Výroční zpráva. za rok BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost

2 Legislativa CHARAKTER SPOLEČNOSTI BTM byla registrována v dubnu 1992 jako občanské sdružení se sídlem v Brně, bližším určením jako křesťanská (ekumenická) nezisková misijní společnost. Jejím základním posláním je morální a duchovní ozdravění českého národa, šíření zásad křesťanské solidarity a pomoci, šíření poselství naděje, víry a lásky formou misijních textů a dalších produktů. PŘEDMĚT ČINNOSTI Hlavním okruhem činnosti je vydávání misijních tiskovin (letáčků, brožurek, speciálních dárkových produktů). Tyto jsou distribuovány všem zájemcům jednotlivým odběratelům, církvím a organizacím. Jejich prostřednictvím se povzbuzující texty dostanou i do mnohých organizací škol, nemocnic, domovů důchodců, charitativních zařízení, výchovných ústavů, věznic apod. Misijní texty jsou také nabízeny pracovníky Brněnské tiskové misie, např. na konferencích, veřejných přednáškách, seminářích a prezentacích. CÍL SPOLEČNOSTI BTM svou působností vykazuje veřejně prospěšnou činnost: v oblasti humanitární, charitativní, kulturně-vzdělávací, duchovní (náboženské). Texty pomáhají v těžkých životních problémech, v nemoci, osamocení, vězení, ve stresových situacích, v těžko léčitelných závislostech, především na alkoholu a drogách, napomáhají budování rodiny, varují přede všemi nebezpečnými náboženskými komunitami nerespektujícími české zákony, mají tedy široce osvětový charakter. ORGÁNY SPOLEČNOSTI V čele BTM stojí Správní rada se tříčlenným předsednictvem. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách činnosti BTM. Je složena ze zástupců církví, schází se 2x ročně. Činnost zajišťuje výkonná kancelář (centrála BTM), kterou řídí výkonný vedoucí (ředitel). Dle usnesení Správní rady BTM a nového občanského zákoníku přechází BTM z formy občanského sdružení na spolek. Od r bude užívat název: Brněnská tisková misie, z.s. (zapsaný spolek). Události v r PERSONÁLNÍ Po odchodu Dr. Petra Kolka od r do důchodu byl vedením BTM pověřen Bc. Jan Titěra. Bratr Kolek nadále pracuje externě jako konzultant. ORGANIZAČNÍ Po 18 letech působení v Brně-Lesná se sídlo BTM z důvodů lepší dostupnosti přestěhovalo do centra Brna, na ulici Smetanova 9. V dubnu byl na novém pracovišti uspořádán Den otevřených dveří, spojený s vernisáží jarní kolekce produktů, za účasti křesťanských umělců spolupracujících s BTM. Koncem r dochází po vzájemné dohodě k definitivnímu osamostatnění Bratislavské tlačové misie dceřinné společnosti BTM-Brno. Tato od r pracuje již zcela nezávisle na BTM-Brno. NOVINKY V PRODUKCI Základní misijní nabídka letáčků byla rozšířena o další typy dárkových produktů (dvojité karty s vloženou přílohou, přívěsky), nové 3D-produkty (modlitební kostky, skládačky), dětské kreativní produkty se samolepkami aj. V r jsme dostali copyright se žádostí na vydání dvou knih. PREZENTACE Pracovníci BTM se pravidelně zúčastňovali řady křesťanských akcí s nabídkou misijních produktů: prezentace na křesťanských konferencích (19), poutích (5), veřejných setkání a evangelizacích (8), rekolekcích setkání kněží (34), iniciovali jsme misijní semináře BTM (3), uspořádali adventní koncert BTM (2) a koncert Evy Henychové. Během roku rovněž probíhaly návštěvy společenství s vlastním programem BTM (5). Při příležitosti oslav 400 let Bible kralické udělilo zastupitelstvo obce Kralice n/o Čestné uznání BTM, která patřila mezi hlavní partnery oslav. MISIJNÍ PROJEKTY Kromě dlouhodobých projektů, které probíhaly během roku (letáčky do nemocnic, do vězení, proti drogám, pro přednášky Graumannových - holocaust a další, jsme nově zařadili: Misijní billboardy pro ČR, sestavení brožury o Bibli pro žáky ZŠ, vydání ilustrované knížky básniček o zvířátkách pro nejmenší a nové vydání úspěšného letáčku Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích. BTM v kostce ZAMĚSTNANCI V centrále v Brně pracují 3 pracovníci na plný úvazek, další 4 jsou externisté. Při rozesílání zásilek pomáhají