infinity V100a MP3 přehrávač Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "infinity V100a MP3 přehrávač Uživatelská příručka"

Transkript

1 infinity V100a MP3 přehrávač Uživatelská příručka

2 Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přehrávač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností. 2. Nepoužívejte přehrávač během řízení motorového vozidla nebo kola. 3. Chraňte LCD displej před promáčknutím. 4. Výrobce nenese odpovědnost za poškození přístroje vinou nesprávného zacházení nebo fyzické újmy. 5. Výrobce nenese odpovědnost za data uložená v paměti přehrávače. 6. Produkt čistěte pouze hadříkem, nepoužívejte čistící prostředky a jiné chemikálie. 7. Nesnažte se přístroj opravit svépomocí. 8. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, může dojít k poškození sluchu. 9. Baterie vydrží za standardních podmínek kolem 8 hodin provozu, nicméně doba přehrávání se může měnit v závislosti na typu přehrávaných souborů a nastavení přehrávače. 10. Přístroj je napájen interním Li-Ion akumulátorem. Jedná se o spotřební materiál, jehož výkonnost může vlivem chemických procesů časem klesat. Nejedná se však o vadu baterie a tento jev nelze reklamovat. 11. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie, článek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí přehrávače vinou vybité baterie, může dojít k poškození dat či funkcí přístroje. Doba nabíjení se může pohybovat mezi 4-12 hodinami. 12. Přehrávač nenechávejte připojený k počítači déle, než je nutné. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní pro-středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další po-drobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

3 Popis přehrávače Zpět Menu Displej USB konektor On/Off Sluchátka Hlasitost Vpřed Power On/Off/Play/Pauza Popis displeje Opakování Smyčka A-B Aktivní sluchátka Stav baterie Počítadlo skladeb Odehraný čas Aktuální adresář Název skladby Status, průběh skladby Bitrate, celkový čas skladby Hlasitost Ekvalizér Příslušenství Sluchátka Instalační CD AC adaptér USB kabel Uživatelský manuál

4 Práce s přehrávačem 1. Zapnutí/vypnutí Přehrávač infinity V100 lze zapnout dvěma způsoby: přepnutím mechanického posuvníku On/Off na horní stěně, nebo podržením tlačítka PLAY na dobu cca 3 sekund. Stejně tak jej lze podržením tlačítka PLAY po cca 3 sekundy vypnout; pokud přístroj nebudete delší dobu používat, přepněte také horní posuvník do polohy Off. 2. Menu Pro vstup do hlavního menu přehrávače podržte dlouze tlačítko MENU. K dispozici jsou následující položky: Music - přehrávání hudebních souborů Movie - prohlížení filmů ve formátu AMV Record - funkce nahrávání Voice - přehrávání hlasových záznamů Photo - prohlížení fotografií System - nastavení parametrů přehrávače E-Book - čtení textových souborů Game - hra Tetris (Russia Block) Položku nalistujte tlačítky << a >>, pro vstup stiskněte MENU. Pokud delší dobu nestisknete žádné tlačítko, naskočí opět obrazovka přehrávání. 3. Práce s adresáři, mazání souborů Podpora adresářů (složek) umožňuje přehledně uspořádat soubory v interní paměti, procházet adresářovou strukturou i mazat jednotlivé soubory. V klidovém stavu režimů Music, Movie, Photo nebo E-Book stiskněte krátce tlačítko MENU. Zobrazí se následující volby: Local Folder - procházení struktury paměti Delete - smazání aktuální přehrávaného/prohlíženého souboru Delete All - smazání všech souborů daného typu z paměti Exit - opuštění menu Pro vstup do navigace tlačítky << a >> nalistujte volbu Local Folder a potvrďte tlačítkem MENU. Objeví se následující obrazovka s výpisem adresářové struktury.

