Výroční zpráva. za rok BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost

2 Legislativa CHARAKTER SPOLEČNOSTI BTM byla registrována v dubnu 1992 jako občanské sdružení se sídlem v Brně, bližším určením jako křesťanská (ekumenická) nezisková misijní společnost. Jejím základním posláním je morální a duchovní ozdravění českého národa, šíření zásad křesťanské solidarity a pomoci, šíření poselství naděje, víry a lásky formou misijních textů a dalších produktů. PŘEDMĚT ČINNOSTI Hlavním okruhem činnosti je vydávání misijních tiskovin (letáčků, brožurek, speciálních dárkových produktů). Tyto jsou distribuovány všem zájemcům jednotlivým odběratelům, církvím a organizacím. Jejich prostřednictvím se povzbuzující texty dostanou i do mnohých organizací škol, nemocnic, domovů důchodců, charitativních zařízení, výchovných ústavů, věznic apod. Misijní texty jsou také nabízeny pracovníky Brněnské tiskové misie, např. na konferencích, veřejných přednáškách, seminářích a prezentacích. CÍL SPOLEČNOSTI BTM svou působností vykazuje veřejně prospěšnou činnost: v oblasti humanitární, charitativní, kulturně-vzdělávací, duchovní (náboženské). Texty pomáhají v těžkých životních problémech, v nemoci, osamocení, vězení, ve stresových situacích, v těžko léčitelných závislostech, především na alkoholu a drogách, napomáhají budování rodiny, varují přede všemi nebezpečnými náboženskými komunitami nerespektujícími české zákony, mají tedy široce osvětový charakter. ORGÁNY SPOLEČNOSTI V čele BTM stojí Správní rada se tříčlenným předsednictvem. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách činnosti BTM. Je složena ze zástupců církví, schází se 2x ročně. Činnost zajišťuje výkonná kancelář (centrála BTM), kterou řídí výkonný vedoucí (ředitel). Dle usnesení Správní rady BTM a nového občanského zákoníku přechází BTM z formy občanského sdružení na spolek. Od r bude užívat název: Brněnská tisková misie, z.s. (zapsaný spolek). Události v r PERSONÁLNÍ Po odchodu Dr. Petra Kolka od r do důchodu byl vedením BTM pověřen Bc. Jan Titěra. Bratr Kolek nadále pracuje externě jako konzultant. ORGANIZAČNÍ Po 18 letech působení v Brně-Lesná se sídlo BTM z důvodů lepší dostupnosti přestěhovalo do centra Brna, na ulici Smetanova 9. V dubnu byl na novém pracovišti uspořádán Den otevřených dveří, spojený s vernisáží jarní kolekce produktů, za účasti křesťanských umělců spolupracujících s BTM. Koncem r dochází po vzájemné dohodě k definitivnímu osamostatnění Bratislavské tlačové misie dceřinné společnosti BTM-Brno. Tato od r pracuje již zcela nezávisle na BTM-Brno. NOVINKY V PRODUKCI Základní misijní nabídka letáčků byla rozšířena o další typy dárkových produktů (dvojité karty s vloženou přílohou, přívěsky), nové 3D-produkty (modlitební kostky, skládačky), dětské kreativní produkty se samolepkami aj. V r jsme dostali copyright se žádostí na vydání dvou knih. PREZENTACE Pracovníci BTM se pravidelně zúčastňovali řady křesťanských akcí s nabídkou misijních produktů: prezentace na křesťanských konferencích (19), poutích (5), veřejných setkání a evangelizacích (8), rekolekcích setkání kněží (34), iniciovali jsme misijní semináře BTM (3), uspořádali adventní koncert BTM (2) a koncert Evy Henychové. Během roku rovněž probíhaly návštěvy společenství s vlastním programem BTM (5). Při příležitosti oslav 400 let Bible kralické udělilo zastupitelstvo obce Kralice n/o Čestné uznání BTM, která patřila mezi hlavní partnery oslav. MISIJNÍ PROJEKTY Kromě dlouhodobých projektů, které probíhaly během roku (letáčky do nemocnic, do vězení, proti drogám, pro přednášky Graumannových - holocaust a další, jsme nově zařadili: Misijní billboardy pro ČR, sestavení brožury o Bibli pro žáky ZŠ, vydání ilustrované knížky básniček o zvířátkách pro nejmenší a nové vydání úspěšného letáčku Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích. BTM v kostce ZAMĚSTNANCI V centrále v Brně pracují 3 pracovníci na plný úvazek, další 4 jsou externisté. Při rozesílání zásilek pomáhají