VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne Zpráva schválena Radou školy dne předseda RŠ

2 Osnova: 1. Charakteristika školy str Přehled oborů vzdělání a vykonávaných činností str Personální zabezpečení školy str Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy str Výsledky výchovy a vzdělávání str Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů str Ekonomická část výroční zprávy str Údaje o aktivitách soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí str Výroční zpráva o poskytování informací str. 29 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY základní údaje Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Adresa: Horní Těrlicko 419, Těrlicko Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Obec Těrlicko právní forma: obec IČO: Adresa: Horní Těrlicko 474, Těrlicko Ředitel školy: Školská rada: Škola sdružuje: PaedDr.Vladimír Balajka Karol Stas' - předseda Erika Kolková, Mgr. Jarmila Bolková Zdeněk Skotnica Ludmila Krplová, Mgr. Magdaléna Waszková, Bc. Markéta Fojtíková Milan Kolebač Kateřina Šindelová Marika Skotnicová Martin Polášek, Bc. Ing. Martin Fišer Stanislav Putniorz Jiří Barabosz Žofie Wlosoková Základní škola kapacita: 43 žáků Horní Těrlicko 419, Těrlicko IZO: /1 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /2 Mateřská škola kapacita: 1 žáků Horní Těrlicko 554, Těrlicko IZO: /1 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /2 Školní družina kapacita: 85 žáků Horní Těrlicko 654, Těrlicko IZO: /1 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /2 Školní jídelna kapacita: 4 žáků Horní Těrlicko 419, Těrlicko IZO: /1 Horní Těrlicko 554, Těrlicko IZO: /2 Hradiště 147, Těrlicko IZO: /3 2

4 Škola sestává ze čtyř samostatných budov (budova Základní školy v Těrlicku, školní družiny, Mateřská školy v Těrlicku, Základní školy a Mateřské školy v Hradišti, k výuce využívá škola i venkovní hřiště s umělým povrchem. Všechny budovy školy, s výjimkou budovy školní družiny v Těrlicku jsou starší, jejich technický stav vyžaduje opravu. Budova základní školy v Těrlicku Vyžaduje nutné zateplení fasád a opravu střech, výměnu elektrických rozvodů, opravu podlah v přízemí školy. V průběhu školního roku 211/212 se realizovala rekonstrukce podlah vestibulu a šaten 2. stupně. Šatní kóje byly vyměněny za skříňky pro žáky. Nebezpečná skleněná stěna (byla žáky několikrát rozbitá) byla vyzděná a vznikl další prostor pro případné další šatní skříňky v případě většího počtu žáků. Ve třídách a ve školní jídelně byly instalovány vnitřní žaluzie. Sjednotily se datové rozvody ve škole. Vyměnily nefunkční dveře ve třídách a v sociálních zařízeních (1ks). Budova MŠ a ZŠ v Hradišti Vyžaduje výměnu oken, zateplení fasády a střechy, výměna elektroinstalace, rekonstrukce schodiště a půdních prostor, které využívala školní družina. Nutná oprava pískoviště a oprava stávajících herních prvků z hygienických a bezpečnostních důvodů. Ve školním roce 211/212 se realizovala rekonstrukce podlah v prostorách mateřské školy, včetně pokládky linolea. Byly vyměněny vstupní dveře a instalován pisoár na chlapeckých toaletách. V budově byl instalován nový zabezpečovací systém. 3

5 Budova mateřské školy v Těrlicku Vyžaduje výměna oken na části budovy, zateplení fasády a střechy. Nutná oprava pískoviště a oprava stávajících herních prvků z hygienických a bezpečnostních důvodů. V průběhu školního roku proběhla oprava rozvodů v kotelně. V budově byl instalován nový zabezpečovací systém. Kapacita školy je plně využita co do počtu tříd. Všechny kmenové učebny byly ve školním roce 211/212 obsazeny. Pro velký zájem o školní družinu plánujeme rozšíření školní družiny v Těrlicku o jedno oddělení k Součástí školy je školní jídelna. Školní jídelna je vcelku dobře vybavena, pro zvýšení výběru (více druhů jídel), je však nutné dokoupit konvektomat. Školní jídelna přechází na bezhotovostní způsob plateb. V doplňkové činnosti poskytuje obědy pro cizí strávníky (důchodce a zaměstnance ostatních místních firem a institucí), poskytuje žákům školní svačinky, veřejnosti nabízí své výrobky i společenské akce pro veřejnost (rauty, pohoštění, svatby, plesy). Ve škole je v provozu školní bufet. Škola také nabízí žákům možnost odběru ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce do škol a dotovaných mléčných výrobků v rámci projektu Mléko do škol (Základní škola v Hradišti). První školní rok nové školy, byl náročný především z organizačního hlediska. Nově vzniklá škola se musela vypořádat s veškerou administrativou nově vzniklé příspěvkové organizace a současně musela řešit problémy zaniklých škol. Byla stanovena nová organizační struktura, zpracován nový školní řád, vypracovány nové organizační směrnice. 4