i dobrovolníci z různých církví z okolí. PŘEHLED PRODUKTŮ Tiskoviny tvoříme 7x ročně, jsou tématicky zaměřeny k nejvýznamnějším církevním svátkům, významným dnům a obdobím v roce: 1/ Valentýn vztahy, Národní týden manželství 2/ Velikonoce otázky o smyslu života, věčný život 3/ Jaro Svátek matek, dětí, sousedů, noc kostelů 4/ Prázdniny čtení na dovolenou, cesty 5/ Podzim škola, výchovné a vzdělávací texty 6/ Dušičky produkty pro seniory, nemocné 7/ Vánoce vánoční poselství, dárkové produkty PŘEHLED AKTIVIT Cílem doprovodných aktivit BTM je pomoc všem křesťanským společenstvím ve snaze zvýšit misijní aktivitu jejich členů. Okruhy činnosti: prezentace metody tiskové misie v církvích semináře o osobní evangelizaci nabídka spolupráce s BTM (multiplikační principy) školení a podpora misijních skupinek příprava misijních pomůcek organizování osvětových a misijních akcí příležitostné koncerty a vydávání vlastních CD návazná služba SPOLUPRÁCE BTM je napojena na evropskou síť tiskových misií, spolupracuje zejména s misií SMM v Marburgu. BTM je členem České evangelikální aliance, vytváří projekty s řadou domácích misijních organizací. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ vč. srovnání r. 2013/2012: Příjmy = Kč (3.226 tis. Kč) Výdaje = Kč (4.467 tis. Kč) Výsledek = Kč ( tis. Kč) Pozn.: rozdíl pokryt darem zahraničního sponzora. STATISTIKA vč. srovnání r. 2013/2012: Aktivní adresy ČR: (7.816) Pravidelný odběr: (17.995) Nabídky y: (10.152) Nové adresy: 382 (544) Návštěvy webu BTM: (25.211) Dárci: 2.569, t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%)

3 Správní rada BTM Správní rada BTM (dříve Bratrská rada) je nejvyšším orgánem společnosti. Je složena ze zástupců těchto církví: Předseda: doc. MUDr. Pavel Smilek, PhD. (BJB Brno) 1. místopředseda: Bc. Michal Petratur (BJB Blansko), 2. místopředseda: Irena Zemanová (Křesťanské sbory Brno), Čenové Správní rady: Apoštolská církev (AC): Miroslav Makovička (Brno) Bratrská jednota baptistů (BJB): Ing. Pavel Coufal (Brno) Církev bratrská (CB): Zbigniew Lipus (Letovice) Církev československá husitská (CČSH): ThDr. Anna Štěpánková (Brno) Českobratrská církev evangelická (ČCE): Mgr. Kateřina Rybáriková (Hustopeče) Evangelická církev metodistická (ECM): RNDr. Jana Křížová (Brno) Slezská evangelická církev (SCEAV): Vlastimil Ciesar Třinec-Guty FGBMI: Václav Lamr (Praha) Interní auditor: Ing. Ludmila Krčová (Brno) Externí auditor: Ing. Lubomír Hlavačka (Headwind Consulting, Havířov) Pracovníci BTM Bc. Jan Titěra - od r jmenován vedoucím BTM. Zajišťuje organizační a ekonomický chod společnosti, má na starosti kontakty s evropskými misiemi. Dříve pracoval jako kazatel i misijní pracovník, byl činný i v ekumenickém hnutí, naposledy jako tajemník BJB Praha. Kontakty mobil: , Mgr. Karel Novák - od r zástupce vedoucího, vystudoval JAMU v Brně, v BTM odpovídá za expedici zásilek, organizuje pomoc externích spolupracovníků a zajišťuje přípravu nových textů. Kontakty mobil: , Ing. Tomáš Urban - vystudoval VUT v Brně, v BTM odpovídá za grafickou a tiskovou přípravu letáčků a ostatních produktů, zajišťuje rozesílání ových nabídek, stará se o softwarové vybavení a zajišťuje údržbu PC. Kontakty mobil: , Mgr. Lada Petraturová (do září 2013 Andršová) - vystudovala Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje v oblasti komunikace s veřejností (PR), dále má na starosti kontakt s misijními pracovníky církví. Kontakty mobil: , skype: lada.andrsova. Externí pracovníci BTM RNDr. Petr Kolek - konzultant, vystudoval přírodní vědy na MU v Brně, v r jako vedoucí rozhlasové misijní společnosti TWR, spoluzakladatel BTM, následně jako vedoucí BTM v r Kontakty mobil: , Jarmila Ranšová - vystudovala SPŠE v Brně, v BTM vede finanční agendu a administrativu. Kontakty mobil: , Libuše Ranšová - pracovala v diakonii sboru BJB v Brně, v BTM má na starosti korespondenci (návaznou službu), duchovní poradenství a hudební aktivity. Kontakty mobil: , Jazykové korektury a úprava textů: Igor Tesařík Eva Tesaříková Eva Titěrová Dobrovolní externí pracovníci - pomáhají při balení zásilek 7x ročně: Libuše Čermáková Petr Doležal Libuše Doležalová Kurt Elsner Miroslav Hájek Marie Havlíčková Zdena Hoydenová Žeňa Jersáková Jana Kohoutková Stanislava Matušková Mirka Šromová Mladí dobrovolníci, kteří se nově zapojili do spolupráce s BTM: Pavel Kohl Kateřina Mrhová Jana Ráboňová Pavla Strýčková Monika Súkeniková Tereza Šlesigerová a další