i dobrovolníci z různých církví z okolí. PŘEHLED PRODUKTŮ Tiskoviny tvoříme 7x ročně, jsou tématicky zaměřeny k nejvýznamnějším církevním svátkům, významným dnům a obdobím v roce: 1/ Valentýn vztahy, Národní týden manželství 2/ Velikonoce otázky o smyslu života, věčný život 3/ Jaro Svátek matek, dětí, sousedů, noc kostelů 4/ Prázdniny čtení na dovolenou, cesty 5/ Podzim škola, výchovné a vzdělávací texty 6/ Dušičky produkty pro seniory, nemocné 7/ Vánoce vánoční poselství, dárkové produkty PŘEHLED AKTIVIT Cílem doprovodných aktivit BTM je pomoc všem křesťanským společenstvím ve snaze zvýšit misijní aktivitu jejich členů. Okruhy činnosti: prezentace metody tiskové misie v církvích semináře o osobní evangelizaci nabídka spolupráce s BTM (multiplikační principy) školení a podpora misijních skupinek příprava misijních pomůcek organizování osvětových a misijních akcí příležitostné koncerty a vydávání vlastních CD návazná služba SPOLUPRÁCE BTM je napojena na evropskou síť tiskových misií, spolupracuje zejména s misií SMM v Marburgu. BTM je členem České evangelikální aliance, vytváří projekty s řadou domácích misijních organizací. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ vč. srovnání r. 2013/2012: Příjmy = Kč (3.226 tis. Kč) Výdaje = Kč (4.467 tis. Kč) Výsledek = Kč ( tis. Kč) Pozn.: rozdíl pokryt darem zahraničního sponzora. STATISTIKA vč. srovnání r. 2013/2012: Aktivní adresy ČR: (7.816) Pravidelný odběr: (17.995) Nabídky y: (10.152) Nové adresy: 382 (544) Návštěvy webu BTM: (25.211) Dárci: 2.569, t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%)

3 Správní rada BTM Správní rada BTM (dříve Bratrská rada) je nejvyšším orgánem společnosti. Je složena ze zástupců těchto církví: Předseda: doc. MUDr. Pavel Smilek, PhD. (BJB Brno) 1. místopředseda: Bc. Michal Petratur (BJB Blansko), 2. místopředseda: Irena Zemanová (Křesťanské sbory Brno), Čenové Správní rady: Apoštolská církev (AC): Miroslav Makovička (Brno) Bratrská jednota baptistů (BJB): Ing. Pavel Coufal (Brno) Církev bratrská (CB): Zbigniew Lipus (Letovice) Církev československá husitská (CČSH): ThDr. Anna Štěpánková (Brno) Českobratrská církev evangelická (ČCE): Mgr. Kateřina Rybáriková (Hustopeče) Evangelická církev metodistická (ECM): RNDr. Jana Křížová (Brno) Slezská evangelická církev (SCEAV): Vlastimil Ciesar Třinec-Guty FGBMI: Václav Lamr (Praha) Interní auditor: Ing. Ludmila Krčová (Brno) Externí auditor: Ing. Lubomír Hlavačka (Headwind Consulting, Havířov) Pracovníci BTM Bc. Jan Titěra - od r jmenován vedoucím BTM. Zajišťuje organizační a ekonomický chod společnosti, má na starosti kontakty s evropskými misiemi. Dříve pracoval jako kazatel i misijní pracovník, byl činný i v ekumenickém hnutí, naposledy jako tajemník BJB Praha. Kontakty mobil: , Mgr. Karel Novák - od r zástupce vedoucího, vystudoval JAMU v Brně, v BTM odpovídá za expedici zásilek, organizuje pomoc externích spolupracovníků a zajišťuje přípravu nových textů. Kontakty mobil: , Ing. Tomáš Urban - vystudoval VUT v Brně, v BTM odpovídá za grafickou a tiskovou přípravu letáčků a ostatních produktů, zajišťuje rozesílání ových nabídek, stará se o softwarové vybavení a zajišťuje údržbu PC. Kontakty mobil: , Mgr. Lada Petraturová (do září 2013 Andršová) - vystudovala Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje v oblasti komunikace s veřejností (PR), dále má na starosti kontakt s misijními pracovníky církví. Kontakty mobil: , skype: lada.andrsova. Externí pracovníci BTM RNDr. Petr Kolek - konzultant, vystudoval přírodní vědy na MU v Brně, v r jako vedoucí rozhlasové misijní společnosti TWR, spoluzakladatel BTM, následně jako vedoucí BTM v r Kontakty mobil: , Jarmila Ranšová - vystudovala SPŠE v Brně, v BTM vede finanční agendu a administrativu. Kontakty mobil: , Libuše Ranšová - pracovala v diakonii sboru BJB v Brně, v BTM má na starosti korespondenci (návaznou službu), duchovní poradenství a hudební aktivity. Kontakty mobil: , Jazykové korektury a úprava textů: Igor Tesařík Eva Tesaříková Eva Titěrová Dobrovolní externí pracovníci - pomáhají při balení zásilek 7x ročně: Libuše Čermáková Petr Doležal Libuše Doležalová Kurt Elsner Miroslav Hájek Marie Havlíčková Zdena Hoydenová Žeňa Jersáková Jana Kohoutková Stanislava Matušková Mirka Šromová Mladí dobrovolníci, kteří se nově zapojili do spolupráce s BTM: Pavel Kohl Kateřina Mrhová Jana Ráboňová Pavla Strýčková Monika Súkeniková Tereza Šlesigerová a další