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ A VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ 2. 1 Vykonávaná činnost základní škola (uplatňovaný vzdělávací program školy) Přehled oborů vzdělávání Škola Základní škola Horní Těrlicko 419 Základní škola Hradiště 147 Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (79-1- C/1) S přírodou k moudrosti, dodatek k Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (79-1-C/1) - Tvořivá škola v Hradišti pod Babí horou. číslo jednací v ročníku 325/27 1. až 9. ročník ZŠ/137/1/27 1. až 5. ročník 2. 2 Vykonávaná činnost mateřská škola (uplatňovaný vzdělávací program školy) Škola Mateřská škola Horní Těrlicko 554 Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání- Pohybem ke zdraví a duševní pohodě číslo jednací MŠ/226/27 Mateřská škola Hradiště 147 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě, aneb S dětmi přírodě blíže a častěji MŠ/123/2/ Vykonávaná činnost školní jídelna Místo Základní škola Horní Těrlicko 419 Mateřská škola Horní Těrlicko 554 Základní škola a Mateřská škola Hradiště 147 Typ školní jídelny L11 ŠJ (příprava i výdej jídla) L11 ŠJ (příprava i výdej jídla) L11 ŠJ (příprava i výdej jídla) 2. 4 Vykonávaná činnost školní družina Základní škola Horní Těrlicko 419 Základní škola Hradiště 147 v 1. až 5. ročníku ve všech třídách v 1. až 5. ročníku 5

7 Přehled o třídách a počtech žáků během školního roku 211/212 Počet tříd Školní rok Celkový počet Počet žáků Z toho 211/212 Celkem žáků na jednu třídu speciálních vyrovnávacích I. stupeň Těrlicko II. stupeň Těrlicko ZŠ Hradiště MŠ Těrlicko MŠ Hradiště Celkem Přehled o odděleních ŠD o počtech zapsaných žáků ve školním roce 211/212 Školské zařízení Počet oddělení Počet zapsaných žáků Školní družina - Horní Těrlicko Školní družina - Hradiště Celkem

8 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3. 1 Pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtené osoby (úvazky) Pedagogičtí bez odborné pracovníci celkem z toho ženy celkem z toho ženy kvalifikace mateřská škola 8 8 7,7 7,7,7 učitelé na 1. stupni ,3 1,3 2,3 učitelé na 2. stupni vychovatelé ŠD 3 3 2,58 2,58 asistenti pedagoga 3 3 2,55 2,55 Celkem ,13 29,13 3 a) učitelé, kteří ve školním roce 211/212 nastoupili na školu: Mgr. Monika Pelikánová (ZŠ), PaedDr. Vladimír Balajka (ZŠ), Jana Cymorková (MŠ) b) učitelé, kteří ve školním roce 211/212 odešli ze školy: Mgr. Renata Dudová (ZŠ), Mgr. Marek Aniol (ZŠ), Jana Lengsfeldová (MŠ), Bc. Leona Cesarová (MŠ) Věkové složení pedagogických pracovníků, pracující důchodci, pedagogičtí pracovníci na MD a RD Věková skupina, důchodci, MD a RD Pedagogičtí pracovníci Celkem muži ženy učitelé do 35 let učitelé 35-5 let učitelé nad 5 let vychovatelé do 35 let vychovatelé 35-5 let 2 2 vychovatelé nad 5 let 1 1 asistenti pedagoga do 35 let 2 2 asistenti pedagoga 35-5 let 1 1 asistenti pedagoga nad 5 let Celkový počet pedagogických pracovníků důchodci mateřská a rodičovská dovolená Nepedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtené osoby (úvazky) Nepedagogičtí pracovníci v hlavní v doplňkové celkem* ženy* celkem ženy činnosti činnosti Celkový počet nepedagog. pracovníků ,76 16,76 16,76,5 provozní pracovníci školy ,48 9,48 9,48 ZŘ pro ekonomiku z toho: THP školy 1 1,5,5,5 z toho: domovníci školy 3 3 2,9 2,9 2,9 uklízeči školy 7 7 5,3 5,3 5,3 topiči školy 1 1,5,5,5 pracovníci školní jídelny 9 9 7,28 7,28 7,28,5 THP školní jídelny 2 2 1,55 1,55 1,55 z toho: kuchaři školní z toho: jídelny 6 6 5,73 5,73 5,73 pracovníci provozu ŠJ 1 1,5 Poznámka: * - v uvedeném počtu jsou zaměstnanci, kteří mají ve škole více pracovních poměrů, započteni jen jednou 7