5 Tlačítky << a >> nalistujte požadovanou složku/soubor, vstupte/spusťte tlačítkem Menu. Pro návrat do vyšší úrovně zvolte ikonu "\", pro opuštění menu stiskněte Play. Zvolte Delete pro smazání aktuálního souboru, nebo Delete All pro smazání všech souborů aktuálního typu (hudby, videa, obrázků) z paměti. Zvolte tlačítky << a >> YES a stiskněte MENU pro potvrzení, nebo zvolte NO a stiskněte MENU pro zrušení. 4. Přehrávání hudby Zapněte přehrávač tlačítkem POWER nebo v menu zvolte režim Music. Na displeji se zobrazí název aktuální skladby. Tlačítky << a >> můžete zvolit předchozí nebo následující skladbu, tlačítkem Play zahájíte a pozastavíte přehrávání. Pokud podržíte tlačítka << a >> během přehrávání, můžete rychle přetáčet aktuální skladbu vzad a vpřed. Během přehrávání stiskněte MENU pro zobrazení podmenu, kde lze zvolit následující položky: Repeat - volba režimu přehrávání souborů: Normal, Repeat One (opakovat jednu skladbu), Folder (obsah jedné složky), Repeat Folder (složka opakovaně), Repeat All (opakovat vše), Random (obsah složky náhodně), Intro (ukázka 10 sec.) Equalizer - zvukové profily Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB Tempo Rate - změna rychlostí přehrávání v rozmezí -8/+8 Replay - funkce A-B a Follow and Read, viz dále Replay Times - počet automatických opakování úseku při funkci A-B (1-10) Replay Gap - prodleva mezi opakováním úseku A-B (1-10 sec) 5. Zobrazení Lyrics Přehrávač podporuje funkci zobrazení textů písní ve formátu LRC během přehrávání. Pokud je LRC soubor k dispozici, rozsvítí se v levém dolním rohu místo červené zelená kontrolka. Při zahájení přehrávání je pak text zobrazován synchronně s přehrávanou skladbou. Pro vypnutí lyrics stiskněte krátce MENU, pro opětovné zobrazení podržte MENU 1-2 sekundy.

6 6. Studijní funkce A-B, Follow and Read, Compare Potřebujete-li nechat dokola opakovat určitou pasáž zvukového souboru (studium jazyků nebo původních hudebních partů), stiskněte během přehrávání tlačítko MENU a nalistujte položku Replay. V levém horním rohu displeje se rozbliká písmeno A. Stiskněte opakovaně >> pro zadání počátečního a koncového bodu smyčky. Na displeji se rozsvítí ikona A-B a přehrávač bude úsek hrát podle počtu zadaných opakování. Chcete-li zvolit nový úsek, stiskněte << a opakujte předchozí krok. Chcete-li použít funkci Follow and Read, stiskněte během přehrávání smyčky A-B tlačítko >>. Ihned se spustí hlasový záznamník, délka záznamu bude stejná jako délka smyčky. Po ukončení záznamu se opět spustí původní úsek a ikona se změní na. Stiskněte >> pro aktivaci funkce Compare, kdy se střídavě spouští původní úsek a nově nahraný. Dále stiskněte << pro zadání nového úseku A-B nebo MENU pro opuštění. 7. Přehrávání videa Váš infinity V100 je schopen přehrávat videa ve formátu AMV a po konverzi přiloženým programem také video ve formátu AVI, MOC, VOB, MPEG atd. V hlavním menu zvolte Movie. Práce se soubory je shodná s režimem Music včetně rychlého přetáčení a výběru souborů s použitím navigace. 8. Hlasový záznam Potřebujete-li využít přehrávač jako digitální diktafon, zvolte v hlavním menu položku Record. Před zahájením záznamu se přesvědčte, že je baterie dostatečně nabitá. Tlačítkem Play/Stop spustíte/pozastavíte záznam, delším podržením tlačítka Play/Stop nebo Menu nahrávku ukončíte a soubor uložíte do paměti (přehrávač vypíše "Saving..."). Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko MENU, získáme následující položky: Local Folder - volba cílového adresáře, kam se nahrávky uloží Recording Type - volba typu a kvality nahrávky: - Fine REC: vysoká kvalita, formát WAV - Long REC: nízká kvalita, vyšší kapacita paměti, formát ACT - Fine VOR/Long VOR: viz výše, ale navíc diktafon reaguje na hladinu hluku a je schopen záznam samostatně pozastavit a opět spustit (hlasové ovládání záznamu)

