV Biosep!k je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů do sep!ků, žump a ČOV, které ekologicky rozkládají organické látky.odstraňuje nepříjemný zápach. Vytváří a udržuje přírodní proces rozkladu. Po pravidelném používání se v sep!ku, žumpě či ČOV neusazuje tuhý odpad a obsah jímky nezapáchá! Výhody používaní: - odstraňuje nepříjemný zápach, - úspora nákladů nák na vyvážení a čištění jímky, - šetrnost k životnímu prostředí. Balení: g - 1 kg - 15 kg BIOLINE - čis č odpadů Bioline je sm směsí ekologicky nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, e které ekologicky rozkládají veškerý organický odpad usazený v potrubích a sifonech (usazeniny z mýdla, tuků z kuchyně, vlasy, vousy vousy, apod.). Vhodný do všech typů odpadů jak v domácnos!, tak i v rest restauracích a jiných provozech. Pravidelným používáním zajis+te bezproblémový průtok bez nepříjemného čištění a zápachu. bezproblém Výhody pou oužívání: používání: - neobsahu neobsahuje huje kyseliny kyselin či louhy a tudíž nepoškozuje potrubí, - při pravid idelném používání po pravidelném působí preven!vně, Balení: g - odstraňuje je nepříjemný nepříje zápach, - 1 kg - netoxický, ý, šetrný k životnímu prostředí kg BIODRY - bakter bakterie do suchých WC Biodry je směsí nezáv nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a rozkládají organické látky v suchých toaletách. enzymů, které ekologicky ekolog Účinně redukuje obsah obsa tuhého odpadu a odstraňuje nepříjemný zápach. Výhody používání: - odstranění nepříjemného nepříje zápachu, - snížení pevného podílu, po tudíž jednodušší čištění, - jednoduchá a rychlá rychl pomoc pro chataře a chalupáře. Balení: g - 1 kg - 15 kg 3.

5 NAŠE VÝROBKY BIOKOMPOST - urychlovač kompostů BIOKOMPO Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které kter ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost rychlo zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Tak Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříje nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický biolo odpad. Výhody použí používání: - urychluje přírodní př proces rozkladu kompostovaného materiálu, - zabraňuje vz vzniku plísně v kompostu, Balení: g - odtraňuje zápach zá spojený s kompostavacím - 1 kg procesem kg BIOLAKE - čis!č jezíre jezírek Biolake je sm směsí nezávadných, nezávadnýc nepatogenních, užitečných bakterií a enzymů, které slouží k ak&vaci ak&va přírodního procesu rozkladu organických nečistot ve vodních biotopech. biotopec Bakterie obsažené v přípravku odebírají živiny řasám a 'm udržují vo vodu průzračně čistou. Neškodí rybám ani jiným vodním živočichům! Výhody používání: - zabraňuje tvorbě nežádoucích nežádoucí řas, - nastavuje biologickou biologickou rovnováhu, rovn - neškodí vodní fauně faun uně ani flóře. fló Balení: g - 1 kg - 15 kg OILCLEAN - likvidátor likvvidátor olejových skvrn Ekologicky šetrný prostředek, pro rostředek, pracující na bázi bakterií a enzymů, určený k odstraněníí olejových olejovýc skvrn z betonu, zámkové dlažby a ani nevyběluje materiály. různých povrchů. Přípravek Pří řípravek nepoškozuje n Přípravek je netoxický. netoxic ický Balení: ml -1l -5l - 25 l 4.

