Výroční zpráva. za rok BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost

2 Legislativa CHARAKTER SPOLEČNOSTI BTM byla registrována v dubnu 1992 jako občanské sdružení se sídlem v Brně, bližším určením jako křesťanská (ekumenická) nezisková misijní společnost. Jejím základním posláním je morální a duchovní ozdravění českého národa, šíření zásad křesťanské solidarity a pomoci, šíření poselství naděje, víry a lásky formou misijních textů a dalších produktů. PŘEDMĚT ČINNOSTI Hlavním okruhem činnosti je vydávání misijních tiskovin (letáčků, brožurek, speciálních dárkových produktů). Tyto jsou distribuovány všem zájemcům jednotlivým odběratelům, církvím a organizacím. Jejich prostřednictvím se povzbuzující texty dostanou i do mnohých organizací škol, nemocnic, domovů důchodců, charitativních zařízení, výchovných ústavů, věznic apod. Misijní texty jsou také nabízeny pracovníky Brněnské tiskové misie, např. na konferencích, veřejných přednáškách, seminářích a prezentacích. CÍL SPOLEČNOSTI BTM svou působností vykazuje veřejně prospěšnou činnost: v oblasti humanitární, charitativní, kulturně-vzdělávací, duchovní (náboženské). Texty pomáhají v těžkých životních problémech, v nemoci, osamocení, vězení, ve stresových situacích, v těžko léčitelných závislostech, především na alkoholu a drogách, napomáhají budování rodiny, varují přede všemi nebezpečnými náboženskými komunitami nerespektujícími české zákony, mají tedy široce osvětový charakter. ORGÁNY SPOLEČNOSTI V čele BTM stojí Správní rada se tříčlenným předsednictvem. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách činnosti BTM. Je složena ze zástupců církví, schází se 2x ročně. Činnost zajišťuje výkonná kancelář (centrála BTM), kterou řídí výkonný vedoucí (ředitel). Dle usnesení Správní rady BTM a nového občanského zákoníku přechází BTM z formy občanského sdružení na spolek. Od r bude užívat název: Brněnská tisková misie, z.s. (zapsaný spolek). Události v r PERSONÁLNÍ Po odchodu Dr. Petra Kolka od r do důchodu byl vedením BTM pověřen Bc. Jan Titěra. Bratr Kolek nadále pracuje externě jako konzultant. ORGANIZAČNÍ Po 18 letech působení v Brně-Lesná se sídlo BTM z důvodů lepší dostupnosti přestěhovalo do centra Brna, na ulici Smetanova 9. V dubnu byl na novém pracovišti uspořádán Den otevřených dveří, spojený s vernisáží jarní kolekce produktů, za účasti křesťanských umělců spolupracujících s BTM. Koncem r dochází po vzájemné dohodě k definitivnímu osamostatnění Bratislavské tlačové misie dceřinné společnosti BTM-Brno. Tato od r pracuje již zcela nezávisle na BTM-Brno. NOVINKY V PRODUKCI Základní misijní nabídka letáčků byla rozšířena o další typy dárkových produktů (dvojité karty s vloženou přílohou, přívěsky), nové 3D-produkty (modlitební kostky, skládačky), dětské kreativní produkty se samolepkami aj. V r jsme dostali copyright se žádostí na vydání dvou knih. PREZENTACE Pracovníci BTM se pravidelně zúčastňovali řady křesťanských akcí s nabídkou misijních produktů: prezentace na křesťanských konferencích (19), poutích (5), veřejných setkání a evangelizacích (8), rekolekcích setkání kněží (34), iniciovali jsme misijní semináře BTM (3), uspořádali adventní koncert BTM (2) a koncert Evy Henychové. Během roku rovněž probíhaly návštěvy společenství s vlastním programem BTM (5). Při příležitosti oslav 400 let Bible kralické udělilo zastupitelstvo obce Kralice n/o Čestné uznání BTM, která patřila mezi hlavní partnery oslav. MISIJNÍ PROJEKTY Kromě dlouhodobých projektů, které probíhaly během roku (letáčky do nemocnic, do vězení, proti drogám, pro přednášky Graumannových - holocaust a další, jsme nově zařadili: Misijní billboardy pro ČR, sestavení brožury o Bibli pro žáky ZŠ, vydání ilustrované knížky básniček o zvířátkách pro nejmenší a nové vydání úspěšného letáčku Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích. BTM v kostce ZAMĚSTNANCI V centrále v Brně pracují 3 pracovníci na plný úvazek, další 4 jsou externisté. Při rozesílání zásilek pomáhají