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ DO ŠKOLY K zápisu do 1. ročníku pro školní 212/213 přišlo celkem 33 dětí. Do 1. ročníku nastoupilo 31 žáků. Ve školním roce 211/212 navštěvovalo 9. ročník 28 žáků, 3 žáci ukončili školní docházku v 8. ročníku. Všichni vycházející žáci si podali přihlášky na SŠ nebo SOU. 8

10 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 5. 1 ZŠ Těrlicko 419 A) Prospěch Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje ročník (1ž.přestup) 2(1ž. přestup) Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň (1ž. přestup, 1 ž. pokračuje s nedostatečnou) (2ž. přestup) Celkem škola B) Snížený stupeň z chování Stupeň schování Počet % z počtu všech žáků 2 1,3 3 2,7 C) Celkový počet neomluvených hodin na škole: 25, průměr na jednoho žáka, ZŠ Hradiště 147 A) Prospěch Ročník Celkem I. stupeň Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl 3 3 Neprospěl Opakuje ročník B) Snížený stupeň z chování Stupeň schování Počet % z počtu všech žáků 2 3 9

11 Přehled prospěchu školy ZŠ Těrlicko: 1

12 Přehled prospěchu školy ZŠ Hradiště: 11

13 6. ZPRÁVA O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Škola má problematiku rizikových projevů chování u dětí zpracovánu pro dlouhodobější horizont v podobě Školního preventivního programu. Jeho hlavní cíle jsou: Vytvoření bezpečného sociálního prostředí, které bude bránit výskytu rizikových projevů chování ve škole Podpora zdravého životního stylu Systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence Dostatečná spolupráce rodiny a školy Netolerování narůstající agresivity a násilí ve společnosti Pro školní rok 211/212 byl vytvořen Minimální preventivní program. Na jeho tvorbě se podílela: Mgr. Iveta Melicharová Cílem programu je vést děti k odpovědnosti za své zdraví, k správnému sebehodnocení, stanovení reálných cílů v životě, poznání sebe sama, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek. Další oblastí, na kterou se soustavně zaměřujeme, je mapování vztahů v kolektivu. V 8. a 9. ročníku ročníku se projevovaly náznaky agresivního chování žáků, v šestém ročníku zase nekolegiální chování mezi žáky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence. Obě paní učitelky úzce spolupracují s třídními učiteli a s vedením školy, snaží se každodenním působením předcházet nežádoucím jevům. Jakékoliv náznaky takových jevů se snažíme podchytit a řešit. Problematika prevence rizikových projevů chování se pravidelně objevuje v různých předmětech I. i II. stupně, především v občanské výchově, prvouce, přírodovědě. Ve školním roce 211/212 proběhly primárně preventivní programy: Listopad 211 Přednáška na téma O nemoci, AIDS, sexu, lásce a věrnosti (8. a 9. ročníky) Prosinec 211 Komunitní kruh v 7. A třídě zaměřený na vztahy žák žák/žák-učitel Beseda s Policií ČR - II. stupeň šikana a trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých. Leden, únor 212 Posilování a rozvoj sebepoznání, přátelské vztahy a vazby; komunikace a vztahy ve třídě (1. A, 1. B, 6. A v 2. A, 2. B a 7. A) Březen 212 Soudružnost a spolupráce skupiny; zdravá sebeúcta a uplatnění ve třídě; vztahy ve třídě (3. A, 4. A, 3. B, 5. A, 8. A, 8. B) Krizové situace a jejich řešení; komunikace a vztahy ve třídě (1. A, 1. B a 9. A) Osobní přání a cíle; šikana (2. A, 2. B a 6. A) Duben 212 Zdravé vztahy v kolektivu, vzájemná tolerance a respekt; šikana (3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 7. A a 8. A) Šikana (8. B a 9. A) Květen 212 Drogy; zdravý životní styl; pozitivní sebepojetí, nalézání a prezentace vlastních silných stránek, schopností a dovedností; volnočasové aktivity a smysluplné využívání volného času (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A a 8. A) Během školního roku 211/212 proběhly : Individuální pohovory s žáky: 8. A 1 žák 1x, 8. B 1 žák 2x, 2. A 1 žák 1x, 3. B 1 žák 2x, 5. A 1 žák 2x Sezení s rodiči mimo výchovnou komisi: 2x Školní metodik prevence úzce spolupracoval s OSPOD a třídní učitelkou při řešení podezření na nevhodné prostředí dítěte v pěstounské péči a domácí násilí. 12