6 NAŠE VÝROBKY ODOURCLEAN - likvidátor zápachu ODOURCLE Odourclean je ekologicky šetrný přípravek, pracující na bázi bakterií a enzymů, určený k odstranění nepříjemných pachů z organických nečistot. Přípravek je vhodný pro neutralizaci zápachu z interiéru automobilů (sedačky, pota potahy automobilů, kufr automobilu ), z potravin (čištění lednic a mrazá mrazáků), domácích mazlíčků (moč a jiné exkrementy z koberců, pevný pevných povrchů i kočičích toalet), odpadkových košů, nádob na organický odpad. o Balení: ml -1l -5l - 25 l ENZYCLEAN N - likvidátor skvrn EnzyClean je ekologicky ekol ek šetrný prostředek, pracující na bázi bakterií a enzymů, urče určený čený k odstranění skvrn organického původu (potraviny, káva, víno, moč i jiné exkrementy). Zabraňuje vzniku nepříjemných zápachů, nevyběluje nevyběl a nepoškozuje tex&lie. Balení: ml GREASECLEAN - rozklad tuků GREASECLEA G GreaseClean je sm směsí mikroorganismů, které byly speciálně vybrány pro jejich schopnost účinně degradovat tuky. Přípravek také napomáhá při rozkladu jiných organických odpadů. Tyto bakterie produkují řadu enzymů, které rozkládají tuky, škroby, bílkoviny a rostlinná vlákna (celulóza). Směs také obsahuje malé množství volných enzymů, které zahájí proces rozkladu ještě než bakterie začnou vyrábět vlastní enzymy. Balení: - 1 l -5l - 25 l 5.

7 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE B N možné. Obvykle se k nastartování komunálních systémů používá kal dovez ený z jiných zařízení. Existuje však mnoho nevýhod spojených s touto variantou nastartování biologického procesu (zdraví, bezpečnost, složení, náklady na přepravu). V těchto případech jsou však mnohdy přenášeny problémy z původních zařízení na zařízení nová. - šokové obnovení procesu biologického rozkladu, Bioclean využívá sílu přírodních biotechnologií k rychlému nastavení biomasy tak, aby byla schopna rozkládat organické složky materiál na CO2 a H2O. Co je to BCL WWTP? BCL WWTP je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v komunálních odpadních vodách. Velké množs tví kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produko vat širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž jsou vynikající Typy systémů, u kterých může být přípravek BCL WWTP užitečný: - provzdušňované laguny, sekvenční dávkovací reaktorů, oxidační příkopy, rotační biologické nosiče, Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře systému. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuál ně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL WWTP byly všechny izolovány z pří ovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. - Balení: 1 kg, 15 kg 6.

8 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL FARM zemědělské chovy Častým problémem odchoven zemědělských zvířat (skot, prasata, slepice, atd.) je výskyt vysokého množství amoniaku, který způsobuje řadu po&ží (zdravotní problémy zvířectva, zpomalení rychlos' výkrmu, vysoký výskyt hmyzu, obtěžování okolí zápachem, a další). Nejdůležitějším důsledkem pro chovatele zemědělských zvířat je však snižování zisku spojené s výše uvedenými po&žemi. Řešení těchto problémů a mnoha dalších se nachází v mikrobiálním přípravku BCL Farm. Co je BCL Farm? BCL Farm je směsí užitečných bakterií a enzymů, speciálně formulovaných k ošetření zvířecích fekálií a moči. Tento přípravek redukuje stupeň amoniaku, čímž se docílí produkce zdravějších zvířat a především rychlejší výkrmnos'. Přípravek BCL Farm zajišťuje rozklad zvířecích odpadů s omezením hnilobných procesů, čímž se také sníží frekvence obnovy hluboké podestýlky. Aplikací tohoto produktu se zvyšuje tekutost kejdy a nedochází tak k ucpávání odtokových kanálů. Kde se přípravek BCL Farm využívá? - chov skotu, - chov prasat, - chov koní, - chov drůbeže. Výhody používání BCL Farm: - snižuje obsah čpavku, - snižuje nechutenství zvířat a zrychluje tak výkrm, - odstraňuje respirační po&že zvířat spojené s výskytem čpavku, - zajišťuje bezproblémovou průchodnost odtokových žlabů, - zlepšuje pracovní podmínky, - přípravek je nezávadný a může být zvířaty požit, - výrazně urychluje rozklad hnoje, - zvyšuje tekutost kejdy. Dávkování: Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL Farm byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě gene'cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 1 kg, 15 kg 7.