i dobrovolníci z různých církví z okolí. PŘEHLED PRODUKTŮ Tiskoviny tvoříme 7x ročně, jsou tématicky zaměřeny k nejvýznamnějším církevním svátkům, významným dnům a obdobím v roce: 1/ Valentýn vztahy, Národní týden manželství 2/ Velikonoce otázky o smyslu života, věčný život 3/ Jaro Svátek matek, dětí, sousedů, noc kostelů 4/ Prázdniny čtení na dovolenou, cesty 5/ Podzim škola, výchovné a vzdělávací texty 6/ Dušičky produkty pro seniory, nemocné 7/ Vánoce vánoční poselství, dárkové produkty PŘEHLED AKTIVIT Cílem doprovodných aktivit BTM je pomoc všem křesťanským společenstvím ve snaze zvýšit misijní aktivitu jejich členů. Okruhy činnosti: prezentace metody tiskové misie v církvích semináře o osobní evangelizaci nabídka spolupráce s BTM (multiplikační principy) školení a podpora misijních skupinek příprava misijních pomůcek organizování osvětových a misijních akcí příležitostné koncerty a vydávání vlastních CD návazná služba SPOLUPRÁCE BTM je napojena na evropskou síť tiskových misií, spolupracuje zejména s misií SMM v Marburgu. BTM je členem České evangelikální aliance, vytváří projekty s řadou domácích misijních organizací. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ vč. srovnání r. 2013/2012: Příjmy = Kč (3.226 tis. Kč) Výdaje = Kč (4.467 tis. Kč) Výsledek = Kč ( tis. Kč) Pozn.: rozdíl pokryt darem zahraničního sponzora. STATISTIKA vč. srovnání r. 2013/2012: Aktivní adresy ČR: (7.816) Pravidelný odběr: (17.995) Nabídky y: (10.152) Nové adresy: 382 (544) Návštěvy webu BTM: (25.211) Dárci: 2.569, t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%)

3 Správní rada BTM Správní rada BTM (dříve Bratrská rada) je nejvyšším orgánem společnosti. Je složena ze zástupců těchto církví: Předseda: doc. MUDr. Pavel Smilek, PhD. (BJB Brno) 1. místopředseda: Bc. Michal Petratur (BJB Blansko), 2. místopředseda: Irena Zemanová (Křesťanské sbory Brno), Čenové Správní rady: Apoštolská církev (AC): Miroslav Makovička (Brno) Bratrská jednota baptistů (BJB): Ing. Pavel Coufal (Brno) Církev bratrská (CB): Zbigniew Lipus (Letovice) Církev československá husitská (CČSH): ThDr. Anna Štěpánková (Brno) Českobratrská církev evangelická (ČCE): Mgr. Kateřina Rybáriková (Hustopeče) Evangelická církev metodistická (ECM): RNDr. Jana Křížová (Brno) Slezská evangelická církev (SCEAV): Vlastimil Ciesar Třinec-Guty FGBMI: Václav Lamr (Praha) Interní auditor: Ing. Ludmila Krčová (Brno) Externí auditor: Ing. Lubomír Hlavačka (Headwind Consulting, Havířov) Pracovníci BTM Bc. Jan Titěra - od r jmenován vedoucím BTM. Zajišťuje organizační a ekonomický chod společnosti, má na starosti kontakty s evropskými misiemi. Dříve pracoval jako kazatel i misijní pracovník, byl činný i v ekumenickém hnutí, naposledy jako tajemník BJB Praha. Kontakty mobil: , Mgr. Karel Novák - od r zástupce vedoucího, vystudoval JAMU v Brně, v BTM odpovídá za expedici zásilek, organizuje pomoc externích spolupracovníků a zajišťuje přípravu nových textů. Kontakty mobil: , Ing. Tomáš Urban - vystudoval VUT v Brně, v BTM odpovídá za grafickou a tiskovou přípravu letáčků a ostatních produktů, zajišťuje rozesílání ových nabídek, stará se o softwarové vybavení a zajišťuje údržbu PC. Kontakty mobil: , Mgr. Lada Petraturová (do září 2013 Andršová) - vystudovala Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje v oblasti komunikace s veřejností (PR), dále má na starosti kontakt s misijními pracovníky církví. Kontakty mobil: , skype: lada.andrsova. Externí pracovníci BTM RNDr. Petr Kolek - konzultant, vystudoval přírodní vědy na MU v Brně, v r jako vedoucí rozhlasové misijní společnosti TWR, spoluzakladatel BTM, následně jako vedoucí BTM v r Kontakty mobil: , Jarmila Ranšová - vystudovala SPŠE v Brně, v BTM vede finanční agendu a administrativu. Kontakty mobil: , Libuše Ranšová - pracovala v diakonii sboru BJB v Brně, v BTM má na starosti korespondenci (návaznou službu), duchovní poradenství a hudební aktivity. Kontakty mobil: , Jazykové korektury a úprava textů: Igor Tesařík Eva Tesaříková Eva Titěrová Dobrovolní externí pracovníci - pomáhají při balení zásilek 7x ročně: Libuše Čermáková Petr Doležal Libuše Doležalová Kurt Elsner Miroslav Hájek Marie Havlíčková Zdena Hoydenová Žeňa Jersáková Jana Kohoutková Stanislava Matušková Mirka Šromová Mladí dobrovolníci, kteří se nově zapojili do spolupráce s BTM: Pavel Kohl Kateřina Mrhová Jana Ráboňová Pavla Strýčková Monika Súkeniková Tereza Šlesigerová a další

