VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne Zpráva schválena Radou školy dne předseda RŠ

2 Osnova: 1. Charakteristika školy str Přehled oborů vzdělání a vykonávaných činností str Personální zabezpečení školy str Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy str Výsledky výchovy a vzdělávání str Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů str Ekonomická část výroční zprávy str Údaje o aktivitách soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí str Výroční zpráva o poskytování informací str. 29 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY základní údaje Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Adresa: Horní Těrlicko 419, Těrlicko Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Obec Těrlicko právní forma: obec IČO: Adresa: Horní Těrlicko 474, Těrlicko Ředitel školy: Školská rada: Škola sdružuje: PaedDr.Vladimír Balajka Karol Stas' - předseda Erika Kolková, Mgr. Jarmila Bolková Zdeněk Skotnica Ludmila Krplová, Mgr. Magdaléna Waszková, Bc. Markéta Fojtíková Milan Kolebač Kateřina Šindelová Marika Skotnicová Martin Polášek, Bc. Ing. Martin Fišer Stanislav Putniorz Jiří Barabosz Žofie Wlosoková Základní škola kapacita: 43 žáků Horní Těrlicko 419, Těrlicko IZO: /1 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /2 Mateřská škola kapacita: 1 žáků Horní Těrlicko 554, Těrlicko IZO: /1 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /2 Školní družina kapacita: 85 žáků Horní Těrlicko 654, Těrlicko IZO: /1 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /2 Školní jídelna kapacita: 4 žáků Horní Těrlicko 419, Těrlicko IZO: /1 Horní Těrlicko 554, Těrlicko IZO: /2 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /3 2

4 Škola sestává ze čtyř samostatných budov (budova Základní školy v Těrlicku, školní družiny, Mateřská školy v Těrlicku, Základní školy a Mateřské školy v Hradišti, k výuce využívá škola i venkovní hřiště s umělým povrchem. Všechny budovy školy, s výjimkou budovy školní družiny v Těrlicku jsou starší, jejich technický stav vyžaduje opravu. Budova základní školy v Těrlicku Vyžaduje nutné zateplení fasád a opravu střech, výměnu elektrických rozvodů, opravu podlah v přízemí školy. V průběhu školního roku 211/212 se realizovala rekonstrukce podlah vestibulu a šaten 2. stupně. Šatní kóje byly vyměněny za skříňky pro žáky. Nebezpečná skleněná stěna (byla žáky několikrát rozbitá) byla vyzděná a vznikl další prostor pro případné další šatní skříňky v případě většího počtu žáků. Ve třídách a ve školní jídelně byly instalovány vnitřní žaluzie. Sjednotily se datové rozvody ve škole. Vyměnily nefunkční dveře ve třídách a v sociálních zařízeních (1ks). Budova MŠ a ZŠ v Hradišti Vyžaduje výměnu oken, zateplení fasády a střechy, výměna elektroinstalace, rekonstrukce schodiště a půdních prostor, které využívala školní družina. Nutná oprava pískoviště a oprava stávajících herních prvků z hygienických a bezpečnostních důvodů. Ve školním roce 211/212 se realizovala rekonstrukce podlah v prostorách mateřské školy, včetně pokládky linolea. Byly vyměněny vstupní dveře a instalován pisoár na chlapeckých toaletách. V budově byl instalován nový zabezpečovací systém. 3

5 Budova mateřské školy v Těrlicku Vyžaduje výměna oken na části budovy, zateplení fasády a střechy. Nutná oprava pískoviště a oprava stávajících herních prvků z hygienických a bezpečnostních důvodů. V průběhu školního roku proběhla oprava rozvodů v kotelně. V budově byl instalován nový zabezpečovací systém. Kapacita školy je plně využita co do počtu tříd. Všechny kmenové učebny byly ve školním roce 211/212 obsazeny. Pro velký zájem o školní družinu plánujeme rozšíření školní družiny v Těrlicku o jedno oddělení k Součástí školy je školní jídelna. Školní jídelna je vcelku dobře vybavena, pro zvýšení výběru (více druhů jídel), je však nutné dokoupit konvektomat. Školní jídelna přechází na bezhotovostní způsob plateb. V doplňkové činnosti poskytuje obědy pro cizí strávníky (důchodce a zaměstnance ostatních místních firem a institucí), poskytuje žákům školní svačinky, veřejnosti nabízí své výrobky i společenské akce pro veřejnost (rauty, pohoštění, svatby, plesy). Ve škole je v provozu školní bufet. Škola také nabízí žákům možnost odběru ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce do škol a dotovaných mléčných výrobků v rámci projektu Mléko do škol (Základní škola v Hradišti). První školní rok nové školy, byl náročný především z organizačního hlediska. Nově vzniklá škola se musela vypořádat s veškerou administrativou nově vzniklé příspěvkové organizace a současně musela řešit problémy zaniklých škol. Byla stanovena nová organizační struktura, zpracován nový školní řád, vypracovány nové organizační směrnice. 4