4 Úspěšné produkty v r Hlavním kritériem hodnocení jsou ohlasy našich odběratelů a zájem o konkrétní produkty. V roce 2013 patřily mezi nejúspěšnější tyto produkty BTM: DÁRKOVÉ PRODUKTY Statečná žena [DKx118] Dárková dvojitá karta s vloženým šperkovým sklíčkem s motivem srdíčka. Na vnitřní dvoustraně je uveden text z 31. kapitoly knihy Přísloví. Biblické verše doplňuje krátký text o to, co je pro člověka nejdůležitější. Zdraví pro tělo i duši [DKx120] Dárkový letáček s přílohou sáčkem semen řeřichy, kterou nám Pán Bůh dal nejen pro naše zdraví a posilnění organizmu. Letáček je doplněn recepty a námětem pro práci s dětmi. S Bohem je krásný každý den! [DKx121] Dvojitá karta s vlepenou přílohou aromavisačkou. Na vnitřní straně karty je uveden text staré irské modlitby požehnání na cestu: Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu Cesta životem [DKx122] S přílohou HOT DRINK. Stáří je výzva, kterou bychom měli přijmout. Jak ale bude vypadat naše stáří? To můžeme do velké míry ovlivnit svými postoji a životním stylem. Je-li smyslem života láska k Bohu a k lidem, je to vidět na očích člověka. Září z nich pokoj a mírnost. Je zde naděje, která přesahuje tento život a jde až do věčnosti. 3D PRODUKTY 10 pilířů manželství [D9] Každý manželský pár jistě ocení slova povzbuzení pro svůj celoživotní úkol a závazek. Právě to nabízí skládačka, kterou lze umístit v domácnosti, nebo použít na manželských setkáních. Dětské modlitby kostka [D10] Oblíbená kostka s modlitbami je tentokrát věnována dětem. Na každé ze šesti stran je jedna modlitba např. poděkování za mír a zdraví, prosba za pokoj a ochranu v rodinách, modlitba za školu a spolužáky a další. Betlém pro celou rodinu [DKx121] Obrázky postav z vánočního příběhu o narození Ježíše Krista lze vyloupnout a použít jako šablonu při výrobě perníkových figurek. V příloze jsou dva recepty a sáček s perníkovým kořením. KREATIVNÍ DĚTSKÉ PRODUKTY Motýl [DT64] Pro děti jsme připravili kartu formátu A6 s krátkým příběhem a obrázkem motýla. Po vybarvení a vystřižení se může motýl stát malým dárkem nebo pěknou dekorací na okno či stěnu, nebo jej lze na špejli umístit do květináče. Pexeso se zvířátky [PX19] Obrázky poslouží dětem nejen ke hře, ale připomenou jim, že Pán Bůh je Stvořitelem mnoha druhů zvířátek a také rostlin s množstvím krásných květin. Bůh také stvořil člověka, aby o celou přírodu moudře pečoval. VYUČUJÍCÍ TEXTY Prázdninový kvíz [DT65] Kvíz je tentokrát věnován postavám Cyrila a Metoděje. Vyřešením pěti úkolů je odpověď na otázku: Jaký přínos měli při své misijní cestě na Velkou Moravu v 9. století? Zaslané odpovědi a obrázky jsou zařazeny do slosování o ceny. Malý vánoční kvíz [DT66] Pro děti jsme na Vánoce připravili kvíz, kdy mohou nejen vyluštit pět úkolů, ale zapojit se opět do soutěže. Ty děti, které nám pošlou nejen tajenku, ale připojí i obrázek nebo napíší příběh, jsou zařazeni do slosování o ceny. Věrné labutě [PN44] Kartička s básničkou Oldřišky Koudelové o věrných labutích. Obsahuje biblický verš Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. (Žalm 145, 13). Velikonoční otázky [OT12] Odpovědi na nejčastěji kladené otázky související s velikonočními svátky. Čtenáři se také dozví, jaký je původ jmen jednotlivých dnů velikonočního týdne. Záložka Cyril a Metoděj [PX18] Při příležitosti výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vydáváme záložku s úryvkem z předzpěvu k překladu evangelií Proglas. Na rubové straně je stručný text o významu jejich působení při šíření křesťanství na našem území.