7 Upozornění: Do jednoho adresáře je možné uložit až 99 souborů. Nahrávání je třeba spustit o několik sekund dříve, aby se přehrávač mohl adaptovat na hladinu zvuku. 9. Přehrávání hlasových záznamů Konzole pro přehrávání nahrávek z diktafonu, funkční stejně jako režim Music včetně navigace a submenu. V hlavním menu zvolte Voice. 10. Prohlížení obrázků V hlavním menu zvolte Photo, zobrazí se výpis adresářové struktury. Tlačítky << a >> zvolte požadovaný soubor a zobrazte stiskem Play. Tlačítky << a >> pak můžete listovat mezi obrázky v paměti vzad a vpřed. Stiskněte Play pro návrat do výpisu souborů nebo podržte MENU pro návrat do hlavního menu. 11. Nastavení přehrávače V hlavním menu zvolte System, rozbalí se nabídka nastavení parametrů přehrávače s následujícími položkami: Clock - nastavení systémových hodin a data LCD Set - Screen Savers: interval zobrazení spořiče obrazovky 5-30s - Dark: interval vypnutí displeje 5-30 sec. Pozor: Aktivace jedné funkce automaticky vypne druhou! Language - nastavení komunikačního jazyka; český jazyk k dispozici ScreenSaver sel. - volba jedné ze dvou sad obrázků pro spořič obrazovky Power Off - Off Time: interval vypnutí přehrávače při nečinnosti (10-60 sekund nebo 0 - vypnuto) - Sleep Time: interval časovaného vypnutí během přehrávání ( minut nebo 0 - vypnuto) Replay Mode - automatické (Auto) nebo ruční (Manual) opakování v režimu smyčky A-B Online Mode - Multidrive: zobrazení veřejné i chráněné paměti, viz dále - Normal Only: zobrazení pouze veřejné paměti - Encrypted Only: zobrazí pouze chráněnou paměť Memory Info - informace o volné kapacitě paměti Firmware Ver - informace o aktuální verzi firmware Firmware Upgr. - přihlásí přehrávač do systému pro upgrade firmware, viz dále

8 12. Čtení souborů E-Book V tomto režimu lze prohlížet textové soubory na displeji přehrávače. V hlavním menu zvolte E-Book, zobrazí se výpis souborů v aktuálním adresáři. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný soubor a stiskněte Play pro zobrazení. Tlačítky << a >> můžete listovat po stranách vzad a vpřed. Stiskněte Play pro návrat k výběru souborů nebo podržte Menu pro výběr jiného pracovního režimu. Pokud na obrazovce s výpisem souborů stisknete krátcetlačítkem Menu zobrazíte submenu režimu E-Book. Kromě již zmíněných položek pro pohyb v navigaci a mazání souborů obsahuje volbu Play Set. Ta umožňuje nastavit buď ruční stránkování textu (Manual) nebo automatické přepínání stránek (Auto) v rozmezí 1-10 sekund. 13. Game Chcete-li ukrátit dlouhou chvíli, zvolte režim Game. V přehrávači je nahrána hra Russia Block (Tetris), jejímž principem je poskládat padající objekty do jedné řady. Za úspěšné dokončení řady se přičítá 10 bodů. Tlačítky << a >> lze objekty posouvat vlevo a vpravo, stiskem tlačítka Play otáčet o 90, tlačítkem Vol posunout dolů o dvě pole najednou. Pomocí položky Game Speed v menu hry lze nastavit rychlost pohybu objektů od 1 do 5. Pozn.: Typ hry se může lišit dle aktuální verze firmware v zakoupenémpřístroji. 14. Instalace software Vložte dodané CD do mechaniky počítače. V okně Tento Počítač zvolte příslušnou jednotku (např. D:\) a v jejím okně otevřete adresář s instalačními soubory (MP3set4_05). Pro zahájení instalace spusťte SETUP.EXE a pokračujte podle pokynů průvodce. Setup nainstaluje ovladač, program pro konverzi videa do formátu AMV, přehrávač souborů AMV, program pro upgrade firmware, Media Manager a MP3 Player Disk Manager. 15. Konverze hlasových záznamů Hlasové poznámky, pořízené ve formátu ACT s větším kompresním poměrem, lze převést do standardního formátu WAV pomocí utility Sound Converter. Pokud ji nemáte k dispozici, je možné ji stáhnout ze stránek