9 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BIOKOMPOST urychlovač zrání kompostu Biokompost urychlovač zrání kompostu Kompostování je přirozená biochemická přeměna, při které vzniká z organických látek za přístupu vzduchu (aerobních podmínek) a vlivu živých organismů stabilní organický produkt hnojivý substrát. Výsledkem tohoto procesu je přeměna nestabilních přírodních surovin na stabilní hnojivo, tento proces doprovází snížení objemu, hmotnos%, obsahu vody, za zvýšené teploty. Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený proces, který zabezpečuje op%mální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji a produk%vněji pro% polním podmínkám. Jednou z technologií je využi* mikrobiálního přípravku BCL Biokompost. Co je to BCL Biokompost? BCL Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Efek%vita přípravku se projevuje prudkým nástupem termofilní báze kompostování. Tento preparát podporuje vhodnými mikroorganismy a enzymy především hydrolýzní bázi rozkladu a umožňuje rychlou objemovou redukci travní fytomasy. Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický odpad. Příklady využi" BCL Biokompost: - domácí kompostování (v rodinných zahradách), - komunitní kompostování (na sídliš*ch, u škol, v zahrádkářských koloniích), - centrální kompostování (průmyslové kompostování). Návod k použi": Přípravek se dodává naočkován na obilném nosiči, takže je důležité, aby byly před použi*m bakterie rehydratovány. Toho je dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře promíchejte a nechte stát po dobu cca. 0,5 hodiny před aplikací. Následně se roztok nanese na zakládku kompostu. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Přípravek neobsahuje žádné agresivní chemické látky - funguje na základě přírodních principů rozkladu, takže žádným způsobem nepoškozuje životní prostředí. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg 8.

10 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL BIOSEPTIK Sep"ky jsou široce používány v oblastech, kde není kanalizační systém. Odpadní voda z rodinných domů nebo skupiny domů teče do sep"ku, kde se pevné látky oddělují od kapaliny. Většina pevných látek se usadí na dně. Lehčí pevné látky, jako jsou například tuky, plavou na povrchu a tvoří problémovou vrstvu. Rozklad organických odpadů v sep"cích je přírodní anaerobní biologický proces. Vzhledem k tomu, že veškerá ak"vita v sep"cích je založena na tomto procesu, dochází díky využívání různých chemických prostředků (detergenty, bělidla, dezinfekční látky apod.) ke snižování efek"vity přírodního procesu. Je proto zapotřebí tento proces rozkladu pravidelně podporovat. Problémy způsobené špatnou činnos# sep$ků: - přeplnění jímky, - nepříjemný zápach, - nákladný vývoz kalu. Běžným řešením těchto problémů je vývoz obsahu jímky do čis'rny odpadních vod. Tento způsob řešení je však velmi nákladný a mnohdy i vlivem ob'žné dostupnos" špatně proveditelný. Přípravek BCL Biosep"k je ideálním řešením. BCL Biosep"k využívá sílu přírodních biotechnologií k řešení problémů špatně fungujících sep"ků. Produkt pracuje v harmonii s přírodním biologickým procesem a rychle obnovuje op"mální výkon sep"ků a kalových jímek. Výhody používání BCL Biosep$k: - odstranění zápachu, - prevence špatné činnos" sep"ků, - snížení frekvence vývozu kalu, - efek"vní degradace veškerých organických odpadů v jímce, - snížení nákladů na provoz jímky. Co je BCL Biosep$k: BCL Biosep"k je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v sep"cích a odpadních jímkách. Velké množství kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produkovat širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Jedná se o kmeny fakulta"vní, jsou tedy schopny pracovat jak v aerobních, tak v anaerobních podmínkách. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž je zajištěn bezproblémový chod sep"ků a jiných kalových jímek. Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu procesu kul"vace je zajištěna čistota a kvalita produktu. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL Biosep"k byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě gene"cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg 9.