4 Úspěšné produkty v r Hlavním kritériem hodnocení jsou ohlasy našich odběratelů a zájem o konkrétní produkty. V roce 2013 patřily mezi nejúspěšnější tyto produkty BTM: DÁRKOVÉ PRODUKTY Statečná žena [DKx118] Dárková dvojitá karta s vloženým šperkovým sklíčkem s motivem srdíčka. Na vnitřní dvoustraně je uveden text z 31. kapitoly knihy Přísloví. Biblické verše doplňuje krátký text o to, co je pro člověka nejdůležitější. Zdraví pro tělo i duši [DKx120] Dárkový letáček s přílohou sáčkem semen řeřichy, kterou nám Pán Bůh dal nejen pro naše zdraví a posilnění organizmu. Letáček je doplněn recepty a námětem pro práci s dětmi. S Bohem je krásný každý den! [DKx121] Dvojitá karta s vlepenou přílohou aromavisačkou. Na vnitřní straně karty je uveden text staré irské modlitby požehnání na cestu: Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu Cesta životem [DKx122] S přílohou HOT DRINK. Stáří je výzva, kterou bychom měli přijmout. Jak ale bude vypadat naše stáří? To můžeme do velké míry ovlivnit svými postoji a životním stylem. Je-li smyslem života láska k Bohu a k lidem, je to vidět na očích člověka. Září z nich pokoj a mírnost. Je zde naděje, která přesahuje tento život a jde až do věčnosti. 3D PRODUKTY 10 pilířů manželství [D9] Každý manželský pár jistě ocení slova povzbuzení pro svůj celoživotní úkol a závazek. Právě to nabízí skládačka, kterou lze umístit v domácnosti, nebo použít na manželských setkáních. Dětské modlitby kostka [D10] Oblíbená kostka s modlitbami je tentokrát věnována dětem. Na každé ze šesti stran je jedna modlitba např. poděkování za mír a zdraví, prosba za pokoj a ochranu v rodinách, modlitba za školu a spolužáky a další. Betlém pro celou rodinu [DKx121] Obrázky postav z vánočního příběhu o narození Ježíše Krista lze vyloupnout a použít jako šablonu při výrobě perníkových figurek. V příloze jsou dva recepty a sáček s perníkovým kořením. KREATIVNÍ DĚTSKÉ PRODUKTY Motýl [DT64] Pro děti jsme připravili kartu formátu A6 s krátkým příběhem a obrázkem motýla. Po vybarvení a vystřižení se může motýl stát malým dárkem nebo pěknou dekorací na okno či stěnu, nebo jej lze na špejli umístit do květináče. Pexeso se zvířátky [PX19] Obrázky poslouží dětem nejen ke hře, ale připomenou jim, že Pán Bůh je Stvořitelem mnoha druhů zvířátek a také rostlin s množstvím krásných květin. Bůh také stvořil člověka, aby o celou přírodu moudře pečoval. VYUČUJÍCÍ TEXTY Prázdninový kvíz [DT65] Kvíz je tentokrát věnován postavám Cyrila a Metoděje. Vyřešením pěti úkolů je odpověď na otázku: Jaký přínos měli při své misijní cestě na Velkou Moravu v 9. století? Zaslané odpovědi a obrázky jsou zařazeny do slosování o ceny. Malý vánoční kvíz [DT66] Pro děti jsme na Vánoce připravili kvíz, kdy mohou nejen vyluštit pět úkolů, ale zapojit se opět do soutěže. Ty děti, které nám pošlou nejen tajenku, ale připojí i obrázek nebo napíší příběh, jsou zařazeni do slosování o ceny. Věrné labutě [PN44] Kartička s básničkou Oldřišky Koudelové o věrných labutích. Obsahuje biblický verš Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. (Žalm 145, 13). Velikonoční otázky [OT12] Odpovědi na nejčastěji kladené otázky související s velikonočními svátky. Čtenáři se také dozví, jaký je původ jmen jednotlivých dnů velikonočního týdne. Záložka Cyril a Metoděj [PX18] Při příležitosti výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vydáváme záložku s úryvkem z předzpěvu k překladu evangelií Proglas. Na rubové straně je stručný text o významu jejich působení při šíření křesťanství na našem území.