9 16. Chráněná oblast paměti V paměti přehrávače lze pomocí programu MP3 Player Disk Tool nastavit vyhrazenou oblast pro přenos citlivých dat chráněných heslem. Na kartě Partition and Encrypt zvolte velikost chráněného disku, jméno uživatele a heslo pro přístup. Potvrďte tlačítkem Start, paměť bude rozdělena na dvě samo-statné jednotky (např. E:\, F:\). Chrá-něná oblast bude dostupná po zadání hesla v programu Rdisk- Decrypt.exe. Chcete-li chráněnou paměť zrušit, nastavte posuvník na 0 MB. Pozor: Operace smaže všechna data! 17. Konverze videa V menu Start -> Všechny programy -> MP3 Player Utilities 4.05 spusťte program AMV Converter. Tlačítkem zvolte vstupní soubor - lze postupně vybrat více souborů, které se seřadí do fronty v dolní části okna. Chcete-li převést pouze část souboru, vyberte ji pomocí hranic posuvníku (lišta uprostřed okna). Není třeba provádět další nastavení, celou dávku souborů převedete kliknutím na tlačítko. 1 minuta videa zabere v paměti cca 4 MB.

10 18. Upgrade firmware Pokud výrobce uvolní ke stažení novou verzi firmware, můžete s její pomocí vylepšit funkce vašeho přehrávače. Postupujte následovně: a) Stáhněte novou verzi firmware ze stránek je-li k dispozici. b) Spusťte Start -> Všechny programy -> MP3 Player Utilities > MP3 Player Upgrade Tool. stažený EXE soubor, objeví se následující okno: c) Stiskněte tlačítko Select new firmware file a nalistujte stažený soubor s firmwarem. Proces zahajte stiskem tlačítkem Begin upgrading. d) V textovém poli se vypíše průběh procesu. Je-li ukončen, můžete okno zavřít tlačítkem Close. e) Odeberte přehrávač bezpečně ze systému a zapněte jej. Pozor: Operace smaže všechna data! 19. Řešení problémů 1) Přehrávač nelze zapnout. Zkontrolujte, zdaje baterie nabitá. Pokud zapínáte přehrávač tlačítkem Play, přesvědčte se, že není vypnut mechanický spínač na horní stěně. 2) Není slyšet hudba. Přesvědčte se, že vámi použité hudební soubory odpovídají technickým specifikacím (viz tabulka dále) a konektor sluchátek je pevně zastrčený, zkuste změnit hlasitost. 3) Soubory nelze nahrát do paměti. Zkontrolujte spojení mezi přehrávačem a PC, případně přeinstalujte ovladač (Win98). 4) Nelze spustit záznam. Zkontrolujte, zda baterie není téměř vybitá nebo interní paměť přehrávače již není zcela zaplněná.

11 20. Technické specifikace Rozměry, hmotnost 40 x 80 x 8 mm, 32 g Podporované formáty Povolený datový tok Frekvenční odezva USB Port Interní paměť Formát záznamu Displej Signál/šum Výstupní výkon Konektor sluchátek Napájení Provozní doba Systém souborů MP3, WMA, WAV, ACT, AMV, JPEG MP3: 8kbps kbps WMA: 32kbps kbps 20 Hz- 20 khz USB 2.0 Full Speed 1 / 2 / 4GB ACT, WAV 128x176 bodů, barev >85dB 2x 10mW 3,5mm jack Li-Ion akumulátor cca 8 hodin FAT16

12 kontakt V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Dovozce pro ČR: EU3C Czech s.r.o. Štěrboholská 1434/102 A Praha 10 website: linka technické podpory: Po-Pá 9-17 hod. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů výrobku, příslušenství nebo funkcí uvedených v tomto návodu bez předchozího upozornění. Použití obrázky jsou ilustrační Registrované obchodní značky zmíněné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Náramek s diktafonem

Náramek s diktafonem Náramek s diktafonem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled:

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled: MP4 je přehrávač nové generace podporující formáty souborů typu MP1, MP2, MP3, WMV, WMA, ASF a WAV. MP4 přehrávač T 31 Návod k použití Upozornění : Pro nastavení češtiny zvolte v hlavním menu přehrávače

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Digitální diktafon Esonic MR-250

Digitální diktafon Esonic MR-250 Návod k obsluze Digitální diktafon Esonic MR-250 Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1) Ze

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

S11R. MP3 přehrávač. OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač

S11R. MP3 přehrávač. OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač S11R MP3 přehrávač OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač Základní vlastnosti a charakteristiky: Vnitřní paměť 256MB/512MB/1G/2G (dle verze) OLED displej Přehrávání