14 7. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY Výsledky hospodaření hodnotí škola vždy za kalendářní rok, z toho důvodu není možné ve výroční zprávě o činnosti školy uvést jiné, než následující základní údaje vztahující se ke kalendářnímu roku 211 a 212: 7.1 Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 211 (od do ) A) Příspěvek od zřizovatele za rok 211 (od do ) Poskytnutý příspěvek k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC (celkem) x 1 642,98 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC ,98 Transfery od zřizovatele V Ý N O S Y celkem x 1 642,98 x Skutečně použitý příspěvek k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 1 84,9 Spotřeba materiálu ,3 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52 74,6 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53, Prodané zboží 54, Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 297,86 Opravy a udržování ,12 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512,62 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513 2,54 Reprezentace školy Ostatní služby ,58 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 74,64 Mzdové náklady ,72 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění 524 2,26 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady 527 2,66 Jiné sociální náklady 528, Daně a poplatky x,69 Daň silniční 531, Daň z nemovitostí 532, Jiné daně a poplatky 538,69 Vratky daní z nadměrných odpočtů 539, Ostatní náklady x 11,43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541, Jiné pokuty a penále 542, Dary 543, Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy 13

15 Prodaný materiál 544, Manka a škody 547, Tvorba fondů 548 1,35 Ostatní náklady z činnosti 549 1,8 Odpisy, rezervy a opravné položky x 149,81 Odpisy dlouhodobého majetku ,63 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552, Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553, Prodané pozemky 554, Tvorba a zúčtování rezerv 555, Náklady z odepsaných pohledávek 557, Ostatní nezařazené náklady 569 3,18 Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 1 618,5 2 x B) Státní rozpočet za rok 211 (od do ) Transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky ze SR (celkem) x 5 432,21 Výnosy z nároků na prostředky ze SR ,21 Transfery od státu V Ý N O S Y celkem x 5 432,21 x Skutečně použitý transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 14,78 Spotřeba materiálu 51 14,78 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52, Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53, Prodané zboží 54, Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 21,69 Opravy a udržování 511, Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512 3,9 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513, Reprezentace školy Ostatní služby ,6 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 5 395,74 Mzdové náklady ,34 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,55 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady ,43 Jiné sociální náklady ,42 Daně a poplatky x, Daň silniční 531, Daň z nemovitostí 532, Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy 14

16 Jiné daně a poplatky 538, Vratky daní z nadměrných odpočtů 539, Ostatní náklady x, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541, Jiné pokuty a penále 542, Dary 543, Prodaný materiál 544, Manka a škody 547, Tvorba fondů 548, Ostatní náklady z činnosti 549, Odpisy, rezervy a opravné položky x, Odpisy dlouhodobého majetku 551, Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552, Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553, Prodané pozemky 554, Tvorba a zúčtování rezerv 555, Náklady z odepsaných pohledávek 557, Ostatní nezařazené náklady 569, Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 5 432,21 x V transferech ze státního rozpočtu jsou započteny všechny transfery dle účelových znaků: ÚZ 3327 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ve výši 26.,-- Kč ÚZ OP VK Oblast EU peníze školám ve výši ,-- Kč ÚZ Přímé náklady na vzdělání ve výši 5.27.,-- Kč C) Výsledky hospodaření školy v její vlastní hlavní činnosti za rok 211(od do ) Výsledky hospodaření z hlavní a hospodářské činnosti za rok 211 v tis. Kč V Ý N O S Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Výnosy z vlastních výkonů a zboží x 57,81 223,22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 61, Výnosy z prodeje služeb ,11 173,93 Obědy a svačiny Výnosy z pronájmu 63, 43,65 Výnosy z prodaného zboží 64, 5,64 Čipy k obědům Jiné výnosy z vlastních výkonů 69 98,7, Úplata za školné Změny stavu zásob x,, Změna stavu nedokončené výroby 611,, Změna stavu polotovarů 612,, Změna stavu výrobků 613,, Změna stavu ostatních zásob 614,, Aktivace x,, Aktivace materiálu a zboží 621,, Aktivace vnitroorganizačních služeb 622,, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623,, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624,, Ostatní výnosy x 5,64, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641,, Jiné pokuty a penále 642,, Popis položek Pronájem nebytových prostor (ŠD) a tělocvičny 15