5 Co Darwin ještě nemohl vědět? [E10] Darwinova evoluční teorie je obecně přijímána jako vědecký model, který vysvětluje vznik a vývoj života na Zemi pouze přírodním výběrem během miliardy let. Je tomu opravdu tak? Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. Bible kralická záložka [PX23] J. A. Komenský odkázal českému národu klenot, kterým je Bible kralická. Až budeš moci, přijmi tento klenot a používej ho ke svému užitku, vzkázal Komenský národu. Letos slavíme výročí 400 let od prvního vydání Bible kralické. BIBLE Manuál pro život na Zemi [B4] Brožura na 20 stranách seznamuje čtenáře se základními informacemi o historii a původu Knihy knih. Nechybí ani stručný přehled událostí Starého a Nového zákona, rozdělení knih Bible, informace o překladech Bible do češtiny, citáty známých osobností a některá další zajímavá fakta o nejvydávanější knize v historii. EVANGELIZAČNÍ A POVZBUZUJÍCÍ TEXTY Hospodin je můj pastýř [DK119] Dvojitá karta s nejznámějším 23. žalmem. Text je umístěn na pravé vnitřní straně, levá strana je volná pro dopsání vlastního přání. Trpět jako Jób [H136] O lidech, kteří prochází velkým utrpením, se říká, že trpí jako Jób. Kdo to vůbec byl? Jaký byl jeho život, že vzniklo rčení, které přetrvalo až dodnes? Odpověď lidé najdou v dalším letáčku ze série Galerie biblických postav. Jsi unikát! [RT90] Perly jsou odedávna považovány za něco vzácného. Lov perel je ale velice nebezpečný a zahynulo při něm mnoho potapěčů. Lidé jsou ochotni riskovat kvůli věcem, které jsou krásné a žádané. Jakou hodnotu má vlastně lidský život? Naděje i v nemoci [S39] Lydia Smilková, dcera kazatele, onemocněla ve svých 24 letech vzácným nádorovým onemocněním. Lékaři jí nedávali velkou šanci na přežití. Dodnes nebyla uzdravena, dlouhých 30 letech stále s nemocí bojuje. Ale díky Bohu mohla prožívat a prožívá velké zázraky jak v nemoci, tak i v rodině. Aby už nikdo nemusel být sám [H137] Během roku je mnoho svátků a významných dní, které prožijeme bez emocí. V naší duši nezanechají žádné stopy. Ale jinak je tomu o Vánocích. V tyto dny toužíme po společenství. Nikdo nechce zůstat sám. Mohou nás Vánoce ještě něčím překvapit? [RT91] Adventní doba nám dává šanci zastavit se a přemýšlet: Co je vlastně smyslem našeho života? Advent nám říká: vyhlížejte Toho, který přišel z nebe za vámi. On přišel, aby lidé měli plný život. Idyla Vánoc? [RT92] Mnozí lidé místo vánoční pohody prožívají paradoxně stres, nepokoj a smutek. Na vlně Vánoc se s úspěchem přiživuje reklama, obchodníci, politici i kapesní zloději. A tak se Vánoce mění v pouhou karikaturu Vánoc původních. KNIHY A KALENDÁŘE Přátelství [H137] Netrapte se příliš tím, co si o vás myslí druzí. Ježíš je skutečný přítel, který nikdy nezklame. Rozvrh hodin - česká historie [PX14] Rozvrh hodin pomůže dětem k zapamatování nejvýznamnějších dat české historie. Jejich seznam doplňují obrázky. Na titulní straně s rozvrhem jsou fotografie staveb, které se vztahují k významným historickým událostem. Rozvrh doplňuje citát Jana Amose Komenského. Návraty [K28] Autor MUDr. Ján Siracký se v knize vyznává nad smyslem života z pohledu lékaře-onkologa. Od r pracuje v Lize proti rakovině, kde na Lince pomoci, jak se sám svěřuje, má stálou možnost nejen odborně radit a pomáhat, ale také povzbuzovat, svědčit a rozdávat naději POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2014 [K29] Oblíbený obrázkový kalendář s názvem BŮH NEZKLA- ME TY, KDO V NĚJ VĚŘÍ Barevné fotografie jsou doplněny biblickým veršem a přiléhavým aforismem Pavla Kosorina.