4 Úspěšné produkty v r Hlavním kritériem hodnocení jsou ohlasy našich odběratelů a zájem o konkrétní produkty. V roce 2013 patřily mezi nejúspěšnější tyto produkty BTM: DÁRKOVÉ PRODUKTY Statečná žena [DKx118] Dárková dvojitá karta s vloženým šperkovým sklíčkem s motivem srdíčka. Na vnitřní dvoustraně je uveden text z 31. kapitoly knihy Přísloví. Biblické verše doplňuje krátký text o to, co je pro člověka nejdůležitější. Zdraví pro tělo i duši [DKx120] Dárkový letáček s přílohou sáčkem semen řeřichy, kterou nám Pán Bůh dal nejen pro naše zdraví a posilnění organizmu. Letáček je doplněn recepty a námětem pro práci s dětmi. S Bohem je krásný každý den! [DKx121] Dvojitá karta s vlepenou přílohou aromavisačkou. Na vnitřní straně karty je uveden text staré irské modlitby požehnání na cestu: Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu Cesta životem [DKx122] S přílohou HOT DRINK. Stáří je výzva, kterou bychom měli přijmout. Jak ale bude vypadat naše stáří? To můžeme do velké míry ovlivnit svými postoji a životním stylem. Je-li smyslem života láska k Bohu a k lidem, je to vidět na očích člověka. Září z nich pokoj a mírnost. Je zde naděje, která přesahuje tento život a jde až do věčnosti. 3D PRODUKTY 10 pilířů manželství [D9] Každý manželský pár jistě ocení slova povzbuzení pro svůj celoživotní úkol a závazek. Právě to nabízí skládačka, kterou lze umístit v domácnosti, nebo použít na manželských setkáních. Dětské modlitby kostka [D10] Oblíbená kostka s modlitbami je tentokrát věnována dětem. Na každé ze šesti stran je jedna modlitba např. poděkování za mír a zdraví, prosba za pokoj a ochranu v rodinách, modlitba za školu a spolužáky a další. Betlém pro celou rodinu [DKx121] Obrázky postav z vánočního příběhu o narození Ježíše Krista lze vyloupnout a použít jako šablonu při výrobě perníkových figurek. V příloze jsou dva recepty a sáček s perníkovým kořením. KREATIVNÍ DĚTSKÉ PRODUKTY Motýl [DT64] Pro děti jsme připravili kartu formátu A6 s krátkým příběhem a obrázkem motýla. Po vybarvení a vystřižení se může motýl stát malým dárkem nebo pěknou dekorací na okno či stěnu, nebo jej lze na špejli umístit do květináče. Pexeso se zvířátky [PX19] Obrázky poslouží dětem nejen ke hře, ale připomenou jim, že Pán Bůh je Stvořitelem mnoha druhů zvířátek a také rostlin s množstvím krásných květin. Bůh také stvořil člověka, aby o celou přírodu moudře pečoval. VYUČUJÍCÍ TEXTY Prázdninový kvíz [DT65] Kvíz je tentokrát věnován postavám Cyrila a Metoděje. Vyřešením pěti úkolů je odpověď na otázku: Jaký přínos měli při své misijní cestě na Velkou Moravu v 9. století? Zaslané odpovědi a obrázky jsou zařazeny do slosování o ceny. Malý vánoční kvíz [DT66] Pro děti jsme na Vánoce připravili kvíz, kdy mohou nejen vyluštit pět úkolů, ale zapojit se opět do soutěže. Ty děti, které nám pošlou nejen tajenku, ale připojí i obrázek nebo napíší příběh, jsou zařazeni do slosování o ceny. Věrné labutě [PN44] Kartička s básničkou Oldřišky Koudelové o věrných labutích. Obsahuje biblický verš Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. (Žalm 145, 13). Velikonoční otázky [OT12] Odpovědi na nejčastěji kladené otázky související s velikonočními svátky. Čtenáři se také dozví, jaký je původ jmen jednotlivých dnů velikonočního týdne. Záložka Cyril a Metoděj [PX18] Při příležitosti výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vydáváme záložku s úryvkem z předzpěvu k překladu evangelií Proglas. Na rubové straně je stručný text o významu jejich působení při šíření křesťanství na našem území.