11 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL BIOGAS - bioplynové stanice BCL Biogas využívá sílu přírodních biotechnologií pro řešení problémů při přeměně organických materiálů na jednoduché organické kyseliny a to mimořádně účinným způsobem. BCL Biogas využívá pouze nezávadné, přírodní mikroorganismy. BCL Biogas je bio-enzyma&cký přípravek, který obsahuje speciální směs přírodních mikroorganismů (fakulta&vní anaerobní mikroorganismy, kvasinky, houby) a enzymů (lipáza, amyláza, celuláza a proteáza), které mají schopnost přeměnit širokou škálu organických materiálů na jednoduché organické kyseliny. Zpracovávaný organický materiál jako jsou proteiny, uhlohydráty a tuky po rozkladu představují krmný základ pro další fázi procesu anaerobní digesce. Enzymy obsažené v přípravku urychlují proces digesce, než začnou být ak&vní mikroorganismy. Fakulta&vní kmeny obsažené v BCL Biogas rostou rela&vně rychlým tempem tak, aby se v biologické populaci staly dominantními. Široké spektrum kmenů bylo speciálně vybráno pro svou schopnost produkovat celou řadu enzymů potřebných pro degradaci organických látek. Bakteriální kmeny pracují v souladu se stávající biomasou a zvyšují její celkovou účinnost tak, aby výkon zařízení byl nastaven co nejrychleji (produkce metanu a kvalita zpracování odpadu). Typy systémů, ve kterých je BCL BIOGAS využíván: - anaerobní vyhnívací nádrže, - anaerobní vodní nádrže, - fakulta&vní vodní nádrže, - anaerobní stabilizace kalu, - městské skládky. Mikrobiální kmeny jsou jednotlivě šlechtěny jako čisté kultury, stabilizovány na obilném základu a následně smíchány na výrobu finálního výrobku. V průběhu celého procesu se provádí rozsáhlé kontroly, aby byla zajištěna čistota a kvalita výrobku. Návod k použi": Produkt je dodáván na obilném nosiči, je proto nutné, aby byly bakterie před použi*m re-hydratovány. Toho docílíme přidáním požadovaného množství produktu do vlažné vody (cca 30 C) ve vhodné nádobě. Přidáme 1 díl produktu na 10 dílů vody, dobře promícháme a necháme ak&vovat po dobu 1 hodiny před aplikací. Připravený produkt aplikujeme do vstupního místa vyhnívací nádrže. Jelikož je každá aplikace individuální, je nutné dávkování konzultovat. Bezpečnost produktu: Mikroorganismy obsažené v produktu BCL Biogas jsou všechny izolovány z životního prostředí. Tyto mikroorganismy nebyly žádným způsobem gene&cky upravovány. Tyto kmeny mikroorganismů byly klasifikovány jako neškodné jak pro člověka, tak i pro zvířata a rostliny. Přípravek byl podroben nezávislému testování k potvrzení, že neobsahuje bakterie Salmonely ani jiné kontaminanty. 10.

12 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL GREASECLEAN - degradace tuků V kuchyňských provozech a potravinářských výrobnách představují největší problémy tuky. Mezi tyto problémy patří především nepříjemnos% s ucpáváním odpadního potrubí, tvorbou zápachu a značné výdaje na mimořádnou údržbu. Běžné metody zahrnují využi' služeb specializovaných firem, nákladný vývoz nebo využi' nebezpečných chemických látek pro rozpuštění tuků, které však mohou představovat problém pro mnoho úřadů. Co je to GreaseClean? GreaseClean je směsí mikroorganismů, které byly speciálně vybrány pro jejich schopnost účinně degradovat tuky. Přípravek také napomáhá při rozkladu jiných organických odpadů. Tyto bakterie produkují řadu enzymů, které rozkládají tuky, škroby, bílkoviny a rostlinná vlákna (celulóza). Směs také obsahuje malé množství volných enzymů, které zahájí proces rozkladu ještě než bakterie začnou vyrábět vlastní enzymy. Klíčem k rozložení tuku a dalších látek, které nejsou rozpustné ve vodě, je produkce biologických povrchově ak%vních látek nebo biosurfaktantů. Biosurfaktanty pomáhají emulgovat tuk, takže může být degradován efek%vněji. Bakterie v přípravku GreaseClean byly vybrány pro svou schopnost produkovat biosurfaktanty. Výhody používání přípravku GreaseClean: - snížení frekvence vývozů lapače/odlučovače tuků, - zajištění volně průchozího odpadního potrubí, - eliminace nepříjemných pachů, - zvýšení úrovně hygieny díky snížení výskytu hmyzu, - v oblas% nahromaděného tuku, - biologická odbouratelnost přípravku, - snížení provozních nákladů. Návod k použi": GreaseClean je tekutý výrobek, který je speciálně navržen tak, aby jej bylo možné dávkovat automa%cky. Ideální doba pro dávkování je 1,5 až 2 hodiny po uzavření kuchyně tak, aby bakterie měly možnost rozkládat tuk za výhodnějších podmínek. Během provozních hodin v kuchyni není vhodné přípravek používat z důvodů vysokých teplot, vysokého ph, sanitačních a detergentních přípravků používaných při uklízení kuchyně. Proto je nezbytné, aby byla biologická populace udržována pravidelným dávkováním přípravku GreaseClean až po ukončení denního provozu. GreaseClean je dodáván jako koncentrovaný produkt, který je možno podle potřeby ředit. Dávkování závisí na vy'žení daného provozu. Přípravek je možné aplikovat přímo do sběrné nádrže či přes odpadní výlevky. Dávkujte GreaseClean dle velikos% sběrné nádrže a za'žení provozu po konzultaci s dodavatelem. Při aplikaci zamezte styku s pracovními plochami určenými pro přípravu či úpravu potravin. Specifikace výrobku: Barva: zelená Vůně: citron Počet bakterií: 1,0 x 108 c.f.u. / ml Hustota: 0,97 g / ml Záruční doba: 12 měsíců. Bezpečnost výrobku: Mikrobiální kmeny obsažené v přípravku GreaseClean jsou přirozeně se vyskytující. Nebyly gene%cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Výrobek GreaseClean byl schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. 11.