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ A VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ 2. 1 Vykonávaná činnost základní škola (uplatňovaný vzdělávací program školy) Přehled oborů vzdělávání Škola Základní škola Horní Těrlicko 419 Základní škola Hradiště 147 Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (79-1- C/1) S přírodou k moudrosti, dodatek k Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (79-1-C/1) - Tvořivá škola v Hradišti pod Babí horou. číslo jednací v ročníku 325/27 1. až 9. ročník ZŠ/137/1/27 1. až 5. ročník 2. 2 Vykonávaná činnost mateřská škola (uplatňovaný vzdělávací program školy) Škola Mateřská škola Horní Těrlicko 554 Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání- Pohybem ke zdraví a duševní pohodě číslo jednací MŠ/226/27 Mateřská škola Hradiště 147 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě, aneb S dětmi přírodě blíže a častěji MŠ/123/2/ Vykonávaná činnost školní jídelna Místo Základní škola Horní Těrlicko 419 Mateřská škola Horní Těrlicko 554 Základní škola a Mateřská škola Hradiště 147 Typ školní jídelny L11 ŠJ (příprava i výdej jídla) L11 ŠJ (příprava i výdej jídla) L11 ŠJ (příprava i výdej jídla) 2. 4 Vykonávaná činnost školní družina Základní škola Horní Těrlicko 419 Základní škola Hradiště 147 v 1. až 5. ročníku ve všech třídách v 1. až 5. ročníku 5

7 Přehled o třídách a počtech žáků během školního roku 211/212 Počet tříd Školní rok Celkový počet Počet žáků Z toho 211/212 Celkem žáků na jednu třídu speciálních vyrovnávacích I. stupeň Těrlicko II. stupeň Těrlicko ZŠ Hradiště MŠ Těrlicko MŠ Hradiště Celkem Přehled o odděleních ŠD o počtech zapsaných žáků ve školním roce 211/212 Školské zařízení Počet oddělení Počet zapsaných žáků Školní družina - Horní Těrlicko Školní družina - Hradiště Celkem

8 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3. 1 Pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtené osoby (úvazky) Pedagogičtí bez odborné pracovníci celkem z toho ženy celkem z toho ženy kvalifikace mateřská škola 8 8 7,7 7,7,7 učitelé na 1. stupni ,3 1,3 2,3 učitelé na 2. stupni vychovatelé ŠD 3 3 2,58 2,58 asistenti pedagoga 3 3 2,55 2,55 Celkem ,13 29,13 3 a) učitelé, kteří ve školním roce 211/212 nastoupili na školu: Mgr. Monika Pelikánová (ZŠ), PaedDr. Vladimír Balajka (ZŠ), Jana Cymorková (MŠ) b) učitelé, kteří ve školním roce 211/212 odešli ze školy: Mgr. Renata Dudová (ZŠ), Mgr. Marek Aniol (ZŠ), Jana Lengsfeldová (MŠ), Bc. Leona Cesarová (MŠ) Věkové složení pedagogických pracovníků, pracující důchodci, pedagogičtí pracovníci na MD a RD Věková skupina, důchodci, MD a RD Pedagogičtí pracovníci Celkem muži ženy učitelé do 35 let učitelé 35-5 let učitelé nad 5 let vychovatelé do 35 let vychovatelé 35-5 let 2 2 vychovatelé nad 5 let 1 1 asistenti pedagoga do 35 let 2 2 asistenti pedagoga 35-5 let 1 1 asistenti pedagoga nad 5 let Celkový počet pedagogických pracovníků důchodci mateřská a rodičovská dovolená Nepedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtené osoby (úvazky) Nepedagogičtí pracovníci v hlavní v doplňkové celkem* ženy* celkem ženy činnosti činnosti Celkový počet nepedagog. pracovníků ,76 16,76 16,76,5 provozní pracovníci školy ,48 9,48 9,48 ZŘ pro ekonomiku z toho: THP školy 1 1,5,5,5 z toho: domovníci školy 3 3 2,9 2,9 2,9 uklízeči školy 7 7 5,3 5,3 5,3 topiči školy 1 1,5,5,5 pracovníci školní jídelny 9 9 7,28 7,28 7,28,5 THP školní jídelny 2 2 1,55 1,55 1,55 z toho: kuchaři školní z toho: jídelny 6 6 5,73 5,73 5,73 pracovníci provozu ŠJ 1 1,5 Poznámka: * - v uvedeném počtu jsou zaměstnanci, kteří mají ve škole více pracovních poměrů, započteni jen jednou 7

