MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky)"

Transkript

1 MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky) Nabídka knihovnických akcí a besed na školní rok 2014/2015

2 NABÍDKA BESED A KNIHOVNICKÝCH LEKCÍ Besedy trvají většinou dvě vyučovací hodiny. V první části jsou děti seznámeny s funkcí knihovny i systémem řazení a vyhledávání knih. Dále následuje vyprávění o spisovateli či daném tématu doplněné čtenými ukázkami, popřípadě hrami. Na závěr mají děti čas prohlédnout si knihovnu a knihy. Pokud jsou v knihovně přihlášeni, mohou si rovnou něco vypůjčit. Beseda má za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známe osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňuje výuku literární výchovy a podporuje čtenářskou gramotnost. Zvláště v lekcích pro druhý stupeň využíváme techniky informační výchovy a podněcujeme žáky k vyhledávání informací, jejich analýze a prezentaci. Rádi přivítáme návrhy spolupráce a přání z vaší strany. Besedy lze upravit pro jinou věkovou kategorii či doplnit o jiné téma. Samozřejmě nás můžete navštívit i vícekrát než jen jednou. Termíny si dohodněte s Bc. et Bc. Lucii Holmanovou, , 15 min před většinou besed Knihovnická lekce Seznámení s chodem knihovny, mezinárodním desetinným tříděním, vyhledáváním a řazením knih, knihovním fondem, na druhém stupni i elektronickým katalogem. I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1. třída Josef Lada Vyprávění o životě a díle klasického českého autora pro děti. Seznámení s jeho ilustracemi a srovnání doby jeho dětství s realitou dnešního dítěte. Důraz je kladen na předčítání lektora a porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky související s čteným textem. 1., 2. třída Ilustrátoři z Večerníčku Rumcajs, Krteček, Mach a Šebestová kdo je stvořil, jak oživli z knižních stránek a jaká dobrodružství je potkala, zjistí děti z vyprávění, čtených i video ukázek a plnění úkolů ve skupinkách.

3 1., 2., 3. třída Kniha a lidé kolem ní Výroba papíru a knih, její cesta od spisovatele do knihovny. Seznámení s pojmy knihovna, knihkupectví, ilustrátor, spisovatel. Prohlídka oddělení pro děti, vysvětlení, jak to v knihovně chodí, co jsou to knihy naučné a co beletrie. K čemu je obsah. Jak se ke knihám chovat. Tipy na čtení, hádanky a předčítání. k učení 2., 3. třída Bratři Čapkové v tvorbě pro děti Jaké je to mít doma malé štěňátko nebo kotě? Čím si krátí dlouhou chvíli poštovní skřítci? A jací byli slavní spisovatelé jako děti? Důraz je kladen na čtení lektora a porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky související s čteným textem. 3., 4. třída Poezie v povětří Seznámení s poezií našich autorů (Radek Malý, Petr Nikl, Jiří Žáček), tradičními i netradičními formami a projevy básnictví i pojmy vázaný verš, volný verš a absolutní báseň prostřednictvím hry a dramatické výchovy. k učení, sociální a personální 3., 4., 5. třída Proč mluvíme česky? Výlet do země slov a řečí. Beseda o češtině, slovech a jazykových hříčkách na motivy knihy "Proč mluvíme česky" od Daniely Krolupperové. komunikativní, sociální a personální 4., 5. třída Zdeněk Burian a Eduard Štorch Žáci se seznámí s životem a dílem učitele i spisovatele E. Štorcha a ilustrátora Z. Buriana. Skrze čtené ukázky (především z knihy Lovci mamutů) a filmy (inspirovanými tvorbou těchto mužů) se dozví něco o způsobu života v pravěku. Sociální a personální

4 4., 5. třída České pověsti Seznámení s některými českými pověstmi (Dívčí válka, O Bivojovi, O Svatoplukovi) pomocí prvků dramatické výchovy. Využíváme zpracování od A. Jiráska, A. Ježkové a J. F. Bobáka. k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální 4., 5. třída Jack London Dobrodružný život zlatokopa, námořníka, tuláka, piráta ústřic a spisovatele z přelomu 19./20. stol., jeho knihy plné divočiny a Bílý Tesák. sociální a personální 3., 4., 5., 6. třída Pitva knihy Vítejte v knižní pitevně, kde se zjišťuje, na co knihy umírají. Žáci se zábavnou formou seznámí s názvy jednotlivých částí knihy (desky, hřbet, titulní list, ), s žánry a rozdělením literatury. Bílé pláště, roušky i gumové rukavice vám zapůjčíme. 4., 5., 6. třída Valašské pohádky a pověsti "Už málo ludích si pamatuje, co sa stalo u buka v Noclehoch. Ten buk tam pořád je. Má sukovaté dřevo, silné haluze aj kořeně. Žádné větřisko sa mu nevyhlo a přeci sa drží země a nepovolí." H. Mičkalová, O čem si vyprávjajú Karlovjané Víme, odkud pocházíme? komunikativní, k učení, sociální a personální