13 DALŠÍ MOŽNOSTI APLIKACÍ Mlékárny BCL Biologické GREASECLEAN odbourávání tuků, - degradace bílkovin, laktózy tuků a dalších organických materiálů v odpadních vodách mlékárenské výroby (hlavním problémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy). Rostlinné tuky a oleje Biologická degradace tuků a olejů rostlinného původu (hlavním probémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy). Jatka a zpracování masa Vysoký obsah bílkovin a jiných organických materiálů jako třeba krev, svalovina, tuk atd. (problémy se spotřebou kyslíku při velkém obsahu krve v odpadní vodě) Přečerpávací jímky Biologické odbourávání tuků a olejů v přečerpávacích jímkách (problémy s ucpáváním čerpadel, zápach, tvorba škodlivých plynů, poruchy plovákových spínačů, nutnost zvýšené údržby přečerpávacích jímek. Zpracování ovoce a zeleniny (vinařství, pivovarnictví, výroba ovocných džusů) Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů jako např. škrob, celulosu, hemicelulosu, cukry, proteiny atd. (problémy s odpady při konzervování, mražení, produkce vína, produkce cukru, pivovarnictví, fermentace). Výroba papíru a celulózy Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů jako např. celulosa, hemicelulosa, lignin, škroby atd. (řešení problémů čis%ren odpadních vod v tomto odvětví). Chemický a farmaceu#cký průmysl Biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemickéhoa farmaceu'ckého průmyslu (např. odstraňování alifa'ckých a aroma'ckých látek, odstranění toxicity nitrifikací). Rafinérie Biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozech (mezi problémové sloučeniny vyskytující se v odpadních vodách tohoto odvětví patří sloučeniny alifa'cké, aroma'cké, asfalteny a další). Tenzidy (povrchově ak#vní látky) Biologická degradace nadměrných povrchově ak'vních látek v odpadních vodách (v odpadních vodách způsobují velké problémy zejména svou velkou pěnivos% při provzdušňování čis%ren odpadních vod). 12.

14 DALŠÍ MOŽNOSTI APLIKACÍ Sulfidy Zápach BCL Biologická GREASECLEAN oxidace sulfidů - za degradace vzniku neškodného tukůkoncového produktu bez zápachu (rozklad sulfidů a likvidace zápachu) Fenoly/Aroma"cké chemikálie Biodegradace aroma#ckých chemikálií jako jsou fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen, anilin, apod. (problémy s chemikáliemi farmaceu#ckými, polymery, rozpouštědla, koželužny, agrochemikálie, barvy, petrochemikálie, konzervace dřeva, tex&lie). Odstranění amoniaku Biologické odstranění amoniaku pomocí autotropních nitrifikačních bakterií. Bioremedace Biologická degradace uhlovodíkových sloučených z kontaminované půdy (olejové, na*ové či jiné znečištění půdy či vody) 13.