5 Co Darwin ještě nemohl vědět? [E10] Darwinova evoluční teorie je obecně přijímána jako vědecký model, který vysvětluje vznik a vývoj života na Zemi pouze přírodním výběrem během miliardy let. Je tomu opravdu tak? Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. Bible kralická záložka [PX23] J. A. Komenský odkázal českému národu klenot, kterým je Bible kralická. Až budeš moci, přijmi tento klenot a používej ho ke svému užitku, vzkázal Komenský národu. Letos slavíme výročí 400 let od prvního vydání Bible kralické. BIBLE Manuál pro život na Zemi [B4] Brožura na 20 stranách seznamuje čtenáře se základními informacemi o historii a původu Knihy knih. Nechybí ani stručný přehled událostí Starého a Nového zákona, rozdělení knih Bible, informace o překladech Bible do češtiny, citáty známých osobností a některá další zajímavá fakta o nejvydávanější knize v historii. EVANGELIZAČNÍ A POVZBUZUJÍCÍ TEXTY Hospodin je můj pastýř [DK119] Dvojitá karta s nejznámějším 23. žalmem. Text je umístěn na pravé vnitřní straně, levá strana je volná pro dopsání vlastního přání. Trpět jako Jób [H136] O lidech, kteří prochází velkým utrpením, se říká, že trpí jako Jób. Kdo to vůbec byl? Jaký byl jeho život, že vzniklo rčení, které přetrvalo až dodnes? Odpověď lidé najdou v dalším letáčku ze série Galerie biblických postav. Jsi unikát! [RT90] Perly jsou odedávna považovány za něco vzácného. Lov perel je ale velice nebezpečný a zahynulo při něm mnoho potapěčů. Lidé jsou ochotni riskovat kvůli věcem, které jsou krásné a žádané. Jakou hodnotu má vlastně lidský život? Naděje i v nemoci [S39] Lydia Smilková, dcera kazatele, onemocněla ve svých 24 letech vzácným nádorovým onemocněním. Lékaři jí nedávali velkou šanci na přežití. Dodnes nebyla uzdravena, dlouhých 30 letech stále s nemocí bojuje. Ale díky Bohu mohla prožívat a prožívá velké zázraky jak v nemoci, tak i v rodině. Aby už nikdo nemusel být sám [H137] Během roku je mnoho svátků a významných dní, které prožijeme bez emocí. V naší duši nezanechají žádné stopy. Ale jinak je tomu o Vánocích. V tyto dny toužíme po společenství. Nikdo nechce zůstat sám. Mohou nás Vánoce ještě něčím překvapit? [RT91] Adventní doba nám dává šanci zastavit se a přemýšlet: Co je vlastně smyslem našeho života? Advent nám říká: vyhlížejte Toho, který přišel z nebe za vámi. On přišel, aby lidé měli plný život. Idyla Vánoc? [RT92] Mnozí lidé místo vánoční pohody prožívají paradoxně stres, nepokoj a smutek. Na vlně Vánoc se s úspěchem přiživuje reklama, obchodníci, politici i kapesní zloději. A tak se Vánoce mění v pouhou karikaturu Vánoc původních. KNIHY A KALENDÁŘE Přátelství [H137] Netrapte se příliš tím, co si o vás myslí druzí. Ježíš je skutečný přítel, který nikdy nezklame. Rozvrh hodin - česká historie [PX14] Rozvrh hodin pomůže dětem k zapamatování nejvýznamnějších dat české historie. Jejich seznam doplňují obrázky. Na titulní straně s rozvrhem jsou fotografie staveb, které se vztahují k významným historickým událostem. Rozvrh doplňuje citát Jana Amose Komenského. Návraty [K28] Autor MUDr. Ján Siracký se v knize vyznává nad smyslem života z pohledu lékaře-onkologa. Od r pracuje v Lize proti rakovině, kde na Lince pomoci, jak se sám svěřuje, má stálou možnost nejen odborně radit a pomáhat, ale také povzbuzovat, svědčit a rozdávat naději POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2014 [K29] Oblíbený obrázkový kalendář s názvem BŮH NEZKLA- ME TY, KDO V NĚJ VĚŘÍ Barevné fotografie jsou doplněny biblickým veršem a přiléhavým aforismem Pavla Kosorina.