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ DO ŠKOLY K zápisu do 1. ročníku pro školní 212/213 přišlo celkem 33 dětí. Do 1. ročníku nastoupilo 31 žáků. Ve školním roce 211/212 navštěvovalo 9. ročník 28 žáků, 3 žáci ukončili školní docházku v 8. ročníku. Všichni vycházející žáci si podali přihlášky na SŠ nebo SOU. 8

10 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 5. 1 ZŠ Těrlicko 419 A) Prospěch Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje ročník (1ž.přestup) 2(1ž. přestup) Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň (1ž. přestup, 1 ž. pokračuje s nedostatečnou) (2ž. přestup) Celkem škola B) Snížený stupeň z chování Stupeň schování Počet % z počtu všech žáků 2 1,3 3 2,7 C) Celkový počet neomluvených hodin na škole: 25, průměr na jednoho žáka, ZŠ Hradiště 147 A) Prospěch Ročník Celkem I. stupeň Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl 3 3 Neprospěl Opakuje ročník B) Snížený stupeň z chování Stupeň schování Počet % z počtu všech žáků 2 3 9

11 Přehled prospěchu školy ZŠ Těrlicko: 1

12 Přehled prospěchu školy ZŠ Hradiště: 11

13 6. ZPRÁVA O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Škola má problematiku rizikových projevů chování u dětí zpracovánu pro dlouhodobější horizont v podobě Školního preventivního programu. Jeho hlavní cíle jsou: Vytvoření bezpečného sociálního prostředí, které bude bránit výskytu rizikových projevů chování ve škole Podpora zdravého životního stylu Systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence Dostatečná spolupráce rodiny a školy Netolerování narůstající agresivity a násilí ve společnosti Pro školní rok 211/212 byl vytvořen Minimální preventivní program. Na jeho tvorbě se podílela: Mgr. Iveta Melicharová Cílem programu je vést děti k odpovědnosti za své zdraví, k správnému sebehodnocení, stanovení reálných cílů v životě, poznání sebe sama, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek. Další oblastí, na kterou se soustavně zaměřujeme, je mapování vztahů v kolektivu. V 8. a 9. ročníku ročníku se projevovaly náznaky agresivního chování žáků, v šestém ročníku zase nekolegiální chování mezi žáky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence. Obě paní učitelky úzce spolupracují s třídními učiteli a s vedením školy, snaží se každodenním působením předcházet nežádoucím jevům. Jakékoliv náznaky takových jevů se snažíme podchytit a řešit. Problematika prevence rizikových projevů chování se pravidelně objevuje v různých předmětech I. i II. stupně, především v občanské výchově, prvouce, přírodovědě. Ve školním roce 211/212 proběhly primárně preventivní programy: Listopad 211 Přednáška na téma O nemoci, AIDS, sexu, lásce a věrnosti (8. a 9. ročníky) Prosinec 211 Komunitní kruh v 7. A třídě zaměřený na vztahy žák žák/žák-učitel Beseda s Policií ČR - II. stupeň šikana a trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých. Leden, únor 212 Posilování a rozvoj sebepoznání, přátelské vztahy a vazby; komunikace a vztahy ve třídě (1. A, 1. B, 6. A v 2. A, 2. B a 7. A) Březen 212 Soudružnost a spolupráce skupiny; zdravá sebeúcta a uplatnění ve třídě; vztahy ve třídě (3. A, 4. A, 3. B, 5. A, 8. A, 8. B) Krizové situace a jejich řešení; komunikace a vztahy ve třídě (1. A, 1. B a 9. A) Osobní přání a cíle; šikana (2. A, 2. B a 6. A) Duben 212 Zdravé vztahy v kolektivu, vzájemná tolerance a respekt; šikana (3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 7. A a 8. A) Šikana (8. B a 9. A) Květen 212 Drogy; zdravý životní styl; pozitivní sebepojetí, nalézání a prezentace vlastních silných stránek, schopností a dovedností; volnočasové aktivity a smysluplné využívání volného času (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A a 8. A) Během školního roku 211/212 proběhly : Individuální pohovory s žáky: 8. A 1 žák 1x, 8. B 1 žák 2x, 2. A 1 žák 1x, 3. B 1 žák 2x, 5. A 1 žák 2x Sezení s rodiči mimo výchovnou komisi: 2x Školní metodik prevence úzce spolupracoval s OSPOD a třídní učitelkou při řešení podezření na nevhodné prostředí dítěte v pěstounské péči a domácí násilí. 12