17 Výnosy z odepsaných pohledávek 643,, Výnosy z prodeje materiálu 644,, Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kr. pozemků 646 1,35, Čerpání fondů 648 4,26, Zúčtování při čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649,3, Finanční výnosy x 4,18, Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661,, Úroky 662 4,18, Bankovní úroky Kursové zisky 663,, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665,, Ostatní finanční výnosy 669,, Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů x 7 75,19, 671,, ,19, Transfery od státu a zřizovatele 673,, Výnosy z ostatních nároků 674,, Ostatní nezařazené výnosy,, V Ý N O S Y celkem x 7 655,82 223,22 x N Á K L A D Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Spotřebované nákupy x 1 551,78 117,47 Spotřeba materiálu ,72 98,97 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52 74,6 12,86 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53,, Prodané zboží 54, 5,64 Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 319,55 8,18 Opravy a udržování ,12 3,17 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512 3,71,6 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513 2,54, Reprezentace školy Ostatní služby ,18 4,95 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 5 545,25 89,86 Mzdové náklady ,91 68,46 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,48 2,41 Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady ,44,99 Jiné sociální náklady ,42 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy 16

18 Daně a poplatky x,69,31 Daň silniční 531,, Daň z nemovitostí 532,, Jiné daně a poplatky 538,69,31 Vratky daní z nadměrných odpočtů 539,, Ostatní náklady x 11,43, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541,, Jiné pokuty a penále 542,, Dary 543,, Prodaný materiál 544,, Manka a škody 547,, Tvorba fondů 548 1,35, Ostatní náklady z činnosti 549 1,8, Odpisy, rezervy a opravné položky x 149,81 8,76 Odpisy dlouhodobého majetku ,63 8,73 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 552,, 553,, Prodané pozemky 554,, Tvorba a zúčtování rezerv 555,, Náklady z odepsaných pohledávek 557,, Ostatní nezařazené náklady 569 3,18,3 Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 7 578,51 224,58 x V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í x 77,31-1,36 x Dle výkazu zisku a ztrát hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti za rok 211 činil ,64 Kč. Návrh na rozdělení HV do rezervního fondu a fondu odměn byl schválen Radou obce Těrlicko dne 4. dubna 212 usnesením č. 68/2/33/12 a byl rozdělen následovně: 6.,-- Kč do fondu odměn ,64 Kč do rezervního fondu. 7.2 Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 212 (od do neuzavřený kalendářní rok) A) Příspěvek od zřizovatele za rok 212 (od do ) Poskytnutý příspěvek k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC (celkem) x 2 25, Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC , Transfery od zřizovatele V Ý N O S Y celkem x 2 25, x Skutečně použitý příspěvek k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 1 24,46 Spotřeba materiálu ,23 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. 17

19 Spotřeba energie ,23 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53 Prodané zboží 54 Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 475,4 Opravy a udržování ,4 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné 512 1,24 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513 Reprezentace školy Ostatní služby ,76 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 137,51 Mzdové náklady ,9 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,89 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady ,53 Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy Jiné sociální náklady 528 Daně a poplatky x,7 Daň silniční 531 Daň z nemovitostí 532 Jiné daně a poplatky 538,7 Vratky daní z nadměrných odpočtů 539 Ostatní náklady x,19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541,19 Jiné pokuty a penále 542 Dary 543 Prodaný materiál 544 Manka a škody 547 Tvorba fondů 548 Ostatní náklady z činnosti 549 Odpisy, rezervy a opravné položky x 34,1 Odpisy dlouhodobého majetku ,92 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552 Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553 Prodané pozemky 554 Tvorba a zúčtování rezerv 555 Náklady z odepsaných pohledávek 557 Náklady z dlouhodobého drobného majetku 558 8,8 Drobný majetek od 3. Kč do 39,999,99 Kč Ostatní nezařazené náklady 569,1 Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 2 157,28 x B) Státní rozpočet za rok 212 (od do ) Transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Částka v tis. Kč Popis položek Výnosy z nároků na prostředky ze SR (celkem) x 8 55,6 Výnosy z nároků na prostředky ze SR (celkem) ,6 Transfery od státu V Ý N O S Y celkem x 8 55,6 x 18