6 Prezentace v roce 2013 Cílem prezentací BTM bylo kromě přímé nabídky produktů především zkvalitnění kontaktů s církvemi, získání nových odběratelů a misijních spolupracovníků, při účasti na veřejných akcí pak snaha oslovit evangeliem nevěřící. Z akcí vybíráme tyto nejvýznamnější: 16. března PLZEŇ Seminář v CB. Akce se zúčastnilo 35 lidí z různých denominací. Seznámili se s novinkami, obdrželi misijní balíček pro misijní akce. Seminář vedl Jan Titěra. 13. dubna OLOMOUC Konference křesťanských zdravotníků. Pro oblast zdravotnictví BTM nabídla řadu tématických misijních textů vhodných pro lékaře a zdravotnický personál. 13. dubna TŘINEC Konference Křesťan za katedrou. Nabídka materiálů na konferenci učitelů (hry rozšiřující všeobecné biblické znalosti, rozvrh hodin a další vhodné materiály dubna PRAHA Esoterický veletrh Nabídka křesťanských materiálů hledajícím. Již čtvrtá účast, tentokrát ve spolupráci se sborem BJB Praha-Vinohrady května OSTRAVA Konference odboru sester BJB V Ostravě mohly sestry z České i Slovenské republiky všech generací získat komletní misijní materiály BTM. 25. května 2013 Mikulčice Oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Prezentace BTM s nabídkou produktů návštěvníkům oslav. 6. července Praha Lucerna Konference Křesťanské misijní společnosti. Konference připoměla rozdělení Československa před 20 lety, proto byla účast česko-slovenská. 6. července Praha Václavské náměstí. Pod názvem Husův odkaz národům se zde konal mezinárodní Kongres obnovy národů. BTM poskytla misijní materiály v češtině a angličtině. 17. srpna Orlová Sjezd Alternativní Mládeže (SAM). BTM přispěla do programu seminářem na téma Osobní evangelizace v dnešní době, seminář vedl Petr Kolek září Kralice n/o 400 let Bible kralické. BTM byla jedním z hlavním partnerů oslav. Podílela se m.j. vydáním dvou produktů brožurky o Bibli a záložky o Bibli kralické září Kralice n/o Zastupitelstvo Kralic n/o udělilo BTM při příležitosti oslav Čestné uznání za dlouhodobou vynikající spolupráci a podporu národního připomenutí Bible kralické. 28. října Praha Den vzniku samostatného československého státu. Nabídka produktů před Komunitním centrem Matky Terezy. Ekumenické setkání lidí dobré vůle října Velehrad IX. celostátní kongres katechetů. Kongres byl určen pro katechety, učitele náboženství, vychovatele, pastoračním pracovníkům apod. 2. listopadu Praha Konference na téma Kázeň a disciplína při výchově dětí. Nabídka misijních produktů pro pracovníky s dětmi v modlitebně Církve bratrské. 20. listopad Brno Koncert Evy Henychové zpěvačky, kytaristky, skladatelky a textařky v modlitebně Bratrské jednoty baptistů. Pořádala Brněnská tisková misie. 12. a 20. prosince Brno a Blansko Tradiční adventní koncerty hudební skupiny Brněnské tisková misie ve sboru BJB Brno a Blansko. Nabídka produktů BTM na dalších akcích: Z mnoha dalších uvádíme účast na festivalu UNITED, festivalu Kefas (pro madé) Brno, na konferencích Přihořívá, Kutná Hora, Křesťanských sborů, Brodfest, Prochrist, Centrum pro rodinu, nabídka produktů na rekolekcích (při setkání duchovních) - děkanáty JM kraje, poutích, Noci kostelů, Klubu seniorů aj.