15 KONTAKTY KONTAKTY BIOCLEAN Valcířská 457 Frýdek - Místek tel.: tel.:

16 KONTAKTY

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep ŽUMPY SEPTIKY EnviSep Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Základní informace o projektu Naše společnost Fainstav, s.r.o., se investorsky

Více

DENNERLE Algenschutz Phosphat EX

DENNERLE Algenschutz Phosphat EX DENNERLE Algenschutz Phosphat EX Fosfát je nejvýživnější složka pro řasy. Pokud voda obsahuje voda velké množství fosfátu, množí se řasy. Tento prostředek váže fosfát v jezírku a tím se zamezuje růstu

Více

Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe

Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe Ing. Jan Štambaský NovaEnergo Ing. Jan Štambaský, Na Horánku 673, CZ-384 11 Netolice, stambasky@novaenergo.cz Nakládání s

Více

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S) VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav technologie vody a prostředí Anaerobní postupy úpravy odpadů Prof. Ing. Jana Zábranská,, CSc. Anaerobní fermentace organických materiálů je souborem procesů

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec...

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec... Obsah Úvod... 4 Bioplynová stanice... 5 Provoz bioplynové stanice... 6 Produkty anaerobní digesce... 7 Bioplynová stanice Načeradec... 8 Technické informace... 9 Složení plynu... 10 Postup krmení... 11

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

SSOS_ZE_3.03 Bioodpad

SSOS_ZE_3.03 Bioodpad Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.03

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Profesionální řada. WC NET Aktivátor septiků 16 ks. WC Net Čistič odpadů Turbo. 500 ml. WC NET Gel na ucpané odpady. 1000 ml

Profesionální řada. WC NET Aktivátor septiků 16 ks. WC Net Čistič odpadů Turbo. 500 ml. WC NET Gel na ucpané odpady. 1000 ml Profesionální řada WC NET Aktivátor septiků 16 ks Zajišťuje správné fungování septiku za pomoci mikroorganizmů, které se podílejí na rozkladných procesech. Zároveň odstraňuje zápach a snižuje počet vyvážek.

Více

SauerstoffAktiv / OxyActive - aktivní kyslík. Název Dávkování Max. obsah Číslo výrobku Cena Kč / ks

SauerstoffAktiv / OxyActive - aktivní kyslík. Název Dávkování Max. obsah Číslo výrobku Cena Kč / ks Ošetření a péče o vodu TeichFit - základní prostředek na úpravu rybniční vody - připraví optimální životní podmínky pro všechny obyvatele jezírka - nastavuje a stabilizuje hodnotu ph na cca 8,3 - zvyšuje

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE Obsah 1 Co je a jak vzniká bioplyn...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...4 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3

Více

VYUŽITÍ BIOCAT+ V ZAŘÍZENÍ KOMPOGAS V GERMANIER ECORECYCLAGE SA V LAVIGNY VE ŠVÝCARSKU

VYUŽITÍ BIOCAT+ V ZAŘÍZENÍ KOMPOGAS V GERMANIER ECORECYCLAGE SA V LAVIGNY VE ŠVÝCARSKU VYUŽITÍ BIOCAT+ V ZAŘÍZENÍ KOMPOGAS V GERMANIER ECORECYCLAGE SA V LAVIGNY VE ŠVÝCARSKU Germanier Ecorecyclage SA je společnost, zabývající se likvidací biologického odpadu s ročním objemem 25 000 tun.

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY Z ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ

KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY Z ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY Z ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ PROJEKT GREENGAIN SI KLADE ZA CÍL VYTVOŘIT V RÁMCI EU PLATFORMU, KTERÁ ZVÝŠÍ INFORMOVANOST O MOŽNOSTECH ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY, KTERÁ NENÍ PRIMÁRNĚ

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:

Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP: Důvody předúpravy: Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování Legislativní nařízená předúprava VŽP: hygienizace vstupního materiálu Výsledkem předúpravy

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR. Ing. Dagmar Sirotková

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR. Ing. Dagmar Sirotková PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR Ing. Dagmar Sirotková Pojem BRO biologicky rozložitelný odpad (314/2006 Sb.) jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu biologicky rozložitelný