14 7. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY Výsledky hospodaření hodnotí škola vždy za kalendářní rok, z toho důvodu není možné ve výroční zprávě o činnosti školy uvést jiné, než následující základní údaje vztahující se ke kalendářnímu roku 211 a 212: 7.1 Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 211 (od do ) A) Příspěvek od zřizovatele za rok 211 (od do ) Poskytnutý příspěvek k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC (celkem) x 1 642,98 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC ,98 Transfery od zřizovatele V Ý N O S Y celkem x 1 642,98 x Skutečně použitý příspěvek k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 1 84,9 Spotřeba materiálu ,3 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52 74,6 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53, Prodané zboží 54, Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 297,86 Opravy a udržování ,12 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512,62 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513 2,54 Reprezentace školy Ostatní služby ,58 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 74,64 Mzdové náklady ,72 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění 524 2,26 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady 527 2,66 Jiné sociální náklady 528, Daně a poplatky x,69 Daň silniční 531, Daň z nemovitostí 532, Jiné daně a poplatky 538,69 Vratky daní z nadměrných odpočtů 539, Ostatní náklady x 11,43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541, Jiné pokuty a penále 542, Dary 543, Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy 13

15 Prodaný materiál 544, Manka a škody 547, Tvorba fondů 548 1,35 Ostatní náklady z činnosti 549 1,8 Odpisy, rezervy a opravné položky x 149,81 Odpisy dlouhodobého majetku ,63 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552, Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553, Prodané pozemky 554, Tvorba a zúčtování rezerv 555, Náklady z odepsaných pohledávek 557, Ostatní nezařazené náklady 569 3,18 Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 1 618,5 2 x B) Státní rozpočet za rok 211 (od do ) Transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky ze SR (celkem) x 5 432,21 Výnosy z nároků na prostředky ze SR ,21 Transfery od státu V Ý N O S Y celkem x 5 432,21 x Skutečně použitý transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 14,78 Spotřeba materiálu 51 14,78 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52, Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53, Prodané zboží 54, Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 21,69 Opravy a udržování 511, Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512 3,9 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513, Reprezentace školy Ostatní služby ,6 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 5 395,74 Mzdové náklady ,34 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,55 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady ,43 Jiné sociální náklady ,42 Daně a poplatky x, Daň silniční 531, Daň z nemovitostí 532, Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy 14

16 Jiné daně a poplatky 538, Vratky daní z nadměrných odpočtů 539, Ostatní náklady x, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541, Jiné pokuty a penále 542, Dary 543, Prodaný materiál 544, Manka a škody 547, Tvorba fondů 548, Ostatní náklady z činnosti 549, Odpisy, rezervy a opravné položky x, Odpisy dlouhodobého majetku 551, Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552, Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553, Prodané pozemky 554, Tvorba a zúčtování rezerv 555, Náklady z odepsaných pohledávek 557, Ostatní nezařazené náklady 569, Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 5 432,21 x V transferech ze státního rozpočtu jsou započteny všechny transfery dle účelových znaků: ÚZ 3327 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ve výši 26.,-- Kč ÚZ OP VK Oblast EU peníze školám ve výši ,-- Kč ÚZ Přímé náklady na vzdělání ve výši 5.27.,-- Kč C) Výsledky hospodaření školy v její vlastní hlavní činnosti za rok 211(od do ) Výsledky hospodaření z hlavní a hospodářské činnosti za rok 211 v tis. Kč V Ý N O S Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Výnosy z vlastních výkonů a zboží x 57,81 223,22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 61, Výnosy z prodeje služeb ,11 173,93 Obědy a svačiny Výnosy z pronájmu 63, 43,65 Výnosy z prodaného zboží 64, 5,64 Čipy k obědům Jiné výnosy z vlastních výkonů 69 98,7, Úplata za školné Změny stavu zásob x,, Změna stavu nedokončené výroby 611,, Změna stavu polotovarů 612,, Změna stavu výrobků 613,, Změna stavu ostatních zásob 614,, Aktivace x,, Aktivace materiálu a zboží 621,, Aktivace vnitroorganizačních služeb 622,, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623,, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624,, Ostatní výnosy x 5,64, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641,, Jiné pokuty a penále 642,, Popis položek Pronájem nebytových prostor (ŠD) a tělocvičny 15