7 Spolupráce v roce 2013 Na bázi široké ekumenické platformy BTM spolupracuje dlouhodobě s řadou organizací, s mnohými vytváří společné projekty. V roce 2013 to byly m.j. tyto organizace: Stiftung Marburger Medien (SMM) náš zahraniční partner od počátku vzniku BTM v roce I když tato intenzivní spolupráce se blíží ke svému závěru (v roce 2015), kontakty budou pokračovat. Bratislavská tlačová misia (BTM-Bratislava) expediční pobočka BTM-Brno. Rok 2013 byl však posledním rokem těsné spolupráce, od je ve všech směrech nezávislou na BTM-Brno. Přesto i zde chceme pokračovat ve výměně zkušeností při tvorbě textů. Česká evangelikální aliance Od členství v r pokračuje stálá spolupráce. V současné době se aktivně podílíme na projektu Finanční kompas. Česká biblická společnost Pokračuje rovněž spolupráce, zejména pak jednání o dalších možných společných produktech. Národní týden manželství jsme partnerem Národního týdne manželství, kterého se pravidelně účastníme každým rokem, vč. tvorby nových produktů. Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference spolupracujeme na zajištění misijních materiálů pro Noc kostelů. V městě Brně se pak pravidelně podílíme na této akci i osobně. 28. října se pravidelně účastníme Modlitby za domov. Dětská misie volně spolupracujeme s Dětskou misií, odbory pro děti mládež různých denominací Centrum pro rodinu ŘKC v Brně konzultace při přípravě materiálů v oblasti vztahů a rodiny Didasco v Kroměříži spolupráce v oblasti tvorby a distribuce misijních produktů Křesťanská vydavatelství a knihkupectví spolupráce při tvorbě speciálních letáčků: např. nakladatelství Samuel, Brána, Nový život, ČBS, Cesta, Paulínky, Karmelitánské nakladatelství a další. Projekty zahájené v roce 2013 BTM iniciuje řadu misijních speciálních projektů, ve kterých produkty BTM nacházejí dobré uplatnění (letáčky do nemocnic, věznic, pro přednášky protidrogové osvěty a osvěty AIDS, pro výstavy o Bibli, přednášky o holocaustu apod.). V roce 2013 jsme nově iniciovali následující projekty, jejich realizace u většiny přechází do dalších let: Misijní billboardy pro ČR BTM stala nositelem a garantem tohoto mimořádného projektu mediální misie. Díky sponzorům byla tato akce zahájena v předvolebním čase v r. 2013, pokračuje i v r Ježíš znovu podává ruku své lásky a milosti ku pomoci našemu národu. (Pokračuje v r. 2014) Poselství Staroměstského orloje Projekt nového vydání úspěšných misijních letáčků Poselství Staroměstského orloje uvažuje o pěti jazykových mutacích. Náklady na tisk jedné mutace jsou Kč. Cílová částka tohoto projektu Kč. Součástí projektu je i zajištění stálé misijní služby na jednom z turisticky nejfrekventovanějších náměstí v naší zemi. (Pokračuje v r. 2014) Brožura o Bibli pro žáky ZŠ Specielní brožurka o Bibli pro žáky základních škol v České republice. Jednoduchým a přehledným způsobem poskytne souhrn znalostí o Bibli a přiblíží i historii Bible kralické. Brožura byla představena v rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralické 14. září Projekt byl realizován ve spolupráci s Památníkem Bible kralické a obcí Kralice nad Oslavou. Cílem je nejen posílit povědomí o tomto kulturním klenotu českého národa, ale rovněž podtrhnout jeho stále aktuální poselství dnešnímu člověku. Cílová částka, která pokryje náklady na tisk brožury byla stanovena na Kč. Ilustrovaná kniha básniček o zvířátkách Vydání ilustrované knížky pro děti. Již řadu let vydáváme oblíbené básničky zkušené učitelky MŠ Oldřišky Koudelové z Prostějova. Nabízíme již přes čtyřicet kartiček. Pro veliký zájem projektujeme vydat celou sbírku těchto básniček se zvířátky v knižní podobě. Budou nově ilustrovány populární dětskou malířkou Vlastou Švejdovou. Naším cílem je také připojit CD se zhudebněním vybraných básniček. Cílová částka na vydání knihy je Kč, na výrobu CD dalších Kč.