6 Prezentace v roce 2013 Cílem prezentací BTM bylo kromě přímé nabídky produktů především zkvalitnění kontaktů s církvemi, získání nových odběratelů a misijních spolupracovníků, při účasti na veřejných akcí pak snaha oslovit evangeliem nevěřící. Z akcí vybíráme tyto nejvýznamnější: 16. března PLZEŇ Seminář v CB. Akce se zúčastnilo 35 lidí z různých denominací. Seznámili se s novinkami, obdrželi misijní balíček pro misijní akce. Seminář vedl Jan Titěra. 13. dubna OLOMOUC Konference křesťanských zdravotníků. Pro oblast zdravotnictví BTM nabídla řadu tématických misijních textů vhodných pro lékaře a zdravotnický personál. 13. dubna TŘINEC Konference Křesťan za katedrou. Nabídka materiálů na konferenci učitelů (hry rozšiřující všeobecné biblické znalosti, rozvrh hodin a další vhodné materiály dubna PRAHA Esoterický veletrh Nabídka křesťanských materiálů hledajícím. Již čtvrtá účast, tentokrát ve spolupráci se sborem BJB Praha-Vinohrady května OSTRAVA Konference odboru sester BJB V Ostravě mohly sestry z České i Slovenské republiky všech generací získat komletní misijní materiály BTM. 25. května 2013 Mikulčice Oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Prezentace BTM s nabídkou produktů návštěvníkům oslav. 6. července Praha Lucerna Konference Křesťanské misijní společnosti. Konference připoměla rozdělení Československa před 20 lety, proto byla účast česko-slovenská. 6. července Praha Václavské náměstí. Pod názvem Husův odkaz národům se zde konal mezinárodní Kongres obnovy národů. BTM poskytla misijní materiály v češtině a angličtině. 17. srpna Orlová Sjezd Alternativní Mládeže (SAM). BTM přispěla do programu seminářem na téma Osobní evangelizace v dnešní době, seminář vedl Petr Kolek září Kralice n/o 400 let Bible kralické. BTM byla jedním z hlavním partnerů oslav. Podílela se m.j. vydáním dvou produktů brožurky o Bibli a záložky o Bibli kralické září Kralice n/o Zastupitelstvo Kralic n/o udělilo BTM při příležitosti oslav Čestné uznání za dlouhodobou vynikající spolupráci a podporu národního připomenutí Bible kralické. 28. října Praha Den vzniku samostatného československého státu. Nabídka produktů před Komunitním centrem Matky Terezy. Ekumenické setkání lidí dobré vůle října Velehrad IX. celostátní kongres katechetů. Kongres byl určen pro katechety, učitele náboženství, vychovatele, pastoračním pracovníkům apod. 2. listopadu Praha Konference na téma Kázeň a disciplína při výchově dětí. Nabídka misijních produktů pro pracovníky s dětmi v modlitebně Církve bratrské. 20. listopad Brno Koncert Evy Henychové zpěvačky, kytaristky, skladatelky a textařky v modlitebně Bratrské jednoty baptistů. Pořádala Brněnská tisková misie. 12. a 20. prosince Brno a Blansko Tradiční adventní koncerty hudební skupiny Brněnské tisková misie ve sboru BJB Brno a Blansko. Nabídka produktů BTM na dalších akcích: Z mnoha dalších uvádíme účast na festivalu UNITED, festivalu Kefas (pro madé) Brno, na konferencích Přihořívá, Kutná Hora, Křesťanských sborů, Brodfest, Prochrist, Centrum pro rodinu, nabídka produktů na rekolekcích (při setkání duchovních) - děkanáty JM kraje, poutích, Noci kostelů, Klubu seniorů aj.