5 Co Darwin ještě nemohl vědět? [E10] Darwinova evoluční teorie je obecně přijímána jako vědecký model, který vysvětluje vznik a vývoj života na Zemi pouze přírodním výběrem během miliardy let. Je tomu opravdu tak? Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. Bible kralická záložka [PX23] J. A. Komenský odkázal českému národu klenot, kterým je Bible kralická. Až budeš moci, přijmi tento klenot a používej ho ke svému užitku, vzkázal Komenský národu. Letos slavíme výročí 400 let od prvního vydání Bible kralické. BIBLE Manuál pro život na Zemi [B4] Brožura na 20 stranách seznamuje čtenáře se základními informacemi o historii a původu Knihy knih. Nechybí ani stručný přehled událostí Starého a Nového zákona, rozdělení knih Bible, informace o překladech Bible do češtiny, citáty známých osobností a některá další zajímavá fakta o nejvydávanější knize v historii. EVANGELIZAČNÍ A POVZBUZUJÍCÍ TEXTY Hospodin je můj pastýř [DK119] Dvojitá karta s nejznámějším 23. žalmem. Text je umístěn na pravé vnitřní straně, levá strana je volná pro dopsání vlastního přání. Trpět jako Jób [H136] O lidech, kteří prochází velkým utrpením, se říká, že trpí jako Jób. Kdo to vůbec byl? Jaký byl jeho život, že vzniklo rčení, které přetrvalo až dodnes? Odpověď lidé najdou v dalším letáčku ze série Galerie biblických postav. Jsi unikát! [RT90] Perly jsou odedávna považovány za něco vzácného. Lov perel je ale velice nebezpečný a zahynulo při něm mnoho potapěčů. Lidé jsou ochotni riskovat kvůli věcem, které jsou krásné a žádané. Jakou hodnotu má vlastně lidský život? Naděje i v nemoci [S39] Lydia Smilková, dcera kazatele, onemocněla ve svých 24 letech vzácným nádorovým onemocněním. Lékaři jí nedávali velkou šanci na přežití. Dodnes nebyla uzdravena, dlouhých 30 letech stále s nemocí bojuje. Ale díky Bohu mohla prožívat a prožívá velké zázraky jak v nemoci, tak i v rodině. Aby už nikdo nemusel být sám [H137] Během roku je mnoho svátků a významných dní, které prožijeme bez emocí. V naší duši nezanechají žádné stopy. Ale jinak je tomu o Vánocích. V tyto dny toužíme po společenství. Nikdo nechce zůstat sám. Mohou nás Vánoce ještě něčím překvapit? [RT91] Adventní doba nám dává šanci zastavit se a přemýšlet: Co je vlastně smyslem našeho života? Advent nám říká: vyhlížejte Toho, který přišel z nebe za vámi. On přišel, aby lidé měli plný život. Idyla Vánoc? [RT92] Mnozí lidé místo vánoční pohody prožívají paradoxně stres, nepokoj a smutek. Na vlně Vánoc se s úspěchem přiživuje reklama, obchodníci, politici i kapesní zloději. A tak se Vánoce mění v pouhou karikaturu Vánoc původních. KNIHY A KALENDÁŘE Přátelství [H137] Netrapte se příliš tím, co si o vás myslí druzí. Ježíš je skutečný přítel, který nikdy nezklame. Rozvrh hodin - česká historie [PX14] Rozvrh hodin pomůže dětem k zapamatování nejvýznamnějších dat české historie. Jejich seznam doplňují obrázky. Na titulní straně s rozvrhem jsou fotografie staveb, které se vztahují k významným historickým událostem. Rozvrh doplňuje citát Jana Amose Komenského. Návraty [K28] Autor MUDr. Ján Siracký se v knize vyznává nad smyslem života z pohledu lékaře-onkologa. Od r pracuje v Lize proti rakovině, kde na Lince pomoci, jak se sám svěřuje, má stálou možnost nejen odborně radit a pomáhat, ale také povzbuzovat, svědčit a rozdávat naději POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2014 [K29] Oblíbený obrázkový kalendář s názvem BŮH NEZKLA- ME TY, KDO V NĚJ VĚŘÍ Barevné fotografie jsou doplněny biblickým veršem a přiléhavým aforismem Pavla Kosorina.

