Europa-Projekt: Alternative energies II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europa-Projekt: Alternative energies II"

Transkript

1 Schüleraustausch zwischen der WvSS in Wetzlar (DE) und der SSŠS in Lutín (CZ) vom bis in Wetzlar Výměna žáků mezi WvSS ve Wetzlaru (DE) a SSŠS v Lutíně (CZ) od do ve Wetzlaru Europa-Projekt: Alternative energies II

2 Projektaufgabe: 4 Teams planen, konstruieren, fertigen und montieren jeweils eine Windkraft-Anlage. Jedes Team besteht aus den Arbeitsgruppen CAD, CNC, Mechanik und Dokumentation. Die Gestaltung der Windkraft-Anlage wird vom gesamten Team vorgenommen, beschlossen und von den einzelnen Arbeitsgruppen umgesetzt. Jedes Team produziert zwei baugleiche Windkraft- Anlagen-Modelle. Ein Modell verbleibt an der WvSS (DE) und das zweite Exemplar wird in der SSŠS in Lutín (CZ) ausgestellt. Die Doku-Gruppe der einzelnen Teams koordiniert mit den übrigen Teammitgliedern das Tagesplenum, gestaltet die Pinwand (Projektstand) und die Projektmappe (Dokumentation der Projektarbeit) und ist federführend bei der Erstellung der Projektpräsentation (inhaltsbezogen) in deutsch, tschechisch und englisch. Sie ist für die positive Außendarstellung des jeweiligen Teams verantwortlich. Rahmenbedingungen: Alle Teams bauen je zwei gleiche Windkraft-Anlagen, welche auf einer Grundplatte platziert wird (nach vorliegenden Skizzen). Die Logos der beiden Schulen werden mittels CAD konstruiert und mit dem 3-D-Drucker hergestellt. Alle weiteren noch benötigten Bauteile werden in der Werkstatt (vor-)gefertigt. Auch die Endmontage findet in der Werkstatt statt. Die Teams haben Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bei folgenden Bauteilen: Bei der Gestaltung des Windkraft-Anlagen-Mast aus Aluminium. Die Innenkontur wird auf der CNC-Fräsmaschine in den Mastrohlinge eingefräst (großer Gestaltungsraum). Im oberen Mastbereich sind die Logos und/oder Namen der beiden Schulen zu gravieen (kleiner Gestaltungsraum). Hierfür sind jeweils die CNC-Programme zu erstellen. Bei der Gestaltung der Grundplatte Bei der Gestaltung des Turbinengehäuses Bei der Flügel-Anzahl (min. 2, max. 6 Flügel) Jedes Team hat eine Dokumentation über seine Projektarbeit zu erstellen. Die entsprechende Projektmappe ist täglich zu aktualisieren. Präsentation: Die einzelnen Teams präsentieren am letzten Projekttag eine (gemeinsame) Gesamtpräsentation. Die einzelnen Projektarbeiten sind in einer Marktplatzform als Präsentationsstand vorzustellen / durchzuführen. Die gemeinsame Präsentation ist in Englisch vorzutragen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Darstellung der inhaltlichen Vorgehensweise: Aufgabenstellung Lösungsansätze Durchführung Ergebnis Anmerkungen: Der kleinste Fräserdurchmesser beträgt 8mm Die Windradflügel sind mit der Nabe zu verbinden. Die Windradwelle wird in Wälzlagern gelagert Eine Getriebestufe ist im Turbinengehäuse zu integrieren