Více

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 562X NÁVOD K OBSLUZE

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 562X NÁVOD K OBSLUZE MP4 PŘEHRÁVAČ Model: 562X NÁVOD K OBSLUZE Upozornění! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0 USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE Model: 350X 0 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Digitální diktafon v karabině

Digitální diktafon v karabině Digitální diktafon v karabině Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu

Více

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Návod k obsluze Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

MP600 / 601 / 602 / 603 / 604 / 605 / 606 / 607 / 608 / 609

MP600 / 601 / 602 / 603 / 604 / 605 / 606 / 607 / 608 / 609 Uživatelský manuál MP600 / 601 / 602 / 603 / 604 / 605 / 606 / 607 / 608 / 609 Index 1. Úvod 2. Obsah Balení 3. Přehled produktu 3.1 Tlačítka 3.2 Fukce tlačítek 3.3 LCD 3.4 Připojení k PC 3.5 Přenos Souborů

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) port zadního

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

FY-610. Multimediální přehrávač. Přehrává MP3, videoklipy formátu MVS*, diktafon, FM radiopřijímač,... *Konverzní program je na přiloženém CD.

FY-610. Multimediální přehrávač. Přehrává MP3, videoklipy formátu MVS*, diktafon, FM radiopřijímač,... *Konverzní program je na přiloženém CD. FY-610 Multimediální přehrávač Přehrává MP3, videoklipy formátu MVS*, diktafon, FM radiopřijímač,... *Konverzní program je na přiloženém CD. Základní vlastnosti a charakteristiky: Vnitřní paměť 256MB/512MB/1G

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

MP3 přehrávač s FM rádiem, záznamníkem, čtením textů a databankou DS20. Návod k použití. Návod určený pro modely s pamětí 2GB, 4GB, 8GB

MP3 přehrávač s FM rádiem, záznamníkem, čtením textů a databankou DS20. Návod k použití. Návod určený pro modely s pamětí 2GB, 4GB, 8GB MP3 přehrávač s FM rádiem, záznamníkem, čtením textů a databankou DS20 - Návod k použití Návod určený pro modely s pamětí 2GB, 4GB, 8GB Obsah ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY... 3 OBSAH

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV m-cody M-20 2 technické specifikace - souèásti balení Rozmìry Hmotnost Pamì Formáty souborù Frekvenèní rozsah Sluchátkový výstup Pomìr signál/šum 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB /

Více

V.1.0. Music Mover. Návod k použití Strana 1-10 CZ

V.1.0. Music Mover. Návod k použití Strana 1-10 CZ V.1.0 Music Mover Návod k použití Strana 1-10 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. O tomto návodu... 2 3. Poznámky... 2 4. Funkce... 2 5. Obsah balení... 2 6. Před použitím... 3 7. Obsluha... 4 8. Hlavní menu...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Náramek s diktafonem WR07

Náramek s diktafonem WR07 Náramek s diktafonem WR07 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1) Normální

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

PODO-152 MP4 PŘEHRÁVAČ S KROKOMĚREM

PODO-152 MP4 PŘEHRÁVAČ S KROKOMĚREM PODO-152 MP4 PŘEHRÁVAČ S KROKOMĚREM Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz tel: 00420 585 342 232 UPOZORNĚNÍ - blízko

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Kamera do auta DFS-J510

Kamera do auta DFS-J510 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-J510 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)NAHORU 3)MENU 4)DOLŮ 5)mikrofon 6)Reset 7)Power 8)HOLD 9)Mode 10)OK 11)USB 12)HDMI výstup Popis prvků TF Slot TF

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto přehrávače MP3 Sweex. S tímto kompaktním přehrávačem MP3 si můžete vychutnat

Více

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 ZAČÍNÁME Popis a ovládací prvky 1. Vypínač/spoušť 2. Kontrolka LED 3. Reproduktor 4. USB port 5. Objektiv 6. Slot pro mikrokartu SD 7. Mikrofon 8. Displej LCD 9. Připojení

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

S08. MP3 přehrávač. Paměť 512M/1G Rozhraní USB 2.0 Šifrovaný disk Záznamník FM radiopřijímač

S08. MP3 přehrávač. Paměť 512M/1G Rozhraní USB 2.0 Šifrovaný disk Záznamník FM radiopřijímač S08 MP3 přehrávač Paměť 512M/1G Rozhraní USB 2.0 Šifrovaný disk Záznamník FM radiopřijímač Základní vlastnosti a charakteristiky: 512 MB/1GB Přehrávání formátů MP3, WMA... FM přijímač s 20ti předvolbami.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník Vlastnosti přístroje Podpora MMC/SD paměťových karet (podpora do 512MB) Vnitřní paměť 256MB.