Více

Decentralizované kompostování

Decentralizované kompostování OKRUH III Správná kompostářská praxe Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Decentralizované kompostování Principem je : - zpracovat bioodpad v místě vzniku,

Více

TYP. TESTERY na rybniční vodu. Cena / ks / m / m2. skladové číslo. číslo výrobku

TYP. TESTERY na rybniční vodu. Cena / ks / m / m2. skladové číslo. číslo výrobku TYP skladové číslo Cena / ks / m / m2 číslo výrobku TESTERY na rybniční vodu Pondlab 200 - Wassertest (kufřík); Test: hodnota ph, amonium/amoniak / nitrid/nitrát Z324046 1 033,00 Kč NT 280 Náhradní náplň

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody aneb Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Autoři: Bc. Barbora Prokel Stěhulová Ing. Tomáš Hrubý Ing. Bc. Martin

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

Průmyslovéčištění s prostředky CLEAMEN řady 600 a 700

Průmyslovéčištění s prostředky CLEAMEN řady 600 a 700 Průmyslovéčištění s prostředky CLEAMEN řady 600 a 700 Ing. Jaroslav JELÍNEK ŠKOLENÍ CORMEN 10.01.2014 PRŮMYSLOVÉČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE je specifická oblast a vyžaduje si citlivý a odborný přístup. Z hlediska

Více

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů

Odpovědnost za životní prostředí, člověka a stroj Firma Kärcher důsledně zabraňuje používání zbytečných rozpouštědel, těžkých kovů Vysoce efektivní a ekonomické složení produktů Pro čisticí prostředky Kärcher jsou používány vysoce kvalitní suroviny. Díky tomu je možné používat produkty ve velmi malém dávkování, při kterém se šetří

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

Proč jsme tu o projektu

Proč jsme tu o projektu Bioodpad na GVP Co vás čeká? Proč jsme tu o projektu O bioodpadu obecně Kompostování, jeho typy Bioodpad na GVP v číslech Systém sběru a kompostování bioodpadu na GVP Co jako bioodpad třídit a co ne Proč

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější Čistější Bezpečnější Zdravější Hlavním úkolem je zajistit čistou a bezpečnou kuchyň Klíčové úkoly: Zajištění bezpečnosti potravin Zajištění bezpečnosti zaměstnanců Zvýšení produktivity Uklouznutí a pády

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jana Hubáčková, CSc. Ing. Marcel Gómez Stefano Beriša V poslední třetině 20.stol. - v Evropě jiné a účinnější způsoby dezinfekce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 1 Zdroj znečištění povrchových a odpadních vod Hnůj, močůvka, hnojůvka Nevhodné uložení odpadu Škodlivé mikroorganismy

Více

Měníme poušť na eko OÁZY!!!

Měníme poušť na eko OÁZY!!! Agri Bio Eco Tech CZ Solar Products s.r.o., Jírovcova 1343/32, PSČ 37001, České Budějovice, Email: horak@investpoint.cz tel: +420 777 556 644 Contact prs. Libor Horák Měníme poušť na eko OÁZY!!! - 2014

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EM-Eko ÚPRAVA ODPADNÍCH VOD Snížení nebo odstranění organických látek, sušiny a živiny Snížení nebo odstranění nemocí způsobující organismy Snížení nebo

Více

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia. Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.cz, www.boltonczechia.cz Profesionální řada WC NET Aktivátor

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Oceněné rostlinné hnojivo!

Oceněné rostlinné hnojivo! Oceněné rostlinné hnojivo! Powder Feeding Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily. Co ho dělá

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Klasifikace znečišťujících látek

Klasifikace znečišťujících látek Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Čisticí prostředky ve škole ZŠ Jílové u Prahy

Čisticí prostředky ve škole ZŠ Jílové u Prahy Čisticí prostředky ve škole ZŠ Jílové u Prahy A) Nebezpečné přípravky pro ŽP NEJHORŠÍ PŘÍPRAVKY SAVO originál 5l Dezinfekční detergent DD 445 Domestos 24 H plus CIF Cream Lemon dezinfekce vody a povrchů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO: KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. foller@vasgr.cz MOTTO: PŘIJME-LI ODBORNÁ ZEMĚDĚLSKÁ VEŘEJNOST FAKT, ŽE APLIKACE KALŮ Z BIOLOGICKÉHO

Více

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. envisan@grbox.cz PŘIROZENÁ ATENUACE - HISTORIE 1990 National Contigency Plan INTRINSIC

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více

O FIRMĚ. Firma BIOPROSPECT s.r.o. je na trhu již od roku 1994.