20 Skutečně použitý transfer ze státního rozpočtu k (v tis. Kč) N Á K L A D Y SÚ Částka v tis. Kč Spotřebované nákupy x 66,37 Spotřeba materiálu 51 66,37 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čisticí prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie 52, Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53, Prodané zboží 54, Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 163,2 Opravy a udržování 511, Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné ,4 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513, Reprezentace školy Ostatní služby ,62 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 7 892,84 Mzdové náklady ,82 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,4 Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Jiné sociální pojištění 525, Zákonné sociální náklady ,62 Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy Jiné sociální náklady 528, Daně a poplatky x, Daň silniční 531, Daň z nemovitostí 532, Jiné daně a poplatky 538, Vratky daní z nadměrných odpočtů 539, Ostatní náklady x, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541, Jiné pokuty a penále 542, Dary 543, Prodaný materiál 544, Manka a škody 547, Tvorba fondů 548, Ostatní náklady z činnosti 549, Odpisy, rezervy a opravné položky x 389,42 Odpisy dlouhodobého majetku 551, Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku 552, Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 553, Prodané pozemky 554, Tvorba a zúčtování rezerv 555, Náklady z odepsaných pohledávek 557, Náklady z dlouhodobého drobného majetku ,42 Drobný majetek od 3. Kč do 39,999,99 Kč Ostatní nezařazené náklady 569, Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x 8 511,65 x V transferech ze státního rozpočtu jsou započteny všechny transfery dle účelových znaků: ÚZ OP VK Oblast 1.4. EU peníze školám ve výši ,-- Kč ÚZ Přímé náklady na vzdělání ve výši ,-- Kč 19

21 C) Výsledky hospodaření školy v její vlastní hlavní činnosti za rok 211(od do ) Výsledky hospodaření z hlavní a hospodářské činnosti k (v tis. Kč) V Ý N O S Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Výnosy z vlastních výkonů a zboží x 891,2 353,19 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 61, Výnosy z prodeje služeb ,89 276,81 Obědy a svačiny Výnosy z pronájmu 63, 76,38 Výnosy z prodaného zboží 64 2,28, Čipy k obědům Jiné výnosy z vlastních výkonů ,85, Úplata za školné Změny stavu zásob x,, Změna stavu nedokončené výroby 611,, Změna stavu polotovarů 612,, Změna stavu výrobků 613,, Změna stavu ostatních zásob 614,, Aktivace x,, Aktivace materiálu a zboží 621,, Aktivace vnitroorganizačních služeb 622,, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623,, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624,, Ostatní výnosy x 5,53, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641,, Jiné pokuty a penále 642,, Výnosy z odepsaných pohledávek 643,, Výnosy z prodeje materiálu 644,, Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kr. pozemků 646,, Popis položek Pronájem nebytových prostor (ŠD) a tělocvičny Čerpání fondů 648 2,25, Zúčtování při čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 3,28, Úplata za zničené a ztacené učebnice Finanční výnosy 7,75, Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661,, Úroky 662 7,75, Bankovní úroky Kursové zisky 663,, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665,, Ostatní finanční výnosy 669,, Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů x 1 755,6, Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671,, Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC ,6, Transfery od státu a zřizovatele 2

22 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673,, Výnosy z ostatních nároků 674,, Ostatní nezařazené výnosy V Ý N O S Y celkem x ,36 353,19 x N Á K L A D Y SÚ Hlavní činnost v tis. Kč Hospodářská činnost v tis. Kč Spotřebované nákupy x 2 5,69 192,88 Spotřeba materiálu ,46 155,52 Popis položek Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čistící prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 4 tis. Spotřeba energie ,23 35,8 Voda, elektřina a plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53,, Prodané zboží 54, 2,28 Prodané čipy, vazba viz S Ú64 Služby x 638,5 18,67 Opravy a udržování ,4 3,26 Běžné opravy a udržování zařízení školy Cestovné ,64,4 Cestovní náhrady - jízdné Náklady na reprezentaci 513,, Reprezentace školy Ostatní služby ,37 15,37 Kompletní služby, internet, revize, školení, nehmotný majetek do 6 tis. Aj. Osobní náklady x 8 57,5 74,71 Mzdové náklady ,2 54,73 Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,13 18,6 Jiné sociální pojištění 525 9,35, Zákonné sociální náklady 527, 1,38 Jiné sociální náklady 528,, Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy Daně a poplatky x,7, Daň silniční 531,, Daň z nemovitostí 532,, Jiné daně a poplatky 538,7, Vratky daní z nadměrných odpočtů 539,, Ostatní náklady x,19, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541,19, Jiné pokuty a penále 542,, Dary 543,, Prodaný materiál 544,, Manka a škody 547,, Tvorba fondů 548,, 21

23 Ostatní náklady z činnosti 549,, Odpisy, rezervy a opravné položky x 693,44 16,24 Odpisy dlouhodobého majetku ,93 15,5 Odpisy majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku 552,, 553,, Prodané pozemky 554,, Tvorba a zúčtování rezerv 555,, Náklady z odepsaných pohledávek 557,, Náklady z dlouhodobého drobného majetku ,5,74 Drobný majetek od 3. Kč do 39,999,99 Kč Ostatní nezařazené náklady 569,1, Bankovní poplatky N Á K L A D Y celkem x ,94 32,5 x V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í x 219,42 5,69 x 22