6 Prezentace v roce 2013 Cílem prezentací BTM bylo kromě přímé nabídky produktů především zkvalitnění kontaktů s církvemi, získání nových odběratelů a misijních spolupracovníků, při účasti na veřejných akcí pak snaha oslovit evangeliem nevěřící. Z akcí vybíráme tyto nejvýznamnější: 16. března PLZEŇ Seminář v CB. Akce se zúčastnilo 35 lidí z různých denominací. Seznámili se s novinkami, obdrželi misijní balíček pro misijní akce. Seminář vedl Jan Titěra. 13. dubna OLOMOUC Konference křesťanských zdravotníků. Pro oblast zdravotnictví BTM nabídla řadu tématických misijních textů vhodných pro lékaře a zdravotnický personál. 13. dubna TŘINEC Konference Křesťan za katedrou. Nabídka materiálů na konferenci učitelů (hry rozšiřující všeobecné biblické znalosti, rozvrh hodin a další vhodné materiály dubna PRAHA Esoterický veletrh Nabídka křesťanských materiálů hledajícím. Již čtvrtá účast, tentokrát ve spolupráci se sborem BJB Praha-Vinohrady května OSTRAVA Konference odboru sester BJB V Ostravě mohly sestry z České i Slovenské republiky všech generací získat komletní misijní materiály BTM. 25. května 2013 Mikulčice Oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Prezentace BTM s nabídkou produktů návštěvníkům oslav. 6. července Praha Lucerna Konference Křesťanské misijní společnosti. Konference připoměla rozdělení Československa před 20 lety, proto byla účast česko-slovenská. 6. července Praha Václavské náměstí. Pod názvem Husův odkaz národům se zde konal mezinárodní Kongres obnovy národů. BTM poskytla misijní materiály v češtině a angličtině. 17. srpna Orlová Sjezd Alternativní Mládeže (SAM). BTM přispěla do programu seminářem na téma Osobní evangelizace v dnešní době, seminář vedl Petr Kolek září Kralice n/o 400 let Bible kralické. BTM byla jedním z hlavním partnerů oslav. Podílela se m.j. vydáním dvou produktů brožurky o Bibli a záložky o Bibli kralické září Kralice n/o Zastupitelstvo Kralic n/o udělilo BTM při příležitosti oslav Čestné uznání za dlouhodobou vynikající spolupráci a podporu národního připomenutí Bible kralické. 28. října Praha Den vzniku samostatného československého státu. Nabídka produktů před Komunitním centrem Matky Terezy. Ekumenické setkání lidí dobré vůle října Velehrad IX. celostátní kongres katechetů. Kongres byl určen pro katechety, učitele náboženství, vychovatele, pastoračním pracovníkům apod. 2. listopadu Praha Konference na téma Kázeň a disciplína při výchově dětí. Nabídka misijních produktů pro pracovníky s dětmi v modlitebně Církve bratrské. 20. listopad Brno Koncert Evy Henychové zpěvačky, kytaristky, skladatelky a textařky v modlitebně Bratrské jednoty baptistů. Pořádala Brněnská tisková misie. 12. a 20. prosince Brno a Blansko Tradiční adventní koncerty hudební skupiny Brněnské tisková misie ve sboru BJB Brno a Blansko. Nabídka produktů BTM na dalších akcích: Z mnoha dalších uvádíme účast na festivalu UNITED, festivalu Kefas (pro madé) Brno, na konferencích Přihořívá, Kutná Hora, Křesťanských sborů, Brodfest, Prochrist, Centrum pro rodinu, nabídka produktů na rekolekcích (při setkání duchovních) - děkanáty JM kraje, poutích, Noci kostelů, Klubu seniorů aj.