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Nový, neokoukaný design Lze použít jako diktafon pro nahrávání samotného zvuku Při nahrávání videa i samotného audia na hodinkách na rozdíl od

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF4008 SPF4208 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ SPF4008 SPF4208 Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér 1 2 3 CD-ROM obsahující Návod

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita Budík s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje Popis budíku

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

.: trak dmp-421vr :. MP3 player

.: trak dmp-421vr :. MP3 player .: trak dmp-421vr :. MP3 player UPOZORNĚNÍ Děkujeme vám za zakoupení MP3 přehrávače TRAK DMP-421VR. Doporučujeme vám co nejpodrobněji prostudovat tento návod k obsluze, aby jste se vyvarovali případným

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

návod k použití FG100 technické specifikace 128 / 256 / 512 MB, 1 GB - záznam MP3 Sluchátkový výstup Poměr signál/šum Harmonická distorze < 0,1%

návod k použití FG100 technické specifikace 128 / 256 / 512 MB, 1 GB - záznam MP3 Sluchátkový výstup Poměr signál/šum Harmonická distorze < 0,1% technické specifikace návod k použití Rozměry Hmotnost Paměť Formáty souborů Frekvenční rozsah Sluchátkový výstup Poměr signál/šum 31 x 82 x 28,5 mm 40,5 g 128 / 256 / 512 MB, 1 GB - přehrávání MP3, WMA,

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance

Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1)

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Průvodce rychlým startem

Průvodce rychlým startem Fotorámeček SPF2007 SPF2107 SPF2207 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Použití fotorámečku Nastavení CZ SPF2007 SPF2107 SPF2207 Obsah balení Fotorámeček (Pro SPF2107 a SPF2207) Dva další dětské rámečky

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Diktafon UR-12 ve formě USB flash disku

Diktafon UR-12 ve formě USB flash disku Diktafon UR-12 ve formě USB flash disku Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce

Více

Full HD kamerový systém do auta či motocyklu

Full HD kamerový systém do auta či motocyklu Full HD kamerový systém do auta či motocyklu Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS

Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS QSG_cze 29/12/04 15:19 Page 61 Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS Než začnete systém používat, prostudujte si tyto informace. Přejeme vám skvělé zážitky se zařízením osobní zvukový systém (pss)

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

ICR-350. Návod k obsluze - 1 -

ICR-350. Návod k obsluze - 1 - ICR-350 Návod k obsluze - 1 - Předběžné opatření Důležité bezpečnostní opatření K zajištění optimálního provozu: Nepoužívejte tento přístroj na místech, které jsou extrémně horké, studené, prašné anebo

Více

MP4 Digitální přehrávač MP3 a MP4

MP4 Digitální přehrávač MP3 a MP4 MP4 Digitální přehrávač MP3 a MP4 Návod k použití 1 Ovládání a hlavní nabídka Přehrávač MP4 je vybaven dotykovým displejem, který vám umožní snadné vizuální ovládání. Klepnutím na odpovídající ikonu funkce

Více

Digital MP3/MP4 player

Digital MP3/MP4 player Digital MP3/MP4 player Návod k obsluze Model: 500X Upozornění! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená,

Více

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Digitální fotorámeček je určen pro zobrazování fotografií z paměťových zařízení. Z důvodu značné rozmanitosti výrobků

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze 1. PROHLÁŠENÍ Nejdříve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení našeho MP3 digitálního přehrávače. Před použitím si laskavě pečlivě přečtěte tento návod, abyste přehrávač používali správně. Obsah tohoto

Více

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE MP4 PŘEHRÁVAČ Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE Upozornění! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 1. Bezpečnostní pokyny Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání zařízení. Aby nedošlo k nějaké nehodě, pozorně si jej přečtěte a ujistěte se, že rozumíte všem

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

T.sonic 840. Příručka uživatele

T.sonic 840. Příručka uživatele T.sonic 840 Příručka uživatele Úvod Obsah balíčku Vlastnosti Systémové požadavky Bezpečnostní opatření Zálohování dat Pozor: Nebezpečí poškození sluchu Připomínky O výrobku Barevný LCD displej Základní

Více

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Více