3 2. Projektschwerpunkt: Windenergie März / April 2014 in Wetzlar (De) Bei der Windenergie handelt es sich um das Ausnutzen von Winden, genauer Luftdruckausgleichsbewegungen. Diese Ausgleichsbewegung (= kinetische Energie) wird mittels Windmühlen (heute: Windkraftanlagen) in eine Rotationsenergie umgewandelt. Die Windenergie-Nutzung mittels Windmühlen heute zur Stromerzeugung mit Windkraftanlagen ist eine seit dem Altertum bekannte Möglichkeit, um Energie aus der Umwelt für technische Zwecke verfügbar zu machen. Wind-(energie) kann zum einem zur Fortbewegung (Bsp.: mit Segelschiffen, Drachen oder Ballons bzw. Gleitflugzeuge), zum anderen zur Verrichtung mechanischer Arbeit genutzt werden. Nach der Entdeckung der Elektrizität und der Erfindung des Generators lag auch der Gedanke der Nutzung der Windenergie zur Stromerzeugung nahe. Anfänglich wurden die Konzepte der Windmühlen nur abgewandelt und statt der Umsetzung der kinetischen Energie des Windes in mechanische Energie wurde über einen Generator elektrische Energie erzeugt. Mit der Weiterentwicklung der Strömungsmechanik wurden auch die Aufbauten und Flügelformen spezialisierter. Die Auseinandersetzung mit der Windenergie sowie der Bau einer Windkraftanlage bilden den Schwerpunkt dieses Projektabschnitts. Die vom Modell erzeugte Energie soll ebenfalls sichtbar gemacht werden. Die Konstruktion der Windkraftanlage erfolgt mittels CAD-Software, die technische Umsetzung mittels modernen CNC-Maschinen und Rapid Prototyping-System (3-D-Drucker). Weiterhin werden einige Komponenten auf konventionellen Werkzeugmaschinen gefertigt. Der gesamte Projektablauf wird in Englisch, deutsch und tschechisch dokumentiert und präsentiert.

4 Úkolem projektu: 4 týmy plánují konstrukci, výrobu a montáž větrné elektrárny". Každý tým se skládá z pracovních skupin CAD, CNC, dílna a dokumentace. Návrh větrné elektrárny provádí a schvaluje celý tým. Práce je prováděna v jednotlivých pracovních skupinách. Každý tým produkuje dvě identické větrné elektrárny. Jeden model zůstává na WvSS (DE) a druhá bude vystavena na Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně (CZ). Skupina dokumentace v jednotlivých týmech koordinuje s ostatními členy týmu denní plán. Tvoří a aktualizuje nástěnku (stav projektu) a dokumentuje práce na projektu. Je zodpovědná za zhotovení prezentace projektu v němčině, češtině a angličtině a stará se také o kladnou prezentaci každého týmu. Podmínky: Všechny týmy vyrábí dvě stejné větrné turbíny, které se umístí na základní desce (dle výkresů). Loga obou škol jsou navrženy s použitím CAD a vyrobeny na 3D tiskárně. Ostatní součásti budou vyrobeny v dílně, včetně konečné montáže. Týmy mají konstruktivní a výtvarné možnosti u následujících dílů/funkcí: Při navrhování stožáru větrných elektráren. Vnitřní obrys je vyroben na CNC frézce. (velký konstrukční prostor). V horní části sloupu oblasti jsou loga a/nebo názvy dvou škol vyrobeny rytím (menší konstrukce prostoru). Za tímto účelem je sestaven CNC program. V návrhu základní desky V návrhu skříňě turbíny Lopatky turbíny - číslo (min. 2, max. 6 křídel) Každý tým musí vytvořit dokument o jeho práci na projektu. Každý den je nutné nástěnku atualizovat. Prezentace: Všechny týmy prezentují poslední den jednu společnou prezentaci. Jednotlivé práce na projektu budou představeny formou veletrhu jako Präsentationsstand. Společná prezentace bude přednášena v angličtině. Základem prezentace je přehled o postupu práce. popis úkolu řešení provedení výsledek Poznámky : nejmenší průměr frézy je 8 mm čepel větrné turbíny, které mají být připojeny k rozbočovači. Hřídel větrná turbína je uložena v ložiskách převodového stupně je integrovat skříň turbíny "

5 Zaměření projektu: větrná energie Březen/duben 2014 v Wetzlar (De) Větrná energie Větrná energie je formou sluneční energie a patří mezi obnovitelné zdroje energie. Vzniká při nerovnoměrném ohřívání Země, což způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře, které se vyrovnávají prouděním vzduchu. Energie větru je v dnešní době využívána především k výrobě elektřiny. Existují různá členění větrných elektráren. Podle připojení rozlišujeme systémy dodávající elektřinu do rozvodné sítě (grid-on) a systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off). Podle výrobní kapacity a velikosti vrtule jde o 3 základní typy: velké, střední a malé, kam řadíme i tzv. mikrozdroje). Jednání s výkonem větru a výstavby větrné elektrárny představují těžiště této části projektu. By rovněž měly být vidět generované podle modelu energií. Výstavba větrné turbíny pomocí CAD softwaru, technickou realizaci pomocí moderních CNC strojích a rapid prototyping systém (3D tiskárny). Kromě toho, některé součásti jsou vyráběny na běžných obráběcích strojích. Celý projekt běží, hlavně v angličtině a je německo-česky dokumentovány a prezentovány.