7 Spolupráce v roce 2013 Na bázi široké ekumenické platformy BTM spolupracuje dlouhodobě s řadou organizací, s mnohými vytváří společné projekty. V roce 2013 to byly m.j. tyto organizace: Stiftung Marburger Medien (SMM) náš zahraniční partner od počátku vzniku BTM v roce I když tato intenzivní spolupráce se blíží ke svému závěru (v roce 2015), kontakty budou pokračovat. Bratislavská tlačová misia (BTM-Bratislava) expediční pobočka BTM-Brno. Rok 2013 byl však posledním rokem těsné spolupráce, od je ve všech směrech nezávislou na BTM-Brno. Přesto i zde chceme pokračovat ve výměně zkušeností při tvorbě textů. Česká evangelikální aliance Od členství v r pokračuje stálá spolupráce. V současné době se aktivně podílíme na projektu Finanční kompas. Česká biblická společnost Pokračuje rovněž spolupráce, zejména pak jednání o dalších možných společných produktech. Národní týden manželství jsme partnerem Národního týdne manželství, kterého se pravidelně účastníme každým rokem, vč. tvorby nových produktů. Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference spolupracujeme na zajištění misijních materiálů pro Noc kostelů. V městě Brně se pak pravidelně podílíme na této akci i osobně. 28. října se pravidelně účastníme Modlitby za domov. Dětská misie volně spolupracujeme s Dětskou misií, odbory pro děti mládež různých denominací Centrum pro rodinu ŘKC v Brně konzultace při přípravě materiálů v oblasti vztahů a rodiny Didasco v Kroměříži spolupráce v oblasti tvorby a distribuce misijních produktů Křesťanská vydavatelství a knihkupectví spolupráce při tvorbě speciálních letáčků: např. nakladatelství Samuel, Brána, Nový život, ČBS, Cesta, Paulínky, Karmelitánské nakladatelství a další. Projekty zahájené v roce 2013 BTM iniciuje řadu misijních speciálních projektů, ve kterých produkty BTM nacházejí dobré uplatnění (letáčky do nemocnic, věznic, pro přednášky protidrogové osvěty a osvěty AIDS, pro výstavy o Bibli, přednášky o holocaustu apod.). V roce 2013 jsme nově iniciovali následující projekty, jejich realizace u většiny přechází do dalších let: Misijní billboardy pro ČR BTM stala nositelem a garantem tohoto mimořádného projektu mediální misie. Díky sponzorům byla tato akce zahájena v předvolebním čase v r. 2013, pokračuje i v r Ježíš znovu podává ruku své lásky a milosti ku pomoci našemu národu. (Pokračuje v r. 2014) Poselství Staroměstského orloje Projekt nového vydání úspěšných misijních letáčků Poselství Staroměstského orloje uvažuje o pěti jazykových mutacích. Náklady na tisk jedné mutace jsou Kč. Cílová částka tohoto projektu Kč. Součástí projektu je i zajištění stálé misijní služby na jednom z turisticky nejfrekventovanějších náměstí v naší zemi. (Pokračuje v r. 2014) Brožura o Bibli pro žáky ZŠ Specielní brožurka o Bibli pro žáky základních škol v České republice. Jednoduchým a přehledným způsobem poskytne souhrn znalostí o Bibli a přiblíží i historii Bible kralické. Brožura byla představena v rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralické 14. září Projekt byl realizován ve spolupráci s Památníkem Bible kralické a obcí Kralice nad Oslavou. Cílem je nejen posílit povědomí o tomto kulturním klenotu českého národa, ale rovněž podtrhnout jeho stále aktuální poselství dnešnímu člověku. Cílová částka, která pokryje náklady na tisk brožury byla stanovena na Kč. Ilustrovaná kniha básniček o zvířátkách Vydání ilustrované knížky pro děti. Již řadu let vydáváme oblíbené básničky zkušené učitelky MŠ Oldřišky Koudelové z Prostějova. Nabízíme již přes čtyřicet kartiček. Pro veliký zájem projektujeme vydat celou sbírku těchto básniček se zvířátky v knižní podobě. Budou nově ilustrovány populární dětskou malířkou Vlastou Švejdovou. Naším cílem je také připojit CD se zhudebněním vybraných básniček. Cílová částka na vydání knihy je Kč, na výrobu CD dalších Kč.