17 Výnosy z odepsaných pohledávek 643,, Výnosy z prodeje materiálu 644,, Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kr. pozemků 646 1,35, Čerpání fondů 648 4,26, Zúčtování při čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649,3, Finanční výnosy x 4,18, Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661,, Úroky 662 4,18, Bankovní úroky Kursové zisky 663,, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665,, Ostatní finanční výnosy 669,, Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů x 7 75,19, 671,, ,19, Transfery od státu a zřizovatele 673,, Výnosy z ostatních nároků 674,, Ostatní nezařazené výnosy,, V Ý N O S Y celkem x 7 655,82 223,22 x N Á K L A D Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Spotřebované nákupy x 1 551,78 117,47 Spotřeba materiálu ,72 98,97 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52 74,6 12,86 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53,, Prodané zboží 54, 5,64 Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 319,55 8,18 Opravy a udržování ,12 3,17 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512 3,71,6 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513 2,54, Reprezentace školy Ostatní služby ,18 4,95 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 5 545,25 89,86 Mzdové náklady ,91 68,46 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,48 2,41 Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady ,44,99 Jiné sociální náklady ,42 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy 16

18 Daně a poplatky x,69,31 Daň silniční 531,, Daň z nemovitostí 532,, Jiné daně a poplatky 538,69,31 Vratky daní z nadměrných odpočtů 539,, Ostatní náklady x 11,43, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541,, Jiné pokuty a penále 542,, Dary 543,, Prodaný materiál 544,, Manka a škody 547,, Tvorba fondů 548 1,35, Ostatní náklady z činnosti 549 1,8, Odpisy, rezervy a opravné položky x 149,81 8,76 Odpisy dlouhodobého majetku ,63 8,73 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 552,, 553,, Prodané pozemky 554,, Tvorba a zúčtování rezerv 555,, Náklady z odepsaných pohledávek 557,, Ostatní nezařazené náklady 569 3,18,3 Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 7 578,51 224,58 x V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í x 77,31-1,36 x Dle výkazu zisku a ztrát hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti za rok 211 činil ,64 Kč. Návrh na rozdělení HV do rezervního fondu a fondu odměn byl schválen Radou obce Těrlicko dne 4. dubna 212 usnesením č. 68/2/33/12 a byl rozdělen následovně: 6.,-- Kč do fondu odměn ,64 Kč do rezervního fondu. 7.2 Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 212 (od do neuzavřený kalendářní rok) A) Příspěvek od zřizovatele za rok 212 (od do ) Poskytnutý příspěvek k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC (celkem) x 2 25, Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC , Transfery od zřizovatele V Ý N O S Y celkem x 2 25, x Skutečně použitý příspěvek k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 1 24,46 Spotřeba materiálu ,23 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. 17

19 Spotřeba energie ,23 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53 Prodané zboží 54 Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 475,4 Opravy a udržování ,4 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512 1,24 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513 Reprezentace školy Ostatní služby ,76 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 137,51 Mzdové náklady ,9 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,89 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady ,53 Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy Jiné sociální náklady 528 Daně a poplatky x,7 Daň silniční 531 Daň z nemovitostí 532 Jiné daně a poplatky 538,7 Vratky daní z nadměrných odpočtů 539 Ostatní náklady x,19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541,19 Jiné pokuty a penále 542 Dary 543 Prodaný materiál 544 Manka a škody 547 Tvorba fondů 548 Ostatní náklady z činnosti 549 Odpisy, rezervy a opravné položky x 34,1 Odpisy dlouhodobého majetku ,92 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552 Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553 Prodané pozemky 554 Tvorba a zúčtování rezerv 555 Náklady z odepsaných pohledávek 557 Náklady z dlouhodobého drobného majetku 558 8,8 Drobný majetek od 3. Kč do 39,999,99 Kč Ostatní nezařazené náklady 569,1 Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 2 157,28 x B) Státní rozpočet za rok 212 (od do ) Transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky ze SR (celkem) x 8 55,6 Výnosy z nároků na prostředky ze SR (celkem) ,6 Transfery od státu V Ý N O S Y celkem x 8 55,6 x 18