5 II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÉHO GYMNÁZIA 15 min před většinou besed Knihovnická lekce Seznámení s chodem knihovny, mezinárodním desetinným tříděním, vyhledáváním a řazením knih, knihovním fondem i elektronickým katalogem. 6. třída Bible a biblické příběhy Nejvydávanější a nejpřekládanější kniha světa. Bestseller napsaný před tisíci lety. Kniha, která ovlivnila historii, umění i myšlení lidí a do jazyka vnesla spoustu ustálených rčení. Zejména s nimi se žáci prací ve skupinkách v rámci této besedy seznámí. Beseda neobsahuje knihovnickou lekci. etická výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 6., 7. třída Jules Verne Vyprávění o životě a díle vizionáře, snílka, praotce žánru sci-fi a popularizátora nejmodernějších vynálezů. Právě je ten nejlepší čas na Cestu do středu země, Kolem světa za osmdesát dní nebo na Dva roky prázdnin,...dobrodružství může začít. k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 6., 7., 8. třída Od Gutenberga k ebookům Vývoj způsobu zaznamenávání informací v průběhu historie lidstva. Žáci budou seznámeni se vznikem písma, psacích látek a knihtiskem. Sami si vyzkouší některé psací techniky., výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech k učení, komunikativní, sociální a personální

6 7. třída Homérské eposy Žáci samostatně vyhledávají informace o Odysseových dobrodružstvích i řecké mytologii a následně je prezentují ostatním spolužákům. Po domluvě lze rozšířit o seznámení s jedním ze základních literárních žánrů, eposem. (minimálně 2 vyučovací hodiny). Beseda neobsahuje knihovnickou lekci.,, k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 7., 8. třída Shakespeare a alžbětinské divadlo Být či nebýt, Romeo, Romeo, proč jen jsi Romeo, Celý svět je jeviště a my jsme pouhými herci... I ten, kdo nikdy neviděl ani nečetl jedinou jeho hru o něm někdy slyšel. Přes čtyři sta let starý a stále moderní autor, o jehož totožnosti se dodnes vedou spory. Základní seznámení s jeho životem, dílem, tehdejšími divadelními praktikami a pojmy komedie, tragédie. (Besedu lze upravit dle toho, zda se o něm žáci již učili.) sociální a personální 7., 8. třída Cyril a Metoděj Vedle shrnutí jejich poutavého života se beseda zaměřuje na to, jaký dopad měla jejich mise na rozvoj kultury a vzdělanosti pro naše země: věrozvěsti přinesli skrze nové písmo a literární staroslověnštinu možnost porozumění křesťanské zvěsti. Slovo, dosud slyšené latinsky, se tak proměnilo v srozumitelnou řeč plnou významů. V závěru besedy se děti blíže seznámí i s písmem hlaholicí. Beseda neobsahuje knihovnickou lekci. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech občanské

7 7., 8. třída Po stopách Marca Pola Dnes se vydáme tam, kam před staletími putoval Marco Polo. Žáci budou ve skupinách pomocí cestopisů, encyklopedií, internetu a tabletů plánovat cestu. Hledat ubytování, letenky, zjišťovat, jak si opatřit vízum, zda je potřeba se před cestou naočkovat, jakou měnou se v dané zemi platí, co tam stojí za vidění a na kolik peněz je cesta vyjde. Ukázky cestopisných knih a map. Porovnání způsobu cestování v minulosti a dnes. Beseda neobsahuje knihovnickou lekci.,, k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 8. třída Holocaust v literatuře Prostřednictvím literárních děl (zejména Deníku Anny Frankové a Hanina kufříku) se žáci seznámí s historií holocaustu, norimberských zákonů, koncentračních táborů atd. Beseda přispívá k výchově k toleranci a proti rasismu. etická výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova sociální a personální, občanské 8. třída Jak zkrotit Pegasa Ochutnávkou technik tvůrčího psaní k literárním žánrům a druhům. sociální a personální, komunikativní

NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO s. r. o. 1 Obsah ÚVOD... 3 Teoretická část...

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY Anne Franková komiksový životopis (autoři: Sid Jacobson a Ernie Colón, Paseka, Praha Litomyšl 2013) VE VÝUCE Vážení kolegové, do rukou se Vám dostává netradiční zpracování

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více