7 Spolupráce v roce 2013 Na bázi široké ekumenické platformy BTM spolupracuje dlouhodobě s řadou organizací, s mnohými vytváří společné projekty. V roce 2013 to byly m.j. tyto organizace: Stiftung Marburger Medien (SMM) náš zahraniční partner od počátku vzniku BTM v roce I když tato intenzivní spolupráce se blíží ke svému závěru (v roce 2015), kontakty budou pokračovat. Bratislavská tlačová misia (BTM-Bratislava) expediční pobočka BTM-Brno. Rok 2013 byl však posledním rokem těsné spolupráce, od je ve všech směrech nezávislou na BTM-Brno. Přesto i zde chceme pokračovat ve výměně zkušeností při tvorbě textů. Česká evangelikální aliance Od členství v r pokračuje stálá spolupráce. V současné době se aktivně podílíme na projektu Finanční kompas. Česká biblická společnost Pokračuje rovněž spolupráce, zejména pak jednání o dalších možných společných produktech. Národní týden manželství jsme partnerem Národního týdne manželství, kterého se pravidelně účastníme každým rokem, vč. tvorby nových produktů. Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference spolupracujeme na zajištění misijních materiálů pro Noc kostelů. V městě Brně se pak pravidelně podílíme na této akci i osobně. 28. října se pravidelně účastníme Modlitby za domov. Dětská misie volně spolupracujeme s Dětskou misií, odbory pro děti mládež různých denominací Centrum pro rodinu ŘKC v Brně konzultace při přípravě materiálů v oblasti vztahů a rodiny Didasco v Kroměříži spolupráce v oblasti tvorby a distribuce misijních produktů Křesťanská vydavatelství a knihkupectví spolupráce při tvorbě speciálních letáčků: např. nakladatelství Samuel, Brána, Nový život, ČBS, Cesta, Paulínky, Karmelitánské nakladatelství a další. Projekty zahájené v roce 2013 BTM iniciuje řadu misijních speciálních projektů, ve kterých produkty BTM nacházejí dobré uplatnění (letáčky do nemocnic, věznic, pro přednášky protidrogové osvěty a osvěty AIDS, pro výstavy o Bibli, přednášky o holocaustu apod.). V roce 2013 jsme nově iniciovali následující projekty, jejich realizace u většiny přechází do dalších let: Misijní billboardy pro ČR BTM stala nositelem a garantem tohoto mimořádného projektu mediální misie. Díky sponzorům byla tato akce zahájena v předvolebním čase v r. 2013, pokračuje i v r Ježíš znovu podává ruku své lásky a milosti ku pomoci našemu národu. (Pokračuje v r. 2014) Poselství Staroměstského orloje Projekt nového vydání úspěšných misijních letáčků Poselství Staroměstského orloje uvažuje o pěti jazykových mutacích. Náklady na tisk jedné mutace jsou Kč. Cílová částka tohoto projektu Kč. Součástí projektu je i zajištění stálé misijní služby na jednom z turisticky nejfrekventovanějších náměstí v naší zemi. (Pokračuje v r. 2014) Brožura o Bibli pro žáky ZŠ Specielní brožurka o Bibli pro žáky základních škol v České republice. Jednoduchým a přehledným způsobem poskytne souhrn znalostí o Bibli a přiblíží i historii Bible kralické. Brožura byla představena v rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralické 14. září Projekt byl realizován ve spolupráci s Památníkem Bible kralické a obcí Kralice nad Oslavou. Cílem je nejen posílit povědomí o tomto kulturním klenotu českého národa, ale rovněž podtrhnout jeho stále aktuální poselství dnešnímu člověku. Cílová částka, která pokryje náklady na tisk brožury byla stanovena na Kč. Ilustrovaná kniha básniček o zvířátkách Vydání ilustrované knížky pro děti. Již řadu let vydáváme oblíbené básničky zkušené učitelky MŠ Oldřišky Koudelové z Prostějova. Nabízíme již přes čtyřicet kartiček. Pro veliký zájem projektujeme vydat celou sbírku těchto básniček se zvířátky v knižní podobě. Budou nově ilustrovány populární dětskou malířkou Vlastou Švejdovou. Naším cílem je také připojit CD se zhudebněním vybraných básniček. Cílová částka na vydání knihy je Kč, na výrobu CD dalších Kč.