20 Skutečně použitý transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 66,37 Spotřeba materiálu 51 66,37 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čisticí prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52, Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53, Prodané zboží 54, Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 163,2 Opravy a udržování 511, Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné ,4 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513, Reprezentace školy Ostatní služby ,62 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 7 892,84 Mzdové náklady ,82 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,4 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady ,62 Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy Jiné sociální náklady 528, Daně a poplatky x, Daň silniční 531, Daň z nemovitostí 532, Jiné daně a poplatky 538, Vratky daní z nadměrných odpočtů 539, Ostatní náklady x, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541, Jiné pokuty a penále 542, Dary 543, Prodaný materiál 544, Manka a škody 547, Tvorba fondů 548, Ostatní náklady z činnosti 549, Odpisy, rezervy a opravné položky x 389,42 Odpisy dlouhodobého majetku 551, Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552, Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553, Prodané pozemky 554, Tvorba a zúčtování rezerv 555, Náklady z odepsaných pohledávek 557, Náklady z dlouhodobého drobného majetku ,42 Drobný majetek od 3. Kč do 39,999,99 Kč Ostatní nezařazené náklady 569, Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 8 511,65 x V transferech ze státního rozpočtu jsou započteny všechny transfery dle účelových znaků: ÚZ OP VK Oblast 1.4. EU peníze školám ve výši ,-- Kč ÚZ Přímé náklady na vzdělání ve výši ,-- Kč 19

21 C) Výsledky hospodaření školy v její vlastní hlavní činnosti za rok 211(od do ) Výsledky hospodaření z hlavní a hospodářské činnosti k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Výnosy z vlastních výkonů a zboží x 891,2 353,19 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 61, Výnosy z prodeje služeb ,89 276,81 Obědy a svačiny Výnosy z pronájmu 63, 76,38 Výnosy z prodaného zboží 64 2,28, Čipy k obědům Jiné výnosy z vlastních výkonů ,85, Úplata za školné Změny stavu zásob x,, Změna stavu nedokončené výroby 611,, Změna stavu polotovarů 612,, Změna stavu výrobků 613,, Změna stavu ostatních zásob 614,, Aktivace x,, Aktivace materiálu a zboží 621,, Aktivace vnitroorganizačních služeb 622,, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623,, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624,, Ostatní výnosy x 5,53, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641,, Jiné pokuty a penále 642,, Výnosy z odepsaných pohledávek 643,, Výnosy z prodeje materiálu 644,, Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kr. pozemků 646,, Popis položek Pronájem nebytových prostor (ŠD) a tělocvičny Čerpání fondů 648 2,25, Zúčtování při čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 3,28, Úplata za zničené a ztacené učebnice Finanční výnosy 7,75, Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661,, Úroky 662 7,75, Bankovní úroky Kursové zisky 663,, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665,, Ostatní finanční výnosy 669,, Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů x 1 755,6, Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671,, Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC ,6, Transfery od státu a zřizovatele 2

22 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673,, Výnosy z ostatních nároků 674,, Ostatní nezařazené výnosy V Ý N O S Y celkem x ,36 353,19 x N Á K L A D Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Spotřebované nákupy x 2 5,69 192,88 Spotřeba materiálu ,46 155,52 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie ,23 35,8 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53,, Prodané zboží 54, 2,28 Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 638,5 18,67 Opravy a udržování ,4 3,26 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné ,64,4 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513,, Reprezentace školy Ostatní služby ,37 15,37 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 8 57,5 74,71 Mzdové náklady ,2 54,73 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,13 18,6 Jiné sociální pojištění 525 9,35, Zákonné sociální náklady 527, 1,38 Jiné sociální náklady 528,, Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy Daně a poplatky x,7, Daň silniční 531,, Daň z nemovitostí 532,, Jiné daně a poplatky 538,7, Vratky daní z nadměrných odpočtů 539,, Ostatní náklady x,19, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541,19, Jiné pokuty a penále 542,, Dary 543,, Prodaný materiál 544,, Manka a škody 547,, Tvorba fondů 548,, 21

23 Ostatní náklady z činnosti 549,, Odpisy, rezervy a opravné položky x 693,44 16,24 Odpisy dlouhodobého majetku ,93 15,5 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 552,, 553,, Prodané pozemky 554,, Tvorba a zúčtování rezerv 555,, Náklady z odepsaných pohledávek 557,, Náklady z dlouhodobého drobného majetku ,5,74 Drobný majetek od 3. Kč do 39,999,99 Kč Ostatní nezařazené náklady 569,1, Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x ,94 32,5 x V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í x 219,42 5,69 x 22