8 Hospodaření v roce 2013 Hospodaření BTM v roce 2013 probíhalo v souladu s předpisy pro občanské sdružení. Finanční uzávěrka byla vedena podle principu podvojného účetnictví, a to dodavatelsky firmou EZOP Brno. PŘEHLED PŘÍJMŮ: Dary z ČR tis. Kč Dary ze zahraničí tis. Kč Prodejní činnost BTM 306 tis. Kč Celkové příjmy vč. úroků tis. Kč PŘEHLED VÝDAJŮ: Nájem 209 tis. Kč Služby, energie, materiál 877 tis. Kč Mzdové náklady, pojištění tis. Kč Cestovné 71 tis. Kč Poštovné 284 tis. Kč Tisk tis. Kč Balné 40 tis. Kč Ostatní náklady 470 tis. Kč Celkové výdaje tis. Kč VÝSLEDEK: Hospodářský zisk v r tis. Kč Finanční prostředky k tis. Kč Finanční prostředky k tis. Kč INTERNÍ AUDIT: Interní audit provedla Ing. Ludmila Krčová. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA r. 2013: Hospodářské výsledky za rok 2013, vč. interního auditu a roční zprávy byly odsouhlaseny na jarním zasedání Správní rady 29. dubna Statistické údaje Přehled hlavních statistických údajů BTM v roce 2013: Aktivní adresy ČR (7.816) Pravidelný odběr (17.995) Nabídky y (10.152) Nové adresy 382 (544) Návštěvy webu BTM (25.211) Dárci 2.569, t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%) Finanční dary v roce 2012/2013 (měsíční průběh 1 12) dary odběratelů 2 dotace SMM 3 prodej (faktury) 4 dary z akcí Zdroj finančních darů v roce % 2-21% 4-4% 1-69% Vývoj finančních darů v letech (roční, zasílacích období, rozesílek) r Kč r Kč r Kč r Kč 7-1% 6-26% 5-6% Dary BTM v tis. Kč r Kč r Kč r Kč r Kč V rozmezí let růst o tis. Kč (54,9 %) Skladba výdajů v roce % 4-4% 1 nájem 2 služby, energie, materiál 3 mzdové náklady, pojištění 4 cestovné 1-5% 2-19% 3-31% r Kč r Kč r Kč 5 poštovné 6 tisk 7 balné 8 ostatní náklady

9 Návazná služba V každém ohledu je znát, že se v dnešní době komunikační prostředky změnily. Lidé v aktivním věku komunikují výhradně em. Nejvíce přicházejí objednávky, ale také věroučné dotazy, informace, nebo píší opuštění lidé v touze se sdílet. Dopisy však stále přichází od starší generace a od nemocných lidí, kteří nám někdy píši i své svědectví a od vězňů. Z vězení se počet dopisů letos snížil, protože od letošního roku vězni už nedostávají kapesné. Tím nemají na známky, které jsou dnes drahé. Mnozí nemají nikoho, kdo by je aspoň občas podpořil, proto za známku přenechají spoluvězni svoji snídani, nebo část z hygienického balíčku. Jsme rádi, že finančně zvládneme vězňům posílat aspoň ukázku nových letáčků. Sestra Ludmila Hallerová zorganizovala ve svém sboru BJB Praha sbírku na letáčky pro vězně. Velmi nás její vstřícnost povzbudila. * Odběratelka Vážení přátelé, děkuji za další zásilku skvělých letáčků. Abych nemusela se složenkou na poštu, posílám Vám deset známek a pár čajů. Dál se budu za Vás modlit, i když se neznáme. Moc si Vás vážím a mám Vás moc ráda. M. F. Velké Hamry * Ohlas na letáčky Milí pracovníci BTM, máte super nápad na modlitební kostky. Dají se dobře složit a modlitbám rozumí i malé děti. My starší můžeme modlitbu rozvést Chtěla bych Vás moc poprosit o zasílání dalších letáčků. Dopředu Vám za ně velice děkuji. Jana, 11 let, Ostrava *Povzbuzení skrze letáčky Moc moc vám děkuju za vaše letáčky. Hodně s nimi myslím na tátu, ale i mně slouží. Teď jsem četla dva. Hodně to zapadá do mého života. Hezký den a mnoho Božího požehnání přeje Petra. * Dopis z vězení Děkuji za poslané letáčky a za dopis, který je pro mne v tomto prostředí velkým povzbuzením. Musím konstatovat, že díky Bohu už nejsem takový slaboch jako dříve, který všechno vzdal a zbořil mosty. Chci Vám poděkovat, protože mě Vaše dopisy motivují důvěřovat Kristu. V. K. Stráž *Vězeň na svobodě Moc Vám děkuji, že mi dál posíláte letáčky, i když ještě nemůžu zaplatit. Rád bych Vám zásilky zaplatil, ale žiji stále ve velké nouzi a nejistotě v azylovém domě, sociální dávky mi zatím nepřišly. Po dlouhém přemlouvání by mě vzali zpátky do dolů, kde jsem dříve pracoval. Problém je v tom, že potřebuji 3500 na lékařskou