8 Hospodaření v roce 2013 Hospodaření BTM v roce 2013 probíhalo v souladu s předpisy pro občanské sdružení. Finanční uzávěrka byla vedena podle principu podvojného účetnictví, a to dodavatelsky firmou EZOP Brno. PŘEHLED PŘÍJMŮ: Dary z ČR tis. Kč Dary ze zahraničí tis. Kč Prodejní činnost BTM 306 tis. Kč Celkové příjmy vč. úroků tis. Kč PŘEHLED VÝDAJŮ: Nájem 209 tis. Kč Služby, energie, materiál 877 tis. Kč Mzdové náklady, pojištění tis. Kč Cestovné 71 tis. Kč Poštovné 284 tis. Kč Tisk tis. Kč Balné 40 tis. Kč Ostatní náklady 470 tis. Kč Celkové výdaje tis. Kč VÝSLEDEK: Hospodářský zisk v r tis. Kč Finanční prostředky k tis. Kč Finanční prostředky k tis. Kč INTERNÍ AUDIT: Interní audit provedla Ing. Ludmila Krčová. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA r. 2013: Hospodářské výsledky za rok 2013, vč. interního auditu a roční zprávy byly odsouhlaseny na jarním zasedání Správní rady 29. dubna Statistické údaje Přehled hlavních statistických údajů BTM v roce 2013: Aktivní adresy ČR (7.816) Pravidelný odběr (17.995) Nabídky y (10.152) Nové adresy 382 (544) Návštěvy webu BTM (25.211) Dárci 2.569, t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%) Finanční dary v roce 2012/2013 (měsíční průběh 1 12) dary odběratelů 2 dotace SMM 3 prodej (faktury) 4 dary z akcí Zdroj finančních darů v roce % 2-21% 4-4% 1-69% Vývoj finančních darů v letech (roční, zasílacích období, rozesílek) r Kč r Kč r Kč r Kč 7-1% 6-26% 5-6% Dary BTM v tis. Kč r Kč r Kč r Kč r Kč V rozmezí let růst o tis. Kč (54,9 %) Skladba výdajů v roce % 4-4% 1 nájem 2 služby, energie, materiál 3 mzdové náklady, pojištění 4 cestovné 1-5% 2-19% 3-31% r Kč r Kč r Kč 5 poštovné 6 tisk 7 balné 8 ostatní náklady

9 Návazná služba V každém ohledu je znát, že se v dnešní době komunikační prostředky změnily. Lidé v aktivním věku komunikují výhradně em. Nejvíce přicházejí objednávky, ale také věroučné dotazy, informace, nebo píší opuštění lidé v touze se sdílet. Dopisy však stále přichází od starší generace a od nemocných lidí, kteří nám někdy píši i své svědectví a od vězňů. Z vězení se počet dopisů letos snížil, protože od letošního roku vězni už nedostávají kapesné. Tím nemají na známky, které jsou dnes drahé. Mnozí nemají nikoho, kdo by je aspoň občas podpořil, proto za známku přenechají spoluvězni svoji snídani, nebo část z hygienického balíčku. Jsme rádi, že finančně zvládneme vězňům posílat aspoň ukázku nových letáčků. Sestra Ludmila Hallerová zorganizovala ve svém sboru BJB Praha sbírku na letáčky pro vězně. Velmi nás její vstřícnost povzbudila. * Odběratelka Vážení přátelé, děkuji za další zásilku skvělých letáčků. Abych nemusela se složenkou na poštu, posílám Vám deset známek a pár čajů. Dál se budu za Vás modlit, i když se neznáme. Moc si Vás vážím a mám Vás moc ráda. M. F. Velké Hamry * Ohlas na letáčky Milí pracovníci BTM, máte super nápad na modlitební kostky. Dají se dobře složit a modlitbám rozumí i malé děti. My starší můžeme modlitbu rozvést Chtěla bych Vás moc poprosit o zasílání dalších letáčků. Dopředu Vám za ně velice děkuji. Jana, 11 let, Ostrava *Povzbuzení skrze letáčky Moc moc vám děkuju za vaše letáčky. Hodně s nimi myslím na tátu, ale i mně slouží. Teď jsem četla dva. Hodně to zapadá do mého života. Hezký den a mnoho Božího požehnání přeje Petra. * Dopis z vězení Děkuji za poslané letáčky a za dopis, který je pro mne v tomto prostředí velkým povzbuzením. Musím konstatovat, že díky Bohu už nejsem takový slaboch jako dříve, který všechno vzdal a zbořil mosty. Chci Vám poděkovat, protože mě Vaše dopisy motivují důvěřovat Kristu. V. K. Stráž *Vězeň na svobodě Moc Vám děkuji, že mi dál posíláte letáčky, i když ještě nemůžu zaplatit. Rád bych Vám zásilky zaplatil, ale žiji stále ve velké nouzi a nejistotě v azylovém domě, sociální dávky mi zatím nepřišly. Po dlouhém přemlouvání by mě vzali zpátky do dolů, kde jsem dříve pracoval. Problém je v tom, že potřebuji 3500 na lékařskou kontrolu, bez které mě do práce nevezmou. Navíc na mě jako bývalého vězně se nalepila nějaká mafie. Nutili mě k jistému činu jinak, že mě vyhodí z okna. Zašel jsem na Armádu spásy a oni mi zařídili policejní ochranu. Mám zatím pokoj. Hlavně jsem rád, že jste mi poradila, abych pravidelně chodit zde do církve mezi křesťany. Jsou ke mně přátelští. Pomáhám jim budovat parkoviště u sborového domu. R. K. Havířov *Zkušenost s letáčky