24 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH SOUTĚŽÍCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Září Pasování prvňáčků Vítání prvňáčků v ŠD Meziškolní projekt Oblastní - tradiční jídla 8. roč. Těrlické filmové léto Exkurze Kapplův dvůr Třanovice PROJEKTOVÝ DEN - Objevujeme Evropu a svět Den jazyků Babylonská věž Sportovní a vědomostní soutěže: Atletický trojboj Střelba na terč Albrechtická stezka Albrechtická stezka mládeže vědomostní Eurorébus Říjen Projekt - Voda Školáček první vydání Exkurze do archeoparku Chotěbuz Podobora + Rybí dům Drakiáda ČOV Těrlicko Výstava prací dětí ZŠ a MŠ v Kulturním domě v Hradišti Světluškový průvod Hradiště Sportovní a vědomostní soutěže: Přírodovědný klokan Fotosoutěž Příroda Taktik Basketbal Stonava Liga vesnických škol ve stolním tenisu Florbalová školní liga Logická olympiáda Listopad Odpoledne hlavolamů ročník Divadelní představení pro ročník Halloween obličeje ŠD Ukázka pletení z papíru 4. roč. K MODE představení v KD Bezruč Kino Těrlicko Šmoulové pro ročník Knihovna Těrlicko ročník Bazar hraček finanční gramotnost Keramická dílna s rodiči Exkurze-Sběrný dvůr v Těrlicku Divadelní představení pro 1. a 2. st. Sportovní a vědomostní soutěže: Florbal H. Suchá Fyzikální olympiáda 8. roč. Chemická olympiáda 9. roč. Olympiáda z jazyka českého ročník školní kolo Švihadlový král - královna Taktik roč. + ŠD 23

25 Prosinec Besídka s Čertem a Mikulášem Pečení perníčků Vánoční setkání občanů okolních vesnic v KD v Hradišti Vánoce ve škole - posezení u vánočního stromečku Mikuláš TJ Lavina Vánoční ekologická výzdoba náměstí - ŠD Mikuláš v Oční školce v Havířově Chemické pokusy pro ml. žáky Výstavka prací žáků školy - KD Těrlicko Beseda na téma Holocaust ročník Akademie k 9. výročí školy Projektový den Mikulášské hrátky Sportovní a vědomostní soutěže: Chemická olympiáda 9. ročník Fyzikální olympiáda 8. ročník Taktik ročník Sálová kopaná H. Suchá Dějepisná olympiáda - školní kolo 8., 9. ročník Zeměpisná olympiáda školní kolo 9. ročník Leden Návštěva předškoláků v první třídě Beseda s myslivci, poznávání mysliveckého revíru Hradiště Školní ples Hradiště, Těrlicko Soutěž Miss, Missák /ZŠ Hradiště/ Dětský karneval Besedy k primární prevenci roč. Výzkumná stanice na Bílém kříži (pro vybrané žáky) Předškolaček I pracovní dílna pro děti a jejich rodiče Lyžařský výcvik kurz Pomoc zvířátkům v zimě roč. Beseda s myslivcem Těrlicko Sportovní a vědomostní soutěže: Soutěž ve zpěvu Zlatý slavík Fyzikální olympiáda 8. roč. Pythagoriáda ročník Básnické jiskření ročník Talenti poezie roč.- recitační soutěž tř. kola Chemická olympiáda 9. ročník Taktik Soutěže ve společenských hrách ŠD Únor Zápis do 1. ročníku Maňáskové divadlo ve škole Čepicový den Exkurze - Žermanice Ekofarma Ranč u drzé kozy, roč. Karneval pro 1. st. ZŠ Exkurze Obecní úřad Těrlicko, 6. A KD Těrlicko skupina MARBO Písničky a jejich úkoly, 1. st. ZŠ KD Těrlicko skupina MARBO Nahraj si svůj song, 2. st. ZŠ Primárně preventivní programy Návštěvy místní knihovny Sportovní a vědomostní soutěže: závody ve sportovní gymnastice dívek i chlapců 24