8 Hospodaření v roce 2013 Hospodaření BTM v roce 2013 probíhalo v souladu s předpisy pro občanské sdružení. Finanční uzávěrka byla vedena podle principu podvojného účetnictví, a to dodavatelsky firmou EZOP Brno. PŘEHLED PŘÍJMŮ: Dary z ČR tis. Kč Dary ze zahraničí tis. Kč Prodejní činnost BTM 306 tis. Kč Celkové příjmy vč. úroků tis. Kč PŘEHLED VÝDAJŮ: Nájem 209 tis. Kč Služby, energie, materiál 877 tis. Kč Mzdové náklady, pojištění tis. Kč Cestovné 71 tis. Kč Poštovné 284 tis. Kč Tisk tis. Kč Balné 40 tis. Kč Ostatní náklady 470 tis. Kč Celkové výdaje tis. Kč VÝSLEDEK: Hospodářský zisk v r tis. Kč Finanční prostředky k tis. Kč Finanční prostředky k tis. Kč INTERNÍ AUDIT: Interní audit provedla Ing. Ludmila Krčová. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA r. 2013: Hospodářské výsledky za rok 2013, vč. interního auditu a roční zprávy byly odsouhlaseny na jarním zasedání Správní rady 29. dubna Statistické údaje Přehled hlavních statistických údajů BTM v roce 2013: Aktivní adresy ČR (7.816) Pravidelný odběr (17.995) Nabídky y (10.152) Nové adresy 382 (544) Návštěvy webu BTM (25.211) Dárci 2.569, t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%) Finanční dary v roce 2012/2013 (měsíční průběh 1 12) dary odběratelů 2 dotace SMM 3 prodej (faktury) 4 dary z akcí Zdroj finančních darů v roce % 2-21% 4-4% 1-69% Vývoj finančních darů v letech (roční, zasílacích období, rozesílek) r Kč r Kč r Kč r Kč 7-1% 6-26% 5-6% Dary BTM v tis. Kč r Kč r Kč r Kč r Kč V rozmezí let růst o tis. Kč (54,9 %) Skladba výdajů v roce % 4-4% 1 nájem 2 služby, energie, materiál 3 mzdové náklady, pojištění 4 cestovné 1-5% 2-19% 3-31% r Kč r Kč r Kč 5 poštovné 6 tisk 7 balné 8 ostatní náklady

9 Návazná služba V každém ohledu je znát, že se v dnešní době komunikační prostředky změnily. Lidé v aktivním věku komunikují výhradně em. Nejvíce přicházejí objednávky, ale také věroučné dotazy, informace, nebo píší opuštění lidé v touze se sdílet. Dopisy však stále přichází od starší generace a od nemocných lidí, kteří nám někdy píši i své svědectví a od vězňů. Z vězení se počet dopisů letos snížil, protože od letošního roku vězni už nedostávají kapesné. Tím nemají na známky, které jsou dnes drahé. Mnozí nemají nikoho, kdo by je aspoň občas podpořil, proto za známku přenechají spoluvězni svoji snídani, nebo část z hygienického balíčku. Jsme rádi, že finančně zvládneme vězňům posílat aspoň ukázku nových letáčků. Sestra Ludmila Hallerová zorganizovala ve svém sboru BJB Praha sbírku na letáčky pro vězně. Velmi nás její vstřícnost povzbudila. * Odběratelka Vážení přátelé, děkuji za další zásilku skvělých letáčků. Abych nemusela se složenkou na poštu, posílám Vám deset známek a pár čajů. Dál se budu za Vás modlit, i když se neznáme. Moc si Vás vážím a mám Vás moc ráda. M. F. Velké Hamry * Ohlas na letáčky Milí pracovníci BTM, máte super nápad na modlitební kostky. Dají se dobře složit a modlitbám rozumí i malé děti. My starší můžeme modlitbu rozvést Chtěla bych Vás moc poprosit o zasílání dalších letáčků. Dopředu Vám za ně velice děkuji. Jana, 11 let, Ostrava *Povzbuzení skrze letáčky Moc moc vám děkuju za vaše letáčky. Hodně s nimi myslím na tátu, ale i mně slouží. Teď jsem četla dva. Hodně to zapadá do mého života. Hezký den a mnoho Božího požehnání přeje Petra. * Dopis z vězení Děkuji za poslané letáčky a za dopis, který je pro mne v tomto prostředí velkým povzbuzením. Musím konstatovat, že díky Bohu už nejsem takový slaboch jako dříve, který všechno vzdal a zbořil mosty. Chci Vám