Chtěl bych se s Vámi podělit o radost a zkušenosti při rozdávání letáků. Jednou v trolejbuse jsem dal dvěma mužům Vaši dvoukartu Vše nejlepší a oni mi na to řekli: To se hodí, zrovna máme svátek a narozeniny. A kousek opodál paní, která zprvu leták nechtěla, tak řekla Tak ukažte, já si jej teda taky vezmu. A jednou jsem rozdal v trolejbuse i několik Vašich dvoukaret a lidi byli příjemně naladěni a usmívali se. Přeji Vám, ať tyto zkušenosti poslouží dalším křesťanům a ať je povzbudí a podnítí v jejich misijním úsilí. S pozdravem Miloš Š., Ústí n/l. Vize v roce 2014 PRODUKTY po dobrých zkušenostech s vydáním některých speciálních produktů v roce 2013 se zaměříme zvláště na: knižní tituly, brožurky (kompilace letáčků), kreativní produkty pro děti, hry, 3-D produkty a dárkové dvojité karty s přílohou. PROJEKTY budou pokračovat dlouhodobé projekty, které probíhaly v r (letáčky do nemocnic, do vězení, proti drogám, pro přednášky Graumannových - holocaust, Misijní billboardy pro ČR a další). NOVÉ PROJEKTY ( ) vydání ilustrované knížky básniček o zvířátkách pro nejmenší, vydání letáčku Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích, misijní CD pro řidiče, hudební CD aj.. BTM se účastní také příprav na oslavy výročí Mistra Jan Husa v r (speciální letáčky a záložky). PREZENTACE Pracovníci BTM se budou nadále pravidelně zúčastňovat řady křesťanských akcí s nabídkou misijních produktů: prezentace na křesťanských konferencích, festivalech, poutích, veřejných setkáních a evangelizacích, rekolekcích, apod. Zaměříme se také na pokračování misijních seminářů BTM ve snaze povzbudit místní společenství k misijní práci. Budou pokračovat také misijní koncerty hudební skupiny BTM, např. v rámci Dnů Petra Chelčického v Českých Budějovicích, adventní koncert BTM aj. SPOLUPRÁCE kromě organizací, se kterými jsme intenzivně spolupracovali v roce 2013, se chceme zaměřit na užší spolupráci s Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí spolupracujeme na zajištění misijních materiálů pro Noc kostelů, Modlitby za domov, pro vězeňské a nemocniční kaplany. Rovněž se účastníme na přípravě celostátní evangelizace Franklina Grahama v roce 2015 (2016). BTM je připravena realizovat veškerý misijní tisk pro tuto výjimečnou příležitost. Na realizaci uvedených projektů hledáme OCHOTNÉ SPONZORY.

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz Výroční zpráva Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013 www.in.cz 1 Obsah: Úvodem 1) Historie vzniku nadačního fondu 2) Základní údaje o nadačním fondu 3) Účel nadačního fondu 4) Činnost nadačního fondu 5)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Vize KMS slouží k vzájemnému dorozumění křesťanských pracovníků, kteří usilují o misii a o jednotu křesťanů ve světle Písma. Chce napomáhat k duchovnímu

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014

Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014 Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014 Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek Stanovy A. Preambule Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ. založené a provozované Náboženskou obcí Církve československé husitské v Žebráku pro děti od 5 do 12 let DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002. Obsah. A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce. A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002. Obsah. A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce. A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce A. Úvodní informace V roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Výroční. zpráva. Křesťanské misijní společnosti. KMS chce sloužit Božímu lidu. Snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení.

Výroční. zpráva. Křesťanské misijní společnosti. KMS chce sloužit Božímu lidu. Snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení. Výroční KMS chce sloužit Božímu lidu. Snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení. hodnoty spolupráce svoboda vztahy pravda zpráva Křesťanské misijní společnosti za rok 2012 Křesťanská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

A. Preambule. B. Základní ustanovení

A. Preambule. B. Základní ustanovení Vězeňská duchovenská péče Stanovy 2004 změna: 2006 změna: 2007 Stanovy Vězeňské duchovenské péče o.s. A. Preambule Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více