26 Březen Školní kolo zeměpisné olympiády, ročník Recitační soutěž Básnické jiskření, 1. st. ZŠ Recitační soutěž Talenti poezie, 2. st. ZŠ Konverzační soutěž v AJ Vybíjená v Havířově, 4. a 5.roč Školní přebor ve skoku vysokém Beseda s policií Návštěva kina v Těrlicku Anglické divadlo Bilby s Bush Adventures, roč. Anglické divadlo The N. Z. prezentace, roč. Škola hrou - Den naruby Primárně preventivní programy Návštěvy místní knihovny Plavání - 2. A, 2. B Beseda Poznání indiánské kultury Sportovní a vědomostní soutěže: Výtvarná soutěž PO očima dětí Florbal v Havířově školní družina Okresní kolo chemické olympiády Oblastní kolo ČEZ STREET HOCKEY Městské kolo recitační soutěže O pohár ministra školství florbal Okresní kolo zeměpisné olympiády Albrechtice přehazovaná starší dívky Matematická soutěž Klokan Šplhoun roku, 1. st. ZŠ Okresní kolo olympiády ČJ Mezinárodní matematická soutěž Klokan roč Taktik 3. kolo Duben Velikonoční setkání hledání velikonočního vajíčka beseda s hasiči vzdělávací pořad Dravci, ukázka dravých ptáků exkurze žáků ZŠ Hradiště ve škole v Těrlicku vycházka s myslivcem. návštěva pána se slepeckým psem Prevence proti požáru a ochrana obyvatelstva, 6. roč. Primárně preventivní programy Návštěvy místní knihovny Den Země - vycházka a úklid okolí ( 1.A, 1.B, 2.A, 5.A), exkurze s výukovým programem v Zoo Ostrava (2.B, 4.A), Zdravá svačinka (3.A, 3.B), Mokřady úklid ve spolupráci s místními hasiči (6.A, 7.A), natírání školního plotu (8.A, 8.B), výsadba 3 habrů v parku Těrlicko (9.A) Ukázka výcviku loveckých psů- 3.A, 3.B Planeta 3 (výukový program Tajemný svět Ekvádoru a Galapág ) - 2.st. ZŠ Prevence proti požáru a ochrana obyvatelstva- 6.A Plavání - 2.A, 2.B Vlasový úlet školní družina Velikonoční výzdoba obce Vajíčkovník - školní družina Rej čarodějnic školní družina Sportovní a vědomostní soutěže: Soutěž Jazyky hrou Basketbal, starší žáci Krajské kolo chemické olympiády 25

27 Fotosoutěž Taktik 4. kolo Květen beseda s hokejisty z Třince účast na Mezinárodních atlet. závodech v Těrlicku Den matek - besídka pro rodiče návštěva kina v Těrlicku malování na ploty Přednáška Holokaust 9. A Primárně preventivní programy Osvětim školní zájezd 8. A, 8. B, 9. A Mosty u Jablunkova výlet pro vybrané žáky Návštěvy místní knihovny Sběr papíru, starých mobilů a baterií Hliníkožrout Finanční gramotnost (desková hra) 9. A Koncertní vystoupení Terezy Rajdusové (klavír, zobcová flétna) pro žáky roč. MISS školní družiny Dětský den Školní výlety Projekt Předškolaček 2 Opičárna Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání (matematika, český jazyk, anglický jazyk) 5. A, 9. A Plavání 2. A, 2. B Exkurze do pivovaru U Koníčka (9. A) Sportovní a vědomostní soutěže: Fotbalový turnaj Sladký míč 35. ročník Běhu přátelství ve Stonavě roč. Soutěž školních družin Havířov Atletický čtyřboj 2. st. ZŠ Mezinárodní atletický závod 1. st. ZŠ Vyhlášení fotografické soutěže pro žáky a rodiče Taktik 4. kolo Červen Oslava Dne dětí Návštěva žáků 2. ročníků z Těrlicka v ZŠ v Hradišti zábavné soutěže Vystoupení dětí ZŠ na Těrlickém slunci Maňáskové divadlo Já už umím číst - slavnost pro prvňáky Zahradní slavnost Loučení s páťáky (ZŠ Hradiště) Návštěva místní knihovny Vystoupení žáků na Těrlickém slunku Testování GEPARD informační gramotnost - 5. A, 9. A Škola v přírodě 3. A, 3. B Pasování malého čtenáře Divadelní představení v Ostravě 1. st. ZŠ Primárně preventivní program Vyhodnocení nejlepších žáků školy Divadlo loutek, Ostrava 1. st. ZŠ Sportovní a vědomostní soutěže: Turnaj ve vybíjené Taktik 4. kolo Kopaná o pohár starosty - výběr žáků roč. 26

28 9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se zapojila do: operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektu Ovoce do škol projektu Veselé zoubky minigrant Acelor Mittal revitalizace dětského hřiště 27

1. Charakteristika školy str. 2. 3. Personální zabezpečení školy str. 8

1. Charakteristika školy str. 2. 3. Personální zabezpečení školy str. 8 Osnova: 1. Charakteristika školy str. 2 2. Přehled oborů vzdělání a vykonávaných činností str. 7 3. Personální zabezpečení školy str. 8 4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce a přijetí do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Komentář k rozboru hospodaření 2016

Komentář k rozboru hospodaření 2016 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18/2/2016 11:03:35 Název ní jednotky: Sídlo: Nekmíř 331 52 Dolní Bělá Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258164

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více