O FIRMĚ. Firma BIOPROSPECT s.r.o. je na trhu již od roku 1994. O FIRMĚ Firma BIOPROSPECT s.r.o. je na trhu již od roku 1994. Aktivitou firmy je vlastní příprava a úprava biologických přípravků na likvidaci organických nečistot, zápachu, apod. Tyto bioenzymatické preparáty

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah prezentace: a) Typy kompostáren b) Základní informace k jednotlivým typům kompostáren c) Vztah k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Obsah prezentace: a) Typy kompostáren b) Základní informace k jednotlivým typům kompostáren c) Vztah k vyhlášce č. 341/2008 Sb. KOMPOSTOVÁNÍ Obsah prezentace: a) Typy kompostáren b) Základní informace k jednotlivým typům kompostáren c) Vztah k vyhlášce č. 341/2008 Sb. (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými

Více

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.6 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.6 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.6 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ Zdeněk Horsák SITA CZ zdenek.horsak@sita.cz OBSAH 1) Spalování odpadů 2) Technologie pro využití biologicky rozložitelných odpadů

Více

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Metodický návod komunitní/obecní kompostárna

Metodický návod komunitní/obecní kompostárna Metodický návod komunitní/obecní kompostárna Úvod 10a ZOO jedná se o prevenci vzniku odpadů nejasnosti ohledně odpadového režimu Tento způsob kompostování není nakládáním s odpady, což ho zbavuje celé

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava

Více

Vermikompostování perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů. Vermikompostování

Vermikompostování perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů. Vermikompostování Vermikompostování perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů Aleš Hanč a, Petr Plíva b a Česká zemědělská univerzita v Praze b Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Vermikompostování je považováno

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

ÚVOD. Kdo jsme. Projekty na klíč pro kompletní. Výroba patentované technologie pro. 22 let zkušeností. zpracování. odpadů. zpracování.

ÚVOD. Kdo jsme. Projekty na klíč pro kompletní. Výroba patentované technologie pro. 22 let zkušeností. zpracování. odpadů. zpracování. SPECIALISTA ÚVOD Zero Waste Technologie Projekty na klíč pro kompletní zpracování odpadů 22 let zkušeností Kdo jsme Celosvětová distribuce Výroba patentované technologie pro zpracování bioodpadů Konzultační

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ

Více

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní: Návrh Vyhláška ze dne 008, kterou se mění vyhláška č. 48/005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/007 Sb. Ministerstvo

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Vývoj koncepcí městského odvodnění

Vývoj koncepcí městského odvodnění ČOV Vývoj koncepcí městského odvodnění stoková síť mech. ČOV biol. ČOV nové technické prvky nové technologie 1850 1900 1950 2000 2050 Koncepce: rychlé odvedení všech odp.vod co nejpomalejší odvedení minima

Více

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Ing. Petr Havelka náměstek pro sekci technické ochrany ŽP ředitel odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Legislativa

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PASSION GOLD COLOR, WEISS

PASSION GOLD COLOR, WEISS MAIT 500ml, 5L, volně do vlastních nádob Velmi silný univerzální čistič /koncentrát/ MAIT se používá na mytí, čištění a odmaštění: Kachliček, dlaždic, keramických a PVC podlah, teras, skleněných povrchů,

Více

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.

Více

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava

Více

Čisticí prostředky pro vysokotlaké čištění.

Čisticí prostředky pro vysokotlaké čištění. Čisticí prostředky pro vysokotlaké čištění. Rychlejší a dokonalejší čištění při menší spotřebě energie, menší zatížení odpadních vod zbytky minerálních olejů: Pro čisticí a ošetřovací prostředky Kärcher

Více