poděkovat, protože mě Vaše dopisy motivují důvěřovat Kristu. V. K. Stráž *Vězeň na svobodě Moc Vám děkuji, že mi dál posíláte letáčky, i když ještě nemůžu zaplatit. Rád bych Vám zásilky zaplatil, ale žiji stále ve velké nouzi a nejistotě v azylovém domě, sociální dávky mi zatím nepřišly. Po dlouhém přemlouvání by mě vzali zpátky do dolů, kde jsem dříve pracoval. Problém je v tom, že potřebuji 3500 na lékařskou kontrolu, bez které mě do práce nevezmou. Navíc na mě jako bývalého vězně se nalepila nějaká mafie. Nutili mě k jistému činu jinak, že mě vyhodí z okna. Zašel jsem na Armádu spásy a oni mi zařídili policejní ochranu. Mám zatím pokoj. Hlavně jsem rád, že jste mi poradila, abych pravidelně chodit zde do církve mezi křesťany. Jsou ke mně přátelští. Pomáhám jim budovat parkoviště u sborového domu. R. K. Havířov *Zkušenost s letáčky Chtěl bych se s Vámi podělit o radost a zkušenosti při rozdávání letáků. Jednou v trolejbuse jsem dal dvěma mužům Vaši dvoukartu Vše nejlepší a oni mi na to řekli: To se hodí, zrovna máme svátek a narozeniny. A kousek opodál paní, která zprvu leták nechtěla, tak řekla Tak ukažte, já si jej teda taky vezmu. A jednou jsem rozdal v trolejbuse i několik Vašich dvoukaret a lidi byli příjemně naladěni a usmívali se. Přeji Vám, ať tyto zkušenosti poslouží dalším křesťanům a ať je povzbudí a podnítí v jejich misijním úsilí. S pozdravem Miloš Š., Ústí n/l. Vize v roce 2014 PRODUKTY po dobrých zkušenostech s vydáním některých speciálních produktů v roce 2013 se zaměříme zvláště na: knižní tituly, brožurky (kompilace letáčků), kreativní produkty pro děti, hry, 3-D produkty a dárkové dvojité karty s přílohou. PROJEKTY budou pokračovat dlouhodobé projekty, které probíhaly v r (letáčky do nemocnic, do vězení, proti drogám, pro přednášky Graumannových - holocaust, Misijní billboardy pro ČR a další). NOVÉ PROJEKTY ( ) vydání ilustrované knížky básniček o zvířátkách pro nejmenší, vydání letáčku Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích, misijní CD pro řidiče, hudební CD aj.. BTM se účastní také příprav na oslavy výročí Mistra Jan Husa v r (speciální letáčky a záložky). PREZENTACE Pracovníci BTM se budou nadále pravidelně zúčastňovat řady křesťanských akcí s nabídkou misijních produktů: prezentace na křesťanských konferencích, festivalech, poutích, veřejných setkáních a evangelizacích, rekolekcích, apod. Zaměříme se také na pokračování misijních seminářů BTM ve snaze povzbudit místní společenství k misijní práci. Budou pokračovat také misijní koncerty hudební skupiny BTM, např. v rámci Dnů Petra Chelčického v Českých Budějovicích, adventní koncert BTM aj. SPOLUPRÁCE kromě organizací, se kterými jsme intenzivně spolupracovali v roce 2013, se chceme zaměřit na užší spolupráci s Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí spolupracujeme na zajištění misijních materiálů pro Noc kostelů, Modlitby za domov, pro vězeňské a nemocniční kaplany. Rovněž se účastníme na přípravě celostátní evangelizace Franklina Grahama v roce 2015 (2016). BTM je připravena realizovat veškerý misijní tisk pro tuto výjimečnou příležitost. Na realizaci uvedených projektů hledáme OCHOTNÉ SPONZORY.

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 32

Zpravodaj Radia Proglas č. 32 Zpravodaj Radia Proglas č. 32 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005 Slavíme a vzpomínáme Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už deset let rádio s cyrilometodějským jménem Proglas:

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více