24 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH SOUTĚŽÍCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Září Pasování prvňáčků Vítání prvňáčků v ŠD Meziškolní projekt Oblastní - tradiční jídla 8. roč. Těrlické filmové léto Exkurze Kapplův dvůr Třanovice PROJEKTOVÝ DEN - Objevujeme Evropu a svět Den jazyků Babylonská věž Sportovní a vědomostní soutěže: Atletický trojboj Střelba na terč Albrechtická stezka Albrechtická stezka mládeže vědomostní Eurorébus Říjen Projekt - Voda Školáček první vydání Exkurze do archeoparku Chotěbuz Podobora + Rybí dům Drakiáda ČOV Těrlicko Výstava prací dětí ZŠ a MŠ v Kulturním domě v Hradišti Světluškový průvod Hradiště Sportovní a vědomostní soutěže: Přírodovědný klokan Fotosoutěž Příroda Taktik Basketbal Stonava Liga vesnických škol ve stolním tenisu Florbalová školní liga Logická olympiáda Listopad Odpoledne hlavolamů ročník Divadelní představení pro ročník Halloween obličeje ŠD Ukázka pletení z papíru 4. roč. K MODE představení v KD Bezruč Kino Těrlicko Šmoulové pro ročník Knihovna Těrlicko ročník Bazar hraček finanční gramotnost Keramická dílna s rodiči Exkurze-Sběrný dvůr v Těrlicku Divadelní představení pro 1. a 2. st. Sportovní a vědomostní soutěže: Florbal H. Suchá Fyzikální olympiáda 8. roč. Chemická olympiáda 9. roč. Olympiáda z jazyka českého ročník školní kolo Švihadlový král - královna Taktik roč. + ŠD 23

25 Prosinec Besídka s Čertem a Mikulášem Pečení perníčků Vánoční setkání občanů okolních vesnic v KD v Hradišti Vánoce ve škole - posezení u vánočního stromečku Mikuláš TJ Lavina Vánoční ekologická výzdoba náměstí - ŠD Mikuláš v Oční školce v Havířově Chemické pokusy pro ml. žáky Výstavka prací žáků školy - KD Těrlicko Beseda na téma Holocaust ročník Akademie k 9. výročí školy Projektový den Mikulášské hrátky Sportovní a vědomostní soutěže: Chemická olympiáda 9. ročník Fyzikální olympiáda 8. ročník Taktik ročník Sálová kopaná H. Suchá Dějepisná olympiáda - školní kolo 8., 9. ročník Zeměpisná olympiáda školní kolo 9. ročník Leden Návštěva předškoláků v první třídě Beseda s myslivci, poznávání mysliveckého revíru Hradiště Školní ples Hradiště, Těrlicko Soutěž Miss, Missák /ZŠ Hradiště/ Dětský karneval Besedy k primární prevenci roč. Výzkumná stanice na Bílém kříži (pro vybrané žáky) Předškolaček I pracovní dílna pro děti a jejich rodiče Lyžařský výcvik kurz Pomoc zvířátkům v zimě roč. Beseda s myslivcem Těrlicko Sportovní a vědomostní soutěže: Soutěž ve zpěvu Zlatý slavík Fyzikální olympiáda 8. roč. Pythagoriáda ročník Básnické jiskření ročník Talenti poezie roč.- recitační soutěž tř. kola Chemická olympiáda 9. ročník Taktik Soutěže ve společenských hrách ŠD Únor Zápis do 1. ročníku Maňáskové divadlo ve škole Čepicový den Exkurze - Žermanice Ekofarma Ranč u drzé kozy, roč. Karneval pro 1. st. ZŠ Exkurze Obecní úřad Těrlicko, 6. A KD Těrlicko skupina MARBO Písničky a jejich úkoly, 1. st. ZŠ KD Těrlicko skupina MARBO Nahraj si svůj song, 2. st. ZŠ Primárně preventivní programy Návštěvy místní knihovny Sportovní a vědomostní soutěže: závody ve sportovní gymnastice dívek i chlapců 24