kontrolu, bez které mě do práce nevezmou. Navíc na mě jako bývalého vězně se nalepila nějaká mafie. Nutili mě k jistému činu jinak, že mě vyhodí z okna. Zašel jsem na Armádu spásy a oni mi zařídili policejní ochranu. Mám zatím pokoj. Hlavně jsem rád, že jste mi poradila, abych pravidelně chodit zde do církve mezi křesťany. Jsou ke mně přátelští. Pomáhám jim budovat parkoviště u sborového domu. R. K. Havířov *Zkušenost s letáčky Chtěl bych se s Vámi podělit o radost a zkušenosti při rozdávání letáků. Jednou v trolejbuse jsem dal dvěma mužům Vaši dvoukartu Vše nejlepší a oni mi na to řekli: To se hodí, zrovna máme svátek a narozeniny. A kousek opodál paní, která zprvu leták nechtěla, tak řekla Tak ukažte, já si jej teda taky vezmu. A jednou jsem rozdal v trolejbuse i několik Vašich dvoukaret a lidi byli příjemně naladěni a usmívali se. Přeji Vám, ať tyto zkušenosti poslouží dalším křesťanům a ať je povzbudí a podnítí v jejich misijním úsilí. S pozdravem Miloš Š., Ústí n/l. Vize v roce 2014 PRODUKTY po dobrých zkušenostech s vydáním některých speciálních produktů v roce 2013 se zaměříme zvláště na: knižní tituly, brožurky (kompilace letáčků), kreativní produkty pro děti, hry, 3-D produkty a dárkové dvojité karty s přílohou. PROJEKTY budou pokračovat dlouhodobé projekty, které probíhaly v r (letáčky do nemocnic, do vězení, proti drogám, pro přednášky Graumannových - holocaust, Misijní billboardy pro ČR a další). NOVÉ PROJEKTY ( ) vydání ilustrované knížky básniček o zvířátkách pro nejmenší, vydání letáčku Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích, misijní CD pro řidiče, hudební CD aj.. BTM se účastní také příprav na oslavy výročí Mistra Jan Husa v r (speciální letáčky a záložky). PREZENTACE Pracovníci BTM se budou nadále pravidelně zúčastňovat řady křesťanských akcí s nabídkou misijních produktů: prezentace na křesťanských konferencích, festivalech, poutích, veřejných setkáních a evangelizacích, rekolekcích, apod. Zaměříme se také na pokračování misijních seminářů BTM ve snaze povzbudit místní společenství k misijní práci. Budou pokračovat také misijní koncerty hudební skupiny BTM, např. v rámci Dnů Petra Chelčického v Českých Budějovicích, adventní koncert BTM aj. SPOLUPRÁCE kromě organizací, se kterými jsme intenzivně spolupracovali v roce 2013, se chceme zaměřit na užší spolupráci s Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí spolupracujeme na zajištění misijních materiálů pro Noc kostelů, Modlitby za domov, pro vězeňské a nemocniční kaplany. Rovněž se účastníme na přípravě celostátní evangelizace Franklina Grahama v roce 2015 (2016). BTM je připravena realizovat veškerý misijní tisk pro tuto výjimečnou příležitost. Na realizaci uvedených projektů hledáme OCHOTNÉ SPONZORY.

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

1. Cíl projektu. K 1. lednu 2016 jsme ukončili pětileté období naplněním stanoveného modelu volnočasových aktivit dětí. Naším cílem bylo vyplnit čas

1. Cíl projektu. K 1. lednu 2016 jsme ukončili pětileté období naplněním stanoveného modelu volnočasových aktivit dětí. Naším cílem bylo vyplnit čas 1. Cíl projektu. K 1. lednu 2016 jsme ukončili pětileté období naplněním stanoveného modelu volnočasových aktivit dětí. Naším cílem bylo vyplnit čas dětí smysluplnými zájmovými činnostmi. Ne vždy se dařilo.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Dobrovolnictví v sociálních službách Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Představení o. s. ADRA Adventist Development and Relief Agency založena vusa vroce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Orlová 2. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA Ze dne:

ZŘIZOVACÍ LISTINA Ze dne: NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU Náměstí 146, 267 53 Žebrák - IČO 475 602 66 telefon 311 533 269 email: adamova.ruzena@quick.cz ZŘIZOVACÍ LISTINA Ze dne: 29. 1. 2006 OBNOVENA A

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více