6 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. Tento projekt byl realizován za finananční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise. Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum über den Schienenverkehr zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Bayern Memorandum o železniční

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a

Více

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Der Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Informationen zum Projekt Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Projektinitiative Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Unsere gemeinsame Europaregion

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Daniela Benešová, Uwe Lange, Janine Oelze, Václav Salcman, Henry Schulz, Simone Schuster, Petr Valach P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Grenzüberschreitende

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

Mezioborové kmenové kurikulum zdravotnických profesích

Mezioborové kmenové kurikulum zdravotnických profesích Mezioborové kmenové kurikulum zdravotnických profesích ve Kurikulum vychází z projektu 2get1care celoživotní učení a mezioborovost ve zdravotnických profesích (2011 2013). Tento projekt byl realizován

Více

galerie Goller, Selb [2009]

galerie Goller, Selb [2009] galerie Goller, Selb [2009] Hans-Joachim Goller, Kulturdezernent a. D., Galerist, Selb, 10. 05. 2009 Václav Fiala, Klatovy, ČR Ausstellung in der Galerie Goller Selb Anrede Vor nahezu drei Jahren zeigten

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

Zemská nemocnice Gmünd. Landesklinikum Gmünd öffnet für tschechische Patienten Landesklinikum Gmünd opens doors for Czech patients

Zemská nemocnice Gmünd. Landesklinikum Gmünd öffnet für tschechische Patienten Landesklinikum Gmünd opens doors for Czech patients Zemská nemocnice Gmünd se otevírá českým pacientům Landesklinikum Gmünd öffnet für tschechische Patienten Landesklinikum Gmünd opens doors for Czech patients Zemská nemocnice Gmünd se otevírá českým pacientům

Více

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber 012736 Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber Quick-Start Instructions for the Operation of AST10 Controller with 320E... Screwdriver První kroky pro uvedení do provozu

Více

STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Mechanické vlastnosti materiálů STTN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Mechanické vlastnosti Materiály

Více

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ V tomto příspěvku bude věnována pozornost především proměnám povrchů veřejných prostranství a komunikací, jakož i jejich využívání na území historického vnitřního města,

Více

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest AUGUST SRPEN 2013 Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft Reportage vom DTIHK-Sommerfest Informační a telekomunikační technologie v Německu Reportáž z Letní slavnosti ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 2/2012 124.ÚS IPA sekce ČR

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 2/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO IV. ročník Číslo 2/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, Začalo jaro a od této doby máme možnost navštěvovat hrady, zámky a různé pamětihodnosti. Tuto skutečnost nám připomíná

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

Form-geblasene Gläser aus Glashütten der Böhmisch-Mährischen Höhe Sammlung Regionální Muzeum Litomyšl (RML), Historické sbírky, sklo

Form-geblasene Gläser aus Glashütten der Böhmisch-Mährischen Höhe Sammlung Regionální Muzeum Litomyšl (RML), Historické sbírky, sklo SG März 2014 Form-geblasene Gläser aus Glashütten der Böhmisch-Mährischen Höhe Sammlung Regionální Muzeum Litomyšl (RML), Historické sbírky, sklo SG: Das Regionální Muzeum Litomyšl hat seine umfangreiche

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Villa Tugendhat, Brno, Czech Republic

Villa Tugendhat, Brno, Czech Republic winter 2013 no. 33 vol. 21 15 architectural icon Piran Days of Architecture 2012 architecture and design Villa Tugendhat, Brno, Czech Republic Interview: Bernardo Bader N Piranesi Award: Islamic Cemetery,

Více

Partneři ročníku 2008

Partneři ročníku 2008 2008 Hlavní partneři: Partneři ročníku 2008 Partneři: BOHEMIA SEKT, a.s. Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s. BS vinařské

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky (Samuel Deus) Mai - Juni 2010 Květen - Červen 2010 Liebe Eltern, dies ist die letzte Ausgabe unserer Kindergartenzeitung vor der Sommerpause. Im Anhang finden Sie

Více

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12.

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. Silní pro život Stark für das Leben Mocni dla życia Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. października

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více