26 Březen Školní kolo zeměpisné olympiády, ročník Recitační soutěž Básnické jiskření, 1. st. ZŠ Recitační soutěž Talenti poezie, 2. st. ZŠ Konverzační soutěž v AJ Vybíjená v Havířově, 4. a 5.roč Školní přebor ve skoku vysokém Beseda s policií Návštěva kina v Těrlicku Anglické divadlo Bilby s Bush Adventures, roč. Anglické divadlo The N. Z. prezentace, roč. Škola hrou - Den naruby Primárně preventivní programy Návštěvy místní knihovny Plavání - 2. A, 2. B Beseda Poznání indiánské kultury Sportovní a vědomostní soutěže: Výtvarná soutěž PO očima dětí Florbal v Havířově školní družina Okresní kolo chemické olympiády Oblastní kolo ČEZ STREET HOCKEY Městské kolo recitační soutěže O pohár ministra školství florbal Okresní kolo zeměpisné olympiády Albrechtice přehazovaná starší dívky Matematická soutěž Klokan Šplhoun roku, 1. st. ZŠ Okresní kolo olympiády ČJ Mezinárodní matematická soutěž Klokan roč Taktik 3. kolo Duben Velikonoční setkání hledání velikonočního vajíčka beseda s hasiči vzdělávací pořad Dravci, ukázka dravých ptáků exkurze žáků ZŠ Hradiště ve škole v Těrlicku vycházka s myslivcem. návštěva pána se slepeckým psem Prevence proti požáru a ochrana obyvatelstva, 6. roč. Primárně preventivní programy Návštěvy místní knihovny Den Země - vycházka a úklid okolí ( 1.A, 1.B, 2.A, 5.A), exkurze s výukovým programem v Zoo Ostrava (2.B, 4.A), Zdravá svačinka (3.A, 3.B), Mokřady úklid ve spolupráci s místními hasiči (6.A, 7.A), natírání školního plotu (8.A, 8.B), výsadba 3 habrů v parku Těrlicko (9.A) Ukázka výcviku loveckých psů- 3.A, 3.B Planeta 3 (výukový program Tajemný svět Ekvádoru a Galapág ) - 2.st. ZŠ Prevence proti požáru a ochrana obyvatelstva- 6.A Plavání - 2.A, 2.B Vlasový úlet školní družina Velikonoční výzdoba obce Vajíčkovník - školní družina Rej čarodějnic školní družina Sportovní a vědomostní soutěže: Soutěž Jazyky hrou Basketbal, starší žáci Krajské kolo chemické olympiády 25

27 Fotosoutěž Taktik 4. kolo Květen beseda s hokejisty z Třince účast na Mezinárodních atlet. závodech v Těrlicku Den matek - besídka pro rodiče návštěva kina v Těrlicku malování na ploty Přednáška Holokaust 9. A Primárně preventivní programy Osvětim školní zájezd 8. A, 8. B, 9. A Mosty u Jablunkova výlet pro vybrané žáky Návštěvy místní knihovny Sběr papíru, starých mobilů a baterií Hliníkožrout Finanční gramotnost (desková hra) 9. A Koncertní vystoupení Terezy Rajdusové (klavír, zobcová flétna) pro žáky roč. MISS školní družiny Dětský den Školní výlety Projekt Předškolaček 2 Opičárna Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání (matematika, český jazyk, anglický jazyk) 5. A, 9. A Plavání 2. A, 2. B Exkurze do pivovaru U Koníčka (9. A) Sportovní a vědomostní soutěže: Fotbalový turnaj Sladký míč 35. ročník Běhu přátelství ve Stonavě roč. Soutěž školních družin Havířov Atletický čtyřboj 2. st. ZŠ Mezinárodní atletický závod 1. st. ZŠ Vyhlášení fotografické soutěže pro žáky a rodiče Taktik 4. kolo Červen Oslava Dne dětí Návštěva žáků 2. ročníků z Těrlicka v ZŠ v Hradišti zábavné soutěže Vystoupení dětí ZŠ na Těrlickém slunci Maňáskové divadlo Já už umím číst - slavnost pro prvňáky Zahradní slavnost Loučení s páťáky (ZŠ Hradiště) Návštěva místní knihovny Vystoupení žáků na Těrlickém slunku Testování GEPARD informační gramotnost - 5. A, 9. A Škola v přírodě 3. A, 3. B Pasování malého čtenáře Divadelní představení v Ostravě 1. st. ZŠ Primárně preventivní program Vyhodnocení nejlepších žáků školy Divadlo loutek, Ostrava 1. st. ZŠ Sportovní a vědomostní soutěže: Turnaj ve vybíjené Taktik 4. kolo Kopaná o pohár starosty - výběr žáků roč. 26

28 9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se zapojila do: operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektu Ovoce do škol projektu Veselé zoubky minigrant Acelor Mittal revitalizace dětského hřiště 27

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více